PAPERSPRESENTED by Hungarian Scientists, Writers and Artists in the Western World. EDITED by Dr. Gyula Nádas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PAPERSPRESENTED by Hungarian Scientists, Writers and Artists in the Western World. EDITED by Dr. Gyula Nádas"

Átírás

1 A XXXVII. MAGY AR TALÁLKOZÓ KRÓNIKÁJA AZ ÁRPÁD AKADÉMIA XXXII. ÉVKÖNYVE PROCEEDINGS of the XXXVIItb ANNUAL CONGRESS of Hungarian Scientific, Literary and Artistic Association PAPERSPRESENTED by Hungarian Scientists, Writers and Artists in the Western World EDITED by Dr. Gyula Nádas Árpád Publishing Campany Cleveland, Ohio 1998

2 Copyright 1998 by Dr. Nádas Gyula Árpád Könyvkiadó Vállalata 1425 Grace Avenue, Cleveland, Ohio 44107, U.S.A. A közlemények-előadások és felszólalások-tartalmáért szerzőik felelősek! Minden jogot fenn tartunk! A képek felvételeinek készítőit zárójelben közöljük Copyright 1998 by Árpád Publishing Company. Ali rights reserved. No part of this book may be used or reproduced in any manner whatsoever without prior written permission from the publisher except in the case of brief quotations embodied in eritical articles and reviews. Publisher: Árpád Publishing Company, /425 Grace Avenue, Cleveland, Ohio Typographer: Mrs. Ferenc (Sarolta) Somogyi. 210 Maple/awn Drive, Berea. Ohio Library of Congress Catalog Card Number: ISBN Printed in the United States of America.

3 A XXXVII. MAGYAR TALÁLKOZÓ KRÓNIKÁJA Szerkesztette: DR. NÁDAS GYULA Árpád Könyvkiadó V állalat Cleveland, Ohio 1998

4 ASZERZÖK ABELOVSZKY ELIZ KOSZORUS-VARSA GABRIELLA BAKÓ ELEMÉR LÁNGJ MÁRIA DR. BÁNKUTI GÉZA DR. VITÉZ LENG EYL ALFONZ BÁRÁNY LEONÓRA LIPTÁK BÉLA DR. BERNÁTH ZOLTÁN MAJ LÁ TH-ÁBRA Y ÁGNES BLÁJER ERZSÉBET MA TTYASOVSZKY ZSOLNA Y MIKLÓS BURGY ÁN ALADÁR DR. NÁDAS GYULA BOKOR IMRE PANAJOJTH ZOLTÁNNÉ MÁRT A BORBÁS KÁROLY PERES-TROJKA! GLASZNOSZ ISTVÁN CÚTH JÁNOS RÉVFFY LÁSZLÓ CSAPÓ ENDRE SAÁRY ÉVA MAG. VITÉZ CSOKNY Al PÉTER SALVGYÖRGY CSÓKNÉVERESS ETELKA DR. SA~V ÁRJ LÁSZLÓ DR. ÉLES GÉZA SISA ISTVÁN FAZAKAS FERENC SOÓS JÓZSEF FRJEDRICH OTTÓNÉ MÁRIA SUGAR DENNIS Y FRANK GÖRGÉNYI LÁSZLÓ SULYÁNSZKY JENÖ VITÉZ HAMVAS JÓZSEF SZARVAS JÓZSEF HERNÁDI TIBOR DR. TÁPA Y MIKLÓS HETVEV SÁNDOR TOMORV ZSUZSA DR. JAJCZA Y FRIGYES VIHAROS VIKTOR JANKOVICH LÁSZLÓ ÜRMÖSANTAL KEMENES ERNÖ DR. ZÉTÉNYI ZSOL T KISS GÁBOR előadásai, valamint az elhangzottfelszólalások vagy írásban beküldött hosszászólások, javaslatok, beszámolók és párhuzamos ülések összefoglalói alapján sajtó alá rendezte: NÁDAS GYULA DR. (A beküldött e lőadásokat le hetőleg teljes egés=iikben kivonatosan vagy legalább címük sze ri nt közöltiik.)

5 ÁTTEKINTÉS Előszó I. A XXXVII. Magyar Kongresszus megnyitása II. III. IV. A jelenlegi hazai helyzet Magyarságunk sorskérdései Kiállítások V. Irodalmi és művészest VI. VII. VIII. IX. Díszvacsora és a Magyar Bál Az Árpád Akadémia XXXII. évi közgyűlése Egyéni működések Előadások A Magyar Kongresszus keretében rendezett ülések és előadássorozatok A Magyar Nemzeti Világtanács X. Közérdekű közlemények Életrajzi adatok XI. XII. Névmutató Részletes tartalommutató

6 Dr. Nádas Gyula (Cleveland, OH): ELŐSZÓ Senki sem tehet arról, hogy származását illetően milyen családban született. Nem tehet róla, mert szülei utódaként lehet fehér, színes és sem fajtája, sem vallása, sem nemzetisége hovatartozása tekintetében nem hibáztatható. Ez azonban csak a kezdet, mert a mai modem világban az egyén készsége, jó szándéka és igyekezete felemelheti a társadalom magas rétegébe és sokan a legszegényebbek közül is dúsgazdagok lehetnek. A származás tehát lehet előny is, meg hátrány is. Gondoljunk csak a francia forradalomra vagy akár a közelmúltban lejátszódó orosz forradalomra, amikor megölték az éjen levőket. De gondolhatunk az amerikai színes börű sport emberekre is, akik, ha kiválók, akkor évi többmillió dolláros szerzödést köthetnek. Ezek azonban kivételek, csak egyeseket érhet ilyen szerencse úgy, mint a sorsjátéknál százezrek fizetnek és egy lesz a milliomos. A múltban a személyi erő volt az, aminek birtokosa hadvezér lehetett {pl. Kinizsi) vagy államfő is. A mai modem technika óriás mértékű fejlődése következtében a feltaláláknak ad lehetőséget ahhoz, hogy anyagilag az élre jussanak. De ne álmodozzunk. Maradjunk meg a középszerűség tehetőségei mellett, ami általában mindenki részére biztosítható, a megelégedett, nyugodt élet. Azt állítottuk, hogy senki sem tehet arról, hogy milyen családba szilletik. Amikor azonban felnő, akkor már a saját szerencséjének a kovácsa, amikor is az életnek majdnem minden kiterjedésében biztosíthatja saját sikerét. Hasonlataimat mindig az állati és növényvilágból veszem. Egy vad almának a gyümölcse általában ugyancsak vad lesz. Ha ellenben gondozzák, ápolják, akkor a legfinomabb gyümölcsöt termelheti. Óriási előny, ha aszillő foglalkozik gyermekével és nem hagyja, hogy az utca nevelje. A gyermek a család legfontosabb "tőkéje", ha foglalkoznak vele, akkor a legjobb befektetés. Ha hagyják elzülleni, egész életükön át lehet eltartani. Ezt általában mindenki helyesli, elfogadja, azután mégsem foglalkoznak eleget a gyermekkel. Sok esetben a gyermek idegen a családban, a szülői szeretet, gondoskodás

7 hiányában. A gyermek magára van hagyatva és ha rossz társaságba keru!, könnyen elzüllik. Rövid földi életemben számtalan családot ismertem meg, mindkét véglettel. Szeged környékén élt egy nagyon szegény munkás család, az első háború alatt sokszor még kenyerük sem volt. A kisfiú nagyon el volt keseredve, s egyszer, amikor az út porában játszott, arra utazott egy jól öltözött ember. Megszólította: - Bácsi, mit kell tennem, hogy én is jobb módban éljek? - Tanulni kell fiacskám - volt a pozitív válasz. A kisfiú megfogadta a tanácsot, az iskola legjobb tanulója lett és még az egyetemet is elvégezte. Ma, Floridában, többszörös milliomos. Vagy említsem meg nagy számú barátaimat, akik még a középiskolát sem végezték talán el, de mint kiváló mechanikusok itt, Amerikában mühelyeket nyitottak, majd gyárosok lettek és gazdagok. Nem mindig az iskolai végzettség számít, hanem az egyén akaratereje, megbízhatósága és szaktudása. Az iskola csak az alap, de mindenki önmagát müvelheti tovább. A legjobb segítség erre az olvasás, elsősorban a szakismeret bövítése, de a helyes világszemlélet is. A Krónika a magyarságtudomány egyik legjobb gyűjteménye, amelyben Hazánk kiválóságainak előadásai és számos szaktudós tanulmánya olvasható. Amit ök egy életen át tanulmányoztak, annak kész terméke kerül az olvasó kezébe, amely mindenki tudását előbbre viszi. A Magyar Társaság nagy áldozatot hoz a jelen és a jövő számára megőrizni ezeket az előadásokat. S amikor az egyes évszámokat szeretettel átnyújtjuk az olvasó részére, kérjük, ebből szerzett tudását is használja a saját előnyére és szülöhazánk javára.

8 l. A XXXVII. MAGY AR KONGRESSZUS MEGNYITÁSA A XXXVII. Magyar Kongresszus l Magyar Találkozó l 997. november 27-én, pénteken reggel 9 órakor a Sheraton Cleveland City Centre Hotelban kezdödött. Dr. Nádas Gyula (Cleveland, OH): MEGNYITÓ Hiszek egy Istenben. Hiszek egy Hazában, Hiszek egy isteni örök igazságban, Hiszek Magyarország f eltámadásában. Ámen. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Kongresszusunkon megjelent elöadóinkat, a világ m in den tájáról eljött vendégein ket, s engedjék meg, hogy előadóinkat előadásaik előtt mutathassuk be. Kongresszusunkat, a Magyar Találkozókat immár 37. éve tartjuk meg, jövünk össze, hogy Szülöhazánk sorsának kérdéseit megtárgyaljuk és a lehetőség határain belül igyekezzünk a megoldhatatlan kérdéseket rendezni. Jól tudjuk, ez Dávid harca a Góliáttal, azonban úgy érezzük, hogy amíg élünk, addig remélhetjük, hogy váratlan események - amelyek esetleg nem lesznek kellemesek - felerősítik ami gyenge erőinket. Úgy tanultuk ifjú korunkban, hogy a történelem megismétli önmagát és tudjuk, hogy Róma hatalma akkor zuhant le a mélybe, amikor a legmagasabb ura volt a világnak, amikor a jólét következménye az erkölcsi bukást eredményezte, és a különbözö tényezök eredményeképpen - látszat szerint - Amerika bukását is majd ez eredményezi. Ma Amerikának nincsenek barátai, csak irigyei. Amerikát ma nem népének érdeke szerint irányítják, hanem a nemzetközi pénztöke és a.világhatalom elérésének tervei. 8

9 Felhívom szíves figyelmüket egy, a Kongresszusunkhoz intézett levélre, amelyet Lengyelországból kaptunk, s amelyben lerögzítik: az amerikai kormány politikája az elmúlt 30 évben elsősorban a fehér népek ellen irányult világviszonylatban, és ezt három pontban indokolják a.) a nukleáris fegyvereket az európai népek közötti egyenetlenség ellen irányítják, b.) az amerikai CIA feladata, megakadályozni a fehérek bevándortását és csak a nem fehéreket kívánják előnyben részesíteni és c.) ez a legérdekesebb, éspedig az, hogy Amerika kifejezetten konnányzati politikája szerint a fehér többség elleni diszkriminációs politikát gyakorolja, mind a munkahelyek szempontjából, mind a szociális támogatás vonalán. És ez: fehér személyek világhódító politikája. Nincs kommentár hozzá. Csak ismételni tudjuk, amióta a világon emberek élnek, az erősebbek elnyomják a gyengébbeket, rabszolgák vannak, akik szalgálják a hatalmasokat. Ha vesszük magunknak a bátorságot, hogy megvizsgáljuk a problémák okozóit, akkor azt két kérdésre vezethetjük vissza. Az egyik a vallás, a másik a pénz uralkodása. Idő hiányában csak arra utalok, hogy az elmúlt évezredek a különféle nemzeteknél különféle Istenhitet építettek fel, s ez a különbözöség okozza azt, hogy a keresztény vallások járnborrá nevelték az emberiség egy részét, míg a többi vallás tagadja a nem hozzájuk tartozók felsőbbrendűségét. S amíg nem lesz egységes Istenhit és szemlélet, addig béke sohasem lesz. A másik a pénz kérdése. Az előző években már beszéltunk arról, hogy a pénz eredeti rendeltetése a cserekereskedelem nehézségeinek a megszűntetése, egy olyan pénzféleség, amelyért mindenki vásárolhat és eladhatja azt, amiben feleslege van. Abban a pillanatban azonban, am ikor a pénz már m int vagyon jelentkezik, akkor a termelő eszközök száma megszaporodik, most már a nyersanyag és a fizikai erő mellett a töke ismint termelő erő jelentkezik. Azonban, amikor már a töke még jobban felhalmozódik, akkor az, aki tökében erősebb, mint vetélytárs jelentkezik és elnyomja a gyengébbet Tehát - hacsak egy harmadik világháború nem oldja meg a kérdést -, a világ vezetöinek meg kell oldania azt, hogy a vallásban az erkölcsi felfogás azonos legyen, mégha pl. Amerikában több mint l 00 9

10 féle vallásfelekezet is van. Úgyszintén meg kell oldania azt a problémát, hogy egyesek óriási vagyont tudjanak felhalmozni a többi kárára. Nincs szükségünk eltartottakra, akik nem hajlandók dolgozni, de nincs szükségünk vagyonmágnásokra sem. Egyensúlyt kell teremteni mind a gazdasági kérdésekben, mind biztositani az egyenlő jogokat minden ember részére fajra, vallásra és nemzetiségre való tekintet nélkül. Köszönöm türelmüket, a Magyar Kongresszust ezennel tisztelettel megnyitom. Dr. Nádas Gyula, a Magyar Kongresszus elnöke. (Somogyi F. Lél) 10

11 Il. A JELENLEGI HAZAI HELYZET ÍGY KEZDŐDÖTT Az FKGP és a KDNP összehangolja programját A Nemzeti Szövetség Magyarországért Egyesület szervezésében, közös sajtótájékoztatót tartott dr. Torgyán József, az FKGP elnöke és dr. Giczy György, a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke. Amint elhangzott, a Nemzeti Szövetség Magyarországért Egyesillet szeretné elérni, hogy a kormányra kerillő pártok a kormányzás megkezdésének időpontjára már egyeztetett programmal induljanak, mondta dr. Hasznos Miklós, az egyesület elnökségének tagja, felszólalásában. Dr. Torgyán József elmondta, hogy az FKGP és a KDNP vezetése a program egyeztetésével kapcsolatosan sikeres tárgyalásokat folytatott és a mai napon már az eredményről számolhattak be. Kilenc bizottságat hoztak létre, amelyeknek feladata a pártprogramok részletes egyeztetése. Dr. Giczy György, a KDNP elnöke, hangsúlyozta, hogy két történelmi párt találkozott most és történelmi jelentőségű lehet, ha megvalósul mindaz, amiben megállapodtunk. Az alábbiakban teljes terjedelemben közöljük a két párt közös nyilatkozatát: (Készült a Nemzeti Szövetség január 22-i sajtótájékoztatója alapján.) Közös nyilatkozat A dr. Balaton Péter soros elnök által képviselt Nemzeti Szövetség Magyarországért, a dr. Giczy György pártelnök által képviselt Kereszténydemokrata Néppárt és a dr. Torgyán József pártelnök által képviselt Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt a korábban lefolyt előkészítő tárgyalások és az ezeket záró január 22. napján történt megbeszélés alapján az alábbi tájékoztatást adja: ll

12 l. A tárgyaló felek egyetértenek abban, hogy a mai naptól kezdve a következő általános országgyűlési választásokig a programjaikat, országgyűlési munkájukat és kialakítandó álláspontjaikat egyeztetik. Kölcsönösen meghatározzák, mely kérdésekben értenek egyet, melyekben nem, és kölcsönösen tisztázzák a még egyeztetendő kérdések körét is. 2. A tárgyaló felek a mai nappal elkezdik a következő országgyűlési választásokat követő kormányzati ciklusra való felkészillésilket. 3. A fenti két pontban írt célok megvalósítása érdekében nyolc napon belül kíjelölik tárgyaló küldöttségeiket és megkezdik az egyeztetéseket Kelt Budapesten, január 22. napján. Dr. Balaton Péter a Nemzeti Szövetség Magyarországért soros elnöke Dr. Giczy György a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke *** Dr. Torgyán József a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt elnöke Kérdés: Ki tudja azt, hogy mi történt január 22 és a lezajlott választás ideje között? Talán majd a történelem beszámol erről! Csapó Endre (Ausztrália): JOBBRA AT! Amikor a tengeren megfordul a szél, a hajósok átállítják a hajó vitorláit. Ez éppen olyan természetes, mint a politikai széljárás megváltoztakor végrehajtott orientáció. Ha balról jön: balra át, ha jobbról jön: jobbra át. Magyarországon killönösen, főleg azok esetében, akik valami módon fiiggenek is a politikától. Amióta a múlt század harmadik harmadában Magyarországon megjelent az arrogáns, nemzetellenes baloldal, azóta folyamatosan kíváltja a szembenállást Nem ok nélkül nevezik a politika tudományában reakciósnak azokat, akik szembenállnak mindazokkal a politikai mozgalmakkal vagy ideológiákkal, amelyek az internacionalizmus szelgálatára alkottattak meg. A reakció nem a támadás rohamcsapata, hanem az önvédelem reflexe. A reakció a nemzet védekezési mozdulata a nemzetközi baloldal (bolsevizmus) támadása ellen. Rákosinak- ahogy azt a Kremlnek jelentettetízmillió fasisztával kellett megküzdenie. Egy politikai akarat egy 12

13 ország ellen. Ez az attitűd nem 45-ben került Magyarországra, hanem a múlt század liberalizmusával, aminek a veszélyeire már akkor sokan figyelmeztettek, közöttük Prohászka Ottokár püspök is. A baloldali nyomás Magyarországon állandó és rendkívül erős, jelen van a politikai kulturális és társadalmi élet minden területén - a haladásnak és m in den egyébnek, hasznosságnak az álarcával elkendőzve azt a szándékot, hogy a nemzetet testileg-lelkileg leigázzák Ez a szándék brutális megnyilatkozott 1919-ben és 1945-ben, amikor minden baloldali erő egyszerre támadta meg a nemzetközi baloldal által mindkét esetben kiprovokált, a háborús védekezés összeomlása következtében kiszolgáltatott nemzetet. Az első kísérlet 133 napig tartott, a második 50 évig, szinte napjainkig - és még nem biztos, hogy valóban átestűnk a történelmi holtponton. A reakció, a nemzeti védekezés, soha nem volt sem egységes, sem megszervezett. Lelkesedésen, nemzeti felbuzdujáson kívül másra nem igen futotta. A baloldali profizmussal szemben, amely a munkázmozgalmak kizárólagos szervezője volt, a jobboldal csak lelkes egyéneket, aggódó írókat, értelmiségieket, és tehertételként ostoba karlendítőket vonzott. Horthy országlása idején sem tudott megszervezödni az ország a kizsákmányoló kapitalizmus és a kizsákrnányolt tömegeket politikai mozgalmakba és frontszervezetekbe tömörítő baloldali internacionalizmus ellenében. A politikai viták Magyarországon hevesek, sarkosak, szenvedélyesek. A nagy többség, amely nem akar a politika áldozatává válni, igyekszik a fennálló, az érvényesülő irányzatokhoz hasonulni, velük kiegyezni, megalkudni. A magyarak nem a nyertes háborúk hősei, hanem a vesztes háborúk, forradalmak, megszállások, szipolyozások, rátelepedések gyakorlati túlélői. A többség törés idején sem viszi a bőrét a vásárra, bár tudhatná: a "büntetés" mindig kollektív. Az alap-reflex a túlélés novemberében, azután, hogy a Keleti Kárpátokból Budapestre kerültem, úgy találtam, mindenki hungarista. (,,Kérlekalássan, én már régen szimpatizáltam a hungarizmussal"...) Egy év múlva - orosz fogságból kiszabadulásom után - mindenkit demokrataként ismertem meg. (,,Kérlekalássan, én mindig híve voltam a demokrácia gondolatának".) Azt viszont már nem akartam megvárni, hogy,,kérlekalássan, én mindig vágytam intemálni, börtönözni, akasztani, rágalmazni becsületes magyar embereket a dicsőséges világeszme érdekében". 13

14 Félretéve a szemléltetés sarkos példáit, a napraforgó hatásokat nem lehet nem észrevenni. A most leváltott rendszer egyedi pozícióik magassága arányában érdekelt abban, hogy a kormányváltás minél kevesebb változással jöjjön létre. A kommunisták Magyar Szacialista Pártja vezetői körében már kijelentették, hogy a leendő kormány konstruktív ellenzéke kívánnak lenni. Ehhez az kell, hogy ne bolygassák az általuk meghozott intézkedéseket A külpolitikát, NA TO-t EUcsatlakozást, szomszéd országokkal való viszonyt emlegetik, meg a gazdasági stabilizációt, az elért eredmények megtartását Amiképpen 8 évvel ezelőtt szorongatták az Antall-kormány nyakát annak érdekében, hogy ne firtassák a multat, legyen béke és megértés (félévszázad sérelmeinek feláldozásával), éppúgy most is erős kívánságuk, hogy az elprivatizált államvagyon hovalettét ne hozzák már szóba. Jómódú emberekre szüksége van az országnak, már pedig ők képezik az annyira kívánatos belföldi tőkések rendjét. Egyre-másra jelennek meg olyan cikkek a baloldal lapjában, amelyek figyelmeztetik a leendő kormányt, azon belül a Fideszt, a viselkedés szabályaira. Ezek egyike Dessewffy Tibor szociológus cikke a Népszabadságban - és nem kétséges, ez a D. Tibor és ez a lap a kommunisták Magyar Szacialista Pártjának kívánságait közvetíti. A cikk annyira tipikus és összefoglaló, hogy érdemes ismertetnem. Öt feltételt szab a szociológus a Fidesznek, amiből az első kettőt abszolút feltételnek, a maradék hármat irányadónak nevezi. Az első abszolút feltétel "az euroatlanti integrációs folyamat folytatása és eredményes befejezése". A másodikat így fogalmazza meg:,,a másik abszolút feltételről sem kell túl sokat beszélnem. Biztos vagyok abban ugyanis, hogy Orbán Viktor valódi demokrata és semmiféle engedményt nem tesz Csurka nemzeti szocializmusának. Ezt a Fidesz vezetői többször is megerősítették az elmúlt napokban. Úgyhogy inkább csak a feljegyzés kedvéért rögzítsük, bármilyen kormány csak addig számíthat az én tárnogatásomra, amíg Csurkától mindenben, annak minden közeledése esetén következetesen elhatárolódik". De mi van akkor, ha amindenben elhatárolás gyűjtőtárában Csurka olyanokat fogalmaz meg, amik az ország érdekében állnak? Az eddigiek inkább ezt példázzák. Pl. a családok helyzetének javítása, a privatizáció átvilágítása, a törvényesség erősítése, a közbiztonság javítása, a magyar vállalkozókat sújtó terhek csökkentése, a termőföld magyar kézben megtartása - nos ezek a Fidesz-programban mind benne vannak. De 14

15 miután a MIÉP programjának is részei, a Fidesz-kormánynak - Dessewffy véleményeszerint - ezektől el kell határolódnia. A további három feltétel egyike "Elitcsere/klientúra" címet visel. Ami az elitet illeti, azt békén kell hagyni: "mivel a gazdasági elitcsere ma már nem feladata a kormánynak". Vagyis a kommunisták között szétosztott állami vagyon maradjon végleg az elvtársak magánvagyona. A következő feltétel a "stabilizáció eredményeiről " szól. Ezen az elnevezésen propagálták az ország kifosztását, az adósságterheknek és a korábbi állami közterheknek az adófizető munkavállalók és kisvállalkozók nyakába varrását, annak a rendnek megfelelöen, hogy az állami tennelő üzemeket elvették az államtól a privatizálók, de a szociális gondoskodást nem vállalták magukra. Ez képezi jelenleg az ország kifosztásának törvényes mechanizmusát. Erről így fogalmaz Dessewffy: "Azért, hogy a rászorultakon és a 'rendszerváltás vesztesein' segíteni tudjunk, a szenvedéssel kikínlódott makro-ökonómiai egyensúlyt meg kell őrizni. Az esélyt erre a Bokros-csomag megteremtette. Ezt a valóban történelmi esélyt nem szabad az Orbánkonnánynak elherdálnia felelőtlen engedményekkel - épp azok érdekében, akik egyébként jogosan követelik helyzetük javítását". Ezt a bekezdést külön taníthatnák, mint újságírói rabulisztika csillogó példáját. Felszabadulás, munkáshatalom, szabadság, egyenlőség, testvériség Bokros-csomag. Úgy segítünk a rászorultakon, hogy folytatjuk mindazt, amitől rászorultak lettek. Ugye értjük. Az utolsó feltétel a zsigeri gyűlöleté. Így hangzik: Címe: Ideológikos nyelvezet. "Az első demokratikusan választott magyar konnány feleslegesen túlideológizálta a közbeszédet. Ettől a Fidesz-konnánynak tartózkodnia kell: nincs szükség arra, hogy Horthy Miklós születésnapját nemzeti ünneppé tegyük, hogy bevezessük az oktatás elötti imát stb. Hacsak a Fidesz nem kerül koalíciós partnerétől kiszolgáltatottan függö helyzetbe, akkor biztos vagyok abban, hogy maga sem forszírozná ennek a hibának a megismétlését". Csurka István a választások óta sokat szerepel a tévében, rádióban, újságokban. Szinte minden alkalommal kijelenti, hogy minden 15

16 nemzeti érdekű szándékában támogatja majd a Fidesz- konnányt, és hogy a parlamentben országos érdekű törvényhozói munkában kivánnak részt venni. Eheti sajtótájékoztatóján emlékeztetett, hogy "a Fidesz választási győzelmét jelentős mértékben köszönheti keresztény értelmiségi csoportoknak, egyesületeknek, mértékadó személyek mellette való kiállásának. Ezek az egyének és ezek a társaságok nemzeti konzervatív, keresztény erkölcsű változtató erőt láttak és látnak ma is ebben a liberális pártban. Most a kormányalakítás és a kormányprogram meghirdetése előtt már érezhetők bizonyos irányzatok, síkból elmozdulások, amelyek arra mutatnak, hogy a kétségtelenül nagy nyomás alatt álló Fidesz esetleg nem szolgálja meg a beléje vetett bizalmat. A magyar társadalmat már több ízben súlyosan becsapták Legutóbb az MSZP ígért választóinak létbiztonságot, tisztes életszínvonalat, munkát. És lett belöle Bokroscsomag. A becsapott választák azonban hallgattak, legfeljebb morgolódtak. A nép minden eddigit felülmúló fogyatkozással válaszolt a megcsalására. A Fidesz vezetői fiatal emberek. Semmiképpen nem lehet azonosítani, összemosni öket a Hom-Pető-féle bolsevik-ávos erntökön nevelkedett politikusokkal A nyomás is nagy rajtuk, azonban a legnagyobb nyomás sem felmentés. Ígéreteik nem teljesítése nekik sincs megengedve. A magyar társadalom még egyszer nem engedheti meg, hogy becsapják. Ezért éppen azoknak a keresztény-nemzeti köröknek a felelőssége a számonkérés és a figyelmeztetés, amelyek emberi-politikai betétjeiket a Fidesz választási győzelmébe helyezték el". Egy kérdésre, hogy miért van ez a nagy elhatárolódás a MlÉP-től, Csurka azt válaszolta, hogy ö sem érti, hiszen nem ez a párt az, amelyikről ellehet mondani, hogy többek között és például kommunistákat akasztatott. Az elhatárolódási láz mégsem terjedt ki mindenkire. Lezsák Sándor Népszabadságbeli interjújában visszakérdezett a meghökkent riporternek, hogy,,mit tett a MIÉP, ami miatt el kellene határolódni tőle?" A válasz természetesen elmaradt. Azt már mégsem mondhatta, hogy a keresztény nemzeti értelmiség pártja. Azt sem, hogy netán megtanítják az iskolásgyerekeket imádkozni. Vagy lebontják végre a Szabadság téri szavjet emlékművet, szaborparkba viszik Károlyi Mihály szobrát. A bolsevisták részére persze félelmetes. Félelmetes "minden, ami van" ezekben a századvégi esztendőkben. 16

17 "Minden, ami van" címmel jelenttette meg a Püski Kiadó Csurka politikai írásainak és beszédeinek gyűjteményét három kötetben, 1500 oldalon forintos ára ellenére az Ünnepi Könyvhét legsikeresebb eladása volt. A Napi Magyarország tudósítója így ír róla:,,a Püski Kortárs sorozatában megjelent könyv nyilvánvalóan a könyvheti toplista élén végez. Öt napon át, három órán keresztül dedikálta könyvét, kigyózó sorok álltak asztalánál". Itt most az a kérdés - és emiatt a nagy ijedelem-, hogy a Fideszkormány a reakciónak, s nemzeti ellenállásnak lesz-e a kormánya vagy elfogadja Dessewffy-féle figyelmeztetést : el a kezekkel a privatizációs ügyektől Hamarosan megtudjuk, hogy a Fidesz programjának a privatizációs visszaélésekre vonatkozó részei csak kortesfogás voltak vagy elkötelezettség. Az újságok is és a televízió is közölte Csurka István figyelmeztetését. Horn Gyula 18 milliárd forintot osztott szét május l O és 24 között a Pénzügyminisztérium tudta nélkül leghűségesebb emberei és az általuk vezetett vállalatok között, az Állami Vagyonügynökség pénzéből. Ebben az a jelenség, hogy a média közölte és senki nem cáfolta. Eddig nem figyeltek oda, most odafigyelnek, mit mond a MIÉP elnöke.,,a damaszkuszi út ismét zsúfolt" bja Székely Kecskés János a Magyar Demokratában, majd így folytatja: "Csak mostanában visszafelé áramlanak rajta. Éppen ezért lelki szemeimmel korábban teljesen elképzelhetetlen dolgokat is látok. Pl. a nemrég Göncz Árpádtól kitüntetést átvevő Oemján Sándort a küldöttek között egy Fideszkongresszuson; ezen pártnak a remek képességeit felajánló Vámos Miklóst; egy Orbán Viktort dícsérő, szeretetteljes atyai gondoskodásról tanúskodó Mester Ákos cikket; egy Hankiss Elemér tanulmányt a Népszabadságban arról, hogy a választások tétje: leváltjuk-e a jelenlegi korruptokat; esetleg egy Fenesik Flóra kesergőt, amelyben a Demokratikus Charta vezetőinek tesz szemrehányást vagy látjuk Kepes András kiváló műsorában Makovecz Imrét és Karátson Gábort. Sőt, horribile dictu, még azt is el tudnám képzelni, hogy Selmeczi György a Szatellitben nemcsak Torgyán Józsefet, hanem Hom Gyulát is kigúnyolja". Minden attól fiigg, Orbán Viktorék kézbe tudják-e venni a kezdeményezést. Az, hogy fiatalok, még előny is lehet. Nyolc évet töltöttek el parlamenti munkával, pártszervezéssel, politizálással Volt idejük meglátni, hogy Magyarországon két élesen elválasztható lehetőség van: a nemzetközi baloldal kiszolgálása vagy a nemzeti védekezés fel- 17

18 vállalása. A kettő között lehet ugyan lavírozni, de az Antatt-komány sorsából és a kétszínűség következményeiből tanulni is lehet. Most az első lehetőség alulmaradt a választásokon. A másodiknak, a nemzeti érdekek szalgátatának friss tavaszi erői mutatkoznak. Ha nem a most győztes fiatalok, akkor majd mások lengetik a zászlót az immár nyomuló tömeg előtt. 18

19 m. MAGY ARSÁGUNK SORSKÉRDÉSEI Dr. Nádas Gyula (Cleveland, OH): FELSzAMOLÓDIK-E AZ EMIGJUCIÓ? A Magyar Nemzet évi június 17-i számában egy fontos és érdekes cikk jelent meg (cúne: Amerikai magyarak között) Pomogáts Béla tollából. Erre szeretnék megjegyzéseket tenni. Pomogáts Béla cikkének minden megállapítása igaz és az új magyar kormány figyelmébe is ajánlható, de ma már néhány pap kiküldésével vagy egy magyar középiskola felállításával a beolvadás tényét nem tudjuk megakadályozni és ezért fontos, hogy lényegesebb kérdésekkel is foglalkozzunk. Induljunk ki abból, hogy a történelem ismerete rendkívül fontos és annak ismeretében a végkövetkeztetés csak az lehet, hogy az Amerikában élő és valamikor 2 milliós számot kitevő magyar emigráció is beolvad majd és ez ellen senki sem tehet semmit sem. Többféle magyar emigráció ismeretes. Az első tömeges magyar menekülés hazánkból a tatárjárás alatt történt és az akkori magyar menekültek csak azért tértek vissza Magyarországra, mert a tatárok hirtelen és váratlanul hazamentek. A Thököly, Rákóczi, Kossuth által vezetett szabadságharcok emigránsainak nagy része letelepedett az új hazában és idővel beolvadtak a befogadók közé. (Amerikában még ma is több Kossuthról elnevezett helység van, ahol már senki sem beszél magyarul.) Kivételnek számítanak az 1900-as évek tömeges kivándorlói, akik megélhetési okokból hagyták el hazánkat, anyanyelvüket megőrízték, templomokat és iskolákat létesítettek, és miután itt anyagilag megerősödtek, sokan vissza is tértek Magyarországba. A második világháború 1945 utáni emigrációja többségében főhatóságaik rendelkezése miatt hagyta el hazánkat (e sarok írója is családjával együtt), de csak Ausztriáig vagy Németországig visszavonulva, és itt várta meg a háború végét. Ha a Szavjetunió betartotta volna a békeszerződésben vállalt kötelezettségeit, amely szerint az Ausztriából való kivonulás után 6 hónapon belül Magyarországról is ki kell vonulnia, az egész magyar emigráció azonnal hazatért volna. 19

20 Köztudomású, hogy még így is, bíztak az ígéretekben, többségükben hazamentek "felépíteni a hazát". Nem tudták, hogy a sz űrö állom á sokon legtöbbjüket kihallgatják és "elkövetett háborús büneik m i att" egyenesen tovább viszik Szibériába. Ezek az áldozatok a közelmúlt történeimét sem ismerték, amely szerint a kommunizmus elsö ténykedése a hatalom átvétel után minden országban az értelmiségi vezetöréteg kiirtása volt ban jelentős életük megmentéséért. tömeg hagyta el hazánkat, nagyobb résztik Állítom, hogy Magyarország az évi kommunista megszállás kezdetén létszámához viszonyítva a világ leggazdagabb országa volt. Ezt tették tönkre a kommunisták minden magántulajdon államosításával és a magyar természeti kincsek in"gyen való kiszolgáltatásával a győztes Szovjetuniónak. Köztudomású az is, hogy az emigráció az első években éhezett, a tengeren túli kivándorlás után csak hosszú évek után rázódott bele az új környezetbe, de gyermekeik és unokáik már külföndön születtek, anyagilag megerősödtek, állandóan jelentős összegekkel segítették otthon lerongyolódottá váló rokonaikat és barátaikat. A nehéz és komoly munka következtében a megélhetés biztosabb lett, de ez kiölte az emigráció nagy részéből a nemzeti érzést. Magyarságuk visszaesett arra a szintre, hogy évente kétszer-háromszor elmentek a magyar nemzeti ünnepekre és ott megtapsolták a szónokokat. Az elmúlt 50 év után káros hatását tapasztalva megállapíthatjuk, hogy az újabb két nemzedék magyarnak való megtartása pár pap vagy iskola fel állításával nem remélhető. Ha tehát az emigráció sorsával foglalkozni kívánunk - és ez valamennyi magyar államvezető kötelessége - akkor a kormánynak olyan intézkedéseket kell foganatosítani, amelyek lehetövé teszik az idegenbe szakadt magyarak egy részének hazatérését. Aki tehát az emigráció elvesztéséért aggódik, annak ezt a feladatot kell megoldania. Ha a közelmúlt magyarorszag1 helyzetet vizsgáljuk, akkor megállapíthatjuk, hogy ma Magyarország nem az igéretek földje. A legsürgősebb kérdés: megoldani a közbiztonságot A haza látogatók majdnem egyöntetűen arról panaszkodnak, hogy embereket világos nappal kirabolnak vagy megölnek és senki sem mer az áldozatok segítségére sietni, még a rendörség sem. Az otthon élök meg vannak 20

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Politológia 2. I. Politikai rendszer funkciói II. A politikai rendszer elemei 2013. I. Politikai rendszer funkciói 1) A társadalom felé 2) A politikai rendszeren

Részletesebben

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak A nép java Erdélyiek és magyarországiak Miközben valamennyien érezzük, hogy van valami másság közöttünk, igen nehéz ennek a jellegét, tartalmát megközelíteni. Biztos, hogy a különbség az átlagra vonatkozik,

Részletesebben

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én is elhittem mindazt, amit előtte 8 éven át hirdettél.

Részletesebben

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Hazánkban a politikai élet súlyos erkölcsi és identitási válsága alakult ki. E sorok írója abban látja a válság alapvető

Részletesebben

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI

Révkomárom után. Európai utas OTTHON LENNI OTTHON LENNI Révkomárom után Pomogáts Bélával, az Anyanyelvi Konferencia elnökével, Sárközy Péter római, Péntek János kolozsvári és Bányai János újvidéki egyetemi tanárral, valamint Göncz Lászlóval, a

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

tovább örökítő város legyen!

tovább örökítő város legyen! K Ö R M E N D I F Ó R U M 3 tovább örökítő város legyen! kampányról, tervekről, a város jövőjéről hogy milyen szakokra lenne még szükség a mezőgazdasági képzések mellett, így például a fémipari szakmák

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ Történelem levelező verseny II. FORDULÓ I. Ismerd fel a leírások alapján és jelöld be a vaktérképen a forradalom és szabadságharc vidéki eseményeinek helyszíneit a számok megfelelő helyre történő beírásával!

Részletesebben

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

Sebestyén Imre A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT KONGRESSZUSA

Sebestyén Imre A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT KONGRESSZUSA NEMZETKÖZI SZEMLE Sebestyén Imre A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT KONGRESSZUSA A FŐ IRÁNYVONAL VÁLTOZATLAN 1985. március 25-étől 28-áig Budapesten megtartotta XIII. kongreszszusát a Magyar Szocialista Munkáspárt.

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei)

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) Nemrég Magyarországon járt a Dalai Láma. Valaki a közönségből megkérdezte tőle, hogy tényleg Magyarországon van e a Föld gyógyító szívcsakrája, konkrétan

Részletesebben

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012)

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 2012. november 20. Készítette: Dr. Katona András ny. főiskolai docens, a történelem

Részletesebben

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek?

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? 1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? a). b) 2.) Az 1956 os forradalom és szabadságharc miniszterelnöke látható a képen. Ki ő? Életrajzi adatainak nézzetek utána! Neve Születési helye,

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept.

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. Tartalom Dr. Bajnok István: Az elmúlt 25 év 1 Dr. Bajnok István: Nemzeti dal 3 Szeptember azt iskolai

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu I. évf. 3. sz., 2012. szeptember

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu I. évf. 3. sz., 2012. szeptember ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu I. évf. 3. sz., 2012. szeptember DEKA Tartalom Ágost: Válságokról 1 Jövő a Szent Korona jegyében 2 A nemzet népjóléti helyzete 3 A népjóléti

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején 1 A szatmári béke Magyarország a szatmári béke idején A szatmári béke megkötésének körülményeit vizsgálva vissza kell tekintenünk az azt megelőző eseményekhez. 1701-ben Rákóczi Ferenc egy nemesi mozgalmat

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

A brit Munkáspárt és az MSZP mostani helyzete

A brit Munkáspárt és az MSZP mostani helyzete Nagy Attila Tibor A brit Munkáspárt és az MSZP mostani helyzete A magyar politikatörténetre az elmúlt két évszázadban számos alkalommal hatottak külföldi ideológiák, más országokban zajló politikai folyamatok.

Részletesebben

Moszkva és Washington kapcsolatai

Moszkva és Washington kapcsolatai NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 13 BIZTONSÁGPOLITIKA 13 Sz. Bíró Zoltán Az orosz amerikai viszony alakulásáról Moszkva és Washington kapcsolatai a Szovjetunió felbomlását (1991. december) követõ bõ másfél

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok

Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella: Legyetek nők, ha tudtok Majoros Mirella Legyetek nők, ha tudtok (Részlet) A szerelem misztérium a szex-szenvedély is az arról van szó mi férfiak, férfiak maradjunk, és nők a nők szabadok,

Részletesebben

Az MSZP állásfoglalásai az 1956-os forradalomról és Nagy Imréről ( ) a) Népszabadság

Az MSZP állásfoglalásai az 1956-os forradalomról és Nagy Imréről ( ) a) Népszabadság Az MSZP állásfoglalásai az 1956-os forradalomról és Nagy Imréről (1989-2005) a) Népszabadság (?) Bossányi Katalin: Meddig engedünk 56-ból? 1991. június 15. Emlékmű a megbékélésért. Megbékélés Emlékmű Alapítvány

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Meg kell küzdenem a társadalomba beivódott előítéletekkel

Meg kell küzdenem a társadalomba beivódott előítéletekkel http://www.honvedelem.hu/cikk/14500 Meg kell küzdenem a társadalomba beivódott előítéletekkel Végh Ferenc nyugállományú vezérezredes az elmúlt hetekben több konferencián is jelen volt. A Magyar Honvédség

Részletesebben

Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban

Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban Embertárs (2005/1.) Tamásné Kollár Magdolna Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban Esettanulmány. (a neveket és az adatokat természetesen megváltoztattuk) Klári 22 éves. Két kicsi gyermeke van:

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

Civil szektor fejlesztők politikán innen, politikán túl

Civil szektor fejlesztők politikán innen, politikán túl Zsolt Péter Civil szektor fejlesztők politikán innen, politikán túl Láthattunk az elmúlt 20 évben olyan Soros pénzből fizetett választási részvételre felszólító plakátot, ahol csak magyar liberális megmondóemberek

Részletesebben

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között Rövid áttekintés Ez a bő három évtized különleges helyet foglal el a magyar orosz kapcsolatok ezeréves történetében. Drámai és tragikus volt a kezdet.

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

ÜLÉSI NAPIREND TÁRGYALÁSA. Napirend tárgya:

ÜLÉSI NAPIREND TÁRGYALÁSA. Napirend tárgya: VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET ENCS Szám: 138-13/2011/Rk. JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület az Encs Városi Művelődési Központ és Könyvtár kistermében 2011. szeptember 14-én 7.00 órai kezdettel tartott

Részletesebben

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Közösségért szervezett nap tippek a hatékony szervezéshez Előszó A Telenor felelős vállalatként fontosnak tartja, hogy a legkorszerűbb mobiltechnológiai szolgáltatások

Részletesebben

A vörös diktatúra áldozatai - Nincs bocsánat!

A vörös diktatúra áldozatai - Nincs bocsánat! 2014 október 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs A vörös értékelve diktatúra Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Hosszú időre megrendültek az alapvető normák: a becsület, az igazmondás, a tisztességes

Részletesebben

Beszéd a Zrínyi szoboravatón és laktanya névadáson

Beszéd a Zrínyi szoboravatón és laktanya névadáson Beszéd a Zrínyi szoboravatón és laktanya névadáson Tisztelt Ünneplő Közösség! Különös súlya van annak, hogy most a honvédelem rendszerének és benne a honvédtisztképzésnek a megújításakor újra gróf Zrínyi

Részletesebben

Krajsovszky Gábor: A kommunizmus áldozatainak emléknapjára 1

Krajsovszky Gábor: A kommunizmus áldozatainak emléknapjára 1 Krajsovszky Gábor: A kommunizmus áldozatainak emléknapjára 1 Az egyének talán megtérhetnek, de a kommunista rendszer lényegileg Isten gyűlölete és a kereszténység lerombolását célozza, tehát sohasem térhet

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét.

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. A TRIANONI BÉKE Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. 1. Általános jellemzők: a többihez hasonlóan megalázó rablóbéke területi

Részletesebben

Bauer Tamás Cukor a sebbe

Bauer Tamás Cukor a sebbe Bauer Tamás Cukor a sebbe Amennyire én emlékszem, a szomszéd országokban kisebbségben élő magyarok követelései között a rendszerváltás éveiben, amikor a kommunista rendszerek összeomlását követően, az

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Orbán Viktor beszéde a Magyar Rektori Konferencia plenáris ülésén

Orbán Viktor beszéde a Magyar Rektori Konferencia plenáris ülésén Orbán Viktor beszéde a Magyar Rektori Konferencia plenáris ülésén 2012. október 16. Debrecen Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Házigazdák! Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Rektori Konferencia! Hölgyeim és Uraim!

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

T. Ágoston László 70. születésnapjára

T. Ágoston László 70. születésnapjára T. Ágoston László 70. születésnapjára A Magyar Írószövetség és a Hungarovox Kiadó és a jelenlévő vendégek T. Ágoston László író 70. születésnapját köszöntötte 2012. október 11. (csütörtök) 18 órakor a

Részletesebben

Harai Dénes. A TISZTJELÖLTEK NEMZETI NEVELÉSÉNEK ELVI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEIRŐL (Egy konferencia elé)

Harai Dénes. A TISZTJELÖLTEK NEMZETI NEVELÉSÉNEK ELVI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEIRŐL (Egy konferencia elé) Harai Dénes A TISZTJELÖLTEK NEMZETI NEVELÉSÉNEK ELVI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEIRŐL (Egy konferencia elé) A "krisna-tudatról" az egyik kereskedelmi csatornán - a közelmúltban - egy órás műsort közvetítettek,

Részletesebben

Választásoktól távolmaradók indokai:

Választásoktól távolmaradók indokai: KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Az Identitás Kisebbségkutató Műhely 2016 januárjában közvéleménykutatást végzett a vajdasági magyarok körében. A 800 fős reprezentatív mintán végzett kérdőíves vizsgálat fő témája a

Részletesebben

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6,

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6, Zavodszky Geza Törtenelem 111. a közepiskolak szamara ATDOLGOZOn KIADAs Nemzeti Tankönyvkiad6, Budapest Bevezetes.. 5 I. Az "ismeretlen" XVIII. szazad 7 Regi vihig - modem vihig. Az "ismeretlen" XVIII.

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre!

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat 38-43. részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Ha a filmsorozat CD-változata nem áll rendelkezésetekre, az interneten

Részletesebben

MAGLÓD 6 Vendégünk volt Lezsák Sándor A magyarság sorskérdései szerepeltek a középpontban azon az előadáson, amelyet Lezsák Sándor országgyűlési képviselő, az Országgyűlés alelnöke tartott a MagHázban

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra A nemzeti mitológia erőt és erkölcsöt ad Bölcsességet, a saját hibák felismerésének képességét, éles elmét, szívet és lelket kért Istentől Kőbánya országgyűlési képviselője a forradalom ünnepén. Dr. György

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu

ÉRTESÍTŐ. 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu ÉRTESÍTŐ Demokratikus Közéletért Alapítvány XV. évf. 2. sz., 2009. február 1111 Bp., Bartók Béla út 18. megjelenik havonta Internetcím: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu A múlt jövője!

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Főhajtás, mérce és feladat

Főhajtás, mérce és feladat Főhajtás, mérce és feladat Kedves Bori és Pista! Kedves Barátaim! Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Hallgatóim! Nem könnyen szántam el magam arra, hogy Bibó István sírja előtt beszédet mondjak. Mindenekelőtt

Részletesebben

TRIANON KÉNYSZERZUBBONYÁBAN

TRIANON KÉNYSZERZUBBONYÁBAN TRIANON KÉNYSZERZUBBONYÁBAN Bakos István (Budapest) elõadása a Trianon a magyarság tudatvilágában c. tanácskozáson Budapest Tóthfalu 2002. õszén Tisztelt Tanácskozás! Kedves Barátaim! Köszönöm a meghívást

Részletesebben

A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE

A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE Budapest, 2016. április 15. Készítette: Magyary Jenő Témaválasztásom fő oka, hogy egyfelől a munkám miatt fontosnak tartom azt, hogy hogyan lehet

Részletesebben

Mit jelent ma keresztény értelmiséginek lenni?

Mit jelent ma keresztény értelmiséginek lenni? bafemi6752 Mit jelent ma keresztény értelmiséginek lenni? Sok fejtörést okozott a feladat, amire a következőkben vállalkozom. A pályázatot elolvasva jó pár kérdésbe ütköztem. Már ott kezdődött, hogy mi

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS IRODALMI HA GYA TÉKA

KOSSUTH LAJOS IRODALMI HA GYA TÉKA KOSSUTH LAJOS IRODALMI HA GYA TÉKA MAGYAR Nemzeti Múzeum és Kossuth Lajos örökösei közt a turini remete irodalmi hagyatéka tárgyában 1894 december elsején Budapesten kötött adás-vételi szerződés értelmében

Részletesebben

A Párbeszéd Magyarországért kiadványa

A Párbeszéd Magyarországért kiadványa A Párbeszéd Magyarországért kiadványa A Párbeszéd Magyarországért meggyőződése, hogy nincsenek másodrangú állampolgárok. Mindenkinek joga van a létbiztonsághoz. Ezért a PM teljes vállszélességgel kiáll

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: ISB/54-1/2012. ISB-18/2012. sz. ülés (ISB-77/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: ISB/54-1/2012. ISB-18/2012. sz. ülés (ISB-77/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: ISB/54-1/2012. ISB-18/2012. sz. ülés (ISB-77/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságának 2012. július 2-án, hétfőn, 11 óra

Részletesebben

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

Washington, 1989 július 17. (Amerika Hangja, Esti híradó)

Washington, 1989 július 17. (Amerika Hangja, Esti híradó) Item: 2461 Kiad sor: 07/17/1989 17:33:45 Om Fejléc: kiad rvk1002 4 nem/pol krf/bma/bmb/srf Szolgálati használatra! Rövid Cím: Interjú Mark Palmerrel Washington, 1989 július 17. (Amerika Hangja, Esti híradó)

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HOGYAN LÁTJUK EGYMÁST - LÁTJUK-E EGYMÁST (KOZEP-) EURÓPÁBAN?" KÖZÉP-EURÓPA KISEBBSÉGI NÉZ ŐPONTBÓL BÁNYAI JÁNOS A nyolcvanas évek közepén, akkor úgry t űnt fel, váratlanul, Európa

Részletesebben

ETE_Történelem_2015_urbán

ETE_Történelem_2015_urbán T Ö R T É N E L E M ETE_Történelem_2015_urbán Szóbeli középszintű érettségi tételek / 2015-2016. év tavaszára / Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1, T é t e l A korai feudalizmus / középkor gazdálkodása

Részletesebben

A MAGYAR SZELLEM UTJA A TRIANONI ERDÉLYBEN

A MAGYAR SZELLEM UTJA A TRIANONI ERDÉLYBEN A MAGYAR SZELLEM UTJA A TRIANONI ERDÉLYBEN AZ ELMULT KÉT ÉVTIZEDRE ma már önkéntelenül is mint történelmi, lezárt korszakra gondolunk vissza. Öröksége azonban minden idegszálunkban továbbreszket s meghatározza

Részletesebben

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok Kovács János vezető elemző Kovács János 1 Gyurcsány Ferenc új lendületet adott az MSZP-nek,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. december 20-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. december 20-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. december 20-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bossányi László,, Dr. Gondos István,

Részletesebben

Urbán Ágnes. Politikai és gazdasági nyomásgyakorlás a médiában, vállalatvezetői szemmel

Urbán Ágnes. Politikai és gazdasági nyomásgyakorlás a médiában, vállalatvezetői szemmel Urbán Ágnes Politikai és gazdasági nyomásgyakorlás a médiában, vállalatvezetői szemmel És mi, vessenek meg érte, nem ugrottunk félre a pénz elől. írta közleményében Németh Péter, a Népszava főszerkesztője

Részletesebben

Hodosán Róza. Tízéves a szociális törvény

Hodosán Róza. Tízéves a szociális törvény Hodosán Róza Tízéves a szociális törvény A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, 1993. évi III. törvény és annak változásai Magyarország 1976-ban csatlakozott a Gazdasági, Szociális és

Részletesebben

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval Lehet-e? ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN Hiteles tanúk cáfolata Interjú Horthy Istvánnéval A közelmúltban a Jobbik néven ismert, de általam kezdettől ártalmas és értelmetlen képződménynek nevezett

Részletesebben

Tábornok és Tiszt urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Pro Patria ad Mortem A hazáért mindhalálig!

Tábornok és Tiszt urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Pro Patria ad Mortem A hazáért mindhalálig! 1 Vezérőrnagy Úr! Tábornok és Tiszt urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Pro Patria ad Mortem A hazáért mindhalálig! Több, mint tíz hónappal ezelőtt ezzel a jelmondattal fogadott bennünket a vezérkari tanfolyam,

Részletesebben

Körkérdés az Anyanyelvi Konferenciáról

Körkérdés az Anyanyelvi Konferenciáról Körkérdés az Anyanyelvi Konferenciáról FAZEKAS TIBORC hungarológus (Hamburg) 1. Az elmúlt másfél évtizedben Magyarországon és az ország közvetlen környezetében valóban nagyon sok alapvető körülmény változott

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

A rendszer ilyenfajta működése azzal a következménnyel járt, hogy a budapesti lakosok mind az egyazon lakásra pályázók egymással szemben, mind az

A rendszer ilyenfajta működése azzal a következménnyel járt, hogy a budapesti lakosok mind az egyazon lakásra pályázók egymással szemben, mind az Nagy Ágnes: Állampolgár a lakáshivatalban: politikai berendezkedés és hétköznapi érdekérvényesítés, 1945 1953 (Budapesti lakáskiutalási ügyek és társbérleti viszályok) Kérdésfeltevés Az 1945-től Budapesten

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. április 27-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. április 27-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2012. április 27-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László,

Részletesebben

Ő is móriczos diák volt

Ő is móriczos diák volt Ő is móriczos diák volt 107 Az idei évben rendhagyó beszélgetésre került sor az Ő is móriczos diák volt interjú keretében. Az íróként, költőként, illetve műfordítóként tevékenykedő Mezey Katalint s lányát,

Részletesebben

NEMZETKÖZI SZEMLE. Engler Lajos STOCKHOLMI ÉRTEKEZLET KIÚTKF.RKSF.S

NEMZETKÖZI SZEMLE. Engler Lajos STOCKHOLMI ÉRTEKEZLET KIÚTKF.RKSF.S NEMZETKÖZI SZEMLE Engler Lajos STOCKHOLMI ÉRTEKEZLET KIÚTKF.RKSF.S Ha a Helsinkiben megtartott európai biztonsági és együttműködési értekezlet (1975) kontinensünk második világháború utáni békés korszakának

Részletesebben

A szabadság motívuma

A szabadság motívuma Tartalom A szabadság és annak korlátai. Miért jó és miért lehet rossz a szabadság az egyénnek és a társadalomnak? Honnan erednek és milyen fajtái vannak a korlátainknak? Miért korlátozza a társadalom a

Részletesebben

AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM A TÖRTÉNELEM KERETTANTERVEK. Kaposi József

AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM A TÖRTÉNELEM KERETTANTERVEK. Kaposi József AZ EMBER ÉS TÁRSADALOM A TÖRTÉNELEM KERETTANTERVEK Kaposi József Történelem Közműveltségi tartalmak 1-4. évfolyamon a helyi és mikro-történelem jelenik meg (személyes, családi történelem, valamint a magyar

Részletesebben

http://mszp.hu/calendar

http://mszp.hu/calendar 2012.06.22. péntek A miskolci rendőrség előtt demonstráltak helyi szocialisták Emberközelibb politikát Európában! A költség el van vétve Fenyegető igazságtalanság Széll-el szemben Kaposváron Nagykátán

Részletesebben

1956-os forradalom és szabadságharc Történelemverseny 2016

1956-os forradalom és szabadságharc Történelemverseny 2016 1956-os forradalom és szabadságharc Történelemverseny 2016 1. Egészítsd ki a 60 évvel ezelőtt elhangzott rádióbeszédet! Itt... beszél, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a...

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

A mezőgazdasági termelés fejlesztése és az állattenyésztés főbb problémái.

A mezőgazdasági termelés fejlesztése és az állattenyésztés főbb problémái. 7 Molnár Imre: a Szatmármegyei Gazdasági Egylet titkára A mezőgazdasági termelés fejlesztése és az állattenyésztés főbb problémái. A növénytermelés terén kereshetjük a gazda helyzetének javulását: 1. a

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

Kérdések és feleletek az alkotmányozással kapcsolatban. Általános kérdések

Kérdések és feleletek az alkotmányozással kapcsolatban. Általános kérdések Kérdések és feleletek az alkotmányozással kapcsolatban Általános kérdések Miért fogad el új alkotmányt Magyarország? Az új alkotmány elfogadásának szimbolikus és gyakorlati jelentősége van. Szimbolikus,

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA. Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.)

S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA. Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.) S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.) BÉKÉSI TÉKA 11.sz. A békési Jantyik Mátyás Múzeum tájékoztatója Szerkeszti: B.

Részletesebben