A biztosításközvetítésre vonatkozó szabályok főbb pillérei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A biztosításközvetítésre vonatkozó szabályok főbb pillérei"

Átírás

1 I. Biztosítási Konferencia Eger 2006 A biztosításközvetítésre vonatkozó szabályok főbb pillérei dátum

2 A Biztosításközvetítői munkacsoport eddigi tevékenysége Egy kiemelt téma: a Bit. II. fejezete közvetítőkre vonatkozó ( ok) rendelkezéseinek újragondolása az alkalmazásuk során felmerült problémák tükrében dátum 2

3 A Biztosításközvetítői munkacsoport eddigi tevékenysége dátum 3

4 2005. április 7-én volt a Biztosításközvetítői munkacsoport első ülése Résztvevők: Pénzügyminisztérium Magyar Biztosítási Alkuszok Szövetsége Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége Brókernet Többes Biztosítási Ügynök Kft. MABISZ Berke&Molnár Ügyvédi Iroda képviselői dátum 4

5 A munkacsoport célja: A szakmával való közös álláspont kialakítása Jogszabály-módosítási igények megvitatása dátum 5

6 A munkacsoport üléseinek napirendjei A regiszter működése Arcképes igazolvány Függő és független biztosításközvetítői tevékenység elhatárolása különös tekintettel a gépjárműkereskedőkre Biztosításközvetítők szakképesítése Tájékoztatási kötelezettség A független biztosításközvetítőknél lefolytatott felügyeleti célvizsgálat tapasztalatai A független biztosításközvetítői jelentés szabályairól szóló rendelet módosításának kidolgozása dátum 6

7 A Munkacsoport közös döntései (1) A Biztosításközvetítői Munkacsoport javasolja a nyilvántartási és bejelentési kötelezettséggel rendelkező biztosítóknak és független biztosításközvetítőknek, hogy a 30 napos bejelentési határidőt a gyakorlatban önkéntesen 15 napra, vagy ennél rövidebb időre csökkentsék. dátum 7

8 A Munkacsoport közös döntései (2) A Biztosításközvetítői Munkacsoport javasolja a biztosítóknak és független biztosításközvetítőknek, hogy az általuk akár közvetlenül, akár gazdálkodó szervezeten keresztül foglalkoztatott felsőfokú iskolai végzettséggel vagy a jogszabályban előírt biztosítási szakképesítéssel nem rendelkező biztosításközvetítő természetes személyek oktatásáról, illetve vizsgázásáról mielőbb gondoskodjanak annak érdekében, hogy a törvényi határidő eredményesen teljék le. Az oktatási és vizsgáztatási kapacitások szűkössége miatt a biztosításközvetítők nem kellő időben történő beiskolázása torlódáshoz vezethet, s így a tanfolyamokra és a vizsgára való jelentkezés utolsó pillanatokra hagyása azzal a veszéllyel jár, hogy a biztosításközvetítők nagyobb tömege fog arra kényszerülni, hogy tevékenységét felfüggessze. dátum 8

9 A jogszabály-módosítási igények megvitatása: A Bit. II. fejezete közvetítőkre vonatkozó ( ok) rendelkezéseinek újragondolása az alkalmazásuk során felmerült problémák tükrében dátum 9

10 A munkacsoport a normaszöveg kidolgozásának folyamatát két alapvetés mentén gondolja elvégezni: Elvi-koncepcionális kérdések tisztázása (I.) a munkacsoportban nem vitatottan szükséges módosítások (II.) dátum 10

11 Az elvi-koncepcionális kérdések A közvetítői rendszer rendező elvének azonosítása fogyasztóvédelmi szempont felelősség telepítése jogi szempontból elkülönülő (a biztosító-ügyfél viszonylatában harmadik személynek minősülő) és munkaviszonyos közvetítők ( a biztosító maga ). dátum 11

12 A közvetítés fogalma (1) A biztosítási közvetítésről szóló 2002/92/EK irányelv alapján is milyen tevékenység minősül biztosításközvetítésnek; ki minősül közvetítőnek dátum 12

13 Következetlen rendező elv az Irányelvben Ezek a tevékenységeket nem tekintendők biztosítási közvetítésnek, amikor azokat egy biztosítóintézet fejti ki vagy olyan biztosítóintézet alkalmazottja, akinek a tevékenységéért a biztosítóintézet felelősséget visel. (2. cikkely 3. pont) Ezt az irányelvet azokra a személyekre kell alkalmazni, akik harmadik felek számára, olyan biztosításközvetítői tevékenységet végeznek ellenszolgáltatás fejében, amely lehet anyagi jellegű vagy más, megállapodás alapján járó, teljesítményhez kötött gazdasági előny. (Preambulum (11) pont) dátum 13

14 Értékesítő? Szükséges-e, megvalósítható-e, illetve milyen módon az értékesítés/értékesítő fogalmának bevezetése, ezáltal bizonyos jogviszonyban (munkaviszony) bizonyos tevékenységek (pult melletti kiszolgálás, quasi ügyfélszolgálat) elhatárolása a függő közvetítéstől/közvetítőtől Az újra gondolt közvetítői (értékesítői) kategóriákra vonatkozóan semleges, illetve bizonyos területeken egységes (vagy párhuzamosan azonos) követelményrendszer kidolgozása (pl. erkölcsi bizonyítvány; szakképesítés, arcképes igazolvány, regiszter) dátum 14

15 A Bit. 35. (1) bekezdése contra Irányelv 1. Cikkely (2) bekezdés: Ez az irányelv nem vonatkozik azokra a személyekre, akik biztosítási szerződésekkel kapcsolatos közvetítői tevékenységet folytatnak, ha az összes következő feltétel fennáll: a) a biztosítási szerződés csak az általa nyújtott biztosítási fedezetet ismeretét követeli meg; b) a biztosítási szerződés nem életbiztosítási szerződés; c) a biztosítási szerződés nem nyújt fedezetet semmiféle felelősségi kockázatra; d) a személy fő szakmai tevékenysége nem a biztosítási közvetítés; e) a biztosítás valamely szolgáltató termékéhez vagy szolgáltatásához képest kiegészítő jellegű, amennyiben az ilyen biztosítás fedezetet nyújt: i. a csőd vagy az ilyen szolgáltató által nyújtott javak elveszésének vagy sérülésének kockázatával kapcsolatosan; ii. poggyász megsérülésével vagy elveszésével, és az attól a szolgáltatótól megrendelt utazáshoz kapcsolódó egyéb kockázatokkal kapcsolatosan, még abban az esetben is, ha a biztosítás életbiztosítási vagy felelősségi kockázatokra is kiterjed, feltéve hogy a fedezet kiegészítő jellegű az adott utazás kockázataira vonatkozó fő fedezethez képest; f) az éves díj nem haladja meg az 500 eurót, és a biztosítási szerződés teljes tartama, beleértve a megújításokat is, nem haladja meg az öt évet. dátum 15

16 A közvetítés fogalma (2) A Bit. 33. (1) bekezdésében foglalt (csak) egyes résztevékenységek végzése minek minősíthető: A közvetítésben részt vevő közreműködők (teljesítési segédek) egyértelmű definiálása a Bit-ben, a közvetítői rendszerben elfoglalt pozíciójuk meghatározása. Elhatárolási elvek annak egyértelművé tételére, hogy az egyes résztevékenységek végzése mikor meríti ki a közvetítés fogalmát dátum 16

17 Közvetítés fogalma (3) Törés az Irányelvben: párhuzamos rendező elv használat Leképezés a Bit-ben, a törés lehetséges korrigálása: Szükséges-e, megvalósítható-e, illetve milyen módon az értékesítés/értékesítő fogalmának bevezetése? (ezáltal bizonyos jogviszonyban bizonyos tevékenységek elhatárolása a függő közvetítéstől/közvetítőtől; a közvetítői rendszer e szempontból történő újrastrukturálása) A rendező elv törése a Bit-ben (posta, hitelintézet munkavállalói) dátum 17

18 Az Irányelv preambulumának (9), (11), (12), (13) pontjai; 1. cikkelyének (2) bekezdése; 2. cikkelyének 3. és 5. pontjai (9) Ügynökként, alkuszként és "bankbiztosítási" közvetítőként biztosítási termékeket többfajta személy és intézmény értékesíthet. A közvetítők egyenlő kezelése és a fogyasztók védelme megköveteli ezen irányelv alkalmazását mindezen személyek és szervezetek vonatkozásában. (11) Ezt az irányelvet azokra a személyekre kell alkalmazni, akik harmadik felek számára, olyan biztosításközvetítői tevékenységet végeznek ellenszolgáltatás fejében, amely lehet anyagi jellegű vagy más, megállapodás alapján járó, teljesítményhez kötött gazdasági előny. dátum 18

19 Rendező elv következetes alkalmazása szabályozási deficit elkerülése (1) A megtalált/definiált rendező elv alapján a kialakítani szándékozott szabályrendszer elemeinek folyamatos összevetése az Irányelvvel, így az Irányelvtől való szigorúbb szabályozás lehetőségének feltérképezése (pl. Preambulum (19) pont) és az esetleges ilyen irányú szabályozás szükségességének állandó mérlegeléseavárható dátum 19

20 Rendező elv következetes alkalmazása szabályozási deficit elkerülése (2) A módosítás során nem csak az Irányelv rendelkezéseiből fakadó szabályozási követelmények, hanem az egyes tagállami implementációk alapul vétele. dátum 20

21 Irányelv preambulum (9) pont: Ennek az irányelveknek meg kell határoznia a biztosításközvetítő azon kötelezettségeit, amelyeknek az ügyfelek tájékoztatása során teljesítenie kell. Ezen a területen bármely tagállam fenntarthat vagy elfogadhat szigorúbb rendelkezéseket a biztosításközvetítők tekintetében, azok székhelyétől függetlenül, amennyiben a területén közvetítői tevékenységet fejtenek ki, feltéve hogy az ilyen szigorúbb rendelkezések összhangban vannak a közösségi joggal, beleértve a belső piacon az információs társadalmi szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem jogi vonatkozásairól ("Irányelv az elektronikus kereskedelemről") szóló, június 8-i 2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet dátum 21

22 A munkacsoportban nem vitatottan szükséges módosítások (II/1) Tájékoztatási kötelezettség A 37. (1) bekezdésében egyértelművé kell tenni, hogy a tájékoztatás mely részének kell kiterjednie a természetes személyekre és mely részének a gazdálkodó szervezetekre. A 37. (1) bekezdésében adjon tájékoztatást a biztosításközvetítő gazdálkodó szervezet, hogy biztosító, biztosításközvetítő rendelkezik-e benne részesedéssel. A biztosításközvetítők tájékoztatási kötelezettségéről a 37. (1) bekezdése és 166. (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján a biztosításközvetítő nevéről, székhelyéről, államáról, felügyeleti szervéről szóló tájékoztatási kötelezettség duplikáltan jelenik meg. dátum 22

23 A munkacsoportban nem vitatottan szükséges módosítások (II/2) Arcképes igazolványok A 48. (5) bekezdésében foglalt előírásokat ne kizárólag a felügyeleti nyilvántartásba vett biztosításközvetítők részére kelljen kiállítani, hanem a nyilvántartási kötelezettséggel nem terhelt biztosításközvetítők részére is, ez segítené az ügyfelek részére a pontosabb tájékozódást. (A biztosítói oldallal még nincs konszenzus) Tartalmazza a bekezdés pontosan, hogy a kibocsátó biztosításközvetítő gazdálkodó szervezet nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát és nyilvántartási számát is tartalmaznia kell az arcképes igazolványnak. Az adott szakaszt ki kell venni az ügynök rész alól és az általános, biztosításközvetítői rész alá kell helyezni. dátum 23

24 A munkacsoportban nem vitatottan szükséges módosítások (II/3) Éves beszámoló A Bit. 40. (1) bekezdésének b) pontja alapján a független biztosításközvetítő engedélyét a Felügyelet visszavonhatja és ezzel egyidejűleg a nyilvántartásából törölheti, ha nyilvántartása, illetve az éves beszámolója nem felel meg a valóságnak. A fenti szakasz módosítását és annak deklarálását javasoljuk a Bit-ben, hogy a Felügyelet az éves beszámolót csak az éves jelentés (adatszolgáltatás) alátámasztásaként vizsgálja, azonban annak valódiságát nem ellenőrzi. dátum 24

25 A munkacsoportban nem vitatottan szükséges módosítások (II/4) Függő ügynökök A Bit. 1. (1) bekezdésének b) pontján túlmenően a Pszáf tv-ben egyértelműen kimondani a Felügyelet ellenőrzési jogosultságát a függő közvetítő (vezérügynök) vonatkozásában dátum 25

26 A munkacsoportban nem vitatottan szükséges módosítások (II/5) A versengő termékek Bit-beli fogalma pontosításra szorul, mert az azonos ágazaton belüliség nem jelent feltétlenül helyettesíthetőséget, melynek eredményeként teljesen különböző igényeket kielégítő, azonos ágazatba, de azon belül különböző kockázati csoportba tartozó biztosítási termékek, formális értelemben egymással versengőnek minősülnek, kizárva, hogy azok egy függő közvetítő kínálatában megjelenjenek, ha több biztosító termékéről van szó. (Felmerült a probléma megoldási javaslatként az al-ágazatokra bontása a Bit mellékletének, pl. baleset ágazatnál utas- és nem utas alágazat; egyéb vagyoni ágazatnál mezőgazdasági és nem mezőgazdasági alágazat; életbiztosításnál egyéni és csoportos alágazat) 35. (1) bekezdése: Módosítani a 35. (1) bekezdés ha) és hb) pontjait, ne kizárólag a szolgáltató által szállított áruhoz kapcsolódó kockázatokra, illetve a szolgáltatónál megrendelt utazáshoz kapcsolódó biztosítás esetén lehessen eltekinteni a felügyeleti nyilvántartásba vételtől. Pl.: utazási irodában utasbiztosítás megkötése a nem ott rendelt utazáshoz (mindennapos gyakorlat) dátum 26

27 A munkacsoportban nem vitatottan szükséges módosítások (II/6) A Bit. 71. (2) bekezdése j) pontja és 74. (1) bekezdése alapján a biztosító és a független biztosításközvetítő köteles a Felügyeletnek 30 napon belül bejelenteni az 5. számú melléklet 2. pontjában ( ) meghatározott - így a biztosításközvetítést végző természetes személlyel fennálló jogviszony kezdetére és végére vonatkozó adatokban bekövetkezett változásokat. A fenti jogszabályi helyeken alapuló bejelentési kötelezettségnek a biztosító és a független biztosításközvetítő a felügyeleti nyilvántartásban történő regisztrálással és deaktiválással tesz eleget. Szükségesnek tartjuk a 30 napos bejelentési határidőt 5 napra szűkíteni, tekintettel arra, hogy a 30 napos határidő mivel a Bit a alapján biztosításközvetítői tevékenységet ( ) kizárólag olyan személy végezhet, aki szerepel a Felügyelet által vezetett nyilvántartásban a munkahelyet változtatni szándékozó személyek esetében indokolatlanul hosszú ideig korlátozza a munkához való (alkotmányos) jogot. dátum 27

28 A munkacsoportban nem vitatottan szükséges módosítások (II/7) Bit. 49. (3) bekezdés A közvetlenül közvetítő megfogalmazás pontatlan az adott bekezdésben. Egyrészt a biztosító és a független biztosítóközvetítő egyaránt köteles a vele biztosításközvetítésre irányuló jogviszonyban álló természetes személy nyilvántartási adatait 5 évig megőrizni, ezért ennek a bekezdésnek szintén ki kell kerülnie a biztosításközvetítői általános részbe. dátum 28

29 A munkacsoportban nem vitatottan szükséges módosítások (II/8) A felügyeleti vizsgálati tapasztalatokra tekintettel a 42. (2) bekezdésében szükséges az ügyfélszámla pontos definiálása. (Amennyiben a közvetítő saját bizonylatát állítja ki az ügyféltől átvett összegek ellenében, úgy akár a pénztáron belül, akár a bankszámlán belül (alszámla) az elkülönítést köteles elvégezni) dátum 29

30 Köszönöm szíves figyelmüket! dátum 30

A SZABÁLYOZÁSI TÉMAKÖRÖK

A SZABÁLYOZÁSI TÉMAKÖRÖK A SZABÁLYOZÁSI TÉMAKÖRÖK 2/125 I. SZABÁLYOZÁSI TÉMAKÖR KIDOLGOZÁSA A KÖZVETÍTŐK TÍPUSAI I.1. Közvetítők típusai I.2. Ügynök Közvetítő Biztosításközvetítő Tagszervező Hpt. Hpt. 2.sz. melléklet Értelmező

Részletesebben

2003. évi LX. törvény. a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

2003. évi LX. törvény. a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 2003. évi LX. törvény a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről Az Országgyűlés a biztosítottak érdekeinek védelme, az öngondoskodás ösztönzése, a biztosítás és a biztosítók iránti bizalom növelése,

Részletesebben

2003. évi LX. törvény. a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről ELS Ő RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

2003. évi LX. törvény. a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről ELS Ő RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 2003. évi LX. törvény a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről Az Országgyű lés a biztosítottak érdekeinek védelme, az öngondoskodás ösztönzése, a biztosítás és a biztosítók iránti bizalom növelése,

Részletesebben

közvetítőként független függő Közvetítők

közvetítőként független függő Közvetítők A Hpt. 10. -a a pénzügyi szolgáltatás közvetítési tevékenység folytatóit közvetítőként definiálja, és aszerint különbözteti meg őket, hogy a tevékenységüket független vagy függő közvetítőként végzik. Közvetítők

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. határozatot. 1. A Versenytanács megállapítja, hogy a verseny korlátozására alkalmas magatartást tanúsított

VERSENYTANÁCS. határozatot. 1. A Versenytanács megállapítja, hogy a verseny korlátozására alkalmas magatartást tanúsított VERSENYTANÁCS Ügyszám: Vj-51/2005/184. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Allianz Hungária Biztosító Rt. (Budapest), a Generali-Providencia Biztosító Zrt. (Budapest), a Gépjármű Márkakereskedők

Részletesebben

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 168. szám 27931 19. Az Európai Unió jogának való megfelelés 39. E rendelet az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről. (HL L 255, 30.9.2005, o.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről. (HL L 255, 30.9.2005, o. 2005L0036 HU 01.01.2007 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE

Részletesebben

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI F E L T É T E L E I A Társaság Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA

ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA ERSTE ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA - A TÁRSASÁG ÁLTAL NYÚJTOTT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, VALAMINT AZ ÉRTÉKPAPÍRKÖLCSÖNZÉS TEKINTETÉBEN - A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete jóváhagyó határozatának

Részletesebben

GRÁNITPONT Kft. szabályzata a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény rendelkezései alapján

GRÁNITPONT Kft. szabályzata a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény rendelkezései alapján GRÁNITPONT Kft. szabályzata a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény rendelkezései alapján I. A SZABÁLYZAT ELKÉSZÍTÉSE A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása

Részletesebben

Budapest, 2009. február 27. Dr. Gyenizse Dorottya tanácsos ÖM Turisztikai Szakállamtitkárság

Budapest, 2009. február 27. Dr. Gyenizse Dorottya tanácsos ÖM Turisztikai Szakállamtitkárság Újjáalakuló jogi környezet? Tájékoztató az utazási vállalkozásokat érintő jövőbeni jogszabályi változásokról Turizmus Kft. Szakmai Konferencia Budapest, 2009. február 27. Dr. Gyenizse Dorottya tanácsos

Részletesebben

Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István

Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István Szakmai lektor: Birher Nándor Felnőttképzési szakértők továbbképzése, az új jogforrások

Részletesebben

SZABÁLYZAT A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL

SZABÁLYZAT A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. SZABÁLYZAT A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL HATÁLYOS 2015. JANUÁR 20. 1 I. A SZABÁLYZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK

Részletesebben

Közvetítők engedélyezése, bejelentése Közvetítőként független függő

Közvetítők engedélyezése, bejelentése Közvetítőként független függő Közvetítők engedélyezése, bejelentése Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló, 2009. évi CL. törvény új fogalom meghatározásokat vezetett be a Hpt. 2009. december 31. napjáig hatályos, 2.

Részletesebben

T/ 13082. számú törvényjavaslat. egyes pénzügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról

T/ 13082. számú törvényjavaslat. egyes pénzügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/ 13082. számú törvényjavaslat egyes pénzügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2013. november 0 2013.

Részletesebben

I. Az ajánlás célja és hatálya

I. Az ajánlás célja és hatálya A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 6/2013. (III. 11.) számú ajánlása a belső védelmi vonalak kialakításáról és működtetéséről, a pénzügyi szervezetek irányítási és kontroll funkcióiról

Részletesebben

MOK Komplex Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

MOK Komplex Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság MOK Komplex Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság B E L S Ő S Z A B Á L Y Z A T a 2007. évi CXXXVI. TÖRVÉNY VÉGREHAJTÁSÁHOZ A PÉNZMOSÁS MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL 1 I. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZABÁLYZAT. a pénzmosás megelőzésére és megakadályozására a Magyar Könyvvizsgáló Kamara Biztosítási Alkusz Kft-nél I. A SZABÁLYZAT CÉLJA

SZABÁLYZAT. a pénzmosás megelőzésére és megakadályozására a Magyar Könyvvizsgáló Kamara Biztosítási Alkusz Kft-nél I. A SZABÁLYZAT CÉLJA SZABÁLYZAT a pénzmosás megelőzésére és megakadályozására a Magyar Könyvvizsgáló Kamara Biztosítási Alkusz Kft-nél I. A SZABÁLYZAT CÉLJA A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2003. évi XV.

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelettel, Sebestyén László megbízott alkusz

Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelettel, Sebestyén László megbízott alkusz Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény előírásainak megfelelően társaságunk köteles

Részletesebben

Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet Javadalmazási Politikája

Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet Javadalmazási Politikája Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet 9023 Győr, Sport u. 4/a. Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet Javadalmazási Politikája Hatálybalépés napja: 2013. január 01. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Tekintettel a nagy mennyiségű koncepcionális és egyéb tartalmi észrevételre, a kodifikációs észrevételezéstől jelen szakaszban eltekintünk.

Tekintettel a nagy mennyiségű koncepcionális és egyéb tartalmi észrevételre, a kodifikációs észrevételezéstől jelen szakaszban eltekintünk. 1. oldal Dr. Kiszely Katalin helyettes államtitkár Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium EU és Nemzetközi Igazságügyi Együttműködésért Felelős Helyettes Államtitkárság cím: eujfo@kim.gov.hu Tárgy:

Részletesebben

4. számú információs füzet. Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása, és járulékkötelezettsége

4. számú információs füzet. Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása, és járulékkötelezettsége 4. számú információs füzet Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása, és járulékkötelezettsége Az alábbi tájékoztató anyag a magyar illetőségű magánszemélyek külföldről származó jövedelmeinek

Részletesebben

F R A K C I Ó V E Z E T Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja

F R A K C I Ó V E Z E T Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja F R A K C I Ó V E Z E T Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja Összefoglaló a Magyar Kormány és a Fidesz-KDNP Frakciószövetség által a Magyar Országgyűlés elé terjesztett és 2013. június

Részletesebben

I. A SZABÁLYZAT CÉLJA II. AZ IRATOK MEGŐRZÉSÉNEK KÖTELEZETTSÉGE

I. A SZABÁLYZAT CÉLJA II. AZ IRATOK MEGŐRZÉSÉNEK KÖTELEZETTSÉGE Pénzfeldolgozási kiegészítő pénzügyi szolgáltatást végzők mintaszabályzata a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló szabályzat elkészítéséhez I. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

2007. évi CXXXV. törvény. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről

2007. évi CXXXV. törvény. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről 2007. évi CXXXV. törvény a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről A törvény célja, hogy a pénzügyi piacok zavartalan és eredményes működése, a piaci viszonyok átláthatósága, a tisztességes piaci verseny

Részletesebben

2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről Hatályos: 2010. szeptember 15-étől hatályos

2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről Hatályos: 2010. szeptember 15-étől hatályos 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről Hatályos: 2010. szeptember 15-étől hatályos A törvény egységes szerkezetbe foglalt változatát a Közbeszerzések Tanácsa Titkársága készítette, nem minősül hivatalos

Részletesebben

SZEMÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

SZEMÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA Geo Professional Portfolio Zrt. (1036 Budapest, Lajos u. 48-66. B ép. 2. em) SZEMÉLYES TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA Verziószá m Hatály Elfogadó határozat

Részletesebben

Számlázó programmal szembeni jogszabályi követelményeket érintő gyakori kérdésekválaszok

Számlázó programmal szembeni jogszabályi követelményeket érintő gyakori kérdésekválaszok Számlázó programmal szembeni jogszabályi követelményeket érintő gyakori kérdések-válaszok 2014.10.18. Számlázó programmal szembeni jogszabályi követelményeket érintő gyakori kérdésekválaszok [A számla

Részletesebben

A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY

A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY A KÖZÉRDEKÛ ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRÕL SZÓLÓ 2005. ÉVI LXXXVIII. TÖRVÉNY TARTALOM Köszöntõ dr. Göncz Kinga, miniszter 5 Kedves Olvasó!

Részletesebben

Az internet-szolgáltatók hírközlési jogi jogállásának újraszabályozásához

Az internet-szolgáltatók hírközlési jogi jogállásának újraszabályozásához dr. Verebics János: Az internet-szolgáltatók hírközlési jogi jogállásának újraszabályozásához I. Az Internet-szolgáltatások a hatályos hírközlési jogi szabályozása I.1 Az Internet-szolgáltatás, mint hírközlési

Részletesebben