Fafizika 11. elıad. A faanyag szilárds NYME, FMK,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fafizika 11. elıad. A faanyag szilárds NYME, FMK,"

Átírás

1 Fafizika 11. elıad adás A faanyag szilárds rdságának jellemzése II. Prof. Dr. Molnár r SándorS NYME, FMK, Faanyagtudományi nyi Intézet

2 Ütı-hajlító szilárds rdság A faanyagnak a gyors, lökésszerő erıhat hatásokkal szembeni ellenáll llását nevezzük dinamikai szilárds rdságnak. A dinamikai szilárds rdságokat azzal a munkával mérjük, amelyet az erık a törés elıid idézésekor kifejtenek. Az anyagvizsgálati gyakorlatban a lengıkalap kalapácsos ütımővel megvalósíthat tható ütı-hajlító szilárds rdsági vizsgálat terjedt el. E jellemzı választ ad arra, hogy az adott faanyag mennyire szívós dinamikus igénybev nybevételek esetén. A vizsgálatokhoz négyzetes hasáb alakú próbatestet alkalmaznak.. A keresztmetszet mérete 20x20 mm, és a hasáb teljes hossza 300 mm. A próbatest felfekvési távolsága 240 mm, szabad felfekvése pedig 210 mm. A mérést Charpy-féle ütımővön végezzük el. A lengı kalapács kiindulási és végsı magassága közötti helyzeti energiák különbsége került felhasználásra sra a próbatest eltörésekor sekor.

3 ĺgy az ütımő által kifejtett fajlagos ütı-hajlító munka: w = G m e G m A u = G( me m A u ) = G m A Fafaj Duglaszfenyı Erdeifenyı Lucfenyı Vörösfenyı Akác Bükk Kıris Nyár (óriás) Tölgy Ütı- hajlító szilárdság J/cm 2 3,8 4,0 4,0 6,0 13,5 10,0 6,8 5,0 6,8

4 Technológiai giai-szilárdsági tulajdonságok Azokat a sajátos összetett mechanikai igénybev nybevételeket, amelyek a fatermék gyárt rtásakor és felhasználásakor sakor jelentkeznek, technológiai tulajdonságoknak nevezzük. Ide tartoznak: a keménys nység, a kopásáll llóság, a szeg- és csavaráll llóság, a hasítószil szilárdság, a hajlíthat thatóság, a ragasztási si szilárds rdság és a fajlagos forgácsol csolásisi ellenáll llás.

5 A faanyag keménys nysége A fa keménys nységét a korábbi évtizedekben univerzális mőszaki anyagjellemzınek nek tekintették. A fafajok besorolása sa is: lágy lombos, kemény lombos.. A keménys nység szerepe a különbözı fatermékek használatakor (pl. parketta), vagy a faanyag forgácsol csolási, ragasztási si paramétereinek megválaszt lasztásakorsakor vitathatatlan. A fa keménys nységén azt az ellenáll llást értjük, amelyet a fa a belé nyomott kemény tárggyal szemben kifejt. A keménys nység abszolút számokkal való jellemzésére különbözı vizsgálati eljárások alakultak ki, amelyek elsısorban sorban a benyomott tárgy alakjában különböznek. A keménys nység meghatároz rozásárara kialakult vizsgálati eljárások két csoportba sorolhatók: - statikus és - dinamikus keménys nységvizsgálati eljárások

6 Janka-féle keménys nységvizsgálati eljárás A Janka-féle keménys nységi szám megállap llapítására egy 11,284 mm átmérıjő acélgoly lgolyót egyenlítıjéig ig,, 5,642 mm mélységre nyomunk a vizsgáland landó faanyagba. Az alkalmazott golyó félgömb, vetülete pontosan 1 cm 2. A Janka-féle keménys nységi szám: F H = J 100 A próbatest nagysága ga minimálisan 50x50x50 mm élhosszúságú kocka.

7 Janka-féle keménys nységi skála N/mm 2 ig igen puha fák (nyárak, főzek, hársak, fenyık) < 35 puhafák (nyír, éger, vörösfenyı) középkemény fák (szelídgesztenye, vöröstölgy) keményf nyfák (bükk, tölgy, akác, kıris, gyertyán) igen kemény fák (bukszus) csontkemény ny fák (pockfa, ébenfa) 151 >

8 A Janka-féle keménys nységvizsgálati eljárás hibái A legtöbb fafajnál a gömbsüveg felület letére vonatkoztatott legnagyobb keménys nység kb. 0,77 mm benyomódási mélységnél jelentkezik, tehát a Janka-féle keménys nységi számok kisebbek lesznek,, mint a gépen kijelzett maximális értékek. A fenyıfélék és a lombfák más-más magatartást tanúsítanak tanak a benyomott golyó mélységének változásával szemben. A benyomott golyó kisebb-nagyobb szöveti elváltoz ltozásokat idéz elı, kicsiny szöveti szakadások sok állapíthatók meg, amelyek a behatolási mélységgel állandóan növekszenek. A rostoknak oldalirány nyú eltolódása következtében hasító hatás is létrejön, amely különösen a lombosfákn knál kerül elıtérbe rbe. A golyó benyomódásával a rostokkal párhuzamos irány nyú,, a fatestre ferdén ható nyomóhat hatás is jelentkezik.

9 Brinnell-Mörath rath-féle keménys nységvizsgálati eljárás Mörath a fa keménys nységéneknek meghatároz rozásárara a Brinell-féle le golyós vizsgálatot módosította, úgy, hogy csak a terhelıer erıknél javasolt változtatásokat. Ehhez 10 mm átmérıjő acélgoly lgolyót használnak lnak, amelyet az európai fafajoknál 500 N-osN os,, a nagyon kemény trópusi fáknál 1000 N-osN terheléssel nyomnak a vizsgáland landó faanyagba. Igen puha fánál az acélgoly lgolyó benyomásához használt erı csak 100 N-os. A vizsgálatokhoz használt próbatest mérete 50x50x50 mm. Megállap llapítandó a bütü- és oldalkeménys nység, az utóbbit a sugárés húrmetszeteken kell vizsgálni lni.

10 F H = B D π h A benyomódás mélysége helyett lehet a benyomódási kép átmérıjét is mérni: h = D D d Ezt behelyettesítve: tve: F H = 2 B Dπ D D d ( ) 2 2

11 Brinell-Mörath rath-féle keménys nységvizsgálati eljárás hibái A golyó benyomódásához az elıirt háromféle nyomóer erı alkalmazása az eljárást bizonytalanná teszi. A keménys nységi szám meghatároz rozásához a gömbsüveg felület letének az átlagos átmérıbıl való kiszámítása sa (különösen az oldalkeménys nységnél) pontatlan eredményeket ad, mert a fába benyomott gömbsüveg képe nem mindig szabályos kör, hanem igen gyakran ellipszis alakú. Az acélgoly lgolyó 10 mm-es átmérı mérete még mindig kis felületen leten hat, így hasító- illetve ékhatással (fıleg a bütüfelületen) számolnunk kell. A szélesebb évgyőrők esetén a benyomódás vagy a korai vagy a késıi pásztát érinti. Tehát nem jellemzi az egész faanyagot.

12 A fontosabb hazai fafajok Brinnel-Mörath rathféle keménys nysége,, N/mm 2 Fafaj, csoport Igen puha fák: Hárs Főz Óriás nyár Puha fák: Lucfenyı Erdeifenyı Vörösfenyı Középkemény fák: Szelídgesztenye Tölgyek Bükk Kıris Hegyi juhar Kemény fák: Akác Gyertyán Bütüfelülete n Oldalfelülete n

13 Krippel-Pallay Pallay-félele keménys nységvizsgálati eljárás Gömbsüveg alakú nyomótestet testet, melynek benyomódási mélysége 2 mm. A benyomott gömbsüveg felülete lete 2 cm 2. A vizsgálatokhoz használt gömbsg mbsüveg - acélgoly lgolyó átmérıje 31,834 mm. H K F P = 200

14 Az eljárás elınye nye: A benyomódás viszonylag sekély ly,, (a kísérlet eredményei azt igazolták, hogy a 2 mm-es benyomási mélységen belül a fenyıfélék és a lombfák egyformán viselkednek); A benyomott gömbsüveg nagy felülete lete biztosabban adja a próbatest átlagos keménys nységét.

15 Szanaev mikrokeménys nységi vizsgálati módszere Lehetıséget ad a korai és késıi pászták elkülönített vizsgálat latára. A Szanaev-módszer lényege, hogy egy 60 µm sugarú, félgömb hegyő fémtőt 0,3 N terheléssel egyenletesen 1,5 percen keresztül nyomnak a fába: : a tő behatolási mélységét 0,01 mm pontossággal határozz rozzák meg. A vizsgálati eredmények jól reprezentálj lják az évgyőrőszerkezeten belüli li keménys nységi eltéréseket seket. Fafaj Tölgy Erdeifenyı korai pászta késıi pászta

16 Pevzoff dinamikai módszere Egy 25 mm átmérıjő acélgoly lgolyót 500 mm magasságb gból ejtenek a próbatest felület letére. Megmérik a benyomódás átmérıjét, és az átlagátmérı alapján a dinamikai keménys nység: H p = 4 m g π d 2 h Fafaj Dinamikai keménység Fafaj Dinamikai keménység Vörösfenyı 0,92 Akác 1,27 Lucfenyı 0,74 Bükk 0,96 Erdeifenyı 0,73 Nyír 0,82 Jegenyefenyı 0,66 Nyár 0,69

17 A faanyag kopásáll llósága A kopásáll llóság kifejezi, hogy a faanyag felületi leti rétegei mennyire képesek ellenállni llni a külsı koptató erıknek knek. A kopás (elhasználódás) mértéke kifejezhetı tömeg és/vagy térfogat veszteségben gben, valamint vastagságcs gcsökkenéssel. A kopásáll llóság,, mint a fa felület letének egyik jellemzıje szoros kapcsolatban áll a keménys nységgel és a csúsz szó súrlódási tényezıvel. Vizsgálati eljárások sok: homokfúvásos eljárás: nagy erıvel fújt homoksugár koptatja a fa felszínét kemény fém eszközökkel kkel végzett koptató eljárások csiszolásos sos eljárások sok: az emberi járást modellezi.. A lábat utánz nzó vastuskó aljára van a csiszolószalag szalag felszerelve

18 Az eltérı módszerő koptató eljárások eredményei nehezen hasonlíthat thatók össze. ĺgy a különbk nbözı fafajokra kapott értékeket a bükkhb kkhöz z szokták hasonlítani. Ha a bükk kopásáll llóságát 1,0-nek vesszük, akkor az akác 0,37, gyertyán 0,45, kıris 1,53, tölgy 1,56, vörösfenyı 1,86, lucfenyı 2,03, éger 3,34 viszonylagos kopásáll llóságú. A fafajok sorrendbe állítása jól mutatja, hogy a keménys nységi jellemzıkkel összhangban az akác és a gyertyán a két legkopásáll llóbb fafajunk. Minısítés Nagyon kopásálló Kopásálló Közepesen kopásálló Gyengén kopásálló bütü < 0,02 0,021-0,04 0,041-0,06 > 0,061 Vastagságcsökkenés, mm/100 ford oldal (húr, sugár) < 0,03 0,031-0,06 0,061-0,09 > 0,091 bütü < 0,06 0,061-0,12 0,121-0,18 > 0,181 Tömegveszteség, g/100 ford oldal (húr, sugár) < 0,08 0,081-0,16 0,161-0,22 > 0,221

19 A faanyag súrls rlódási tulajdonságai a súrlódás két alapesetét különböztetjük meg: csúsz szó és gördülı súrlódások. A korábbi évtizedekben a fa súrlódási jellemzıinek a gépgyártásban is jelentıs szerepe volt. Szinte egyedüláll lló terület a rönkbehordó lánctranszportıröknél használt fabetétek tek. A súrlódási tényezı szerepe azonban jelentıs a fa kopása sa,, a falapok, fatermékek tárolása, mozgatása sa, sıt a faanyagok csiszolása sa szempontjából is. A fizikából ismert, hogy a csúsz szó súrlódási erı (F s ) egyenesen arányos a felületre letre ható nyomóer erıvel (F ny ): F s = µ cs F ny

20 Ennek értéke a felületek letek simaságától, anyagi minıségétıl,, a kialakuló molekuláris erıkt ktıl és a mozgás sebességétıl függ. Az egymásra helyezett falapok, fatermékek elmozdulását akadályoz lyozó tapadási súrlódás a csúsz szó súrlódásnak a nyugalmi helyzetre vonatkozó sajátos típusa. A tapadó súrlódási együtthat ttható (µ t ) értéke valamivel meghaladja a csúsz szó súrlódásét: µ t > µ cs. Tapadó súrlódási együtthatók (µ t ) B Lf T Rl Fl Frl MDF Dl Bl B 0,38 0,33 0,28 0,38 0,32 0,32 0,35 0,17 0,37 Lf 0,33 0,34 0,35 0,39 0,37 0,33 0,32 0,21 0,29 T 0,28 0,35 0,46 0,44 0,35 0,32 0,38 0,22 0,32 Rl 0,38 0,39 0,44 0,19 0,42 0,32 0,41 0,22 0,28 Fl 0,32 0,37 0,35 0,42 0,58 0,36 0,59 0,22 0,30 Frl 0,32 0,33 0,32 0,32 0,36 0,29 0,41 0,24 MDF 0,35 0,32 0,38 0,41 0,59 0,41 0,52 0,29 Dl 0,17 0,21 0,22 0,22 0,22 0,12 0,17 Bl 0,37 0,29 0,32 0,28 0,30 0,24 0,29 0,17 0,15

21 0,12 0,15 0,21 0,19 0,22 0,25 0,26 0,31 Bl 0,15 0,11 0,18 0,16 0,18 0,17 0,19 0,15 Dl 0,21 0,18 0,23 0,22 0,24 0,18 0,18 MDF 0,19 0,16 0,22 0,19 0,18 0,21 0,19 Frl 0,22 0,18 0,24 0,,23 0,18 Fl 0,17 0,18 0,16 0,32 0,29 0,33 Rl 0,25 0,32 0,35 0,26 0,22 T 0,26 0,19 0,18 0,21 0,29 0,26 0,25 0,27 Lf 0,31 0,15 0,18 0,19 0,18 0,33 0,22 0,27 0,32 B Bl Dl MDF Frl Fl Rl T Lf B Csúszó súrlódási együtthatók (µ cs )

22 Hasítószil szilárdság Egy ék alakú szerszám behatolásával szembeni ellenáll llóképesség. E jellemzıt a sarangolt faválaszt lasztékok hasításakor sakor veszik figyelembe. A vizsgálatokat klimatizált lt próbatestekkel folyamatos lassú terheléssel kell végezni. Sugárir rirányban elıny nyösebben hasíthat tható,, mint húrirh rirányban. A nedvességtartalom növekedn vekedésével vel u = 12%-ig növekszik n a hasítószil szilárdság,, azt követk vetıen en pedig folyamatosan csökken. σ hs = F max A

23 A hasíthat thatóságot nagyban befolyásolj solják a fahibák. Különösen a göcsösségnek és a szabálytalan rostlefutásnak snak (csavarodottságnak) negatív a hatása sa. A szöveti jellemzık k közül k l a nagy bélsugarak b (pl. bükk, b tölgy) t pozitívan hatnak a hasíthat thatóságra. Fafaj Lucfenyı Feketefenyı Erdeifenyı Simafenyı Akác Juhar Kıris Szil Gyertyán Bükk Tölgy Nyár (óriás) Húr 0,26 0,46 0,46 0,77 1,12 1,60 1,60 0,74 1,50 0,45 0,45 0,53 Sugár 0,45 0,24 0,45 0,62 1,00 0,69 0,60 0,62 0,35 0,43 0,39

24 Szeg- és s csavaráll llóság A szegek,facsavarok kihúzásához hoz szüks kséges erıvel mérhetı. Ismerete fontos a különbözı bútorelemek, belsıépítészeti szeti tárgyak, ládák, rakodólapok kötéseinek tartóss ssága szempontjából. A mérések a szeg (csavar) kihuzásához hoz szüks kséges erı meghatároz rozásárara irányulnak nyulnak. A szeg (csavar) tartó erıt a beverési hossz viszonyában adják meg: F sz = F l k Anyag (sőrőség) Forgácslap (600 kg/m 3 ) Fenyık (500 kg/m 3 ) Forgácslap ( kg/m 3 ) MDF lemez ( kg/m 3 ) Szegállóság, N/mm 0,8...1,5 1,2...2,0 1,5...2,2 2,5...4, Csavarállóság, N/mm

25 A szilárds rdsági jellemzıket befolyásol soló tényezık A különbözı szilárds rdsági, rugalmassági gi jellemzıkre a következı fontosabb tényezık hatnak: a sőrőség, a nedvességtartalom gtartalom, a rostirány ny, a terhelési idı, a hımérséklet, a szöveti jellemzık, a fahibák.

26 A fatest sőrősége A sőrőség viszonylag szoros, függvényszerő kapcsolatban áll a statikus szilárds rdsági jellemzıkkel kkel. A nagyfokú gyantatartalom és a gesztesedés során berakódó járulékos anyagok ronthatják a faanyag rugalmas jellemzıit it. Ugyancsak kedvezıtlen tlen,, ha a keskeny évgyőrőszerkezet silány termıhelyi körülmények eredménye nye. Győrőslikacs slikacsú lombfákn knál a szélesebb évgyőrőjő, nagyobb sőrőségő fák általában szilárdabbak rdabbak. A szilárds rdsági jellemzık (σ) és a sőrőség (ρ) viszonya: σ = a ρ + b b σ = a ρ A szilárds rdsági értékek és a sőrőség hányadosát fajlagos szilárds rdsági jellemzıknek hívjuk. E jellemzık jól érzékeltetik a különbözı fafajok alkalmassági fokát is egy-egy szerkezeti célra.

27 A nedvességtartalom A nedvességtartalom növekedésévelvel a statikus szilárds rdsági jellemzık a rosttelítetts tettségi pontig fokozatosan csökkennek kkennek, azt követıenen nem változnak. A nemzetközi zi megállapod llapodások szerint az anyagvizsgálatokat 20 C hımérsékleten,, 65% légnedvességen, klimatizált lt próbatestekkel kell elvégezni gezni.. A fafajok átlagában ez 12% egyensúlyi fanedvességet jelent. Amennyiben a nedvességtartalom ettıl eltér,, a mérési eredményeket légszáraz állapotra kell átszámítani: σ = σ u 1+ α( u 12) [ ] 12 α értéke: nyomószilárdságnál 0,04 húzószilárdságnál 0,03 nyírószilárdságnál 0,03 hajlítószilárdságnál 0,04 hajlító rugalmassági modulusznál 0,02 ütı-hajlító szilárdságnál 0,025 keménységnél: bütüfelületen 0,04 oldalfelületeken 0,025

28 A rostirány A különbözı faszerkezeteknél gyakran elıfordul fordul, hogy az alapvetı igénybev nybevételek iránya nem esik egybe a faanyag rostirány nyával. A szilárds rdsági értékek általában a rostirányban a legmagasabbak,, a rostra merılegesen a legkisebbek.

29 A rostiránnyal bezárt szög (α) ismeretében a szilárds rdsági jellemzık: σ σ ll σ α =, n n σ sin α + σ cos α ll A terhelés s idıtartama, a faanyagok reológiai tulajdonságai A terhelés hosszabb idıtartama jelentısen lecsökkenti a statikus szilárdsági értékeket. Ha a tartós teher (feszültség) és a statikus szilárdság hányadosaként megfogalmazott terhelési tényezıt %-ban fejezzük ki, akkor ez 0,3-5 év alatt 40-60% értéket vesz fel.

30 A hımérséklet, a fahibák és egyéb tényezık hatása A hımérséklet és az egyéb idıjárási tényezık együttesen jelentıs hatással lehetnek a faanyag szilárds rdsági jellemzıire is. A hımérséklet növekedésévelvel ( C között) minimális mértékben (0,1 %/1 C) csökkennek a szilárds rdsági jellemzık. A nedvesség és a hımérséklet együttesen jelentıs elváltoz ltozásokat okoznak. A rostok szabálytalan futásir siránya, csavarodottsága és általában a különbözı szöveti hibák befolyása jelentıs szilárds rdság csökkent kkentı tényezı. A göcsösség elsısorban sorban hajlító és a húzó igénybev nybevételeknél csökkenti a szilárds rdsági értékeket. A korhadás már a kezdeti szakaszban is lényeges elváltoz ltozásokat okozhat. Az egészs szséges álgeszt és a kékülés szilárds rdságromlást nem okoznak, mivel a jelenlévı a sejtfal alkotórészeit nem bontják.

31 Köszönöm m a figyelmet!

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata 1 Az anyagok tulajdonságai fizikai tulajdonságok, mechanikai, termikus, elektromos, mágneses akusztikai, optikai 2 Minıség, élettartam A termék minısége

Részletesebben

Kiváló minőségű ragasztott kötés létrehozásának feltételei

Kiváló minőségű ragasztott kötés létrehozásának feltételei AKTUALITÁSOK A FARAGASZTÁSBAN Kiváló minőségű ragasztott kötés létrehozásának feltételei Dr. habil Csiha Csilla tanszékvezető, egyetemi docens Sopron 2014 szeptember 11. Faanyagok ragasztása a faipari

Részletesebben

Nemzetközi. zi gazdasági gi ismeretek 4. A regionális gazdasági. gi integráci

Nemzetközi. zi gazdasági gi ismeretek 4. A regionális gazdasági. gi integráci Nemzetközi zi gazdasági gi ismeretek 4. A regionális gazdasági gi integráci ciók k elmélete lete Dr. Bernek Ágnes, fıiskolai tanár Harsányi János FıiskolaF 2008. 1 Az Uruguay-fordul forduló után Nyugtalanító

Részletesebben

Jellemezze az erdeifenyőt, a feketefenyőt, a lucfenyőt és a vörösfenyőt a kérge, hajtása, tűje, termése és faanyaga alapján!

Jellemezze az erdeifenyőt, a feketefenyőt, a lucfenyőt és a vörösfenyőt a kérge, hajtása, tűje, termése és faanyaga alapján! 1. Jellemezze az erdeifenyőt, a feketefenyőt, a lucfenyőt és a vörösfenyőt a kérge, hajtása, tűje, termése és faanyaga alapján! Információtartalom vázlata: - Erdeifenyő jellemzése - Feketefenyő jellemzése

Részletesebben

A HDPE és EPDM geomembránok összehasonlító vizsgálata környezetvédelmi alkalmazhatóság szempontjából

A HDPE és EPDM geomembránok összehasonlító vizsgálata környezetvédelmi alkalmazhatóság szempontjából A HDPE és EPDM geomembránok összehasonlító vizsgálata környezetvédelmi alkalmazhatóság szempontjából Dr SZABÓ Imre SZABÓ Attila GEOSZABÓ Bt IMRE Sándor TRELLEBORG Kft XVII. Országos Környezetvédelmi Konferencia

Részletesebben

Fûszertartó fiók, apácarács 1.19

Fûszertartó fiók, apácarács 1.19 Fûszertartó fiók, apácarács 1.19 Fûszertartó fiókelôk Méret: 116x14x15 mm színek: akác T0422 tölgy széleskeretes T034 fenyô natúr lakkozott T0221 koptatott luc T0112 éger natúr T0841 éger pácolt T0842

Részletesebben

Kiöntött síncsatornás felépítmény kialakításának egyes elméleti kérdései

Kiöntött síncsatornás felépítmény kialakításának egyes elméleti kérdései Kiöntött síncsatornás felépítmény kialakításának egyes elméleti kérdései VII. Városi Villamos Vasúti Pálya Napra Budapest, 2014. április 17. Major Zoltán egyetemi tanársegéd Széchenyi István Egyetem, Győr

Részletesebben

Tevékenység: Olvassa el a bekezdést! Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezalakító technológiák jellemzőit!

Tevékenység: Olvassa el a bekezdést! Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezalakító technológiák jellemzőit! Olvassa el a bekezdést! Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezalakító technológiák jellemzőit! 2.1. Lemezalakító technológiák A lemezalakító technológiák az alkatrészgyártás nagyon jelentős területét képviselik

Részletesebben

Polimerek fizikai, mechanikai, termikus tulajdonságai

Polimerek fizikai, mechanikai, termikus tulajdonságai SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ANYAGISMERETI ÉS JÁRMŰGYÁRTÁSI TANSZÉK POLIMERTECHNIKA NGB_AJ050_1 Polimerek fizikai, mechanikai, termikus tulajdonságai DR Hargitai Hajnalka 2011.10.05. BURGERS FÉLE NÉGYPARAMÉTERES

Részletesebben

ÜVEG FIZIKAI TULAJDONSÁGAI,

ÜVEG FIZIKAI TULAJDONSÁGAI, ÜVEG FIZIKAI TULAJDONSÁGAI, ÜVEGTERMÉKEK Erdélyi Tamás egyetemi tanársegéd BME Építészmérnöki é kar Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék 2013. február 28. Tematika alkal om 1. 2. 3. 4. 5. nap 02.28.

Részletesebben

Anyagismeret és anyagvizsgálat. Kovács Attila kovacs.attila@nyf.hu

Anyagismeret és anyagvizsgálat. Kovács Attila kovacs.attila@nyf.hu Anyagismeret és anyagvizsgálat Kovács Attila kovacs.attila@nyf.hu Mit nevezünk anyagvizsgálatnak? "Az ipar és a technika fejlődése megkívánja, hogy a gyártási folyamatok során felhasznált anyagokról minél

Részletesebben

HOSSZVÁGÓ KÖRFŰRÉSZLAP

HOSSZVÁGÓ KÖRFŰRÉSZLAP HOSSZVÁGÓ KÖRFŰRÉSZLAP 80-50 FZ 300 4 2,8 30 18 8700 Ft 350 4 2,8 30 20 9800 Ft 400 4,4 3,2 30 24 12700 Ft 450 4,4 3,2 30 28 14600 Ft 500 5,2 3,5 30 30 20900 Ft 550 5,5 3,5 30 32 29000 Ft 600 5,5 3,5 30

Részletesebben

Fa- és Acélszerkezetek I. 10. Előadás Faszerkezetek I. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

Fa- és Acélszerkezetek I. 10. Előadás Faszerkezetek I. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Fa- és Acélszerkezetek I. 10. Előadás Faszerkezetek I. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus Tartalom Fa, mint anyag általános tulajdonságai Előnyök-hátrányok Faipari termékek Faszerkezetek jellemző alkalmazási

Részletesebben

2. Kötőelemek mechanikai tulajdonságai

2. Kötőelemek mechanikai tulajdonságai 800 Tatabánya, Búzavirág út 9. Tel.: +36-34/309-404 Fax.:+36-34/511-55. Kötőelemek mechanikai tulajdonságai.1. Csavarok szilárdsági jellemzői (ISO 898-1) A csavarok szilárdsági csoportjainak jelölése az

Részletesebben

Faalapú pelletgyártás alapanyagai, gyakorlati tapasztalatok

Faalapú pelletgyártás alapanyagai, gyakorlati tapasztalatok InnoLignum Erdészeti és Faipari Szakvásár és Rendezvénysorozat, Sopron 2009. szeptember 04. Faalapú pelletgyártás alapanyagai, gyakorlati tapasztalatok Pannon Pellet Kft Burján Zoltán vállalkozási vezető

Részletesebben

LABMASTER anyagvizsgáló program

LABMASTER anyagvizsgáló program LABMASTER anyagvizsgáló program A LABMASTER anyagvizsgáló szabványok szerinti vizsgálatok kialakítására és végzésére lett kifejlesztve. Szabványos vizsgálatok széles skálája érhetı el a mérések végrehajtásához

Részletesebben

Az úszás biomechanikája

Az úszás biomechanikája Az úszás biomechanikája Alapvető összetevők Izomerő Kondíció állóképesség Mozgáskoordináció kivitelezés + Nem levegő, mint közeg + Izmok nem gravitációval szembeni mozgása + Levegővétel Az úszóra ható

Részletesebben

Készletgazdálkodás. TÉMAKÖR TARTALMA - Készlet - Átlagkészlet - Készletgazdálkodási mutatók - Készletváltozások - Áruforgalmi mérlegsor

Készletgazdálkodás. TÉMAKÖR TARTALMA - Készlet - Átlagkészlet - Készletgazdálkodási mutatók - Készletváltozások - Áruforgalmi mérlegsor Készletgazdálkodás TÉMAKÖR TARTALMA - Készlet - Átlagkészlet - Készletgazdálkodási mutatók - Készletváltozások - Áruforgalmi mérlegsor KÉSZLET A készlet az üzletben lévı áruk értékének összessége. A vállalkozás

Részletesebben

Feladatgyűjtemény matematikából

Feladatgyűjtemény matematikából Feladatgyűjtemény matematikából 1. Pótold a számok között a hiányzó jelet: 123: 6 a 45:9.10 2. Melyik az a kifejezés, amelyik 2c-7 tel nagyobb, mint a 3c+7 kifejezés? 3. Határozd meg azt a legnagyobb természetes

Részletesebben

Anyagismeret I. A töréssel szembeni ellenállás vizsgálata. Összeállította: Csizmazia Ferencné dr.

Anyagismeret I. A töréssel szembeni ellenállás vizsgálata. Összeállította: Csizmazia Ferencné dr. Anyagismeret I. A töréssel szembeni ellenállás vizsgálata Összeállította: Csizmazia Ferencné dr. Az anyag viselkedése terhelés hatására Az anyagok lehetnek: szívósak, képlékenyek és ridegek. Szívós vagy

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) a NAT-1-1151/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Út- és Hídügyi Tagozat Aszfalt-,

Részletesebben

Az MSZ EN 62305 villámvédelmi szabványsorozat. 3. rész: A létesítmények fizikai károsodása és életveszély (IEC 62305-3:2006)

Az MSZ EN 62305 villámvédelmi szabványsorozat. 3. rész: A létesítmények fizikai károsodása és életveszély (IEC 62305-3:2006) Az MSZ EN 62305 villámvédelmi szabványsorozat 3. rész: A létesítmények fizikai károsodása és életveszély (IEC 62305-3:2006) Az MSZ EN 62305-3-ben leírt intézkedések célja Az építmények megóvása a fizikai

Részletesebben

Mérd fel magad könnyedén!

Mérd fel magad könnyedén! Mérd fel magad könnyedén! 1. Töltsük ki arab számokkal a kipontozott helyeket úgy, hogy igaz legyen az alábbi mondat: Ebben a mondatban... db 1-es,... db 2-es,... db 3-as,... db 4-es,... db 5-ös,... db

Részletesebben

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Szikra Csaba Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Az EU EPBD (2002/91/EC) direktíva lényegesebb pontjai Az új épületek energia-fogyasztását az ésszerőség határain belül korlátozni kell.

Részletesebben

Nagyfelbontású magassági szélklimatológiai információk dinamikai elıállítása

Nagyfelbontású magassági szélklimatológiai információk dinamikai elıállítása Nagyfelbontású magassági szélklimatológiai információk dinamikai elıállítása Szépszó Gabriella Országos Meteorológiai Szolgálat Éghajlati Osztály, Klímamodellezı Csoport Együttmőködési lehetıségek a hidrodinamikai

Részletesebben

VIZEINK VÉDELME (A BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG MŐKÖDÉSI TERÜLETÉN)

VIZEINK VÉDELME (A BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG MŐKÖDÉSI TERÜLETÉN) VIZEINK VÉDELME (A BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG MŐKÖDÉSI TERÜLETÉN) Századunk elsı évtizedében szélsıséges klimatikus viszonyokat tapasztaltunk. Szembesültünk a meteorológiai tényezık (pl. csapadék,

Részletesebben

Műszerezett keménységmérés alkalmazhatósága a gyakorlatban

Műszerezett keménységmérés alkalmazhatósága a gyakorlatban Műszerezett keménységmérés alkalmazhatósága a gyakorlatban Rózsahegyi Péter laboratóriumvezető Tel: (46) 560-137 Mob: (30) 370-009 Műszaki Kockázatmenedzsment Osztály Mechanikai Anyagvizsgáló Laboratórium

Részletesebben

Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan) Szép János

Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan) Szép János Tartószerkezetek I. (Vasbeton szilárdságtan) Szép János VASBETON SZERKEZETEK TERVEZÉSE 2 Szabvány A tartószerkezetek tervezése jelenleg Magyarországon és az EU államaiban az Euronorm szabványsorozat alapján

Részletesebben

SZERVEZETI MAGATARTÁS S II.

SZERVEZETI MAGATARTÁS S II. Szent István n Egyetem Gazdaság- és s TársadalomtudomT rsadalomtudományi Kar Társadalomtudományi Intézet Személyes Vezetés s Tanszék SZERVEZETI MAGATARTÁS S II. Salgó-Nemes Károly Szervezet és s Környezet

Részletesebben

A gumiabroncsok szerepe a közlekedésbiztonságban

A gumiabroncsok szerepe a közlekedésbiztonságban A gumiabroncsok szerepe a közlekedésbiztonságban A MICHELIN Csoport A kezdetek 1889: Michelin cég alapítása 1891: leszerelhető kerékpár abroncs 1895: először szerel a Michelin levegővel fújt gumiabroncsot

Részletesebben

Nagyobb megbízhatóság a mélyebb leszúrási műveleteknél

Nagyobb megbízhatóság a mélyebb leszúrási műveleteknél Nagyobb megbízhatóság a mélyebb leszúrási műveleteknél Az elsődleges felhasználói igényeket......melyek a mélyebb leszúrási műveletek esetén jelentkeznek, az új szerszámok tervezésének korai szakaszában

Részletesebben

szigetel & véd Gummiwerk KRAIBURG Relastec GmbH KRAIBUR G

szigetel & véd Gummiwerk KRAIBURG Relastec GmbH KRAIBUR G szigetel & véd Gummiwerk KRAIBURG Relastec GmbH K KRAIBUR G K KRAIBUR G SZIGETEL & VÉD tartalom 4 6 8 10 12 14 16 szigetelés comfort whisper color standard rubber estra szigetel & véd CSENDET ÉS NYUGALMAT

Részletesebben

Mérés alapelve, mértékegységek, számolási szabályok. Gyenes Róbert, Tarsoly Péter

Mérés alapelve, mértékegységek, számolási szabályok. Gyenes Róbert, Tarsoly Péter Geodézia I. Mérés alapelve, mértékegységek, számolási szabályok Gyenes Róbert, Tarsoly Péter 1 A mérés alapelve Mérendı mennyiség és az alapegység összehasonlítása Jellemzés kvantitatív úton ( egy adott

Részletesebben

Síndilatációs szerkezetetek titkai

Síndilatációs szerkezetetek titkai Dr. Kormos Gyula: (BME Út és Vasútépítési Tanszék) Síndilatációs szerkezetetek titkai XV. Nemzetközi Építéstudományi Konferencia ÉPKO 2011 Csíksomlyó, 2011. júnis 2-5. Síndilat ndilatáci avagy ciós szerkezetek

Részletesebben

2007. október 17. A terhelés összetevıi:

2007. október 17. A terhelés összetevıi: A terhelés összetevıi 2007. október 17. Készítette: Hajdu Botond Bence testnevelés-rekre rekreáció III. évfolyam Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusk gusképzı Kar Testnevelési si és s Sporttudományi

Részletesebben

Mérési hibák 2006.10.04. 1

Mérési hibák 2006.10.04. 1 Mérési hibák 2006.10.04. 1 Mérés jel- és rendszerelméleti modellje Mérési hibák_labor/2 Mérési hibák mérési hiba: a meghatározandó értékre a mérés során kapott eredmény és ideális értéke közötti különbség

Részletesebben

Betonburkolatú körforgalom A leromlási modell

Betonburkolatú körforgalom A leromlási modell Betonburkolatú körforgalom A leromlási modell Bencze Zsolt KTI Nonprofit Kft. Betonburkolat Egyesület Éves Konferenciája 2012 szeptember 12. A burkolat leromlásának meghatározása: Valamely paraméter változása,

Részletesebben

2. Az ablakok általános ismertetése

2. Az ablakok általános ismertetése Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Ablakok általános ismertetése... 4 2.1.Az ablakok épületfizikai tulajdonságai... 4 2.2.Követelmények... 4 2.3.Az ablakok alapanyagai... 5 2.4. Az ablakok felépítése...

Részletesebben

A készítmény leírása

A készítmény leírása A készítmény leírása Bevezetõ A sablon a postforming lapok eredményes összekapcsolására szolgál. Az áttetsző műanyag szerkezete, az egyes elemek egyértelmű leírása a sablonba vésve, több összefüggő ütköző,

Részletesebben

MEDERFELMÉRÉS GEOFIZIKAI MÓDSZEREKKELM

MEDERFELMÉRÉS GEOFIZIKAI MÓDSZEREKKELM MEDERFELMÉRÉS GEOFIZIKAI MÓDSZEREKKELM ELTE Geofizikai Tanszék Geomega Kft. Budapest Dr. Tóth T Tamás ELİAD ADÁSVÁZLAT Egyenáram ramú elektromos mérésekm Szeizmikus (akusztikus) mérések Radar (elektromágneses)

Részletesebben

PÁLYA NAP. Elek István: szegedi pályp fejlesztései. sei. Szeged, 2013. április 10.

PÁLYA NAP. Elek István: szegedi pályp fejlesztései. sei. Szeged, 2013. április 10. VI. VÁROSI V VILLAMOS VASÚTI PÁLYA NAP Elek István: A közelmk zelmúlt lt és s közeljk zeljövő szegedi pályp lyás fejlesztései sei Szeged elektromos tömegkt megközlekedés s fejlesztése se nagyprojekt teljes

Részletesebben

Fogalmi meghatározás

Fogalmi meghatározás A terhelés összetevıi Készítette: Gondi Noémi Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusk gusképzı Kar 2007.10.04. Fogalmi meghatározás A terhelés az az alkalmazkodás érdekében szervezetre gyakorolt

Részletesebben

Newton törvények, Mechanikai erı fajták

Newton törvények, Mechanikai erı fajták Newton törvények, Mechanikai erı fajták 1. Egy játék pisztoly rugója 2N átlagos erıvel 0,2s ideig gyorsítja a 10g-os töltényt kilövéskor. Mekkora sebességgel hagyja el a golyó a játék pisztoly csövét?

Részletesebben

Az körlapnövekedés és az idıjárás közötti összefüggés egy idıs bükkösben

Az körlapnövekedés és az idıjárás közötti összefüggés egy idıs bükkösben Az körlapnövekedés és az idıjárás közötti összefüggés egy idıs bükkösben Führer Ernı 1 - Edelényi Márton 2 - Jagodics Anikó 1 - Jereb László 2 - Horváth László 3 - Móring Andrea 3 - Pödör Zoltán 4 - Szabados

Részletesebben

Magfizika tesztek. 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem

Magfizika tesztek. 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem 1. Melyik részecske nem tartozik a nukleonok közé? a) elektron b) proton c) neutron d) egyik sem 2. Mit nevezünk az atom tömegszámának? a) a protonok számát b) a neutronok számát c) a protonok és neutronok

Részletesebben

Teljeítmény-nyilatkozat az építőipari termékhez StoPox BB OS

Teljeítmény-nyilatkozat az építőipari termékhez StoPox BB OS 1 / 6 Teljeítmény-nyilatkozat az építőipari termékhez StoPox BB OS A terméktípus jelölőkódja PROD0216 StoPox BB OS Alkalmazási cél EN 1504-2: Felületvédelmi termék bevonat védelem anyagok behatolása ellen

Részletesebben

A Pyron oxidált szál a mőszaki textíliák egyik fontos alapanyaga

A Pyron oxidált szál a mőszaki textíliák egyik fontos alapanyaga A Pyron oxidált szál a mőszaki textíliák egyik fontos alapanyaga Tálos Jánosné, Zoltek Rt. Dr. Kerekes Zsuzsa, Ybl Miklós Fıiskola A szakirodalomban és a szakcikkekben egyaránt nagyon sokat foglalkoznak

Részletesebben

Adószám: 22145453-2-09 Cégjegyzékszám: 09-06-013719 Bankszámlaszám: 18100002-00104029-21010017. Kalimera 1. Napelemes közvilágítás

Adószám: 22145453-2-09 Cégjegyzékszám: 09-06-013719 Bankszámlaszám: 18100002-00104029-21010017. Kalimera 1. Napelemes közvilágítás Tisztelt Uram! Kalimera 1 Napelemes közvilágítás Köszönjük érdeklıdését, és nagy örömünkre szolgál, hogy ajánlatot adhatunk az Ön által kiválasztott rendszerre! Reméljük, hogy jelen ajánlatunk elnyeri

Részletesebben

Dermesztett teherhordó homokbeton szerkezetek roncsolásmentes szilárdságbecslővizsgálatai

Dermesztett teherhordó homokbeton szerkezetek roncsolásmentes szilárdságbecslővizsgálatai Dermesztett teherhordó homokbeton szerkezetek roncsolásmentes szilárdságbecslővizsgálatai Nondestructive testing (NDT) and compressive strength estimation of gypsum board and cured, thin, no-coarses concrete

Részletesebben

2.9.34. POROK TÖMÖRÍTETLEN ÉS TÖMÖRÍTETT SŰRŰSÉGE. Tömörítetlen sűrűség

2.9.34. POROK TÖMÖRÍTETLEN ÉS TÖMÖRÍTETT SŰRŰSÉGE. Tömörítetlen sűrűség 2.9.34. Porok tömörítetlen és tömörített sűrűsége Ph.Hg.VIII. - Ph.Eur.7.6-1 2.9.34. POROK TÖMÖRÍTETLEN ÉS TÖMÖRÍTETT SŰRŰSÉGE Tömörítetlen sűrűség 01/2013:20934 Tömörítetlen sűrűségnek nevezzük a tömörítetlen

Részletesebben

Az alakítással bevitt energia hatása az ausztenit átalakulási hőmérsékletére

Az alakítással bevitt energia hatása az ausztenit átalakulási hőmérsékletére Az alakítással bevitt energia hatása az ausztenit átalakulási hőmérsékletére Csepeli Zsolt Bereczki Péter Kardos Ibolya Verő Balázs Workshop Miskolc, 2013.09.06. Előadás vázlata Bevezetés Vizsgálat célja,

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

SDT VarioTwin Large. Az SDT Vario Twin egy új rendszer a lapos tetős szerelési megoldások között, amit a német SOLARDIREKT

SDT VarioTwin Large. Az SDT Vario Twin egy új rendszer a lapos tetős szerelési megoldások között, amit a német SOLARDIREKT feszültségi gyors 10 év szélcsatornában vizsgálattal könnyűszerkezetből Német szerelhetőség garancia vizsgált tesztelt készült minőség Adatlap és összeszerelési útmutató: SDT VarioTwin Large gyors telepíthetőség

Részletesebben

KÖRFŐRÉSZLAP PROGRAM KIMUTATJUK A FOGUNK FEHÉRÉT

KÖRFŐRÉSZLAP PROGRAM KIMUTATJUK A FOGUNK FEHÉRÉT KÖRFŐRÉSZLAP PROGRAM KIMUTATJUK A FOGUNK FEHÉRÉT FŐRÉSZELJÜNK ÚGY, MINT A PROFIK A tökéletes főrészelés, pontos, tiszta vágásokkal nem lehet véletlen. Egy jó körfőrész mellett a főrészlap minıségének is

Részletesebben

šď Ř ľ ľ źł ő ü ź ľ ő ő ĺ Í ľ Á ĺé Éľ É É ł ĺľ ő ü ľ í ľ ľ ü í ő í ü É Í ľ É Í ľ É ł É É ą É Ú Ą ć É Í ľ Ü Ő Éľ Ü É ą Ł ą ą ĺ ĺ É Ą Ą ľ ĺ źí ź ľ ü ő ü ő ń ĺ Ó ő ő ü ü í ú ö ö ľ í ö ú í í ő ö ú ő ö ö ő

Részletesebben

A forgácsolás alapjai

A forgácsolás alapjai A forgácsolás alapjai Dr. Igaz Jenő: Forgácsoló megmunkálás II/1 1-43. oldal és 73-98. oldal FONTOS! KÉREM, NE FELEDJÉK, HOGY A PowerPoint ELŐADÁS VÁZLAT NEM HELYETTESÍTI, CSAK ÖSSZEFOGLALJA, HELYENKÉNT

Részletesebben

ahol m-schmid vagy geometriai tényező. A terhelőerő növekedésével a csúszó síkban fellép az un. kritikus csúsztató feszültség τ

ahol m-schmid vagy geometriai tényező. A terhelőerő növekedésével a csúszó síkban fellép az un. kritikus csúsztató feszültség τ Egykristály és polikristály képlékeny alakváltozása A Frenkel féle modell, hibátlan anyagot feltételezve, nagyon nagy folyáshatárt eredményez. A rácshibák, különösen a diszlokációk jelenléte miatt a tényleges

Részletesebben

Vérkeringés. A szív munkája

Vérkeringés. A szív munkája Vérkeringés. A szív munkája 2014.11.04. Keringési Rendszer Szív + erek (artériák, kapillárisok, vénák) alkotta zárt rendszer. Funkció: vér pumpálása vér áramlása az erekben oxigén és tápanyag szállítása

Részletesebben

MELLÉKLET NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDÉSZETI ÉS FAIPARI VIZSGÁLÓLABORATÓRIUMA Melléklet címe: Száma: Lap/oldal: 1. 2006. 10. 17.

MELLÉKLET NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDÉSZETI ÉS FAIPARI VIZSGÁLÓLABORATÓRIUMA Melléklet címe: Száma: Lap/oldal: 1. 2006. 10. 17. ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK M15 1/23 A munkabiztonsági, a por-, zaj- és emisszió vizsgálatokhoz alkalmazott szabványok HSZ:MSZ EN 292-1:1993 Gépek biztonsága. Alapfogalmak, a kialakítás általános elvei. 1.

Részletesebben

Teljeítmény-nyilatkozat az építőipari termékhez StoPur EZ 505

Teljeítmény-nyilatkozat az építőipari termékhez StoPur EZ 505 1 / 8 Teljeítmény-nyilatkozat az építőipari termékhez StoPur EZ 505 A terméktípus jelölőkódja PROD0519 StoPur EZ 505 Alkalmazási cél EN 1504-2: Felületvédelmi termék bevonat védelem anyagok behatolása

Részletesebben

TÁROLÁSI SZABÁLYOK ÉS RAKTÁROZÁSI MÓDOK

TÁROLÁSI SZABÁLYOK ÉS RAKTÁROZÁSI MÓDOK TÁROLÁSI SZABÁLYOK ÉS RAKTÁROZÁSI MÓDOK 1 Az áruk tárolása és raktározása A termelés és fogyasztás időben és térben eltérnek egymástól, emiatt szükséges az árukat rövidebb, vagy hosszabb ideig tárolni.

Részletesebben

Árvízvédelmi mobil gátrendszer

Árvízvédelmi mobil gátrendszer ADATLAP WATER RAILS LEÍRÁS A egy sokoldalú és rugalmasan használható mobil gátrendszer. Használata 30 cm - 2 méterig előforduló vízszintnél lehetséges (0.98 láb-tól- 2.19 yard -ig) korlátlan távolságon.

Részletesebben

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009

IpP-CsP2. Baromfi jelölı berendezés általános leírás. Típuskód: IpP-CsP2. Copyright: P. S. S. Plussz Kft, 2009 IpP-CsP2 Baromfi jelölı berendezés általános leírás Típuskód: IpP-CsP2 Tartalomjegyzék 1. Készülék felhasználási területe 2. Mőszaki adatok 3. Mőszaki leírás 3.1 Állvány 3.2 Burkolat 3.3 Pneumatikus elemek

Részletesebben

MATEMATIKA C 12. évfolyam 4. modul Még egyszer!

MATEMATIKA C 12. évfolyam 4. modul Még egyszer! MATEMATIKA C 1. évfolyam 4. modul Még egyszer! Készítette: Kovács Károlyné Matematika C 1. évfolyam 4. modul: Még eygszer! Tanári útmutató A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok

Részletesebben

Energetikai és épít ipari hulladékok együttes hasznosítása

Energetikai és épít ipari hulladékok együttes hasznosítása MISKOLCI EGYETEM MSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR NYERSANYAGELKÉSZÍTÉSI ÉS KÖRNYEZETI ELJÁRÁSTECHNIKAI INTÉZET Energetikai és építipari hulladékok együttes hasznosítása Mucsi Gábor 1, Molnár Zoltán 1, Rácz Ádám

Részletesebben

KÖZÉPNEHÉZ ECONOMY. Economy kapcsolható, csavar nélkül összeállítható polcos állványrendszer

KÖZÉPNEHÉZ ECONOMY. Economy kapcsolható, csavar nélkül összeállítható polcos állványrendszer KÖZÉPNEHÉZ ECONOMY Economy kapcsolható, csavar nélkül összeállítható polcos állványrendszer Kiválóan alkalmas viszonylag nagy tömegű anyagok tárolására, melyek normál polcos állványokban már nem tárolhatók,

Részletesebben

A pulzusmérő és s GPS használat latának lehetőségei az edzés során Tartalom: Edzés s pulzusmérővel Edzéspulzus zónákz Edzéspulzus meghatároz rozása Erőteljess teljességi övezetek Pulzus megnyugvási teszt

Részletesebben

Teljesítménymérési jegyzőkönyv

Teljesítménymérési jegyzőkönyv Teljesítménymérési jegyzőkönyv Marosi Imre DOIN8J Faipari mérnökhallgató Levelező Teljesítmény elméleti alapok, teljesítménytényező Egy berendezés pillanatnyi villamos teljesítménye: P (t) = U (t) *I (t)

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A FÖLDRENGÉSES KÖRÜLMÉNYEKNEK KITETT FELVONÓKRAVONATKOZÓ EN 81-77 SZABVÁNY ALKALMAZÁSÁHOZ

ÚTMUTATÓ A FÖLDRENGÉSES KÖRÜLMÉNYEKNEK KITETT FELVONÓKRAVONATKOZÓ EN 81-77 SZABVÁNY ALKALMAZÁSÁHOZ ÚTMUTATÓ A FÖLDRENGÉSES KÖRÜLMÉNYEKNEK KITETT FELVONÓKRAVONATKOZÓ EN 81-77 SZABVÁNY ALKALMAZÁSÁHOZ 2014. október Felelısség kizárása: Jelen útmutató az ELA szakembereinek legjobb tudását tükrözi a közzététel

Részletesebben

A közbeszerzk korlátai a viszonylag gyors lefolyású felszínmozg. lnének nek a sokkal kisebb költsk. Barta Orsolya

A közbeszerzk korlátai a viszonylag gyors lefolyású felszínmozg. lnének nek a sokkal kisebb költsk. Barta Orsolya A közbeszerzk zbeszerzési si eljárás s alkalmazási korlátai a viszonylag gyors lefolyású felszínmozg nmozgások esetén. Az alapos feltárás s magas költsk ltségei mégis m megtérüln lnének nek a sokkal kisebb

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. KIINDULÁSI ADATOK 3. 1.1 Geometria 3. 1.2 Anyagminőségek 6. 2. ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK 6.

TARTALOMJEGYZÉK. 1. KIINDULÁSI ADATOK 3. 1.1 Geometria 3. 1.2 Anyagminőségek 6. 2. ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK 6. statikai számítás Tsz.: 51.89/506 TARTALOMJEGYZÉK 1. KIINDULÁSI ADATOK 3. 1.1 Geometria 3. 1. Anyagminőségek 6.. ALKALMAZOTT SZABVÁNYOK 6. 3. A VASBETON LEMEZ VIZSGÁLATA 7. 3.1 Terhek 7. 3. Igénybevételek

Részletesebben

Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet Átdolgozta: Dr. habil Németh Róbert 10. Fahasznosítás

Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet Átdolgozta: Dr. habil Németh Róbert 10. Fahasznosítás Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet Átdolgozta: Dr. habil Németh Róbert 10. Fahasznosítás Pyrus pyraster vadkörte (vackor) A körtefa magassága a 10-15 m- t, átmérője pedig a 0,5-0,7

Részletesebben

FELSZÍN N ALATTI VIZEK. 3.gyakorlat. Bodáné Kendrovics Rita főiskolai adjunktus

FELSZÍN N ALATTI VIZEK. 3.gyakorlat. Bodáné Kendrovics Rita főiskolai adjunktus VÍZMINŐSÉGVÉDELEM FELSZÍN N ALATTI VIZEK MINŐSÉGE 3.gyakorlat Bodáné Kendrovics Rita főiskolai adjunktus BMF-RKK KörnyezetmK rnyezetmérnöki Intézet HIDROGEOLÓGIA GIA - alkalmazott földtani f tudomány nyág

Részletesebben

Lexan Thermoclear Plus üregkamrás polikarbonát lemezek

Lexan Thermoclear Plus üregkamrás polikarbonát lemezek Lexan Thermoclear Plus üregkamrás polikarbonát lemezek Mőszaki segédlet www.vink.hu 1 Termékleírás A Lexan Thermoclear Plus könnyő, ütésálló üregkamrás polikarbonát lemez extrudálásos eljárással készül.

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók Matematikai alapok és valószínőségszámítás Középértékek és szóródási mutatók Középértékek A leíró statisztikák talán leggyakrabban használt csoportját a középértékek jelentik. Legkönnyebben mint az adathalmaz

Részletesebben

Munkaviszony létesl. A Munka TörvT. 16/2010. (V.13.) SZMM rendelet a harmadik országbeli. állampolgárok magyarországi

Munkaviszony létesl. A Munka TörvT. 16/2010. (V.13.) SZMM rendelet a harmadik országbeli. állampolgárok magyarországi Jogszabályi hátth ttér Munkaügy a kivitelezésben A Munka TörvT rvénykönyvéről l szóló 1992. évi XXII. törvt rvény (Mt.) 2010. évi LXXV. törvt rvény az egyszerűsített foglalkoztatásr sról 16/2010. (V.13.)

Részletesebben

CLIMAVER PLUS R. A légcsatorna forradalom

CLIMAVER PLUS R. A légcsatorna forradalom Üveggyapot táblákból készülı légcsatornák légkondicionáló (főtı és hőtı) berendezésekhez. LEÍRÁS A CLIMAVER PLUS R nagy sőrőségő üveggyapot tábla, amelynek mindkét oldalát alumíniumborítás fedi. Külsı

Részletesebben

Az adóss. ltatás tapasztalatai. 2012.02.24.

Az adóss. ltatás tapasztalatai. 2012.02.24. Az sságkezelési szolgáltat ltatás tapasztalatai. Lehetıségek Korlátok Nagyné Messinger TímeaT 2012.02.24. Elızm zmények Az elmúlt lt években több t célprogram c indult Problémák: jó tapasztalatok tovább

Részletesebben

nyezıi Dr. Borbély László András Államadósság Kezelı Központ Zrt.

nyezıi Dr. Borbély László András Államadósság Kezelı Központ Zrt. Az államadósság g alakulásának a költségvetési hiány mértm rtékétıl független tényezt nyezıi Dr. Borbély László András Államadósság Kezelı Központ Zrt. 1. rész Megjegyzések az adósságplafonról 2 Az adósságplafon

Részletesebben

és a Fenntartható Hegyi NóraN 2006.május 3.

és a Fenntartható Hegyi NóraN 2006.május 3. A változv ltozás s segítése és a Fenntartható Fejlődés Hegyi NóraN 2006.május 3. Fenntartható Fejlődés Rendszergondolkodás és s FF Tanuló szervezetek és s a FF Alkotó párbeszéd és s dialógus a jövőj alakításának

Részletesebben

DICHTOMATIK. Beépítési tér és konstrukciós javaslatok. Statikus tömítés

DICHTOMATIK. Beépítési tér és konstrukciós javaslatok. Statikus tömítés Beépítési tér és konstrukciós javaslatok Az O-gyűrűk beépítési terét (hornyot) lehetőség szerint merőlegesen beszúrva kell kialakítani. A szükséges horonymélység és horonyszélesség méretei a mindenkori

Részletesebben

LTSÉG G ALATTI DIAGNOSZTIKAI PARAMÉTEREKRE. tamus.adam@vet.bme.hu. gtudományi Egyetem

LTSÉG G ALATTI DIAGNOSZTIKAI PARAMÉTEREKRE. tamus.adam@vet.bme.hu. gtudományi Egyetem Budapesti i Műszaki M és s Gazdaságtudom gtudományi Egyetem TERMIKUS ÉS S FESZÜLTS LTSÉG G ALATTI ÖREGÍTÉS S HATÁSA A DIAGNOSZTIKAI PARAMÉTEREKRE Tamus Zoltán Ádám, Cselkó Richárd, Németh N Bálint, B Berta

Részletesebben

zszolgálati lati Egyetem Rendészettudom szettudományi kar

zszolgálati lati Egyetem Rendészettudom szettudományi kar Nemzeti KözszolgK zszolgálati lati Egyetem Rendészettudom szettudományi kar Nyíltnap 2013. január r 25. Alapképz pzési szakok a RTK-n nappali munkarend Bőnügyi igazgatási alapképz pzési szak bőnügyi hírszerzh

Részletesebben

Felhasználói tulajdonú főtési rendszerek korszerősítésének tapasztalatai az Öko Plusz Programban

Felhasználói tulajdonú főtési rendszerek korszerősítésének tapasztalatai az Öko Plusz Programban Felhasználói tulajdonú főtési rendszerek korszerősítésének tapasztalatai az Öko Plusz Programban Várt és elért megtakarítások Némethi Balázs Fıtáv Zrt. 2009. szeptember 15. 1 Elızmények A Fıtáv az Öko

Részletesebben

Rapid Gyorsragasztó. Tulajdonság Rapid/A Rapid/B Rapid (Keverve) Szín Fajsúly Viszkozitás (25 C-on) Élettartam Minőségét megőrzi (2gm, 25 C-on)

Rapid Gyorsragasztó. Tulajdonság Rapid/A Rapid/B Rapid (Keverve) Szín Fajsúly Viszkozitás (25 C-on) Élettartam Minőségét megőrzi (2gm, 25 C-on) Araldite (AW 2104/HW 2934) Kétkomponensű epoxy ragasztó háztartási és ipari felhasználásra Főbb jellemzők: Nagy tépő és nyíró erő Erős és rugalmas Gyors kikötés Sokféle felület ragasztásához Termék meghatározás:

Részletesebben

Liquid steel. Folyékony fém

Liquid steel. Folyékony fém Araldite Liquid Steel (XD 4570 / XD 4571) Két komponensű, gyors kötésű acél tartalmú epoxy ragasztó Főbb jellemzők: Kiváló tapadás a legtöbb műanyag, kompozit és fém felületeken Kiváló ellenállás az üzemanyagok,

Részletesebben

ÚJ FEJLESZTÉSEK ÉS TECHNOLÓGIÁK A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS JEGYÉBEN

ÚJ FEJLESZTÉSEK ÉS TECHNOLÓGIÁK A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS JEGYÉBEN ÚJ FEJLESZTÉSEK ÉS TECHNOLÓGIÁK A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS JEGYÉBEN KIÖNTŐHABARCSOK ÉS PÁLYALEMEZ SZIGETELÉSI RENDSZEREK LEGÚJABB GENERÁCIÓI 2014.03.25. BERECZ ANDRÁS SIKA HUNGÁRIA KFT./ ÉPÍTŐIPARI ÜZLETÁG

Részletesebben

A felnőttk. ltozásai az új j OKJ vizsga és követelményrendszere. Grünwald Ferenc

A felnőttk. ltozásai az új j OKJ vizsga és követelményrendszere. Grünwald Ferenc A felnőttk ttképzés s változv ltozásai az új j OKJ vizsga és követelményrendszere. Grünwald Ferenc A szakmunkáshi shiány növekedn vekedése, az iskolarendszerű szakképz pzés s rugalmatlansága, ga, elavultsága,

Részletesebben

A friss beton konzisztenciájának mérése a roskadási mérték meghatározásával MSZ 4714-3:1986 MSZ EN 12350-2:2000

A friss beton konzisztenciájának mérése a roskadási mérték meghatározásával MSZ 4714-3:1986 MSZ EN 12350-2:2000 A friss beton konzisztenciájának mérése a roskadási mérték meghatározásával MSZ 4714-3:1986 MSZ EN 12350-2:2000 A betonkeverék és a friss beton vizsgálata. A konzisztencia meghatározása 2. fejezet: A roskadás

Részletesebben

12.A 12.A. A belsı ellenállás, kapocsfeszültség, forrásfeszültség fogalmának értelmezése. Feszültséggenerátorok

12.A 12.A. A belsı ellenállás, kapocsfeszültség, forrásfeszültség fogalmának értelmezése. Feszültséggenerátorok 12.A Energiaforrások Generátorok jellemzıi Értelmezze a belsı ellenállás, a forrásfeszültség és a kapocsfeszültség fogalmát! Hasonlítsa össze az ideális és a valóságos generátorokat! Rajzolja fel a feszültség-

Részletesebben

PONIX-R RAKLAPOS ÁLLVÁNY Elemkatalógus és árjegyzék Érvényes: 2015.01.01 től visszavonásig

PONIX-R RAKLAPOS ÁLLVÁNY Elemkatalógus és árjegyzék Érvényes: 2015.01.01 től visszavonásig PONIX-R RAKLAPOS ÁLLVÁNY Elemkatalógus és árjegyzék Érvényes: 2015.01.01 től visszavonásig Rakodólapon elhelyezett termékekből képzett egységrakományok gazdaságos elhelyezése megfelelően kialakított állványrendszerben.

Részletesebben

ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ

ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ Lapszám: 1/6 ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ Termék: Összecsukható gyümölcsszedő állványok Állványmagasság: 2000 mm (L=2000) Cikkszám: 92110013 Állványmagasság: 1650 mm (L=1650) Cikkszám: 92110014 Állványmagasság:

Részletesebben

Ghislandi és Társai Állatgyógyászat - Állattenyésztés

Ghislandi és Társai Állatgyógyászat - Állattenyésztés HDE Elektromos fogreszel k és fogászati eszközök 1 HDE Elektromos fogreszelk és fogászati eszközök 2 Horse Dental Equipment HDE Float - elektromos fogreszel egyenes vagy hajlított szár, mely négy pozícióba

Részletesebben

Hulladéklerakó üzemeltetés. A lerakott tömörített hulladéktest térfogatsúlyának alakulása. Mile Gábor FKF Zrt, létesítmény fımérnök mileg@fkf.

Hulladéklerakó üzemeltetés. A lerakott tömörített hulladéktest térfogatsúlyának alakulása. Mile Gábor FKF Zrt, létesítmény fımérnök mileg@fkf. Hulladéklerakó üzemeltetés. A lerakott tömörített hulladéktest térfogatsúlyának alakulása Mile Gábor FKF Zrt, létesítmény fımérnök mileg@fkf.hu Hulladéklerakó üzemeltetés. A lerakott tömörített hulladéktest

Részletesebben

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Energetikai minőségtanúsítvány 1 Energetikai minőségtanúsítvány összesítő Épület: Épületrész (lakás): 1. em. 12. lakás Megrendelő: Tanúsító: Vértesy Mónika TÉ-01-63747 Az épület(rész) fajlagos primer energiafogyasztása:

Részletesebben

Munka, Energia, Teljesítmény A feladatokat energetikai megfontolással oldjátok meg!

Munka, Energia, Teljesítmény A feladatokat energetikai megfontolással oldjátok meg! Alapfeladatok Munka, Energia, Teljesítmény A feladatokat energetikai megfontolással oldjátok meg! 1. Mekkora munkavégzés árán tudunk feljutni a 100 m magas és 500m hosszú lejtı tetejére, ha tömegünk 80kg?

Részletesebben

mérırendszerek Mérések fényében

mérırendszerek Mérések fényében mérırendszerek Mérések fényében Optikai mérırendszerek a mőszaki élet számára Új, megbízható megoldások a mérnöki világ számára fontos paraméterek mérésére, adatgyőjtésre és feldolgozásra: - megnyúlás

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT. Koordináta-geometria

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT. Koordináta-geometria MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT 1) Adott két pont: A 4; 1 felezőpontjának koordinátáit! AB felezőpontja legyen F. Koordináta-geometria és B 3 1; Írja fel az AB szakasz 1 3 4

Részletesebben

Firestone TPO tetőszigetelési rendszerek

Firestone TPO tetőszigetelési rendszerek 1 Annak érdekében, hogy tartós és megbízható tetőszigetelés készülhessen, nem elegendő csak egy jó szigetelőlemezt gyártani. A tapasztalat azt bizonyítja, hogy a szigetelőlemeznek más termékekkel összeférhetőnek

Részletesebben

Fel- és lenyíló vasalások Duo 5.115

Fel- és lenyíló vasalások Duo 5.115 Fel- és lenyíló vasalások Duo.11 Duo fel- és lenyíló olló faajtókhoz 333 Duo fel- és lenyíló olló keskeny alumínium keretes ajtókhoz 333 19 1 /37 19 1 /37 1 7 9 9 Kg H 1 3 3 1 3 3 Kg 1 B 3 3 1 3 3 A felnyíló

Részletesebben