Fafizika 11. elıad. A faanyag szilárds NYME, FMK,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fafizika 11. elıad. A faanyag szilárds NYME, FMK,"

Átírás

1 Fafizika 11. elıad adás A faanyag szilárds rdságának jellemzése II. Prof. Dr. Molnár r SándorS NYME, FMK, Faanyagtudományi nyi Intézet

2 Ütı-hajlító szilárds rdság A faanyagnak a gyors, lökésszerő erıhat hatásokkal szembeni ellenáll llását nevezzük dinamikai szilárds rdságnak. A dinamikai szilárds rdságokat azzal a munkával mérjük, amelyet az erık a törés elıid idézésekor kifejtenek. Az anyagvizsgálati gyakorlatban a lengıkalap kalapácsos ütımővel megvalósíthat tható ütı-hajlító szilárds rdsági vizsgálat terjedt el. E jellemzı választ ad arra, hogy az adott faanyag mennyire szívós dinamikus igénybev nybevételek esetén. A vizsgálatokhoz négyzetes hasáb alakú próbatestet alkalmaznak.. A keresztmetszet mérete 20x20 mm, és a hasáb teljes hossza 300 mm. A próbatest felfekvési távolsága 240 mm, szabad felfekvése pedig 210 mm. A mérést Charpy-féle ütımővön végezzük el. A lengı kalapács kiindulási és végsı magassága közötti helyzeti energiák különbsége került felhasználásra sra a próbatest eltörésekor sekor.

3 ĺgy az ütımő által kifejtett fajlagos ütı-hajlító munka: w = G m e G m A u = G( me m A u ) = G m A Fafaj Duglaszfenyı Erdeifenyı Lucfenyı Vörösfenyı Akác Bükk Kıris Nyár (óriás) Tölgy Ütı- hajlító szilárdság J/cm 2 3,8 4,0 4,0 6,0 13,5 10,0 6,8 5,0 6,8

4 Technológiai giai-szilárdsági tulajdonságok Azokat a sajátos összetett mechanikai igénybev nybevételeket, amelyek a fatermék gyárt rtásakor és felhasználásakor sakor jelentkeznek, technológiai tulajdonságoknak nevezzük. Ide tartoznak: a keménys nység, a kopásáll llóság, a szeg- és csavaráll llóság, a hasítószil szilárdság, a hajlíthat thatóság, a ragasztási si szilárds rdság és a fajlagos forgácsol csolásisi ellenáll llás.

5 A faanyag keménys nysége A fa keménys nységét a korábbi évtizedekben univerzális mőszaki anyagjellemzınek nek tekintették. A fafajok besorolása sa is: lágy lombos, kemény lombos.. A keménys nység szerepe a különbözı fatermékek használatakor (pl. parketta), vagy a faanyag forgácsol csolási, ragasztási si paramétereinek megválaszt lasztásakorsakor vitathatatlan. A fa keménys nységén azt az ellenáll llást értjük, amelyet a fa a belé nyomott kemény tárggyal szemben kifejt. A keménys nység abszolút számokkal való jellemzésére különbözı vizsgálati eljárások alakultak ki, amelyek elsısorban sorban a benyomott tárgy alakjában különböznek. A keménys nység meghatároz rozásárara kialakult vizsgálati eljárások két csoportba sorolhatók: - statikus és - dinamikus keménys nységvizsgálati eljárások

6 Janka-féle keménys nységvizsgálati eljárás A Janka-féle keménys nységi szám megállap llapítására egy 11,284 mm átmérıjő acélgoly lgolyót egyenlítıjéig ig,, 5,642 mm mélységre nyomunk a vizsgáland landó faanyagba. Az alkalmazott golyó félgömb, vetülete pontosan 1 cm 2. A Janka-féle keménys nységi szám: F H = J 100 A próbatest nagysága ga minimálisan 50x50x50 mm élhosszúságú kocka.

7 Janka-féle keménys nységi skála N/mm 2 ig igen puha fák (nyárak, főzek, hársak, fenyık) < 35 puhafák (nyír, éger, vörösfenyı) középkemény fák (szelídgesztenye, vöröstölgy) keményf nyfák (bükk, tölgy, akác, kıris, gyertyán) igen kemény fák (bukszus) csontkemény ny fák (pockfa, ébenfa) 151 >

8 A Janka-féle keménys nységvizsgálati eljárás hibái A legtöbb fafajnál a gömbsüveg felület letére vonatkoztatott legnagyobb keménys nység kb. 0,77 mm benyomódási mélységnél jelentkezik, tehát a Janka-féle keménys nységi számok kisebbek lesznek,, mint a gépen kijelzett maximális értékek. A fenyıfélék és a lombfák más-más magatartást tanúsítanak tanak a benyomott golyó mélységének változásával szemben. A benyomott golyó kisebb-nagyobb szöveti elváltoz ltozásokat idéz elı, kicsiny szöveti szakadások sok állapíthatók meg, amelyek a behatolási mélységgel állandóan növekszenek. A rostoknak oldalirány nyú eltolódása következtében hasító hatás is létrejön, amely különösen a lombosfákn knál kerül elıtérbe rbe. A golyó benyomódásával a rostokkal párhuzamos irány nyú,, a fatestre ferdén ható nyomóhat hatás is jelentkezik.

9 Brinnell-Mörath rath-féle keménys nységvizsgálati eljárás Mörath a fa keménys nységéneknek meghatároz rozásárara a Brinell-féle le golyós vizsgálatot módosította, úgy, hogy csak a terhelıer erıknél javasolt változtatásokat. Ehhez 10 mm átmérıjő acélgoly lgolyót használnak lnak, amelyet az európai fafajoknál 500 N-osN os,, a nagyon kemény trópusi fáknál 1000 N-osN terheléssel nyomnak a vizsgáland landó faanyagba. Igen puha fánál az acélgoly lgolyó benyomásához használt erı csak 100 N-os. A vizsgálatokhoz használt próbatest mérete 50x50x50 mm. Megállap llapítandó a bütü- és oldalkeménys nység, az utóbbit a sugárés húrmetszeteken kell vizsgálni lni.

10 F H = B D π h A benyomódás mélysége helyett lehet a benyomódási kép átmérıjét is mérni: h = D D d Ezt behelyettesítve: tve: F H = 2 B Dπ D D d ( ) 2 2

11 Brinell-Mörath rath-féle keménys nységvizsgálati eljárás hibái A golyó benyomódásához az elıirt háromféle nyomóer erı alkalmazása az eljárást bizonytalanná teszi. A keménys nységi szám meghatároz rozásához a gömbsüveg felület letének az átlagos átmérıbıl való kiszámítása sa (különösen az oldalkeménys nységnél) pontatlan eredményeket ad, mert a fába benyomott gömbsüveg képe nem mindig szabályos kör, hanem igen gyakran ellipszis alakú. Az acélgoly lgolyó 10 mm-es átmérı mérete még mindig kis felületen leten hat, így hasító- illetve ékhatással (fıleg a bütüfelületen) számolnunk kell. A szélesebb évgyőrők esetén a benyomódás vagy a korai vagy a késıi pásztát érinti. Tehát nem jellemzi az egész faanyagot.

12 A fontosabb hazai fafajok Brinnel-Mörath rathféle keménys nysége,, N/mm 2 Fafaj, csoport Igen puha fák: Hárs Főz Óriás nyár Puha fák: Lucfenyı Erdeifenyı Vörösfenyı Középkemény fák: Szelídgesztenye Tölgyek Bükk Kıris Hegyi juhar Kemény fák: Akác Gyertyán Bütüfelülete n Oldalfelülete n

13 Krippel-Pallay Pallay-félele keménys nységvizsgálati eljárás Gömbsüveg alakú nyomótestet testet, melynek benyomódási mélysége 2 mm. A benyomott gömbsüveg felülete lete 2 cm 2. A vizsgálatokhoz használt gömbsg mbsüveg - acélgoly lgolyó átmérıje 31,834 mm. H K F P = 200

14 Az eljárás elınye nye: A benyomódás viszonylag sekély ly,, (a kísérlet eredményei azt igazolták, hogy a 2 mm-es benyomási mélységen belül a fenyıfélék és a lombfák egyformán viselkednek); A benyomott gömbsüveg nagy felülete lete biztosabban adja a próbatest átlagos keménys nységét.

15 Szanaev mikrokeménys nységi vizsgálati módszere Lehetıséget ad a korai és késıi pászták elkülönített vizsgálat latára. A Szanaev-módszer lényege, hogy egy 60 µm sugarú, félgömb hegyő fémtőt 0,3 N terheléssel egyenletesen 1,5 percen keresztül nyomnak a fába: : a tő behatolási mélységét 0,01 mm pontossággal határozz rozzák meg. A vizsgálati eredmények jól reprezentálj lják az évgyőrőszerkezeten belüli li keménys nységi eltéréseket seket. Fafaj Tölgy Erdeifenyı korai pászta késıi pászta

16 Pevzoff dinamikai módszere Egy 25 mm átmérıjő acélgoly lgolyót 500 mm magasságb gból ejtenek a próbatest felület letére. Megmérik a benyomódás átmérıjét, és az átlagátmérı alapján a dinamikai keménys nység: H p = 4 m g π d 2 h Fafaj Dinamikai keménység Fafaj Dinamikai keménység Vörösfenyı 0,92 Akác 1,27 Lucfenyı 0,74 Bükk 0,96 Erdeifenyı 0,73 Nyír 0,82 Jegenyefenyı 0,66 Nyár 0,69

17 A faanyag kopásáll llósága A kopásáll llóság kifejezi, hogy a faanyag felületi leti rétegei mennyire képesek ellenállni llni a külsı koptató erıknek knek. A kopás (elhasználódás) mértéke kifejezhetı tömeg és/vagy térfogat veszteségben gben, valamint vastagságcs gcsökkenéssel. A kopásáll llóság,, mint a fa felület letének egyik jellemzıje szoros kapcsolatban áll a keménys nységgel és a csúsz szó súrlódási tényezıvel. Vizsgálati eljárások sok: homokfúvásos eljárás: nagy erıvel fújt homoksugár koptatja a fa felszínét kemény fém eszközökkel kkel végzett koptató eljárások csiszolásos sos eljárások sok: az emberi járást modellezi.. A lábat utánz nzó vastuskó aljára van a csiszolószalag szalag felszerelve

18 Az eltérı módszerő koptató eljárások eredményei nehezen hasonlíthat thatók össze. ĺgy a különbk nbözı fafajokra kapott értékeket a bükkhb kkhöz z szokták hasonlítani. Ha a bükk kopásáll llóságát 1,0-nek vesszük, akkor az akác 0,37, gyertyán 0,45, kıris 1,53, tölgy 1,56, vörösfenyı 1,86, lucfenyı 2,03, éger 3,34 viszonylagos kopásáll llóságú. A fafajok sorrendbe állítása jól mutatja, hogy a keménys nységi jellemzıkkel összhangban az akác és a gyertyán a két legkopásáll llóbb fafajunk. Minısítés Nagyon kopásálló Kopásálló Közepesen kopásálló Gyengén kopásálló bütü < 0,02 0,021-0,04 0,041-0,06 > 0,061 Vastagságcsökkenés, mm/100 ford oldal (húr, sugár) < 0,03 0,031-0,06 0,061-0,09 > 0,091 bütü < 0,06 0,061-0,12 0,121-0,18 > 0,181 Tömegveszteség, g/100 ford oldal (húr, sugár) < 0,08 0,081-0,16 0,161-0,22 > 0,221

19 A faanyag súrls rlódási tulajdonságai a súrlódás két alapesetét különböztetjük meg: csúsz szó és gördülı súrlódások. A korábbi évtizedekben a fa súrlódási jellemzıinek a gépgyártásban is jelentıs szerepe volt. Szinte egyedüláll lló terület a rönkbehordó lánctranszportıröknél használt fabetétek tek. A súrlódási tényezı szerepe azonban jelentıs a fa kopása sa,, a falapok, fatermékek tárolása, mozgatása sa, sıt a faanyagok csiszolása sa szempontjából is. A fizikából ismert, hogy a csúsz szó súrlódási erı (F s ) egyenesen arányos a felületre letre ható nyomóer erıvel (F ny ): F s = µ cs F ny

20 Ennek értéke a felületek letek simaságától, anyagi minıségétıl,, a kialakuló molekuláris erıkt ktıl és a mozgás sebességétıl függ. Az egymásra helyezett falapok, fatermékek elmozdulását akadályoz lyozó tapadási súrlódás a csúsz szó súrlódásnak a nyugalmi helyzetre vonatkozó sajátos típusa. A tapadó súrlódási együtthat ttható (µ t ) értéke valamivel meghaladja a csúsz szó súrlódásét: µ t > µ cs. Tapadó súrlódási együtthatók (µ t ) B Lf T Rl Fl Frl MDF Dl Bl B 0,38 0,33 0,28 0,38 0,32 0,32 0,35 0,17 0,37 Lf 0,33 0,34 0,35 0,39 0,37 0,33 0,32 0,21 0,29 T 0,28 0,35 0,46 0,44 0,35 0,32 0,38 0,22 0,32 Rl 0,38 0,39 0,44 0,19 0,42 0,32 0,41 0,22 0,28 Fl 0,32 0,37 0,35 0,42 0,58 0,36 0,59 0,22 0,30 Frl 0,32 0,33 0,32 0,32 0,36 0,29 0,41 0,24 MDF 0,35 0,32 0,38 0,41 0,59 0,41 0,52 0,29 Dl 0,17 0,21 0,22 0,22 0,22 0,12 0,17 Bl 0,37 0,29 0,32 0,28 0,30 0,24 0,29 0,17 0,15

21 0,12 0,15 0,21 0,19 0,22 0,25 0,26 0,31 Bl 0,15 0,11 0,18 0,16 0,18 0,17 0,19 0,15 Dl 0,21 0,18 0,23 0,22 0,24 0,18 0,18 MDF 0,19 0,16 0,22 0,19 0,18 0,21 0,19 Frl 0,22 0,18 0,24 0,,23 0,18 Fl 0,17 0,18 0,16 0,32 0,29 0,33 Rl 0,25 0,32 0,35 0,26 0,22 T 0,26 0,19 0,18 0,21 0,29 0,26 0,25 0,27 Lf 0,31 0,15 0,18 0,19 0,18 0,33 0,22 0,27 0,32 B Bl Dl MDF Frl Fl Rl T Lf B Csúszó súrlódási együtthatók (µ cs )

22 Hasítószil szilárdság Egy ék alakú szerszám behatolásával szembeni ellenáll llóképesség. E jellemzıt a sarangolt faválaszt lasztékok hasításakor sakor veszik figyelembe. A vizsgálatokat klimatizált lt próbatestekkel folyamatos lassú terheléssel kell végezni. Sugárir rirányban elıny nyösebben hasíthat tható,, mint húrirh rirányban. A nedvességtartalom növekedn vekedésével vel u = 12%-ig növekszik n a hasítószil szilárdság,, azt követk vetıen en pedig folyamatosan csökken. σ hs = F max A

23 A hasíthat thatóságot nagyban befolyásolj solják a fahibák. Különösen a göcsösségnek és a szabálytalan rostlefutásnak snak (csavarodottságnak) negatív a hatása sa. A szöveti jellemzık k közül k l a nagy bélsugarak b (pl. bükk, b tölgy) t pozitívan hatnak a hasíthat thatóságra. Fafaj Lucfenyı Feketefenyı Erdeifenyı Simafenyı Akác Juhar Kıris Szil Gyertyán Bükk Tölgy Nyár (óriás) Húr 0,26 0,46 0,46 0,77 1,12 1,60 1,60 0,74 1,50 0,45 0,45 0,53 Sugár 0,45 0,24 0,45 0,62 1,00 0,69 0,60 0,62 0,35 0,43 0,39

24 Szeg- és s csavaráll llóság A szegek,facsavarok kihúzásához hoz szüks kséges erıvel mérhetı. Ismerete fontos a különbözı bútorelemek, belsıépítészeti szeti tárgyak, ládák, rakodólapok kötéseinek tartóss ssága szempontjából. A mérések a szeg (csavar) kihuzásához hoz szüks kséges erı meghatároz rozásárara irányulnak nyulnak. A szeg (csavar) tartó erıt a beverési hossz viszonyában adják meg: F sz = F l k Anyag (sőrőség) Forgácslap (600 kg/m 3 ) Fenyık (500 kg/m 3 ) Forgácslap ( kg/m 3 ) MDF lemez ( kg/m 3 ) Szegállóság, N/mm 0,8...1,5 1,2...2,0 1,5...2,2 2,5...4, Csavarállóság, N/mm

25 A szilárds rdsági jellemzıket befolyásol soló tényezık A különbözı szilárds rdsági, rugalmassági gi jellemzıkre a következı fontosabb tényezık hatnak: a sőrőség, a nedvességtartalom gtartalom, a rostirány ny, a terhelési idı, a hımérséklet, a szöveti jellemzık, a fahibák.

26 A fatest sőrősége A sőrőség viszonylag szoros, függvényszerő kapcsolatban áll a statikus szilárds rdsági jellemzıkkel kkel. A nagyfokú gyantatartalom és a gesztesedés során berakódó járulékos anyagok ronthatják a faanyag rugalmas jellemzıit it. Ugyancsak kedvezıtlen tlen,, ha a keskeny évgyőrőszerkezet silány termıhelyi körülmények eredménye nye. Győrőslikacs slikacsú lombfákn knál a szélesebb évgyőrőjő, nagyobb sőrőségő fák általában szilárdabbak rdabbak. A szilárds rdsági jellemzık (σ) és a sőrőség (ρ) viszonya: σ = a ρ + b b σ = a ρ A szilárds rdsági értékek és a sőrőség hányadosát fajlagos szilárds rdsági jellemzıknek hívjuk. E jellemzık jól érzékeltetik a különbözı fafajok alkalmassági fokát is egy-egy szerkezeti célra.

27 A nedvességtartalom A nedvességtartalom növekedésévelvel a statikus szilárds rdsági jellemzık a rosttelítetts tettségi pontig fokozatosan csökkennek kkennek, azt követıenen nem változnak. A nemzetközi zi megállapod llapodások szerint az anyagvizsgálatokat 20 C hımérsékleten,, 65% légnedvességen, klimatizált lt próbatestekkel kell elvégezni gezni.. A fafajok átlagában ez 12% egyensúlyi fanedvességet jelent. Amennyiben a nedvességtartalom ettıl eltér,, a mérési eredményeket légszáraz állapotra kell átszámítani: σ = σ u 1+ α( u 12) [ ] 12 α értéke: nyomószilárdságnál 0,04 húzószilárdságnál 0,03 nyírószilárdságnál 0,03 hajlítószilárdságnál 0,04 hajlító rugalmassági modulusznál 0,02 ütı-hajlító szilárdságnál 0,025 keménységnél: bütüfelületen 0,04 oldalfelületeken 0,025

28 A rostirány A különbözı faszerkezeteknél gyakran elıfordul fordul, hogy az alapvetı igénybev nybevételek iránya nem esik egybe a faanyag rostirány nyával. A szilárds rdsági értékek általában a rostirányban a legmagasabbak,, a rostra merılegesen a legkisebbek.

29 A rostiránnyal bezárt szög (α) ismeretében a szilárds rdsági jellemzık: σ σ ll σ α =, n n σ sin α + σ cos α ll A terhelés s idıtartama, a faanyagok reológiai tulajdonságai A terhelés hosszabb idıtartama jelentısen lecsökkenti a statikus szilárdsági értékeket. Ha a tartós teher (feszültség) és a statikus szilárdság hányadosaként megfogalmazott terhelési tényezıt %-ban fejezzük ki, akkor ez 0,3-5 év alatt 40-60% értéket vesz fel.

30 A hımérséklet, a fahibák és egyéb tényezık hatása A hımérséklet és az egyéb idıjárási tényezık együttesen jelentıs hatással lehetnek a faanyag szilárds rdsági jellemzıire is. A hımérséklet növekedésévelvel ( C között) minimális mértékben (0,1 %/1 C) csökkennek a szilárds rdsági jellemzık. A nedvesség és a hımérséklet együttesen jelentıs elváltoz ltozásokat okoznak. A rostok szabálytalan futásir siránya, csavarodottsága és általában a különbözı szöveti hibák befolyása jelentıs szilárds rdság csökkent kkentı tényezı. A göcsösség elsısorban sorban hajlító és a húzó igénybev nybevételeknél csökkenti a szilárds rdsági értékeket. A korhadás már a kezdeti szakaszban is lényeges elváltoz ltozásokat okozhat. Az egészs szséges álgeszt és a kékülés szilárds rdságromlást nem okoznak, mivel a jelenlévı a sejtfal alkotórészeit nem bontják.

31 Köszönöm m a figyelmet!

Fafizika 5. elıad. Elektromos tulajdonságok NYME, FMK,

Fafizika 5. elıad. Elektromos tulajdonságok NYME, FMK, Fafizika 5. elıad adás Elektromos tulajdonságok Prof. Dr. Molnár r SándorS NYME, FMK, Faanyagtudományi nyi Intézet Gyakorlati szerepe A faipari gyakorlatban a legáltal ltalánosabb felhasználást st a fanedvesség

Részletesebben

Fafizika 7. elıad. Akusztikai és s optikai tulajdonságok NYME, FMK,

Fafizika 7. elıad. Akusztikai és s optikai tulajdonságok NYME, FMK, Fafizika 7. elıad adás Akusztikai és s optikai tulajdonságok Prof. Dr. Molnár r SándorS NYME, FMK, Faanyagtudományi nyi Intézet Akusztikai faanyagjellemzık Gyakorlati szerepe A hang sebessége a fábanf

Részletesebben

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata 1 Az anyagok tulajdonságai fizikai tulajdonságok, mechanikai, termikus, elektromos, mágneses akusztikai, optikai 2 Minıség, élettartam A termék minısége

Részletesebben

Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet Átdolgozta: Dr. habil Németh Róbert. Fahasznosítás. Fenyık k 1.

Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet Átdolgozta: Dr. habil Németh Róbert. Fahasznosítás. Fenyık k 1. Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet Átdolgozta: Dr. habil Németh Róbert 4. Fahasznosítás Fenyık k 1. Duglászfeny szfenyı Pseudotsuga mensiensii kék zöld 2 Magasság: 50-100 m ágtiszta

Részletesebben

Fafizika 10. elıad. A faanyag szilárds NYME, FMK,

Fafizika 10. elıad. A faanyag szilárds NYME, FMK, Fafizika 10. elıad adás A faanyag szilárds rdságának jellemzése Prof. Dr. Molnár r SándorS NYME, FMK, Faanyagtudományi nyi Intézet A szils zilárdsági és rugalmassági gi vizsgálatok konkrét céljai lehetnek

Részletesebben

Fafizika 8. elıad. A faanyag tartóss NYME, FMK,

Fafizika 8. elıad. A faanyag tartóss NYME, FMK, Fafizika 8. elıad adás A faanyag tartóss ssága és ökológiai összefüggései Prof. Dr. Molnár r SándorS NYME, FMK, Faanyagtudományi nyi Intézet A faanyagok legkülönf nfélébb kémia, biológia és fizikai igénybev

Részletesebben

Fafizika 6. elıad. Hıtechnikai NYME, FMK,

Fafizika 6. elıad. Hıtechnikai NYME, FMK, Fafizika 6. elıad adás Hıtechnikai és égési tulajdonságok Prof. Dr. Molnár r SándorS NYME, FMK, Faanyagtudományi nyi Intézet Gyakorlati szerepe A fa hıtágulása A faanyag fajhıje je Hıvezetés, hıdiffúzió

Részletesebben

σhúzó,n/mm 2 εny A FA HAJLÍTÁSA

σhúzó,n/mm 2 εny A FA HAJLÍTÁSA A FA HAJLÍTÁSA A fa hajlítása a fa megmunkálásának egyik igen fontos módja. A hajlítás legfıbb elınye az anyagmegtakarítás, mivel az íves alkatrészek elıállításánál a kisebb keresztmetszeti méretek mellett

Részletesebben

Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet Átdolgozta: Dr. habil Németh Róbert. Fahasznosítás

Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet Átdolgozta: Dr. habil Németh Róbert. Fahasznosítás Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet Átdolgozta: Dr. habil Németh Róbert 9. Fahasznosítás Fraxinus excelsior magas kırisk Fraxinus pennsylvanica amerikai kırisk 20-35 m magasságot

Részletesebben

Anyagvizsgálatok. Mechanikai vizsgálatok

Anyagvizsgálatok. Mechanikai vizsgálatok Anyagvizsgálatok Mechanikai vizsgálatok Szakítóvizsgálat EN 10002-1:2002 Célja: az anyagok egytengelyű húzó igénybevétellel szembeni ellenállásának meghatározása egy szabványosan kialakított próbatestet

Részletesebben

Mechanikai tulajdonságok Statikus igénybevétel. Nyomó igénybevétellel szembeni ellenállásának meghatározása

Mechanikai tulajdonságok Statikus igénybevétel. Nyomó igénybevétellel szembeni ellenállásának meghatározása Mechanikai tulajdonságok Statikus igénybevétel Nyomó igénybevétellel szembeni ellenállásának meghatározása 1 Nyomó igénybevétel megvalósítása (nyomóvizsgálat) 2 Az anyagok viselkedése nyomó igénybevétel

Részletesebben

Faanyagok modifikációja_08

Faanyagok modifikációja_08 Faanyagok modifikációja_08 Faanyagok módosítása hıkezeléssel higroszkóposság, tartósság és szín változása Dr. Németh Róbert, NymE Faipari Mérnöki Kar, Sopron, Faanyagtudományi Intézet, 2009. nemethr@fmk.nyme.hu

Részletesebben

FAFAJTÁK, A FA SZABVÁNYOS OSZTÁLYBA SOROLÁSA, A FAANYAGOK ÉS FATERMÉKEK GYÁRTÁSA ÉS HASZNÁLATA

FAFAJTÁK, A FA SZABVÁNYOS OSZTÁLYBA SOROLÁSA, A FAANYAGOK ÉS FATERMÉKEK GYÁRTÁSA ÉS HASZNÁLATA BME Építészmérnöki Kar Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék FAFAJTÁK, A FA SZABVÁNYOS OSZTÁLYBA SOROLÁSA, A FAANYAGOK ÉS FATERMÉKEK GYÁRTÁSA ÉS HASZNÁLATA 2016. szeptember 15. BME - Szilárdságtani

Részletesebben

ANYAGVIZSGÁLAT GÉIK, I. évfolyam

ANYAGVIZSGÁLAT GÉIK, I. évfolyam ME ANYAGVIZSGÁLAT GÉIK, I. évfolyam BSc 5. előad adás 2010/2011. tanév, 2. félévf B) SZAKÍTÓVIZSG VIZSGÁLAT, NYOMÓVIZSG VIZSGÁLAT IV. A NYOMÓVIZSG VIZSGÁLAT (EGY) ALKALMAZÁSA C) KEMÉNYS NYSÉGMÉRÉSEK Előad

Részletesebben

Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet. Átdolgozta: Dr. habil Németh Róbert. Fahasznosítás

Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet. Átdolgozta: Dr. habil Németh Róbert. Fahasznosítás Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet Átdolgozta: Dr. habil Németh Róbert 6. Fahasznosítás Fehér r eper Morus alba 2 15 m magas. Mellmagassági átmérıje elérheti a 35 40 cm-t. Kérge

Részletesebben

FAIPARI ALAPISMERETEK

FAIPARI ALAPISMERETEK Faipari alapismeretek emelt szint 8 ÉRETTSÉGI VIZSGA 29. október 9. FAIPARI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Fontos

Részletesebben

FAIPARI ALAPISMERETEK

FAIPARI ALAPISMERETEK Faipari alapismeretek középszint 1521 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. október 17. FAIPARI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos

Részletesebben

Vegyszermentes faanyagvédelem A faanyagok hőkezelése A vizsgálati eredmények összegzése

Vegyszermentes faanyagvédelem A faanyagok hőkezelése A vizsgálati eredmények összegzése Vegyszermentes faanyagvédelem A faanyagok hőkezelése A vizsgálati eredmények összegzése 8.5.25 1 A laboratóriumi előkísérletek 8.5.25 2 Előkísérletek : 18-22 C A faanyag viselkedése A faanyag minősége

Részletesebben

H L Furnérozó Kft. Borovifenyı 4800 3930 4150 5005 Lucfenyı 5440 4360 5660 4580 Vörösfenyı 5154 4220 5375 4440

H L Furnérozó Kft. Borovifenyı 4800 3930 4150 5005 Lucfenyı 5440 4360 5660 4580 Vörösfenyı 5154 4220 5375 4440 Furnérozott lapok 2.1 Furnérozott forgácslap H L Furnérozó Kft. Ragasztás: IF 20 Méret: 2800*1250 2800*820 2800*1030 2070*1250 18 mm forgácslapra 22 mm forgácslapra Gözölt bükk 4424 3750 4445 3970 Bükk

Részletesebben

Mőködési elv alapján. Alkalmazás szerint. Folyadéktöltéső nyomásmérık Rugalmas alakváltozáson alapuló nyomásmérık. Manométerek Barométerek Vákuummérık

Mőködési elv alapján. Alkalmazás szerint. Folyadéktöltéső nyomásmérık Rugalmas alakváltozáson alapuló nyomásmérık. Manométerek Barométerek Vákuummérık Nyomásm smérés Nyomásm smérés Mőködési elv alapján Folyadéktöltéső nyomásmérık Rugalmas alakváltozáson alapuló nyomásmérık Alkalmazás szerint Manométerek Barométerek Vákuummérık Nyomásm smérés Mérési módszer

Részletesebben

Mit nevezünk nehézségi erőnek?

Mit nevezünk nehézségi erőnek? Mit nevezünk nehézségi erőnek? Azt az erőt, amelynek hatására a szabadon eső testek g (gravitációs) gyorsulással esnek a vonzó test centruma felé, nevezzük nehézségi erőnek. F neh = m g Mi a súly? Azt

Részletesebben

Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet. Faanatómia A fatest mikroszkópos szerkezete 1. A fenyők fateste

Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet. Faanatómia A fatest mikroszkópos szerkezete 1. A fenyők fateste Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet 5. Faanatómia A fatest mikroszkópos szerkezete 1. A fenyők fateste Keresztmetszet A keresztmetszeten megfigyelhető a szöveti elemek évgyűrűn

Részletesebben

Faanyagok modifikációja_06

Faanyagok modifikációja_06 Faanyagok modifikációja_06 Faanyagok módosítása hıkezeléssel kémiai változások a faanyagban a hıkezelés hatására Dr. Németh Róbert, NymE Faipari Mérnöki Kar, Sopron, Faanyagtudományi Intézet, 2009. nemethr@fmk.nyme.hu

Részletesebben

FAIPARI ALAPISMERETEK

FAIPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. október 24. FAIPARI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. október 24. 14:00 I. Időtartam: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

2. Tantermi Gyakorlat A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata Nyomóvizsgálat, hajlítóvizsgálat, keménységmérés

2. Tantermi Gyakorlat A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata Nyomóvizsgálat, hajlítóvizsgálat, keménységmérés SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Anyagtudományi és Technológiai Tanszék Anyagszerkezet és vizsgálat Fémtan, anyagvizsgálat 2. Tantermi Gyakorlat A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata Nyomóvizsgálat,

Részletesebben

Szakvélemény 1. rész. a Mediator kft által hıkezelt fenyı és bükk faanyagok tulajdonságaival és felhasználhatóságával kapcsolatban

Szakvélemény 1. rész. a Mediator kft által hıkezelt fenyı és bükk faanyagok tulajdonságaival és felhasználhatóságával kapcsolatban Szakvélemény 1. rész a Mediator kft által hıkezelt fenyı és bükk faanyagok tulajdonságaival és felhasználhatóságával kapcsolatban 1. A kezelés hatása a szilárdsági jellemzıkre 700 600 500 Sőrőség, kg/m3

Részletesebben

Pattex CF 850. Műszaki tájékoztató

Pattex CF 850. Műszaki tájékoztató BETON / TÖMÖR KŐ HASZNÁLAT FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ 1. ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ALAP ANYAGA: beton, tömör kő Nehéz terhet hordozó elemek rögzítése tömör kőben, betonban, porózus betonban és könnyű betonban.

Részletesebben

Természetes polimer szerkezeti anyagok: FA

Természetes polimer szerkezeti anyagok: FA POLIMERTECHNIKA TANSZÉK Dr. Morlin Bálint Természetes polimer szerkezeti anyagok: FA 2015. Szeptember 18. Erdők: Földfelszín: Európa: Magyarország: Finnország: Hasznosítható: ~60% A fa ~28% ~31% ~19-22%

Részletesebben

A vizsgált anyag ellenállása az adott geometriájú szúrószerszám behatolásával szemben, Mérnöki alapismeretek és biztonságtechnika

A vizsgált anyag ellenállása az adott geometriájú szúrószerszám behatolásával szemben, Mérnöki alapismeretek és biztonságtechnika Dunaújvárosi Főiskola Anyagtudományi és Gépészeti Intézet Mérnöki alapismeretek és biztonságtechnika Mechanikai anyagvizsgálat 2. Dr. Palotás Béla palotasb@mail.duf.hu Készült: Dr. Krállics György (BME,

Részletesebben

Fafizika 4. előadás fa-víz kapcsolat II. Szorpciós jelenségek, hiszterézis

Fafizika 4. előadás fa-víz kapcsolat II. Szorpciós jelenségek, hiszterézis Fafizika 4. előadás fa-víz kapcsolat II. Szorpciós jelenségek, hiszterézis Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet Szorpciós elméletek A fának, mint kapillár-porózus anyagnak egyik

Részletesebben

Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet. Faanatómia A fatest mikroszkópos szerkezete 2. A lombosok fateste

Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet. Faanatómia A fatest mikroszkópos szerkezete 2. A lombosok fateste Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet 6. Faanatómia A fatest mikroszkópos szerkezete 2. A lombosok fateste Zárvatermők fájának jellemzői A lombosfák a növényvilág legfejlettebb törzsének,

Részletesebben

Elméleti kérdések 11. osztály érettségire el ı készít ı csoport

Elméleti kérdések 11. osztály érettségire el ı készít ı csoport Elméleti kérdések 11. osztály érettségire el ı készít ı csoport MECHANIKA I. 1. Definiálja a helyvektort! 2. Mondja meg mit értünk vonatkoztatási rendszeren! 3. Fogalmazza meg kinematikailag, hogy mikor

Részletesebben

RR fa tartók előnyei

RR fa tartók előnyei Rétegelt ragasztott fa tartók k vizsgálata Dr. Koris Kálmán, Dr. Bódi István BME Hidak és Szerkezetek Tanszék RR fa tartók előnyei Acélhoz és betonhoz képest kis térfogatsúly Kedvező szilárdsági és merevségi

Részletesebben

10. Faanatómia (Fahibák), Jellegzetességek, szabálytalanságok II. http://fahiba.fmk.nyme.hu

10. Faanatómia (Fahibák), Jellegzetességek, szabálytalanságok II. http://fahiba.fmk.nyme.hu Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet http://fahiba.fmk.nyme.hu 10. Faanatómia (Fahibák), Jellegzetességek, szabálytalanságok II. Görbeség Görbeség: a hengeres fa hossztengelye íves

Részletesebben

Faipari technológiák A faanyag tulajdonságai

Faipari technológiák A faanyag tulajdonságai Faipari technológiák A faanyag tulajdonságai Összeállította: Dr. Kovács Zsolt, Dr. NYME FMK TGYI 2007.01.26. A nedvességtartalom térfogatváltoztató hatása dagadási nyomás Nyúlásmérı bélyegek Acélgyőrő

Részletesebben

Fröccsöntött alkatrészek végeselemes modellezése. Szőcs András. Budapest, 2010. IV. 29.

Fröccsöntött alkatrészek végeselemes modellezése. Szőcs András. Budapest, 2010. IV. 29. Fröccsöntött alkatrészek végeselemes modellezése Szőcs András Budapest, 2010. IV. 29. 1 Tartalom Mőanyag- és Gumitechnológiai Szakcsoport bemutatása Méréstechnika Elızmények Szilárdságtani modellezés Termo-mechanikai

Részletesebben

POLIMERTECHNIKA Laboratóriumi gyakorlat

POLIMERTECHNIKA Laboratóriumi gyakorlat MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV Polimer anyagvizsgálat Név: Neptun kód: Dátum:. Gyakorlat célja: 1. Műanyagok folyóképességének vizsgálata, fontosabb reológiai jellemzők kiszámítása 2. Műanyagok Charpy-féle ütővizsgálata

Részletesebben

Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet. Fahasznosítás Fenyők 2.

Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet. Fahasznosítás Fenyők 2. Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet 5. Fahasznosítás Fenyők 2. Közönséges luc(fenyő) Picea abies 2 Nagy méretű, kúpalakú koronát fejlesztő fafaj A tűlevelek 10-20 mm hosszúak, egyenként

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

1.2. Mozgó, hajlékony és rugalmas tengelykapcsolók.

1.2. Mozgó, hajlékony és rugalmas tengelykapcsolók. 1.2. Mozgó, hajlékony és rugalmas tengelykapcsolók. Tevékenység: Olvassa el a jegyzet 18-29 oldalain található tananyagát! Tanulmányozza át a segédlet 8.2. és 8.3. fejezeteiben lévı kidolgozott feladatait,

Részletesebben

MAGYAR FAVÁLASZTÉK SZOKVÁNYOK FOGALMAK

MAGYAR FAVÁLASZTÉK SZOKVÁNYOK FOGALMAK MAGYAR FAVÁLASZTÉK SZOKVÁNYOK Készítették: Tisza Ottó dr. Gólya János Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőhasználati Tanszék FOGALMAK Ággöcsök: A göcsösség a leggyakoribb és a legfontosabb fahiba. Göcsnek

Részletesebben

Kiváló minőségű ragasztott kötés létrehozásának feltételei

Kiváló minőségű ragasztott kötés létrehozásának feltételei AKTUALITÁSOK A FARAGASZTÁSBAN Kiváló minőségű ragasztott kötés létrehozásának feltételei Dr. habil Csiha Csilla tanszékvezető, egyetemi docens Sopron 2014 szeptember 11. Faanyagok ragasztása a faipari

Részletesebben

Méréstechnikai alapfogalmak

Méréstechnikai alapfogalmak Méréstechnikai alapfogalmak 1 Áttekintés Tulajdonság, mennyiség Mérés célja, feladata Metrológia fogalma Mérıeszközök Mérési hibák Mérımőszerek metrológiai jellemzıi Nemzetközi mértékegységrendszer Munka

Részletesebben

Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet. Faanatómia A fatest makroszkópos szerkezete

Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet. Faanatómia A fatest makroszkópos szerkezete Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet 7. Faanatómia A fatest makroszkópos szerkezete A fatest makroszkópos szerkezete A fatest makroszkópos szerkezete alatt a szabad szemmel és kézi

Részletesebben

Sztreching. Sztreching Szegedi Tudományegyetem

Sztreching. Sztreching Szegedi Tudományegyetem Sztreching Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusk gusképzı Kar Testnevelés és Sporttudományi Intézet Elıad adó:füle MátyM tyás 2007.12.02. Érzékek megtapasztalása:/rela sa:/rela xáció/ Nyugalom

Részletesebben

a NAT-1-1521/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1521/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1521/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Nyugat Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Erdészeti és Faipari Vizsgálólaboratóriuma

Részletesebben

NSZ/NT betonok alkalmazása az M7 ap. S65 jelű aluljáró felszerkezetének építésénél

NSZ/NT betonok alkalmazása az M7 ap. S65 jelű aluljáró felszerkezetének építésénél NSZ/NT betonok alkalmazása az M7 ap. S65 jelű aluljáró felszerkezetének építésénél Betontechnológiai kísérletek Az I. kísérlet sorozatban azt vizsgáltuk, hogy azonos betonösszetétel mellett milyen hatást

Részletesebben

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 34 543 02 Asztalos Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja fel a nevét! Ha a vizsgafeladat

Részletesebben

Fafizika 1. előadás Bevezetés

Fafizika 1. előadás Bevezetés Fafizika 1. előadás Bevezetés Dr. habil. Németh róbert NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet A fatest általános fizikai jellemzése A fatest fizikai szempontból egy háromfázisú - fa-víz-levegő - rendszernek

Részletesebben

2011.11.08. 7. előadás Falszerkezetek

2011.11.08. 7. előadás Falszerkezetek 2011.11.08. 7. előadás Falszerkezetek Falazott szerkezetek: MSZ EN 1996 (Eurocode 6) 1-1. rész: Az épületekre vonatkozó általános szabályok. Falazott szerkezetek vasalással és vasalás nélkül 1-2. rész:

Részletesebben

Tartószerkezetek modellezése

Tartószerkezetek modellezése Tartószerkezetek modellezése 6. elıadás Faszerkezetek anyagai, fatermékek A fa mechanikai tulajdonságai Faszerkezetek alkalmazási területei: Állandó építmények: -Sportlétesítmények: uszoda, lovarda, teniszcsarnok

Részletesebben

Segédlet. Kizárólag oktatási célra! Faanyagok jellemzői Tűlevelűek és nyárfafélék. Tűlevelűek és nyárfafélék. Fenyők C14 C16 C18 C22 C24 C27 C30 C40

Segédlet. Kizárólag oktatási célra! Faanyagok jellemzői Tűlevelűek és nyárfafélék. Tűlevelűek és nyárfafélék. Fenyők C14 C16 C18 C22 C24 C27 C30 C40 Segédlet Kizárólag oktatási célra! Faanyagok jellemzői Tűlevelűek és nyárfafélék Fenyők Tűlevelűek és nyárfafélék C14 C16 C18 C22 C24 C27 C30 C40 Szilárdsági értékek (N/mm 2 ) Hajlítás f m,k 14 16 18 22

Részletesebben

A vizsgálatok eredményei

A vizsgálatok eredményei A vizsgálatok eredményei A vizsgált vetőmagvak és műtrágyák nagy száma az eredmények táblázatos bemutatását teszi szükségessé, a legfontosabb magyarázatokkal kiegészítve. A közölt adatok a felsorolt publikációkban

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 17. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. október 17. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI

Részletesebben

Felületjavítás görgızéssel

Felületjavítás görgızéssel Felületjavítás görgızéssel A görgızés mőködési elve A görgızés egy felületjavító eljárás, ahol a polírozott acélgörgık nyomást gyakorolnak a kisebb szilárdságú munkadarab felületére. Ha a görgık által

Részletesebben

Munka, energia Munkatétel, a mechanikai energia megmaradása

Munka, energia Munkatétel, a mechanikai energia megmaradása Munka, energia Munkatétel, a mechanikai energia megmaradása Munkavégzés történik ha: felemelek egy könyvet kihúzom az expandert A munka Fizikai értelemben munkavégzésről akkor beszélünk, ha egy test erő

Részletesebben

Az erdı és az éghajlat közötti kölcsönhatás számszerősítése tekintettel az éghajlatváltozás érvényesülésére

Az erdı és az éghajlat közötti kölcsönhatás számszerősítése tekintettel az éghajlatváltozás érvényesülésére Az erdı és az éghajlat közötti kölcsönhatás számszerősítése tekintettel az éghajlatváltozás érvényesülésére Führer Ernı 1, Horváth László 2, Jagodics Anikó 1, Juhász István 1, Machon Attila 2, Marosi György

Részletesebben

1. Ütvehajlító vizsgálat

1. Ütvehajlító vizsgálat 1. Ütvehajlító vizsgálat Ütvehajlító vizsgálat segítségével megvizsgálhatjuk, hogy az adott körülmények között dinamikus igénybevétel hatására hogyan viselkedik az agyagunk. A körülményektől függően egy

Részletesebben

Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete

Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete Mérés célja: 1909-ben ezt a mérést Robert Millikan végezte el először. Mérése során meg tudta határozni az elemi részecskék töltését. Ezért a felfedezéséért Nobel-díjat

Részletesebben

FAIPARI ALAPISMERETEK

FAIPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 14. FAIPARI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 14. 8:00 I. Időtartam: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Faipari

Részletesebben

Toronymerevítık mechanikai szempontból

Toronymerevítık mechanikai szempontból Andó Mátyás: Toronymerevítık méretezése, 9 Gépész Tuning Kft. Toronymerevítık mechanikai szempontból Mint a neve is mutatja a toronymerevítık használatának célja az, hogy merevebbé tegye az autó karosszériáját

Részletesebben

FAIPARI ALAPISMERETEK

FAIPARI ALAPISMERETEK Faipari alapiseretek középszint 921 ÉRETTSÉGI VIZSGA 21. ájus 14. FAIPARI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók

Részletesebben

Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet. http://fahiba.fmk.nyme.hu 11. Faanatómia Fahibák III.

Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet. http://fahiba.fmk.nyme.hu 11. Faanatómia Fahibák III. Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet http://fahiba.fmk.nyme.hu 11. Faanatómia Fahibák III. Mechanikai sérülések Mechanikai sérülések a hengeres fa sérülése a közelítés, választékolás,

Részletesebben

Mérések állítható hajlásszögű lejtőn

Mérések állítható hajlásszögű lejtőn A mérés célkitűzései: A lejtőn lévő testek egyensúlyának vizsgálata, erők komponensekre bontása. Eszközszükséglet: állítható hajlásszögű lejtő különböző fahasábok kiskocsi erőmérő 20 g-os súlyok 1. ábra

Részletesebben

Csavaros fa-fa kapcsolatok megcsúszási merevségének vizsgálata

Csavaros fa-fa kapcsolatok megcsúszási merevségének vizsgálata Csavaros fa-fa kapcsolatok megcsúszási merevségének vizsgálata PhD dolgozat Erdıdi László okl. építımérnök Témavezetı: Bódi István, PhD 008. december BME Hidak és Szerkezetek Tanszéke Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

Vasbeton tartók méretezése hajlításra

Vasbeton tartók méretezése hajlításra Vasbeton tartók méretezése hajlításra Képlékenység-tani méretezés: A vasbeton keresztmetszet teherbírásának számításánál a III. feszültségi állapotot vesszük alapul, amelyre az jellemző, hogy a hajlításból

Részletesebben

Rugalmas állandók mérése

Rugalmas állandók mérése KLASSZIKUS FIZIKA LABORATÓRIUM 2. MÉRÉS Rugalmas állandók mérése Mérést végezte: Enyingi Vera Atala ENVSAAT.ELTE Mérés időpontja: 2011. november 16. Szerda délelőtti csoport 1. A mérés rövid leírása Mérésem

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS LINEÁRIS ABLAKMOZGATÓ MOTOR

HASZNÁLATI UTASÍTÁS LINEÁRIS ABLAKMOZGATÓ MOTOR SL60 ablakmozgató motor 1. oldal, 1. összesen HASZNÁLATI UTASÍTÁS LINEÁRIS ABLAKMOZGATÓ MOTOR KÉRJÜK FIGYELMESEN OLVASSA VÉGIG, MERT A TELEPÍTÉSI HIBÁKÉRT A GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ CÉG NEM VÁLLAL FELELİSÉGET!

Részletesebben

Tevékenység: Tanulmányozza a ábrát és a levezetést! Tanulja meg a fajlagos nyúlás mértékének meghatározásának módját hajlításnál!

Tevékenység: Tanulmányozza a ábrát és a levezetést! Tanulja meg a fajlagos nyúlás mértékének meghatározásának módját hajlításnál! Tanulmányozza a.3.6. ábrát és a levezetést! Tanulja meg a fajlagos nyúlás mértékének meghatározásának módját hajlításnál! Az alakváltozás mértéke hajlításnál Hajlításnál az alakváltozást mérnöki alakváltozási

Részletesebben

Polimer nanokompozit blendek mechanikai és termikus tulajdonságai

Polimer nanokompozit blendek mechanikai és termikus tulajdonságai SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Anyagtudományi és Technológiai Tanszék Polimer nanokompozit blendek mechanikai és termikus tulajdonságai Dr. Hargitai Hajnalka, Ibriksz Tamás Mojzes Imre Nano Törzsasztal 2013.

Részletesebben

Anyagismeret a gyakorlatban (BMEGEPTAGA0) KEMÉNYSÉGMÉRÉS

Anyagismeret a gyakorlatban (BMEGEPTAGA0) KEMÉNYSÉGMÉRÉS Anyagismeret a gyakorlatban (BMEGEPTAGA0) KEMÉNYSÉGMÉRÉS Elméleti áttekintés Az anyag képlékeny alakváltozással, különösen valamely mérőszerszám beatolásával, szembeni ellenállását keménységnek nevezzük.

Részletesebben

Anyagismeret I. Nyomó, hajlító vizsgálat Keménységmérés. Összeállította: Csizmazia Ferencné dr.

Anyagismeret I. Nyomó, hajlító vizsgálat Keménységmérés. Összeállította: Csizmazia Ferencné dr. Anyagismeret I. Nyomó, hajlító vizsgálat Keménységmérés Összeállította: Csizmazia Ferencné dr. Mechanikai tulajdonságok Statikus igénybevétel Nyomó igénybevétellel szembeni ellenállásának meghatározása

Részletesebben

Ajánlott szakmai jellegű feladatok

Ajánlott szakmai jellegű feladatok Ajánlott szakmai jellegű feladatok A feladatok szakmai jellegűek, alkalmazásuk mindenképpen a tanulók motiválását szolgálja. Segít abban, hogy a tanulók a tanultak alkalmazhatóságát meglássák. Értsék meg,

Részletesebben

A TERMİHELYI TÉNYEZİK ÉS A KÖLTSÉG-HOZAM ADATOK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK

A TERMİHELYI TÉNYEZİK ÉS A KÖLTSÉG-HOZAM ADATOK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK 1 A TERMİHELYI TÉNYEZİK ÉS A KÖLTSÉG-HOZAM ADATOK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK Az ember tudatos gazdasági cselekedeteinek fı mozgatórugója a haszonra való törekvés. Ennek a célnak az eléréshez azonban nem hagyhatók

Részletesebben

FAIPARI ALAPISMERETEK

FAIPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 18. FAIPARI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 18. 8:00 I. Időtartam: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Faipari

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA VEGYIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA VEGYIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER VEGYIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER. tétel Anyagvizsgálatok gyakorlat I. Viszkozitás mérése Höppler-féle viszkoziméterrel A mérés megkezdése

Részletesebben

Andó Mátyás Felületi érdesség matyi.misi.eu. Felületi érdesség. 1. ábra. Felületi érdességi jelek

Andó Mátyás Felületi érdesség matyi.misi.eu. Felületi érdesség. 1. ábra. Felületi érdességi jelek 1. Felületi érdesség használata Felületi érdesség A műszaki rajzokon a geometria méretek tűrése mellett a felületeket is jellemzik. A felületek jellemzésére leginkább a felületi érdességet használják.

Részletesebben

AZ ÉGHAJLATI ELEMEK IDİBELI ÉS TÉRBELI VÁLTOZÁSAI MAGYARORSZÁGON A HİMÉRSÉKLET

AZ ÉGHAJLATI ELEMEK IDİBELI ÉS TÉRBELI VÁLTOZÁSAI MAGYARORSZÁGON A HİMÉRSÉKLET AZ ÉGHAJLATI ELEMEK IDİBELI ÉS TÉRBELI VÁLTOZÁSAI MAGYARORSZÁGON A HİMÉRSÉKLET A TALAJ HİMÉRSÉKLETE A talaj jelentısége a hımérséklet alakításában kiemelkedı: a sugárzást elnyelı és felmelegedı talaj hosszúhullámú

Részletesebben

FAIPARI ALAPISMERETEK

FAIPARI ALAPISMERETEK Faipari alapiseretek középszint 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 212. ájus 25. FAIPARI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIM Fontos tudnivalók

Részletesebben

Jellemezze az erdeifenyőt, a feketefenyőt, a lucfenyőt és a vörösfenyőt a kérge, hajtása, tűje, termése és faanyaga alapján!

Jellemezze az erdeifenyőt, a feketefenyőt, a lucfenyőt és a vörösfenyőt a kérge, hajtása, tűje, termése és faanyaga alapján! 1. Jellemezze az erdeifenyőt, a feketefenyőt, a lucfenyőt és a vörösfenyőt a kérge, hajtása, tűje, termése és faanyaga alapján! Információtartalom vázlata: - Erdeifenyő jellemzése - Feketefenyő jellemzése

Részletesebben

Az energetikai faültetvény létesítésének és hasznosításának összefüggései

Az energetikai faültetvény létesítésének és hasznosításának összefüggései Az energetikai faültetvény létesítésének és hasznosításának összefüggései Toth Béla - E.K.F.M. Kft. - c.egy.docens Dr. Molnár Sándor - NyME FMK FTI - egy.tanár Dr. Fehér Sándor - NyME FMK FTI - egy.docens

Részletesebben

Hullámok tesztek. 3. Melyik állítás nem igaz a mechanikai hullámok körében?

Hullámok tesztek. 3. Melyik állítás nem igaz a mechanikai hullámok körében? Hullámok tesztek 1. Melyik állítás nem igaz a mechanikai hullámok körében? a) Transzverzális hullám esetén a részecskék rezgésének iránya merıleges a hullámterjedés irányára. b) Csak a transzverzális hullám

Részletesebben

Új adalékanyagokkal öntött Poliamid 6 mechanikai és tribológiai tulajdonságainak kutatása. Andó Mátyás

Új adalékanyagokkal öntött Poliamid 6 mechanikai és tribológiai tulajdonságainak kutatása. Andó Mátyás Új adalékanyagokkal öntött Poliamid 6 mechanikai és tribológiai tulajdonságainak kutatása Andó Mátyás Munkám az anyagfejlesztési folyamatban - próbatestek kiválasztása - próbatestek elıállítása - mérıgépek

Részletesebben

ÚTÉPÍTÉSI BITUMENEK Követelmények Normál, kemény, modifikált bitumenek

ÚTÉPÍTÉSI BITUMENEK Követelmények Normál, kemény, modifikált bitumenek ÚTÉPÍTÉSI BITUMENEK Követelmények Normál, kemény, modifikált bitumenek Balogh Lajos, Vinczéné Görgényi Ágnes 1 Tartalom Normál útépítési bitumenek Kemény útépítési bitumenek Modifikált bitumenek Vizsgálati

Részletesebben

A mélyépítési munkák elıkészítése

A mélyépítési munkák elıkészítése A mélyépítési munkák elıkészítése A geotechnikai elıkészítı tevékenység tartalma, rendje A geotechnikai tevékenység alapelve A geotechnikában az altalaj állapotának ismerete az elvégzett geotechnikai vizsgálatok

Részletesebben

Ergonómia alapok. Hardy

Ergonómia alapok. Hardy Ergonómia alapok Hardy Ergonómia fogalma Az ergonómia összetett szó. Ergon = munka, teljesítmény, erı + Nomos = törvény, szabály Jelentése: A MUNKA HOZZÁIGAZÍTÁSA AZ EMBER TULAJDONSÁGAIHOZ, KÉPESSÉGEIHEZ

Részletesebben

FAIPARI ALAPISMERETEK

FAIPARI ALAPISMERETEK E TTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. FAIPARI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 13. 14:00 I. Időtartam: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar. Járműelemek és Hajtások Tanszék. Siklócsapágyak.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar. Járműelemek és Hajtások Tanszék. Siklócsapágyak. BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM K ö z l e k e d é s m é r n ö k i K a r Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Járműelemek és Hajtások Tanszék Járműelemek és

Részletesebben

Tömeg (2) kg/darab NYLATRON MC 901 NYLATRON GSM NYLATRON NSM 40042000 40050000 40055000 50. Átmérő tűrései (1) mm. Átmérő mm.

Tömeg (2) kg/darab NYLATRON MC 901 NYLATRON GSM NYLATRON NSM 40042000 40050000 40055000 50. Átmérő tűrései (1) mm. Átmérő mm. NYLTRON M 901, kék (színezett, növelt szívósságú, öntött P 6) NYLTRON GSM, szürkésfekete; (MoS, szilárd kenőanyagot tartalmazó, öntött P 6) NYLTRON NSM, szürke (szilárd kenőanyag kombinációt tartalmazó

Részletesebben

Mechanikai megmunkálás

Mechanikai megmunkálás Mechanikai megmunkálás bevezetı elıad adás 1. elıad adás Általános faipari megmunkálási eljárások Faipari mérnök BSc. hallgatóknak Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Terméktervezési- és Gyártástechnológiai

Részletesebben

Az úszás biomechanikája

Az úszás biomechanikája Az úszás biomechanikája Alapvető összetevők Izomerő Kondíció állóképesség Mozgáskoordináció kivitelezés + Nem levegő, mint közeg + Izmok nem gravitációval szembeni mozgása + Levegővétel Az úszóra ható

Részletesebben

A HDPE és EPDM geomembránok összehasonlító vizsgálata környezetvédelmi alkalmazhatóság szempontjából

A HDPE és EPDM geomembránok összehasonlító vizsgálata környezetvédelmi alkalmazhatóság szempontjából A HDPE és EPDM geomembránok összehasonlító vizsgálata környezetvédelmi alkalmazhatóság szempontjából Dr SZABÓ Imre SZABÓ Attila GEOSZABÓ Bt IMRE Sándor TRELLEBORG Kft XVII. Országos Környezetvédelmi Konferencia

Részletesebben

ÜVEG FIZIKAI TULAJDONSÁGAI,

ÜVEG FIZIKAI TULAJDONSÁGAI, ÜVEG FIZIKAI TULAJDONSÁGAI, ÜVEGTERMÉKEK Erdélyi Tamás egyetemi tanársegéd BME Építészmérnöki é kar Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék 2013. február 28. Tematika alkal om 1. 2. 3. 4. 5. nap 02.28.

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1244/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1244/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1244/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az INNOTESZT Minőségvizsgáló, Technológiai és Fejlesztési Kft. Mobil Nagylabor

Részletesebben

Különleges alapozások Építészet, MSC. Dr. Vásárhelyi Balázs vasarhelyib@gmail.com

Különleges alapozások Építészet, MSC. Dr. Vásárhelyi Balázs vasarhelyib@gmail.com Különleges alapozások Építészet, MSC Dr. Vásárhelyi Balázs vasarhelyib@gmail.com A geotechnikai elıkészítı tevékenység tartalma, rendje Mélyépítés esetén irodalmazás Térképek leírások Szóbeli közlések

Részletesebben

Függőleges és vízszintes vasalás hatása a téglafalazat nyírási ellenállására

Függőleges és vízszintes vasalás hatása a téglafalazat nyírási ellenállására Függőleges és vízszintes vasalás hatása a téglafalazat nyírási ellenállására FÓDI ANITA Témavezető: Dr. Bódi István Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki kar Hidak és Szerkezetek

Részletesebben

Polimerek fizikai, mechanikai, termikus tulajdonságai

Polimerek fizikai, mechanikai, termikus tulajdonságai SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ANYAGISMERETI ÉS JÁRMŰGYÁRTÁSI TANSZÉK POLIMERTECHNIKA NGB_AJ050_1 Polimerek fizikai, mechanikai, termikus tulajdonságai DR Hargitai Hajnalka 2011.10.05. BURGERS FÉLE NÉGYPARAMÉTERES

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet. Faanatómia (Fahibák), Jellegzetességek, szabálytalanságok I.

Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet. Faanatómia (Fahibák), Jellegzetességek, szabálytalanságok I. Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet 9. Faanatómia (Fahibák), Jellegzetességek, szabálytalanságok I. Göcsösség (ághelyek) A göcsösség a leggyakoribb és a legfontosabb fahiba. Göcsnek

Részletesebben

A GŐZÖLÉS HATÁSA AZ AKÁC MŰSZAKI TULAJDONSÁGAIRA

A GŐZÖLÉS HATÁSA AZ AKÁC MŰSZAKI TULAJDONSÁGAIRA Második generációs fenyveseknél ahol tuskózás előzetesen nem történt a tuskók vegyszeres kezelése m á r eredményt n e m hozhat. A h o l nagy a pusztulás, ott csak a fafajcsere hoz kielégítő megoldást.

Részletesebben