Miskolc november 18.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Miskolc. 2013. november 18."

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Miskolc és agglomerációja digitális közösség projekt keretében meghirdetett, informatikai eszközök térítésmentes használatának igénylésére a Digitális Középiskola által benyújtható meghívásos pályázathoz Miskolc november 18. 1

2 A projekt megvalósításában résztvevő partnerek Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Infokommunikációért Felelős Államtitkárság Miskolc Megyei Jogú Város Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet Észak-magyarországi Informatikai Klaszter A projekt az 1025/2013. számon megjelent Kormányhatározatban meghirdetett, a Miskolc és agglomerációja digitális közösség program keretében valósul meg állami, Európai Uniós források és az érintett piaci szervezetek társfinanszírozásával. 2

3 A Miskolc és agglomerációja digitális közösség projekt keretében a Digitális Középiskola részére meghirdetett, informatikai eszközök térítésmentes használatának igénylésére benyújtható meghívásos pályázat feltételrendszere és lebonyolítási szabályzata. 1. Bevezetés, előzmények január 25-én jelent meg a 1025/2013. (I. 25.) Kormányhatározat (a továbbiakban: Kormányhatározat), amely intézkedik a Miskolc és agglomerációja digitális közösség című programmal (továbbiakban Program) kapcsolatos egyes kérdésekről és az ehhez szükséges rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzatátcsoportosításról. A Kormányhatározat szerint a Kormány a digitális írástudásnak a XXI. században betöltött jelentőségére, annak munkahely- és közösségteremtő jellegére, továbbá arra tekintettel, hogy a hátrányos helyzetű régiókban az a fejlődés egyik meghatározó előfeltétele és annak kiemelt ösztönzése szükséges, egyetért a Miskolc és agglomerációja digitális közösség című programnak az állam, az Európai Uniós források és az érintett piaci szervezetek társfinanszírozásában történő megvalósításával. Ennek érdekében a Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (a továbbiakban: NIIFI) közreműködésével gondoskodjon a Program megvalósításáról. Miskolc Megyei Jogú Város a kormányzati támogatás alapján indítja el a Digitális Közösség projektet. A Program több összekapcsolódó fejlesztésből áll: A pályázat keretében bejelentett állandó miskolci lakóhellyel rendelkező természetes személyek juthatnak térítésmentesen informatikai eszközök (laptopok) tartós használatához az alábbi célcsoportokban: A. Általános iskola 4-8. évfolyamos tanulói, illetve a 6 és 8 osztályos gimnázium 5-8. évfolyamos tanulói. B. Középiskolások: gimnáziumi, szakközépiskolai képzésben tanulók. C. Szakiskolai képzésben tanulók. D. Miskolci Egyetemen tanulmányaikat nem a 2013/2014 tanévben megkezdő hallgatók 1. E. Nyilvántartásba vett álláskeresők és a Munkaügyi Központ által támogatott képzésben résztvevők. F. 3 év alatti kisgyermeket nevelő szülők. G. 45 év feletti munkavállalók. H. Megváltozott munkaképességű személyek, valamint más célcsoportba nem tartozó fogyatékossággal élők. I. Szociális ellátórendszerben dolgozók. J. Aktív idősek. 1 A Miskolci Egyetemen tanulmányaikat első alkalommal a 2013/2014 tanévben megkezdők részére meghívásos pályázat kerül meghirdetésre, így nekik abban a pályázati eljárásban lehet pályázatot benyújtaniuk. 3

4 A Digitális Közösség Program keretében: A pályázat nyertesei képzési programokon vesznek részt annak érdekében, hogy a lehető legjobban kihasználhassák a digitális világ lehetőségeit. Az agglomerációba tartozó, hátrányos helyzetű gyermekek oktatásában kiemelt szerepet játszó köznevelési intézményekben informatikai eszközfejlesztés valósul meg 2. Optikai hálózatfejlesztés valósul meg Miskolcon, gyorsabb internet elérést biztosítva a Polgármesteri Hivatal, a városi gazdasági szervezetek, oktatási, kulturális, szociális, egészségügyi intézmények számára. Bővül a digitális ügyintézés köre és javul annak minősége. Internet alapú fejlesztések jönnek létre (közterületi hibabejelentő, programkereső, önkéntesség adatbázis stb.). Digitális terek jönnek létre a város több területén. 2. A Program végrehajtásáért felelős szervezetek A Kormányhatározat a Program végrehajtásának felelősségét nemzeti fejlesztési miniszteri hatáskörbe, forrásait, valamint a Program végrehajtásának kötelezettségét a NIIFI tevékenységi körébe helyezi, közfeladatává téve az információs társadalom fejlesztését. A Program megvalósításához a NIIFI közbeszerzési eljárások keretében szerzi be a laptopokat, a laptopokra telepített operációs rendszert és az irodai programcsomagot. Gondoskodik a digitális tartalmak rendelkezésre állásáról és optikai hálózatfejlesztést valósít meg. Ezek az intézkedések Digitális Közösség néven legelőször pilot jelleggel Miskolcon és agglomerációjában valósulnak meg, hozzájárulva a digitális írástudás elterjesztéséhez. A Program az állampolgárok és a kapcsolódó intézmények bevonásával érheti el a Kormányhatározatban megfogalmazott célokat. A Program keretében a laptopok a jogosultak részére pályázat útján kerülnek kiosztásra. Ennek megvalósítása érdekében Miskolcon Programiroda létrehozása, pályáztatás, az eszközök átadása, a lakosság tájékoztatása és egyéb helyben ellátandó és csak ott ellátható feladatok végrehajtása szükséges. A feladatok jól körülhatároltak, a Program céljához kapcsolódó Miskolc-specifikus helyi, szolgáltatás tárgyú feladatokat tartalmazzák komplexen (a továbbiakban: közfeladat). A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. (1) bekezdés a) c) pontja szerint a NIIFI a feladatot közfeladat ellátási szerződés megkötésével átadja Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának. Jelen pályázati eljárásban a pályázat kiírója Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, a pályáztató a Miskolc Holding Zrt. (a továbbiakban: Pályáztató), amely a pályáztatást, feldolgozást, szerződéskötést és a laptopok kiosztását az általa létrehozott programirodával (a továbbiakban: Programiroda) valósítja meg. 2 A modellértékű nevelési programban résztvevő agglomerációban működő iskolák tanulói és pedagógusai részére meghívásos pályázat kerül meghirdetésre. 4

5 3. A pályázat tárgya A pályázat tárgya a laptopok térítésmentes 3 használatának biztosítása a pályázó intézmény részére. A laptop típusa: HP 250 G1 A laptopok műszaki specifikációja: A térítésmentes használat vonatkozik a laptopokra telepített operációs rendszerre és irodai programcsomagra, valamint a projekt keretében létrehozott alkalmazásokra is. A térítésmentes használat részletes feltételeit a kedvezményezett köznevelési intézménnyel (továbbiakban: intézmény) kötött Használati szerződés tartalmazza. Az intézmény nem szerez tulajdonjogot, csak arra kap jogosultságot, hogy a laptopokat a Digitális Középiskola tanulói és tanárai rendeltetésszerűen használják a tanulásitanítási tevékenységeik során. A nyertes intézményt nem illetik meg a tulajdonosi részjogosítványok, vagyis nem jogosult a laptop tulajdonjogát átruházni, biztosítékul vagy zálogba adni. Az intézménynek gondoskodnia kell az eszközök biztonságos használatáról. 3 Az internet és egyéb használattal kapcsolatos pályázói költségek ebbe a körbe nem tartoznak bele. 5

6 A Használati szerződés a pályázati felhívás elválaszthatatlan részét képezi, a pályázónak a pályázat benyújtása során nyilatkoznia kell, hogy annak feltételeit megismerték, megértették és elfogadják. 4. A pályázók körének meghatározása 4.1 A Digitális Közösség és Digitális Középiskolai program szakmai kapcsolódása A Digitális Közösség Program kiemelt célja a digitális írástudás fejlesztése a hátrányos helyzetű személyek körében, csökkentve ezzel hátrányos helyzetüket, javítva esélyeiket az iskolai eredményesség és a jövőbeli munkavállalás terén. Ennek megfelelően a Miskolc és agglomerációja digitális közösség című program kiemelt partnerei a hátrányos helyzetű személyek oktatásában résztvevő közoktatási intézmények. Ennek az alapelvnek megfelelően kerül meghívásra a Földes Ferenc Gimnázium a Digitális Középiskola program mentén. A Digitális Középiskola 2003 szeptemberében Miskolcon elindult, számítógéppel támogatott esti tagozatos gimnáziumi képzés. A program kísérleti szakasza az első sikeresen érettségizett évfolyam után 2007-ben lezárult, azóta normatíva alapján finanszírozott, gimnáziumi képzésként működik a Földes Ferenc Gimnáziumban. A Digitális Középiskola célja a hagyományos középiskolai képzésből kimaradók érettségihez juttatása. Azok számára jött létre, akikben megvan a képesség, a fogadókészség és a szándék arra, hogy leérettségizzenek, de hátrányos helyzetük, anyagi vagy például közlekedési nehézségeik miatt a hagyományos struktúrában erre nem volt vagy nem lenne módjuk. A Digitális Középiskola oktatási módszere az e-learning technológiát ötvözi a távoktatás és a gimnáziumi levelezőképzés szakmai tapasztalataival, (blended learning), így a világon szinte egyedülállóan valósítja meg az oktatás, a tanulás, a tanár-diák kommunikáció és a tanügyi adminisztráció feladatait a hálózati eszközök, a hálózati kommunikáció, az internet segítségével. A program négy éves, érettségivel zárul, az oktatás nagy része számítógéppel támogatott, online középiskolai képzés. A Digitális Középiskola 51 db tananyagát a miskolci Földes Ferenc Gimnázium szaktanárai fejlesztették ki. A középiskolai tankönyveket kiegészítő online segédanyagok célja, hogy változatos eszközökkel, a multimédia és az interaktivitás, valamint a hálózati kommunikáció lehetőségeit kihasználva segítsék elő az egyéni tanulást, fejlődést. A képzés modulrendszerű, a tanév héthetes, számonkéréssel záruló modulokból áll. Az oktatási portálon keresztül évfolyamonként és tantárgyanként elérhetőek a magyar iskolarendszerben a gimnáziumi tantervi követelményeknek megfelelően elkészített oktatási segédanyagok, gyakorló és számonkérő feladatok. A képzés lehetséges tantárgyanként, egyéni tanrend szerint, illetve a már működő iskolarendszerű képzésben. A vizsgaeredmények minden tanuló saját digitális tanulói lapján megtekinthetők. A tanulás feltételeit a Kistérségi Oktatási Központok biztosítják, ahol meghatározott feltételekkel számítógép és internet hozzáférést biztosítanak a tanulóknak. A tanulók interneten is tarthatják a kapcsolatot a tanárokkal, és modulonként három alkalommal konzultációs és vizsgaórákon vesznek részt a Kistérségi Oktatási Központokban. Kistérségi Oktatási Központok: - Miskolc - Encs - Tiszaújváros - Szerencs - Sárospatak - Mezőkövesd - Edelény 6

7 Az elérni kívánt részcélok: - A Digitális Közösség és Digitális Középiskolai program szakmai együttműködésének megalapozása. - Az informatikai kompetenciák fejlesztése az érintett tanulók vonatkozásában. - A diákok informatikai eszközellátottságának fejlesztésével az esélyegyenlőség javítása. - A tanulók motivációjának erősítése. - A roma és nem roma származású diákok együtt tanulásának javítása. - A hagyományos és távoktatási formák kiegyensúlyozottabbá válása. - A digitális eszközök, alkalmazások maximális kihasználása. - Az informatikai pálya választásának támogatása. - Az internet munkaerő piaci célú felhasználásának gyakorlati megismertetése. 4.2 A Program megvalósítása során meghívott oktatási intézmény A pályázati felhívásban meghívott köznevelési intézmény a Földes Ferenc Gimnázium (3525 Miskolc, Miskolc, Hősök tere 7.). A köznevelési intézmény adja használatba a laptopot az alábbi célcsoportoknak: - A Földes Ferenc Gimnázium Digitális Középiskola programjában oktató pedagógusai. - A Földes Ferenc Gimnázium Digitális Középiskola programjában a Miskolci Kistérségi Oktatási Központ 2013/2014. tanévre beiratkozott tanulói. A fenti célcsoportok arra az időtartamra szerezhetnek használati jogot, ameddig a részt vesznek a Digitális Középiskola tanítási-tanulási folyamatában. 5. A pályázati eljárás szabályzata 5.1 Pályázati feltételek Az oktatási intézménynek a pályázat során nyilatkoznia kell arról, hogy: - Tudomásul veszi, hogy a program során határozatlan időtartamra térítésmentesen használatba adott informatikai eszközök állami tulajdonban maradnak. - Az eszközök állagmegóvásáért az intézmény vállal felelősséget. - Az eszközökről folyamatos leltárt vezet, arról kérés alapján adatot szolgáltat a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (továbbiakban NIIFI) részére. - Együttműködik a Miskolc és agglomerációja digitális közösség program megvalósításában. - A térítésmentesen használatba adott informatikai eszközöket úgy kezeli, hogy azokat az intézmény programba bevont tanulói napi rendszerességgel, az oktatási folyamat részeként használhassák. 5.2 Tájékoztatás a pályázati feltételekről Az érdeklődők több formában kaphatnak tájékoztatást a pályázati lehetőségről és a pályázati feltételekről: - Személyesen Solymosiné dr. Csögör Réka ad tájékoztatást Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal - Miskolc, Városház tér 8. - Telefonon: 46/ ben: 7

8 5.3 Jelentkezési lapok A pályázati felhívást és a pályázati adatlapokat a pályázat kiírója elektronikusan megküldi a meghívásos pályázatban érintett iskola részére. 5.4 Benyújtási határidő A pályázatok benyújtásának határideje: november Pályázat benyújtási formája A pályázatot papír alapon kell benyújtani a benyújtási határidőre személyesen. A pályázat benyújtásának címe: Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal - Miskolc, Városház tér 8. A pályázat csak az egységesen kidolgozott pályázati űrlapon nyújtható be. A pályázat részei: o Az Általános pályázati adatlap, ami a pályázóra vonatkozó adatokat és nyilatkozatokat tartalmazza. A kötelező adatokat a pályázónak meg kell adnia. Az adatlapon kell meghatározni az igényelt laptopok darabszámát. A kötelezően meghatározott feltételek nem teljesülése esetén a pályázat minden további tartalmi és formai vizsgálat nélkül kizárásra kerül. o A Nyilatkozat adatlap, amelyben a pályázó a kiírásban megjelölt kötelező feltételek elfogadásáról nyilatkozik. o Szakmai koncepció, amely összefoglalja a köznevelési intézmény stratégiáját, azt hogy milyen módon tud bekapcsolódni a Miskolc és agglomerációja digitális közösség programba, milyen tevékenységekhez kívánja használni az informatikai eszközöket. o A pályázatot aláíró intézményvezető kinevezési dokumentuma, aláírási címpéldánya vagy banki aláírás bejelentője. A pályázatot két eredeti példányban kell benyújtani. 5.6 A Programirányító Bizottság A Programirányító Bizottságot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozza létre a Bizottság tagjainak felkérésével. A Bizottság minimum 3 főből áll, tevékenységét díjazás nélkül látja el, döntéseit egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza. A Bizottság minden tagja egy szavazattal rendelkezik a döntés során. 5.7 Hiánypótlás A pályázatok értékelését a Programirányító Bizottság végzi. Az értékelés első eleme a formai megfelelőség értékelése, vagyis hogy a pályázó benyújtotta-e az összes kötelező adatlapot és előírt mellékletet. Amennyiben az értékelés során megállapításra kerül, hogy a pályázat hiányosan került benyújtásra, abban az esetben a pályázó a hiányosságot egy alkalommal pótolhatja az értesítést követő 1 munkanapon belül. 5.8 Döntés a pályázatokról A döntés során a Programirányító Bizottság két döntést hoz. Dönt a benyújtott pályázat formai és tartalmi érvényességéről. 8

9 A beérkező igény alapján dönt a laptopok számáról a rendelkezésre álló keretszámot figyelembe véve. 5.9 Értesítés A pályázó a kapcsolattartóként megadott személy címére kap értesítést Jogorvoslat Jogorvoslati kérelemmel a pályázó egy alkalommal fordulhat a Jogorvoslati Bizottság felé. A Jogorvoslati Bizottság 3 munkanapon belül hoz döntést, amiről a pályázót írásban értesíti. A Jogorvoslati Bizottságot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozza létre a Bizottság tagjainak felkérésével. A Bizottság minimum 3 főből áll, tevékenységét díjazás nélkül látja el, döntéseit egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza. A Bizottság minden tagja egy szavazattal rendelkezik a döntés során. A jogorvoslati kérelemmel kapcsolatos döntésről a Programiroda értesíti a pályázót a döntés meghozatalától számított 3 napon belül Szerződéskötés A nyertes pályázó a szerződést a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézettel köti meg Miskolc Megyei Jogú Város közreműködésével Az eszközök átadás - átvétele Az eszközök átadás-átvétele a szerződéskötést követően, az eszközök szállítására kiírt közbeszerzési eljárásban nyertes szállító teljesítését követő 30 napon belül történik meg. Az átadás folyamatában Miskolc Megyei Jogú Város által megbízott szervezet jár el. 9

10 DIGITÁLIS KÖZÖSSÉG PÁLYÁZATI ADATLAP Miskolc Megyei Jogú Város Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet Az iskola neve OM azonosítója Az iskola címe Az aláírásra jogosult intézményvezető neve A kapcsolattartó neve A kapcsolattartó címe A kapcsolattartó telefonszáma Az intézmény teljes tanulói létszáma Pedagógus létszám A Digitális Középiskola programban tanító pedagógusok létszáma A Digitális Középiskola Miskolci Kistérségi Oktatási Központja tanulólétszáma és a tanulói összetételre vonatkozó adatok: létszám ebből: munkanélküli pályakezdő közfoglalkoztatott szakképesítés nélküli alacsony jövedelmű (50 eft/fő/hó alatti) legalább 2 gyermeket nevel fogyatékkal élő összesen Igényelt laptop darabszám 9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam összesen Dátum: Aláírás: 10

11 DIGITÁLIS KÖZÖSSÉG PÁLYÁZATI ADATLAP Miskolc Megyei Jogú Város Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet NYILATKOZAT Az iskola neve OM azonosítója Az iskola címe Az aláírásra jogosult intézményvezető neve - Jelen nyilatkozatot a Miskolc Megyei Jogú Város által megjelentetett, a Digitális Középiskolai Programban résztvevő intézmény számára meghirdetett meghívásos pályázati eljárás keretében teszem. - Tudomásul veszem, hogy a program során határozatlan időtartamra térítésmentesen használatba adott informatikai eszközök (laptopok) állami tulajdonban maradnak. - Az eszközök állagmegóvásáért az intézmény nevében felelősséget vállalok. - Az eszközökről az intézmény folyamatos leltárt vezet, arról kérés alapján adatot szolgáltatnak a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (továbbiakban NIIFI) részére. - Az intézmény együttműködik a Miskolc és agglomerációja digitális közösség program megvalósításában. - A térítésmentesen használatba adott informatikai eszközöket az intézmény úgy kezeli, hogy a Digitális Középiskolai képzésben résztvevő pedagógusok személyes használatát biztosítsa, részükre az eszközöket dokumentált módon használatába adja arra az időtartamra, amíg Digitális Középiskolai képzésben tanítanak. - A térítésmentesen használatba adott informatikai eszközöket az iskola úgy kezeli, hogy a Digitális Középiskolai képzésben résztvevő tanulók napi rendszerességgel az oktatási folyamat részeként használhassák, az eszközöket dokumentált módon az érintett tanulók használatába adja tanulóviszonyuk időtartamára. Dátum: Aláírás: 11

12 5.13 DIGITÁLIS KÖZÖSSÉG PÁLYÁZATI ADATLAP Miskolc Megyei Jogú Város Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet SZAKMAI KONCEPCIÓ Az iskola neve OM azonosítója Az iskola címe Az aláírásra jogosult intézményvezető neve A projekttel kapcsolatos szakmai koncepció Dátum: Aláírás: 12

Miskolc 2014. január 27. 1

Miskolc 2014. január 27. 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Miskolc és agglomerációja digitális közösség projekt keretében meghirdetett, informatikai eszközök térítésmentes használatának igénylésére természetes személyek által benyújtható nyílt

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.3.10.B-12 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Valorizáció Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Tartalomjegyzék Bevezetés 3 A FAT tevékenysége 3 A FAT szervezeti és működési szabályzata 5 Preambulum 5 A FAT jogállása, szervezete

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése) c. pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.17-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

III. évfolyam 12. szám 2012. május 21-2012. június 3. I.1. Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 20126 2013. tanévre..3.

III. évfolyam 12. szám 2012. május 21-2012. június 3. I.1. Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 20126 2013. tanévre..3. III. évfolyam 12. szám 2012. május 21-2012. június 3. I. Pályázatok oktatási intézmények számára Új kiírások I.1. Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 20126 2013. tanévre..3.oldal 1.2. Kinél fessünk?

Részletesebben

(egységes szerkezetben az 52/2011. (XII.15.) önkormányzati, valamint a /2012. (..) önkormányzati rendelettel) I. fejezet A rendelet célja és hatálya

(egységes szerkezetben az 52/2011. (XII.15.) önkormányzati, valamint a /2012. (..) önkormányzati rendelettel) I. fejezet A rendelet célja és hatálya Szentendre Város Önkormányzat 34/2009. (X. 26.) Önk. sz. rendelete az Önkormányzat, az egyházak, a helyi társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok kapcsolatrendszerének egyes kérdéseiről,

Részletesebben

Iskolai tankönyvellátás helyi rendje 2014.

Iskolai tankönyvellátás helyi rendje 2014. Iskolai tankönyvellátás helyi rendje 2014. 1 1. Iskolai Tankönyvrendeléssel kapcsolatos jogszabályok kivonata 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 1 A magyar társadalom hosszú

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY II. ÉVFOLYAM 2. szám 2010. február 26. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: Szociális tárgyú közlemények esetén: 1054 Budapest, Hold u. 1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közösségi Akciók MNP-III-PA/01/2 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közösségi Akciók Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Budapest-Józsefváros, Magdolna Negyed Program

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP- 3.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.1.4-12/1 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ kezelésében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ kezelésében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ kezelésében a Távmunka alkalmazásának támogatására 1. A pályázat kódjele: 2. A pályázat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése Jogsegély-szolgálat fejlesztése a Középmagyarországi Régióban c. pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a Közép-Magyarországi Régióban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.A-12/2

Részletesebben

Az OM Alapkezelő Igazgatóság 2005. évi Gazdálkodási beszámolójának szöveges indokolása

Az OM Alapkezelő Igazgatóság 2005. évi Gazdálkodási beszámolójának szöveges indokolása Az OM Alapkezelő Igazgatóság 2005. évi Gazdálkodási beszámolójának szöveges indokolása Törzskönyvi azonosító száma: 15329969 Honlap címe: www.omai.hu Hunya Balázs mb. főigazgató dr. Kapuvári Béla gazdasági

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 14248 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 145. szám 3. Az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZAKKÉPZÉSI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA Cím: 1051 Budapest, Szalay u. 10 14. Telefon: 06 1-473-7000 Fax: 06 1-312-4062 E-mail: szakkepzesihat@om.hu Honlap: www.om.hu

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A 2010.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. c. pályázati felhívásához. Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.7-11/2 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.15-15 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP- 3.1.4.C-14 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 115. szám 19493 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl

Részletesebben

48/2012. (XII. 12.) EMMI

48/2012. (XII. 12.) EMMI 27850 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 167. szám Az emberi erõforrások minisztere 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelete a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban c. pályázati felhívásaihoz Kódszám: TÁMOP-2.4.3.D-2-13/1 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány A jogszabály mai napon hatályos állapota 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi

Részletesebben

GVOP-2005-4.1.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5

GVOP-2005-4.1.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5 TARTALOMJEGYZÉK I A TÁMOGATÁS HÁTTERE, CÉLJA... 3 II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5 III A TÁMOGATOTT PÁLYÁZATOK VÁRHATÓ SZÁMA... 5 IV A PÁLYÁZÓK KÖRE (TÁMOGATÁSRA JOGOSULTAK)... 5

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Könyvtári digitális tartalmak online elérhetőségének javítása c. Kiemelt Projekt felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.16-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA Szeged, 2009. A Szegedi Tudományegyetem Felvételi Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa a Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A fiatalok elhelyezkedésének elősegítése a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának növelése révén c. könnyített elbírálású pályázati

Részletesebben