J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egeralja község képviselő-testületének április 26-án 19 órától megtartott testületi üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. április 26-án 19 órától megtartott testületi üléséről."

Átírás

1 Községi Képviselő-testület Egeralja Szám: 231-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egeralja község képviselő-testületének április 26-án 19 órától megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Egeralja Jelen vannak: dr. Bolla Klaudia polgármester Svendor János alpolgármester Bende Károlyné képviselő Ferenczyné Kéri Anita képviselő Tanácskozási joggal meghívott: Kissné Kiss Zsuzsanna körjegyző Távolmaradásának okát előre bejelentette: Buzás Géza képviselő dr. Bolla Klaudia polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a megválasztott képviselők több mint fele jelen van, a testület határozatképes. dr. Bolla Klaudia polgármester elmondta, hogy ugyan az ülés hétfőre volt meghirdetve, de a képviselők kérésére előbbre hozta. Javasolta, hogy tárgyalják le az együttes ülés napirendjeit is, mivel oda sem tudnak elmenni. A képviselők a javaslattal 4 igen szavazattal értettek egyet. A képviselők 4 igen szavazattal fogadták el a napirendi pontokat: N a p i r e n d: 1.) Az Önkormányzat évi költségvetésének teljesítése 2.) Az Önkormányzat évi költségvetésének koncepciója 3.) Közbeszerzési terv készítése 4.) Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata 5.) Marcalvölgye Ivóvízminőség Javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálata

2 2 6.) A rendőrség tájékoztatója a közbiztonság helyzetéről Előadó: Rendőrkapitányság Devecser 7.) Az ajkai Rendőrkapitány kinevezésének véleményezése Előadó: Osváth Károly Tamás polgármester 8.) A fogorvosi állás betöltésének véleményezése Előadó: Osváth Károly Tamás polgármester 9.) A Körjegyzőség évi költségvetésének teljesítése 10.) A Csöglei Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének koncepciója 11.) Beszámoló a gyámhatósági, gyermekvédelmi tevékenységről 12.) A KÁOKSZ évi költségvetésének teljesítése Előadó: Osváth Károly Tamás polgármester 13.) A Csöglei Óvoda évi költségvetési koncepciója Előadó: Hajmási Dezsőné óvodavezető 1. Napirend: Az Önkormányzat évi költségvetésének teljesítése A napirendhez kérdés, hozzászólás nem volt. A képviselők 4 igen szavazattal alkották meg rendeletüket a évi költségvetés módosításáról: 7/2013.(V.10.) önkormányzati rendelet: Egeralja község képviselő-testületének évi költségvetésről szóló 1/2012.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról (Írásos anyag mellékelve!) A képviselők a évi zárszámadás elfogadásáról is 4 igen szavazattal döntöttek: 8/2013.(V.10.) önkormányzati rendelet: A évi költségvetés végrehajtásáról (Írásos anyag mellékelve!)

3 3 2. Napirend: Az Önkormányzat évi költségvetésének koncepciója dr. Bolla Klaudia polgármester elmondta, hogy tudomása szerint pont a mai napon döntöttek a zárszámadási határidő október végére történő kitolásáról. Kissné Kiss Zsuzsanna jegyző ezt megerősítette, azzal, hogy az elfogadással semmit nem vesztenek, s ha majd szükségét látják, akkor módosíthatják. Döntési javaslata a következő volt: Egeralja Község Képviselő-testülete az Önkormányzat évi költségvetési koncepcióját, - mely a évi költségvetés tervezésének alapjául szolgál -az alábbiak szerint elfogadja: A költségvetési rendelet-tervezet tekintetében 1. A költségvetés összeállítása során a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvényben szereplő adósságot keletkeztető ügyletből származó bevétel nem tervezhető. 2. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 111. (4) és az Áht. 23. (4) bekezdése előírásainak megfelelően a költségvetésben külső finanszírozású működési hiány nem tervezhető. 3. A kiadásokra a megalapozottan tervezhető költségvetési bevételeknek és a belső finanszírozásra szolgáló előző évek költségvetési maradványának fedezetet kell nyújtaniuk. 4. A tervezés során elsőbbséget élveznek a kötelezően ellátandó feladatok kiadásai. 5. A kiadásokon belül biztosítani kell az Önkormányzat vagyonának értékét megőrzőgyarapító felhalmozási arányt. Az önkormányzati költségvetési szervek tekintetében 6. Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek működési kiadási előirányzatait és az önkormányzati támogatását úgy kell megtervezni, hogy a korábbi évek ellátási színvonala fenntartható, a biztonságos, takarékos, hatékony működés biztosított legyen. 7. A személyi juttatásoknál cél a törvényi előírások szerinti bérelemek mellett a helyi többletjuttatások megtartása, amennyiben a bevételi források lehetővé teszik, bővítése. 8. A költségvetési szervek saját bevételeit az önkormányzati rendeletek előírásai (térítési díjak) és a korábbi évek teljesítési adatai alapján kell megtervezni. 9. A költségvetési szervek forrásainak bővítését, működésének fejlesztését szolgáló pályázatokon való részvételhez az önerő biztosítása érdekében pályázati tartalékot kell képezni.. Az Önkormányzat feladatai tekintetében 10. A működési és fejlesztési feladatok tervezése az önkormányzat gazdasági programjában megfogalmazott célok prioritásával, az elfogadott ágazati programok, koncepciók szerint, a bevételekkel összhangban történhet. 11. Meg kell teremteni a hátrányos helyzetűek támogatásához, a település rászoruló lakosságának szociális biztonságához szükséges forrásokat. Felelős: polgármester

4 4 Határidő: november 30. A képviselők 4 igen szavazattal hozták meg döntésüket: 18/2013.(IV.26.) képviselő-testületi határozat: Egeralja Község Képviselő-testülete az Önkormányzat évi költségvetési koncepcióját, - mely a évi költségvetés tervezésének alapjául szolgál -az alábbiak szerint elfogadja: A költségvetési rendelet-tervezet tekintetében 1. A költségvetés összeállítása során a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvényben szereplő adósságot keletkeztető ügyletből származó bevétel nem tervezhető. 2. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 111. (4) és az Áht. 23. (4) bekezdése előírásainak megfelelően a költségvetésben külső finanszírozású működési hiány nem tervezhető. 3. A kiadásokra a megalapozottan tervezhető költségvetési bevételeknek és a belső finanszírozásra szolgáló előző évek költségvetési maradványának fedezetet kell nyújtaniuk. 4. A tervezés során elsőbbséget élveznek a kötelezően ellátandó feladatok kiadásai. 5. A kiadásokon belül biztosítani kell az Önkormányzat vagyonának értékét megőrző-gyarapító felhalmozási arányt. Az önkormányzati költségvetési szervek tekintetében 6. Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek működési kiadási előirányzatait és az önkormányzati támogatását úgy kell megtervezni, hogy a korábbi évek ellátási színvonala fenntartható, a biztonságos, takarékos, hatékony működés biztosított legyen. 7. A személyi juttatásoknál cél a törvényi előírások szerinti bérelemek mellett a helyi többletjuttatások megtartása, amennyiben a bevételi források lehetővé teszik, bővítése. 8. A költségvetési szervek saját bevételeit az önkormányzati rendeletek előírásai (térítési díjak) és a korábbi évek teljesítési adatai alapján kell megtervezni. 9. A költségvetési szervek forrásainak bővítését, működésének fejlesztését szolgáló pályázatokon való részvételhez az önerő biztosítása érdekében pályázati tartalékot kell képezni.. Az Önkormányzat feladatai tekintetében 10. A működési és fejlesztési feladatok tervezése az önkormányzat gazdasági programjában megfogalmazott célok prioritásával, az elfogadott ágazati programok, koncepciók szerint, a bevételekkel összhangban történhet.

5 5 11. Meg kell teremteni a hátrányos helyzetűek támogatásához, a település rászoruló lakosságának szociális biztonságához szükséges forrásokat. Határidő: november Napirend: Közbeszerzési terv készítése dr. Bolla Klaudia polgármester elmondta, hogy nem terveznek semmi olyat, ami miatt közbeszerzési tervet kellene csinálni, de ha majd mégis tudnának olyan beruházást csinálni, amihez az kell, akkor majd lehet módosítani. A döntési javaslat a következő volt: Egeralja község képviselő-testülete a évre nem tervez olyan beruházást, ami közbeszerzés köteles lenne, ezért közbeszerzési tervet nem készít. A képviselők 4 igen szavazattal hozták meg döntésüket: 19/2013.(IV.26.) képviselő-testületi határozat: Egeralja község képviselő-testülete a évre nem tervez olyan beruházást, ami közbeszerzés köteles lenne, ezért közbeszerzési tervet nem készít. 4. Napirend: Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata Felhívta a jegyző a figyelmet arra, hogy a népszavazás és népi kezdeményezés vonatkozásában meg kell húzni a határokat. A képviselők javaslata az volt, hogy a népszavazást a választópolgárok 20%-a kezdeményezhesse a polgármesternél és 50 főnél legyen kötelező kitűzni, a népi kezdeményezés esetében pedig 20% és 30 fő legyen a határ. Erről 4 igen szavazattal döntöttek a képviselők. Kissné Kiss Zsuzsanna jegyző jelezte, hogy a polgármester hivatali munkaidejéről is kell dönteni. Ezt a képviselők péntek óra között határozták meg 4 igen szavazattal. Megkérdezte a jegyző, hogy továbbra is maradjon-e a szabályozás a jegyzőkönyv hitelesítőről? A képviselők 4 igen szavazattal döntöttek arról, hogy a jegyzőkönyv hitelesítő Ferenczyné Kéri Anita legyen, akadályoztatása esetén pedig Bende Károlyné.

6 6 Ezt követően a képviselők 4 igen szavazattal alkották meg rendeletüket: 9/2013.(V.10.) önkormányzati rendelet: Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Írásos anyag mellékelve!) 5. Napirend: Marcalvölgye Ivóvízminőség Javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálata A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. A döntési javaslat a következő volt: Egeralja község képviselő-testülete felülvizsgálva a Marcalvölgye Ivóvízminőség Javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodását, azt a mellékeltek szerint fogadja el és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. Határidő: június 15. A képviselők 4 igen szavazattal hozták meg döntésüket: 20/2013.(IV.26.) képviselő-testületi határozat: Egeralja község képviselő-testülete felülvizsgálva a Marcalvölgye Ivóvízminőség Javító Önkormányzati Társulás társulási megállapodását, azt a mellékeltek szerint fogadja el és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. Határidő: június Napirend: A rendőrség tájékoztatója a közbiztonság helyzetéről Előadó: Rendőrkapitányság Devecser A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, azt 4 igen szavazattal vették tudomásul a képviselők. 7. Napirend: Az ajkai Rendőrkapitány kinevezésének véleményezése A napirenddel kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem volt Döntési javaslat a következő volt: Egeralja község képviselő-testülete támogatja Szoboszlai Tibor r. alezredes rendőrkapitánnyá történő kinevezését. Felkéri a polgármestert, hogy a döntést küldje meg a Veszprém Megyei Rendőr- Főkapitányság Humánigazgatási Szolgálathoz. Határidő: azonnal.

7 7 A képviselők 4 igen szavazattal hozták meg döntésüket: 21/2013.(IV.26.) képviselő-testületi határozat: Egeralja község képviselő-testülete támogatja Szoboszlai Tibor r. alezredes rendőrkapitánnyá történő kinevezését. Felkéri a polgármestert, hogy a döntést küldje meg a Veszprém Megyei Rendőr-Főkapitányság Humánigazgatási Szolgálathoz. Határidő: azonnal. 8. Napirend: A fogorvosi állás betöltésének véleményezése A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. A polgármester döntési javaslata: 1. Egeralja Község Képviselő-testülete a Tüskevári Fogorvosi Körzetben fogorvosi tevékenység ellátásával Dr. Csordás Miklós fogszakorvost bízzák meg. 2. Egeralja Község Képviselő-testülete Dr. Csordás Miklós fogszakorvossal előszerződést köt annak érdekében, hogy praxisengedélyt szerezhessen. 3. Egeralja Község Képviselő-testülete a fogorvosi körzetre szóló praxisengedély megszerzését követően a fogorvosi tevékenység ellátására feladat-ellátási szerződést köt. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert Dr. Csordás Miklóssal az előszerződés, majd a feladat-ellátási szerződés megkötésére. Felelős: Polgármester Határidő:előszerződés megkötésére: folyamatos feladat-ellátási szerződés megkötésére: folyamatos A képviselők 4 igen szavazattal hozták meg döntésüket: 22/2013.(IV.26.) képviselő-testületi határozat: 1. Egeralja Község Képviselő-testülete a Tüskevári Fogorvosi Körzetben fogorvosi tevékenység ellátásával Dr. Csordás Miklós fogszakorvost bízzák meg. 2. Egeralja Község Képviselő-testülete Dr. Csordás Miklós fogszakorvossal előszerződést köt annak érdekében, hogy praxisengedélyt szerezhessen. 3. Egeralja Község Képviselő-testülete a fogorvosi körzetre szóló praxisengedély megszerzését követően a fogorvosi tevékenység ellátására feladat-ellátási szerződést köt. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert Dr. Csordás Miklóssal az előszerződés, majd a feladat-ellátási szerződés megkötésére. Határidő: előszerződés megkötésére: folyamatos feladat-ellátási szerződés megkötésére: folyamatos

8 8 9. Napirend: A Körjegyzőség évi költségvetésének teljesítése dr. Bolla Klaudia polgármester javasolta, hogy azt a határozati javaslatot fogadják el, ami arról, szól, hogy a pénzmaradványt hagyják meg fénymásoló vásárlására. Megkérdezte, hogy az év végi jogtalanul kifizetett jutalom az év elején folytatott megbeszélések eredményeképpen visszafizetésre került-e? Kissné Kiss Zsuzsanna jegyző válaszában elmondta, hogy igen, már az év elején januárban visszafizetésre került az összeg, ami a évben a évi beszámolóban fog megjelenni. A határozati javaslat a következő volt. Egeralja község képviselő-testülete a Körjegyzőség évi költségvetésének teljesítését ezer Ft bevételi főösszeggel, ezer Ft kiadási főösszeggel és ezer Ft pénzmaradvánnyal hagyja jóvá. A pénzmaradványból 368 ezer Ft Külsővat község Önkormányzatának visszafizetésre kerül, 667 ezer Ft pedig a Csöglei Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének bevételi oldalán beépítésre került azzal a felhasználási kötöttséggel, hogy ezt az összeget a csöglei kirendeltség számára multifunkciós fénymásoló, nyomtató és spirálozó gép beszerzésére fordítja. A képviselők 4 igen szavazattal döntöttek: 23/2013.(IV.26.) képviselő-testületi határozat: Egeralja község képviselő-testülete a Körjegyzőség évi költségvetésének teljesítését ezer ft bevételi főösszeggel, ezer ft kiadási főösszeggel és ezer ft pénzmaradvánnyal hagyja jóvá. A pénzmaradványból 368 ezer ft Külsővat község Önkormányzatának visszafizetésre kerül, 667 ezer ft pedig a Csöglei Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének bevételi oldalán beépítésre került azzal a felhasználási kötöttséggel, hogy ezt az összeget a csöglei kirendeltség számára multifunkciós fénymásoló, nyomtató és spirálozó gép beszerzésére fordítja. 10. Napirend: A Csöglei Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének koncepciója Döntési javaslat következő volt: Adorjánháza/Csögle,/Egeralja/Kamond/Karakószörcsök/Kerta Község Képviselő-testülete a Csöglei Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetési koncepcióját, - mely a évi költségvetés tervezésének alapjául szolgál - az alábbiak szerint elfogadja: 1. A Csöglei Közös Önkormányzati Hivatal és annak Kertai Kirendeltsége vonatkozásában a működési kiadási előirányzatokat és az önkormányzati támogatást úgy kell megtervezni, hogy a korábbi évek ellátási színvonala fenntartható, a biztonságos, takarékos, hatékony működés biztosított legyen. 2. A személyi juttatásoknál cél a törvényi előírások szerinti bérelemek mellett a helyi többletjuttatások megtartása, amennyiben a bevételi források lehetővé teszik, bővítése.

9 9 3. A Kertai Kirendeltség vonatkozásában különösen fontos a számítástechnikai felszereltség modernizálása, a megfelelő hálózat kiépítése, fénymásolás, nyomtatás költségeinek csökkentését célzó korszerű berendezések beszerzése. 4. A székhely vonatkozásában szükséges az időközben esetlegesen - elhasználódó, leamortizálódó számítógépek, fénymásoló cseréje. A képviselők kérdés, hozzászólás nélkül 4 igen szavazattal döntöttek: 24/2013.(IV.26.) képviselő-testületi határozat: Egeralja község Képviselő-testülete a Csöglei Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetési koncepcióját, - mely a évi költségvetés tervezésének alapjául szolgál - az alábbiak szerint elfogadja: 1. A Csöglei Közös Önkormányzati Hivatal és annak Kertai Kirendeltsége vonatkozásában a működési kiadási előirányzatokat és az önkormányzati támogatást úgy kell megtervezni, hogy a korábbi évek ellátási színvonala fenntartható, a biztonságos, takarékos, hatékony működés biztosított legyen. 2. A személyi juttatásoknál cél a törvényi előírások szerinti bérelemek mellett a helyi többletjuttatások megtartása, amennyiben a bevételi források lehetővé teszik, bővítése. 3. A Kertai Kirendeltség vonatkozásában különösen fontos a számítástechnikai felszereltség modernizálása, a megfelelő hálózat kiépítése, fénymásolás, nyomtatás költségeinek csökkentését célzó korszerű berendezések beszerzése. 4. A székhely vonatkozásában szükséges az időközben esetlegesen - elhasználódó, leamortizálódó számítógépek, fénymásoló cseréje. 11. Napirend: Beszámoló a gyámhatósági, gyermekvédelmi tevékenységről A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. A döntési javaslat a következő volt: Egeralja község képviselő-testülete a évi. gyámhatósági gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámolót elfogadja. A képviselők 4 igen szavazattal döntöttek: 25/2013.(IV.26.) képviselő-testületi határozat: Egeralja község képviselő-testülete a évi. gyámhatósági gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámolót elfogadja. 12. Napirend: A KÁOKSZ évi költségvetésének teljesítése

10 10 A napirenddel kapcsolatban kérdés hozzászólás nem volt. Döntési javaslat a következő volt: Egeralja község képviselő-testülete a KÁOKSZ évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolóval egyetért. Teljesítésként e ft bevételi főösszeget, e ft. kiadási főösszeget határoz meg. Pénzmaradványként 0 ft-ot határoz meg. Adorjánháza község képviselő-testülete 4 igen szavazattal hozta meg döntését: 13. Napirend: A Csöglei Óvoda évi költségvetési koncepciója Előadó: Hajmási Dezsőné óvodavezető 26/2013.(IV.29.) képviselő-testületi határozat: Egeralja község képviselő-testülete a KÁOKSZ évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolóval egyetért. Teljesítésként e ft bevételi főösszeget, e ft. kiadási főösszeget határoz meg. Pénzmaradványként 0 ft-ot határoz meg. A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A döntési javaslat a következő volt: Egeralja község képviselő-testülete a mellékeltek szerint fogadja el a Csöglei Óvoda évi költségvetésének koncepcióját. A képviselő-testület 4 igen szavazattal hozta meg döntését: 27/2013.(IV.26.) képviselő-testületi határozat: Egeralja község képviselő-testülete a mellékeltek szerint fogadja el a Csöglei Óvoda évi költségvetésének koncepcióját. A napirendek megtárgyalása után Ferenczyné Kéri Anita képviselő megkérdezte, hogy a polgármester miért veszi fel a költségtérítést, ha soha nincs a faluban, nem megy el egy értekezletre sem? A múzeum miatt is hétfőn fognak jönni, ott is fontos lenne, hogy ott legyen. A gödörhöz sem lett kihelyezve tábla. dr. Bolla Klaudia polgármester válaszában elmondta, hogy eddig csak egy helyre nem ment el, máshová mindenhová elment, de ott is a Svendor János alpolgármester ott volt helyette. Gadácsi Attila hétfőn ott lesz a múzeumnál és képviseli a falut. Az elmúlt év folyamán született egy olyan döntés, miszerint a múzeum tárgyainak kezelését az alapítvány látja el. Elmondta még, hogy a táblákat kihelyezték, a Buzás Gézát pedig majd kiküldi a gödörhöz is, hogy gyakrabban nézzen körül. Bende Károlyné képviselő is nehezményezte, hogy van egy polgármester a faluban, mégsem intéz semmit. Mondjunk le, így nem lehet az ügyeket vinni. Semmi nem történik ebben a faluban. Svendor János alpolgármester javaslata az volt, hogy a gödör köré vadhálót kellene feltenni, az legalább két méter, afölött nem tudják átszórni a szemetet. Kaput is kellene rá csinálni. Beton oszlopok kellenek hozzá.

11 11 dr. Bolla Klaudia polgármester ígéretet tett arra, hogy beszerezteti a hozzávalókat. Elmondta azt is, hogy készítenek egy kiadványt a Marcal menti falukról, csak 25 ezer forint lenne a megjelentetés, szerinte ők is éljenek a lehetőséggel. Döntési javaslata a következő volt: Egeralja község képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon arról, hogy a Marcal menti falukról szóló kiadványban a község is megjelenjen. Határidő: folyamatos A képviselők 4 igen szavazattal hozták meg a döntésüket: 28/2013.(IV.26.) képviselő-testületi határozat: Egeralja község képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon arról, hogy a Marcal menti falukról szóló kiadványban a község is megjelenjen. Felelős. dr. Bolla Klaudia polgármester Határidő: folyamatos Ferenczyné Kéri Anita képviselő javasolta, hogy pályázzanak játszótérre, úgy hallotta, hogy van most rá pályázat. dr. Bolla Klaudia polgármester elmondta, hogy nem tud arról, hogy most játszótérre lenne pályázat. Ennek kapcsán elmondta azt is, hogy az óvodára szeretett volna pályázni, de azt csak Csögle gesztorságával lehetne beadni. A csöglei polgármester ugyanakkor a konyhára akar pályázni és mivel két pályázat nem nyújtható, így Ő ragaszkodik a konyha pályázathoz. Emiatt ők ebben az évben pályázni nem tudnak. Javasolta, hogy térfigyelő rendszer kiépítésére pályázzanak az óvoda épület felújítása helyett. Elmondta még, hogy a BM-es pályázatról tájékoztatást kaptak a képviselők időben, de ezt ők nem támogatták. Most meg már az idő rövidsége miatt nem lehet benyújtani. A képviselők a tájékoztatást tudomásul vették. dr. Bolla Klaudia polgármester megkérdezte, hogy az önkormányzat hogyan áll anyagilag? Kissné Kiss Zsuzsanna jegyző válaszában azt mondta, hogy közel 4 millió ft-ra számíthat az önkormányzat kb. 2 hónapon belül. Jól áll az önkormányzat anyagilag és amennyiben az önkormányzat igénybe kívánja venni az önhikit az év közepén valószínű kiírásra kerül, akkor kellene költeni a pénzt. dr. Bolla Klaudia polgármester javasolta ugyanakkor, hogy vegyenek játékokat az óvoda udvarra. Döntési javaslata a következő volt: Egeralja község képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester, hogy maximum 500 e ft értékben udvari játékokat rendeljen az óvodának. Határidő: azonnal A képviselők a javaslattal egyetértettek és 4 igen szavazattal hozták meg döntésüket: 29/2013.(IV.26.) képviselő-testületi határozat: Egeralja község képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester, hogy maximum 500 e ft értékben udvari játékokat rendeljen az óvodának. Felelős. dr. Bolla Klaudia polgármester Határidő: azonnal

12 12 Javasolta azt is a polgármester, hogy az óvodába vegyenek mobil telefont és kapcsoltassák ki a vezetékest. Döntési javaslata a következő volt: Egeralja község képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester, hogy az óvodába vásároljon egy mobil telefont és gondoskodjon a vezetékes telefon megszüntetéséről. Határidő: azonnal A képviselők a javaslattal egyetértettek és 4 igen szavazattal hozták meg döntésüket: 30/2013.(IV.26.) képviselő-testületi határozat: Egeralja község képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester, hogy az óvodába vásároljon egy mobil telefont és gondoskodjon a vezetékes telefon megszüntetéséről. Határidő: azonnal Elmondta azt is a polgármester, hogy a tűzoltószertár fala megnyílt, beázik, meg kellene csináltatni. A képviselők 4 igen szavazattal hatalmazták fel a polgármestert a munkálatok elvégeztetésére. Ismertette a képviselőkkel a polgármester, hogy a nagy esőzésben megcsúszott partfalhoz kijöttek a katasztrófavédők, akik a megállapították, hogy újabb esőzéssel tovább csúszhat. Javasolták geotechnikai szakértő véleményének kikérését ahhoz, hogy tudják hogyan lépjenek tovább. A képviselők a tájékoztatást tudomásul vették. Miután több hozzászólás nem volt a polgármester az ülést 21 órakor bezárta. kmf. dr. Bolla Klaudia polgármester Kissné Kiss Zsuzsanna jegyző címzetes főjegyző Ferenczyné Kéri Anita jegyzőkönyv hitelesítő

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

Készült: Adorjánháza község képviselő-testületének 2013. szeptember 16-án 19 órától megtartott képviselő-testületi üléséről.

Készült: Adorjánháza község képviselő-testületének 2013. szeptember 16-án 19 órától megtartott képviselő-testületi üléséről. Községi Képviselő-testület Adorjánháza Szám: 230-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Adorjánháza község képviselő-testületének 2013. szeptember 16-án 19 órától megtartott képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. május 21-én 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 25.-én megtartott rendkívüli, nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. 264/4/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés 588-21 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 15/2013. (X.15.) A szociális tűzifa juttatás szabályairól 16/2013. (X.25.) A 2012. évi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 504-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Szentbékkálla

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 5-én 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 5-én 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 179/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41.

BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. 1 BAKONYKÚTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8045 BAKONYKÚTI, SZABADSÁG U. 41. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2010. november 9-én 17.00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2008. december 1-én tartott képviselőtestületi üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Borza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 11. 28. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198- /2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 25-én megtartott üléséről. Az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. december 17-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 18-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András címzetes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén Helye: Kisbajcs, Községháza Jelen vannak: Kamocsai Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének és Sajópüspöki Község Képviselőtestületének 2010. november

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 08- án 16.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. január 27-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz.

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 857-2/2012. 2/2012. számú 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Varga Ferenc elnök Kisalbert Antal képviselő Lévai Ede Józsefné képviselő Bari István képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Varga Ferenc elnök Kisalbert Antal képviselő Lévai Ede Józsefné képviselő Bari István képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 10 óra 30 perckor a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Konferencia termében megtartott nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2014./XI.26.) Az Önkormányzat 2015 évi belső ellenőrzési terve

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. május 14-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

2011. március 25. Csabáné Szabó Erika jegyzőkönyvvezető

2011. március 25. Csabáné Szabó Erika jegyzőkönyvvezető 102-6/2011. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. március 10-én 17,30-kor megtartott rendkívüli üléséről. Határozat száma: Tárgy: 46/2011.(III.10.) Rendezési terv módosításának

Részletesebben