Az új REFORMÁTUS ÉNEKESKÖNYV tartalomjegyzéke november 19.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az új REFORMÁTUS ÉNEKESKÖNYV tartalomjegyzéke november 19."

Átírás

1 Az új REFORMÁTUS ÉNEKESKÖNYV tartalomjegyzéke november 19. I. ZSOLTÁROK I.2. Zsoltárdicséretek ( ) 151 Hatalmas Isten, nagy haragodban 152 Istenem, lásd meg Szent Dávid próféta Ó, én két szemeim Száma nincsen Uram Benned bíztam Uram Isten Mindenkoron áldom az én Uramat Hagyjad az Úr Istenre Fohászkodom hozzád Erős vár a mi Istenünk Ne szállj perbe énvelem Végtelen irgalmú Atya Úr Isten, könyörülj rajtam Légy irgalmas Mikoron Dávid Irgalmazz, Úr Isten Reménységemben hívlak Siess nagy Úr Isten Ne hagyj elesnem, felséges Isten Sok ínségünkben Az Úr Istent magasztalom 172 Seregeknek Ura, Felséges Isten 173 Aki veti segedelmét Mely igen jó az Úr Istent dícsérni 175 Jer, örvendezzünk az Úr Istennek 176 Örüljetek az Istenben 177 Dicsérd, én lelkem, minden erőddel 178 Ó, boldog az az ember 179 Jer, emlékezzünk, keresztyén népek Örvend mi szívünk Akik bíznak az Úr Istenben Mindenek meghallják Bűnösök hozzád kiáltunk 184 Mely igen jó légyen az egyenesség Ti keresztyének, dícsérjétek Istent Drága dolog az Úr Istent dícsérni 187 Dicsérjétek az Istent a mennyégben Mennyei seregek Dicsőült helyeken II. 1. Az istentisztelet énekei ( ) II Kezdőénekek Ím béjöttünk nagy örömben Jöjj, mondjunk hálaszót Egek nagy Királya Urunk Jézus, fordulj hozzánk Krisztusom, kívüled Jehova csak néked Kegyes Jézus, itt vagyunk Szent Isten Ó, mely boldog ember az Úr Jézus, mely igen drága Ó, Úr Isten, légy közöttünk Úr, Isten, mi sok szükséget Nem vagyunk mi magunkéi II.1.2. Isten színe elé állás Urunk, irgalmazz nekünk 222 Atyám, kegyelmezz A bűnből hozzád sietek A töredelmes szívet Dicsőség az Atyának II Főénekek Hallgass meg minket Könyörögjünk az Istennek Járuljunk mi az Istennek szent Meghagytad nékünk Tökéletes volt minden tekintetben Siess, keresztyén Eltévedtem, mint juh Teremtő Istenünk Ó könyörgést meghallgató Mennybéli Úr Isten Imádandó Isten 242 Eljött hozzánk az üdvösség Jer, Krisztus népe, nagy vígan Nagy hálát adjunk az Atya Istennek Adjunk hálát mindnyájan Meghódol lelkem 247 Felséges Isten, nagy nevedet áldom 248 Dicsérjük Istent! 249 Mind adjon hálát Itt van Isten köztünk Áldjad én lelkem 252 Magasztalunk égi fénynél 253 Urunk, ez a hála napja Úr lesz a Jézus mindenütt 255 Zengd Isten nevét 256 Hálás szívvel áldunk Ó, Seregeknek hatalmas Királya Uram, téged tisztellek II Igéért való könyörgés Atya, Fiú, Szentlélek Megáll az Istennek Igéje

2 Jövel, ó áldott Szentlélek Szűkölködünk nagymértékben II Hitvallás és hálaadás Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli Minden teremtett állatok Szent, szent, szent a Seregeknek Ura Istennek Báránya Krisztus, ártatlan Bárány II Záróénekek 281 Adj békét a mi időnkben Mondjatok dicséretet 283 Hálát adunk tenéked, örök Isten 284 Áldott az Úr Isten örökké mennyégben Hálaadásunkban Adjunk hálákat Áldjuk Istent, végével Ó, maradj kegyelmeddel Uram, bocsássad el szolgádat Uram, bocsásd el népedet Hirdetvén az Úr halálát Az Ur Jézus Krisztusnak kegyelme Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Tartsd meg e gyülekezetnek II.2. Hitünk alapjai ( ) Emeld fel szíved Uram, a te igéd nekem Hiszek a mennybéli egy Istenben 304 Hiszünk egy Istenben 305 Csak egyedül a Szentírás Boldogok, akik lelki szegények Mindenható Úr Isten Mi kegyes Atyánk, kit vallunk Mennybéli felséges Isten Mi Atyánk, ó kegyes Isten Úr Isten, kérünk tégedet 312 Szenteltessék, Uram, a te szent neved Ó örök Isten, ki Atyánk vagy nékünk Úr Jézus idvesség fejedelme Uram, kegyes indulatomban Mi kegyes Atyánk, bölcsességnek 317 Ó, én lelkem, dicsérjed 318 Ó, idvességes áldozat 318 Áldott az egek Ura (an.adlib.303) Jer, dícsérjük az Istennek Fiát Emlékezzél, Úr Isten, híveidről 321 Készülj Urad elé Az Úr énnékem hűséges vezérem Örülj szívem Ó Jézus, mi idvességünk Hallottuk Jézus Én lelkem, ébredj fel Lelkem siet hozzád menni Jer lássuk az Úr keresztjét Kegyes Jézus, én imádságomra Idvességünk, váltságunk Lelkem adj dolgot Ó Istennek választott kedves népe II.3. Az egyházi év énekei ( ) II.3.1. Advent (Jézus eljövetele) Új világosság jelenék Mennyei Ige jelenél Ó népeknek Megváltója Jöjj népek Megváltója 355 Csillagoknak teremtője 356 Ó jöjj, Üdvözítő Jövel Immánuel Kapuk emelkedjetek Jézus, születél idvességünkre Szent Ézsaiás így ír Küldé az Úr Isten Magasztalja azén szívem 363 Szép Hajnalcsillag, Jézus, ragyogj fel 364 Jöjj, áldott nagy Királyunk 365 Áldott az Isten 366 A jöttöd miként várjam Várj ember szíve készen 369 Kitárom előtted szívem Álmélkodással csudáljuk Dicséretet mond nyelve mindennek II.3.2. Karácsony Jer, mindnyájan örüljünk Kezdetben volt az Ige Krisztus Urunknak áldott Az Istennek szent angyala Hogy eljött az időnek teljessége Ez nap nékünk dicséretes nap Jer, dicsérjük e szent napon 388 Istennek szent Fia 389 Hadd zengjen énekszó Jöjjetek Krisztust dicsérni Dicsérd Istent, keresztyénség Itt állok jászolod felett Szívünk vígsággal Ó, jöjjetek, hívek Dicsőség mennyben az Istennek Dicsőség a magas mennyekben Örvendjetek, keresztyének Karácsony ünnepében II.3.3. Óév-Újév 411 Ez esztendő fordulóján Ismét egyik esztendeje Nékünk születék mennyei király

3 Az Úrnak jóvolta Áldjuk a nagy Isten jóságát Örök Isten, kinek esztendők Ez esztendőt megáldjad Ez esztendőt áldással II.3.4. Epifánia időszaka 421 Nagy hálát adjunk (ma nem szereplő, eredeti 2-4. versekkel) 422 Krisztus, Atya Istennek egyetlen egy Fia Jézus édes emlékezet Dicsérlek téged Zengj nyelvem ékesen Ó dicsőségnek felkent Jézus, vígasságom Jézusom, ki árva lelkem Szép tündöklő hajnalcsillag II.3.5. Böjt Ó mennyeknek Ó mi kegyelmes Krisztusunk 443 Mennynek és földnek nemes teremtője Bocsásd meg, Úr Isten Úr Jézus, hozzád kiáltok Vedd el Úr Isten, rólunk haragodat Sok nyavalyánkban Kegyelmezz meg Hatalmas Isten, könyörgünk Én Istenem! Sok nagy bűnöm Seregeknek hatalmas nagy királya Ó, irgalmas Isten 453 Jöjj, szabadíts meg Tisztítsd meg szíved. Jeruzsálem népe Ó, áldandó Szentháromság Uram, bűneink soksága Halld meg Uram esedezésünket Én nem perlek, én nem merlek II.3.6. Nagyhét Örvendezzen már e világ A nagy Király jön Királyi zászlók lobognak Ó, ártatlanság Báránya Dicsérd lelkem Istenedet Jézus, világ Megváltója 467 A Bárány hordja csendesen Paradicsomnak te szép élő fája Jézus, Istennek Báránya Te drága Jézus, mi történt tevéled Ó, Krisztusfő, te zúzott Ó, Krisztus, láttam szenvedésed 473 Felnézek rád, csodás kereszt 474 Ha a keresztre néz szemem Ó Isten, ki a törődött II.3.7. Húsvét Krisztus feltámadott E világnak fényessége Emlékezzünk ez napon Feltámadt a mi életünk Krisztus ím feltámada Krisztus feltámada igazságunkra Uram, közel voltam hozzád 488 Krisztus a sírbolt fogja volt 489 Mind jöjjetek, örvendjetek 490 Dicsőség néked, Istenünk Felvirradt áldott szép napunk 492 Jézus Krisztus, üdvözítőnk Jézus, én bizodalmam Jézus meghalt bűneinkért Jézus, ki a sírban valál Örvendezzetek egek E húsvét ünnepében dicsérjük E húsvét ünnepében II.3.8. Mennybemenetel Jézus Krisztus, mi királyunk A Krisztus mennybe felméne 507 Ó, győzelmes nagy Királyunk 508 Megváltónk mennyből Úr Jézus, aki felséggel Szent egek, minden boldogok II.3.9. Pünkösd Jövel, teremtő Szentlélek Jövel, Szentlélek, Lelkünknek Jövel, Szentlélek Isten Jövel, Szentlélek Töltsd bé A Pünkösdnek jeles napján Jézus Krisztus, egy Mesterünk Adj Úr Isten nékünk Szentlelket Jer, kérjük Isten áldott Ó áldott Szentlélek Szentlélek, végy körül Jézus az igéretet E Pünkösd ünnepében E Pünkösd ünnepében II Szentháromság vasárn 531 A menny Urának tisztelet Szent vagy örökké, Atya Úr Isten Téged, Úr Isten, mi keresztyének Dicséret a Szentháromságnak Téged ó Isten, dicsérünk Vígak e föld lakosai II Reformáció,Anyasztegyh Az Úr Isten az én reménységem Semmit ne bánkódjál Jézus Krisztus, mi kegyelmes Úr Isten, te tarts meg minket Keserves szívvel

4 Ne csüggedj el, kicsiny sereg Emlékezzél, mi történék Jövel, légy vélünk Úr Isten Ímhol vagyok édes Uram, Istenem Hallgasd meg, Jézus Krisztus 551 Bár szétszakadva él az egyház Az egyháznak a Jézus Térj magadhoz, drága Sion II Keresztyén reménység Krisztus, én életemnek Seregeknek szent Istene Csak vándorút az életem Nem sokáig tart már Ó örök hatalmú Én Istenem, benned bízom Megszabadultam már Jer, temessük el a testet Gyarló testünk porrá lészen Már elmégyek az örömbe 571 Midőn eljön az én órám Az élet nékem Krisztus Szívem szerint kívánom A mi szívünk csak tehozzád Minden ember csak halandó Az én időm, mint a szép nyár 577 Harsány szó kiált az éjben 578 Bizony, betelik az idő Ments meg Uram, engem Egyedüli reményem Emeljük Jézushoz szemünk Zengd Jézus nevét, zengd világ II.4. Egyéb ünnepek énekei 346 Magyar himnusz (Isten, áldd meg a magyart) 334 Magyar ének (Hatalmas Isten) 408 Szózat (Hazádnak rendületlenül) II.5. Napszaki énekek Uram Isten, siess A nap immár felvirradván Igaz Bíró, nagy Úr Isten Látod Úr Isten szívünket Felséges Atya Úr Isten Jézus Krisztus, szép fényes hajnal Szívem megalázván tehozzád Tenéked Uram hálát adok Dicsérlek Uram, téged Hálát adok néked, mennybéli Isten Hálát adunk néked, mennyei Atyánk Mi szent Atyánk, ki lakozol Magasztallak én téged Örök élet reggele Szent vagy, szent vagy, szent vagy Adjunk hálát az Úrnak 617 Áldd meg mi ételünket 618 Ki asztalt terítesz 619 A fényes nap Krisztus, ki vagy nap és világ 621 Nyugodni térünk, tenéked Jézus Krisztus, szentek reménye Néked, mennyei Atyánk hálát Nagy hálát adjunk kegyes Atyánk 625 Adjon Isten jó éjszakát 626 Erdő mellett estvéledtem Már nyugosznak a völgyek Fölkelt immár a szép hold Ó, lelkem szent napsugara Lásd, Urunk, egy nap Újra eltűnt 631 Már véget ért a nap, mit adtál Ó, terjeszd ki. Jézusom Maradj velem Adjunk hálát megtartó Istenünknek Ne jöjjön addig szememre álom III. LELKI ÉNEKEK Szólsz hozzám, Istenem Ó, Atya Isten, irgalmas nagy Úr Istenem, én nagy bűnös ember Ím nagy Isten, most előtted Győzhetetlen én kőszálom Ó, Jézus, árva csendben Úr Jézus, nézz le rám Szelíd szemed, Úr Jézus Amint vagyok, sok bűn alatt Aki értem megnyíltál 711 Tehozzád jövünk már 712 Bűneid átkos börtöne alján 713 Újszövetséged elfogadom Siessetek, hamar lejár- 715 Jöjj el az élet vizéhez 716 Jöjj, az Úr vár reád Jézus, nyájas és szelíd Jöjj, királyom, Jézusom Az Isten Bárányára Rád tekint már hitem Új szívet adj 722 Egy szív érettem dobogott 723 Uram, tied vagyok én Kegyelmes Isten, kinek kezében 725 Mindeddig vélem volt az Úr Atya Úr Isten Istenre bízom magamat Mily jó, ha bűntől már szabad Jézus, te égi szép 730 Hűséged végtelen 731 Hadd látlak téged Áll a Krisztus szent keresztje 733 Szívből köszönöm, Uram

5 734 Hálát adok, Uram, az életért 735 Jézus, te vagy nékem Mind jó, amit Isten tészen Ki Istenének átad mindent Légy csendes szívvel és békével Mint Isten akarja, legyen Szólj, szólj hozzám, Uram Ez a világ csak baj halma Gondviselő jó Atyám vagy Lelki próbáimban Bár bűn és kín gyötör Lelkem drága Jézusa Már keresztem vállra vettem Velem vándorol utamon Jézus Hadd menjek, Istenem Tudom, az én Megváltóm él 750 Éltem minden dolgában 751 Boldog, kinek a béke minden vágya Számozás nélküli énekek: Népdalzsoltárok: Védelmezz, Istenem Jó dolog az Urat áldani Urunk nagy nevét Isten nevét dicsérem Tehozzád emelem szemeim Áldjátok Istent 752 Kérlek téged, Istenemet 753 Ha utam borítja Imádkozzatok és buzgón kérjetek Istennel járni, lakozni Mennyit zengi a lelki békét Isten szívén megpihenve 758 Keresd az Istent, népem Vezess Jézusunk Ó, Ábrahám Ura Hinni taníts, Uram Hű pásztorunk, vezesd Jézus hív, bár zúg, morajlik Ébredj, bizonyságtévő Lélek Testvérek, menjünk bátran Ó, Sion, ébredj Fel, barátim Isten élő lelke, jöjj Csak vezess, Uram, végig Tégy Uram engem áldássá Ifjú egyház: Az Úrnak zengjen az ének Jézus a mi oltalmunk Mint szarvas hűs vízforrásra Sok számos esztendőket Az Úr vezessen végig az úton Hajnalórán lelkem ébred Teremts bennem tiszta szívet Örvendjetek, mert isten úgy szeret Egy kis statisztika: Új énekek száma ebből 14 MRÉ-vel közös. Megmaradt, továbbvitt énekek összes száma: 315. Elhagyásra javasolt 47 ének ebből 31 ad notam (főként zsoltárdallamú) ének, a 16 (mind reformációkori) saját dallamúból 9 halottas ének A kihagyásra javasolt dicséretek legnagyobb része a 19. században keletkezett, zsoltárdallamot használó énekszöveg, kisebb része meg nem gyökerezett 16. századi dicséret, különösen néhány halottas ének ( közötti), vagy olyan sajátos formájú dicséret (218, 363) mely minden értéke ellenére ebben a formában nem lett gyülekezeti énekké és alkalmainkon sem talált helyet. A vizsgálat során ügyeltünk arra, hogy minden témacsoportban, minden ünnepnél maradjon énekelhető ad notam-ének, ezek közül is a kevésbé ismert (39, 102. stb.) zsoltárokra éneklendőket hagynánk el. Sorszám és cím szerint ezek az alábbiak: 157. Könyörülj rajtunk Úr Isten 158. Ha te meg nem tartasz 169. Úr Isten, téged 175. Gyűjtsünk oly kincset 181. Jer áldott vendég 192. Adj békességet, Úr Isten 202. Fő boldogságom tartom én ebben 218. Életünknek rendiben 244. Áldott légy örök Úr Isten 248. A csillagos égnek 249. Nagy az Úr, ki fényes házát 253. Isten kezét mutatja 254. A Krisztust megfeszíték 262. Forog a szerencse 267. Mire bánkódol ó te én lelkem 268. Dicsérjük hálaadással 281. Lelkünk, testünk teremtője 293. Jézus, ó mi idvezítőnk 306. Kegyes lelkek, az Urat dicsérjétek 308. Igaz Isten, ígéretedben 322. E világot, bár ez bűnt tett 332. Jézusom, imádjuk 333. Buzdítsd fel Uram lelkemet 355. Mély gyászba borult a természet

6 361. Vedd el jutalmadat 362. Ébredjél fel világ, bűneidből 363. Jön a harag napja 382. Hogy panaszolkodik 383. Könyörgünk néked, ó Isten Fia 387. Úr Isten, légy most mivelünk 400. Hagyjátok el, hív keresztyének 403. Szomorú a halál 404. Jaj mely múlik 407. Itt nincs igazi boldogság 409. Utas vagyok e világban 412. Porok vagyunk, porrá lészünk 413. Menj el a te nyugalmadba 418. Uram, majd egyszer feltámadnak 420. Életemnek végső napját 424. Ó mely boldog 427. Lelkem hozzád kíván menni 433. Áldjad én lelkem felséges Uradat 453. Hozzád kiáltok, én Istenem 481. Ó felséges Úr, egek királya 498. Ki hívta az éjszakát elő 499. Megújult testtel és erővel 504. A nap immár elenyészett

MAGYAR REFORMÁTUS ÉNEKEK

MAGYAR REFORMÁTUS ÉNEKEK MAGYAR REFORMÁTUS ÉNEKEK Tartalom Szám Kezdő sor 001. Aki nem jár hitlenek tanácsán 002. Miért zúgolódnak a pogányok? 003. Ó, mely sokan vannak 004. Én igazságomnak Istene 005. Úr Isten, az én imádságom

Részletesebben

14. A Graduálénekek és a heti énekek

14. A Graduálénekek és a heti énekek Énekrend Az énekrendrõl A Graduálének az istentisztelet központi gyülekezeti éneke. Nem az adott nap aktuális igehirdetése határozza meg, hanem az ünnep egyházi éven belüli szerepe. (Az igehirdetéshez

Részletesebben

A Graduálénekek és a heti énekek

A Graduálénekek és a heti énekek A Graduálénekek és a heti énekek A Graduálének az istentisztelet központi éneke, amelynek kiválasztását elsõsorban az adott ünnep egyházi éven belüli szerepe határozza meg. Alkalmazkodik egyházunk igeolvasási

Részletesebben

A liturgikus tételeket helyettesítõ énekversek

A liturgikus tételeket helyettesítõ énekversek A liturgikus tételeket helyettesítõ énekversek A következõ részben az énekverses rendekben használható énekversciklusokat közlünk. Mindegyik ciklus hat-hat énekversbõl áll. Az elsõ hármat az istentisztelet

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

1. Sóhajtva vár Dallama: Én Istenem, Te légy velem Isten szent házába bémegyek 11.

1. Sóhajtva vár Dallama: Én Istenem, Te légy velem Isten szent házába bémegyek 11. 1. Sóhajtva vár Dallama: Én Istenem, Te légy velem 96. 2. Isten szent házába bémegyek 11. 17 3. Az Úrnak házában 18 4. Uram! Templomodba gyűltünk 13. 19 5. Élő Isten, egybegyűltünk Dallama: Mennyben lakó

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

KARÁCSONY ÜNNEPÉT KÖVETŐ VASÁRNAP SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA

KARÁCSONY ÜNNEPÉT KÖVETŐ VASÁRNAP SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA KARÁCSONY ÜNNEPÉT KÖVETŐ VASÁRNAP SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA Ünnepi szentmise KEZDŐÉNEK (Dallam: Áldjad, ember, e nagy jódat ) 1 Áldunk, Isten jó szolgája / Szent Családnak hű sáfárja, Kire Isten megváltásunk

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉNEKESKÖNYV

REFORMÁTUS ÉNEKESKÖNYV Bevezető Éppen 60 évvel ezelőtt, 1948-ban született meg a Magyarországi Református Egyház máig használatos énekeskönyve. Létrejötte annak a felismerésnek köszönhető, amely a reformáció tanításához és értékeihez

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

A tanévzáró istentisztelet felépítése

A tanévzáró istentisztelet felépítése A tanévzáró istentisztelet felépítése HÁLAADÓ ÉNEK BEVEZETÉS BEVEZETÕ ZSOLTÁR (INTROITUS) A NAP IMÁDSÁGA (KOLLEKTA) IGEOLVASÁS IGEHIRDETÉS TE DEUM-ÉNEK ÁLTALÁNOS KÖNYÖRGÕ IMÁDSÁG, KYRIE, MIATYÁNK ÁLDÁS

Részletesebben

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük.

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük. Betlehemes játék 2. Vezető: /csenget/ Gyerekek! Bejöhetnek a betlehemesek? Gyerekek: Igen!!! Mind: Adjon az Úristen szerencsés jó estét, A kicsi Jézuska neve dicsértessék. Eljöttünk, eljöttünk, Róla jó

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

Mennyből az angyal. Pásztorok, pásztorok. 2. Istennek Fia, aki születet t Jászolban, jászolban, ő lesz tinéktek Üdvözítőtök Valóban, valóban.

Mennyből az angyal. Pásztorok, pásztorok. 2. Istennek Fia, aki születet t Jászolban, jászolban, ő lesz tinéktek Üdvözítőtök Valóban, valóban. Mennyből az angyal Istennek Fia, aki születet t Jászolban, jászolban, ő lesz tinéktek Üdvözítőtök Valóban, valóban. Angyalok szózata minket is hív, ér tse meg ezt tehát minden hű szív. a kisded Jézuskát

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

33. GYÜLEKEZETI TISZTSÉGVISELŐ IKTATÁSA

33. GYÜLEKEZETI TISZTSÉGVISELŐ IKTATÁSA 33. GYÜLEKEZETI TISZTSÉGVISELŐ IKTATÁSA Liturgikus szín: az egyházi esztendő szerint vagy piros Gyülekezeti felügyelő, presbiter, gyülekezeti munkatárs, gondnok, pénztáros, jegyző, kántor és egyházfi iktatása

Részletesebben

A Krisztus-dicséret felépítése

A Krisztus-dicséret felépítése A Krisztus-dicséret felépítése KEZDÕÉNEK HITVALLÁS (CREDO) KEZDÉSHEZ AZ EMBERRÉ LETT ISTEN A SZENVEDÕ ÚR A FELTÁMADOTT ÚR A FELEMELTETETT ÚR EGYHÁZÁNAK URA AZ ANGYALOK URA SZÛZ MÁRIA FIA TANÚINAK URA MIATYÁNK

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete a Gondviselő Isten tiszteletének idejére (2016. augusztus 28.-október 22.)

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete a Gondviselő Isten tiszteletének idejére (2016. augusztus 28.-október 22.) Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete a Gondviselő Isten tiszteletének idejére (2016. augusztus 28.-október 22.) Erdélyi Gyülekezet Budapest Tartalomjegyzék Heti változó részek a Gondviselő Isten tiszteletének

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben

3. FELNŐTT-KERESZTELÉS FELÉPÍTÉS

3. FELNŐTT-KERESZTELÉS FELÉPÍTÉS 3. FELNŐTT-KERESZTELÉS FELÉPÍTÉS KÖSZÖNTÉS MISSZIÓI PARANCS KERESZTELÉSI IGE, IGEHIRDETÉS APOSTOLI HITVALLÁS KERESZTELÉSI KÉRDÉSEK KERESZTELÉS (MIATYÁNK) KÖSZÖNTÉS A GYÜLEKEZETBEN 31 KÖSZÖNTÉS Felnőtt

Részletesebben

57. Magasztalunk égi fénynél

57. Magasztalunk égi fénynél Dicséret, hálaadás KERESZTYÉN ÉLET 57. Magasztalunk égi fénynél 2. Tisztább vagy a kéklő égnél, Forrás ezüstös vizénél, Gyorsabb szélsebes galambnál, Őszintébb a reggeleknél. 3. Bölcsebb vagy a bronz-hegyeknél,

Részletesebben

Kezdőének (SzVU 161) P K. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 1. RÉSZ: LORETTÓI LITÁNIA

Kezdőének (SzVU 161) P K. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 1. RÉSZ: LORETTÓI LITÁNIA Májusi litánia 1 M 2 Kezdőének (SzVU 161) P K Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 1. RÉSZ: LORETTÓI LITÁNIA 3 2 Mennybéli Atya Isten, Megváltó Fiú Isten, Szentlélek Úristen, Szentháromság egy

Részletesebben

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 2

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. 2 MÁJUSI LITÁNIA ezdőének (SzVU 161) vagy: Néked ajánljuk Szűzanyánk (SzVU 188) vagy: Néped, Isten, eléd járul (SzVU 176) vagy: Boldogasszony, édes, hozzád... (SzVU 174) vagy: Máriát dicsérni, hívek jöjjetek

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. a Gondviselő Isten tiszteletének idejére (2014. augusztus 31-október 22.)

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. a Gondviselő Isten tiszteletének idejére (2014. augusztus 31-október 22.) Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete a Gondviselő Isten tiszteletének idejére (2014. augusztus 31-október 22.) Erdélyi Gyülekezet Budapest, 2013 2 Tartalomjegyzék Heti változó részek a Gondviselő Isten

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete a Gondviselő Isten tiszteletének idejére (2018. augusztus 26-október 22.)

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete a Gondviselő Isten tiszteletének idejére (2018. augusztus 26-október 22.) Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete a Gondviselő Isten tiszteletének idejére (2018. augusztus 26-október 22.) Erdélyi Gyülekezet Budapest Tartalomjegyzék Heti változó részek a Gondviselő Isten tiszteletének

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Pillangó, ha lehetnék, Táncolnék, míg röpít a szél. S ha én lennék a cinege a fán, A dallal Istent dicsérném.

Pillangó, ha lehetnék, Táncolnék, míg röpít a szél. S ha én lennék a cinege a fán, A dallal Istent dicsérném. 1 - Pillangó ha lehetnék... 7 Pillangó, ha lehetnék, Táncolnék, míg röpít a szél. 7 S ha én lennék a cinege a fán, dallal Istent dicsérném. 7 Vagy kis halként a tó fenekén buborékot vígan eregetném. e

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

32. EGYHÁZKERÜLETI, EGYHÁZMEGYEI FELÜGYELŐ IKTATÁSA FELÉPÍTÉS

32. EGYHÁZKERÜLETI, EGYHÁZMEGYEI FELÜGYELŐ IKTATÁSA FELÉPÍTÉS 32. EGYHÁZKERÜLETI, EGYHÁZMEGYEI FELÜGYELŐ IKTATÁSA FELÉPÍTÉS ELŐJÁTÉK, GYÜLEKEZETI ÉNEK BEVEZETÉS INTROITUS KRISZTUS IMÁDÁSA (KYRIE) DICSŐÍTÉS (GLORIA IN EXCELSIS) BEJELENTÉS LEKCIÓ IGEHIRDETÉS GYÜLEKEZETI

Részletesebben

6. A HÁZASSÁG MEGÁLDÁSÁNAK EMLÉKÜNNEPE

6. A HÁZASSÁG MEGÁLDÁSÁNAK EMLÉKÜNNEPE 6. A HÁZASSÁG MEGÁLDÁSÁNAK EMLÉKÜNNEPE gyülekezeti (vasárnap délelőtti) istentiszteleten felépítés BEVEZETÉS (BEJELENTÉS, IMÁDSÁG) RÖVID IGEHIRDETÉS HÁZASTÁRSAK MEGÁLDÁSA 67 A házasság megáldásának emlékünnepe

Részletesebben

13. A TEMETÉS RÖVID RENDJE felépítés

13. A TEMETÉS RÖVID RENDJE felépítés 13. A TEMETÉS RÖVID RENDJE felépítés A RAVATALOZÓBAN KEZDŐÉNEK ISTEN NEVÉNEK SEGÍTSÉGÜL HÍVÁSA (INVOKÁCIÓ) BŰNBÁNATI ZSOLTÁR KEGYELEMHIRDETÉS IGEOLVASÁS, IGEHIRDETÉS [HITVALLÁS (CREDO)] IMÁDSÁG [MIATYÁNK]

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 AZ 1. OLVASMÁNY UTÁN 103. zsoltár Áldjad, lelkem, az Urat! * Mindennél hatalmasabb vagy, Uram, IstEnem! Fenségbe és szépségbe öltözöl, * fényesség

Részletesebben

A BÚCSÚJÁRÓK ÉNEKEI 267

A BÚCSÚJÁRÓK ÉNEKEI 267 A BÚCSÚJÁRÓK ÉNEKEI 267 268 Induláskor 161 BOLDOG SZŰZ MÁRIA 2. Ma, buzgó híveid, útra indulunk, Fáradsággal hozzád szívből sóhajtunk. 3. Te vagy, kit választott Isten anyjának, Te vagy szent szülője mi

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Adventi istentiszteleti rend

Adventi istentiszteleti rend 1 ELŐKÉSZÜLET Adventi istentiszteleti rend A GK Liturgiai és Himnológiai Bizottsága ajánlásával 2016. november 27. december 18. a templom előkészítése, díszítése, az úrvacsorai jegyek előkészítése imaközösség,

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.)

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Erdélyi Gyülekezet Budapest, 2016 2 Tartalomjegyzék Napi változó részek a Reggeli áhítathoz - II.10 (Böjt 1. napja)

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. A Hála és Szolgálat idejének ötödiktől utolsó hetéig (2015. július 5-augusztus 22.)

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. A Hála és Szolgálat idejének ötödiktől utolsó hetéig (2015. július 5-augusztus 22.) Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete A Hála és Szolgálat idejének ötödiktől utolsó hetéig (2015. július 5-augusztus 22.) Erdélyi Gyülekezet Budapest, 2015 Tartalomjegyzék HETI VÁLTOZÓ RÉSZEK Reggeli áhítathoz

Részletesebben

1. Vers az elsőáldozási szentmisében

1. Vers az elsőáldozási szentmisében 1. Vers az elsőáldozási szentmisében A szentmise elején, miután a pap a hívőket köszöntötte, a gyerekek az oltár előtti lépcsőre állnak abban a sorrendben, ahogyan az egyes versszakokat mondják. A hitoktató

Részletesebben

A konfirmációi vizsga felépítése GYÜLEKEZETI ÉNEK BEVEZETÉS VIZSGA ZÁRÓSZÓ BEFEJEZÉS MIATYÁNK ÁLDÁS

A konfirmációi vizsga felépítése GYÜLEKEZETI ÉNEK BEVEZETÉS VIZSGA ZÁRÓSZÓ BEFEJEZÉS MIATYÁNK ÁLDÁS Konfirmáció A konfirmációi vizsga felépítése BEVEZETÉS VIZSGA ZÁRÓSZÓ BEFEJEZÉS MIATYÁNK ÁLDÁS 644 33. Konfirmációi vizsga A konfirmációi vizsga alábbi rendje általános útmutatásul szolgál. A vizsga a

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

HARMADIK RÉSZ. Áhítatformák és mindennapi közös imádságok

HARMADIK RÉSZ. Áhítatformák és mindennapi közös imádságok HARMADIK RÉSZ Áhítatformák és mindennapi közös imádságok A könyörgés felépítése BEVEZETÕ ZSOLTÁR BEVEZETÉS KÖNYÖRGÉS A NAP IMÁDSÁGA (KOLLEKTA) MIATYÁNK ZÁRÓÉNEK, ÁLDÁS 205 644 Könyörgés Luther litániája

Részletesebben

2018. jún.10. évközi 10. vas. 23.

2018. jún.10. évközi 10. vas. 23. 2018. jún.10. évközi 10. vas. 23. VASÁRNAPI ÜZENET A mai evangéliumban Jézust rokonai háborodottnak tartják, a zsidók meg megszállottnak. Jézus pedig inkább nevezi családtagjának azt, aki az Isten akaratát

Részletesebben

A MISE RENDJE MAGYARUL

A MISE RENDJE MAGYARUL BEVEZETŐ SZERTARTÁS KEZDŐÉNEK Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A MISE RENDJE MAGYARUL A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.

Részletesebben

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje.

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje. 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: KEDD DÉLELŐTTI, DÉLI ÉS DÉLUTÁNI, VAGYIS NAPKÖZI IMAÓRA V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben,

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA

AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA A) ÚRVACSORAI ISTENTISZTELET Az úrnap délelõtti istentiszteleten kívül egyéb alkalmak is lehetnek az úrvacsorával élésre. (Gyülekezeti nap, evangélizációk, konferenciák záró alkalma,

Részletesebben

A pap a ministránsokkal és a segédkezőkkel együtt bevonul a temploma. Ezalatt elhangzik a kezdőének.

A pap a ministránsokkal és a segédkezőkkel együtt bevonul a temploma. Ezalatt elhangzik a kezdőének. A SZENTMISE A pap a ministránsokkal és a segédkezőkkel együtt bevonul a temploma. Ezalatt elhangzik a kezdőének. A keresztvetés Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Keresztet vetünk, és feleljük: Az

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 AZ 1. OLVASMÁNY UTÁN 1a Áldjad, lelkem, az Urat! * Mindennél hatalmasabb vagy, Uram, IstEnem! b Fenségbe és szépségbe öltözöl, * fényesség borul

Részletesebben

u n i t á r i u s k o r á l k ö n y v 1

u n i t á r i u s k o r á l k ö n y v 1 unitárius korálkönyv 1 2 3 Unitárius korálkönyv készítette dr. Kovács László Attila teológiai tanár kolozsvár 2008 4 5 Bevezetés E Korálkönyv az Unitárius Egyház 1924 óta érvényben levő 2006-os kiadású

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

46. LELKÉSZLAKÁS MEGÁLDÁSA

46. LELKÉSZLAKÁS MEGÁLDÁSA 46. LELKÉSZLAKÁS MEGÁLDÁSA Az új parókia megáldását a püspök vagy megbízottja végzi, az épület utcai bejárata előtti istentisztelet keretében. Ha a vendégek nagy száma, vagy az utcai forgalom mértéke,

Részletesebben

Tanévnyitó, tanévzáró istentiszteleti rend

Tanévnyitó, tanévzáró istentiszteleti rend Tanévnyitó, tanévzáró istentiszteleti rend A tanévnyitó istentisztelet felépítése GYÜLEKEZETI ÉNEK ISTEN NEVÉNEK SEGÍTSÉGÜL HÍVÁSA (INVOKÁCIÓ) BEVEZETÕ ZSOLTÁR (INTROITUS) VENI SANCTE-IMÁDSÁG IGEOLVASÁS,

Részletesebben

12. A TEMETÉS RENDJE FELÉPÍTÉS

12. A TEMETÉS RENDJE FELÉPÍTÉS 12. A TEMETÉS RENDJE FELÉPÍTÉS A RAVATALOZÓBAN KEZDŐÉNEK ISTEN NEVÉNEK SEGÍTSÉGÜL HÍVÁSA (INVOKÁCIÓ) BŰNBÁNATI ZSOLTÁR KRISZTUS DICSÉRETE KEGYELEMHIRDETÉS IGEOLVASÁS, IGEHIRDETÉS [HITVALLÁS (CREDO)] ÉNEKKARI

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉNEKEK XVII JÚNIUS szombat - 19:30 óra MÜPA. 350 fős Kárpát-medencei Egyesített kórus

REFORMÁTUS ÉNEKEK XVII JÚNIUS szombat - 19:30 óra MÜPA. 350 fős Kárpát-medencei Egyesített kórus REFORMÁTUS ÉNEKEK XVII. 2019. JÚNIUS 29. - szombat - 19:30 óra MÜPA A blokkok elején bibliai Igeolvasás: négy református esperes Az Igéket válogatta: Máté László esperes Tatai Református Egyházmegye 350

Részletesebben

SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HAJDÚDOROG Petőfi tér HÉTFŐ REGGELI IMA ISKOLA KEZDÉS ELŐTT

SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HAJDÚDOROG Petőfi tér HÉTFŐ REGGELI IMA ISKOLA KEZDÉS ELŐTT SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT ÁLTALÁNOS ISKOLAI TAGINTÉZMÉNYE HAJDÚDOROG Petőfi tér 1. 4087 szigabor61@gmail.com HÉTFŐ REGGELI IMA ISKOLA KEZDÉS ELŐTT 1 Pap: Áldott a mi Istenünk öröktől fogva most és mindenkor

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

SEGÍTSÜNK A BAJBAN LÉVŐ CSALÁDOKON

SEGÍTSÜNK A BAJBAN LÉVŐ CSALÁDOKON 2018. szept.9. évközi 23. vas. 34. SEGÍTSÜNK A BAJBAN LÉVŐ CSALÁDOKON A JÖVŐ HETI (SZEPT.16.) PERSELYÜNKKEL! India legkeresztényibb államában, Keralában eddig soha nem látott árvíz pusztított. 1.8 millió

Részletesebben

Szabadításod öröme járjon át erővel! Áradjon ki Lelked, borítson el tűzzel!

Szabadításod öröme járjon át erővel! Áradjon ki Lelked, borítson el tűzzel! 1. Örvendjetek (Dr. Pálhegyi Ferenc - Pálhegyi Dávid) Örvendjetek, mert Isten úgy szeret! Békét akar, nem zord ítéletet! Örvendjetek, örvendjetek! Jézus az Isten Fia, eljött értetek. Nem kell a sötétségben,

Részletesebben

Szentségimádás a Közel-Kelet, Irak és Ukrajna békéjéért

Szentségimádás a Közel-Kelet, Irak és Ukrajna békéjéért Szentségimádás a Közel-Kelet, Irak és Ukrajna békéjéért 2014. augusztus 15. 112. 1. Ez nagy szentség valóban, - Ezt imádjuk legjobban, - Melyet Jézus nekünk hagyott Testamentomban. 2. Jelen van itt test

Részletesebben

HÚSVÉT ESTI DICSÉRET

HÚSVÉT ESTI DICSÉRET HÚSVÉT ESTI DICSÉRET HIMNUSZ Nem bántott húsvét éjszaka az Úr öldöklı angyala. Szabaddá lettünk: elbukott a szörnyő fáraó hada. A Bárány immár Krisztusunk, ki értünk önként szenvedett. Az új kovásztalan

Részletesebben

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje.

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje. 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: SZERDA DÉLELŐTTI, DÉLI ÉS DÉLUTÁNI, VAGYIS NAPKÖZI IMAÓRA V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben,

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

A KATEKUMENÁTUS ÉS FOKOZATAI HARMADIK FOKOZAT:

A KATEKUMENÁTUS ÉS FOKOZATAI HARMADIK FOKOZAT: A KATEKUMENÁTUS ÉS FOKOZATAI HARMADIK FOKOZAT: A SZENT IMÁDSÁG (A MIATYÁNK) ÁTADÁSA A KATEKUMENEKNEK 1 2 AZ IGE LITURGIÁJA Katekumen olvassa: Olvasmány Szent Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből 4A

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

1. A vasárnapi istentisztelet 2. A mindennapi istentisztelet

1. A vasárnapi istentisztelet 2. A mindennapi istentisztelet XVI. liturgikus rendek kottával 1. A vasárnapi istentisztelet 2. A mindennapi istentisztelet 1. A vasárnapi istentisztelet a vasárnapi istentisztelet liturgikus rendjének. használati módja szerint a lelkész

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Mennybemenetel és Pünkösd idejére, és a Hála és Szolgálat idejének első négy hetére (2015. május 14-július 4.

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Mennybemenetel és Pünkösd idejére, és a Hála és Szolgálat idejének első négy hetére (2015. május 14-július 4. Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Mennybemenetel és Pünkösd idejére, és a Hála és Szolgálat idejének első négy hetére (2015. május 14-július 4.) Budapest, 2015 2 Tartalomjegyzék HETI VÁLTOZÓ RÉSZEK Reggeli

Részletesebben

2018. jún.3. Úrnapja 22.

2018. jún.3. Úrnapja 22. 2018. jún.3. Úrnapja 22. VASÁRNAPI ÜZENET KÉT SZÖVETSÉG Úrnapján idén a két legfontosabb szövetség szentírási szakaszait hallottuk: Mózes vérrel hinti meg a népet, mely megígéri, hogy megtartja Isten rendeléseit,

Részletesebben

Ó én hiszek Jézusban. A H E F #m G #m A Hiszem, hogy Ő most is itt van, H E F #m G #m Itt van közöttünk, A H E C #m Kész rá, hogy meggyógyítsa életem,

Ó én hiszek Jézusban. A H E F #m G #m A Hiszem, hogy Ő most is itt van, H E F #m G #m Itt van közöttünk, A H E C #m Kész rá, hogy meggyógyítsa életem, Ó én hiszek Jézusban H Ó én hiszek Jézusban, H Hiszem, hogy Ő Isten Fia, H Hiszem, hogy meghalt és feltámadt. H Bűnömért megfizette az árat. H F #m G #m Hiszem, hogy Ő most is itt van, H F #m G #m Itt

Részletesebben

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt.

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. János 1,1 Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. János 1,4 1 Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: Én vagyok

Részletesebben

ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT

ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT TARTALOM IMA- és ÉNEKFÜZET Minden az imán áll vagy bukik. Az Élő rózsafüzér egy esdeklő könyörgés Szűz Máriához, hogy Európa útját különleges védelmébe vegye." Christoph

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Jézus 5 mély sebéhez ima:

Jézus 5 mély sebéhez ima: Sötétség lett Sötétség lett, midőn a zsidók Jézust keresztre feszítették volna. 9 óra tájban Jézus megszólalt, hangos szóval mondván: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet! és lehajtá fejét,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

avagy : Rozáliom királyné tisztelete.

avagy : Rozáliom királyné tisztelete. Mária Zsoltára, avagy : Rozáliom királyné tisztelete. 1. Rozáliom királynéja. 2. Oh malaszttal teljes szent Szűz. 3. Örvendetes olvasó. 4. Szent olvasót elvégeztük. 5. Őh egeknek lilioma, Pest 1857. Nyomatott

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

AZ RZF500 ÉNEKKAR KONCERTJE

AZ RZF500 ÉNEKKAR KONCERTJE 2016 AZ RZF500 ÉNEKKAR KONCERTJE ÉNEKEK ÉS KÓRUSMŰVEK A Nemzeti Múzeum lépcsőjén énekelt eddigi műsor gerince az idén sem változik. Főleg az első rész bővült az ökumenikus nyitás és saját református énekkincsünk

Részletesebben

URUNK BEMUTATÁSA. (Gyertyaszentelő Boldogasszony) Ünnepi mise

URUNK BEMUTATÁSA. (Gyertyaszentelő Boldogasszony) Ünnepi mise URUNK BEMUTATÁSA (Gyertyaszentelő Boldogasszony) Ünnepi mise 1 GYÜLEKEZŐ ÉNEK (A GYERTYÁK KIOSZTÁSA ALATT) SZVU 163/7.8.10 1 Ki negyven nap előtt üdvösségünkre Lejöttél az égből bűnös földünkre, Szállj

Részletesebben

URUNK SZÜLETÉSE ESTI DICSÉRET

URUNK SZÜLETÉSE ESTI DICSÉRET URUNK SZÜLETÉSE ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Az Atya szemefénye,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Mennybemenetel és Pünkösd idejére, és a Hála és Szolgálat idejének első négy hetére (2014. május 29-július 19.

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Mennybemenetel és Pünkösd idejére, és a Hála és Szolgálat idejének első négy hetére (2014. május 29-július 19. 1 Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Mennybemenetel és Pünkösd idejére, és a Hála és Szolgálat idejének első négy hetére (2014. május 29-július 19.) Budapest, 2014 2 Tartalomjegyzék HETI VÁLTOZÓ RÉSZEK

Részletesebben

2015. január 8. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben.

2015. január 8. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 2015. január 8. Szentségkitétel Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 1 A szentségkitétel után Üdvöz légy, örökké áldott légy, az Oltáriszentségben

Részletesebben

Isten e világot úgy szerette, hogy odaadta egyszülött Fiát, hogy, aki hisz Őbenne el ne vesszen, hanem éljen az, ki Őhozzá kiált.

Isten e világot úgy szerette, hogy odaadta egyszülött Fiát, hogy, aki hisz Őbenne el ne vesszen, hanem éljen az, ki Őhozzá kiált. Isten e világot úgy szerette, hogy odaadta egyszülött Fiát, hogy, aki hisz Őbenne el ne vesszen, hanem éljen az, ki Őhozzá kiált. Egy szűz fogant méhében és szült egy Fiút, jel volt ez neked Izrael, hogy

Részletesebben

ÉNEKEK A SZENTEKRŐL 285

ÉNEKEK A SZENTEKRŐL 285 ÉNEKEK A SZENTEKRŐL 285 286 Szent János áldása 171 SZENT JÁNOSNAK SZÉP, KEGYES ÁLDÁSA 2. Jézus Krisztus töviskoronája Legyen ezen ajtónak a zárja, És a három nagy vasszege az ajtó kilincse, Hogy a gonosz

Részletesebben

10. ÖKUMENIKUS ESKETÉSI SZERTARTÁS, ha a felek egyike református, másika evangélikus - református templomban -

10. ÖKUMENIKUS ESKETÉSI SZERTARTÁS, ha a felek egyike református, másika evangélikus - református templomban - 10. ÖKUMENIKUS ESKETÉSI SZERTARTÁS, ha a felek egyike református, másika evangélikus - református templomban - Bevezető rész Bevonulás a helyi szokásoknak és gyakorlatnak megfelelően történjék. A református

Részletesebben