HARMADIK RÉSZ. Áhítatformák és mindennapi közös imádságok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HARMADIK RÉSZ. Áhítatformák és mindennapi közös imádságok"

Átírás

1 HARMADIK RÉSZ Áhítatformák és mindennapi közös imádságok

2

3 A könyörgés felépítése BEVEZETÕ ZSOLTÁR BEVEZETÉS KÖNYÖRGÉS A NAP IMÁDSÁGA (KOLLEKTA) MIATYÁNK ZÁRÓÉNEK, ÁLDÁS 205

4 644 Könyörgés Luther litániája nyomán BEVEZETÕ ZSOLTÁR A gyülekezet a 130. zsoltár parafrázisát énekli. Dallam: Mélységes mélybõl kiáltunk 402 Nálad nincs is másnak helye, Mint csak az irgalomnak, Az emberek jótettei Kevésnek bizonyulnak. Elõtted nem kérkedhetünk, Nékünk nincs semmi érdemünk, Csak kegyelmedbõl élünk. 206

5 Könyörgés 644 Bármily sok is a mi bûnünk, Még több az Úr kegyelme; Kész õ mindig, hogy a bûnöst Karjával fölemelje. Õ Izráel hû pásztora, A nyáj az õ tulajdona, Õ a mi szabadítónk. EÉ 402,1.2.5 BEVEZETÉS Liturgus: Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Gyülekezet: Ámen. [Luther Kis káté-beli javaslata alapján szabad lehetõség van arra, hogy keresztet vessünk magunkra. A keresztvetés hitvallás mások és önmagam számára, amellyel megvallom: Krisztushoz tartozom, meg vagyok jelölve a kereszt jelével. Aki keresztet vet, ne ítélje el azt, aki nem vet keresztet; aki nem vet keresztet, ne ítélje el azt, aki keresztet vet!] Liturgus: Kyrie eleison! Gyülekezet: Christe eleison, Kyrie eleison, Krisztus, hallgass meg minket! Liturgus: Mennyei Atya Isten, Gyülekezet: irgalmazz nekünk! Liturgus: Megváltó Fiú Isten, Gyülekezet: irgalmazz nekünk! Liturgus: Szentlélek Úristen, Gyülekezet: irgalmazz nekünk! KÖNYÖRGÉS Liturgus: Légy hozzánk kegyelmes, Gyülekezet: õrizz meg minket, kedves Úristen! Liturgus: Légy hozzánk kegyelmes, Gyülekezet: segíts meg minket, kedves Úristen! Liturgus: Minden bûntõl Gyülekezet: ments meg minket, Úristen! 207

6 III. ÁHÍTATOK, KÖZÖS IMÁDSÁGOK Liturgus: Minden tévelygéstõl Gyülekezet: ments meg minket, Úristen! Liturgus: Minden kísértéstõl Gyülekezet: ments meg minket, Úristen! Liturgus: Az ördög csalásától és furfangjától Gyülekezet: ments meg minket, Úristen! Liturgus: A hirtelen és gonosz haláltól Gyülekezet: ments meg minket, Úristen! Liturgus: A betegségtõl és az ínségtõl Gyülekezet: ments meg minket, Úristen! Liturgus: A háborútól és a vérontástól Gyülekezet: ments meg minket, Úristen! Liturgus: A lázadástól és az erõszaktól Gyülekezet: ments meg minket, Úristen! Liturgus: Az elemi csapásoktól és ínséges idõktõl Gyülekezet: ments meg minket, Úristen! Liturgus: Az örök haláltól Gyülekezet: ments meg minket, Úristen! Liturgus: Szent születéseddel Gyülekezet: segíts meg minket, Urunk, Istenünk! Liturgus: Haláltusáddal és kiontott véreddel Gyülekezet: segíts meg minket, Urunk, Istenünk! Liturgus: Kereszteddel és haláloddal Gyülekezet: segíts meg minket, Urunk, Istenünk! Liturgus: Feltámadásoddal és mennybemeneteleddel Gyülekezet: segíts meg minket, Urunk, Istenünk! Liturgus: Utolsó óránkon Gyülekezet: segíts meg minket, Urunk, Istenünk! Liturgus: Az utolsó ítéletben Gyülekezet: segíts meg minket, Urunk, Istenünk! 208

7 Könyörgés 644 [A zsoltározó istentiszteletek általános könyörgéseként innentõl olvashatjuk Luther litániáját a jelölt pontig.] Liturgus: Mi, szegény bûnösök könyörgünk, Liturgus: Szent egyházadat kormányozd és igazgasd, Liturgus: Egyházad minden püspökét, lelkészét és szolgálóját igédben és a keresztény életben õrizd meg, Liturgus: Minden elnyomástól és üldözéstõl óvj meg, Liturgus: A tévelygõket és a félrevezetetteket magadhoz térítsd meg, Liturgus: Engedd a sátánt legyõznünk, Liturgus: Aratásodba hûséges munkásokat küldj, Liturgus: Az igehirdetéshez adj nekik erõt és Szentlelket, Liturgus: A szomorkodókat és a csüggedõket segítsd és vigasztald, Liturgus: A népeknek békességet és egyetértést adj, Liturgus: Elöljáróinkat vezesd és óvd, Liturgus: Lakóhelyünket áldd és védelmezd, 209

8 III. ÁHÍTATOK, KÖZÖS IMÁDSÁGOK Liturgus: A szükségben és veszélyben lévõknek siess segítségükre, Liturgus: A várandós édesanyáknak egészséges gyermeket adj, Liturgus: A gyermekeket és a betegeket oltalmazd, Liturgus: Az ártatlanul fogva tartottaknak adj szabadulást, Liturgus: Légy a magányosokkal és az elhagyottakkal, Liturgus: Minden embernek irgalmazz, Liturgus: Ellenségeinknek és üldözõinknek bocsáss meg, Liturgus: Káromlóidat térítsd magadhoz, Liturgus: Elegendõ táplálékot adj, Liturgus: Kegyelmesen hallgass meg minket, Liturgus: Jézus Krisztus, Isten Fia, [A zsoltározó istentiszteletek általános könyörgéseként eddig olvashatjuk Luther litániáját.] Liturgus: Isten Báránya, aki a világ bûnét hordozod, Gyülekezet: irgalmazz nekünk! Liturgus: Isten Báránya, aki a világ bûnét hordozod, Gyülekezet: irgalmazz nekünk! 210

9 Könyörgés 644 Liturgus: Isten Báránya, aki a világ bûnét hordozod, Gyülekezet: add nekünk békédet! Liturgus: Krisztus, hallgass meg minket! Gyülekezet: Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Ámen. Liturgus: Urunk, ne ítélj meg minket bûneink miatt, Gyülekezet: és ne fizess nekünk gonoszságunk szerint! KOLLEKTA IMÁDSÁG Liturgus: Mindenható, örök Istenünk, aki Szentlelkeddel megszenteled és vezeted egész egyházadat, hallgasd meg könyörgésünket, és add meg népednek, hogy kegyelmedbõl igaz hitben szolgáljunk téged, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Gyülekezet: Ámen. MIATYÁNK Liturgus: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, Gyülekezet: szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezõknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsõség mindörökké. Ámen. 211

10 III. ÁHÍTATOK, KÖZÖS IMÁDSÁGOK ZÁRÓÉNEK, ÁLDÁS A gyülekezet a napszaknak megfelelõ éneket énekel. Reggel: Dallam: Jézus Krisztus, szép fényes hajnal Te vagy nékünk egy reménységünk, Isten elõtt közbenjárónk, Szép koronánk, ékességünk. 3. Világosítsd a mi szívünket, Ismerhessünk meg tégedet, Tanulhassuk szent igédet! 4. Az Atyával és Szentlélekkel Hogy tégedet tiszta szívvel Mindörökké áldjunk! Ámen. EÉ 92 Liturgus: Szent angyalod legyen velünk, hogy a gonosz ellenség erõt ne vehessen rajtunk! Gyülekezet: Ámen. Liturgus: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre! Gyülekezet: Ámen. 212

11 Könyörgés 644 Napközben: Dallam: Nagy hálát adjunk az Atya Istennek Add meg, hogy lássuk a világosságot, Te szent igédet, az egy igazságot, A Krisztus Jézust: örök vigasságot És boldogságot! 3. Adj igaz hitet a te szent Fiadban, És jó életet minden utainkban, Szentlelked által vígy be hajlékodba, A boldogságba! 4. Dicsõség néked mennyben, örök Isten, Ki közénk jöttél a te szent igédben, Krisztus Jézusban, mi Üdvözítõnkben És Szentlélekben. EÉ 48 Liturgus: Maradj velünk, Urunk, a nap minden órájában, áldásod kísérje munkánkat, segítsd elvégezni tõled kapott feladatainkat! Gyülekezet: Ámen. Liturgus: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre! Gyülekezet: Ámen. 213

12 III. ÁHÍTATOK, KÖZÖS IMÁDSÁGOK Este: Dallam: Szentháromság egy Istenség Engedd el az én sok vétkem, Rossz álmoktól óvj meg engem, Az álom újítóm legyen, S munkámhoz serénnyé tegyen! 3. Ha napom terhét letettem, Te virrassz, Uram, felettem, Takarj be védõ szárnyaddal, Oltalmazz angyalaiddal! 4. Ne bocsáss, jóságos Atyám, Ez éjjel semmi veszélyt rám, Mind lelkemet, mind testemet, Õrizd egész háznépemet! 5. Adj új reggelre új erõt, Járhassak szent színed elõtt! Vagy ha ez végsõ éjjelem, Éltem kész szívvel leteszem. EÉ 111 Liturgus: Urunk, légy velünk, ha virrasztunk; õrizd álmunkat, ha alszunk! Hadd legyünk Krisztussal ébren, és elnyugodjunk békességben! Gyülekezet: Ámen. Liturgus: Nyugodalmas éjszakát és üdvösséges véget ajándékozzon nekünk a mindenható és irgalmas Isten, az Atya és a Fiú és a Szentlélek! Gyülekezet: Ámen. 214

13 A Krisztus-dicséret felépítése KEZDÕÉNEK ISTEN NEVÉNEK SEGÍTSÉGÜL HÍVÁSA (INVOKÁCIÓ) HITVALLÁS (CREDO) KEZDÉSHEZ AZ EMBERRÉ LETT ISTEN A SZENVEDÕ ÚR A FELTÁMADOTT ÚR A FELEMELTETETT ÚR EGYHÁZÁNAK URA AZ ANGYALOK URA SZÛZ MÁRIA FIA TANÚINAK URA MIATYÁNK GYÜLEKEZETI ÉNEK A NAP IMÁDSÁGA (KOLLEKTA) ÁLDÁS ZÁRÓÉNEK 215

14 645 Krisztus-dicséret KEZDÕÉNEK Dallam: Jézus, boldogságom 357 Jézus, üdvösségem, Örömöm, napfényem Te vagy halálig. Kik szeretik Istent, Azoknak itt minden Javára válik. Borúban visz bár utam, Te vagy fénylõ napvilágom, Jézus, boldogságom! EÉ 357,

15 Krisztus-dicséret 645 ISTEN NEVÉNEK SEGÍTSÉGÜL HÍVÁSA (INVOKÁCIÓ) Liturgus: Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Gyülekezet: Ámen. [Luther Kis káté-beli javaslata alapján szabad lehetõség van arra, hogy keresztet vessünk magunkra. A keresztvetés hitvallás mások és önmagam számára, amellyel megvallom: Krisztushoz tartozom, meg vagyok jelölve a kereszt jelével. Aki keresztet vet, ne ítélje el azt, aki nem vet keresztet; aki nem vet keresztet, ne ítélje el azt, aki keresztet vet!] HITVALLÁS (CREDO) A gyülekezet elmondja az Apostoli hitvallást (lásd a belsõ borítón). A hitvallás után: Liturgus: Dicsõség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, Gyülekezet: miképpen volt kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. KEZDÉSHEZ Liturgus: Áldott, aki jön az Úr nevében: Jézus Krisztus, Isten és Mária fia, Lektor: aki növeli hitünket, aki erõsíti reménységünket, aki szeretetet gyújt bennünk. Imádunk és dicsõítünk téged, Jézus Krisztus, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Liturgus: Dicsõség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, Gyülekezet: miképpen volt kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. A Krisztus-dicséretet végigimádkozhatjuk, vagy az alkalomnak megfelelõen válogathatunk a következõ szakaszokból. 217

16 III. ÁHÍTATOK, KÖZÖS IMÁDSÁGOK AZ EMBERRÉ LETT ISTEN Liturgus: Áldott, aki jön az Úr nevében: Jézus Krisztus, Isten és Mária fia, Lektor: aki kezdetben az Atyánál volt, akit Mária fogant a Szentlélek által, aki értünk emberré lett az idõk teljességében, akit mennyei seregek dicsérnek a magasságban, aki békességet hoz minden embernek a földön. Imádunk és dicsõítünk téged, Jézus Krisztus, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Liturgus: Dicsõség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, Gyülekezet: miképpen volt kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. A SZENVEDÕ ÚR Liturgus: Áldott, aki jön az Úr nevében: Jézus Krisztus, Isten és Mária fia, Lektor: aki megmosta a tanítványok lábát, aki vére által új szövetséget kötött, aki értünk a halálfélelmet is elszenvedte, aki értünk a keresztet hordozta, aki elvégezte a megváltás mûvét a kereszten. Imádunk és dicsõítünk téged, Jézus Krisztus, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Liturgus: Dicsõség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, Gyülekezet: miképpen volt kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. 218

17 Krisztus-dicséret 645 A FELTÁMADOTT ÚR Liturgus: Áldott, aki jön az Úr nevében: Jézus Krisztus, Isten és Mária fia, Lektor: aki a pokolra szállt, hogy széttörje a halál bilincseit, akinek gyõzelmét angyal hirdette a sírnál, aki megmutatta magát a kenyér megtörésében, aki megdicsõült testén is hordozza a sebeket, aki velünk könyörög ott, ahol mi a nevében imádkozunk. Imádunk és dicsõítünk téged, Jézus Krisztus, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Liturgus: Dicsõség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, Gyülekezet: miképpen volt kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. A FELEMELTETETT ÚR Liturgus: Áldott, aki jön az Úr nevében: Jézus Krisztus, Isten és Mária fia, Lektor: aki felment a mennybe, aki Lelkét küldte nekünk pártfogóul, aki népét egyházába gyûjti, aki az élet könyvébe írja nevünket, aki újra eljön ítélni élõket és holtakat. Imádunk és dicsõítünk téged, Jézus Krisztus, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Liturgus: Dicsõség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, Gyülekezet: miképpen volt kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. 219

18 III. ÁHÍTATOK, KÖZÖS IMÁDSÁGOK EGYHÁZÁNAK URA Liturgus: Áldott, aki jön az Úr nevében: Jézus Krisztus, Isten és Mária fia, Lektor: aki velünk van a világ végezetéig, aki az Atya jobbján ül, aki Szentlelkével vezeti egyházát, aki az élet kenyerével táplál minket, aki összegyûjti népét a föld végsõ határairól. Imádunk és dicsõítünk téged, Jézus Krisztus, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Liturgus: Dicsõség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, Gyülekezet: miképpen volt kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. AZ ANGYALOK URA Liturgus: Áldott, aki jön az Úr nevében: Jézus Krisztus, Isten és Mária fia, Lektor: akinek születését Gábriel angyal jelentette, akinek angyalok szolgáltak a pusztában, akit angyal erõsített a Gecsemáné-kertben, akinek feltámadását angyalok hirdették, akinek dicsõségéért Mihály harcol a sötétség hatalmával szemben. Imádunk és dicsõítünk téged, Jézus Krisztus, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Liturgus: Dicsõség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, Gyülekezet: miképpen volt kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. 220

19 Krisztus-dicséret 645 SZÛZ MÁRIA FIA Liturgus: Áldott, aki jön az Úr nevében: Jézus Krisztus, Isten és Mária fia, Lektor: akit a kegyelembe fogadott Szûz Mária hitben fogant, akit Mária keresett, és a templomban talált meg, akit Mária kért, hogy bort adjon a lakodalmas népnek, akit Mária egészen a keresztig elkísért, aki Máriát a tanítványokkal a Lélek közösségébe vonta. Imádunk és dicsõítünk téged, Jézus Krisztus, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Liturgus: Dicsõség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, Gyülekezet: miképpen volt kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. TANÚINAK URA Liturgus: Áldott, aki jön az Úr nevében: Jézus Krisztus, Isten és Mária fia, Lektor: aki apostolokat választott ki, hogy hirdessék országát, akit mártírok dicsõítettek a halálba vezetõ úton, akit a hívõk az Igazság Szavának vallanak, akiben reménykednek a hívõk életükben és halálukban, aki a felebarát szolgálatára indítja a szeretetben járókat. Imádunk és dicsõítünk téged, Jézus Krisztus, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Liturgus: Dicsõség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, Gyülekezet: miképpen volt kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön-örökké. Ámen. 221

20 III. ÁHÍTATOK, KÖZÖS IMÁDSÁGOK MIATYÁNK Liturgus: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, Gyülekezet: A liturgussal közösen folytatja az Úrtól tanult imádságot. A Miatyánkot követõen csendet tartunk, ez idõ alatt szabad imádságra van lehetõség. GYÜLEKEZETI ÉNEK Dallam: Jézus, édes emlékezet Jézus, szívbéli szent öröm, Igazság kútja, fényözön, Gyönyör túl minden gyönyörön, Kihez a vágy közel se jön. 3. Ki téged ízlel, éhezik, S szomjasabb lesz, aki iszik, De másra már nem szomjazik, Csak Jézusért óhajtozik. 4. Maradj velünk, Uram, maradj, Fényedbõl fényességet adj, Elménkbe ködöket ne hagyj, Ki e világnak méze vagy! 5. Ha szívünket látogatod, Az igazság felragyog ott, A hiúság elpárolog, S a mélyben szeretet lobog. 222

21 Krisztus-dicséret Ezer vágyam feléd eped: Mikor jössz, Jézus? kérdelek. Mikor vidítsz föl engemet, S elégíted ki lelkemet? EÉ 360 A NAP IMÁDSÁGA (KOLLEKTA) Reggel: Liturgus: Hálát adunk neked, Urunk, az elmúlt éjszakai nyugalomért és az ajándékul vett új napért, mely szolgálatodra szólít minket. Engedd, hogy e nap minden óráját úgy tölthessük el szolgálatod teljes szabadságában, hogy este újra hálát adhassunk neked, Jézus Krisztus Urunk által. Gyülekezet: Ámen. Napközben: Liturgus: Életünk ideje kezedben van, Istenem. Gondolj, Uram, irgalmadra és kegyelmedre! Tarts meg minket hûséges szeretetedben, és vezess el minket az örök életre! Gyülekezet: Ámen. Este: Liturgus: Látogasd meg, Urunk, ezt a hajlékot, és tartsd távol tõle az ellenség minden cselvetését! Lakozzanak benne angyalaid, és õrizzenek meg minket békében! Áldásod legyen rajtunk mindenkor, Jézus Krisztus Urunk, a te Fiad által, Gyülekezet: aki veled és a Szentlélekkel egységben Istenként él és uralkodik örökkön-örökké. Ámen. 223

22 ÁLDÁS III. ÁHÍTATOK, KÖZÖS IMÁDSÁGOK Ha a liturgus nem lelkész, akkor a szentháromsági áldás többes szám elsõ személyben mondott változatát használja: Liturgus: Áldjon meg minket a mindenható Isten, az Atya és a Fiú és a Szentlélek! Gyülekezet: Ámen. ZÁRÓÉNEK A gyülekezet a napszaknak megfelelõ éneket énekel. Például: Reggel: Dallam: Ó, felséges Atya Isten Te minket az elmúlt éjjel Megtartottál szent kezeddel, Atyai kegyességeddel. 3. Ma is, kegyelmes Istenünk, Adj szerencsés napot érnünk! A te szent nevedért kérünk. 4. Adj részt bõven áldásodban, Hogy napról napra buzgóbban Járjunk el minden dolgunkban! 5. Add, hogy éljünk igaz hitben És isteni félelemben, Hogy megtarthass kegyelmedben! 6. Hallgasd meg könyörgésünket, Atya Isten, tarts meg minket, Add meg ma is kenyerünket! EÉ 91,

23 Könyörgés 645 Napközben: Dallam: Dicsértessék, Uram E földön míg élek, Adj jó egészséget, Alázatos szívet, Lelki csendességet; Áldj meg én munkámban Kívánt jó sikerrel, Végül koronázz meg Örök üdvösséggel! EÉ 61,1.5 Este: Dallam: Krisztus, ki vagy nap és világ Emlékezzél meg mirólunk: Jól tudod, mily gyarlók vagyunk. Kiket megváltál véreddel, Úr Jézus, kérünk, ne hagyj el, Úr Jézus, kérünk, ne hagyj el! EÉ 109,

24 A zsoltározó istentiszteletekrõl A zsoltározás a közös imádság egyik legõsibb formája. Segít együtt Istenre figyelnünk, kiemel egyéni gondolatainkból, és egyéni érzéseinket összehangolja a megváltott gyülekezet imádságával. Zsoltározó istentiszteletet bárhol tarthatunk: otthoni magányban, családi körben, munkahelyen, iskolai közösségben, táborokban és természetesen templomban is. Az itt leírt rendek templomban tartott alkalmakra készültek, kellõ rugalmassággal kezelve azonban más körülmények között is alkalmazhatók. A zsoltározó istentisztelet természetes formája jórészt énekelt, de szükség esetén az egyes szövegek dallam nélkül is megszólaltathatók. A zsoltározó istentiszteleteken a közös imádságot a liturgus vezeti, akinek segítõi az elõénekesek, illetve ünnepélyesebb alkalmakkor a kis liturgikus énekkar is. Ha a liturgus idegenkedik az énekléstõl, az elõénekesek egyike átvállalhatja tõle az énekes részek többségét. A gyülekezetet általában két félkarra osztjuk (például padsoronként vagy nemek szerint). Kisebb közösségekben az elõénekes éneke váltakozik a teljes gyülekezetével. Az itt közölt reggeli közös imádság, a nap elsõ órájában tartott prima hora igen egyszerû rendet követ. Ezért a nap folyamán néhány szövegi változtatással bármikor használható. Az esti közös imádság, a vespera rendje kis módosítással használható napzáró esti istentiszteletként, kompletóriumként is. Ebben az esetben a bevezetõ részben bûnbánati imádságot mondunk, és a Magnificat helyett Simeon hálaéneke (Nunc dimittis, GyLK 783) a canticum. 226

A Krisztus-dicséret felépítése

A Krisztus-dicséret felépítése A Krisztus-dicséret felépítése KEZDÕÉNEK HITVALLÁS (CREDO) KEZDÉSHEZ AZ EMBERRÉ LETT ISTEN A SZENVEDÕ ÚR A FELTÁMADOTT ÚR A FELEMELTETETT ÚR EGYHÁZÁNAK URA AZ ANGYALOK URA SZÛZ MÁRIA FIA TANÚINAK URA MIATYÁNK

Részletesebben

Mindennapi közös imádságok

Mindennapi közös imádságok Mindennapi közös imádságok A mindennapi istentiszteletek rendje Zsoltározó istentiszteletet bárhol tarthatunk: otthoni magányban, családi körben, munkahelyen, iskolai közösségben, táborokban és természetesen

Részletesebben

A tanévzáró istentisztelet felépítése

A tanévzáró istentisztelet felépítése A tanévzáró istentisztelet felépítése HÁLAADÓ ÉNEK BEVEZETÉS BEVEZETÕ ZSOLTÁR (INTROITUS) A NAP IMÁDSÁGA (KOLLEKTA) IGEOLVASÁS IGEHIRDETÉS TE DEUM-ÉNEK ÁLTALÁNOS KÖNYÖRGÕ IMÁDSÁG, KYRIE, MIATYÁNK ÁLDÁS

Részletesebben

Az esti közös imádság felépítése

Az esti közös imádság felépítése Az esti közös imádság felépítése HARANGOZÁS, BEVONULÁS [BÛNBÁNATI IMÁDSÁG] BEVEZETÕ KÖNYÖRGÉS [DICSÕÍTÕ ÉNEK] ZSOLTÁROZÁS I. BEVEZETÕ RÉSZ IGEOLVASÁS (CAPITULUM) IGEHIRDETÉS RESPONZÓRIUM GYÜLEKEZETI ÉNEK

Részletesebben

A liturgikus tételeket helyettesítõ énekversek

A liturgikus tételeket helyettesítõ énekversek A liturgikus tételeket helyettesítõ énekversek A következõ részben az énekverses rendekben használható énekversciklusokat közlünk. Mindegyik ciklus hat-hat énekversbõl áll. Az elsõ hármat az istentisztelet

Részletesebben

3. FELNŐTT-KERESZTELÉS FELÉPÍTÉS

3. FELNŐTT-KERESZTELÉS FELÉPÍTÉS 3. FELNŐTT-KERESZTELÉS FELÉPÍTÉS KÖSZÖNTÉS MISSZIÓI PARANCS KERESZTELÉSI IGE, IGEHIRDETÉS APOSTOLI HITVALLÁS KERESZTELÉSI KÉRDÉSEK KERESZTELÉS (MIATYÁNK) KÖSZÖNTÉS A GYÜLEKEZETBEN 31 KÖSZÖNTÉS Felnőtt

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

KARÁCSONY ÜNNEPÉT KÖVETŐ VASÁRNAP SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA

KARÁCSONY ÜNNEPÉT KÖVETŐ VASÁRNAP SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA KARÁCSONY ÜNNEPÉT KÖVETŐ VASÁRNAP SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA Ünnepi szentmise KEZDŐÉNEK (Dallam: Áldjad, ember, e nagy jódat ) 1 Áldunk, Isten jó szolgája / Szent Családnak hű sáfárja, Kire Isten megváltásunk

Részletesebben

33. GYÜLEKEZETI TISZTSÉGVISELŐ IKTATÁSA

33. GYÜLEKEZETI TISZTSÉGVISELŐ IKTATÁSA 33. GYÜLEKEZETI TISZTSÉGVISELŐ IKTATÁSA Liturgikus szín: az egyházi esztendő szerint vagy piros Gyülekezeti felügyelő, presbiter, gyülekezeti munkatárs, gondnok, pénztáros, jegyző, kántor és egyházfi iktatása

Részletesebben

A konfirmációi vizsga felépítése GYÜLEKEZETI ÉNEK BEVEZETÉS VIZSGA ZÁRÓSZÓ BEFEJEZÉS MIATYÁNK ÁLDÁS

A konfirmációi vizsga felépítése GYÜLEKEZETI ÉNEK BEVEZETÉS VIZSGA ZÁRÓSZÓ BEFEJEZÉS MIATYÁNK ÁLDÁS Konfirmáció A konfirmációi vizsga felépítése BEVEZETÉS VIZSGA ZÁRÓSZÓ BEFEJEZÉS MIATYÁNK ÁLDÁS 644 33. Konfirmációi vizsga A konfirmációi vizsga alábbi rendje általános útmutatásul szolgál. A vizsga a

Részletesebben

32. EGYHÁZKERÜLETI, EGYHÁZMEGYEI FELÜGYELŐ IKTATÁSA FELÉPÍTÉS

32. EGYHÁZKERÜLETI, EGYHÁZMEGYEI FELÜGYELŐ IKTATÁSA FELÉPÍTÉS 32. EGYHÁZKERÜLETI, EGYHÁZMEGYEI FELÜGYELŐ IKTATÁSA FELÉPÍTÉS ELŐJÁTÉK, GYÜLEKEZETI ÉNEK BEVEZETÉS INTROITUS KRISZTUS IMÁDÁSA (KYRIE) DICSŐÍTÉS (GLORIA IN EXCELSIS) BEJELENTÉS LEKCIÓ IGEHIRDETÉS GYÜLEKEZETI

Részletesebben

13. A TEMETÉS RÖVID RENDJE felépítés

13. A TEMETÉS RÖVID RENDJE felépítés 13. A TEMETÉS RÖVID RENDJE felépítés A RAVATALOZÓBAN KEZDŐÉNEK ISTEN NEVÉNEK SEGÍTSÉGÜL HÍVÁSA (INVOKÁCIÓ) BŰNBÁNATI ZSOLTÁR KEGYELEMHIRDETÉS IGEOLVASÁS, IGEHIRDETÉS [HITVALLÁS (CREDO)] IMÁDSÁG [MIATYÁNK]

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

46. LELKÉSZLAKÁS MEGÁLDÁSA

46. LELKÉSZLAKÁS MEGÁLDÁSA 46. LELKÉSZLAKÁS MEGÁLDÁSA Az új parókia megáldását a püspök vagy megbízottja végzi, az épület utcai bejárata előtti istentisztelet keretében. Ha a vendégek nagy száma, vagy az utcai forgalom mértéke,

Részletesebben

6. A HÁZASSÁG MEGÁLDÁSÁNAK EMLÉKÜNNEPE

6. A HÁZASSÁG MEGÁLDÁSÁNAK EMLÉKÜNNEPE 6. A HÁZASSÁG MEGÁLDÁSÁNAK EMLÉKÜNNEPE gyülekezeti (vasárnap délelőtti) istentiszteleten felépítés BEVEZETÉS (BEJELENTÉS, IMÁDSÁG) RÖVID IGEHIRDETÉS HÁZASTÁRSAK MEGÁLDÁSA 67 A házasság megáldásának emlékünnepe

Részletesebben

12. A TEMETÉS RENDJE FELÉPÍTÉS

12. A TEMETÉS RENDJE FELÉPÍTÉS 12. A TEMETÉS RENDJE FELÉPÍTÉS A RAVATALOZÓBAN KEZDŐÉNEK ISTEN NEVÉNEK SEGÍTSÉGÜL HÍVÁSA (INVOKÁCIÓ) BŰNBÁNATI ZSOLTÁR KRISZTUS DICSÉRETE KEGYELEMHIRDETÉS IGEOLVASÁS, IGEHIRDETÉS [HITVALLÁS (CREDO)] ÉNEKKARI

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

A KATEKUMENÁTUS ÉS FOKOZATAI HARMADIK FOKOZAT:

A KATEKUMENÁTUS ÉS FOKOZATAI HARMADIK FOKOZAT: A KATEKUMENÁTUS ÉS FOKOZATAI HARMADIK FOKOZAT: A SZENT IMÁDSÁG (A MIATYÁNK) ÁTADÁSA A KATEKUMENEKNEK 1 2 AZ IGE LITURGIÁJA Katekumen olvassa: Olvasmány Szent Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből 4A

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

A pap a ministránsokkal és a segédkezőkkel együtt bevonul a temploma. Ezalatt elhangzik a kezdőének.

A pap a ministránsokkal és a segédkezőkkel együtt bevonul a temploma. Ezalatt elhangzik a kezdőének. A SZENTMISE A pap a ministránsokkal és a segédkezőkkel együtt bevonul a temploma. Ezalatt elhangzik a kezdőének. A keresztvetés Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Keresztet vetünk, és feleljük: Az

Részletesebben

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük.

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük. Betlehemes játék 2. Vezető: /csenget/ Gyerekek! Bejöhetnek a betlehemesek? Gyerekek: Igen!!! Mind: Adjon az Úristen szerencsés jó estét, A kicsi Jézuska neve dicsértessék. Eljöttünk, eljöttünk, Róla jó

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

Tanévnyitó, tanévzáró istentiszteleti rend

Tanévnyitó, tanévzáró istentiszteleti rend Tanévnyitó, tanévzáró istentiszteleti rend A tanévnyitó istentisztelet felépítése GYÜLEKEZETI ÉNEK ISTEN NEVÉNEK SEGÍTSÉGÜL HÍVÁSA (INVOKÁCIÓ) BEVEZETÕ ZSOLTÁR (INTROITUS) VENI SANCTE-IMÁDSÁG IGEOLVASÁS,

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA

AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA A) ÚRVACSORAI ISTENTISZTELET Az úrnap délelõtti istentiszteleten kívül egyéb alkalmak is lehetnek az úrvacsorával élésre. (Gyülekezeti nap, evangélizációk, konferenciák záró alkalma,

Részletesebben

A MISE RENDJE MAGYARUL

A MISE RENDJE MAGYARUL BEVEZETŐ SZERTARTÁS KEZDŐÉNEK Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A MISE RENDJE MAGYARUL A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.

Részletesebben

14. A TEMETŐI ISTENTISZTELET FELÉPÍTÉS

14. A TEMETŐI ISTENTISZTELET FELÉPÍTÉS 14. A TEMETŐI ISTENTISZTELET FELÉPÍTÉS I. ELŐKÉSZÜLET ISTEN NEVÉNEK SEGÍTSÉGÜL HÍVÁSA (INVOKÁCIÓ) GYÓNÁS (BŰNVALLÁS ÉS FELOLDOZÁS) KEGYELEMHIRDETÉS, FELOLDOZÁS ÉNEK BEVEZETŐ ZSOLTÁR (INTROITUS) KRISZTUS

Részletesebben

1. A vasárnapi istentisztelet 2. A mindennapi istentisztelet

1. A vasárnapi istentisztelet 2. A mindennapi istentisztelet XVI. liturgikus rendek kottával 1. A vasárnapi istentisztelet 2. A mindennapi istentisztelet 1. A vasárnapi istentisztelet a vasárnapi istentisztelet liturgikus rendjének. használati módja szerint a lelkész

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Családi istentisztelet

Családi istentisztelet Családi istentisztelet A családi istentisztelet felépítése I. ELÕKÉSZÜLET HARANGOZÁS, BEVONULÓ ÉNEK KÖSZÖNTÉS GYÓNÁS (BÛNVALLÁS ÉS FELOLDOZÁS) II. BEVEZETÕ RÉSZ BEVEZETÕ ZSOLTÁR (INTROITUS) VAGY GYÜLEKEZETI

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

1. Vers az elsőáldozási szentmisében

1. Vers az elsőáldozási szentmisében 1. Vers az elsőáldozási szentmisében A szentmise elején, miután a pap a hívőket köszöntötte, a gyerekek az oltár előtti lépcsőre állnak abban a sorrendben, ahogyan az egyes versszakokat mondják. A hitoktató

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS:

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS: 17. SZEMÉLYES GYÓNÁS A személyes gyónás több mint a lelkipásztori beszélgetés. A gyónást kérheti a jelentkező, de felajánlhatja a lelkipásztor is. Jó, ha a keresztény gyülekezet tud a személyes gyónás

Részletesebben

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 2

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 2 MÁJUSI LITÁNIA ezdőének (SzVU 161) vagy: Néked ajánljuk Szűzanyánk (SzVU 188) vagy: Néped, Isten, eléd járul (SzVU 176) vagy: Boldogasszony, édes, hozzád... (SzVU 174) vagy: Máriát dicsérni, hívek jöjjetek

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HAJDÚDOROG Petőfi tér HÉTFŐ REGGELI IMA ISKOLA KEZDÉS ELŐTT

SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HAJDÚDOROG Petőfi tér HÉTFŐ REGGELI IMA ISKOLA KEZDÉS ELŐTT SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HAJDÚDOROG Petőfi tér 1. 4087 szigabor61@gmail.com HÉTFŐ REGGELI IMA ISKOLA KEZDÉS ELŐTT 1 Pap: Áldott a mi Istenünk öröktől fogva most és mindenkor

Részletesebben

14. A Graduálénekek és a heti énekek

14. A Graduálénekek és a heti énekek Énekrend Az énekrendrõl A Graduálének az istentisztelet központi gyülekezeti éneke. Nem az adott nap aktuális igehirdetése határozza meg, hanem az ünnep egyházi éven belüli szerepe. (Az igehirdetéshez

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

ALAPIMÁDSÁGOK. Ároni áldás

ALAPIMÁDSÁGOK. Ároni áldás Ároni áldás ALAPIMÁDSÁGOK Áldjon meg téged az Úr, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet! Világosítsa meg az Úr az Ő orcáját terajtad, és könyörüljön terajtad! Fordítsa az Úr az Ő orcáját rád,

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

7. ÖKUMENIKUS ESKETÉSI SZERTARTÁS

7. ÖKUMENIKUS ESKETÉSI SZERTARTÁS 7. ÖKUMENIKUS ESKETÉSI SZERTARTÁS ha a felek egyike evangélikus, másika katolikus A bevonulás a helyi szokásoknak és gyakorlatnak megfelelően történjék. Az evangélikus lelkész liturgikus öltözetben, a

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Kezdőének (SzVU 161) P K. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 1. RÉSZ: LORETTÓI LITÁNIA

Kezdőének (SzVU 161) P K. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 1. RÉSZ: LORETTÓI LITÁNIA Májusi litánia 1 M 2 Kezdőének (SzVU 161) P K Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 1. RÉSZ: LORETTÓI LITÁNIA 3 2 Mennybéli Atya Isten, Megváltó Fiú Isten, Szentlélek Úristen, Szentháromság egy

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA

A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA A) GYERMEKKERESZTSÉG ÉNEK Jöjjetek, kérjük Isten áldott Szentlelkét, hogy ébressze fel szívünkben a felelõsséget a tanítvánnyá tétel szolgálata és e gyermek iránt. * Énekmondással

Részletesebben

V. ALKALMI ISTENTISZTELETEK

V. ALKALMI ISTENTISZTELETEK V. ALKALMI ISTENTISZTELETEK Keresztelés A keresztelési rend felépítése (gyülekezeti istentisztelet keretében) GYÜLEKEZETI ÉNEK BEVEZETÉS, SZERZÉSI IGÉK KERESZTELÉSI IGEHIRDETÉS IMÁDSÁG KERESZTELÉS ELÕTT

Részletesebben

45. GYÜLEKEZETI HÁZ ÉS GYÜLEKEZETI TEREM FELSZENTELÉSE

45. GYÜLEKEZETI HÁZ ÉS GYÜLEKEZETI TEREM FELSZENTELÉSE 45. GYÜLEKEZETI HÁZ ÉS GYÜLEKEZETI TEREM FELSZENTELÉSE A gyülekezeti házat és gyülekezeti termet amennyiben az istentiszteleti célra is készült a püspök szenteli fel, az esperes és a helyi lelkész segítségével.

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8).

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Nagy öröm Lectio: ApCsel 8,1-25. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Fülöp Samáriában hirdette a Messiást. Jézusról tett bizonyságot, a Szabadítóról. Az ember mindig kapcsolatban kellene,

Részletesebben

A Graduálénekek és a heti énekek

A Graduálénekek és a heti énekek A Graduálénekek és a heti énekek A Graduálének az istentisztelet központi éneke, amelynek kiválasztását elsõsorban az adott ünnep egyházi éven belüli szerepe határozza meg. Alkalmazkodik egyházunk igeolvasási

Részletesebben

Ökumenikus istentiszteleti rend

Ökumenikus istentiszteleti rend Ökumenikus istentiszteleti rend Az ökumenikus igeliturgia felépítése I. ELÕKÉSZÜLET HARANGOZÁS, [BEVONULÁS] KÖSZÖNTÉS ELÕJÁTÉK, GYÜLEKEZETI ÉNEK ISTEN NEVÉNEK SEGÍTSÉGÜL HÍVÁSA (INVOKÁCIÓ) GYÓNÁS (BÛNVALLÁS

Részletesebben

GYERMEK KERESZTELÉSE A VASÁRNAPI SZENTMISÉBEN

GYERMEK KERESZTELÉSE A VASÁRNAPI SZENTMISÉBEN GYERMEK KERESZTELÉSE A VASÁRNAPI SZENTMISÉBEN 1 2 I. RÉSZ A./ A GYERMEK FOGADÁSA Az egybegyűlt közösség köszöntése után a pap a szülőket és a keresztszülőket az oltár elé hívja és az alábbiak szerint szólítja

Részletesebben

URUNK BEMUTATÁSA. (Gyertyaszentelő Boldogasszony) Ünnepi mise

URUNK BEMUTATÁSA. (Gyertyaszentelő Boldogasszony) Ünnepi mise URUNK BEMUTATÁSA (Gyertyaszentelő Boldogasszony) Ünnepi mise 1 GYÜLEKEZŐ ÉNEK (A GYERTYÁK KIOSZTÁSA ALATT) SZVU 163/7.8.10 1 Ki negyven nap előtt üdvösségünkre Lejöttél az égből bűnös földünkre, Szállj

Részletesebben

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK A BÉRMÁLÁSI SZENTMISÉBEN. (A változat)

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK A BÉRMÁLÁSI SZENTMISÉBEN. (A változat) (A változat) Cel.: Testvéreim! Jézus elküldte Egyházának a Szentlelket, hogy megújítsa, megszentelje és megörvendeztesse. Imádságainkban kérjük a Szentlelket hittel és bizalommal! A fohászokra adott válaszunk

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.)

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Erdélyi Gyülekezet Budapest, 2016 2 Tartalomjegyzék Napi változó részek a Reggeli áhítathoz - II.10 (Böjt 1. napja)

Részletesebben

2018. jún.10. évközi 10. vas. 23.

2018. jún.10. évközi 10. vas. 23. 2018. jún.10. évközi 10. vas. 23. VASÁRNAPI ÜZENET A mai evangéliumban Jézust rokonai háborodottnak tartják, a zsidók meg megszállottnak. Jézus pedig inkább nevezi családtagjának azt, aki az Isten akaratát

Részletesebben

Imák a Jó Pásztor Üzeneteiből

Imák a Jó Pásztor Üzeneteiből Imák a Nagyfigyelmeztetésre. Imák a Jó Pásztor Üzeneteiből A dokumentum forrása: www.uzenetek.eu Szerző: A te szerető Megmentőd, Jézus Krisztus cimre. Page 1 Információ a dokumentum használatához A dokumentumot

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

1. A KERESZTELÉS RENDJE (gyülekezeti istentisztelet keretében) felépítés

1. A KERESZTELÉS RENDJE (gyülekezeti istentisztelet keretében) felépítés 1. A KERESZTELÉS RENDJE (gyülekezeti istentisztelet keretében) felépítés GYÜLEKEZETI ÉNEK BEVEZETÉS, SZERZÉSI IGÉK KERESZTELÉSI IGEHIRDETÉS IMÁDSÁG KERESZTELÉS ELŐTT KÉRDÉSEK, HITVALLÁS KERESZTELÉS [A

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

A keresztelési rend felépítése (családi körben)

A keresztelési rend felépítése (családi körben) A keresztelési rend felépítése (családi körben) GYÜLEKEZETI ÉNEK ISTEN NEVÉNEK SEGÍTSÉGÜL HÍVÁSA (INVOKÁCIÓ) KÖSZÖNTÉS BÛNVALLÁS BEVEZETÕ ZSOLTÁR (INTROITUS) BEVEZETÕ IGE [KRISZTUS IMÁDÁSA (KYRIE)] A NAP

Részletesebben

48. EGYHÁZI ÓVODA VAGY ISKOLA MEGÁLDÁSA

48. EGYHÁZI ÓVODA VAGY ISKOLA MEGÁLDÁSA 48. EGYHÁZI ÓVODA VAGY ISKOLA MEGÁLDÁSA Az új egyházi óvoda vagy iskola megáldását az egyházkerület püspöke vagy megbízottja végzi. Az ünnepség templomi istentisztelettel kezdődik. Ezt követően az istentiszteleten

Részletesebben

Pap: Keresztszülők! Megígéritek-e, hogy támogatjátok e gyermek szüleit vállalt kötelességük teljesítésében?

Pap: Keresztszülők! Megígéritek-e, hogy támogatjátok e gyermek szüleit vállalt kötelességük teljesítésében? A GYERMEKKERESZTELÉS LITURGIÁJA Pap: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mind: Mindörökké. Ámen. Pap: Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Pap: Kedves keresztény hívek! A szülők számára nagy öröm és ajándék

Részletesebben

Bevezetés. Imádság az idei karácsony teljességéért

Bevezetés. Imádság az idei karácsony teljességéért Bevezetés Imádság az idei karácsony teljességéért Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.... Mi pedig

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

ISKOLAI IMÁDSÁGOK ***

ISKOLAI IMÁDSÁGOK *** ISKOLAI IMÁDSÁGOK ÁLTALÁNOS IMÁK 1.) Fogadd el Uram, szabadságomat, fogadd egészen. Vedd értelmemet, akaratomat, s emlékezésem. Mindazt amim van, és ami vagyok, Te adtad ingyen. Visszaadok, Uram, egyszerre

Részletesebben

Adventi istentiszteleti rend

Adventi istentiszteleti rend 1 ELŐKÉSZÜLET Adventi istentiszteleti rend A GK Liturgiai és Himnológiai Bizottsága ajánlásával 2016. november 27. december 18. a templom előkészítése, díszítése, az úrvacsorai jegyek előkészítése imaközösség,

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje.

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje. 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: KEDD DÉLELŐTTI, DÉLI ÉS DÉLUTÁNI, VAGYIS NAPKÖZI IMAÓRA V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben,

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

30. ESPERES IKTATÁSA felépítés

30. ESPERES IKTATÁSA felépítés 30. ESPERES IKTATÁSA felépítés ORGONAJÁTÉK, GYÜLEKEZETI ÉNEK ISTEN SEGÍTSÉGÜL HÍVÁSA (INVOKÁCIÓ) BŰNVALLÁS, FELOLDOZÁS BEVEZETŐ ZSOLTÁR (INTROITUS) KRISZTUS IMÁDÁSA (KYRIE) DICSŐÍTÉS (GLORIA IN EXCELSIS)

Részletesebben

URUNK SZÜLETÉSE ESTI DICSÉRET

URUNK SZÜLETÉSE ESTI DICSÉRET URUNK SZÜLETÉSE ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Az Atya szemefénye,

Részletesebben

Hívek: Uram segíts meg engem. (mindenki mélyen meghajolva)

Hívek: Uram segíts meg engem. (mindenki mélyen meghajolva) f mf f Pap: Istenem, jöjj segítségemre. (keresztvetés) f mf f Hívek: Uram segíts meg engem. (mindenki mélyen meghajolva) f mf f Mind: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. (fölegyenesedünk)

Részletesebben

SEGÍTSÜNK A BAJBAN LÉVŐ CSALÁDOKON

SEGÍTSÜNK A BAJBAN LÉVŐ CSALÁDOKON 2018. szept.9. évközi 23. vas. 34. SEGÍTSÜNK A BAJBAN LÉVŐ CSALÁDOKON A JÖVŐ HETI (SZEPT.16.) PERSELYÜNKKEL! India legkeresztényibb államában, Keralában eddig soha nem látott árvíz pusztított. 1.8 millió

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: CSÜTÖRTÖK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: CSÜTÖRTÖK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: CSÜTÖRTÖK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Tolcsvay László és Tolcsvay Béla: Magyar Mise. - rockopera -

Tolcsvay László és Tolcsvay Béla: Magyar Mise. - rockopera - Tolcsvay László és Tolcsvay Béla: Magyar Mise - rockopera - 1. INTROITUS EGYEDÜL VAGYOK, ÁLLJ MELLÉM, LÉGY VELEM! NEM MONDJA SENKI, HOGY MIT KELLENE TENNEM, NEM TUDJA SENKI, HOGY MIBEN KÉNE HINNEM. NEM

Részletesebben

IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT ORSZÁGOS MEGNYITÓ ISTENTISZTELET

IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT ORSZÁGOS MEGNYITÓ ISTENTISZTELET IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT ORSZÁGOS MEGNYITÓ ISTENTISZTELET SZENT ISTVÁN BAZILIKA 2015. január 18. vasárnap 19 óra Szolgálattevők: Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, MKPK

Részletesebben

2018. jún.3. Úrnapja 22.

2018. jún.3. Úrnapja 22. 2018. jún.3. Úrnapja 22. VASÁRNAPI ÜZENET KÉT SZÖVETSÉG Úrnapján idén a két legfontosabb szövetség szentírási szakaszait hallottuk: Mózes vérrel hinti meg a népet, mely megígéri, hogy megtartja Isten rendeléseit,

Részletesebben

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET A) ÚRVACSORÁVAL A szolgálattevõ az úrasztalához egyenesen a szószékre megy, és Isten igéjével köszönti a gyülekezetet. KÖSZÖNTÉS 1. Kegyelem néktek és békesség Istentõl,

Részletesebben

Mennyből az angyal. Pásztorok, pásztorok. 2. Istennek Fia, aki születet t Jászolban, jászolban, ő lesz tinéktek Üdvözítőtök Valóban, valóban.

Mennyből az angyal. Pásztorok, pásztorok. 2. Istennek Fia, aki születet t Jászolban, jászolban, ő lesz tinéktek Üdvözítőtök Valóban, valóban. Mennyből az angyal Istennek Fia, aki születet t Jászolban, jászolban, ő lesz tinéktek Üdvözítőtök Valóban, valóban. Angyalok szózata minket is hív, ér tse meg ezt tehát minden hű szív. a kisded Jézuskát

Részletesebben

avagy : Rozáliom királyné tisztelete.

avagy : Rozáliom királyné tisztelete. Mária Zsoltára, avagy : Rozáliom királyné tisztelete. 1. Rozáliom királynéja. 2. Oh malaszttal teljes szent Szűz. 3. Örvendetes olvasó. 4. Szent olvasót elvégeztük. 5. Őh egeknek lilioma, Pest 1857. Nyomatott

Részletesebben

Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv

Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv INTROITUS - Bevezetés Egyedül vagyok, állj mellém, egyedül vagyok, állj mellém, egyedül vagyok, állj mellém, légy velem! Nem mondja senki, hogy mit

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

ELSÕ RÉSZ. Vasárnapi és ünnepnapi istentiszteleti rendek

ELSÕ RÉSZ. Vasárnapi és ünnepnapi istentiszteleti rendek ELSÕ RÉSZ Vasárnapi és ünnepnapi istentiszteleti rendek Az istentiszteleti rend felépítése A vasárnapi és ünnepnapi istentiszteletek egyházunkban háromféle énekmóddal történhetnek: a liturgikus, az énekverses

Részletesebben

49. ÚJ DIAKÓNIAI INTÉZMÉNY MEGÁLDÁSA

49. ÚJ DIAKÓNIAI INTÉZMÉNY MEGÁLDÁSA 49. ÚJ DIAKÓNIAI INTÉZMÉNY MEGÁLDÁSA Az új diakóniai intézmény megáldását az egyházkerület püspöke vagy megbízottja végzi. Az ünnepség templomi istentisztelettel kezdődik. Ezt követően az istentiszteleten

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére III. (Ötödik és hatodik hét) (2015. március 15-28.)

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére III. (Ötödik és hatodik hét) (2015. március 15-28.) Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Böjt idejére III. (Ötödik és hatodik hét) (2015. március 15-28.) Erdélyi Gyülekezet Budapest, 2015 2 Tartalomjegyzék Napi változó részek a Reggeli áhítathoz - III.15.

Részletesebben

Istentiszteleti rend

Istentiszteleti rend 1 Istentiszteleti rend úrvacsorás része a 2016. évi liturgia ajánlat szerint A SÁKRAMENTÁLIS KÖZÖSSÉG HÁLAADÁSA / ÚRVACSORA - az úrasztalától Előkészület az úrvacsorára (Gyülekezeti ének, esetleg kórustétel)

Részletesebben

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, DÉL-DUNAMENTI ISTENI IRGALMASSÁG ÉS A BÉKE KIRÁLYNőJE IMACSOPORT

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, DÉL-DUNAMENTI ISTENI IRGALMASSÁG ÉS A BÉKE KIRÁLYNőJE IMACSOPORT KÖZÉP-MAGYARORSZÁG, DÉL-DUNAMENTI ISTENI IRGALMASSÁG ÉS A BÉKE KIRÁLYNőJE IMACSOPORT 2014 AZ ISTENI IRGALMASSÁG ÜZENETEI "Az Egyháznak a legfontosabb teendői között kell számon tartania, hogy hirdesse

Részletesebben

Pillangó, ha lehetnék, Táncolnék, míg röpít a szél. S ha én lennék a cinege a fán, A dallal Istent dicsérném.

Pillangó, ha lehetnék, Táncolnék, míg röpít a szél. S ha én lennék a cinege a fán, A dallal Istent dicsérném. 1 - Pillangó ha lehetnék... 7 Pillangó, ha lehetnék, Táncolnék, míg röpít a szél. 7 S ha én lennék a cinege a fán, dallal Istent dicsérném. 7 Vagy kis halként a tó fenekén buborékot vígan eregetném. e

Részletesebben