Válasz B: több biztosításközvetítőnél végezheti a tevékenység irányítását.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Válasz B: több biztosításközvetítőnél végezheti a tevékenység irányítását."

Átírás

1 Kérdések Válaszok Válassza ki a helyes választ! A független biztosításközvetítői tevékenység irányítója... Válasz A: csak egy biztosításközvetítőnél végezheti a tevékenység irányítását. Válasz B: több biztosításközvetítőnél végezheti a tevékenység irányítását. Válasz C: biztosítóval is állhat egyidejűleg munkaviszonyban. A független biztosításközvetítő éves jelentése nem tartalmazza: Válasz A: foglalkoztatottak létszámát. Válasz B: foglalkoztatottak életkor szerinti megoszlását. Válasz C: tevékenységből származó bevételeket. Ön egy magyarországi székhelyű független biztosításközvetítő ügyvezetője. Miképpen jár el, ha Franciaországban kíván határon átnyúló tevékenységet végezni? Válasz A: Bejelenti a határon átnyúló tevékenység végzésére vonatkozó szándékát a francia felügyeleti hatóságnak. Válasz B: Engedélyt kér a francia felügyeleti hatóságtól e tevékenység végzésére. Válasz C: Bejelenti a határon átnyúló tevékenység végzésére vonatkozó szándékát a magyar felügyeleti hatóságnak. Ki lehet a független biztosításközvetítői tevékenység irányítója? Válasz A: Csak természetes személy lehet. Válasz B: Csak gazdasági társaság lehet. Válasz C: Természetes személy és gazdasági társaság egyaránt lehet. Válassza ki a hamis választ! A független biztosításközvetítő engedélyét az MNB visszavonhatja, ha Válasz A: nyilvántartása, éves beszámolója nem felel meg a valóságnak. Válasz B: tevékenységét engedély nélkül 6 hónapon túl felfüggeszti. Válasz C: az engedély megadásától számított 30 napon belül a tevékenységét nem kezdi meg. Az alábbiak közül mely társasági formában folytatható független biztosításközvetítői tevékenység? Válasz A: Közkereseti társaság. Válasz B: Betéti társaság. Válasz C: Korlátolt felelősségű társaság. Harmadik országban székhellyel rendelkező független biztosításközvetítő tevékenységét Válasz A: Legalább 5 millió forint tőkével rendelkező magyarországi milyen formában végezheti Magyarország területén? fióktelepe útján. Válasz B: Legalább 3 millió forint tőkével rendelkező magyarországi fióktelepe útján. Válasz C: Legalább 1 millió forint tőkével rendelkező magyarországi fióktelepe útján. A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentést készít és az MNB felé Válasz A: minden év május 31. napjáig, melyet elektronikus úton, minősített, vagy fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva küld meg. Válasz B: minden év május 31. napjáig, melyet postai úton, eredeti aláírással ellátva küld meg. Válasz C: minden év december 31. napjáig, melyet elektronikus úton, minősített, vagy fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva küld meg. Mi a jogkövetkezménye annak, ha a független biztosításközvetítő tevékenységét engedély nélkül 6 hónapon túl felfüggeszti? Válasz A: Az MNB a biztosításközvetítő engedélyét visszavonja. Válasz B: Az MNB a biztosításközvetítő engedélyét visszavonhatja. Válasz C: Az MNB a biztosításközvetítőt törli a nyilvántartásból. Az alábbiak közül melyik a korlátolt felelősségű társaság független biztosításközvetítők működésének pénzügyi feltétele? Válasz A: Legalább 5 millió forint törzstőkével kell rendelkezni. Válasz B: Legalább 3 millió forint törzstőkével kell rendelkezni. Válasz C: Legalább 1 millió forint törzstőkével kell rendelkezni. Ön egy alkuszi tevékenységet folytató társaságot kíván létrehozni. Milyen társasági formában nem folytathatja a fenti tevékenységet? Válasz A: Részvénytársaság. Válasz B: Betéti társaság. Válasz C: Korlátolt felelősségű társaság. Válassza ki a helyes választ! A független biztosításközvetítő határon átnyúló tevékenységét Válasz A: köteles az MNB-nek előzetesen bejelenteni. Válasz B: nem köteles az MNB-nek bejelenteni. Válasz C: utólag köteles az MNB-nek bejelenteni. A független biztosításközvetítő az MNB részére Válasz A: regisztrációs díjat fizet. Válasz B: felügyeleti díjat fizet. Válasz C: nyilvántartási díjat fizet. Melyik állítás igaz? Független biztosításközvetítői tevékenység végzésére Magyarország területén az MNB engedélye alapján Válasz A: kizárólag nyilvánosan működő részvénytársaság jogosult. Válasz B: bármely korlátolt felelősségű társaság jogosult. Válasz C: legalább 5 millió forint törzstőkével rendelkező korlátolt felelősségű társaság jogosult. Kell-e a független biztosításközvetítői tevékenység irányítójának gyakorlattal rendelkeznie? Válasz A: Nem. Válasz B: Igen, mely minden esetben 3 év. Válasz C: Igen. A független biztosításközvetítőnek a felügyeleti jelentés megküldésével kapcsolatos kötelezettségét érintő technikai követelmények: Válasz A: elektronikus úton, minősített, vagy fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva küldi meg az MNB jelentésfogadó rendszerén keresztül. Válasz B: elektronikus úton, minősített, vagy fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva és postai úton, eredeti aláírással ellátva is megküldi. Válasz C: kizárólag postai úton, eredeti aláírással ellátva küldi meg.

2 Kell-e engedélyt kérnie a független biztosításközvetítőnek harmadik országban székhellyel rendelkező biztosításközvetítő által létesíteni kívánt fióktelep tevékenységének megkezdéséhez? Válasz B: Nem. Válasz C: Csak befolyásoló részesedés szerzés esetén. Kell-e engedélyt kérnie a független biztosításközvetítőnek harmadik országban székhellyel rendelkező biztosításközvetítő által létesített fióktelep általános képviselőjének foglalkoztatásához? Válasz B: Nem. Válasz C: Csak ha kizárólagosan alapít gazdasági társaságot. Az alkuszi tevékenységgel kapcsolatosan melyik állítás igaz? Válasz A: Az alkuszi tevékenység elválaszthatatlan része a biztosítási szaktanácsadás. Válasz B: Az alkusz nem végezhet biztosítási szaktanácsadást. Válasz C: Az alkusz csak külön felügyeleti engedéllyel végezhet biztosítási szaktanácsadást. Válassza ki a hamis választ! Független biztosításközvetítői tevékenység végzésének személyi feltétele a Válasz A: magyar állampolgárság. Válasz B: felügyeleti nyilvántartásba vétel. Válasz C: büntetlen előélet. Válassza ki a helyes választ! Az MNB engedélye nélkül végezhet független biztosításközvetítői tevékenységet Válasz A: a Magyarország területén kívül székhellyel rendelkező független biztosításközvetítő fióktelepe útján Magyarország területén. Válasz B: az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező független biztosításközvetítő fióktelepe útján Magyarország területén. Válasz C: az Európai Unió területén kívül székhellyel rendelkező független biztosításközvetítő fióktelepe útján Magyarország területén. Mi a jogkövetkezménye annak, ha a független biztosításközvetítő tevékenységét az engedély megadásától számított 1 éven belül nem kezdte meg? Válasz A: Az MNB a biztosításközvetítő engedélyét visszavonhatja. Válasz B: Az MNB bírságot szab ki. Válasz C: Az MNB a biztosításközvetítőt törli a nyilvántartásból. Válassza ki a helyes választ! Független biztosításközvetítő tevékenysége végzéséhez Válasz A: előzetes felügyeleti engedély szükséges. Válasz B: utólagos felügyeleti engedély szükséges. Válasz C: utólagos felügyeleti jóváhagyás szükséges. A független biztosításközvetítő az MNB részére a törzsadatairól szóló jelentést Válasz A: a törzsadatban bekövetkezett változást követő 15 munkanapon belül elektronikus úton, minősített, vagy fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva küld meg. Válasz B: minden év december 31. napjáig elektronikus úton, minősített, vagy fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva küld meg. Válasz C: minden év december 31. napjáig postai úton, eredeti aláírással ellátva küld meg. Az alábbiak közül melyik nem tartozik a független biztosításközvetítői tevékenység végzésének tárgyi feltételei közé? Válasz A: Üzlethelység tulajdon- használat- vagy bérleti joga. Válasz B: A végzett tevékenység egyedi azonosítására alkalmas folyamatos nyilvántartás. Válasz C: a végzett tevékenység egyedi azonosítására nem alkalmas, kizárólag statisztikai célú folyamatos nyilvántartás. Válassza ki a hamis választ! Független biztosításközvetítői tevékenység irányítója olyan személy lehet, aki Válasz A: büntetlen előéletű. Válasz B: felsőfokú végzettséggel és megfelelő biztosításszakmai tapasztalattal rendelkezik. Válasz C: valamely biztosítóval munkaviszonyban áll. A független biztosításközvetítő éves jelentésének elküldési határideje: Válasz A: következő év április 30-a. Válasz B: következő év május 31-e. Válasz C: következő év március 31-e. A független biztosításközvetítőt milyen kötelezettség terheli az MNB felé, ha tevékenységét fel kívánja függeszteni? Válasz A: Utólagos bejelentési kötelezettség terheli. Válasz B: Előzetes bejelentési kötelezettség terheli. Válasz C: Előzetes engedélyt kell hozzá kérnie. A független biztosításközvetítői tevékenység irányítója kizárólag felsőfokú végzettséggel rendelkező személy lehet? Válasz B: Igen, de csak az alkusz esetében. Az MNB annak érdekében, hogy a biztosításközvetítő tevékenysége a jogszabályoknak, illetve az MNB határozatainak megfeleljen, az alábbiak közül mely intézkedés megtételére nem jogosult? Válasz A: Meghatározott biztosítási termékek terjesztésének felfüggesztése. Válasz B: Biztosításközvetítő kötelezése meghatározott továbbképzésen történő részvételre. Válasz C: Biztosításközvetítő nyilvántartásból való törlésének elrendelése. Az alábbiak közül melyik állítás hamis? A nettó díjas termék Válasz A: A Magyarország területén, határon átnyúló szolgáltatás keretében független biztosításközvetítői tevékenységet végző felügyeleti hatósága, illetve az erre általa felhatalmazott személy jogosult arra, hogy - az MNB előzetes értesítését Válasz B: Ha követően a Magyarország - a Magyarország területén, területén határon a határon átnyúló átnyúló szolgáltatás szolgáltatást keretében tevékenységet végző független biztosításközvetítő megsérti a Magyarország területén hatályos előírásokat, az MNB végső soron elrendelheti Válasz C: Ha a Magyarország biztosításközvetítő területén, nyilvántartásból határon átnyúló való szolgáltatás törlését. keretében tevékenységet végző független biztosításközvetítő megsérti a Magyarország területén hatályos előírásokat, illetve működésében az MNB hiányosságokat észlel, az MNB kötelezi a független biztosításközvetítőt a szabályellenes helyzet Válasz A: nem tartalmaz nyereséget (önköltségi ár). Válasz B: nem tartalmazza a biztosítási adót. Válasz C: nem tartalmazza a közvetítő jutalékát. Független biztosításközvetítő csak az egyik biztosítási ágra (vagy élet, vagy nem élet) kaphat tevékenységi engedélyt. Válasz A: Igaz.

3 Melyik állítás igaz? Válasz B: Független biztosításközvetítő nem kaphat díjazást az ügyféltől. Válasz C: Független biztosításközvetítő adhat szaktanácsot. A független biztosításközvetítőnek 2 munkanapon belül be kell jelentenie Válasz A: a független biztosításközvetítői tevékenységet irányító személyében bekövetkezett változást. Válasz B: alaptőkéje leszállítását. Válasz C: a munkatársak rögzített adataiban bekövetkezett változást. Független biztosításközvetítő kizárólag az ügyfél megbízásából végezheti tevékenységét. Válasz A: Igaz. Független biztosításközvetítő kizárólag több biztosító megbízásából végezheti tevékenységét. Válasz A: Igaz. Melyik állítás igaz? Válasz A: Többes ügynök egyidejűleg végezhet ügynöki, de ügynök nem végezhet többes ügynöki tevékenységet. Válasz B: Ügynök egyidejűleg végezhet többes ügynöki, de többes ügynök nem végezhet ügynöki tevékenységet. Válasz C: Ügynök nem végezhet egyidejűleg többes ügynöki, többes ügynök pedig nem végezhet ügynöki tevékenységet. Versengő termékeket kizárólag független biztosításközvetítők kínálhatnak. Válasz A: Igaz. Függő biztosításközvetítő is kínálhat versengő termékeket. Válasz A: Igaz. Az alábbiak közül mi nem minősülhet a független biztosításközvetítő vagyoni biztosítékának? Válasz A: Pénzbeli letét. Válasz B: Bankgarancia. Válasz C: Kölcsön. Válassza ki a helyes választ! A független biztosításközvetítő 2 munkanapon belül köteles bejelenteni az MNB-nek Válasz A: a munkatársak rögzített adataiban bekövetkezett változást. Válasz B: felelősségbiztosítási szerződése megszűnését. Válasz C: alaptőkéje leszállítását. Kiterjed-e a független biztosításközvetítő felelőssége a nevében eljáró személyek tevékenységére is? Válasz B: Igen, de csak az alkuszok esetén. Mennyi az önrészesedés felső határa káreseményenként a független biztosításközvetítők felelősségbiztosítása esetében? Válasz A: 500 ezer forint Válasz B: 1 millió forint Válasz C: 2 millió forint Válassza ki a helyes választ! Az alkusz az általa beszedett díj késedelmes továbbítása esetén Válasz A: köteles az ügyfélnek kamatot fizetni. Válasz B: kérheti az ügyféltől a biztosító által benyújtott kötbérigény kielégítését. Válasz C: köteles megtéríteni az ügyfélnek a késedelemből származó kárát. Válassza ki a hamis választ! A többes ügynök és az alkusz köteles Válasz A: évente együttesen legalább euró összegű, az Európai Unió egész területére kiterjedő hatályú felelősségbiztosítással rendelkezni. Válasz B: euró vagyoni biztosítékkal rendelkezni. Válasz C: euró vagyoni biztosítékkal rendelkezni. Kizárhatja-e a független biztosításközvetítő a felelősségét az ügyfelének okozott kárért? Válasz A: Igen, de csak írásban. Válasz B: Igen. Válassza ki az alábbi mondatba illő helyes megoldást! Az önrészesedés mértéke a független biztosításközvetítők esetében a 2 millió forintot nem haladhatja meg. Válasz A: káreseményeként Válasz B: évente Válasz C: havonta Felelősségre vonható-e az alkusz a szabálytalan díjkezelésért? Válasz A: Nem. Válasz B: Igen. Válasz C: Igen, de csak a díjak késedelmes továbbításából keletkező károkért. Válassza ki a helyes választ! Az önrészesedés mértéke káreseményenként a független biztosításközvetítők felelősségbiztosítása esetében Válasz A: legalább 2 millió forint. Válasz B: a 2 millió forintot nem haladhatja meg. Válasz C: a 2 millió forintot nem érheti el. Válassza ki az alábbi mondatba illő helyes megoldást! A független biztosításközvetítő a tevékenysége során a biztosítási szabályokat mindenkor megtartva köteles eljárni. Válasz A: kárfelelősségi Válasz B: szakmai Válasz C: büntetőjogi

4 Válassza ki az alábbi mondatba illő helyes megoldást! A többes ügynök és az alkusz köteles tevékenységének felelősségbiztosítására együttesen legalább euró összegű, az Európai Unió egész területére kiterjedő hatályú felelősségbiztosítással rendelkezni. Válasz A: havonta Válasz B: évente Válasz C: káreseményenként Válassza ki az alábbiak közül a független biztosításközvetítő felelősségbiztosítására vonatkozó helyes állítást! Válasz A: Több, azonos okból bekövetkezett, időben összefüggő káresemény egy biztosítási eseménynek minősül. Válasz B: Több, azonos okból bekövetkezett, időben összefüggő káresemény több biztosítási eseménynek minősül. Válasz C: Több, különböző okból bekövetkezett, időben nem összefüggő káresemény egy biztosítási eseménynek minősül. Felelősségre vonható-e az alkusz a téves biztosítási szaktanácsadásáért? Válasz B: Igen, mert független biztosításközvetítő biztosítási szaktanácsot nem adhat. Az alábbiak közül melyik kifejezés illeszthető a következő mondatba! A biztosítási alkusz által a biztosításközvetítési tevékenységével kapcsolatban a megbízójának okozott károk fedezetére felelősségbiztosítással rendelkezni. Válasz A: köteles Válasz B: jogosult Válasz C: az MNB által hozott erre kötelező határozat esetén köteles A többes ügynök és az alkusz köteles Válasz A: legalább évi euró összegű, az Európai Unió egész területére kiterjedő hatályú felelősségbiztosítással rendelkezni. Válasz B: legalább káreseményenkénti euró összegű, az Európai Unió egész területére kiterjedő hatályú felelősségbiztosítással rendelkezni. Válasz C: legalább káreseményenkénti euró összegű, az Európai Unió egész területére kiterjedő hatályú felelősségbiztosítással rendelkezni. Válassza ki a hamis választ! A többes ügynök és az alkusz engedélye megadásának feltétele, hogy a többes ügynök és az alkusz igazolja az MNB-nek Válasz A: a felelősségbiztosítási szerződés megkötését. Válasz B: a vagyoni biztosíték meglétét. Válasz C: mind a felelősségbiztosítási szerződés megkötését, mind pedig a vagyoni biztosíték meglétét. Kiterjed-e a többes ügynök és az alkusz felelősségbiztosítási szerződésének hatálya a biztosított alkalmazottja, illetőleg megbízottja által okozott kárra, illetve sérelemdíjkövetelés alapjául szolgáló személyiségi jogsérelemre is? Válasz B: Igen, feltéve, hogy a kár a független biztosításközvetítői tevékenység eredményeként következett be. Válassza ki a helyes választ! A többes ügynök és az alkusz felelősségbiztosítása Válasz A: kiterjed az általa, e minőségben, e tevékenysége során okozott azon károkra, melyek nem haladják meg a 250 millió forintot. Válasz B: kiterjed az általa, alkalmazottja, és megbízottja által e minőségben, e tevékenysége során az ügyfélnek okozott károkra, amelyért jogszabály szerint felelősséggel tartozik. Válasz C: kiterjed az általa az ügyfélnek okozott valamennyi kárra. Válassza ki a helyes választ! A többes ügynök és az alkusz felelősségbiztosításának összege évente Válasz A: 2 munkanapon belül Válasz B: 8 munkanapon belül Válasz C: 15 napon belül Válassza ki a helyes választ! A január 1-ét követően tevékenységi engedélyt szerző független biztosításközvetítő felelősségbiztosításának összege évente Válasz A: együttesen legalább euró összegű. Válasz B: együttesen legalább euró összegű. Válasz C: együttesen legalább forint összegű. Válassza ki az alábbi mondatba illő helyes megoldást! A többes ügynök és az alkusz köteles tevékenységének felelősségbiztosítására évente együttesen legalább Válasz A: az egész világra euró összegű, kiterjedő hatályú felelősségbiztosítással rendelkezni. Válasz B: Magyarország területére Válasz C: az Európai Unió egész területére A többes ügynök és az alkusz káreseményenként legalább mekkora, az Európai Unió egész területére kiterjedő hatályú felelősségbiztosítással köteles rendelkezni? Válasz A: euró összegű Válasz B: euró összegű Válasz C: 250 millió forint összegű Milyen felelősségbiztosítást köteles a független biztosításközvetítő kötni a saját tevékenységére? Válasz A: Szakmai felelősségbiztosítást. Válasz B: Kár-felelősségbiztosítást. Válasz C: Tevékenységi felelősségbiztosítást. Válassza ki az alábbiak közül a helyes választ! A többes ügynök és az alkusz felelősségbiztosítást Válasz A: önkéntesen köthet. Válasz B: köteles kötni. Válasz C: csak megfelelő vagyoni biztosíték hiányában köteles kötni. Válassza ki a helyes választ! A független biztosításközvetítő az alábbiak közül melyik esetben nem követ el műhibát? Válasz A: Téves biztosítási szaktanácsadás esetén. Válasz B: Szabálytalan díjkezelés esetén. Válasz C: Ha biztosítási szaktanácsot ad. Mikor köteles a biztosító tájékoztatni az MNB-t a többes ügynökkel és az alkusszal kötött felelősségbiztosítási szerződése megszűnéséről? Válasz A: A megszűnéstől számított 30 napon belül. Válasz B: A megszűnéstől számított 8 napon belül. Válasz C: A megszűnéstől számított 15 napon belül. A többes ügynök és az alkusz felelősségbiztosításának önrésze a rendelet szerint Válasz A: 2 millió Ft. Válasz B: minimum 2 millió Ft. Válasz C: maximum 2 millió Ft.

5 A többes ügynök és az alkusz felelősségbiztosításának káronkénti minimumfedezete a biztosítási tevékenységről szóló törvény szerint Válasz A: forint. Válasz B: euró. Válasz C: euró. Milyen összegű felelősségbiztosítással kell rendelkeznie az alkusznak? Válasz A: Káreseményenként , évenként euróra szóló. Válasz B: Káreseményenként 100 millió, évenként 500 millió forintra szóló. Válasz C: Az árbevételétől függő összegű biztosítást kell kötnie. Milyen összegű felelősségbiztosítással kell rendelkeznie a többes ügynöknek? Válasz A: Káreseményenként , évenként euróra szóló. Válasz B: Káreseményenként 100 millió, évenként 500 millió forintra szóló. Válasz C: Az árbevételétől függő összegű biztosítást kell kötnie. A többes ügynök és az alkusz felelősségbiztosításának önrészesedése Válasz A: nem lehet kevesebb 2 millió forintnál. Válasz B: nem haladhatja meg a 2 millió forintot. Válasz C: nem haladhatja meg a kár 10 % -át. A többes ügynök és az alkusz felelősségbiztosításának ki kell terjednie Válasz A: az egész ország területére. Válasz B: az Európai Unió egész területére. Válasz C: egész Európa területére. A független biztosításközvetítő felelősségbiztosításának ki kell terjednie Válasz A: az egész ország területére. Válasz B: az Európai Unió egész területére. Válasz C: egész Európa területére. Mely fogalomhoz tartozik az alábbi meghatározás? Minden olyan - minősített adatot nem tartalmazó -, a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításközvetítő rendelkezésére álló adat, amely a biztosító, a viszontbiztosító, a biztosításközvetítő ügyfeleinek (ideértve a károsultat is) személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval, illetve a viszontbiztosítóval kötött szerződéseire vonatkozik. Válasz A: Biztosítási titok. Válasz B: Üzleti titok. Válasz C: Banktitok. Jogosult-e a független biztosításközvetítő az ügyfelére vonatkozó biztosítási titkokat az ügyfél hozzájárulása nélkül azon független biztosításközvetítőnek továbbítani, akinek az ügyfél szintén megbízást adott? Válasz B: Igen, de csak írásban. Mennyi ideig köteles a független biztosításközvetítő alkalmazottja a független biztosításközvetítő működésével kapcsolatban tudomására jutott üzleti titkot azt követően megőrizni, hogy a független biztosításközvetítőnél fennálló munkaviszonyát megszünteti és a független biztosításközvetítő versenytársánál létesít munkaviszonyt? Válasz A: A munkaviszony megszűnésétől számított 5 évig. Válasz B: A munkaviszony megszűnésétől számított 15 évig. Válasz C: Korlátlan ideig. Válassza ki az alábbiak közül az üzleti titokra vonatkozó helyes állítást! Jogosult-e független biztosításközvetítő az ügyfél személyes adatait a megbízási jogviszony megszűnését követően kezelni? Válasz A: Aki üzleti titok birtokába jut, nem használhatja fel arra, hogy annak révén saját maga vagy más személy részére közvetlen vagy közvetett módon előnyt szerezzen. Válasz B: Aki üzleti titok birtokába jut, felhasználhatja arra, hogy annak révén saját maga előnyt szerezhessen, de nem használhatja fel arra, hogy annak révén más személy részére közvetlen vagy közvetett módon előnyt szerezzen. Válasz C: A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló törvény nem tiltja, hogy az, aki üzleti titok birtokába jut, annak révén saját maga vagy más személy részére előnyt szerezzen, de tiltja, hogy annak révén az ügyfeleknek hátrányt okozzon. Válasz A: Nem. Válasz B: Igen, de legfeljebb 10 évig. Válasz C: Igen, de csak addig, ameddig a megbízási jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthető. Mennyi ideig köteles a független biztosításközvetítő alkalmazottja a független biztosításközvetítő működésével kapcsolatban tudomására jutott üzleti titkot megtartani? Válasz A: 1 évig köteles megtartani. Válasz B: 5 évig köteles megtartani. Válasz C: Időbeli korlátozás nélkül köteles megtartani. Válassza ki a független biztosításközvetítő pénzkezelésére vonatkozó igaz állítást! Válasz A: Az ügyfélszámlákon szereplő összegek más hitelezők kielégítésére kizárólag csőd-, illetve felszámolási eljárás esetén használhatók fel. Válasz B: Az ügyfélszámlákon szereplő összegek más hitelezők kielégítésére csőd-, illetve felszámolási eljárás esetén sem használhatók fel. Válasz C: Az ügyfélszámlákon szereplő összegek más hitelezők kielégítésére is felhasználhatók. Felhasználható-e a független biztosításközvetítő által elkülönített ügyfélszámlákon tartott összeg a NAV követeléseinek kielégítésére? Válasz A: Nem. Válasz B: Igen. Válasz C: Igen, de csak felszámolási eljárás esetén. Válassza ki az alábbi mondatba illő helyes állítást! A(z) köteles az ügyfél által befizetett, a biztosítót megillető, illetve a biztosító által befizetett, az ügyfelet megillető pénzeszközt tagállamban székhellyel rendelkező hitelintézetnél vezetett letéti számlán (elkülönített ügyfélszámla) elhelyezni. Válasz A: biztosító Válasz B: független biztosításközvetítő Válasz C: ügynök Válassza ki a független biztosításközvetítő pénzkezelésére vonatkozó helyes állítást! Válasz A: A független biztosításközvetítő köteles az ügyfél által befizetett, a biztosítót megillető, illetve a biztosító által befizetett, az ügyfelet megillető összegeket elkülönített ügyfélszámlákon tartani. Válasz B: A független biztosításközvetítő köteles az ügyfél által befizetett, a biztosítót megillető, illetve a biztosító által befizetett, az ügyfelet megillető összegeket közös ügyfélszámlán tartani. Válasz C: A független biztosításközvetítő köteles az ügyfél által befizetett, őt megillető, illetve a biztosító által részére megfizetett összegeket közös ügyfélszámlán tartani.

6 A független biztosításközvetítő pénzkezelési kötelezettsége keretében mi tekinthető elkülönített ügyfélszámlának? Válasz A: Letéti számla, amelyen a független biztosításközvetítő kizárólag az ügyfél által befizetett, biztosítót megillető összegeket tartja. Válasz B: Betéti számla, amelyen a független biztosításközvetítő kizárólag a biztosító által befizetett, ügyfelet megillető összegeket tartja. Válasz C: Letéti számla, amelyen a független biztosításközvetítő kizárólag az ügyfél által befizetett, biztosítót megillető, valamint a biztosító által befizetett, ügyfelet megillető összegeket tartja. Felhasználható-e a független biztosításközvetítő által elkülönített ügyfélszámlákon tartott összeg más hitelezők kielégítésére? Válasz B: Igen, de csak a NAV követelésének kielégítésére. Felhasználható-e a független biztosításközvetítő által elkülönített ügyfélszámlákon tartott összeg más hitelezők kielégítésére felszámolási eljárás esetén? Válasz B: Igen, de csak természetes személyek követelésének kielégítésére. Válassza ki az alábbi mondatba illő helyes állítást! A független biztosításközvetítő köteles az ügyfél által befizetett, a biztosítót megillető, illetve a biztosító által befizetett, az ügyfelet megillető összegeket tartani. Válasz A: külön bankban Válasz B: közös letéti számlán Válasz C: elkülönített ügyfélszámlákon Válassza ki a helyes választ! A független biztosításközvetítő befektetheti-e az ügyfél részére a biztosító által rajta keresztül kifizetett szolgáltatási összeget? Válasz A: Igen, de csak részvénybe fektethet. Válasz B: Nem. Válasz C: Igen, feltéve, ha az elért hozamot megosztja az ügyféllel. Válasz A: Az alkusz a biztosítási szerződés megkötésének előkészítése során Válassza ki a helyes választ a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló törvény köteles kielégítő mennyiségű, a piacon hozzáférhető biztosítási szerződést rendelkezései alapján! elemezni. Válasz B: Az alkusz a biztosítási szerződés megkötésének előkészítése során köteles legalább egy, a piacon hozzáférhető biztosítási szerződést elemezni. Válasz C: Az alkusz a biztosítási szerződés megkötésének előkészítése során köteles valamennyi, a piacon hozzáférhető biztosítási szerződést elemezni. Válassz ki az alábbi mondatba illő helyes megoldást! Az alkusz a biztosítási szerződés megkötésének előkészítése során kielégítő mennyiségű, a piacon hozzáférhető biztosítási szerződést elemezni. Válasz A: jogosult Válasz B: köteles Válasz C: szükség szerint jogosult Melyik szempont nem érvényesülhet az egyes termékek paramétereinek összehasonlítása során? Válasz A: A biztosítási szolgáltatás tartalma és fizetendő díja. Válasz B: A biztosító társaság szolgáltatásának minősége. Válasz C: A közvetítői jutalék. Válassz ki az alábbi mondatba illő helyes megoldást! Az alkusz a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló törvény alapján a biztosítási szerződés megkötésének előkészítése során köteles, a piacon hozzáférhető biztosítási szerződést elemezni. Válasz A: legalább egy Válasz B: kielégítő mennyiségű Válasz C: az összes Válassza ki a helyes választ! A következő állítások a termékek független biztosításközvetítő általi bemutatásával, összehasonlításával kapcsolatosak. Válasz A: A beérkezett ajánlatokat a független biztosításközvetítő átadja az ügyfél részére, aki kiválasztja a számára legkedvezőbbet. Válasz B: A beérkezett ajánlatokat a független biztosításközvetítő értékeli és kiválasztja az ügyfél számára legkedvezőbbet. Válasz C: A beérkezett ajánlatokat a független biztosításközvetítő értékeli, és az ügyfél kiválasztja a számára legkedvezőbbet. A biztosítási szerződés megkötésének előkészítésével kapcsolatos kötelezettségek közül melyik jellemzi leginkább az alkuszi tevékenységet? Válasz A: Csak az ügyfél számára a legkedvezőbb terméket kell elemeznie. Válasz B: Csak az ügyfél számára a legolcsóbb terméket kell elemeznie. Válasz C: A piacon elérhető kielégítő mennyiségű terméket kell elemeznie. Válassza ki a helyes választ a biztosítási tevékenységről szóló törvény rendelkezései alapján! Válassza ki az alábbi mondatba illő helyes megoldást! A többes ügynök a biztosítási szerződés megkötésének előkészítése során köteles az ügyfél igényeihez igazodó termékcsoportban az általa közvetített versengő termékek közül termékről az ügyfél befolyásolásától mentesen, részletes, a termékek összehasonlítására alkalmas tájékoztatást nyújtani. Válasz A: A többes ügynök köteles a termék kiválasztására irányuló szaktanácsot nyújtani. Válasz B: A többes ügynök a biztosítási szerződés megkötésének előkészítése során köteles kielégítő mennyiségű, a piacon hozzáférhető biztosítási szerződést tárgyszerűen elemezni. Válasz C: A többes ügynök köteles az ügyfél igényeihez igazodó termékcsoportban az általa közvetített versengő termékek közül kielégítő mennyiségű termékről az ügyfél befolyásolásától mentesen, részletes, a termékek összehasonlítására alkalmas tájékoztatást nyújtani. Válasz A: legalább kettő Válasz B: kielégítő mennyiségű Válasz C: az összes Nyújthat-e a termék kiválasztására irányuló szaktanácsot a többes ügynök? Válasz A: Nem, de köteles köteles kielégítő mennyiségű, a piacon hozzáférhető biztosítási szerződést tárgyszerűen elemezni. Válasz B: Nem, de köteles az ügyfél figyelmét felhívni arra, hogy az igényeinek és a szükségleteinek megfelelő döntést hozzon a szerződés megkötését és a termék kiválasztását illetően. Válasz C: Igen Melyik közvetítő nyújthat a termék kiválasztására irányuló szaktanácsot? Válasz A: a vezérügynök Válasz B: a többes ügynök Válasz C: az alkusz Válassza ki a helyes választ! Ha az ügyfél és a biztosító között vita van a kár rendezésével kapcsolatban, akkor a biztosítási alkusz Válasz A: véleménye a döntő, hiszen ő ért a legjobban a biztosítási kérdésekhez. Válasz B: szakmai véleményével segíti ügyfele álláspontjának érvényesülését, a biztosító meggyőzését. Válasz C: megpróbálja meggyőzni ügyfelét a biztosító álláspontjának helyességéről. Az alábbiak közül mire nem terjedhet ki a biztosítási alkusz kárrendezésben való közreműködése? Válasz A: Kárigény összeállítása. Válasz B: Peres igény érvényesítés. Válasz C: Kárfelmérés.

7 Az alábbiak közül mire nem terjedhet ki a biztosítási alkusz kárrendezési közreműködése? Válasz A: Kárbejelentés. Válasz B: Eljárás a biztosítónál a kár rendezése érdekében. Válasz C: A biztosítótól átvett kártérítési összeg befektetése. Mit célszerű tennie ügyfele érdekeit szem előtt tartva a biztosítási alkusznak, ha a biztosító nem fogadja el közreműködését az ügyfele igényének rendezésében? Válasz A: Bepereli a biztosítót. Válasz B: Bejelentést tesz az MNB-nél. Válasz C: Ügyfelének ad tanácsokat a kárigény sikeres érvényesítése érdekében. Válassza ki a helyes állítást! Mire terjedhet ki a biztosítási alkusz kárrendezésben való közreműködése? Válasz A: Igénybejelentés, szakvélemény készítése, biztosító elleni perindítás. Válasz B: Kárbejelentés a biztosítónak, kár szakértői közreműködéssel történő felmérése és értékelése, kárigény összeállítása, kárigény benyújtása, levelezés és tárgyalás a biztosítóval a kár rendezése érdekében. Válasz C: Kárbejelentés, kárigény érvényesítés, kártérítési összeg befektetése. Válassza ki a helyes választ! A biztosítási alkuszt az ügyfele kárigényének érvényesítésében való közreműködéséért díjazás Válasz A: a biztosítótól illeti meg. Válasz B: ügyfelétől illeti meg, de csak ha ebben külön megállapodtak. Válasz C: nem illeti meg, mert az benne van a jutalékban. Az alábbi állítások közül melyik igaz? Válasz A: A biztosító a kártérítési összeget minden esetben a biztosítási alkusznak fizeti, aki abból jutalékát levonva a nettó összeget átutalja az ügyfélnek. Válassza ki az alábbiak közül a helyes állítást! Válasz B: A biztosító a kártérítési összeget minden esetben az ügyfélnek fizeti, levonva abból az alkusz jutalékát. Válasz C: A biztosító a kártérítési összeget az ügyfélnek fizeti ki, kivéve, ha az ilyen összeg átvételére az ügyfél a biztosítási alkuszt kifejezetten felhatalmazta, ez utóbbi esetben a kifizetés a biztosítási alkusz részére történik, aki azt továbbítja az ügyfél részére. Válasz A: A biztosítási alkusz nem jogosult az ügyfele kárigényének érvényesítésében közreműködni a biztosító felé. Válasz B: A biztosítási alkusz közreműködhet ügyfele kárigényének érvényesítésében a biztosító felé, de csak a peren kívüli kárrendezés keretében. Válasz C: A biztosítási alkusz korlátozás nélkül közreműködhet ügyfele kárigényének érvényesítésében, ha szükséges még pert is indíthat az ügyfél nevében. Melyik állítás igaz? Válasz A: A hozamgarancia növeli a költségeket. Válasz B: A hozamgarancia csökkenti a költségeket. Válasz C: A hozamgarancia nincs hatással a költségekre. Melyik állítás igaz, ha a többi paraméter változatlan (ceteris paribus)? Válasz A: A magasabb technikai kamatláb nagyobb többlethozamot jelent. Válasz B: A magasabb technikai kamatláb kisebb többlethozamot jelent. Válasz C: A magasabb technikai kamatláb nincs hatással a többlethozamra. A Befektetési Egységekhez Kötött (BEK/UL) életbiztosítások Válasz A: drágábbak mint a befektetési alapok. Válasz B: olcsóbbak mint a befektetési alapok. Válasz C: jelentős költségkülönbség nincs a kettő között. Melyik befektetést nem lehet névérték felett értékesíteni? Válasz A: Az elsőbbségi részvényt. Válasz B: Az államkötvényt. Válasz C: A diszkont kincstárjegyet. Melyik a helyes állítás? Válasz A: A tőkegarancia csökkenti a költségeket. Válasz B: A tőkegarancia növeli a költségeket. Válasz C: A tőkegarancia nincs hatással a költségekre. Ha egy ügyféligényre két ajánlat csak a többlethozam visszatérítés %-ában különbözik, a magasabb többlethozam visszatérítési %-ú ajánlat a lejáratkor mindig magasabb Válasz A: Hamis. összeget eredményez. Válasz B: Igaz. Rövid távú befektetési célok kitűzése esetén melyik lehetőség rejti a legnagyobb kockázatot az alábbiak közül? Válasz A: Bankbetét. Válasz B: Diszkont kincstárjegy. Válasz C: Befektetési egységekhez kötött (BEK/UL) biztosítás. A befektetési egységekhez kötött (BEK/UL) életbiztosítások a befektetési igénykezelés szempontjából: Válasz A: rugalmasabbak, mint a hagyományos megtakarítási jellegű életbiztosítások. Válasz B: kevésbé rugalmasak, mint a hagyományos megtakarítási jellegű életbiztosítások. Válasz C: jelentős különbség nincs e tekintetben a kettő között. Mely életbiztosítási termék esetén jellemző a részleges visszavásárlás? Válasz A: Befektetési egységekhez kötött (BEK/UL) életbiztosítás. Válasz B: Vegyes életbiztosítás. Válasz C: Járadékbiztosítás. Mely életbiztosítási termék esetén jellemző az eseti befizetés? Válasz A: Befektetési egységekhez kötött (BEK/UL) életbiztosítás. Válasz B: Kockázati életbiztosítás. Válasz C: Születési biztosítás. Mely életbiztosítási termék esetén dönthet a szerződő a befektetési portfolióról? Válasz A: Vegyes életbiztosítás. Válasz B: Befektetési egységekhez kötött (BEK/UL) életbiztosítás. Válasz C: A meghatározott tartamra szóló (term fix) biztosítás.

8 Melyik szempont alapján javasolt a befektetési egységekhez kötött (BEK/UL) termék a befektetési alap helyett? Válasz A: Ha igény van biztosítási védelemre is. Válasz B: Ha magasabb a hozamelvárás. Válasz C: Ha nagyobb a likviditási igény. Melyik esetben nem az ügyfél viseli a befektetés kockázatát? Válasz A: A befektetési egységekhez kötött (BEK/UL) biztosítás. Válasz B: Hagyományos megtakarítási jellegű életbiztosítás. Válasz C: Befektetési alap. Melyik lehetőség kínálja a magas hozam esélyét hosszútávon? Válasz A: Befektetési egységekhez kötött (BEK/UL) biztosítás. Válasz B: Hagyományos megtakarítási jellegű életbiztosítás. Válasz C: Bankbetét. Melyik esetben számíthatunk a technikai kamatlábon felül többlethozamra? Válasz A: Kötvény. Válasz B: Hagyományos megtakarítási jellegű életbiztosítás. Válasz C: Bankbetét. Hosszú távú államkötvény befektetésnél az alábbiak közül melyik tényező jelent kockázatot? Válasz A: A növekvő infláció. Válasz B: A csökkenő infláció. Válasz C: A csökkenő jegybanki alapkamat. Melyik megtakarítási célú termék esetén nem beszélhetünk árfolyamról? Válasz A: Hagyományos megtakarítási jellegű életbiztosítás. Válasz B: Kötvény. Válasz C: Befektetési egységekhez kötött (BEK/UL) biztosítás.

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályba lépés napja: 2015. október 19. 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSÚ JELZÁLOGHITELRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSÚ JELZÁLOGHITELRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSÚ JELZÁLOGHITELRŐL A GRÁNIT Bank a 16/2016. Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) IV. fejezetében meghatározott 3 vagy több gyermekes családok részére nyújtható

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Elfogadta a Pénztár Közgyűlése 2015. december 18-án Hatályos 2015. december 19-től Tartalomjegyzék I. A Pénztárra

Részletesebben

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat Budapest Lízing Zrt. Pénzügyi lízingtevékenységre vonatkozó Üzletszabályzat Hatályos 2009. augusztus 1-jétől www.budapestlizing.hu 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...3 1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 23-27.) PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Büfé és nyári napközis gyerektábor üzemeltetési feladatainak ellátása a Fővárosi Vízművek Zrt

Részletesebben

SZERZŐDÉS MUNKÁLTATÓI TAG ÁLTAL TELJESÍTENDŐ HOZZÁJÁRULÁSRÓL

SZERZŐDÉS MUNKÁLTATÓI TAG ÁLTAL TELJESÍTENDŐ HOZZÁJÁRULÁSRÓL SZERZŐDÉS MUNKÁLTATÓI TAG ÁLTAL TELJESÍTENDŐ HOZZÁJÁRULÁSRÓL A jelen szerződés (továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Teljes Cégnév: Cégjegyzékszám:... Adószám:.... Bankszámlaszám:.. -....-.......

Részletesebben

A Kormány 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelete a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól

A Kormány 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelete a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 175. szám 25131 A Kormány 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelete a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról

Részletesebben

T/1479. számú. törvényjavaslat. egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

T/1479. számú. törvényjavaslat. egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1479. számú törvényjavaslat egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról Előadó: Dr Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2010. október 2 2010. évi.törvény

Részletesebben

Ügyféltájékoztató...3

Ügyféltájékoztató...3 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató.................................................................................3 I. Általános rendelkezések...........................................................................5

Részletesebben

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzata (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályba lépés időpontja: 2015. április 15.

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzata (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályba lépés időpontja: 2015. április 15. A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzata (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályba lépés időpontja: 2015. április 15. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

Részletesebben

AZ IKB PÉNZÜGYI LÍZING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA

AZ IKB PÉNZÜGYI LÍZING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK AZ IKB PÉNZÜGYI LÍZING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA I.1 IKB Csoport. IKB Csoport alatt az IKB Deutsche Industriebank AG érdekeltségi körébe tartozó vállalkozások, illetve a német IKB

Részletesebben

2. A rendelet hatálya

2. A rendelet hatálya Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (IX. 6. ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének és elidegenítésének

Részletesebben

PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS (nem természetes személy lakossági ügyfél részére)

PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS (nem természetes személy lakossági ügyfél részére) PORTFÓLIÓ-KEZELÉSI SZERZŐDÉS (nem természetes személy lakossági ügyfél részére) mely létrejött alulírott napon és helyen egyrészről Szervezet neve: Rövidített név: Székhelye: Magyarországi levelezési cím:

Részletesebben

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. HATÁLYOS 2014. május 5.

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. HATÁLYOS 2014. május 5. H-1132 Budapest, Váci út 30. Üzletszabályzat EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYOS 2014. május 5. With head and heart in finance Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E I

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E I A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E I A Társaság Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2006.

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2006. KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2006. Ezen dokumentum mindenkor érvényes, ellenőrzött példánya az MVM Rt. számítógépes hálózatának MINOSEG/KULSO könyvtárában található. A korábban kinyomtatott példányok érvényességét

Részletesebben

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től Merkantil Bank Zrt. A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től I. Bevezető rendelkezések 1. A Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető

Részletesebben

1. A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

1. A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása A Kormány 343/2015. (XI. 13.) Korm. rendelete a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet, valamint a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 3A Takarékszövetkezet

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 3A Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 3A Takarékszövetkezet Szabályzat száma: S-001/2015. Döntést hozó testület: Takarékszövetkezet Igazgatósága Határozat száma: Ig.-146/2015. Hatályos: 2016. március 21.-től. Jóváhagyó

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Villamos energia beszerzés a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. közbeszerzési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Pannon Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Elfogadva az Igazgatóság Ig.IV-7/2015.07.02. számú írásos határozatával Hatályba lép: 2015. július 3-án. TARTALOMJEGYZÉK I ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 I.1.

Részletesebben

5. melléklet a 29/1997. (X.21.) önkormányzati rendelethez. 1. melléklet a 41/2012 (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 29/1997. (X.21.) önkormányzati rendelethez. 1. melléklet a 41/2012 (IX. 28.) önkormányzati rendelethez 5. melléklet a 29/1997. (X.21.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 41/2012 (IX. 28.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati ingatlan vagyonra vonatkozó versenyeztetési eljárás szabályairól I. FEJEZET

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Készítette: Budapest Főváros XIX. ker. (Kispest) Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. 2009. június

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Készítette: Budapest Főváros XIX. ker. (Kispest) Önkormányzat Polgármesteri Hivatala. 2009. június PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A BUDAPEST, XIX. KERÜLET KOSSUTT TÉR 23-24. SZ. ALATTI LAKÓÉPÜLETBEN 12 DB LAKÁS ÉS BEÉPÍTHETŐ TETŐTÉR MEGVÁSÁRLÁSÁHOZ HRSZ: 162301/3 Készítette: Budapest Főváros XIX. ker. (Kispest)

Részletesebben

MAGYAR KÖZBESZERZÉSI INTÉZET dokumentuma. 2003. évi CXXIX. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RÉSZ. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

MAGYAR KÖZBESZERZÉSI INTÉZET dokumentuma. 2003. évi CXXIX. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RÉSZ. I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről Az Országgyűlés a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Kérdések...9 Válaszok...10. Kérdések...13 Válaszok...31. Kérdések...41 Válaszok...52. Kérdések...62 Válaszok...75

Tartalomjegyzék. Kérdések...9 Válaszok...10. Kérdések...13 Válaszok...31. Kérdések...41 Válaszok...52. Kérdések...62 Válaszok...75 Tartalomjegyzék I. El m é l e t i f e l a dat o k / 7 Elméleti alapvetés....9 Kérdések....9 Válaszok...10 Az adózás rendje....13 Kérdések....13 Válaszok...31 A személyi jövedelemadó....41 Kérdések....41

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 31/2012. (XI.30.), az 1/2013. (I.31.) és a 14/2013. (VI.27.) számú önkormányzati rendelettel)

(egységes szerkezetben a 31/2012. (XI.30.), az 1/2013. (I.31.) és a 14/2013. (VI.27.) számú önkormányzati rendelettel) Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2012. (VII.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú utakon a tehergépjárművek közlekedésének súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek

Részletesebben

Az Új Színházban üzemelő. Vendéglátó-ipari egységek. (nézőtéri és személyzeti büfék) ALBÉRLETBE ADÁSÁRA VONATKOZÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Új Színházban üzemelő. Vendéglátó-ipari egységek. (nézőtéri és személyzeti büfék) ALBÉRLETBE ADÁSÁRA VONATKOZÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Új Színházban üzemelő Vendéglátó-ipari egységek (nézőtéri és személyzeti büfék) ALBÉRLETBE ADÁSÁRA VONATKOZÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1 Preambulum A jelen pályázat célja az Új Színház Nonprofit Kft. kezelésében

Részletesebben

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól Merkantil Bank Zrt. A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól I. Bevezető rendelkezések 1. A Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető

Részletesebben

Az OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételei. I. A lakás-előtakarékossági szerződés

Az OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételei. I. A lakás-előtakarékossági szerződés Az OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételei I. A lakás-előtakarékossági szerződés 1. A lakás-előtakarékossági szerződés fogalma A lakás-előtakarékossági

Részletesebben

EP Stúdió Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

EP Stúdió Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EP Stúdió Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Megbízás tárgya 1.1 Megbízó és az EP Stúdió Kft. (a továbbiakban: Megbízott) megállapodnak egymással, hogy a Megbízott a Megbízó megbízása alapján nyomdaipari,

Részletesebben

A Széf szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. október 07-től

A Széf szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. október 07-től A Széf szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. október 07-től A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 2. cégjegyzékszáma: 03-02-000284,

Részletesebben

SZEMÉLY- ÉS TEHERGÉPJÁRMŰ GUMIABRONCS BIZTOSÍTÁS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

SZEMÉLY- ÉS TEHERGÉPJÁRMŰ GUMIABRONCS BIZTOSÍTÁS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK SZEMÉLY- ÉS TEHERGÉPJÁRMŰ GUMIABRONCS BIZTOSÍTÁS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1 A szerződés feltételei A Mapfre Asistencia Magyarországi Fióktelepe (továbbiakban Biztosító) és a Szerződő között létrejött biztosítási

Részletesebben

Biztosítási szerződés garancia vállalására fémkereskedők pénzügyi biztosítékának teljesítésére. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.

Biztosítási szerződés garancia vállalására fémkereskedők pénzügyi biztosítékának teljesítésére. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz. Biztosítási szerződés garancia vállalására fémkereskedők pénzügyi biztosítékának teljesítésére Hatályos: 2014. március 15-étől Nysz.: 17686 Tartalomjegyzék I. A biztosítási szerződés alanyai....3 II. A

Részletesebben

Aegon Magyarország Zrt. Építés-Szerelés Biztosítás (CAR) II.

Aegon Magyarország Zrt. Építés-Szerelés Biztosítás (CAR) II. Építés-Szerelés Biztosítás (CAR) II. CAR II SZ 141029 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK... 3 I. A biztosítási szerzôdés alanyai... 3 II. A biztosítási szerzôdés létrejötte és megszûnése...

Részletesebben

Általános ügyféltájékoztató

Általános ügyféltájékoztató 1 Általános ügyféltájékoztató Tisztelt Ügyfelünk! Megtisztelônek érezzük, hogy biztosítási szerzôdés megkötésére irányuló ajánlatával a Groupama Biztosító Részvénytársaságot kereste meg. Ezúton tájékoztatjuk

Részletesebben

Hatályos: 2010. április 1-jétől. Életbefektetés Extra egyszeri díjas életbiztosítás Biztosítási feltételek

Hatályos: 2010. április 1-jétől. Életbefektetés Extra egyszeri díjas életbiztosítás Biztosítási feltételek Hatályos: 2010. április 1-jétől Életbefektetés Extra egyszeri díjas életbiztosítás Biztosítási feltételek Tartalomjegyzék A Generali-Providencia Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója... 4 Életbefektetés

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási megállapodásokhoz

Általános Szerződési Feltételek. a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási megállapodásokhoz Általános Szerződési Feltételek a nyílt kiválasztási eljárással támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási megállapodásokhoz 1. Általános rendelkezések 1.1.Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 62/2011. (XI.07.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 62/2011. (XI.07.) önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2011. november 7. Dr. Mészár Erika a jegyzőt helyettesítő aljegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 62/2011.

Részletesebben

START-SZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. 1. Bevezetés

START-SZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. 1. Bevezetés START-SZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. Bevezetés A jelen dokumentum a Start-számla szerződés elválaszthatatlan része (a továbbiakban: Feltételek). A Feltételekben nem szabályozott kérdésekben

Részletesebben

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS

ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről : az Országgyűlés flivatala székhely : 1055 Budapest, Kossuth L. tér 1-3. adószám : 15300014-2-41, PIR szám : 300014 Pénzforgalmi számlaszám : 10032000-01400805-00000000

Részletesebben

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT JELZÁLOGHITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT JELZÁLOGHITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT JELZÁLOGHITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Takarék Otthon Hitelhez (TOH), valamint Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitelhez (OTK) Hatályba lépés napja: 2016. március

Részletesebben

IDŐSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK

IDŐSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó IDŐSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (székhelye: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. MÁK pénzforgalmi számla száma: 10032000-00300939-00000017; adószáma:

Részletesebben

Porsche részleges körű casco szabályzat

Porsche részleges körű casco szabályzat Porsche részleges körű casco szabályzat 1 PORSCHE RÉSZLEGES KÖRŰ CASCO SZABÁLYZAT PORSCHE RÉSZLEGES KÖRŰ CASCO SZERZŐDÉS ELEMEI: Töréskárból eredő totálkár-biztosítás Elemi- és tűzkár-biztosítás Teljes

Részletesebben

2010. évi XC. törvény. egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról. I. Fejezet

2010. évi XC. törvény. egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról. I. Fejezet 2010. évi XC. törvény egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról Az Országgyűlés a pénzügyi stabilitás és a gazdasági növekedés feltételeinek megteremtése, a gazdaság

Részletesebben

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI I Bevezető rendelkezések 1.1 A Santander Consumer Finance Zrt. kijelenti, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) alapítási engedélyének

Részletesebben

Bérlő a bérlet tárgyát képező helyiségeket nem jogosult albérletbe vagy további használatba adni, sem természetes, sem jogi személynek.

Bérlő a bérlet tárgyát képező helyiségeket nem jogosult albérletbe vagy további használatba adni, sem természetes, sem jogi személynek. B É R L E T I S Z E R Z Ő D É S mely létrejött egyrészről az Gordius-Extens ZRt. székhely: 9400 Sopron, Felsőlővér u. 18., cégjegyzékszám: 08-10-001788, adószám:12132319-2-08, mint bérbeadó (továbbiakban:

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

2003. évi XCII. törvény. az adózás rendjéről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 1 / 223 2016.04.20. 12:09 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 2016.01.01 2016.04.30 132 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény

Részletesebben

DEBT INVEST ZRT. ÚJ SZÉCHENYI TERV KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM ÉS ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

DEBT INVEST ZRT. ÚJ SZÉCHENYI TERV KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM ÉS ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DEBT INVEST ZRT. ÚJ SZÉCHENYI TERV KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM ÉS ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bevezető rendelkezések: Pénzügyi vállalkozás neve: DEBT-INVEST

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest Pozsonyi út 56. a továbbiakban Kiíró)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest Pozsonyi út 56. a továbbiakban Kiíró) PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest Pozsonyi út 56. a továbbiakban Kiíró) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény és az állami vagyonnal

Részletesebben

A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DÍJBESZEDŐ FAKTORHÁZ ZRT. BUDAPEST A KÖVETELÉSVÁSÁRLÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes: 2014. május 30-tól TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében 1 Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében A fenti hitelszámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben (továbbiakban: Szerződés) nevezett Adós

Részletesebben

T/8157. számú. törvényjavaslat. a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről

T/8157. számú. törvényjavaslat. a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8157. számú törvényjavaslat a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről Előadó: Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter Budapest, 2015.

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek

Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (termékkód: 13021) I. A legfontosabb tudnivalók összefoglalása PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM RÁKÓCZI MÚZEUMA KÁVÉZÓJÁNAK HASZNOSÍTÁSA TÁRGYÁBAN

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM RÁKÓCZI MÚZEUMA KÁVÉZÓJÁNAK HASZNOSÍTÁSA TÁRGYÁBAN PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM RÁKÓCZI MÚZEUMA KÁVÉZÓJÁNAK HASZNOSÍTÁSA TÁRGYÁBAN A Magyar Nemzeti Múzeum (1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16., a továbbiakban Kiíró) az állami vagyonnal való

Részletesebben

Otthon Melege Program TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

Otthon Melege Program TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (székhelye: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.), mint támogató képviseletében eljáró Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Korlátolt

Részletesebben

KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA

KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA Bevezető rendelkezések Jelen Üzletszabályzat (továbbiakban ÜSZ) alkalmazásában Társaság: KAVOSZ Vállalkozásfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40 400 800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes:

Részletesebben

... Ft A rendszeresen vállalt havi... Ft jövedelem átutalás összege: A hitelkerethez kapcsolódó forint devizanemű fizetési számla

... Ft A rendszeresen vállalt havi... Ft jövedelem átutalás összege: A hitelkerethez kapcsolódó forint devizanemű fizetési számla LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLÉS ÉSSZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) MKB Frissítő és MKB Frissítő Extra Folyószámlahitelhez Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok Az igényelt

Részletesebben

A munka világa. HÍD Dunaújváros és Környéke 2007 ROP-3.3.1-05/1.2006-04-0001/36

A munka világa. HÍD Dunaújváros és Környéke 2007 ROP-3.3.1-05/1.2006-04-0001/36 A munka világa HÍD Dunaújváros és Környéke 2007 ROP-3.3.1-05/1.2006-04-0001/36 Készítették: Kovácsné Kemény Gyöngyi I. fejezet Frecska Zoltánné II. fejezet Kapás Zsolt III. fejezet Dr. Jászka Ernő IV.

Részletesebben

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe 1146 Budapest, Hermina út 17. Telefon: (06 40) 200 521, fax: (06 1) 461 0624 Adószám: 22157629-1-42 MOTOR PACK TERMÉKCSALÁD FLEX GUMIABRONCS BIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest Pozsonyi út 56. a továbbiakban Kiíró)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest Pozsonyi út 56. a továbbiakban Kiíró) PÁLYÁZATI KIÍRÁS Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest Pozsonyi út 56. a továbbiakban Kiíró) Az állami vagyonról 2007. évi CVI. Törvény és a 254/2007. (X. 4.) Kormányrendelet

Részletesebben

Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító okirata

Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító okirata A társaság valamennyi részvényének megvásárlása folytán egyszemélyessé vált Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapító okirata (a korábbi alapszabály változásokkal

Részletesebben

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa Gy. u. 55-61. Magyarország Tel: +36 75 500 526 Fax: +36 75 519 082 E-mail: hum.ferenc@paks.hu SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Megbízási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013

Részletesebben

K&H Biztosító Zrt. K&H egyszeri díjas - befektetési egységekhez kötött - nyugdíjbiztosítás szerződési feltétele. 2014. augusztus 27.

K&H Biztosító Zrt. K&H egyszeri díjas - befektetési egységekhez kötött - nyugdíjbiztosítás szerződési feltétele. 2014. augusztus 27. K&H Biztosító Zrt. K&H egyszeri díjas - befektetési egységekhez kötött - nyugdíjbiztosítás szerződési feltétele 2014. augusztus 27. ügyféltájékoztató Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük megtisztelő bizalmát,

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló Az alapfokú művészetoktatási intézmény nevelési és oktatási tevékenységének hatósági ellenőrzéséről és szakmai minősítési szempontjairól, valamint a minősítés eljárási rendjéről szóló kormányrendelet-tervezet

Részletesebben

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól 1. oldal 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdésének

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS () amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele: 24719018-6419-114-08, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

1995. évi XXXII. törvény. a szabadalmi ügyvivőkről. A szabadalmi ügyvivő feladata

1995. évi XXXII. törvény. a szabadalmi ügyvivőkről. A szabadalmi ügyvivő feladata 1995. évi XXXII. törvény a szabadalmi ügyvivőkről A szabadalmi ügyvivő feladata 1. (1) A szabadalmi ügyvivő feladata, hogy ügyfelét iparjogvédelmi ügyben jogai érvényesítéséhez és kötelezettségei teljesítéséhez

Részletesebben

H I R D E T M É N Y AZ OTP BANK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI TAGOKNAK NYÚJTOTT SZEMÉLYI KÖLCSÖN FELFÜGGESZTETT TERMÉKÉNEK

H I R D E T M É N Y AZ OTP BANK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI TAGOKNAK NYÚJTOTT SZEMÉLYI KÖLCSÖN FELFÜGGESZTETT TERMÉKÉNEK H I R D E T M É N Y AZ OTP BANK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI TAGOKNAK NYÚJTOTT SZEMÉLYI KÖLCSÖN FELFÜGGESZTETT TERMÉKÉNEK feltételeiről Hatályos: 2015. december 16-tól (Hatályon kívül helyezi a 2015. december

Részletesebben

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27.

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27. Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár Alapszabálya 2014. május 27. Tartalomjegyzék I. fejezet... 3 A pénztárra vonatkozó általános rendelkezések... 3 II. fejezet... 4 A pénztár szolgáltatásai...

Részletesebben

Törzs4.doc bérelt vonal Készítés dátuma:. 2008.december 12. Utolsó módosítás:..2010.08.23.

Törzs4.doc bérelt vonal Készítés dátuma:. 2008.december 12. Utolsó módosítás:..2010.08.23. 1.A SZOLGÁLTATÓ ADATAI...1 1.1.A szolgáltató neve, székhelye, postacíme...1 1.2.Az általános szerződési feltételek célja, tárgyi és személyi hatálya...1 1.3.Az ÁSZF időbeli és területi hatálya...2 1.4.Tájékoztatás

Részletesebben

Ügyféltájékoztató...3

Ügyféltájékoztató...3 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató.................................................................................3 Általános személybiztosítási feltételek (EÁSZF06).........................................................5

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. március 26-án tartandó ülésének 1. számú - A szociális, pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA

AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA AZ AXA PRÉMIUM ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA hatályos: 20134. december 9március 1-től Az AXA Prémium Önkéntes Nyugdíjpénztár (alapításkori korábbi nevén: Winterthur Országos AXA Önkéntes Nyugdíjpénztár,

Részletesebben

2001. évi LVIII. törvény. a Magyar Nemzeti Bankról. I. Fejezet A MAGYAR NEMZETI BANK JOGÁLLÁSA, ELSŐDLEGES CÉLJA ÉS ALAPVETŐ FELADATA

2001. évi LVIII. törvény. a Magyar Nemzeti Bankról. I. Fejezet A MAGYAR NEMZETI BANK JOGÁLLÁSA, ELSŐDLEGES CÉLJA ÉS ALAPVETŐ FELADATA 2001. évi LVIII. törvény a Magyar Nemzeti Bankról Az Országgyűlés törvényt alkot a Magyar Nemzeti Bankról, annak elsődleges céljairól, alapvető feladatairól, intézményi, szervezeti, személyi, pénzügyi

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVIZSGÁLATRA (tervezet) (együttesen Felek ) között, az alábbi tárgyban és a következő feltételek szerint.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVIZSGÁLATRA (tervezet) (együttesen Felek ) között, az alábbi tárgyban és a következő feltételek szerint. szerződés nyilvántartási száma:... iktatószám:... MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVIZSGÁLATRA (tervezet) 2. sz. melléklet amely létrejött a(z) TÁRSASÁG NEVE CÉGJEGYZÉKSZÁM CÍME (a továbbiakban: Társaság ) és

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Nyt. szám: 1. sz. példány SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet Székhely: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 125-127 Adószám: 15450353-2-12 Bankszámlaszám:

Részletesebben

K&H Eszközlízing Kft.

K&H Eszközlízing Kft. Általános szerződési feltételek - bérleti szerződés eszközökre 1. Bevezető rendelkezések Az eszközök tárgyában kötött bérleti szerződés (a továbbiakban Bérleti szerződés) alapján a K&H Eszközlízing Gép-

Részletesebben

E.ON Otthonangyal Háztartási Assistance Csoportos Biztosítás Általános Szerződési Feltételek (Hatályos: 2015. szeptember 8.

E.ON Otthonangyal Háztartási Assistance Csoportos Biztosítás Általános Szerződési Feltételek (Hatályos: 2015. szeptember 8. Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (1091 Budapest, Üllői út 1., Cg.: 01-10-041365 - a továbbiakban: Biztosító) arra vállal kötelezettséget, hogy a Szerződő vagy a Biztosított által megfizetett

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS TERVEZET

BÉRLETI SZERZŐDÉS TERVEZET BKV Zrt. BÉRLETI SZERZŐDÉS TERVEZET (a továbbiakban: Bérleti szerződés), amely létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. BEVEZETÕ RENDELKEZÉSEK

HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. BEVEZETÕ RENDELKEZÉSEK HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. BEVEZETÕ RENDELKEZÉSEK Az SZMSZ a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény közös jogkezelésre vonatkozó

Részletesebben

A Mecsek Média Lapterjesztő Korlátolt Felelősségű Társaság postai szolgáltatásra vonatkozó, 2014. augusztus 01. napjától hatályos Általános

A Mecsek Média Lapterjesztő Korlátolt Felelősségű Társaság postai szolgáltatásra vonatkozó, 2014. augusztus 01. napjától hatályos Általános A Mecsek Média Lapterjesztő Korlátolt Felelősségű Társaság postai szolgáltatásra vonatkozó, 2014. augusztus 01. napjától hatályos Általános Szerződési Feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezető... 4 2 A szerződő

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 20/2004. (XII.15.) rendelete. a helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 20/2004. (XII.15.) rendelete. a helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 20/2004. (XII.15.) rendelete a helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2004.

Részletesebben

5. A biztosítás díja: a részvételi díj 5%-a.

5. A biztosítás díja: a részvételi díj 5%-a. Fakultatív útlemondási biztosítási szabályzat 2007.01.01 1. Biztosított Biztosított az a természetes személy, aki az utazási iroda által szervezett utazásra jelentkezik, és az előleg befizetésével egyidejűleg

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS DABAS VÁROS ÁTFOGÓ ÚTREKONSTRUKCIÓS MUNKÁI (B CSOMAG) amely létrejött egyrészről egyik részről: Név: Dabas Város Önkormányzata Székhelye: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Telefon,

Részletesebben

J A V A S L A T. Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására

J A V A S L A T. Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Va.:9301/2006 J A V A S L A T Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására Összeállította:.

Részletesebben

(2) A Bérbeadó a rendelkezése alá kerülő lakásokat, pályázat útján jogosult bérbe adni.

(2) A Bérbeadó a rendelkezése alá kerülő lakásokat, pályázat útján jogosult bérbe adni. Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások bérletéről, elidegenítéséről Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

1993. évi XLVIII. törvény. a bányászatról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelettel I.

1993. évi XLVIII. törvény. a bányászatról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelettel I. 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelettel [Vastag betűvel az 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.), vékony

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Érvényes: 2016. január 1-től

Tartalomjegyzék. Érvényes: 2016. január 1-től Tartalomjegyzék Termékismertető... 2 Adózási tájékoztató... 6 A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Általános Életbiztosítási Feltételei 1) Általános rendelkezések... 9 2) Biztosítási esemény... 9 3) Fogalmak...

Részletesebben

Független biztosításközvetítői és biztosítási szaktanácsadói felelősségbiztosítás Általános szerződési feltételek

Független biztosításközvetítői és biztosítási szaktanácsadói felelősségbiztosítás Általános szerződési feltételek Független biztosításközvetítői és biztosítási szaktanácsadói felelősségbiztosítás Általános szerződési feltételek I. A biztosítás tárgya 1. Az Allianz Hungária Biztosító Részvénytársaság a céget nyilvántartó

Részletesebben

ÁFA bontásban, (1. számú formanyomtatvány) formanyomtatvány) formanyomtatvány) számú formanyomtatvány) ajánlatát, (7. számú formanyomtatvány)

ÁFA bontásban, (1. számú formanyomtatvány) formanyomtatvány) formanyomtatvány) számú formanyomtatvány) ajánlatát, (7. számú formanyomtatvány) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Nyíregyházi Főiskola (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b., a továbbiakban: Kiíró) a Kincstári Vagyoni Igazgatóság (a továbbiakban: KVI) megbízásából a kincstári vagyonnal való gazdálkodásról

Részletesebben

Az MKB Consulting Kft. projektmenedzsment-szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződéses feltételei ( Ászf )

Az MKB Consulting Kft. projektmenedzsment-szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződéses feltételei ( Ászf ) Az MKB Consulting Kft. projektmenedzsment-szolgáltatásra vonatkozó Általános szerződéses feltételei ( Ászf ) I. Általános rendelkezések 1. A jelen Általános szerződéses feltételek (a továbbiakban: Ászf

Részletesebben

A jelen ügyfél-tájékoztató nem helyettesíti a biztosítási szerződést, kizárólag leendő ügyfeleink előzetes tájékoztatását szolgálja.

A jelen ügyfél-tájékoztató nem helyettesíti a biztosítási szerződést, kizárólag leendő ügyfeleink előzetes tájékoztatását szolgálja. Ügyfél-tájékoztató az Allianz Hungária Biztosító Részvénytársaság által a független biztosításközvetítők és biztosítási szaktanácsadók részére kínált szakmai felelősségbiztosításról Tisztelt Partnerünk!

Részletesebben

Ingatlannyilvántartás 8.

Ingatlannyilvántartás 8. Ingatlannyilvántartás 8. Az ingatlan-nyilvántartás adatainak Hidvéginé dr. Erdélyi, Erika Ingatlannyilvántartás 8.: Az ingatlan-nyilvántartás adatainak Hidvéginé dr. Erdélyi, Erika Lektor: Dr. Papp, Iván

Részletesebben

Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz

Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz 1 Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz számú A szerződő felek, egyrészről: a Kis-Rába menti Takarékszövetkezet, mint kölcsönnyújtó (székhelye: 9343 Beled,

Részletesebben

Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.

Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz. Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei Hatályos: 2014. március 15-étől Nysz.: 17682 Tartalomjegyzék I. A biztosítási szerződés alanyai....3 II. Biztosítási

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2014. március 15. napjától érvényes

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben