Készült: Adorjánháza község képviselő-testületének szeptember 16-án 19 órától megtartott képviselő-testületi üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült: Adorjánháza község képviselő-testületének 2013. szeptember 16-án 19 órától megtartott képviselő-testületi üléséről."

Átírás

1 Községi Képviselő-testület Adorjánháza Szám: 230-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Adorjánháza község képviselő-testületének szeptember 16-án 19 órától megtartott képviselő-testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Adorjánháza Jelen vannak: Marton Dezső polgármester Hetyési Kálmán alpolgármester Zsömlye György képviselő Tóthné Takács Ibolya képviselő Bende Zoltán képviselő Tanácskozási joggal meghívott: Kissné Kiss Zsuzsanna jegyző Marton Dezső polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület határozatképes, mivel azon minden megválasztott képviselők megjelent. Ismertette a meghirdetett napirendi pontokat. A képviselő-testület 5 igen szavazattal fogadta el a napirendi pontokat: N a p i r e n d : 1.) Az Önkormányzat évi költségvetésének első félévi teljesítéséről szóló tájékoztató 2.) Államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló rendelet megtárgyalása 3.) Helyi iparűzési adó bevezetésének ügye 4.) Ápolási díj megszűntetésének ügye (zárt ülés) 5.) Adó fizetési kötelezettség alóli mentesítés (zárt ülés) Napirend előtt: Marton Dezső polgármester beszámolt az elmúlt időszakban tett intézkedéseiről, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről.

2 2 1. Napirend: Az Önkormányzat évi költségvetésének első félévi teljesítése A tájékoztatóval kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Döntési javaslat a következő volt: Adorjánháza község képviselő-testülete az önkormányzat évi első félévi költségvetésének teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja. Felkéri a polgármestert, hogy a továbbiakban is takarékos gazdálkodást folytasson! Határidő: folyamatos A képviselők 5 igen szavazattal döntöttek: 46/2013.(IX.16.) képviselő-testületi határozat: Adorjánháza község képviselő-testülete az önkormányzat évi első félévi költségvetésének teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja. Felkéri a polgármestert, hogy a továbbiakban is takarékos gazdálkodást folytasson! Határidő: folyamatos Ezt követően Kissné Kiss Zsuzsanna jegyző jelezte, hogy a tájékoztatóhoz mellékelt anyag szerint szükséges a költségvetés módosítása is, amelyről rendeletet kell alkotni. A képviselők a módosítási javaslatot részletesen átnézték és 5 igen szavazattal döntöttek rendeletük megalkotásáról: 11/2013.(IX.25.) önkormányzati rendelet: Adorjánháza község képviselő-testületének a évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról (Írásos anyag mellékelve!) Ezt követően a polgármester döntési javaslata a következő volt: Adorjánháza község képviselő-testülete pályázatot nyújt be az önkormányzat működőképességének megőrzése céljából a 39/2013. (VII.31.) BM rendelet alapján. Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat elkészíttetéséről és benyújtásáról gondoskodjon.

3 3 A képviselők 5 igen szavazattal hozták meg döntésüket: 47/2013.(IX.16.) képviselő-testületi határozat: Adorjánháza község képviselő-testülete pályázatot nyújt be az önkormányzat működőképességének megőrzése céljából a 39/2013. (VII.31.) BM rendelet alapján. Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat elkészíttetéséről és benyújtásáról gondoskodjon. 2. napirend: Államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló rendelet megtárgyalása A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselők 5 igen szavazattal alkották meg rendeletüket: 12/2013. (IX.25.) önkormányzati rendelet: az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról (Írásos anyag mellékelve.) 3. Napirend: Helyi iparűzési adó bevezetésének ügye Marton Dezső polgármester röviden ismertette az előterjesztés főbb pontjait. Hetyési Kálmán alpolgármester elmondta, hogy ezzel a kérdéssel most nem kellene foglalkozni, el kell halasztani Marton Dezső polgármester meggondolásra javasolta, hogy mit nyernének és mit veszítenének a bevezetéssel. Véleménye szerint a helyi vállalkozóktól különösebb iparűzési adó bevételre nem lehet számítani, inkább a közüzemektől jöhetne valami pénz. Ugyanakkor nálunk vannak olyan gépjárművel letelepedett vállalkozók, akiknek ettől kezdve nem lenne érdekük itt telephelyezni, így elesnének attól a kevés gépjárműadótól is, ami még megmaradhatna helyben. Javasolta, hogy ne alkossák meg rendeletüket. Döntési javaslata a következő volt: Adorjánháza község képviselő-testülete iparűzési adó vonatkozásában rendeletet nem alkot. A képviselő-testület a döntését 5 igen szavazattal hozta meg: 48/2013.(IX.16.) képviselő-testületi határozat: Adorjánháza község képviselő-testülete iparűzési adó vonatkozásában rendeletet nem alkot.

4 4 4. Napirend: Ápolási díj megszűntetésének ügye (zárt ülés) Marton Dezső polgármester elmondta, hogy ez a napirend véletlenül került a meghívóba, nincs ilyen ügyben kérelem. A képviselők a tájékoztatást tudomásul vették Napirend után: Marton Dezső polgármester elmondta, hogy testületi ülés előtt volt itt Sebestyén Zoltán, aki az önkormányzat tulajdonát képező, Fő utca 36. szám alatti ingatlant szeretné megvásárolni. Az elidegenítés tárgyában tovább tárgyaltak. Sebestyén Zoltán is csináltatott egy ingatlanbecslést, aminek eredményeképpen az ingatlan értéke 1,5 millió forint. Ez kevesebb, mint az ingatlanbecslés szerinti érték, amit az önkormányzat szerzett be. Sebestyén Zoltán elmondta, hogy ő az 1,5 milliós értéken hajlandó megvenni az ingatlant, továbbá kifizeti mindazokat a költségeket, amelyek az önkormányzatnál felmerültek az ingatlannal kapcsolatban. Megkérdezte a polgármester, hogy mi legyen? Zsömlye György képviselő véleménye az volt, hogy adják el neki ennyiért, többet úgy sem fog adni érte sem ő, sem más. Bende Zoltán képviselő is csatlakozott ehhez a véleményhez. Tóthné Takács Ibolya képviselő véleménye is az volt, hogy adják el ennyiért, hiszen állásában fog egyébként tönkremenni. Hetyési Kálmán alpolgármester szerint örülni kell annak, hogy valaki ezért pénz ajánl fel és ezzel levesz egy nyűgöt az önkormányzat nyakáról. Rövid időn belül arra költeni kellene, hogy ne dőljön össze. Marton Dezső polgármester megkérdezte a jegyzőt, hogy mi ilyenkor a helyes lépés? Kissné Kiss Zsuzsanna jegyző elmondta, hogy az önkormányzat vagyonának megfelelő kezelésének követelménye az, hogy legalább a szakértő által kimutatott értéken adják azt el. Az érték alatt történő eladást semmiképpen nem javasolja, sőt felhívja a figyelmet annak következményeire is. Marton Dezső polgármester elmondta, hogy a jelzést tudomásul veszik, de a szakértői vélemény mellett tudni kell azt is, hogy amennyiben arra az ingatlanra nem költenek, úgy rövid időn belül tönkremegy, összedőlhet. Akkor pedig már sokkal kevesebbet fog érni. Javasolta, hogy a gyors amortizációt megelőzendő, az ingatlant adják el 1,5 millió forintért, plusz az eddig felmerült költségeket számolják fel a vevőnek. Döntési javaslata a következő volt: Adorjánháza község képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező Adorjánháza, Fő utca 32. szám alatti, 52 hrsz.-ú lakóház, udvar, gazdasági épület ingatlant elidegeníti Sebestyén Zoltán Celldömölk, Gábor Áron utca 36. szám alatt lakos részére. Vételárként ft-ot, továbbá az ingatlan vonatkozásában beszerzett szakértői vélemény díját és földhivatali költségeit, valamint a hiteles energetikai tanúsítvány ellenértékének megfelelő összeget- mely összesen: ft -,határoz meg.

5 5 Felhatalmazza a polgármestert, az adásvételi szerződést megkösse. Határidő:2013. október 31. A képviselők 5 igen szavazattal hozták meg döntésüket. 49/2013.(IX.16.) képviselő-testületi határozat: Adorjánháza község képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező Adorjánháza, Fő utca 32. szám alatti, 52 hrsz.- ú lakóház, udvar, gazdasági épület ingatlant elidegeníti Sebestyén Zoltán Celldömölk, Gábor Áron utca 36. szám alatt lakos részére. Vételárként ft-ot, továbbá az ingatlan vonatkozásában beszerzett szakértői vélemény díját és földhivatali költségeit, valamint a hiteles energetikai tanúsítvány ellenértékének megfelelő összeget- mely összesen: ft -,határoz meg. Felhatalmazza a polgármestert, az adásvételi szerződést megkösse. Határidő:2013. október 31. Elmondta továbbá a polgármester, hogy pályázatot nyújtott be az Itthon vagyok! Magyarország szeretlek felhívásra, melyre minden bizonnyal fognak is valamennyi támogatást kapni. Az összeget még nem lehet tudni, de a rendezvény menetéről, illetve költségeiről dönteniük kellene. Ezt követően a képviselők megbeszélték, hogy milyen műsorokkal és milyen költségekkel szeretnék megrendezni az eseményt. Mivel nem tudható még, hogy mekkora pályázati támogatásban részesülnek, így az volt a képviselők véleménye, hogy a rendezvényre maximum 150 ezer forintot költsenek el pályázati pénzzel együtt. A polgármester döntési javaslata a következő volt: Adorjánháza község képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a szeptember én megtartásra kerülő Itthon vagyok! Magyarország szeretlek program költségeire maximum ft-ot használjon fel önkormányzati saját forrásként. 50/2013.(IX.16.) képviselő-testületi határozat: Adorjánháza község képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a szeptember én megtartásra kerülő Itthon vagyok! Magyarország szeretlek program költségeire maximum ft-ot használjon fel önkormányzati saját forrásként. Elmondta a polgármester, hogy a lelkész megint megkapta az elszámoló számlát a templom melletti köz világításáról. A korábbi években is az volt a gyakorlat, hogy ebben az összegben támogatják az egyházat, mivel ez a számla valóban egy községi közterület világításáról szól.

6 6 Döntési javaslata a következő volt: Adorjánháza község képviselő-testülete ft támogatást állapít meg a Református Egyház részére a templom melletti kis köz éjszakai világítási költségeinek fedezetéül. Felkéri a polgármestert, hogy a Református Egyházzal a megállapodást kösse meg és intézkedjen a kifizetésről. Határidő: azonnal A képviselők 5 igen szavazattal hozták meg döntésüket: 51/2013.(IX.16.) képviselő-testületi határozat: Adorjánháza község képviselő-testülete ft támogatást állapít meg a Református Egyház részére a templom melletti kis köz éjszakai világítási költségeinek fedezetéül. Felkéri a polgármestert, hogy a Református Egyházzal a megállapodást kösse meg és intézkedjen a kifizetésről. Határidő: azonnal Marton Dezső polgármester ismertette a lelkész három soros levelét, melyben a polgármester által írtakra reagált a temetővel kapcsolatban. Ismét elmondta a polgármester, hogy nagyon felháborító helyzet alakult ki a községben azzal, hogy az egyház nem írta alá a temetőre vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbítását. Mindaz, amit ott tíz éven keresztül az önkormányzat fejlesztett, szépített, az elmúl hónapok során tönkrement. A temető folyamatosan gondozatlan. Felvetődött annak a kérdése, hogy jogi úton követeljék vissza a beépített dolgokat. Hetyési Kálmán alpolgármester véleménye az volt, hogy hagyják úgy ahogy van, nem lehet vele semmit sem csinálni. Tóthné Takács Ibolya képviselő véleménye az volt, hogy azzal, hogy ott hagyják, az is a falué lesz. Az a felháborító, hogy a pap már lakatot tett a temető bejáratára, ezzel megakadályozza, hogy a hozzátartozók a halottaikat látogassák, a sírokat gondozzák. Az sincs kiírva, hogy mikor lehet bemenni. Marton Dezső polgármester elmondta, hogy amikor ő a lakatot először meglátta, azt le is verte, erre őt a pap feljelentette, most ellene rendőrségi eljárás van. Minden határon túlmegy amit a pap művel, és teszi ezt a sok-sok aláírás gyűjtés ellenére, a falu felháborodása ellenére, két-három ember támogatására. A képviselők hosszan tárgyalták az ügyet, de megállapították, hogy a kérdést ők megoldani nem tudják mindaddig, amíg a pap nem működik velük együtt. Ezt követően a képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját: kmf. Marton Dezső polgármester Kissné Kiss Zsuzsanna jegyző címzetes főjegyző

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat Ügyszám: JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. április 15-én 16,00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: polgármester alpolgármester képviselő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. 264/4/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 1/8-21/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Ajkai Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Amennyiben képviselő-társaim a meghívóban szereplő napirendi pontokkal egyetértenek, kérem szíveskedjenek kézfeltartással jelezni.

JEGYZŐ KÖNYV. Amennyiben képviselő-társaim a meghívóban szereplő napirendi pontokkal egyetértenek, kérem szíveskedjenek kézfeltartással jelezni. 1 JEGYZŐ KÖNYV Készült: Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 17-én (kedden) 19.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülés keretében. Az ülés helye: Jásd Község Önkormányzat

Részletesebben

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-23/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 23-án a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott rendkívüli

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 27.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 27.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. augusztus 27.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 116-120 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2012. október 25-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 25.-én megtartott rendkívüli, nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve.

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. 11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Zákányszéki Lengyel téri és az Ó-temető

Részletesebben

17. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. szeptember 24-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

17. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. szeptember 24-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 17. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. szeptember 24-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester:

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2013. 04. 25. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-17/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 6-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 6-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 6-án megtartott üléséről Határozat száma: 117/2011.(VII.06.) 118/2011.(VII.06.) 119/2011.(VII.06.) 120/2011.(VII.06.)

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2011. szeptember 14-én 15 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Javasolja, hogy az ülés napirendjét a meghívó szerint fogadja el a Képviselő-testület.

Jegyzőkönyv. Javasolja, hogy az ülés napirendjét a meghívó szerint fogadja el a Képviselő-testület. Jegyzőkönyv Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2014. augusztus 27- én 14 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2010. október 11-én megtartott ünnepélyes a l a k u l ó ülésén. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:17/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 709-13/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott n y í l t üléséről. Jelen vannak:, Dr. Pálmai Tamás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i rendes üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Vál Község Önkormányzat 2015. május 26-i rendes üléséről Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozó terme Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2014. június 24. napján 14:00 órai kezdettel a Fenntartható Településfejlesztési, Oktatási, Közművelődési,

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. március 27.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Képviselő-Testület RÁBAKECÖL J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Rábakecöl község Képviselő testülete által előre meghirdetett és 2007. március 16-án 19 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. A közmeghallgatás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október hó 14 én 17- órakor tartott alakuló üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október hó 14 én 17- órakor tartott alakuló üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október hó 14 én 17- órakor tartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Községháza Jelen vannak: Fischer József polgármester

Részletesebben