J e g y z ő k ö n y v

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Berhida Roma Nemzetiségi Önkormányzat hivatalos helyiségében szeptember 4-én 14,30 órai kezdettel. Jelen vannak: Babai János nemzetiségi elnök Babai Lajos nemzetiségi tag Bazsó Szilvia nemzetiségi elnökh. Babai Roland nemzetiségi tag Tanácskozási joggal meghívott: Dr.Cseh Tamás Peresztegi Lászlóné Hargitai Tünde jegyző aljegyző CsK. vezetője N a p i r e n d t á r g y a l á s a e l ő t t : Babai János nemzetiségi elnök köszönti a megjelenteket és az ülést megnyitja. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a 4 fő képviselőből az ülés kezdetén 4 fő jelen van, így az ülés határozatképes. Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására. A javaslattal a képviselők 4 igen egyhangú szavazattal egyetértettek. 1.) Tájékoztató a évi költségvetés I. féléves végrehajtásáról. Peresztegi Lászlóné: Ez az I. féléves beszámoló, amely a június 30. utáni kiadásokat nem tartalmazza. Ehhez a maradványhoz jön még a feladatalapú állami támogatás, amely most elég szép összeg és a berhidai önkormányzat által nyújtott támogatás időarányos része. Jól gazdálkodtunk, így több programot is tudunk még ebben az évben szervezni. Javasolom a tájékoztatót elfogadni. A Berhida Roma Nemzetiségi Önkormányzat Testülete a javaslattal 4 igen egyhangú 21/2012.(IX.4.) RNÖ határozat a évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

2 2 A évi költségvetés I. félévi pénzforgalmi adatait az 1. és 2. számú melléklet alapján tudomásul veszi. Határidő: szeptember 7. A költségvetés módosítását is el kellene fogadnunk. A Berhida Roma Nemzetiségi Önkormányzat Testülete a javaslattal 4 igen egyhangú 22/2012.(IX.4.) RNÖ határozat a évi költségvetés módosításáról évi költségvetés módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta: A Berhidai Roma Nemzetiségi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2012. (II.27.) RNÖ határozatát (a továbbiakban Határozat) (1) pontját az alábbiak szerint módosítja: (1) A évi költségvetési tervet a) ezer Ft bevétellel az 1 melléklet szerint, b) ezer Ft kiadással a 2. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá. Határidő: szeptember ) Aktuális ügyek. Jövő héten lesznek a Berhidai Napok, melyben szeretnénk részt vállalni. Összeállítottam egy anyagot, mely tartalmazza, hogy mely programokban vennénk részt és mekkora összeggel járulnánk hozzá. Lehetőség van a porták szépítésére is, melyet a helyi önkormányzat hirdetett meg, aki érintett a dologban, az lépjen, díszítsen. Javasolnám, hogy a focikupán vegyünk részt egy roma focicsapat benevezésével, melyre ,- Ft-ot javasolnék. Nekem tetszik az ötlet, támogatom.

3 3 23/2012.(IX.4.) RNÖ határozat Berhidai Napok keretében Jubileumi focikupán való részvételről Berhidai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Berhidai Napok keretében tartandó Jubileumi focikupán való részvételről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1.) szeptember 7-én, a Berhidai Napok keretében tartandó Jubileumi focikupa szervezésében részt vesz, és roma focicsapatok nevezésében közreműködik. 2.) A sportverseny díjaira ,- Ft összeget biztosít, melyből serlegeket, érmeket vásárol. Az összeget az Egyéb kulturális rendezvények előirányzatából biztosítja. 3.) A vásárlás lebonyolításával és elszámolásával megbízza Babai János elnököt. Határidő: szeptember 15. Természetesen várom az ötleteket, ha valakinek van még. A Berhidai Napok keretében még a játéksziget programon is szeretnénk részt venni, mert ez főként a gyermekeknek szól. Kézműves foglalkozás is mindig van, ami vonzza a gyerekeket. Hozzájárulhatnánk ezeknek az anyagoknak az árához. Javasolnék ,- Ft-ot erre a célra. 24/2012.(IX.4.) RNÖ határozat Berhidai Napok keretében játéksziget programon való részvételről Berhidai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Berhidai Napok keretében tartandó Programok zöldben részét képező játékszigeten való részvételről szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1.) szeptember 8-án, a Berhidai Napok keretében tartandó Programok zöldben részét képező játéksziget szervezésében részt vesz és közreműködik. 2.) A rendezvényen felhasználandó kézműves anyagokra ,- Ft-ot az Egyéb kulturális rendezvények előirányzatából biztosítja.

4 4 3.) A vásárlás lebonyolításával és elszámolásával megbízza Babai János elnököt. Határidő: szeptember 15. Természetesen a Kultúrházzal megállapodást kell kötnünk, hogy a programokat meg is tudjuk valósítani. Ehhez kérném a hozzájárulást. 25/2012.(IX.4.) RNÖ határozat Kulturházzal kötendő megállapodásról Kultúrházzal történő megállapodás megkötésére vonatkozó megállapodás-tervezetet, és az alábbi határozatot hozta: 1.) A Berhidai Roma Nemzetiségi Önkormányzat a szeptember én megrendezendő Berhidai Napok Focikupa és Játéksziget programjai megvalósításában a Kultúrházzal együttműködik. 2.) Felkéri Babai János elnököt, hogy az együttműködési megállapodást kösse meg. Határidő: szeptember 7. Babai Lajos: Úgy tudom, hogy szombaton főzőverseny is lesz. Mi is benevezhetnénk. Igen, erre gondoltam már én is, hiszen vannak ismerőseim, akik szívesen részt vennének és főzni is nagyon jól tudnak. A kiírásban viszont az szerepel, hogy vadhúsból kellene főzni, de azt mindenki tudja, hogy a romák nem szeretik a vadhúst. Így arra gondoltam, hogy bruttó ,- Ft-tal hozzájárulunk az alapanyag költségeihez és ebből az összegből vásárolunk húst. Támogatom és ha tudok részt is veszek a versenyen. Tulajdonképpen minden évben részt veszünk a Berhidai Napok rendezvényen, de nem szoktuk megörökíteni. Ezért arra gondoltam, hogy éppen itt az ideje, hogy vásároljunk egy modern fényképezőgépet az ilyen alkalmakra, programokra, így fotókkal is alá tudjuk támasztani, hogy ott voltunk.

5 5 Babai Roland: Ez eddig még tényleg nem jutott eszünkbe, pedig igazán jó ötlet és fontos is lenne. Mindenképpen támogatom. Javasolnék erre a célra ,- Ft-ot, ennyiért már lehet vásárolni egy igazán komoly gépet, valamint az egyéb költségekre gondolok itt a virágokra, díszítésremég ,- Ft-ot különítsünk el. 26/2012.(IX.4.) RNÖ határozat Berhidai napok rendezvénnyel kapcsolatos tárgyi eszköz vásárlásról, egyéb költségekről Berhidai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Berhidai napok rendezvénnyel kapcsolatos tárgyi eszköz vásárlásról, egyéb költség biztosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1.) A Berhidai Napok keretében szeptember 8-án tartandó főzőversenyen részt vesz, melyhez alapanyagot vásárol bruttó ,- Ft értékben. Az összeg a reprezentáció után fizetendő adót, járulékot tartalmazza, nettó összege ,- Ft. 2.) A nemzetiségi rendezvények, feladatellátás megörökítése, hatékonyabb ellátása érdekében egy fényképezőgép vásárlását kezdeményezi, melyre ,- Ft-ot különít el. 3.) A Berhidai napok egyéb költségeire (virág vásárlására) nettó ,- Ft-ot biztosít. 4.) Az összeget az Egyéb kulturális rendezvények előirányzatából a tárgyi eszköz, egyéb költség előirányzatához csoportosítja át. 5.) A vásárlás lebonyolításával és elszámolásával megbízza Babai János elnököt. Határidő: szeptember 15. Az idén is van lehetőség arra, hogy aki szeretne, elmehessen a csatkai búcsúba. Ezt minden évben megszervezzük, szinte már hagyomány. Javasolnék az autóbusz költségeire ,- Ft-ot biztosítani. A Berhida Roma Nemzetiségi Önkormányzat Testülete a javaslattal 4 igen egyhangú

6 6 27/2012.(IX.4.) RNÖ határozat csatkai búcsú látogatás megszervezéséről csatkai búcsú látogatására tett javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 1.) A hagyományőrzés érdekében megszervezi a csatkai búcsún való részvétel lehetőségét, az autóbusz költségeire nettó ,- Ft összeget biztosít. 2.) Felkéri Babai János Elnököt az utazás megszervezésével. Határidő: szeptember 15. Szeptember 15-én lesz a Lovas Egyesületnek egy programja a Lovas 6 próba, melyen szeretnénk részt venni. Persze eddig is részt vállaltunk a programjaikban, rendezvényeikben, de most a pályázatokban is jó lenne majd részt vállalni. Erre viszont kellene megállapodást is kötnünk. 28/2012.(IX.4.) RNÖ határozat Berhidai Lovasok KSE-vel kötött megállapodásról Berhidai Lovasok KSE-vel kötött együttműködési megállapodás jóváhagyására tett szóbeli javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 1.) A Berhidai Roma Nemzetiségi Önkormányzat valamint a Berhidai Lovasok KSE közötti megállapodást - pályázatokon való részvétel, kulturális és sport programok megvalósítása, programjai megvalósításában való együttműködésre vonatkozóan jóváhagyja. (A megállapodás a határozat mellékletét képezi.) 2.) Felkéri Babai János elnököt, hogy az együttműködési megállapodás alapján az egyes programokra a megállapodásokat kösse meg. Határidő: folyamatos A Lovas 6 próba programban tudható már, hogy kik vesznek részt? Még konkrét adatokat nem tudok, szervezés alatt áll. Ez tulajdonképpen egy verseny, melyet jutalmaznak. Ehhez szeretnénk hozzájárulni.

7 7 Tehát díjakra kellene az összeg. Igen, ez sportesemény, javasolnék ,- Ft-ot. 29/2012.(IX.4.) RNÖ határozat Lovas 6 Próba programban való részvételről Lovas 6 Próba programban való részvételről szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 1.) A Berhidai Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Berhidai Lovasok Közhasznú Sportegyesülettel Lovas 6 Próba sportprogram megvalósításában együttműködik, a Roma Önkormányzat bruttó ,- Ft összegben a legjobb eredményt elért versenyzőknek serlegeket, érmeket biztosít. 2.) Felkéri Babai János elnököt, hogy az együttműködési megállapodást kösse meg, és az összeg számlával történő felhasználásáról gondoskodjon. Határidő: elszámolásra szeptember 20. Peresztegi Lászlóné: Jogszabályi változásoknak megfelelően módosítani kellene a Szervezeti és Működési Szabályzatot az előterjesztés szerint. Egyetértek a módosítással. 30/2012.(IX.4.) RNÖ határozat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szervezeti és működési szabályzat módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat 1. pontja a következő (5)-(6) bekezdésekkel egészül ki: (5) Az Önkormányzat bankszámlaszáma: (6) Az Önkormányzat adószáma:

8 8 2.) A Szervezeti és Működési Szabályzat 3. pont (2) bekezdés 1. helyébe a következő rendelkezés lép: 1. a roma nemzetiség érdekképviseletének, esélyegyenlőségének megteremtése érdekében: a) A nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. Törvény (továbbiakban Njtv.) 80. (2) bekezdése alapján megállapodást köt Berhida Város Önkormányzatával arról, hogy a Polgármesteri Hivatal közreműködésével - a nemzetiségi önkormányzat részére az önkormányzati működés Njtv. 80. (1) bekezdésében foglalt személyi és tárgyi feltételeit biztosítja, b) A megállapodás alapján a nemzetiségi önkormányzat részére a Berhida, Kossuth L.u.18. szám alatti Kultúrház és Könyvtár (továbbiakban intézmény) tetőterében kialakított tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt 1-1 irodahelyiséget az intézmény nyitvatartási ideje alatt kizárólag a helyi nemzetiségi feladatok ellátására - ingyenesen használatba veszi, c) A testületi ülések előkészítésével, jegyzőkönyvek készítésével, postázással, nyilvántartással és iratkezeléssel kapcsolatos feladatokat a Polgármesteri Hivatal Titkársági és Szervezési Irodája útján látja el, d) A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával, döntéselőkészítéssel, nyilvántartással kapcsolatos feladatokat a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája útján látja el, e) A jegyző vagy az aljegyző (akadályoztatásuk esetén a jegyző megbízottja) a helyi önkormányzat képviseletében részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testületi ülésén és jogszabálysértés esetén törvényességi észrevételt tesz. f) A jegyző a Pénzügyi Iroda útján gondoskodik a nemzetiségi önkormányzat költségvetés tervezetének, valamint a költségvetés végrehatásáról szóló előterjesztésnek az elkészítéséről. g) A nemzetiségi önkormányzat költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítése a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája feladatkörébe tartozik, amelyet a jogszabályok és a Polgármesteri Hivatal belső szabályzataiban foglalt előírások betartásával lát el. h) együttműködési megállapodást köt a helyi intézményekkel, civil szervezetekkel, egyházi szervezetekkel,

9 9 i) pályázatfigyelést biztosít és pályázatokat nyújt be a nemzetiségi közügyek megvalósításához. 3.) Felhatalmazza a nemzetiségi önkormányzat elnökét, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának átvezetéséről gondoskodjon. Határidő: azonnal Szeptember 22-én lesz a szüreti felvonulás, melyet minden évben ilyenkor tartanak. Az Összefogással Berhidáért Egyesület szervezi a Kultúrházzal együtt. Szeretnénk az idén ebben részt vállalni. Erre viszont megállapodást kell kötnünk. 31/2012.(IX.4.) RNÖ határozat Összefogással Berhidáért Egyesülettel kötött megállapodás jóváhagyásáról z Összefogással Berhidáért Egyesülettel kötött együttműködési megállapodás jóváhagyására tett szóbeli javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 1.) A Berhidai Roma Nemzetiségi Önkormányzat valamint az Összefogással Berhidáért Egyesület közötti megállapodást a település kulturális értékeinek ápolása, megismertetése, a különböző korú és nemzetiségű lakosság közösségi életének támogatása feladatokra jóváhagyja. (A megállapodás a határozat mellékletét képezi.) 2.) Felkéri Babai János elnököt, hogy az együttműködési megállapodás alapján az egyes programokra a megállapodásokat kösse meg. Határidő: folyamatos Részt vehetnénk a felvonulásban roma kocsival, tánccal, zenével. Én is ilyesmire gondoltam, meg esetleg főzésre is. Erre a célra javasolnék ,- Ft-ot, ha mindenki egyetért.

10 10 32/2012.(IX.4) RNÖ határozat szüreti felvonulás programban való részvételről Szüreti felvonulás programban való részvételről szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 1.) A Berhidai Roma Nemzetiségi Önkormányzat az Összefogással Berhidáért Egyesülettel a szüreti felvonulás program megvalósításában együttműködik. 2.) A Roma Önkormányzat bruttó ,- Ft összeget biztosít a rendezvényen reprezentáció céljára. Az összeg a reprezentáció után fizetendő adót, járulékot tartalmazza. 3.) Felkéri Babai János elnököt, hogy az együttműködési megállapodást kösse meg, és az összeg számlával történő felhasználásáról gondoskodjon. Határidő: elszámolásra szeptember 28. Szeretnénk felvenni a kapcsolatot a környékbeli települések roma önkormányzataival és ezen belül a programjaik részvételében. A programok keretében lehetőség adódna a cigány lakosság kulturális hagyományainak őrzésére, továbbadására. Ezzel kapcsolatban már felvettem a kapcsolatot a várpalotai és a szentgáli önkormányzatokkal és ők is támogatják a javaslatot. Ennek következményeképpen szeretnénk együttműködési megállapodást kötni. Először a várpalotai megállapodásról szavazzunk. Babai Roland: Támogatom a javaslatot és jó lenne, ha több önkormányzattal is sikerülne hasonló megállapodást kötnünk. 33/2012.(IX.4.) RNÖ határozat a Várpalota Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás jóváhagyásáról z Várpalota Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás jóváhagyására tett szóbeli javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 1.) A Berhidai Roma Nemzetiségi Önkormányzat valamint a Várpalota Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti megállapodást a településeken élő cigány lakosság életkörülményeinek, társadalmi helyzetének javítását, a cigányok identitásával, kulturális hagyományainak őrzésével és

11 11 továbbadásával összefüggő feladatokra jóváhagyja. (A megállapodás a határozat mellékletét képezi.) 2.) Felkéri Babai János elnököt, hogy az együttműködési megállapodás alapján az egyes programokra a megállapodásokat kösse meg. Határidő: folyamatos A szentgáli önkormányzattal is javasolom a megállapodás megkötését. 34/2012.(IX.4.) RNÖ határozat a Szentgál Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás jóváhagyásáról Szentgál Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás jóváhagyására tett szóbeli javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 1.) A Berhidai Roma Nemzetiségi Önkormányzat valamint a Szentgál Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti megállapodást a településeken élő cigány lakosság életkörülményeinek, társadalmi helyzetének javítását, a cigányok identitásával, kulturális hagyományainak őrzésével és továbbadásával összefüggő feladatokra jóváhagyja. (A megállapodás a határozat mellékletét képezi.) 2.) Felkéri Babai János elnököt, hogy az együttműködési megállapodás alapján az egyes programokra a megállapodásokat kösse meg. Határidő: folyamatos Az idén is szeretnénk megrendezni a Babai Rudolf emléktornát Várpalotán. Már meg is beszéltem a várpalotai nemzetiségi önkormányzattal, hogy ismét megszervezzük közösen. Babai Lajos: Mivel veszünk részt? Természetesen focival és arra gondoltam, hogy nettó ,- Ft-ot biztosítanánk reprezentációra is. Az együttműködési megállapodást pedig, ami ehhez kell, megkötjük. A Berhida Roma Nemzetiségi Önkormányzat Testülete a javaslattal 4 igen egyhangú

12 12 35/2012.(IX.4.) RNÖ határozat Babai Rudolf Emléktorna rendezvényről Babai Rudolf Emléktorna rendezvény megtartására tett szóbeli javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 1.) A Berhidai Roma Nemzetiségi Önkormányzat szeptember 29-én a Várpalota Roma Nemzetiségi Önkormányzattal közösen szervezi és részt vesz a Babai Rudolf emléktorna című sporteseményen. 2.) A rendezvényen nemzetiségi futballcsapat kiállítását és mérkőzését is megszervezi. 3.) A Berhidai Roma Önkormányzat nettó ,- Ft összeget biztosít a rendezvényen reprezentáció céljára. Tudomásul veszi, hogy az összeg a reprezentáció után fizetendő adót, járulékot nem tartalmazza, azt költségvetéséből megfizeti. 4.) Felkéri Babai János elnököt, hogy az együttműködési megállapodást kösse meg, és az összeg számlával történő felhasználásáról gondoskodjon. Határidő: október 5. Már volt róla szó a jegyzőkönyv elején, hogy akikkel közösen szervezünk programot, azokkal megállapodást is kell kötnünk. Nekünk ez fontos a feladatalapú támogatáshoz. A helyi Német Nemzetiségi Önkormányzattal is több közös rendezvényünk szokott lenni, meg lesz is még az idén. Így velük is megállapodást kötünk. 36/2012.(IX.4.) RNÖ határozat Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzattal való együttműködési megállapodásról Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzattal történő megállapodás megkötésére vonatkozó megállapodás-tervezetet, és az alábbi határozatot hozta: 1.) A Berhidai Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködik a település kulturális értékeinek ápolásában, megismertetésében, a különböző korú lakosság közösségi életének támogatásában közös programok megvalósítása révén.

13 13 2.) Felkéri Babai János elnököt, hogy az együttműködési megállapodást kösse meg. Határidő: szeptember 15. Egyeztetés történt a Német Nemzetiségi Önkormányzattal az idei Martin napi programban való részvételre. Kik és mivel fognak szerepelni? Természetesen gyerekek fognak énekelni, szavalni és részt vesznek a lámpás felvonuláson. Ez úgy emlékszem tavaly is így volt. 37/2012.(IX.4.) RNÖ határozat A Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat Martin napi ünnepségén való részvételről Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat Martin napi ünnepségén való részvételről szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 1.) A Berhidán működő két nemzetiségi önkormányzat között szeptember 12-én kötött megállapodás alapján közösen vállalják hagyományokon alapuló rendezvények megrendezését, különös tekintettel a helyi ifjúságra és az ünnepek kultúrájának gondozására. 2.) Fentiek alapján együttműködnek és részt vesznek a Martin napi program keretén belül a lámpás felvonuláson, szavalatok és énekek előadásában. 3.) Felkéri Babai János elnököt, hogy megállapodás alapján a rendezvénnyel kapcsolatos egyeztetéseket végezze el. Határidő: november 20. Adódott egy olyan lehetőség, miszerint pályázat útján tanoda működtetését lehetne megvalósítani. Beszéltem olyanokkal, ahol már működik ilyen és nagyon jó a visszhangja. Konkrétan mire jó a tanoda?

14 14 Kifejezetten hátrányos helyzetű gyermekek foglalkoztatása, felzárkóztatása és a szabadidő hasznosabb eltöltése. Sajnos nálunk is az a helyzet, hogy a gyerekek az iskola után már nem tudnak magukkal mit kezdeni, csak lófrálnak az utcán, amit nem tartok helyesnek. A tanoda pont erre ad segítséget. A May Lasho Trajo Egyesület útján lehet pályázni és azt javaslom, hogy támogassuk elvileg a pályázatot, hátha tudnánk itt Berhidán is létrehozni egy ilyen tanodát. Babai Roland: Ezt mindenképpen támogatom, hiszen a gyerekekről van szó. 38/2012.(IX.4.) RNÖ határozat Tanoda program elvi támogatásáról May Lasho Trajo Egyesület által kezdeményezett tanoda programról szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 1.) A hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása, a szabadidő hasznos eltöltése érdekében a My Lasho Trajo Egyesület tanoda működtetésére nyújt be pályázatot. Nyertes pályázat esetén a tanodát Berhidán kívánja megvalósítani. 2.) A Berhidai Roma Nemzetiségi Önkormányzat a tanoda program megvalósítását hasznos és pozitív kezdeményezésnek tartja, elviekben támogatja. Határidő: szeptember 20. és folyamatos Még mindig nem fogytunk ki a programokból, hiszen az idén is megemlékezést szervezünk novemberben a berhidai cigány zenészek tiszteletére. Tavaly a Kultúrházban volt egy koszorúzás, ha jól emlékszem. Igen, most is ezt szeretnénk, de annyival kiegészíteném, hogy meghívtam erre a műsorra előadónak Kalló Zoltán prímást, akit gondolom nem kell bemutatni, hiszen ő egy jelenség és rendkívüli tehetség. Babai Lajos: Erre a rendezvényre is kellene valamennyi összeget biztosítani.

15 15 Természetesen és szerintem a költségekre, tiszteletdíjra ,- Ft-ot, a reprezentációra, vendéglátásra pedig ,- Ft-ot kellene adnunk. A Berhida Roma Nemzetiségi Önkormányzat Testülete a javaslattal 4 igen egyhangú 39/2012.(IX.4.) RNÖ határozat Megemlékezés a berhidai cigány zenészekről berhidai cigány zenészekről való megemlékezésről szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 1.) novemberében megemlékezést szervez a berhidai cigány zenészek tiszteletére. 2.) A rendezvény keretében megkoszorúzza a Kultúrház és könyvtár intézményben elhelyezett márvány emléktáblát. A kulturális műsorra meghívja Kalló Zoltán prímást és a helyi tehetséges gyerekeket. 3.) A rendezvényen vendéglátásra bruttó 100 e.ft-ot, egyéb költségekre 20 e.ftot biztosít (művész tiszteletdíja, koszorú). A vendéglátás összege a reprezentáció után fizetendő adót, járulékot tartalmazza, 4.) Felkéri Babai János elnököt, hogy a felhasználásról számlával számoljon el. Határidő: november 30. Lassan végére érnek a programoknak. Az év végére egy rendezvénysorozatot terveztem, gondoltam ki. Elmondanám, de kérem a jelenlévőket, hogy szóljanak, ha van még valamilyen ötletük, esetleg nem értenek egyet azzal, amit én kigondoltam. Tehát ez a rendezvénysorozat három napos lenne. Decemberben most nem mikuláscsomagokat adnánk a gyerekeknek, hanem ezt a három napos programot. 6- án egy zenei műsorra gondoltam, melyet Snétberger Ferenc és tanítványai adnának elő. 7-én lenne egy Ki mit tud?, melynek a végén meghívnánk az összes berhidai zenélni tudó romát, akik közösen adnának egy záróműsort. 8-án pedig nemzetiségi nappal egybekötött romanapot tartanánk, amely lezárná ezt a rendezvénysorozatot. Javasolnám, hogy a nemzetiségi napra ne csak sztárvendéget hívjunk meg, hanem autentikus együtteseket is, ezzel is emelve a rendezvény színvonalát. Babai János. Nagyon jó ötlet! Babai Roland: A Ki mit tud? tavaly is jól sikerült és a gyerekek is örültek, hiszen nagyon jól szerepeltek.

16 16 Tehát a programokkal egyetértünk, ezért javasolnám a következő összegeket. A december 6-i műsorra ,- Ft-ot, a december 7-i Ki mit tud? rendezvényre ,- Ft-ot, a december 8-i zárónapra pedig számításaim szerint ,- Ft-ot, hiszen ott egyéb költségek is felmerülnek, mint pl. a meghívók, sajtó, fellépti díjak és a vendéglátás. 40/2012.(IX.4.) RNÖ határozat Roma Kulturális rendezvénysorozatról Roma Kulturális rendezvénysorozatról szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 1.) december án roma kulturális rendezvénysorozatot tart. A rendezvénysorozat programjai az alábbiak: 2.) december 6-án Snétberger Ferenc ad zenei műsort. A programra bruttó 120 e.ft-ot különít el. 3.) december 7-én Ki Mit Tud? Rendezvényt tart, melyre meghív minden berhidai zenélni tudó és szerető lakost egy közös zenei produkcióra. A programra bruttó 200 e.ft-ot különít el. 4.) december 8-án nemzetiségi nappal egyekötött roma napot szervez, melyre egy sztárvendéget, továbbá autentikus együtteseket hív meg. Biztosítja továbbá a dekoráció, a meghívók, a média, valamint a vendéglátás költségét. A programra bruttó 470 e.ft-ot különít el. 5.) Felkéri Babai János elnököt, hogy a műsorra az egyeztetést kezdje meg. Határidő: december 20. Végül már csak egy program maradt, decemberben a Mindenki karácsonya, mely minden évben megrendezésre kerül. Az idén viszont mi is szeretnénk a szervezésben és a megvalósításban részt venni. És milyen formában? Roma gyerekek szereplésével, akik szavalnának, énekelnének, hegedülnének, tehát egy nagyon szép kis műsort adnának. Ennek a rendezvénynek a költségeire ,- Ft-ot biztosítanánk pl. szaloncukor vásárlására.

17 17 A Berhida Roma Nemzetiségi Önkormányzat Testülete a javaslattal 4 igen egyhangú 41/2012.(IX.4.) RNÖ határozat Mindenki karácsonya című műsor megvalósításában való részvételről Mindenki karácsonya című műsor megvalósításában való részvételről szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 1.) A decemberében tartandó Mindenki karácsonya című műsor megvalósításában együttműködik, megszervezi roma gyermekek szereplését, szavalattal, énekkel, hegedűvel. 2.) A rendezvény költségeire bruttó 40 e.ft-ot különít el. Határidő: december 31. Időközben megérkezett Hargitai Tünde a Családsegítő Központ vezetője, akit szeretettel köszöntök. Szeretne tájékoztatást adni egy bizonyos sportlehetőségről, kérem hallgassátok meg. Hargitai Tünde: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket és szeretnék is rögtön belevágni. Tulajdonképpen a gyerekek hasznos szabadidő eltöltésében szeretnék segíteni. Arra gondoltam, hogy népszerűsíteni kellene a küzdősportokat, hiszen a mozgás, fejlődés, önfegyelem pozitív változásokat ad. Peremartonban is van hasonló és nagyon népszerű is. Miért ne lehetne Berhidán? Kapcsolatban állok egy shotokan karate klubbal, akik szívesen létrehoznának itt is egy iskolát. Ez a klub felvette a kapcsolatot egy alapítvánnyal, akik támogatják és tagsági kártyát is adnak, mely különböző kedvezményekre jogosít. Ilyen például a kirándulás, vásárlás, sportesemények, kondigépek kölcsönzése, stb. Természetesen szponzorokra is szükség van, ezért mi már kötöttünk is néhány szponzori szerződést pár intézménnyel, akik támogatják ezt a kezdeményezést. A Süni óvodában kezdjük majd el az oktatást, reményeink szerint novemberben, de természetesen az iskolában is lesz oktatás nemcsak a gyermekeknek. Felnőttek jelentkezését is szívesen várjuk, sőt felvetődött a gondolat, hogy nőknek is indítunk egy önvédelmi tanfolyamot. Nagyon jó ötletnek tartom és a Berhidai Roma Nemzetiségi Önkormányzat ebben mindenképpen részt vesz és támogatja, segíti. Egy ismerősömnek van teljes kondigép-felszerelése, melyet szívesen kölcsönözne erre a célra megállapodás ellenében.

18 18 42/2011.(IX.4.) RNÖ határozat Sportprogram elvi támogatásáról shotokan karate sportprogramról szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: A gyermekek szabadidő hasznos eltöltése, önfegyelem, állóképesség javítása érdekében a shotokan karate megismertetését, edzések beindítását Berhidán hasznos és pozitív kezdeményezésnek tartja, elviekben támogatja. Határidő: folyamatos Tájékoztatlak továbbá benneteket, hogy Veszprém megyére szociális roma nők képzését tudom megvalósítani 8 hónapig, napi 8 órában. Előre láthatólag 6 fő részére. Az érdeklődők a Munkaügyi Központban jelentkezzenek be. További észrevétel, hozzászólás nem volt, így az elnök az ülést bezárta. k.m.f Babai János elnök Babai Lajos jegyzőkönyv hitelesítő

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Berhida Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülésén a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 2013. április 30-án 14,30 órai kezdettel. Jelen vannak: Babai János

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Peresztegi Lászlóné NAPIREND TÁRGYALÁSA ELŐTT:

JEGYZŐKÖNYV. Peresztegi Lászlóné NAPIREND TÁRGYALÁSA ELŐTT: JEGYZŐKÖNYV Készült: A Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. október 25-én 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: Csibra Ferencné

Részletesebben

K i v o n a t. A Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. A Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8181 Berhida, Kossuth u. 18. Jelen lévők száma: 4 fő Igennel szavazók száma: 4 fő Nemmel szavazók száma: - fő Tartózkodók száma: - fő K i v o

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. június 29-én 17. 30 órakor a mérgesi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága Cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Elérhetőség: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Tel: 68/381-011, Fax: 68/381-656

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bizottsági elnökhelyettes. Peresztegi Lászlóné aljegyző. Lengyelné Horváth Andrea Közművelődési igazgató

JEGYZŐKÖNYV. Bizottsági elnökhelyettes. Peresztegi Lászlóné aljegyző. Lengyelné Horváth Andrea Közművelődési igazgató JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Gazdasági Bizottságának, valamint Humán Ügyek Bizottságának, 2011. november 15.-én 16.00 órai kezdettel megtartott együttes üléséről. Jelen vannak: Humán

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Papp Krisztina jkv. Haszon Zsoltné szociális ügyintéző

JEGYZŐKÖNYV. Papp Krisztina jkv. Haszon Zsoltné szociális ügyintéző JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. május 18-án a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének a községháza nagytermében megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Haszon Zsolt Kalmár Lajos Somogyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Devecsery Ildikó Anikó

JEGYZŐKÖNYV. Devecsery Ildikó Anikó JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 25- én 16 órai kezdettel megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Devecsery

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 44-46/2011. (VI. 21.) d, rendeletei: Iktatószáma:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzata Humán Ügyek Bizottságának, 2013. február 20-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzata Humán Ügyek Bizottságának, 2013. február 20-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Humán Ügyek Bizottságának, 2013. február 20-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Kruppa József Turcsányi Istvánné Horváth Istvánné

Részletesebben

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Füzesabony Város Önkormányzat rendkívüli, nyilvános képviselőtestületi üléséről. Ideje: 2015. augusztus 13-án 15:00 órakor. NAPIRENDI

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 4/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 5/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza a : 68/2015.(V.21.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2008. január 22-én 15:00 órai kezdettel megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2008. január 22-én 15:00 órai kezdettel megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2008. január 22-én 15:00 órai kezdettel megtartott üléséről Készült: az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2008. január 22-én 15:00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Felvéve: Az ülés helye: Jelen vannak: Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 15. napján 14:00 órai kezdettel megtartott soron következő üléséről. Kőröshegyi

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2004. november 25-én megtartott üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. OKTÓBER 29. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. OKTÓBER 29. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. OKTÓBER 29. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 18/2015. ÖKÜ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült 2015. április 14-én (kedd) 9.00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.) megtartott nyílt üléséről Jelen vannak: Geiger Ferenc, Weinmann

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 14-én de. 09 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. november 23-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008.

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 11-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 11-én napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 49-53

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nagy Elemér elnök, Nagy Oszkár képviselő, Kótai Natália Ágnes képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nagy Elemér elnök, Nagy Oszkár képviselő, Kótai Natália Ágnes képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2013. december 17-i ülésén, Kazincbarcika Fő tér 4. szám alatt. Jelen vannak:, Nagy Oszkár képviselő, Kótai Natália

Részletesebben

Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete I/1-17/2014. J e g y z ő k ö n y v 2014. december 15-én 18:00 órakor a Községházán tartott rendes, nyilvános üléséről. Jelen vannak: Babos Attila polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Somogyi Józsefné képviselő Turcsányi Istvánné képviselő Talabér Márta képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Somogyi Józsefné képviselő Turcsányi Istvánné képviselő Talabér Márta képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült: 2009. február 26-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről 16.00 órai kezdettel. Jelen vannak: Pergő Margit polgármester Nyírő István alpolgármester

Részletesebben

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2012. augusztus 27.-én a községi önkormányzat tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: - Szuha község polgármestere: Tóth Zoltán István - 4 fő települési

Részletesebben

Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. május 24-én (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen.

Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. május 24-én (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. május 24-én (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Szini Erzsébet Deák Attila

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Szini Erzsébet Deák Attila Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám: 301/ 20-33 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 15/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 16-án, (szerdán) 8:15 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2011. május 30-án a Művelődési Ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

2. A második Kútvölgyi fesztivál megrendezéséhez nyújtandó támogatás mértékének meghatározása

2. A második Kútvölgyi fesztivál megrendezéséhez nyújtandó támogatás mértékének meghatározása 1 Ügyszám:3470-1/2014/M J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2014. június 6-án,

Részletesebben

1. napirendhez: Döntés a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatási igény benyújtásáról.

1. napirendhez: Döntés a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatási igény benyújtásáról. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 4-én 8.00 órakor kezdődő nyílt rendkívüli testületi ülésén, a Polgármesteri Hivatal, 2230 Gyömrő, Szabadság út 1. alpolgármesteri

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-14/2014. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. szeptember 17- én (szerdán) 17 órakor a Nádasd,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 25-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvénytermében (Nagykáta, Dózsa

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonfüred Város Önkormányzata B a l a t o n f ü r e d Szám: 1/570-217/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2014. augusztus 19-én megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről Balatonfüred,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 243-12 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2010. március 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-én 17.00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

Szám: 334-3/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334-3/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334-3/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 12. napján 9 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1639/1/2015 Magyarcsanádi Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 30. napján 11.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok : 1/2015.(I.30.)

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag

JEGYZŐKÖNYV. Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE MÁLYI KÖZSÉG JEGYZŐKÖNYV Készült: Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottságának 2016. május 27. napján megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Humán Ügyek Bizottsága elnök. Gazdasági Bizottság. Bizottsági elnökhelyettes. Távol maradt. Humán Bizottság részéről:

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Humán Ügyek Bizottsága elnök. Gazdasági Bizottság. Bizottsági elnökhelyettes. Távol maradt. Humán Bizottság részéről: JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Gazdasági Bizottságának, valamint Humán Ügyek Bizottságának, 2013. november 20.-án 16.00 órai kezdettel megtartott együttes üléséről. Jelen vannak: Humán

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. szervezési és önkormányzati osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV. szervezési és önkormányzati osztályvezető JEGYZŐKÖNYV Készült: Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár Nagytermében 2015. július 28-án, 17 10 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21-i rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21-i rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. november 21-i rendkívüli üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester, Artai Balázs

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. július 5-én 11 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 16/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Szám: 192-24/2011. Készült: 3 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. június 25. Rendes nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. június 25. Rendes nyílt ülés 66-15./2014. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. június 25. Rendes nyílt ülés Rendeletek: 7/2014.(VII.7.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról szóló 27/2012. (XI.28.) önkormányzati

Részletesebben

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata elnöke tisztelettel meghívja Önt a nemzetiségi önkormányzat

Részletesebben

JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester, Széllné Péber Szilvia, Kövesdi Sándor, Horváth István, Potornai Edit képviselők Dr. Harkai Barbara jegyző

JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester, Széllné Péber Szilvia, Kövesdi Sándor, Horváth István, Potornai Edit képviselők Dr. Harkai Barbara jegyző BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 6/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28. napján megtartott rendes

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2013. augusztus 15-én 13,00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2013. augusztus 15-én 13,00 órakor tartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2013. augusztus 15-én 13,00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás Zoltán

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 31-én 18 óra 00 perckor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. június 28- án megtartott nyilvános üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Zomba Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 240-8/2014/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 16:00 órakor megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Szám: 18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Katona Imre polgármester Gróf Zoltán

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: MátrabaJla Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 03-án 17 órai kezdettel tartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: MátrabaJla Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 03-án 17 órai kezdettel tartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: MátrabaJla Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 03-án 17 órai kezdettel tartott ülésén. Határozat száma Tárgya 34/2015. (IX. 03.) Központi orvosi ügyelet közbeszerzési

Részletesebben

17. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. december 01-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

17. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. december 01-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 17. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. december 01-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. február 5-én a Művelődési Ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i üléséről a Városháza Nagytermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i üléséről a Városháza Nagytermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző, Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Gyomaendrőd 10/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i üléséről a Városháza Nagytermében. Jelen vannak: Várfi András polgármester,

Részletesebben

Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 28-án 15.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 28-án 15.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2011. október 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság. 2015. május 28-án megtartott nyílt ülésének.

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság. 2015. május 28-án megtartott nyílt ülésének. 387-6/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság 2015. május 28-án megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve 22/2015.(V.28.) számú határozata Javaslat a 2014. évi

Részletesebben

ÓPÁLYI ÉS NYÍRPARASZNYA KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2011. FEBRUÁR 7-ÉN HÉTFŐN 16:00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT KÖZÖS ÜLÉSÉNEK

ÓPÁLYI ÉS NYÍRPARASZNYA KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2011. FEBRUÁR 7-ÉN HÉTFŐN 16:00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT KÖZÖS ÜLÉSÉNEK ÓPÁLYI ÉS NYÍRPARASZNYA KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2011. FEBRUÁR 7-ÉN HÉTFŐN 16:00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT KÖZÖS ÜLÉSÉNEK A../ tárgysorozata B./ jegyzőkönyve C./ határozatai: Ópályi 9/2011.(II.07.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013.

Részletesebben

29/2009. (III. 27.) számú határozat Vízdíj számlázó program napirend elnapolásáról

29/2009. (III. 27.) számú határozat Vízdíj számlázó program napirend elnapolásáról 1 JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. MÁRCIUS 27-ÉN TARTOTT FALUGYŰLÉSSEL EGYBEKÖTÖTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 1 2 Az ülésen született döntések jegyzéke: Határozatok: 21/2009. (III.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2011. május 2-i ülésérıl 11-21/2011. (05. 02.) sz. határozat 1 Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2011. május 2-i

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mocsáry Balázs polgármester Naszvadi Sándorné és Blahó Sándor képviselőket javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Jegyzőkönyv. Mocsáry Balázs polgármester Naszvadi Sándorné és Blahó Sándor képviselőket javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek. Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszt Község Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2011. szeptember 22-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜLÉSÉRŐL 2008. JÚNIUS 30. HATÁROZATOK SZÁMA: 45, 46, 47, 48/2008.

JEGYZŐKÖNYV SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜLÉSÉRŐL 2008. JÚNIUS 30. HATÁROZATOK SZÁMA: 45, 46, 47, 48/2008. JEGYZŐKÖNYV SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜLÉSÉRŐL 2008. JÚNIUS 30. RENDELET SZÁMA: 10/2008. (VI. 30.) HATÁROZATOK SZÁMA: 45, 46, 47, 48/2008. 2 J e g y z ő k ö n y v Sárhida Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. szeptember 9-én 14,45 órakor a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli képviselő-testület üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív alapján Napirend:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Testület a szóbeli előterjesztést 3 igen szavazattal az ülés napirendjére felvette.

JEGYZŐKÖNYV. A Testület a szóbeli előterjesztést 3 igen szavazattal az ülés napirendjére felvette. Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata JK: 271.024-20/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 11.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből. Ikt.szám: 117/18/2010. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-21 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 21.-i

Részletesebben

Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata

Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 3/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. szeptember 11. napján megtartott NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Ü L É S É R Ő L Készült: 4 példányban. 1 Fertőd Város

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének Szám: 230/2013. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. január 30-án megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 1/2013.(I.31.) számú önkormányzati RENDELET A

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 135/2013. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata 80.053- /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. június 17. napján

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Ifjúsági és Sportbizottsága 2009. május 28-án tartott ülésén a következő napirendet fogadta el:

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Ifjúsági és Sportbizottsága 2009. május 28-án tartott ülésén a következő napirendet fogadta el: 21078-5 J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Ifjúsági és Sportbizottsága 2009. május 28-án (csütörtökön) 11 órakor tartott nyílt üléséről Jelen voltak: Kohári Nándor,

Részletesebben

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület minden tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület minden tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. J e g y z ő k ö n y v Készült: Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember28.- án, a Községházán16.30 órai kezdettel megtartott, telefon útján összehívott soron kívüli üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 214-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. szeptember 12-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2014. május 22. napján megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2014. május 22. napján megtartott rendkívüli üléséről. 228 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2014. május 22. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Hercegfalvi Frida Héri Viktor Palsics

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagybajom Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 5-én 18.00 óra kezdettel Nagybajom Város Önkormányzat Dísztermében (7561 Nagybajom, Fő u. 40.) megtartott

Részletesebben

2 0. s z á m ú. Készült a 2012. szeptember 10-én megtartott képviselő-testületi ülésről.

2 0. s z á m ú. Készült a 2012. szeptember 10-én megtartott képviselő-testületi ülésről. 2 0. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2012. szeptember 10-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Jobbágyi Bencsik utca 10./ Jelen voltak:

Részletesebben

Macsári József polgármester: A Képviselő-testület nevében megköszöni a diákok meghívását a ballagásra.

Macsári József polgármester: A Képviselő-testület nevében megköszöni a diákok meghívását a ballagásra. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. április 27-én megtartott nyilvános üléséről, a Városi Polgármesteri Hivatal 45. sz. tanácskozótermében Jelen vannak:

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 27-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bognár Zoltán - a bizottság elnöke akadályoztatása miatt, Papp Róbert Tamás bizottsági tag köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja.

JEGYZŐKÖNYV. Bognár Zoltán - a bizottság elnöke akadályoztatása miatt, Papp Róbert Tamás bizottsági tag köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Pénzügyi Bizottság 2011.09.28.-i üléséről. Helye: Községháza Jelen vannak:burján Attila János, Papp Róbert Tamás, Vízkeleti Lászlóné, Gácsi Jánosné bizottsági tag, Tatár László polgármester,

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 263-11/2012. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : B e r h i d a Városi Önkormányzat Gazdasági Bizottságának 2014. március 18 -án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fülöp Attila bizottsági elnök

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Városi Önkormányzat Településrészi Önkormányzó Testületének 2008. február 26.-án, 17.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Városi Önkormányzat Településrészi Önkormányzó Testületének 2008. február 26.-án, 17.00 órai kezdettel megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Városi Önkormányzat Településrészi Önkormányzó Testületének 2008. február 26.-án, 17.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Turcsányi Istvánné Koltai Tibor Horváth

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 88-95 d, rendelete: 8-9 T á r g y s o r o z a t a 1.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 9 szavazattal, egyhangúlag az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 9 szavazattal, egyhangúlag az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: JEGYZŐKÖNYV Zsámbék Nagyközség Képviselő-testületének 2008. szeptember 2-án (kedden) 17 órakor a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4.) megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39-46/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. november 10-én (kedd) 9.00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 20.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat képviselő-testület 2016. március 10 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat képviselő-testület 2016. március 10 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 4/2016. JEGYZŐKÖNYV Készült: Alsóörs község Önkormányzat képviselő-testület 2016. március 10 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről Az ülés helye:

Részletesebben