MAGYAR REFORMÁTUS ÉNEKEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR REFORMÁTUS ÉNEKEK"

Átírás

1 MAGYAR REFORMÁTUS ÉNEKEK Tartalom Szám Kezdő sor 001. Aki nem jár hitlenek tanácsán 002. Miért zúgolódnak a pogányok? 003. Ó, mely sokan vannak 004. Én igazságomnak Istene 005. Úr Isten, az én imádságom 006. Uram, te nagy haragodban 007. Ó, én Uram és én Istenem 008. Ó, felséges Úr, mi kegyes Istenünk 009. Dicsérlek téged, Úr Isten 010. Mire távozol tőlünk, Úr Isten 011. Az Istenben bízom jó reménységgel 012. Szabadíts meg és tarts meg, Uram Isten 013. Míglen felejtesz el, Uram 014. A bolond így szól az ő szívében 015. Uram, ki lészen lakója 016. Tarts meg engemet, ó, én Istenem 017. Hallgasd meg igazságomat 018. Ó, én Uram, ki erőt adsz énnékem 019. Az egek beszélik 020. Az Úr tégedet meghallgasson 021. Örvendez, Uram, a király 022. Én Istenem, én erős Istenem! 023. Az Úr énnékem őriző pásztorom 024. Az Úr bír ez egész földdel 025. Szívemet hozzád emelem 026. Légy ítélőm, Uram 027. Az Úr Isten az én világosságom 028. Hozzád kiáltok, kegyes Uram 029. Mostan, ti hatalmasak 030. Dicsérlek, Uram, tégedet 031. Uram, én csak tebenned bíztam 032. Ó, mely boldog az oly ember éltébe' 033. Nosza, istenfélő szent hívek 034. Mindenkoron áldom 035. Perelj, Uram, perlőimmel 036. A gonosztévőknek dolgán 037. Ne bosszankodjál a gonosztévőkre 038. Haragodnak nagy voltában 039. Magamban elvégezém, és mondám 040. Várván vártam a felséges Urat 041. Boldog, aki a nyavalyást híven 042. Mint a szép, híves patakra 043. Ítélj meg engemet, Úr Isten 044. Hallottuk, Isten, füleinkkel 045. Egy szép dolgot hoz elő az én szívem 046. Az Isten a mi reménységünk 047. No minden népek, Örvendezzetek 048. Nagy az Úr méltóságában

2 049. Hallgassátok meg, minden nemzetek 050. Az erős Isten, uraknak Ura 051. Úr Isten, kérlek, kegyelmezz nékem 052. Mit dicsekedel gonoszságban 053. A bolond így szól az ő szívében 054. Tarts meg, Uram, én Istenem 055. Hallgasd meg az én könyörgésem 056. Kegyelmezz meg nekem, én Istenem 057. Irgalmazz, Uram, irgalmazz nekem 058. Ti tanácsban ülő személyek 059. Szabadíts meg engem, Úr Isten 060. Minket, Úr Isten, elhagyál 061. Kiáltásom halld meg, Isten 062. Az én lelkem szép csendesen 063. Isten, te vagy én Istenem 064. Hallgasd meg, Uram, könyörgésem 065. A Sionnak hegyén, Úr Isten 066. Örvendj, egész föld, az Istennek 067. Úr Isten, áldj meg jóvoltodból 068. Hogyha felindul az Isten 069. Úr Isten, segíts és tarts meg engem 070. Siess, ments meg, Uram Isten 071. Tebenned bízom, én Istenem 072. Uram, a te ítéletedet 073. Bizonyára jó az Isten 074. Miért vetsz minket így el, Úr Isten 075. Dicsérünk téged, Isten 076. Ismeretes az Úr Isten 077. Az Istenhez az én szómat 078. Hallgass, én népem, az én törvényemre 079. Öröködbe, Uram, pogányok jöttek 080. Hallgasd meg, Izráel pásztora 081. Örvendezzetek Az erős Istennek 082. Az Isten áll ő seregében 083. Uram, ne hallgass ily igen 084. Ó, seregeknek Istene 085. Nagy kegyesen től, Uram, földeddel 086. Hajtsd hozzám, Uram, füledet 087. Az Úr Isten az ő lakó hajlékát 088. Úr Isten, én idvességem 089. Az Úrnak irgalmát örökké éneklem 090. Tebenned bíztunk eleitől fogva 091. Aki a felséges Úrnak 092. Ékes dolog dicsérni, Uram, Felségedet 093. Nagy hatalmával regnál az Isten 094. Ó, erős bosszúálló Isten 095. Jertek, örvendjünk mindnyájan 096. Énekeljetek, minden népek 097. Az Úr Isten regnál 098. Énekeljetek új éneket 099. Az Úr országol 100. E földön ti minden népek 101. Mindennek előtte irgalmásságról 102. Hallgasd meg, Uram, kérésem

3 103. Áldjad, lelkem, Uradat, Istenedet 104. Áldjad, lelkem, az Urat és tisztöld 105. Adjatok hálát az Istennek 106. Az Urat áldjátok, mert jó 107. Dicsérjétek az Urat 108. Úr Isten, kész az én szívem 109. Ó, Úr Isten, én dicsőségem 110. Az Úr Isten monda az én Uramnak 111. Hálát adok, Uram, néked 112. Boldog az ember, ki az Istent 113. Az Urat ti, Ő szolgái 114. Hogy Izráel kijött Egyiptomból 115. Nem nekünk, Uram, nem nekünk engedd 116. Szeretem és áldom az Úr Istent 117. Az Urat minden nemzetek 118. Adjatok hálákat az Úrnak 119. Az oly emberek nyilván boldogok 120. Én az Úr Istenhez kiálték 121. Szemem a hegyekre vetem 122. Örülök az én szívembe' 123. Tehozzád szemeimet, Úr Isten 124. Az Izráel ezt nyilván mondhatja 125. Akik bíznak az Úr Istenben 126. Mikor a Siont az Isten 127. Hogyha ember házat épít 128. Boldog az ember nyilván 129. Én ifjúságomtól fogva engem 130. Tehozzád teljes szívből 131. Uram, nem űz nagyra szívem 132. Emlékezzél meg, Úr Isten 133. Íme, mily jó és mily nagy gyönyörűség 134. Úrnak szolgái mindnyájan 135. Áldjátok az Úr nevét 136. Dicsérjétek az Urat 137. Hogy a babiloni vizeknél ültünk 138. Dicsér téged teljes szívem 139. Uram, te megvizsgálsz engem 140. Szabadíts meg engem, Úr Isten 141. Tehozzád kiáltok, Úristen 142. Én az Úrhoz felkiálték 143. Hallgasd meg, Uram, kérésemet 144. Áldott az Úr, ki kezemet tanítja 145. Magasztallak téged, én Istenem 146. Áldjad, én lelkem, az Urat 147. Az Urat dicsérjétek, mert jó 148. No, dicsérjétek mindnyájan 149. Az Úrnak, no, énekeljetek 150. Dicsérjétek az Urat! 151. Kegyes Jézus, itt vagyunk 152a. Ím, béjöttünk nagy örömben 152b. Ím, bejöttünk nagy örömben 153. Itt van Isten köztünk 154. Jövel, ó, áldott Szentlélek 155. Ó, mely boldog ember az

4 156. Atya, Fiú, Szentlélek 157. Nem vagyunk mi magunkéi 158. Ó, Úr Isten, légy közöttünk 159. Örvend mi szívünk 160. Szent Isten, noha néked 161. Szentlélek, végy körül bennünket 162. Szűkölködünk nagymértékben 163. Terólad zeng dicséretünk 164. Téged áldunk, nagy Isten 165. Uram Isten, siess 166. Úr Isten, mi sok szükséget 167. Úr Jézus, mely igen drága 168. Urunk Jézus, fordulj hozzánk 169. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme 170. Áldjuk Istent végével 171. Dicsőség az Atyának 172. Ó, maradj kegyelmeddel 173. Ti keresztyének, dicsérjétek Istent 174. Uram, bocsásd el népedet békével 175. Uram, bocsássad el 176. Álmélkodással csudáljuk 177. Dicsérd Istent, keresztyénség 178. Drága Advent, köszöntünk 179. Igaz Isten, ígéretedben 180. Isten, aki népedet 181a. Jöjj, népek Megváltója 181b. Jöjj, népek Megváltója 182. Kapuk, emelkedjetek! 183. Kegyes lelkek, az Urat dicsérjétek 184. Várj ember szíve, készen! 185. Ó, jöjj, ó, jöjj, Immánuel 186. Küldé az Úr Isten 187. Szép tündöklő hajnalcsillag 188. Szállj, szállj magasra, szíveink reménye 189. Új világosság jelenék 190. Jer, mindnyájan örüljünk 191. Az Istennek szent angyala 192. Dicsőség a magas mennyekben 193. Dicsőség az Istennek 194. Dicsőség mennyben az Istennek 195. Ez nap nekünk dicséretes nap 196. Hogy eljött az időknek teljessége 197. Itt állok jászolod felett 198. Jézus, születél idvességünkre 199. Jöjjetek Krisztust dicsérni 200. Karácsony ünnepében 201a. Krisztus Urunknak áldott születésén 201b. Krisztus Urunknak áldott születésén 202. Örvendjetek, keresztyének 203. Ó, jöjjetek, hívek, ma lelki nagy örömmel 204. Szívünk vígsággal ma bétölt 205. Ismét egyik esztendeje 206. Az Úrnak jó volta 207. Ez esztendőt áldással

5 208. Ez esztendőt megáldjad 209. Örök Isten, kinek esztendők 210. Nékünk születék mennyei király 211a. Örvendezzen már e világ 211b. Örvendezzen már e világ 211c. Örvendezzen már e világ 212. A nagy király jön: hozsánna, hozsánna! 213. Áll a Krisztus szent keresztje 214. Győzhetetlen én kőszálom 215. Jézus, világ Megváltója 216. Jézus, Istennek Báránya 217. Királyi zászlók lobognak 218. Krisztus, ártatlan Bárány 219. Lelkem, nézz a Golgotára 220. Ó, Isten, ki a törődött Szívet 221. Ó, Krisztus-fő, te zúzott 222. Ó, ártatlanság báránya 223. Paradicsomnak te szép élő fája 224. Te drága Jézus, mi történt tevéled 225. Ó, Krisztus, láttam szenvedésed 226. Sirasd meg, sirasd meg bűneidet, ó, ember 227. Felvirradt áldott szép napunk 228. E húsvét ünnepében... dicsérjük 229. E húsvét ünnepében... örvendjünk 230. Uram, közel voltam hozzád 231. Feltámadt a mi életünk 232. Győzelmet vettél, ó, Feltámadott! 233. Jézus, ki a sírban valál 234. Jézus meghalt bűneinkért 235. Krisztus feltámada igazságunkra 236. Krisztus feltámadott, Kit halál elragadott 237. Krisztus ma feltámada 238. Örvendezzetek, egek 239. A Krisztus mennybe felméne 240. Úr Jézus, aki felséggel 241. Úr Jézus, ki mennybe fölmentél 242. A pünkösdnek jeles napján 243. Ó, áldott Szentlélek, ki az ég dicsőségével 244. E pünkösd ünnepében... dicsérjük 245. E pünkösd ünnepében... zeng 246. Jer, kérjük Isten áldott Szentlelkét 247. Jézus az ígéretet 248. Jövel, Szentlélek Isten 249. Jövel, Szentlélek Úr Isten, Lelkünknek 250. Isten élő Lelke, jöjj 251. Jövel Szentlélek Úr Isten, Töltsd bé 252. Jövel, teremtő Szentlélek 253. Könyörögjünk az Istennek Szentlelkének 254a. Erős vár a mi Istenünk 254b. Erős várunk nékünk az Isten 255. Ó, örök Isten! ki Atyánk vagy nékünk 256. Úr Isten, kérünk tégedet 257. Buzdulj mély hálára, lelkünk 258. Hallottuk, Jézus, miképpen hívogatsz

6 259. Én lelkem, ébredj fel 260. Hirdetvén az Úr halálát 261. Jer, lássuk az Úr keresztjét 262. Megterítve áll előttünk 263. Ó, Jézus, mi idvességünk 264. Lelkem siet hozzád menni 265. Idvességünk, váltságunk 266. Ó, Úr Jézus, áldassál 267. Örülj, szívem, Vigadj, lelkem 268. Áldást kérünk, ó, nagy Isten 269. Szentháromság, egy Istenünk 270. Szent hitünkről vallást tettünk 270H. Isten, égi Atyánk! 271. Küldj áldást az őrállókra 272. Halleluja! Halleluja 273. Mi kegyes Atyánk, bölcsességnek Ura 274. Jertek, ifjak, gyermekek! 275. Nagy Isten! ki az aratásnak 276. Alleluja, dicsérjétek 277. Hálát adok néked, mennybéli Isten 278. Magasztallak én téged 279. Jézus Krisztus, szép fényes hajnal 280. Megújult testtel és erővel 281. Néked éneklek, Neved magasztalom 282. Örök élet reggele 283. Reménységemben hívlak, Uram Isten! 284. Szívem megalázván, tehozzád megyek 285. Már nyugosznak a völgyek 286. Adjunk hálát megtartó Istenünknek! 287. Lásd, Urunk, egy nap újra eltűnt 288. A nap immár elenyészett 289. Csendesül a föld határa 290. Krisztus, ki vagy nap és világ 291. Maradj velem, mert mindjárt este van 292. Maradj velünk, mi Krisztusunk 293. Nagy hálát adunk, kegyes Atyánk, néked 294. Ne jöjjön addig szememre álom 295. Ó, lelkem szent napsugara! 296. Amint vagyok, sok bűn alatt 297. A töredelmes szívet, Te, Uram, szereted 298. Bár bűn és kín gyötör 299. Az Isten Bárányára 300. Bocsásd meg, Úr Isten 301. Bűnösök, hozzád kiáltunk 302. Ím, nagy Isten, most előtted 303. Én Istenem! Sok nagy bűnöm 304. Én nem perlek, És nem merlek 305. Istenem, én nagy bűnös ember 306. Mindenható Úr Isten, Mi, bűnös emberek 307. Ne szállj perbe énvelem 308. Istennek Báránya, Ki bűnünket elveszed 309a. Seregeknek hatalmas nagy királya 309b. Seregeknek hatalmas nagy királya 310. Szelíd szemed, Úr Jézus

7 311. Tisztítsd meg szíved, Jeruzsálem népe! 312. Uram, bűneink soksága 313. Az Úr Isten az én reménységem 314. Az én időm, mint a szép nyár 315. Az élet nékem Krisztus 316. Csak vándorút az életem 317. E világ mióta 318. Én Istenem, benned bízom 319. Jézus, én bizodalmam 320. Krisztus, én éltemnek Te vagy reménysége 321. Ments meg, Uram, engem az örök haláltól 322. Tudom, az én Megváltóm él 323. Örök nagy hatalmú mennyei szent Isten 324. Utas vagyok e világban 325. Jer, temessük el a testet 326. Minden ember csak halandó 327. Seregeknek szent Istene 328. Szomorú a halál a gyarló embernek 329. Adj már csendességet, lelki békességet 330a. Adj békességet, Úr Isten 330b. Adj békességet, Úr Isten 331. Egyedüli reményem 332. Emlékezzél, Úr Isten, híveidről 333. Fohászkodom hozzád, Uram, Istenem! 334. Hatalmas Isten! Népek közé szórva 335. Hallgasd meg, Jézus Krisztus 336. Hallgass meg minket, nagy Úr Isten 337. Mennybéli felséges Isten 338. Mikoron Dávid nagy búsultában 339. Lelki próbáimban, Jézus, légy velem 340. Ne hagyj elesnem, felséges Isten 341. Ó, Atya Isten, irgalmas nagy Úr 342. Irgalmazz, Úr Isten, immáron énnékem! 343. Mi Atyánk, ó, kegyes Isten 344. Ó, könyörgést meghallgató 345. Ó, irgalmas Isten 346. Isten, áldd meg a magyart 347. Ó, áldandó Szentháromság 348. Áldjad, én lelkem, a dicsőség erős királyát! 349. A csillagos égnek seregei ott fent 350. Zengjen hálaének 351. Dicsértessék Uram, Örökké szent neved 352. Dicsérlek téged, Idvezítőmet 353. Dicsőült helyeken 354. Megáll az Istennek Igéje 355. Az Úr Istent magasztalom 356. Drága dolog az Úr Istent dicsérni 357. Isten kezét mutatja 358. Egek nagy Királya, Magasztalunk téged 359. Istenemhez száll az ének 360. Magasztalja az én szívem 361. Meghódol lelkem, tenéked, nagy Felség 362. Mely igen jó az Úr Istent dicsérni 363. Mennyei seregek, boldog, tiszta lelkek

8 364. Mindenkoron áldom az én Uramat 365. Mondjatok dicséretet 366. Ó, Ábrahám Ura 367. Szent vagy örökké, Atya Úr Isten 368. Teremtő Istenünk, Édes Atyánk nékünk 369. Téged, Úr Isten, mi keresztyének 370. Úr Isten, csak néked éneklek 371. Végtelen irgalmú szentséges Úr Isten 372. Hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat 373. A mi szívünk csak tehozzád 374. Úr Jézus, nézz le rám 375. Eltévedtem, mint juh 376. Emeljük Jézushoz szemünk 377. Isten szelíd Szolgája, te 378. Jézus, ó, mi Idvezítőnk 379. Jer, dicsérjük az Istennek Fiát 380. Jézus, vigasságom! 381. Jézus, édes emlékezet 382. Jézus Krisztus, egy Mesterünk 383. Kegyes Jézus, én imádságomra 384. Hozzád jövök, ó, Mesterem 385. Jézusom, ki árva lelkem 386. Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom 387. Úr Jézus, hozzád kiáltok 388. Lelkem drága Jézusa 389. Úr lesz a Jézus mindenütt 390. Zengd Jézus nevét, zengd, világ 391a. Gondviselő jó Atyám vagy 391b. Gondviselő jó Atyám vagy 392. Mindenek meghallják és jól megtanulják 393. Mind jó, amit Isten tészen 394. Kegyelmes Isten, kinek kezében 395. Úr Isten, te tarts meg minket 396. Forog a szerencse 397. Hagyjad az Úr Istenre Te minden utadat 398. Istenre bízom magamat 399. Ki Istenének átad mindent 400a. Légy csendes szívvel és békével 400b. Légy csendes szívvel és békével 401. Ne csüggedj el, kicsiny sereg 402. Ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek 403. Semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege 404. Siess, keresztyén, lelki jót hallani 405. Mire bánkódol, ó, te, én szívem 406. Tebenned bízni, ó, áldott Istenség 407. Térj magadhoz, drága Sión 408. Hazádnak rendületlenül 409. Adjunk hálákat az Atya Istennek 410. Adjunk hálát mindnyájan 411. Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli 412. Jöjj, mondjunk hálaszót 413. Mily jó, ha bűntől már szabad 414. Nagy hálát adjunk az Atya Istennek 415. Hadd menjek, Istenem, Mindig feléd

9 416. Ébredj, alvó, hív a szózat 417. Ébredj, bizonyságtévő lélek! 418. Halld meg, bűnös ember: Jézus szeret! 419. Ó, Sion, ébredj, töltsd be küldetésed 420. Jobban tiéd, Uram, Jobban tiéd 421. Az egyháznak a Jézus a fundámentoma 422. Boldogok, akik lelki szegények 423. Csak vezess, Uram, végig, és fogd kezem 424. Ez a világ csak baj halma 425. Hinni taníts, Uram, kérni taníts! 426. Hiszek egy Istenben, Hatalmas Atyában 427. Hogyha éltünk vándorútja 428. Istennel járni, lakozni 429. Jer, Krisztus népe, nagy vígan 430. Imádkozzatok és buzgón kérjetek!" 431. Lelkünk hozzád kívánkozik 432. Mit használ keresztyénségem 433. Szólj, szólj hozzám, Uram 434. Szólsz hozzám, Istenem 435. Uram, a te igéd nekem 436. Vezess, Jézusunk 437. Csendes éj, szentséges éj! 438. Halld, mint zeng az egész ég 439. Kicsiny Betlehemben 440. Csillagfényes éjszakán angyalszózat 441. Szomorúan sóhajt szívünk 442. A keresztfához megyek 443. Én nem tudom, mért szeretett úgy minket 444. Ó, Úr Jézus, mennyi bánat 445. Örvendezz, örvendezz, minden nép 446. Az áldott orvos közeleg 447. Jézus, nyájas és szelíd 448. Isten testbe szállt szerelme 449. Jézus, te égi szép 450. Krisztus, virágunk 451. Te vagy napvilágom, te vagy énekem 452. Mennyben lakó én Istenem 453. Örök Isten, merre, merre vagy? 454. Nagy Isten, téged imád 455. Nagy vagy, te Isten, nagy a te hatalmad 456. Szent vagy, szent vagy, szent vagy 457. Tudom, hogy Jézus él 458. Az Úr csodásan működik 459. Áldó hatalmak oltalmába rejtve 460. Ne csüggedj el, kicsiny sereg, Bár egész 461. Mindig velem, Uram, mindig velem 462. Itt van szívem, neked adom 463. Aki értem megnyíltál 464. Hű Jézusom kezébe 465. Jézus hív, bár zúg, morajlik 466. Jézus ölébe bizton hajtom fejem le én 467. Jöjj, királyom, Jézusom 468. Kövesd a Jézust, kövesd még ma 469. Lábaidhoz hullok

10 470. Már keresztem vállra vettem 471. Rád tekint már hitem 472. Most, most, még ifjú korodban 473. Ó, Jézus, árva csendben 474. Siessetek, hamar lejár 475. Új szívet adj, Uram, énnekem 476. Fel, barátim, drága Jézus zászlaja alatt 477. Isten szívén megpihenve 478. Feljebb emeljetek 479. Fogjad kezem, oly gyenge vagyok, érzem 480. Testvérek, menjünk bátran 481. Tégy, Uram, engem áldássá! 482. Velem vándorol utamon Jézus 483. Fönn a csillagok felett 484. Fenn a mennyben az Úr 485. Íme, lészen a kései korban 486. Fölkelt immár a szép hold 487. Ó, terjeszd ki, Jézusom 488. Áldásoddal megyünk 489. Szívem csendben az Úrra figyel 490. A szívem úgy vár, ó, jöjj, ne késs már 491. Karácsony ünnepén, Kegyes keresztyének 492. Glória szálljon a mennybe fel 493. Tegnap harangoztak 494. Jézushoz jöjjetek, megfáradtak 495. Messziről száll dalunk 496. Istenünk, itt hozzuk néked mindenünk 497. Az Úr a Pásztorom 498. Atyám, én imádlak 499. Ne aggodalmaskodjál, nézz Istenedre fel! 500. Ó, jöjj, élő Lélek, hadd támadjon élet! 501. Vége van már a szolgaságnak 502. Ó, adj nékünk, Jézus, békét 503. Glória, glória 504. Áldjon meg téged, áldjon az Úr

Az új REFORMÁTUS ÉNEKESKÖNYV tartalomjegyzéke november 19.

Az új REFORMÁTUS ÉNEKESKÖNYV tartalomjegyzéke november 19. Az új REFORMÁTUS ÉNEKESKÖNYV tartalomjegyzéke 2018. november 19. I. ZSOLTÁROK I.2. Zsoltárdicséretek (151-200) 151 Hatalmas Isten, nagy haragodban 152 Istenem, lásd meg 153 260 Szent Dávid próféta 154

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

A liturgikus tételeket helyettesítõ énekversek

A liturgikus tételeket helyettesítõ énekversek A liturgikus tételeket helyettesítõ énekversek A következõ részben az énekverses rendekben használható énekversciklusokat közlünk. Mindegyik ciklus hat-hat énekversbõl áll. Az elsõ hármat az istentisztelet

Részletesebben

1. Sóhajtva vár Dallama: Én Istenem, Te légy velem Isten szent házába bémegyek 11.

1. Sóhajtva vár Dallama: Én Istenem, Te légy velem Isten szent házába bémegyek 11. 1. Sóhajtva vár Dallama: Én Istenem, Te légy velem 96. 2. Isten szent házába bémegyek 11. 17 3. Az Úrnak házában 18 4. Uram! Templomodba gyűltünk 13. 19 5. Élő Isten, egybegyűltünk Dallama: Mennyben lakó

Részletesebben

14. A Graduálénekek és a heti énekek

14. A Graduálénekek és a heti énekek Énekrend Az énekrendrõl A Graduálének az istentisztelet központi gyülekezeti éneke. Nem az adott nap aktuális igehirdetése határozza meg, hanem az ünnep egyházi éven belüli szerepe. (Az igehirdetéshez

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

A Graduálénekek és a heti énekek

A Graduálénekek és a heti énekek A Graduálénekek és a heti énekek A Graduálének az istentisztelet központi éneke, amelynek kiválasztását elsõsorban az adott ünnep egyházi éven belüli szerepe határozza meg. Alkalmazkodik egyházunk igeolvasási

Részletesebben

KARÁCSONY ÜNNEPÉT KÖVETŐ VASÁRNAP SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA

KARÁCSONY ÜNNEPÉT KÖVETŐ VASÁRNAP SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA KARÁCSONY ÜNNEPÉT KÖVETŐ VASÁRNAP SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA Ünnepi szentmise KEZDŐÉNEK (Dallam: Áldjad, ember, e nagy jódat ) 1 Áldunk, Isten jó szolgája / Szent Családnak hű sáfárja, Kire Isten megváltásunk

Részletesebben

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük.

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük. Betlehemes játék 2. Vezető: /csenget/ Gyerekek! Bejöhetnek a betlehemesek? Gyerekek: Igen!!! Mind: Adjon az Úristen szerencsés jó estét, A kicsi Jézuska neve dicsértessék. Eljöttünk, eljöttünk, Róla jó

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉNEKESKÖNYV

REFORMÁTUS ÉNEKESKÖNYV Bevezető Éppen 60 évvel ezelőtt, 1948-ban született meg a Magyarországi Református Egyház máig használatos énekeskönyve. Létrejötte annak a felismerésnek köszönhető, amely a reformáció tanításához és értékeihez

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Mennyből az angyal. Pásztorok, pásztorok. 2. Istennek Fia, aki születet t Jászolban, jászolban, ő lesz tinéktek Üdvözítőtök Valóban, valóban.

Mennyből az angyal. Pásztorok, pásztorok. 2. Istennek Fia, aki születet t Jászolban, jászolban, ő lesz tinéktek Üdvözítőtök Valóban, valóban. Mennyből az angyal Istennek Fia, aki születet t Jászolban, jászolban, ő lesz tinéktek Üdvözítőtök Valóban, valóban. Angyalok szózata minket is hív, ér tse meg ezt tehát minden hű szív. a kisded Jézuskát

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 2

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 2 MÁJUSI LITÁNIA ezdőének (SzVU 161) vagy: Néked ajánljuk Szűzanyánk (SzVU 188) vagy: Néped, Isten, eléd járul (SzVU 176) vagy: Boldogasszony, édes, hozzád... (SzVU 174) vagy: Máriát dicsérni, hívek jöjjetek

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete a Gondviselő Isten tiszteletének idejére (2018. augusztus 26-október 22.)

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete a Gondviselő Isten tiszteletének idejére (2018. augusztus 26-október 22.) Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete a Gondviselő Isten tiszteletének idejére (2018. augusztus 26-október 22.) Erdélyi Gyülekezet Budapest Tartalomjegyzék Heti változó részek a Gondviselő Isten tiszteletének

Részletesebben

Kezdőének (SzVU 161) P K. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 1. RÉSZ: LORETTÓI LITÁNIA

Kezdőének (SzVU 161) P K. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 1. RÉSZ: LORETTÓI LITÁNIA Májusi litánia 1 M 2 Kezdőének (SzVU 161) P K Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 1. RÉSZ: LORETTÓI LITÁNIA 3 2 Mennybéli Atya Isten, Megváltó Fiú Isten, Szentlélek Úristen, Szentháromság egy

Részletesebben

A Krisztus-dicséret felépítése

A Krisztus-dicséret felépítése A Krisztus-dicséret felépítése KEZDÕÉNEK HITVALLÁS (CREDO) KEZDÉSHEZ AZ EMBERRÉ LETT ISTEN A SZENVEDÕ ÚR A FELTÁMADOTT ÚR A FELEMELTETETT ÚR EGYHÁZÁNAK URA AZ ANGYALOK URA SZÛZ MÁRIA FIA TANÚINAK URA MIATYÁNK

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben

u n i t á r i u s k o r á l k ö n y v 1

u n i t á r i u s k o r á l k ö n y v 1 unitárius korálkönyv 1 2 3 Unitárius korálkönyv készítette dr. Kovács László Attila teológiai tanár kolozsvár 2008 4 5 Bevezetés E Korálkönyv az Unitárius Egyház 1924 óta érvényben levő 2006-os kiadású

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete a Gondviselő Isten tiszteletének idejére (2016. augusztus 28.-október 22.)

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete a Gondviselő Isten tiszteletének idejére (2016. augusztus 28.-október 22.) Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete a Gondviselő Isten tiszteletének idejére (2016. augusztus 28.-október 22.) Erdélyi Gyülekezet Budapest Tartalomjegyzék Heti változó részek a Gondviselő Isten tiszteletének

Részletesebben

Pillangó, ha lehetnék, Táncolnék, míg röpít a szél. S ha én lennék a cinege a fán, A dallal Istent dicsérném.

Pillangó, ha lehetnék, Táncolnék, míg röpít a szél. S ha én lennék a cinege a fán, A dallal Istent dicsérném. 1 - Pillangó ha lehetnék... 7 Pillangó, ha lehetnék, Táncolnék, míg röpít a szél. 7 S ha én lennék a cinege a fán, dallal Istent dicsérném. 7 Vagy kis halként a tó fenekén buborékot vígan eregetném. e

Részletesebben

A tanévzáró istentisztelet felépítése

A tanévzáró istentisztelet felépítése A tanévzáró istentisztelet felépítése HÁLAADÓ ÉNEK BEVEZETÉS BEVEZETÕ ZSOLTÁR (INTROITUS) A NAP IMÁDSÁGA (KOLLEKTA) IGEOLVASÁS IGEHIRDETÉS TE DEUM-ÉNEK ÁLTALÁNOS KÖNYÖRGÕ IMÁDSÁG, KYRIE, MIATYÁNK ÁLDÁS

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. a Gondviselő Isten tiszteletének idejére (2014. augusztus 31-október 22.)

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. a Gondviselő Isten tiszteletének idejére (2014. augusztus 31-október 22.) Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete a Gondviselő Isten tiszteletének idejére (2014. augusztus 31-október 22.) Erdélyi Gyülekezet Budapest, 2013 2 Tartalomjegyzék Heti változó részek a Gondviselő Isten

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 AZ 1. OLVASMÁNY UTÁN 1a Áldjad, lelkem, az Urat! * Mindennél hatalmasabb vagy, Uram, IstEnem! b Fenségbe és szépségbe öltözöl, * fényesség borul

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 AZ 1. OLVASMÁNY UTÁN 103. zsoltár Áldjad, lelkem, az Urat! * Mindennél hatalmasabb vagy, Uram, IstEnem! Fenségbe és szépségbe öltözöl, * fényesség

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

1. Vers az elsőáldozási szentmisében

1. Vers az elsőáldozási szentmisében 1. Vers az elsőáldozási szentmisében A szentmise elején, miután a pap a hívőket köszöntötte, a gyerekek az oltár előtti lépcsőre állnak abban a sorrendben, ahogyan az egyes versszakokat mondják. A hitoktató

Részletesebben

A BÚCSÚJÁRÓK ÉNEKEI 267

A BÚCSÚJÁRÓK ÉNEKEI 267 A BÚCSÚJÁRÓK ÉNEKEI 267 268 Induláskor 161 BOLDOG SZŰZ MÁRIA 2. Ma, buzgó híveid, útra indulunk, Fáradsággal hozzád szívből sóhajtunk. 3. Te vagy, kit választott Isten anyjának, Te vagy szent szülője mi

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk

Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk (Jn. 4,24) Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk (Jn. 4,24) www.eletalelekben.ro

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. A Hála és Szolgálat idejének ötödiktől utolsó hetéig (2015. július 5-augusztus 22.)

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. A Hála és Szolgálat idejének ötödiktől utolsó hetéig (2015. július 5-augusztus 22.) Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete A Hála és Szolgálat idejének ötödiktől utolsó hetéig (2015. július 5-augusztus 22.) Erdélyi Gyülekezet Budapest, 2015 Tartalomjegyzék HETI VÁLTOZÓ RÉSZEK Reggeli áhítathoz

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Mennybemenetel és Pünkösd idejére, és a Hála és Szolgálat idejének első négy hetére (2014. május 29-július 19.

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Mennybemenetel és Pünkösd idejére, és a Hála és Szolgálat idejének első négy hetére (2014. május 29-július 19. 1 Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Mennybemenetel és Pünkösd idejére, és a Hála és Szolgálat idejének első négy hetére (2014. május 29-július 19.) Budapest, 2014 2 Tartalomjegyzék HETI VÁLTOZÓ RÉSZEK

Részletesebben

33. GYÜLEKEZETI TISZTSÉGVISELŐ IKTATÁSA

33. GYÜLEKEZETI TISZTSÉGVISELŐ IKTATÁSA 33. GYÜLEKEZETI TISZTSÉGVISELŐ IKTATÁSA Liturgikus szín: az egyházi esztendő szerint vagy piros Gyülekezeti felügyelő, presbiter, gyülekezeti munkatárs, gondnok, pénztáros, jegyző, kántor és egyházfi iktatása

Részletesebben

Szabadításod öröme járjon át erővel! Áradjon ki Lelked, borítson el tűzzel!

Szabadításod öröme járjon át erővel! Áradjon ki Lelked, borítson el tűzzel! 1. Örvendjetek (Dr. Pálhegyi Ferenc - Pálhegyi Dávid) Örvendjetek, mert Isten úgy szeret! Békét akar, nem zord ítéletet! Örvendjetek, örvendjetek! Jézus az Isten Fia, eljött értetek. Nem kell a sötétségben,

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.)

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Erdélyi Gyülekezet Budapest, 2016 2 Tartalomjegyzék Napi változó részek a Reggeli áhítathoz - II.10 (Böjt 1. napja)

Részletesebben

32. EGYHÁZKERÜLETI, EGYHÁZMEGYEI FELÜGYELŐ IKTATÁSA FELÉPÍTÉS

32. EGYHÁZKERÜLETI, EGYHÁZMEGYEI FELÜGYELŐ IKTATÁSA FELÉPÍTÉS 32. EGYHÁZKERÜLETI, EGYHÁZMEGYEI FELÜGYELŐ IKTATÁSA FELÉPÍTÉS ELŐJÁTÉK, GYÜLEKEZETI ÉNEK BEVEZETÉS INTROITUS KRISZTUS IMÁDÁSA (KYRIE) DICSŐÍTÉS (GLORIA IN EXCELSIS) BEJELENTÉS LEKCIÓ IGEHIRDETÉS GYÜLEKEZETI

Részletesebben

Isten e világot úgy szerette, hogy odaadta egyszülött Fiát, hogy, aki hisz Őbenne el ne vesszen, hanem éljen az, ki Őhozzá kiált.

Isten e világot úgy szerette, hogy odaadta egyszülött Fiát, hogy, aki hisz Őbenne el ne vesszen, hanem éljen az, ki Őhozzá kiált. Isten e világot úgy szerette, hogy odaadta egyszülött Fiát, hogy, aki hisz Őbenne el ne vesszen, hanem éljen az, ki Őhozzá kiált. Egy szűz fogant méhében és szült egy Fiút, jel volt ez neked Izrael, hogy

Részletesebben

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje.

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje. 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: KEDD DÉLELŐTTI, DÉLI ÉS DÉLUTÁNI, VAGYIS NAPKÖZI IMAÓRA V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben,

Részletesebben

HÚSVÉT ESTI DICSÉRET

HÚSVÉT ESTI DICSÉRET HÚSVÉT ESTI DICSÉRET HIMNUSZ Nem bántott húsvét éjszaka az Úr öldöklı angyala. Szabaddá lettünk: elbukott a szörnyő fáraó hada. A Bárány immár Krisztusunk, ki értünk önként szenvedett. Az új kovásztalan

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Mennybemenetel és Pünkösd idejére, és a Hála és Szolgálat idejének első négy hetére (2015. május 14-július 4.

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Mennybemenetel és Pünkösd idejére, és a Hála és Szolgálat idejének első négy hetére (2015. május 14-július 4. Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Mennybemenetel és Pünkösd idejére, és a Hála és Szolgálat idejének első négy hetére (2015. május 14-július 4.) Budapest, 2015 2 Tartalomjegyzék HETI VÁLTOZÓ RÉSZEK Reggeli

Részletesebben

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje.

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje. 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: SZERDA DÉLELŐTTI, DÉLI ÉS DÉLUTÁNI, VAGYIS NAPKÖZI IMAÓRA V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben,

Részletesebben

6. A HÁZASSÁG MEGÁLDÁSÁNAK EMLÉKÜNNEPE

6. A HÁZASSÁG MEGÁLDÁSÁNAK EMLÉKÜNNEPE 6. A HÁZASSÁG MEGÁLDÁSÁNAK EMLÉKÜNNEPE gyülekezeti (vasárnap délelőtti) istentiszteleten felépítés BEVEZETÉS (BEJELENTÉS, IMÁDSÁG) RÖVID IGEHIRDETÉS HÁZASTÁRSAK MEGÁLDÁSA 67 A házasság megáldásának emlékünnepe

Részletesebben

A KATEKUMENÁTUS ÉS FOKOZATAI HARMADIK FOKOZAT:

A KATEKUMENÁTUS ÉS FOKOZATAI HARMADIK FOKOZAT: A KATEKUMENÁTUS ÉS FOKOZATAI HARMADIK FOKOZAT: A SZENT IMÁDSÁG (A MIATYÁNK) ÁTADÁSA A KATEKUMENEKNEK 1 2 AZ IGE LITURGIÁJA Katekumen olvassa: Olvasmány Szent Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből 4A

Részletesebben

A pap a ministránsokkal és a segédkezőkkel együtt bevonul a temploma. Ezalatt elhangzik a kezdőének.

A pap a ministránsokkal és a segédkezőkkel együtt bevonul a temploma. Ezalatt elhangzik a kezdőének. A SZENTMISE A pap a ministránsokkal és a segédkezőkkel együtt bevonul a temploma. Ezalatt elhangzik a kezdőének. A keresztvetés Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Keresztet vetünk, és feleljük: Az

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

A MISE RENDJE MAGYARUL

A MISE RENDJE MAGYARUL BEVEZETŐ SZERTARTÁS KEZDŐÉNEK Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A MISE RENDJE MAGYARUL A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.

Részletesebben

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje.

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje. 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: CSÜTÖRTÖK DÉLELŐTTI, DÉLI ÉS DÉLUTÁNI, VAGYIS NAPKÖZI IMAÓRA V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen

Részletesebben

Ó én hiszek Jézusban. A H E F #m G #m A Hiszem, hogy Ő most is itt van, H E F #m G #m Itt van közöttünk, A H E C #m Kész rá, hogy meggyógyítsa életem,

Ó én hiszek Jézusban. A H E F #m G #m A Hiszem, hogy Ő most is itt van, H E F #m G #m Itt van közöttünk, A H E C #m Kész rá, hogy meggyógyítsa életem, Ó én hiszek Jézusban H Ó én hiszek Jézusban, H Hiszem, hogy Ő Isten Fia, H Hiszem, hogy meghalt és feltámadt. H Bűnömért megfizette az árat. H F #m G #m Hiszem, hogy Ő most is itt van, H F #m G #m Itt

Részletesebben

JÉZUS A JÓ PÁSZTOR, MINT EGY GYÓGYSZERÉSZ ápr.22. húsvét 4. vasárnapja 17.

JÉZUS A JÓ PÁSZTOR, MINT EGY GYÓGYSZERÉSZ ápr.22. húsvét 4. vasárnapja 17. 2018. ápr.22. húsvét 4. vasárnapja 17. JÉZUS A JÓ PÁSZTOR, MINT EGY GYÓGYSZERÉSZ Húsvét 4. vasárnapján Jézusról, mindannyiunk jóságos pásztoráról hallunk. Ezen a vasárnapon papi és szerzetesi hivatásokért

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Mennybemenetel és Pünkösd idejére, és a Hála és Szolgálat idejének első négy hetére (2017. május 25-július 15.

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Mennybemenetel és Pünkösd idejére, és a Hála és Szolgálat idejének első négy hetére (2017. május 25-július 15. Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Mennybemenetel és Pünkösd idejére, és a Hála és Szolgálat idejének első négy hetére (2017. május 25-július 15.) Budapest, 2017 2 Tartalomjegyzék HETI VÁLTOZÓ RÉSZEK

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

Szentségimádás a Közel-Kelet, Irak és Ukrajna békéjéért

Szentségimádás a Közel-Kelet, Irak és Ukrajna békéjéért Szentségimádás a Közel-Kelet, Irak és Ukrajna békéjéért 2014. augusztus 15. 112. 1. Ez nagy szentség valóban, - Ezt imádjuk legjobban, - Melyet Jézus nekünk hagyott Testamentomban. 2. Jelen van itt test

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT

ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT TARTALOM IMA- és ÉNEKFÜZET Minden az imán áll vagy bukik. Az Élő rózsafüzér egy esdeklő könyörgés Szűz Máriához, hogy Európa útját különleges védelmébe vegye." Christoph

Részletesebben

2018. szept.23. évközi 25. vas. 36.

2018. szept.23. évközi 25. vas. 36. 2018. szept.23. évközi 25. vas. 36. KÉT KERÉKEN KÖVETSÉGBEN A VATIKÁNBAN "Hogyan hallja hát őket mindegyikünk a saját anyanyelvén?" (ApCsel 2:8) 1 cél, 2 kerék, 5 püspök, 6 ország, 40 nap, 300 település,

Részletesebben

Rembrandt Harmenszoon van Rijn

Rembrandt Harmenszoon van Rijn Rembrandt Harmenszoon van Rijn 1606-1669 Rembrandt kb. 600 festményt, 300 metszetet és 2000 rajzot alkotott, összesen körülbelül száz önarckép fűződik a nevéhez AMSZTERDAM A Rembrandt-ház homlokzata Jeremiás

Részletesebben

Bevezetés. Imádság az idei karácsony teljességéért

Bevezetés. Imádság az idei karácsony teljességéért Bevezetés Imádság az idei karácsony teljességéért Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.... Mi pedig

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN

ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN Ádvent 1. vasárnapja (A család állja körül minden alkalommal az ádventi koszorút.) 1. Ó jöjj, ó jöjj Üdvözítő, - beteljesült már az idő; -törd át az Ég zárt ajtaját,

Részletesebben

3. FELNŐTT-KERESZTELÉS FELÉPÍTÉS

3. FELNŐTT-KERESZTELÉS FELÉPÍTÉS 3. FELNŐTT-KERESZTELÉS FELÉPÍTÉS KÖSZÖNTÉS MISSZIÓI PARANCS KERESZTELÉSI IGE, IGEHIRDETÉS APOSTOLI HITVALLÁS KERESZTELÉSI KÉRDÉSEK KERESZTELÉS (MIATYÁNK) KÖSZÖNTÉS A GYÜLEKEZETBEN 31 KÖSZÖNTÉS Felnőtt

Részletesebben

SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HAJDÚDOROG Petőfi tér HÉTFŐ REGGELI IMA ISKOLA KEZDÉS ELŐTT

SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HAJDÚDOROG Petőfi tér HÉTFŐ REGGELI IMA ISKOLA KEZDÉS ELŐTT SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HAJDÚDOROG Petőfi tér 1. 4087 szigabor61@gmail.com HÉTFŐ REGGELI IMA ISKOLA KEZDÉS ELŐTT 1 Pap: Áldott a mi Istenünk öröktől fogva most és mindenkor

Részletesebben

2015. január 8. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben.

2015. január 8. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 2015. január 8. Szentségkitétel Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 1 A szentségkitétel után Üdvöz légy, örökké áldott légy, az Oltáriszentségben

Részletesebben

URUNK BEMUTATÁSA. (Gyertyaszentelő Boldogasszony) Ünnepi mise

URUNK BEMUTATÁSA. (Gyertyaszentelő Boldogasszony) Ünnepi mise URUNK BEMUTATÁSA (Gyertyaszentelő Boldogasszony) Ünnepi mise 1 GYÜLEKEZŐ ÉNEK (A GYERTYÁK KIOSZTÁSA ALATT) SZVU 163/7.8.10 1 Ki negyven nap előtt üdvösségünkre Lejöttél az égből bűnös földünkre, Szállj

Részletesebben

SEGÍTSÜNK A BAJBAN LÉVŐ CSALÁDOKON

SEGÍTSÜNK A BAJBAN LÉVŐ CSALÁDOKON 2018. szept.9. évközi 23. vas. 34. SEGÍTSÜNK A BAJBAN LÉVŐ CSALÁDOKON A JÖVŐ HETI (SZEPT.16.) PERSELYÜNKKEL! India legkeresztényibb államában, Keralában eddig soha nem látott árvíz pusztított. 1.8 millió

Részletesebben

2018. jún.3. Úrnapja 22.

2018. jún.3. Úrnapja 22. 2018. jún.3. Úrnapja 22. VASÁRNAPI ÜZENET KÉT SZÖVETSÉG Úrnapján idén a két legfontosabb szövetség szentírási szakaszait hallottuk: Mózes vérrel hinti meg a népet, mely megígéri, hogy megtartja Isten rendeléseit,

Részletesebben

Dicsérjük együtt az Urat. Ifjúsági énekesfüzet

Dicsérjük együtt az Urat. Ifjúsági énekesfüzet Dicsérjük együtt az Urat Ifjúsági énekesfüzet Kiadja a Hám János Római Katolikus Líceum és a Szentlélek Plébánia, a Szatmári Egyházmegye fennállásának 200 éves jubileumára Szatmárnémeti 2003 1 A SZENTMISE

Részletesebben

HARMADIK RÉSZ. Áhítatformák és mindennapi közös imádságok

HARMADIK RÉSZ. Áhítatformák és mindennapi közös imádságok HARMADIK RÉSZ Áhítatformák és mindennapi közös imádságok A könyörgés felépítése BEVEZETÕ ZSOLTÁR BEVEZETÉS KÖNYÖRGÉS A NAP IMÁDSÁGA (KOLLEKTA) MIATYÁNK ZÁRÓÉNEK, ÁLDÁS 205 644 Könyörgés Luther litániája

Részletesebben

BvvgvvvvgvvvvvgvvvvgvvvvvG8vvvvhvvvvvvvhvvvvtfvvvvFhvvvvgvvv{vvvjvvvvvkvvvvvlvvvvvhvvvvkvvvvvjvvv[vvvjvvvvvvkvvvvuhvvvbvtfvvvvvvvvbbÌ

BvvgvvvvgvvvvvgvvvvgvvvvvG8vvvvhvvvvvvvhvvvvtfvvvvFhvvvvgvvv{vvvjvvvvvkvvvvvlvvvvvhvvvvkvvvvvjvvv[vvvjvvvvvvkvvvvuhvvvbvtfvvvvvvvvbbÌ Húsvétvasárnap Feltámadási körmenet Az előre meghatározott időpontban mindannyian a szentsírnál gyülekeznek, amelynek kapuja zárva van. Közben érkezik a menet, amelyet a három kenetvivő asszony vezet,

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

2018. jún.10. évközi 10. vas. 23.

2018. jún.10. évközi 10. vas. 23. 2018. jún.10. évközi 10. vas. 23. VASÁRNAPI ÜZENET A mai evangéliumban Jézust rokonai háborodottnak tartják, a zsidók meg megszállottnak. Jézus pedig inkább nevezi családtagjának azt, aki az Isten akaratát

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA, AZ EGYHÁZ ANYJA

A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA, AZ EGYHÁZ ANYJA A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA, AZ EGYHÁZ ANYJA AZ ÁLTALÁNOS RÓMAI NAPTÁRBAN MÁJUS Pünkösd vasárnapját követő hétfő (Pünkösdhétfő) A Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja Emléknap A MISEKÖNYVBEN (898-900.

Részletesebben

A konfirmációi vizsga felépítése GYÜLEKEZETI ÉNEK BEVEZETÉS VIZSGA ZÁRÓSZÓ BEFEJEZÉS MIATYÁNK ÁLDÁS

A konfirmációi vizsga felépítése GYÜLEKEZETI ÉNEK BEVEZETÉS VIZSGA ZÁRÓSZÓ BEFEJEZÉS MIATYÁNK ÁLDÁS Konfirmáció A konfirmációi vizsga felépítése BEVEZETÉS VIZSGA ZÁRÓSZÓ BEFEJEZÉS MIATYÁNK ÁLDÁS 644 33. Konfirmációi vizsga A konfirmációi vizsga alábbi rendje általános útmutatásul szolgál. A vizsga a

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

Keresztény énekek Gitáros dalok és református énekek

Keresztény énekek Gitáros dalok és református énekek [Ide írhatja a szöveget] [Ide írhatja a szöveget] [Ide írhatja a szöveget] Keresztény énekek Utolsó frissítés: 2013.09.01. [Ide írhatja a szöveget] oldal 1 A jászolban ki az ott... 11 A kegyelem árad...

Részletesebben

Hívek: Uram segíts meg engem. (mindenki mélyen meghajolva)

Hívek: Uram segíts meg engem. (mindenki mélyen meghajolva) f mf f Pap: Istenem, jöjj segítségemre. (keresztvetés) f mf f Hívek: Uram segíts meg engem. (mindenki mélyen meghajolva) f mf f Mind: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. (fölegyenesedünk)

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete a Történelem fölött uralkodó Isten tiszteletének idejére (2018. október 23.-december 1.)

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete a Történelem fölött uralkodó Isten tiszteletének idejére (2018. október 23.-december 1.) 1 Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete a Történelem fölött uralkodó Isten tiszteletének idejére (2018. október 23.-december 1.) Erdélyi Gyülekezet Budapest, 2018 2 Tartalomjegyzék Heti változó részek a

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyörű otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Adventi istentiszteleti rend

Adventi istentiszteleti rend 1 ELŐKÉSZÜLET Adventi istentiszteleti rend A GK Liturgiai és Himnológiai Bizottsága ajánlásával 2016. november 27. december 18. a templom előkészítése, díszítése, az úrvacsorai jegyek előkészítése imaközösség,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Külső-Kelenföldi IFI akkordosfüzete

Tartalomjegyzék. Külső-Kelenföldi IFI akkordosfüzete Tartalomjegyzék A föld, amelyre lábad lép 22. A mélyből Hozzád száll szavam 54. A Nap felkelésétől lenyugvásáig 12. A Nap felkelésétől, míg leszáll 41. A sár lehúz 171. A szeleknek lengő szárnyán 108.

Részletesebben

Zsolozsma a HAKK-on Július 20. szerda, ESTI DICSÉRET

Zsolozsma a HAKK-on Július 20. szerda, ESTI DICSÉRET Zsolozsma a HAKK-on Július 20. szerda, ESTI DICSÉRET f mf f Pap: Istenem, jöjj segítségemre. (keresztvetés) f mf f Hívek: Uram segíts meg engem. (mindenki mélyen meghajolva) f mf f Mind: Dicsőség az Atyának,

Részletesebben