PAPERSPRESENTED by Hungarian Scientists, Writers and Artists in the Western World. EDITED by Dr. Gyula Nádas

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PAPERSPRESENTED by Hungarian Scientists, Writers and Artists in the Western World. EDITED by Dr. Gyula Nádas"

Átírás

1 A XXXVII. MAGY AR TALÁLKOZÓ KRÓNIKÁJA AZ ÁRPÁD AKADÉMIA XXXII. ÉVKÖNYVE PROCEEDINGS of the XXXVIItb ANNUAL CONGRESS of Hungarian Scientific, Literary and Artistic Association PAPERSPRESENTED by Hungarian Scientists, Writers and Artists in the Western World EDITED by Dr. Gyula Nádas Árpád Publishing Campany Cleveland, Ohio 1998

2 Copyright 1998 by Dr. Nádas Gyula Árpád Könyvkiadó Vállalata 1425 Grace Avenue, Cleveland, Ohio 44107, U.S.A. A közlemények-előadások és felszólalások-tartalmáért szerzőik felelősek! Minden jogot fenn tartunk! A képek felvételeinek készítőit zárójelben közöljük Copyright 1998 by Árpád Publishing Company. Ali rights reserved. No part of this book may be used or reproduced in any manner whatsoever without prior written permission from the publisher except in the case of brief quotations embodied in eritical articles and reviews. Publisher: Árpád Publishing Company, /425 Grace Avenue, Cleveland, Ohio Typographer: Mrs. Ferenc (Sarolta) Somogyi. 210 Maple/awn Drive, Berea. Ohio Library of Congress Catalog Card Number: ISBN Printed in the United States of America.

3 A XXXVII. MAGYAR TALÁLKOZÓ KRÓNIKÁJA Szerkesztette: DR. NÁDAS GYULA Árpád Könyvkiadó V állalat Cleveland, Ohio 1998

4 ASZERZÖK ABELOVSZKY ELIZ KOSZORUS-VARSA GABRIELLA BAKÓ ELEMÉR LÁNGJ MÁRIA DR. BÁNKUTI GÉZA DR. VITÉZ LENG EYL ALFONZ BÁRÁNY LEONÓRA LIPTÁK BÉLA DR. BERNÁTH ZOLTÁN MAJ LÁ TH-ÁBRA Y ÁGNES BLÁJER ERZSÉBET MA TTYASOVSZKY ZSOLNA Y MIKLÓS BURGY ÁN ALADÁR DR. NÁDAS GYULA BOKOR IMRE PANAJOJTH ZOLTÁNNÉ MÁRT A BORBÁS KÁROLY PERES-TROJKA! GLASZNOSZ ISTVÁN CÚTH JÁNOS RÉVFFY LÁSZLÓ CSAPÓ ENDRE SAÁRY ÉVA MAG. VITÉZ CSOKNY Al PÉTER SALVGYÖRGY CSÓKNÉVERESS ETELKA DR. SA~V ÁRJ LÁSZLÓ DR. ÉLES GÉZA SISA ISTVÁN FAZAKAS FERENC SOÓS JÓZSEF FRJEDRICH OTTÓNÉ MÁRIA SUGAR DENNIS Y FRANK GÖRGÉNYI LÁSZLÓ SULYÁNSZKY JENÖ VITÉZ HAMVAS JÓZSEF SZARVAS JÓZSEF HERNÁDI TIBOR DR. TÁPA Y MIKLÓS HETVEV SÁNDOR TOMORV ZSUZSA DR. JAJCZA Y FRIGYES VIHAROS VIKTOR JANKOVICH LÁSZLÓ ÜRMÖSANTAL KEMENES ERNÖ DR. ZÉTÉNYI ZSOL T KISS GÁBOR előadásai, valamint az elhangzottfelszólalások vagy írásban beküldött hosszászólások, javaslatok, beszámolók és párhuzamos ülések összefoglalói alapján sajtó alá rendezte: NÁDAS GYULA DR. (A beküldött e lőadásokat le hetőleg teljes egés=iikben kivonatosan vagy legalább címük sze ri nt közöltiik.)

5 ÁTTEKINTÉS Előszó I. A XXXVII. Magyar Kongresszus megnyitása II. III. IV. A jelenlegi hazai helyzet Magyarságunk sorskérdései Kiállítások V. Irodalmi és művészest VI. VII. VIII. IX. Díszvacsora és a Magyar Bál Az Árpád Akadémia XXXII. évi közgyűlése Egyéni működések Előadások A Magyar Kongresszus keretében rendezett ülések és előadássorozatok A Magyar Nemzeti Világtanács X. Közérdekű közlemények Életrajzi adatok XI. XII. Névmutató Részletes tartalommutató

6 Dr. Nádas Gyula (Cleveland, OH): ELŐSZÓ Senki sem tehet arról, hogy származását illetően milyen családban született. Nem tehet róla, mert szülei utódaként lehet fehér, színes és sem fajtája, sem vallása, sem nemzetisége hovatartozása tekintetében nem hibáztatható. Ez azonban csak a kezdet, mert a mai modem világban az egyén készsége, jó szándéka és igyekezete felemelheti a társadalom magas rétegébe és sokan a legszegényebbek közül is dúsgazdagok lehetnek. A származás tehát lehet előny is, meg hátrány is. Gondoljunk csak a francia forradalomra vagy akár a közelmúltban lejátszódó orosz forradalomra, amikor megölték az éjen levőket. De gondolhatunk az amerikai színes börű sport emberekre is, akik, ha kiválók, akkor évi többmillió dolláros szerzödést köthetnek. Ezek azonban kivételek, csak egyeseket érhet ilyen szerencse úgy, mint a sorsjátéknál százezrek fizetnek és egy lesz a milliomos. A múltban a személyi erő volt az, aminek birtokosa hadvezér lehetett {pl. Kinizsi) vagy államfő is. A mai modem technika óriás mértékű fejlődése következtében a feltaláláknak ad lehetőséget ahhoz, hogy anyagilag az élre jussanak. De ne álmodozzunk. Maradjunk meg a középszerűség tehetőségei mellett, ami általában mindenki részére biztosítható, a megelégedett, nyugodt élet. Azt állítottuk, hogy senki sem tehet arról, hogy milyen családba szilletik. Amikor azonban felnő, akkor már a saját szerencséjének a kovácsa, amikor is az életnek majdnem minden kiterjedésében biztosíthatja saját sikerét. Hasonlataimat mindig az állati és növényvilágból veszem. Egy vad almának a gyümölcse általában ugyancsak vad lesz. Ha ellenben gondozzák, ápolják, akkor a legfinomabb gyümölcsöt termelheti. Óriási előny, ha aszillő foglalkozik gyermekével és nem hagyja, hogy az utca nevelje. A gyermek a család legfontosabb "tőkéje", ha foglalkoznak vele, akkor a legjobb befektetés. Ha hagyják elzülleni, egész életükön át lehet eltartani. Ezt általában mindenki helyesli, elfogadja, azután mégsem foglalkoznak eleget a gyermekkel. Sok esetben a gyermek idegen a családban, a szülői szeretet, gondoskodás

7 hiányában. A gyermek magára van hagyatva és ha rossz társaságba keru!, könnyen elzüllik. Rövid földi életemben számtalan családot ismertem meg, mindkét véglettel. Szeged környékén élt egy nagyon szegény munkás család, az első háború alatt sokszor még kenyerük sem volt. A kisfiú nagyon el volt keseredve, s egyszer, amikor az út porában játszott, arra utazott egy jól öltözött ember. Megszólította: - Bácsi, mit kell tennem, hogy én is jobb módban éljek? - Tanulni kell fiacskám - volt a pozitív válasz. A kisfiú megfogadta a tanácsot, az iskola legjobb tanulója lett és még az egyetemet is elvégezte. Ma, Floridában, többszörös milliomos. Vagy említsem meg nagy számú barátaimat, akik még a középiskolát sem végezték talán el, de mint kiváló mechanikusok itt, Amerikában mühelyeket nyitottak, majd gyárosok lettek és gazdagok. Nem mindig az iskolai végzettség számít, hanem az egyén akaratereje, megbízhatósága és szaktudása. Az iskola csak az alap, de mindenki önmagát müvelheti tovább. A legjobb segítség erre az olvasás, elsősorban a szakismeret bövítése, de a helyes világszemlélet is. A Krónika a magyarságtudomány egyik legjobb gyűjteménye, amelyben Hazánk kiválóságainak előadásai és számos szaktudós tanulmánya olvasható. Amit ök egy életen át tanulmányoztak, annak kész terméke kerül az olvasó kezébe, amely mindenki tudását előbbre viszi. A Magyar Társaság nagy áldozatot hoz a jelen és a jövő számára megőrizni ezeket az előadásokat. S amikor az egyes évszámokat szeretettel átnyújtjuk az olvasó részére, kérjük, ebből szerzett tudását is használja a saját előnyére és szülöhazánk javára.

8 l. A XXXVII. MAGY AR KONGRESSZUS MEGNYITÁSA A XXXVII. Magyar Kongresszus l Magyar Találkozó l 997. november 27-én, pénteken reggel 9 órakor a Sheraton Cleveland City Centre Hotelban kezdödött. Dr. Nádas Gyula (Cleveland, OH): MEGNYITÓ Hiszek egy Istenben. Hiszek egy Hazában, Hiszek egy isteni örök igazságban, Hiszek Magyarország f eltámadásában. Ámen. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Kongresszusunkon megjelent elöadóinkat, a világ m in den tájáról eljött vendégein ket, s engedjék meg, hogy előadóinkat előadásaik előtt mutathassuk be. Kongresszusunkat, a Magyar Találkozókat immár 37. éve tartjuk meg, jövünk össze, hogy Szülöhazánk sorsának kérdéseit megtárgyaljuk és a lehetőség határain belül igyekezzünk a megoldhatatlan kérdéseket rendezni. Jól tudjuk, ez Dávid harca a Góliáttal, azonban úgy érezzük, hogy amíg élünk, addig remélhetjük, hogy váratlan események - amelyek esetleg nem lesznek kellemesek - felerősítik ami gyenge erőinket. Úgy tanultuk ifjú korunkban, hogy a történelem megismétli önmagát és tudjuk, hogy Róma hatalma akkor zuhant le a mélybe, amikor a legmagasabb ura volt a világnak, amikor a jólét következménye az erkölcsi bukást eredményezte, és a különbözö tényezök eredményeképpen - látszat szerint - Amerika bukását is majd ez eredményezi. Ma Amerikának nincsenek barátai, csak irigyei. Amerikát ma nem népének érdeke szerint irányítják, hanem a nemzetközi pénztöke és a.világhatalom elérésének tervei. 8

9 Felhívom szíves figyelmüket egy, a Kongresszusunkhoz intézett levélre, amelyet Lengyelországból kaptunk, s amelyben lerögzítik: az amerikai kormány politikája az elmúlt 30 évben elsősorban a fehér népek ellen irányult világviszonylatban, és ezt három pontban indokolják a.) a nukleáris fegyvereket az európai népek közötti egyenetlenség ellen irányítják, b.) az amerikai CIA feladata, megakadályozni a fehérek bevándortását és csak a nem fehéreket kívánják előnyben részesíteni és c.) ez a legérdekesebb, éspedig az, hogy Amerika kifejezetten konnányzati politikája szerint a fehér többség elleni diszkriminációs politikát gyakorolja, mind a munkahelyek szempontjából, mind a szociális támogatás vonalán. És ez: fehér személyek világhódító politikája. Nincs kommentár hozzá. Csak ismételni tudjuk, amióta a világon emberek élnek, az erősebbek elnyomják a gyengébbeket, rabszolgák vannak, akik szalgálják a hatalmasokat. Ha vesszük magunknak a bátorságot, hogy megvizsgáljuk a problémák okozóit, akkor azt két kérdésre vezethetjük vissza. Az egyik a vallás, a másik a pénz uralkodása. Idő hiányában csak arra utalok, hogy az elmúlt évezredek a különféle nemzeteknél különféle Istenhitet építettek fel, s ez a különbözöség okozza azt, hogy a keresztény vallások járnborrá nevelték az emberiség egy részét, míg a többi vallás tagadja a nem hozzájuk tartozók felsőbbrendűségét. S amíg nem lesz egységes Istenhit és szemlélet, addig béke sohasem lesz. A másik a pénz kérdése. Az előző években már beszéltunk arról, hogy a pénz eredeti rendeltetése a cserekereskedelem nehézségeinek a megszűntetése, egy olyan pénzféleség, amelyért mindenki vásárolhat és eladhatja azt, amiben feleslege van. Abban a pillanatban azonban, am ikor a pénz már m int vagyon jelentkezik, akkor a termelő eszközök száma megszaporodik, most már a nyersanyag és a fizikai erő mellett a töke ismint termelő erő jelentkezik. Azonban, amikor már a töke még jobban felhalmozódik, akkor az, aki tökében erősebb, mint vetélytárs jelentkezik és elnyomja a gyengébbet Tehát - hacsak egy harmadik világháború nem oldja meg a kérdést -, a világ vezetöinek meg kell oldania azt, hogy a vallásban az erkölcsi felfogás azonos legyen, mégha pl. Amerikában több mint l 00 9

10 féle vallásfelekezet is van. Úgyszintén meg kell oldania azt a problémát, hogy egyesek óriási vagyont tudjanak felhalmozni a többi kárára. Nincs szükségünk eltartottakra, akik nem hajlandók dolgozni, de nincs szükségünk vagyonmágnásokra sem. Egyensúlyt kell teremteni mind a gazdasági kérdésekben, mind biztositani az egyenlő jogokat minden ember részére fajra, vallásra és nemzetiségre való tekintet nélkül. Köszönöm türelmüket, a Magyar Kongresszust ezennel tisztelettel megnyitom. Dr. Nádas Gyula, a Magyar Kongresszus elnöke. (Somogyi F. Lél) 10

11 Il. A JELENLEGI HAZAI HELYZET ÍGY KEZDŐDÖTT Az FKGP és a KDNP összehangolja programját A Nemzeti Szövetség Magyarországért Egyesület szervezésében, közös sajtótájékoztatót tartott dr. Torgyán József, az FKGP elnöke és dr. Giczy György, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke. Amint elhangzott, a Nemzeti Szövetség Magyarországért Egyesillet szeretné elérni, hogy a kormányra kerillő pártok a kormányzás megkezdésének időpontjára már egyeztetett programmal induljanak, mondta dr. Hasznos Miklós, az egyesület elnökségének tagja, felszólalásában. Dr. Torgyán József elmondta, hogy az FKGP és a KDNP vezetése a program egyeztetésével kapcsolatosan sikeres tárgyalásokat folytatott és a mai napon már az eredményről számolhattak be. Kilenc bizottságat hoztak létre, amelyeknek feladata a pártprogramok részletes egyeztetése. Dr. Giczy György, a KDNP elnöke, hangsúlyozta, hogy két történelmi párt találkozott most és történelmi jelentőségű lehet, ha megvalósul mindaz, amiben megállapodtunk. Az alábbiakban teljes terjedelemben közöljük a két párt közös nyilatkozatát: (Készült a Nemzeti Szövetség január 22-i sajtótájékoztatója alapján.) Közös nyilatkozat A dr. Balaton Péter soros elnök által képviselt Nemzeti Szövetség Magyarországért, a dr. Giczy György pártelnök által képviselt Kereszténydemokrata Néppárt és a dr. Torgyán József pártelnök által képviselt Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt a korábban lefolyt előkészítő tárgyalások és az ezeket záró január 22. napján történt megbeszélés alapján az alábbi tájékoztatást adja: ll

12 l. A tárgyaló felek egyetértenek abban, hogy a mai naptól kezdve a következő általános országgyűlési választásokig a programjaikat, országgyűlési munkájukat és kialakítandó álláspontjaikat egyeztetik. Kölcsönösen meghatározzák, mely kérdésekben értenek egyet, melyekben nem, és kölcsönösen tisztázzák a még egyeztetendő kérdések körét is. 2. A tárgyaló felek a mai nappal elkezdik a következő országgyűlési választásokat követő kormányzati ciklusra való felkészillésilket. 3. A fenti két pontban írt célok megvalósítása érdekében nyolc napon belül kíjelölik tárgyaló küldöttségeiket és megkezdik az egyeztetéseket Kelt Budapesten, január 22. napján. Dr. Balaton Péter a Nemzeti Szövetség Magyarországért soros elnöke Dr. Giczy György a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke *** Dr. Torgyán József a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt elnöke Kérdés: Ki tudja azt, hogy mi történt január 22 és a lezajlott választás ideje között? Talán majd a történelem beszámol erről! Csapó Endre (Ausztrália): JOBBRA AT! Amikor a tengeren megfordul a szél, a hajósok átállítják a hajó vitorláit. Ez éppen olyan természetes, mint a politikai széljárás megváltoztakor végrehajtott orientáció. Ha balról jön: balra át, ha jobbról jön: jobbra át. Magyarországon killönösen, főleg azok esetében, akik valami módon fiiggenek is a politikától. Amióta a múlt század harmadik harmadában Magyarországon megjelent az arrogáns, nemzetellenes baloldal, azóta folyamatosan kíváltja a szembenállást Nem ok nélkül nevezik a politika tudományában reakciósnak azokat, akik szembenállnak mindazokkal a politikai mozgalmakkal vagy ideológiákkal, amelyek az internacionalizmus szelgálatára alkottattak meg. A reakció nem a támadás rohamcsapata, hanem az önvédelem reflexe. A reakció a nemzet védekezési mozdulata a nemzetközi baloldal (bolsevizmus) támadása ellen. Rákosinak- ahogy azt a Kremlnek jelentettetízmillió fasisztával kellett megküzdenie. Egy politikai akarat egy 12

13 ország ellen. Ez az attitűd nem 45-ben került Magyarországra, hanem a múlt század liberalizmusával, aminek a veszélyeire már akkor sokan figyelmeztettek, közöttük Prohászka Ottokár püspök is. A baloldali nyomás Magyarországon állandó és rendkívül erős, jelen van a politikai kulturális és társadalmi élet minden területén - a haladásnak és m in den egyébnek, hasznosságnak az álarcával elkendőzve azt a szándékot, hogy a nemzetet testileg-lelkileg leigázzák Ez a szándék brutális megnyilatkozott 1919-ben és 1945-ben, amikor minden baloldali erő egyszerre támadta meg a nemzetközi baloldal által mindkét esetben kiprovokált, a háborús védekezés összeomlása következtében kiszolgáltatott nemzetet. Az első kísérlet 133 napig tartott, a második 50 évig, szinte napjainkig - és még nem biztos, hogy valóban átestűnk a történelmi holtponton. A reakció, a nemzeti védekezés, soha nem volt sem egységes, sem megszervezett. Lelkesedésen, nemzeti felbuzdujáson kívül másra nem igen futotta. A baloldali profizmussal szemben, amely a munkázmozgalmak kizárólagos szervezője volt, a jobboldal csak lelkes egyéneket, aggódó írókat, értelmiségieket, és tehertételként ostoba karlendítőket vonzott. Horthy országlása idején sem tudott megszervezödni az ország a kizsákmányoló kapitalizmus és a kizsákrnányolt tömegeket politikai mozgalmakba és frontszervezetekbe tömörítő baloldali internacionalizmus ellenében. A politikai viták Magyarországon hevesek, sarkosak, szenvedélyesek. A nagy többség, amely nem akar a politika áldozatává válni, igyekszik a fennálló, az érvényesülő irányzatokhoz hasonulni, velük kiegyezni, megalkudni. A magyarak nem a nyertes háborúk hősei, hanem a vesztes háborúk, forradalmak, megszállások, szipolyozások, rátelepedések gyakorlati túlélői. A többség törés idején sem viszi a bőrét a vásárra, bár tudhatná: a "büntetés" mindig kollektív. Az alap-reflex a túlélés novemberében, azután, hogy a Keleti Kárpátokból Budapestre kerültem, úgy találtam, mindenki hungarista. (,,Kérlekalássan, én már régen szimpatizáltam a hungarizmussal"...) Egy év múlva - orosz fogságból kiszabadulásom után - mindenkit demokrataként ismertem meg. (,,Kérlekalássan, én mindig híve voltam a demokrácia gondolatának".) Azt viszont már nem akartam megvárni, hogy,,kérlekalássan, én mindig vágytam intemálni, börtönözni, akasztani, rágalmazni becsületes magyar embereket a dicsőséges világeszme érdekében". 13

14 Félretéve a szemléltetés sarkos példáit, a napraforgó hatásokat nem lehet nem észrevenni. A most leváltott rendszer egyedi pozícióik magassága arányában érdekelt abban, hogy a kormányváltás minél kevesebb változással jöjjön létre. A kommunisták Magyar Szacialista Pártja vezetői körében már kijelentették, hogy a leendő kormány konstruktív ellenzéke kívánnak lenni. Ehhez az kell, hogy ne bolygassák az általuk meghozott intézkedéseket A külpolitikát, NA TO-t EUcsatlakozást, szomszéd országokkal való viszonyt emlegetik, meg a gazdasági stabilizációt, az elért eredmények megtartását Amiképpen 8 évvel ezelőtt szorongatták az Antall-kormány nyakát annak érdekében, hogy ne firtassák a multat, legyen béke és megértés (félévszázad sérelmeinek feláldozásával), éppúgy most is erős kívánságuk, hogy az elprivatizált államvagyon hovalettét ne hozzák már szóba. Jómódú emberekre szüksége van az országnak, már pedig ők képezik az annyira kívánatos belföldi tőkések rendjét. Egyre-másra jelennek meg olyan cikkek a baloldal lapjában, amelyek figyelmeztetik a leendő kormányt, azon belül a Fideszt, a viselkedés szabályaira. Ezek egyike Dessewffy Tibor szociológus cikke a Népszabadságban - és nem kétséges, ez a D. Tibor és ez a lap a kommunisták Magyar Szacialista Pártjának kívánságait közvetíti. A cikk annyira tipikus és összefoglaló, hogy érdemes ismertetnem. Öt feltételt szab a szociológus a Fidesznek, amiből az első kettőt abszolút feltételnek, a maradék hármat irányadónak nevezi. Az első abszolút feltétel "az euroatlanti integrációs folyamat folytatása és eredményes befejezése". A másodikat így fogalmazza meg:,,a másik abszolút feltételről sem kell túl sokat beszélnem. Biztos vagyok abban ugyanis, hogy Orbán Viktor valódi demokrata és semmiféle engedményt nem tesz Csurka nemzeti szocializmusának. Ezt a Fidesz vezetői többször is megerősítették az elmúlt napokban. Úgyhogy inkább csak a feljegyzés kedvéért rögzítsük, bármilyen kormány csak addig számíthat az én tárnogatásomra, amíg Csurkától mindenben, annak minden közeledése esetén következetesen elhatárolódik". De mi van akkor, ha amindenben elhatárolás gyűjtőtárában Csurka olyanokat fogalmaz meg, amik az ország érdekében állnak? Az eddigiek inkább ezt példázzák. Pl. a családok helyzetének javítása, a privatizáció átvilágítása, a törvényesség erősítése, a közbiztonság javítása, a magyar vállalkozókat sújtó terhek csökkentése, a termőföld magyar kézben megtartása - nos ezek a Fidesz-programban mind benne vannak. De 14

15 miután a MIÉP programjának is részei, a Fidesz-kormánynak - Dessewffy véleményeszerint - ezektől el kell határolódnia. A további három feltétel egyike "Elitcsere/klientúra" címet visel. Ami az elitet illeti, azt békén kell hagyni: "mivel a gazdasági elitcsere ma már nem feladata a kormánynak". Vagyis a kommunisták között szétosztott állami vagyon maradjon végleg az elvtársak magánvagyona. A következő feltétel a "stabilizáció eredményeiről " szól. Ezen az elnevezésen propagálták az ország kifosztását, az adósságterheknek és a korábbi állami közterheknek az adófizető munkavállalók és kisvállalkozók nyakába varrását, annak a rendnek megfelelöen, hogy az állami tennelő üzemeket elvették az államtól a privatizálók, de a szociális gondoskodást nem vállalták magukra. Ez képezi jelenleg az ország kifosztásának törvényes mechanizmusát. Erről így fogalmaz Dessewffy: "Azért, hogy a rászorultakon és a 'rendszerváltás vesztesein' segíteni tudjunk, a szenvedéssel kikínlódott makro-ökonómiai egyensúlyt meg kell őrizni. Az esélyt erre a Bokros-csomag megteremtette. Ezt a valóban történelmi esélyt nem szabad az Orbánkonnánynak elherdálnia felelőtlen engedményekkel - épp azok érdekében, akik egyébként jogosan követelik helyzetük javítását". Ezt a bekezdést külön taníthatnák, mint újságírói rabulisztika csillogó példáját. Felszabadulás, munkáshatalom, szabadság, egyenlőség, testvériség Bokros-csomag. Úgy segítünk a rászorultakon, hogy folytatjuk mindazt, amitől rászorultak lettek. Ugye értjük. Az utolsó feltétel a zsigeri gyűlöleté. Így hangzik: Címe: Ideológikos nyelvezet. "Az első demokratikusan választott magyar konnány feleslegesen túlideológizálta a közbeszédet. Ettől a Fidesz-konnánynak tartózkodnia kell: nincs szükség arra, hogy Horthy Miklós születésnapját nemzeti ünneppé tegyük, hogy bevezessük az oktatás elötti imát stb. Hacsak a Fidesz nem kerül koalíciós partnerétől kiszolgáltatottan függö helyzetbe, akkor biztos vagyok abban, hogy maga sem forszírozná ennek a hibának a megismétlését". Csurka István a választások óta sokat szerepel a tévében, rádióban, újságokban. Szinte minden alkalommal kijelenti, hogy minden 15

16 nemzeti érdekű szándékában támogatja majd a Fidesz- konnányt, és hogy a parlamentben országos érdekű törvényhozói munkában kivánnak részt venni. Eheti sajtótájékoztatóján emlékeztetett, hogy "a Fidesz választási győzelmét jelentős mértékben köszönheti keresztény értelmiségi csoportoknak, egyesületeknek, mértékadó személyek mellette való kiállásának. Ezek az egyének és ezek a társaságok nemzeti konzervatív, keresztény erkölcsű változtató erőt láttak és látnak ma is ebben a liberális pártban. Most a kormányalakítás és a kormányprogram meghirdetése előtt már érezhetők bizonyos irányzatok, síkból elmozdulások, amelyek arra mutatnak, hogy a kétségtelenül nagy nyomás alatt álló Fidesz esetleg nem szolgálja meg a beléje vetett bizalmat. A magyar társadalmat már több ízben súlyosan becsapták Legutóbb az MSZP ígért választóinak létbiztonságot, tisztes életszínvonalat, munkát. És lett belöle Bokroscsomag. A becsapott választák azonban hallgattak, legfeljebb morgolódtak. A nép minden eddigit felülmúló fogyatkozással válaszolt a megcsalására. A Fidesz vezetői fiatal emberek. Semmiképpen nem lehet azonosítani, összemosni öket a Hom-Pető-féle bolsevik-ávos erntökön nevelkedett politikusokkal A nyomás is nagy rajtuk, azonban a legnagyobb nyomás sem felmentés. Ígéreteik nem teljesítése nekik sincs megengedve. A magyar társadalom még egyszer nem engedheti meg, hogy becsapják. Ezért éppen azoknak a keresztény-nemzeti köröknek a felelőssége a számonkérés és a figyelmeztetés, amelyek emberi-politikai betétjeiket a Fidesz választási győzelmébe helyezték el". Egy kérdésre, hogy miért van ez a nagy elhatárolódás a MlÉP-től, Csurka azt válaszolta, hogy ö sem érti, hiszen nem ez a párt az, amelyikről ellehet mondani, hogy többek között és például kommunistákat akasztatott. Az elhatárolódási láz mégsem terjedt ki mindenkire. Lezsák Sándor Népszabadságbeli interjújában visszakérdezett a meghökkent riporternek, hogy,,mit tett a MIÉP, ami miatt el kellene határolódni tőle?" A válasz természetesen elmaradt. Azt már mégsem mondhatta, hogy a keresztény nemzeti értelmiség pártja. Azt sem, hogy netán megtanítják az iskolásgyerekeket imádkozni. Vagy lebontják végre a Szabadság téri szavjet emlékművet, szaborparkba viszik Károlyi Mihály szobrát. A bolsevisták részére persze félelmetes. Félelmetes "minden, ami van" ezekben a századvégi esztendőkben. 16

17 "Minden, ami van" címmel jelenttette meg a Püski Kiadó Csurka politikai írásainak és beszédeinek gyűjteményét három kötetben, 1500 oldalon forintos ára ellenére az Ünnepi Könyvhét legsikeresebb eladása volt. A Napi Magyarország tudósítója így ír róla:,,a Püski Kortárs sorozatában megjelent könyv nyilvánvalóan a könyvheti toplista élén végez. Öt napon át, három órán keresztül dedikálta könyvét, kigyózó sorok álltak asztalánál". Itt most az a kérdés - és emiatt a nagy ijedelem-, hogy a Fideszkormány a reakciónak, s nemzeti ellenállásnak lesz-e a kormánya vagy elfogadja Dessewffy-féle figyelmeztetést : el a kezekkel a privatizációs ügyektől Hamarosan megtudjuk, hogy a Fidesz programjának a privatizációs visszaélésekre vonatkozó részei csak kortesfogás voltak vagy elkötelezettség. Az újságok is és a televízió is közölte Csurka István figyelmeztetését. Horn Gyula 18 milliárd forintot osztott szét május l O és 24 között a Pénzügyminisztérium tudta nélkül leghűségesebb emberei és az általuk vezetett vállalatok között, az Állami Vagyonügynökség pénzéből. Ebben az a jelenség, hogy a média közölte és senki nem cáfolta. Eddig nem figyeltek oda, most odafigyelnek, mit mond a MIÉP elnöke.,,a damaszkuszi út ismét zsúfolt" bja Székely Kecskés János a Magyar Demokratában, majd így folytatja: "Csak mostanában visszafelé áramlanak rajta. Éppen ezért lelki szemeimmel korábban teljesen elképzelhetetlen dolgokat is látok. Pl. a nemrég Göncz Árpádtól kitüntetést átvevő Oemján Sándort a küldöttek között egy Fideszkongresszuson; ezen pártnak a remek képességeit felajánló Vámos Miklóst; egy Orbán Viktort dícsérő, szeretetteljes atyai gondoskodásról tanúskodó Mester Ákos cikket; egy Hankiss Elemér tanulmányt a Népszabadságban arról, hogy a választások tétje: leváltjuk-e a jelenlegi korruptokat; esetleg egy Fenesik Flóra kesergőt, amelyben a Demokratikus Charta vezetőinek tesz szemrehányást vagy látjuk Kepes András kiváló műsorában Makovecz Imrét és Karátson Gábort. Sőt, horribile dictu, még azt is el tudnám képzelni, hogy Selmeczi György a Szatellitben nemcsak Torgyán Józsefet, hanem Hom Gyulát is kigúnyolja". Minden attól fiigg, Orbán Viktorék kézbe tudják-e venni a kezdeményezést. Az, hogy fiatalok, még előny is lehet. Nyolc évet töltöttek el parlamenti munkával, pártszervezéssel, politizálással Volt idejük meglátni, hogy Magyarországon két élesen elválasztható lehetőség van: a nemzetközi baloldal kiszolgálása vagy a nemzeti védekezés fel- 17

18 vállalása. A kettő között lehet ugyan lavírozni, de az Antatt-komány sorsából és a kétszínűség következményeiből tanulni is lehet. Most az első lehetőség alulmaradt a választásokon. A másodiknak, a nemzeti érdekek szalgátatának friss tavaszi erői mutatkoznak. Ha nem a most győztes fiatalok, akkor majd mások lengetik a zászlót az immár nyomuló tömeg előtt. 18

19 m. MAGY ARSÁGUNK SORSKÉRDÉSEI Dr. Nádas Gyula (Cleveland, OH): FELSzAMOLÓDIK-E AZ EMIGJUCIÓ? A Magyar Nemzet évi június 17-i számában egy fontos és érdekes cikk jelent meg (cúne: Amerikai magyarak között) Pomogáts Béla tollából. Erre szeretnék megjegyzéseket tenni. Pomogáts Béla cikkének minden megállapítása igaz és az új magyar kormány figyelmébe is ajánlható, de ma már néhány pap kiküldésével vagy egy magyar középiskola felállításával a beolvadás tényét nem tudjuk megakadályozni és ezért fontos, hogy lényegesebb kérdésekkel is foglalkozzunk. Induljunk ki abból, hogy a történelem ismerete rendkívül fontos és annak ismeretében a végkövetkeztetés csak az lehet, hogy az Amerikában élő és valamikor 2 milliós számot kitevő magyar emigráció is beolvad majd és ez ellen senki sem tehet semmit sem. Többféle magyar emigráció ismeretes. Az első tömeges magyar menekülés hazánkból a tatárjárás alatt történt és az akkori magyar menekültek csak azért tértek vissza Magyarországra, mert a tatárok hirtelen és váratlanul hazamentek. A Thököly, Rákóczi, Kossuth által vezetett szabadságharcok emigránsainak nagy része letelepedett az új hazában és idővel beolvadtak a befogadók közé. (Amerikában még ma is több Kossuthról elnevezett helység van, ahol már senki sem beszél magyarul.) Kivételnek számítanak az 1900-as évek tömeges kivándorlói, akik megélhetési okokból hagyták el hazánkat, anyanyelvüket megőrízték, templomokat és iskolákat létesítettek, és miután itt anyagilag megerősödtek, sokan vissza is tértek Magyarországba. A második világháború 1945 utáni emigrációja többségében főhatóságaik rendelkezése miatt hagyta el hazánkat (e sarok írója is családjával együtt), de csak Ausztriáig vagy Németországig visszavonulva, és itt várta meg a háború végét. Ha a Szavjetunió betartotta volna a békeszerződésben vállalt kötelezettségeit, amely szerint az Ausztriából való kivonulás után 6 hónapon belül Magyarországról is ki kell vonulnia, az egész magyar emigráció azonnal hazatért volna. 19

20 Köztudomású, hogy még így is, bíztak az ígéretekben, többségükben hazamentek "felépíteni a hazát". Nem tudták, hogy a sz űrö állom á sokon legtöbbjüket kihallgatják és "elkövetett háborús büneik m i att" egyenesen tovább viszik Szibériába. Ezek az áldozatok a közelmúlt történeimét sem ismerték, amely szerint a kommunizmus elsö ténykedése a hatalom átvétel után minden országban az értelmiségi vezetöréteg kiirtása volt ban jelentős életük megmentéséért. tömeg hagyta el hazánkat, nagyobb résztik Állítom, hogy Magyarország az évi kommunista megszállás kezdetén létszámához viszonyítva a világ leggazdagabb országa volt. Ezt tették tönkre a kommunisták minden magántulajdon államosításával és a magyar természeti kincsek in"gyen való kiszolgáltatásával a győztes Szovjetuniónak. Köztudomású az is, hogy az emigráció az első években éhezett, a tengeren túli kivándorlás után csak hosszú évek után rázódott bele az új környezetbe, de gyermekeik és unokáik már külföndön születtek, anyagilag megerősödtek, állandóan jelentős összegekkel segítették otthon lerongyolódottá váló rokonaikat és barátaikat. A nehéz és komoly munka következtében a megélhetés biztosabb lett, de ez kiölte az emigráció nagy részéből a nemzeti érzést. Magyarságuk visszaesett arra a szintre, hogy évente kétszer-háromszor elmentek a magyar nemzeti ünnepekre és ott megtapsolták a szónokokat. Az elmúlt 50 év után káros hatását tapasztalva megállapíthatjuk, hogy az újabb két nemzedék magyarnak való megtartása pár pap vagy iskola fel állításával nem remélhető. Ha tehát az emigráció sorsával foglalkozni kívánunk - és ez valamennyi magyar államvezető kötelessége - akkor a kormánynak olyan intézkedéseket kell foganatosítani, amelyek lehetövé teszik az idegenbe szakadt magyarak egy részének hazatérését. Aki tehát az emigráció elvesztéséért aggódik, annak ezt a feladatot kell megoldania. Ha a közelmúlt magyarorszag1 helyzetet vizsgáljuk, akkor megállapíthatjuk, hogy ma Magyarország nem az igéretek földje. A legsürgősebb kérdés: megoldani a közbiztonságot A haza látogatók majdnem egyöntetűen arról panaszkodnak, hogy embereket világos nappal kirabolnak vagy megölnek és senki sem mer az áldozatok segítségére sietni, még a rendörség sem. Az otthon élök meg vannak 20

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ

a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ VIII. évf. 1. sz. 2001. HÚSVÉT EGRI FEHÉR/FEKETE a Ciszterci Diákszövetség Egri Osztályának hírei és a Gárdonyi Gimnázium és Szakközépiskola színes lapja TAVASZ tavasz te csupa zöld a föld magot ölelve

Részletesebben

Értékteremtõk elismerése

Értékteremtõk elismerése CIII. évfolyam, 33. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Beszédes fotók Bahget Iskander ma már nemcsak Kecskeméten, hanem országosan, sõt nemzetközileg is elismert

Részletesebben

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ 2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja Erõforrásunk a család Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ A házasság nem magánügy, hanem országépítõ közügy. Isten azt az építõkövet

Részletesebben

Fel fogjuk építeni a Negyedik Magyar Köztársaságot!

Fel fogjuk építeni a Negyedik Magyar Köztársaságot! Mesterházy: Orbán Viktor világa az önkény, a hazugság és a megszegett ígéretek világa Fel fogjuk építeni a Negyedik Magyar Köztársaságot! Az MSZP elnöke pártja városligeti majálisán kijelentette: tíz hónappal

Részletesebben

IV. (XX.) ÉVFOLYAM, 47. SZÁM 2009. DECEMBER 17. 260 FORINT

IV. (XX.) ÉVFOLYAM, 47. SZÁM 2009. DECEMBER 17. 260 FORINT 260 FORINT VOLTUNK! VAGYUNK! LESZÜNK! 2 BALSZEMMEL BALSZEMMEL Thürmer Gyula MI A BAL SZEMÜNKKEL NÉZÜNK A VILÁGRA. ÍGY SOK MINDENT ÉSZREVESZÜNK, AMIT CSAK A JOBB SZEMÜNKKEL NEM LÁTNÁNK. MÁSKÉNT IS LÁTJUK

Részletesebben

Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA

Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. évfolyam 6. szám I 2010. április 6. I Megjelenik: kéthetente Most vasárnap Április 11. Választás A jövõnk a kezünkben van ÖNKORMÁNYZAT Minden napra egy

Részletesebben

Egyezzünk ki a múlttal!

Egyezzünk ki a múlttal! Egyezzünk ki a múlttal! Egyezzünk ki a múlttal! Műhelybeszélgetések történelmi mítoszainkról, tévhiteinkről Szerkesztette: Lőrinc László Történelemtanárok Egylete Budapest, 2010 A kötet összeállításában

Részletesebben

A MAGYAR SZLOVÁK ALAPSZERZŐDÉS MÁSFÉL ÉVTIZED TÁVLATÁBÓL

A MAGYAR SZLOVÁK ALAPSZERZŐDÉS MÁSFÉL ÉVTIZED TÁVLATÁBÓL KATONA FLÓRA A MAGYAR SZLOVÁK ALAPSZERZŐDÉS MÁSFÉL ÉVTIZED TÁVLATÁBÓL A rendszerváltás után a szomszédos országokkal kötött kisebbségi nyilatkozatoknak, kisebbségi egyezményeknek, illetve úgynevezett alapszerződéseknek

Részletesebben

Ikt. sz.: NOB-40/8-2/2014. NOB-2/2014. sz. ülés (NOB-2/2014-2018. sz. ülés)

Ikt. sz.: NOB-40/8-2/2014. NOB-2/2014. sz. ülés (NOB-2/2014-2018. sz. ülés) Ikt. sz.: NOB-40/8-2/2014. NOB-2/2014. sz. ülés (NOB-2/2014-2018. sz. ülés) J e g y z ő k ö n y v az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának 2014. június 3-án, kedden, 14 órakor az Országház Esterházy

Részletesebben

A Magyar Írószövetség rövid története

A Magyar Írószövetség rövid története A Magyar Írószövetség rövid története Ismeretes, hogy igazán a reformkorban bontakozott ki a modern magyar irodalmi élet, amelyet a megelőző évtizedekben Kazinczy Ferenc kezdett el megszervezni. Évkönyvek,

Részletesebben

Kerényi Imre: Mi bújtattuk Sorosékat!

Kerényi Imre: Mi bújtattuk Sorosékat! Ára: 289 Forint Toroczkai László lapja 16. o. Dalriada Igény nincs rá, mégis negyedik a listán www.magyar-jelen.com VIII. évfolyam 6. szám 2007. március 29. 2. oldal Mi Magunk Toroczkai László A magyarság

Részletesebben

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból:

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból: UNITÁRIUS ÉLET Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám Bartók Béla síremléke a Farkasréti temetõben A tartalomból: Imádság Õszi Hálaadás ünnepén Zsoltáros hálaadás

Részletesebben

Képzők könyve. t e i s m á s v a g y te sem vagy más

Képzők könyve. t e i s m á s v a g y te sem vagy más t e i s m á s v a g y te sem vagy más Képzők könyve Ötletek, segédletek, módszerek és gyakorlatok fiatalok és felnőttek informális, iskolán kívüli interkulturális neveléséhez Második, átdolgozott kiadás

Részletesebben

JÖVOJEERT PROGRAM UJ NEMZEDEK. Ifjúságpolitikai stratégia vitairat

JÖVOJEERT PROGRAM UJ NEMZEDEK. Ifjúságpolitikai stratégia vitairat UJ NEMZEDEK JÖVOJEERT PROGRAM Ifjúságpolitikai stratégia vitairat UJ NEMZEDEK JÖVOJEERT PROGRAM Ifjúságpolitikai stratégia vitairat www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI

Részletesebben

Beszélgetés a diófák alatt. Művelődés Népfőiskola Társadalom. értékekrôl problémákról nemzetrôl hazáról. a Népfôiskola kertjében.

Beszélgetés a diófák alatt. Művelődés Népfőiskola Társadalom. értékekrôl problémákról nemzetrôl hazáról. a Népfôiskola kertjében. Művelődés Népfőiskola Társadalom A MAgyar Népfőiskolai Társaság kiadványa 2014/3 szét kell vágnunk Jobb polgárt, jobb hazafit, s jobb embert nevelni, ez a népfőiskola célja (Móricz Zsigmond) a félelemnek

Részletesebben

HÍRADÓ. Albertirsai. 2008. február. XX. évfolyam, 2. szám. 80 Ft. Hogyan lehet. Albertirsát?: 15. oldal. élhetőbbé tenni. Közéleti és tájékoztató lap

HÍRADÓ. Albertirsai. 2008. február. XX. évfolyam, 2. szám. 80 Ft. Hogyan lehet. Albertirsát?: 15. oldal. élhetőbbé tenni. Közéleti és tájékoztató lap XX. évfolyam, 2. szám Hogyan lehet élhetőbbé tenni Albertirsát?: 15. oldal. Albertirsai HÍRADÓ Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap elsõ felében 80 Ft Megkezdődött a farsangi időszak MESÉLNEK

Részletesebben

Kanizsa. XXIII. évfolyam 4. szám 2011. február 3. Egy tucat település és Nagykanizsa. meg annak az Európai Unió által támogatott környezetvédelmi

Kanizsa. XXIII. évfolyam 4. szám 2011. február 3. Egy tucat település és Nagykanizsa. meg annak az Európai Unió által támogatott környezetvédelmi Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXIII. évfolyam 4. szám 2011. február 3. Egy tucat település és Nagykanizsa csatornázási gondjai oldódnak meg annak az Európai Unió által támogatott környezetvédelmi nagyberuházásnak

Részletesebben

Összefoglaljuk a projekt célkitűzéseit és témáit, melyeket alaposan elemzünk majd a kilenc adásban.

Összefoglaljuk a projekt célkitűzéseit és témáit, melyeket alaposan elemzünk majd a kilenc adásban. Index A projekt tartalma: I. Mi az identitás? Összefoglaljuk a projekt célkitűzéseit és témáit, melyeket alaposan elemzünk majd a kilenc adásban. Megvizsgáljuk a körkörös identitás és a tárgyalási folyamatok

Részletesebben

1992-ben határon túli és hazai matematikatanárok hozták létre ezt a versenyt. Célja az itthoni és a környező országok matematikatanítása közötti

1992-ben határon túli és hazai matematikatanárok hozták létre ezt a versenyt. Célja az itthoni és a környező országok matematikatanítása közötti Az idei tanévben a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium ad otthont a XX. Nemzetközi Magyar Matematikaversenynek. A jubileumi alkalomra való tekintettel, arra gondoltunk, hogy jó lenne visszaemlékezni

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 7. TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 7. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Történelem emelt

Részletesebben

Rudnay Egyed: A Nyugati kultúráról. Ősi Gyökér. 1990. szept.-okt. (Champly: Histoire de l Abbaye de Cluny. Paris. 1879) [2]

Rudnay Egyed: A Nyugati kultúráról. Ősi Gyökér. 1990. szept.-okt. (Champly: Histoire de l Abbaye de Cluny. Paris. 1879) [2] Botos László: ÖT ÉV VAN HÁTRA A nemzetek évszázadokban gondolkodnak, a magyar évezredekben. Trianoni tragédiánk, mint minden bajunk okozója taglalásához történelmünk vázlatos ismertetésével kell kezdenünk.

Részletesebben

Az erdélyi magyar történelmi egyházak társadalmi szerepe

Az erdélyi magyar történelmi egyházak társadalmi szerepe Jakab Attila Az erdélyi magyar történelmi egyházak társadalmi szerepe Mûhelytanulmány 4. Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány

Részletesebben

Magyar Tudomány. A NAGY HÁBORÚ ELSŐ CENTENÁRIUMA vendégszerkesztő: Szabó Dániel

Magyar Tudomány. A NAGY HÁBORÚ ELSŐ CENTENÁRIUMA vendégszerkesztő: Szabó Dániel Magyar Tudomány A NAGY HÁBORÚ ELSŐ CENTENÁRIUMA vendégszerkesztő: Szabó Dániel Az MTA első emlepénze 1858-ból Lehet-e közvetlen a fogyasztási adó? Koromrészecskék a légkörben Kétszáz éve született Gábor

Részletesebben

Isten! kit a bölcs lángesze fel nem ér, / Csak titkon érző lelke ohajtva sejt: / Léted világít, mint az égő / Nap, de szemünk bele nem tekinthet.

Isten! kit a bölcs lángesze fel nem ér, / Csak titkon érző lelke ohajtva sejt: / Léted világít, mint az égő / Nap, de szemünk bele nem tekinthet. időszaki kiadvány III. évfolyam 2. szám Isten! kit a bölcs lángesze fel nem ér, / Csak titkon érző lelke ohajtva sejt: / Léted világít, mint az égő / Nap, de szemünk bele nem tekinthet. Berzsenyi Dániel

Részletesebben

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Év eleji gondolatok 2 Újévi köszöntõk 3 Történelem, kultúra 4 Mindenki karácsonyfája 5 Képviselõ-testületi ülés 6 Hasznos

Részletesebben

Februárban még várható havazás

Februárban még várható havazás XXVII. évfolyam, 2. szám 2015. február Atlétikai sikerek 14. oldal Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónapban Bővebb információ, archívum a város honlapján: http://www.albertirsa.hu 100 Ft

Részletesebben

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE.

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE. A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE 1956-os Intézet A HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁGON (POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖZELÍTÉSEK

Részletesebben

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE.

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE. A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE 1956-os Intézet A HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁGON (POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖZELÍTÉSEK

Részletesebben

A Kuruc.info birtokába került az az exluzív felvétel, amelyrõl egyértelmûen kiderül,

A Kuruc.info birtokába került az az exluzív felvétel, amelyrõl egyértelmûen kiderül, A Kuruc.info birtokába került az az exluzív felvétel, amelyrõl egyértelmûen kiderül, miért is vesztett a magyar EB-pályázat. Michel Platini az UEFA ítéletét egy a hivatalos eredményhirdetés elõtti szûk

Részletesebben

Városházi Híradó. Varázslatos győzelem!

Városházi Híradó. Varázslatos győzelem! Tánccsoda a Kossuthtal A mentősök szava Dohnányi-jubileum Mészáros Csaba 1979-2013 Fergeteges tánckoreográfiákkal kápráztatták el a közönséget a Kossuth iskola diákjai az alapítványi műsorukon. (10. oldal)

Részletesebben