MAGYAR REFORMÁTUS ÉNEKEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR REFORMÁTUS ÉNEKEK"

Átírás

1 MAGYAR REFORMÁTUS ÉNEKEK Tartalom Szám Kezdő sor 001. Aki nem jár hitlenek tanácsán 002. Miért zúgolódnak a pogányok? 003. Ó, mely sokan vannak 004. Én igazságomnak Istene 005. Úr Isten, az én imádságom 006. Uram, te nagy haragodban 007. Ó, én Uram és én Istenem 008. Ó, felséges Úr, mi kegyes Istenünk 009. Dicsérlek téged, Úr Isten 010. Mire távozol tőlünk, Úr Isten 011. Az Istenben bízom jó reménységgel 012. Szabadíts meg és tarts meg, Uram Isten 013. Míglen felejtesz el, Uram 014. A bolond így szól az ő szívében 015. Uram, ki lészen lakója 016. Tarts meg engemet, ó, én Istenem 017. Hallgasd meg igazságomat 018. Ó, én Uram, ki erőt adsz énnékem 019. Az egek beszélik 020. Az Úr tégedet meghallgasson 021. Örvendez, Uram, a király 022. Én Istenem, én erős Istenem! 023. Az Úr énnékem őriző pásztorom 024. Az Úr bír ez egész földdel 025. Szívemet hozzád emelem 026. Légy ítélőm, Uram 027. Az Úr Isten az én világosságom 028. Hozzád kiáltok, kegyes Uram 029. Mostan, ti hatalmasak 030. Dicsérlek, Uram, tégedet 031. Uram, én csak tebenned bíztam 032. Ó, mely boldog az oly ember éltébe' 033. Nosza, istenfélő szent hívek 034. Mindenkoron áldom 035. Perelj, Uram, perlőimmel 036. A gonosztévőknek dolgán 037. Ne bosszankodjál a gonosztévőkre 038. Haragodnak nagy voltában 039. Magamban elvégezém, és mondám 040. Várván vártam a felséges Urat 041. Boldog, aki a nyavalyást híven 042. Mint a szép, híves patakra 043. Ítélj meg engemet, Úr Isten 044. Hallottuk, Isten, füleinkkel 045. Egy szép dolgot hoz elő az én szívem 046. Az Isten a mi reménységünk 047. No minden népek, Örvendezzetek 048. Nagy az Úr méltóságában

2 049. Hallgassátok meg, minden nemzetek 050. Az erős Isten, uraknak Ura 051. Úr Isten, kérlek, kegyelmezz nékem 052. Mit dicsekedel gonoszságban 053. A bolond így szól az ő szívében 054. Tarts meg, Uram, én Istenem 055. Hallgasd meg az én könyörgésem 056. Kegyelmezz meg nekem, én Istenem 057. Irgalmazz, Uram, irgalmazz nekem 058. Ti tanácsban ülő személyek 059. Szabadíts meg engem, Úr Isten 060. Minket, Úr Isten, elhagyál 061. Kiáltásom halld meg, Isten 062. Az én lelkem szép csendesen 063. Isten, te vagy én Istenem 064. Hallgasd meg, Uram, könyörgésem 065. A Sionnak hegyén, Úr Isten 066. Örvendj, egész föld, az Istennek 067. Úr Isten, áldj meg jóvoltodból 068. Hogyha felindul az Isten 069. Úr Isten, segíts és tarts meg engem 070. Siess, ments meg, Uram Isten 071. Tebenned bízom, én Istenem 072. Uram, a te ítéletedet 073. Bizonyára jó az Isten 074. Miért vetsz minket így el, Úr Isten 075. Dicsérünk téged, Isten 076. Ismeretes az Úr Isten 077. Az Istenhez az én szómat 078. Hallgass, én népem, az én törvényemre 079. Öröködbe, Uram, pogányok jöttek 080. Hallgasd meg, Izráel pásztora 081. Örvendezzetek Az erős Istennek 082. Az Isten áll ő seregében 083. Uram, ne hallgass ily igen 084. Ó, seregeknek Istene 085. Nagy kegyesen től, Uram, földeddel 086. Hajtsd hozzám, Uram, füledet 087. Az Úr Isten az ő lakó hajlékát 088. Úr Isten, én idvességem 089. Az Úrnak irgalmát örökké éneklem 090. Tebenned bíztunk eleitől fogva 091. Aki a felséges Úrnak 092. Ékes dolog dicsérni, Uram, Felségedet 093. Nagy hatalmával regnál az Isten 094. Ó, erős bosszúálló Isten 095. Jertek, örvendjünk mindnyájan 096. Énekeljetek, minden népek 097. Az Úr Isten regnál 098. Énekeljetek új éneket 099. Az Úr országol 100. E földön ti minden népek 101. Mindennek előtte irgalmásságról 102. Hallgasd meg, Uram, kérésem

3 103. Áldjad, lelkem, Uradat, Istenedet 104. Áldjad, lelkem, az Urat és tisztöld 105. Adjatok hálát az Istennek 106. Az Urat áldjátok, mert jó 107. Dicsérjétek az Urat 108. Úr Isten, kész az én szívem 109. Ó, Úr Isten, én dicsőségem 110. Az Úr Isten monda az én Uramnak 111. Hálát adok, Uram, néked 112. Boldog az ember, ki az Istent 113. Az Urat ti, Ő szolgái 114. Hogy Izráel kijött Egyiptomból 115. Nem nekünk, Uram, nem nekünk engedd 116. Szeretem és áldom az Úr Istent 117. Az Urat minden nemzetek 118. Adjatok hálákat az Úrnak 119. Az oly emberek nyilván boldogok 120. Én az Úr Istenhez kiálték 121. Szemem a hegyekre vetem 122. Örülök az én szívembe' 123. Tehozzád szemeimet, Úr Isten 124. Az Izráel ezt nyilván mondhatja 125. Akik bíznak az Úr Istenben 126. Mikor a Siont az Isten 127. Hogyha ember házat épít 128. Boldog az ember nyilván 129. Én ifjúságomtól fogva engem 130. Tehozzád teljes szívből 131. Uram, nem űz nagyra szívem 132. Emlékezzél meg, Úr Isten 133. Íme, mily jó és mily nagy gyönyörűség 134. Úrnak szolgái mindnyájan 135. Áldjátok az Úr nevét 136. Dicsérjétek az Urat 137. Hogy a babiloni vizeknél ültünk 138. Dicsér téged teljes szívem 139. Uram, te megvizsgálsz engem 140. Szabadíts meg engem, Úr Isten 141. Tehozzád kiáltok, Úristen 142. Én az Úrhoz felkiálték 143. Hallgasd meg, Uram, kérésemet 144. Áldott az Úr, ki kezemet tanítja 145. Magasztallak téged, én Istenem 146. Áldjad, én lelkem, az Urat 147. Az Urat dicsérjétek, mert jó 148. No, dicsérjétek mindnyájan 149. Az Úrnak, no, énekeljetek 150. Dicsérjétek az Urat! 151. Kegyes Jézus, itt vagyunk 152a. Ím, béjöttünk nagy örömben 152b. Ím, bejöttünk nagy örömben 153. Itt van Isten köztünk 154. Jövel, ó, áldott Szentlélek 155. Ó, mely boldog ember az

4 156. Atya, Fiú, Szentlélek 157. Nem vagyunk mi magunkéi 158. Ó, Úr Isten, légy közöttünk 159. Örvend mi szívünk 160. Szent Isten, noha néked 161. Szentlélek, végy körül bennünket 162. Szűkölködünk nagymértékben 163. Terólad zeng dicséretünk 164. Téged áldunk, nagy Isten 165. Uram Isten, siess 166. Úr Isten, mi sok szükséget 167. Úr Jézus, mely igen drága 168. Urunk Jézus, fordulj hozzánk 169. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme 170. Áldjuk Istent végével 171. Dicsőség az Atyának 172. Ó, maradj kegyelmeddel 173. Ti keresztyének, dicsérjétek Istent 174. Uram, bocsásd el népedet békével 175. Uram, bocsássad el 176. Álmélkodással csudáljuk 177. Dicsérd Istent, keresztyénség 178. Drága Advent, köszöntünk 179. Igaz Isten, ígéretedben 180. Isten, aki népedet 181a. Jöjj, népek Megváltója 181b. Jöjj, népek Megváltója 182. Kapuk, emelkedjetek! 183. Kegyes lelkek, az Urat dicsérjétek 184. Várj ember szíve, készen! 185. Ó, jöjj, ó, jöjj, Immánuel 186. Küldé az Úr Isten 187. Szép tündöklő hajnalcsillag 188. Szállj, szállj magasra, szíveink reménye 189. Új világosság jelenék 190. Jer, mindnyájan örüljünk 191. Az Istennek szent angyala 192. Dicsőség a magas mennyekben 193. Dicsőség az Istennek 194. Dicsőség mennyben az Istennek 195. Ez nap nekünk dicséretes nap 196. Hogy eljött az időknek teljessége 197. Itt állok jászolod felett 198. Jézus, születél idvességünkre 199. Jöjjetek Krisztust dicsérni 200. Karácsony ünnepében 201a. Krisztus Urunknak áldott születésén 201b. Krisztus Urunknak áldott születésén 202. Örvendjetek, keresztyének 203. Ó, jöjjetek, hívek, ma lelki nagy örömmel 204. Szívünk vígsággal ma bétölt 205. Ismét egyik esztendeje 206. Az Úrnak jó volta 207. Ez esztendőt áldással

5 208. Ez esztendőt megáldjad 209. Örök Isten, kinek esztendők 210. Nékünk születék mennyei király 211a. Örvendezzen már e világ 211b. Örvendezzen már e világ 211c. Örvendezzen már e világ 212. A nagy király jön: hozsánna, hozsánna! 213. Áll a Krisztus szent keresztje 214. Győzhetetlen én kőszálom 215. Jézus, világ Megváltója 216. Jézus, Istennek Báránya 217. Királyi zászlók lobognak 218. Krisztus, ártatlan Bárány 219. Lelkem, nézz a Golgotára 220. Ó, Isten, ki a törődött Szívet 221. Ó, Krisztus-fő, te zúzott 222. Ó, ártatlanság báránya 223. Paradicsomnak te szép élő fája 224. Te drága Jézus, mi történt tevéled 225. Ó, Krisztus, láttam szenvedésed 226. Sirasd meg, sirasd meg bűneidet, ó, ember 227. Felvirradt áldott szép napunk 228. E húsvét ünnepében... dicsérjük 229. E húsvét ünnepében... örvendjünk 230. Uram, közel voltam hozzád 231. Feltámadt a mi életünk 232. Győzelmet vettél, ó, Feltámadott! 233. Jézus, ki a sírban valál 234. Jézus meghalt bűneinkért 235. Krisztus feltámada igazságunkra 236. Krisztus feltámadott, Kit halál elragadott 237. Krisztus ma feltámada 238. Örvendezzetek, egek 239. A Krisztus mennybe felméne 240. Úr Jézus, aki felséggel 241. Úr Jézus, ki mennybe fölmentél 242. A pünkösdnek jeles napján 243. Ó, áldott Szentlélek, ki az ég dicsőségével 244. E pünkösd ünnepében... dicsérjük 245. E pünkösd ünnepében... zeng 246. Jer, kérjük Isten áldott Szentlelkét 247. Jézus az ígéretet 248. Jövel, Szentlélek Isten 249. Jövel, Szentlélek Úr Isten, Lelkünknek 250. Isten élő Lelke, jöjj 251. Jövel Szentlélek Úr Isten, Töltsd bé 252. Jövel, teremtő Szentlélek 253. Könyörögjünk az Istennek Szentlelkének 254a. Erős vár a mi Istenünk 254b. Erős várunk nékünk az Isten 255. Ó, örök Isten! ki Atyánk vagy nékünk 256. Úr Isten, kérünk tégedet 257. Buzdulj mély hálára, lelkünk 258. Hallottuk, Jézus, miképpen hívogatsz

6 259. Én lelkem, ébredj fel 260. Hirdetvén az Úr halálát 261. Jer, lássuk az Úr keresztjét 262. Megterítve áll előttünk 263. Ó, Jézus, mi idvességünk 264. Lelkem siet hozzád menni 265. Idvességünk, váltságunk 266. Ó, Úr Jézus, áldassál 267. Örülj, szívem, Vigadj, lelkem 268. Áldást kérünk, ó, nagy Isten 269. Szentháromság, egy Istenünk 270. Szent hitünkről vallást tettünk 270H. Isten, égi Atyánk! 271. Küldj áldást az őrállókra 272. Halleluja! Halleluja 273. Mi kegyes Atyánk, bölcsességnek Ura 274. Jertek, ifjak, gyermekek! 275. Nagy Isten! ki az aratásnak 276. Alleluja, dicsérjétek 277. Hálát adok néked, mennybéli Isten 278. Magasztallak én téged 279. Jézus Krisztus, szép fényes hajnal 280. Megújult testtel és erővel 281. Néked éneklek, Neved magasztalom 282. Örök élet reggele 283. Reménységemben hívlak, Uram Isten! 284. Szívem megalázván, tehozzád megyek 285. Már nyugosznak a völgyek 286. Adjunk hálát megtartó Istenünknek! 287. Lásd, Urunk, egy nap újra eltűnt 288. A nap immár elenyészett 289. Csendesül a föld határa 290. Krisztus, ki vagy nap és világ 291. Maradj velem, mert mindjárt este van 292. Maradj velünk, mi Krisztusunk 293. Nagy hálát adunk, kegyes Atyánk, néked 294. Ne jöjjön addig szememre álom 295. Ó, lelkem szent napsugara! 296. Amint vagyok, sok bűn alatt 297. A töredelmes szívet, Te, Uram, szereted 298. Bár bűn és kín gyötör 299. Az Isten Bárányára 300. Bocsásd meg, Úr Isten 301. Bűnösök, hozzád kiáltunk 302. Ím, nagy Isten, most előtted 303. Én Istenem! Sok nagy bűnöm 304. Én nem perlek, És nem merlek 305. Istenem, én nagy bűnös ember 306. Mindenható Úr Isten, Mi, bűnös emberek 307. Ne szállj perbe énvelem 308. Istennek Báránya, Ki bűnünket elveszed 309a. Seregeknek hatalmas nagy királya 309b. Seregeknek hatalmas nagy királya 310. Szelíd szemed, Úr Jézus

7 311. Tisztítsd meg szíved, Jeruzsálem népe! 312. Uram, bűneink soksága 313. Az Úr Isten az én reménységem 314. Az én időm, mint a szép nyár 315. Az élet nékem Krisztus 316. Csak vándorút az életem 317. E világ mióta 318. Én Istenem, benned bízom 319. Jézus, én bizodalmam 320. Krisztus, én éltemnek Te vagy reménysége 321. Ments meg, Uram, engem az örök haláltól 322. Tudom, az én Megváltóm él 323. Örök nagy hatalmú mennyei szent Isten 324. Utas vagyok e világban 325. Jer, temessük el a testet 326. Minden ember csak halandó 327. Seregeknek szent Istene 328. Szomorú a halál a gyarló embernek 329. Adj már csendességet, lelki békességet 330a. Adj békességet, Úr Isten 330b. Adj békességet, Úr Isten 331. Egyedüli reményem 332. Emlékezzél, Úr Isten, híveidről 333. Fohászkodom hozzád, Uram, Istenem! 334. Hatalmas Isten! Népek közé szórva 335. Hallgasd meg, Jézus Krisztus 336. Hallgass meg minket, nagy Úr Isten 337. Mennybéli felséges Isten 338. Mikoron Dávid nagy búsultában 339. Lelki próbáimban, Jézus, légy velem 340. Ne hagyj elesnem, felséges Isten 341. Ó, Atya Isten, irgalmas nagy Úr 342. Irgalmazz, Úr Isten, immáron énnékem! 343. Mi Atyánk, ó, kegyes Isten 344. Ó, könyörgést meghallgató 345. Ó, irgalmas Isten 346. Isten, áldd meg a magyart 347. Ó, áldandó Szentháromság 348. Áldjad, én lelkem, a dicsőség erős királyát! 349. A csillagos égnek seregei ott fent 350. Zengjen hálaének 351. Dicsértessék Uram, Örökké szent neved 352. Dicsérlek téged, Idvezítőmet 353. Dicsőült helyeken 354. Megáll az Istennek Igéje 355. Az Úr Istent magasztalom 356. Drága dolog az Úr Istent dicsérni 357. Isten kezét mutatja 358. Egek nagy Királya, Magasztalunk téged 359. Istenemhez száll az ének 360. Magasztalja az én szívem 361. Meghódol lelkem, tenéked, nagy Felség 362. Mely igen jó az Úr Istent dicsérni 363. Mennyei seregek, boldog, tiszta lelkek

8 364. Mindenkoron áldom az én Uramat 365. Mondjatok dicséretet 366. Ó, Ábrahám Ura 367. Szent vagy örökké, Atya Úr Isten 368. Teremtő Istenünk, Édes Atyánk nékünk 369. Téged, Úr Isten, mi keresztyének 370. Úr Isten, csak néked éneklek 371. Végtelen irgalmú szentséges Úr Isten 372. Hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat 373. A mi szívünk csak tehozzád 374. Úr Jézus, nézz le rám 375. Eltévedtem, mint juh 376. Emeljük Jézushoz szemünk 377. Isten szelíd Szolgája, te 378. Jézus, ó, mi Idvezítőnk 379. Jer, dicsérjük az Istennek Fiát 380. Jézus, vigasságom! 381. Jézus, édes emlékezet 382. Jézus Krisztus, egy Mesterünk 383. Kegyes Jézus, én imádságomra 384. Hozzád jövök, ó, Mesterem 385. Jézusom, ki árva lelkem 386. Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom 387. Úr Jézus, hozzád kiáltok 388. Lelkem drága Jézusa 389. Úr lesz a Jézus mindenütt 390. Zengd Jézus nevét, zengd, világ 391a. Gondviselő jó Atyám vagy 391b. Gondviselő jó Atyám vagy 392. Mindenek meghallják és jól megtanulják 393. Mind jó, amit Isten tészen 394. Kegyelmes Isten, kinek kezében 395. Úr Isten, te tarts meg minket 396. Forog a szerencse 397. Hagyjad az Úr Istenre Te minden utadat 398. Istenre bízom magamat 399. Ki Istenének átad mindent 400a. Légy csendes szívvel és békével 400b. Légy csendes szívvel és békével 401. Ne csüggedj el, kicsiny sereg 402. Ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek 403. Semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege 404. Siess, keresztyén, lelki jót hallani 405. Mire bánkódol, ó, te, én szívem 406. Tebenned bízni, ó, áldott Istenség 407. Térj magadhoz, drága Sión 408. Hazádnak rendületlenül 409. Adjunk hálákat az Atya Istennek 410. Adjunk hálát mindnyájan 411. Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli 412. Jöjj, mondjunk hálaszót 413. Mily jó, ha bűntől már szabad 414. Nagy hálát adjunk az Atya Istennek 415. Hadd menjek, Istenem, Mindig feléd

9 416. Ébredj, alvó, hív a szózat 417. Ébredj, bizonyságtévő lélek! 418. Halld meg, bűnös ember: Jézus szeret! 419. Ó, Sion, ébredj, töltsd be küldetésed 420. Jobban tiéd, Uram, Jobban tiéd 421. Az egyháznak a Jézus a fundámentoma 422. Boldogok, akik lelki szegények 423. Csak vezess, Uram, végig, és fogd kezem 424. Ez a világ csak baj halma 425. Hinni taníts, Uram, kérni taníts! 426. Hiszek egy Istenben, Hatalmas Atyában 427. Hogyha éltünk vándorútja 428. Istennel járni, lakozni 429. Jer, Krisztus népe, nagy vígan 430. Imádkozzatok és buzgón kérjetek!" 431. Lelkünk hozzád kívánkozik 432. Mit használ keresztyénségem 433. Szólj, szólj hozzám, Uram 434. Szólsz hozzám, Istenem 435. Uram, a te igéd nekem 436. Vezess, Jézusunk 437. Csendes éj, szentséges éj! 438. Halld, mint zeng az egész ég 439. Kicsiny Betlehemben 440. Csillagfényes éjszakán angyalszózat 441. Szomorúan sóhajt szívünk 442. A keresztfához megyek 443. Én nem tudom, mért szeretett úgy minket 444. Ó, Úr Jézus, mennyi bánat 445. Örvendezz, örvendezz, minden nép 446. Az áldott orvos közeleg 447. Jézus, nyájas és szelíd 448. Isten testbe szállt szerelme 449. Jézus, te égi szép 450. Krisztus, virágunk 451. Te vagy napvilágom, te vagy énekem 452. Mennyben lakó én Istenem 453. Örök Isten, merre, merre vagy? 454. Nagy Isten, téged imád 455. Nagy vagy, te Isten, nagy a te hatalmad 456. Szent vagy, szent vagy, szent vagy 457. Tudom, hogy Jézus él 458. Az Úr csodásan működik 459. Áldó hatalmak oltalmába rejtve 460. Ne csüggedj el, kicsiny sereg, Bár egész 461. Mindig velem, Uram, mindig velem 462. Itt van szívem, neked adom 463. Aki értem megnyíltál 464. Hű Jézusom kezébe 465. Jézus hív, bár zúg, morajlik 466. Jézus ölébe bizton hajtom fejem le én 467. Jöjj, királyom, Jézusom 468. Kövesd a Jézust, kövesd még ma 469. Lábaidhoz hullok

10 470. Már keresztem vállra vettem 471. Rád tekint már hitem 472. Most, most, még ifjú korodban 473. Ó, Jézus, árva csendben 474. Siessetek, hamar lejár 475. Új szívet adj, Uram, énnekem 476. Fel, barátim, drága Jézus zászlaja alatt 477. Isten szívén megpihenve 478. Feljebb emeljetek 479. Fogjad kezem, oly gyenge vagyok, érzem 480. Testvérek, menjünk bátran 481. Tégy, Uram, engem áldássá! 482. Velem vándorol utamon Jézus 483. Fönn a csillagok felett 484. Fenn a mennyben az Úr 485. Íme, lészen a kései korban 486. Fölkelt immár a szép hold 487. Ó, terjeszd ki, Jézusom 488. Áldásoddal megyünk 489. Szívem csendben az Úrra figyel 490. A szívem úgy vár, ó, jöjj, ne késs már 491. Karácsony ünnepén, Kegyes keresztyének 492. Glória szálljon a mennybe fel 493. Tegnap harangoztak 494. Jézushoz jöjjetek, megfáradtak 495. Messziről száll dalunk 496. Istenünk, itt hozzuk néked mindenünk 497. Az Úr a Pásztorom 498. Atyám, én imádlak 499. Ne aggodalmaskodjál, nézz Istenedre fel! 500. Ó, jöjj, élő Lélek, hadd támadjon élet! 501. Vége van már a szolgaságnak 502. Ó, adj nékünk, Jézus, békét 503. Glória, glória 504. Áldjon meg téged, áldjon az Úr

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

14. A Graduálénekek és a heti énekek

14. A Graduálénekek és a heti énekek Énekrend Az énekrendrõl A Graduálének az istentisztelet központi gyülekezeti éneke. Nem az adott nap aktuális igehirdetése határozza meg, hanem az ünnep egyházi éven belüli szerepe. (Az igehirdetéshez

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

A Graduálénekek és a heti énekek

A Graduálénekek és a heti énekek A Graduálénekek és a heti énekek A Graduálének az istentisztelet központi éneke, amelynek kiválasztását elsõsorban az adott ünnep egyházi éven belüli szerepe határozza meg. Alkalmazkodik egyházunk igeolvasási

Részletesebben

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük.

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük. Betlehemes játék 2. Vezető: /csenget/ Gyerekek! Bejöhetnek a betlehemesek? Gyerekek: Igen!!! Mind: Adjon az Úristen szerencsés jó estét, A kicsi Jézuska neve dicsértessék. Eljöttünk, eljöttünk, Róla jó

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉNEKESKÖNYV

REFORMÁTUS ÉNEKESKÖNYV Bevezető Éppen 60 évvel ezelőtt, 1948-ban született meg a Magyarországi Református Egyház máig használatos énekeskönyve. Létrejötte annak a felismerésnek köszönhető, amely a reformáció tanításához és értékeihez

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 2

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 2 MÁJUSI LITÁNIA ezdőének (SzVU 161) vagy: Néked ajánljuk Szűzanyánk (SzVU 188) vagy: Néped, Isten, eléd járul (SzVU 176) vagy: Boldogasszony, édes, hozzád... (SzVU 174) vagy: Máriát dicsérni, hívek jöjjetek

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete a Gondviselő Isten tiszteletének idejére (2016. augusztus 28.-október 22.)

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete a Gondviselő Isten tiszteletének idejére (2016. augusztus 28.-október 22.) Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete a Gondviselő Isten tiszteletének idejére (2016. augusztus 28.-október 22.) Erdélyi Gyülekezet Budapest Tartalomjegyzék Heti változó részek a Gondviselő Isten tiszteletének

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

A BÚCSÚJÁRÓK ÉNEKEI 267

A BÚCSÚJÁRÓK ÉNEKEI 267 A BÚCSÚJÁRÓK ÉNEKEI 267 268 Induláskor 161 BOLDOG SZŰZ MÁRIA 2. Ma, buzgó híveid, útra indulunk, Fáradsággal hozzád szívből sóhajtunk. 3. Te vagy, kit választott Isten anyjának, Te vagy szent szülője mi

Részletesebben

Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk

Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk (Jn. 4,24) Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk (Jn. 4,24) www.eletalelekben.ro

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Mennybemenetel és Pünkösd idejére, és a Hála és Szolgálat idejének első négy hetére (2014. május 29-július 19.

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Mennybemenetel és Pünkösd idejére, és a Hála és Szolgálat idejének első négy hetére (2014. május 29-július 19. 1 Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Mennybemenetel és Pünkösd idejére, és a Hála és Szolgálat idejének első négy hetére (2014. május 29-július 19.) Budapest, 2014 2 Tartalomjegyzék HETI VÁLTOZÓ RÉSZEK

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.)

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Erdélyi Gyülekezet Budapest, 2016 2 Tartalomjegyzék Napi változó részek a Reggeli áhítathoz - II.10 (Böjt 1. napja)

Részletesebben

Isten e világot úgy szerette, hogy odaadta egyszülött Fiát, hogy, aki hisz Őbenne el ne vesszen, hanem éljen az, ki Őhozzá kiált.

Isten e világot úgy szerette, hogy odaadta egyszülött Fiát, hogy, aki hisz Őbenne el ne vesszen, hanem éljen az, ki Őhozzá kiált. Isten e világot úgy szerette, hogy odaadta egyszülött Fiát, hogy, aki hisz Őbenne el ne vesszen, hanem éljen az, ki Őhozzá kiált. Egy szűz fogant méhében és szült egy Fiút, jel volt ez neked Izrael, hogy

Részletesebben

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje.

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje. 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: KEDD DÉLELŐTTI, DÉLI ÉS DÉLUTÁNI, VAGYIS NAPKÖZI IMAÓRA V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben,

Részletesebben

HÚSVÉT ESTI DICSÉRET

HÚSVÉT ESTI DICSÉRET HÚSVÉT ESTI DICSÉRET HIMNUSZ Nem bántott húsvét éjszaka az Úr öldöklı angyala. Szabaddá lettünk: elbukott a szörnyő fáraó hada. A Bárány immár Krisztusunk, ki értünk önként szenvedett. Az új kovásztalan

Részletesebben

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje.

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje. 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: SZERDA DÉLELŐTTI, DÉLI ÉS DÉLUTÁNI, VAGYIS NAPKÖZI IMAÓRA V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben,

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

A MISE RENDJE MAGYARUL

A MISE RENDJE MAGYARUL BEVEZETŐ SZERTARTÁS KEZDŐÉNEK Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A MISE RENDJE MAGYARUL A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.

Részletesebben

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje.

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje. 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: CSÜTÖRTÖK DÉLELŐTTI, DÉLI ÉS DÉLUTÁNI, VAGYIS NAPKÖZI IMAÓRA V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen

Részletesebben

ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT

ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT TARTALOM IMA- és ÉNEKFÜZET Minden az imán áll vagy bukik. Az Élő rózsafüzér egy esdeklő könyörgés Szűz Máriához, hogy Európa útját különleges védelmébe vegye." Christoph

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

A pap a ministránsokkal és a segédkezőkkel együtt bevonul a temploma. Ezalatt elhangzik a kezdőének.

A pap a ministránsokkal és a segédkezőkkel együtt bevonul a temploma. Ezalatt elhangzik a kezdőének. A SZENTMISE A pap a ministránsokkal és a segédkezőkkel együtt bevonul a temploma. Ezalatt elhangzik a kezdőének. A keresztvetés Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Keresztet vetünk, és feleljük: Az

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

Szentségimádás a Közel-Kelet, Irak és Ukrajna békéjéért

Szentségimádás a Közel-Kelet, Irak és Ukrajna békéjéért Szentségimádás a Közel-Kelet, Irak és Ukrajna békéjéért 2014. augusztus 15. 112. 1. Ez nagy szentség valóban, - Ezt imádjuk legjobban, - Melyet Jézus nekünk hagyott Testamentomban. 2. Jelen van itt test

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN

ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN Ádvent 1. vasárnapja (A család állja körül minden alkalommal az ádventi koszorút.) 1. Ó jöjj, ó jöjj Üdvözítő, - beteljesült már az idő; -törd át az Ég zárt ajtaját,

Részletesebben

2015. január 8. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben.

2015. január 8. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 2015. január 8. Szentségkitétel Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 1 A szentségkitétel után Üdvöz légy, örökké áldott légy, az Oltáriszentségben

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

BvvgvvvvgvvvvvgvvvvgvvvvvG8vvvvhvvvvvvvhvvvvtfvvvvFhvvvvgvvv{vvvjvvvvvkvvvvvlvvvvvhvvvvkvvvvvjvvv[vvvjvvvvvvkvvvvuhvvvbvtfvvvvvvvvbbÌ

BvvgvvvvgvvvvvgvvvvgvvvvvG8vvvvhvvvvvvvhvvvvtfvvvvFhvvvvgvvv{vvvjvvvvvkvvvvvlvvvvvhvvvvkvvvvvjvvv[vvvjvvvvvvkvvvvuhvvvbvtfvvvvvvvvbbÌ Húsvétvasárnap Feltámadási körmenet Az előre meghatározott időpontban mindannyian a szentsírnál gyülekeznek, amelynek kapuja zárva van. Közben érkezik a menet, amelyet a három kenetvivő asszony vezet,

Részletesebben

Dicsérjük együtt az Urat. Ifjúsági énekesfüzet

Dicsérjük együtt az Urat. Ifjúsági énekesfüzet Dicsérjük együtt az Urat Ifjúsági énekesfüzet Kiadja a Hám János Római Katolikus Líceum és a Szentlélek Plébánia, a Szatmári Egyházmegye fennállásának 200 éves jubileumára Szatmárnémeti 2003 1 A SZENTMISE

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

Hívek: Uram segíts meg engem. (mindenki mélyen meghajolva)

Hívek: Uram segíts meg engem. (mindenki mélyen meghajolva) f mf f Pap: Istenem, jöjj segítségemre. (keresztvetés) f mf f Hívek: Uram segíts meg engem. (mindenki mélyen meghajolva) f mf f Mind: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. (fölegyenesedünk)

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

Keresztény énekek Gitáros dalok és református énekek

Keresztény énekek Gitáros dalok és református énekek [Ide írhatja a szöveget] [Ide írhatja a szöveget] [Ide írhatja a szöveget] Keresztény énekek Utolsó frissítés: 2013.09.01. [Ide írhatja a szöveget] oldal 1 A jászolban ki az ott... 11 A kegyelem árad...

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

Adventi istentiszteleti rend

Adventi istentiszteleti rend 1 ELŐKÉSZÜLET Adventi istentiszteleti rend A GK Liturgiai és Himnológiai Bizottsága ajánlásával 2016. november 27. december 18. a templom előkészítése, díszítése, az úrvacsorai jegyek előkészítése imaközösség,

Részletesebben

Zsolozsma a HAKK-on Július 20. szerda, ESTI DICSÉRET

Zsolozsma a HAKK-on Július 20. szerda, ESTI DICSÉRET Zsolozsma a HAKK-on Július 20. szerda, ESTI DICSÉRET f mf f Pap: Istenem, jöjj segítségemre. (keresztvetés) f mf f Hívek: Uram segíts meg engem. (mindenki mélyen meghajolva) f mf f Mind: Dicsőség az Atyának,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Külső-Kelenföldi IFI akkordosfüzete

Tartalomjegyzék. Külső-Kelenföldi IFI akkordosfüzete Tartalomjegyzék A föld, amelyre lábad lép 22. A mélyből Hozzád száll szavam 54. A Nap felkelésétől lenyugvásáig 12. A Nap felkelésétől, míg leszáll 41. A sár lehúz 171. A szeleknek lengő szárnyán 108.

Részletesebben

Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelgett a ti váltságtok. Luk

Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelgett a ti váltságtok. Luk Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelgett a ti váltságtok. Luk. 21.28 Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyörű otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: CSÜTÖRTÖK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: CSÜTÖRTÖK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: CSÜTÖRTÖK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

ÉNEKEK A SZENTEKRŐL 285

ÉNEKEK A SZENTEKRŐL 285 ÉNEKEK A SZENTEKRŐL 285 286 Szent János áldása 171 SZENT JÁNOSNAK SZÉP, KEGYES ÁLDÁSA 2. Jézus Krisztus töviskoronája Legyen ezen ajtónak a zárja, És a három nagy vasszege az ajtó kilincse, Hogy a gonosz

Részletesebben

AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA

AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA A) ÚRVACSORAI ISTENTISZTELET Az úrnap délelõtti istentiszteleten kívül egyéb alkalmak is lehetnek az úrvacsorával élésre. (Gyülekezeti nap, evangélizációk, konferenciák záró alkalma,

Részletesebben

FELTÁMADÁSI SZERTARTÁS

FELTÁMADÁSI SZERTARTÁS FELTÁMADÁSI SZERTARTÁS 1 2 Feltámadási szertartás A pap teljes liturgiai díszben a szent sírnál megtömjénezi a síri leplet, az oltárra viszi, kiteríti és otthagyja az ünnepzárásig. A lepel átvitele alatt

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet

Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet 2009 Tartalomjegyzék A mélyből Hozzád száll szavam 40. A Nap felkelésétől lenyugvásáig 10. A sár lehúz,

Részletesebben

2015. Szűz Mária neve Római Katolikus Templom - Solymár. Gitáros misék énekei. Tartalom. 1 Szűz Mária neve Római Katolikus Templom - Solymár

2015. Szűz Mária neve Római Katolikus Templom - Solymár. Gitáros misék énekei. Tartalom. 1 Szűz Mária neve Római Katolikus Templom - Solymár 1 Szűz Mária neve Római Katolikus Templom - Solymár 2015. Szűz Mária neve Római Katolikus Templom - Solymár Gitáros misék énekei Tartalom 1. Adoramus te Christe.... 3 2. A Föld és az Ég... 3 3. Áldjátok

Részletesebben

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, DÉL-DUNAMENTI ISTENI IRGALMASSÁG ÉS A BÉKE KIRÁLYNőJE IMACSOPORT

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, DÉL-DUNAMENTI ISTENI IRGALMASSÁG ÉS A BÉKE KIRÁLYNőJE IMACSOPORT KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, DÉL-DUNAMENTI ISTENI IRGALMASSÁG ÉS A BÉKE KIRÁLYNőJE IMACSOPORT 2014 AZ ISTENI IRGALMASSÁG ÜZENETEI "Az Egyháznak a legfontosabb teendői között kell számon tartania, hogy hirdesse

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő.

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő. Minden áldás am F Soha nem volt még ilyen áldott éj, am mely a világra így hatna. am F Nem is lesz most már, hiszen nincs senki más, am F am ki önmagát így adná, s a sötétséget eloszlatná. Jött, mint kisgyermek,

Részletesebben

HÚSVÉT REGGELI DICSÉRET

HÚSVÉT REGGELI DICSÉRET HÚSVÉT REGGELI DICSÉRET HIMNUSZ 2. A hitetlen hite visszatér, ma újra látnak a vakok, s kiben nem old fel rettegést ha látja, megtér a lator? 3. Ámulnak mind az angyalok, látván, hogy bőnhıdik a test,

Részletesebben

Ottawai Kálvin Magyar Református Gyülekezet Ottawai Magyar Katolikus Közösség

Ottawai Kálvin Magyar Református Gyülekezet Ottawai Magyar Katolikus Közösség Ottawai Kálvin Magyar Református Gyülekezet Ottawai Magyar Katolikus Közösség 2012. január 22. Ökumenikus istentisztelet iszt elet 1132.. szám Lelkipásztor: Ft. Kürnyek Róbert és Nt. Péter László St. Elizabeth

Részletesebben

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET A) ÚRVACSORÁVAL A szolgálattevõ az úrasztalához egyenesen a szószékre megy, és Isten igéjével köszönti a gyülekezetet. KÖSZÖNTÉS 1. Kegyelem néktek és békesség Istentõl,

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Ádvent és Karácsony idejére (2014. november január 5.)

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Ádvent és Karácsony idejére (2014. november január 5.) Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Ádvent és Karácsony idejére (2014. november 30. 2015. január 5.) Erdélyi Gyülekezet Budapest, 2014 2 Heti változó részek Tartalomjegyzék Reggeli áhítathoz - Ádvent 1.

Részletesebben

Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Énekes Füzet

Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Énekes Füzet Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Énekes Füzet 2009 Tartalomjegyzék A mélyből Hozzád száll szavam 40. A Nap felkelésétől lenyugvásáig 10. A sár lehúz,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyörű otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

ALAPIMÁDSÁGOK. Ároni áldás

ALAPIMÁDSÁGOK. Ároni áldás Ároni áldás ALAPIMÁDSÁGOK Áldjon meg téged az Úr, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet! Világosítsa meg az Úr az Ő orcáját terajtad, és könyörüljön terajtad! Fordítsa az Úr az Ő orcáját rád,

Részletesebben

Jézus 5 mély sebéhez ima:

Jézus 5 mély sebéhez ima: Sötétség lett Sötétség lett, midőn a zsidók Jézust keresztre feszítették volna. 9 óra tájban Jézus megszólalt, hangos szóval mondván: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet! és lehajtá fejét,

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

2015. november 5. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben.

2015. november 5. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 2015. november 5. Szentségkitétel Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 1 A szentségkitétel után Üdvöz légy, örökké áldott légy, az Oltáriszentségben

Részletesebben

APRÓ GYÖNGYÖK 26-50. Szeretlek Uram!

APRÓ GYÖNGYÖK 26-50. Szeretlek Uram! APRÓ GYÖNGYÖK 26-50. Szeretlek Uram! Szeretlek Uram a madárcsicsergésben, Szeretlek a tavaszi fű üde zöldjében. Szeretlek Uram a rigó sárga csőrében, És az égbe nyúló fenyő ezüstös színében. Szeretlek

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Ádvent és Karácsony idejére (2016. november január 5.)

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Ádvent és Karácsony idejére (2016. november január 5.) Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Ádvent és Karácsony idejére (2016. november 27. 2017. január 5.) Erdélyi Gyülekezet Budapest, 2016 2 Heti változó részek Tartalomjegyzék Reggeli áhítathoz - Ádvent 1.

Részletesebben

>1 A béke napja A béke napja közel, nézd, már fénylik a jel, Jézus szíve a földön, az égen mindent egybeölel. >1B Szentlélek, jöjj /Refr

>1 A béke napja A béke napja közel, nézd, már fénylik a jel, Jézus szíve a földön, az égen mindent egybeölel. >1B Szentlélek, jöjj /Refr ;************************************** ; Kék könyv: "Énekelj az Úrnak!" Pannonhalma, 1993, 1999. ; ; Forrás: www.communio.hu/plebania/kamra/egyeb/dia.htm ; 200728 - DTX formátumra alakítva RJ ; 20090/01

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

AZ RZF500 ÉNEKKAR KONCERTJE

AZ RZF500 ÉNEKKAR KONCERTJE 2016 AZ RZF500 ÉNEKKAR KONCERTJE ÉNEKEK ÉS KÓRUSMŰVEK A Nemzeti Múzeum lépcsőjén énekelt eddigi műsor gerince az idén sem változik. Főleg az első rész bővült az ökumenikus nyitás és saját református énekkincsünk

Részletesebben

Javaslat az. Apátfalvi archaikus népi imák. települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat az. Apátfalvi archaikus népi imák. települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat az Apátfalvi archaikus népi imák települési értéktárba történő felvételéhez I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Csapó Jánosné 2. A

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

ISKOLAI IMÁDSÁGOK ***

ISKOLAI IMÁDSÁGOK *** ISKOLAI IMÁDSÁGOK ÁLTALÁNOS IMÁK 1.) Fogadd el Uram, szabadságomat, fogadd egészen. Vedd értelmemet, akaratomat, s emlékezésem. Mindazt amim van, és ami vagyok, Te adtad ingyen. Visszaadok, Uram, egyszerre

Részletesebben

Föl kell ismernünk közös emberi alapértékeinket, ezek nevében lehet és kell együttműködnünk! (Ferenc pápa twitter-üzenete)

Föl kell ismernünk közös emberi alapértékeinket, ezek nevében lehet és kell együttműködnünk! (Ferenc pápa twitter-üzenete) 2016. június 26. SZENT LÁSZLÓ BÚCSÚ 21. Föl kell ismernünk közös emberi alapértékeinket, ezek nevében lehet és kell együttműködnünk! (Ferenc pápa twitter-üzenete) Bevonulás: Kezdőének: BÚCSÚI ÉNEKFÜZET

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Szentlélek jöjj Zöld könyv 219. /Refr. Szentlélek, jöjj, lobogó Láng! Szentlélek, jöjj, a világ vár! Szentlélek, jöjj, viharos Szél! Jöjj, áradj szét!

Szentlélek jöjj Zöld könyv 219. /Refr. Szentlélek, jöjj, lobogó Láng! Szentlélek, jöjj, a világ vár! Szentlélek, jöjj, viharos Szél! Jöjj, áradj szét! Szentlélek jöjj Zöld könyv 219 Szentlélek, jöjj, lobogó Láng! Szentlélek, jöjj, a világ vár! Szentlélek, jöjj, viharos Szél! Jöjj, áradj szét! Jöjj el, Élővíz forrás, jöjj, a szívünk Téged vár! Jöjj, ki

Részletesebben