ÉNEKEK A SZENTEKRŐL 285

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉNEKEK A SZENTEKRŐL 285"

Átírás

1 ÉNEKEK A SZENTEKRŐL 285

2 286

3 Szent János áldása 171 SZENT JÁNOSNAK SZÉP, KEGYES ÁLDÁSA 2. Jézus Krisztus töviskoronája Legyen ezen ajtónak a zárja, És a három nagy vasszege az ajtó kilincse, Hogy a gonosz sátán soha ne jöhessen bele. 3. Jézus Krisztus drága szent keresztje Legyen ezen háznak a teteje, És a négy evangélista álljon négy sarkára, Ezen háznak védőrzője legyen Szűz Mária. 4. Áldd meg, Jézus, e háznak gazdáját, Egészségben az egész családját, Hogy míg élnek, hadd éljenek friss, jó egészségben, Holtuk után vezesd őket örök dicsőségbe. Oroszlámos, Pető László (64),

4 Szent György 172 Ó, SZENT GYÖRGY, BAJNOKUNK 2. Azt kívánta tőled, megtörhetlen bajnok, Vad Dioklécián, a szívtelen zsarnok, Hogy a bálványt imádd, ne az igaz Istent, Aki király itt, lent. 3. Vége van, vége már itt a nagy kínoknak, Piros vércseppjeid, mint rubin, ragyognak. Menyegzős ruhádnak ez lőn ékessége, Koronád szépsége. Feketetó, Kéri István (61), 2002 Dallamát vö. 210 sz.; Tárkányi Zsasskovszky 1874, 61. sz.; Dobszay Szendrei 1988, F/

5 Szent László 173 ZENGD, MAGYAR NEMZETÜNK 2. A szirt forrásokat önt ki italára, Erdő szarvasokat küld népe számára. Nem hagyja el az ég, mert élő reménység Volt Szent László szívében, s mint benne, úgy népében. 3. Dicső fejedelmünk, ki ily nagy csodákkal Ragyogsz, add, hogy szívünk égjen oly szikrákkal, Melyek gerjesszenek, s hozzád emeljenek Mennyei koronára, az örök boldogságra. Feketetó, Kéri István (61), 2002 Dallamát vö. Tárkányi Zsasskovszky 1874, 43. sz.; dr. Karsai 1986,

6 Szent László 174 DICSÉRJÜK SZENT LÁSZLÓT 2. Mennybéli áldás volt királyságod, Mert törvényt tettél és igazságot. Szebb lett kőszívedben a jámborság, Erősen áll azon minden ország. Ó, Szent László, légy hozzánk jó, Légy értünk Istennél közbenjáró. Feketetó, Kéri István (61), 2002 Dallamát vö. Tárkányi Zsasskovszky 1874, 190. sz. 290

7 Szent Péter és Pál 175 KÉT SZÉP CSILLAG 2. Ó, hogy adjunk hálát néktek, lelkeket hőn szeretők, Áldnak minden ajkú népek, lángbuzgalmú magvetők. Ti vagytok a gyertyatartók, kikre bizton nézhetünk, A mennyei aranyajtót ti tárjátok fel nekünk. 3. Hisszük, amit forró hévvel Péter és Pál hirdetett, Mit e két szent piros vérrel a szent könyvbe jegyezett. Ó, mennyország hős polgári, világító két torony, Ha hitért kell síkra szállni, védjetek az ostromon. 4. Szent az Úr, a szentek szentje, az örök fény tengere, Föld az éggel versenyt zengje, szent a szentség Istene. Szent Péter s Pál, ti a parton koszorúzva állotok, Míg itt sírunk mi a sarcon, értünk ott, fenn szóljatok. Csóka, kéziratos kántorkönyv 291

8 Szent Illés 176 FÖLTEKINTÜNK 2. Ó, Szent Illés, bízva kérünk mostan tégedet, Kérj minekünk Jézusodtól mennyei kegyet. Templomunk védszentje vagy, téged kérünk, el ne hagyj, Áldj meg minket, s légy mellettünk, kegyes védszentünk. Kanizsamonostor, Szent Illés-napi búcsújárók, Kéri István (61), 2002 Dallamát vö. Tárkányi Zsasskovszky 1874, 61. sz.; Dobszay Szendrei 1988, IV(E)290a. 292

9 Szent Illés 177 ISTEN AZ ÓSZÖVETSÉGBEN 2. Szent Illés prófétáknak egyike, A tündöklő csillagzatok szebbike. Ki az égbe tüzes kocsin vitetett, Velem együtt, hívek, róla zengjetek. 3. Szent Illés, ki megnyitottad az eget, S imáidra hullt az arany permeteg, Kérd az Urat, aki minden jókat ád, Ránk is adja szent malasztja harmatát. 4. Dicsőítsük a mennyei Szent Atyát, Dicsőítsük ő Egyszülött magzatát, Áldjuk a Szentlelket, kinek általa Illés a jó s nagy titkokról szólt vala. Csóka, kéziratos kántorkönyv Dallama Mária-ének is: Május rózsakirálynéja, Mária 293

10 Szent István király 178 Ó, SZENT ISTVÁN, DICSÉRTESSÉL 2. Boldogságos Szűzanyánknak mint magyarok Asszonyának Föláldoztad hazánkat, szentelted koronánkat. Kérünk mint hű pártfogónkat, az első szent királyunkat, Szent István, Szent István, Szent István, nézz mennyből le A te tisztelőidre. Feketetó, Kéri István (61), 2002 Dallamát vö. Tárkányi Zsasskovszky 1874, 370. sz.; dr. Karsai 1986,

11 Szent Mihály 179 SZENTHÁROMSÁG HŐS BAJNOKA 2. Kardod által, dicső bajnok, A kevélység szégyent vallott. Ó, Szent Mihály, légy velünk, Ha sátán küzd ellenünk. 3. Egek győztes bajvívója, Sárkány feje megtiprója, Ó, Szent Mihály, légy velünk, Ha a bűn küzd ellenünk. 4. Istápolj, hogy szentül éljünk, Hogy egykoron mennybe érjünk. Ó, Szent Mihály, légy velünk, Koronát csak így nyerünk. Feketetó, Kéri István (61), 2002 Dallamát vö sz. 295

12 Szent Mihály 180 SZENT ANGYAL, ARKANGYAL 2. Szent angyal, arkangyal, üdvöz légy, Mihály angyal! Az Istennek hű követe, magyar népünk védőszentje, Szent angyal, arkangyal, üdvöz légy, Mihály angyal. Firigyháza, Szent Mihály-napi búcsújárók, Mári János (62), 2002 Szövegét Fehér György írta. 296

13 Szent Ferenc 181 SZENT SZEGÉNYSÉG NAGY BARÁTJA 2. Tiszta fényed, menny csillaga, Az ég útját beragyogja, Aki lelkét szereti, Szent példáját követi. R. 3. Jézus Krisztus követője, Szegényeknek kedvelője, Kérj malasztot minekünk, Nyomodba úgy léphetünk. R. Csóka, kéziratos kántorkönyv 297

14 Szent Vendel 182 Ó, ISTENNEK HÍV SZOLGÁJA 2. Rólad most megemlékeztünk, Szent olvasót elvégeztünk. Szent Vendel, légy közbenjárónk, Az Úr Jézusnál szószólónk. 3. Ó, Szent Vendel, ne hagyj minket, Szánd meg szomorú szívünket, Jószágaink mind elhullnak, Dögvész által elpusztulnak. 4. Siess vigasztalásunkra, Szent Vendel, légy oltalmunkra, Kérésedet meghallgatja Jézus, Istennek Szent Fia. 5. Zsámolyodhoz leborulunk, Szent Vendel, hozzád kiáltunk, Nyerd meg nekünk, amit kérünk, Mennyekben veled örvendjünk. 6. Ó, Szent Vendel, vedd kedvesen Rózsafüzér imádságunk, Melyet buzgó szívvel, íme, Neked itt most fölajánlunk. Csóka, Jasura József (54), 1998 Dallamát vö. 22. sz. 298

15 Szent Vendel 183 SZENT VENDEL, ISTEN SZOLGÁJA 2. Kihajtottál a mezőre, A virágos legelőre. Midőn a nyáj földön legelt, te az égben, Eljegyezett, mert megkegyelt az ég régen. Feketetó, Kéri István (61), 2002 Dallamát vö. 55. sz. 299

16 Árpádházi Szent Erzsébet 184 NÉPED BÜSZKESÉGE, SZENT ERZSÉBET ASSZONY 2. Oktass szeretetre, Szent Erzsébet asszony, Kinek szíve mindig irgalomteljes volt. Habár szegény voltál a földön, s elhagyott, Mégis segítettél beteget, nyomorgót. 3. Szent Erzsébet asszony, könyörögj miértünk, Kik az oltalmadba bizalommal térünk. Jézusunk áldását általad is kérjük, Bajban és veszélyben őrizze meg népünk. Csóka, kéziratos kántorkönyv Az ének dallamát és szövegét Haupt József írta. 300

ÉNEKEK KÜLÖNBÖZŐ ALKALMAKRA

ÉNEKEK KÜLÖNBÖZŐ ALKALMAKRA ÉNEKEK KÜLÖNBÖZŐ ALKALMAKRA 357 358 A Szent Kereszthez 221 Ó, SZENT KERESZT ÁLDOTT FÁJA 2. Te vagy váltságunk zászlója, Üdvösségünk záloga, Rajtad a kín és halál, és halál Örök éltünkre szolgál. 3. Fán

Részletesebben

A bátai zarándoklat imafüzete

A bátai zarándoklat imafüzete A bátai zarándoklat imafüzete Az ősi bátai Szent Vér kegyhelyre zarándokolunk egyházmegyénk különböző helyeiről. Urunk, Jézus Krisztus elé akarjuk terjeszteni örömeinket, bánatunkat és kérni, hogy szeretetével

Részletesebben

KARÁCSONYI ÉNEKEK 49

KARÁCSONYI ÉNEKEK 49 KARÁCSONYI ÉNEKEK 49 50 Köszöntők 16 MOSTAN KINYÍLT EGY GYÖNYÖRŰ VIRÁG 2. De nem talált szállást a városban, Maradása volt egy istállóban. Ottan fekszik egy hideg jászolban, Betakarva pólyácskában. Csóka,

Részletesebben

NAGYBÖJTI ÉNEKEK 129

NAGYBÖJTI ÉNEKEK 129 NAGYBÖJTI ÉNEKEK 129 130 Bűnbánat 70 ISTEN ÁLDJON, TÜNDE JÁTÉK 2. Tiszta mézzel csalogattál, úgy esengtem érte! Epe volt a poharadban, mikor ajkam érte. Csalfa hírrel hitegettél, ígértél nagyságot. Hiúságok

Részletesebben

Kónya Sándor H a r m a t o z z a t o k, e g e k!

Kónya Sándor H a r m a t o z z a t o k, e g e k! Kónya Sándor H a r m a t o z z a t o k, e g e k! 1 A kiadvány megjelenését támogatta a 2 Kónya Sándor H a r m a t o z z a t o k, e g e k! Népünk vallásos énekei Észak-Bánságban Thurzó Lajos Közművelődési

Részletesebben

ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT

ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT TARTALOM IMA és ÉNEKFÜZET Minden az imán áll vagy bukik. Az Élő rózsafüzér egy esdeklő könyörgés Szűz Máriához, hogy Európa útját különleges védelmébe vegye." Christoph

Részletesebben

ALAPIMÁDSÁGOK. Ároni áldás

ALAPIMÁDSÁGOK. Ároni áldás Ároni áldás ALAPIMÁDSÁGOK Áldjon meg téged az Úr, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet! Világosítsa meg az Úr az Ő orcáját terajtad, és könyörüljön terajtad! Fordítsa az Úr az Ő orcáját rád,

Részletesebben

A FARSANGI IDŐ ÉNEKEI

A FARSANGI IDŐ ÉNEKEI A FARSANGI IDŐ ÉNEKEI 113 114 Esküvő 63 JÉZUS, MENNYEI VŐLEGÉNY 2. Ifjú vőlegény, ki élted legszebb pontján állsz, Ma szívedbe egy virágot örökre bezársz. Vigyázz e szép virágra, hogy gonosz kéz ne bántsa,

Részletesebben

IMÁDKOZZUNK. Tartalom

IMÁDKOZZUNK. Tartalom Imádkozzunk Legyünk õszinték! Mikor nyakunkon van a 40. vagy az 50. életévünk, azt vesszük észre, hogy valamit nem a legjobban csináltunk. Valami hiányzik az életünkbõl. Elfelejtettünk imádkozni, vagy

Részletesebben

2013. július 4. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben.

2013. július 4. Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 2013. július 4. Szentségkitétel Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. 1 A szentségkitétel után Üdvöz légy, örökké áldott légy, az Oltáriszentségben

Részletesebben

Tartalomjegyzék 8/1. 8/4 Tartalomjegyzék --- ----- --- -----

Tartalomjegyzék 8/1. 8/4 Tartalomjegyzék --- ----- --- ----- 8/4 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 8/1 Cím Oldal --- ----- HADD JÖJJEK ÉN............H- 1 HÁLAADÓ ZSOLTÁR........... H- 2 HÁLÁT ADOK AZ ESTI ÓRÁN........H- 3 HÁLÁT ADOK, HOGY ITT A REGGEL.... H- 4 HA

Részletesebben

Máriapócsi énekeink üzenete

Máriapócsi énekeink üzenete Dr. Cselényi István Gábor Máriapócsi énekeink üzenete Az Örökségünk Kiadónál a kegyhely születésének 300. évfordulójára megjelent ZARÁNDOKKÖNYV bevezetője Nyíregyháza, 2015. 1 A pócsi énekek üzenete Öt

Részletesebben

Keresztény énekek Gitáros dalok és református énekek

Keresztény énekek Gitáros dalok és református énekek [Ide írhatja a szöveget] [Ide írhatja a szöveget] [Ide írhatja a szöveget] Keresztény énekek Utolsó frissítés: 2013.09.01. [Ide írhatja a szöveget] oldal 1 A jászolban ki az ott... 11 A kegyelem árad...

Részletesebben

Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. A szentségkitétel után

Szentségkitétel. Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. A szentségkitétel után Szentségkitétel Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. A szentségkitétel után Üdvöz légy, örökké áldott légy, az Oltáriszentségben jelen lévő

Részletesebben

Ima a családokért. Dicsőséges Szentháromság, minden szeretet és közösség forrása, köszönjük neked a családunkat.

Ima a családokért. Dicsőséges Szentháromság, minden szeretet és közösség forrása, köszönjük neked a családunkat. BEVEZETŐ ÉNEK Ó, halld meg, Uram, ó halld meg imám, hívlak, jöjj, válaszolj! 1 Ó, halld meg, Uram, ó halld meg imám, jöjj és figyelj reám! Jöjj, Szentlélek, jöjj közénk, jöjj el, fényességünk, 2 jöjj,

Részletesebben

Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet

Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet 2009 Tartalomjegyzék A mélyből Hozzád száll szavam 40. A Nap felkelésétől lenyugvásáig 10. A sár lehúz,

Részletesebben

ELSŐSZOMBATI ENGESZTELŐ IMAÓRA

ELSŐSZOMBATI ENGESZTELŐ IMAÓRA GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA TORDAS ELSŐSZOMBATI ENGESZTELŐ IMAÓRA Tűztenger kell a magyar földre imádságból, engesztelésből! 0 I M A F Ü Z E T 1 ENGESZTELŐ IMAÓRA 1. Bevezető ima: (állva, közösen)

Részletesebben

Ima papi-szerzetesi hivatásokért

Ima papi-szerzetesi hivatásokért Ima papi-szerzetesi hivatásokért 1. Urunk, adj nekünk jó papokat, ne olyanokat, amilyeneket megérdemlünk! Urunk, adj nekünk jó papokat, akik hivatásuk fenségét átérzik és azt nem saját fényüknek tekintik!

Részletesebben

Énekek Jézus Szívérõl

Énekek Jézus Szívérõl Énekek Jézus Szívérõl ÉNEKEK JÉZUS SZÍVÉRÕL A nép ajkán élõ énekek gyûjteménye Jézus Szíve Család Országos vezetõsége Székesfehérvár, 2008 A borítón a balatonfûzfõi templom színes ablakának festménye,

Részletesebben

Jézus 5 mély sebéhez ima:

Jézus 5 mély sebéhez ima: Sötétség lett Sötétség lett, midőn a zsidók Jézust keresztre feszítették volna. 9 óra tájban Jézus megszólalt, hangos szóval mondván: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet! és lehajtá fejét,

Részletesebben

MAGYAR KATOLIKUS ALKOHOLISTAMENTŐ SZOLGÁLAT ÉNEK- ÉS IMAFÜZET

MAGYAR KATOLIKUS ALKOHOLISTAMENTŐ SZOLGÁLAT ÉNEK- ÉS IMAFÜZET MAGYAR KATOLIKUS ALKOHOLISTAMENTŐ SZOLGÁLAT ÉNEK- ÉS IMAFÜZET Az alkohol rabságából Jézus a szabadító! BETŰRENDES ÉNEKMUTATÓ 138. zsoltár 41 Dicsőség 99 A béke napja közel 91 Dicsőség! Dicsőség! 103 A

Részletesebben

Imádságok a Kövi Szűz Mária templom 150 éves jubileumára

Imádságok a Kövi Szűz Mária templom 150 éves jubileumára Imádságok a Kövi Szűz Mária templom 150 éves jubileumára Április 15-től szeptember 11-ig Szentháromság Atya Fiú Szentlélek Mária tisztelete I Mária tisztelete II Családért Ifjúságért Engesztelés Hazáért

Részletesebben

Édesanyák imádsága BEVEZETŐ ÉNEK. Ima a családokért. Dicsőséges Szentháromság, minden szeretet és közösség forrása, köszönjük neked a családunkat.

Édesanyák imádsága BEVEZETŐ ÉNEK. Ima a családokért. Dicsőséges Szentháromság, minden szeretet és közösség forrása, köszönjük neked a családunkat. Édesanyák imádsága BEVEZETŐ ÉNEK 1 Jöjj Szentlélek Úristen, áraszd le ránk teljesen Mennyből fényességedet 2x Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj Szentlélek Úristen! Ima a családokért Dicsőséges Szentháromság,

Részletesebben

Engesztelő imádságok hazánk lelki megújulásáért. Szerkesztette: Jánossy Gábor

Engesztelő imádságok hazánk lelki megújulásáért. Szerkesztette: Jánossy Gábor Engesztelő imádságok hazánk lelki megújulásáért Szerkesztette: Jánossy Gábor Stella Maris Alapítvány Budapest, 2007 Jelen összeállításunkhoz kiadványainkból: Rózsafüzér imakönyv bővített, átdolgozott kiadás,

Részletesebben

Szentségkitétel. A szentségkitétel után

Szentségkitétel. A szentségkitétel után Üdvöz légy, örökké áldott légy, Szentségkitétel Szent vagy Uram, szent vagy, Minden fölött szent vagy, Jézus kenyér színében, Az Oltáriszentségben. A szentségkitétel után az Oltáriszentségben jelen lévő

Részletesebben

ZSOLTÁROK ÉS ALLELUJA VERSEK. Vasár- és ünnepnapokra. B év

ZSOLTÁROK ÉS ALLELUJA VERSEK. Vasár- és ünnepnapokra. B év ZSOLTÁROK ÉS VERSEK Vasár- és ünnepnapokra B év Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia Tab,2011 2 Tartalom Advent 1. vasárnapja... 5 Advent 2. vasárnapja... 6 Advent 3. vasárnapja... 7 Advent 4. vasárnapja...

Részletesebben

Imák a Jó Pásztor Üzeneteiből

Imák a Jó Pásztor Üzeneteiből Imák a Nagyfigyelmeztetésre. Imák a Jó Pásztor Üzeneteiből A dokumentum forrása: www.uzenetek.eu Szerző: A te szerető Megmentőd, Jézus Krisztus cimre. Page 1 Információ a dokumentum használatához A dokumentumot

Részletesebben

TE VAGY AZ URAM, SZENT VAGY

TE VAGY AZ URAM, SZENT VAGY TE VAGY AZ e a/e Te vagy az, akiből élet árad e a/e Te vagy csak igaz szó a számban. D C e a/e Szívem kincse, lélegzetem, mindenem. Te vagy az, akire mindig vártam, Hajnalcsillag vagy az éjszakában, Olyan

Részletesebben

CSENDES ÉJ. Betlehem kis falujában. Betlehem kis falujában Karácsonykor éjféltájt Fiú istenember lett, Mint kisgyermek született.

CSENDES ÉJ. Betlehem kis falujában. Betlehem kis falujában Karácsonykor éjféltájt Fiú istenember lett, Mint kisgyermek született. CSENDES ÉJ Mindennek álma mély Nincs fent más csak a drága Szent pár Várja, gyermeke alszik-e már: Szent fiú aludjál, Szent fiú aludjál! Angyalok hangja kél. Halld a mennyei alleluját, Szertehirdeti drága

Részletesebben

Egy óra az Oltáriszentség elõtt

Egy óra az Oltáriszentség elõtt Egy óra az Oltáriszentség elõtt Szentségimádás Töltsünk el együtt egy órát az Oltáriszentség elõtt Ima Szent Mihályhoz Szent Mihály arkangyal védelmezz minket a küzdelemben! A sátán gonosz kísértései

Részletesebben