A VÁLLALKOZÓI AKTIVITÁS FİBB JELLEMVONÁSAI ROMÁNIÁBAN, 2007-BEN I. elıadás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A VÁLLALKOZÓI AKTIVITÁS FİBB JELLEMVONÁSAI ROMÁNIÁBAN, 2007-BEN I. elıadás"

Átírás

1 A VÁLLALKOZÓI AKTIVITÁS FİBB JELLEMVONÁSAI ROMÁNIÁBAN, 2007-BEN I. elıadás Global Entrepreneurship Monitor, Romania Team: UBB-FSEGA The Main Characteristics of the Entrepreneurial Activity in Romania Elızı bemutatás: NAGY ÁGNES, DUMITRU MATIŞ, GYÖRFY LEHEL, BENYOVSZKI ANNAMÁRIA, PETRU PETRA ENTREPRENEURSHIP AND ECONOMIC GROWTH INTERNATIONAL CONFERENCE Kolozsvár, UBB, FSEGA, melyhez képest órai elıadássá átalakítva 1 Struktúra Bevezetés A vállalkozói aktivitás nemzetközi szemlélete A GEM modell Egyéni felfogások a vállalkozói aktivitásról A kezdı és létezı vállalkozások aktivitásainak jellemzıi Következtetések 2

2 Bevezetés Global Entrepreneurship Monitor GEM (Global Entrepreneurship Monitor) London Business School - Babson College - Elsı kutatás (10 ország) ország Cél: a vállakozói aktivitás és ennek a nemzeti gazdasági növekedésre gyakorolt hatásának tanulmányozása 3 A GEM modell A GEM koncepcionális modell a gazdasági növekedésre ható összes tényezıt igyekszik magába foglalni. a modell független változója a gazdasági növekedés, feltételezett, hogy a gazdasági folyamatok egy relatíve stabil politikai, társadalmi és történeti kontextusban zajlanak, A gazdasági növekedésnek két fontos, egymással és a lassan változó külsı környezeti tényezıkkel szoros kapcsolatban álló mechanizmusa létezik: az egyik a már létezı, megállapodott cégek, elsısorban nagyvállalatok által vezérelt, a másik az új és a növekvı vállalkozások generálta növekedés. 4

3 A GEM modell A kutatás alapcélja: a vállalkozás és a gazdasági növekedés kapcsolatának vizsgálata. három alapvetı kérdésre kíván választ találni: Vannak-e különbségek az egyes országok vállalkozói aktivitása között, és ha igen, akkor milyen mértékben? Hatással van-e a vállalkozói aktivitás a gazdasági növekedésre és az ország fejlıdésére? Mitıl lesz egy ország vállalkozói? 5 GEM definíció Vállalkozásnak tekinthetı minden olyan új üzleti egység (new business, venture creation) létrehozási kísérlete, mint magánfoglalkoztatás, új vállalkozói szervezet alapítása, vagy a létezı vállalkozás bıvítése, amelyet természetes személyek, csoportok vagy egy már létezı üzleti vállalkozás akar megvalósítani. 6

4 . A Global Entrepreneruship Monitor (GEM) koncepcionális modellje Szociális kulturális, politikai tényezık Általános nemzeti keretfeltételek Nyitottság (kereskedelem) Kormányzat szerepe Pénzpiacok hatékonysága Technológia, K+F Fizikai infrastruktúra Menedzsment képességek Munkaerıpiac flexibilitása Szervezeti, institucionális háttér, jogrendszer Vállalkozói keretfeltételek Pénzügyi feltételek Kormányzati politika Kormányzati programok Oktatás és tréning K+F transzfer Kereskedelmi, jogi infrastruktúra Belsı piaci nyitottság Fizikai infrastruktúra Kulturális, szociális normák Létezı nagyvállalat ok (elsıdleges gazdaság) Mikro-, kis és közepes vállalkozások, (másodlagos gazdaság) Vállalkozói lehetıségek Vállalkozói kapacitás Képességek Motiváció Új egységek, cégek Gazdasági növekedés, Munkahely-teremtés, innováció Új vállalkozások 7 Bevezetés Felmérés Romániában fıs minta a felnıtt lakosság körében év között Cél: a romániai felnıtt lakosság vállalkozói hajlamának és magatartásának mérése Teljes Vállalkozói Mutató: az egyedüli országok közötti összehasonlítást segítı mutató 8

5 Bevezetés Használt fogalmak Születıben lévı vállalkozók - Konkrét alapítási lépések az elmúlt 12 hónapban Fiatal vállalkozók - A vállalkozó legalább részleges tulajdonnal rendelkezik, részt vesz a vezetésében, valamint a vállalkozás alapítására az elmúlt 42 hónapban került sor Teljes Vállalkozói Mutató (TVM) - A kezdı vállalkozói aktivitás aránya a év közötti felnıtt lakosság körében Régi vállalkozók - Azok akik vállalkozást alapítottak, több mint 42 hónapon át tulajdonosként és menedzserként tevékenykedtek, valamint béreket fizettek Lehetıség motiválta vállalkozók - Azok akik proaktív módon egy üzleti lehetıség kihasználását követik Kényszervállalkozók - Azok akik vállalkozás alapításra kényszerítettek más karrieri lehetıség hiányából adódóan 9 A vállalkozói aktivitás nemzetközi szemlélete Prevalence rate of early-stage entrepreneurial activity 30% AR: Argentina HR: Croatia PT: Portugal AT: Austria HU: Hungary RO: Romania TH BE: Belgium IE: Ireland RU Russia BR: Brazil IL: Israel SE: Sweden PE CH: China IN: India SI: Slovenia 25% CL: Chile IS: Iceland SW: Switzerland CO: Colombia IT: Italy TH: Thailand DK: Denmark JP: Japan TR: Turkey CO DO: Dominican Rep. KZ: Kazakhstan UAE: Un. Arab Emirates ES: Spain LV: Latvia UK: United Kingdom VE FI: Finland NL: Netherlands US: United States 20% FR: France NO: Norway UY: Uruguay GR: Greece PE: Peru VE: Venezuela HK: Hong Kong PR: Puerto Rico YU: Serbia DO CN 15% CL AR BR UY IS 10% HK KZ UAE US ES IN YU PT FI IE HR GR SW TR HU IL UK NO DK 5% NL LV SI IT JP SE RO PR FR RU BE AT 0% 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 GDP per Capita, in Purchasing Power Parities (PPP) 10

6 Lehetıség motiválta vállalkozások - kényszervállalkozások Kényszervállalkozások aránya fejlıdéssel csökken, fejlett országokban alig van Kényszervállalkozások bukási aránya magasabb, fejlıdési dinamikájuk kisebb Munkanélkülibıl vállalkozót kell-e csinálnunk? 1990-es évek eleje: sok kényszervállalkozó Jó-e a magas vállalkozói aktivitás? Nem minden esetben vállalkozói aktivitás és a gazdasági fejlettség közötti kapcsolat U alakú görbe Alacsony fejlettségő országok magas vállalkozói aktivitás, kényszervállalkozások szintje magas csökkenteni Közepesen fejlett országok alacsony aktivitás, felkészülni a lehetıség motiválta vállalkozásoknak kedvezı környezeti feltételek megteremtésére Magas fejlettségő országok magas innovativitású, lehetıség motiválta cégek támogatása, alapításuk, mőködésük segítése

7 A vállalkozói aktivitás Romániában 1. Táblázat: Vállalkozói aktivitás Romániában Vállalkozói aktivitás Százalék Születőben levő vállalkozók 2.9 Fiatal vállalkozók 1.3 Régi vállalkozók 2.5 Teljes vállalkozói mutató (TVM) 4.0 Lehetıség motiválta kezdı vállalkozói aktivitásban részt vett Kezdı kényszervállalkozói aktivitásban részt vett Forrás: GEM 2007, Adult Population Survey, Romania 13 A vállalkozói aktivitás nemzetközi szemlélete Vállalkozói hagyományok, -aktivitás és -oktatás hiánya a 90-es évek elıtti szocialista rendszerében Kedvezıtlen vállalkozói környezet a 90-es évek átmeneti idıszakában A lakosság fıként a nagyvállalatok által kevésbé kockázatos munkahelyeket helyezik elıtérbe a 2000 utáni gazdasági növekedés periódusában 14

8 Egyéni felfogások a vállalkozói aktivitásról A vállalkozásindítást befolyásoló tényezık: - a környezetben adódó lehetıségek felismerése - elegendı tudás és szakképzettségi szint - más vállalkozói aktivitásban résztvevı személyekkel való ismerettség - csökkentett vonakodás a vállalkozói aktivitásban való részvételtıl a kudarctól való félelem miatt 15 Egyéni felfogások a vállalkozói aktivitásról Romániában: - Kudarctól való félelem: 28.3% - Szükséges tudás és szakképzés: 29.4% - Ismer olyan személyt, aki már vállalkozást alapított: 41.6% - Szeretné, ha mindenkinek egységes életszínvonala lenne: 46.6% - Jó lehetıséget lát egy vállalkozás alapítására a következı 6 hónapban: 26.2% - Úgy tekinti, hogy egy vállalkozás alapítása jó karrierválasztás: 61% - Úgy gondolja, hogy azok akik sikeresek egy vállalatalapításban tiszteletetben és megbecsülésben részesülnek: 62.5% - Úgy gondolja, hogy a sikeres új vállalkozásokat a média kellı képpen mozdítja elı: 50.4% 16

9 2. Táblázat: Az egyéni felfogások és a vállalkozói aktivitás közötti korreláció Romániában Születőben levő vállalkozók Fiatal vállalkozók Létező vállalattulajdonosok (42 hó) TVM Lehetőség TVM Kényszer TVM Kudarctól való félelem akadályt jelent egy vállalat alapításában (**) (*) (**) Megvan a kellő tudás/képesség egy vállalat alapításához 0.200(**) 0.104(**) 0.192(**) 0.226(**) 0.214(**) Ismer olyan személyt, aki vállalkozást alapított az elmúlt 2 évben 0.166(**) 0.086(**) 0.120(**) 0.188(**) 0.163(**) Minden lakos egységes életszínvonalat szeretne 0.060(*) (*) Jó lehetőséget lát egy vállalkozás alapítására a következő 6 hónapban 0.156(**) (**) 0.156(**) 0.134(**) Egy vállalkozás alapítása jó karrierválasztás Megfelelő előmozdítás a média által ** A korreláció szignifikáns 0.01 szinten (2-oldali), * A korreláció szignifikáns 0.05 szinten (2-oldali). Forrás: GEM 2007, Adult Population Survey, Romania 17 A vállalkozási aktivitás jellemzıi Romániában 3. Táblázat: A román vállalkozók innovációs aktivitásának mutatói Ajánlott termékek/szolgáltatások újszerősége Versenyképesség Technológia TVM Régi vállalkozók (42 hó) Mindenkinek Néhánynak Senkinek Sok Kevés Néhány Korszerő Új Régebbi Forrás: GEM 2007, Adult Population Survey, Romania 18

10 A vállalkozási aktivitás jellemzıi Romániában 4. Táblázat: A vállalkozói aktivitás és a szociális-demográfiai tényezık közötti korreláció Létezı vállalkozók TVM Lehetıség TVM Kényszer TVM Nem (**) (**) (**) Kor 0.043(*) -0.04(*) -.047(*) Háztartás nettó jövedelme 0.119(***) 0.139(***) 0.144(***) Iskolai végzettség (***) 0.078(***) Munkaviszony (***) (***) (***) Városi/falusi környezet 0.072(***) 0.072(***) 0.071(***) *** A korreláció szignifikáns 0.01 szinten (2-oldali). ** A korreláció szignifikáns 0.05 szinten (2-oldali). * A korreláció szignifikáns 0.10 szinten (2-oldali). Forrás: GEM 2007, Adult Population Survey, Romania 19 A kezdı- és régebben létezı vállalkozások aktivitásainak jellemzıi RO NEM KOR HÁZTARTÁS NETTÓ JÖVEDELME 5. Táblázat: A vállalkozói aktivitás szociális-demográfiai tényezık szerinti megoszlása Kezdı vállalkozói aktivitásban részt vett Lehetıség motiválta kezdı vállalkozói aktivitásban részt vett Kezdı kényszervállalkozói aktivitásban részt vett 42 hónapnál idısebb vállalkozás tulajdonosa és menedzsere Férfi Nı Alsó 33% Közép 33% Felsı 33% Forrás: GEM 2007, Adult Population Survey, Romania 20

11 ISKOLAI VÉGZETTSÉG MUNKA- VISZONY 5. Táblázat: A vállalkozói aktivitás szociális-demográfiai tényezık szerinti megoszlása Kezdı vállalkozói aktivitásban részt vett Lehetıség motiválta kezdı vállalkozói aktivitásban részt vett Kezdı kényszervállalkozói aktivitásban részt vett 42 hónapnál idısebb vállalkozás tulajdonosa és menedzsere Nincs osztály Középiskolai érettségi Középiskola utáni Egyetemi végzettség Teljes munkaidı Részidıs munka Munkanélküli Nyugdíjas vagy munkaképtelen Egyetemi hallgató Háziasszony/Háziférj VÁROSI/FALUSI Falusi KÖRNYEZET Városi Forrás: GEM 2007, Adult Population Survey, Romania 21 Következtetések Romániában az egyik legalacsonyabb teljes (kezdı) vállalkozói mutató volt észlelhetı (4.0%) Oroszország és Lettország mellett A lakosság csupán 6.5%-a van vállalkozásuk alapításának különbözı szakaszaiban A 48%-os, csak lehetıség által motivált, kezdı vállalkozói aktivitási részarány az egyik legmagasabb érték Romániában a közép- és alacsony jövedelmő országok közül A kezdı vállalkozók 45%-a születıben levı vállalkozó A születıben levı vállalkozók és az utóbbi évben válalkozói tevékenységükrıl lemondott egyének aránya az egyik legalacsonyabb a Közép-Európai országokban 22

12 Következtetések Az a tény, miszerint az egyének saját megitélésük alapján megvan a kellı tudásuk és képességük egy vállalkozás alapításához, kapcsolatban van a kezdı, illetve születıben levı vállalkozói aktivitással Az innováció iránti hajlandóság alacsony erıs verseny A kezdı vállalkozók többsége (76.9%) és szinte minden létezı vállalkozó (93.3%) 5 évnél idısebb technológiát alkalmaz 23 Következtetések A kezdı vállalkozók életkora leginkább év között van Az egyetemi képzéssel rendelkezık aránya hasonló a kezdı és létezı vállalkozók arányával, valamint a legtöbb kényszervállalkozó középiskola utáni, nem egyetemi képzéssel rendelkezik 24

13 Szakirodalom Acs, Z.J., Armington, C., Robb, A., Measures of job flow dynamics in US economy. Upper Marlboro, Maryland, US Bureau of the Census, Center for Economic Studies, discussion paper, Arenius, P. and Minitti, M., Perceptual variables and nascent entrepreneurship, Small Business Economics, 24, 2005, Bosma, N., Jones, K., Autio, E. and Levie, J., Global Entrepreneurship Monitor 2007, Executive Report, Babson College, London Business School and Global Entrepreneurship Research Consortium (GERA), Néhány kulcsnév a GEM-ben, a teljesség igénye nélkül (mainstream szakirodalom kerséshez) Ács Zoltán Autio, Erkko Arenius, Pia Bygrave, Bill Hancock, Mick Hay, Michael Levie, Jonathan Minitti, Maria Quill, Mark Rebernik, Miroslav Reynolds, Paul Szerb László Varga Attila

14 II. elıadás: Üzleti tervezés (szemináriumi projekt koncepció és a tervezés megkezdése) A VÁLLALATI MÉRETSTRUKTÚRA JELLEMZİI EURÓPÁBAN ÉS ROMÁNIÁBAN III. elıadás

15 Struktúra Bevezetés, fogalmak A KKV-k helye a romániai gazdaság ágazataiban Ágazati átrendezıdések az átmenet két idıszakában, a vállalkozói aktivitás területi koncentrációjával összefüggésben KKV problémák 29 Vállalat-vállalkozás Vállalkozás MTA értelmezı kéziszótár szerint: 1/ Az a cselekvés, hogy valaki vállalkozik valamire; 2/ Az a munka, amelyre valaki vállalkozik; 3/ Vállalat létrehozására, fenntartására irányuló tevékenység.. Vállalat - definíció: a vállalkozási tevékenység szervezeti kerete önálló, elkülönített és elhatárolható más vállalatoktól, gazdasági szervezeti egységektıl. Az elkülönült szervezeti egység kritériumának az önálló jogi személyiséggel rendelkezı vállalkozások felelnek meg maradéktalanul.

16 A vállalati méretstruktúra jellemzıi A vállalatok csoportosítása: Mennyiségi ismérvek alapján - egy vagy többdimenziós Egydimenziós: tipikusan a foglalkoztatottak száma alapján Románia és az EU szerint 1-9 mikro-vállalat kisvállalat közepes vállalat nagyvállalat, Vállalkozástípusok Romániában, méret Méret Évi átlagos foglalkoztatott szám Éves forgalom volumene (EUR) Eszközök értéke (EUR) Nagy >250 > 50 mil. > 43 mil. Közepes mil. 43 mil. Kis mil. 43 mil. Mikro mil. 2 mil. Forrás: Kis- és Középvállalkozások és Szövetkezetek Nemzeti Ügynöksége, 2007 Emellett megjelenik az úgynevezett függetlenségi kritérium, amely azt mondja ki, hogy egy vagy több nagyvállalat továbbá az állami önkormányzati tulajdon együttes részesedése 25 százalékot nem haladja meg

17 Az országos vállalati struktúra jellemzıi Az egyes méretkategóriák jelentısége: GDP részarány Munkahelyteremtés Export (Innováció gazdasági fejlıdés, változás) Ágazati jellemzık Vállalatok területi megoszlása Aktív vállalatok számának változása Románia nél több alkalmazott alkalmazott 0-9 alkalmazott Forrás: számítások Nemzeti Statisztikai Hivatal 2006-os adatbázisa alapján

18 KKV-k ágazati részaránya (%, ágazati cégek (2006) száma=100%) Más szolgáltatások Egészségügy Tanügy Ingatlanügyletek és más szolgáltatások Pénzügyi közvetítés Szállítás, raktározás és kommunikáció Szállodák és vendéglık Kereskedelem Építıipar Elektromos- és hıenergia, víz és gáz Feldolgozóipar Kitermelıipar Halászat és haltenyésztés Mezıgazdaság, vad- és erdıgazdálkodás ROMÁNIA KKV Mikro Forrás: számítások Nemzeti Statisztikai Hivatal 2006-os adatbázisa alapján KKV alkalmazottak részaránya (%, ágazati alkalmazottak (2006) száma =100%) M ás szo lgált at ások 71.2 Eg ész ség üg y T anüg y Ingatlanügyletek és más szolgáltatások Pénzügyi közvetítés Szállítás, raktározás és kommunikáció Szállodák és vendéglık Keresked elem Ép ítıip ar Elektromos- és hıenergia, víz és gáz F eld o lg o z óip ar Kit ermelıip ar Ip ar Halászat és haltenyésztés V ad - és erdıgazdálkodás M ezıg az d aság ROM ÁNIA KKV Mikro Forrás: számítások Nemzeti Statisztikai Hivatal 2006-os adatbázisa alapján

19 KKV alkalmazottak részaránya (%, ágazati forgalom (2006) száma =100%) Más szolgáltatások Egészségügy Tanügy Ingatlanügyletek és más szolgáltatások Pénzügyi közvetítés Szállítás, raktározás és kommunikáció Szállodák és vendéglık Kereskedelem Építıipar Elektromos- és hıenergia, víz és gáz Feldolgozóipar Kitermelıipar Ipar Halászat és haltenyésztés Vad- és erdıgazdálkodás Mezıgazdaság ROMÁNIA KKV Mikro Forrás: számítások Nemzeti Statisztikai Hivatal 2006-os adatbázisa alapján KKV bruttó beruházások részaránya (%, ágazati bruttó beruházás (2006)=100%) Más szolgáltatások Egészségügy Tanügy Ingatlanügyletek és más szolgáltatások Pénzügyi közvetítés Szállítás, raktározás és kommunikáció Szállodák és vendéglık Kereskedelem Építıipar Elektromos- és hıenergia, víz és gáz Feldolgozóipar Kitermelıipar Ipar Halászat és haltenyésztés Vad- és erdıgazdálkodás Mezıgazdaság ROMÁNIA KKV Mikro Forrás: számítások Nemzeti Statisztikai Hivatal 2006-os adatbázisa alapján

20 Foglalkoztatás és bruttó hozzáadott érték (GVA) Romániában az átmeneti idıszakban Munkaerı foglalkoztatás és ennek szerkezete fı ágazatonként Romániában között (ezer fı) A GVA szerkezete fı ágazatonként Romániában között (%) Forrás: számítások Nemzeti Statisztikai Hivatal 2006-os adatbázisa alapján Az ipar és szolgáltatás ágazatok által kibocsájtott strukturális munkanélküliséget (részben) a mezıgazdaság szívta fel. Ennek ellenére az összes foglalkoztatottak száma hivatalos adatok szerint személlyel csökkent 7 év alatt (feltételezzük hogy ezek jelentıs része külföldön dolgozott) A mezıgazdasági túlfoglalkoztatás oda vezetett, hogy a foglalkoztatottak egyre nagyobb részaránya dolgozott alacsony és egyre kisebb munkatermelékenység mellett, az iparban vagy szolgáltatásban foglalkoztatottakhoz viszonyítva (mely ágazatokban novekedett a munkatermelékenység a munkaerı fölösleg kibocsátása révén (is). Foglalkoztatás és bruttó hozzáadott érték (GVA) Romániában az átmeneti idıszakban Egy foglalkoztatottra jutó GVA megyénként, 1998

21 Foglalkoztatás és bruttó hozzáadott érték (GVA) Romániában az átmeneti idıszakban Egy foglalkoztatottra jutó GVA megyénként, 2001 Megyei szintő munkatermelékenység Románia=100%, 2004 Országos átlaghoz viszonyítva, minden ágazat figyelembe vételével Egy foglalkoztatottra jutó bruttó hozzáadott érték (GVA/fı, EUR) Megnevezés/ szín Jelentés Országos átlag 90%-ánál alacsonyabb Országos átlag 90%-100%-a között Országos átlag %-a között Országos átlag 110%-a fölött Országos átlag (minden ágazat) EUR Forrás: számítások Nemzeti Statisztikai Hivatal 2006-os adatbázisa alapján 42

22 Vállalkozások területi koncentrációja, 2006 Vállalat/1000 fı Megnevezés/ szín Jelentés 15/1000 fınél kevesebb 15-18,4/1000 fı Országos átlag (minden ágazat) 18,5-23/1000 fı 23/1000 fı vagy több 22/1000 fı Forrás: számítások Nemzeti Statisztikai Hivatal 2006-os adatbázisa alapján 43 A magánszektor szerepe az átalakulásban Átmenet tervgazdaságból a magángazdaságba Lényeges: új vállalatok, vállalkozások létrejötte Új vállalatok szerepe: Hiány megszőntetése, mérséklése, fogyasztók igényeinek kielégítése Verseny biztosítása hatékonyság, teljesítménykényszer Új vállalatok teljesítménye magasabb, mint a régieké Gazdasági növekedés fontos forrásai Új munkahelyek teremtése a régiek megszőnnek Innováció forrása

23 Vállalatok/1000 fı 2003-ban Ausztria Belgium Dánia Finnország Görögország Hollandia Írország Luxemburg Németország Olaszország Portugália Svédország EU Magyarország Románia Ország Egyesült Királyság Franciaország Spanyolország Vállalatok Száma (x 1000) lakosra jutó mőködı vállalatok száma Átlagos vállalatméret (foglalkoztatottak száma) Domináns nagyságkategória Kis és középv. Mikrov. Kis és középv Nagyv. Nagyv. Mikrov. Mikrov. Mikrov. Kis és középv Kis és középv Nagyv. Mikrov. Mikrov. Mikrov. Nagyv. Mikrov. Mikrov. Mikro-kis Közép-kelet európai KKV-k Jellemzı a túlzottan magas adó és járadékterhek A kkv alultıkésítettek, folyamatos tıkehiány jellemzi ıket A számítástechnikai, internetes megoldások alacsony szintő vállalati használata Alacsony szakmai színvonal, menedzseri képességek hiánya Alacsony szintő hálózati kapcsolatok, szakmai szervezetek alacsony szintő segítsége Központi támogatások csak jelszavak, érdemi segítség alacsony szintő

24 Romániai kkv problémák A vállalatok száma igen alacsony Növekedési problémák Alulfinanszírozás, alultıkésítettség Input problémák: megfelelı képzettségő munkaerı hiánya Megfelelı infrastruktúra hiánya Vállalkozói-menedzseri képességek hiánya de egyre többen tesznek szerit ilyen képességekre Alacsony innovációs készség, megújulás Alacsony termelékenység, versenyképesség Vállalkozói kultúra, megbecsülés alacsony szintje

Szerb László. Vállalkozások, vállalkozási elméletek, vállalkozások mérése és a Globális Vállalkozói és Fejlıdési Index

Szerb László. Vállalkozások, vállalkozási elméletek, vállalkozások mérése és a Globális Vállalkozói és Fejlıdési Index Szerb László Vállalkozások, vállalkozási elméletek, vállalkozások mérése és a Globális Vállalkozói és Fejlıdési Index Akadémiai Doktori Értekezés Pécs, 2010. szeptember Köszönetnyilvánítások Bár egy akadémiai

Részletesebben

A Globális Vállalkozói Monitor kutatás adatfelvételei*

A Globális Vállalkozói Monitor kutatás adatfelvételei* Tanulmányok A Globális Vállalkozói Monitor kutatás adatfelvételei* Szerb László, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi tanára E-mail: szerb@ktk.pte.hu Petheő Attila, a Budapesti Corvinus Egyetem Kisvállalkozás-fejlesztési

Részletesebben

Kállay László. KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetátalakítás 1. TM 58.sz. mőhelytanulmány

Kállay László. KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetátalakítás 1. TM 58.sz. mőhelytanulmány Kállay László KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetátalakítás 1 TM 58.sz. mőhelytanulmány BCE VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT 1 A mőhelytanulmány a TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0005

Részletesebben

Szerb László. Vállalkozások, vállalkozási elméletek, vállalkozások mérése és a Globális Vállalkozói és Fejlıdési Index

Szerb László. Vállalkozások, vállalkozási elméletek, vállalkozások mérése és a Globális Vállalkozói és Fejlıdési Index AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Szerb László Vállalkozások, vállalkozási elméletek, vállalkozások mérése és a Globális Vállalkozói és Fejlıdési Index Pécs, 2010. szeptember 1 A kutatási háttér, a probléma

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2010 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

Magyarország versenyképességének humántényezői. helyzet- és jövőkép

Magyarország versenyképességének humántényezői. helyzet- és jövőkép Magyarország versenyképességének humántényezői helyzet- és jövőkép Munkaverzió! Nem hivatkozható, nem terjeszthetı! Verzió 1.0 Tartalomjegyzék I. Elıszó... 3 Út a Fehér Könyvhöz... 5 II. Magyarország versenyképességének

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI PROGRAM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI PROGRAM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI PROGRAM Az üzleti angyalok szerepe a fiatal, növekedésorientált kisvállalkozások finanszírozásában és fejlesztésében Doktori értekezés

Részletesebben

1. A kis- és középvállalkozás-fejlesztési politikák alapjai Magyarországon és az Európai Unióban

1. A kis- és középvállalkozás-fejlesztési politikák alapjai Magyarországon és az Európai Unióban 1. A kis- és középvállalkozás-fejlesztési politikák alapjai Magyarországon és az Európai Unióban 1.1. Elméleti alapok 1.1.1. A kis- és középvállalkozások fejlesztése, mint közgazdasági probléma A piacgazdaságokban

Részletesebben

2. ROMÁNIAI MUNKAVÁLLALÓK MAGYARORSZÁGON ÉS A ROMÁN GAZDASÁG

2. ROMÁNIAI MUNKAVÁLLALÓK MAGYARORSZÁGON ÉS A ROMÁN GAZDASÁG 2. ROMÁNIAI MUNKAVÁLLALÓK MAGYARORSZÁGON ÉS A ROMÁN GAZDASÁG RÉTI TAMÁS 2.1. Gazdasági átalakulás Kelet-Közép- és Kelet-Európában, különös tekintettel Romániára A globális pénzügyi és gazdasági válság

Részletesebben

Közös vállalkozás- és üzletfejlesztési hálózat megvalósíthatósági tanulmánya

Közös vállalkozás- és üzletfejlesztési hálózat megvalósíthatósági tanulmánya Good neighbours creating common future Közös vállalkozás- és üzletfejlesztési hálózat megvalósíthatósági tanulmánya SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 Mórahalom-Magyarkanizsa, 2011 The project is co-financed

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi Kar Földrajzi Intézet Földtudományok Doktori Iskola

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi Kar Földrajzi Intézet Földtudományok Doktori Iskola PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi Kar Földrajzi Intézet Földtudományok Doktori Iskola A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK NÖVEKEDÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ EGYÉNI ÉS VÁLLALATI TÉNYEZİK PhD-értekezés Kiss Katalin

Részletesebben

A kis- és középvállalatok és a vállalkozási készség

A kis- és középvállalatok és a vállalkozási készség KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL A kis- és középvállalatok és a vállalkozási készség Small and medium-sized enterprises and Entrepreneurship Budapest, 2006 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2006 HUNGARIAN CENTRAL

Részletesebben

MUNKAERİ-PIACI TÉRKÉP

MUNKAERİ-PIACI TÉRKÉP TÁVMUNKA-HÁZ INTERREGIONÁLIS KONCEPCIÓJÁNAKKIDOLGOZÁSA ÉS MINTAÉRTÉKŐ MEGVALÓSÍTÁSA MUNKAERİ-PIACI TÉRKÉP KÉSZÍTETTE: NOS Szeged Kft. 2007 február-március 1 Tartalomjegyzék 1. A PROJEKT ÉS A MUNKAERİ-PIACI

Részletesebben

2. Kis- és középvállalkozások együttmőködése

2. Kis- és középvállalkozások együttmőködése 2. Kis- és középvállalkozások együttmőködése 2.1. A KKV-k felértékelıdésének gazdasági háttérfolyamatai A kis- és középvállalkozások (KKV-k) elıtérbe kerülése, fontosságuk felismerése és elismerése döntıen

Részletesebben

A kis- és középvállalatok versenyképessége

A kis- és középvállalatok versenyképessége Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Némethné Gál Andrea okleveles közgazda közgazdász tanár A kis- és középvállalatok versenyképessége Doktori értekezés Konzulens:

Részletesebben

A pénzügyi-számviteli tervezés és a controlling összefüggései és gyakorlata (Különös tekintettel a kis- és középvállalkozásokra)

A pénzügyi-számviteli tervezés és a controlling összefüggései és gyakorlata (Különös tekintettel a kis- és középvállalkozásokra) NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLA PÉNZÜGYI ALPROGRAM A pénzügyi-számviteli tervezés és a controlling összefüggései és gyakorlata

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK. Levelező tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK. Levelező tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Levelező tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány A VÁLLALKOZÁSOK ALAPÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI MAGYARORSZÁGON ÉS NAGY-BRITANNIÁBAN

Részletesebben

INNOVÁCIÓ MENEDZSMENT KÉZIKÖNV

INNOVÁCIÓ MENEDZSMENT KÉZIKÖNV Magyar Innovációs Szövetség INNOVÁCIÓ MENEDZSMENT KÉZIKÖNV Szerkesztették: Dr. Pakucs János Dr. Papanek Gábor Szerzők: Annus István Bándi Gábor Borsi Balázs Hollóné Kacsó Erzsébet Katona József Lengyel

Részletesebben

A hazai kis- és középvállalkozások strukturális és területi jellemzői európai uniós összevetésben

A hazai kis- és középvállalkozások strukturális és területi jellemzői európai uniós összevetésben 2014/IV. pp. 1-24. ISSN: 2062-1655 Kiss Katalin A hazai kis- és középvállalkozások strukturális és területi jellemzői európai uniós összevetésben ABSZTRAKT A kis- és középvállalkozások (kkv) gazdasági

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI AZ EURÓPAI UNIÓ FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁJÁNAK GAZDASÁGI ELEMZÉSE

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI AZ EURÓPAI UNIÓ FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁJÁNAK GAZDASÁGI ELEMZÉSE DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDÁLKODÁS ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Gazdaság és Vidékpolitikai Tanszék Doktori iskola vezetıje: DR. UDOVECZ GÁBOR

Részletesebben

A vállalati K+F és innovációs tevékenységek ösztönzésének lehetıségei Magyarországon*

A vállalati K+F és innovációs tevékenységek ösztönzésének lehetıségei Magyarországon* Tudomány- és Technológiapolitikai, Versenyképességi Tanácsadó Testület A vállalati K+F és innovációs tevékenységek ösztönzésének lehetıségei Magyarországon* Koordinátor: Dr. Somlyódy László, a 4T elnöke

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2009 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLA VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS KOLOSZÁR LÁSZLÓ Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2009 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLA VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

A román gazdaság és a migráció

A román gazdaság és a migráció Külgazdaság, LIII. évf., 2009. július augusztus (39 67. o.) A román gazdaság és a migráció RÉTI TAMÁS Magas növekedési ütem, folyamatos dezinfláció, a külföldi tıke növekvı beáramlása jellemezte az európai

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

NEMZETI TECHNOLÓGIAI INKUBÁTOR. és MAGVETŐ TŐKE PROGRAM. Budapest, 2005. július 29.

NEMZETI TECHNOLÓGIAI INKUBÁTOR. és MAGVETŐ TŐKE PROGRAM. Budapest, 2005. július 29. NEMZETI TECHNOLÓGIAI INKUBÁTOR és MAGVETŐ TŐKE PROGRAM Budapest, 2005. július 29. Magyar Innovációs Szövetség INNOSTART Nemzeti Üzleti Innovációs Központ Vállalkozói Inkubátorok Szövetsége ÚTBAN A VERSENYKÉPESSÉG

Részletesebben

A tudás és a regionális fejlıdés összefüggései

A tudás és a regionális fejlıdés összefüggései Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Smahó Melinda okleveles közgazdász Doktori értekezés Témavezetı: Prof. Dr. Rechnitzer János az MTA doktora Gyır 2008. szeptember

Részletesebben

A távmunka fogalma, története, megvalósulása az USA-ban és az Európai Unióban.

A távmunka fogalma, története, megvalósulása az USA-ban és az Európai Unióban. Távmunka ismeretek A távmunka fogalma, története, megvalósulása az USA-ban és az Európai Unióban. Cél: megismerni a különbözı munkahelyrıl érkezı hallgatókat és felmérni a képzéssel összefüggı elvárásaikat,

Részletesebben

Nıként vállalkozni ami a sikeres vállalkozásindításhoz kell HASZON NİKNEK. Laczkó Zsuzsa igazgatóhelyettes 2010.04.29.

Nıként vállalkozni ami a sikeres vállalkozásindításhoz kell HASZON NİKNEK. Laczkó Zsuzsa igazgatóhelyettes 2010.04.29. Nıként vállalkozni ami a sikeres vállalkozásindításhoz kell HASZON NİKNEK Laczkó Zsuzsa igazgatóhelyettes 2010.04.29. 2 A SEED Alapítvány bemutatása 3 A SEED Alapítvány tevékenységei Vállalkozás indításával,

Részletesebben

A felsõoktatási környezet hatása a vállalkozói életpálya választására

A felsõoktatási környezet hatása a vállalkozói életpálya választására VÁLLALKOZÁS-GAZDASÁGTAN Közgazdasági Szemle, LIV. évf., 2007. március (248 273. o.) SZERB LÁSZLÓ MÁRKUS GÁBOR A felsõoktatási környezet hatása a vállalkozói életpálya választására Nemzetközi összehasonlító

Részletesebben