Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Mennybemenetel és Pünkösd idejére, és a Hála és Szolgálat idejének első négy hetére (2015. május 14-július 4.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Mennybemenetel és Pünkösd idejére, és a Hála és Szolgálat idejének első négy hetére (2015. május 14-július 4."

Átírás

1 Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Mennybemenetel és Pünkösd idejére, és a Hála és Szolgálat idejének első négy hetére (2015. május 14-július 4.) Budapest, 2015

2 2 Tartalomjegyzék HETI VÁLTOZÓ RÉSZEK Reggeli áhítathoz - Mennybemenetel idején (V ) - Pünkösd ünnepében (V.24-V.30.) - Szentháromság ünnepének idejében (V.31-VI.6) - Hála és Szolgálat ideje, 1. hét (VI.7-13.) - Hála és Szolgálat ideje, 2. hét (VI ) - Hála és Szolgálat ideje, 3. hét (VI ) - Hála és Szolgálat ideje, 4. hét (VI.28-VII.4.) Napközi áhítathoz - Mennybemenetel idején (V ) - Pünkösd ünnepében (V.24-V.30.) - Szentháromság ünnepének idejében (V.31-VI.6) - Hála és Szolgálat ideje, 1. hét (VI.7-13.) - Hála és Szolgálat ideje, 2. hét (VI ) - Hála és Szolgálat ideje, 3. hét (VI ) - Hála és Szolgálat ideje, 4. hét (VI.28-VII.4.) Esti áhítathoz - Mennybemenetel idején (V ) - Pünkösd ünnepében (V.24-V.30.) - Szentháromság ünnepének idejében (V.31-VI.6) - Hála és Szolgálat ideje, 1. hét (VI.7-13.) - Hála és Szolgálat ideje, 2. hét (VI ) - Hála és Szolgálat ideje, 3. hét (VI ) - Hála és Szolgálat ideje, 4. hét (VI.28-VII.4.)

3 ÉVSZAKI RÉSZEK Reggeli áhítathoz Napközi áhítathoz Esti áhítathoz ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNY

4 4 Reggeli áhítat Mennybemenetel idejében /2015.V.14-V.23./ I. BEVEZETŐ RÉSZ Gyertyagyújtó meggyújtja az úrasztali gyertyát. Gy/gyülekezet/ feláll. L/liturgus/ kinyitja az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél, majd továbbra is az úrasztalánál és afelé fordulva: a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) b) Reggeli dicséret (185, É/énekvezér/ és aláhúzástól Gy) Krisztus feltámadott, Kit halál elragadott A gyülekezet leül. II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ a) Évszaki zsoltár (33. zsoltárból, É és Gy) É: Mennybemenetel ünnepének idejében a zsoltár szavaival mondjuk: Vigadjatok az Úrban, ti igazak! Az igaz emberekhez illik a dicséret. Gy: Adjatok hálát az Úrnak citeraszóval, tízhúrú lanttal zengjetek neki! É: Énekeljetek neki új éneket, szépen zengjenek hangszereitek! Gy: Mert az Úr igéje igaz, mindent hűségesen cselekszik. É: Szereti az igaz ítéletet, az Úr szeretetével tele van a föld. Az Úr igéje alkotta az eget, egész seregét szájának lehelete. Gy: Boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott.

5 5 É: Letekint a mennyből az Úr, És lát minden embert. Gy: Lakóhelyéből rátekint a föld minden lakójára. É: Ő formálta mindnyájuk szívét, ismeri minden tettüket. É Dicsőség az Atyának és Fiúnak és a Szentlélek Istennek. és Gy: Miképpen kezdetben volt, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen. b) Zsoltárkönyörgés (108. az énekeskönyvből*, vagy az ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) Úr Isten, kész az én szívem, És azon vagyon én lelkem c) A hét zsoltára (47. az énekeskönyvből*, vagy az ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) No minden népek Örvendezzetek, És tapsoljatok, Istent áldjátok III. IGEI RÉSZ a)***igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés (L) Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom Olvasás után L: Ez Istennek írott Igéje. Gy: Ámen. **Cs Lk 24,50-53 Józs 21 1Thessz 5,12-28 P Jn 18,33-38 Józs 22,1-8 2Thessz 1 Szo Ef 6,18-20 Józs 22,9-34 2Thessz 2,1-12 V Jn 15,26-16,4 Józs 23 2Thessz 2,13-17 H Ez 11,14-20 Józs 24,1-15 2Thessz 3,1-5 K Lk 21,12-19 Józs 24, Thessz 3,6-18 Sze Lk 12,8-12 1Móz 1,1-25 ApCsel 1,1-3 Cs ApCsel 1, Móz 1,26-31 ApCsel 1,4-11 P Jn 19, Móz 2 ApCsel 1,12-14 Szo Zak 4,1-14 1Móz 3 ApCsel 1,15-26 b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.)

6 6 c) Responzórium É majd Gy Jé - zus Krisztus, élő Is - ten - nek szent Fi - a, Ir - gal - mazz mi - ne - künk! É Ki nagy dicsőséggel fölmentél a meny-nyek-be Gy Ir - gal - mazz mi - ne - künk! É Di-cső - ség az Atyának és Fiúnak és Szent - lé- lek Is-tennek! Gy Jézus Krisztus, élő Istennek szent Fia d) Gyülekezeti ének*, majd verzikulus énekelhető az ÉVSZAKI RÉSZBŐL Cs,Szo,H,Sze,P: 359. végig vagy 1-3 Úr Jézus, aki felséggel És dicsőséggel P,V,K,Cs,Szo: 360./1-4 vagy 1-2 Szent egek, minden boldogok hajléki, A nagy király jön, nyíljatok meg néki A gyülekezet feláll. IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ (L vagy É vezeti) a) Benedictus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) ****b) A közösség imája: ha van, állandó gyülekezeti és előre kért imák; elsősorban kérő és közbenjáró imádságok

7 ****c) A Bibliaolvasó Kalauzból A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, a gyermek és felnőtt konfirmandusainkért! ****d) Saját csendes ima (végén É: Ámen.) e) Miatyánk (É: Mi Atyánk, Gy: aki a mennyekben vagy ) V. BEFEJEZŐ RÉSZ a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Gyertyagyújtó eloltja a gyertyát * É és aláhúzástól Gy. ** A hét napjai rövidítve szerepelnek. *** Minden alkalomnál bármelyik Ige lehet, vagy több is. **** Elmaradhat, különösen, ha van a nap másik áhítatánál.

8 8 Reggeli áhítat Pünkösd hetében /2015.V / I. BEVEZETŐ RÉSZ Gyertyagyújtó meggyújtja az úrasztali gyertyát. Gy/gyülekezet/ feláll. L/liturgus/ kinyitja az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél, majd továbbra is az úrasztalánál és afelé fordulva: a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) b) Reggeli dicséret (189. É/énekvezér/ és aláhúzástól Gy) E pünkösd ünnepében, E pünkösd ünnepében A gyülekezet leül. II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) b) Zsoltárkönyörgés (56. az énekeskönyvből* a jelzett versek, vagy az ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) **V,K,Cs,Szo: 1-4 vagy 1,4 Kegyelmezz meg nekem, én Istenem, Mert az ember igen kerget engem H,Sze,P: 1,5-6 ua. c) A hét zsoltára (104. az énekeskönyvből* a jelzett versek vagy az ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) V,K,Cs,Szo: 1,12-15 vagy 1,12 Áldjad lelkem az Urat és tisztöld, Dicsőségével rakva menny és föld H,Sze,P: 1,16-17 vagy 1,17 ua.

9 9 III. IGEI RÉSZ a)***igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés (L) Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom Olvasás után L: Ez Istennek írott Igéje. Gy: Ámen. V Jn 14, Móz 4 ApCsel 2,1-13 H Mt 16, Móz 5,1-6,8 ApCsel 2,14-36 K ApCsel 4, Móz 6,9-7,24 ApCsel 2,37-41 Sze ApCsel 8, Móz 8 ApCsel 2,42-47 Cs ApCsel 11,1-18 1Móz 9 ApCsel 3,1-10 P ApCsel 11, Móz 10 ApCsel 3,11-26 Szo ApCsel 18,1-11 1Móz 11 ApCsel 4,1-12 b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) c) Responzórium É majd Gy Jé - zus Krisztus, élő Is - ten - nek szent Fi - a, Ir - gal - mazz mi - ne - künk! É Ki el- küldted a vígasztaló Szentlélek a - ján -dé - kát Gy Ir - gal - mazz mi - ne - künk! É Di-cső - ség az Atyának és Fiúnak és Szent - lé- lek Is-tennek! Gy Jézus Krisztus, élő Istennek szent Fia d) Gyülekezeti ének*, majd verzikulus énekelhető az ÉVSZAKI RÉSZBŐL

10 10 V,K,Cs,Szo: 368. Jövel Szentlélek Isten, Tarts meg minket Igédben H,Sze,P: 370. Jövel, Szentlélek Úristen, Töltsd bé szíveinket épen A gyülekezet feláll. IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ (L vagy É vezeti) a) Benedictus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) ****b) A közösség imája: ha van, állandó gyülekezeti és előre kért imák; elsősorban kérő és közbenjáró imádságok ****c) A Bibliaolvasó Kalauzból A magyar református egyház közösségében, imádkozunk, Urunk, hogy a Te Szentlelked munkálja néped egységét és növelje ma is a gyülekezetet az üdvözölőkkel! ****d) Saját csendes ima (végén É: Ámen.) e) Miatyánk (É: Mi Atyánk, Gy: aki a mennyekben vagy ) V. BEFEJEZŐ RÉSZ a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Gyertyagyújtó eloltja a gyertyát * É és aláhúzástól Gy. ** A hét napjai rövidítve szerepelnek. *** Minden alkalomnál bármelyik Ige lehet, vagy több is. **** Elmaradhat, különösen, ha van a nap másik áhítatánál.

11 Reggeli áhítat Szentháromság ünnepének hetében /2015.VI.31-VII.6./ 11 I. BEVEZETŐ RÉSZ Gyertyagyújtó meggyújtja az úrasztali gyertyát. Gy/gyülekezet/ feláll. L/liturgus/ kinyitja az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél, majd továbbra is az úrasztalánál és afelé fordulva: a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) b) Reggeli dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) A gyülekezet leül. II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) b) Zsoltárkönyörgés (58. az énekeskönyvből*, vagy az ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) Ti tanácsban ülő személyek, Kik zúgolódtok ellenem c) A hét zsoltára (8. az énekeskönyvből* végig vagy 1,4-6,9, vagy az ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) Ó, felséges Úr, mi kegyes Istenünk, Mely csudálatos a te neved nékünk III. IGEI RÉSZ a)***igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés (L) Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom Olvasás után L: Ez Istennek írott Igéje. Gy: Ámen. **V Jn 3,1-8 1Móz 12 ApCsel 4,13-22 H Jer 10,6-12 1Móz 13 ApCsel 4,23-31 K Ézs 43,8-13 1Móz 14 ApCsel 4,32-37 Sze Ap Csel 17, Móz 15 ApCsel 5,1-11 Cs Ef 4,1-7 1Móz 16 ApCsel 5,12-32 P Lk 23, Móz 17 ApCsel 33-42

12 12 Szo Jn 14,7-14 1Móz 18 ApCsel 6,1-7 b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) c) Responzórium É majd Gy Jé - zus Krisztus, élő Is - ten - nek szent Fi - a, Ir - gal - mazz mi - ne - künk! É Ki hár- mas szent egységben jelentetted ki ma-ga- dat Gy Ir - gal - mazz mi - ne - künk! É Di-cső - ség az Atyának és Fiúnak és Szent - lé- lek Is-tennek! Gy Jézus Krisztus, élő Istennek szent Fia d) Gyülekezeti ének*, majd verzikulus énekelhető az ÉVSZAKI RÉSZBŐL V,K,Cs,Szo: 244./1-9 vagy 1,5,9 Áldott légy, örök Úr Isten, Ki vagy foghatatlan felségben H,Sze,P: 369./1-7 vagy 1-3 Jövel, Szentlélek Úr Isten, Lelkünknek vígassága A gyülekezet feláll. IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ (L vagy É vezeti) a) Benedictus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL)

13 ****b) A közösség imája: ha van, állandó gyülekezeti és előre kért imák; elsősorban kérő és közbenjáró imádságok ****c) A Bibliaolvasó Kalauzból A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, a Közel- Keleten üldöztetést szenvedő keresztyén testvéreinkért! ****d) Saját csendes ima (végén É: Ámen.) e) Miatyánk (É: Mi Atyánk, Gy: aki a mennyekben vagy ) V. BEFEJEZŐ RÉSZ a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Gyertyagyújtó eloltja a gyertyát * É/énekvezér/ és aláhúzástól Gy. ** A hét napjai rövidítve szerepelnek. *** Minden alkalomnál bármelyik Ige lehet, vagy több is. **** Elmaradhat, különösen, ha van a nap másik áhítatánál.

14 14 Reggeli áhítat a Hála és Szolgálat első hetében /2015.VI.7-13./ I. BEVEZETŐ RÉSZ Gyertyagyújtó meggyújtja az úrasztali gyertyát. Gy/gyülekezet/ feláll. L/liturgus/ kinyitja az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél, majd továbbra is az úrasztalánál és afelé fordulva: a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) b) Reggeli dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) A gyülekezet leül. II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) b) Zsoltárkönyörgés (57. az énekeskönyvből*, vagy az ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) Irgalmazz, Uram, irgalmazz nekem, Mert tebenned bízik az én lelkem c) A hét zsoltára (37. az énekeskönyvből*, vagy az ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) Ne bosszankodjál a gonosztevőkre, Midőn őnékik jól vagyon dolguk III. IGEI RÉSZ a)***igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés (L) Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom Olvasás után L: Ez Istennek írott Igéje. Gy: Ámen. **V Lk 16, Móz 19 ApCsel 6,8-15 H Lk 10,1-9 1Móz 20 ApCsel 7,1-19 K Jer 36, Móz 21 ApCsel 7,30-60 Sze 1Thessz 2,1-8 1Móz 22 ApCsel 8,1-25 Cs Jn 21, Móz 23 ApCsel 8,26-40 P Lk 22, Móz 24,1-27 ApCsel 9,1-22 Szo Fil 1,12-18a 1Móz 24,28-67 ApCsel 9,23-30

15 15 b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) d) Gyülekezeti ének*, majd verzikulus énekelhető az ÉVSZAKI RÉSZBŐL V,K,Cs,Szo: 380/1-7 vagy 1-2,7 Semmit ne bánkódjál Krisztus szent serege Mert nem árthat néked senki gyűlölsége H,Sze,P: 397 végig vagy 1,4-5 Ó, Sion, ébredj, töltsd be küldetésed A gyülekezet feláll. IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ (L vagy É vezeti) a) Benedictus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) ****b) A közösség imája: ha van, állandó gyülekezeti és előre kért imák; elsősorban kérő és közbenjáró imádságok ****c) A Bibliaolvasó Kalauzból A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, a családok hitbeli gyarapodásáért, a gyermekek hitben való neveléséért, és azokért, akik házasságra készülnek! e) Miatyánk (É: Mi Atyánk, Gy: aki a mennyekben vagy ) V. BEFEJEZŐ RÉSZ a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Gyertyagyújtó eloltja a gyertyát * É/énekvezér/ és aláhúzástól Gy. ** A hét napjai rövidítve szerepelnek. *** Minden alkalomnál bármelyik Ige lehet, vagy több is. **** Elmaradhat, különösen, ha van a nap másik áhítatánál.

16 16 Reggeli áhítat a Hála és Szolgálat második hetében /2015.VI.14-VI.20./ I. BEVEZETŐ RÉSZ Gyertyagyújtó meggyújtja az úrasztali gyertyát. Gy/gyülekezet/ feláll. L/liturgus/ kinyitja az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél, majd továbbra is az úrasztalánál és afelé fordulva: a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) b) Reggeli dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) A gyülekezet leül. II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) b) Zsoltárkönyörgés (43. az énekeskönyvből* végig vagy 1-3, vagy az ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) Ítélj meg engemet, Úr Isten, És fogadd fel én ügyemet c) A hét zsoltára (101. az énekeskönyvből* végig vagy 1-3,6, vagy az ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) Mindenek előtte irgalmasságról, Lészen éneklésem az igazságról III. IGEI RÉSZ a)***igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés (L) Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom Olvasás után L: Ez Istennek írott Igéje. Gy: Ámen. **V Lk 14, Móz 25 ApCsel 9,31-43 H Péld 9,1-10 1Móz 26 ApCsel 10,1-16 K 2Móz 2, Móz 27,1-33 ApCsel 10,17-23a Sze 1Sám 1,1-11 1Móz 27,34-46 ApCsel 20,23b-48 Cs Mt 15, Móz 28 ApCsel 11,1-18 P Lk Móz 29 ApCsel 11,19-30 Szo Jer 31,8-14 1Móz 30,1-24 ApCsel 12,1-19

17 17 b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) d) Gyülekezeti ének*, majd verzikulus énekelhető az ÉVSZAKI RÉSZBŐL V,K,Cs,Szo: 445. végig vagy 1,5-6 Szólsz hozzám Istenem, s én választ adni készen H,Sze,P: 481. végig vagy 1-2 Ó felséges Úr, egek királya! Nagyságod a menny és föld csudálja A gyülekezet feláll. IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ (L vagy É vezeti) a) Benedictus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) ****b) A közösség imája: ha van, állandó gyülekezeti és előre kért imák; elsősorban kérő és közbenjáró imádságok ****c) A Bibliaolvasó Kalauzból A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, hogy élő hitű presbiterek szolgáljanak a gyülekezetekben, egyetértésben a lelkipásztorokkal! ****d) Saját csendes ima (végén É: Ámen.) e) Miatyánk (É: Mi Atyánk, Gy: aki a mennyekben vagy ) V. BEFEJEZŐ RÉSZ a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Gyertyagyújtó eloltja a gyertyát * É/énekvezér/ és aláhúzástól Gy. ** A hét napjai rövidítve szerepelnek. *** Minden alkalomnál bármelyik Ige lehet, vagy több is. **** Elmaradhat, különösen, ha van a nap másik áhítatánál.

18 18 Reggeli áhítat a Hála és Szolgálat harmadik hetében /2015.VI / I. BEVEZETŐ RÉSZ Gyertyagyújtó meggyújtja az úrasztali gyertyát. Gy/gyülekezet/ feláll. L/liturgus/ kinyitja az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél, majd továbbra is az úrasztalánál és afelé fordulva: a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) b) Reggeli dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) A gyülekezet leül. II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) b) Zsoltárkönyörgés (17. az énekeskönyvből* végig vagy 1-3, vagy az ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) Hallgasd meg igazságomat, Én kiáltásom, Uram, értsd meg c) A hét zsoltára (31. az énekeskönyvből* a jelzett versek, vagy az ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) **V,K,Cs,Szo: 1-13 vagy 1-3 Uram, én csak tebenned bíztam, Őrizz meg H,Sze,P: 1,15-19 ua III. IGEI RÉSZ a)***igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés (L) Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom Olvasás után L: Ez Istennek írott Igéje. Gy: Ámen. V Lk 15,1-3,11b-32 1Móz 30,25-43 ApCsel 12,20-25 H Lk 5, Móz 31,1-21 ApCsel 13,1-12 K 2Móz 32,20-33,1 1Móz 31,22-54 ApCsel 13,13-37 Sze ApCsel 19,1-7 1Móz 32,1-22 ApCsel 13,38-52 Cs 1Tim 6, Móz 32,23-33 ApCsel14,1-7 P Mt 27, Móz 33 ApCsel 14,8-18

19 19 Szo Jer 17,5-13 1Móz 34 ApCsel 14,19-28 b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) d) Gyülekezeti ének*, majd verzikulus énekelhető az ÉVSZAKI RÉSZBŐL V,K,Cs,Szo: 432. végig vagy 1-4,9 Mi kegyes Atyánk, bölcsességnek Ura És mindeneknek nagy bölcs tanítója H,Sze,P: 378. végig vagy 1,6-7 Adjunk hálát mindnyájan, Az Atya Úr Istennek A gyülekezet feláll. IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ (L vagy É vezeti) a) Benedictus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) ****b) A közösség imája: ha van, állandó gyülekezeti és előre kért imák; elsősorban kérő és közbenjáró imádságok ****c) A Bibliaolvasó Kalauzból A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, a családokat támogató református lelkigondozó szakemberek szolgálatáért! ****d) Saját csendes ima (végén É: Ámen.) e) Miatyánk (É: Mi Atyánk, Gy: aki a mennyekben vagy ) V. BEFEJEZŐ RÉSZ a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Gyertyagyújtó eloltja a gyertyát * É/énekvezér/ és aláhúzástól Gy. ** A hét napjai rövidítve szerepelnek. *** Minden alkalomnál bármelyik Ige lehet, vagy több is. **** Elmaradhat, különösen, ha van a nap másik áhítatánál.

20 20 Reggeli áhítat a Hála és Szolgálat negyedik hetében /2014.VI.28-VII.4./ I. BEVEZETŐ RÉSZ Gyertyagyújtó meggyújtja az úrasztali gyertyát. Gy/gyülekezet/ feláll. L/liturgus/ kinyitja az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél, majd továbbra is az úrasztalánál és afelé fordulva: a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) b) Reggeli dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) A gyülekezet leül. II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) b) Zsoltárkönyörgés (141. az énekeskönyvből*, vagy az ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) Tehozzád kiáltok, Úr Isten, Siess énhozzám, ne késsel c) A hét zsoltára (112. az énekeskönyvből*, vagy az ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) Boldog az ember, ki az Istent Féli, tiszteli szíve szerént III. IGEI RÉSZ a)***igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés (L) Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom Olvasás után L: Ez Istennek írott Igéje. Gy: Ámen. **V Lk 6, Móz 35 ApCsel 15,1-21 H Lk 5, Móz 36 ApCsel 15,22-35 K Neh 9,1-3, Móz 37 ApCsel 15,36-41 Sze Mk 11, Móz 38 ApCsel 16,1-10 Cs 1Kor 12, Móz 39 ApCsel 16,11-24 P Lk 23, Móz 40 ApCsel 16,25-40 Szo 2Kor Móz 41,1-36 ApCsel 17,1-9

21 21 b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) d) Gyülekezeti ének*, majd verzikulus énekelhető az ÉVSZAKI RÉSZBŐL V,K,Cs,Szo: 477. végig vagy 1,4,7 Halld meg, Uram, esedezésünket, Irgalmadból szánd meg mi ügyünket H,Sze,P: 480. végig vagy 1-2,5 Ó, könyörgést meghallgató, Édes Atya, mindenható A gyülekezet feláll. IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ (L vagy É vezeti) a) Benedictus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) ****b) A közösség imája: ha van, állandó gyülekezeti és előre kért imák; elsősorban kérő és közbenjáró imádságok ****c) A Bibliaolvasó Kalauzból A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, a gyülekezetek békességéért! ****d) Saját csendes ima (végén É: Ámen.) e) Miatyánk (É: Mi Atyánk, Gy: aki a mennyekben vagy ) V. BEFEJEZŐ RÉSZ a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Gyertyagyújtó eloltja a gyertyát * É/énekvezér/ és aláhúzástól Gy. ** A hét napjai rövidítve szerepelnek. *** Minden alkalomnál bármelyik Ige lehet, vagy több is. **** Elmaradhat, különösen, ha van a nap másik áhítatánál.

22 22 Napközi áhítat Mennybemenetel idejében /2015.V.14-V.23./ I. BEVEZETŐ RÉSZ Gyertyagyújtó meggyújtja az úrasztali gyertyát. Gy/gyülekezet/ feláll. L/liturgus/ kinyitja az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél, majd továbbra is az úrasztalánál és afelé fordulva: a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) b) Napközi dicséret (187, É/énekvezér/ és aláhúzástól Gy) E húsvét ünnepében, E húsvét ünnepében A gyülekezet leül. II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ a) Évszaki zsoltár (135. zsoltárból, É és Gy) É: Mennybemenetel ünnepének idejében a zsoltár szavaival mondjuk: Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek az Úr nevét, Gy: dicsérjétek az Urat, akik szolgái vagytok, akik ott álltok az Úr házában, Istenünk házának udvaraiban! É: Dicsérjétek az Urat, mert jó az Úr, zengjétek nevét, Gy: mert az gyönyörűséges! Tudom én, hogy milyen nagy az Úr, nagyobb a mi Urunk minden istennél. É: Amit csak akar az Úr, megteszi az égen és a földön és a mélységes tengerekben. Gy: Uram, neved örökkévaló, Uram, téged fognak emlegetni nemzedékről nemzedékre.

23 23 É: Mert igazságot szolgáltat népének az Úr, és megkönyörül szolgáin. É és Gy: Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben volt, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen. b) Zsoltárkönyörgés (13. az énekeskönyvből*, vagy az ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) Míglen felejtesz el, Uram, Míg nem emlékezel rólam? c) A hét zsoltára (124. az énekeskönyvből*, vagy az ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) Az Izráel ezt nyilván mondhatja: Ha az Isten nem lett volna velünk III. IGEI RÉSZ a)***igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés (L) Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom Olvasás után L: Ez Istennek írott Igéje. Gy: Ámen. **Cs Lk 24,50-53 Józs 21 1Thessz 5,12-28 P Jn 18,33-38 Józs 22,1-8 2Thessz 1 Szo Ef 6,18-20 Józs 22,9-34 2Thessz 2,1-12 V Jn 15,26-16,4 Józs 23 2Thessz 2,13-17 H Ez 11,14-20 Józs 24,1-15 2Thessz 3,1-5 K Lk 21,12-19 Józs 24, Thessz 3,6-18 Sze Lk 12,8-12 1Móz 1,1-25 ApCsel 1,1-3 Cs ApCsel 1, Móz 1,26-31 ApCsel 1,4-11 P Jn 19, Móz 2 ApCsel 1,12-14 Szo Zak 4,1-14 1Móz 3 ApCsel 1,15-26 b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) c) Gyülekezeti ének*, majd verzikulus énekelhető az ÉVSZAKI RÉSZBŐL Cs,Szo,H,Sze,P: 358. A Krisztus mennybe felméne, Hogy nékünk helyet szerzene P,V,K,Cs,Szo: 361. végig vagy 1-2,4 Vedd el jutalmadat, Krisztus, ki magadat

24 24 d) Igei hitvallás É: Gy: Lévén annakokáért nagy főpapunk, a ki áthatolt az egeken, Jézus, az Istennek Fia, ragaszkodjunk vallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, a ki ne tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem a ki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül. Ámen. (Zsid 4,14-16) A gyülekezet feláll. IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ (L vagy É vezeti) ****a) A közösség imája: ha van, állandó gyülekezeti és előre kért imák ****b) A Bibliaolvasó Kalauzból A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, a gyermek és felnőtt konfirmandusainkért! ****c) Saját csendes ima (végén É: Ámen.) d) Miatyánk (É: Mi Atyánk, Gy: aki a mennyekben vagy ) V. BEFEJEZŐ RÉSZ a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) c) Befejező könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Gyertyagyújtó eloltja a gyertyát * É és aláhúzástól Gy. ** A hét napjai rövidítve szerepelnek. *** Minden alkalomnál bármelyik Ige lehet, vagy több is. **** Elmaradhat, különösen, ha van a nap másik áhítatánál.

25 25 I. BEVEZETŐ RÉSZ Napközi áhítat Pünkösd hetében /2015.V / Gyertyagyújtó meggyújtja az úrasztali gyertyát. Gy/gyülekezet/ feláll. L/liturgus/ kinyitja az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél, majd továbbra is az úrasztalánál és afelé fordulva: a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) b) Napközi dicséret (188. É/énekvezér/ és aláhúzástól Gy) E pünkösd ünnepében, E pünkösd ünnepében A gyülekezet leül. II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) b) Zsoltárkönyörgés (69. az énekeskönyvből* a jelzett versek, vagy az ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) **V,K,Cs,Szo: 1-3,7 vagy 1,7 Úr Isten, segíts és tarts meg engem Mert a vizek szinte a lelkemig értek H,Sze,P: 1,4-6 vagy 1,6 ua. c) A hét zsoltára (118. az énekeskönyvből* a jelzett versek, vagy az ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) V,K,Cs,Szo: 1-7 vagy 1,3,7 Adjatok hálákat az Úrnak, Mert nagy H,Sze,P: 1,8-13 vagy 1,8 ua. III. IGEI RÉSZ a)***igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés (L) Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom Olvasás után L: Ez Istennek írott Igéje. Gy: Ámen. V Jn 14, Móz 4 ApCsel 2,1-13 H Mt 16, Móz 5,1-6,8 ApCsel 2,14-36 K ApCsel 4, Móz 6,9-7,24 ApCsel 2,37-41 Sze ApCsel 8, Móz 8 ApCsel 2,42-47

26 26 Cs ApCsel 11,1-18 1Móz 9 ApCsel 3,1-10 P ApCsel 11, Móz 10 ApCsel 3,11-26 Szo ApCsel 18,1-11 1Móz 11 ApCsel 4,1-12 b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) c) Gyülekezeti ének*, majd verzikulus énekelhető az ÉVSZAKI RÉSZBŐL V,K,Cs,Szo: 377 Szentlélek, végy körül bennünket, Szenteld meg H,Sze,P: 371 Jézus Krisztus, egy Mesterünk, Mennyei szent bölcsességünk d) Igei hitvallás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) A gyülekezet feláll. IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ (L vagy É vezeti) ****a) A közösség imája: ha van, állandó gyülekezeti és előre kért imák ****b) A Bibliaolvasó Kalauzból A magyar református egyház közösségében, imádkozunk, Urunk, hogy a Te Szentlelked munkálja néped egységét és növelje ma is a gyülekezetet az üdvözölőkkel! ****c) Saját csendes ima (végén É: Ámen.) d) Miatyánk (É: Mi Atyánk, Gy: aki a mennyekben vagy ) V. BEFEJEZŐ RÉSZ a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) c) Befejező könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Gyertyagyújtó eloltja a gyertyát * É és aláhúzástól Gy. ** A hét napjai rövidítve szerepelnek. *** Minden alkalomnál bármelyik Ige lehet, vagy több is. **** Elmaradhat, különösen, ha van a nap másik áhítatánál.

27 Napközi áhítat Szentháromság ünnepének hetében /2015.V.31-VI.6./ I. BEVEZETŐ RÉSZ Gyertyagyújtó meggyújtja az úrasztali gyertyát. Gy/gyülekezet/ feláll. L/liturgus/ kinyitja az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél, majd továbbra is az úrasztalánál és afelé fordulva: a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) b) Napközi dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) A gyülekezet leül. II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) b) Zsoltárkönyörgés (86. az énekeskönyvből* a jelzett versek, vagy az ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) **V,K,Cs,Szo: 1-5 vagy 1-3 Hajtsd hozzám, Uram, füledet, És hallgasd meg kérésemet H,Sze,P: 1,6-8 vagy 1,6 ua. c) A hét zsoltára (67. az énekeskönyvből*, vagy az ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) Úr Isten, áldj meg jóvoltodból, És kegyesen fordulj hozzánk III. IGEI RÉSZ a)***igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés (L) Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom Olvasás után L: Ez Istennek írott Igéje. Gy: Ámen. V Jn 3,1-8 1Móz 12 ApCsel 4,13-22 H Jer 10,6-12 1Móz 13 ApCsel 4,23-31 K Ézs 43,8-13 1Móz 14 ApCsel 4,32-37 Sze Ap Csel 17, Móz 15 ApCsel 5,1-11 Cs Ef 4,1-7 1Móz 16 ApCsel 5,12-32 P Lk 23, Móz 17 ApCsel

28 28 Szo Jn 14,7-14 1Móz 18 ApCsel 6,1-7 b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) c) Gyülekezeti ének*, majd verzikulus énekelhető az ÉVSZAKI RÉSZBŐL V,K,Cs,Szo: 246. Adj, Úr Isten, nékünk Szentlelket, Szent igédben építs meg minket H,Sze,P: 232. Hiszek a mennybéli egy Istenben, Mindenható és kegyelmes Atyában d) Igei hitvallás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) A gyülekezet feláll. IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ (L vagy É vezeti) ****a) A közösség imája: ha van, állandó gyülekezeti és előre kért imák ****b) A Bibliaolvasó Kalauzból A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, a Közel- Keleten üldöztetést szenvedő keresztyén testvéreinkért! ****c) Saját csendes ima (végén É: Ámen.) d) Miatyánk (É: Mi Atyánk, Gy: aki a mennyekben vagy ) V. BEFEJEZŐ RÉSZ a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) c) Befejező könyörgés (ld az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Gyertyagyújtó eloltja a gyertyát * É /énekvezér/ és aláhúzástól Gy. ** A hét napjai rövidítve szerepelnek. *** Minden alkalomnál bármelyik Ige lehet, vagy több is. **** Elmaradhat, különösen, ha van a nap másik áhítatánál.

29 29 Napközi áhítat a Hála és Szolgálat első hetében /2014.VI.7-13./ I. BEVEZETŐ RÉSZ Gyertyagyújtó meggyújtja az úrasztali gyertyát. Gy/gyülekezet/ feláll. L/liturgus/ kinyitja az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél, majd továbbra is az úrasztalánál és afelé fordulva: a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) b) Napközi dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) A gyülekezet leül. II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) b) Zsoltárkönyörgés (52. az énekeskönyvből*, vagy az ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) Mit dicsekedel gonoszságban, Te hatalmaskodó c) A hét zsoltára (89. az énekeskönyvből* végig vagy 1,7, vagy az ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) Az Úrnak irgalmát örökké éneklem, És hűséges voltát III. IGEI RÉSZ a)***igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés (L) Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom Olvasás után L: Ez Istennek írott Igéje. Gy: Ámen. **V Lk 16, Móz 19 ApCsel 6,8-15 H Lk 10,1-9 1Móz 20 ApCsel 7,1-19 K Jer 36, Móz 21 ApCsel 7,30-60 Sze 1Thessz 2,1-8 1Móz 22 ApCsel 8,1-25 Cs Jn 21, Móz 23 ApCsel 8,26-40 P Lk 22, Móz 24,1-27 ApCsel 9,1-22 Szo Fil 1,12-18a 1Móz 24,28-67 ApCsel 9,23-30

30 30 b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) c) Gyülekezeti ének*, majd verzikulus énekelhető az ÉVSZAKI RÉSZBŐL V,K,Cs,Szo: 379. Emlékezzél, Úr Isten, híveidről Lelki-testi sokféle szükséginkről H,Sze,P: 391. végig vagy 1,5-7 Vedd el, Úr Isten, rólunk haragodat, És a te kemény, véres ostorodat d) Igei hitvallás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) A gyülekezet feláll. IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ (L vagy É vezeti) ****a) A közösség imája: ha van, állandó gyülekezeti és előre kért imák ****b) A Bibliaolvasó Kalauzból A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, a családok hitbeli gyarapodásáért, a gyermekek hitben való neveléséért, és azokért, akik házasságra készülnek! ****c) Saját csendes ima (végén É: Ámen.) d) Miatyánk (É: Mi Atyánk, Gy: aki a mennyekben vagy ) V. BEFEJEZŐ RÉSZ a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) c) Befejező könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Gyertyagyújtó eloltja a gyertyát * É/énekvezér/ és aláhúzástól Gy. ** A hét napjai rövidítve szerepelnek. *** Minden alkalomnál bármelyik Ige lehet, vagy több is. **** Elmaradhat, különösen, ha van a nap másik áhítatánál.

31 31 Napközi áhítat a Hála és Szolgálat második hetében /2015.VI.14-VI.20./ I. BEVEZETŐ RÉSZ Gyertyagyújtó meggyújtja az úrasztali gyertyát. Gy/gyülekezet/ feláll. L/liturgus/ kinyitja az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél, majd továbbra is az úrasztalánál és afelé fordulva: a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) b) Napközi dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) A gyülekezet leül. II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) b) Zsoltárkönyörgés (142. az énekeskönvből*, vagy az ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) Én az Úrhoz felkiálték, Kiáltván néki könyörgék c) A hét zsoltára (136. az énekeskönyvből* végig vagy 1-4,26, vagy az ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) Dicsérjétek az Urat, Mert ő jó kedvet mutat III. IGEI RÉSZ a)***igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés (L) Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom Olvasás után L: Ez Istennek írott Igéje. Gy: Ámen. **V Lk 14, Móz 25 ApCsel 9,31-43 H Péld 9,1-10 1Móz 26 ApCsel 10,1-16 K 2Móz 2, Móz 27,1-33 ApCsel 10,17-23a Sze 1Sám 1,1-11 1Móz 27,34-46 ApCsel 20,23b-48 Cs Mt 15, Móz 28 ApCsel 11,1-18 P Lk Móz 29 ApCsel 11,19-30 Szo Jer 31,8-14 1Móz 30,1-24 ApCsel 12,1-19

32 32 b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) c) Gyülekezeti ének*, majd verzikulus énekelhető az ÉVSZAKI RÉSZBŐL V,K,Cs,Szo: 387. végig vagy 1-3,10 Úr Isten, légy most mivelünk, Mert sokan támadtanak ellenünk H,Sze,P: 384. végig vagy 1-5 Sok ínségünkben hozzád kiáltunk, Felséges Úr Isten Mert parancsoltad, hogy megkeressünk d) Igei hitvallás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) A gyülekezet feláll. IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ (L vagy É vezeti) ****a) A közösség imája: ha van, állandó gyülekezeti és előre kért imák ****b) A Bibliaolvasó Kalauzból A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, hogy élő hitű presbiterek szolgáljanak a gyülekezetekben, egyetértésben a lelkipásztorokkal! ****c) Saját csendes ima (végén É: Ámen.) d) Miatyánk (É: Mi Atyánk, Gy: aki a mennyekben vagy ) V. BEFEJEZŐ RÉSZ a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) c) Befejező könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Gyertyagyújtó eloltja a gyertyát * É/énekvezér/ és aláhúzástól Gy. ** A hét napjai rövidítve szerepelnek. *** Minden alkalomnál bármelyik Ige lehet, vagy több is. **** Elmaradhat, különösen, ha van a nap másik áhítatánál.

33 33 Napközi áhítat a Hála és Szolgálat harmadik hetében /2014.VI / I. BEVEZETŐ RÉSZ Gyertyagyújtó meggyújtja az úrasztali gyertyát. Gy/gyülekezet/ feláll. L/liturgus/ kinyitja az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél, majd továbbra is az úrasztalánál és afelé fordulva: a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) b) Napközi dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) A gyülekezet leül. II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) b) Zsoltárkönyörgés (60. az énekeskönyvből*, vagy az ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) Minket, Úr Isten, elhagyál, És reánk megharagudtál c) A hét zsoltára (32. az énekeskönyvből* végig vagy 1,4-6, vagy az ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) Ó, mely boldog az oly ember éltébe Akit a Isten bevett kegyelmébe III. IGEI RÉSZ a)***igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés (L) Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom Olvasás után L: Ez Istennek írott Igéje. Gy: Ámen. **V Lk 15,1-3,11b-32 1Móz 30,25-43 ApCsel 12,20-25 H Lk 5, Móz 31,1-21 ApCsel 13,1-12 K 2Móz 32,20-33,1 1Móz 31,22-54 ApCsel 13,13-37 Sze ApCsel 19,1-7 1Móz 32,1-22 ApCsel 13,38-52 Cs 1Tim 6, Móz 32,23-33 ApCsel14,1-7 P Mt 27, Móz 33 ApCsel 14,8-18 Szo Jer 17,5-13 1Móz 34 ApCsel 14,19-28

34 34 b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) c) Gyülekezeti ének*, majd verzikulus énekelhető az ÉVSZAKI RÉSZBŐL V,K,Cs,Szo: 434. Vezess Jézusunk, S véled indulunk H,Sze,P: 444. végig vagy 1-5,8 Ó, Istennek választott kedves népe, Kit ékesít szentséges lelki képe d) Igei hitvallás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) A gyülekezet feláll. IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ (L vagy É vezeti) ****a) A közösség imája: ha van, állandó gyülekezeti és előre kért imák ****b) A Bibliaolvasó Kalauzból A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, a családokat támogató református lelkigondozó szakemberek szolgálatáért! ****c) Saját csendes ima (végén É: Ámen.) d) Miatyánk (É: Mi Atyánk, Gy: aki a mennyekben vagy ) V. BEFEJEZŐ RÉSZ a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) c) Befejező könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Gyertyagyújtó eloltja a gyertyát * É /énekvezér/ és aláhúzástól Gy. ** A hét napjai rövidítve szerepelnek. *** Minden alkalomnál bármelyik Ige lehet, vagy több is. **** Elmaradhat, különösen, ha van a nap másik áhítatánál.

35 35 Napközi áhítat a Hála és Szolgálat negyedik hetében /2014.VI.28-VII.4/ I. BEVEZETŐ RÉSZ Gyertyagyújtó meggyújtja az úrasztali gyertyát. Gy/gyülekezet/ feláll. L/liturgus/ kinyitja az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél, majd továbbra is az úrasztalánál és afelé fordulva: a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) b) Napközi dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) A gyülekezet leül. II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) b) Zsoltárkönyörgés (7. az énekeskönyvből* végig vagy 1, vagy az ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) Ó én Uram és én Istenem, Tebenned vagyon reménységem c) A hét zsoltára (134. az énekeskönyvből*, vagy az ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) Úrnak szolgái mindnyájan, Áldjátok az Urat vígan III. IGEI RÉSZ a)***igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés (L) Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom Olvasás után L: Ez Istennek írott Igéje. Gy: Ámen. **V Lk 6, Móz 35 ApCsel 15,1-21 H Lk 5, Móz 36 ApCsel 15,22-35 K Neh 9,1-3, Móz 37 ApCsel 15,36-41 Sze Mk 11, Móz 38 ApCsel 16,1-10 Cs 1Kor 12, Móz 39 ApCsel 16,11-24 P Lk 23, Móz 40 ApCsel 16,25-40 Szo 2Kor Móz 41,1-36 ApCsel 17,1-9

36 36 b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) c) Gyülekezeti ének*, majd verzikulus énekelhető az ÉVSZAKI RÉSZBŐL V,K: 476./1-7,11 vagy 1-3,11 Siess nagy Úr Isten én segítségemre És légy figyelmetes az én beszédemre Cs,Szo: 476./8-11 A te népeidet, Uram, immár szánd meg, Súlyos ostorodat H,Sze,P: 474. Istennel járni, lakozni Szent élettel illatozni d) Igei hitvallás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) A gyülekezet feláll. IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ (L vagy É vezeti) ****a) A közösség imája: ha van, állandó gyülekezeti és előre kért imák ****b) A Bibliaolvasó Kalauzból A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, a gyülekezetek békességéért! ****c) Saját csendes ima (végén É: Ámen.) d) Miatyánk (É: Mi Atyánk, Gy: aki a mennyekben vagy ) V. BEFEJEZŐ RÉSZ a) Záróének (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) b) Áldás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) c) Befejező könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Gyertyagyújtó eloltja a gyertyát * É /énekvezér/ és aláhúzástól Gy. ** A hét napjai rövidítve szerepelnek. *** Minden alkalomnál bármelyik Ige lehet, vagy több is. **** Elmaradhat, különösen, ha van a nap másik áhítatánál.

37 Esti áhítat Mennybemenetel idejében /2014.V.14-V.23./ 37 I. BEVEZETŐ RÉSZ Gyertyagyújtó meggyújtja az úrasztali gyertyát. Gy/gyülekezet/ feláll. L/liturgus/ kinyitja az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél, majd továbbra is az úrasztalánál és afelé fordulva: a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) b) Esti dicséret (468. É/énekvezér/ és aláhúzástól Gy) Zengd Jézus nevét, zengd világ, őt angyalok áldjátok A gyülekezet leül. II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ a) Évszaki zsoltár (98, É és Gy) É: Mennybemenetel ünnepének idejében a zsoltár szavaival mondjuk: Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodákat tett! Gy: Szabadulást szerzett jobbja, az ő szent karja. É: Megmutatta szabadít erejét az Úr, a népek szeme előtt nyilvánvalóvá tette igazságát. Gy: Hűséggel és szeretettel gondolt Izráel házára, és látták a földön mindenütt Istenünk szabadítását. É: Ujjongjatok az Úr előtt az egész földön! Örvendezve vigadjatok, zsoltárt zengjetek! Gy: Énekeljetek az Úrnak hárfakísérettel, hárfakísérettel zengő éneket! É: Harsonákkal és kürtzengéssel ujjongjatok a király, az Úr előtt!

38 38 Gy: Zúgjon a tenger a bene levőkkel, a földkerekség és a rajta lakók! É: Tapsoljanak a folyamok, a hegyek mind ujjongjanak az Úr előtt, mert eljön, hogy ítélkezzék a földön Gy: Igazságosan ítéli a világot, pártatlanul a népeket. É és Gy: Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentlélek Istennek. Miképpen kezdetben volt, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen. b) Zsoltárkönyörgés (28. az énekeskönyvből*, vagy az ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) Hozzád kiáltok, kegyes Uram, Én segítségem és kőváram c) A hét zsoltára (139. az énekeskönyvből* a jelzett versek, vagy az ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) **Cs,Szo,H,Sze,P: 1-4,14 Uram, te megvizsgálsz engem, Megismersz mindent énbennem P,V,K,Cs,Szo: 1,5-10 ua. III. IGEI RÉSZ a)***igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés (L) Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom Olvasás után L: Ez Istennek írott Igéje. Gy: Ámen. **Cs Lk 24,50-53 Józs 21 1Thessz 5,12-28 P Jn 18,33-38 Józs 22,1-8 2Thessz 1 Szo Ef 6,18-20 Józs 22,9-34 2Thessz 2,1-12 V Jn 15,26-16,4 Józs 23 2Thessz 2,13-17 H Ez 11,14-20 Józs 24,1-15 2Thessz 3,1-5 K Lk 21,12-19 Józs 24, Thessz 3,6-18 Sze Lk 12,8-12 1Móz 1,1-25 ApCsel 1,1-3 Cs ApCsel 1, Móz 1,26-31 ApCsel 1,4-11 P Jn 19, Móz 2 ApCsel 1,12-14 Szo Zak 4,1-14 1Móz 3 ApCsel 1,15-26

39 39 b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) d) Gyülekezeti ének*, majd verzikulus énekelhető az ÉVSZAKI RÉSZBŐL Cs,Szo,H,Sze,P:359./1,4-5 vagy 1,5 Úr Jézus, aki felséggel, És dicsőséggel P,V,K,Cs,Szo: 360./1,5-6 Szent egek, minden boldogok hajléki, A nagy király jön A gyülekezet feláll. e) Nicea-Konstantinápolyi Hitvallás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ (L vagy É vezeti) a) Magnificat (olvasva vagy énekelve ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) ****b) A közösség imája: ha van, állandó gyülekezeti és előre kért imák; elsősorban bűnvalló és hálaadó imádságok. ****c) A Bibliaolvasó Kalauzból A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, a gyermek és felnőtt konfirmandusainkért! ****d) Saját csendes ima (végén É: Ámen.) e) Miatyánk (É: Mi Atyánk, Gy: aki a mennyekben vagy ) V. BEFEJEZŐ RÉSZ Benedicamus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Gyertyagyújtó eloltja a gyertyát * É és aláhúzástól Gy. ** A hét napjai rövidítve szerepelnek. *** Minden alkalomnál bármelyik Ige lehet, vagy több is. **** Elmaradhat, különösen, ha van a nap másik áhítatánál.

40 40 I. BEVEZETŐ RÉSZ Esti áhítat Pünkösd hetében /2015.V.24-VI.30./ Gyertyagyújtó meggyújtja az úrasztali gyertyát. Gy/gyülekezet/ feláll. L/liturgus/ kinyitja az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél, majd továbbra is az úrasztalánál és afelé fordulva: a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) b) Esti dicséret (346. É/énekvezér/ és aláhúzástól Gy) Győzhetetlen én kőszálom, Védelmezőm és kővárom A gyülekezet leül. II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) b) Zsoltárkönyörgés (27. az énekeskönyvből* a jelzett versek, vagy az ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) **V,K,Cs,Szo: 1-4 vagy 1-2 Az Úr Isten az én világosságom, És idvességem, hát kitől félnék? H,Sze,P: 1,5-7 vagy 1,7 ua c) A hét zsoltára (84. az énekeskönyvből* végig vagy 1,5-6, vagy az ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL Ó, seregeknek Istene, Mely kedves gyönyörűsége III. IGEI RÉSZ a)***igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés (L) Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom Olvasás után L: Ez Istennek írott Igéje. Gy: Ámen. V Jn 14, Móz 4 ApCsel 2,1-13 H Mt 16, Móz 5,1-6,8 ApCsel 2,14-36 K ApCsel 4, Móz 6,9-7,24 ApCsel 2,37-41 Sze ApCsel 8, Móz 8 ApCsel 2,42-47

41 41 Cs ApCsel 11,1-18 1Móz 9 ApCsel 3,1-10 P ApCsel 11, Móz 10 ApCsel 3,11-26 Szo ApCsel 18,1-11 1Móz 11 ApCsel 4,1-12 b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) d) Gyülekezeti ének*, majd verzikulus énekelhető az ÉVSZAKI RÉSZBŐL V,K,Cs,Szo: 373. Jövel, teremtő Szentlélek, És híveiddel légy vélek H,Sze,P: 375. végig vagy 1-3,5-7 Jézus az ígéretet, Ím bételjesítetted A gyülekezet feláll. e) Nicea-Konstantinápolyi Hitvallás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ (L vagy É vezeti) a) Magnificat (olvasva vagy énekelve ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) ****b) A közösség imája: ha van, állandó gyülekezeti és előre kért imák; elsősorban bűnvalló és hálaadó imádságok. ****c) A Bibliaolvasó Kalauzból A magyar református egyház közösségében, imádkozunk, Urunk, hogy a Te Szentlelked munkálja néped egységét és növelje ma is a gyülekezetet az üdvözölőkkel! ****d) Saját csendes ima (végén É: Ámen.) e) Miatyánk (É: Mi Atyánk, Gy: aki a mennyekben vagy ) V. BEFEJEZŐ RÉSZ Benedicamus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Gyertyagyújtó eloltja a gyertyát * É és aláhúzástól Gy. ** A hét napjai rövidítve szerepelnek. *** Minden alkalomnál bármelyik Ige lehet, vagy több is. **** Elmaradhat, különösen, ha van a nap másik áhítatánál.

42 42 Esti áhítat Szentháromság ünnepének hetében /2015.V.31-VI.6./ I. BEVEZETŐ RÉSZ Gyertyagyújtó meggyújtja az úrasztali gyertyát. Gy/gyülekezet/ feláll. L/liturgus/ kinyitja az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél, majd továbbra is az úrasztalánál és afelé fordulva: a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) b) Esti dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) A gyülekezet leül. II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) b) Zsoltárkönyörgés (64. az énekeskönyvből*, vagy az ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) Hallgasd meg, Uram, könyörgésem, Tarts meg ellenségem ellen c) A hét zsoltára (148. az énekeskönyvből*, vagy az ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) No dicsérjétek mindnyájan, Az Urat a mennyországban III. IGEI RÉSZ a)***igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés (L) Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom Olvasás után L: Ez Istennek írott Igéje. Gy: Ámen. **V Jn 3,1-8 1Móz 12 ApCsel 4,13-22 H Jer 10,6-12 1Móz 13 ApCsel 4,23-31 K Ézs 43,8-13 1Móz 14 ApCsel 4,32-37 Sze Ap Csel 17, Móz 15 ApCsel 5,1-11 Cs Ef 4,1-7 1Móz 16 ApCsel 5,12-32 P Lk 23, Móz 17 ApCsel Szo Jn 14,7-14 1Móz 18 ApCsel 6,1-7

43 43 b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) d) Gyülekezeti ének*, majd verzikulus énekelhető az ÉVSZAKI RÉSZBŐL V,K,Cs,Szo: 244./1,5-12 vagy 1,5,9 Áldott légy örök Úr Isten, Ki vagy foghatatlan felségben H,Sze,P: 369./1,8-10 Jövel, Szentlélek Úr Isten, Lelkünknek vígassága A gyülekezet feláll. e) Nicea-Konstantinápolyi Hitvallás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ (L vagy É vezeti) a) Magnificat (olvasva vagy énekelve ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) ****b) A közösség imája: ha van, állandó gyülekezeti és előre kért imák; elsősorban bűnvalló és hálaadó imádságok. ****c) A Bibliaolvasó Kalauzból A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, a presbiterekért, hogy tiszta szívvel és testvéri közösségben végezzék szolgálatukat! ****d) Saját csendes ima (végén É: Ámen.) e) Miatyánk (É: Mi Atyánk, Gy: aki a mennyekben vagy ) V. BEFEJEZŐ RÉSZ Benedicamus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Gyertyagyújtó eloltja a gyertyát * É/énekvezér/ és aláhúzástól Gy. ** A hét napjai rövidítve szerepelnek. *** Minden alkalomnál bármelyik Ige lehet, vagy több is. **** Elmaradhat, különösen, ha van a nap másik áhítatánál.

44 44 Esti áhítat a Hála és Szolgálat első hetében /2014.VI.7-13./ I. BEVEZETŐ RÉSZ Gyertyagyújtó meggyújtja az úrasztali gyertyát. Gy/gyülekezet/ feláll. L/liturgus/ kinyitja az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél, majd továbbra is az úrasztalánál és afelé fordulva: a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) b) Esti dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) A gyülekezet leül. II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) b) Zsoltárkönyörgés (94. az énekeskönyvből* a jelzett versek, vagy az ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) **V,K,Cs,Szo: 1-8 vagy 1,6-8 Ó, erős bosszúálló Isten, Ki bűnünkért büntetsz erősen H,Sze,P: 1,9-12 vagy 1,9,12 ua. c) A hét zsoltára (82. az énekeskönyvből* végig vagy 1-2, vagy az ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) Az Isten áll ő seregében, A bírák gyülekezetében III. IGEI RÉSZ a)***igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés (L) Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom Olvasás után L: Ez Istennek írott Igéje. Gy: Ámen. V Lk 16, Móz 19 ApCsel 6,8-15 H Lk 10,1-9 1Móz 20 ApCsel 7,1-19 K Jer 36, Móz 21 ApCsel 7,30-60 Sze 1Thessz 2,1-8 1Móz 22 ApCsel 8,1-25 Cs Jn 21, Móz 23 ApCsel 8,26-40 P Lk 22, Móz 24,1-27 ApCsel 9,1-22

45 45 Szo Fil 1,12-18a 1Móz 24,28-67 ApCsel 9,23-30 b) Elcsendesedés (végén L: Ámen.) c) Responzórium (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) d) Gyülekezeti ének*, majd verzikulus énekelhető az ÉVSZAKI RÉSZBŐL V,K: 394./1-5 vagy 1,5 Térj magadhoz drága Sion, Van még néked Istened Cs,Szo: 394./1,6-8 vagy 1,8 ua H,Sze,P: 381. végig vagy 1-3,7 Jézus Krisztus, mi kegyelmes Hadnagyunk, Könyörgéssel teelődbe járulunk A gyülekezet feláll. e) Nicea-Konstantinápolyi Hitvallás (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) IV. IMÁDSÁGOS RÉSZ (L vagy É vezeti) a) Magnificat (olvasva vagy énekelve ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) ****b) A közösség imája: ha van, állandó gyülekezeti és előre kért imák; elsősorban bűnvalló és hálaadó imádságok. ****c) A Bibliaolvasó Kalauzból A magyar református egyház közösségében imádkozunk, Urunk, a családok hitbeli gyarapodásáért, a gyermekek hitben való neveléséért, és azokért, akik házasságra készülnek! ****d) Saját csendes ima (végén É: Ámen.) e) Miatyánk (É: Mi Atyánk, Gy: aki a mennyekben vagy ) V. BEFEJEZŐ RÉSZ Benedicamus (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) L becsukja az úrasztalán a Bibliát. Gyertyagyújtó eloltja a gyertyát * É/énekvezér/ és aláhúzástól Gy. ** A hét napjai rövidítve szerepelnek. *** Minden alkalomnál bármelyik Ige lehet, vagy több is. **** Elmaradhat, különösen, ha van a nap másik áhítatánál.

46 46 Esti áhítat a Hála és Szolgálat második hetében /2015.VI.14-VI.20./ I. BEVEZETŐ RÉSZ Gyertyagyújtó meggyújtja az úrasztali gyertyát. Gy/gyülekezet/ feláll. L/liturgus/ kinyitja az úrasztalán lévő Bibliát az olvasandó igerésznél, majd továbbra is az úrasztalánál és afelé fordulva: a) Bevezető könyörgés (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) b) Esti dicséret (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) A gyülekezet leül. II. ZSOLTÁROZÓS RÉSZ a) Évszaki zsoltár (ld. az ÉVSZAKI RÉSZNÉL) b) Zsoltárkönyörgés (39. az énekeskönyvből* végig vagy 1,4,7-8, vagy az ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) Magamban elvégezém és mondám, Hogy dolgom megtartóztatnám c) A hét zsoltára (23. az énekeskönyvből*, vagy az ANTIFÓNÁS ZSOLTÁRGYŰJTEMÉNYBŐL) Az Úr énnékem őriző pásztorom, Azért semmiben meg nem fogyatkozom III. IGEI RÉSZ a)***igeolvasás és az alkalomtól függően igehirdetés (L) Olvasás előtt L: Isten Igéjét olvasom Olvasás után L: Ez Istennek írott Igéje. Gy: Ámen. **V Lk 14, Móz 25 ApCsel 9,31-43 H Péld 9,1-10 1Móz 26 ApCsel 10,1-16 K 2Móz 2, Móz 27,1-33 ApCsel 10,17-23a Sze 1Sám 1,1-11 1Móz 27,34-46 ApCsel 20,23b-48 Cs Mt 15, Móz 28 ApCsel 11,1-18 P Lk Móz 29 ApCsel 11,19-30 Szo Jer 31,8-14 1Móz 30,1-24 ApCsel 12,1-19

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Mennybemenetel és Pünkösd idejére, és a Hála és Szolgálat idejének első négy hetére (2014. május 29-július 19.

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Mennybemenetel és Pünkösd idejére, és a Hála és Szolgálat idejének első négy hetére (2014. május 29-július 19. 1 Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Mennybemenetel és Pünkösd idejére, és a Hála és Szolgálat idejének első négy hetére (2014. május 29-július 19.) Budapest, 2014 2 Tartalomjegyzék HETI VÁLTOZÓ RÉSZEK

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Mennybemenetel és Pünkösd idejére, és a Hála és Szolgálat idejének első négy hetére (2017. május 25-július 15.

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Mennybemenetel és Pünkösd idejére, és a Hála és Szolgálat idejének első négy hetére (2017. május 25-július 15. Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Mennybemenetel és Pünkösd idejére, és a Hála és Szolgálat idejének első négy hetére (2017. május 25-július 15.) Budapest, 2017 2 Tartalomjegyzék HETI VÁLTOZÓ RÉSZEK

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. A Hála és Szolgálat idejének ötödiktől utolsó hetéig (2015. július 5-augusztus 22.)

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. A Hála és Szolgálat idejének ötödiktől utolsó hetéig (2015. július 5-augusztus 22.) Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete A Hála és Szolgálat idejének ötödiktől utolsó hetéig (2015. július 5-augusztus 22.) Erdélyi Gyülekezet Budapest, 2015 Tartalomjegyzék HETI VÁLTOZÓ RÉSZEK Reggeli áhítathoz

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete a Gondviselő Isten tiszteletének idejére (2016. augusztus 28.-október 22.)

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete a Gondviselő Isten tiszteletének idejére (2016. augusztus 28.-október 22.) Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete a Gondviselő Isten tiszteletének idejére (2016. augusztus 28.-október 22.) Erdélyi Gyülekezet Budapest Tartalomjegyzék Heti változó részek a Gondviselő Isten tiszteletének

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete a Gondviselő Isten tiszteletének idejére (2018. augusztus 26-október 22.)

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete a Gondviselő Isten tiszteletének idejére (2018. augusztus 26-október 22.) Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete a Gondviselő Isten tiszteletének idejére (2018. augusztus 26-október 22.) Erdélyi Gyülekezet Budapest Tartalomjegyzék Heti változó részek a Gondviselő Isten tiszteletének

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. a Gondviselő Isten tiszteletének idejére (2014. augusztus 31-október 22.)

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. a Gondviselő Isten tiszteletének idejére (2014. augusztus 31-október 22.) Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete a Gondviselő Isten tiszteletének idejére (2014. augusztus 31-október 22.) Erdélyi Gyülekezet Budapest, 2013 2 Tartalomjegyzék Heti változó részek a Gondviselő Isten

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete a Történelem fölött uralkodó Isten tiszteletének idejére (2018. október 23.-december 1.)

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete a Történelem fölött uralkodó Isten tiszteletének idejére (2018. október 23.-december 1.) 1 Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete a Történelem fölött uralkodó Isten tiszteletének idejére (2018. október 23.-december 1.) Erdélyi Gyülekezet Budapest, 2018 2 Tartalomjegyzék Heti változó részek a

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete a Történelem fölött uralkodó Isten tiszteletének idejére (2016. október 23.-november 26.)

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete a Történelem fölött uralkodó Isten tiszteletének idejére (2016. október 23.-november 26.) 1 Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete a Történelem fölött uralkodó Isten tiszteletének idejére (2016. október 23.-november 26.) Erdélyi Gyülekezet Budapest, 2016 2 Tartalomjegyzék Heti változó részek a

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Húsvét idejére (2017. április 16 május 24.)

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Húsvét idejére (2017. április 16 május 24.) 1 Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Húsvét idejére (2017. április 16 május 24.) Erdélyi Gyülekezet Budapest, 2017 2 Tartalomjegyzék Heti változó részek Húsvétban Reggeli áhítathoz - 1. hét (április 16-22.)

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete 1 Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete a Történelem fölött uralkodó Isten tiszteletének idejére (2017. október 23.-november 25.) Erdélyi Gyülekezet Budapest, 2017 2 Tartalomjegyzék Heti változó részek a

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Ádvent és Karácsony idejére (2015. november január 5.)

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Ádvent és Karácsony idejére (2015. november január 5.) Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Ádvent és Karácsony idejére (2015. november 29. 2016. január 5.) Erdélyi Gyülekezet Budapest, 2015 2 Heti változó részek Tartalomjegyzék Reggeli áhítathoz - Ádvent 1.

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Ádvent és Karácsony idejére (2016. november január 5.)

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Ádvent és Karácsony idejére (2016. november január 5.) Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Ádvent és Karácsony idejére (2016. november 27. 2017. január 5.) Erdélyi Gyülekezet Budapest, 2016 2 Heti változó részek Tartalomjegyzék Reggeli áhítathoz - Ádvent 1.

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Ádvent és Karácsony idejére (2017. december január 5.)

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Ádvent és Karácsony idejére (2017. december január 5.) Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Ádvent és Karácsony idejére (2017. december 3. 2018. január 5.) Erdélyi Gyülekezet Budapest, 2017 2 Heti változó részek Tartalomjegyzék Reggeli áhítathoz - Ádvent 1.

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Ádvent és Karácsony idejére (2018. december január 5.)

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Ádvent és Karácsony idejére (2018. december január 5.) Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Ádvent és Karácsony idejére (2018. december 2. 2019. január 5.) Erdélyi Gyülekezet Budapest, 2018 2 Heti változó részek Tartalomjegyzék Reggeli áhítathoz - Ádvent 1.

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Ádvent és Karácsony idejére (2014. november január 5.)

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Ádvent és Karácsony idejére (2014. november január 5.) Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Ádvent és Karácsony idejére (2014. november 30. 2015. január 5.) Erdélyi Gyülekezet Budapest, 2014 2 Heti változó részek Tartalomjegyzék Reggeli áhítathoz - Ádvent 1.

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. A Hála és Szolgálat idejének ötödiktől kilencedik hetéig (2016. június 26.-július 30.)

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. A Hála és Szolgálat idejének ötödiktől kilencedik hetéig (2016. június 26.-július 30.) Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete A Hála és Szolgálat idejének ötödiktől kilencedik hetéig (2016. június 26.-július 30.) Erdélyi Gyülekezet Budapest, 2016 Tartalomjegyzék HETI VÁLTOZÓ RÉSZEK Reggeli

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Ádvent és Karácsony idejére (2013. december január 5.)

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Ádvent és Karácsony idejére (2013. december január 5.) Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Ádvent és Karácsony idejére (2013. december 1. - 2014. január 5.) Erdélyi Gyülekezet Budapest, 2013 2 Tartalomjegyzék Heti változó részek Reggeli áhítathoz - Ádvent

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Ádvent és Karácsony idejére (2012. december január 5.)

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Ádvent és Karácsony idejére (2012. december január 5.) 1 Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Ádvent és Karácsony idejére (2012. december 2.- 2013. január 5.) Szerkesztette: Zalatnay István Budapest, 2012 2 3 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 3 Heti változó részek

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Böjt idejére IV. (Nagyhét) (2017. április 9-15.)

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Böjt idejére IV. (Nagyhét) (2017. április 9-15.) Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Böjt idejére IV. (Nagyhét) (2017. április 9-15.) Erdélyi Gyülekezet Budapest, 2017 2 Tartalomjegyzék Napi változó részek a Reggeli áhítathoz - Virágvasárnapra (IV.9.)

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Böjt idejére IV. (Nagyhét) (2013. március )

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Böjt idejére IV. (Nagyhét) (2013. március ) Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Böjt idejére IV. (Nagyhét) (2013. március 24-30.) Erdélyi Gyülekezet Budapest, 2013 2 Tartalomjegyzék Napi változó részek a Reggeli áhítathoz - Virágvasárnapra (III.24.)

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Böjt idejére IV. (Nagyhét) (2014. április )

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Böjt idejére IV. (Nagyhét) (2014. április ) Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Böjt idejére IV. (Nagyhét) (2014. április 13-19.) Erdélyi Gyülekezet Budapest, 2014 2 Tartalomjegyzék Napi változó részek a Reggeli áhítathoz - Virágvasárnapra (IV.13.)

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. A Hála és Szolgálat idejének tizediktől utolsó hetéig (2018. augusztus 5-25.)

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. A Hála és Szolgálat idejének tizediktől utolsó hetéig (2018. augusztus 5-25.) Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete A Hála és Szolgálat idejének tizediktől utolsó hetéig (2018. augusztus 5-25.) Erdélyi Gyülekezet Budapest, 2018 Tartalomjegyzék HETI VÁLTOZÓ RÉSZEK Reggeli áhítathoz

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére II. (Harmadik és negyedik hét) (2016 február 21-március 5.)

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére II. (Harmadik és negyedik hét) (2016 február 21-március 5.) Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Böjt idejére II. (Harmadik és negyedik hét) (2016 február 21-március 5.) Erdélyi Gyülekezet Budapest, 2016 2 Tartalomjegyzék Napi változó részek a Reggeli áhítathoz

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére III. (Ötödik és hatodik hét) (2015. március 15-28.)

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére III. (Ötödik és hatodik hét) (2015. március 15-28.) Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Böjt idejére III. (Ötödik és hatodik hét) (2015. március 15-28.) Erdélyi Gyülekezet Budapest, 2015 2 Tartalomjegyzék Napi változó részek a Reggeli áhítathoz - III.15.

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.)

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Erdélyi Gyülekezet Budapest, 2016 2 Tartalomjegyzék Napi változó részek a Reggeli áhítathoz - II.10 (Böjt 1. napja)

Részletesebben

A tanévzáró istentisztelet felépítése

A tanévzáró istentisztelet felépítése A tanévzáró istentisztelet felépítése HÁLAADÓ ÉNEK BEVEZETÉS BEVEZETÕ ZSOLTÁR (INTROITUS) A NAP IMÁDSÁGA (KOLLEKTA) IGEOLVASÁS IGEHIRDETÉS TE DEUM-ÉNEK ÁLTALÁNOS KÖNYÖRGÕ IMÁDSÁG, KYRIE, MIATYÁNK ÁLDÁS

Részletesebben

A liturgikus tételeket helyettesítõ énekversek

A liturgikus tételeket helyettesítõ énekversek A liturgikus tételeket helyettesítõ énekversek A következõ részben az énekverses rendekben használható énekversciklusokat közlünk. Mindegyik ciklus hat-hat énekversbõl áll. Az elsõ hármat az istentisztelet

Részletesebben

MAGYAR REFORMÁTUS ÉNEKEK

MAGYAR REFORMÁTUS ÉNEKEK MAGYAR REFORMÁTUS ÉNEKEK Tartalom Szám Kezdő sor 001. Aki nem jár hitlenek tanácsán 002. Miért zúgolódnak a pogányok? 003. Ó, mely sokan vannak 004. Én igazságomnak Istene 005. Úr Isten, az én imádságom

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Nagyböjti Énekes Liturgikus Hétvégére 2015. március 12-15. között a budapesti Erdélyi Gyülekezetben Erdélyi Gyülekezet Budapest, 2015 2 3 Tartalomjegyzék Bevezetés Napszaki

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Böjt idejére I. (2012. február 22-március 3.)

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Böjt idejére I. (2012. február 22-március 3.) Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete 1 Böjt idejére I. (2012. február 22-március 3.) Szerkesztette: Zalatnay István Budapest, 2012 2 Reggeli áhítat Böjt első hetében /2012.II.22-III.3./ I. BEVEZETŐ RÉSZ

Részletesebben

Mindennapi közös imádságok

Mindennapi közös imádságok Mindennapi közös imádságok A mindennapi istentiszteletek rendje Zsoltározó istentiszteletet bárhol tarthatunk: otthoni magányban, családi körben, munkahelyen, iskolai közösségben, táborokban és természetesen

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Egy év alatt végig a Biblián 1

Egy év alatt végig a Biblián 1 Egy év alatt végig a Biblián 1 I. 1. 1Móz 1 2 Zsolt 8 Mk 1,1 20 I. 2. 1Móz 3 5 Mk 1,21 45 I. 3. 1Móz 6 8 Zsolt 43 Mk 2,1 17 I. 4. 1Móz 9 10 Zsolt 9 Mk 2,18 28 I. 5. 1Móz 11 13 Mk 3,1 19 I. 6. 1Móz 14 16

Részletesebben

A Krisztus-dicséret felépítése

A Krisztus-dicséret felépítése A Krisztus-dicséret felépítése KEZDÕÉNEK HITVALLÁS (CREDO) KEZDÉSHEZ AZ EMBERRÉ LETT ISTEN A SZENVEDÕ ÚR A FELTÁMADOTT ÚR A FELEMELTETETT ÚR EGYHÁZÁNAK URA AZ ANGYALOK URA SZÛZ MÁRIA FIA TANÚINAK URA MIATYÁNK

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Bibliaolvasó vezérfonal a évre

Bibliaolvasó vezérfonal a évre Bibliaolvasó vezérfonal a 2019. évre Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk Őáltala. (1Jn 4,9) KÖZÖS IMÁDSÁGAINK TÉMÁI AZ EGYES NAPOKRA

Részletesebben

33. GYÜLEKEZETI TISZTSÉGVISELŐ IKTATÁSA

33. GYÜLEKEZETI TISZTSÉGVISELŐ IKTATÁSA 33. GYÜLEKEZETI TISZTSÉGVISELŐ IKTATÁSA Liturgikus szín: az egyházi esztendő szerint vagy piros Gyülekezeti felügyelő, presbiter, gyülekezeti munkatárs, gondnok, pénztáros, jegyző, kántor és egyházfi iktatása

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

6. A HÁZASSÁG MEGÁLDÁSÁNAK EMLÉKÜNNEPE

6. A HÁZASSÁG MEGÁLDÁSÁNAK EMLÉKÜNNEPE 6. A HÁZASSÁG MEGÁLDÁSÁNAK EMLÉKÜNNEPE gyülekezeti (vasárnap délelőtti) istentiszteleten felépítés BEVEZETÉS (BEJELENTÉS, IMÁDSÁG) RÖVID IGEHIRDETÉS HÁZASTÁRSAK MEGÁLDÁSA 67 A házasság megáldásának emlékünnepe

Részletesebben

1. Sóhajtva vár Dallama: Én Istenem, Te légy velem Isten szent házába bémegyek 11.

1. Sóhajtva vár Dallama: Én Istenem, Te légy velem Isten szent házába bémegyek 11. 1. Sóhajtva vár Dallama: Én Istenem, Te légy velem 96. 2. Isten szent házába bémegyek 11. 17 3. Az Úrnak házában 18 4. Uram! Templomodba gyűltünk 13. 19 5. Élő Isten, egybegyűltünk Dallama: Mennyben lakó

Részletesebben

Adventi istentiszteleti rend

Adventi istentiszteleti rend 1 ELŐKÉSZÜLET Adventi istentiszteleti rend A GK Liturgiai és Himnológiai Bizottsága ajánlásával 2016. november 27. december 18. a templom előkészítése, díszítése, az úrvacsorai jegyek előkészítése imaközösség,

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

32. EGYHÁZKERÜLETI, EGYHÁZMEGYEI FELÜGYELŐ IKTATÁSA FELÉPÍTÉS

32. EGYHÁZKERÜLETI, EGYHÁZMEGYEI FELÜGYELŐ IKTATÁSA FELÉPÍTÉS 32. EGYHÁZKERÜLETI, EGYHÁZMEGYEI FELÜGYELŐ IKTATÁSA FELÉPÍTÉS ELŐJÁTÉK, GYÜLEKEZETI ÉNEK BEVEZETÉS INTROITUS KRISZTUS IMÁDÁSA (KYRIE) DICSŐÍTÉS (GLORIA IN EXCELSIS) BEJELENTÉS LEKCIÓ IGEHIRDETÉS GYÜLEKEZETI

Részletesebben

KARÁCSONY ÜNNEPÉT KÖVETŐ VASÁRNAP SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA

KARÁCSONY ÜNNEPÉT KÖVETŐ VASÁRNAP SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA KARÁCSONY ÜNNEPÉT KÖVETŐ VASÁRNAP SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA Ünnepi szentmise KEZDŐÉNEK (Dallam: Áldjad, ember, e nagy jódat ) 1 Áldunk, Isten jó szolgája / Szent Családnak hű sáfárja, Kire Isten megváltásunk

Részletesebben

46. LELKÉSZLAKÁS MEGÁLDÁSA

46. LELKÉSZLAKÁS MEGÁLDÁSA 46. LELKÉSZLAKÁS MEGÁLDÁSA Az új parókia megáldását a püspök vagy megbízottja végzi, az épület utcai bejárata előtti istentisztelet keretében. Ha a vendégek nagy száma, vagy az utcai forgalom mértéke,

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

3. FELNŐTT-KERESZTELÉS FELÉPÍTÉS

3. FELNŐTT-KERESZTELÉS FELÉPÍTÉS 3. FELNŐTT-KERESZTELÉS FELÉPÍTÉS KÖSZÖNTÉS MISSZIÓI PARANCS KERESZTELÉSI IGE, IGEHIRDETÉS APOSTOLI HITVALLÁS KERESZTELÉSI KÉRDÉSEK KERESZTELÉS (MIATYÁNK) KÖSZÖNTÉS A GYÜLEKEZETBEN 31 KÖSZÖNTÉS Felnőtt

Részletesebben

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Adventi idő olvasmányai... 1 Karácsonyi idő olvasmányai... 2 Nagyböjti idő olvasmányai... 3 Nagyheti olvasmányok... 4 Húsvéti idő olvasmányai... 5 Pünkösdi és ünnepi

Részletesebben

A konfirmációi vizsga felépítése GYÜLEKEZETI ÉNEK BEVEZETÉS VIZSGA ZÁRÓSZÓ BEFEJEZÉS MIATYÁNK ÁLDÁS

A konfirmációi vizsga felépítése GYÜLEKEZETI ÉNEK BEVEZETÉS VIZSGA ZÁRÓSZÓ BEFEJEZÉS MIATYÁNK ÁLDÁS Konfirmáció A konfirmációi vizsga felépítése BEVEZETÉS VIZSGA ZÁRÓSZÓ BEFEJEZÉS MIATYÁNK ÁLDÁS 644 33. Konfirmációi vizsga A konfirmációi vizsga alábbi rendje általános útmutatásul szolgál. A vizsga a

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

Az új REFORMÁTUS ÉNEKESKÖNYV tartalomjegyzéke november 19.

Az új REFORMÁTUS ÉNEKESKÖNYV tartalomjegyzéke november 19. Az új REFORMÁTUS ÉNEKESKÖNYV tartalomjegyzéke 2018. november 19. I. ZSOLTÁROK I.2. Zsoltárdicséretek (151-200) 151 Hatalmas Isten, nagy haragodban 152 Istenem, lásd meg 153 260 Szent Dávid próféta 154

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA

AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA A) ÚRVACSORAI ISTENTISZTELET Az úrnap délelõtti istentiszteleten kívül egyéb alkalmak is lehetnek az úrvacsorával élésre. (Gyülekezeti nap, evangélizációk, konferenciák záró alkalma,

Részletesebben

14. A Graduálénekek és a heti énekek

14. A Graduálénekek és a heti énekek Énekrend Az énekrendrõl A Graduálének az istentisztelet központi gyülekezeti éneke. Nem az adott nap aktuális igehirdetése határozza meg, hanem az ünnep egyházi éven belüli szerepe. (Az igehirdetéshez

Részletesebben

ISTENI CÍM A BIBLIÁBAN

ISTENI CÍM A BIBLIÁBAN 5 5 5 ISTENI CÍM A BIBLIÁBAN Az örök élet pedig az, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit küldtél, Jézus Krisztust. (Jn 17:3) 1. A békesség Istene (Zsid 13:20) 2. A dicsőség Lelke és

Részletesebben

HARMADIK RÉSZ. Áhítatformák és mindennapi közös imádságok

HARMADIK RÉSZ. Áhítatformák és mindennapi közös imádságok HARMADIK RÉSZ Áhítatformák és mindennapi közös imádságok A könyörgés felépítése BEVEZETÕ ZSOLTÁR BEVEZETÉS KÖNYÖRGÉS A NAP IMÁDSÁGA (KOLLEKTA) MIATYÁNK ZÁRÓÉNEK, ÁLDÁS 205 644 Könyörgés Luther litániája

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

BIBLIAOLVASÁSI KALAUZ

BIBLIAOLVASÁSI KALAUZ BIBLIAOLVASÁSI KALAUZ Az alábbi táblázat segítséget nyújt Önnek, hogy két vagy akár egy év alatt elolvassa a teljes bibliát. A táblázat első oszlopát akkor kövesse, ha egy év alatt szeretné a bibliát elolvasni.

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

1. A vasárnapi istentisztelet 2. A mindennapi istentisztelet

1. A vasárnapi istentisztelet 2. A mindennapi istentisztelet XVI. liturgikus rendek kottával 1. A vasárnapi istentisztelet 2. A mindennapi istentisztelet 1. A vasárnapi istentisztelet a vasárnapi istentisztelet liturgikus rendjének. használati módja szerint a lelkész

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 2

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 2 MÁJUSI LITÁNIA ezdőének (SzVU 161) vagy: Néked ajánljuk Szűzanyánk (SzVU 188) vagy: Néped, Isten, eléd járul (SzVU 176) vagy: Boldogasszony, édes, hozzád... (SzVU 174) vagy: Máriát dicsérni, hívek jöjjetek

Részletesebben

Tanévnyitó, tanévzáró istentiszteleti rend

Tanévnyitó, tanévzáró istentiszteleti rend Tanévnyitó, tanévzáró istentiszteleti rend A tanévnyitó istentisztelet felépítése GYÜLEKEZETI ÉNEK ISTEN NEVÉNEK SEGÍTSÉGÜL HÍVÁSA (INVOKÁCIÓ) BEVEZETÕ ZSOLTÁR (INTROITUS) VENI SANCTE-IMÁDSÁG IGEOLVASÁS,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

A Graduálénekek és a heti énekek

A Graduálénekek és a heti énekek A Graduálénekek és a heti énekek A Graduálének az istentisztelet központi éneke, amelynek kiválasztását elsõsorban az adott ünnep egyházi éven belüli szerepe határozza meg. Alkalmazkodik egyházunk igeolvasási

Részletesebben

Kezdőének (SzVU 161) P K. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 1. RÉSZ: LORETTÓI LITÁNIA

Kezdőének (SzVU 161) P K. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 1. RÉSZ: LORETTÓI LITÁNIA Májusi litánia 1 M 2 Kezdőének (SzVU 161) P K Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 1. RÉSZ: LORETTÓI LITÁNIA 3 2 Mennybéli Atya Isten, Megváltó Fiú Isten, Szentlélek Úristen, Szentháromság egy

Részletesebben

Bevezetés. Imádság az idei karácsony teljességéért

Bevezetés. Imádság az idei karácsony teljességéért Bevezetés Imádság az idei karácsony teljességéért Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.... Mi pedig

Részletesebben

2018. szept.23. évközi 25. vas. 36.

2018. szept.23. évközi 25. vas. 36. 2018. szept.23. évközi 25. vas. 36. KÉT KERÉKEN KÖVETSÉGBEN A VATIKÁNBAN "Hogyan hallja hát őket mindegyikünk a saját anyanyelvén?" (ApCsel 2:8) 1 cél, 2 kerék, 5 püspök, 6 ország, 40 nap, 300 település,

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Könnyelműen vagy felelősségteljesen a hétköznapokban?

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Könnyelműen vagy felelősségteljesen a hétköznapokban? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Könnyelműen vagy felelősségteljesen a hétköznapokban? Életidőnk Nagy, meghatározó döntéseink emlékszünk-e rájuk? Nagy, meghatározó

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

HÚSVÉT ESTI DICSÉRET

HÚSVÉT ESTI DICSÉRET HÚSVÉT ESTI DICSÉRET HIMNUSZ Nem bántott húsvét éjszaka az Úr öldöklı angyala. Szabaddá lettünk: elbukott a szörnyő fáraó hada. A Bárány immár Krisztusunk, ki értünk önként szenvedett. Az új kovásztalan

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben

13. A TEMETÉS RÖVID RENDJE felépítés

13. A TEMETÉS RÖVID RENDJE felépítés 13. A TEMETÉS RÖVID RENDJE felépítés A RAVATALOZÓBAN KEZDŐÉNEK ISTEN NEVÉNEK SEGÍTSÉGÜL HÍVÁSA (INVOKÁCIÓ) BŰNBÁNATI ZSOLTÁR KEGYELEMHIRDETÉS IGEOLVASÁS, IGEHIRDETÉS [HITVALLÁS (CREDO)] IMÁDSÁG [MIATYÁNK]

Részletesebben

URUNK BEMUTATÁSA. (Gyertyaszentelő Boldogasszony) Ünnepi mise

URUNK BEMUTATÁSA. (Gyertyaszentelő Boldogasszony) Ünnepi mise URUNK BEMUTATÁSA (Gyertyaszentelő Boldogasszony) Ünnepi mise 1 GYÜLEKEZŐ ÉNEK (A GYERTYÁK KIOSZTÁSA ALATT) SZVU 163/7.8.10 1 Ki negyven nap előtt üdvösségünkre Lejöttél az égből bűnös földünkre, Szállj

Részletesebben

m a g v e t é s ötletek

m a g v e t é s ötletek m a g v e t é s ötletek Kerékgyáró Klaudia kre-htk 2015 www.magvetes.wordpress.com 2 O l d a l Igeszakaszok egy évre j a n u á r 1. Jézus megkenetése Igeszakasz: Lk 7,36-50 Aranymondás: 1Tim 1,15 Igaz

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Nagyböjti elmélkedések. Olvass! Elmélkedj! Cselekedj! 1 / 31

Nagyböjti elmélkedések. Olvass! Elmélkedj! Cselekedj! 1 / 31 Nagyböjt Pontosan így (XVI. Bene Olvass! Elmélkedj! Cselekedj! 1 / 31 február 22. Hamvaz ószerda Joel 2,12-18; 2Kor 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18 A legveszedelmesebb kísértés Részt veszek az első nagy február

Részletesebben

Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk

Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk (Jn. 4,24) Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk (Jn. 4,24) www.eletalelekben.ro

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

III. A VASÁRNAPI ÉS ÜNNEPNAPI ISTENTISZTELET VÁLTOZÓ RÉSZEI (PROPRIUM)

III. A VASÁRNAPI ÉS ÜNNEPNAPI ISTENTISZTELET VÁLTOZÓ RÉSZEI (PROPRIUM) III. A VASÁRNAPI ÉS ÜNNEPNAPI ISTENTISZTELET VÁLTOZÓ RÉSZEI (PROPRIUM) 12. Az istentisztelet változó részei ADVENT ELSÕ VASÁRNAPJA A VASÁRNAP IGÉI Liturgikus szín: lila Óegyházi: Mt 21,1 9 Róm 13,11 14

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

Messiási jövendölések IV.évf./2.félév. A Messiás helyettes áldozati halálára vonatkozó jövendölések

Messiási jövendölések IV.évf./2.félév. A Messiás helyettes áldozati halálára vonatkozó jövendölések I.Igehelyek Messiási jövendölések IV.évf./2.félév A Messiás helyettes áldozati halálára vonatkozó jövendölések a.) Nagyobb, egybefüggő szakaszok - 22. Zsoltár - 69. Zsoltár - Ézsa. 52:13-53:12 b.) Rövidebb

Részletesebben

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje.

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje. 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: KEDD DÉLELŐTTI, DÉLI ÉS DÉLUTÁNI, VAGYIS NAPKÖZI IMAÓRA V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben,

Részletesebben

Az esti közös imádság felépítése

Az esti közös imádság felépítése Az esti közös imádság felépítése HARANGOZÁS, BEVONULÁS [BÛNBÁNATI IMÁDSÁG] BEVEZETÕ KÖNYÖRGÉS [DICSÕÍTÕ ÉNEK] ZSOLTÁROZÁS I. BEVEZETÕ RÉSZ IGEOLVASÁS (CAPITULUM) IGEHIRDETÉS RESPONZÓRIUM GYÜLEKEZETI ÉNEK

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük.

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük. Betlehemes játék 2. Vezető: /csenget/ Gyerekek! Bejöhetnek a betlehemesek? Gyerekek: Igen!!! Mind: Adjon az Úristen szerencsés jó estét, A kicsi Jézuska neve dicsértessék. Eljöttünk, eljöttünk, Róla jó

Részletesebben

1. osztály. A tanév során tanult énekek közül 5 ifjúsági és 5 református énekeskönyvi ének ismerete.

1. osztály. A tanév során tanult énekek közül 5 ifjúsági és 5 református énekeskönyvi ének ismerete. 1. osztály Külső jegyek alapján a református templom sajátosságainak felismerése. A bibliai teremtéstörténetének korosztályi szintű ismerete. Noé és a vízözön történetének ismerete. Az elveszett bárány

Részletesebben

12. A TEMETÉS RENDJE FELÉPÍTÉS

12. A TEMETÉS RENDJE FELÉPÍTÉS 12. A TEMETÉS RENDJE FELÉPÍTÉS A RAVATALOZÓBAN KEZDŐÉNEK ISTEN NEVÉNEK SEGÍTSÉGÜL HÍVÁSA (INVOKÁCIÓ) BŰNBÁNATI ZSOLTÁR KRISZTUS DICSÉRETE KEGYELEMHIRDETÉS IGEOLVASÁS, IGEHIRDETÉS [HITVALLÁS (CREDO)] ÉNEKKARI

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

22. Bibliai történetek Újszövetség Jézus önmagáról (Jn 6,35. 51; 8,12; 10,7-15; 11,25; 14,6; 15,1-2)

22. Bibliai történetek Újszövetség Jézus önmagáról (Jn 6,35. 51; 8,12; 10,7-15; 11,25; 14,6; 15,1-2) 7. évfolyam 1. Önismeret a Biblia fényében 2. A Szentírásban Isten szava (2Tim 3,16) 3. Megtérés és hit 4. Emberi kapcsolatok a Biblia fényében 5. Hitvallók a történelemben (gályarabok, hitvalló őseink)

Részletesebben