CEGLÉDBERCELI ÓVODA FELÚJÍTÁSA. ROP Projekt Esettanulmány

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CEGLÉDBERCELI ÓVODA FELÚJÍTÁSA. ROP-2004-2.3.1. Projekt Esettanulmány"

Átírás

1 ESETTANULMÁNY/ROP Az óvodai és az alapfokú oktatásinevelési intézmények infrastruktúrájának fejlesztése CEGLÉDBERCELI ÓVODA FELÚJÍTÁSA ROP Projekt Esettanulmány Készült: szeptember 5. Szerző: Kutatásvezető: Pupek Emese Dr. Arató Krisztina Megbízó: Strukturális Alapok Képző Központ (SAKK)

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Előszó A projekt szereplőinek bemutatása A pályázó szervezet bemutatása Pályázó partnereinek bemutatása A projekt környezetének bemutatása A kistérség legfontosabb adatai A projekt intézményei szereplőinek bemutatása A stratégiai tervezés bemutatása A projekt szempontjából releváns tervezési dokumentum bemutatása Partnerség közös tervezés A projekt részletes bemutatása A projekt témája A projekt tartalma A projekt ütemezése A projekt legfontosabb eredményei, hatásai A projekt-előkészítés és a pályázatkészítés bemutatása A projekt elindítását lehetővé és szükségessé tevő körülmények A projekt-előkészítés A projekt döntéshozatali rendszere Pályázatkészítés szereplői A projektmegvalósítás bemutatása Szerződéskötés A projektszervezet bemutatása A projekt kommunikációja Projektpénzügyek, közbeszerzés, ellenőrzés Projektpénzügyek Közbeszerzés Ellenőrzés Összegzés Források

3 Térképek jegyzéke Képek jegyzéke Táblázatok jegyzéke

4 Előszó A Strukturális Alapok és Kohéziós Alap Képző Központ (SAKK) 2003 óta működik, jelenleg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség szervezeti keretein belül. A SAKK a strukturális alapok vonatkozásában képzésekkel és képzőkkel kapcsolatos minősítési rendszert működtet, a strukturális alapok valamennyi célcsoportja és résztvevője vonatkozásában képzéseket koordinál, valamint tananyag-fejlesztési tevékenységet végez. Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv által lefedett os tervezési időszak a végéhez közeledik. Immár nemcsak a tervezésről, a felkészülésről, a pályázati rendszerről, hanem a projektek végrehajtásáról is vannak tapasztalataink. Meggyőződésünk, hogy ezeket a tapasztalatokat a ra vonatkozó Új Magyarország Fejlesztési Terv sikeres végrehajtása érdekében meg kell osztanunk a nyilvánossággal. Úgy gondoljuk továbbá, hogy a strukturális alapok fogadását elősegítő képzések elméleti vonatkozásait (projektciklus management, PCM) érdemes kiegészíteni immár hazai, konkrét tapasztalatokkal. Mindezen megfontolások alapján a SAKK májusában elindította esettanulmány-projektjét, amelynek keretében 35 hazai projekt részletes leírására, elemzésére került sor. Az esettanulmányok arányosan lefedik a potenciális kedvezményezettek főbb típusait (önkormányzatok, kis- és közepes méretű vállalkozások, civil szervezetek), valamint a os tervezési-programozási időszak operatív programjait és a magyarországi régiókat egyaránt. Az esettanulmányok elkészítésének folyamata a szerkezeti felépítés meghatározásával indult. Az esettanulmányok a teljes projektciklust magában foglalják, így a pályázó szervezet sajátosságainak és földrajzi elhelyezkedésének (régió, kistérség) bemutatását, a projekt előkészítésének, lebonyolításának, monitoringjának és ellenőrzésének folyamatát, valamint a speciális, közbeszerzésre és pénzügyi előkészítésre és lebonyolítására vonatkozó témákat. Az esettanulmányok szerkezete így követi a SAKK által 2005-ben kidolgozott, elsősorban az önkormányzati célcsoport számára készített és a SAKK honlapján szereplő tananyag szerkezetét. (http://www.nfh.hu/index.nfh?r=&v=&l=&d=&mf=&p=sakk_tananyag-fejlesztes) 4

5 A tartalmi előkészítést követően a SAKK és az intézményrendszer egyéb szereplői (Irányító Hatóságok, Közreműködő Szervezetek) segítségével azonosításra kerültek azok a projektgazdák, akik projektjeiről az esettanulmányok elkészülnek. A projektgazdákkal való kapcsolatfelvételt követően a pályázati és projektdokumentáció áttekintése után a projektgazda képviselőjével személyes interjú elkészítése következett, melynek során áttekintésre kerültek az esettanulmányok szerkezete által meghatározott témák, kérdések. Az esettanulmányok szövegszerű elkészítése után a pályázók képviselőinek lehetőségük nyílt a szövegek első verziójának átolvasására. Módosításokat javasolhattak, majd az általuk jóváhagyott változat véglegesítésre került. Reméljük, hogy az esettanulmányok tanulságosak lesznek a pályázók, a projektgazdák, a hazai strukturális alapok intézményrendszer munkatársai és az érdeklődő olvasók számára egyaránt. Budapest, december 1. Lukács Ádám Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Főosztályvezető-helyettes Dr. Arató Krisztina ELTE-ÁJK Politikatudományi Intézet egyetemi docens 5

6 1. A projekt szereplőinek bemutatása 1.1 A pályázó szervezet bemutatása A pályázó szervezet Ceglédbercel Község Önkormányzata. A község Budapesttől dél-keletre 60 kilométerre fekszik Albertirsa és Cegléd között. A településen jelenleg 4509 lakos él. A Községi Önkormányzat mellett Német Kisebbségi Önkormányzatot is választottak a lakosok. A falu teljes közművel ellátott (víz, csatorna, gáz, telefon, kábel tv), egy általános iskolával rendelkezik, ahol német nemzetiségi oktatás és zeneoktatás is folyik, közel 400 diák részére. 1. kép: Polgármesteri Hivatal Ceglédbercel Az Európai Uniós Forrás: támogatásból felépített új óvoda kapacitása 150 gyermek, ahol szintén folyik német nemzetiségi oktatás. A kulturális élet színtere a Dózsa György Művelődési Ház, melyben öntevékeny csoportok működnek: énekkar, Rozmaring tánccsoport, Nemzetiségi Kórus, Kézműves Klub stb. A falumúzeum 1996 óta várja az érdeklődőket. A község rendelkezik sportpályával, vadászati és horgászati lehetőségekkel. Az egészségügyi ellátásról két háziorvos, gyermekorvos és egy fogorvos gondoskodik; valamint gyógyszertár is rendelkezésre áll. Ipari munkahelyekkel a település nem rendelkezik, ezért a településen élő aktív korú népesség zöme ingázik; Budapesten, Cegléden vállal munkát; fennmaradó kisebbik része pedig a mezőgazdaság területén dolgozik. 6

7 1.2 Pályázó partnereinek bemutatása A projekt konzorciumi együttműködés keretében valósult meg, a projekt megvalósításában a Ceglédbercelért Alapítvány, mint támogatásban nem részesülő partner vett részt, segítette az önkormányzatot. Az Alapítványt az önkormányzat képviselő-testületi tagjai alapították, 1999 óta a község fejlődését szolgálja; célja Ceglédbercelen a társadalmi, gazdasági és kulturális tevékenység segítése, a hagyományok ápolása. Az Alapítvány a projekt során kommunikációs feladatokat látott el, az érintettek tájékoztatását végezte. 1.3 A projekt környezetének bemutatása A projekt a Közép-Magyarországi Régióban, Pest megyében, a Ceglédi kistérségben valósult meg. A főváros közelsége a térség szempontjából meghatározó társadalmi, földrajzi, gazdasági és kulturális értelemben egyaránt. Pest Megye Közgyűlése által elfogadott megyei struktúraterv, többek között a gazdaságfejlesztés stratégiáját is magában foglalja. Ebben központi helyet foglal el a tudásrégió programja, mely elsősorban az informatikára és a biotechnológiára alapozva kíván a tudástársadalomban sikereket elérni. A ma még kevésbé fejlett kistérségek jobb bekapcsolását szolgálhatja a gazdaság vérkeringésébe, hogy az eddigi sugaras szerkezetű úthálózatot a települések térhálós utakkal köti össze, s ösztönzi az ipartelepítést. Valamennyi megye közül Pest megyében él a legtöbb fiatal, fő a 14 éven aluliak száma. 7

8 1.3.1 A kistérség legfontosabb adatai A Ceglédi Kistérség, Dél-Pest megye kistérsége mintegy hidat képez Szolnok és Bács-Kiskun megye között. Tájföldrajzi értelemben a Duna-Tisza közi síkvidékhez tartozik, azon belül két kistáj találkozásánál fekszik, az egyik a Pilis-Alpári homokhát, a másik a Gerje-Perje sík kistáj. A megye legnagyobb területű (123,403 ha) és legnépesebb ( fő) kistérsége a ceglédi; 1. térkép: Ceglédi kistérség elhelyezkedése ugyanakkor a legkevésbé beépített területe: a 2,8 százalékos beépítettségi mutatója fele az országos átlag- Forrás: nak, és alig több mint negyede a megyei átlagnak. 2. térkép: Ceglédi kistérség Forrás: A Pest Megyei Területfejlesztési Tanács kistérségekről szóló koncepciójában rögzítésre került, hogy a Ceglédi Kistérség tervezési időszakában a fő fejlesztési terület az oktatás, képzés lesz. 8

9 Ceglédi kistérség alapadatai Területe (2004) km 2 Lakónépesség (2004) Területfejlesztési szempontból kedvezményezett térség (64/2004. Korm. rendelet szerint) Települések száma (2002) Jogállás szerint város község Területfejlesztési szempontból kedvezményezett települések száma (7/2003. Korm. rendelet szerint) Élveszületések száma (2002) fő nem 15 db 4 db 11 db 5 db 10,2 fő (ezer lakosra) Munkanélküliek aránya (2002) 3,3% 14 éves és fiatalabb népcsoport (2002) 17,8% 1. táblázat: Ceglédi kistérség alapadatai Forrás: KSH 1.4 A projekt intézményei szereplőinek bemutatása A Kormány január 1-jén a területfejlesztési, a területrendezési, a területpolitikai és a regionális fejlesztési feladatok ellátás érdekében létrehozta a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatalt (MTRFH). A hivatal neve szeptember 1- jétől Országos Területfejlesztési Hivatal (OTH) lett. Az OTH volt a projekt Irányító Hatósága. Az OTH tevékenységét a Kormány irányította és a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter felügyelte. Az OTH feladatkörében gondoskodott a kormányzat területfejlesztési és területrendezési feladatainak ellátásáról, felügyelte a VÁTI Kht-t, amely a területi információs rendszert működteti, illetve közreműködött az EU integrációval kapcsolatos teendők szakmai előkészítésében és végrehajtásában. A Regionális Fejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága ban már a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség szervezetébe épült be. Az Irányító Hatóság feladata a Regionális Fejlesztés Operatív Program előkészítéséhez, végrehajtásához, felügyeletéhez és ellenőrzéséhez kapcsolódó feladatok ellátása, a program megvalósítása során a törvényesség biztosítása, valamint a partnerek lehető legszélesebb körének bevonása a munkafolyamatokba. Az Irányító Hatóság fontos összekötő feladatot lát el az Európai Bizottság, valamint a Magyar Kormány és a 9

10 régiók között a pályázati pénzek minél hasznosabb és teljes körű felhasználása érdekében. További feladata, hogy közép- és hosszú távon elősegítse a magyar régiók illeszkedését az Európai Unió regionális struktúrájába és képessé váljanak arra, hogy tovább erősítsék a gazdasági és társadalmi kohéziót az Európai Unió határain belül. Az Irányító Hatóság felel a Regionális Fejlesztés Operatív Program működéséért, a pályázati programokban a projekteket a kidolgozástól, értékeléstől egészen a megvalósításig ún. közreműködő szervezetek kísérik figyelemmel, biztosít- és menedzsmentjét. Az 1/2004. (I.5.) Kor- ják folyamatosan ezek szabályszerűségét mányrendelet és a 10/2004 (VI.12.) TNM rendelet értelmében a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság (VÁTI Kht.) lát el közreműködő szervezeti feladatokat a projekt megvalósítás és monitoring során. 10

11 2. A stratégiai tervezés bemutatása 2.1 A projekt szempontjából releváns tervezési dokumentum bemutatása Ceglédbercel önkormányzata rendelkezik a polgármester által 2002-ben készített tömör, egyeztetett és elfogadott stratégiai tervdokumentummal, ami összefoglalja a község feladatait a fejlődés érdekében. A dokumentum leszögezi, hogy szükség van egy középtávú felújítási és modernizációs programra, ami magában foglalná az óvodák, az iskolák, a Művelődési Ház, a szennyvíztisztító telep stb. felújítását. A középtávú felújítási program megvalósításához pályázati pénzek igénybevételét tervezi. A dokumentum a prioritásokat hangsúlyozottan nem kívánja sorrendbe állítani, kijelöli a feladatokat, de ezek megvalósítását a megjelenő forrásokhoz, támogatási lehetőségek szerinti időrendben kívánja megvalósítani. A forrás oldalát a tervezési dokumentum tehát bizonytalannak látja, s mivel a támogatási rendszer nem rendelkezik hosszútávra tervezhető biztos pontokkal (kiírási határidőkkel, sarokszámokkal), ezért fogalmazza meg az önkormányzat saját stratégiáját rugalmasan és képessé a változó környezethez való alkalmazkodásra. A dokumentum rendkívül tömör (1 oldal), nem tartalmaz SWOT és logframe táblázatokat. 2.2 Partnerség közös tervezés Pályázó partnerségi kapcsolatot működtet a Ceglédbercelért Alapítvánnyal. Kikéri véleményét a tervekkel kapcsolatban, azokat beépíti az önkormányzat koncepciójába. A projekt végrehajtása során is segítséget nyújtott a Ceglédbercelért Alapítvány, az érintettek tájékoztatása volt a feladata. Az önkormányzati fejlesztések és a pályázatokon való induláskor Ceglédbercel önkormányzata figyelembe veszi a térségi hatásokat és igényeket is. Jelen projekt kapcsolódik a megye, illetve a kistérség fejlesztési koncepciójához, hiszen az előbb 11

12 említett dokumentumokhoz illeszkedve, elősegíti azok célkitűzéseinek megvalósítását a következő területeken: 1. Elősegíti a projekt a vidéki oktatási infrastruktúra fejlesztését. 2. Hozzájárul a kistérség hátrányos helyzetének leküzdéséhez. 3. A fejlesztés kiemelten érinti a hátrányos helyzetű gyermekeket is, akik nevelése, majd a későbbiekben képzése, a munka világába és a társadalomba való integrálása kiemelt prioritási terület mind a megyei, mind a kistérségi fejlesztési koncepciónak. 12

13 3. A projekt részletes bemutatása 3.1 A projekt témája A Regionális Fejlesztés Operatív Program (ROP) a regionális fejlődést és Magyarországnak az Európai Unió regionális politikájához illeszkedő térbeli szerkezeti átalakulását szolgálja. Ez az Operatív Program a következő főbb fejlesztési területeket (komponenseket) tartalmazza: 1. turisztika, 2. útfelújítás, 3. városrehabilitáció, 4. óvoda- és iskolafelújítás, 5. képzés, foglalkoztatás. Az óvoda- és iskolafelújítás komponens volt a ROP legsikeresebb intézkedése, amelyre a legtöbb pályázat érkezett be. Az óvodák és alapfokú oktatási intézmények fejlesztése során az épületek műszaki állapotának javítása mellett az oktatás-nevelés eszközrendszerét is korszerűsítik. A ROP pályázatokat az érintett régió jelen esetben a Közép-Magyarországi régió regionális fejlesztési ügynökségéhez (rfü) lehetett benyújtani. Itt első lépésként megtörtént a pályázatok regisztrálása, formai, jogosultsági ellenőrzése, ez alapján a pályázatok befogadása, és amennyiben szükséges volt a hiánypótlá- 2. kép: Napsugár Óvoda Forrás: sok biztosítása. Ezt követően az rfü a pályázatokat szakmailag értékelte, és a támogatásra javasolt pályázatokat megküldte a ROP Irányító Hatóságának. Az értékelés következő lépéseként a VÁTI Kht. a ROP Irányító Hatóság megbízása alapján elvégezte a pályázatok jogosultsági és költséghatékonysági minőségellenőrzését. A döntés előtt az érintett szakminisztériumok, a régiók és a ROP Irányító Ha- 13

14 tóság képviselőiből álló Döntéselőkészítő Bizottság megvizsgálta, hogy az adott pályázat stratégiai szempontból hogyan illeszkedik a program célkitűzéseihez. A pályázat támogatásáról a döntést a ROP Irányító Hatóság vezetője hozta meg az rfü-k értékelése, a VÁTI Kht. minőségellenőrzése és a Döntéselőkészítő Bizottság véleményének figyelembevételével. A pályázat eredményéről, a támogatás elnyeréséről a ROP Irányító Hatósága értesítette a pályázókat, végül megbízása alapján a VÁTI Kht. készítette elő és kötötte meg a támogatási szerződéseket a kedvezményezettekkel. A projekt megvalósítása során a nyomon-követéssel, a támogatási szerződések esetleges módosításával és a kifizetési igények befogadásával kapcsolatos feladatokat a VÁTI Kht. regionális képviseletei látják el. A fenti pályázati rendszer folyamatán ment keresztül jelen esettanulmány tárgyát képező nyertes pályázat is, aminek összefoglaló adatai a következők: Pályázat: ROP Pályázó: Ceglédbercel Község Önkormányzata Pályázat címe: Ceglédberceli óvoda felújítása Projekt időtartama: január július 17. Támogatás összege: ,- Forint Beruházás összege: ,- Forint 2. táblázat: Projekt összegző adatai 3.2 A projekt tartalma Ceglédbercelen 1950-es évektől kezdve növekszik az óvodáskorú gyermekek száma, három lakóépületből kialakított helyiségben helyezték el a gyermekeket. A három épület 1-1 kilométerre található egymástól, és valamennyi régi építésű (egyik as években, másik kettő a világháború után). Az épületek nem beton alapra épültek, hanem vertfal, vályog és tégla alapanyagokból, szerkezeti elosztásuk folyosós rendszerű, egy szociális blokkal, tároló konyhával. Az étkezés és foglalkozások ugyanabban a helységben történt, és az épületekhez tartozó udvarrész sem volt az igényeknek megfelelő méretű és felszereltségű. A fűtés műszaki paraméterei nem 14

15 voltak kielégítőek, illetve a melegítő konyhák sem feletek meg a HACCP minőségi előírásoknak (a HACCP egy nemzetközileg elfogadott, szisztematikus módszer az élelmiszerek biztonságának megteremtésére a lehetséges kockázatok, veszélyek megállapítása, értékelése és kezelése révén). A korábbi három óvoda 100 százalékos kapacitáskihasználtsággal üzemelt. A projekt konkrét célkitűzései mindezen problémák kezelésére a következők voltak: 1. A három óvoda közül a Pesti út 103. alatti épület rekonstrukciója, a szükséges férőhelyszám növelésével. 2. Az épületrekonstrukció keretében több célú használatra alkalmas óvodaépület kialakítása, tekintettel a településen lakó magas német nemzetiségi gyermekek számára (kisebbségi nevelés folytató kétnyelvű óvoda); a hátrányos helyzetű, a tanulás és a magatartászavaros illetve enyhén fogyatékos gyermekek esélyegyenlőségének megteremtése érdekében külön foglalkoztató kialakítása; és mindezek mellett az akadálymentesítés. 3. Integrált nevelést megvalósító óvodai feltételek megteremtése. 3. kép: Építkezés közben I. 4. kép: Építkezés közben II. Forrás: A beruházás keretében a tartószerkezeteket átalakították, újakat építettek, mert az eredeti szerkezeti kialakítás nem felelt meg az óvoda funkciójának, illetve a födém elavult, a falak és a megsüllyedt padlóburkolat állapota sem volt biztonságos. Belső épületgépészeti korszerűsítésre is sor került, mivel a fűtési megoldás gazdaságtalan, a villamosvezeték szerelvények pedig elavultak voltak. A csoportszobákban, a folyosókon és a vizesblokkokban az amortizálódott burkolatok teljes felújítást igényeltek, az egészséges körülmények biztosítása érdekében. 15

16 A beruházás eredményeként a 171,5 m 2 alapterületű épület 1517 m 2 területűre bővült. 7 új munkahely jött létre, köztük gyógypedagógus, pedagógiai asszisztens, és további alkalmazottak (konyhai alkalmazottak, takarító személyzet és karbantartók) kerültek felvételre. 5. kép: Napsugár Óvoda Forrás: A projekt fontos eredménye, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek (13 fő) és a gyermekvédelmi támogatásban részesülők (43 fő) jobb és speciálisabb ellátásban részesülhetnek, továbbá az akadálymentesített épületek száma nő a községben. A projekt hatására bővült az óvodai ellátásban részesülő gyermekek száma két okból. A korábban Ceglédbercelről más település óvodá- 6. kép: Napsugár Óvoda belülről I. iba járatott gyermekek egy része viszszatért, és az új óvodába jár az át- Forrás: adás után. Másrészt a környék településeiről is 25 gyermek lett beíratva a ceglédberceli óvodába, ahol jelenleg 175 gyermek ellátását biztosítják. 16

17 3.3 A projekt ütemezése A projekt 2005 januárjában indult a Nyitó Workshop megtartásával, ahol a polgármester ismertette a szerződés tartalmát és a feladatokat, valamint aktualizálták az ütemtervet január és június között megtörtént az építési közbeszerzési eljárás lefolytatása, melynek szakaszai: meghirdetés, az ajánlatott benyújtó kivitelezők közötti választás, s végül szerződéskötés a legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval júliusa és 2006 márciusa között folyt az óvoda épületének bővítése és az akadálymentesítési munkálatok. A projekt menedzsment 2005 januárja óta a projekt lezárásáig folyamatosan tevékenykedett, a projekt állandó ellenőrzését, valamint a tervszerű ütemezés biztosítását látta el. Az óvoda ünnepélyes átadására, 2006 márciusában került sor. A projekt szakmai és pénzügyi zárása 2006 júniusára fejeződött be. A tevékenység sorszáma Tevékenység 1. Nyitó Workshop A tevékenység tartalmának részletes ismertetése Szerződés tartalmának ismertetése, feladatok kijelölése. Tevékenység eredménye Megvalósításért felelős szervezet Informált résztvevők, aktualizált ütemterv. 2. Épület bővítése 2.1. Közbeszerzési Ajánlatot benyújtó kivite- a nyertes kivite- Szerződéskötés eljárás lefolytatásalezők közül a lezővel. legkedvezőbb kiválasztása Óvoda épületének bővíté- óvoda épület nek felújított 1517 m 2 -es Óvoda épületése. kialakítása. tetőszerkezete Óvoda épületének akadálymentesítése. Belső és külső közlekedő rámpák, mozgáskorlátozot- tak számára WC kialakítása. Akadálymentesített óvoda épület, mellyel a mozgáskorlátozottak épületbe jutása, illetve a belső közlekedés biztosított. Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ceglédbercel, Ceglédbercelért Alapítvány Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ceglédbercel Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ceglédbercel Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ceglédbercel Megvalósítás kezdete (év, hónap) Megvalósítás befejezése (év, hónap)

18 3. Záró Workshop 4. Projekt menedzsment Projekt szakmai és pénzügyi zárása, értékelése Lezárt és értékelt projekt Projekt folyamatos elle- Sikeres projekt nőrzése, tervszerű ütemezés biztosítása Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ceglédbercel, Ceglédbercelért Alapítvány Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ceglédbercel, Ceglédbercelért Alapítvány táblázat: Cselekvési és ütemterv Forrás: alapján A projekt nem valósult volna meg a Strukturális Alap pályázati lehetősége nélkül, forráshiány miatt. BM önerő alaphoz nem fordult az önkormányzat, illetve bankhitelt sem vett fel az önerő biztosításához, ezt a meglévő tartalékokból állta. 3.4 A projekt legfontosabb eredményei, hatásai A projekt igen sürgető problémát oldott meg, amikor új környezetet biztosított és egy épületben helyezte el az időközben 175 főre növekedett óvodásokat, a korábban régi épületekben és három felé elhelyezett óvodai ellátás helyett. A korábbi elhelyezést biztosító épületek elöregedtek, régóta korszerűsítést, felújítást igényeltek volna. Nem volt egyéni fejlesztő és logopédiai szoba, orvosi és betegelkülönítő szoba, tornaszoba, nevelőtestületi szoba és a dolgozók számára megfelelő öltözőhelyiség sem. A pályázati pénzből megvalósult korszerű, hat csoportos nevelési intézmény jött létre, az épület megfelel a kor igényeinek és a műszaki és egyéb előírásoknak. Az intézmény akadálymentesítése keretében belső és külső közlekedő rámpák, lift, továbbá 7. kép: Napsugár Óvoda akadálymentes bejárata Forrás: 18

19 mozgáskorlátozott vizesblokk került kialakításra. Speciális segítséget képes az új épület nyújtani, például a beszédhibák (selypítés, pöszeség, dadogás, diszlexia, díszgráfia stb.) felismerésében és korai kezelésében is, ugyanis a beruházás lehetőséget teremtett egyéni fejlesztő szoba kialakítására is. A beruházás következtében hét új munkahely létesült és az akadálymentes középületek száma is növekedett a községben. 19

20 4. A projekt-előkészítés és a pályázatkészítés bemutatása 4.1 A projekt elindítását lehetővé és szükségessé tevő körülmények A projekt egy sikertörténet, hiszen az első munkanapon az Európai Unióhoz történő csatlakozás után már beadásra került a pályázat. A lehető legkorábbi pályázatbeadást az tette lehetővé, hogy Ceglédbercel polgármestere 2004 elején részt vett egy előadáson Pest Megye Megyeházán, ahol Lukovits Tamás a Közép-Magyarországi PRO Régió Ügynökség ügyvezető igazgatója felvázolta a leendő Operatív Programok által nyújtani kívánt lehetőségeket. A korai ismeretek alapján a polgármester felkért egy tervezőt, hogy dolgozza ki az új óvoda látványtervét, engedélyes tervdokumentációit és egyéb műszaki lehetőségeket (építési engedélyek, kiviteli tervek). A látványterv és a további tervezési dokumentumok a képviselő-testület ülése elé kerültek, ahol valamennyien támogatták a pályázat benyújtását. Az óvodaépület felújításának és bővítésének szüksége megkérdőjelezhetetlen volt, a szűkös források miatt mégsem készültek előre tervekkel, csupán a pályázat körvonalazódásakor indult meg az előkészítés. Mivel a terveket a pályázat ismertében készítették, ezért már a kezdeti szakaszban összeegyeztethetőnek bizonyult a fejlesztési elképzelés és a pályázati kiírás, tehát nem volt szükség alkalmazkodásra a kiíráshoz, hiszen már a projektet kiváltó igény is a kiíró szándékainak megfelelő volt. A pályázat nyertes elbírálásáról szóló értesítést már június 23-án kézhez vehette pályázó. 20

21 4.2 A projekt-előkészítés A projekt-előkészítés nagyrészt pályázatkészítést jelentett. A pályázó önkormányzat, ezért volt szükség további egyeztetésekre a képviselő-testülettel, ahol a testület a szükséges határozatokat meghozta. A Ceglédbercelért Alapítványt is bevonták a projektnek már ebbe a fázisába is, hogy észrevételeiket beépíthessék a projekttervezés folyamán. Természetesen az óvoda vezetőségét is bevonták a tájékoztatásba és a projekt-előkészítés során tartott megbeszélésekbe. Az óvodai vezetés kifejtette szakmai tapasztalatait, és igényeit. Az egyeztetés 2004 kora tavaszán zajlott le. Minden szereplő (képviselő-testület, Alapítvány, óvoda vezetősége) támogatásáról biztosította a polgármestert, és így vált beadhatóvá a pályamű. A döntés után mindennapos elfoglaltsággá vált a pályázat készítése, amiben a polgármester mellett a hivatal egyéb munkatársai (jegyző, pénzügyi munkatárs) és az óvoda alkalmazottai is részt vettek az építési terveket készítő szakember mellett. A pályázat kidolgozása során a Dél-Pest Megyei Területfejlesztési Tanács elnöke, Albertirsa városa, a Német Kisebbségi Önkormányzat és a Ceglédberceli Óvodáért Alapítvány is támogató nyilatkozatával segítette a pályázati dokumentáció sikerességét. Helyzetelemzés, SWOT analízis nem készült. A pályázat előkészítésének finanszírozása nehéz finanszírozási terhet jelentett: az engedélyes tervek elkészítése nem volt beépíthető a pályázatba költségtételként (hiszen ezeket még a pályázat benyújtása előtt kellett elkészíttetni); illetve a vagyonbiztosítékhoz a jelzálog intézése, a közjegyző által készített felbecslés költsége szintén magas összeget tett ki (közel ,- Forint). 21

22 4.3 A projekt döntéshozatali rendszere A projekttel kapcsolatos döntések meghozatala a polgármester feladata és felelőssége volt, illetve a szükséges esetekben a képviselő-testületé. Nem volt szükség további döntéshozatali fórum megalakítása, sem külön munkacsoportéra. A saját forráshoz kapcsolódó döntéseket a képviselő-testület hozta, ezek során sem fordult elő akadályoztatás, vagy bármiféle fennakadás. A vagyonbiztosíték kötése 2004-ben még terhelte az önkormányzati pályázókat is, így ehhez is szükség volt a képviselő-testület döntésére; illetve a beruházás megvalósításához a szomszédos földterület megvásárlása is képviselő-testületi döntési hatáskörbe tartozott. A pályázat beadásáról, majd a nyertes pályázatról szóló döntés jelentősen elősegítette és megkönnyítette a projekttel kapcsolatos további munkák elvégzését; ugyanis a döntések biztos alapot nyújtottak a feladatmegvalósításhoz, első lépésként tehát Ceglédbercel polgármester hozzálátott a csapatépítéshez, annak érdekében, hogy projektvégrehajtás minél magasabb színvonalú és biztosított legyen. A megfelelő személy a megfelelő helyen elv fontos alappillére a megvalósításnak vallja a polgármester. 4.4 Pályázatkészítés szereplői A pályázatot az önkormányzat munkatársai készítették: a polgármester, a jegyző, a pénzügyi csoportvezető, az informatikus; meghallgatva és beépítve az óvodai vezetőség igényeit és ajánlásait, valamint felhasználva az Óvoda Pedagógiai Programját. A tervek és a műszaki-szakmai részek kidolgozása a tervező feladata volt, amelyek 2004 áprilisára készültek el. A pályázat készítésében szerepet vállalók nem vettek részt Strukturális Alapok képzésben, felhasználták a hazai forrású pályázatok készítésekor szerzett tapasztalatokat. A projekt pénzügyi tervét közösen készítette a polgármester a pénzügyi csoport vezetőjével. A beruházás megtervezése pontosan mutatta az építési költségeket, eh- 22

23 hez az összeghez kerülhettek beépítésre további elemek, mint például a műszaki ellenőr díja. A pénzügyi tervekkel kapcsolatos pályázati formanyomtatványok kitöltése nem okozott nagy gondot. A pályázatkészítés során semmiféle probléma nem merült fel. A feladatokat a polgármester osztotta ki, és valamennyi szereplő határidőig elvégezte saját munkáját. Precíz és következetes végrehajtással sikerülhetett a lehető leghamarabb benyújtani a pályázatot, és kedvező elbírálási döntésre vezetni azt. 8. kép: Napsugár Óvoda belülről II. Forrás: A sikeres pályázat-megvalósítást elősegítette a évi Cél-Címzett támogatásra benyújtott Művelődési Ház és Könyvtár rekonstrukciójára elkészített pályázatnál szerzett gyakorlat és tapasztalat. A címzett támogatás összege ,- forint, amit az Önkormányzat kiegészített további 38 millió forintos önrésszel. 23

24 5. A projektmegvalósítás bemutatása 5.1 Szerződéskötés Ceglédbercel Önkormányzata május 3-án benyújtotta pályázatát. A nyertes elbírálásról szóló értesítő már június 23-án meg is érkezett. A szerződéskötés azonban több mint hat hónapot váratott magára. Ennek oka az Irányító Hatóság munkamenete volt januárjában került sor a szerződéskötésre. A szerződéskötés elhúzódása miatt a pályázatban meghatározott ütemterv módosult: az eredeti átadás időpontja 2005 novembere lett volna, ezt tartani nem lehetett, és a szerződésbe 2006 márciusa került, mint várható befejezési határidő. A projekt megvalósítása során négy alkalommal szerződésmódosításra került sor: 1. A pályázat benyújtásakor, még az a rendelkezés volt érvényben, hogy az önkormányzatok is kötelesek vagyonbiztosítékot nyújtani, aminek következtében szükséges volt jelzáloggal terhelni önkormányzati tulajdonú ingatlant. Amikor a szabályozás módosult, és nem tette kötelezővé önkormányzatok számára a vagyonbiztosíték felajánlását, pályázó azzal a kérelemmel fordult a Közreműködő Szervezethez, hogy a jelzálogjog törlésre kerüljön, és a dokumentumok eszerint módosuljanak június 17-én született meg az önkormányzat számára kedvező döntés. 2. A második szerződésmódosításra december 7-én került sor, oka az alapszerződés 6 hónapig tartó csúszása, és ezzel az elszámolások eltolódása is, hiszen építési beruházásnál az évszakok és időjárási viszonyok is befolyásolják a kivitelezést, jelen esetben ezek miatt a tényezők miatt a projekt-befejezés tervezett időpontját 2006 márciusáról 2006 májusára módosították. 3. Az ÁFA törvény január elsejei változása is érintette a beruházást. A 25 százalékról 20 százalékra csökkentett adótartalom által felszabadult 3,127 millió forintot kívánta felhasználni pályázó a beruházáshoz, ezzel további részfejlesztésre nyílt lehetőség, amit április 12-én jóvá is hagyott a hatóság. 24

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

A nyomonkövetési rendszer alapelvei

A nyomonkövetési rendszer alapelvei A NYOMONKÖVETÉSI RENDSZER ALAPELVEI Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében 1 KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT. a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre

Polgármester JAVASLAT. a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre Készítette: Vukovich Zoltán irodavezető Kovács

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben

Fax: Postai irányítószám: 3525 Telefon:

Fax: Postai irányítószám: 3525 Telefon: 1 8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Mezőkövesd

Részletesebben

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft.

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft. A projekt ütemezése Feladat Szerződött cég Kezdési időpont Befejezési időpont Megvalósíthatósági Tanulmány, költség-haszon elemzés Az MT+CBA készítőjének feladata: megvalósíthatósági tanulmány készítése

Részletesebben

2. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ

2. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ A projekt azonosító száma: KMOP5.1.1/B12k2125 2. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló kitöltéséért felelős személy: Panyi Beáta Telefon: +36 (24) 55549 Fax: +36 (24) 55531

Részletesebben

Az előterjesztést készítette: Bán Teodóra Az előterjesztést látta: Erdélyi Sándorné dr. jegyző. Csanádpalota Város Polgármestere

Az előterjesztést készítette: Bán Teodóra Az előterjesztést látta: Erdélyi Sándorné dr. jegyző. Csanádpalota Város Polgármestere Csanádpalota Város Polgármestere 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-001 Fax: 62/263-105 Iktatószám:9-6/2013 Tárgy: Tájékoztató a pályázatokról Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

4/2016. (II.22.) előterjesztés 4. napirendi pont. Keretmegállapodás

4/2016. (II.22.) előterjesztés 4. napirendi pont. Keretmegállapodás Keretmegállapodás a 2014-2020 időszakra szóló Integrált Területi Program keretében benyújtandó projektek előkészítésében és a projekt megvalósításához nyújtott projektmenedzsmenti szolgáltatások ellátásában

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hejőkürt Község Önkormányzata mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának belső felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő 1. SZÁMÚ BESZÁMOLÓ Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló tárgyát képezö idöszak: Kezdö dátuma: 2014.01.01 Záró dátum: 2014.09.10

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 25-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 25-i rendkívüli ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 25-i rendkívüli ülésére Tárgy: Hagyomány és megújulás A dombóvári művelődési ház felújítása című projekt

Részletesebben

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata A projektvezető szerepe és feladata Projektmenedzser A fejlesztési munkát a projekt vezetője irányítja, akinek feladata a projektterv elkészítés, a fejlesztés operatív feladatainak megszervezése, koordinálása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Pályázat kiírása az oktatás minőségének fejlesztésére

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Pályázat kiírása az oktatás minőségének fejlesztésére Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Pályázat kiírása

Részletesebben

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező Szerződő partner neve Immobi-Rat Kft. Zámbori Péter Kommunikációs és Stratégiai Tanácsadó Kft. Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő Szerződéses dátum a pályázati

Részletesebben

Fax: Fax: (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható)

Fax: Fax: (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) 1 8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Mezőkövesd

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE. A projekt azonosító száma: ÁROP 1.A.2/A-2008-0090 Újfehértó, 2009. január 05. TARTALOM 1. A szervezet feladat- és hatásköre 3. 2. Szervezet

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/26/1/2017. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 25-i ülésére Tárgy: Döntés az EFOP-4.1.7-16 kódszámú,

Részletesebben

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE TARTALOM Az Operatív Program Jogszabályok Uniós intézményrendszer Közreműködő Szervezet feladatai TERÜLET-

Részletesebben

A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás

A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás Operatív programok keretösszegek 2007-2013 2007-2013 (rendelkezésre álló keret 6.875,27 Mrd Ft) Operatív programok: Gazdaságfejlesztési, Közlekedésfejlesztési,

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő 4. SZÁMÚ BESZÁMOLÓ Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló tárgyát képezö idöszak: Kezdö dátuma: 214.11.12 Záró dátum: 214.11.28 Beszámoló

Részletesebben

A megyei tervezési folyamat

A megyei tervezési folyamat A megyei tervezési folyamat állása, aktualitásai KÍGYÓSSY GÁBOR Területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal ÁROP Fejér megyei nyitókonferencia Székesfehérvár, 2014.

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

Projekt információk. Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001

Projekt információk. Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001 A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg. Projekt információk Előszállás Nagyközség szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása KEOP-7.1.0/11-2011-0001

Részletesebben

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről Ikt. szám: 49-28/2015/222 Ügyintéző: Macz Orsolya Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Helyben Tájékoztató a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA AMIRŐL SZÓ LESZ Általános alapelvek A megosztott irányítási rendszer jelentése A rendszer felépítése A szereplők kijelölésének menete Szereplők és feladataik

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A KEOP-energetikai

Részletesebben

1. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ

1. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ 1. SZÁMÚ IDŐSZAKOS BESZÁMOLÓ 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló kitöltéséért felelős személy: Panyi Beáta Telefon: +36 (24) 505549 Fax: +36 (24) 505531 Email: panyi.beata@szigetszentmiklos.hu A projekt

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő A projekt azonosító száma: KEOP-5.5./A/12-213-326 3. SZÁMÚ BESZÁMOLÓ Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló tárgyát képezö idöszak:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: I/65-1/2010/1 Tárgy: EGTC-s pályázatok benyújtása Üi.: Muntean Júlia Melléklet: Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ

Részletesebben

AVOP 3.4. Projekt Esettanulmány

AVOP 3.4. Projekt Esettanulmány ESETTANULMÁNY/AVOP 3.4 Falufejlesztés-és megújítás, a vidék tárgyi és szellemi örökségének megőrzése FALUFEJLESZTÉS- ÉS MEGÚJÍTÁS, A VIDÉK TÁRGYI ÉS SZELLEMI ÖRÖKSÉGÉNEK MEGŐRZÉSE AVOP 3.4. Projekt Esettanulmány

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 15-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 15-i ülésére 10. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 15-i ülésére Tárgy: Tervező és esélyegyenlőségi szakértő kiválasztása a DAOP-4.2.1-11 azonosító számú, Nevelési intézmények

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kiemelt projekt tervezési felhívás a Társadalmi Megújulás Operatív Program A hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása című tervezési felhíváshoz

Részletesebben

Azbesztcement anyagú ivóvíz fővezetékek cseréje B.-A.-Z. megye kistérségi településein a GW-Borsodvíz Kft szolgáltatási területén

Azbesztcement anyagú ivóvíz fővezetékek cseréje B.-A.-Z. megye kistérségi településein a GW-Borsodvíz Kft szolgáltatási területén Azbesztcement anyagú ivóvíz fővezetékek cseréje B.-A.-Z. megye kistérségi településein a GW-Borsodvíz Kft szolgáltatási területén II. Napirendi pont - 2012. év legfontosabb eseményei Mérnök közbeszerzési

Részletesebben

Beszámoló a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működéséről

Beszámoló a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működéséről Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 60724/2011. Cím: Beszámoló a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működéséről Előterjesztő: - Dr. Simon

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP-5.3.8-17 Munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 24-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 24-i rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 24-i rendkívüli ülésére Tárgy: A kerekegyházi Kölcsey és Dózsa György utca részleges felújítása nyertes pályázat

Részletesebben

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009.07.28 Záró dátum: 2010.01.28 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése:

Részletesebben

Dunyha program Társasházak energetikai épület-felújítását ösztönző támogatás

Dunyha program Társasházak energetikai épület-felújítását ösztönző támogatás Dunyha program Társasházak energetikai épület-felújítását ösztönző támogatás Szentendre Város Önkormányzata a társasházak energetikai korszerűsítését elősegítendő ösztönző támogatást kíván nyújtani az

Részletesebben

Az előterjesztést készítette: Bán Teodóra Az előterjesztést látta: Erdélyi Sándorné dr. jegyző. Csanádpalota Város Polgármestere

Az előterjesztést készítette: Bán Teodóra Az előterjesztést látta: Erdélyi Sándorné dr. jegyző. Csanádpalota Város Polgármestere Csanádpalota Város Polgármestere 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-001 Fax: 62/263-105 Iktatószám:9-97/2012 Tárgy: Tájékoztató a pályázatokról Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK ÁROP SZERVEZETFEJLESZTÉSI PROJEKTEK TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK GŐRI MELINDA MINISZTERELNÖKSÉG IRÁNYÍTÓHATÓSÁG TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK Cél : Pályázatban foglalt tartalom megvalósítása

Részletesebben

2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10.

2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10. 2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök elképzeléseihez,

Részletesebben

A pályázati koordináció az alábbi főbb feladatok elvégzését követeli meg a fejlesztéspolitikai és pályázati referensek részéről:

A pályázati koordináció az alábbi főbb feladatok elvégzését követeli meg a fejlesztéspolitikai és pályázati referensek részéről: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése ^jj^aú±b^^ BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET Budapest, MM--WÁ+-H KŐBÁNYI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Tárgy; Javaslat a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J a v a s l a t. az ÉMOP-4.3.1/A-11 kódszámú Nevelési intézmények fejlesztése című pályázat benyújtására

J a v a s l a t. az ÉMOP-4.3.1/A-11 kódszámú Nevelési intézmények fejlesztése című pályázat benyújtására J a v a s l a t az ÉMOP-4.3.1/A-11 kódszámú Nevelési intézmények fejlesztése című pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály Ó z

Részletesebben

Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t

Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. KEOP-3.3.0. sz. pályázat keretében A Tarjáni Gyermektábor

Részletesebben

Jelentés. Tapolca Város Önkormányzatnak a pályázati támogatásokkal megvalósuló projektek pénzügyi elszámolásának ellenőrzéséről. Tapolca, 2009.

Jelentés. Tapolca Város Önkormányzatnak a pályázati támogatásokkal megvalósuló projektek pénzügyi elszámolásának ellenőrzéséről. Tapolca, 2009. Jelentés Tapolca Város Önkormányzatnak a pályázati támogatásokkal megvalósuló projektek pénzügyi elszámolásának ellenőrzéséről Tapolca, 2009. 2 Bevezetés A vizsgálatra a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens 1. Projektötlet, előkészítés 2. Megvalósítás Támogatás 3. Fenntartás Helyzetelemzés: igények, szükségletek, megoldandó probléma feltárása Célstruktúra:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 13.-i ülésére Tárgy: KEOP-7.2.4.0.B kódszámú pályázat közbeszerzés bonyolító megbízási szerződés módosítása Előadó:

Részletesebben

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA

EFOP ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA EFOP-1.3.9-17 ISKOLAKÖZPONTÚ HELYI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja, hogy összhangban az Európai Unió és Magyarország között létrejött Partnerségi Megállapodás irányelveivel

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 13-i ülésére Tárgy: Javaslat pályázat benyújtására az 1.számú Óvoda Kindergarten fejlesztésére a DDOP- 3.1.2-12

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Társadalmi Megújulás Operatív Program Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.A-12/1

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24.

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24. Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP-1.4.2-16 kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, 2016. június 24. Előterjesztő: Társulás Elnöke Előkészítő: Munkaszervezet Hatósági

Részletesebben

Készítette: Dr. Hangyál

Készítette: Dr. Hangyál Egészségügyi intézmények pályázati lehetőségei a Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív Programjai tükrében Strukturális alapok, egészségügyi pénzforrások Európai Regionális Fejlesztési Alap: Támogatásra jogosult

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/32-15/2010. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület december 15-ei ülésére. Hegyvári János műszaki irodavezető

Budakalász Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület december 15-ei ülésére. Hegyvári János műszaki irodavezető Budakalász Város Polgármestere 308 /2011.(XII.15.) előterjesztés ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. december 15-ei ülésére Tárgy: Javaslat a Budakalászi Egészségház projekt helyszínének meghatározására

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Az előterjesztést véleményezi: Valamennyi

Részletesebben

UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR

UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR I. A TÁMOGATÁSI JOGVISZONY SAJÁTOSSÁGAI A támogatási jogviszony sajátos polgári jogi jogviszony. (támogatási szerződés/támogatói okirat) Sajátosságok

Részletesebben

A Széchenyi Programiroda tevékenységei. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A Széchenyi Programiroda tevékenységei. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A Széchenyi Programiroda tevékenységei Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 EU-s forrásfelhasználás növelése Aktuális pályázati kiírások megismertetése, pályázók körének

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423. Tartalma RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 7633Pécs, Esztergár Lajos út 6. OM 027423 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tartalma 1. A kommunikációs terv célja 2. Hatókör 3. A kommunikáció felelősei 4. A kommunikáció

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő megállapodásról 1. előterjesztés száma: 75 /2016 2. előterjesztést készítő személy neve: dr.

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.06.23 Záró dátum: 2012.12.22. Tényleges kezdet dátuma: 2012.02.08 Várható befejezés dátuma: 2013.04.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.06.23 Záró dátum: 2012.12.22. Tényleges kezdet dátuma: 2012.02.08 Várható befejezés dátuma: 2013.04. 2. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.06.23 Záró dátum: 2012.12.22 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás.

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő A projekt azonosító száma: KMOP-5.1.1/B-12-k-212-5 23. SZÁMÚ BESZÁMOLÓ Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Beszámoló azonosító adatai: Beszámoló tárgyát képezö idöszak:

Részletesebben

J a v a s l a t. Startmunka programban való önkormányzati részvételre

J a v a s l a t. Startmunka programban való önkormányzati részvételre J a v a s l a t Startmunka programban való önkormányzati részvételre Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási O. Ózd, 2014. március 25. A Belügyminiszter mint

Részletesebben

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Veszprémi Főegyházmegye 8200 Veszprém, Vár utca

Részletesebben

Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma

Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma 2009. október 16. Szerencs, Rákóczi-vár Lovagterme A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont. 2-31/2016.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr.

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont. 2-31/2016.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont 2-31/2016.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT Nógrád Megye Integrált Területi Programja módosításának igénybejelentésére

Részletesebben

Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése Felhívás kódszáma: EFOP

Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése Felhívás kódszáma: EFOP Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése Felhívás kódszáma: EFOP-4.1.5-16 A Felhívás indokoltsága és célja A spontán társadalmi folyamatok, az új köznevelési és nemzetiségi törvény szabályozása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 16-i ülésére Tárgy: A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című (ÁROP-1.A.2.) pályázat benyújtása Az

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely letölthető www.velence.hu oldalon, vagy átvehető

Részletesebben

Miről lesz szó. ÉAOP-2009-4.1.1/B Oktatási-nevelési intézmények fejlesztése a komplex programmal kezelendő LHH kistérségekben

Miről lesz szó. ÉAOP-2009-4.1.1/B Oktatási-nevelési intézmények fejlesztése a komplex programmal kezelendő LHH kistérségekben - Tájékoztató rendezvény 2009. november 26. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C Bátor Nyírbátor - Térségfejlesztési kapacitások

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő 12. SZÁMÚ BESZÁMOLÓ Hiánypótlás: Korrekció: I. Forma, hiányosságok Hiányosságok Megjegyzés, egyéb útmutatás a pótláshoz Oldal 1/10 2. Elvégzett tevékenységek Tevékenység Tervezett Tényleges kezdete befejezése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 18. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

TÁMOP D-12/2/KONV projektindító nap

TÁMOP D-12/2/KONV projektindító nap TÁMOP-4.1.2.D-12/2/KONV projektindító nap Támogatási keret - Összesen 2 858 561 708 Ft a megítélt támogatás. A pályázati kiírás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

Képzési program A célterület intézményei menedzsmentjének továbbképzése

Képzési program A célterület intézményei menedzsmentjének továbbképzése Képzési program A célterület intézményei menedzsmentjének továbbképzése A tervezett képzési idő: 24 óra Tematika I. PCM ismeretek, pályázatírói készségek fejlesztése 6 óra - Projektciklus-menedzsment,

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Bodrogközben város születik hagyományok a jövő tükrében. Cigánd Város településfejlesztési stratégia és akcióterv (2007).

Bodrogközben város születik hagyományok a jövő tükrében. Cigánd Város településfejlesztési stratégia és akcióterv (2007). CIGÁND VÁROS VÁROSKÖZPONTJÁNAK KOMPLEX REHABILITÁCIÓJA DEÁK ATTILA Terület és településfejlesztési szakértő PÁLYÁZATI ÉS PROJEKTIRODA KFT. Előzmények 2007-20102010 Bodrogközben város születik hagyományok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27.-i ülésére Tárgy: Zirc városfejlesztési stratégiai programja, árajánlat bekérése Előadó: Horváth László gazdasági

Részletesebben

Tájékoztatási kötelezettségemnek az alábbiakban teszek eleget: Az előző beszámoló óta az alábbi események, intézkedések történtek:

Tájékoztatási kötelezettségemnek az alábbiakban teszek eleget: Az előző beszámoló óta az alábbi események, intézkedések történtek: B e s z á m o l ó Mágocs Város Képviselő-testületének 2016. augusztus 16-i ülésére. Tárgy: Tájékoztató a két ülés közötti időben történt eseményekről, tett intézkedésekről, átruházott hatáskörben hozott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2013. augusztus 29. napján tartandó Képviselőtestületi ülésére Tárgy: feltételes szabadkézi beszerzések indítása közbeszerzési tanácsadó kiválasztására

Részletesebben

fi!. számú előterjesztés

fi!. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere fi!. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az "Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés a Bem József

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

Pályázati kiírás bemutatása - Nevelési intézmények fejlesztése DAOP-4.2.1-11; ÉAOP-4.1.1/A-11; ÉMOP- 4.3.1/A-11; KMOP-4.6.1-11 Felhívás A1. Alapvető célok - férőhelybővítés Óvodai feladatellátási helyek

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

A projektzáró tájékoztató rendezvény június 23.

A projektzáró tájékoztató rendezvény június 23. A projektzáró tájékoztató rendezvény 2010. június 23. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési és együttműködési

Részletesebben

Pályázati Szabályzat 1/a. számú melléklete PROJEKTADATLAP

Pályázati Szabályzat 1/a. számú melléklete PROJEKTADATLAP PROJEKTADATLAP Pályázat címe Pályázat azonosítója (kódszám / rendeletszám) A pályázat kötelező önkormányzati feladat megvalósítását támogatja (a megfelelő válasz kódját adja meg) 1. igen 2. részben 3.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben