PAPERSPRESENTED by Hungarian Scientists, Writers and Artists in the Western World. EDITED by Dr. Gyula Nádas

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PAPERSPRESENTED by Hungarian Scientists, Writers and Artists in the Western World. EDITED by Dr. Gyula Nádas"

Átírás

1 A XXXVII. MAGY AR TALÁLKOZÓ KRÓNIKÁJA AZ ÁRPÁD AKADÉMIA XXXII. ÉVKÖNYVE PROCEEDINGS of the XXXVIItb ANNUAL CONGRESS of Hungarian Scientific, Literary and Artistic Association PAPERSPRESENTED by Hungarian Scientists, Writers and Artists in the Western World EDITED by Dr. Gyula Nádas Árpád Publishing Campany Cleveland, Ohio 1998

2 Copyright 1998 by Dr. Nádas Gyula Árpád Könyvkiadó Vállalata 1425 Grace Avenue, Cleveland, Ohio 44107, U.S.A. A közlemények-előadások és felszólalások-tartalmáért szerzőik felelősek! Minden jogot fenn tartunk! A képek felvételeinek készítőit zárójelben közöljük Copyright 1998 by Árpád Publishing Company. Ali rights reserved. No part of this book may be used or reproduced in any manner whatsoever without prior written permission from the publisher except in the case of brief quotations embodied in eritical articles and reviews. Publisher: Árpád Publishing Company, /425 Grace Avenue, Cleveland, Ohio Typographer: Mrs. Ferenc (Sarolta) Somogyi. 210 Maple/awn Drive, Berea. Ohio Library of Congress Catalog Card Number: ISBN Printed in the United States of America.

3 A XXXVII. MAGYAR TALÁLKOZÓ KRÓNIKÁJA Szerkesztette: DR. NÁDAS GYULA Árpád Könyvkiadó V állalat Cleveland, Ohio 1998

4 ASZERZÖK ABELOVSZKY ELIZ KOSZORUS-VARSA GABRIELLA BAKÓ ELEMÉR LÁNGJ MÁRIA DR. BÁNKUTI GÉZA DR. VITÉZ LENG EYL ALFONZ BÁRÁNY LEONÓRA LIPTÁK BÉLA DR. BERNÁTH ZOLTÁN MAJ LÁ TH-ÁBRA Y ÁGNES BLÁJER ERZSÉBET MA TTYASOVSZKY ZSOLNA Y MIKLÓS BURGY ÁN ALADÁR DR. NÁDAS GYULA BOKOR IMRE PANAJOJTH ZOLTÁNNÉ MÁRT A BORBÁS KÁROLY PERES-TROJKA! GLASZNOSZ ISTVÁN CÚTH JÁNOS RÉVFFY LÁSZLÓ CSAPÓ ENDRE SAÁRY ÉVA MAG. VITÉZ CSOKNY Al PÉTER SALVGYÖRGY CSÓKNÉVERESS ETELKA DR. SA~V ÁRJ LÁSZLÓ DR. ÉLES GÉZA SISA ISTVÁN FAZAKAS FERENC SOÓS JÓZSEF FRJEDRICH OTTÓNÉ MÁRIA SUGAR DENNIS Y FRANK GÖRGÉNYI LÁSZLÓ SULYÁNSZKY JENÖ VITÉZ HAMVAS JÓZSEF SZARVAS JÓZSEF HERNÁDI TIBOR DR. TÁPA Y MIKLÓS HETVEV SÁNDOR TOMORV ZSUZSA DR. JAJCZA Y FRIGYES VIHAROS VIKTOR JANKOVICH LÁSZLÓ ÜRMÖSANTAL KEMENES ERNÖ DR. ZÉTÉNYI ZSOL T KISS GÁBOR előadásai, valamint az elhangzottfelszólalások vagy írásban beküldött hosszászólások, javaslatok, beszámolók és párhuzamos ülések összefoglalói alapján sajtó alá rendezte: NÁDAS GYULA DR. (A beküldött e lőadásokat le hetőleg teljes egés=iikben kivonatosan vagy legalább címük sze ri nt közöltiik.)

5 ÁTTEKINTÉS Előszó I. A XXXVII. Magyar Kongresszus megnyitása II. III. IV. A jelenlegi hazai helyzet Magyarságunk sorskérdései Kiállítások V. Irodalmi és művészest VI. VII. VIII. IX. Díszvacsora és a Magyar Bál Az Árpád Akadémia XXXII. évi közgyűlése Egyéni működések Előadások A Magyar Kongresszus keretében rendezett ülések és előadássorozatok A Magyar Nemzeti Világtanács X. Közérdekű közlemények Életrajzi adatok XI. XII. Névmutató Részletes tartalommutató

6 Dr. Nádas Gyula (Cleveland, OH): ELŐSZÓ Senki sem tehet arról, hogy származását illetően milyen családban született. Nem tehet róla, mert szülei utódaként lehet fehér, színes és sem fajtája, sem vallása, sem nemzetisége hovatartozása tekintetében nem hibáztatható. Ez azonban csak a kezdet, mert a mai modem világban az egyén készsége, jó szándéka és igyekezete felemelheti a társadalom magas rétegébe és sokan a legszegényebbek közül is dúsgazdagok lehetnek. A származás tehát lehet előny is, meg hátrány is. Gondoljunk csak a francia forradalomra vagy akár a közelmúltban lejátszódó orosz forradalomra, amikor megölték az éjen levőket. De gondolhatunk az amerikai színes börű sport emberekre is, akik, ha kiválók, akkor évi többmillió dolláros szerzödést köthetnek. Ezek azonban kivételek, csak egyeseket érhet ilyen szerencse úgy, mint a sorsjátéknál százezrek fizetnek és egy lesz a milliomos. A múltban a személyi erő volt az, aminek birtokosa hadvezér lehetett {pl. Kinizsi) vagy államfő is. A mai modem technika óriás mértékű fejlődése következtében a feltaláláknak ad lehetőséget ahhoz, hogy anyagilag az élre jussanak. De ne álmodozzunk. Maradjunk meg a középszerűség tehetőségei mellett, ami általában mindenki részére biztosítható, a megelégedett, nyugodt élet. Azt állítottuk, hogy senki sem tehet arról, hogy milyen családba szilletik. Amikor azonban felnő, akkor már a saját szerencséjének a kovácsa, amikor is az életnek majdnem minden kiterjedésében biztosíthatja saját sikerét. Hasonlataimat mindig az állati és növényvilágból veszem. Egy vad almának a gyümölcse általában ugyancsak vad lesz. Ha ellenben gondozzák, ápolják, akkor a legfinomabb gyümölcsöt termelheti. Óriási előny, ha aszillő foglalkozik gyermekével és nem hagyja, hogy az utca nevelje. A gyermek a család legfontosabb "tőkéje", ha foglalkoznak vele, akkor a legjobb befektetés. Ha hagyják elzülleni, egész életükön át lehet eltartani. Ezt általában mindenki helyesli, elfogadja, azután mégsem foglalkoznak eleget a gyermekkel. Sok esetben a gyermek idegen a családban, a szülői szeretet, gondoskodás

7 hiányában. A gyermek magára van hagyatva és ha rossz társaságba keru!, könnyen elzüllik. Rövid földi életemben számtalan családot ismertem meg, mindkét véglettel. Szeged környékén élt egy nagyon szegény munkás család, az első háború alatt sokszor még kenyerük sem volt. A kisfiú nagyon el volt keseredve, s egyszer, amikor az út porában játszott, arra utazott egy jól öltözött ember. Megszólította: - Bácsi, mit kell tennem, hogy én is jobb módban éljek? - Tanulni kell fiacskám - volt a pozitív válasz. A kisfiú megfogadta a tanácsot, az iskola legjobb tanulója lett és még az egyetemet is elvégezte. Ma, Floridában, többszörös milliomos. Vagy említsem meg nagy számú barátaimat, akik még a középiskolát sem végezték talán el, de mint kiváló mechanikusok itt, Amerikában mühelyeket nyitottak, majd gyárosok lettek és gazdagok. Nem mindig az iskolai végzettség számít, hanem az egyén akaratereje, megbízhatósága és szaktudása. Az iskola csak az alap, de mindenki önmagát müvelheti tovább. A legjobb segítség erre az olvasás, elsősorban a szakismeret bövítése, de a helyes világszemlélet is. A Krónika a magyarságtudomány egyik legjobb gyűjteménye, amelyben Hazánk kiválóságainak előadásai és számos szaktudós tanulmánya olvasható. Amit ök egy életen át tanulmányoztak, annak kész terméke kerül az olvasó kezébe, amely mindenki tudását előbbre viszi. A Magyar Társaság nagy áldozatot hoz a jelen és a jövő számára megőrizni ezeket az előadásokat. S amikor az egyes évszámokat szeretettel átnyújtjuk az olvasó részére, kérjük, ebből szerzett tudását is használja a saját előnyére és szülöhazánk javára.

8 l. A XXXVII. MAGY AR KONGRESSZUS MEGNYITÁSA A XXXVII. Magyar Kongresszus l Magyar Találkozó l 997. november 27-én, pénteken reggel 9 órakor a Sheraton Cleveland City Centre Hotelban kezdödött. Dr. Nádas Gyula (Cleveland, OH): MEGNYITÓ Hiszek egy Istenben. Hiszek egy Hazában, Hiszek egy isteni örök igazságban, Hiszek Magyarország f eltámadásában. Ámen. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Kongresszusunkon megjelent elöadóinkat, a világ m in den tájáról eljött vendégein ket, s engedjék meg, hogy előadóinkat előadásaik előtt mutathassuk be. Kongresszusunkat, a Magyar Találkozókat immár 37. éve tartjuk meg, jövünk össze, hogy Szülöhazánk sorsának kérdéseit megtárgyaljuk és a lehetőség határain belül igyekezzünk a megoldhatatlan kérdéseket rendezni. Jól tudjuk, ez Dávid harca a Góliáttal, azonban úgy érezzük, hogy amíg élünk, addig remélhetjük, hogy váratlan események - amelyek esetleg nem lesznek kellemesek - felerősítik ami gyenge erőinket. Úgy tanultuk ifjú korunkban, hogy a történelem megismétli önmagát és tudjuk, hogy Róma hatalma akkor zuhant le a mélybe, amikor a legmagasabb ura volt a világnak, amikor a jólét következménye az erkölcsi bukást eredményezte, és a különbözö tényezök eredményeképpen - látszat szerint - Amerika bukását is majd ez eredményezi. Ma Amerikának nincsenek barátai, csak irigyei. Amerikát ma nem népének érdeke szerint irányítják, hanem a nemzetközi pénztöke és a.világhatalom elérésének tervei. 8

9 Felhívom szíves figyelmüket egy, a Kongresszusunkhoz intézett levélre, amelyet Lengyelországból kaptunk, s amelyben lerögzítik: az amerikai kormány politikája az elmúlt 30 évben elsősorban a fehér népek ellen irányult világviszonylatban, és ezt három pontban indokolják a.) a nukleáris fegyvereket az európai népek közötti egyenetlenség ellen irányítják, b.) az amerikai CIA feladata, megakadályozni a fehérek bevándortását és csak a nem fehéreket kívánják előnyben részesíteni és c.) ez a legérdekesebb, éspedig az, hogy Amerika kifejezetten konnányzati politikája szerint a fehér többség elleni diszkriminációs politikát gyakorolja, mind a munkahelyek szempontjából, mind a szociális támogatás vonalán. És ez: fehér személyek világhódító politikája. Nincs kommentár hozzá. Csak ismételni tudjuk, amióta a világon emberek élnek, az erősebbek elnyomják a gyengébbeket, rabszolgák vannak, akik szalgálják a hatalmasokat. Ha vesszük magunknak a bátorságot, hogy megvizsgáljuk a problémák okozóit, akkor azt két kérdésre vezethetjük vissza. Az egyik a vallás, a másik a pénz uralkodása. Idő hiányában csak arra utalok, hogy az elmúlt évezredek a különféle nemzeteknél különféle Istenhitet építettek fel, s ez a különbözöség okozza azt, hogy a keresztény vallások járnborrá nevelték az emberiség egy részét, míg a többi vallás tagadja a nem hozzájuk tartozók felsőbbrendűségét. S amíg nem lesz egységes Istenhit és szemlélet, addig béke sohasem lesz. A másik a pénz kérdése. Az előző években már beszéltunk arról, hogy a pénz eredeti rendeltetése a cserekereskedelem nehézségeinek a megszűntetése, egy olyan pénzféleség, amelyért mindenki vásárolhat és eladhatja azt, amiben feleslege van. Abban a pillanatban azonban, am ikor a pénz már m int vagyon jelentkezik, akkor a termelő eszközök száma megszaporodik, most már a nyersanyag és a fizikai erő mellett a töke ismint termelő erő jelentkezik. Azonban, amikor már a töke még jobban felhalmozódik, akkor az, aki tökében erősebb, mint vetélytárs jelentkezik és elnyomja a gyengébbet Tehát - hacsak egy harmadik világháború nem oldja meg a kérdést -, a világ vezetöinek meg kell oldania azt, hogy a vallásban az erkölcsi felfogás azonos legyen, mégha pl. Amerikában több mint l 00 9

10 féle vallásfelekezet is van. Úgyszintén meg kell oldania azt a problémát, hogy egyesek óriási vagyont tudjanak felhalmozni a többi kárára. Nincs szükségünk eltartottakra, akik nem hajlandók dolgozni, de nincs szükségünk vagyonmágnásokra sem. Egyensúlyt kell teremteni mind a gazdasági kérdésekben, mind biztositani az egyenlő jogokat minden ember részére fajra, vallásra és nemzetiségre való tekintet nélkül. Köszönöm türelmüket, a Magyar Kongresszust ezennel tisztelettel megnyitom. Dr. Nádas Gyula, a Magyar Kongresszus elnöke. (Somogyi F. Lél) 10

11 Il. A JELENLEGI HAZAI HELYZET ÍGY KEZDŐDÖTT Az FKGP és a KDNP összehangolja programját A Nemzeti Szövetség Magyarországért Egyesület szervezésében, közös sajtótájékoztatót tartott dr. Torgyán József, az FKGP elnöke és dr. Giczy György, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke. Amint elhangzott, a Nemzeti Szövetség Magyarországért Egyesillet szeretné elérni, hogy a kormányra kerillő pártok a kormányzás megkezdésének időpontjára már egyeztetett programmal induljanak, mondta dr. Hasznos Miklós, az egyesület elnökségének tagja, felszólalásában. Dr. Torgyán József elmondta, hogy az FKGP és a KDNP vezetése a program egyeztetésével kapcsolatosan sikeres tárgyalásokat folytatott és a mai napon már az eredményről számolhattak be. Kilenc bizottságat hoztak létre, amelyeknek feladata a pártprogramok részletes egyeztetése. Dr. Giczy György, a KDNP elnöke, hangsúlyozta, hogy két történelmi párt találkozott most és történelmi jelentőségű lehet, ha megvalósul mindaz, amiben megállapodtunk. Az alábbiakban teljes terjedelemben közöljük a két párt közös nyilatkozatát: (Készült a Nemzeti Szövetség január 22-i sajtótájékoztatója alapján.) Közös nyilatkozat A dr. Balaton Péter soros elnök által képviselt Nemzeti Szövetség Magyarországért, a dr. Giczy György pártelnök által képviselt Kereszténydemokrata Néppárt és a dr. Torgyán József pártelnök által képviselt Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt a korábban lefolyt előkészítő tárgyalások és az ezeket záró január 22. napján történt megbeszélés alapján az alábbi tájékoztatást adja: ll

12 l. A tárgyaló felek egyetértenek abban, hogy a mai naptól kezdve a következő általános országgyűlési választásokig a programjaikat, országgyűlési munkájukat és kialakítandó álláspontjaikat egyeztetik. Kölcsönösen meghatározzák, mely kérdésekben értenek egyet, melyekben nem, és kölcsönösen tisztázzák a még egyeztetendő kérdések körét is. 2. A tárgyaló felek a mai nappal elkezdik a következő országgyűlési választásokat követő kormányzati ciklusra való felkészillésilket. 3. A fenti két pontban írt célok megvalósítása érdekében nyolc napon belül kíjelölik tárgyaló küldöttségeiket és megkezdik az egyeztetéseket Kelt Budapesten, január 22. napján. Dr. Balaton Péter a Nemzeti Szövetség Magyarországért soros elnöke Dr. Giczy György a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke *** Dr. Torgyán József a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt elnöke Kérdés: Ki tudja azt, hogy mi történt január 22 és a lezajlott választás ideje között? Talán majd a történelem beszámol erről! Csapó Endre (Ausztrália): JOBBRA AT! Amikor a tengeren megfordul a szél, a hajósok átállítják a hajó vitorláit. Ez éppen olyan természetes, mint a politikai széljárás megváltoztakor végrehajtott orientáció. Ha balról jön: balra át, ha jobbról jön: jobbra át. Magyarországon killönösen, főleg azok esetében, akik valami módon fiiggenek is a politikától. Amióta a múlt század harmadik harmadában Magyarországon megjelent az arrogáns, nemzetellenes baloldal, azóta folyamatosan kíváltja a szembenállást Nem ok nélkül nevezik a politika tudományában reakciósnak azokat, akik szembenállnak mindazokkal a politikai mozgalmakkal vagy ideológiákkal, amelyek az internacionalizmus szelgálatára alkottattak meg. A reakció nem a támadás rohamcsapata, hanem az önvédelem reflexe. A reakció a nemzet védekezési mozdulata a nemzetközi baloldal (bolsevizmus) támadása ellen. Rákosinak- ahogy azt a Kremlnek jelentettetízmillió fasisztával kellett megküzdenie. Egy politikai akarat egy 12

13 ország ellen. Ez az attitűd nem 45-ben került Magyarországra, hanem a múlt század liberalizmusával, aminek a veszélyeire már akkor sokan figyelmeztettek, közöttük Prohászka Ottokár püspök is. A baloldali nyomás Magyarországon állandó és rendkívül erős, jelen van a politikai kulturális és társadalmi élet minden területén - a haladásnak és m in den egyébnek, hasznosságnak az álarcával elkendőzve azt a szándékot, hogy a nemzetet testileg-lelkileg leigázzák Ez a szándék brutális megnyilatkozott 1919-ben és 1945-ben, amikor minden baloldali erő egyszerre támadta meg a nemzetközi baloldal által mindkét esetben kiprovokált, a háborús védekezés összeomlása következtében kiszolgáltatott nemzetet. Az első kísérlet 133 napig tartott, a második 50 évig, szinte napjainkig - és még nem biztos, hogy valóban átestűnk a történelmi holtponton. A reakció, a nemzeti védekezés, soha nem volt sem egységes, sem megszervezett. Lelkesedésen, nemzeti felbuzdujáson kívül másra nem igen futotta. A baloldali profizmussal szemben, amely a munkázmozgalmak kizárólagos szervezője volt, a jobboldal csak lelkes egyéneket, aggódó írókat, értelmiségieket, és tehertételként ostoba karlendítőket vonzott. Horthy országlása idején sem tudott megszervezödni az ország a kizsákmányoló kapitalizmus és a kizsákrnányolt tömegeket politikai mozgalmakba és frontszervezetekbe tömörítő baloldali internacionalizmus ellenében. A politikai viták Magyarországon hevesek, sarkosak, szenvedélyesek. A nagy többség, amely nem akar a politika áldozatává válni, igyekszik a fennálló, az érvényesülő irányzatokhoz hasonulni, velük kiegyezni, megalkudni. A magyarak nem a nyertes háborúk hősei, hanem a vesztes háborúk, forradalmak, megszállások, szipolyozások, rátelepedések gyakorlati túlélői. A többség törés idején sem viszi a bőrét a vásárra, bár tudhatná: a "büntetés" mindig kollektív. Az alap-reflex a túlélés novemberében, azután, hogy a Keleti Kárpátokból Budapestre kerültem, úgy találtam, mindenki hungarista. (,,Kérlekalássan, én már régen szimpatizáltam a hungarizmussal"...) Egy év múlva - orosz fogságból kiszabadulásom után - mindenkit demokrataként ismertem meg. (,,Kérlekalássan, én mindig híve voltam a demokrácia gondolatának".) Azt viszont már nem akartam megvárni, hogy,,kérlekalássan, én mindig vágytam intemálni, börtönözni, akasztani, rágalmazni becsületes magyar embereket a dicsőséges világeszme érdekében". 13

14 Félretéve a szemléltetés sarkos példáit, a napraforgó hatásokat nem lehet nem észrevenni. A most leváltott rendszer egyedi pozícióik magassága arányában érdekelt abban, hogy a kormányváltás minél kevesebb változással jöjjön létre. A kommunisták Magyar Szacialista Pártja vezetői körében már kijelentették, hogy a leendő kormány konstruktív ellenzéke kívánnak lenni. Ehhez az kell, hogy ne bolygassák az általuk meghozott intézkedéseket A külpolitikát, NA TO-t EUcsatlakozást, szomszéd országokkal való viszonyt emlegetik, meg a gazdasági stabilizációt, az elért eredmények megtartását Amiképpen 8 évvel ezelőtt szorongatták az Antall-kormány nyakát annak érdekében, hogy ne firtassák a multat, legyen béke és megértés (félévszázad sérelmeinek feláldozásával), éppúgy most is erős kívánságuk, hogy az elprivatizált államvagyon hovalettét ne hozzák már szóba. Jómódú emberekre szüksége van az országnak, már pedig ők képezik az annyira kívánatos belföldi tőkések rendjét. Egyre-másra jelennek meg olyan cikkek a baloldal lapjában, amelyek figyelmeztetik a leendő kormányt, azon belül a Fideszt, a viselkedés szabályaira. Ezek egyike Dessewffy Tibor szociológus cikke a Népszabadságban - és nem kétséges, ez a D. Tibor és ez a lap a kommunisták Magyar Szacialista Pártjának kívánságait közvetíti. A cikk annyira tipikus és összefoglaló, hogy érdemes ismertetnem. Öt feltételt szab a szociológus a Fidesznek, amiből az első kettőt abszolút feltételnek, a maradék hármat irányadónak nevezi. Az első abszolút feltétel "az euroatlanti integrációs folyamat folytatása és eredményes befejezése". A másodikat így fogalmazza meg:,,a másik abszolút feltételről sem kell túl sokat beszélnem. Biztos vagyok abban ugyanis, hogy Orbán Viktor valódi demokrata és semmiféle engedményt nem tesz Csurka nemzeti szocializmusának. Ezt a Fidesz vezetői többször is megerősítették az elmúlt napokban. Úgyhogy inkább csak a feljegyzés kedvéért rögzítsük, bármilyen kormány csak addig számíthat az én tárnogatásomra, amíg Csurkától mindenben, annak minden közeledése esetén következetesen elhatárolódik". De mi van akkor, ha amindenben elhatárolás gyűjtőtárában Csurka olyanokat fogalmaz meg, amik az ország érdekében állnak? Az eddigiek inkább ezt példázzák. Pl. a családok helyzetének javítása, a privatizáció átvilágítása, a törvényesség erősítése, a közbiztonság javítása, a magyar vállalkozókat sújtó terhek csökkentése, a termőföld magyar kézben megtartása - nos ezek a Fidesz-programban mind benne vannak. De 14

15 miután a MIÉP programjának is részei, a Fidesz-kormánynak - Dessewffy véleményeszerint - ezektől el kell határolódnia. A további három feltétel egyike "Elitcsere/klientúra" címet visel. Ami az elitet illeti, azt békén kell hagyni: "mivel a gazdasági elitcsere ma már nem feladata a kormánynak". Vagyis a kommunisták között szétosztott állami vagyon maradjon végleg az elvtársak magánvagyona. A következő feltétel a "stabilizáció eredményeiről " szól. Ezen az elnevezésen propagálták az ország kifosztását, az adósságterheknek és a korábbi állami közterheknek az adófizető munkavállalók és kisvállalkozók nyakába varrását, annak a rendnek megfelelöen, hogy az állami tennelő üzemeket elvették az államtól a privatizálók, de a szociális gondoskodást nem vállalták magukra. Ez képezi jelenleg az ország kifosztásának törvényes mechanizmusát. Erről így fogalmaz Dessewffy: "Azért, hogy a rászorultakon és a 'rendszerváltás vesztesein' segíteni tudjunk, a szenvedéssel kikínlódott makro-ökonómiai egyensúlyt meg kell őrizni. Az esélyt erre a Bokros-csomag megteremtette. Ezt a valóban történelmi esélyt nem szabad az Orbánkonnánynak elherdálnia felelőtlen engedményekkel - épp azok érdekében, akik egyébként jogosan követelik helyzetük javítását". Ezt a bekezdést külön taníthatnák, mint újságírói rabulisztika csillogó példáját. Felszabadulás, munkáshatalom, szabadság, egyenlőség, testvériség Bokros-csomag. Úgy segítünk a rászorultakon, hogy folytatjuk mindazt, amitől rászorultak lettek. Ugye értjük. Az utolsó feltétel a zsigeri gyűlöleté. Így hangzik: Címe: Ideológikos nyelvezet. "Az első demokratikusan választott magyar konnány feleslegesen túlideológizálta a közbeszédet. Ettől a Fidesz-konnánynak tartózkodnia kell: nincs szükség arra, hogy Horthy Miklós születésnapját nemzeti ünneppé tegyük, hogy bevezessük az oktatás elötti imát stb. Hacsak a Fidesz nem kerül koalíciós partnerétől kiszolgáltatottan függö helyzetbe, akkor biztos vagyok abban, hogy maga sem forszírozná ennek a hibának a megismétlését". Csurka István a választások óta sokat szerepel a tévében, rádióban, újságokban. Szinte minden alkalommal kijelenti, hogy minden 15

16 nemzeti érdekű szándékában támogatja majd a Fidesz- konnányt, és hogy a parlamentben országos érdekű törvényhozói munkában kivánnak részt venni. Eheti sajtótájékoztatóján emlékeztetett, hogy "a Fidesz választási győzelmét jelentős mértékben köszönheti keresztény értelmiségi csoportoknak, egyesületeknek, mértékadó személyek mellette való kiállásának. Ezek az egyének és ezek a társaságok nemzeti konzervatív, keresztény erkölcsű változtató erőt láttak és látnak ma is ebben a liberális pártban. Most a kormányalakítás és a kormányprogram meghirdetése előtt már érezhetők bizonyos irányzatok, síkból elmozdulások, amelyek arra mutatnak, hogy a kétségtelenül nagy nyomás alatt álló Fidesz esetleg nem szolgálja meg a beléje vetett bizalmat. A magyar társadalmat már több ízben súlyosan becsapták Legutóbb az MSZP ígért választóinak létbiztonságot, tisztes életszínvonalat, munkát. És lett belöle Bokroscsomag. A becsapott választák azonban hallgattak, legfeljebb morgolódtak. A nép minden eddigit felülmúló fogyatkozással válaszolt a megcsalására. A Fidesz vezetői fiatal emberek. Semmiképpen nem lehet azonosítani, összemosni öket a Hom-Pető-féle bolsevik-ávos erntökön nevelkedett politikusokkal A nyomás is nagy rajtuk, azonban a legnagyobb nyomás sem felmentés. Ígéreteik nem teljesítése nekik sincs megengedve. A magyar társadalom még egyszer nem engedheti meg, hogy becsapják. Ezért éppen azoknak a keresztény-nemzeti köröknek a felelőssége a számonkérés és a figyelmeztetés, amelyek emberi-politikai betétjeiket a Fidesz választási győzelmébe helyezték el". Egy kérdésre, hogy miért van ez a nagy elhatárolódás a MlÉP-től, Csurka azt válaszolta, hogy ö sem érti, hiszen nem ez a párt az, amelyikről ellehet mondani, hogy többek között és például kommunistákat akasztatott. Az elhatárolódási láz mégsem terjedt ki mindenkire. Lezsák Sándor Népszabadságbeli interjújában visszakérdezett a meghökkent riporternek, hogy,,mit tett a MIÉP, ami miatt el kellene határolódni tőle?" A válasz természetesen elmaradt. Azt már mégsem mondhatta, hogy a keresztény nemzeti értelmiség pártja. Azt sem, hogy netán megtanítják az iskolásgyerekeket imádkozni. Vagy lebontják végre a Szabadság téri szavjet emlékművet, szaborparkba viszik Károlyi Mihály szobrát. A bolsevisták részére persze félelmetes. Félelmetes "minden, ami van" ezekben a századvégi esztendőkben. 16

17 "Minden, ami van" címmel jelenttette meg a Püski Kiadó Csurka politikai írásainak és beszédeinek gyűjteményét három kötetben, 1500 oldalon forintos ára ellenére az Ünnepi Könyvhét legsikeresebb eladása volt. A Napi Magyarország tudósítója így ír róla:,,a Püski Kortárs sorozatában megjelent könyv nyilvánvalóan a könyvheti toplista élén végez. Öt napon át, három órán keresztül dedikálta könyvét, kigyózó sorok álltak asztalánál". Itt most az a kérdés - és emiatt a nagy ijedelem-, hogy a Fideszkormány a reakciónak, s nemzeti ellenállásnak lesz-e a kormánya vagy elfogadja Dessewffy-féle figyelmeztetést : el a kezekkel a privatizációs ügyektől Hamarosan megtudjuk, hogy a Fidesz programjának a privatizációs visszaélésekre vonatkozó részei csak kortesfogás voltak vagy elkötelezettség. Az újságok is és a televízió is közölte Csurka István figyelmeztetését. Horn Gyula 18 milliárd forintot osztott szét május l O és 24 között a Pénzügyminisztérium tudta nélkül leghűségesebb emberei és az általuk vezetett vállalatok között, az Állami Vagyonügynökség pénzéből. Ebben az a jelenség, hogy a média közölte és senki nem cáfolta. Eddig nem figyeltek oda, most odafigyelnek, mit mond a MIÉP elnöke.,,a damaszkuszi út ismét zsúfolt" bja Székely Kecskés János a Magyar Demokratában, majd így folytatja: "Csak mostanában visszafelé áramlanak rajta. Éppen ezért lelki szemeimmel korábban teljesen elképzelhetetlen dolgokat is látok. Pl. a nemrég Göncz Árpádtól kitüntetést átvevő Oemján Sándort a küldöttek között egy Fideszkongresszuson; ezen pártnak a remek képességeit felajánló Vámos Miklóst; egy Orbán Viktort dícsérő, szeretetteljes atyai gondoskodásról tanúskodó Mester Ákos cikket; egy Hankiss Elemér tanulmányt a Népszabadságban arról, hogy a választások tétje: leváltjuk-e a jelenlegi korruptokat; esetleg egy Fenesik Flóra kesergőt, amelyben a Demokratikus Charta vezetőinek tesz szemrehányást vagy látjuk Kepes András kiváló műsorában Makovecz Imrét és Karátson Gábort. Sőt, horribile dictu, még azt is el tudnám képzelni, hogy Selmeczi György a Szatellitben nemcsak Torgyán Józsefet, hanem Hom Gyulát is kigúnyolja". Minden attól fiigg, Orbán Viktorék kézbe tudják-e venni a kezdeményezést. Az, hogy fiatalok, még előny is lehet. Nyolc évet töltöttek el parlamenti munkával, pártszervezéssel, politizálással Volt idejük meglátni, hogy Magyarországon két élesen elválasztható lehetőség van: a nemzetközi baloldal kiszolgálása vagy a nemzeti védekezés fel- 17

18 vállalása. A kettő között lehet ugyan lavírozni, de az Antatt-komány sorsából és a kétszínűség következményeiből tanulni is lehet. Most az első lehetőség alulmaradt a választásokon. A másodiknak, a nemzeti érdekek szalgátatának friss tavaszi erői mutatkoznak. Ha nem a most győztes fiatalok, akkor majd mások lengetik a zászlót az immár nyomuló tömeg előtt. 18

19 m. MAGY ARSÁGUNK SORSKÉRDÉSEI Dr. Nádas Gyula (Cleveland, OH): FELSzAMOLÓDIK-E AZ EMIGJUCIÓ? A Magyar Nemzet évi június 17-i számában egy fontos és érdekes cikk jelent meg (cúne: Amerikai magyarak között) Pomogáts Béla tollából. Erre szeretnék megjegyzéseket tenni. Pomogáts Béla cikkének minden megállapítása igaz és az új magyar kormány figyelmébe is ajánlható, de ma már néhány pap kiküldésével vagy egy magyar középiskola felállításával a beolvadás tényét nem tudjuk megakadályozni és ezért fontos, hogy lényegesebb kérdésekkel is foglalkozzunk. Induljunk ki abból, hogy a történelem ismerete rendkívül fontos és annak ismeretében a végkövetkeztetés csak az lehet, hogy az Amerikában élő és valamikor 2 milliós számot kitevő magyar emigráció is beolvad majd és ez ellen senki sem tehet semmit sem. Többféle magyar emigráció ismeretes. Az első tömeges magyar menekülés hazánkból a tatárjárás alatt történt és az akkori magyar menekültek csak azért tértek vissza Magyarországra, mert a tatárok hirtelen és váratlanul hazamentek. A Thököly, Rákóczi, Kossuth által vezetett szabadságharcok emigránsainak nagy része letelepedett az új hazában és idővel beolvadtak a befogadók közé. (Amerikában még ma is több Kossuthról elnevezett helység van, ahol már senki sem beszél magyarul.) Kivételnek számítanak az 1900-as évek tömeges kivándorlói, akik megélhetési okokból hagyták el hazánkat, anyanyelvüket megőrízték, templomokat és iskolákat létesítettek, és miután itt anyagilag megerősödtek, sokan vissza is tértek Magyarországba. A második világháború 1945 utáni emigrációja többségében főhatóságaik rendelkezése miatt hagyta el hazánkat (e sarok írója is családjával együtt), de csak Ausztriáig vagy Németországig visszavonulva, és itt várta meg a háború végét. Ha a Szavjetunió betartotta volna a békeszerződésben vállalt kötelezettségeit, amely szerint az Ausztriából való kivonulás után 6 hónapon belül Magyarországról is ki kell vonulnia, az egész magyar emigráció azonnal hazatért volna. 19

20 Köztudomású, hogy még így is, bíztak az ígéretekben, többségükben hazamentek "felépíteni a hazát". Nem tudták, hogy a sz űrö állom á sokon legtöbbjüket kihallgatják és "elkövetett háborús büneik m i att" egyenesen tovább viszik Szibériába. Ezek az áldozatok a közelmúlt történeimét sem ismerték, amely szerint a kommunizmus elsö ténykedése a hatalom átvétel után minden országban az értelmiségi vezetöréteg kiirtása volt ban jelentős életük megmentéséért. tömeg hagyta el hazánkat, nagyobb résztik Állítom, hogy Magyarország az évi kommunista megszállás kezdetén létszámához viszonyítva a világ leggazdagabb országa volt. Ezt tették tönkre a kommunisták minden magántulajdon államosításával és a magyar természeti kincsek in"gyen való kiszolgáltatásával a győztes Szovjetuniónak. Köztudomású az is, hogy az emigráció az első években éhezett, a tengeren túli kivándorlás után csak hosszú évek után rázódott bele az új környezetbe, de gyermekeik és unokáik már külföndön születtek, anyagilag megerősödtek, állandóan jelentős összegekkel segítették otthon lerongyolódottá váló rokonaikat és barátaikat. A nehéz és komoly munka következtében a megélhetés biztosabb lett, de ez kiölte az emigráció nagy részéből a nemzeti érzést. Magyarságuk visszaesett arra a szintre, hogy évente kétszer-háromszor elmentek a magyar nemzeti ünnepekre és ott megtapsolták a szónokokat. Az elmúlt 50 év után káros hatását tapasztalva megállapíthatjuk, hogy az újabb két nemzedék magyarnak való megtartása pár pap vagy iskola fel állításával nem remélhető. Ha tehát az emigráció sorsával foglalkozni kívánunk - és ez valamennyi magyar államvezető kötelessége - akkor a kormánynak olyan intézkedéseket kell foganatosítani, amelyek lehetövé teszik az idegenbe szakadt magyarak egy részének hazatérését. Aki tehát az emigráció elvesztéséért aggódik, annak ezt a feladatot kell megoldania. Ha a közelmúlt magyarorszag1 helyzetet vizsgáljuk, akkor megállapíthatjuk, hogy ma Magyarország nem az igéretek földje. A legsürgősebb kérdés: megoldani a közbiztonságot A haza látogatók majdnem egyöntetűen arról panaszkodnak, hogy embereket világos nappal kirabolnak vagy megölnek és senki sem mer az áldozatok segítségére sietni, még a rendörség sem. Az otthon élök meg vannak 20

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Nekünk is erre kell törekednünk! Mi is erre törekszünk!

Nekünk is erre kell törekednünk! Mi is erre törekszünk! Minden nemzedéknek van egy különleges és elsőrendű feladata. Az én nemzedékemnek nem az a dolga, hogy mindenáron jobboldali vagy baloldali legyen. Nem az a mi feladatunk, hogy a kizárólagosságot mindig

Részletesebben

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK?

Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? Arany János FELLÁZADTUNK-E MI MAGYAROK? A népeknek természet szerint való jussa van a szabadsághoz, éppen úgy, mint a halnak a vízhez, a madárnak a levegőéghez, mert szabadság nélkül az ember nem is Isten

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella Legyetek nők, ha tudtok (Részlet) A szerelem misztérium a szex-szenvedély is az arról van szó mi férfiak, férfiak maradjunk, és nők a nők szabadok,

Részletesebben

233. ülésnap, 34. felszólalás

233. ülésnap, 34. felszólalás Felszólalás ideje 3:02 233. ülésnap, 34. felszólalás Dr. Dávid Ibolya (MDF) elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés Felszólalások: > Ülésnap adatai DR. DÁVID IBOLYA (MDF): Tisztelt Elnök

Részletesebben

TARTALOM DOKUMENTUMOK. A nemzetiségi anyaszervezet

TARTALOM DOKUMENTUMOK. A nemzetiségi anyaszervezet TARTALOM Elõszó................................ 11 Érdekképviseleti lehetõség integrációs alku............ 17 1. Az MNSZ a magyar és a román történeti diskurzusban......... 17 2. A romániai magyarság kisebbségpolitikai

Részletesebben

Történelem osztályozóvizsga követelményei

Történelem osztályozóvizsga követelményei Történelem osztályozóvizsga követelményei 12. osztály Az érettségi vizsgakövetelmények témái 9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig 8. Az első világháborútól

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést.

modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést. Bevezető Bevezető Kedves Kollégák! Egy olyan új tantárgyat vezetünk be a magyar oktatás rendszerébe, ami csak szerkezetében és elnevezésében új. Hiszen a közel másfél évtizeddel ezelőtt bevezetett etika

Részletesebben

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Közösségért szervezett nap tippek a hatékony szervezéshez Előszó A Telenor felelős vállalatként fontosnak tartja, hogy a legkorszerűbb mobiltechnológiai szolgáltatások

Részletesebben

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét.

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. A TRIANONI BÉKE Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. 1. Általános jellemzők: a többihez hasonlóan megalázó rablóbéke területi

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

Moszkva látványosságai

Moszkva látványosságai Moszkva látványosságai Vörös Tér Kreml Vaszilij Blazsennij székesegyház Gum áruház Moszkvai metró Arbat Moszkvai Állami Egyetem Tretyakov Képtár/ Galéria Lenin Mauzóleum Kolomenszkoje Fegyvertár Állami

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327 Jeney János 1 A MAGYAR NÉPESSÉG FELTÉRKÉPEZÉSE A 19. SZÁZAD VÉGÉN/ 20. SZÁZAD ELEJÉN Magyarország területén élő népeket ábrázoló térképek készítése a történelem során a 19. század közepétől a 20. század

Részletesebben

Tisztelt Ünneplő Szigetszentmiklósi Polgárok!

Tisztelt Ünneplő Szigetszentmiklósi Polgárok! Tisztelt Ünneplő Szigetszentmiklósi Polgárok! "És kérdik, egyre többen kérdik, Hebegve, mert végképp nem értik Ők, akik örökségbe kapták : Ilyen nagy dolog a Szabadság?" Fogalmazta meg az 1956-os forradalom

Részletesebben

a turisztikai szakma iránt érdeklődőknek 5

a turisztikai szakma iránt érdeklődőknek 5 a turisztikai szakma iránt érdeklődőknek 5 BEVEZETŐ ÉS KÖSZÖNÖM Ezen könyvet a HungarHotels és a Béke Szálloda valamikori dolgozói állították össze, hogy a közös munkának és az együtt megélt napok emlékének

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

Bevezető film. Vallásos családban nőttem fel. Három generáció, hat esküvő (Koltai Panni története) (Galpert Ernő története)

Bevezető film. Vallásos családban nőttem fel. Három generáció, hat esküvő (Koltai Panni története) (Galpert Ernő története) Bevezető film http://www.centropastudent.org/?typ=sprache&flang=eng&movid=34&nid=78&q=m Vallásos családban nőttem fel (Galpert Ernő története) http://centropastudent.org/?typ=sprache&flang=hu&movid=13&nid=43&q=m

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

Hung. Monitoring 19.5.89. (Kossuth Rádió, Hírek, 16 h ) - Megalakult a magyar Helsinki Bizottság, A ma már szerencsére természetes eseményről számol be Szilágyi Gabriella. - Az alakuló ülésen Schwarzenberg

Részletesebben

Van-e magyar kérdés Romániában?

Van-e magyar kérdés Romániában? Van-e magyar kérdés Romániában? Klaus Johannis decemberben hivatalba lépett 1 román államfő február 26-án, az Angela Merkel német kancellárral közösen tartott sajtótájékoztatóján tett egy, a magyar közéletben

Részletesebben

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák Történelem Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Óraszám A tanítás anyaga Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák Felhasznált eszközök

Részletesebben

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000 Dátum : 2005.12.07. - 2000 Adó : ATV Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Credit: 0000 - A mûsorvezetõ következõ vendége, Szolnoki Andrea fõpolgármester-helyettes. Öt budapesti kórház indít egy programot, méghozzá

Részletesebben

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél!

7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! 7. Hiba Irreális igényeid vannak ahelyett, hogy tökéletes férfit nevelnél! Nicholas Victor www.ferficsabitas.com A hetedik végzetes hiba, amit a nők elkövetnek párválasztáskor: Irreális igényeid vannak,

Részletesebben

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze.

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. A gyermek jogai Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. Az egyezmény szó egy olyan országok között létrejött megállapodást jelöl, ami biztosítja, hogy

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae

FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae Ceausescu Magyar Demokrata Fórum fegyverkezési verseny korl

Részletesebben

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM NYOLCADIKOS VIZSGA 5-8. ÉVFOLYAM ANYAGÁBÓL SZÓBELI VIZSGA TÉTELEK ALAPJÁN A szóbeli vizsga menete: a tanulók a tétel kihúzása után kb. 30 perc felkészülési

Részletesebben

100 éves a Közgaz! 1. forduló. Te lehetsz a jövő közgazdásza! (Vetélkedő kaposvári általános iskolák 7. és 8. osztályos tanulói számára) (1911-2011)

100 éves a Közgaz! 1. forduló. Te lehetsz a jövő közgazdásza! (Vetélkedő kaposvári általános iskolák 7. és 8. osztályos tanulói számára) (1911-2011) 100 éves a Közgaz! (1911-2011) Te lehetsz a jövő közgazdásza! (Vetélkedő kaposvári általános iskolák 7. és 8. osztályos tanulói számára) 1. forduló Válaszd ki a helyes választ, majd vezesd fel a mellékelt

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG

HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG A MAGYAR TANNYELVŰ KÖZÉPISKOLÁK IX. ORSZÁGOS TANTÁRGYVERSENYE HISTORIA NOSTRA TÖRTÉNELEM VETÉLKEDŐ A MAGYARSÁG TÖRTÉNELME AZ 1848-AS FORRADALOMTÓL A A KIEGYEZÉSSEL BEZÁRÓLAG I.FELADAT: Magyarázd meg röviden

Részletesebben

Dr. Natasha Campbell-McBride. GAP-szindróma Az emésztés és a pszichológia kapcsolata. Kézikönyv a pszichológiai zavarok természetes gyógyításához

Dr. Natasha Campbell-McBride. GAP-szindróma Az emésztés és a pszichológia kapcsolata. Kézikönyv a pszichológiai zavarok természetes gyógyításához Dr. Natasha Campbell-McBride GAP-szindróma Az emésztés és a pszichológia kapcsolata Kézikönyv a pszichológiai zavarok természetes gyógyításához A fordítás alapjául szolgáló mű: Dr. Natasha Campbell-McBride

Részletesebben

Feladatlap az 5-6. osztályosok részére

Feladatlap az 5-6. osztályosok részére K I S T É RSÉGI SZAKTÁRGYI TÖRTÉNELEMVERSENY Feladatlap az 5-6. osztályosok részére Az Emlékpont a magyar történelem 1945 és 1990 közötti időszakát mutatja be Hódmezővásárhely lakóinak élettörténetein

Részletesebben

A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban

A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban A politikai szereplők médiahasználata a hírműsorokban A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság gyorsjelentése Budapest, 2015. március A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Műsorfigyelő és elemző főosztálya

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Budai ófár. szült, akárcsak a padok. Külön érdemes szólni a csillárokról. Egyszerűségükbe is feltűnően szépek.

Budai ófár. szült, akárcsak a padok. Külön érdemes szólni a csillárokról. Egyszerűségükbe is feltűnően szépek. Budai ófár 2013. november bet jelent. A kerek évfordulót köszöntő sorokkal szubjektív érzéseinket kívánjuk közreadni. A Duna felől nézve alig-alig lehet észrevenni, pedig naponta tízezrek pillantanak rá

Részletesebben

Alba Radar. 11. hullám

Alba Radar. 11. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 11. hullám A Videoton labdarúgócsapat megítélése a székesfehérvári lakosok körében 2012. január 25. Készítette: Németh A. Violetta nemetha.violetta@echomail.hu

Részletesebben

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap Történelmi verseny 2. forduló A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap 1. Határozd meg Partium fogalmát, és sorold fel a Partiumot alkotó vármegyéket! (3 pont) 2. Az alábbi képeken Partium híres szülöttei

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA Harry Potter felnőtteknek ELŐSZÓ Sokszor tesszük fel, ha nem is hangosan, csak úgy önmagunkban a kérdést, miért tetszett egy könyv? Miért olvastuk el olyan hamar, vagy

Részletesebben

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program 23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015 "A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet" Kántor Zoltán A kommunikációs kompetenciák fejlesztése tanórán A. Curriculáris szempontok Analitikus program 1. Tanfolyam

Részletesebben

Az egészségügyi ellátási biznisz cégfilozófiája

Az egészségügyi ellátási biznisz cégfilozófiája Az egészségügyi ellátási biznisz cégfilozófiája Nemrég, egy különféle szakterületeket képviselô, Kanada különbözô részeirôl érkezett 40 üzletember és üzletasszony részvételével tartott megbeszélésen az

Részletesebben

Szerző: Horváth-Lukács Judit

Szerző: Horváth-Lukács Judit Örömteli családi ünnepségre készülünk! Bendegúz, legidősebb unokám, 6. születésnapja lesz a vasárnap. A szülinapi torta kapcsán jutottak eszembe a következő gondolatok. Kedves Olvasóm! Hadd meséljek el

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

Budapest ostromkalauz

Budapest ostromkalauz Mihályi Balázs Budapest ostromkalauz 1944-1945 Budapest, 2014 Tartalom Előszó... 7 Budapest ostroma (1944 45)... 9 Védelmi és támadási eljárások Budapest ostrománál... 20 Buda Észak... 29 Buda Dél... 62

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki Semmi új a nap alatt: kisebbségi jogok, kettős állampolgárság, autonómia A mostani kormányzati ciklus nemzetpolitikai alapvetéseként is értelmezhető Orbán Viktor beiktatásakor elhangzott kijelentése: A

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló 2013. január 30. Össz.pontszám: 30p Versenyző neve: Osztály:. Iskola neve:. Az utolsó fordulónak egyetlen témája van: a trianoni békediktátum (békeszerződés).

Részletesebben

tut Beszprémy Katalin

tut Beszprémy Katalin A népi hagyományok oktatásának fontossága az iskolarendszerben tut Beszprémy Katalin A népi kézművesség megmaradásának záloga a mesterségbeli tudás hiteles átadása a felnövekvő nemzedékek számára, ami

Részletesebben

Emberi jogok védelme a nemzetközi jog területén

Emberi jogok védelme a nemzetközi jog területén Emberi jogok védelme a nemzetközi jog területén 2012. ősz dr. Lattmann Tamás ELTE ÁJK, Nemzetközi jogi tanszék Emberi jogok fajtái Karel Vasak: Human Rights: A Thirty-Year Struggle: the Sustained Efforts

Részletesebben

Egyetérteni vagy sem? Ez itt a kérdés

Egyetérteni vagy sem? Ez itt a kérdés Egyetérteni vagy sem? Ez itt a kérdés A konfliktusok forrása a Családi Vállalkozásokban - illetve a nézeteltérések kezelése oly módon, hogy az eredmény mind az üzlet, mind a család javát szolgálja Chris

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon.

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon. A helység atmoszférája azt a célt szolgálja, hogy a fiatalok elkezdjenek gondolkodni arról, hogy mi a baj ezzel a világgal. Képek használata: rakj ki olyan képeket a falra, melyeken különbözõ karitatív

Részletesebben

fény VIVÁT HUSZÁR! Sárvár 2010. július 16-18. 2008-2010.

fény VIVÁT HUSZÁR! Sárvár 2010. július 16-18. 2008-2010. KÉPES KRÓNIKÁK fény VIVÁT HUSZÁR! Sárvár 2010. július 16-18. 2008-2010. 2 ELŐSZÓ HELYETT A történelem ismétli önmagát. 2008-ban Nagyvázsony adott otthont a VIVÁT HUSZÁR! elnevezésű viadalnak, s ennek alkalmából

Részletesebben

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Közvélemény-kutatásunk március 21-25. között zajlott 1000fő telefonos megkeresésével. A kutatás mintája megyei

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA MEGKÖZELÍTÉSÜNK Az Európai Unió eddigi történetének legsúlyosabb válságát éli. A 2008-ban kirobbant pénzügyi krízist követően mélyreható válság

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák Lengyel Diana - kezdtek bele a lányok mosolyogva a beszélgetésbe. Nagyon kevesen tudnak rólunk, ha megmondjuk, honnan és kik vagyunk, nagy szemeket meresztenek

Részletesebben

Rendezvényismertető prospektus. w w w. m e n t o o v. c o m

Rendezvényismertető prospektus. w w w. m e n t o o v. c o m Szegedi Sürgősségi Napok Rendezvényismertető prospektus w w w. m e n t o o v. c o m SZEGEDI SÜRGŐSSÉGI NAPOK RENDEZVÉNYISMERTETŐ PROSPEKTUS Készült A Szegedi Sürgősségi Napok Szervezői Bizottság megbízásából

Részletesebben

Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán

Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán 2009. október 16. Dr. Bernek Ágnes főiskolai tanár Zsigmond Király Főiskola "A jelenlegi globális világgazdaságban mindössze csak két

Részletesebben

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése

Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára. Célok. A képzés moduljai. Első modul. Önbecslés, önbizalom fejlesztése Önmenedzselés Képzés megváltozott munkaképességű személyek számára Célok Segíteni a megváltozott munkaképességű személyeket abban, hogy hatékonyan kezeljék a munkahelyi stresszt, változásokat, negatív

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

KÓDEX Reformkor és kiegyezés

KÓDEX Reformkor és kiegyezés M A G Y A R KÓDEX Reformkor és kiegyezés MAGYARORSZÁG MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETE 1790-1867 7 KOSSUTH KIADÓ Tartalom 1. FEJEZET / TÖRTÉNELEM 7 A NEMZETTÉ VÁLÁS KORA (1790-1848) / Dobszay Tamás-Hermann Róbert 7

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Gyenes Levente polgármester, Hodruszky Lajos alpolgármester, Fábián Béla, Garamszegi Sándor, Spaits Miklós, Tölli László képviselők.

JEGYZŐKÖNYV. Gyenes Levente polgármester, Hodruszky Lajos alpolgármester, Fábián Béla, Garamszegi Sándor, Spaits Miklós, Tölli László képviselők. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 17 én, 8.15 órakor kezdődő rendkívüli, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

Sajtómegjelenések Mentorprogram. Tartalomjegyzék

Sajtómegjelenések Mentorprogram. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék FEBRUÁR 26... 2 FÜGGETLEN HÍRÜGYNÖKSÉG... 2... 2 SZEGED SZERVER... 2... 2 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM... 3... 3 HÍREXTRA... 3 Sikeres a deszegregációs program... 3 WEBRÁDIO.HU...

Részletesebben

A személyiségtanuláselméleti megközelítései

A személyiségtanuláselméleti megközelítései Boross Viktor A személyiségtanuláselméleti megközelítései tanulás: viselkedésváltozás a tapasztalatok függvényében (pszichoterápia: viselkedésváltozása pszichoterápiás tapasztalatok függvényében) tanulás

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Paks. Zánka. Körmend. Kecskemét. Népliget, Építõk Sporttelep elõtti terület. streetballnet.hu. május 25. Kôbánya. június 1. június 15. június 22.

Paks. Zánka. Körmend. Kecskemét. Népliget, Építõk Sporttelep elõtti terület. streetballnet.hu. május 25. Kôbánya. június 1. június 15. június 22. 013. május 25. Kôbánya június 1. június 15. június 22. június 30. augusztus 3. augusztus 17. Nyíregyháza Paks Oroszlány szeptember 7. vasárnap Békéscsaba Zánka Körmend Kecskemét szeptember 28. FÔGÁZ Budapest

Részletesebben

Mindenkit nagy-nagy tisztelettel üdvözlök a városunk és a Magyar Közösség Pártja Kerületi és Járási Elnöksége nevében.

Mindenkit nagy-nagy tisztelettel üdvözlök a városunk és a Magyar Közösség Pártja Kerületi és Járási Elnöksége nevében. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Tisztelt Emlékezők, Kedves Barátaim! Mindenkit nagy-nagy tisztelettel üdvözlök a városunk és a Magyar Közösség Pártja Kerületi és Járási Elnöksége nevében. Májusnak e tájékán

Részletesebben

Tudnivalók a Vöröskeresztről

Tudnivalók a Vöröskeresztről Tudnivalók a Vöröskeresztről Kulcsszavak A Vöröskereszt és Vörösfélhold Mozgalom eredete és története Henry Dunant 1828-1910 A Vöröskereszt Mozgalom alapítója. Nagyon megindította a Solferinoi csata borzalma,

Részletesebben

Barcelonai Folyamat 10.

Barcelonai Folyamat 10. Az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra 40. Kultúrák közötti párbeszéd vagy a gazdasági érdekek újabb fajta megnyilvánulása? - az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra A mediterrán régió nagy és kiegészítő

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Családi Nap 6. tematikája; Sárospatak, 2013. július 13. szombat Cím: Rákóczi asztala család kincsei a múzeumban Ajánlott korosztály: óvodástól idős korig mindenkinek Segédanyag: Iskolatörténeti Kiállítás

Részletesebben

Magyar Nemzet: Eladták a Gardeniát 2011. augusztus 25.

Magyar Nemzet: Eladták a Gardeniát 2011. augusztus 25. Nyomtatott sajtó: Magyar Nemzet: Eladták a Gardeniát 11. oldal Megvásárolta a győri Gardenia Csipkefüggönygyár Nyrt. felszámolójától a márkanevet és a hozzá kapcsolódó jogokat a Rovitex Homedeco Group,

Részletesebben

Cégek árusítása SZLOVAKIA Úniós adószámmal rendelkező cégek Ár 1499, székhely és könyvelés www.cegekalapitasa.hu

Cégek árusítása SZLOVAKIA Úniós adószámmal rendelkező cégek Ár 1499, székhely és könyvelés www.cegekalapitasa.hu 1 / 5 2011.11.03. 10:40 Keresett kifejezés Mindenben KRSÉS Főoldal Rólunk Vendégkönyv Menü Rovataink Horoszkóp Partnerek Impresszum Nyereményjáték 2011. 11. 03 AKOONŐK.HU >> NŐKRŐ NŐKNK AZ SÉYGYNŐSÉG JGYÉBN

Részletesebben

A KOR GYERMEKE A beszélgetésünk rendhagyó, mint ahogy Sas István személye és pályája is. Az interjú során önmagát, mint individuumot folyamatosan háttérbe szorítja. Nem önmagáról, hanem a reklámról akar

Részletesebben

Megoldás és pontozási útmutató

Megoldás és pontozási útmutató Tanulmányi Verseny 2007/2008 TÖRTÉNELEM. (iskolai) forduló 2007. december 13. Megoldás és pontozási útmutató A kérdéseknél 1-1 pont adható minden helyes feladategységre. Az eltéréseket külön jelöljük.

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

6. AZ ÖNSZERVEZŐDÉSHEZ VALÓ JOG

6. AZ ÖNSZERVEZŐDÉSHEZ VALÓ JOG 6. AZ ÖNSZERVEZŐDÉSHEZ VALÓ JOG 6.1. A saját szervezetekhez (önszerveződéshez és érdekvédelemhez) való jog 205 6.2. A pártalapítás szabadsága 205 6.3. Civil szerveződés 206 Az önszerveződéshez való jog

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. január 13-án 10,10 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. január 13-án 10,10 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 1 / 2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 13-án 10,10 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁG Készült a 2012. szeptember 12-én tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Kincses Csilla közművelődési referens Tárgy:

Részletesebben

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és Dénes Zsófia Úgy ahogy volt és DÉNES ZSÓFIA Úgy ahogy volt és 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Dénes Zsófia jogutódja Az én nyelvem a tükrözések nyelve. Nyelv, amelyen fehér kőtükrömmel lemásolom a láthatót.

Részletesebben

Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért!

Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért! Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon és Mesterházy Attila: Együtt a megszorításokért! A baloldal eddig előkerült tervei, nyilatkozatai és javaslatai egyértelművé teszik, hogy Gyurcsány, Bajnai és Mesterházy

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Hegyesd Száma: 272-7/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 1-én (szerdán) 18 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában

A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában Ifjabb gróf Andrássy Gyula Kép forrása: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteménye http://bpkep.fszek.hu/webpac_kep/corvinaweb?act

Részletesebben

Elutasítják a budapestiek a Kossuth tér átépítését

Elutasítják a budapestiek a Kossuth tér átépítését Elutasítják a budapestiek a Kossuth tér átépítését A fővárosiak többsége nem ért egyet a Fidesz szimbolikus intézkedéseivel. Az ingatlanadó több kerületben történt bevezetése a legnépszerűtlenebb, a dohányzási

Részletesebben

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál Magyarország nem volt, hanem lesz POLITIKO-ROMANTIKA 1887 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. ELŐSZÓ Isten haza és a király! Ezen tárgyakról fog könyvem

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben