Miskolc január 27. 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Miskolc 2014. január 27. 1"

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Miskolc és agglomerációja digitális közösség projekt keretében meghirdetett, informatikai eszközök térítésmentes használatának igénylésére természetes személyek által benyújtható nyílt pályázathoz a miskolci járásban lakók részére (kivéve Miskolc Megyei Jogú Város) Miskolc január 27. 1

2 A projekt megvalósításában résztvevő partnerek Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Infokommunikációért Felelős Államtitkárság Miskolc Megyei Jogú Város Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet Miskolc Holding Zrt. Észak-magyarországi Informatikai Klaszter A projekt az 1025/2013. számon megjelent Kormányhatározatban meghirdetett, a Miskolc és agglomerációja digitális közösség program keretében valósul meg állami, Európai Uniós források és az érintett piaci szervezetek társfinanszírozásával.

3 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés, előzmények A Program végrehajtásáért felelős szervezetek A pályázat tárgya A pályázati eljárás szabályzata Általános pályázati feltételek Tervezett elosztási arányok... 8 A normál teljesítményű laptopok és azok tervezett mennyisége... 8 A magasabb teljesítményű laptopok és azok tervezett mennyisége A pályázati részvétellel kapcsolatos korlátozások... 9 Általános feltételek A. az általános iskola 4 8. évfolyamos tanulóira, illetve a 6 és 8 osztályos gimnázium 5 8. évfolyamos tanulóira vonatkozó specifikus feltételek B. Középiskolásokra (gimnáziumi, szakközépiskolai tanulókra) vonatkozó specifikus feltételek C. Szakiskolai képzésben tanulókra vonatkozó specifikus feltételek D. Miskolci Egyetem hallgatóira vonatkozó specifikus feltételek E. nyilvántartásba vett álláskeresők és a Munkaügyi Központ által támogatott képzésben résztvevőkre vonatkozó specifikus feltételek F. 3 év alatti kisgyermeket nevelő szülőkre vonatkozó specifikus feltételek G. 45 év feletti munkavállalókra vonatkozó specifikus feltételek H. Megváltozott munkaképességű személyekre, valamint más célcsoportba nem tartozó fogyatékossággal élőkre vonatkozó specifikus feltételek I. Szociális ellátórendszerben dolgozókra vonatkozó specifikus feltételek J. Aktív idősekre vonatkozó specifikus feltételek Tájékoztatás a pályázati feltételekről Pályázat benyújtásának formája Kötelezően benyújtandó pályázati adatlapok Kötelezően benyújtandó dokumentumok A pályázat benyújtásának módja és határideje Hiánypótlás, adategyeztetés Döntés a pályázatokról A Programirányító Bizottság Értesítés Jogorvoslat Szerződéskötés Az eszközök átadása Záró rendelkezések sz. melléklet: Az egy háztartásban élők jövedelmével kapcsolatos értelmezések sz. melléklet: A távmenedzsment program leírása sz. melléklet: Adatkezelési tájékoztatás

4 A Miskolc és agglomerációja digitális közösség projekt keretében a Miskolci járás településeinek egyikén (kivéve Miskolc Megyei Jogú Város) bejelentett állandó lakcímmel rendelkező természetes személyek részére meghirdetett, informatikai eszközök térítésmentes használatának igénylésére benyújtható nyílt pályázat feltételrendszere és lebonyolítási szabályzata. 1. Bevezetés, előzmények január 25-én jelent meg az 1025/2013. (I. 25.) Kormányhatározat (a továbbiakban: Kormányhatározat), amely intézkedik a Miskolc és agglomerációja digitális közösség című programmal (továbbiakban: Program) kapcsolatos egyes kérdésekről és az ehhez szükséges rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról. A Kormányhatározat szerint a Kormány a digitális írástudásnak a XXI. században betöltött jelentőségére, annak munkahely- és közösségteremtő jellegére, továbbá arra tekintettel, hogy a hátrányos helyzetű régiókban az a fejlődés egyik meghatározó előfeltétele és annak kiemelt ösztönzése szükséges, egyetért a Miskolc és agglomerációja digitális közösség című programnak az állam, az Európai Uniós források és az érintett piaci szervezetek társfinanszírozásában történő megvalósításával. Ennek érdekében a Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (a továbbiakban: NIIFI) közreműködésével gondoskodjon a Program megvalósításáról. A pályázat első fordulója január 17-én lezárult. Az első forduló után a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet döntése értelmében a pályázaton belül új pályázati forduló kerül kiírásra. Miskolc Megyei Jogú Város a kormányzati támogatás alapján január 27-én indítja el a Digitális Közösség Program második fordulóját. A Program több, összekapcsolódó fejlesztésből áll: jelen pályázat keretében a Miskolci járáshoz tartozó alábbi településeken (kivéve Miskolc Megyei Jogú Város) bejelentett állandó lakóhellyel rendelkező természetes személyek juthatnak térítésmentesen informatikai eszközök (laptopok) tartós használatához: A felsorolt településeken élők közül az alábbi célcsoportokba tartozók jogosultak pályázni: A. általános iskola 4 8. évfolyamos tanulói, illetve a 6 és 8 osztályos gimnázium 5 8. évfolyamos tanulói. B. Középiskolások: gimnáziumi, szakközépiskolai képzésben tanulók. C. Szakiskolai képzésben tanulók. D. Miskolci Egyetem hallgatói. E. Nyilvántartásba vett álláskeresők és a Munkaügyi Központ által támogatott képzésben résztvevők. F. 3 év alatti kisgyermeket nevelő szülők. G. 45 év feletti munkavállalók. H. Megváltozott munkaképességű személyek, valamint más célcsoportba nem tartozó fogyatékossággal élők. I. Szociális ellátórendszerben dolgozók. J. Aktív idősek. 4 Alsózsolca Arnót Berzék Bőcs Bükkaranyos Gesztely Harsány Hernádkak Hernádnémeti Emőd Felsőzsolca Kisgyőr Kistokaj Kondó Köröm Mályi Nyékládháza Onga Ónod Parasznya Radostyán Répáshuta Sajóbábony Sajóecseg Sajóhídvég Sajókápolna Sajókeresztúr Sajólád Sajósenye Sajóvámos Sóstófalva Szirmabesenyő Újcsanálos Bükkszentkereszt Sajólászlófalva Varbó Sajópálfala Sajópetri A Digitális Közösség Program keretében: a pályázat nyertesei képzési programokon vesznek részt annak érdekében, hogy a lehető legjobban kihasználhassák a digitális világ lehetőségeit. a Miskolci járás településeihez tartozó hátrányos helyzetű gyermekek oktatásában kiemelt szerepet játszó köznevelési intézményekben informatikai eszközfejlesztés valósul meg. 1 1 A modellértékű nevelési programban részt vevő agglomerációban működő iskolák tanulói és pedagógusai részére meghívásos pályázat kerül meghirdetésre.

5 2. A Program végrehajtásáért felelős szervezetek A Kormányhatározat a Program végrehajtásának felelősségét nemzeti fejlesztési miniszteri hatáskörbe, forrásait, valamint a Program végrehajtásának kötelezettségét a NIIFI tevékenységi körébe helyezi, közfeladatává téve az információs társadalom fejlesztését. A Program megvalósításához a NIIFI közbeszerzési eljárások keretében szerzi be a laptopokat, a laptopokra telepített operációs rendszert és az irodai programcsomagot. Gondoskodik a digitális tartalmak rendelkezésre állásáról és optikai hálózatfejlesztést valósít meg. Ezek az intézkedések Digitális Közösség néven legelőször pilot jelleggel Miskolcon és agglomerációjában valósulnak meg, hozzájárulva a digitális írástudás elterjesztéséhez. A Program az állampolgárok és a kapcsolódó intézmények bevonásával érheti el a Kormányhatározatban megfogalmazott célokat. A Program keretében a laptopok a jogosultak részére pályázat útján kerülnek kiosztásra. Ennek megvalósítása érdekében Miskolcon Programiroda (a továbbiakban: Programiroda) létrehozása, pályáztatás, az eszközök átadása, a lakosság tájékoztatása és egyéb helyben ellátandó és csak ott ellátható feladatok végrehajtása szükséges. A feladatok jól körülhatároltak, a Program céljához kapcsolódó Miskolc-specifikus helyi, szolgáltatás tárgyú feladatokat tartalmazzák komplexen (a továbbiakban: közfeladat). A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. (1) bekezdés a) c) pontja szerint a NIIFI a feladatot közfeladat-ellátási szerződés megkötésével átadta Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának. Jelen pályázati eljárásban a pályázat kiírója Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, a pályáztató a Miskolc Holding Zrt. (a továbbiakban: Pályáztató), amely a pályáztatást, feldolgozást, szerződéskötést és a laptopok kiosztását az általa létrehozott Programirodával valósítja meg. 3. A pályázat tárgya A pályázat tárgya a laptopok térítésmentes 2, személyes használatának biztosítása természetes személyek részére, akik megfelelnek a pályázati kiírás feltételeinek. A térítésmentes használat vonatkozik a laptopokra telepített operációs rendszerre és irodai programcsomagra, valamint a projekt keretében létrehozott alkalmazásokra is. Jelen felhívás keretén belül nem valósul meg hálózatfejlesztés, szélessávú internet biztosítása. Az eszközök a Magyar Állam tulajdonában maradnak, a vagyonkezelői jogokat a NIIFI gyakorolja. A felhívás keretén belül a nyertes pályázók vállalják, hogy kedvezményes internet-előfizetést kötnek valamelyik internet szolgáltatóval. A térítésmentes használat vonatkozik a laptopokra telepített operációs rendszerre és irodai programcsomagra, valamint a projekt keretében létrehozott alkalmazásokra is. A térítésmentes használat részletes feltételeit a kedvezményezettekkel kötött Használati szerződés tartalmazza. Figyelem: A nyertes pályázók nem szereznek tulajdonjogot, csak a laptop rendeltetésszerű használatára lesznek jogosultak. A nyertes pályázókat nem illetik meg a tulajdonosi részjogosítványok, vagyis nem jogosultak a laptop tulajdonjogát átruházni, biztosítékul vagy zálogba adni. Gondoskodniuk kell az eszköz biztonságos megőrzéséről. A Használati szerződés a Pályázati felhívás elválaszthatatlan részét képezi, a pályázóknak a pályázat benyújtása során nyilatkozniuk kell, hogy annak feltételeit megismerték, megértették és elfogadják. 4. A pályázati eljárás szabályzata 4.1 Általános pályázati feltételek A pályázat célja, hogy a kiírásban meghatározott célcsoportokba tartozók térítésmentesen, határozatlan időtartamra, személyes használatra laptop(ok)hoz juthassanak. A Program azokat a pályázókat kívánja támogatni, akik: támogatása jövedelmi viszonyaik alapján indokolt, az informatikai eszköz használatával javítani tudják tanulási, munkavállalási, életviteli feltételeiket és csökkenteni tudják esetleges hátrányaikat, motiváltak az eszközök használatában, az adott pályázói célcsoporton belül meghatározott feltételeknek (lásd: Az egyes célcsoportokra vonatkozó feltételek és igazolási módok) a legmagasabb pontszámmal megfelelnek, jogkövető életvitelt folytatnak, így az eszközök megóvásában, állagának megőrzésében együttműködőek. 2 Az internet- és egyéb használattal kapcsolatos pályázói költségek ebbe a körbe nem tartoznak bele. 5

6 Jelen pályázat keretében egy háztartás csak egy pályázatot nyújthat be! Jelen Pályázati felhívás vonatkozásában egy háztartás az együttlakó személyek lakcímkártya szerinti azonos állandó lakóhelye. Figyelem: az a háztartás, amelyik egynél több pályázatot nyújt be, kizárásra kerül a pályázatból! Amennyiben egy háztartásnak több tagja is van, aki megfelel a pályázati feltételeknek, akkor a háztartás egyetlen pályázatán belül maximum két személyt lehet megjelölni pályázóként. Figyelem: főszabály, hogy egy háztartásban csak egy pályázó nyerhet! A Pályázati FŐLAP-on megjelölt sorrend (1. PÁLYÁZÓ, 2. PÁLYÁZÓ) egyben bírálati és döntési sorrendet is jelent. Nagycsaládosokra és többgenerációs családokra vonatkozó különleges szabályként a főszabály alól kivételt képezve két pályázó nyerhet abban a háztartásban, ahol legalább két fő megfelel a pályázati feltételeknek, és ahol: három vagy több, 18. életévét szeptember 1-ig be nem töltött gyermeket nevelnek a családban (nagycsalád), és/vagy legalább három generáció együttélése történik életvitelszerűen (többgenerációs család). Ebben az esetben is csak egy pályázatot kell benyújtani! A PÁLYÁZATI FŐLAPON az Igen válasz mellett kell X-szel jelölni, hogy A fenti lakcímre vonatkozóan nyilatkozom, hogy a háztartásban három vagy több, 18. életévét szeptember 1-ig be nem töltött gyermek van, és/vagy legalább három generáció él együtt a háztartásban. Abban az esetben, amennyiben a Programban rendelkezésre álló laptopok darabszáma magasabb, mint az összes érvényes pályázatot benyújtó háztartások száma, akkor a fennmaradó darabszám a nagycsaládosok és a többgenerációs családok között második laptopként kiosztható. Ebben az esetben a második laptop odaítélése során is a pályázat bírálati szempontja szerint kialakított sorrend a meghatározó. Egy példa arra, hogy egy család tagjai milyen helyzetben vannak a pályázat szempontjából, és hogyan kell kitölteni a PÁLYÁZATI FŐLAPOT. Ebben a példában a családnak kell eldöntenie, hogy a három jogosult személyből ki legyen a két pályázó. Ennél a döntésnél érdemes figyelembe venni, hogy kinek van több pontszáma az adott célcsoportban, a meghatározott szempontok szerint (pl. diákoknál tanulmányi verseny). A példában hárman jogosultak, és a család úgy döntött, hogy első helyen a középiskolás Pétert, a második helyen az édesanyát jelölik meg az adatlapon. Dorottya is jogosult lenne, de őt már nem tudják megjelölni a pályázatban. Próba Pál édesapa, 40 éves munkavállaló. Próba Pálné édesanya, nyilvántartásba vett álláskereső. Próba Péter, gimnáziumi tanuló. Próba Dorottya, 8. évfolyamos általános iskolai tanuló. Nem jogosult pályázni, mert egyik célcsoportba se tartozik. Nyilvántartott álláskereső, így pályázhat. Középiskolás, így pályázhat. Általános iskola 4 8. évfolyamán tanul, így pályázhat. 6

7 PÁLYÁZATI FŐLAP (Kérjük az összes pályázati dokumentumot nyomtatott NAGYBETŰKKEL, kék tollal kitölteni!) Egy háztartás csak egy pályázatot nyújthat be! Egy háztartás az együttlakó személyek lakcímkártya szerinti azonos állandó lakóhelye. Figyelem: az a háztartás, amelyik egynél több pályázatot nyújt be, kizárásra kerül a pályázatból! Amennyiben egy háztartásnak több tagja is van, aki megfelel a pályázati feltételeknek, akkor a háztartás egyetlen pályázatán belül maximum két személy nyújthatja be igényét. Főszabály, hogy egy háztartásban csak egy pályázó nyerhet. A főszabály alól kivételt képez és két laptop használatára jogosult az a háztartás, ahol legalább két fő megfelel a pályázati feltételeknek, és: három vagy több, 18. életévét szeptember 1-ig be nem töltött gyermeket nevel a család, és/vagy többgenerációs család, ahol legalább három generáció együttélése történik életvitelszerűen. A második laptopot csak abban az esetben kaphatják meg a feltételeknek megfelelő nyertes családok, ha egy-egy laptopot megkaptak a nyertes háztartások, és a fennmaradó darabszám lehetővé teszi a második laptop kiosztását is. Ebben az esetben a második laptop odaítélése során is a pályázat bírálati szempontja szerint kialakított sorrend a meghatározó. PÁLYÁZÓ(K) HÁZTARTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK Irányítószám Település A L S Ó Z S O L C A Amennyiben lakcím helyett helyrajzi számot kíván megadni, kérjük, írja a Közterület neve mezőbe, és a címhez kapcsolódó mezőket hagyja üresen! Közterület neve (pl. Petőfi) M I N T A Közterület típusa (jelölés: X) utca X út körút tér sor egyéb: házszám 12 épület lépcsőház emelet 3 ajtó 4 Mi lehet a pályázat eredménye? Próba Péter gimnazista nyertes lesz, így az édesanya már kiesik az értékelésből. Próba Péter nem szerzett elég pontot, hogy a középiskolások célcsoportjának rangsora alapján nyertes lehessen, de a 2. pályázóként megjelölt Próba Pálné édesanya az álláskeresők célcsoportjának rangsorán nyertes lesz. sajnos, az is előfordulhat, hogy egyik pályázó sem kerül be a saját célcsoportjának nyertesei közé. A fenti lakcímre vonatkozóan nyilatkozom, hogy a háztartásban három vagy több, 18. életévét szeptember 1-ig be nem töltött gyermek van, és/vagy legalább három generáció él együtt a háztartásban. A fenti lakcímre vonatkozóan nyilatkozom, hogy lakik a háztartásban olyan személy, aki a Földes Ferenc Gimnáziumban működő Digitális Középiskola Miskolci Kistérségi Oktatási Központjában tanul. A fenti lakcímre vonatkozóan nyilatkozom, hogy lakik a háztartásban olyan tanuló, aki a Bulgárföldi Általános és Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Iskolában, az Erenyői Általános és Művészeti Iskolában, vagy a Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskolában tanul. igen nem X igen nem X igen nem X Amennyiben az előző két kérdés valamelyikére igent jelölt meg, akkor az 1. PÁLYÁZÓRA VONATKOZÓ összes mezőt hagyja üresen. AZ 1. PÁLYÁZÓRA VONATKOZÓ ADATOK Pályázó neve PRÓBA PÉTER Születési név Személyi azonosító Személyi igazolvány szám CA Anyja születési neve KIS PIROSKA Adóazonosító jel Kiskorú pályázó esetén, ha nem rendelkezik Személyi igazolvány számmal és Adóazonosító jellel, a mezők kitöltése nem kötelező. Ha nincs saját mobiltelefonja, akkor adjon meg olyan Mobiltelefonszám 0 6 / mobiltelefonszámot, amin értesíthetjük. cím (ha van) EU Kérjük, a másik oldalt is töltse ki! Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet 7

8 4.2 Tervezett elosztási arányok A természetes személyek számára kiírt pályázati feltételek rögzítik az egyes célcsoportokat. A különböző célcsoportok esetén különbözőek a maximális pontszámok, így azok nem összehasonlíthatók. A pályázók csak a saját célcsoportjukban pályázókkal kerülnek összehasonlításra és rangsorolásra. Az egyes célcsoportokhoz %-ban meghatározott elosztási arány kerül rögzítésre. Jelentősen eltérő pályázati aktivitás esetén a Programirányító Bizottság a célcsoportokhoz rendelt %-ban meghatározott elosztási arányokat módosíthatja. Célcsoport Általános iskola 4 8. évfolyamos tanulói, illetve a 6 és 8 osztályos gimnázium 5 8. évfolyamos tanulói Tervezett elosztási arány 10% Középiskolások: gimnáziumi, szakközépiskolai képzésben tanulók 15% Szakiskolai képzésben tanulók 7% Miskolci Egyetem hallgatói 10% Nyilvántartásba vett álláskeresők és a Munkaügyi Központ által támogatott képzésben résztvevők 3 év alatti kisgyermeket nevelő szülők 5% 45 év feletti munkavállalók 15% Megváltozott munkaképességű személyek, valamint más célcsoportba nem tartozó fogyatékossággal élők Szociális ellátórendszerben dolgozók 3% Aktív idősek 15% A normál teljesítményű laptopok és azok tervezett mennyisége 15% 5% A laptopok műszaki specifikációja Tervezett mennyiség a teljes darabszám arányában Célcsoport Normál teljesítményű Típus: HP 250* 90% Minden célcsoport által pályázható. A magasabb teljesítményű laptopok és azok tervezett mennyisége A laptopok műszaki specifikációja Tervezett mennyiség a teljes darabszám arányában Célcsoport Magasabb teljesítményű Típus: HP 450** 10% 1. általános iskola 4 8. évfolyamos tanulói, illetve a 6 és 8 osztályos gimnázium 5 8. évfolyamos tanulói. 2. középiskolások: gimnáziumi, szakközépiskolai képzésben tanulók. 3. szakiskolai képzésben tanulók. 4. Miskolci Egyetem hallgatói. * HP250: Celeron 1000M processzor, 2GB DDR3 memória, 320GB merevlemez, 15,6 képernyő, DVD+/-RW SuperMulti DL, HD webkamera, b/g/n Wlan, Bluetooth 4.0, HDMI (vagy teljesítményben ezekkel egyenértékű) ** HP450: Intel i3-3120m processzor, 4GB DDR3 memória, 500GB merevlemez, 15,6 képernyő, DVD+/-RW SuperMulti DL, HD webkamera, b/g/n Wlan, Bluetooth 4.0, HDMI, USB 3.0 (vagy teljesítményben ezekkel egyenértékű) 8

9 Magasabb teljesítményű laptopra az alábbi táblázatban megjelölt négy célcsoport nyújthat be pályázatot. Azokban a célcsoportokban, amelyekben lehetőség van magasabb teljesítményű laptopokra pályázni, azok a nyertesek, akik erre vonatkozó igényüket bejelentették, a magasabb specifikációjú gépekre válhatnak jogosulttá az adott célcsoporthoz rendelt darabszám erejéig. Az igénybejelentés úgy történik, hogy a Speciális adatlapon a pályázó IGEN választ jelöl meg egy, vagy több, a Magasabb teljesítményű eszközhöz jutás feltétele megnevezésű nyilatkozat(ok) közül. (Például középiskolások esetén: Informatikai területen országosan meghirdetett versenyben a középdöntőbe jutott.) Célcsoport Általános iskola 4 8. évfolyamos tanulói, illetve a 6 és 8 osztályos gimnázium 5 8. évfolyamos tanulói Tervezett elosztási arány 24% Középiskolások: gimnáziumi, szakközépiskolai képzésben tanulók 36% Szakiskolai képzésben tanulók 16% Miskolci Egyetem hallgatói 24% A magasabb teljesítményű laptopok az alábbi elosztási arányban kerülnek kiosztásra A különböző célcsoportokban különbözőek a maximális pontszámok a magasabb teljesítményű laptopok esetén is, így azok nem összehasonlíthatók. A pályázók csak a saját célcsoportjukban pályázókkal kerülnek összehasonlításra és rangsorolásra a magasabb specifikációjú eszközhöz jutás feltételeire adott pontszámok alapján. Az azonos pontszámú pályázók az egy főre eső havi bruttó jövedelem alapján kerülnek sorba rendezésre, úgy, hogy az alacsonyabb jövedelműek kerülnek kedvezőbb helyzetbe a listán. Azok a pályázók, akik nem válnak jogosulttá magasabb teljesítményű laptopra, továbbra is pályázónak minősülnek a normál teljesítményű laptopok elbírálásakor, de a pontszám megállapításánál a magasabb teljesítményű laptopra kapott pontok már nem számítanak. 4.3 A pályázati részvétellel kapcsolatos korlátozások A Program keretében nem nyújthatnak be pályázatot azok a háztartások, amelyekben: a Miskolci járás települési önkormányzatainak tisztségviselői (polgármester, alpolgármesterek), továbbá Ptk. szerinti közeli hozzátartozóik élnek. a Miskolci járás települési önkormányzatainak képviselői, továbbá Ptk. szerinti közeli hozzátartozóik élnek. a Miskolci járás települési polgármesteri hivatalainak vezető állású munkatársai (jegyző, aljegyző, főosztályvezető, osztályvezető), továbbá Ptk. szerinti közeli hozzátartozóik élnek. a Miskolc Holding Zrt. vezető állású munkatársai, továbbá Ptk. szerinti közeli hozzátartozóik élnek. a pályázati feltételrendszer kidolgozásában és a bírálatban résztvevő személyek, továbbá Ptk. szerinti közeli hozzátartozóik élnek. az Észak-magyarországi Informatikai Klaszter vezető beosztású munkatársai, továbbá Ptk. szerinti közeli hozzátartozóik élnek. A Program keretében nem nyújthatnak be pályázatot azok a háztartások, amelyeknek van olyan tagja, aki meghívásos pályázat keretében juthat laptop használatához. Nagycsaládosokra és többgenerációs családokra 3 vonatkozó különleges szabályként a főszabály alól kivételt képezve két pályázó nyerhet abban a háztartásban, ahol legalább még egy fő megfelel a pályázati feltételeknek. A meghívásos pályázati eljárások célja az, hogy a Program szempontjából kiemelt célcsoportok (Digitális Középiskola tanulói, hátrányos helyzetű tanulók) számára az informatikai eszközök használatát a pályázati versenyszempontokon túlmutatva is garantálni tudja. 3 Nagycsalád és többgenerációs család, amelyben: három vagy több, 18. életévét szeptember 1-ig be nem töltött gyermeket nevelnek a családban (nagycsalád), és/vagy legalább három generáció együttélése történik életvitelszerűen (többgenerációs család). 9

10 A fentieket figyelembe véve nem nyújthatnak be pályázatot azok a háztartások, amelyekben: a Földes Ferenc Gimnáziumban működő Digitális Középiskola Miskolci Kistérségi Oktatási Központjában tanulók élnek. Indoklás: a Földes Ferenc Gimnáziumban működő Digitális Középiskola Miskolci Kistérségi Oktatási Központjának minden tanulója számára biztosítja a Program a laptopok használatát. Az alábbi iskolák tanulói élnek: Bulgárföldi Általános és Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola (Miskolc, Fazola H. u. 2.) Erenyői Általános és Művészeti Iskola (Miskolc, Faller J. u. 9.) Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola (Miskolc, Téglagyár u. 3.) Indoklás: A Digitális Közösség Program keretében kiemelt cél a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása, digitális kompetenciáik fejlesztése. Azokban az iskolákban, ahol 80% fölött van a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya, ott meghívásos pályázat keretében a tanulói létszám 50%-ának megfelelő laptop használati jogát kapják meg a meghívott iskolák a Program keretén belül, hogy a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű tanulók a tanuláshoz az iskolában használhassák a laptopokat. A meghívásos pályázatból eredő kedvezményezetti helyzetet az alábbiak szerint kell jelezni: nyomtatott formában a PÁLYÁZATI FŐLAPON kell nyilatkozni, és ilyen esetben az 1. PÁLYÁZÓRA VONAT- KOZÓ valamennyi rovatot üresen kell hagyni, és csak a 2. PÁLYÁZÓRA VONATKOZÓ rovatot kell kitölteni. online jelentkezés esetén a programban felkínált PÁLYÁZATI FŐLAP felületen kell nyilatkozni. 10

11 Az egyes célcsoportokra vonatkozó feltételek és igazolási módok Általános feltételek A pályázónak büntetőjogi felelőssége tudatában kell nyilatkoznia, hogy: Feltétel A pályázati feltételeket és az eszközök térítésmentes használatával kapcsolatos szerződés feltételeit megismerte, nyilatkozatait ezek ismeretében teszi. Kijelenti, hogy a pályázatot elbíráló döntést tudomásul veszi, és hogy a pályázati eljárás keretében igényelhető jogorvoslaton túl további igényt sem perben, sem peren kívül nem érvényesít. Bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezett a Miskolci járás településeinek egyikén (kivéve Miskolc Megyei Jogú Város), azaz Kondó, Alsózsolca, Köröm, Emőd, Mályi, Felsőzsolca, Ónod, Nyékládháza, Parasznya, Onga, Radostyán, Sajóbábony, Répáshuta, Szirmabesenyő, Sajóecseg, Arnót, Sajóhídvég, Berzék, Sajókápolna, Bőcs, Sajókeresztúr, Bükkaranyos, Sajólád, Bükkszentkereszt, Sajólászlófalva, Gesztely, Sajópálfala, Harsány, Sajópetri, Hernádkak, Sajósenye, Hernádnémeti, Sajóvámos, Kisgyőr, Sóstófalva, Kistokaj, Újcsanálos, Varbó településeken július 1-jén, amely a pályázat benyújtásának időpontjában is fennáll. Nem fogadható el, ha lakcímkártyán lakóhelyként csak a településnév megjelölés szerepel és nincs pontos lakcím. Háztartásában az egy főre eső havi bruttó jövedelem kevesebb, mint Ft vagy a háztartásban egyedül él és a jövedelme kevesebb, mint havi bruttó Ft. 4 Felelősséget vállal a laptopot ért szándékosságból vagy gondatlanságból eredő káreseménnyel (káreseményekkel) kapcsolatban. A pályázatban megjelölt háztartásban (fogyasztási helyen) nem áll fenn közüzemmel szemben 45 napot meghaladó tartozás. Tartozásmentesnek kell tekinteni azt a személyt is, aki adósságkezelési szolgáltatásban igazolt módon részt vesz, vagy a szolgáltatóval fizetési megállapodást kötött. Igazolás módja Nyilatkozat a NYILATKOZATOK adatlapon. Nyilatkozat a NYILATKOZATOK adatlapon. Csatolandó irat: a pályázó(k) személyazonosító igazolványának és a lakcímet igazoló hatósági igazolványának másolata. Nyilatkozat a nyilatkozatok adatlapon. A jövedelmek részletes igazolása a AZ EGY HÁZTARTÁS- BAN ÉLŐK JÖVEDELMÉVEL KAPCSOLATOS NYILATKOZAT ÉS ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT adatlapon. Csatolandó irat: az egyes célcsoportokra meghatározott jövedelemigazolások másolata. Nyilatkozat a NYILATKOZATOK adatlapon. Nyilatkozat a NYILATKOZATOK adatlapon. (A pályázat benyújtója a pályázat keretében tett nyilatkozatával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat kiírója a megadott adatok felhasználásával az érintett szolgáltatóknál vagy szervezetnél ellenőrizze a tartozásmentesség fennállását. A pályázat benyújtója tudomásul veszi, hogy az elbírálás folyamatában a pályázat kiírója a tartozásmentesség dokumentumokkal történő igazolását írhatja elő.) Csatolandó irat: Az adósságkezelési szolgáltatásban résztvevők esetén az adósságkezelési szolgáltatást ellátó szervezet igazolása arról, hogy a szolgáltatást igénybe veszi. 4 Az egy háztartásban élők jövedelmének meghatározásával kapcsolatos értelmezéseket az 1. sz. melléklet foglalja össze, de minden esetben a pályázó felelőssége, hogy a háztartásában élők jövedelmével kapcsolatos speciális esetekben jogszerű nyilatkozatot tegyen. 11

12 Feltétel A pályázatban megjelölt háztartás rendelkezik áramszolgáltatással. A áramszolgáltatás megléte szükséges feltétel a laptop használatához. Büntetlen előéletű, nem áll pártfogó felügyelet végrehajtása alatt. Hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat keretében átvett laptop(ok)on az előre telepített operációs rendszer és távmenedzsment program működjön. 5 Vállalja, hogy a Digitális Közösség Program eseményeit Miskolc város honlapján és a projekt honlapján havi rendszerességgel nyomon követi. Vállalja, hogy három éven keresztül az első félévben havonta, majd negyedévente a Programhoz kapcsolódóan anonim módon elektronikus kérdőívet tölt ki az internet/laptop használati szokásairól. 6 Vállalja, hogy az eszköz átvételét követően 3 éven keresztül internet-hozzáféréssel fog rendelkezni, annak költségeit finanszírozza. Ez megvalósulhat úgy, hogy a pályázó, vagy azon háztartás bármely tagja, amelyben a pályázó lakik, már rendelkezik internet-előfizetéssel, illetve úgy, hogy az eszköz átvételét megelőzően a pályázó, vagy gondviselője megköti az internet-szolgáltatásra vonatkozó szerződést és azt három teljes évig fönntartja. Előnyben részesül az a pályázó, aki a Program keretében kezdi meg az internethasználatot. Ez a vállalás minden célcsoportban 2 pontot jelent a bírálat során. Vállalja, hogy Ügyfélkapu regisztrációt létesít december 31-ig, amennyiben még nem rendelkezik használati jogosultsággal. Vállalja a Program során alkalmazott adatkezelési szabályzat megismerését, elfogadását. Igazolás módja Nyilatkozat a NYILATKOZATOK adatlapon. Az elmúlt hónapban befizetett áramszámla befizetését igazoló bizonylat bemutatása szükséges a laptop átvételekor. Nyilatkozat a NYILATKOZATOK adatlapon. A pályázathoz nem kell erkölcsi bizonyítványt csatolni, de a pályáztató saját költségére kérheti a büntetlen előélet igazolására szolgáló hatósági erkölcsi bizonyítvány beszerzését. Nyilatkozat a NYILATKOZATOK adatlapon. Nyilatkozat a NYILATKOZATOK adatlapon. Nyilatkozat a NYILATKOZATOK adatlapon. Nyilatkozat a NYILATKOZATOK adatlapon arról, hogy az internet-hozzáférés költségeinek megfizetését önrészként 3 éven keresztül vállalja. A SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS NYILATKOZA- TOK adatlapon kell nyilatkozni arról, hogy nem rendelkezik internet-hozzáféréssel és nyertes pályázat esetén szerződést kíván kötni. (Ennek a nyilatkozatnak az alapján kapja meg a pályázó a 2 pontot az értékelés során.) Nyilatkozat a NYILATKOZATOK adatlapon. Nyilatkozat a NYILATKOZATOK adatlapon. 5 A távmenedzsment program leírását a 2. számú melléklet foglalja össze. 6 A kérdőív kizárólag a programhoz kapcsolódik, és kitöltése rövid időt (megközelítőleg 10 percet) vesz igénybe. 12

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZSZOLGÁLATI KAR TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI RENDJÉT az alábbiakban állapítja meg:

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZSZOLGÁLATI KAR TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI RENDJÉT az alábbiakban állapítja meg: A Semmelweis Egyetem 104/2007. (IX. 27.) számú határozatával megalkotott Semmelweis Egyetem a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről (továbbiakban:

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 4. SZÁMÚ MELLÉKLETE Ikt. sz.: 91/1300/6-2/2012. A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM HALLGATÓINAK TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA 4. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 7. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDŐ DÍJAK

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az egyházak köznevelési feladatainak támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.17-15 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A fiatalok elhelyezkedésének elősegítése a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának növelése révén c. könnyített elbírálású pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás munkaidő-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.3/09/01/A

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. fejezet Felvételi Szabályzat egységes szerkezetben a 423/2012 (XII.29.) sz. A felsőoktatási felvételi eljárásól szóló Kormányrendelettel (továbbiakban Fe.). A

Részletesebben

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program

Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati útmutató a Társadalmi Megújulás Operatív Program Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

Részletesebben

HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6.

HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6. HALLGATÓI JUTTATÁSOK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA (HJTSZ) (A Hallgatói követelményrendszer D része) 2013. február 6. I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 4 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. A szabályzat hatálya...

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus felülethez a LEADER 2013. keretében nyújtandó támogatások esetében, a benyújtandó pályázatok vonatkozásában Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 0 Általános tudnivalók...

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

Tanévkezdő kiadvány 2010/2011. tanév. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárság

Tanévkezdő kiadvány 2010/2011. tanév. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő kiadvány 2010/2011. tanév Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárság 2 Tartalomjegyzék I. A 2010/2011. tanév legfontosabb időpontjai... 3 II. Fontos jogszabályváltozások...

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája A HALLGATÓK ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK, TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOK (Térítési és juttatási szabályzat) Budapest 2008

Részletesebben

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA Duális szak- és felnőttképzés fejlesztését szolgáló együttműködések

Részletesebben

OTP Lakáslízing igénylőcsomag

OTP Lakáslízing igénylőcsomag OTP Lakáslízing igénylőcsomag Tisztelt Ügyfelünk! Örömünkre szolgál, hogy lakásának finanszírozásakor az OTP Lakáslízing Zrt., mint a lakáslízing piac vezető pénzügyi vállalkozása mellett döntött. Ezen

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet)

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2015. június Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 JUTTATÁSOK... 5 Teljesítmény alapú támogatások... 6 A tanulmányi

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. tanévre 1. A 2014/2015. tanév fontosabb időpontjait, feladatait a 2014/2015

Részletesebben

SZE SZMSZ HKR TJSZ. Hatályos: 2011.04.05. Egyetem

SZE SZMSZ HKR TJSZ. Hatályos: 2011.04.05. Egyetem SZE SZMSZ HKR TJSZ Hatályos: 2011.04.05. Széchenyi István Egyetem SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT H HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT 2011. április Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...

Részletesebben

II. Gazdálkodástudományi Kar (BCE GTK)

II. Gazdálkodástudományi Kar (BCE GTK) II. Gazdálkodástudományi Kar (BCE GTK) A.) A hallgatói támogatások eljárási és pénzügyi szabályai (1. (2)) A hallgatói juttatási rendszer eljárási rendelkezései (1) A hallgatók állami támogatásával kapcsolatos

Részletesebben

Hallgatói térítési és juttatási szabályzat 1

Hallgatói térítési és juttatási szabályzat 1 R/807/2009 Hallgatói térítési és juttatási szabályzat 1 PPKE 2009. december 11. 1 Módosítva az Egyetemi Tanács 627/2009.XII.11. határozata értelmében 1. cím A szabályzat hatálya 1.. (1) Jelen szabályzat

Részletesebben

25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1

25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1 1. oldal 25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet 1 az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről (Egységes szerkezetbe foglalva az 52/2005. (XI.30.) KR., a 3/2006. (I.31.)

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.aa/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói

Részletesebben

ÚT A DIPLOMÁHOZ. Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI KIÍRÁS

ÚT A DIPLOMÁHOZ. Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI KIÍRÁS Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj- és önköltség-támogatási program PÁLYÁZATI KIÍRÁS A pályázati kategória kódja: A meghirdetés dátuma: 2014. augusztus 1. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma

Részletesebben

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Fogyatékosok Esélye Közalapítvány 2006 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által meghirdetett P26/2 kódjelű Új lakóotthonok létesítése

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya Nagytarcsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008.(II.25.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátási formák megállapításának helyi szabályairól egységes szerkezetben Nagytarcsa

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT Hatály: 2014. VII. 24-től NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 43/2014. (IV. 9.) szenátusi határozat, valamint a 93/2014. (VII. 16.) szenátusi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 112. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 112. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd 112. szám Tartalomjegyzék 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 231/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

Részletesebben