Fafizika 11. elıad. A faanyag szilárds NYME, FMK,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fafizika 11. elıad. A faanyag szilárds NYME, FMK,"

Átírás

1 Fafizika 11. elıad adás A faanyag szilárds rdságának jellemzése II. Prof. Dr. Molnár r SándorS NYME, FMK, Faanyagtudományi nyi Intézet

2 Ütı-hajlító szilárds rdság A faanyagnak a gyors, lökésszerő erıhat hatásokkal szembeni ellenáll llását nevezzük dinamikai szilárds rdságnak. A dinamikai szilárds rdságokat azzal a munkával mérjük, amelyet az erık a törés elıid idézésekor kifejtenek. Az anyagvizsgálati gyakorlatban a lengıkalap kalapácsos ütımővel megvalósíthat tható ütı-hajlító szilárds rdsági vizsgálat terjedt el. E jellemzı választ ad arra, hogy az adott faanyag mennyire szívós dinamikus igénybev nybevételek esetén. A vizsgálatokhoz négyzetes hasáb alakú próbatestet alkalmaznak.. A keresztmetszet mérete 20x20 mm, és a hasáb teljes hossza 300 mm. A próbatest felfekvési távolsága 240 mm, szabad felfekvése pedig 210 mm. A mérést Charpy-féle ütımővön végezzük el. A lengı kalapács kiindulási és végsı magassága közötti helyzeti energiák különbsége került felhasználásra sra a próbatest eltörésekor sekor.

3 ĺgy az ütımő által kifejtett fajlagos ütı-hajlító munka: w = G m e G m A u = G( me m A u ) = G m A Fafaj Duglaszfenyı Erdeifenyı Lucfenyı Vörösfenyı Akác Bükk Kıris Nyár (óriás) Tölgy Ütı- hajlító szilárdság J/cm 2 3,8 4,0 4,0 6,0 13,5 10,0 6,8 5,0 6,8

4 Technológiai giai-szilárdsági tulajdonságok Azokat a sajátos összetett mechanikai igénybev nybevételeket, amelyek a fatermék gyárt rtásakor és felhasználásakor sakor jelentkeznek, technológiai tulajdonságoknak nevezzük. Ide tartoznak: a keménys nység, a kopásáll llóság, a szeg- és csavaráll llóság, a hasítószil szilárdság, a hajlíthat thatóság, a ragasztási si szilárds rdság és a fajlagos forgácsol csolásisi ellenáll llás.

5 A faanyag keménys nysége A fa keménys nységét a korábbi évtizedekben univerzális mőszaki anyagjellemzınek nek tekintették. A fafajok besorolása sa is: lágy lombos, kemény lombos.. A keménys nység szerepe a különbözı fatermékek használatakor (pl. parketta), vagy a faanyag forgácsol csolási, ragasztási si paramétereinek megválaszt lasztásakorsakor vitathatatlan. A fa keménys nységén azt az ellenáll llást értjük, amelyet a fa a belé nyomott kemény tárggyal szemben kifejt. A keménys nység abszolút számokkal való jellemzésére különbözı vizsgálati eljárások alakultak ki, amelyek elsısorban sorban a benyomott tárgy alakjában különböznek. A keménys nység meghatároz rozásárara kialakult vizsgálati eljárások két csoportba sorolhatók: - statikus és - dinamikus keménys nységvizsgálati eljárások

6 Janka-féle keménys nységvizsgálati eljárás A Janka-féle keménys nységi szám megállap llapítására egy 11,284 mm átmérıjő acélgoly lgolyót egyenlítıjéig ig,, 5,642 mm mélységre nyomunk a vizsgáland landó faanyagba. Az alkalmazott golyó félgömb, vetülete pontosan 1 cm 2. A Janka-féle keménys nységi szám: F H = J 100 A próbatest nagysága ga minimálisan 50x50x50 mm élhosszúságú kocka.

7 Janka-féle keménys nységi skála N/mm 2 ig igen puha fák (nyárak, főzek, hársak, fenyık) < 35 puhafák (nyír, éger, vörösfenyı) középkemény fák (szelídgesztenye, vöröstölgy) keményf nyfák (bükk, tölgy, akác, kıris, gyertyán) igen kemény fák (bukszus) csontkemény ny fák (pockfa, ébenfa) 151 >

8 A Janka-féle keménys nységvizsgálati eljárás hibái A legtöbb fafajnál a gömbsüveg felület letére vonatkoztatott legnagyobb keménys nység kb. 0,77 mm benyomódási mélységnél jelentkezik, tehát a Janka-féle keménys nységi számok kisebbek lesznek,, mint a gépen kijelzett maximális értékek. A fenyıfélék és a lombfák más-más magatartást tanúsítanak tanak a benyomott golyó mélységének változásával szemben. A benyomott golyó kisebb-nagyobb szöveti elváltoz ltozásokat idéz elı, kicsiny szöveti szakadások sok állapíthatók meg, amelyek a behatolási mélységgel állandóan növekszenek. A rostoknak oldalirány nyú eltolódása következtében hasító hatás is létrejön, amely különösen a lombosfákn knál kerül elıtérbe rbe. A golyó benyomódásával a rostokkal párhuzamos irány nyú,, a fatestre ferdén ható nyomóhat hatás is jelentkezik.

9 Brinnell-Mörath rath-féle keménys nységvizsgálati eljárás Mörath a fa keménys nységéneknek meghatároz rozásárara a Brinell-féle le golyós vizsgálatot módosította, úgy, hogy csak a terhelıer erıknél javasolt változtatásokat. Ehhez 10 mm átmérıjő acélgoly lgolyót használnak lnak, amelyet az európai fafajoknál 500 N-osN os,, a nagyon kemény trópusi fáknál 1000 N-osN terheléssel nyomnak a vizsgáland landó faanyagba. Igen puha fánál az acélgoly lgolyó benyomásához használt erı csak 100 N-os. A vizsgálatokhoz használt próbatest mérete 50x50x50 mm. Megállap llapítandó a bütü- és oldalkeménys nység, az utóbbit a sugárés húrmetszeteken kell vizsgálni lni.

10 F H = B D π h A benyomódás mélysége helyett lehet a benyomódási kép átmérıjét is mérni: h = D D d Ezt behelyettesítve: tve: F H = 2 B Dπ D D d ( ) 2 2

11 Brinell-Mörath rath-féle keménys nységvizsgálati eljárás hibái A golyó benyomódásához az elıirt háromféle nyomóer erı alkalmazása az eljárást bizonytalanná teszi. A keménys nységi szám meghatároz rozásához a gömbsüveg felület letének az átlagos átmérıbıl való kiszámítása sa (különösen az oldalkeménys nységnél) pontatlan eredményeket ad, mert a fába benyomott gömbsüveg képe nem mindig szabályos kör, hanem igen gyakran ellipszis alakú. Az acélgoly lgolyó 10 mm-es átmérı mérete még mindig kis felületen leten hat, így hasító- illetve ékhatással (fıleg a bütüfelületen) számolnunk kell. A szélesebb évgyőrők esetén a benyomódás vagy a korai vagy a késıi pásztát érinti. Tehát nem jellemzi az egész faanyagot.

12 A fontosabb hazai fafajok Brinnel-Mörath rathféle keménys nysége,, N/mm 2 Fafaj, csoport Igen puha fák: Hárs Főz Óriás nyár Puha fák: Lucfenyı Erdeifenyı Vörösfenyı Középkemény fák: Szelídgesztenye Tölgyek Bükk Kıris Hegyi juhar Kemény fák: Akác Gyertyán Bütüfelülete n Oldalfelülete n

13 Krippel-Pallay Pallay-félele keménys nységvizsgálati eljárás Gömbsüveg alakú nyomótestet testet, melynek benyomódási mélysége 2 mm. A benyomott gömbsüveg felülete lete 2 cm 2. A vizsgálatokhoz használt gömbsg mbsüveg - acélgoly lgolyó átmérıje 31,834 mm. H K F P = 200

14 Az eljárás elınye nye: A benyomódás viszonylag sekély ly,, (a kísérlet eredményei azt igazolták, hogy a 2 mm-es benyomási mélységen belül a fenyıfélék és a lombfák egyformán viselkednek); A benyomott gömbsüveg nagy felülete lete biztosabban adja a próbatest átlagos keménys nységét.

15 Szanaev mikrokeménys nységi vizsgálati módszere Lehetıséget ad a korai és késıi pászták elkülönített vizsgálat latára. A Szanaev-módszer lényege, hogy egy 60 µm sugarú, félgömb hegyő fémtőt 0,3 N terheléssel egyenletesen 1,5 percen keresztül nyomnak a fába: : a tő behatolási mélységét 0,01 mm pontossággal határozz rozzák meg. A vizsgálati eredmények jól reprezentálj lják az évgyőrőszerkezeten belüli li keménys nységi eltéréseket seket. Fafaj Tölgy Erdeifenyı korai pászta késıi pászta

16 Pevzoff dinamikai módszere Egy 25 mm átmérıjő acélgoly lgolyót 500 mm magasságb gból ejtenek a próbatest felület letére. Megmérik a benyomódás átmérıjét, és az átlagátmérı alapján a dinamikai keménys nység: H p = 4 m g π d 2 h Fafaj Dinamikai keménység Fafaj Dinamikai keménység Vörösfenyı 0,92 Akác 1,27 Lucfenyı 0,74 Bükk 0,96 Erdeifenyı 0,73 Nyír 0,82 Jegenyefenyı 0,66 Nyár 0,69

17 A faanyag kopásáll llósága A kopásáll llóság kifejezi, hogy a faanyag felületi leti rétegei mennyire képesek ellenállni llni a külsı koptató erıknek knek. A kopás (elhasználódás) mértéke kifejezhetı tömeg és/vagy térfogat veszteségben gben, valamint vastagságcs gcsökkenéssel. A kopásáll llóság,, mint a fa felület letének egyik jellemzıje szoros kapcsolatban áll a keménys nységgel és a csúsz szó súrlódási tényezıvel. Vizsgálati eljárások sok: homokfúvásos eljárás: nagy erıvel fújt homoksugár koptatja a fa felszínét kemény fém eszközökkel kkel végzett koptató eljárások csiszolásos sos eljárások sok: az emberi járást modellezi.. A lábat utánz nzó vastuskó aljára van a csiszolószalag szalag felszerelve

18 Az eltérı módszerő koptató eljárások eredményei nehezen hasonlíthat thatók össze. ĺgy a különbk nbözı fafajokra kapott értékeket a bükkhb kkhöz z szokták hasonlítani. Ha a bükk kopásáll llóságát 1,0-nek vesszük, akkor az akác 0,37, gyertyán 0,45, kıris 1,53, tölgy 1,56, vörösfenyı 1,86, lucfenyı 2,03, éger 3,34 viszonylagos kopásáll llóságú. A fafajok sorrendbe állítása jól mutatja, hogy a keménys nységi jellemzıkkel összhangban az akác és a gyertyán a két legkopásáll llóbb fafajunk. Minısítés Nagyon kopásálló Kopásálló Közepesen kopásálló Gyengén kopásálló bütü < 0,02 0,021-0,04 0,041-0,06 > 0,061 Vastagságcsökkenés, mm/100 ford oldal (húr, sugár) < 0,03 0,031-0,06 0,061-0,09 > 0,091 bütü < 0,06 0,061-0,12 0,121-0,18 > 0,181 Tömegveszteség, g/100 ford oldal (húr, sugár) < 0,08 0,081-0,16 0,161-0,22 > 0,221

19 A faanyag súrls rlódási tulajdonságai a súrlódás két alapesetét különböztetjük meg: csúsz szó és gördülı súrlódások. A korábbi évtizedekben a fa súrlódási jellemzıinek a gépgyártásban is jelentıs szerepe volt. Szinte egyedüláll lló terület a rönkbehordó lánctranszportıröknél használt fabetétek tek. A súrlódási tényezı szerepe azonban jelentıs a fa kopása sa,, a falapok, fatermékek tárolása, mozgatása sa, sıt a faanyagok csiszolása sa szempontjából is. A fizikából ismert, hogy a csúsz szó súrlódási erı (F s ) egyenesen arányos a felületre letre ható nyomóer erıvel (F ny ): F s = µ cs F ny

20 Ennek értéke a felületek letek simaságától, anyagi minıségétıl,, a kialakuló molekuláris erıkt ktıl és a mozgás sebességétıl függ. Az egymásra helyezett falapok, fatermékek elmozdulását akadályoz lyozó tapadási súrlódás a csúsz szó súrlódásnak a nyugalmi helyzetre vonatkozó sajátos típusa. A tapadó súrlódási együtthat ttható (µ t ) értéke valamivel meghaladja a csúsz szó súrlódásét: µ t > µ cs. Tapadó súrlódási együtthatók (µ t ) B Lf T Rl Fl Frl MDF Dl Bl B 0,38 0,33 0,28 0,38 0,32 0,32 0,35 0,17 0,37 Lf 0,33 0,34 0,35 0,39 0,37 0,33 0,32 0,21 0,29 T 0,28 0,35 0,46 0,44 0,35 0,32 0,38 0,22 0,32 Rl 0,38 0,39 0,44 0,19 0,42 0,32 0,41 0,22 0,28 Fl 0,32 0,37 0,35 0,42 0,58 0,36 0,59 0,22 0,30 Frl 0,32 0,33 0,32 0,32 0,36 0,29 0,41 0,24 MDF 0,35 0,32 0,38 0,41 0,59 0,41 0,52 0,29 Dl 0,17 0,21 0,22 0,22 0,22 0,12 0,17 Bl 0,37 0,29 0,32 0,28 0,30 0,24 0,29 0,17 0,15

21 0,12 0,15 0,21 0,19 0,22 0,25 0,26 0,31 Bl 0,15 0,11 0,18 0,16 0,18 0,17 0,19 0,15 Dl 0,21 0,18 0,23 0,22 0,24 0,18 0,18 MDF 0,19 0,16 0,22 0,19 0,18 0,21 0,19 Frl 0,22 0,18 0,24 0,,23 0,18 Fl 0,17 0,18 0,16 0,32 0,29 0,33 Rl 0,25 0,32 0,35 0,26 0,22 T 0,26 0,19 0,18 0,21 0,29 0,26 0,25 0,27 Lf 0,31 0,15 0,18 0,19 0,18 0,33 0,22 0,27 0,32 B Bl Dl MDF Frl Fl Rl T Lf B Csúszó súrlódási együtthatók (µ cs )

22 Hasítószil szilárdság Egy ék alakú szerszám behatolásával szembeni ellenáll llóképesség. E jellemzıt a sarangolt faválaszt lasztékok hasításakor sakor veszik figyelembe. A vizsgálatokat klimatizált lt próbatestekkel folyamatos lassú terheléssel kell végezni. Sugárir rirányban elıny nyösebben hasíthat tható,, mint húrirh rirányban. A nedvességtartalom növekedn vekedésével vel u = 12%-ig növekszik n a hasítószil szilárdság,, azt követk vetıen en pedig folyamatosan csökken. σ hs = F max A

23 A hasíthat thatóságot nagyban befolyásolj solják a fahibák. Különösen a göcsösségnek és a szabálytalan rostlefutásnak snak (csavarodottságnak) negatív a hatása sa. A szöveti jellemzık k közül k l a nagy bélsugarak b (pl. bükk, b tölgy) t pozitívan hatnak a hasíthat thatóságra. Fafaj Lucfenyı Feketefenyı Erdeifenyı Simafenyı Akác Juhar Kıris Szil Gyertyán Bükk Tölgy Nyár (óriás) Húr 0,26 0,46 0,46 0,77 1,12 1,60 1,60 0,74 1,50 0,45 0,45 0,53 Sugár 0,45 0,24 0,45 0,62 1,00 0,69 0,60 0,62 0,35 0,43 0,39

24 Szeg- és s csavaráll llóság A szegek,facsavarok kihúzásához hoz szüks kséges erıvel mérhetı. Ismerete fontos a különbözı bútorelemek, belsıépítészeti szeti tárgyak, ládák, rakodólapok kötéseinek tartóss ssága szempontjából. A mérések a szeg (csavar) kihuzásához hoz szüks kséges erı meghatároz rozásárara irányulnak nyulnak. A szeg (csavar) tartó erıt a beverési hossz viszonyában adják meg: F sz = F l k Anyag (sőrőség) Forgácslap (600 kg/m 3 ) Fenyık (500 kg/m 3 ) Forgácslap ( kg/m 3 ) MDF lemez ( kg/m 3 ) Szegállóság, N/mm 0,8...1,5 1,2...2,0 1,5...2,2 2,5...4, Csavarállóság, N/mm

25 A szilárds rdsági jellemzıket befolyásol soló tényezık A különbözı szilárds rdsági, rugalmassági gi jellemzıkre a következı fontosabb tényezık hatnak: a sőrőség, a nedvességtartalom gtartalom, a rostirány ny, a terhelési idı, a hımérséklet, a szöveti jellemzık, a fahibák.

26 A fatest sőrősége A sőrőség viszonylag szoros, függvényszerő kapcsolatban áll a statikus szilárds rdsági jellemzıkkel kkel. A nagyfokú gyantatartalom és a gesztesedés során berakódó járulékos anyagok ronthatják a faanyag rugalmas jellemzıit it. Ugyancsak kedvezıtlen tlen,, ha a keskeny évgyőrőszerkezet silány termıhelyi körülmények eredménye nye. Győrőslikacs slikacsú lombfákn knál a szélesebb évgyőrőjő, nagyobb sőrőségő fák általában szilárdabbak rdabbak. A szilárds rdsági jellemzık (σ) és a sőrőség (ρ) viszonya: σ = a ρ + b b σ = a ρ A szilárds rdsági értékek és a sőrőség hányadosát fajlagos szilárds rdsági jellemzıknek hívjuk. E jellemzık jól érzékeltetik a különbözı fafajok alkalmassági fokát is egy-egy szerkezeti célra.

27 A nedvességtartalom A nedvességtartalom növekedésévelvel a statikus szilárds rdsági jellemzık a rosttelítetts tettségi pontig fokozatosan csökkennek kkennek, azt követıenen nem változnak. A nemzetközi zi megállapod llapodások szerint az anyagvizsgálatokat 20 C hımérsékleten,, 65% légnedvességen, klimatizált lt próbatestekkel kell elvégezni gezni.. A fafajok átlagában ez 12% egyensúlyi fanedvességet jelent. Amennyiben a nedvességtartalom ettıl eltér,, a mérési eredményeket légszáraz állapotra kell átszámítani: σ = σ u 1+ α( u 12) [ ] 12 α értéke: nyomószilárdságnál 0,04 húzószilárdságnál 0,03 nyírószilárdságnál 0,03 hajlítószilárdságnál 0,04 hajlító rugalmassági modulusznál 0,02 ütı-hajlító szilárdságnál 0,025 keménységnél: bütüfelületen 0,04 oldalfelületeken 0,025

28 A rostirány A különbözı faszerkezeteknél gyakran elıfordul fordul, hogy az alapvetı igénybev nybevételek iránya nem esik egybe a faanyag rostirány nyával. A szilárds rdsági értékek általában a rostirányban a legmagasabbak,, a rostra merılegesen a legkisebbek.

29 A rostiránnyal bezárt szög (α) ismeretében a szilárds rdsági jellemzık: σ σ ll σ α =, n n σ sin α + σ cos α ll A terhelés s idıtartama, a faanyagok reológiai tulajdonságai A terhelés hosszabb idıtartama jelentısen lecsökkenti a statikus szilárdsági értékeket. Ha a tartós teher (feszültség) és a statikus szilárdság hányadosaként megfogalmazott terhelési tényezıt %-ban fejezzük ki, akkor ez 0,3-5 év alatt 40-60% értéket vesz fel.

30 A hımérséklet, a fahibák és egyéb tényezık hatása A hımérséklet és az egyéb idıjárási tényezık együttesen jelentıs hatással lehetnek a faanyag szilárds rdsági jellemzıire is. A hımérséklet növekedésévelvel ( C között) minimális mértékben (0,1 %/1 C) csökkennek a szilárds rdsági jellemzık. A nedvesség és a hımérséklet együttesen jelentıs elváltoz ltozásokat okoznak. A rostok szabálytalan futásir siránya, csavarodottsága és általában a különbözı szöveti hibák befolyása jelentıs szilárds rdság csökkent kkentı tényezı. A göcsösség elsısorban sorban hajlító és a húzó igénybev nybevételeknél csökkenti a szilárds rdsági értékeket. A korhadás már a kezdeti szakaszban is lényeges elváltoz ltozásokat okozhat. Az egészs szséges álgeszt és a kékülés szilárds rdságromlást nem okoznak, mivel a jelenlévı a sejtfal alkotórészeit nem bontják.

31 Köszönöm m a figyelmet!

Fafizika 7. elıad. Akusztikai és s optikai tulajdonságok NYME, FMK,

Fafizika 7. elıad. Akusztikai és s optikai tulajdonságok NYME, FMK, Fafizika 7. elıad adás Akusztikai és s optikai tulajdonságok Prof. Dr. Molnár r SándorS NYME, FMK, Faanyagtudományi nyi Intézet Akusztikai faanyagjellemzık Gyakorlati szerepe A hang sebessége a fábanf

Részletesebben

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata

A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata A szerkezeti anyagok tulajdonságai és azok vizsgálata 1 Az anyagok tulajdonságai fizikai tulajdonságok, mechanikai, termikus, elektromos, mágneses akusztikai, optikai 2 Minıség, élettartam A termék minısége

Részletesebben

Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet Átdolgozta: Dr. habil Németh Róbert. Fahasznosítás. Fenyık k 1.

Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet Átdolgozta: Dr. habil Németh Róbert. Fahasznosítás. Fenyık k 1. Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet Átdolgozta: Dr. habil Németh Róbert 4. Fahasznosítás Fenyık k 1. Duglászfeny szfenyı Pseudotsuga mensiensii kék zöld 2 Magasság: 50-100 m ágtiszta

Részletesebben

Fafizika 10. elıad. A faanyag szilárds NYME, FMK,

Fafizika 10. elıad. A faanyag szilárds NYME, FMK, Fafizika 10. elıad adás A faanyag szilárds rdságának jellemzése Prof. Dr. Molnár r SándorS NYME, FMK, Faanyagtudományi nyi Intézet A szils zilárdsági és rugalmassági gi vizsgálatok konkrét céljai lehetnek

Részletesebben

Fafizika 8. elıad. A faanyag tartóss NYME, FMK,

Fafizika 8. elıad. A faanyag tartóss NYME, FMK, Fafizika 8. elıad adás A faanyag tartóss ssága és ökológiai összefüggései Prof. Dr. Molnár r SándorS NYME, FMK, Faanyagtudományi nyi Intézet A faanyagok legkülönf nfélébb kémia, biológia és fizikai igénybev

Részletesebben

Fafizika 6. elıad. Hıtechnikai NYME, FMK,

Fafizika 6. elıad. Hıtechnikai NYME, FMK, Fafizika 6. elıad adás Hıtechnikai és égési tulajdonságok Prof. Dr. Molnár r SándorS NYME, FMK, Faanyagtudományi nyi Intézet Gyakorlati szerepe A fa hıtágulása A faanyag fajhıje je Hıvezetés, hıdiffúzió

Részletesebben

σhúzó,n/mm 2 εny A FA HAJLÍTÁSA

σhúzó,n/mm 2 εny A FA HAJLÍTÁSA A FA HAJLÍTÁSA A fa hajlítása a fa megmunkálásának egyik igen fontos módja. A hajlítás legfıbb elınye az anyagmegtakarítás, mivel az íves alkatrészek elıállításánál a kisebb keresztmetszeti méretek mellett

Részletesebben

Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet Átdolgozta: Dr. habil Németh Róbert. Fahasznosítás

Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet Átdolgozta: Dr. habil Németh Róbert. Fahasznosítás Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet Átdolgozta: Dr. habil Németh Róbert 9. Fahasznosítás Fraxinus excelsior magas kırisk Fraxinus pennsylvanica amerikai kırisk 20-35 m magasságot

Részletesebben

Mechanikai tulajdonságok Statikus igénybevétel. Nyomó igénybevétellel szembeni ellenállásának meghatározása

Mechanikai tulajdonságok Statikus igénybevétel. Nyomó igénybevétellel szembeni ellenállásának meghatározása Mechanikai tulajdonságok Statikus igénybevétel Nyomó igénybevétellel szembeni ellenállásának meghatározása 1 Nyomó igénybevétel megvalósítása (nyomóvizsgálat) 2 Az anyagok viselkedése nyomó igénybevétel

Részletesebben

ANYAGVIZSGÁLAT GÉIK, I. évfolyam

ANYAGVIZSGÁLAT GÉIK, I. évfolyam ME ANYAGVIZSGÁLAT GÉIK, I. évfolyam BSc 5. előad adás 2010/2011. tanév, 2. félévf B) SZAKÍTÓVIZSG VIZSGÁLAT, NYOMÓVIZSG VIZSGÁLAT IV. A NYOMÓVIZSG VIZSGÁLAT (EGY) ALKALMAZÁSA C) KEMÉNYS NYSÉGMÉRÉSEK Előad

Részletesebben

Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet. Átdolgozta: Dr. habil Németh Róbert. Fahasznosítás

Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet. Átdolgozta: Dr. habil Németh Róbert. Fahasznosítás Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet Átdolgozta: Dr. habil Németh Róbert 6. Fahasznosítás Fehér r eper Morus alba 2 15 m magas. Mellmagassági átmérıje elérheti a 35 40 cm-t. Kérge

Részletesebben

FAIPARI ALAPISMERETEK

FAIPARI ALAPISMERETEK Faipari alapismeretek emelt szint 8 ÉRETTSÉGI VIZSGA 29. október 9. FAIPARI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Fontos

Részletesebben

H L Furnérozó Kft. Borovifenyı 4800 3930 4150 5005 Lucfenyı 5440 4360 5660 4580 Vörösfenyı 5154 4220 5375 4440

H L Furnérozó Kft. Borovifenyı 4800 3930 4150 5005 Lucfenyı 5440 4360 5660 4580 Vörösfenyı 5154 4220 5375 4440 Furnérozott lapok 2.1 Furnérozott forgácslap H L Furnérozó Kft. Ragasztás: IF 20 Méret: 2800*1250 2800*820 2800*1030 2070*1250 18 mm forgácslapra 22 mm forgácslapra Gözölt bükk 4424 3750 4445 3970 Bükk

Részletesebben

Mit nevezünk nehézségi erőnek?

Mit nevezünk nehézségi erőnek? Mit nevezünk nehézségi erőnek? Azt az erőt, amelynek hatására a szabadon eső testek g (gravitációs) gyorsulással esnek a vonzó test centruma felé, nevezzük nehézségi erőnek. F neh = m g Mi a súly? Azt

Részletesebben

Mőködési elv alapján. Alkalmazás szerint. Folyadéktöltéső nyomásmérık Rugalmas alakváltozáson alapuló nyomásmérık. Manométerek Barométerek Vákuummérık

Mőködési elv alapján. Alkalmazás szerint. Folyadéktöltéső nyomásmérık Rugalmas alakváltozáson alapuló nyomásmérık. Manométerek Barométerek Vákuummérık Nyomásm smérés Nyomásm smérés Mőködési elv alapján Folyadéktöltéső nyomásmérık Rugalmas alakváltozáson alapuló nyomásmérık Alkalmazás szerint Manométerek Barométerek Vákuummérık Nyomásm smérés Mérési módszer

Részletesebben

Szakvélemény 1. rész. a Mediator kft által hıkezelt fenyı és bükk faanyagok tulajdonságaival és felhasználhatóságával kapcsolatban

Szakvélemény 1. rész. a Mediator kft által hıkezelt fenyı és bükk faanyagok tulajdonságaival és felhasználhatóságával kapcsolatban Szakvélemény 1. rész a Mediator kft által hıkezelt fenyı és bükk faanyagok tulajdonságaival és felhasználhatóságával kapcsolatban 1. A kezelés hatása a szilárdsági jellemzıkre 700 600 500 Sőrőség, kg/m3

Részletesebben

Pattex CF 850. Műszaki tájékoztató

Pattex CF 850. Műszaki tájékoztató BETON / TÖMÖR KŐ HASZNÁLAT FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ 1. ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ALAP ANYAGA: beton, tömör kő Nehéz terhet hordozó elemek rögzítése tömör kőben, betonban, porózus betonban és könnyű betonban.

Részletesebben

A vizsgált anyag ellenállása az adott geometriájú szúrószerszám behatolásával szemben, Mérnöki alapismeretek és biztonságtechnika

A vizsgált anyag ellenállása az adott geometriájú szúrószerszám behatolásával szemben, Mérnöki alapismeretek és biztonságtechnika Dunaújvárosi Főiskola Anyagtudományi és Gépészeti Intézet Mérnöki alapismeretek és biztonságtechnika Mechanikai anyagvizsgálat 2. Dr. Palotás Béla palotasb@mail.duf.hu Készült: Dr. Krállics György (BME,

Részletesebben

Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet. Faanatómia A fatest mikroszkópos szerkezete 2. A lombosok fateste

Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet. Faanatómia A fatest mikroszkópos szerkezete 2. A lombosok fateste Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet 6. Faanatómia A fatest mikroszkópos szerkezete 2. A lombosok fateste Zárvatermők fájának jellemzői A lombosfák a növényvilág legfejlettebb törzsének,

Részletesebben

RR fa tartók előnyei

RR fa tartók előnyei Rétegelt ragasztott fa tartók k vizsgálata Dr. Koris Kálmán, Dr. Bódi István BME Hidak és Szerkezetek Tanszék RR fa tartók előnyei Acélhoz és betonhoz képest kis térfogatsúly Kedvező szilárdsági és merevségi

Részletesebben

10. Faanatómia (Fahibák), Jellegzetességek, szabálytalanságok II. http://fahiba.fmk.nyme.hu

10. Faanatómia (Fahibák), Jellegzetességek, szabálytalanságok II. http://fahiba.fmk.nyme.hu Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet http://fahiba.fmk.nyme.hu 10. Faanatómia (Fahibák), Jellegzetességek, szabálytalanságok II. Görbeség Görbeség: a hengeres fa hossztengelye íves

Részletesebben

Faipari technológiák A faanyag tulajdonságai

Faipari technológiák A faanyag tulajdonságai Faipari technológiák A faanyag tulajdonságai Összeállította: Dr. Kovács Zsolt, Dr. NYME FMK TGYI 2007.01.26. A nedvességtartalom térfogatváltoztató hatása dagadási nyomás Nyúlásmérı bélyegek Acélgyőrő

Részletesebben

1.2. Mozgó, hajlékony és rugalmas tengelykapcsolók.

1.2. Mozgó, hajlékony és rugalmas tengelykapcsolók. 1.2. Mozgó, hajlékony és rugalmas tengelykapcsolók. Tevékenység: Olvassa el a jegyzet 18-29 oldalain található tananyagát! Tanulmányozza át a segédlet 8.2. és 8.3. fejezeteiben lévı kidolgozott feladatait,

Részletesebben

Fröccsöntött alkatrészek végeselemes modellezése. Szőcs András. Budapest, 2010. IV. 29.

Fröccsöntött alkatrészek végeselemes modellezése. Szőcs András. Budapest, 2010. IV. 29. Fröccsöntött alkatrészek végeselemes modellezése Szőcs András Budapest, 2010. IV. 29. 1 Tartalom Mőanyag- és Gumitechnológiai Szakcsoport bemutatása Méréstechnika Elızmények Szilárdságtani modellezés Termo-mechanikai

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet. Fahasznosítás Fenyők 2.

Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet. Fahasznosítás Fenyők 2. Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet 5. Fahasznosítás Fenyők 2. Közönséges luc(fenyő) Picea abies 2 Nagy méretű, kúpalakú koronát fejlesztő fafaj A tűlevelek 10-20 mm hosszúak, egyenként

Részletesebben

MAGYAR FAVÁLASZTÉK SZOKVÁNYOK FOGALMAK

MAGYAR FAVÁLASZTÉK SZOKVÁNYOK FOGALMAK MAGYAR FAVÁLASZTÉK SZOKVÁNYOK Készítették: Tisza Ottó dr. Gólya János Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőhasználati Tanszék FOGALMAK Ággöcsök: A göcsösség a leggyakoribb és a legfontosabb fahiba. Göcsnek

Részletesebben

Kiváló minőségű ragasztott kötés létrehozásának feltételei

Kiváló minőségű ragasztott kötés létrehozásának feltételei AKTUALITÁSOK A FARAGASZTÁSBAN Kiváló minőségű ragasztott kötés létrehozásának feltételei Dr. habil Csiha Csilla tanszékvezető, egyetemi docens Sopron 2014 szeptember 11. Faanyagok ragasztása a faipari

Részletesebben

Méréstechnikai alapfogalmak

Méréstechnikai alapfogalmak Méréstechnikai alapfogalmak 1 Áttekintés Tulajdonság, mennyiség Mérés célja, feladata Metrológia fogalma Mérıeszközök Mérési hibák Mérımőszerek metrológiai jellemzıi Nemzetközi mértékegységrendszer Munka

Részletesebben

Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet. Faanatómia A fatest makroszkópos szerkezete

Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet. Faanatómia A fatest makroszkópos szerkezete Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet 7. Faanatómia A fatest makroszkópos szerkezete A fatest makroszkópos szerkezete A fatest makroszkópos szerkezete alatt a szabad szemmel és kézi

Részletesebben

Sztreching. Sztreching Szegedi Tudományegyetem

Sztreching. Sztreching Szegedi Tudományegyetem Sztreching Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusk gusképzı Kar Testnevelés és Sporttudományi Intézet Elıad adó:füle MátyM tyás 2007.12.02. Érzékek megtapasztalása:/rela sa:/rela xáció/ Nyugalom

Részletesebben

2011.11.08. 7. előadás Falszerkezetek

2011.11.08. 7. előadás Falszerkezetek 2011.11.08. 7. előadás Falszerkezetek Falazott szerkezetek: MSZ EN 1996 (Eurocode 6) 1-1. rész: Az épületekre vonatkozó általános szabályok. Falazott szerkezetek vasalással és vasalás nélkül 1-2. rész:

Részletesebben

a NAT-1-1521/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1521/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1521/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Nyugat Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Erdészeti és Faipari Vizsgálólaboratóriuma

Részletesebben

NSZ/NT betonok alkalmazása az M7 ap. S65 jelű aluljáró felszerkezetének építésénél

NSZ/NT betonok alkalmazása az M7 ap. S65 jelű aluljáró felszerkezetének építésénél NSZ/NT betonok alkalmazása az M7 ap. S65 jelű aluljáró felszerkezetének építésénél Betontechnológiai kísérletek Az I. kísérlet sorozatban azt vizsgáltuk, hogy azonos betonösszetétel mellett milyen hatást

Részletesebben

A vizsgálatok eredményei

A vizsgálatok eredményei A vizsgálatok eredményei A vizsgált vetőmagvak és műtrágyák nagy száma az eredmények táblázatos bemutatását teszi szükségessé, a legfontosabb magyarázatokkal kiegészítve. A közölt adatok a felsorolt publikációkban

Részletesebben

Tartószerkezetek modellezése

Tartószerkezetek modellezése Tartószerkezetek modellezése 6. elıadás Faszerkezetek anyagai, fatermékek A fa mechanikai tulajdonságai Faszerkezetek alkalmazási területei: Állandó építmények: -Sportlétesítmények: uszoda, lovarda, teniszcsarnok

Részletesebben

Segédlet. Kizárólag oktatási célra! Faanyagok jellemzői Tűlevelűek és nyárfafélék. Tűlevelűek és nyárfafélék. Fenyők C14 C16 C18 C22 C24 C27 C30 C40

Segédlet. Kizárólag oktatási célra! Faanyagok jellemzői Tűlevelűek és nyárfafélék. Tűlevelűek és nyárfafélék. Fenyők C14 C16 C18 C22 C24 C27 C30 C40 Segédlet Kizárólag oktatási célra! Faanyagok jellemzői Tűlevelűek és nyárfafélék Fenyők Tűlevelűek és nyárfafélék C14 C16 C18 C22 C24 C27 C30 C40 Szilárdsági értékek (N/mm 2 ) Hajlítás f m,k 14 16 18 22

Részletesebben

Felületjavítás görgızéssel

Felületjavítás görgızéssel Felületjavítás görgızéssel A görgızés mőködési elve A görgızés egy felületjavító eljárás, ahol a polírozott acélgörgık nyomást gyakorolnak a kisebb szilárdságú munkadarab felületére. Ha a görgık által

Részletesebben

Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet. http://fahiba.fmk.nyme.hu 11. Faanatómia Fahibák III.

Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet. http://fahiba.fmk.nyme.hu 11. Faanatómia Fahibák III. Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet http://fahiba.fmk.nyme.hu 11. Faanatómia Fahibák III. Mechanikai sérülések Mechanikai sérülések a hengeres fa sérülése a közelítés, választékolás,

Részletesebben

Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete

Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete Mérés célja: 1909-ben ezt a mérést Robert Millikan végezte el először. Mérése során meg tudta határozni az elemi részecskék töltését. Ezért a felfedezéséért Nobel-díjat

Részletesebben

Toronymerevítık mechanikai szempontból

Toronymerevítık mechanikai szempontból Andó Mátyás: Toronymerevítık méretezése, 9 Gépész Tuning Kft. Toronymerevítık mechanikai szempontból Mint a neve is mutatja a toronymerevítık használatának célja az, hogy merevebbé tegye az autó karosszériáját

Részletesebben

Jellemezze az erdeifenyőt, a feketefenyőt, a lucfenyőt és a vörösfenyőt a kérge, hajtása, tűje, termése és faanyaga alapján!

Jellemezze az erdeifenyőt, a feketefenyőt, a lucfenyőt és a vörösfenyőt a kérge, hajtása, tűje, termése és faanyaga alapján! 1. Jellemezze az erdeifenyőt, a feketefenyőt, a lucfenyőt és a vörösfenyőt a kérge, hajtása, tűje, termése és faanyaga alapján! Információtartalom vázlata: - Erdeifenyő jellemzése - Feketefenyő jellemzése

Részletesebben

A TERMİHELYI TÉNYEZİK ÉS A KÖLTSÉG-HOZAM ADATOK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK

A TERMİHELYI TÉNYEZİK ÉS A KÖLTSÉG-HOZAM ADATOK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK 1 A TERMİHELYI TÉNYEZİK ÉS A KÖLTSÉG-HOZAM ADATOK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK Az ember tudatos gazdasági cselekedeteinek fı mozgatórugója a haszonra való törekvés. Ennek a célnak az eléréshez azonban nem hagyhatók

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS LINEÁRIS ABLAKMOZGATÓ MOTOR

HASZNÁLATI UTASÍTÁS LINEÁRIS ABLAKMOZGATÓ MOTOR SL60 ablakmozgató motor 1. oldal, 1. összesen HASZNÁLATI UTASÍTÁS LINEÁRIS ABLAKMOZGATÓ MOTOR KÉRJÜK FIGYELMESEN OLVASSA VÉGIG, MERT A TELEPÍTÉSI HIBÁKÉRT A GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ CÉG NEM VÁLLAL FELELİSÉGET!

Részletesebben

Polimer nanokompozit blendek mechanikai és termikus tulajdonságai

Polimer nanokompozit blendek mechanikai és termikus tulajdonságai SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Anyagtudományi és Technológiai Tanszék Polimer nanokompozit blendek mechanikai és termikus tulajdonságai Dr. Hargitai Hajnalka, Ibriksz Tamás Mojzes Imre Nano Törzsasztal 2013.

Részletesebben

FAIPARI ALAPISMERETEK

FAIPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 18. FAIPARI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 18. 8:00 I. Időtartam: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Faipari

Részletesebben

Anyagismeret I. Nyomó, hajlító vizsgálat Keménységmérés. Összeállította: Csizmazia Ferencné dr.

Anyagismeret I. Nyomó, hajlító vizsgálat Keménységmérés. Összeállította: Csizmazia Ferencné dr. Anyagismeret I. Nyomó, hajlító vizsgálat Keménységmérés Összeállította: Csizmazia Ferencné dr. Mechanikai tulajdonságok Statikus igénybevétel Nyomó igénybevétellel szembeni ellenállásának meghatározása

Részletesebben

Az erdı és az éghajlat közötti kölcsönhatás számszerősítése tekintettel az éghajlatváltozás érvényesülésére

Az erdı és az éghajlat közötti kölcsönhatás számszerősítése tekintettel az éghajlatváltozás érvényesülésére Az erdı és az éghajlat közötti kölcsönhatás számszerősítése tekintettel az éghajlatváltozás érvényesülésére Führer Ernı 1, Horváth László 2, Jagodics Anikó 1, Juhász István 1, Machon Attila 2, Marosi György

Részletesebben

A mélyépítési munkák elıkészítése

A mélyépítési munkák elıkészítése A mélyépítési munkák elıkészítése A geotechnikai elıkészítı tevékenység tartalma, rendje A geotechnikai tevékenység alapelve A geotechnikában az altalaj állapotának ismerete az elvégzett geotechnikai vizsgálatok

Részletesebben

FAIPARI ALAPISMERETEK

FAIPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 14. FAIPARI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 14. 8:00 I. Időtartam: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Faipari

Részletesebben

Polimerek fizikai, mechanikai, termikus tulajdonságai

Polimerek fizikai, mechanikai, termikus tulajdonságai SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ANYAGISMERETI ÉS JÁRMŰGYÁRTÁSI TANSZÉK POLIMERTECHNIKA NGB_AJ050_1 Polimerek fizikai, mechanikai, termikus tulajdonságai DR Hargitai Hajnalka 2011.10.05. BURGERS FÉLE NÉGYPARAMÉTERES

Részletesebben

FAIPARI ALAPISMERETEK

FAIPARI ALAPISMERETEK Faipari alapiseretek középszint 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 212. ájus 25. FAIPARI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIM Fontos tudnivalók

Részletesebben

AZ ÉGHAJLATI ELEMEK IDİBELI ÉS TÉRBELI VÁLTOZÁSAI MAGYARORSZÁGON A HİMÉRSÉKLET

AZ ÉGHAJLATI ELEMEK IDİBELI ÉS TÉRBELI VÁLTOZÁSAI MAGYARORSZÁGON A HİMÉRSÉKLET AZ ÉGHAJLATI ELEMEK IDİBELI ÉS TÉRBELI VÁLTOZÁSAI MAGYARORSZÁGON A HİMÉRSÉKLET A TALAJ HİMÉRSÉKLETE A talaj jelentısége a hımérséklet alakításában kiemelkedı: a sugárzást elnyelı és felmelegedı talaj hosszúhullámú

Részletesebben

Andó Mátyás Felületi érdesség matyi.misi.eu. Felületi érdesség. 1. ábra. Felületi érdességi jelek

Andó Mátyás Felületi érdesség matyi.misi.eu. Felületi érdesség. 1. ábra. Felületi érdességi jelek 1. Felületi érdesség használata Felületi érdesség A műszaki rajzokon a geometria méretek tűrése mellett a felületeket is jellemzik. A felületek jellemzésére leginkább a felületi érdességet használják.

Részletesebben

Ergonómia alapok. Hardy

Ergonómia alapok. Hardy Ergonómia alapok Hardy Ergonómia fogalma Az ergonómia összetett szó. Ergon = munka, teljesítmény, erı + Nomos = törvény, szabály Jelentése: A MUNKA HOZZÁIGAZÍTÁSA AZ EMBER TULAJDONSÁGAIHOZ, KÉPESSÉGEIHEZ

Részletesebben

MŰSZAKI ADATLAP. Alkalmazások / Felhasználási területek. Tárolás / Feldolgozás. Minőségi jellemzők / Műszaki adatok EGGER EUROSPAN MUNKALAPOK TÁROLÁS

MŰSZAKI ADATLAP. Alkalmazások / Felhasználási területek. Tárolás / Feldolgozás. Minőségi jellemzők / Műszaki adatok EGGER EUROSPAN MUNKALAPOK TÁROLÁS MŰSZAKI ADATLAP EGGER EUROSPAN MUNKALAPOK Az EGGER EUROSPAN munkalapok kombinált elemek, melyek mind a felületükön, mind az éleiken dekoratív ekkel - varrat nélkül - borított EUROSPAN E1 nyers forgácslapokból

Részletesebben

Tömeg (2) kg/darab NYLATRON MC 901 NYLATRON GSM NYLATRON NSM 40042000 40050000 40055000 50. Átmérő tűrései (1) mm. Átmérő mm.

Tömeg (2) kg/darab NYLATRON MC 901 NYLATRON GSM NYLATRON NSM 40042000 40050000 40055000 50. Átmérő tűrései (1) mm. Átmérő mm. NYLTRON M 901, kék (színezett, növelt szívósságú, öntött P 6) NYLTRON GSM, szürkésfekete; (MoS, szilárd kenőanyagot tartalmazó, öntött P 6) NYLTRON NSM, szürke (szilárd kenőanyag kombinációt tartalmazó

Részletesebben

Hullámok tesztek. 3. Melyik állítás nem igaz a mechanikai hullámok körében?

Hullámok tesztek. 3. Melyik állítás nem igaz a mechanikai hullámok körében? Hullámok tesztek 1. Melyik állítás nem igaz a mechanikai hullámok körében? a) Transzverzális hullám esetén a részecskék rezgésének iránya merıleges a hullámterjedés irányára. b) Csak a transzverzális hullám

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar. Járműelemek és Hajtások Tanszék. Siklócsapágyak.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar. Járműelemek és Hajtások Tanszék. Siklócsapágyak. BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM K ö z l e k e d é s m é r n ö k i K a r Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Járműelemek és Hajtások Tanszék Járműelemek és

Részletesebben

A HDPE és EPDM geomembránok összehasonlító vizsgálata környezetvédelmi alkalmazhatóság szempontjából

A HDPE és EPDM geomembránok összehasonlító vizsgálata környezetvédelmi alkalmazhatóság szempontjából A HDPE és EPDM geomembránok összehasonlító vizsgálata környezetvédelmi alkalmazhatóság szempontjából Dr SZABÓ Imre SZABÓ Attila GEOSZABÓ Bt IMRE Sándor TRELLEBORG Kft XVII. Országos Környezetvédelmi Konferencia

Részletesebben

ÚTÉPÍTÉSI BITUMENEK Követelmények Normál, kemény, modifikált bitumenek

ÚTÉPÍTÉSI BITUMENEK Követelmények Normál, kemény, modifikált bitumenek ÚTÉPÍTÉSI BITUMENEK Követelmények Normál, kemény, modifikált bitumenek Balogh Lajos, Vinczéné Görgényi Ágnes 1 Tartalom Normál útépítési bitumenek Kemény útépítési bitumenek Modifikált bitumenek Vizsgálati

Részletesebben

Az úszás biomechanikája

Az úszás biomechanikája Az úszás biomechanikája Alapvető összetevők Izomerő Kondíció állóképesség Mozgáskoordináció kivitelezés + Nem levegő, mint közeg + Izmok nem gravitációval szembeni mozgása + Levegővétel Az úszóra ható

Részletesebben

ÜVEG FIZIKAI TULAJDONSÁGAI,

ÜVEG FIZIKAI TULAJDONSÁGAI, ÜVEG FIZIKAI TULAJDONSÁGAI, ÜVEGTERMÉKEK Erdélyi Tamás egyetemi tanársegéd BME Építészmérnöki é kar Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék 2013. február 28. Tematika alkal om 1. 2. 3. 4. 5. nap 02.28.

Részletesebben

Érvényes: 2012. március 1-jétıl a következı árlista kibocsátásáig

Érvényes: 2012. március 1-jétıl a következı árlista kibocsátásáig Érvényes: 2012. március 1-jétıl a következı árlista kibocsátásáig 1 TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám: Fizetési és szállítási feltételek 3 Élfurnérok 4 - Keresztszálirányú élfurnérok 7 Fa éllécek 8 Kötegelt színfurnérok

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1244/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1244/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1244/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az INNOTESZT Minőségvizsgáló, Technológiai és Fejlesztési Kft. Mobil Nagylabor

Részletesebben

A GŐZÖLÉS HATÁSA AZ AKÁC MŰSZAKI TULAJDONSÁGAIRA

A GŐZÖLÉS HATÁSA AZ AKÁC MŰSZAKI TULAJDONSÁGAIRA Második generációs fenyveseknél ahol tuskózás előzetesen nem történt a tuskók vegyszeres kezelése m á r eredményt n e m hozhat. A h o l nagy a pusztulás, ott csak a fafajcsere hoz kielégítő megoldást.

Részletesebben

VÍZZÁRÓSÁG, VÍZZÁRÓSÁG VIZSGÁLAT

VÍZZÁRÓSÁG, VÍZZÁRÓSÁG VIZSGÁLAT 1 VÍZZÁRÓSÁG, VÍZZÁRÓSÁG VIZSGÁLAT Az MSZ 47981:2004 (az MSZ EN 2061:2002 európai betonszabvány magyar nemzeti alkalmazási dokumentuma) szabvány érvényre lépésével a beton vízzáróságának régi, MSZ 4719:1982

Részletesebben

Elektrotechnika. Ballagi Áron

Elektrotechnika. Ballagi Áron Elektrotechnika Ballagi Áron Mágneses tér Elektrotechnika x/2 Mágneses indukció kísérlet Állandó mágneses térben helyezzünk el egy l hosszúságú vezetőt, és bocsássunk a vezetőbe I áramot! Tapasztalat:

Részletesebben

Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet. Faanatómia (Fahibák), Jellegzetességek, szabálytalanságok I.

Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet. Faanatómia (Fahibák), Jellegzetességek, szabálytalanságok I. Prof. Dr. Molnár Sándor NYME, FMK, Faanyagtudományi Intézet 9. Faanatómia (Fahibák), Jellegzetességek, szabálytalanságok I. Göcsösség (ághelyek) A göcsösség a leggyakoribb és a legfontosabb fahiba. Göcsnek

Részletesebben

Különleges alapozások Építészet, MSC. Dr. Vásárhelyi Balázs vasarhelyib@gmail.com

Különleges alapozások Építészet, MSC. Dr. Vásárhelyi Balázs vasarhelyib@gmail.com Különleges alapozások Építészet, MSC Dr. Vásárhelyi Balázs vasarhelyib@gmail.com A geotechnikai elıkészítı tevékenység tartalma, rendje Mélyépítés esetén irodalmazás Térképek leírások Szóbeli közlések

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A STATIKUS ÉS GEOTECHNIKUS MÉRNÖKÖK EGYMÁSRA UTALTSÁGA EGY SZEGEDI PÉLDÁN KERESZTÜL. Wolf Ákos

A STATIKUS ÉS GEOTECHNIKUS MÉRNÖKÖK EGYMÁSRA UTALTSÁGA EGY SZEGEDI PÉLDÁN KERESZTÜL. Wolf Ákos A STATIKUS ÉS GEOTECHNIKUS MÉRNÖKÖK EGYMÁSRA UTALTSÁGA EGY SZEGEDI PÉLDÁN KERESZTÜL Wolf Ákos Bevezetés 2 Miért fontos a geotechnikus és statikus mérnök együttm ködése? Milyen esetben kap nagy hangsúlyt

Részletesebben

CSAVARORSÓS EMELŐ MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ ÁLTALÁNOS CÉLOKRA FELHASZNÁLHATÓ CSAVARORSÓS EMELŐHÖZ. Maximális terhelő erő: 13 kn

CSAVARORSÓS EMELŐ MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ ÁLTALÁNOS CÉLOKRA FELHASZNÁLHATÓ CSAVARORSÓS EMELŐHÖZ. Maximális terhelő erő: 13 kn CSAVARORSÓS EMELŐ MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ ÁLTALÁNOS CÉLOKRA FELHASZNÁLHATÓ CSAVARORSÓS EMELŐHÖZ. Maximális terhelő erő: 1 kn Maximális emelési magasság: 750 mm HORVÁTH ZOLTÁN GÉPÉSZ LEVELEZŐ I. A csavarorsós

Részletesebben

Mechanikai megmunkálás

Mechanikai megmunkálás Mechanikai megmunkálás bevezetı elıad adás 1. elıad adás Általános faipari megmunkálási eljárások Faipari mérnök BSc. hallgatóknak Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Terméktervezési- és Gyártástechnológiai

Részletesebben

Nemzetközi. zi gazdasági gi ismeretek 4. A regionális gazdasági. gi integráci

Nemzetközi. zi gazdasági gi ismeretek 4. A regionális gazdasági. gi integráci Nemzetközi zi gazdasági gi ismeretek 4. A regionális gazdasági gi integráci ciók k elmélete lete Dr. Bernek Ágnes, fıiskolai tanár Harsányi János FıiskolaF 2008. 1 Az Uruguay-fordul forduló után Nyugtalanító

Részletesebben

Csupor Károly. Vízben oldható faanyagvédıszer kioldódási tulajdonságai. Doktori (Ph.D.) értekezés. Nyugat-Magyarországi Egyetem

Csupor Károly. Vízben oldható faanyagvédıszer kioldódási tulajdonságai. Doktori (Ph.D.) értekezés. Nyugat-Magyarországi Egyetem Csupor Károly Vízben oldható faanyagvédıszer kioldódási tulajdonságai Doktori (Ph.D.) értekezés Témavezetı: Dr.habil Varga Ferenc intézetigazgató egyetemi tanár Nyugat-Magyarországi Egyetem 21 VÍZBEN OLDHATÓ

Részletesebben

Tevékenység: Olvassa el a bekezdést! Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezalakító technológiák jellemzőit!

Tevékenység: Olvassa el a bekezdést! Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezalakító technológiák jellemzőit! Olvassa el a bekezdést! Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezalakító technológiák jellemzőit! 2.1. Lemezalakító technológiák A lemezalakító technológiák az alkatrészgyártás nagyon jelentős területét képviselik

Részletesebben

PRODUKTUM MENNYISÉGÉRE ÉS S A TERMÉSSTABILIT SSTABILITÁSRASRA

PRODUKTUM MENNYISÉGÉRE ÉS S A TERMÉSSTABILIT SSTABILITÁSRASRA KLIMATIKUS TÉNYEZT NYEZİK HATÁSA A NÖVÉNYI N NYI PRODUKTUM MENNYISÉGÉRE ÉS S A TERMÉSSTABILIT SSTABILITÁSRASRA GYURICZA CSABA TARNAWA ÁKOS BALLA ISTVÁN SZIE NövénytermesztN nytermesztési si Intézet, 2103

Részletesebben

ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS

ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS Miskolci Egyetem Bányászati és Geotechnikai Intézet Bányászati és Geotechnikai Intézeti Tanszék ACÉLÍVES (TH) ÜREGBIZTOSÍTÁS Oktatási segédlet Szerző: Dr. Somosvári Zsolt DSc professzor emeritus Szerkesztette:

Részletesebben

Acélszerkezetek. 3. előadás 2012.02.24.

Acélszerkezetek. 3. előadás 2012.02.24. Acélszerkezetek 3. előadás 2012.02.24. Kapcsolatok méretezése Kapcsolatok típusai Mechanikus kapcsolatok: Szegecsek Csavarok Csapok Hegesztett kapcsolatok Tompavarrat Sarokvarrat Coalbrookdale, 1781 Eiffel

Részletesebben

V átlag = (V 1 + V 2 +V 3 )/3. A szórás V = ((V átlag -V 1 ) 2 + ((V átlag -V 2 ) 2 ((V átlag -V 3 ) 2 ) 0,5 / 3

V átlag = (V 1 + V 2 +V 3 )/3. A szórás V = ((V átlag -V 1 ) 2 + ((V átlag -V 2 ) 2 ((V átlag -V 3 ) 2 ) 0,5 / 3 5. gyakorlat. Tömegmérés, térfogatmérés, pipettázás gyakorlása tömegméréssel kombinálva. A mérési eredmények megadása. Sóoldat sőrőségének meghatározása, koncentrációjának megadása a mért sőrőség alapján.

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron. Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei

Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron. Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei A NYÁRAK PARKETTA FELHASZNÁLÁSÁNAK FAANYAGTUDOMÁNYI ÖSSZEFÜGGÉSEI ÉS ÚJ MÓDSZEREI Katona Gábor Sopron 2011 1. A KUTATÓMUNKA IDŐSZERŰSÉGE,

Részletesebben

FAIPARI ALAPISMERETEK

FAIPARI ALAPISMERETEK E TTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. FAIPARI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 13. 14:00 I. Időtartam: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Fûszertartó fiók, apácarács 1.19

Fûszertartó fiók, apácarács 1.19 Fûszertartó fiók, apácarács 1.19 Fûszertartó fiókelôk Méret: 116x14x15 mm színek: akác T0422 tölgy széleskeretes T034 fenyô natúr lakkozott T0221 koptatott luc T0112 éger natúr T0841 éger pácolt T0842

Részletesebben

2. Rugalmas állandók mérése jegyzőkönyv javított. Zsigmond Anna Fizika Bsc II. Mérés dátuma: Leadás dátuma:

2. Rugalmas állandók mérése jegyzőkönyv javított. Zsigmond Anna Fizika Bsc II. Mérés dátuma: Leadás dátuma: 2. Rugalmas állandók mérése jegyzőkönyv javított Zsigmond Anna Fizika Bsc II. Mérés dátuma: 2008. 09. 17. Leadás dátuma: 2008. 10. 08. 1 1. Mérések ismertetése Az első részben egy téglalap keresztmetszetű

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

LABMASTER anyagvizsgáló program

LABMASTER anyagvizsgáló program LABMASTER anyagvizsgáló program A LABMASTER anyagvizsgáló szabványok szerinti vizsgálatok kialakítására és végzésére lett kifejlesztve. Szabványos vizsgálatok széles skálája érhetı el a mérések végrehajtásához

Részletesebben

Soba. FlamLINE. Fugaszalag 3 dimenziós hézagmozgáshoz

Soba. FlamLINE. Fugaszalag 3 dimenziós hézagmozgáshoz Soba Fugaszalag 3 dimenziós hézagmozgáshoz Egyszerû beépíthetôség lángolvasztással 1 Szigetelôlemez elvágása a dilatációnál fugaszalag elhelyezése és lángolvasztással történô rögzítése 2 fugaszalag fugaszalag

Részletesebben

Erdőgazdálkodás. Dr. Varga Csaba

Erdőgazdálkodás. Dr. Varga Csaba Erdőgazdálkodás Dr. Varga Csaba Erdő fogalma a Föld felületének fás növényekkel borított része, nyitott és mégis természetes önszabályozással rendelkező ökoszisztéma, amelyben egymásra is tartós hatást

Részletesebben

Rugalmas tengelykapcsoló mérése

Rugalmas tengelykapcsoló mérése BUDAPESTI MŐSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Közlekedésmérnöki Kar Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Jármőelemek és Hajtások Tanszék Jármőelemek és Hajtások Tanszék

Részletesebben

Kiöntött síncsatornás felépítmény kialakításának egyes elméleti kérdései

Kiöntött síncsatornás felépítmény kialakításának egyes elméleti kérdései Kiöntött síncsatornás felépítmény kialakításának egyes elméleti kérdései VII. Városi Villamos Vasúti Pálya Napra Budapest, 2014. április 17. Major Zoltán egyetemi tanársegéd Széchenyi István Egyetem, Győr

Részletesebben

Tevékenység: Követelmények:

Tevékenység: Követelmények: 3.1. Szíjhajtások Tevékenység: Olvassa el a jegyzet 146-162 oldalain található tananyagát! Tanulmányozza át a segédlet 10. és 10.1. fejezeteiben lévı kidolgozott feladatait! A tananyag tanulmányozása közben

Részletesebben

7. Élettartam növelő megmunkálások (tartósság növelő)

7. Élettartam növelő megmunkálások (tartósság növelő) 7. Élettartam növelő megmunkálások (tartósság növelő) Gépek működésekor igénybevétel elületi elületi réteg belső keresztmetszet Felületi mikrogeometria (érdesség) hatással van a: kopásállóságra áradási

Részletesebben

3D bútorfrontok (előlapok) gyártása

3D bútorfrontok (előlapok) gyártása 3D bútorfrontok (előlapok) gyártása 1 2 3 4 5 6 7 8 9 MDF lapok vágása Marás rakatolás Tisztítás Ragasztófelhordás 3D film laminálás Szegély eltávolítása Tisztítás Kész bútorfront Membránpréses kasírozás

Részletesebben

Új Salt Guard 2.0 korróziónak ellenálló felületkezelés. Max Cast dob perem. Új, alacsony súrlódású dobemelés. Tömített fék.

Új Salt Guard 2.0 korróziónak ellenálló felületkezelés. Max Cast dob perem. Új, alacsony súrlódású dobemelés. Tömített fék. Miben változott? v Szabadalmaztatott, eltolással kiegyensúlyozott talp Szabadalmaztatott mágneses felkapó kar visszaváltás Új LMS zsinór tekercselés Új zsinórvezető görgő Új rozsdamentes zsinór csúsztató

Részletesebben

A hımérséklet a levegı fizikai állapotának egyik alapvetı termodinamikai jellemzıje. Mérését a következı körülmények teszik lehetıvé: A testek

A hımérséklet a levegı fizikai állapotának egyik alapvetı termodinamikai jellemzıje. Mérését a következı körülmények teszik lehetıvé: A testek Hımérsékletmérés Hımérsékletmérés A hımérséklet a levegı fizikai állapotának egyik alapvetı termodinamikai jellemzıje. Mérését a következı körülmények teszik lehetıvé: A testek hımérsékletváltozásai során

Részletesebben

Megfelelıségi nyilatkozat

Megfelelıségi nyilatkozat Megfelelıségi nyilatkozat Mi, a SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG Bürgermeister-Grünzweig-Strasse 1 D-67059 Ludwigshafen, kizárólagos felelısségünk értelmében kijelentjük, hogy az ISOVER Vario KM Duplex UV termék

Részletesebben

1.1. A tengelykapcsolók feladata, csoportosítása és általános méretezési elvük. Merev tengelykapcsolók.

1.1. A tengelykapcsolók feladata, csoportosítása és általános méretezési elvük. Merev tengelykapcsolók. 1.1. A tengelykapcsolók feladata, csoportosítása és általános méretezési elvük. Merev tengelykapcsolók. Tevékenység: Olvassa el a jegyzet 9-17 oldalain található tananyagát! Tanulmányozza át a segédlet

Részletesebben

I. A kutatómunka tárgya és célkitőzései A hazai erdıvagyon egyik legmarkánsabb képviselıje az egyszerően bükk -nek nevezett közönséges bükk (Fagus

I. A kutatómunka tárgya és célkitőzései A hazai erdıvagyon egyik legmarkánsabb képviselıje az egyszerően bükk -nek nevezett közönséges bükk (Fagus I. A kutatómunka tárgya és célkitőzései A hazai erdıvagyon egyik legmarkánsabb képviselıje az egyszerően bükk -nek nevezett közönséges bükk (Fagus silvatica). A bükk Közép Európa jellegzetes fája, a bükkel

Részletesebben