A VÁLLALKOZÓI AKTIVITÁS FİBB JELLEMVONÁSAI ROMÁNIÁBAN, 2007-BEN I. elıadás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A VÁLLALKOZÓI AKTIVITÁS FİBB JELLEMVONÁSAI ROMÁNIÁBAN, 2007-BEN I. elıadás"

Átírás

1 A VÁLLALKOZÓI AKTIVITÁS FİBB JELLEMVONÁSAI ROMÁNIÁBAN, 2007-BEN I. elıadás Global Entrepreneurship Monitor, Romania Team: UBB-FSEGA The Main Characteristics of the Entrepreneurial Activity in Romania Elızı bemutatás: NAGY ÁGNES, DUMITRU MATIŞ, GYÖRFY LEHEL, BENYOVSZKI ANNAMÁRIA, PETRU PETRA ENTREPRENEURSHIP AND ECONOMIC GROWTH INTERNATIONAL CONFERENCE Kolozsvár, UBB, FSEGA, melyhez képest órai elıadássá átalakítva 1 Struktúra Bevezetés A vállalkozói aktivitás nemzetközi szemlélete A GEM modell Egyéni felfogások a vállalkozói aktivitásról A kezdı és létezı vállalkozások aktivitásainak jellemzıi Következtetések 2

2 Bevezetés Global Entrepreneurship Monitor GEM (Global Entrepreneurship Monitor) London Business School - Babson College - Elsı kutatás (10 ország) ország Cél: a vállakozói aktivitás és ennek a nemzeti gazdasági növekedésre gyakorolt hatásának tanulmányozása 3 A GEM modell A GEM koncepcionális modell a gazdasági növekedésre ható összes tényezıt igyekszik magába foglalni. a modell független változója a gazdasági növekedés, feltételezett, hogy a gazdasági folyamatok egy relatíve stabil politikai, társadalmi és történeti kontextusban zajlanak, A gazdasági növekedésnek két fontos, egymással és a lassan változó külsı környezeti tényezıkkel szoros kapcsolatban álló mechanizmusa létezik: az egyik a már létezı, megállapodott cégek, elsısorban nagyvállalatok által vezérelt, a másik az új és a növekvı vállalkozások generálta növekedés. 4

3 A GEM modell A kutatás alapcélja: a vállalkozás és a gazdasági növekedés kapcsolatának vizsgálata. három alapvetı kérdésre kíván választ találni: Vannak-e különbségek az egyes országok vállalkozói aktivitása között, és ha igen, akkor milyen mértékben? Hatással van-e a vállalkozói aktivitás a gazdasági növekedésre és az ország fejlıdésére? Mitıl lesz egy ország vállalkozói? 5 GEM definíció Vállalkozásnak tekinthetı minden olyan új üzleti egység (new business, venture creation) létrehozási kísérlete, mint magánfoglalkoztatás, új vállalkozói szervezet alapítása, vagy a létezı vállalkozás bıvítése, amelyet természetes személyek, csoportok vagy egy már létezı üzleti vállalkozás akar megvalósítani. 6

4 . A Global Entrepreneruship Monitor (GEM) koncepcionális modellje Szociális kulturális, politikai tényezık Általános nemzeti keretfeltételek Nyitottság (kereskedelem) Kormányzat szerepe Pénzpiacok hatékonysága Technológia, K+F Fizikai infrastruktúra Menedzsment képességek Munkaerıpiac flexibilitása Szervezeti, institucionális háttér, jogrendszer Vállalkozói keretfeltételek Pénzügyi feltételek Kormányzati politika Kormányzati programok Oktatás és tréning K+F transzfer Kereskedelmi, jogi infrastruktúra Belsı piaci nyitottság Fizikai infrastruktúra Kulturális, szociális normák Létezı nagyvállalat ok (elsıdleges gazdaság) Mikro-, kis és közepes vállalkozások, (másodlagos gazdaság) Vállalkozói lehetıségek Vállalkozói kapacitás Képességek Motiváció Új egységek, cégek Gazdasági növekedés, Munkahely-teremtés, innováció Új vállalkozások 7 Bevezetés Felmérés Romániában fıs minta a felnıtt lakosság körében év között Cél: a romániai felnıtt lakosság vállalkozói hajlamának és magatartásának mérése Teljes Vállalkozói Mutató: az egyedüli országok közötti összehasonlítást segítı mutató 8

5 Bevezetés Használt fogalmak Születıben lévı vállalkozók - Konkrét alapítási lépések az elmúlt 12 hónapban Fiatal vállalkozók - A vállalkozó legalább részleges tulajdonnal rendelkezik, részt vesz a vezetésében, valamint a vállalkozás alapítására az elmúlt 42 hónapban került sor Teljes Vállalkozói Mutató (TVM) - A kezdı vállalkozói aktivitás aránya a év közötti felnıtt lakosság körében Régi vállalkozók - Azok akik vállalkozást alapítottak, több mint 42 hónapon át tulajdonosként és menedzserként tevékenykedtek, valamint béreket fizettek Lehetıség motiválta vállalkozók - Azok akik proaktív módon egy üzleti lehetıség kihasználását követik Kényszervállalkozók - Azok akik vállalkozás alapításra kényszerítettek más karrieri lehetıség hiányából adódóan 9 A vállalkozói aktivitás nemzetközi szemlélete Prevalence rate of early-stage entrepreneurial activity 30% AR: Argentina HR: Croatia PT: Portugal AT: Austria HU: Hungary RO: Romania TH BE: Belgium IE: Ireland RU Russia BR: Brazil IL: Israel SE: Sweden PE CH: China IN: India SI: Slovenia 25% CL: Chile IS: Iceland SW: Switzerland CO: Colombia IT: Italy TH: Thailand DK: Denmark JP: Japan TR: Turkey CO DO: Dominican Rep. KZ: Kazakhstan UAE: Un. Arab Emirates ES: Spain LV: Latvia UK: United Kingdom VE FI: Finland NL: Netherlands US: United States 20% FR: France NO: Norway UY: Uruguay GR: Greece PE: Peru VE: Venezuela HK: Hong Kong PR: Puerto Rico YU: Serbia DO CN 15% CL AR BR UY IS 10% HK KZ UAE US ES IN YU PT FI IE HR GR SW TR HU IL UK NO DK 5% NL LV SI IT JP SE RO PR FR RU BE AT 0% 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 GDP per Capita, in Purchasing Power Parities (PPP) 10

6 Lehetıség motiválta vállalkozások - kényszervállalkozások Kényszervállalkozások aránya fejlıdéssel csökken, fejlett országokban alig van Kényszervállalkozások bukási aránya magasabb, fejlıdési dinamikájuk kisebb Munkanélkülibıl vállalkozót kell-e csinálnunk? 1990-es évek eleje: sok kényszervállalkozó Jó-e a magas vállalkozói aktivitás? Nem minden esetben vállalkozói aktivitás és a gazdasági fejlettség közötti kapcsolat U alakú görbe Alacsony fejlettségő országok magas vállalkozói aktivitás, kényszervállalkozások szintje magas csökkenteni Közepesen fejlett országok alacsony aktivitás, felkészülni a lehetıség motiválta vállalkozásoknak kedvezı környezeti feltételek megteremtésére Magas fejlettségő országok magas innovativitású, lehetıség motiválta cégek támogatása, alapításuk, mőködésük segítése

7 A vállalkozói aktivitás Romániában 1. Táblázat: Vállalkozói aktivitás Romániában Vállalkozói aktivitás Százalék Születőben levő vállalkozók 2.9 Fiatal vállalkozók 1.3 Régi vállalkozók 2.5 Teljes vállalkozói mutató (TVM) 4.0 Lehetıség motiválta kezdı vállalkozói aktivitásban részt vett Kezdı kényszervállalkozói aktivitásban részt vett Forrás: GEM 2007, Adult Population Survey, Romania 13 A vállalkozói aktivitás nemzetközi szemlélete Vállalkozói hagyományok, -aktivitás és -oktatás hiánya a 90-es évek elıtti szocialista rendszerében Kedvezıtlen vállalkozói környezet a 90-es évek átmeneti idıszakában A lakosság fıként a nagyvállalatok által kevésbé kockázatos munkahelyeket helyezik elıtérbe a 2000 utáni gazdasági növekedés periódusában 14

8 Egyéni felfogások a vállalkozói aktivitásról A vállalkozásindítást befolyásoló tényezık: - a környezetben adódó lehetıségek felismerése - elegendı tudás és szakképzettségi szint - más vállalkozói aktivitásban résztvevı személyekkel való ismerettség - csökkentett vonakodás a vállalkozói aktivitásban való részvételtıl a kudarctól való félelem miatt 15 Egyéni felfogások a vállalkozói aktivitásról Romániában: - Kudarctól való félelem: 28.3% - Szükséges tudás és szakképzés: 29.4% - Ismer olyan személyt, aki már vállalkozást alapított: 41.6% - Szeretné, ha mindenkinek egységes életszínvonala lenne: 46.6% - Jó lehetıséget lát egy vállalkozás alapítására a következı 6 hónapban: 26.2% - Úgy tekinti, hogy egy vállalkozás alapítása jó karrierválasztás: 61% - Úgy gondolja, hogy azok akik sikeresek egy vállalatalapításban tiszteletetben és megbecsülésben részesülnek: 62.5% - Úgy gondolja, hogy a sikeres új vállalkozásokat a média kellı képpen mozdítja elı: 50.4% 16

9 2. Táblázat: Az egyéni felfogások és a vállalkozói aktivitás közötti korreláció Romániában Születőben levő vállalkozók Fiatal vállalkozók Létező vállalattulajdonosok (42 hó) TVM Lehetőség TVM Kényszer TVM Kudarctól való félelem akadályt jelent egy vállalat alapításában (**) (*) (**) Megvan a kellő tudás/képesség egy vállalat alapításához 0.200(**) 0.104(**) 0.192(**) 0.226(**) 0.214(**) Ismer olyan személyt, aki vállalkozást alapított az elmúlt 2 évben 0.166(**) 0.086(**) 0.120(**) 0.188(**) 0.163(**) Minden lakos egységes életszínvonalat szeretne 0.060(*) (*) Jó lehetőséget lát egy vállalkozás alapítására a következő 6 hónapban 0.156(**) (**) 0.156(**) 0.134(**) Egy vállalkozás alapítása jó karrierválasztás Megfelelő előmozdítás a média által ** A korreláció szignifikáns 0.01 szinten (2-oldali), * A korreláció szignifikáns 0.05 szinten (2-oldali). Forrás: GEM 2007, Adult Population Survey, Romania 17 A vállalkozási aktivitás jellemzıi Romániában 3. Táblázat: A román vállalkozók innovációs aktivitásának mutatói Ajánlott termékek/szolgáltatások újszerősége Versenyképesség Technológia TVM Régi vállalkozók (42 hó) Mindenkinek Néhánynak Senkinek Sok Kevés Néhány Korszerő Új Régebbi Forrás: GEM 2007, Adult Population Survey, Romania 18

10 A vállalkozási aktivitás jellemzıi Romániában 4. Táblázat: A vállalkozói aktivitás és a szociális-demográfiai tényezık közötti korreláció Létezı vállalkozók TVM Lehetıség TVM Kényszer TVM Nem (**) (**) (**) Kor 0.043(*) -0.04(*) -.047(*) Háztartás nettó jövedelme 0.119(***) 0.139(***) 0.144(***) Iskolai végzettség (***) 0.078(***) Munkaviszony (***) (***) (***) Városi/falusi környezet 0.072(***) 0.072(***) 0.071(***) *** A korreláció szignifikáns 0.01 szinten (2-oldali). ** A korreláció szignifikáns 0.05 szinten (2-oldali). * A korreláció szignifikáns 0.10 szinten (2-oldali). Forrás: GEM 2007, Adult Population Survey, Romania 19 A kezdı- és régebben létezı vállalkozások aktivitásainak jellemzıi RO NEM KOR HÁZTARTÁS NETTÓ JÖVEDELME 5. Táblázat: A vállalkozói aktivitás szociális-demográfiai tényezık szerinti megoszlása Kezdı vállalkozói aktivitásban részt vett Lehetıség motiválta kezdı vállalkozói aktivitásban részt vett Kezdı kényszervállalkozói aktivitásban részt vett 42 hónapnál idısebb vállalkozás tulajdonosa és menedzsere Férfi Nı Alsó 33% Közép 33% Felsı 33% Forrás: GEM 2007, Adult Population Survey, Romania 20

11 ISKOLAI VÉGZETTSÉG MUNKA- VISZONY 5. Táblázat: A vállalkozói aktivitás szociális-demográfiai tényezık szerinti megoszlása Kezdı vállalkozói aktivitásban részt vett Lehetıség motiválta kezdı vállalkozói aktivitásban részt vett Kezdı kényszervállalkozói aktivitásban részt vett 42 hónapnál idısebb vállalkozás tulajdonosa és menedzsere Nincs osztály Középiskolai érettségi Középiskola utáni Egyetemi végzettség Teljes munkaidı Részidıs munka Munkanélküli Nyugdíjas vagy munkaképtelen Egyetemi hallgató Háziasszony/Háziférj VÁROSI/FALUSI Falusi KÖRNYEZET Városi Forrás: GEM 2007, Adult Population Survey, Romania 21 Következtetések Romániában az egyik legalacsonyabb teljes (kezdı) vállalkozói mutató volt észlelhetı (4.0%) Oroszország és Lettország mellett A lakosság csupán 6.5%-a van vállalkozásuk alapításának különbözı szakaszaiban A 48%-os, csak lehetıség által motivált, kezdı vállalkozói aktivitási részarány az egyik legmagasabb érték Romániában a közép- és alacsony jövedelmő országok közül A kezdı vállalkozók 45%-a születıben levı vállalkozó A születıben levı vállalkozók és az utóbbi évben válalkozói tevékenységükrıl lemondott egyének aránya az egyik legalacsonyabb a Közép-Európai országokban 22

12 Következtetések Az a tény, miszerint az egyének saját megitélésük alapján megvan a kellı tudásuk és képességük egy vállalkozás alapításához, kapcsolatban van a kezdı, illetve születıben levı vállalkozói aktivitással Az innováció iránti hajlandóság alacsony erıs verseny A kezdı vállalkozók többsége (76.9%) és szinte minden létezı vállalkozó (93.3%) 5 évnél idısebb technológiát alkalmaz 23 Következtetések A kezdı vállalkozók életkora leginkább év között van Az egyetemi képzéssel rendelkezık aránya hasonló a kezdı és létezı vállalkozók arányával, valamint a legtöbb kényszervállalkozó középiskola utáni, nem egyetemi képzéssel rendelkezik 24

13 Szakirodalom Acs, Z.J., Armington, C., Robb, A., Measures of job flow dynamics in US economy. Upper Marlboro, Maryland, US Bureau of the Census, Center for Economic Studies, discussion paper, Arenius, P. and Minitti, M., Perceptual variables and nascent entrepreneurship, Small Business Economics, 24, 2005, Bosma, N., Jones, K., Autio, E. and Levie, J., Global Entrepreneurship Monitor 2007, Executive Report, Babson College, London Business School and Global Entrepreneurship Research Consortium (GERA), Néhány kulcsnév a GEM-ben, a teljesség igénye nélkül (mainstream szakirodalom kerséshez) Ács Zoltán Autio, Erkko Arenius, Pia Bygrave, Bill Hancock, Mick Hay, Michael Levie, Jonathan Minitti, Maria Quill, Mark Rebernik, Miroslav Reynolds, Paul Szerb László Varga Attila

14 II. elıadás: Üzleti tervezés (szemináriumi projekt koncepció és a tervezés megkezdése) A VÁLLALATI MÉRETSTRUKTÚRA JELLEMZİI EURÓPÁBAN ÉS ROMÁNIÁBAN III. elıadás

15 Struktúra Bevezetés, fogalmak A KKV-k helye a romániai gazdaság ágazataiban Ágazati átrendezıdések az átmenet két idıszakában, a vállalkozói aktivitás területi koncentrációjával összefüggésben KKV problémák 29 Vállalat-vállalkozás Vállalkozás MTA értelmezı kéziszótár szerint: 1/ Az a cselekvés, hogy valaki vállalkozik valamire; 2/ Az a munka, amelyre valaki vállalkozik; 3/ Vállalat létrehozására, fenntartására irányuló tevékenység.. Vállalat - definíció: a vállalkozási tevékenység szervezeti kerete önálló, elkülönített és elhatárolható más vállalatoktól, gazdasági szervezeti egységektıl. Az elkülönült szervezeti egység kritériumának az önálló jogi személyiséggel rendelkezı vállalkozások felelnek meg maradéktalanul.

16 A vállalati méretstruktúra jellemzıi A vállalatok csoportosítása: Mennyiségi ismérvek alapján - egy vagy többdimenziós Egydimenziós: tipikusan a foglalkoztatottak száma alapján Románia és az EU szerint 1-9 mikro-vállalat kisvállalat közepes vállalat nagyvállalat, Vállalkozástípusok Romániában, méret Méret Évi átlagos foglalkoztatott szám Éves forgalom volumene (EUR) Eszközök értéke (EUR) Nagy >250 > 50 mil. > 43 mil. Közepes mil. 43 mil. Kis mil. 43 mil. Mikro mil. 2 mil. Forrás: Kis- és Középvállalkozások és Szövetkezetek Nemzeti Ügynöksége, 2007 Emellett megjelenik az úgynevezett függetlenségi kritérium, amely azt mondja ki, hogy egy vagy több nagyvállalat továbbá az állami önkormányzati tulajdon együttes részesedése 25 százalékot nem haladja meg

17 Az országos vállalati struktúra jellemzıi Az egyes méretkategóriák jelentısége: GDP részarány Munkahelyteremtés Export (Innováció gazdasági fejlıdés, változás) Ágazati jellemzık Vállalatok területi megoszlása Aktív vállalatok számának változása Románia nél több alkalmazott alkalmazott 0-9 alkalmazott Forrás: számítások Nemzeti Statisztikai Hivatal 2006-os adatbázisa alapján

18 KKV-k ágazati részaránya (%, ágazati cégek (2006) száma=100%) Más szolgáltatások Egészségügy Tanügy Ingatlanügyletek és más szolgáltatások Pénzügyi közvetítés Szállítás, raktározás és kommunikáció Szállodák és vendéglık Kereskedelem Építıipar Elektromos- és hıenergia, víz és gáz Feldolgozóipar Kitermelıipar Halászat és haltenyésztés Mezıgazdaság, vad- és erdıgazdálkodás ROMÁNIA KKV Mikro Forrás: számítások Nemzeti Statisztikai Hivatal 2006-os adatbázisa alapján KKV alkalmazottak részaránya (%, ágazati alkalmazottak (2006) száma =100%) M ás szo lgált at ások 71.2 Eg ész ség üg y T anüg y Ingatlanügyletek és más szolgáltatások Pénzügyi közvetítés Szállítás, raktározás és kommunikáció Szállodák és vendéglık Keresked elem Ép ítıip ar Elektromos- és hıenergia, víz és gáz F eld o lg o z óip ar Kit ermelıip ar Ip ar Halászat és haltenyésztés V ad - és erdıgazdálkodás M ezıg az d aság ROM ÁNIA KKV Mikro Forrás: számítások Nemzeti Statisztikai Hivatal 2006-os adatbázisa alapján

19 KKV alkalmazottak részaránya (%, ágazati forgalom (2006) száma =100%) Más szolgáltatások Egészségügy Tanügy Ingatlanügyletek és más szolgáltatások Pénzügyi közvetítés Szállítás, raktározás és kommunikáció Szállodák és vendéglık Kereskedelem Építıipar Elektromos- és hıenergia, víz és gáz Feldolgozóipar Kitermelıipar Ipar Halászat és haltenyésztés Vad- és erdıgazdálkodás Mezıgazdaság ROMÁNIA KKV Mikro Forrás: számítások Nemzeti Statisztikai Hivatal 2006-os adatbázisa alapján KKV bruttó beruházások részaránya (%, ágazati bruttó beruházás (2006)=100%) Más szolgáltatások Egészségügy Tanügy Ingatlanügyletek és más szolgáltatások Pénzügyi közvetítés Szállítás, raktározás és kommunikáció Szállodák és vendéglık Kereskedelem Építıipar Elektromos- és hıenergia, víz és gáz Feldolgozóipar Kitermelıipar Ipar Halászat és haltenyésztés Vad- és erdıgazdálkodás Mezıgazdaság ROMÁNIA KKV Mikro Forrás: számítások Nemzeti Statisztikai Hivatal 2006-os adatbázisa alapján

20 Foglalkoztatás és bruttó hozzáadott érték (GVA) Romániában az átmeneti idıszakban Munkaerı foglalkoztatás és ennek szerkezete fı ágazatonként Romániában között (ezer fı) A GVA szerkezete fı ágazatonként Romániában között (%) Forrás: számítások Nemzeti Statisztikai Hivatal 2006-os adatbázisa alapján Az ipar és szolgáltatás ágazatok által kibocsájtott strukturális munkanélküliséget (részben) a mezıgazdaság szívta fel. Ennek ellenére az összes foglalkoztatottak száma hivatalos adatok szerint személlyel csökkent 7 év alatt (feltételezzük hogy ezek jelentıs része külföldön dolgozott) A mezıgazdasági túlfoglalkoztatás oda vezetett, hogy a foglalkoztatottak egyre nagyobb részaránya dolgozott alacsony és egyre kisebb munkatermelékenység mellett, az iparban vagy szolgáltatásban foglalkoztatottakhoz viszonyítva (mely ágazatokban novekedett a munkatermelékenység a munkaerı fölösleg kibocsátása révén (is). Foglalkoztatás és bruttó hozzáadott érték (GVA) Romániában az átmeneti idıszakban Egy foglalkoztatottra jutó GVA megyénként, 1998

21 Foglalkoztatás és bruttó hozzáadott érték (GVA) Romániában az átmeneti idıszakban Egy foglalkoztatottra jutó GVA megyénként, 2001 Megyei szintő munkatermelékenység Románia=100%, 2004 Országos átlaghoz viszonyítva, minden ágazat figyelembe vételével Egy foglalkoztatottra jutó bruttó hozzáadott érték (GVA/fı, EUR) Megnevezés/ szín Jelentés Országos átlag 90%-ánál alacsonyabb Országos átlag 90%-100%-a között Országos átlag %-a között Országos átlag 110%-a fölött Országos átlag (minden ágazat) EUR Forrás: számítások Nemzeti Statisztikai Hivatal 2006-os adatbázisa alapján 42

22 Vállalkozások területi koncentrációja, 2006 Vállalat/1000 fı Megnevezés/ szín Jelentés 15/1000 fınél kevesebb 15-18,4/1000 fı Országos átlag (minden ágazat) 18,5-23/1000 fı 23/1000 fı vagy több 22/1000 fı Forrás: számítások Nemzeti Statisztikai Hivatal 2006-os adatbázisa alapján 43 A magánszektor szerepe az átalakulásban Átmenet tervgazdaságból a magángazdaságba Lényeges: új vállalatok, vállalkozások létrejötte Új vállalatok szerepe: Hiány megszőntetése, mérséklése, fogyasztók igényeinek kielégítése Verseny biztosítása hatékonyság, teljesítménykényszer Új vállalatok teljesítménye magasabb, mint a régieké Gazdasági növekedés fontos forrásai Új munkahelyek teremtése a régiek megszőnnek Innováció forrása

23 Vállalatok/1000 fı 2003-ban Ausztria Belgium Dánia Finnország Görögország Hollandia Írország Luxemburg Németország Olaszország Portugália Svédország EU Magyarország Románia Ország Egyesült Királyság Franciaország Spanyolország Vállalatok Száma (x 1000) lakosra jutó mőködı vállalatok száma Átlagos vállalatméret (foglalkoztatottak száma) Domináns nagyságkategória Kis és középv. Mikrov. Kis és középv Nagyv. Nagyv. Mikrov. Mikrov. Mikrov. Kis és középv Kis és középv Nagyv. Mikrov. Mikrov. Mikrov. Nagyv. Mikrov. Mikrov. Mikro-kis Közép-kelet európai KKV-k Jellemzı a túlzottan magas adó és járadékterhek A kkv alultıkésítettek, folyamatos tıkehiány jellemzi ıket A számítástechnikai, internetes megoldások alacsony szintő vállalati használata Alacsony szakmai színvonal, menedzseri képességek hiánya Alacsony szintő hálózati kapcsolatok, szakmai szervezetek alacsony szintő segítsége Központi támogatások csak jelszavak, érdemi segítség alacsony szintő

24 Romániai kkv problémák A vállalatok száma igen alacsony Növekedési problémák Alulfinanszírozás, alultıkésítettség Input problémák: megfelelı képzettségő munkaerı hiánya Megfelelı infrastruktúra hiánya Vállalkozói-menedzseri képességek hiánya de egyre többen tesznek szerit ilyen képességekre Alacsony innovációs készség, megújulás Alacsony termelékenység, versenyképesség Vállalkozói kultúra, megbecsülés alacsony szintje

Működőtőke-befektetések Adatok és tények

Működőtőke-befektetések Adatok és tények Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara 1. Konjunktúrafórum 13. november. Működőtőke-befektetések Adatok és tények Működőtőke-befektetések állománya Magyarországon 1.1.31., származási ország szerint,

Részletesebben

NAGY ÁGNES PETE ISTVÁN GYÖRFY LEHEL ZOLTÁN BENYOVSZKI ANNAMÁRIA PETRU TÜNDE PETRA

NAGY ÁGNES PETE ISTVÁN GYÖRFY LEHEL ZOLTÁN BENYOVSZKI ANNAMÁRIA PETRU TÜNDE PETRA 37 NAGY ÁGNES PETE ISTVÁN GYÖRFY LEHEL ZOLTÁN BENYOVSZKI ANNAMÁRIA PETRU TÜNDE PETRA Absztrakt A tanulmány célja a i hajlandóság és aktivitás vizsgálata Romániában a Global Entrepreneurship Monitor (GEM)

Részletesebben

A PISA 2003 vizsgálat eredményei. Értékelési Központ december

A PISA 2003 vizsgálat eredményei. Értékelési Központ december A PISA 2003 vizsgálat eredményei Értékelési Központ 2004. december PISA Programme for International Students Assessment Monitorozó jellegű felmérés-sorozat Három felmért terület Szövegértés, matematika,

Részletesebben

Szervezeti innovációk és tudás felhasználási minták összehasonlító vizsgálata: szektor- és ország különbségek (Elızetes kutatási eredmények)

Szervezeti innovációk és tudás felhasználási minták összehasonlító vizsgálata: szektor- és ország különbségek (Elızetes kutatási eredmények) Szervezeti innovációk és tudás felhasználási minták összehasonlító vizsgálata: szektor- és ország különbségek (Elızetes kutatási eredmények) Makó Csaba Szociológiai Kutatóintézet Magyar Tudományos Akadémia,

Részletesebben

Adatok és tények a magyar felsőoktatásról II. Forrás: Adatok a felsőoktatásról és a diplomások foglalkoztatásáról, GVI

Adatok és tények a magyar felsőoktatásról II. Forrás: Adatok a felsőoktatásról és a diplomások foglalkoztatásáról, GVI Adatok és tények a magyar felsőoktatásról II. Forrás: Adatok a felsőoktatásról és a diplomások foglalkoztatásáról, GVI- 2013. 04. 17. 1: A GDP és a felsőfokú végzettségűek arányának összefüggése Forrásév

Részletesebben

Bérezési tanulmány

Bérezési tanulmány Bérezési tanulmány 2009-2010 Magyar bérköltségek és foglalkoztatás nemzetközi összehasonlításban Dirk Wölfer 2009.12.09 1 Befektetési döntések Beruházási motívumok gazdaságosság költségcsökkentés piacbıvítés

Részletesebben

dr. Lorenzovici László, MSc orvos, közgazdász egészségügy közgazdász

dr. Lorenzovici László, MSc orvos, közgazdász egészségügy közgazdász dr. Lorenzovici László, MSc orvos, közgazdász egészségügy közgazdász Rólunk Piacvezetők Romániában Kórházfinanszírozás Kórházkontrolling, gazdálkodásjavítás Egészséggazdaságtani felmérések 2 Az egészségügyről

Részletesebben

Területi kormányzás és regionális fejlődés

Területi kormányzás és regionális fejlődés Területi kormányzás és regionális fejlődés Pálné Kovács Ilona MTA Székház, 2014. november 20. Regionális kormányzás kiment a divatból? Területi jelző néha elmarad (Oxford Handbook of Governance 2014. 800

Részletesebben

Svájci adószeminárium

Svájci adószeminárium Zürich Zug www.taxexpert.ch Svájci adószeminárium Sebestyén Péter,, Zürich Budapest, 2015. június 24. 2015. All rights reserved. Tartalom 2 I. Fontos tudnivalók a svájci adórendszerröl II. III. IV. Az

Részletesebben

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék OKTATÁSGAZDASÁGTAN. Készítette: Varga Júlia. Szakmai felelős: Varga Júlia június

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék OKTATÁSGAZDASÁGTAN. Készítette: Varga Júlia. Szakmai felelős: Varga Júlia június OKTATÁSGAZDASÁGTAN OKTATÁSGAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék,

Részletesebben

Enterprise Vision Day

Enterprise Vision Day Dr. Strublik Sándor Kereskedelmi igazgató sandor.strublik@arrowecs.hu 2014.06.18. Fontos információ Parkolás A várba történő behajtáskor kapott parkoló kártyát tartsa magánál! A rendezvény után ezt a parkoló

Részletesebben

A Megújuló Energiaforrás Irányelv és a Nemzeti Cselekvési Terv szerepe a 2020 as célok elérésében

A Megújuló Energiaforrás Irányelv és a Nemzeti Cselekvési Terv szerepe a 2020 as célok elérésében A Megújuló Energiaforrás Irányelv és a Nemzeti Cselekvési Terv szerepe a 2020 as célok elérésében Szélenergia a tények szélenergia integrációja Magyarországon, EWEA Budapest, 2009 június 12. EUROPEAN COMMISSION

Részletesebben

Regionális Gazdaságtan II 3. Elıadás. A téma vázlata

Regionális Gazdaságtan II 3. Elıadás. A téma vázlata Regionális Gazdaságtan II 3. Elıadás A MAGYAR RÉGIÓK, MEGYÉK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK ALAPMUTATÓI ÉS ALAPTÉNYEZİI A téma vázlata Régiók sikerességének tényezıi A magyar régiók, megyék versenyképességének alapmutatói

Részletesebben

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek 15.02.2006-15.03.2006 A beállított feltételeknek 589 felel meg a(z) 589 válaszból. Jelölje meg tevékenységének fő ágazatát. D -

Részletesebben

Információs társadalom Magyarországon

Információs társadalom Magyarországon Információs társadalom Magyarországon 2007-2010 Dr. Csepeli György Közpolitikai Igazgató Budapest, 2006. december 4. Helyzetkép 2006. Economist Intelligence Unit: The 2006 e-readiness rankings Dimenziók:

Részletesebben

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve..

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve.. Piac és tényezıi TÉMAKÖR TARTALMA - Piac és tényezıi - Piacok csoportosítása - Piaci verseny, versenyképesség - Nemzetgazdaság - Gazdasági élet szereplıi PIAC A piac a kereslet és a kínálat találkozási

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

Mit nehezebb találni: munkahelyet vagy munkaerőt? A munkaerőpiaci helyzet alakulása Romániában

Mit nehezebb találni: munkahelyet vagy munkaerőt? A munkaerőpiaci helyzet alakulása Romániában Mit nehezebb találni: munkahelyet vagy munkaerőt? A munkaerőpiaci helyzet alakulása Romániában Dr. Kerekes Kinga egyetemi docens abeș- olyai Tudományegyetem, Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Magyar

Részletesebben

A évi demográfiai adatok értékelése. Dr. Valek Andrea Országos Gyermekegészségügyi Intézet

A évi demográfiai adatok értékelése. Dr. Valek Andrea Országos Gyermekegészségügyi Intézet A 212. évi demográfiai adatok értékelése Dr. Valek Andrea Országos Gyermekegészségügyi Intézet Tartalom Népesség száma, megoszlása Élveszületések Magzati veszteségek Születés körüli halálozás Csecsemőhalálozás

Részletesebben

Lóránt Károly: Az Európai Unió és Magyarország gazdasági helyzete Magyar Közgazdasági Társaság Fejlődésgazdasági Szakosztály

Lóránt Károly: Az Európai Unió és Magyarország gazdasági helyzete Magyar Közgazdasági Társaság Fejlődésgazdasági Szakosztály Lóránt Károly: Az Európai Unió és Magyarország gazdasági helyzete 213 Magyar Közgazdasági Társaság Fejlődésgazdasági Szakosztály 213.1.7 A GDP/fő hosszú távú alakulása (212. évi US$, 1 alapú log skála)

Részletesebben

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Biztosításmatematikus, ONYF ESSPROS (European System of integrated Social Protection Statistics) A szociális védelem integrált európai statisztikai

Részletesebben

Logisztika és versenyképesség Magyarországon

Logisztika és versenyképesség Magyarországon Közlekedésfejlesztés Magyarországon Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata Logisztika és versenyképesség Magyarországon Chikán Attila Egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem Elnök, Magyar Logisztikai,

Részletesebben

A szolgáltatásmenedzsment nemzetközi szabványa magyarul

A szolgáltatásmenedzsment nemzetközi szabványa magyarul A szolgáltatásmenedzsment nemzetközi szabványa magyarul (MSZ ISO/IEC 20000-1:2013) LATERAL Consulting 1 Tartalom ISO/IEC 20000-1 alapú tanúsítások a nagyvilágban és itthon ISO/IEC 20000-1:2011 f jellemz

Részletesebben

Változások a felsőoktatásban. DR. PALKOVICS LÁSZLÓ felsőoktatásért felelős államtitkár

Változások a felsőoktatásban. DR. PALKOVICS LÁSZLÓ felsőoktatásért felelős államtitkár Változások a felsőoktatásban DR. PALKOVICS LÁSZLÓ felsőoktatásért felelős államtitkár Motíváció és lehetőségek A magyar gazdaság és társadalom igényei 2 Kutatás és innováció - helyzetelemzés Gazdaságstratégiai

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Az Európai Bizottság mellett működő ESF (European Science Foundation) a. kilencvenes évek közepe óta támogatja és szervezi a European Social Survey

Az Európai Bizottság mellett működő ESF (European Science Foundation) a. kilencvenes évek közepe óta támogatja és szervezi a European Social Survey Az Európai Bizottság mellett működő ESF (European Science Foundation) a kilencvenes évek közepe óta támogatja és szervezi a European Social Survey elnevezésű nagyszabású nemzetközi project előkészítő munkálatait.

Részletesebben

A fotovillamos energiaátalakítás helyzete az EU-hoz újonnan csatlakozott országokban

A fotovillamos energiaátalakítás helyzete az EU-hoz újonnan csatlakozott országokban A fotovillamos energiaátalakítás helyzete az EU-hoz újonnan csatlakozott országokban Pálfy Miklós Solart-System Bevezetés 2005-ben több mint 1460 MWp PV Éves növekedés>40% EU a legnagyobb piac Bevezetés

Részletesebben

A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban. Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1.

A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban. Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1. A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1. Vázlat Definíciók dimenziók Mérési problémák Szubjektív adóráta A szubjektív

Részletesebben

ziesedése az informáci

ziesedése az informáci NKTH Innotárs program KKVENT_8 Kis- és s középvk pvállalkozások esélyei a nemzetköziesed ziesedı tudásgazdas sgazdaságok gok korában Magyar KKV-k k nemzetköziesed ziesedése az informáci ciótechnológiai

Részletesebben

Az állam gazdasági szerepvállalása megújításának szükségessége az ÁSZKUT kutatásainak néhány fontos tanulsága

Az állam gazdasági szerepvállalása megújításának szükségessége az ÁSZKUT kutatásainak néhány fontos tanulsága Az állam gazdasági szerepvállalása megújításának szükségessége az ÁSZKUT kutatásainak néhány fontos tanulsága Dr. Pulay Gyula, az ÁSZKUT fıigazgatójának elıadása a Közpolitikai kihívások az új évtizedben

Részletesebben

Egyszerűsített statisztika

Egyszerűsített statisztika http://www.pvmh.hu http://www.pv www.pvmh.hu [ALAPBEÁLLÍT Egyszerűsített statisztika 2011.04.14. 2012.09.03. % a teljesből: egyedi látogatók: 100,00% Jelentés lap Mutatócsoport Egyedi látogatók 1 200 600

Részletesebben

Híves Tamás. Az iskoláztatási, szakképzési, lemorzsolódási és munkapiaci adatok elemzése

Híves Tamás. Az iskoláztatási, szakképzési, lemorzsolódási és munkapiaci adatok elemzése Híves Tamás Az iskoláztatási, szakképzési, lemorzsolódási és munkapiaci adatok elemzése 1. Adatok a középfokú továbbtanulásról Tanulók száma és aránya a nappali oktatásban év szakiskola szakközépiskola

Részletesebben

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Az emberi szenvedés kalkulusai Az utóbbi 15 évben lezajlott a kettős átmenet A társadalmi intézményrendszerekbe vetett bizalom csökken Nem vagyunk elégedettek

Részletesebben

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában Fábián Zsófia KSH A vizsgálat célja Európa egyes térségei eltérő természeti, társadalmi és gazdasági adottságokkal rendelkeznek. Különböző történelmi

Részletesebben

Információs társadalom Magyarországon

Információs társadalom Magyarországon Információs társadalom Magyarországon 2007-2010 Dr. Csepeli György Közpolitikai Igazgató Siófok, 2006. november 10. Helyzetkép 2006. Economist Intelligence Unit: The 2006 e-readiness rankings Dimenziók:

Részletesebben

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK

AGRÁRPIACI JELENTÉSEK AGRÁRPIACI JELENTÉSEK ÉLİÁLLAT ÉS HÚS 2010. május 17. Élıállat és Hús 2010. 18. hét Megjelenik kéthetente Felelıs szerkesztı: Dr. Stummer Ildikó Készítette: Módos Rita modos.rita@aki.gov.hu Kiadja: Agrárgazdasági

Részletesebben

Helyzetkép. múlt jelen jövő. A képességmérés dilemmái. A magyar tanulók tudásának alakulása történeti és nemzetközi kontextusban

Helyzetkép. múlt jelen jövő. A képességmérés dilemmái. A magyar tanulók tudásának alakulása történeti és nemzetközi kontextusban Molnár Gyöngyvér SZTE Neveléstudományi Intézet http://www.staff.u-szeged.hu/~gymolnar A képességmérés dilemmái Amit nem tudunk megmérni, azon nem tudunk javítani. Kelvin Szeged, 2014. november 29. Helyzetkép

Részletesebben

A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai

A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI PROGNÓZIS 2009. OKTÓBER A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai 2009 októberében a munkaügyi központok 31. alkalommal bonyolítottak

Részletesebben

Az EU kohéziós politikájának 25 éve ( ) Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI

Az EU kohéziós politikájának 25 éve ( ) Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI Az EU kohéziós politikájának 25 éve (1988-2013) Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI A kohéziós politika jelentősége Olyan európai közjavakat nyújt, amit a piac nem képes megadni

Részletesebben

(Törzskönyvezett) Név Dózis Gyógyszerforma Alkalmazási mód. Arimidex 1 mg Filmtabletta Orális alkalmazás. Arimidex 1 mg Filmtabletta Orális alkalmazás

(Törzskönyvezett) Név Dózis Gyógyszerforma Alkalmazási mód. Arimidex 1 mg Filmtabletta Orális alkalmazás. Arimidex 1 mg Filmtabletta Orális alkalmazás I. MELLÉKLET FELSOROLÁS: MEGNEVEZÉS, GYÓGYSZERFORMÁK, GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY- DÓZIS(OK), ALKALMAZÁSI MÓD(OK), FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA(I) A TAGÁLLAMOKBAN 1 Ausztria Belgium Bulgária Ciprus

Részletesebben

Magyarország energiaellátásának általános helyzete és jövıje

Magyarország energiaellátásának általános helyzete és jövıje Magyarország energiaellátásának általános helyzete és jövıje Dr. Aszódi Attila elnök, MTA Energetikai Bizottság igazgató, BME Nukleáris Technikai Intézet Dr. ASZÓDI Attila, BME NTI 1 Társadalmunk mindennapjai

Részletesebben

Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010

Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010 Humán Szakemberek Országos Szövetsége Budapest, 2010. március 24. Más szektorok (múltik, hazai nagyvállalatok és KKV-ék) HR trendjei és a közszolgálati emberi erıforrás menedzsment 2010 Dr. Poór József

Részletesebben

Előadás a KPMG Biztosítási Konferenciáján 2012. Május 11. Urbán László

Előadás a KPMG Biztosítási Konferenciáján 2012. Május 11. Urbán László Előadás a KPMG Biztosítási Konferenciáján 2012. Május 11. Urbán László Túlzott eladósodottság külföld felé, vagyis elégtelen belföldi megtakarítás (kb. az utóbbi 30 évben) Közszféra is, magánszféra is

Részletesebben

Felülvizsgálat napja : - Verzió : 01. BEKEZDÉS 1: Az anyag/készítmény és a vállalat/társaság azonosítása

Felülvizsgálat napja : - Verzió : 01. BEKEZDÉS 1: Az anyag/készítmény és a vállalat/társaság azonosítása Biztonsági adatlap A kiállítás kelte : 31-Aug-2015 SDS # : IRW 0002 N - 01 EU EN Verzió : 01 BEKEZDÉS 1: Az anyag/készítmény és a vállalat/társaság azonosítása 1.1. Termékazonosító Terméknév A termék kódja(i)

Részletesebben

A nemzeti innovációs rendszer állapota és fejlesztésének irányai

A nemzeti innovációs rendszer állapota és fejlesztésének irányai A nemzeti innovációs rendszer állapota és fejlesztésének irányai Innováció: esély a felzárkózásra Heti Válasz konferencia 2008. május 22. Nyiri Lajos lahoska@gmail.com OECD vizsgálat a magyar nemzeti innovációs

Részletesebben

Magyarország helyzetének változása a régiós versenyben

Magyarország helyzetének változása a régiós versenyben Magyarország helyzetének változása a régiós versenyben A Versenyképességi évkönyv 216 bemutatása Magyar versenyképesség régiós kitekintéssel c. workshop 216. március 29. Udvardi Attila Kutatásvezető GKI

Részletesebben

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET ELEKTRONIKUS MELLÉKLET XXVII. ÉVFOLYAM 2011 VOCATIONAL TRAINING REVIEW RUNDSCHAU DER BERUFSBILDUNG Hordósy Rita Király Gábor Pályakövetési tipológia Ábra és melléklet torgyik judit a nyelvtanulás európai

Részletesebben

Örülök, hogy élek Tényleg hiányzik az innováció a kkv- kből?

Örülök, hogy élek Tényleg hiányzik az innováció a kkv- kből? Örülök, hogy élek Tényleg hiányzik az innováció a kkv- kből? Fürjes Balázs Vezérigazgató Századvég Gazdaságkutató Zrt. Vezérigazgató találkozó, Innováció és Verseny Hazai pályán Spirit Hotel, Sárvár, 2013.

Részletesebben

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés Ilosvai Péter, IT Services Hungary IT Services Hungary, a legnagyobb IT szolgáltató központ Magyarországon Tevékenységünk: Nemzetközi

Részletesebben

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6.

Magyar tıke külföldön. Budapest 2008. nov. 6. Magyar tıke külföldön Budapest 2008. nov. 6. A globalizáció eredménye a növekvı tıkemozgás a világgazdaságban A magyar közgondolkodás középpontjában eddig a beáramló mőködı tıke állt Ha komolyan vesszük

Részletesebben

Szélessávú szolgáltatások: Csökken a különbség Európa legjobban és legrosszabbul teljesítő országai között

Szélessávú szolgáltatások: Csökken a különbség Európa legjobban és legrosszabbul teljesítő országai között IP/08/1831 Kelt Brüsszelben, 2008. november 28-án. Szélessávú szolgáltatások: Csökken a különbség Európa legjobban és legrosszabbul teljesítő országai között A szélessávú szolgáltatások elterjedtsége továbbra

Részletesebben

Az EU mezőgazdasága. A kezdetek. Mivel jellemezhető a mezőgazdaság jelentősége?

Az EU mezőgazdasága. A kezdetek. Mivel jellemezhető a mezőgazdaság jelentősége? Az EU mezőgazdasága A kezdetek Mivel jellemezhető a mezőgazdaság jelentősége? Nemzetgazdaságban betöltött szerep: GDP-hez való hozzájárulás Ágazati jövedelem, gazdaság szintű jövedelem Foglalkoztatásban

Részletesebben

Közel-és Távol-Kelet gazdasága Gazdasági átalakulás tanúságai közel sem távolról

Közel-és Távol-Kelet gazdasága Gazdasági átalakulás tanúságai közel sem távolról Közel-és Távol-Kelet gazdasága Gazdasági átalakulás tanúságai közel sem távolról Tárgyjegyző: Dr. Nagy Zoltán tanszékvezető, egyetemi docens (A/4 ép. 11.sz.) Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet Világgazdaságtani

Részletesebben

HAZAI BIOTECHNOLÓGIAI KKV-K A NEMZETKÖZIESEDİ TUDÁSHÁROMSZÖGBEN

HAZAI BIOTECHNOLÓGIAI KKV-K A NEMZETKÖZIESEDİ TUDÁSHÁROMSZÖGBEN NKTH Innotárs program KKVENT_8 HAZAI BIOTECHNOLÓGIAI KKV-K A NEMZETKÖZIESEDİ TUDÁSHÁROMSZÖGBEN Dr. Antalóczy Katalin Halász György Imre Tatabánya, 2010. november 24. IKU Innovációs Kutató Központ (Pénzügykutató

Részletesebben

A nő mint főbevásárló

A nő mint főbevásárló A nő mint főbevásárló Csillag-Vella Rita, GfK Médiapiac 2016 1 Glamour napok a budapesti Aréna plázában akkora a tömeg, hogy ma (szombat) délután a 2800 férőhelyes parkolóban elfogytak a helyek. (Pénzcentrum.hu)

Részletesebben

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár Tartalom 1. A hazai közúti

Részletesebben

A EUROSTARS2 program. Csuzdi Szonja főosztályvezető-helyettes. H2020 ICT Információs nap

A EUROSTARS2 program. Csuzdi Szonja főosztályvezető-helyettes. H2020 ICT Információs nap A EUROSTARS2 program Csuzdi Szonja főosztályvezető-helyettes H2020 ICT Információs nap 2014.02.20. A kezdetek - az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttmőködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének

Részletesebben

AZ ELVESZETT MOBILINTERNET

AZ ELVESZETT MOBILINTERNET NAGY PÉTER PÁPAI ZOLTÁN MCLEAN ALIZ PAPP BERTALAN AZ ELVESZETT MOBILINTERNET NYOMÁBAN A MAGYAR MOBIL SZÉLESSÁV PENETRÁCIÓS LEMARADÁS LEHETSÉGES OKAI Verseny és Szabályozás 2016 2017.02.22. A lemaradás

Részletesebben

Versenyképesség vagy képességverseny?

Versenyképesség vagy képességverseny? Versenyképesség vagy képességverseny? Dr. Kóka János Gazdasági és Közlekedési Miniszter GKI Gazdaságkutató Rt. Gazdaságpolitikai választások konferencia Budapest Hotel Marriott, 2005. november 8. USA Hong

Részletesebben

EURÓPAI VÁLASZTÁSOK Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények: Az európai átlag és a főbb tendenciák országok szerint

EURÓPAI VÁLASZTÁSOK Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények: Az európai átlag és a főbb tendenciák országok szerint Kommunikációs Főigazgatóság C. Igazgatóság - Kapcsolat a polgárokkal KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ EGYSÉG EURÓPAI VÁLASZTÁSOK 2009 2009/05/27 Választások előtti közvélemény-kutatás - Első fázis Első eredmények:

Részletesebben

Energiapolitikánk közgazdász szemmel Dr. Hegedős Miklós ügyvezetı GKI Energiakutató és Tanácsadó Kft Október 13.

Energiapolitikánk közgazdász szemmel Dr. Hegedős Miklós ügyvezetı GKI Energiakutató és Tanácsadó Kft Október 13. Energiapolitikánk közgazdász szemmel Dr. Hegedős Miklós ügyvezetı GKI Energiakutató és Tanácsadó Kft. 2010. Október 13. 1 Az elıadásban érintett témák 1., Kell-e új energiapolitika? 2., Globális energiapiaci

Részletesebben

Simor András a Magyar Nemzeti Bank elnöke: (Nemzeti Csúcs, MTA Székház, 2008. október 18.)

Simor András a Magyar Nemzeti Bank elnöke: (Nemzeti Csúcs, MTA Székház, 2008. október 18.) Csapó Benő www.staff.u-szeged.hu/~csapo A közoktatás új fejlődési pályára állítása Zöld könyv a magyar közoktatás megújításáért Budapest, 2008. november 25. NEVELÉSTUDOMÁNYI INTÉZET Simor András a Magyar

Részletesebben

A gazdasági felzárkózás nemzetközi és hazai tapasztalatai

A gazdasági felzárkózás nemzetközi és hazai tapasztalatai A gazdasági felzárkózás nemzetközi és hazai tapasztalatai Virág Barnabás, ügyvezető igazgató Versenyképességi és Növekedési Fórum 2016 2016. június 24. 1 Az előadás fő üzenetei Versenyképesség és növekedés

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Zala megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó stratégiaalkotás

Részletesebben

Nemzetközi kitekintés. 350 milliárd Euró, 1000 milliárd Ft leírt követelés

Nemzetközi kitekintés. 350 milliárd Euró, 1000 milliárd Ft leírt követelés Nemzetközi kitekintés 350 milliárd Euró, 1000 milliárd Ft leírt követelés Leírási veszteség 2013. (EU27) EU átlag: 2.8%-tól 3.0%-ig Jelmagyarázat Magyarázat A fizetési idő a különböző szektorokban (EU27)

Részletesebben

Az idegenekkel szembeni attitűdök változása a menekültkrízis hatására

Az idegenekkel szembeni attitűdök változása a menekültkrízis hatására Az idegenekkel szembeni attitűdök változása a menekültkrízis hatására Örkény Antal ELTE Szociológiai Doktori Iskola vezetője Menedék Egyesület elnöke Elméleti megfontolások 1 Az idegen mint szociológiai

Részletesebben

A hazai kkv-k versenyképességének egyes összetev i nemzetközi összehasonlításban

A hazai kkv-k versenyképességének egyes összetev i nemzetközi összehasonlításban A hazai kkv-k versenyképességének egyes összetev i nemzetközi összehasonlításban Hazai kkv-politika Értékelés és lehetséges kitörési pontok M helymunka 2010. március 27. Némethné Gál Andrea Modern Üzleti

Részletesebben

A vállalkozások dinamikus képességének fejlesztése: a munkahelyi innovációk szerepének felértékelődése (A nemzetközi összehasonlítás perspektívája)

A vállalkozások dinamikus képességének fejlesztése: a munkahelyi innovációk szerepének felértékelődése (A nemzetközi összehasonlítás perspektívája) A vállalkozások dinamikus képességének fejlesztése: a munkahelyi innovációk szerepének felértékelődése (A nemzetközi összehasonlítás perspektívája) Makó Csaba Budapesti Gazdasági Főiskola Innováció: a

Részletesebben

A német gazdaság szerepe a magyar gazdaság teljesítményében Költségvetési politika gazdasági növekedés KT-MKT szeminárium, július 16.

A német gazdaság szerepe a magyar gazdaság teljesítményében Költségvetési politika gazdasági növekedés KT-MKT szeminárium, július 16. A német gazdaság szerepe a magyar gazdaság teljesítményében Költségvetési politika gazdasági növekedés KT-MKT szeminárium, 2013. július 16. Kopint-Tárki Zrt. www.kopint-tarki.hu Tartalom A német gazdaság

Részletesebben

IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON IPARI PARKOK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON DÉL-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 2009. június 17. RAKUSZ LAJOS TISZTELETI ELNÖK IPE Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Gazdaságföldrajz Kihívások Európa előtt a XXI. században 2013. Európa (EU) gondjai: Csökkenő világgazdasági súly, szerep K+F alacsony Adósságválság Nyersanyag-

Részletesebben

Várj reám, s én megjövök, hogyha vársz nagyon.

Várj reám, s én megjövök, hogyha vársz nagyon. Várj reám, s én megjövök, hogyha vársz nagyon. Ne nézd tétlenül, míg a digitális forradalom kihagy a mindent behálózó digitális gazdaságából TNS 2015 1 Alkalmazkodnunk kell a digitálisan inkább passzív

Részletesebben

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 2003. Budapest, Gellért Szálló 2004. március 31.

TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 2003. Budapest, Gellért Szálló 2004. március 31. TÁRKI HÁZTARTÁS MONITOR 2003 Budapest, Gellért Szálló 2004. március 31. A magyar társadalomszerkezet átalakulása Kolosi Tamás Róbert Péter A különböző mobilitási nemzedékek Elveszett nemzedék: a rendszerváltás

Részletesebben

Gazdasági helyzetértékelés évi kilátások

Gazdasági helyzetértékelés évi kilátások Gazdasági helyzetértékelés 2016. évi kilátások Szeged 2016. január 15. Palócz Éva Kopint-Tárki Zrt. palocz@kopint-tarki.hu www.kopint-tarki.hu jan márc júl szept nov jan márc júl szept nov jan márc júl

Részletesebben

A (szociális) szövetkezet(ek) szerepe a társadalmi egyenlőtlenségek kezelésében

A (szociális) szövetkezet(ek) szerepe a társadalmi egyenlőtlenségek kezelésében A (szociális) szövetkezet(ek) szerepe a társadalmi egyenlőtlenségek kezelésében 90. Szövetkezeti Világnap 2012 Szövetkezeti Év Ferge Sándor emulticoop - GYERE 1 Miért pont most? Poverty rates (Laeken 60)

Részletesebben

ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN

ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN Bozsik Sándor Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar pzbozsi@uni-miskolc.hu MIRŐL LESZ SZÓ? Jelenlegi helyzetkép Adóverseny lehetséges befolyásoló tényezői Az országklaszterek

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Jász-Nagykun-Szolnok megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó

Részletesebben

Digitális? Oktatás? C o m p u t e r a n d S t a t i s t i c s C e n t e r

Digitális? Oktatás? C o m p u t e r a n d S t a t i s t i c s C e n t e r Digitális? Oktatás? D r. B a l o g h A n i k ó K ö z é p - E u r ó p a i E g y e t e m C o m p u t e r a n d S t a t i s t i c s C e n t e r Digitális? Oktatás? Digitális? Digitális eszközök használati

Részletesebben

regionális politika Mi a régió?

regionális politika Mi a régió? Európai Uniós ismeretek Regionális politika Mi a régió? Régió alatt egy sajátosságokat felmutató, valamilyen közös jellemzıket magába foglaló, s ezek alapján földrajzilag elhatárolható területi egységet

Részletesebben

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Kiadások változása Az államháztartás kiadásainak változása (pénzforgalmi szemléletben milliárd Ft-ban) 8 500 8 700 9 500

Részletesebben

A vezetési tanácsadás hazai helyzete

A vezetési tanácsadás hazai helyzete A vezetési tanácsadás hazai helyzete VII. Országos Tanácsadói Konferencia 2014. október 30. dr. Kornai Gábor kornai.gabor@aam.hu AAM: még sohasem adtunk tanácsot 2 20 év folyamatos fejlődés 20+ ország

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1. Az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről szóló Római Egyezmény (1998. évi XLIV. törvény az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek

Részletesebben

AMWAY GLOBÁLIS VÁLLALKOZÓ RIPORT 2013

AMWAY GLOBÁLIS VÁLLALKOZÓ RIPORT 2013 AMWAY GLOBÁLIS VÁLLALKOZÓ RIPORT 2013 Bátorítani a vállalkozó szellemet megszűntetni a kudarctól való félelmet A Survey of Amway Europe, October 2013 A kutatás Adatfelvétel: Minta: Országok: Módszer: Intézet:

Részletesebben

A globális és lokális eszközrendszer egymás mellettisége, egymást kiegészítő jellege a gazdaságfejlesztésben az unió kohéziós politikája keretében

A globális és lokális eszközrendszer egymás mellettisége, egymást kiegészítő jellege a gazdaságfejlesztésben az unió kohéziós politikája keretében A globális és lokális eszközrendszer egymás mellettisége, egymást kiegészítő jellege a gazdaságfejlesztésben az unió kohéziós politikája keretében Döbrönte Katalin PhD hallgató, ELTE Földtudományi Doktori

Részletesebben

IT trendek és munkalehetıségek

IT trendek és munkalehetıségek Informatika szakképzési konferencia IT trendek és munkalehetıségek Kis Gergely 2008 GKIeNET Kft. A prezentáció négy része 1. Microsoft-GKI Versenyképességi Évkönyv 2007 összehasonlító adatsorai a munkaerıpiac

Részletesebben

Az IKT szektor gazdasági lábnyoma A digitális gazdaság mérésének új módszertana

Az IKT szektor gazdasági lábnyoma A digitális gazdaság mérésének új módszertana Az IKT szektor gazdasági lábnyoma A digitális gazdaság mérésének új módszertana A kutatás az megbízásából készült. MKT 53. Közgazdász vándorgyűlés 2015. szeptember 4. Előadó: Virovácz Péter Századvég Gazdaságkutató

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Heves megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Heves megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Heves megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó stratégiaalkotás

Részletesebben

Type of activity Field or subject Target group Number of participants

Type of activity Field or subject Target group Number of participants Date/Duration/ Venue 7th of January 10-11th of January 14-18th of January 22th of January 22th of January 4-8th of February 27th of February February Type of activity Field or subject Target group Number

Részletesebben

Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2

Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2 Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2 Változás jegyzék Módosítás dátuma Módosítás jellege Érintett oldalak 2014.10.03 Változás 4. oldal 2014.12.10 Kiegészítés 3. oldal 2. ú melléklet Leírás NYOMT_AZON

Részletesebben

DR. SZALÓK CSILLA 1. Az idegenforgalmi kisvállalkozások oktatásának integrálódása a graduális felsıoktatásba

DR. SZALÓK CSILLA 1. Az idegenforgalmi kisvállalkozások oktatásának integrálódása a graduális felsıoktatásba DR. SZALÓK CSILLA 1 Az idegenforgalmi kisvállalkozások oktatásának integrálódása a graduális felsıoktatásba I. Kicsi vállalkozás az idegenforgalomban Kicsi az idegenforgalomban mást jelent. Az Európai

Részletesebben

ció Magyarországon gon 2009

ció Magyarországon gon 2009 Kutatás, a fejlesztés és s innováci ció Magyarországon gon 2009 Pálinkás József Kinőni Magyarországot Konferencia tudományról, kutatásról, innovációról 2009. május 20. 1 1. A Parlament feladatai: törvényi

Részletesebben

Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon

Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon Simon Dorottya dr. Gonda Imre Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Európai IP kérdések: újratöltve MIE rendkívüli közgyűlés 2014. szeptember 3. Védjegyintenzív ágazatok

Részletesebben

Esettanulmány egy hard természetföldrajz és soft közgazdaságtan tudományterület folyóiratainak országokra vonatkozó mintázatairól

Esettanulmány egy hard természetföldrajz és soft közgazdaságtan tudományterület folyóiratainak országokra vonatkozó mintázatairól Esettanulmány egy hard természetföldrajz és soft közgazdaságtan tudományterület folyóiratainak országokra vonatkozó mintázatairól Zsófia Viktória Vida MTA KIK Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály

Részletesebben

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6 KKV-k jelene és jövője: a versenyképesség megőrzésének lehetőségei Dr. Parragh Bianka Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment Intézet A KKV-szektor főbb jellemzői A mikro-, kis-

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA A 2016/2017-ES TANÉVRE

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA A 2016/2017-ES TANÉVRE PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ERASMUS+ HALLGATÓI TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA A 2016/2017-ES TANÉVRE 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi

Részletesebben

A MAGYAR ÉLSPORT VERSENYKÉPESSÉGE

A MAGYAR ÉLSPORT VERSENYKÉPESSÉGE A MAGYAR ÉLSPORT VERSENYKÉPESSÉGE GULYÁS Erika, KOVÁCS Eszter, STERBENZ Tamás Nyerges Mihály Emlékkonferencia Eredményjelző: Magyar Sport 2015 2016.01.26. KUTATÁSRÓL Célja: Azonosítani azokat a tényezőket,

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Csongrád megye

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Csongrád megye Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához Csongrád megye Az alábbi statisztikai profil a megye általános, a Smart Specialisation Strategy (S3)-hoz kapcsolódó stratégiaalkotás

Részletesebben

Magyarország növekedési kilátásai A magyarországi vállalatok lehetőségei és problémái MTA KRTK KTI workshop

Magyarország növekedési kilátásai A magyarországi vállalatok lehetőségei és problémái MTA KRTK KTI workshop Magyarország növekedési kilátásai A magyarországi vállalatok lehetőségei és problémái MTA KRTK KTI workshop Prof. Dr. Szerb László egyetemi tanár Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Helyzetkép

Részletesebben

Termék prospektus VERDER

Termék prospektus VERDER VERDER Termék prospektus Perisztaltikus szivattyúk Levegő működtetésű membránszivattyúk (AODD) Forgódugattyús és piskótaszivattyúk Mágneskuplungos centrifugálszivattyúk Fogaskerék szivattyúk Elektromágneses

Részletesebben

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013.

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013. Fogyasztói Fizetési Felmérés 13. A felmérés hátteréről Külső felmérés a lakosság körében 10 000 válaszadó Adatgyűjtés: 13. május-június között, az adott ország anyanyelvén 21 országban (azokban az országokban,

Részletesebben