Miskolc január 27. 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Miskolc 2014. január 27. 1"

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Miskolc és agglomerációja digitális közösség projekt keretében meghirdetett, informatikai eszközök térítésmentes használatának igénylésére természetes személyek által benyújtható nyílt pályázathoz a miskolci járásban lakók részére (kivéve Miskolc Megyei Jogú Város) Miskolc január 27. 1

2 A projekt megvalósításában résztvevő partnerek Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Infokommunikációért Felelős Államtitkárság Miskolc Megyei Jogú Város Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet Miskolc Holding Zrt. Észak-magyarországi Informatikai Klaszter A projekt az 1025/2013. számon megjelent Kormányhatározatban meghirdetett, a Miskolc és agglomerációja digitális közösség program keretében valósul meg állami, Európai Uniós források és az érintett piaci szervezetek társfinanszírozásával.

3 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés, előzmények A Program végrehajtásáért felelős szervezetek A pályázat tárgya A pályázati eljárás szabályzata Általános pályázati feltételek Tervezett elosztási arányok... 8 A normál teljesítményű laptopok és azok tervezett mennyisége... 8 A magasabb teljesítményű laptopok és azok tervezett mennyisége A pályázati részvétellel kapcsolatos korlátozások... 9 Általános feltételek A. az általános iskola 4 8. évfolyamos tanulóira, illetve a 6 és 8 osztályos gimnázium 5 8. évfolyamos tanulóira vonatkozó specifikus feltételek B. Középiskolásokra (gimnáziumi, szakközépiskolai tanulókra) vonatkozó specifikus feltételek C. Szakiskolai képzésben tanulókra vonatkozó specifikus feltételek D. Miskolci Egyetem hallgatóira vonatkozó specifikus feltételek E. nyilvántartásba vett álláskeresők és a Munkaügyi Központ által támogatott képzésben résztvevőkre vonatkozó specifikus feltételek F. 3 év alatti kisgyermeket nevelő szülőkre vonatkozó specifikus feltételek G. 45 év feletti munkavállalókra vonatkozó specifikus feltételek H. Megváltozott munkaképességű személyekre, valamint más célcsoportba nem tartozó fogyatékossággal élőkre vonatkozó specifikus feltételek I. Szociális ellátórendszerben dolgozókra vonatkozó specifikus feltételek J. Aktív idősekre vonatkozó specifikus feltételek Tájékoztatás a pályázati feltételekről Pályázat benyújtásának formája Kötelezően benyújtandó pályázati adatlapok Kötelezően benyújtandó dokumentumok A pályázat benyújtásának módja és határideje Hiánypótlás, adategyeztetés Döntés a pályázatokról A Programirányító Bizottság Értesítés Jogorvoslat Szerződéskötés Az eszközök átadása Záró rendelkezések sz. melléklet: Az egy háztartásban élők jövedelmével kapcsolatos értelmezések sz. melléklet: A távmenedzsment program leírása sz. melléklet: Adatkezelési tájékoztatás

4 A Miskolc és agglomerációja digitális közösség projekt keretében a Miskolci járás településeinek egyikén (kivéve Miskolc Megyei Jogú Város) bejelentett állandó lakcímmel rendelkező természetes személyek részére meghirdetett, informatikai eszközök térítésmentes használatának igénylésére benyújtható nyílt pályázat feltételrendszere és lebonyolítási szabályzata. 1. Bevezetés, előzmények január 25-én jelent meg az 1025/2013. (I. 25.) Kormányhatározat (a továbbiakban: Kormányhatározat), amely intézkedik a Miskolc és agglomerációja digitális közösség című programmal (továbbiakban: Program) kapcsolatos egyes kérdésekről és az ehhez szükséges rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról. A Kormányhatározat szerint a Kormány a digitális írástudásnak a XXI. században betöltött jelentőségére, annak munkahely- és közösségteremtő jellegére, továbbá arra tekintettel, hogy a hátrányos helyzetű régiókban az a fejlődés egyik meghatározó előfeltétele és annak kiemelt ösztönzése szükséges, egyetért a Miskolc és agglomerációja digitális közösség című programnak az állam, az Európai Uniós források és az érintett piaci szervezetek társfinanszírozásában történő megvalósításával. Ennek érdekében a Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (a továbbiakban: NIIFI) közreműködésével gondoskodjon a Program megvalósításáról. A pályázat első fordulója január 17-én lezárult. Az első forduló után a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet döntése értelmében a pályázaton belül új pályázati forduló kerül kiírásra. Miskolc Megyei Jogú Város a kormányzati támogatás alapján január 27-én indítja el a Digitális Közösség Program második fordulóját. A Program több, összekapcsolódó fejlesztésből áll: jelen pályázat keretében a Miskolci járáshoz tartozó alábbi településeken (kivéve Miskolc Megyei Jogú Város) bejelentett állandó lakóhellyel rendelkező természetes személyek juthatnak térítésmentesen informatikai eszközök (laptopok) tartós használatához: A felsorolt településeken élők közül az alábbi célcsoportokba tartozók jogosultak pályázni: A. általános iskola 4 8. évfolyamos tanulói, illetve a 6 és 8 osztályos gimnázium 5 8. évfolyamos tanulói. B. Középiskolások: gimnáziumi, szakközépiskolai képzésben tanulók. C. Szakiskolai képzésben tanulók. D. Miskolci Egyetem hallgatói. E. Nyilvántartásba vett álláskeresők és a Munkaügyi Központ által támogatott képzésben résztvevők. F. 3 év alatti kisgyermeket nevelő szülők. G. 45 év feletti munkavállalók. H. Megváltozott munkaképességű személyek, valamint más célcsoportba nem tartozó fogyatékossággal élők. I. Szociális ellátórendszerben dolgozók. J. Aktív idősek. 4 Alsózsolca Arnót Berzék Bőcs Bükkaranyos Gesztely Harsány Hernádkak Hernádnémeti Emőd Felsőzsolca Kisgyőr Kistokaj Kondó Köröm Mályi Nyékládháza Onga Ónod Parasznya Radostyán Répáshuta Sajóbábony Sajóecseg Sajóhídvég Sajókápolna Sajókeresztúr Sajólád Sajósenye Sajóvámos Sóstófalva Szirmabesenyő Újcsanálos Bükkszentkereszt Sajólászlófalva Varbó Sajópálfala Sajópetri A Digitális Közösség Program keretében: a pályázat nyertesei képzési programokon vesznek részt annak érdekében, hogy a lehető legjobban kihasználhassák a digitális világ lehetőségeit. a Miskolci járás településeihez tartozó hátrányos helyzetű gyermekek oktatásában kiemelt szerepet játszó köznevelési intézményekben informatikai eszközfejlesztés valósul meg. 1 1 A modellértékű nevelési programban részt vevő agglomerációban működő iskolák tanulói és pedagógusai részére meghívásos pályázat kerül meghirdetésre.

5 2. A Program végrehajtásáért felelős szervezetek A Kormányhatározat a Program végrehajtásának felelősségét nemzeti fejlesztési miniszteri hatáskörbe, forrásait, valamint a Program végrehajtásának kötelezettségét a NIIFI tevékenységi körébe helyezi, közfeladatává téve az információs társadalom fejlesztését. A Program megvalósításához a NIIFI közbeszerzési eljárások keretében szerzi be a laptopokat, a laptopokra telepített operációs rendszert és az irodai programcsomagot. Gondoskodik a digitális tartalmak rendelkezésre állásáról és optikai hálózatfejlesztést valósít meg. Ezek az intézkedések Digitális Közösség néven legelőször pilot jelleggel Miskolcon és agglomerációjában valósulnak meg, hozzájárulva a digitális írástudás elterjesztéséhez. A Program az állampolgárok és a kapcsolódó intézmények bevonásával érheti el a Kormányhatározatban megfogalmazott célokat. A Program keretében a laptopok a jogosultak részére pályázat útján kerülnek kiosztásra. Ennek megvalósítása érdekében Miskolcon Programiroda (a továbbiakban: Programiroda) létrehozása, pályáztatás, az eszközök átadása, a lakosság tájékoztatása és egyéb helyben ellátandó és csak ott ellátható feladatok végrehajtása szükséges. A feladatok jól körülhatároltak, a Program céljához kapcsolódó Miskolc-specifikus helyi, szolgáltatás tárgyú feladatokat tartalmazzák komplexen (a továbbiakban: közfeladat). A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. (1) bekezdés a) c) pontja szerint a NIIFI a feladatot közfeladat-ellátási szerződés megkötésével átadta Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának. Jelen pályázati eljárásban a pályázat kiírója Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, a pályáztató a Miskolc Holding Zrt. (a továbbiakban: Pályáztató), amely a pályáztatást, feldolgozást, szerződéskötést és a laptopok kiosztását az általa létrehozott Programirodával valósítja meg. 3. A pályázat tárgya A pályázat tárgya a laptopok térítésmentes 2, személyes használatának biztosítása természetes személyek részére, akik megfelelnek a pályázati kiírás feltételeinek. A térítésmentes használat vonatkozik a laptopokra telepített operációs rendszerre és irodai programcsomagra, valamint a projekt keretében létrehozott alkalmazásokra is. Jelen felhívás keretén belül nem valósul meg hálózatfejlesztés, szélessávú internet biztosítása. Az eszközök a Magyar Állam tulajdonában maradnak, a vagyonkezelői jogokat a NIIFI gyakorolja. A felhívás keretén belül a nyertes pályázók vállalják, hogy kedvezményes internet-előfizetést kötnek valamelyik internet szolgáltatóval. A térítésmentes használat vonatkozik a laptopokra telepített operációs rendszerre és irodai programcsomagra, valamint a projekt keretében létrehozott alkalmazásokra is. A térítésmentes használat részletes feltételeit a kedvezményezettekkel kötött Használati szerződés tartalmazza. Figyelem: A nyertes pályázók nem szereznek tulajdonjogot, csak a laptop rendeltetésszerű használatára lesznek jogosultak. A nyertes pályázókat nem illetik meg a tulajdonosi részjogosítványok, vagyis nem jogosultak a laptop tulajdonjogát átruházni, biztosítékul vagy zálogba adni. Gondoskodniuk kell az eszköz biztonságos megőrzéséről. A Használati szerződés a Pályázati felhívás elválaszthatatlan részét képezi, a pályázóknak a pályázat benyújtása során nyilatkozniuk kell, hogy annak feltételeit megismerték, megértették és elfogadják. 4. A pályázati eljárás szabályzata 4.1 Általános pályázati feltételek A pályázat célja, hogy a kiírásban meghatározott célcsoportokba tartozók térítésmentesen, határozatlan időtartamra, személyes használatra laptop(ok)hoz juthassanak. A Program azokat a pályázókat kívánja támogatni, akik: támogatása jövedelmi viszonyaik alapján indokolt, az informatikai eszköz használatával javítani tudják tanulási, munkavállalási, életviteli feltételeiket és csökkenteni tudják esetleges hátrányaikat, motiváltak az eszközök használatában, az adott pályázói célcsoporton belül meghatározott feltételeknek (lásd: Az egyes célcsoportokra vonatkozó feltételek és igazolási módok) a legmagasabb pontszámmal megfelelnek, jogkövető életvitelt folytatnak, így az eszközök megóvásában, állagának megőrzésében együttműködőek. 2 Az internet- és egyéb használattal kapcsolatos pályázói költségek ebbe a körbe nem tartoznak bele. 5

6 Jelen pályázat keretében egy háztartás csak egy pályázatot nyújthat be! Jelen Pályázati felhívás vonatkozásában egy háztartás az együttlakó személyek lakcímkártya szerinti azonos állandó lakóhelye. Figyelem: az a háztartás, amelyik egynél több pályázatot nyújt be, kizárásra kerül a pályázatból! Amennyiben egy háztartásnak több tagja is van, aki megfelel a pályázati feltételeknek, akkor a háztartás egyetlen pályázatán belül maximum két személyt lehet megjelölni pályázóként. Figyelem: főszabály, hogy egy háztartásban csak egy pályázó nyerhet! A Pályázati FŐLAP-on megjelölt sorrend (1. PÁLYÁZÓ, 2. PÁLYÁZÓ) egyben bírálati és döntési sorrendet is jelent. Nagycsaládosokra és többgenerációs családokra vonatkozó különleges szabályként a főszabály alól kivételt képezve két pályázó nyerhet abban a háztartásban, ahol legalább két fő megfelel a pályázati feltételeknek, és ahol: három vagy több, 18. életévét szeptember 1-ig be nem töltött gyermeket nevelnek a családban (nagycsalád), és/vagy legalább három generáció együttélése történik életvitelszerűen (többgenerációs család). Ebben az esetben is csak egy pályázatot kell benyújtani! A PÁLYÁZATI FŐLAPON az Igen válasz mellett kell X-szel jelölni, hogy A fenti lakcímre vonatkozóan nyilatkozom, hogy a háztartásban három vagy több, 18. életévét szeptember 1-ig be nem töltött gyermek van, és/vagy legalább három generáció él együtt a háztartásban. Abban az esetben, amennyiben a Programban rendelkezésre álló laptopok darabszáma magasabb, mint az összes érvényes pályázatot benyújtó háztartások száma, akkor a fennmaradó darabszám a nagycsaládosok és a többgenerációs családok között második laptopként kiosztható. Ebben az esetben a második laptop odaítélése során is a pályázat bírálati szempontja szerint kialakított sorrend a meghatározó. Egy példa arra, hogy egy család tagjai milyen helyzetben vannak a pályázat szempontjából, és hogyan kell kitölteni a PÁLYÁZATI FŐLAPOT. Ebben a példában a családnak kell eldöntenie, hogy a három jogosult személyből ki legyen a két pályázó. Ennél a döntésnél érdemes figyelembe venni, hogy kinek van több pontszáma az adott célcsoportban, a meghatározott szempontok szerint (pl. diákoknál tanulmányi verseny). A példában hárman jogosultak, és a család úgy döntött, hogy első helyen a középiskolás Pétert, a második helyen az édesanyát jelölik meg az adatlapon. Dorottya is jogosult lenne, de őt már nem tudják megjelölni a pályázatban. Próba Pál édesapa, 40 éves munkavállaló. Próba Pálné édesanya, nyilvántartásba vett álláskereső. Próba Péter, gimnáziumi tanuló. Próba Dorottya, 8. évfolyamos általános iskolai tanuló. Nem jogosult pályázni, mert egyik célcsoportba se tartozik. Nyilvántartott álláskereső, így pályázhat. Középiskolás, így pályázhat. Általános iskola 4 8. évfolyamán tanul, így pályázhat. 6

7 PÁLYÁZATI FŐLAP (Kérjük az összes pályázati dokumentumot nyomtatott NAGYBETŰKKEL, kék tollal kitölteni!) Egy háztartás csak egy pályázatot nyújthat be! Egy háztartás az együttlakó személyek lakcímkártya szerinti azonos állandó lakóhelye. Figyelem: az a háztartás, amelyik egynél több pályázatot nyújt be, kizárásra kerül a pályázatból! Amennyiben egy háztartásnak több tagja is van, aki megfelel a pályázati feltételeknek, akkor a háztartás egyetlen pályázatán belül maximum két személy nyújthatja be igényét. Főszabály, hogy egy háztartásban csak egy pályázó nyerhet. A főszabály alól kivételt képez és két laptop használatára jogosult az a háztartás, ahol legalább két fő megfelel a pályázati feltételeknek, és: három vagy több, 18. életévét szeptember 1-ig be nem töltött gyermeket nevel a család, és/vagy többgenerációs család, ahol legalább három generáció együttélése történik életvitelszerűen. A második laptopot csak abban az esetben kaphatják meg a feltételeknek megfelelő nyertes családok, ha egy-egy laptopot megkaptak a nyertes háztartások, és a fennmaradó darabszám lehetővé teszi a második laptop kiosztását is. Ebben az esetben a második laptop odaítélése során is a pályázat bírálati szempontja szerint kialakított sorrend a meghatározó. PÁLYÁZÓ(K) HÁZTARTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK Irányítószám Település A L S Ó Z S O L C A Amennyiben lakcím helyett helyrajzi számot kíván megadni, kérjük, írja a Közterület neve mezőbe, és a címhez kapcsolódó mezőket hagyja üresen! Közterület neve (pl. Petőfi) M I N T A Közterület típusa (jelölés: X) utca X út körút tér sor egyéb: házszám 12 épület lépcsőház emelet 3 ajtó 4 Mi lehet a pályázat eredménye? Próba Péter gimnazista nyertes lesz, így az édesanya már kiesik az értékelésből. Próba Péter nem szerzett elég pontot, hogy a középiskolások célcsoportjának rangsora alapján nyertes lehessen, de a 2. pályázóként megjelölt Próba Pálné édesanya az álláskeresők célcsoportjának rangsorán nyertes lesz. sajnos, az is előfordulhat, hogy egyik pályázó sem kerül be a saját célcsoportjának nyertesei közé. A fenti lakcímre vonatkozóan nyilatkozom, hogy a háztartásban három vagy több, 18. életévét szeptember 1-ig be nem töltött gyermek van, és/vagy legalább három generáció él együtt a háztartásban. A fenti lakcímre vonatkozóan nyilatkozom, hogy lakik a háztartásban olyan személy, aki a Földes Ferenc Gimnáziumban működő Digitális Középiskola Miskolci Kistérségi Oktatási Központjában tanul. A fenti lakcímre vonatkozóan nyilatkozom, hogy lakik a háztartásban olyan tanuló, aki a Bulgárföldi Általános és Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Iskolában, az Erenyői Általános és Művészeti Iskolában, vagy a Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskolában tanul. igen nem X igen nem X igen nem X Amennyiben az előző két kérdés valamelyikére igent jelölt meg, akkor az 1. PÁLYÁZÓRA VONATKOZÓ összes mezőt hagyja üresen. AZ 1. PÁLYÁZÓRA VONATKOZÓ ADATOK Pályázó neve PRÓBA PÉTER Születési név Személyi azonosító Személyi igazolvány szám CA Anyja születési neve KIS PIROSKA Adóazonosító jel Kiskorú pályázó esetén, ha nem rendelkezik Személyi igazolvány számmal és Adóazonosító jellel, a mezők kitöltése nem kötelező. Ha nincs saját mobiltelefonja, akkor adjon meg olyan Mobiltelefonszám 0 6 / mobiltelefonszámot, amin értesíthetjük. cím (ha van) EU Kérjük, a másik oldalt is töltse ki! Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet 7

8 4.2 Tervezett elosztási arányok A természetes személyek számára kiírt pályázati feltételek rögzítik az egyes célcsoportokat. A különböző célcsoportok esetén különbözőek a maximális pontszámok, így azok nem összehasonlíthatók. A pályázók csak a saját célcsoportjukban pályázókkal kerülnek összehasonlításra és rangsorolásra. Az egyes célcsoportokhoz %-ban meghatározott elosztási arány kerül rögzítésre. Jelentősen eltérő pályázati aktivitás esetén a Programirányító Bizottság a célcsoportokhoz rendelt %-ban meghatározott elosztási arányokat módosíthatja. Célcsoport Általános iskola 4 8. évfolyamos tanulói, illetve a 6 és 8 osztályos gimnázium 5 8. évfolyamos tanulói Tervezett elosztási arány 10% Középiskolások: gimnáziumi, szakközépiskolai képzésben tanulók 15% Szakiskolai képzésben tanulók 7% Miskolci Egyetem hallgatói 10% Nyilvántartásba vett álláskeresők és a Munkaügyi Központ által támogatott képzésben résztvevők 3 év alatti kisgyermeket nevelő szülők 5% 45 év feletti munkavállalók 15% Megváltozott munkaképességű személyek, valamint más célcsoportba nem tartozó fogyatékossággal élők Szociális ellátórendszerben dolgozók 3% Aktív idősek 15% A normál teljesítményű laptopok és azok tervezett mennyisége 15% 5% A laptopok műszaki specifikációja Tervezett mennyiség a teljes darabszám arányában Célcsoport Normál teljesítményű Típus: HP 250* 90% Minden célcsoport által pályázható. A magasabb teljesítményű laptopok és azok tervezett mennyisége A laptopok műszaki specifikációja Tervezett mennyiség a teljes darabszám arányában Célcsoport Magasabb teljesítményű Típus: HP 450** 10% 1. általános iskola 4 8. évfolyamos tanulói, illetve a 6 és 8 osztályos gimnázium 5 8. évfolyamos tanulói. 2. középiskolások: gimnáziumi, szakközépiskolai képzésben tanulók. 3. szakiskolai képzésben tanulók. 4. Miskolci Egyetem hallgatói. * HP250: Celeron 1000M processzor, 2GB DDR3 memória, 320GB merevlemez, 15,6 képernyő, DVD+/-RW SuperMulti DL, HD webkamera, b/g/n Wlan, Bluetooth 4.0, HDMI (vagy teljesítményben ezekkel egyenértékű) ** HP450: Intel i3-3120m processzor, 4GB DDR3 memória, 500GB merevlemez, 15,6 képernyő, DVD+/-RW SuperMulti DL, HD webkamera, b/g/n Wlan, Bluetooth 4.0, HDMI, USB 3.0 (vagy teljesítményben ezekkel egyenértékű) 8

9 Magasabb teljesítményű laptopra az alábbi táblázatban megjelölt négy célcsoport nyújthat be pályázatot. Azokban a célcsoportokban, amelyekben lehetőség van magasabb teljesítményű laptopokra pályázni, azok a nyertesek, akik erre vonatkozó igényüket bejelentették, a magasabb specifikációjú gépekre válhatnak jogosulttá az adott célcsoporthoz rendelt darabszám erejéig. Az igénybejelentés úgy történik, hogy a Speciális adatlapon a pályázó IGEN választ jelöl meg egy, vagy több, a Magasabb teljesítményű eszközhöz jutás feltétele megnevezésű nyilatkozat(ok) közül. (Például középiskolások esetén: Informatikai területen országosan meghirdetett versenyben a középdöntőbe jutott.) Célcsoport Általános iskola 4 8. évfolyamos tanulói, illetve a 6 és 8 osztályos gimnázium 5 8. évfolyamos tanulói Tervezett elosztási arány 24% Középiskolások: gimnáziumi, szakközépiskolai képzésben tanulók 36% Szakiskolai képzésben tanulók 16% Miskolci Egyetem hallgatói 24% A magasabb teljesítményű laptopok az alábbi elosztási arányban kerülnek kiosztásra A különböző célcsoportokban különbözőek a maximális pontszámok a magasabb teljesítményű laptopok esetén is, így azok nem összehasonlíthatók. A pályázók csak a saját célcsoportjukban pályázókkal kerülnek összehasonlításra és rangsorolásra a magasabb specifikációjú eszközhöz jutás feltételeire adott pontszámok alapján. Az azonos pontszámú pályázók az egy főre eső havi bruttó jövedelem alapján kerülnek sorba rendezésre, úgy, hogy az alacsonyabb jövedelműek kerülnek kedvezőbb helyzetbe a listán. Azok a pályázók, akik nem válnak jogosulttá magasabb teljesítményű laptopra, továbbra is pályázónak minősülnek a normál teljesítményű laptopok elbírálásakor, de a pontszám megállapításánál a magasabb teljesítményű laptopra kapott pontok már nem számítanak. 4.3 A pályázati részvétellel kapcsolatos korlátozások A Program keretében nem nyújthatnak be pályázatot azok a háztartások, amelyekben: a Miskolci járás települési önkormányzatainak tisztségviselői (polgármester, alpolgármesterek), továbbá Ptk. szerinti közeli hozzátartozóik élnek. a Miskolci járás települési önkormányzatainak képviselői, továbbá Ptk. szerinti közeli hozzátartozóik élnek. a Miskolci járás települési polgármesteri hivatalainak vezető állású munkatársai (jegyző, aljegyző, főosztályvezető, osztályvezető), továbbá Ptk. szerinti közeli hozzátartozóik élnek. a Miskolc Holding Zrt. vezető állású munkatársai, továbbá Ptk. szerinti közeli hozzátartozóik élnek. a pályázati feltételrendszer kidolgozásában és a bírálatban résztvevő személyek, továbbá Ptk. szerinti közeli hozzátartozóik élnek. az Észak-magyarországi Informatikai Klaszter vezető beosztású munkatársai, továbbá Ptk. szerinti közeli hozzátartozóik élnek. A Program keretében nem nyújthatnak be pályázatot azok a háztartások, amelyeknek van olyan tagja, aki meghívásos pályázat keretében juthat laptop használatához. Nagycsaládosokra és többgenerációs családokra 3 vonatkozó különleges szabályként a főszabály alól kivételt képezve két pályázó nyerhet abban a háztartásban, ahol legalább még egy fő megfelel a pályázati feltételeknek. A meghívásos pályázati eljárások célja az, hogy a Program szempontjából kiemelt célcsoportok (Digitális Középiskola tanulói, hátrányos helyzetű tanulók) számára az informatikai eszközök használatát a pályázati versenyszempontokon túlmutatva is garantálni tudja. 3 Nagycsalád és többgenerációs család, amelyben: három vagy több, 18. életévét szeptember 1-ig be nem töltött gyermeket nevelnek a családban (nagycsalád), és/vagy legalább három generáció együttélése történik életvitelszerűen (többgenerációs család). 9

10 A fentieket figyelembe véve nem nyújthatnak be pályázatot azok a háztartások, amelyekben: a Földes Ferenc Gimnáziumban működő Digitális Középiskola Miskolci Kistérségi Oktatási Központjában tanulók élnek. Indoklás: a Földes Ferenc Gimnáziumban működő Digitális Középiskola Miskolci Kistérségi Oktatási Központjának minden tanulója számára biztosítja a Program a laptopok használatát. Az alábbi iskolák tanulói élnek: Bulgárföldi Általános és Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola (Miskolc, Fazola H. u. 2.) Erenyői Általános és Művészeti Iskola (Miskolc, Faller J. u. 9.) Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola (Miskolc, Téglagyár u. 3.) Indoklás: A Digitális Közösség Program keretében kiemelt cél a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása, digitális kompetenciáik fejlesztése. Azokban az iskolákban, ahol 80% fölött van a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya, ott meghívásos pályázat keretében a tanulói létszám 50%-ának megfelelő laptop használati jogát kapják meg a meghívott iskolák a Program keretén belül, hogy a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű tanulók a tanuláshoz az iskolában használhassák a laptopokat. A meghívásos pályázatból eredő kedvezményezetti helyzetet az alábbiak szerint kell jelezni: nyomtatott formában a PÁLYÁZATI FŐLAPON kell nyilatkozni, és ilyen esetben az 1. PÁLYÁZÓRA VONAT- KOZÓ valamennyi rovatot üresen kell hagyni, és csak a 2. PÁLYÁZÓRA VONATKOZÓ rovatot kell kitölteni. online jelentkezés esetén a programban felkínált PÁLYÁZATI FŐLAP felületen kell nyilatkozni. 10

11 Az egyes célcsoportokra vonatkozó feltételek és igazolási módok Általános feltételek A pályázónak büntetőjogi felelőssége tudatában kell nyilatkoznia, hogy: Feltétel A pályázati feltételeket és az eszközök térítésmentes használatával kapcsolatos szerződés feltételeit megismerte, nyilatkozatait ezek ismeretében teszi. Kijelenti, hogy a pályázatot elbíráló döntést tudomásul veszi, és hogy a pályázati eljárás keretében igényelhető jogorvoslaton túl további igényt sem perben, sem peren kívül nem érvényesít. Bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezett a Miskolci járás településeinek egyikén (kivéve Miskolc Megyei Jogú Város), azaz Kondó, Alsózsolca, Köröm, Emőd, Mályi, Felsőzsolca, Ónod, Nyékládháza, Parasznya, Onga, Radostyán, Sajóbábony, Répáshuta, Szirmabesenyő, Sajóecseg, Arnót, Sajóhídvég, Berzék, Sajókápolna, Bőcs, Sajókeresztúr, Bükkaranyos, Sajólád, Bükkszentkereszt, Sajólászlófalva, Gesztely, Sajópálfala, Harsány, Sajópetri, Hernádkak, Sajósenye, Hernádnémeti, Sajóvámos, Kisgyőr, Sóstófalva, Kistokaj, Újcsanálos, Varbó településeken július 1-jén, amely a pályázat benyújtásának időpontjában is fennáll. Nem fogadható el, ha lakcímkártyán lakóhelyként csak a településnév megjelölés szerepel és nincs pontos lakcím. Háztartásában az egy főre eső havi bruttó jövedelem kevesebb, mint Ft vagy a háztartásban egyedül él és a jövedelme kevesebb, mint havi bruttó Ft. 4 Felelősséget vállal a laptopot ért szándékosságból vagy gondatlanságból eredő káreseménnyel (káreseményekkel) kapcsolatban. A pályázatban megjelölt háztartásban (fogyasztási helyen) nem áll fenn közüzemmel szemben 45 napot meghaladó tartozás. Tartozásmentesnek kell tekinteni azt a személyt is, aki adósságkezelési szolgáltatásban igazolt módon részt vesz, vagy a szolgáltatóval fizetési megállapodást kötött. Igazolás módja Nyilatkozat a NYILATKOZATOK adatlapon. Nyilatkozat a NYILATKOZATOK adatlapon. Csatolandó irat: a pályázó(k) személyazonosító igazolványának és a lakcímet igazoló hatósági igazolványának másolata. Nyilatkozat a nyilatkozatok adatlapon. A jövedelmek részletes igazolása a AZ EGY HÁZTARTÁS- BAN ÉLŐK JÖVEDELMÉVEL KAPCSOLATOS NYILATKOZAT ÉS ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT adatlapon. Csatolandó irat: az egyes célcsoportokra meghatározott jövedelemigazolások másolata. Nyilatkozat a NYILATKOZATOK adatlapon. Nyilatkozat a NYILATKOZATOK adatlapon. (A pályázat benyújtója a pályázat keretében tett nyilatkozatával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat kiírója a megadott adatok felhasználásával az érintett szolgáltatóknál vagy szervezetnél ellenőrizze a tartozásmentesség fennállását. A pályázat benyújtója tudomásul veszi, hogy az elbírálás folyamatában a pályázat kiírója a tartozásmentesség dokumentumokkal történő igazolását írhatja elő.) Csatolandó irat: Az adósságkezelési szolgáltatásban résztvevők esetén az adósságkezelési szolgáltatást ellátó szervezet igazolása arról, hogy a szolgáltatást igénybe veszi. 4 Az egy háztartásban élők jövedelmének meghatározásával kapcsolatos értelmezéseket az 1. sz. melléklet foglalja össze, de minden esetben a pályázó felelőssége, hogy a háztartásában élők jövedelmével kapcsolatos speciális esetekben jogszerű nyilatkozatot tegyen. 11

12 Feltétel A pályázatban megjelölt háztartás rendelkezik áramszolgáltatással. A áramszolgáltatás megléte szükséges feltétel a laptop használatához. Büntetlen előéletű, nem áll pártfogó felügyelet végrehajtása alatt. Hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat keretében átvett laptop(ok)on az előre telepített operációs rendszer és távmenedzsment program működjön. 5 Vállalja, hogy a Digitális Közösség Program eseményeit Miskolc város honlapján és a projekt honlapján havi rendszerességgel nyomon követi. Vállalja, hogy három éven keresztül az első félévben havonta, majd negyedévente a Programhoz kapcsolódóan anonim módon elektronikus kérdőívet tölt ki az internet/laptop használati szokásairól. 6 Vállalja, hogy az eszköz átvételét követően 3 éven keresztül internet-hozzáféréssel fog rendelkezni, annak költségeit finanszírozza. Ez megvalósulhat úgy, hogy a pályázó, vagy azon háztartás bármely tagja, amelyben a pályázó lakik, már rendelkezik internet-előfizetéssel, illetve úgy, hogy az eszköz átvételét megelőzően a pályázó, vagy gondviselője megköti az internet-szolgáltatásra vonatkozó szerződést és azt három teljes évig fönntartja. Előnyben részesül az a pályázó, aki a Program keretében kezdi meg az internethasználatot. Ez a vállalás minden célcsoportban 2 pontot jelent a bírálat során. Vállalja, hogy Ügyfélkapu regisztrációt létesít december 31-ig, amennyiben még nem rendelkezik használati jogosultsággal. Vállalja a Program során alkalmazott adatkezelési szabályzat megismerését, elfogadását. Igazolás módja Nyilatkozat a NYILATKOZATOK adatlapon. Az elmúlt hónapban befizetett áramszámla befizetését igazoló bizonylat bemutatása szükséges a laptop átvételekor. Nyilatkozat a NYILATKOZATOK adatlapon. A pályázathoz nem kell erkölcsi bizonyítványt csatolni, de a pályáztató saját költségére kérheti a büntetlen előélet igazolására szolgáló hatósági erkölcsi bizonyítvány beszerzését. Nyilatkozat a NYILATKOZATOK adatlapon. Nyilatkozat a NYILATKOZATOK adatlapon. Nyilatkozat a NYILATKOZATOK adatlapon. Nyilatkozat a NYILATKOZATOK adatlapon arról, hogy az internet-hozzáférés költségeinek megfizetését önrészként 3 éven keresztül vállalja. A SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS NYILATKOZA- TOK adatlapon kell nyilatkozni arról, hogy nem rendelkezik internet-hozzáféréssel és nyertes pályázat esetén szerződést kíván kötni. (Ennek a nyilatkozatnak az alapján kapja meg a pályázó a 2 pontot az értékelés során.) Nyilatkozat a NYILATKOZATOK adatlapon. Nyilatkozat a NYILATKOZATOK adatlapon. 5 A távmenedzsment program leírását a 2. számú melléklet foglalja össze. 6 A kérdőív kizárólag a programhoz kapcsolódik, és kitöltése rövid időt (megközelítőleg 10 percet) vesz igénybe. 12

13 A típusú adatlap: Az általános iskola 4 8. évfolyamos tanulóira, illetve a 6 és 8 osztályos gimnázium 5 8. évfolyamos tanulóira vonatkozó specifikus feltételek Feltétel Pontszám Igazolás módja Kötelező feltételek. Amennyiben egyetlen kötelező feltétel is van, amelyiknek nem felel meg, akkor automatikusan kizárásra kerül a pályázatból. Tanulmányait szeptember 1-től Miskolci járás településeinek egyikén (beleértve Miskolcot is) működő általános iskola 4 8. évfolyamán, vagy 6 és 8 osztályos gimnázium 5 8. évfolyamán folytatja. Az igazolatlan mulasztásainak száma az előző tanévben kevesebb volt, mint 10 óra. Az előző és a jelenlegi tanévben a jogszabályokban meghatározott fegyelmi büntetéstől mentes. Az előző tanévben a félévi és év végi osztályzatai mindegyike legalább elégséges (2) volt. Előnyt jelent Utolsó tanévben, amikor informatikát tanult, az év végi eredménye e tárgyból jeles (5) volt. Minden kötelező feltételnek való megfelelés esetén 10 pont Országos vagy nemzetközi tanulmányi versenyen vett részt. 3 Országos vagy nemzetközi sportversenyen vett részt. 2 Művészeti szakkörben, csoportban vesz részt. 1 Halmozottan hátrányos helyzetű (HHH). 3 Hátrányos helyzetű (HH). 2 Diszgráfiás, diszlexiás vagy diszkalkuliás. 1 Nagycsaládban él, ahol három vagy több, 18. életévét szeptember 1-ig be nem töltött gyermek van, vagy legalább háromgenerációs családban él. 1 Látási, hallási vagy mozgásszervi fogyatékkal élő, akinek a tanulását az informatikai eszközök használata eredményesebbé teszi. A típusú adatlap: Magasabb teljesítményű laptophoz jutás feltételei 4 4 Nyilatkozat az A típusú adatlapon. (A nyilatkozat ellenőrzése a 4.7. pontban részletezett igazolási eljárás szerint történik.) Nyilatkozat az A típusú adatlapon. Ellenőrzés AZ EGY HÁZTARTÁS- BAN ÉLŐK JÖVEDELMÉNEK BEMU- TATÁSA adatlap alapján. Csatolandó irat: A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakértői véleménye. Feltétel Pontszám Igazolás módja Informatikai területen országosan meghirdetett versenyben legalább a középdöntőbe jutott. Matematika vagy természettudományos tantárgyból országosan meghirdetett versenyben legalább a középdöntőbe jutott. 8. évfolyamos tanuló, aki gimnáziumban informatika tagozatra, vagy szakközépiskolában vagy szakiskolában informatika, gépészet, elektrotechnika-elektronika vagy művészet szakmacsoportba fog jelentkezni. 4 Nyilatkozat az A típusú adatlapon. A nyilatkozatok ellenőrzését a Programiroda végzi az érintett 3 iskolák bevonásával. 1 Nyilatkozat az A típusú adatlapon. 13

14 B típusú adatlap: Középiskolásokra (gimnáziumi, szakközépiskolai tanulókra) vonatkozó specifikus feltételek Feltétel Pontszám Igazolás módja Kötelező feltételek. Amennyiben egyetlen kötelező feltétel is van, amelyiknek nem felel meg, akkor automatikusan kizárásra kerül a pályázatból szeptember 1-től tanulmányait Miskolci járás településeinek egyikén (beleértve Miskolcot is) működő középiskolában (gimnáziumban, szakközépiskolában) folytatja. Az igazolatlan mulasztásainak száma az előző tanévben kevesebb volt, mint 10 óra. Az előző és a jelenlegi tanévben a jogszabályokban meghatározott fegyelmi büntetéstől mentes. Az előző tanévben a félévi és év végi osztályzatai mindegyike legalább elégséges (2) volt. Előnyt jelent Utolsó tanévben, amikor informatikát tanult, az év végi eredménye e tárgyból jeles (5) volt. Minden kötelező feltételnek való megfelelés esetén 10 pont Országos vagy nemzetközi tanulmányi versenyen vett részt. 3 Országos vagy nemzetközi sportversenyen vett részt. 2 Művészeti szakkörben, csoportban vesz részt. 1 Halmozottan hátrányos helyzetű (HHH). 3 Hátrányos helyzetű (HH). 2 Diszgráfiás, diszlexiás vagy diszkalkuliás. 1 Nagycsaládban él, ahol három vagy több, 18. életévét szeptember 1-ig be nem töltött gyermek van, vagy legalább háromgenerációs családban él. Látási, hallási vagy mozgásszervi fogyatékkal élő, akinek a tanulását az informatikai eszközök használata eredményesebbé teszi. 4 Nyilatkozat a B típusú adatlapon. A nyilatkozatok ellenőrzését a Programiroda végzi az érintett iskolák bevonásával. 7 1 Nyilatkozat a B típusú adatlapon. Ellenőrzés AZ EGY HÁZTARTÁS- BAN ÉLŐK JÖVEDELMÉNEK BEMU- TATÁSA adatlap alapján. 4 Csatolandó irat: A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakértői véleménye. B típusú adatlap: Magasabb teljesítményű laptophoz jutás feltételei Feltétel Pontszám Igazolás módja Informatikai területen országosan meghirdetett versenyben legalább a középdöntőbe jutott. Matematika vagy természettudományos tantárgyból országosan meghirdetett versenyben legalább a középdöntőbe jutott. Szakközépiskolában informatika, gépészet, elektrotechnika-elektronika vagy művészet szakmacsoportban folytatja tanulmányait Nyilatkozat a B típusú adatlapon. A nyilatkozatok ellenőrzését a Programiroda végzi az érintett iskolák bevonásával. 7 A 4.7. pontban részletezett igazolási eljárás szerint. 14

15 C típusú adatlap: Szakiskolai képzésben tanulókra vonatkozó specifikus feltételek Feltétel Pontszám Igazolás módja Kötelező feltételek. Amennyiben egyetlen kötelező feltétel is van, amelyiknek nem felel meg, akkor automatikusan kizárásra kerül a pályázatból szeptember 1-től tanulmányait Miskolci járás településeinek egyikén (beleértve Miskolcot is) működő szakiskolában folytatja. Az igazolatlan mulasztásainak száma az előző tanévben kevesebb volt, mint 10 óra. Az előző és a jelenlegi tanévben a jogszabályokban meghatározott fegyelmi büntetéstől mentes. Az előző tanévben a félévi és év végi osztályzatai mindegyike legalább elégséges (2) volt. Előnyt jelent Feltétel Pontszám Igazolás módja Vállalja, hogy informatika tantárgyból tesz érettségit. 1 Vállalja, hogy szakközépiskolai képzésben informatika szakmacsoportban az informatika előkészítő szakmai tantárgyból tesz érettségit. A középiskola utolsó évfolyamán tanuló diákok esetében a felsőoktatási intézménybe jelentkezés során informatikai képzés megjelölése első helyen. A középiskola utolsó évfolyamán tanuló diákok esetében a szakmai képzésre történő jelentkezés esetén informatika, gépészet, elektrotechnika-elektronika vagy művészeti képzésre jelentkezik. Utolsó tanévben, amikor informatikát tanult, az év végi eredménye e tárgyból jeles (5) volt. Minden kötelező feltételnek való megfelelés esetén 10 pont Országos vagy nemzetközi tanulmányi versenyen vett részt. 3 Országos vagy nemzetközi sportversenyen vett részt. 2 Művészeti szakkörben, csoportban vesz részt. 1 Halmozottan hátrányos helyzetű (HHH). 3 Hátrányos helyzetű (HH). 2 Diszgráfiás, diszlexiás vagy diszkalkuliás. 1 Nagycsaládban él, ahol három vagy több, 18. életévét szeptember 1-ig be nem töltött gyermek van, vagy legalább háromgenerációs családban él. Látási, hallási vagy mozgásszervi fogyatékkal élő, akinek a tanulását az informatikai eszközök használata eredményesebbé teszi Nyilatkozat a C típusú adatlapon. A nyilatkozatok ellenőrzését a Programiroda végzi az érintett iskolák bevonásával. 8 1 Nyilatkozat a C típusú adatlapon. Ellenőrzés AZ EGY HÁZTARTÁS- BAN ÉLŐK JÖVEDELMÉNEK BEMU- TATÁSA adatlap alapján. 4 Nyilatkozat a B típusú adatlapon. Csatolandó irat: A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakértői véleménye. 8 A 4.7. pontban részletezett igazolási eljárás szerint. 15

16 C típusú adatlap: Magasabb teljesítményű laptophoz jutás feltételei Feltétel Pontszám Igazolás módja Informatikai területen országosan meghirdetett versenyben legalább a középdöntőbe jutott. Matematika vagy természettudományos tantárgyból országosan meghirdetett versenyben legalább a középdöntőbe jutott. Tanulmányait az informatika, gépészet, elektrotechnikaelektronika vagy művészet ágazatban folytatja. A szakmai képzés utolsó évfolyamán tanuló diákok esetében a felsőoktatási jelentkezése során informatikai képzés megjelölése első helyen Nyilatkozat a C típusú adatlapon. A nyilatkozatok ellenőrzését a Programiroda végzi az érintett iskolák bevonásával. 1 Nyilatkozat a C típusú adatlapon. D típusú adatlap: Miskolci Egyetem hallgatóira vonatkozó specifikus feltételek Feltétel Pontszám Igazolás módja Kötelező feltételek. Amennyiben egyetlen kötelező feltétel is van, amelyiknek nem felel meg, akkor automatikusan kizárásra kerül a pályázatból. Felsőoktatási tanulmányait a Miskolci Egyetemen folytatja, a pályázat benyújtásának időpontjában aktív a hallgatói jogviszonya. Államilag támogatott képzés esetén tanulmányi ösztöndíjban részesül, vagy ha költségtérítéses képzésben résztvevő, akkor a tanulmányai folytatása során az utolsó aktív félév végén elérte a tantervi kreditérték 80%-át. (A feltétel alól kivételt képez, ha a pályázó a 2013/2014. tanévben kezdte meg tanulmányait a Miskolci Egyetemen.) Előnyt jelent Országos vagy nemzetközi tanulmányi versenyen vett részt. Minden kötelező feltételnek való megfelelés esetén 10 pont Országos vagy nemzetközi sportversenyen vett részt. 2 Köztársasági ösztöndíjban részesült/részesül.* 2 Tanulmányi emlékérmet kapott.* 2 Tudományos diákköri tevékenységben vett részt. 2 Külföldi részképzésben és/vagy külföldi szakmai gyakorlaton vett/vesz részt. Tanárképzésben tanul.* 1 Hátrányos helyzetű hallgató, aki Rendszeres Szociális Ösztöndíjban vagy Rendkívüli Szociális Ösztöndíjban részesül.* 10 2 Valamilyen társadalmi felzárkózási programban vett/ vesz részt (pl. Mentor program) Nyilatkozat a D típusú adatlapon. *A nyilatkozatok ellenőrzését a Programiroda végzi a Miskolci Egyetem bevonásával. 9 Csatolandó irat: Igazolás. Diszgráfiás, diszlexiás vagy diszkalkuliás. 1 Csatolandó irat: Igazolás. 9 A 4.7. pontban részletezett igazolási eljárás szerint. 10 A Miskolci Egyetem támogatási rendszerének keretében (http://www.mehok.uni-miskolc.hu/tamogatasok ) 16

17 Feltétel Pontszám Igazolás módja Nagycsaládban él, ahol három vagy több, 18. életévét szeptember 1-ig be nem töltött gyermek van, vagy legalább háromgenerációs családban él. Gyermekét/gyermekeit egyedül nevelő szülő, akinek legalább egy gyermeke van, aki a 16. életévét szeptember 1-ig nem töltötte be. Látási, hallási vagy mozgásszervi fogyatékkal élő, akinek a tanulását az informatikai eszközök használata eredményesebbé teszi. D típusú adatlap: Magasabb teljesítményű laptophoz jutás feltétele Feltétel Pontszám Igazolás módja Tanulmányait informatikai képzésben folytatja (pl. mérnökinformatikus, gazdaságinformatikus, programtervező informatikus). 1 Nyilatkozat a D típusú adatlapon. Ellenőrzés AZ EGY HÁZTARTÁS- BAN ÉLŐK JÖVEDELMÉNEK BEMU- 1 TATÁSA adatlap alapján. 4 4 Csatolandó irat: A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakértői véleménye. A felsőoktatási intézmény igazolása. E típusú adatlap: Nyilvántartásba vett álláskeresők és a Munkaügyi Központ által támogatott képzésben résztvevőkre vonatkozó specifikus feltételek Feltétel Pontszám Igazolás módja Kötelező feltételek. Amennyiben egyetlen kötelező feltétel is van, amelyiknek nem felel meg, akkor automatikusan kizárásra kerül a pályázatból. A Munkaügyi Központ nyilvántartásában szereplő álláskereső, akit október 1-jét megelőzően nyilvántartásba vettek VAGY a Munkaügyi Központ által támogatott képzésben vesz részt a pályázat megjelenésének időpontjában. Eredményes pályázat esetén a kiíró által meghatározott tematika mentén szervezett, ingyenes, alapfokú informatikai képzésben való részvétel. Előnyt jelent 25 év alatti 12 pályakezdő álláskereső, illetve az Flt (5) bekezdésének (k) pontja szerinti álláskereső. Munkaügyi Központ által támogatott képzésben vagy saját költségén finanszírozott képzésben vett részt október 1. és október 1. közötti időszakban. (A felnőttképzési szerződésben rögzített időszak egészében vagy részben beleesik a fent megjelölt időszakba.) Minden kötelező feltételnek való megfelelés esetén 10 pont 3 2 Nyilatkozat az E típusú adatlapon. A nyilvántartott álláskeresői státusz, illetve a Munkaügyi Központ által támogatott képzésben való részvétel a Miskolci Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségének bevonásával kerül ellenőrzésre. 11 Nyilatkozat az E típusú adatlapon. A nyilatkozat a Munkaügyi Központ által támogatott képzésben való részvételről a Miskolci Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségének bevonásával kerül ellenőrzésre. Nyilatkozat az E típusú adatlapon. Felnőttképzési szerződés. 45. életévét betöltötte szeptember 1-ig. 1 Nyilatkozat az E típusú adatlapon. 11 A 4.7. pontban részletezett igazolási eljárás szerint. 12 A pályázat vonatkozásában a pályakezdő álláskeresőt úgy kell értelmezni (pl. a 25 év alatti kort), ahogyan azt a Kormányhivatal Munkaügyi Központja állapítja meg évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról. 17

18 E típusú adatlap: Nyilvántartásba vett álláskeresők és a Munkaügyi Központ által támogatott képzésben résztvevőkre vonatkozó specifikus feltételek Feltétel Pontszám Igazolás módja Nagycsaládban él, ahol három vagy több, 18. életévét szeptember 1-ig be nem töltött gyermek van, vagy legalább háromgenerációs családban él. Gyermekét/gyermekeit egyedül nevelő szülő, akinek legalább egy gyermeke van, aki a 16. életévét szeptember 1-ig nem töltötte be. Látási, hallási vagy mozgásszervi fogyatékkal élő. F típusú adatlap: 3 év alatti kisgyermeket nevelő szülőkre vonatkozó specifikus feltételek Amennyiben mindkét szülő a háztartásban él, ezen a jogcímen csak egyiküket lehet megjelölni az adatlapon. (A másik szülő más jogcímen például álláskeresőként pályázhat.) Nyilatkozat az E típusú adatlapon. Ellenőrzés AZ EGY HÁZTARTÁS- BAN ÉLŐK JÖVEDELMÉNEK BEMU- TATÁSA adatlap alapján. Nyilatkozat az E típusú adatlapon. Ellenőrzés AZ EGY HÁZTARTÁS- BAN ÉLŐK JÖVEDELMÉNEK BEMU- TATÁSA adatlap alapján. Csatolandó irat: A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakértői véleménye. Feltétel Pontszám Igazolás módja Kötelező feltételek. Amennyiben egyetlen kötelező feltétel is van, amelyiknek nem felel meg, akkor automatikusan kizárásra kerül a pályázatból. Gyermekét/gyermekeit nevelő szülő, akinek legalább egy gyermeke van, aki 3. életévét szeptember 1-ig nem töltötte be. Eredményes pályázat esetén a kiíró által meghatározott tematika mentén szervezett, ingyenes, alapfokú informatikai képzésben való részvétel. Előnyt jelent Nagycsaládban él, ahol három vagy több, 18. életévét szeptember 1-ig be nem töltött gyermek van, vagy legalább háromgenerációs családban él. Gyermekét/gyermekeit egyedül nevelő szülő, akinek legalább egy gyermeke van, aki 16. életévét szeptember 1-ig nem töltötte be. Látási, hallási vagy mozgásszervi fogyatékkal élő. Minden kötelező feltételnek való megfelelés esetén 10 pont Nyilatkozat az F típusú adatlapon. Ellenőrzés AZ EGY HÁZTARTÁS- BAN ÉLŐK JÖVEDELMÉNEK BEMU- TATÁSA adatlap alapján. Nyilatkozat az F típusú adatlapon. 1 Nyilatkozat az F típusú adatlapon. Ellenőrzés AZ EGY HÁZTARTÁS- BAN ÉLŐK JÖVEDELMÉNEK BEMU- 1 TATÁSA adatlap alapján. 2 Csatolandó irat: A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakértői véleménye. 18

19 G típusú adatlap: 45 év feletti munkavállalókra vonatkozó specifikus feltételek Feltétel Pontszám Igazolás módja Kötelező feltételek. Amennyiben egyetlen kötelező feltétel is van, amelyiknek nem felel meg, akkor automatikusan kizárásra kerül a pályázatból. 45. életévét betöltötte szeptember 1-ig. Minden kötelező feltételnek való Eredményes pályázat esetén a kiíró által meghatározott tematika mentén szervezett, ingyenes, alapfokú informatikai képzésben való részvétel. Előnyt jelent Nagycsaládban él, ahol három vagy több, 18. életévét szeptember 1-ig be nem töltött gyermek van, vagy legalább háromgenerációs családban él. Gyermekét/gyermekeit egyedül nevelő szülő, akinek legalább egy gyermeke van, aki 16. életévét szeptember 1-ig nem töltötte be. Látási, hallási vagy mozgásszervi fogyatékkal élő. megfelelés esetén 10 pont Nyilatkozat a G típusú adatlapon. Ellenőrzés AZ EGY HÁZTARTÁS- BAN ÉLŐK JÖVEDELMÉNEK BEMU- TATÁSA adatlap alapján. Nyilatkozat a G típusú adatlapon. 1 Nyilatkozat a G típusú adatlapon. Ellenőrzés AZ EGY HÁZTARTÁS- BAN ÉLŐK JÖVEDELMÉNEK BEMU- 1 TATÁSA adatlap alapján. H típusú adatlap: Megváltozott munkaképességű személyekre, valamint más célcsoportba nem tartozó fogyatékossággal élőkre vonatkozó specifikus feltételek Feltétel 2 Pontszám Csatolandó irat: A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakértői véleménye. Igazolás módja Kötelező feltételek. Amennyiben egyetlen kötelező feltétel is van, amelyiknek nem felel meg, akkor automatikusan kizárásra kerül a pályázatból szeptember 1-jén rendelkezett olyan szakértői, igazságügyi vagy orvosi szakvéleménnyel, amely a megváltozott munkaképességét vagy a fogyatékosságát igazolja. 14 Eredményes pályázat esetén a kiíró által meghatározott tematika mentén szervezett, ingyenes, alapfokú informatikai képzésben való részvétel. 15 Előnyt jelent Rehabilitációs ellátásban részesül. Nagycsaládban él, ahol három vagy több, 18. életévét szeptember 1-ig be nem töltött gyermek van, vagy legalább háromgenerációs családban él. Gyermekét/gyermekeit egyedül nevelő szülő, akinek legalább egy gyermeke van, aki 16. életévét szeptember 1-ig nem töltötte be. Minden kötelező feltételnek való megfelelés esetén 10 pont 3 A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakértői véleménye, vagy szakértői bizottság által kiadott fogyatékosságot igazoló szakvélemény, vagy igazságügyi orvosi szakértői vélemény, vagy a Miskolci Fogyatékosügyi Munkaerőpiaci Szolgáltatási Rendben regisztrált kliens. Nyilatkozat a H típusú adatlapon. Csatolandó irat: A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakértői véleménye. 1 Nyilatkozat a H típusú adatlapon. Ellenőrzés AZ EGY HÁZTARTÁS- BAN ÉLŐK JÖVEDELMÉNEK BEMU- 1 TATÁSA adatlap alapján. 14 Az igazolás kiadására jogosult szervezetek: 4M, TF, LÁTÁSREHAB. 15 felhívjuk a figyelmet, hogy a képzésben való részvétel minden megváltozott munkaképességű vagy fogyatékossággal élő részére kötelező, várhatóan óra. A képzés pontos időtartama, időpontja és tematikája a TÁMOP projekt keretében kerül meghatározásra. 19

20 I típusú adatlap: Szociális ellátórendszerben dolgozókra vonatkozó specifikus feltételek Feltétel Pontszám Igazolás módja Kötelező feltételek. Amennyiben egyetlen kötelező feltétel is van, amelyiknek nem felel meg, akkor automatikusan kizárásra kerül a pályázatból szeptember 1-jén a Miskolci járás településeinek egyikén (beleértve Miskolcot is) székhellyel vagy telephelylyel működő, szociális alapellátást vagy szakellátást végző szervezetben munkaviszonya volt, amely a pályázat benyújtásának időpontjában is fennáll, melynek keretében minimum heti 20 órás időtartamban szakmai feladatot lát el. Eredményes pályázat esetén a kiíró által meghatározott tematika mentén szervezett, ingyenes, alapfokú informatikai képzésben való részvétel. Előnyt jelent Nagycsaládban él, ahol három vagy több, 18. életévét szeptember 1-ig be nem töltött gyermek van, vagy legalább háromgenerációs családban él. Gyermekét/gyermekeit egyedül nevelő szülő, akinek legalább egy gyermeke van, aki 16. életévét szeptember 1-ig nem töltötte be. Látási, hallási vagy mozgásszervi fogyatékkal élő. Minden kötelező feltételnek való megfelelés esetén 10 pont J típusú adatlap: Aktív idősekre vonatkozó specifikus feltételek Munkáltatói igazolás, amely tartalmazza a foglalkoztató tevékenységére vonatkozó nyilatkozatot is. Nyilatkozat az I típusú adatlapon. 1 Nyilatkozat az I típusú adatlapon. Ellenőrzés AZ EGY HÁZTARTÁS- BAN ÉLŐK JÖVEDELMÉNEK BEMU- 1 TATÁSA adatlap alapján. 2 Csatolandó irat: A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakértői véleménye. Feltétel Pontszám Igazolás módja Kötelező feltételek. Amennyiben egyetlen kötelező feltétel is van, amelyiknek nem felel meg, akkor automatikusan kizárásra kerül a pályázatból. Öregségi nyugdíjjogosultsággal rendelkezik. Eredményes pályázat esetén a kiíró által meghatározott tematika mentén szervezett, ingyenes, alapfokú informatikai képzésben való részvétel. Előnyt jelent Nagycsaládban él, ahol három vagy több, 18. életévét szeptember 1-ig be nem töltött gyermek van, vagy legalább háromgenerációs családban él. Látási, hallási vagy mozgásszervi fogyatékkal élő. Minden kötelező feltételnek való megfelelés esetén 10 pont 5 5 Nyilatkozat a J típusú adatlapon. A státusz a jövedelmet igazoló dokumentum alapján ellenőrizhető. Nyilatkozat a J típusú adatlapon. Nyilatkozat az J típusú adatlapon. Ellenőrzés AZ EGY HÁZTARTÁS- BAN ÉLŐK JÖVEDELMÉNEK BEMU- TATÁSA adatlap alapján. Csatolandó irat: A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakértői véleménye. 20

Miskolc. 2013. november 18.

Miskolc. 2013. november 18. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Miskolc és agglomerációja digitális közösség projekt keretében meghirdetett, informatikai eszközök térítésmentes használatának igénylésére a Digitális Középiskola által benyújtható

Részletesebben

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 881011 Idősek nappali ellátása

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 881011 Idősek nappali ellátása ALAPÍTÓ OKIRAT Az Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulási Tanácsa (továbbiakban Társulási Tanács) az államháztartásról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján az

Részletesebben

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról

Részletesebben

Használatbavételi engedélyezési eljárás

Használatbavételi engedélyezési eljárás Használatbavételi engedélyezési eljárás Lakossági tájékoztató a használatbavételi engedélyezési eljárás 2013. január 1-jén hatályba lépő új szabályairól Építési engedélyhez kötött új építmény építése,

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 22/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelete az Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 22/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelete az Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 22/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelete az Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíjról (egységes szerkezetben a 48/2013.(X.31.), 34/2014.(XII.18.),

Részletesebben

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról 35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet A Józsefvárosi Diákösztöndíjról Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

I. Blokk Személyes adatok /nyomtatott nagybetűkkel kérjük kitölteni/ A szürke mezőket a Diákjóléti Bizottság (továbbiakban: DJB) tölti ki!

I. Blokk Személyes adatok /nyomtatott nagybetűkkel kérjük kitölteni/ A szürke mezőket a Diákjóléti Bizottság (továbbiakban: DJB) tölti ki! Rendszeres szociális ösztöndíj pályázati űrlap I. Blokk Személyes adatok /nyomtatott nagybetűkkel kérjük kitölteni/ A szürke mezőket a Diákjóléti Bizottság (továbbiakban: DJB) tölti ki! FIGYELEM! A pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az ösztöndíjpályázat benyújtásának határideje: 2014. szeptember 15.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az ösztöndíjpályázat benyújtásának határideje: 2014. szeptember 15. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 312/2014. (VIII. 27.)sz. Önkormányzati Határozatával ösztöndíjpályázatot hirdet a 2014/2015-ös tanévre azzal a céllal,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A 2015/16-OS TANÉVRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A 2015/16-OS TANÉVRŐL TÁJÉKOZTATÓ A 2015/16-OS TANÉVRŐL Tisztelt Szülők! A 2015-16-os tanévben is az alapfokú művészeti iskolában térítési díj, illetve tandíj ellenében vehetik igénybe az alapfokú művészetoktatást. Ha a tanuló

Részletesebben

Pályázati formanyomtatvány Kollégiumi felvétel elbírálásáról 2015-2016 / I. félév Testnevelési Egyetem (TF) Kerezsi Endre Kollégium Diákbizottság

Pályázati formanyomtatvány Kollégiumi felvétel elbírálásáról 2015-2016 / I. félév Testnevelési Egyetem (TF) Kerezsi Endre Kollégium Diákbizottság ITT TűZZE ÖSSZE! Pályázati formanyomtatvány Kollégiumi felvétel elbírálásáról 2015-2016 / I. félév Testnevelési Egyetem (TF) Kerezsi Endre Kollégium Diákbizottság Felhívjuk valamennyi pályázó figyelmét

Részletesebben

A pályázati űrlapot a kitöltési útmutatóban leírtak alapján kell kitölteni és benyújtani!

A pályázati űrlapot a kitöltési útmutatóban leírtak alapján kell kitölteni és benyújtani! iktatási szám: A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 6. sz. mellékletének a PTE Térítési és Juttatási Szabályzatának 2/2. sz. melléklete Rendszeres Szociális Ösztöndíj, Alaptámogatás

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete. 42/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete. 42/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 42/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelete az alapfokú és középfokú köznevelési intézményekben tanulók tanulmányi ösztöndíjáról Budapest

Részletesebben

- - 2012. ÉVI BURSA HUNGARICA FELS OKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI RLAP

- - 2012. ÉVI BURSA HUNGARICA FELS OKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI RLAP 2012. ÉVI BURSA HUNGARICA FELS OKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI RLAP A 2011/2012. TANÉVBEN UTOLSÓ ÉVES, ÉRETTSÉGI EL TT ÁLLÓ KÖZÉPISKOLÁSOK ILLETVE FELS OKTATÁSI INTÉZMÉNYBE

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP SZFE KOLLÉGIUM

JELENTKEZÉSI LAP SZFE KOLLÉGIUM JELENTKEZÉSI LAP SZFE KOLLÉGIUM (KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL KITÖLTENI!) NÉV SZAK-ÉVFOLYAM E-MAIL-CÍM TELEFONSZÁM BEJELENTETT LAKCÍM 1 IDEIGLENES LAKCÍM/TARTÓZKODÁSI HELY 2 A 2014/2015-ös tanévben milyen

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. középfokú oktatásban résztvevők tanulmányi ösztöndíjáról 1

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. középfokú oktatásban résztvevők tanulmányi ösztöndíjáról 1 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet a középfokú oktatásban résztvevők tanulmányi ösztöndíjáról Hatályos: 2015. április 28-tól Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.)

Részletesebben

A felsőoktatási felvételi eljárás 2013. Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

A felsőoktatási felvételi eljárás 2013. Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola A felsőoktatási felvételi eljárás 2013 Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Jogszabályi helyzet A 500 pont, azaz 400+100 pontos rendszer. A minimális pontszám alapképzésben és egységes,

Részletesebben

SZOCIÁLIS TÜZIFA IRÁNTI KÉRELEM

SZOCIÁLIS TÜZIFA IRÁNTI KÉRELEM A kérelmező adatai: SZOCIÁLIS TÜZIFA IRÁNTI KÉRELEM a) Neve: b) Születési neve: c) Születési hely, idő: d) Anyja neve: e) Bejelentett lakóhelye: (érvényes személyi igazolvány, lakcím kártya szerinti lakcím)

Részletesebben

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására 1. számú melléklet Kérelem és adatlap önkormányzati segély megállapítására A) Kérelmező személyes adatai: Név: Szül.hely, idő: Családi állapota: Születéskori név: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhely:

Részletesebben

Pályázati Útmutató A Miskolci Egyetem Demján Sándor Alapítvány Külföldi Kiegészítő Ösztöndíjához

Pályázati Útmutató A Miskolci Egyetem Demján Sándor Alapítvány Külföldi Kiegészítő Ösztöndíjához Pályázati Útmutató A Miskolci Egyetem Demján Sándor Alapítvány Külföldi Kiegészítő Ösztöndíjához A Pályázati útmutató elválaszthatatlan része a Pályázati felhívás, a Pályázati adatlap kitöltése, és a szükséges

Részletesebben

Egységes szerkezetben

Egységes szerkezetben Hatályosítás ideje: 2015. 05. 28. Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015. (V.28.) számú rendelettel, a 17/2011.

Részletesebben

Tájékoztató. A WOL Élet Szava Bibliaiskola finanszírozási formái

Tájékoztató. A WOL Élet Szava Bibliaiskola finanszírozási formái Tájékoztató A WOL Élet Szava finanszírozási formái A bibliaiskolai képzésben résztvevő hallgatók finanszírozási formái a következők lehetnek: 1. Önköltséges Az önköltséges képzés keretében az ellátási

Részletesebben

Teljesített félévek száma:

Teljesített félévek száma: Kérjük az Önre vonatkozó adatokat x -el jelölje. A csatolandó dokumentumoknak MINDEN ESETBEN tartalmaznia kell a szükséges ÖNKORMÁNYZATI IGAZOLÁS-t ÉS A LAKCÍMKÁRTYÁK MÁSOLATÁT a pályázóval egy háztartásban

Részletesebben

VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG PÁLYÁZATI FELHÍVÁS AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG A VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÚTJÁN PÁLYÁZATOT HIRDET: a középfokú oktatási intézmények első, második vagy harmadik

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

IGAZOLÁSOK LISTÁJA. a rendszeres szociális támogatásra való pályázati űrlaphoz

IGAZOLÁSOK LISTÁJA. a rendszeres szociális támogatásra való pályázati űrlaphoz IGAZOLÁSOK LISTÁJA a rendszeres szociális támogatásra való pályázati űrlaphoz A pályázat érvénytelen, ha a pályázó nem adja be (1) a pályázóval egy lakcímre bejelentett személyekről szóló önkormányzati

Részletesebben

KÉRELEM települési ápolási támogatás

KÉRELEM települési ápolási támogatás KÉRELEM települési ápolási támogatás 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 7/2015. (II. 27.) sz. rendelet 6. sz. melléklete 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3.

Részletesebben

Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított. 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított. 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 1 Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a felsőoktatási intézményekben tanulók ösztöndíj támogatásáról

Részletesebben

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben) 1

(módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2011. (V.9.) önkormányzati rendelete az Újpesti Diákösztöndíjakról (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Budapest Főváros

Részletesebben

KOLLÉGIUM FÉRŐHELY ÉS SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS elnyerésére a 2006/2007 tanév őszi félévére.

KOLLÉGIUM FÉRŐHELY ÉS SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS elnyerésére a 2006/2007 tanév őszi félévére. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Hallgatói Képviselete pályázatot hirdet első éves és részképzéses hallgatók részére KOLLÉGIUM FÉRŐHELY ÉS SZOCIÁLIS

Részletesebben

Tartalom. I. Rendeletek 2. 30/2013. (IX.24.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított tanulmányi ösztöndíjakról 2

Tartalom. I. Rendeletek 2. 30/2013. (IX.24.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított tanulmányi ösztöndíjakról 2 Érdi III. évfolyam. 13. szám 2013. Szeptember 24. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 30/2013. (IX.24.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT

SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tisztelt Osztályfőnök! Az ESZI Intézményfenntartó és nevében, felhívjuk az Ön és diákjai figyelmét a következő pályázati lehetőségre: Pályázat megnevezése:

Részletesebben

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 18/2013.

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 18-22/2014/JT Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(XI..) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásának helyi szabályairól TERVEZET Balajt

Részletesebben

KÉRELEM a Csaba Baba életkezdési támogatás megállapítására

KÉRELEM a Csaba Baba életkezdési támogatás megállapítására KÉRELEM a Csaba Baba életkezdési támogatás megállapítására A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, ideje (év, hó, nap): - - Lakóhely: Lakóhely létesítésének

Részletesebben

Kollégiumi jelentkezés és Lakhatási támogatás tájékoztató!

Kollégiumi jelentkezés és Lakhatási támogatás tájékoztató! Kollégiumi jelentkezés és Lakhatási támogatás tájékoztató! Tisztelt Hallgatók! A 2014/2015 tanév első félévétől a kollégiumi jelentkezés és lakhatási támogatás rendszere megváltozik! Az eddig megszokottakhoz

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. /2010. (IX. ) önkormányzati r e n d e l e t e

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. /2010. (IX. ) önkormányzati r e n d e l e t e Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete /2010. (IX. ) önkormányzati r e n d e l e t e A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról. Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 1204 Budapest, Pöltenberg utca 10-12. Tel./Fax: 06-1-347-0950 iskola@szivarvanygszki.hu www.szivarvanyszakkepzo.hu OM: 200479 2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Elérhetőségek Adatok Igazgató: Kisely Zsuzsanna

Részletesebben

FÛTÉSI SZEZONBAN TÖRTÉNÔ IDÔSZAKI TÁMOGATÁS

FÛTÉSI SZEZONBAN TÖRTÉNÔ IDÔSZAKI TÁMOGATÁS Az Önkormányzat által önként vállalt feladat keretében nyújtható FÛTÉSI SZEZONBAN TÖRTÉNÔ IDÔSZAKI TÁMOGATÁS iránti kérelem Kérelmezô neve:... Leánykori neve:... Anyja neve:... Születési adatok (hely,

Részletesebben

Klebelsberg Képzési Ösztöndíj rendszer hallgatói felülete. Felhasználói kézikönyv

Klebelsberg Képzési Ösztöndíj rendszer hallgatói felülete. Felhasználói kézikönyv Klebelsberg Képzési Ösztöndíj rendszer hallgatói felülete Felhasználói kézikönyv Tartalomjegyzék 1. Webes felület használata... 2 2. Regisztráció, belépés... 2 3. Jelszó módosítása... 4 4. Kilépés... 5

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Báránd Község Önkormányzat

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról Jászivány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Települési támogatás keretében nyújtható GYÓGYSZERTÁMOGATÁS. iránti kérelem. Neve:... TAJ:... Születési neve:...

Települési támogatás keretében nyújtható GYÓGYSZERTÁMOGATÁS. iránti kérelem. Neve:... TAJ:... Születési neve:... Települési támogatás keretében nyújtható GYÓGYSZERTÁMOGATÁS iránti kérelem A kérelmezô személyére vonatkozó adatok: Neve:... TAJ:... Születési neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap)... Anyja neve:...

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

Leadási határidő: 2013. október 2. (HÖK Irodában, ügyeleti időben)

Leadási határidő: 2013. október 2. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM BUDAPEST Alaptámogatás pályázati űrlapja 2013/2014. tanév I. félévére Leadási határidő: 2013. október 2. (HÖK Irodában, ügyeleti időben) DJB tölti ki! Bíráló: Elért pontszám:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja, 2015. I. félévi pályázati kiírás Előadó: Dr. Benczik

Részletesebben

Nyilatkozat. 1. sz. melléklet

Nyilatkozat. 1. sz. melléklet 1. sz. melléklet Nyilatkozat 1. A közszférában dolgozó igénylő természetes személy azonosító adatai: Családi és utónév: Születési családi és utónév: Anyja születési családi és utóneve: Születési hely és

Részletesebben

Á Általános iskola 5-8. évf. K Középiskola 7-13. évf.

Á Általános iskola 5-8. évf. K Középiskola 7-13. évf. DUNAHARASZTI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, MŰVELŐDÉSI ÉS SPORTBIZOTTSÁGA ÁLTAL KIÍRT "DUNAHARASZTI DIÁKÖSZTÖNDÍJ-PÁLYÁZAT 2011" Beadási határidő: 2011. június 24. 10 óra Aláírás nélküli

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Hallgató neve: Évf. Csop.

1. Hallgató neve: Évf. Csop. Pető András Főiskola ADATLAP SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ Az adatlap alaptámogatás, rendszeres szociális ösztöndíj, lakhatási támogatás, vagy kollégiumi kérelem benyújtásához szükséges 1. Hallgató

Részletesebben

4. A rendelet 4. -ának (1) bekezdése felvezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Tanulmányi ösztöndíjban az a tanuló részesíthető:...

4. A rendelet 4. -ának (1) bekezdése felvezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Tanulmányi ösztöndíjban az a tanuló részesíthető:... Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2007. (XII. 3.) rendelete a tanulmányi ösztöndíj alapításáról szóló 24/2003.(VI. 27.) rendelete módosításáról Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Közlemény ÚT A DIPLOMÁHOZ. Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program

Közlemény ÚT A DIPLOMÁHOZ. Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program Közlemény ÚT A DIPLOMÁHOZ Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program FIGYELEM! JELEN TÁJÉKOZTATÓ ALAPJÁN PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA NINCS LEHETŐSÉG! A sikeres pályázás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Atipikus foglalkoztatási formák támogatása. Konvergencia régiók. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Atipikus foglalkoztatási formák támogatása Konvergencia régiók Kódszám: TAMOP 2.4.3. A-09/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Á Általános iskola 5-8. évf. K Középiskola 7-13. évf.

Á Általános iskola 5-8. évf. K Középiskola 7-13. évf. DUNAHARASZTI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, MŰVELŐDÉSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA ÁLTAL KIÍRT "DUNAHARASZTI DIÁKÖSZTÖNDÍJ-PÁLYÁZAT 2012" Beadási határidő: 2012. június 22. 10 óra Aláírás nélküli

Részletesebben

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

ÚTRAVALÓ - MACIKA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK 2013. ÉVI TANULÓI ŰRLAP

ÚTRAVALÓ - MACIKA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK 2013. ÉVI TANULÓI ŰRLAP ÚTRAVALÓ - MACIKA ESÉLYTEREMTŐ ÖSZTÖNDÍJAK 2013. ÉVI TANULÓI ŰRLAP Tanuló oktatási azonosítója 1 : Tanuló teljes neve: TANULÓI TÖRZSADATOK Tanuló születési helye: Tanuló születési ideje: Anyja leánykori

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:...

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:... 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:...

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 13/2008.(VIII.27.) Rendelete 1

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 13/2008.(VIII.27.) Rendelete 1 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2008.(VIII.27.) Rendelete 1 a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának szabályairól Balatonberény Község Önkormányzatának

Részletesebben

KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapítására

KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

A BRENNER JÁNOS NEVELÉSI KÖZPONT 8 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMÁBA VALÓ JELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓK

A BRENNER JÁNOS NEVELÉSI KÖZPONT 8 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMÁBA VALÓ JELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓK A BRENNER JÁNOS NEVELÉSI KÖZPONT 8 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMÁBA VALÓ JELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓK Az alábbi információkkal és a mellékelt dokumentumokkal szeretnénk megkönnyíteni a diákok jelentkezését

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéhez 1 Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, időpontja:... Lakóhelye:...

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10 /2014. (XI. 11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának

Részletesebben

R o m a é s c i g á n y ö s z t ö n d í j J e l e n t k e z é s i l a p

R o m a é s c i g á n y ö s z t ö n d í j J e l e n t k e z é s i l a p R o m a é s c i g á n y ö s z t ö n d í j J e l e n t k e z é s i l a p 2 0 1 3-2 0 1 5 A PÁLYÁZATI ŰRLAP KITÖLTÉSE ELŐTT KÉRJÜK, FIGYELMESEN TANULMÁNYOZD ÁT A KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓT! ADATLAP A JELENTKEZŐ

Részletesebben

OM azonosító: 200951

OM azonosító: 200951 Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola 6440 Jánoshalma, Béke tér 11. E-mail: hunyadi.kir@gmail.com Honlap: www.hunyadi.janoshalma.hu Tel.: 06-77/501-180 Fax:06-77/501-180 FELVÉTELI

Részletesebben

Adatlap. Merck Tanulmányi Támogatás a 2014/2016. tanévre. 1. Személyes adatok: 1.1 A pályázatot benyújtó személyi adatai: Születési hely: Név:

Adatlap. Merck Tanulmányi Támogatás a 2014/2016. tanévre. 1. Személyes adatok: 1.1 A pályázatot benyújtó személyi adatai: Születési hely: Név: Beadási határidő: 2014. október 1. 2 eredeti példányban kell benyújtani! Kérjük, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a kitöltési útmutatót! Adatlap Merck Tanulmányi Támogatás a 2014/2016. tanévre

Részletesebben

Mentori ajánlattételi adatlap

Mentori ajánlattételi adatlap I. Az ajánlattevő személyes adatai Mentori ajánlattételi adatlap Név előtag (pl. Ifj., dr., stb.) Vezetéknév Keresztnév TAJ-szám: Adóazonosító jel: Számlavezető pénzintézet: Bankszámlaszám: Magánnyugdíj-pénztár

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Fadd Nagyközség Önkormányzata tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet roma tanulók/hallgatók részére tanulmányi sikerességük előmozdításának támogatására Fadd Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

BIZTONSÁGI RÁCS* - PROGRAM 2015 PÁLYÁZATI ŰRLAP

BIZTONSÁGI RÁCS* - PROGRAM 2015 PÁLYÁZATI ŰRLAP Érkeztető bélyegző: Kérjük, hogy az adatokat - minden oldalon - nyomtatott betűkkel, olvashatóan töltsék ki! I. Általános feltételek 1 : 1. A pályázó adatai: név: lakcím (lépcsőház, emelet, ajtó) 2 : A

Részletesebben

206/2012. /X.11./ számú képviselő-testületi határozat

206/2012. /X.11./ számú képviselő-testületi határozat 1 206/2012. /X.11./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete: a/ Csatlakozni kíván a felsőoktatási intézmények hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatói,

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzata 23/2013.(XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa-támogatásról

Tiszacsege Város Önkormányzata 23/2013.(XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa-támogatásról Tiszacsege Város Önkormányzata 23/2013.(XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa-támogatásról Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Alcsútdoboz Települési Önkormányzatának. Szabályzata. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről

Alcsútdoboz Települési Önkormányzatának. Szabályzata. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről Alcsútdoboz Települési Önkormányzatának Szabályzata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Térítési és tandíjszabályozás a Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak 2015/2016-os tanévben

Térítési és tandíjszabályozás a Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak 2015/2016-os tanévben Térítési és tandíjszabályozás a Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak 2015/2016-os tanévben A KLIK Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013.(VII.5.) EMMI utasításban

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. az Útravaló Ösztöndíjprogram pályázatának eredményeiről és az Útravaló

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. az Útravaló Ösztöndíjprogram pályázatának eredményeiről és az Útravaló OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére az Útravaló Ösztöndíjprogram pályázatának eredményeiről és az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató OM azonosító: 200886 Cím: 3900 Szerencs, Ondi út 1. Telefon: 47/362-533 47/361-444 47/362-132 Fax: 47/362-533/102-es

Részletesebben

K É R E L E M. Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján

K É R E L E M. Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján K É R E L E M Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján I. KÉRELMEZŐ ADATAI 1./ Kérelmező neve:... 2./ Kérelmező leánykori neve:... 3./ Születési helye:...születési

Részletesebben

T E L E P Ü L É S I T Á M O G A T Á S M E G Á L L A P Í T Á S Á R A

T E L E P Ü L É S I T Á M O G A T Á S M E G Á L L A P Í T Á S Á R A Téti Közös Önkormányzati Hivatal 9100 Tét, Fő u. 88. Tel: 96/461-134; 561-093 1. melléklet a 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM 14 T E L E P Ü L É S I T Á M O G A T Á S M E G Á L L A P

Részletesebben

Arany János Kollégiumi Program (AJKP)

Arany János Kollégiumi Program (AJKP) Tisztelt Osztályfőnök/Pályaválasztási Felelős! Az Arany János Kollégiumi Programra jelentkezéshez szeretnénk tájékoztatást nyújtani a leggyakrabban felmerülő kérdésekre adott válaszok segítségével. Milyen

Részletesebben

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához

K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához Melléklet a 3/2013.(XI.30.) sz. rendelethez K é r e l e m szociális tűzifa juttatásra való jogosultság megállapításához A kérelmező személyes adatai Neve:. Születési neve:. Anyja neve: Születési hely,

Részletesebben

SZOCIÁLIS BÉRLAKÁS-PÁLYÁZAT

SZOCIÁLIS BÉRLAKÁS-PÁLYÁZAT Iktatószám: SZOCIÁLIS BÉRLAKÁS-PÁLYÁZAT Rádóckölked Község Önkormányzat Képviselő-testülete: szociális bérlakás-pályázatot ír ki önkormányzati szociális bérlakás bérleti jogának (továbbiakban: bérleti

Részletesebben

KEREKEGYERDŐ BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA I. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE:

KEREKEGYERDŐ BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA I. AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK KÖRE: KEREKEGYERDŐ BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA Kerekegyháza Város Önkormányzata a három éves kor alatti gyermekek napközbeni ellátását a Kerekegyerdő Bölcsődében ( 6041 Kerekegyháza, Erdő u. 31/a) biztosítja.

Részletesebben

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során

Részletesebben

Rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható TEMETÉSI TÁMOGATÁS. iránti kérelem. Kérelmezô neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható TEMETÉSI TÁMOGATÁS. iránti kérelem. Kérelmezô neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Rendkívüli települési támogatás keretében nyújtható TEMETÉSI TÁMOGATÁS iránti kérelem I. Személyi adatok 1. A kérelmezô személyre vonatkozó adatok: Kérelmezô neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2014.

Részletesebben

"A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felsőoktatási tanulmányokat folytató fiatalok számára Hajdúhadház Város Önkormányzata- Csatolandó mellékletek köre

Részletesebben

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Felnőttképzési nyilvántartásba vétel: 01-0874-04 Akkreditációs lajstromszám: AL-2243 2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ OM: 200479 1204 Budapest, Pöltenberg u. 10-12. Tel/Fax: 06-1-347-0950 E-mail: iskola@szivarvanygszki.hu

Részletesebben

Kedves Szülők, Diákok!

Kedves Szülők, Diákok! Kedves Szülők, Diákok! Zeneiskolánkban az oktatás térítési díj, illetve tandíj megfizetése ellenében vehető igénybe. Térítési díjat fizet minden olyan 6-18 éves növendék, aki tanulói jogviszonnyal rendelkezik,

Részletesebben

2. sz. melléklet MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA (a módosításokkal egységes szerkezetben)

2. sz. melléklet MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA (a módosításokkal egységes szerkezetben) 2. sz. melléklet MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA (a módosításokkal egységes szerkezetben) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

Fedezet tulajdonosa (zálogkötelezett) Fedezet haszonélvezője. Állandó lakcím: irsz. település irsz. település

Fedezet tulajdonosa (zálogkötelezett) Fedezet haszonélvezője. Állandó lakcím: irsz. település irsz. település OTP Bank Nyrt. OTP Áthidaló hitel - Személyi adatlap Érdeklődési kód: Ezt az adatlapot a hitelkérelemmel érintett személyekről kell egy példányban kitölteni. Így: A hiteligénylőről, aki a hitel adósa lesz

Részletesebben

FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 1 FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015.02.02. 2015. A felvételi eljárásról Határidők I. Hivatalos kiegészítés: 2015. január 31. Jelentkezési határidő: 2015. február 15. E-felvételi hitelesítés: 2015.

Részletesebben

JELENTKEZÉSI ADATLAP 2013/2014. tanév őszi félévére Czinka Panna Vidékfejlesztő Roma Fiatalok Ösztöndíjprogram

JELENTKEZÉSI ADATLAP 2013/2014. tanév őszi félévére Czinka Panna Vidékfejlesztő Roma Fiatalok Ösztöndíjprogram A bekeretezett részt a NAKVI tölti ki! 5141-../2013/NAKVI Beadási határidő: 2013. október 21. 23.59 JELENTKEZÉSI ADATLAP 2013/2014. tanév őszi félévére Czinka Panna Vidékfejlesztő Roma Fiatalok Ösztöndíjprogram

Részletesebben