MAGYAR REFORMÁTUS ÉNEKEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR REFORMÁTUS ÉNEKEK"

Átírás

1 MAGYAR REFORMÁTUS ÉNEKEK Tartalom Szám Kezdő sor 001. Aki nem jár hitlenek tanácsán 002. Miért zúgolódnak a pogányok? 003. Ó, mely sokan vannak 004. Én igazságomnak Istene 005. Úr Isten, az én imádságom 006. Uram, te nagy haragodban 007. Ó, én Uram és én Istenem 008. Ó, felséges Úr, mi kegyes Istenünk 009. Dicsérlek téged, Úr Isten 010. Mire távozol tőlünk, Úr Isten 011. Az Istenben bízom jó reménységgel 012. Szabadíts meg és tarts meg, Uram Isten 013. Míglen felejtesz el, Uram 014. A bolond így szól az ő szívében 015. Uram, ki lészen lakója 016. Tarts meg engemet, ó, én Istenem 017. Hallgasd meg igazságomat 018. Ó, én Uram, ki erőt adsz énnékem 019. Az egek beszélik 020. Az Úr tégedet meghallgasson 021. Örvendez, Uram, a király 022. Én Istenem, én erős Istenem! 023. Az Úr énnékem őriző pásztorom 024. Az Úr bír ez egész földdel 025. Szívemet hozzád emelem 026. Légy ítélőm, Uram 027. Az Úr Isten az én világosságom 028. Hozzád kiáltok, kegyes Uram 029. Mostan, ti hatalmasak 030. Dicsérlek, Uram, tégedet 031. Uram, én csak tebenned bíztam 032. Ó, mely boldog az oly ember éltébe' 033. Nosza, istenfélő szent hívek 034. Mindenkoron áldom 035. Perelj, Uram, perlőimmel 036. A gonosztévőknek dolgán 037. Ne bosszankodjál a gonosztévőkre 038. Haragodnak nagy voltában 039. Magamban elvégezém, és mondám 040. Várván vártam a felséges Urat 041. Boldog, aki a nyavalyást híven 042. Mint a szép, híves patakra 043. Ítélj meg engemet, Úr Isten 044. Hallottuk, Isten, füleinkkel 045. Egy szép dolgot hoz elő az én szívem 046. Az Isten a mi reménységünk 047. No minden népek, Örvendezzetek 048. Nagy az Úr méltóságában

2 049. Hallgassátok meg, minden nemzetek 050. Az erős Isten, uraknak Ura 051. Úr Isten, kérlek, kegyelmezz nékem 052. Mit dicsekedel gonoszságban 053. A bolond így szól az ő szívében 054. Tarts meg, Uram, én Istenem 055. Hallgasd meg az én könyörgésem 056. Kegyelmezz meg nekem, én Istenem 057. Irgalmazz, Uram, irgalmazz nekem 058. Ti tanácsban ülő személyek 059. Szabadíts meg engem, Úr Isten 060. Minket, Úr Isten, elhagyál 061. Kiáltásom halld meg, Isten 062. Az én lelkem szép csendesen 063. Isten, te vagy én Istenem 064. Hallgasd meg, Uram, könyörgésem 065. A Sionnak hegyén, Úr Isten 066. Örvendj, egész föld, az Istennek 067. Úr Isten, áldj meg jóvoltodból 068. Hogyha felindul az Isten 069. Úr Isten, segíts és tarts meg engem 070. Siess, ments meg, Uram Isten 071. Tebenned bízom, én Istenem 072. Uram, a te ítéletedet 073. Bizonyára jó az Isten 074. Miért vetsz minket így el, Úr Isten 075. Dicsérünk téged, Isten 076. Ismeretes az Úr Isten 077. Az Istenhez az én szómat 078. Hallgass, én népem, az én törvényemre 079. Öröködbe, Uram, pogányok jöttek 080. Hallgasd meg, Izráel pásztora 081. Örvendezzetek Az erős Istennek 082. Az Isten áll ő seregében 083. Uram, ne hallgass ily igen 084. Ó, seregeknek Istene 085. Nagy kegyesen től, Uram, földeddel 086. Hajtsd hozzám, Uram, füledet 087. Az Úr Isten az ő lakó hajlékát 088. Úr Isten, én idvességem 089. Az Úrnak irgalmát örökké éneklem 090. Tebenned bíztunk eleitől fogva 091. Aki a felséges Úrnak 092. Ékes dolog dicsérni, Uram, Felségedet 093. Nagy hatalmával regnál az Isten 094. Ó, erős bosszúálló Isten 095. Jertek, örvendjünk mindnyájan 096. Énekeljetek, minden népek 097. Az Úr Isten regnál 098. Énekeljetek új éneket 099. Az Úr országol 100. E földön ti minden népek 101. Mindennek előtte irgalmásságról 102. Hallgasd meg, Uram, kérésem

3 103. Áldjad, lelkem, Uradat, Istenedet 104. Áldjad, lelkem, az Urat és tisztöld 105. Adjatok hálát az Istennek 106. Az Urat áldjátok, mert jó 107. Dicsérjétek az Urat 108. Úr Isten, kész az én szívem 109. Ó, Úr Isten, én dicsőségem 110. Az Úr Isten monda az én Uramnak 111. Hálát adok, Uram, néked 112. Boldog az ember, ki az Istent 113. Az Urat ti, Ő szolgái 114. Hogy Izráel kijött Egyiptomból 115. Nem nekünk, Uram, nem nekünk engedd 116. Szeretem és áldom az Úr Istent 117. Az Urat minden nemzetek 118. Adjatok hálákat az Úrnak 119. Az oly emberek nyilván boldogok 120. Én az Úr Istenhez kiálték 121. Szemem a hegyekre vetem 122. Örülök az én szívembe' 123. Tehozzád szemeimet, Úr Isten 124. Az Izráel ezt nyilván mondhatja 125. Akik bíznak az Úr Istenben 126. Mikor a Siont az Isten 127. Hogyha ember házat épít 128. Boldog az ember nyilván 129. Én ifjúságomtól fogva engem 130. Tehozzád teljes szívből 131. Uram, nem űz nagyra szívem 132. Emlékezzél meg, Úr Isten 133. Íme, mily jó és mily nagy gyönyörűség 134. Úrnak szolgái mindnyájan 135. Áldjátok az Úr nevét 136. Dicsérjétek az Urat 137. Hogy a babiloni vizeknél ültünk 138. Dicsér téged teljes szívem 139. Uram, te megvizsgálsz engem 140. Szabadíts meg engem, Úr Isten 141. Tehozzád kiáltok, Úristen 142. Én az Úrhoz felkiálték 143. Hallgasd meg, Uram, kérésemet 144. Áldott az Úr, ki kezemet tanítja 145. Magasztallak téged, én Istenem 146. Áldjad, én lelkem, az Urat 147. Az Urat dicsérjétek, mert jó 148. No, dicsérjétek mindnyájan 149. Az Úrnak, no, énekeljetek 150. Dicsérjétek az Urat! 151. Kegyes Jézus, itt vagyunk 152a. Ím, béjöttünk nagy örömben 152b. Ím, bejöttünk nagy örömben 153. Itt van Isten köztünk 154. Jövel, ó, áldott Szentlélek 155. Ó, mely boldog ember az

4 156. Atya, Fiú, Szentlélek 157. Nem vagyunk mi magunkéi 158. Ó, Úr Isten, légy közöttünk 159. Örvend mi szívünk 160. Szent Isten, noha néked 161. Szentlélek, végy körül bennünket 162. Szűkölködünk nagymértékben 163. Terólad zeng dicséretünk 164. Téged áldunk, nagy Isten 165. Uram Isten, siess 166. Úr Isten, mi sok szükséget 167. Úr Jézus, mely igen drága 168. Urunk Jézus, fordulj hozzánk 169. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme 170. Áldjuk Istent végével 171. Dicsőség az Atyának 172. Ó, maradj kegyelmeddel 173. Ti keresztyének, dicsérjétek Istent 174. Uram, bocsásd el népedet békével 175. Uram, bocsássad el 176. Álmélkodással csudáljuk 177. Dicsérd Istent, keresztyénség 178. Drága Advent, köszöntünk 179. Igaz Isten, ígéretedben 180. Isten, aki népedet 181a. Jöjj, népek Megváltója 181b. Jöjj, népek Megváltója 182. Kapuk, emelkedjetek! 183. Kegyes lelkek, az Urat dicsérjétek 184. Várj ember szíve, készen! 185. Ó, jöjj, ó, jöjj, Immánuel 186. Küldé az Úr Isten 187. Szép tündöklő hajnalcsillag 188. Szállj, szállj magasra, szíveink reménye 189. Új világosság jelenék 190. Jer, mindnyájan örüljünk 191. Az Istennek szent angyala 192. Dicsőség a magas mennyekben 193. Dicsőség az Istennek 194. Dicsőség mennyben az Istennek 195. Ez nap nekünk dicséretes nap 196. Hogy eljött az időknek teljessége 197. Itt állok jászolod felett 198. Jézus, születél idvességünkre 199. Jöjjetek Krisztust dicsérni 200. Karácsony ünnepében 201a. Krisztus Urunknak áldott születésén 201b. Krisztus Urunknak áldott születésén 202. Örvendjetek, keresztyének 203. Ó, jöjjetek, hívek, ma lelki nagy örömmel 204. Szívünk vígsággal ma bétölt 205. Ismét egyik esztendeje 206. Az Úrnak jó volta 207. Ez esztendőt áldással

5 208. Ez esztendőt megáldjad 209. Örök Isten, kinek esztendők 210. Nékünk születék mennyei király 211a. Örvendezzen már e világ 211b. Örvendezzen már e világ 211c. Örvendezzen már e világ 212. A nagy király jön: hozsánna, hozsánna! 213. Áll a Krisztus szent keresztje 214. Győzhetetlen én kőszálom 215. Jézus, világ Megváltója 216. Jézus, Istennek Báránya 217. Királyi zászlók lobognak 218. Krisztus, ártatlan Bárány 219. Lelkem, nézz a Golgotára 220. Ó, Isten, ki a törődött Szívet 221. Ó, Krisztus-fő, te zúzott 222. Ó, ártatlanság báránya 223. Paradicsomnak te szép élő fája 224. Te drága Jézus, mi történt tevéled 225. Ó, Krisztus, láttam szenvedésed 226. Sirasd meg, sirasd meg bűneidet, ó, ember 227. Felvirradt áldott szép napunk 228. E húsvét ünnepében... dicsérjük 229. E húsvét ünnepében... örvendjünk 230. Uram, közel voltam hozzád 231. Feltámadt a mi életünk 232. Győzelmet vettél, ó, Feltámadott! 233. Jézus, ki a sírban valál 234. Jézus meghalt bűneinkért 235. Krisztus feltámada igazságunkra 236. Krisztus feltámadott, Kit halál elragadott 237. Krisztus ma feltámada 238. Örvendezzetek, egek 239. A Krisztus mennybe felméne 240. Úr Jézus, aki felséggel 241. Úr Jézus, ki mennybe fölmentél 242. A pünkösdnek jeles napján 243. Ó, áldott Szentlélek, ki az ég dicsőségével 244. E pünkösd ünnepében... dicsérjük 245. E pünkösd ünnepében... zeng 246. Jer, kérjük Isten áldott Szentlelkét 247. Jézus az ígéretet 248. Jövel, Szentlélek Isten 249. Jövel, Szentlélek Úr Isten, Lelkünknek 250. Isten élő Lelke, jöjj 251. Jövel Szentlélek Úr Isten, Töltsd bé 252. Jövel, teremtő Szentlélek 253. Könyörögjünk az Istennek Szentlelkének 254a. Erős vár a mi Istenünk 254b. Erős várunk nékünk az Isten 255. Ó, örök Isten! ki Atyánk vagy nékünk 256. Úr Isten, kérünk tégedet 257. Buzdulj mély hálára, lelkünk 258. Hallottuk, Jézus, miképpen hívogatsz

6 259. Én lelkem, ébredj fel 260. Hirdetvén az Úr halálát 261. Jer, lássuk az Úr keresztjét 262. Megterítve áll előttünk 263. Ó, Jézus, mi idvességünk 264. Lelkem siet hozzád menni 265. Idvességünk, váltságunk 266. Ó, Úr Jézus, áldassál 267. Örülj, szívem, Vigadj, lelkem 268. Áldást kérünk, ó, nagy Isten 269. Szentháromság, egy Istenünk 270. Szent hitünkről vallást tettünk 270H. Isten, égi Atyánk! 271. Küldj áldást az őrállókra 272. Halleluja! Halleluja 273. Mi kegyes Atyánk, bölcsességnek Ura 274. Jertek, ifjak, gyermekek! 275. Nagy Isten! ki az aratásnak 276. Alleluja, dicsérjétek 277. Hálát adok néked, mennybéli Isten 278. Magasztallak én téged 279. Jézus Krisztus, szép fényes hajnal 280. Megújult testtel és erővel 281. Néked éneklek, Neved magasztalom 282. Örök élet reggele 283. Reménységemben hívlak, Uram Isten! 284. Szívem megalázván, tehozzád megyek 285. Már nyugosznak a völgyek 286. Adjunk hálát megtartó Istenünknek! 287. Lásd, Urunk, egy nap újra eltűnt 288. A nap immár elenyészett 289. Csendesül a föld határa 290. Krisztus, ki vagy nap és világ 291. Maradj velem, mert mindjárt este van 292. Maradj velünk, mi Krisztusunk 293. Nagy hálát adunk, kegyes Atyánk, néked 294. Ne jöjjön addig szememre álom 295. Ó, lelkem szent napsugara! 296. Amint vagyok, sok bűn alatt 297. A töredelmes szívet, Te, Uram, szereted 298. Bár bűn és kín gyötör 299. Az Isten Bárányára 300. Bocsásd meg, Úr Isten 301. Bűnösök, hozzád kiáltunk 302. Ím, nagy Isten, most előtted 303. Én Istenem! Sok nagy bűnöm 304. Én nem perlek, És nem merlek 305. Istenem, én nagy bűnös ember 306. Mindenható Úr Isten, Mi, bűnös emberek 307. Ne szállj perbe énvelem 308. Istennek Báránya, Ki bűnünket elveszed 309a. Seregeknek hatalmas nagy királya 309b. Seregeknek hatalmas nagy királya 310. Szelíd szemed, Úr Jézus

7 311. Tisztítsd meg szíved, Jeruzsálem népe! 312. Uram, bűneink soksága 313. Az Úr Isten az én reménységem 314. Az én időm, mint a szép nyár 315. Az élet nékem Krisztus 316. Csak vándorút az életem 317. E világ mióta 318. Én Istenem, benned bízom 319. Jézus, én bizodalmam 320. Krisztus, én éltemnek Te vagy reménysége 321. Ments meg, Uram, engem az örök haláltól 322. Tudom, az én Megváltóm él 323. Örök nagy hatalmú mennyei szent Isten 324. Utas vagyok e világban 325. Jer, temessük el a testet 326. Minden ember csak halandó 327. Seregeknek szent Istene 328. Szomorú a halál a gyarló embernek 329. Adj már csendességet, lelki békességet 330a. Adj békességet, Úr Isten 330b. Adj békességet, Úr Isten 331. Egyedüli reményem 332. Emlékezzél, Úr Isten, híveidről 333. Fohászkodom hozzád, Uram, Istenem! 334. Hatalmas Isten! Népek közé szórva 335. Hallgasd meg, Jézus Krisztus 336. Hallgass meg minket, nagy Úr Isten 337. Mennybéli felséges Isten 338. Mikoron Dávid nagy búsultában 339. Lelki próbáimban, Jézus, légy velem 340. Ne hagyj elesnem, felséges Isten 341. Ó, Atya Isten, irgalmas nagy Úr 342. Irgalmazz, Úr Isten, immáron énnékem! 343. Mi Atyánk, ó, kegyes Isten 344. Ó, könyörgést meghallgató 345. Ó, irgalmas Isten 346. Isten, áldd meg a magyart 347. Ó, áldandó Szentháromság 348. Áldjad, én lelkem, a dicsőség erős királyát! 349. A csillagos égnek seregei ott fent 350. Zengjen hálaének 351. Dicsértessék Uram, Örökké szent neved 352. Dicsérlek téged, Idvezítőmet 353. Dicsőült helyeken 354. Megáll az Istennek Igéje 355. Az Úr Istent magasztalom 356. Drága dolog az Úr Istent dicsérni 357. Isten kezét mutatja 358. Egek nagy Királya, Magasztalunk téged 359. Istenemhez száll az ének 360. Magasztalja az én szívem 361. Meghódol lelkem, tenéked, nagy Felség 362. Mely igen jó az Úr Istent dicsérni 363. Mennyei seregek, boldog, tiszta lelkek

8 364. Mindenkoron áldom az én Uramat 365. Mondjatok dicséretet 366. Ó, Ábrahám Ura 367. Szent vagy örökké, Atya Úr Isten 368. Teremtő Istenünk, Édes Atyánk nékünk 369. Téged, Úr Isten, mi keresztyének 370. Úr Isten, csak néked éneklek 371. Végtelen irgalmú szentséges Úr Isten 372. Hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat 373. A mi szívünk csak tehozzád 374. Úr Jézus, nézz le rám 375. Eltévedtem, mint juh 376. Emeljük Jézushoz szemünk 377. Isten szelíd Szolgája, te 378. Jézus, ó, mi Idvezítőnk 379. Jer, dicsérjük az Istennek Fiát 380. Jézus, vigasságom! 381. Jézus, édes emlékezet 382. Jézus Krisztus, egy Mesterünk 383. Kegyes Jézus, én imádságomra 384. Hozzád jövök, ó, Mesterem 385. Jézusom, ki árva lelkem 386. Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom 387. Úr Jézus, hozzád kiáltok 388. Lelkem drága Jézusa 389. Úr lesz a Jézus mindenütt 390. Zengd Jézus nevét, zengd, világ 391a. Gondviselő jó Atyám vagy 391b. Gondviselő jó Atyám vagy 392. Mindenek meghallják és jól megtanulják 393. Mind jó, amit Isten tészen 394. Kegyelmes Isten, kinek kezében 395. Úr Isten, te tarts meg minket 396. Forog a szerencse 397. Hagyjad az Úr Istenre Te minden utadat 398. Istenre bízom magamat 399. Ki Istenének átad mindent 400a. Légy csendes szívvel és békével 400b. Légy csendes szívvel és békével 401. Ne csüggedj el, kicsiny sereg 402. Ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek 403. Semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege 404. Siess, keresztyén, lelki jót hallani 405. Mire bánkódol, ó, te, én szívem 406. Tebenned bízni, ó, áldott Istenség 407. Térj magadhoz, drága Sión 408. Hazádnak rendületlenül 409. Adjunk hálákat az Atya Istennek 410. Adjunk hálát mindnyájan 411. Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli 412. Jöjj, mondjunk hálaszót 413. Mily jó, ha bűntől már szabad 414. Nagy hálát adjunk az Atya Istennek 415. Hadd menjek, Istenem, Mindig feléd

9 416. Ébredj, alvó, hív a szózat 417. Ébredj, bizonyságtévő lélek! 418. Halld meg, bűnös ember: Jézus szeret! 419. Ó, Sion, ébredj, töltsd be küldetésed 420. Jobban tiéd, Uram, Jobban tiéd 421. Az egyháznak a Jézus a fundámentoma 422. Boldogok, akik lelki szegények 423. Csak vezess, Uram, végig, és fogd kezem 424. Ez a világ csak baj halma 425. Hinni taníts, Uram, kérni taníts! 426. Hiszek egy Istenben, Hatalmas Atyában 427. Hogyha éltünk vándorútja 428. Istennel járni, lakozni 429. Jer, Krisztus népe, nagy vígan 430. Imádkozzatok és buzgón kérjetek!" 431. Lelkünk hozzád kívánkozik 432. Mit használ keresztyénségem 433. Szólj, szólj hozzám, Uram 434. Szólsz hozzám, Istenem 435. Uram, a te igéd nekem 436. Vezess, Jézusunk 437. Csendes éj, szentséges éj! 438. Halld, mint zeng az egész ég 439. Kicsiny Betlehemben 440. Csillagfényes éjszakán angyalszózat 441. Szomorúan sóhajt szívünk 442. A keresztfához megyek 443. Én nem tudom, mért szeretett úgy minket 444. Ó, Úr Jézus, mennyi bánat 445. Örvendezz, örvendezz, minden nép 446. Az áldott orvos közeleg 447. Jézus, nyájas és szelíd 448. Isten testbe szállt szerelme 449. Jézus, te égi szép 450. Krisztus, virágunk 451. Te vagy napvilágom, te vagy énekem 452. Mennyben lakó én Istenem 453. Örök Isten, merre, merre vagy? 454. Nagy Isten, téged imád 455. Nagy vagy, te Isten, nagy a te hatalmad 456. Szent vagy, szent vagy, szent vagy 457. Tudom, hogy Jézus él 458. Az Úr csodásan működik 459. Áldó hatalmak oltalmába rejtve 460. Ne csüggedj el, kicsiny sereg, Bár egész 461. Mindig velem, Uram, mindig velem 462. Itt van szívem, neked adom 463. Aki értem megnyíltál 464. Hű Jézusom kezébe 465. Jézus hív, bár zúg, morajlik 466. Jézus ölébe bizton hajtom fejem le én 467. Jöjj, királyom, Jézusom 468. Kövesd a Jézust, kövesd még ma 469. Lábaidhoz hullok

10 470. Már keresztem vállra vettem 471. Rád tekint már hitem 472. Most, most, még ifjú korodban 473. Ó, Jézus, árva csendben 474. Siessetek, hamar lejár 475. Új szívet adj, Uram, énnekem 476. Fel, barátim, drága Jézus zászlaja alatt 477. Isten szívén megpihenve 478. Feljebb emeljetek 479. Fogjad kezem, oly gyenge vagyok, érzem 480. Testvérek, menjünk bátran 481. Tégy, Uram, engem áldássá! 482. Velem vándorol utamon Jézus 483. Fönn a csillagok felett 484. Fenn a mennyben az Úr 485. Íme, lészen a kései korban 486. Fölkelt immár a szép hold 487. Ó, terjeszd ki, Jézusom 488. Áldásoddal megyünk 489. Szívem csendben az Úrra figyel 490. A szívem úgy vár, ó, jöjj, ne késs már 491. Karácsony ünnepén, Kegyes keresztyének 492. Glória szálljon a mennybe fel 493. Tegnap harangoztak 494. Jézushoz jöjjetek, megfáradtak 495. Messziről száll dalunk 496. Istenünk, itt hozzuk néked mindenünk 497. Az Úr a Pásztorom 498. Atyám, én imádlak 499. Ne aggodalmaskodjál, nézz Istenedre fel! 500. Ó, jöjj, élő Lélek, hadd támadjon élet! 501. Vége van már a szolgaságnak 502. Ó, adj nékünk, Jézus, békét 503. Glória, glória 504. Áldjon meg téged, áldjon az Úr

Keresztény énekek Gitáros dalok és református énekek

Keresztény énekek Gitáros dalok és református énekek [Ide írhatja a szöveget] [Ide írhatja a szöveget] [Ide írhatja a szöveget] Keresztény énekek Utolsó frissítés: 2013.09.01. [Ide írhatja a szöveget] oldal 1 A jászolban ki az ott... 11 A kegyelem árad...

Részletesebben

Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet

Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet 2009 Tartalomjegyzék A mélyből Hozzád száll szavam 40. A Nap felkelésétől lenyugvásáig 10. A sár lehúz,

Részletesebben

Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Énekes Füzet

Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Énekes Füzet Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Énekes Füzet 2009 Tartalomjegyzék A mélyből Hozzád száll szavam 40. A Nap felkelésétől lenyugvásáig 10. A sár lehúz,

Részletesebben

MAGYAR KATOLIKUS ALKOHOLISTAMENTŐ SZOLGÁLAT ÉNEK- ÉS IMAFÜZET

MAGYAR KATOLIKUS ALKOHOLISTAMENTŐ SZOLGÁLAT ÉNEK- ÉS IMAFÜZET MAGYAR KATOLIKUS ALKOHOLISTAMENTŐ SZOLGÁLAT ÉNEK- ÉS IMAFÜZET Az alkohol rabságából Jézus a szabadító! BETŰRENDES ÉNEKMUTATÓ 138. zsoltár 41 Dicsőség 99 A béke napja közel 91 Dicsőség! Dicsőség! 103 A

Részletesebben

Református énekeskönyv

Református énekeskönyv Református énekeskönyv Az összes ének szövege egy helyen 1. Aki nem jár hitlenek tanácsán Kétféle életút Bourgeois L., Strasbourg, 1539 1. Aki nem jár hitlenek tanácsán, És meg nem áll a bűnösök útán,

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

TE VAGY AZ URAM, SZENT VAGY

TE VAGY AZ URAM, SZENT VAGY TE VAGY AZ e a/e Te vagy az, akiből élet árad e a/e Te vagy csak igaz szó a számban. D C e a/e Szívem kincse, lélegzetem, mindenem. Te vagy az, akire mindig vártam, Hajnalcsillag vagy az éjszakában, Olyan

Részletesebben

ZSOLTÁROK ÉS ALLELUJA VERSEK. Vasár- és ünnepnapokra. B év

ZSOLTÁROK ÉS ALLELUJA VERSEK. Vasár- és ünnepnapokra. B év ZSOLTÁROK ÉS VERSEK Vasár- és ünnepnapokra B év Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia Tab,2011 2 Tartalom Advent 1. vasárnapja... 5 Advent 2. vasárnapja... 6 Advent 3. vasárnapja... 7 Advent 4. vasárnapja...

Részletesebben

Refr. Dicsérjétek az Urat vígan, Istent, az Ő szent helyén. /f# A E f# Dicsérjétek tetteiért nagyságához méltóan. /f# A E f#

Refr. Dicsérjétek az Urat vígan, Istent, az Ő szent helyén. /f# A E f# Dicsérjétek tetteiért nagyságához méltóan. /f# A E f# 1.Uram, kérlek adj hitet a földnek, /D A D G Adj mindenkinek reményt /D A G A 7 Az ifjú szívek égnek, a lángok az égig érnek /D A D G, Tápláld őket a mennyből Ó-ó-ó-ó /D A G Adj Uram erőt, hogy a barátomat

Részletesebben

Orgonás énekek. Koagrafika és nyomdai előkészítés: Sági Lajos Csemő, 2015. március 15.

Orgonás énekek. Koagrafika és nyomdai előkészítés: Sági Lajos Csemő, 2015. március 15. 40 2 39 38 3 Orgonás énekek Koagrafika és nyomdai előkészítés: Sági Lajos Csemő, 2015. március 15. Források: Hozsanna!, Szent István Társulat, Budapest, 1965, Nr. 20120/1965. Éneklő Egyház, Szent István

Részletesebben

KERESZTÉNY GYÜLEKEZET. Énekeskönyv. Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány

KERESZTÉNY GYÜLEKEZET. Énekeskönyv. Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány KERESZTÉNY GYÜLEKEZET Énekeskönyv Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm; reá hallgassatok! Máté 17,5b TARTALOMJEGYZÉK 1. rész...4 2. rész...57 3. rész...99

Részletesebben

Deákné Török Erzsébet. Énekeljetek új éneket

Deákné Török Erzsébet. Énekeljetek új éneket Deákné Török Erzsébet Énekeljetek új éneket E könyv bevétele a Budapest-Angyalföldi Református Egyházközség számlájára kerül és templomunk felújítását szolgálja. Az Egyházközség számlaszáma: 10700691-25603301-51100005

Részletesebben

Tartalomjegyzék 8/1. 8/4 Tartalomjegyzék --- ----- --- -----

Tartalomjegyzék 8/1. 8/4 Tartalomjegyzék --- ----- --- ----- 8/4 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 8/1 Cím Oldal --- ----- HADD JÖJJEK ÉN............H- 1 HÁLAADÓ ZSOLTÁR........... H- 2 HÁLÁT ADOK AZ ESTI ÓRÁN........H- 3 HÁLÁT ADOK, HOGY ITT A REGGEL.... H- 4 HA

Részletesebben

Reggel és este Istennel Keresztény imakönyv

Reggel és este Istennel Keresztény imakönyv PPEK 593 Klara Bühler: Reggel és este Istennel Keresztény imakönyv Klara Bühler Reggel és este Istennel Keresztény imakönyv mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom

Részletesebben

AHOGY NÉZLEK TÉGED. A Királynak áldozok A Királynak áldozok Néki szolgálok

AHOGY NÉZLEK TÉGED. A Királynak áldozok A Királynak áldozok Néki szolgálok AHOGY NÉZLEK TÉGED Ahogy nézlek téged Elszáll minden félelem Ahogy szól szelíd szavad Nem kérdezek már Amikor érzem itt vagy Szent Szellemed hoz közel Erős karod átölel És új élet tölt el A mennyben van

Részletesebben

ÉNEKGYÜJTEMÉNY SZOLOKMA 2009 1

ÉNEKGYÜJTEMÉNY SZOLOKMA 2009 1 ÉNEKGYÜJTEMÉNY SZOLOKMA 2009 1 2 1. MESSZE VOLTAM Messze voltam, de megkerestél engem, Tied lettem én drága Megváltóm. A Golgotát elszenvedted helyettem, Így lettél nékem örök üdvadóm. Kar: Hogyan köszönjem

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Böjt idejére I. (2012. február 22-március 3.)

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Böjt idejére I. (2012. február 22-március 3.) Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete 1 Böjt idejére I. (2012. február 22-március 3.) Szerkesztette: Zalatnay István Budapest, 2012 2 Reggeli áhítat Böjt első hetében /2012.II.22-III.3./ I. BEVEZETŐ RÉSZ

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉNEKEK XII.

REFORMÁTUS ÉNEKEK XII. FORGALMAZÓ: Stereo Kft (Cégjegyzékszám: 01-09-264757) 1114 Budapest Bartók Béla út 59. Tel/Fax: 36-1-385-6343, 36-1-466-9674 e-mail: StereoPeriferic@mail.datanet.hu honlap: www.perifericrecords.com REFORMÁTUS

Részletesebben

Akkordozott ifjúsági énekszövegek

Akkordozott ifjúsági énekszövegek kkordozott ifjúsági énekszövegek kegyelmed Köszönöm Neked! m Smim s volt nek, Fmaj7 míg n jöttél Isten. m Most megvan, végre minden, Fmaj7 Mert gazdaggá tett, a kegyel. F Mert kegyelmedbıl nek adtad magad,

Részletesebben

(AZ I. ESTI DICSÉRETTŐL AZ ÉJFÉLI MISE KEZDETÉIG) IMAFÜZET I. ESTI DICSÉRET

(AZ I. ESTI DICSÉRETTŐL AZ ÉJFÉLI MISE KEZDETÉIG) IMAFÜZET I. ESTI DICSÉRET KARÁCSONY ÉJSZAKÁJA (AZ I. ESTI DICSÉRETTŐL AZ ÉJFÉLI MISE KEZDETÉIG) IMAFÜZET I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,

Részletesebben

KARÁCSONYI ÉNEKEK 49

KARÁCSONYI ÉNEKEK 49 KARÁCSONYI ÉNEKEK 49 50 Köszöntők 16 MOSTAN KINYÍLT EGY GYÖNYÖRŰ VIRÁG 2. De nem talált szállást a városban, Maradása volt egy istállóban. Ottan fekszik egy hideg jászolban, Betakarva pólyácskában. Csóka,

Részletesebben

Adventi, karácsonyi énekek

Adventi, karácsonyi énekek Adventi, karácsonyi énekek 1. Harmatozzatok! Égi magasok, Téged vár epedve a halandók lelke, Jöjj el, édes Üdvözítőnk! Mert az emberek csak tévelyegnek, ha te égi fényed nem vezérli őket: Jöjj el, édes

Részletesebben

ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT

ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT TARTALOM IMA és ÉNEKFÜZET Minden az imán áll vagy bukik. Az Élő rózsafüzér egy esdeklő könyörgés Szűz Máriához, hogy Európa útját különleges védelmébe vegye." Christoph

Részletesebben

Egyedül jó, egyedül bölcs, egyedül üdvözítő

Egyedül jó, egyedül bölcs, egyedül üdvözítő C/ C/ 2x am add9 am am add9 am Szent az Úr, szent az Úr am sus em Szent az Úr a seregek Istene C add9 am 7 Aki volt, aki van, aki eljövendő C add9 am 7 Egyedül jó, egyedül bölcs, egyedül üdvözítő C add9

Részletesebben

IMÁDKOZZUNK. Tartalom

IMÁDKOZZUNK. Tartalom Imádkozzunk Legyünk õszinték! Mikor nyakunkon van a 40. vagy az 50. életévünk, azt vesszük észre, hogy valamit nem a legjobban csináltunk. Valami hiányzik az életünkbõl. Elfelejtettünk imádkozni, vagy

Részletesebben

Imádságok a Kövi Szűz Mária templom 150 éves jubileumára

Imádságok a Kövi Szűz Mária templom 150 éves jubileumára Imádságok a Kövi Szűz Mária templom 150 éves jubileumára Április 15-től szeptember 11-ig Szentháromság Atya Fiú Szentlélek Mária tisztelete I Mária tisztelete II Családért Ifjúságért Engesztelés Hazáért

Részletesebben

ALAPIMÁDSÁGOK. Ároni áldás

ALAPIMÁDSÁGOK. Ároni áldás Ároni áldás ALAPIMÁDSÁGOK Áldjon meg téged az Úr, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet! Világosítsa meg az Úr az Ő orcáját terajtad, és könyörüljön terajtad! Fordítsa az Úr az Ő orcáját rád,

Részletesebben

JIM SANDERS Imádságok a Biblia alapján II.

JIM SANDERS Imádságok a Biblia alapján II. KRISZTUS SZERETETE EGYHÁZ Budapest, 2013 JIM SANDERS Imádságok a Biblia alapján II. TISZTELT OLVASÓ! A Krisztus Szeretete Egyház ezúton szeretettel meghívja Önt rendszeres vasárnapi istentiszteleteire,

Részletesebben

I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK

I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK I. MI A KONFIRMÁCIÓ? KÉRDÉSEK 1. Mi a konfirmáció? Felfedező úthoz hasonlítottuk: megismerjük benne református keresztyén hitünk tanításait, egyházunk életét, valamint az egyház Urát, a mi Urunk Jézus

Részletesebben

I '-'I u ral ko. X. Vigasztaló énekek. ti.- -- " l' 1; Hi - vét az Úr 250. 251. Sor sod bár mos-to ha. ar va SZIV, Ve lünk az Úri Eny hülj meg.

I '-'I u ral ko. X. Vigasztaló énekek. ti.- --  l' 1; Hi - vét az Úr 250. 251. Sor sod bár mos-to ha. ar va SZIV, Ve lünk az Úri Eny hülj meg. X. Vigasztaló énekek 250. nduloszeriien Régeni A ron 2. Velünk az Ur Dobbanj m eg arva sziv S zengj hálaéneket. Sugallatát mely új életre hív Oh hallgasd meg s kövesd. Balsol'S akit borús haragban Oly

Részletesebben