a kapcsolatokban rejlő érték / the value of relationships fenntarthatóság menedzsment / managing sustainability

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a kapcsolatokban rejlő érték / the value of relationships fenntarthatóság menedzsment / managing sustainability"

Átírás

1 Fenntarthatósági jelentés / Sustainability Report 2012

2 az elnök üzenete / President s message 1 bevezetés a tigáz tevékenysége / introduction - activity of tigáz 4 a kapcsolatokban rejlő érték / the value of relationships a kapcsolattartás formái / our approach 8 a kapcsolatrendszer / the system of relations 8 kapcsolattartás / managing relations 8 kapcsolat a területekkel / the relations with territory 10 integritás és átláthatóság / integrity and transparency 10 beszerzés; kapcsolat a beszállítókkal / procurement; relations with suppliers 10 kapcsolat oktatási intézményekkel / relations with educational institutions 11 kapcsolat vevőkkel és fogyasztókkal / relations with customers and consumers 12 fenntarthatósági szempontok előtérbe helyezése a vevők és fogyasztók számára / enhancing sustainability for customers and consumers 12 az energiahatékonyság és a felelős magatartás elterjedésének támogatása / the promotion of energy efficiency and responsible behaviors 13 kapcsolat fogyasztóvédelmi szervezetekkel / relations with Consumer Associations 14 vevői elégedettségi felmérések / customer satisfaction surveys 14 ügyfélkapcsolati csatornák / contact center service 15 fenntarthatóság menedzsment / managing sustainability fenntarthatósági irányítási rendszer / sustainability governance 20 a vállalatirányítási rendszer, Igazgatóság és Felügyelő Bizottság / Corporate Governance system, Board of Directors and the Supervisory Board 20 a részvényesek / shareholding 21 belső audit rendszer / internal audit system 22 az érdekelt felek (stakeholderek) szerepe és a korrekt viselkedés / the role of stakeholders (the interested parties) and fairness 22 emberek / people 24 biztonság / safety 24 egészség / health 26 munkaerőgazdálkodás / employment 27 egyenlő esélyek / equal opportunities 29 képzések / training 29 munkatársak bevonása / involving employees 30 környezet / environment 32 környezetirányítási rendszer / environmental management system 32 energiahatékonyság / energy efficiency 33 légköri kibocsátások / atmospheric emissions 33 vízgazdálkodás / water management 34 hulladékgazdálkodás / waste management 35

3 az Elnök üzenete Fenntarthatóság mindenek előtt! nem más, mint értéket teremteni az érintett felek számára, egyet jelent az erőforrások oly módon történő felhasználásával, amely a jövő nemzedékek számára is biztosítja az erőforrások rendelkezésre állását, az egyén, a környezet és közösségek érdekeinek tiszteletben tartása mellett. A tigáz vállalati kultúrájában az egyik legfontosabb érték az ember ; az ügyfél éppen úgy, mint a szolgáltatási területen élő közösségek. A tigáz csoport elkötelezett a tevékenysége környezetre gyakorolt hatásainak gondos mérlegelése és a munkafolyamatok állandó fejlesztése iránt, biztosítva az elvárt eredmények elérését, egyúttal hozzájárulva az üzleti teljesítmény és a jó hírnév növeléséhez. A tigáz csoport követi többségi tulajdonosának, az eni-nek a világ egyik legjelentősebb integrált energiaipari vállalatának fenntarthatósági irányelveit, Fabrizio Dassogno működése középpontjában a munkavállalók biztonságos és egészséges munkavégzésének biztosítása, a maximális szolgáltatásbiztonság garantálása, valamint a környezet védelme áll. Új kezdeményezéseinkről és csoportunk működésének a fenntarthatóságra hatást gyakoroló legfontosabb mutatóiról jelen beszámoló keretében adunk számot. President s message Sustainability first target! means to focus on creating value for stakeholders respecting the individual, the environment and society as a whole, using resources in such a way so as to avoid compromising the needs of future generations. People are the greatest asset in tigáz corporate culture as well as customers and communities in our service area. tigáz group is committed to the careful assessment of the impacts of its operations on the environment, and to the continuous improvement that guarantees results over time, while reinforcing its business performance and reputation. Following sustainability guidelines of eni, majority shareholder of tigáz group, one of the most significant integrated energy company in the world, our company focuses on ensuring the health and security of its employees, on guaranteeing maximum service safety, and on protecting the environment. New initiatives together with the most relevant indicators that reflect the group s impacts on sustainability are published in this report. Elnök / President Fabrizio Dassogno

4 A tigáz csoport küldetése, hogy a hazai gázszolgáltatás terén szerzett egyedülállóan gazdag tapasztalataira és elért jelentős eredményeire építve dolgozzon azon, hogy a megváltozott piaci körülmények között is fenntartsa, illetve tovább növelje a magyarországi gázszolgáltatói piacon kivívott vezető szerepét. tigáz group s mission is to work - relying on its unparalelled experience and its considerable achievements in domestic gas distribution towards maintaining and increasing its leading role secured in the domestic gas distribution market, even under the new and altered market conditions. bevezetés - a tigáz tevékenysége / introduction - activity of tigáz

5 bevezetés introduction a tigáz tevékenysége activity of tigáz A tigáz Budapesten és Magyarország északkeleti régiójának 11 megyéjében (Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg), az ország területének 1/3-án végez egyetemes földgázszolgáltatást, és az ország egész területén képes földgázszolgáltatásra. A tigáz zrt júliusában átszervezte földgázelosztási és kereskedelmi tevékenységét. Az elosztáshoz kapcsolódó műszaki feladatokat a tigáz zrt. 100%-os tulajdonában álló tigáz-dso földgázelosztó kft. végzi, míg az egyetemes szolgáltatói, valamint a szabadpiaci földgáz kereskedelmi tevékenységet a tigáz zrt. látja el. A tigáz zrt. 100%-os tulajdonában álló tigáz gepa kft. egyedi gázmérő- és nyomásszabályozó vizsgálatokkal, szabálytalan vételezések felderítésével és nyomásszabályozó állomások karbantartási tevékenységének koordinálásával kapcsolatos feladatokat lát el, továbbá szintén alvállakozók bevonásával végzik a társasági levelezés digitalizálását és elektronikus formátumban történő kezelését. tigáz is performing universal gas supply services in Budapest and 11 counties of Hungary s north-eastern region (Bács- Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Pest and Szabolcs-Szatmár-Bereg), in about a third of the territory of the country, and it is able to provide gas supply services in all area of Hungary. tigáz zrt. reorganised its gas distribution and trading operations in July The technical tasks relating to gas distribution are performed by tigáz zrt s fully owned subsidiary tigázdso földgázelosztó kft., while the tasks of the universal service provider and the gas trading activities in the free market are performed by tigáz zrt. Specific gas meter and pressure regulator testing, irregular use detection, coordination of pressure regulator maintenance service and digitalizing of paper-based letters (coming and sent), managing them in electronic format (done by subcontractors) is carried out by tigáz zrt s fully owned subsidiary tigáz gepa kft. A tigáz az ország egyik vezető gázszolgáltató csoportjaként tigáz as one of the largest gas suppliers in Hungary is not nem csak magas színvonalú szolgáltatást nyújt ügyfelei számára, only providing high standard services for its customers but it hanem jelentős hatással van működési területének gaz- also has a profound impact on the economy and employment in daságára és foglalkoztatottságára is. its area of operations. Magyarország domborzati térképe / topographical map of Hungary elosztói engedélyesek Magyarországon ( ) / natural gas distributors in Hungary (as of ) ALPIQ Csepeli Erőmű Kft. E.ON DDGÁZ Zrt. E.ON KÖGÁZ Zrt. ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. Ellátatlan FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. ISD POWER Kft. MAGÁZ Kft. OERG Kft. PRÍMAGÁZ Zrt. TIGÁZ-DSO Kft. TOTAL HUNGARIA Kft. [ 4 ] [ 5 ]

6 a kapcsolatokban rejlő érték / the value of relationships

7 tigáz zrt. fenntarthatósági jelentés [ a kapcsolattartás formái a kapcsolattartás formái our approach a kapcsolatrendszer A tigáz csoport kiemelt figyelmet fordít az érdekelt felekkel való kapcsolattartásra. A tartós, megbízható és hosszú távú kapcsolatok minden vállalat számára a hatékony és konstruktív partnerség kulcsfontosságú tényezőinek számítanak. A tigáz törekszik arra, hogy szilárd és stratégiai kapcsolatrendszert alakítson ki az érdekelt felekkel. A tigáz ezért elkötelezett az iránt, hogy nagy hangsúlyt helyezzen a fenntarthatósági elvek elterjesztésére az érdekelt felek irányában, elsősorban a beszállítók, az ipari partnerek, a szervezetek, az ügyfelek és fogyasztók körében, a közös értékek és célok meghatározása, a kölcsönös bizalom és megértés kiépítése mellett. Összegezve, a tigáz biztos abban, hogy a nagy, globális problémákra adott válaszok és a helyi fejlődés egyedi szükségleteinek kielégítése csak a különböző társadalmi szereplők közös együttműködésével valósítható meg, beleértve a közszférán túl a magánvállalkozásokat, a gazdasági társaságokat és a nonprofit szervezeteket. the system of relations tigáz group gives special importance to the relations with the stakeholders. Effective and constructive relationships are key factors in building durable, reliable and long lasting partnerships for any company. tigáz seeks to build a solid and strategic network of relationship with stakeholders. In this perspective, the application of sustainability principles must be extended beyond the company s boundaries to the entire value chain. tigáz is committed to promoting its principles among its stakeholders, especially among its clients, suppliers, industrial partners and organisations, along with agreed values and goals, mutual trust and understanding. In conclusion, tigáz is aware that solutions to the great global issues and to specific needs of local development can only be found with the collaboration of different social actors, not just public, but also private, profit and non-profit. A tigáz felméréseket végez az érdekelt felek körében, hogy megismerhesse a társaság tevékenységéről kialakított véleményüket. Ezek között említhetjük a tigáz csoport dolgozói körében végzett, munkakörnyezetre vonatkozó felméréseket, valamint a fogyasztók, a véleményvezérek illetve a média képviselői körében készített felméréseket, melyek során a tigáz megítélését és a tigáz-ról alkotott véleményüket befolyásoló főbb szempontokat vizsgáltuk (a fogyasztók körében végzett felmérésekre a Vevői elégedettségi kutatások fejezetben térünk ki). A tigáz csoport 2011-ben részt vett az eni csoport által kezdeményezett vállalati elégedettség vizsgálaton. Az elégedettség vizsgálat eredményei alapján a tigáz HR szervezete fejlesztési akciótervet készített, melyek megvalósításán folyamatosan dolgoznak a munkatársaink. tigáz carries out several surveys aimed at understanding the perception of its stakeholders regarding its operations. Examples are the surveys conducted on the group s staff to analyze the internal work environment and the surveys addressed to the clients, the opinion leaders or the press in order to evaluate tigáz s reputation and the main drivers behind it (customer surveys are detailed in section Customer satisfaction surveys ). In 2011 tigáz group participated in an internal satisfaction survey inititated by eni group. Based on the findings of the survey an improvement action plan was developed by the Human Resource department of tigáz which implementation is under process. kapcsolattartás managing relations A kapcsolattartás nagy jelentőséggel bír a tigáz számára, mivel az egyben lehetőséget teremt a kölcsönös párbeszédre, a fejlődésre és az együttműködés javítására. A tigáz törekszik az érdekelt felekkel való folyamatos kommunikációra, az egyetértésen és bizalmon alapuló partneri viszony kialakítására, a döntéshozatali folyamatok fejlesztésére, az esetleges ellentétek feloldására. tigáz is aware of the importance that relationships hold in terms of opportunities for mutual discussions, development and enhanced cooperation. It strives to establish continuous communication, to promote consensus and trust in relationships, to improve decision-making processes and to resolve possible differences. Figyelembe véve a társaság működési környezetének és kapcsolatrendszerének összetettségét, és az érintettek körének kiterjedt voltát, kiemelt figyelmet fordítunk a potenciális kritikus témakörök előzetes beazonosítására, a kulcsszereplők következetes, proaktív megszólítására és bevonására. The context the company operates into and the relationships it establishes are complex; the involved parties are numerous. Hence we constantly try to sort out in advance potential critical issues, we systematically involve key players and keep a proactive approach towards them. [ 8 ] [ 9 ]

8 tigáz zrt. fenntarthatósági jelentés [ kapcsolat a területekkel kapcsolat a területekkel relations with territories integritás és átláthatóság 2012-ben folytatódtak a korrupció-ellenességről szóló szabályozásokban és a 231-es modellekben foglaltak betartására irányuló képzések. Összesen munkatárs vett részt az képzésben. korrupcióellenes képzés / anti-corruption training korrupcióellenes képzésbe bevont munkatársak (fő) / resources trained on anti-corruption policies and procedures (number) korrupcióellenes képzésre fordított idő (óra) / hours of training held on anticorruption policies and procedures (h) integrity and transparency In 2012 training activity on combating corruption and on compliance with eni 231 model continued. Totally resources were trained beszerzési tevékenység / procurement activities beszállítók száma (db) / number of suppliers used szerződések száma / number of contracts beszerzés volumene összesen (mrd Ft) / total procurement (in milliard Ft) 12,1 15,6 11,9 223 beszerzés procurement 352 A tigáz csoport beszerzési tevékenységét a belső szabályozásokat betartva, valamint az eni Management System Guidelineokkal és utasításokkal összhangban végzi. A szabályozásokba beépített ellenőrzések biztosítják a pályáztatási, szerződéskötési folyamatok átláthatóságát a beszerzési tevékenység minden egyes szakaszában. A beszerzési szervezet év folyamán is, kiemelt figyelmet szentelt a beszerzési folyamatok eredményesebbé és hatékonyabbá tételére. kapcsolat a beszállítókkal Beszállítóinkkal a gazdaságosság és hatékonyság céljait fenntartó verseny mellett kölcsönösen előnyös szállítói kapcsolatok kialakítására és fenntartására törekszünk. A szerződött partnerek minősítése és értékelése során, a vonatkozó törvényi, rendeleti és szakhatósági előírásokon túlmenően kérdőíveken keresztül vizsgáljuk a partnerek HSE-szempontú gyakorlatát (pl. speciális balesetvédelmi kurzusok tartása, megfelelő munkakörnyezet és baleset-megelőzési rendszerek megléte stb.), mely a stratégiai szállítói partnerek esetében helyszíni telephely és szúrópróbaszerűen kiválasztott munkaterület bejárással párosul. A tapasztalatokat jegyzőkönyvekben rögzítik, melyekhez többségében fényképfelvételeket is csatolnak objektív bizonyítékként ben több mint 37 szállítói partner minősítésére került sor, melyből 9 stratégiai szállítói partner minősítés volt. Az újraminősítések száma 2012-ben 82 db volt. The tigáz group is performing its procurement activities in compliance with internal regulations and with the eni Management System Guidelines and instructions. The control mechanisms integrated in the regulations guarantee the transparency of the tendering and contracting processes throughout every single phase of the procurement activities. In 2012 particular attention was devoted to developing the efficiency and effectiveness of the procurement processes. relations with suppliers We seek establishing and maintaining mutually favourable relations with our suppliers, maintaining a competition that supports objectives of price effectiveness and efficiency. During the evaluation and classification of suppliers, their HSE-related practices are also investigated via questionnaries (e.g. special accident prevention courses, safe work environment and accident prevention systems); requirements exceeding recent legal, regulatory and authority arrangements are prescribed. In case of strategic suppliers the qualification process is completed with on-site checks and random field explorations of worksite. Findings are minuted in a report and pictures are taken and added in many cases as objective evidences. More than 37 suppliers were classificated in 2012, 9 of which were strategic supplier qualifications. Number of re-classifications in 2012 totalled in munkák beszerzése / works anyagok és eszközök beszerzése / materials and others szolgáltatások beszerzése/ services kapcsolat oktatási intézményekkel relations with educational institutions A tigáz minősített oktatóbázissal rendelkezik Miskolcon, mely tigáz has an accredited training centre in Miskolc, tanfolyamokat, vizsgákat szervez a gázszolgáltatással kapcsolatos szakképesítések körében. Folyamatos kapcsolatot tartunk fenn a szakképző intézményekkel a szakember utánpótlás biztosítása céljából. where gas supply related courses and examinations are organised. tigáz maintains close relationship with vocational training institutes to guarantee supply of qualified workers and professionals. kapcsolat egyetemekkel / cooperation with universities egyetem / university tevékenység / activity Debreceni Egyetem / University of Debrecen gyakornoki program / trainee program Miskolci Egyetem / University of Miskolc felsőoktatási képzés, szakmai tanfolyamok / higher education, training courses A tigáz áprilisában vezette be a beszállítói számlák elektronikus feldolgozását ben 334 db e-számla érkezett 10 szállítótól, míg 2012-ben 26 szállítótól db e-számla érkezett be a tigáz-hoz. Electronic supplier invoice management system has been introduced at tigáz in April, suppliers sent a total 334 e-invoice during 2011, whilst e-invoices from 26 suppliers were delivered to tigáz in Miskolci Egyetem / University of Miskolc Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem / Budapest University of Technology and Economics Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kara / Pollack Mihály Faculty of Engineering, University of Pécs kutatás-fejlesztés (fogyasztáselemzés) / Research and Development (consumption analysis) kutatás-fejlesztés (gumitömítések vizsgálata) / Research and Development (rubber seal testing) kutatás-fejlesztés (lakások légellátása) / Research and Development (aeration of apartments) [ 10 ] [ 11 ]

9 tigáz zrt. fenntarthatósági jelentés [ kapcsolat vevőkkel és fogyasztókkal kapcsolat vevőkkel és fogyasztókkal relations with customers and consumers kapcsolat vevőkkel és fogyasztókkal A tigáz csoport tevékenységét, termékei, szolgáltatásai minőségét valamint a személyes adatok biztonságát és védelmét biztosítva végzi. Ezen túlmenően arra törekszik, hogy jó kapcsolatot alakítson ki a fogyasztóvédelmi szervezetekkel, a folyamatos és közvetlen párbeszéd folytatása érdekében. Az ügyfelekkel és a fogyasztókkal való kapcsolatok során a tigáz pontos és alapos információt nyújt a termékeiről, szolgáltatásairól, a valóságnak megfelelő tájékoztatást adva a reklámüzenetekben és egyéb kommunikáció során. fenntarthatósági szempontok előtérbe helyezése a vevők és fogyasztók számára relations with customers and consumers tigáz group ensure the quality of goods and services, security and protection of privacy. In addition to these aspects tigáz strives to build good relations with Consumers Associations in order to ensure a constant and immediate dialogue. In managing relations with customers and consumers tigáz provides accurate and exhaustive information on products and services and to tell the truth in advertising or other kinds of communication. A tigáz az ország egyik leginnovatívabb földgáz egyetemes szolgáltató társaságaként számos kényelmi szolgáltatást kínál ügyfelei számára. A tigáz áprilisában vezette be a hűséges és jól fizető lakossági fogyasztói számára hűségkártya programját. Ennek keretében év végéig mintegy kártyabirtokosunk részesülhetett az együttműködő partnereink által biztosított kedvezményekből. A tigáz az eni hungaria zrt-vel együttműködve ajánlja a vállalkozások részére jelentős üzemanyag megtakarítást biztosító Multicard üzemanyagkártyát, valamint a lakossági felhasználói és a vállalati ügyfelek munkavállalói részére kifejlesztett agip-tigáz premio club pontgyűjtő kártyát. A pontgyűjtő kártyát mintegy felhasználónk igényelte meg. A tigáz a hazai energiaszolgáltatók közül egyedüliként új, egyedi fizetőeszközként vezette be a gázszámlák rendezésére szolgáló, elektronikus formában is elérhető tigáz utalványt. További készpénz-kímélő megoldásunk, hogy a gázszámlák országszerte több mint ATM-automatán keresztül is kiegyenlíthetők. A készpénzforgalom csökkentését célzó banki átutalások és csoportos befizetési megbízások térnyerése érdekében ügyfélszolgálati kampányt indítottunk. A tigáz környezetvédelem iránti elkötelezettségét is bizonyítja a még 2008 októberében bevezetett elektronikus számlázás, azaz a társaság ügyfelei papírra nyomtatott számlák és csekkek helyett az interneten keresztül intézhetik a gázszámlával kapcsolatos ügyeiket. Környezetvédelmi és gazdaságossági szempontokat figyeenhancing sustainability for customers and consumers As one of the most innovative natural gas universal service provider companies in Hungary tigáz is offering a variety of convenience services to its customers. a loyalty card program was launched in April, 2012 by tigáz, amiming to reward loyal household costumers of good willingness-to-pay. As much as card owner had the possibility to make use of the advantages offered by our cooperating partners. In cooperation with eni hungaria zrt., tigáz offers the Multicard fuel card for business consumers to enable significant savings on fuel, along with the agip-tigáz premio club point collection card developed for tigáz household consumers and the employees of its corporate consumers. About tigáz costumers claimed agip-tigáz premio card till now. tigáz is the only home energy supplier that introduced the tigáz voucher as a new individual means of paying gas bills, which electronical version is available by now. Our another cash-saving solution is that gas invoices can be paid at more than ATMs as well throughout the country. A cilent service campaign was released in order to promote bank transfers and direct debit payment methods to reduce the cash flow. Electronic billing introduced back in October 2008 is also a proof of tigáz s commitment to the protection of the environment, whereby the company s customers can arrange gas bill payment and other related procedures through the Internet, without using paper based invoices and cheques. Considering environmental and economic factors tigáz lembe véve a szolgáltatási díjat éves kiegyenlített részszámlázással fizető ügyfelek számára egyszerre, egy borítékban küldtük meg az egy negyedévre esedékes három részszámlát. A számlák kétoldalas nyomtatásával jelentős csökkenést értünk el a papírfelhasználásban. A fogyasztói elégedettség vizsgálatok eredménye alapján 2012 folyamán új számlaképet alakítottunk ki, amely reményeink szerint áttekinthetőbb, ezzel is hozzájárulva vevőink minőségi kiszolgálásához. Az energiafogyasztáson alapuló sávos tarifarendszer mely figyelembe veszi a nagycsaládosok átlagostól eltérő fogyasztási szokásait is valamint a kártyás mérők alkalmazása energiatakarékosságra ösztönzi a felhasználókat. Az érdekelt felek és gazdasági partnerek tájékoztatásának céljából kiadott Üzleti jelentés és Mérleg kiadványt, valamint a Fenntarthatósági Jelentést a korábbi évekhez hasonlóan, ben is környezetbarát-módon, online formában tettük közzé. az energiahatékonyság és a felelős magatartás elterjedésének támogatása Honlapunkon számos, környezetünk védelmét, és a tudatos energiafogyasztás népszerűsítését segítő lehetőséget és szolgáltatást kínálunk. Rendelhető kiegészítő termékeink kapcsán a papír felhasználás csökkentése érdekében online megrendelő felületet biztosítunk ügyfeleinknek. Elektronikus változatban érhető el a gázszolgáltatás és -ellátás témakörét felölelő, a vonatkozó tudnivalókat és hasznos ügyfélszolgálati információkat rendszerezett módon kínáló energiakészlet kiadvány. Honlapunkon igyekszünk felhívni ügyfeleink figyelmét a tudatos energia felhasználásra az Otthona energetikai állapotfelmérése elnevezésű online tesztünk segítségével, amely hasznos információkat nyújt arra vonatkozóan, hogy adott lakóház vagy lakás energiafogyasztása milyen mértékben csökkenthető és ennek érdekében mit tehet a háztulajdonos. A fiatalabb korosztály, de ugyanúgy felnőttek és akár családok részére játékosabb formában elérhető az asztali és kültéri változatban már népszerű Takarékos Tippek társasjátékunk online változata. A játékot egy számítógépen akár hatan is játszhatják, látványos animáció és hanghatások kíséretében. A játék győztese egy virtuális oklevelet is kap a játék során helyes válaszok megadásával elérhető megtakarításairól..a ti&gáz: Összeköt az energia program évi kezdete óta ez év májusáig mintegy iskolás gyermekhez juttatta el az energiatakarékossági ismereteket. A program középpontjában a fenntarthatóság hangsúlyozása, energiatakarékos életmódra nevelés, és környezetvédelmi szemlélet erősítése áll. A 2011/2012 tanévben 186 osztályhoz látogattunk el a progdecided to send customers with equalised pro forma billing three invoices of a quarter in one envelope. By duplex printing further considerable reducement of paper consumption was achieved. Based on findings of costumer satisfaction surveys and in the interests of clarity a new gas bill layout was developed in 2012, improving service quality. Tiered tariff structure based on energy consumption taking into consideration special consumption patterns of large families as well and introduction of pre-paying gas meters promote energy saving amongst consumers. Business Reports and Balance Sheets publications and our Sustainability Report were published online again, as it was done in the last 3 years, to inform our stakeholders and business partners in an environmental-friendly way. the promotion of energy efficiency and responsible behaviors Our website features several possibility and services promoting environment protection and energy consciousness. Our complementary products can be ordered online, resulting further paper consumption decrease. In the so-called online energy-kit interesting topics and useful information related to energy service and supply can be found in detailed and ordered way. With our online Household energy efficiency test we put conscious energy use in the limelight, that provides useful information on how and what extent energy consumption of a dwelling-house or a flat can be decreased, and what measures must be carried out by the property owner to achieve it. Our Energy saving tips game which board and outdoor version has become quite popular recently is available online now, offering a playful pastime not only for young ones, but for adults and families too. Not less than 6 persons can play the game rich in spectacular animation and sound effects simultaneously on a PC. Winner of the round receive a virtual diploma of merit that shows achieved savings as results of correct answers to the questions during the game. Since the beginning of ti&gáz energy connects us school educational programme back in 2010 we have delivered energy saving information to pupils or so until May, The programme focuses on sustainability, facilitates energy saving [ 12 ] [ 13 ]

10 tigáz zrt. fenntarthatósági jelentés [ kapcsolat vevőkkel és fogyasztókkal rammal, továbbá 2012-ben 37 nyári táborban ismerhették meg a szünidős tanulók - játékos formában az energiatakarékosság jelentőségét decemberében egy jótékonysági akció keretében több észak-kelet magyarországi kórház gyermekosztályára, valamint anya- és gyermekotthonokba látogatott el a program, hogy az intézmények lakóinak karácsonyába egy kis vidámságot csempésszenek, és közös játékkal lepjék meg őket. Mindent összevetve 2011/2012 oktatási év folyamán tanulót értünk el a kezdeményezéssel. A 2012/2013 tanévben további tanuló vett részt a programban. A honlap Fenntarthatóság menüpontjában az alapvető tájékoztatáson túl felhívjuk a látogatók figyelmét az aktuális természetvédelmi szempontú eseményekre, világnapokra, amelyekről naptár funkciónk szintén tájékoztatást ad. kapcsolat fogyasztóvédelmi szervezetekkel 2012 novemberében fogyasztóvédelmi fórumot tartottunk az összes területileg érintett NFH Felügyelőség, az NFH Központ, a Magyar Energiafogyasztók Szövetsége, valamint a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal (MEKH) részvételével. A rendezvényen a gázszolgáltatás aktuális fogyasztóvédelmi kérdéseit vitattuk meg. vevői elégedettségi felmérések A tigáz számára kiemelt fontosságú a különböző fogyasztói szegmensekbe tartozó ügyfelei elégedettségének vizsgálata, monitorozása, ezért rendszeresen végzünk különböző elégedettséget, lojalitást és az ezeket meghatározó tényezőket feltáró kutatásokat. A kutatásaink során szerzett információkat szolgáltatási színvonalunk folyamatos javítására használjuk fel, ezen eredmények alapján készített cselekvési és akciótervek végrehajtásával. A bizonyos időközönként rendszeresen végzett kutatások között említhetjük a MEKH által szabályozott, éves rendszerességű Fogyasztói Elégedettség vizsgálatát, lakossági és 400 nem lakossági körbe tartozó egyetemes szolgáltatásban ellátott ügyfél személyes megkérdezése útján. Az ügyfelek véleményének alaposabb megismerése érdekében a tigáz negyedéves illetve féléves rendszerességű lakossági Tracking kutatásokat is végzett ( személyes lakossági megkérdezés). Három éven keresztül évi rendszerességgel végeztünk felmérést a kulcsfogyasztóink körében, melynek célja a kulcsfogyasztókat kiszolgáló key account manager rendszer gyakorlati működésével kapcsolatos fogyasztói elégedettség és elvárások lifestyle, and environment awareness. During the 2011/2012 academic year we ve visited 186 classes, and a further 37 summer camps so pupils on holiday had the chance to understand the importance and benefits of energy awareness. In December, 2012 as a part of a charity campaign we ve visited several hospitals, mother & children shelters in North-East Hungary to cheer them up at Christmas. All in all pupils were reached in the 2011/2012 academic year, and a further pupils were involved in school year 2012/2013. In Sustainability section of our website besides basic information on the topic nature conservation related events and days to celebrate are listed, so visitors can get updated by an e-calendar function. relations with Consumer Associations In November, 2012 a meeting on consumer protection was organized by tigáz where we met representatives of every NFH offices of our operating area, NFH Centre, Hungarian Association of Energy Consumers and of Hungarian Energy and Public Utility Regulatory Authority (MEKH) as well, discussing the current issues of consumer protection. customer satisfaction surveys Surveying and monitoring the satisfaction of different segments of customers is of high priority for tigáz. Therefore various surveys on satisfactional factors and loyalty and the main drivers behind them are carried on regularly. The findings of the surveys helps us to improve the quality of our service level, by implementing operational programmes and action plans. Amongst the periodical surveys, carried out in regular intervals we can mention the yearly Consumer Satisfaction Survey, organized by Hungarian Energy and Public Utility Regulatory Authority (MEKH), carrying out personal interviews in groups of residential and 400 non-residential universal service customers. In order to understand our customers opinion better, we carried out quarterly and semiannual tracking surveys in groups of residential clients (personal interviews for residential cosnumers). We ve carried out yearly surveys in groups of our key business clients, aiming to mapping their satisfaction and expectations related to the practical operation of the key-account-manager system of tigáz. As a result of the surveys several amendments feltérképezése. A vizsgálatok eredményeképpen több változást is bevezettünk, melyek a felmérések szerint kiemelt fontosságú üzleti ügyfeleink elégedettségét szolgálták (gyakoribb ügyféllátogatás, számlamagyarázó kiadvány, sales kit összeállítása, stb.) 2012-ben először végeztünk olyan kétfázisú (kvalitatív és kvantitatív) kutatást, melynek célja a gázszolgáltatók és gázkereskedők márkaértékeinek feltárása és a tigáz márkastratégiájának kialakításához szükséges irányelvek meghatározása volt (18 fókuszcsoport és összesen interjú). A több szempontól speciális helyzetben lévő társasházi ügyfeleink körében is először végeztünk 2012-ben vizsgálatot, melynek során a szolgáltatásainkkal kapcsolatos igényeikre és a gázszolgáltatással kapcsolatos elégedettségükre voltunk kíváncsiak. Kutatásaink eredményeképpen folyamatosan törekszünk arra, hogy különböző kiegészítő szolgáltatásokkal is az ügyfeleink igényeinek minél magasabb színvonalú kiszolgálását tudjuk megvalósítani. A megalapozott döntéshozatal érdekében ebben a témakörben is végeztünk kutatást a 2012-es évben (összesen 900 lakossági megkérdezés). ügyfélkapcsolati csatornák A tigáz csoport fogyasztóinak létszáma a szabályozott piacon fő, s ezen kiterjedt ügyfélkör következésképp nagyszámú ügyfélkapcsolati megkeresést eredményez. Ügyfeleink magas színvonalú kiszolgálása érdekében folyamatosan fejlesztjük ügyfélkapcsolati csatornáinkat. A Contact Centerbe érkező, operátor által fogadott hívások száma db mely az előző évihez viszonyítva 94%-os értéket mutat. Az átlagos várakozási idő 24 másodperc, 75% az előző évihez képest. A Contact Center vezetékes telefonról, továbbá mobiltelefonról és sms-ben is fogadja a mérőállás bejelentéseket. A telefonos menürendszeren keresztül a diktáláson túl az alábbi ügyek intézésére nyílik lehetőség: számlázással, szerződéssel kapcsolatos megkeresések, gázigény bejelentés, időpont egyeztetés, védendő fogyasztókat érintő kérdések, üzemzavar elhárítással kapcsolatos ügyek, és általános információkérés. Gázszivárgás és üzemzavar bejelentésére éjjel-nappal ingyenesen hívható zöld számot üzemeltetünk. A tigáz 8 állandó és további 29 fiók ügyfélszolgálati irodában fogadja lakossági ügyfeleit (2012. december 31-ei adat). A modern ügyfélhívó rendszernek és az interneten keresztül lehetséges időpontfoglalásnak köszönhetően az ügyintézés felgyorsult, így a legnagyobb ügyfélforgalom idején is csupán néhány perces a várakozási idő (2012 ügyfélmegkeresések száma: ) (2012 átlagos várakozási idő: 8,16 perc). A társaság az ügyfelek komfortwere made to increase the satisfaction of our key business clients (incerasing the frequency of client contacts, developing a sales kit and a supporting material on providing detailed explanation of the gas invoice, etc.). A two-stage (qualitative and quantitative survey) was made at the first time in 2012 amining to explore the brand values of gas supply and gas trading companies in Hungary, and to define guidelines for establishing the brand strategy of tigáz (a total interviews were completed in 18 focus groups). Condominiums being in a special position were addressed by us first in 2012, asking their opinion about our services and their satisfaction related to our supply. Based on findings of our surveys we are striving to develop additional services to our clients, in order to provide them a service of high level. In 2012 we ve carried out a survey asking 900 residential customers opinion about the acceptance of future value-added services, to support grounded decision-making. contact center service tigáz group supplies consumers in the regulated universal service market, and this significant consumer portfolio results numerous contact requests consequently. In order to provide the highest possible service to our consumers we strive to develop our client contact channels continuously. The number of customer calls that got through to an operator was in 2012 (94% compared to 2011). The average waiting time was 24 seconds (75% compared to the previous year). Meter data can be communicated to our Contact Center via landline phone, cell phone and can be sent via sms, too. Besides the before mentioned function the call center menu service provides possibility of requesting: information on bills, contracts, notifying gas demands, fixing appointments, issues related to consumers to be protected, fault service, general administration. An emergency landline phone number is dedicated to answer calls on gas leakage and distribution system malfunctions, operating in 0-24 shift, that can be called for free. tigáz offers 8 main and 29 temporary client service offices to its residential clients (as of December 31, 2012). As a result of our modern client call-in system and the option for visiting the offices at pre-agreed dates through the internet, the administration process accelerated, thus our clients need to wait only a few minutes even during peak time. (Number of costumer contacts in 2012: ; average waiting time: 8.16 minutes). [ 14 ] [ 15 ]

11 tigáz zrt. fenntarthatósági jelentés [ kapcsolat vevőkkel és fogyasztókkal érzetének növelése érdekében a nagy forgalmú ügyfélszolgálati irodákban wifi hozzáférést és hostess-segítséget is biztosít. To enhance the convenience wifi access and hosstess are at disposal of our clients at front offices of highest attandance. call center tevékenység / call center activities ügyintéző által fogadott hívások száma (db) / number of customer calls that got through to an operator ügyintéző által fogadott hívások száma az összes beérkező telefonhívás %-ában / percentage of customer calls that got through to an operator compared to all incoming customer calls 98,06% 93,06% 94,77% átlagos várakozási idő a call centerben (másodperc) / average waiting time in the Call Center (sec) automata ügyintézéssel (önkiszolgálás) intézett ügyek száma / number of self-service incidents (IVR+sms+web) Törekszünk arra, hogy folyamatosan fejlesszük honlapunkat, hogy online szolgáltatásaink felhasználóbarátak legyenek, és hogy ez a kapcsolódási pont könnyen, érthetően kezelhető eszközként segítse ügyfeleink és partnereink mindennapjait. A honlap széles körű online ügyintézési funkciókkal áll az ügyfelek rendelkezésére, többek között online egyenleg, számlatörténet vagy akár fűtőérték lekérdezésre és diktálós ügyfeleink részére számlabecslésre ad lehetőséget, tovább csökkentve ezzel a papíralapú ügyintézés szükségességét. Ezen kívül folyamatosan fejlesztjük elektronikus értesítő szolgáltatásainkat, hogy ügyfeleink még időben megtehessék a szükséges megelőző lépéseket, megelőzendő egy hosszadalmasabb ügyintézési folyamatot, legyen szó akár diktálásról, vagy számlatartozás rendezéséről. Közérdekű, friss információkkal és műszaki tájékoztatással (pl: fűtőérték, nyomáskorrekció, gázszolgáltatási szünetek) szolgálunk felhasználóink részére a honlapon is év végére ügyfeleink több mint 10%-a regisztrált honlapunkon, ami több mint felhasználót jelent honlapunk vonatkozásában. A regisztrált ügyfeleink számára érhetőek el kibővített szolgáltatásaink, valamint havi hírlevelünk is, amelyben folyamatosan tájékoztatást adunk szolgáltatásunkról és a gázpiaci eseményekről, továbbá hasznos tanácsokat és ajánlatokat is tartalmaz. A regisztrált felhasználókon felül havonta több százezren látogatják honlapunkat és intéznek ügyet elektronikusan, egyértelműen növekvő tendenciát mutatva. Mivel egyre nagyobb mértékben növekszik a mobil eszközökről érkező látogatók száma, még 2011-ben kialakítottuk honlapunk keskeny kijelzőjű készülékekre optimalizált változatát (m.tigaz. hu), ahol egyszerűsített formában érhetőek el honlapuk leggyakrabban használt funkciói ben több mint érdeklődő kereste fel ezt a honlapot, mely hasonlóan a tigáz csoport honlapjaihoz, magyarul és angolul is elérhető. We always seek to improve our website to make our online services user-friendly, so this contact point could be an easy-to-handle tool for helping every-day life of our clients and partners. Our website offers several online customer services for clients, such as online balance query, invoice history, heating value query, as well as bill calculation for customers of monthly meter submit, so paperbased administration can be minimized. Electronic noticing service are being developed continuously, so our clients can take the neccessary steps in time to avoid longer administration process in case of meter data sending or settling invoice debt. Up-dated information of general interest and of technical issues (as heating value, pressure correction, gas stops) are published on site as well. By the end of 2012 we had more than registered users on our website, more than 10% of our customers. Extra services and monthly newsletters are available for registered users only, in the latter we provide news regarding our service and gas market, as well as useful tips and offers. Besides registered users we have hundred-thousands visitors on our website, who manage their request electronically, and their number is growing. As more and more users use their mobile devices to access our website, we ve launched its mobile version (m.tigaz.hu) optimised to narrow display devices back in 2011, making the most popular functions of our portal accessible for them. This version that was accessed by more than visitors in 2012 is available not only in Hungarian, but in English too, similarly to other portals of tigáz group. [ 16 ] [ 17 ]

12 fenntarthatóság menedzsment / managing sustainability

13 tigáz zrt. fenntarthatósági jelentés [ fenntarthatóság irányítási rendszer fenntarthatósági irányítási rendszer sustainability governance vállalatirányítási rendszer A tigáz meggyőződése, hogy egy megfelelően irányított vállalatnak olyan hosszútávú jövőképpel kell rendelkeznie, mely integrálja a társaság társadalom és a környezet iránti felelősségét a kockázatelemzés és az új lehetőségek feltérképezése érdekében tett erőfeszítéseivel. A vállalatirányítási rendszer alapvető működését az eni csoport egészére irányadó alapelvek és politikák határozzák meg. Az ezekhez való igazodást a tigáz csoport szintjén a tigáz zrt. igazgatósága biztosítja. az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság Az Igazgatóság a tigáz zrt. vállalatirányítási rendszerének központi szerve. Felelős a vállalati irányítás szabályainak meghatározásáért, alkalmazásáért és aktualizálásáért, a hatályban lévő jogszabályok betartásáért, a társaság stratégiai irányelveinek meghatározásáért, valamint a társaság működésének nyomonkövetéséhez szükséges ellenőrzési rendszer felülvizsgálatáért. Az Igazgatóság meghatározott ügyekben átruházta az elnökre a társaság képviseletének hatáskörét, valamint azt, hogy meghozzon minden, a társaság tevékenységi körére vonatkozó intézkedést, kivéve azokat, amelyeket a törvény, illetve az Alapszabály az Igazgatóság, illetve a közgyűlés hatáskörébe utal. Továbbá az Igazgatóság az elnökre ruházta a társaság vezetésének jogát, kivéve azokat az át nem ruházható jogokat, amelyek az Igazgatóság hatáskörébe tartoznak. Az elnök összehívja az Igazgatóság üléseit, meghatározza a napirendi pontokat, valamint biztosítja, hogy az igazgatósági tagok el legyenek látva a megfelelő előzetes információkkal azon témakörökkel kapcsolatban, amelyek megvizsgálásra kerülnek, illetve amelyekről igazgatósági határozatot hoznak. Az Igazgatóságot (2012. december 31-ei állapot szerint) 6 tag alkotta: az elnökből és öt, a társaság operatív irányításában részt nem vevő tagból állt. Az igazgatósági tagok kinevezését az Alapszabály 4., 6. pontjai szabályozzák. Az Igazgatóság előírás szerint évente legalább három alkalommal ülésezik: a év során négy alkalommal ült össze, és több írásbeli szavazást is végrehajtott. A Felügyelő Bizottság három tagból áll. A Felügyelő Bizottsági tagok kinevezését az Alapszabály 7. pontja szabályozza, amely biztosítja a munkavállalók képviselőjének jelenlétét a Felügyelő Bizottságban. corporate governance system tigáz is confident that a well governed company must take a long-term view that integrates social and environmental responsibilities in analysing risks and searching for new opportunities. The fundamental lines of the Corporate Governance are defined by concepts and policies applicable for the whole eni group. The compliance with this framework on the level of tigáz group is assured by the Board of Directors of tigáz zrt. the Board of Directors and the Supervisory Board The Board of Directors is the central organisation of tigáz zrt s corporate governance system. It is responsible for the drafting, application and updating of the rules on corporate governance, for compliance with the effective applicable legal regulations, for the determination of the company s strategic guidelines and for the reviewing of the controlling system required for the monitoring of the company s operation. In specific cases the Board of Directors has delegated the power of representing the company to the Chairman, along with the power to take all actions relating to the scope of operations of the company, except for those that are assigned by law or by the Statute to the scope of the Board of Directors or the General Meeting. The Board of Directors has also delegated the right to manage the company to the Chairman, except for the rights that cannot be delegated and that fall in the scope of the Board of Directors. The Chairman summons the Board of Directors meetings, he determines the points on the agenda and ensures that the Board of Directors members are supplied with adequate preliminary information on the issues to be dealt with and on which the Board of Directors is to make decisions or resolutions. The Board of Directors consisted of six members (as of 31 December, 2012): it was comprised of the Chairman and of five members who do not participate in the company s operational management. The appointment of its members is regulated by sections 4, 6 of the Statutes. According to the relevant regulation the Board of Directors meets at least three times a year: in 2012 it held four meetings and it effected several voting in written form as well. The Supervisory Board consists of three members. The appointment of its members is regulated by section 7 of the Statutes which provide for the presence of the representative of the employees in the Supervisory Board. The Supervisory Board of A tigáz zrt. Felügyelő Bizottság üzleti évenként legalább négy tigáz zrt. meets at least four times each business year: in 2012 alkalommal ülésezik: évben öt ülést tartottak. Ezen kívül it held five meetings. Moreover, its members participate in each a tagjai tanácskozási funkcióval részt vesznek az Igazgatóság Board of Directors meeting, with a consulting right. minden ülésén. Decision on the remuneration of the Chairman of the Board of Az Igazgatóság elnöke, az igazgatósági tagok, a Felügyelő Bizottság elnöke és a felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíjáról a the Supervisory Board and the Supervisory Board members is Directors, the Board of Directors members, the Chairman of közgyűlés dönt. made by the General Meeting. A tigáz-dso kft. Felügyelő Bizottsága is rendszeresen ülésezik: The Supervisory Board of tigáz-dso kft. also holds meetings évben három ülést tartott. regularly: in 2012 it held three meetings. a részvényesek shareholding A társaság operatív működését évben jelentősen megnehezítette a jogszabályi környezet, a gázellátással kapcsolat- complicated by the regulatory environment as several new In 2012 the company s operational activities were severely ban több új jogszabály jelent meg, különös tekintettel az elismert gázbeszerzési árakra és gyakorlatilag az ESZ (Egyemetes supply, with a special focus on the recognised gas purchase pieces of legislation were introduced in connection with gas Szolgáltató) tarifák befagyasztására, a válságadóra, amelyek prices and for what amounted to the freezing of the Universal miatt jelentős veszteséget szenvedtünk el. Ezen negatív külső Service Provider (USP) tariffs, the crisis tax, as a consequence szabályozási környezet és a gazdasági válság ellenére a tigáz of which the company suffered a very heavy loss. Despite the csoport évben is következetesen tovább folytatta operatív tevékenységét főbb célkitűzéseinek elérése érdekében. the economic crisis the tigáz group consistently continued its negative impacts of the external regulatory environment and operational activities in 2012 as well, towards its main Ezen főbb célkitűzések az alábbiak: a földgáz értékesítési (egyetemes szolgáltatás és kereskedelem) tevékenységekre nézve a objectives. magyar piacon megszerzett vezető szerep fenntartása, illetve a Those main objectives are the following: to retain the leading role that has been acquired on the Hungarian market in társaság működésének hatékonyabbá és eredményessé tétele. natural gas sales activities (universal service provision and A Sarbanes Oxley Act amerikai törvényből adódóan, az eninek, mint többségi részvényesnek, meg kellett feleltetnie ellen- of the company. trade), and to further improve the efficiency of the operations őrzött társaságainak ellenőrzési rendszerét a SOA előírásoknak. Ennek kapcsán a tárgyévben is tovább folytatódnak a korábbi As a consequence of the Sarbanes Oxley Act SOA of the USA években elindított tevékenységek. eni, as majority shareholder, had to reconcile the controlling systems of the enterprises under its control, to the SOA regulations. In this aspect the activities started in earlier years were continued during the year under review as well. részvényesek ( ) / shareholding (as of ) részvényes neve /shareholder tulajdoni részesedés / shares % Eni S.p.A. 52,68% RWE Gas International B. V. 29,69% RWE Hungária Tanácsadó Kft. 14,48% Egyéb részvényesek / other shareholders 3,15% [ 20 ] [ 21 ]

14 tigáz zrt. fenntarthatósági jelentés [ fenntarthatóság irányítási rendszer belső audit rendszer A tigáz elkötelezett egy olyan hatékony belső ellenőrzési rendszer kialakítása és fenntartása iránt, mely magába foglal eszközöket, szervezeti felépítéseket, társasági előríásokat és szabályzásokat annak érdekében, hogy biztosíthassa az eredményes és korrekt üzletvitelt, az Igazgatóság által meghatározott céloknak megfelelően. Ez az ellenőrzési rendszer a főbb kockázatok beazonosításának, felmérésének, kezelésének és monitorozásának folyamatában testesül meg, valamint a megfelelő információáramlási csatornák létrehozása révén, az információcsere biztosítása érdekében. A tigáz csoport novemberétől rendelkezik tanúsított Integrált Irányítási Rendszerrel (továbbiakban: IIR), mely megfelel az MSZ EN ISO 9001:2009; az MSZ EN ISO 14001:2005; az MSZ 28001:2008/OHSAS 18001: 2007 szabványokban szereplő követelményeknek. A tanúsított IIR működtetésével egy olyan hatékony, a vezetőket támogató eszköz jött létre a cégcsoport irányítói számára, mely alkalmas a folyamatok működésének felügyeletéhez szükséges információ biztosítására. Az IIR alkalmazási területe kiterjed a tigáz csoport teljes tevékenységi körére, a csoport központjára (Hajdúszoboszló) és a telephelyeire. Az audit kritériumok teljesülésének ellenőrzésére a tigáz szisztematikus, független és dokumentált belső IIR auditokat végez. A tigáz csoportnál 2012-ben 121 belső auditra került sor, melyet a közel 50 fős képzett belső auditor gárda végzett el. internal audit system tigáz undertakes to promote and maintain a suitable internal control system that includes instruments, organisation structures, corporate standards and rules aiming to allow the healthy and correct running of the business in line with the set targets defined by the Board of Directors. This control system works through a process of identifying, measuring, managing and monitoring the main risks and through the structuring of suitable information flows aimed at ensuring the circulation of information. Certified Integrated Management System (IMS) has been introduced at tigáz group in November, 2011, fulfilling requirements of MSZ EN ISO 9001:2009, MSZ EN ISO 14001:2005 and MSZ 28001:2008/ OHSAS 18001:2007 system standards. By running a certified IMS an efficient tool has been created that support the managers, and provides neccessary information for the supervision of operating processes. Complete scope of activity of tigáz group, the company centre (Hajdúszoboszló) and every sites are covered by IMS. In order to verify the fulfilment of audit criteria tigáz accomp-lishes systematic, independent and well-documented internal IMS audits. In 2012 at tigáz group 121 internal audits were done, which were carried out by the nearly 50 people of the qualified internal auditor team. A tigáz csoport fontosnak tartja az általa elismert és elfogadott értékek összességének, illetve azon felelősségeknek a pontos meghatározását, amelyet a tigáz zrt. vállal társaságon belül és kívül annak biztosítása érdekében, hogy minden tevékenységét a törvények betartásával, a tisztességes verseny keretein belül, becsületesen, korrekt módon és jóhiszeműen folytassa. Ez okból elfogadásra került az eni Etikai Kódex, amelynek alkalmazottak általi betartását a Társaság Felügyeleti Szerve (egyben az Etikai Kódex garantálója) felügyeli. A tigáz csoport társaságai évben kialakították és évben is alkalmazták saját Szervezeti, ügyviteli és ellenőrzési Modelljüket (ún. 231-es Modell) az egyes Társaságok ún. érzékeny gazdasági tevékenységeinek lehető legtökéletesebb figyelemmel kísérése, megfelelő szabályozások kialakításának ellenőrzése, és esetleges jogsértő cselekmények megelőzése érdekében. Az egyes Modellek felülvizsgálata folyamatos, arra legutóbb évben került sor a tigáz zrt. és a tigáz-dso kft., és 2012-ben a tigáz gepa kft. esetében. The tigáz group attaches importance to the precise definition of the entirety of the values it recognises and accepts and of the responsibilities assumed by tigáz zrt within and outside the company to make sure that it conducts all of its activities in observance of the applicable laws, within the framework of fair competition, in a honest and correct way and in good faith. To this end it has accepted Eni s Code of Ethics the observance of which on the part of the employees is supervised by the company s Supervisory Body (which guarantees, at the same time, the Code as well). In 2008 the tigáz group worked out and applied even in 2012 the Organisational administrative and controlling Model (socalled Model 231) to monitor the company s so-called sensitive economic activities as closely as possible in order to prevent any unlawful act. The model is reviewed on a regular basis; last time it was carried out in 2011 regarding tigáz zrt. and tigáz-dso kft., whilst as for tigáz gepa kft. it was reviewed in az érdekelt felek (stakeholderek) szerepe és a korrekt viselkedés the role of stakeholders (the interested parties) and fairness A tigáz csoport meggyőződése, hogy a részvényesek számára az értékteremtés, főként közép-hosszútávú perspektívában szemlélve, a szó legtágabb értelmében vett érdekelt felekkel (részvényesek, alkalmazottak, beszállítók, kereskedelmi és pénzügyi partnerek, közösségek, melyek a társasággal kölcsönösen hatnak egymásra) szemben tanúsított korrekt viselkedés által valósul meg. A tigáz csoport hagyományosan elkötelezett egy olyan következetes politika iránt, amely a humán erőforrásainak értékesebbé tételére, vállalt kereskedelmi és pénzügyi kötelezettségeinek betartására, az ország közösségeivel szoros együttműködési kapcsolatok megszilárdítására, az alkalmazottak biztonságára és egészségére való odafigyelésre, és tevékenységeinek a környezettel való összeférhetőségére irányul. The tigáz group is convinced that value generation for the Shareholders, primarily over a long term perspective, is accomplished though correct behaviour towards the stakeholders in the widest sense of the term (including shareholders, employees, suppliers, trading and financial partners and communities which have a mutual interaction with the company). The tigáz group is traditionally committed to a consistent policy aimed at increasing the value of its human resources, fulfilment of its assumed trading and financial commitments, consolidation of the cooperation relationships with the communities of the country, paying attention to the safety and health of the employees and ensuring the compatibility of its operations with the environment. [ 22 ] [ 23 ]

15 tigáz zrt. fenntarthatósági jelentés [ emberek emberek people Az alvállalkozók irányában a biztonság témakörének fon- Compliance with initiatives and rules and instructions A tigáz csoport stratégiai célkitűzése, hogy tevékenységét az tigáz group s strategic goal is to pursue its operations in full tosságát hangsúlyozó kezdeményezések indítása, a szabá- on developing sensitivity to security issues among sub- egészséggel, biztonsággal és környezetvédelemmel kapcsola- compliance and in line with the regulations and expectations lyok/utasítások betartásának ellenőrzése, műszaki alkal- contractors and technical suitability tests tos előírásokkal és elvárásokkal összhangban fejtse ki. A tigáz pertaining to health, safety and environmental protection. The massági tesztek Highway Code and driver training through the e-learning csoport munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenysége be- labour, fire and environmental protection activities of the tigáz KRESZ és vezetéstechnikai képzés e-learning rendszeren system épült az Integrált Irányítási Rendszerbe, melyben szabályzatok, group have been built into the Integrated Management System keresztül 5 technologies of risky work involving gas have been folyamatleírások és utasítások szabályozzák a feladatokat. A in which tasks are governed by regulations, process descrip- Gázveszélyes munkavégzés technológiájának fejlesztése successfully developed követelmények nem csak specifikus folyamatleírások és uta- tions and directives. The requirements are set out not only in (5 db) Continuous operation of technology development team sítások formájában szerepelnek, hanem a szolgáltatási tevé- the form of process descriptions and instructions but they also Technológia fejlesztési munkacsoport folyamatos működ- Launch of technical and HSE training of on-site work super- kenységet szabályozó más irányítási folyamatban is integráltan appear in other managing and regulation processes governing tetése visors in October 2012 megjelennek. Az utasítások összefoglalják mindazokat a köve- the activities of service provision. The instructions sum up all Helyszíni munkairányítók technológiai és HSE szempontú Introduction of practical technical and HSE training with the telményeket, hazai, nemzetközi és Uniós normatívákat, melyek requirements, domestic, international and EU norms whose képzésének beindítása októberben development of a special practice track in Miskolc elengedhetetlenek a földgázszolgáltatás végzése során. observance is indispensable in the course of the performance Technológiai és HSE oktatások gyakorlati képzésének ki- Improving the professional qualifications of HSE controllers of the tasks of natural gas supply. alakítása a miskolci speciális tanpálya fejlesztésével in the gas network Gázhálózaton a HSE típusú ellenőrzést végzők szakmai fel- Extension of technical and HSE trainings relating to the gas A tigáz számára kiemelt fontossággal bír munkatársainak, a The safety and health of tigáz people, of the communities of készültségének fokozása network to other jobs and employees működési területén élő közösségeknek és beszállítóinak biz- its service area and of its partners are a priority objective for Gázhálózattal kapcsolatos technológiai és HSE oktatások Improving the efficiency of HSE-type checks on the gas net- tonsága és egészsége. Ezért társaságunk az egészség és biz- tigáz in carrying on its business. For this reason our company kiterjesztése további munkakörökre és vállalkozókra work tonság terén az elővigyázatosság, a megelőzés, a védelem és manages people s health and safety according to the principles A gázhálózaton a HSE típusú ellenőrzések hatékonyságá- Optimisation and performance of other HSE-related inspec- a folyamatos fejlődés elveit szem előtt tartva végzi tevékenysé- of precaution, prevention, protection and continual improve- nak növelése tions at the sites and work sites of the group. gét, minden szervezeti szinthez a megfelelő felelősségi köröket ment, making all corporate levels take responsibility. HSE témájú egyéb ellenőrzések optimalizálása, elvégzése During the year, four accidents occurred at work, there were five rendelve. a cégcsoport telephelyein, munkaterületein. accidents on the road and one accident required medical treat- biztonság safety Az év folyamán négy munkabaleset történt, öt úton történt baleset és egy orvosi kezelés kategóriába tartozó baleset volt. ment. A tigáz csoport következetesen dolgozik azon, hogy a munkavállalók biztonságos környezetben végezhessék feladataikat. Célunk, hogy az elkövetkező években megelőzzük a munkabaleseteket, és ne emelkedjen a munkából való kieséssel járó balesetek száma. Ennek érdekében a csoport erősíti a munkaés balesetvédelmi képzési, illetve ellenőrzési tevékenységét ben a következő intézkedéseket hajtottuk végre a biztonság növelése érdekében: A vizsgálati és ellenőrzési funkció megerősítése gáz alatt végzett munkáknál, a szabályok betartásának ellenőrzése, az esetleges rendellenességek/hiányosságok valamint szabályozási hibák feltárása és a szükséges javító intézkedések átvétele céléjából Tanúsított minőségirányítási rendszer javítása különös tekintettel az ellenőrzési rendszerekre, tanúsításukra és a szankcionálási rendszerre. A jogszabályi és utasítási rendszer szükség szerinti közérthetőbbé tétele A balesetek megelőzése céljából végzett tevékenységekhez köthető kockázatok tudatosításának növelése Az integrált minőségirányítási rendszer tervezett speciális tesztjein keresztül a gáz alatti munkákra kijelölt munkavállalók megfelelő felkészültségének és alkalmasságának biztosítása tigáz group is relentlessly making efforts to ensure that employees can carry out their tasks in a safe environment. Our aim is to prevent labour accidents in the coming years and to prevent any increase of accidents resulting in workers having to go on leave as a consequence fo such incidents. To accomplish the above goals the group is strengthening its activities focusing on labour protection and accident protection training and controlling activities. The following security measures were implemented in 2012: The control and inspection functions were strengthened in any activity performed with gas in order to control compliance with the rules, identify any irregularity or inadequacy and any regulatory error, and to adapt corrective measures Improvement of the certified quality management system, with special regards to control systems, their certification and the sanctioning system. Making more understandable the legal regulations and the system of instructions and directives to everyone as required Increase in risk awareness relating to activities performed for the purposes of preventing accidents Ensuring adequate preparations and suitability of employees appointed to work with gas through special tests, designed in the integrated quality management system biztonsággal kapcsolatos adatok / safety data baleset gyakorisági mutató /injury frequency rate baleset szám/millió ledolgozott munkaóra / number of injuries/million of worked hours 3,81 1,95 1,11 - dolgozók / employees 4,82 2,10 1,28 - szerződött partnerek / contracted partners 0,00 1,37 0,00 baleset súlyossági mutató / injury severity rate távolét baleset miatt (nap)/ezer ledolgozott munkaóra / days of absence/thousand of worked hours 0,108 0,064 0,015 - dolgozók / employees 0,137 0,042 0,017 - szerződött partnerek/ contracted partners 0,000 0,146 0,000 összes észlelt baleseti mutató / total recordable injury rate összes észlelt baleset/millió ledolgozott munkaóra / total recordable incidents/million of worked hours 3,81 1,95 1,39 - dolgozók / employees 4,82 2,1 1,60 - szerződött partnerek / contracted partners 0,00 1,37 0,00 haláleseti index / fatality index halálos balesetek/százmillió ledolgozott munkaóra / fatal injuries/one hundred million of worked hours 0,00 0,28 0,00 - dolgozók / employees 0,00 0,35 0,00 - szerződött partnerek / contracted partners 0,00 0,00 0,00 near misses db / numbers biztonsággal kapcsolatos oktatás / training hours on safety óra / hours - felsővezetés számára / to senior managers vezetők/középvezetők számára / to managers munkatársak számára / to employees biztonsági audit / safety audits db / number n.a n.a biztonsággal kapcsolatos kiadások és beruházások / safety expenditures and investments ezer euro / thousand euro , ,06 - kiadások / expenditures % beruházások / investments % [ 24 ] [ 25 ]

16 tigáz zrt. fenntarthatósági jelentés [ emberek egészség health munkaerőgazdálkodás employment A tigáz csoport dolgozói számára az alapvető ellenőrzést jelentő munkaegészségügyi-alkalmassági vizsgálatokon túl, társaságunk több intézkedést tett a dolgozók egészségének megőrzése és védelme céljából. Ennek keretében a munkakörnyezetek vizsgálatát is elvégeztük ben a munkavállalók részére a tigáz csoport egészségügyi szűréseket biztosított (allergia, COPD, manager, és teljes vérképvizsgálat), kullancs elleni védőoltást adott a kockázatnak kitett munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozóan és influenza elleni védőoltásokat azok számára, akik igényelték. A munkavállalók részére rekreációs programokat rendezett a társaság, pl. csapatépítő programok, sportnap. egészség / health egészségügyi kockázat felmérések / health impact assessment egészségügyi szűrésen részt vett munatársak / employees included in health surveillance programmes munkavégzéssel kapcsolatban felmerült betegségek / professional illnesses reported munkaköri alkalmassági vizsgálatok / regular medical examinations related to job védőoltások száma munkavállalók számára / vaccinations to employees egy főre eső egészségügyi kiadás / per capita health expenditure* higiéniára fordított kiadások és beruházások / hygiene expenditures and investments In addition to the occupational health examinations constituting a fundamental controlling element for its employees, tigáz group has taken multiple actions to preserve and protect the health of its employees. In that context, the working environments were also reviewed. In 2012, employees were offered to take part in medical screenings (allergy screening tests, COPD chronic obstructive pulmonary disease, manager screening, complete blood tests), and the company provided them vaccination to prevent tick-caused infections in defined scope of activities, and seasonal flu vaccination on demand. Recreational programmes were organised, e.g. team building programmes, sports day. db / number fő / number db / number db / number db / number Ft ezer Ft / thousand Ft A tigáz csoport meggyőződése, hogy a jövőbeni sikerek a jelenkor humánpolitikai döntésein alapulnak. Ennek megfelelően: a humán erőforrás állományt magasan képzett munkaerő felvételével biztosítjuk, folyamatos képzéseket biztosítunk a szellemi és fizikai állomány részére, teljesítmény értékelő rendszert működtetünk, nagy hangsúlyt fektetünk a munkavállalók motiválására, évenkénti szűrővizsgálatot biztosítunk a munkavállalóink részére. A csoportnál december 31-én fő dolgozott, továbbá 4 fő az eni s.p.a. által delegált segítette a csoport munkáját. A tigáz a év folyamán folytatta a humán erőforrás mennyiségi-minőségi javítását, csoport szinten felvéve 87 fő szakképzett munkaerőt, és a tárgyidőszakban távozott a csoporttól 117 fő. Rögzítésre került a évi bérmegállapodás, az alapbérek évben átlagosan 4,87 %-kal nőttek. tigáz group strongly believes that future success is based on human reseuorce decisions of today, by: ensuring human resources by hiring highly-qualified experts, providing continuous trainings for white- and blue collar staff, operating performance assessment system, laying great emphasis on motivating employees, ensuring yearly screening tests for our employees. The group s total headcount was as at 31 December 2012 and 4 professionals delegated by eni s.p.a. assisted the group s activities. In 2012 tigáz continued the quantitative and qualitative strengthening and improvement of its human resources, hiring 87 skilled staff members, and a total of 117 employees left the group during the period under review. The wage agreement for 2012 was laid down and the basic wages increased by an average of 4.87% in *megjegyzés: az egy főre eső egészségügyi kiadásokban összevontan tüntettük fel az egészségvédelemre és az egészség megőrzésre fordított kiadásokat (pl. egészségvédelem: csapatépités, sportnap, sportház bérlet, kommunikációs nap, évvégi vacsora. Egészségmegőrzés: foglalkoztatás egészségügyi kiadások,képernyő előtti szemüveg bizosítása, kullancs és influenza elleni védőoltás, szűrővizsgálatok költsége). *note: health protection and health promotion expenditures are reported together as per capita health expenditures (for example, health protection expenditures cover the expenditures of team building, sports day, sporthouse tickets, communication day, end-of-the-year dinner; health promotion expenditures covers occupational health care, eyeglasses for employees working with VDU, vaccination to prevent tick-caused infections, seasonal flu vaccination, costs of screenings). [ 26 ] [ 27 ]

17 tigáz zrt. fenntarthatósági jelentés [ emberek munkaerőgazdálkodás / labour management foglalkoztatottak száma ( ei állapot) / employees (as of ) férfi / man nő / woman munkavállaló a foglalkoztatás típusa szerint / employees by type of contract határozatlan idejű / permanent egyenlő esélyek 2012-ben 580 fő női munkvállaló dolgozott a tigáz csoportnál (az összlétszám 37,40%-a). A 2012 év során a felvett munkavállalók 36,78%-a volt nő. A menedzseri pozíciót betöltő női munkavállalók (igazgatók, vezetők és középvezetők) aránya 2012-ben 2,32 %-ra emelkedett a évi 2,15 %-ról a tigáz csoport összlétszámához képest. equal opportunities In women worked for tigáz group (37.40% of total employees). Of the people recruited during 2012, 36.78% were women. The percentage of women holding managerial positions (senior managers and managers/supervisors) went up from 2.15% in 2011 to 2.32% in 2012 compared to the total number of employees of tigáz group. határozott idejű / fixed term teljes munakidős / full time részmunkaidős / part time felsővezetők / senior managers melyből női / of which woman vezetők, középvezetők, senior munkatársak / managers and senior staff melyből női / of which woman szellemi munkavállaló / blue collar employees melyből női / of which woman fizikai munkavállaló / workers egyenlő esélyek / equal opportunities női állandó munkavállalók / woman employees in service % 38,88 37,96 37,40 női bérelt munkavállalók / leased woman employees % 76,79 83,70 78,05 top és közép-menedzseri pozíciót betöltők közül női munkavállalók / % of woman senior and middle managers compared to total manager staff % n.a. n.a. 41,86 gyeden/gyesen lévő munkavállalók / employees on parental leave fő / number melyből női / of which woman fő gyedről/gyesről visszatérő munkavállalók / employees returning from parental leave fő melyből női / of which woman fő melyből női / of which woman év közötti munkavállaló / employees age band melyből női / of which woman év közötti munkavállaló / employees age band melyből női /of which woman év közötti munkavállaló / employees age band melyből női / of which woman év fölötti munkavállaló / employees age band over melyből női / of which woman végzettség szerint / employees by educational qualification általános iskolai végzettség / elementary school középiskolai végzettség / secondary school főiskolai végzettség / collage egyetemi végzettség / university bérelt munkavállaló / leased employees képzések A tigáz csoportnál évben képzésre 98 ezer órát fordítottunk. A képzésre vonatkozó adatok készségfejlesztő tréningekre, minőségirányítási oktatásokra, munka- és környezetvédelmi, teljesítményértékelő, informatikai oktatásokra, valamint gazdasági és nyelvi jellegű képzésekre vonatkoznak. A készségfejlesztő tréningek jelentős részét a tigáz csoport 13 fő belső trénere tartotta. A csoport továbbra is nagy hangsúlyt fektetett az e-learninges oktatásokra is. képzések / training tréningek tematika szerint (óra) / training hours by type (hours) training tigáz group devoted a total of 98 hours on training in The data on training apply to skills development training courses, quality management training, labour and environmental protection training, performance evaluation training as well as IT training courses along with economic and language training courses. The skills developement trainings were managed by 13 internal trainers. The group continued to lay particular emphasis on training through e-learning solutions. - melyből női / of which woman munkaviszony megszűnése / number of termination melyből női / of which woman HSE és minőség / HSE and quality nyelv és informatika / language and IT magatartási/kommunikációs/vállalati / conduct, communication, institutional szakmai: műszaki / professional: technical szakmai: kereskedelemi, ügyfélszolgálati / professional: commercial, CC service képzésre fordított költségek (millió Ft) / training expenditures (million Ft) 115,9 96,1 94,3 [ 28 ] [ 29 ]

18 tigáz zrt. fenntarthatósági jelentés [ emberek munkatársak bevonása A belső kommunikáció terén 2012 év során 3 alkalommal jelentettük meg a tigáz hírlap magazint (nyomtatott kivitelezésben), és az intraneten olvasható online hírportál tartalmát napi rendszerességgel frissítettük. A hírlap és a hírportál a társasági, üzleti hírek mellett a Zöld Jelzés rovat hasábjain fenntarthatósági, elsősorban környezet- és természetvédelmi, energiatakarékossági kérdéseket jártunk körbe. Ugyanebben a periodikában hívjuk fel a munkatársak figyelmét kulturális, szabadidős, természetjáró és sportprogramokra. Az intranet hírportáljának Fenntarthatóság és környezet rovatában is rendszeresen jelentetünk meg a fenti témakörökbe tartozó híreket, cikkeket. Nagy hangsúlyt fektetünk a belső kommunikáció fejlesztésére, folyamatosan tájékoztatjuk munkatársainkat az aktuális HR hírekről, illetve az egészségvédelem és egészségmegőrzés témaköréről. Munkavállalóink részére az intraneten folyamatos tájékoztatást adunk a különböző partnerekkel megkötött megállapodásokról, amelyek kedvezményes szolgáltatásokat nyújtanak kollégáink számára. (pl. pénzügyi, szabadidős szolgáltatások.) 3 éve minden évben átadásra kerül az Év Embere díj a vállalati belső szabályozás alapján. Június elsejével immáron hatodik alkalommal vette kezdetét az energiatakarékosságot célozó az eni leveszi a nyakkendőt elnevezésű kampány, melyben a tigáz is részt vett. A programhoz csatlakozó munkatársak a megfelelő munkahelyi öltözék viselését szem előtt tartva, a hivatalos alkalmak kivételével könnyedebben és szellősebben öltözködhetnek, és mellőzhetik a nyakkendő használatát. Számítások szerint a légkondicionáló berendezések működtetésének átmeneti szüneteltetésével 1 C-kal magasabb irodai hőmérsékletet tartva, az energiaszámlában közel 10% megtakarítás érthető el. Ez a rendhagyó megközelítés hozzájárulhat a hatékony energiafelhasználáshoz, jelezvén, hogy akár a legapróbb lépésekkel is nagy változások érhetők el a környezet védelmében. A kampány eredményeként az eni évente 125 család 4 évi energiafelhasználásának megfelelő mennyiségi megtakarítást ér el. involving people In the field of internal communication the inhouse corporate magazine tigáz courier was published 3 times (available in printed copies) in 2012 and the displayed information of the online newsportal of the intranet has been refreshed daily. In its Green signal column actual questions of sustainability are discussed, focusing on environment protection, nature conversation, and energy saving. In this periodical several cultural, spare-time, hiking and sporting activities are recommended to employees. In the Newsportal part of the corporate intranet news and articles of before mentioned topics are being published regularly in section Sustainabilty and environment. We put great emphasize on improvement of internal communication, providing HR news, and updated information on healthprotection and -prevention to every employees. Information on several agreements made between tigáz and other companies are published on the intranet, offering special discounts for employees (for example banking services or spare-time activities). Man-of-the year prize that has a three-year-history is awarded in every year, as it is regulated in an internal procedure. The operations eni: ties off was launched this June the sixth time, to encourage the workers to contribute to a more rational use of energy, with the participation of tigáz as well. While maintaining a style of dress appropriate to the work place, employees can choose lighter and fresher clothing, avoid the use of ties except in formal circumstances. According to calcu-lations, maintaining indoor temperatures in the company s office 1 C higher by temporarily not using air conditioning can produce a 10% saving on the energy bills. This unique concept can promote efficient energy consumption, stressing out, that even small steps can produce huge impacts in protecting the environment. As a result of the campaign eni can save as much energy in total as four-year-consumption of 125 families. munkatársak bevonása / involving people intranethez való hozzáférés / users with access to intranet fő kommunikációs napon részt vevők száma / people involved in cascade programme fő kommunikációs napon résztvevők elégedettsége (pozitív visszajelzése) a kérdőívek alapján / satisfaction of participants (positive feedback on the initiative) % 55,65 51,08 46,57 [ 30 ] [ 31 ]

19 tigáz zrt. fenntarthatósági jelentés [ környezet környezet environment Magyarországon az egészséggel, biztonsággal és környezetvédelemmel kapcsolatos kérdéseket az EU hatályos irányelvein és rendeletein alapuló jogszabályok szabályozzák. A tigáz csoport továbbra is biztosítani kívánja az eredmények fenntarthatóságát az idő függvényében, bővítve a kapcsolatokat a stakeholderekkel, javítva a társaság teljesítményét és valorizálva az immateriális javakat. környezetirányítási rendszer A tigáz csoport a tanúsított Integrált Irányítási Rendszere részeként megfelel az MSZ EN ISO 14001:2005 szabványokban szereplő követelményeknek is. A Környezet Irányítási (KIR) célok meghatározásának alapját, a környezeti hatás értékelési folyamat eredményeként létrejött környezeti hatásregiszterben azonosított jelentős környezeti tényezők képezik. Az azonosított jelentős környezeti tényezők és az azokból eredő környezeti hatások túlnyomó többségével kapcsolatban társaságunknál különböző projektek vannak folyamatban. Issues relating to health, safety and environmental protection are regulated in Hungary by legal regulations in compliance with the EU s currently effective directives and regulations. tigáz group continues to provide for the sustainability of its results over time, expanding the relations with the shareholders, improving the company s performance and by adjusting the value of the intangible assets. environmental management system As a part of its certified Integrated Management System (IMS) tigáz group fulfills requirements of MSZ EN ISO 14001:2005 system standards as well. The Environmental Management (EM) objectives are defined on the basis of important environmental factors, identified in the environmental impact register resulting from the environmental impact evaluation process. There are already projects in progress at our company in relation to the majority of the identified major environmental factors and the consequential environmental impacts. energiahatékonyság Az energiafelhasználás racionalizálása terén a tigáz csoport folytatta a korábbi években elkezdett, az energiahatékonyság növelését célzó intézkedéseket: - A társasági gépjárművek használatának további racionalizálása (üzemanyag-felhasználás csökkenés, emisszió csökkenés, valamint a biztonság növelése). A GPS rendszerrel történő ellenőrzések fokozása a hatékonyság növelésére. - Az IT eszközök fejlesztése, mely a webértekezletek tartásának elősegítése és támogatása révén, az utazások racionalizálásával jelentős környezetterhelés csökkenést eredményez. energy efficiency In the field of rationalisation of energy consumption tigáz group continued its efforts to increase energy efficiency: - Further rationalisation of the use of the company vehicles (reduction of fuel consumption, reduction of emissions, improvement of safety). Increased controls with the aid of GPS to improve efficiency. - Development of IT tools (massive alleviation of the environmental loads can be achived by enabling and supporting web conferences and rationalising travels). energia végtermékek más társaságoktól vételezve / primary energy purchased from other companies villamos energia / electricity tep 701, , ,82 földgáz / natural gas tep 2 304, , ,409 könnyű párlatok/benzinek / light oils, petrol tep 184,69 191,796 99,55 gázolaj / diesel tep 634, , ,2 bruttó energiafelhasználás / gross energy consumption tep nettó energiafelhasználás / net energy consumption tep energiahatékonysággal kapcsolatos költségek és beruházások / energy efficiency expenditures and investments ezer Ft / thousand Ft melyből költségek / expenditures melyből beruházások / investments környezet / environment HSE auditok száma / HSE audits db / number környezetvédelmi költségek és beruházások összesen / environmental expenditures and investments ezer Ft / thousand Ft 172,00 337,15 369,010 - melyből költség / of which expenditure % melyből beruházás / of which investment légköri emisszió A tigáz csoport egyik legjelentősebb környezetre gyakorolt hatása a szivárgásból eredő metán kibocsátás. A hálózat mérési különbözet felderítésével kapcsolatban, már korábban egy munkacsoport került létrehozásra, melynek többek között feladata a környezeti metán kibocsátás detektálása, a felderítési metodikák és koncepciók kidolgozása. A munkacsoport fontosabb HSE vonatkozású tevékenységei a tárgyidőszak során tovább folytatódtak: Szivárgási helyek számának csökkentése: Szivárgás felderítés, szivárgás volumen vizsgálatok folytatása (kiterjedtebb ellenőrzés, felderítések hatékonyságának növelése) A felhasználói rendszerekben a menetes kötéseknél alkalmazott lapos tömítések további vizsgálata (a leghatékonyabb tömítőanyagok felderítése, alkalmazása, követelményszerű előírás a szerződéses partnereknél) a Budapesti Műszaki egyetemmel közösen. A fejlesztett tömítés mintadarabja elfogadásra került. atmospheric emissions One of the heaviest impacts of the operations of the tigáz group results from the methane emission through leakage. A working group was set up earlier on to identify the causes of network metering differences, tasked, among other things, with detecting environmental methane emissions and with working out detection methodologies and concepts. The working group s most important HSE-related activities continued in the reviewed period: Decrease in the number of leakage places: Leakage detection, conducting leakage volume tests (more extensive checks, enhancement of the effectiveness of detection) Further inspection of the flat seals applied in the threaded joints in the user systems (to find and use the most effective sealing materials, introducing mandatory requirements for contracted partners), in collaboration with the Technical University of Budapest. The developed sample seal has been adopted. [ 32 ] [ 33 ]

20 tigáz zrt. fenntarthatósági jelentés [ környezet Szivárgási helyeken kiáramló elszivárgó mennyiség csökkentése, az üzemnyomás csökkentésével. A jelenleg a metán emisszióra használt EUROGAZ- MARCOGAZ által kidolgozott számítási metodika további átdolgozása és specifikálása a tigáz-dso kft. elosztási területére, összhangban az eni követelményekkel. energia végtermékek más társaságoktól vételezve / primary energy purchased from other companies gázvezeték hossza / length of pipeline km a másodlagos hálózaton elosztott mennyiség / distributed gas on secondary network Mm , , ,8 CO kibocsátás / CO emissions t 9 10,24 9,096 CO 2 kibocsátás / CO 2 emissions t , ,8 NOx kibocsátás / NOx emissions t 5 3,57 3,923 CH4 kibocsátás / methane emissions t , ,39 légköri kibocsátással kapcsolatos költségek és beruházások / athmospheric emissions expenditures and investments ezer euro / thousand euro melyből költségek / of which expenditures melyből beruházások / of which investments vízgazdálkodás A tigáz csoport tevékenysége során technológiai célú vízfelhasználás nem történik. Az alábbiakban feltüntetett adatok a telephelyek üzemeltetéséhez kapcsolódó (pl. szociális helységek) felhasználások. A tigáz csoport minden telephelye a közcsatorna hálózatba van bekötve, a keletkező szennyvíz kommunális jellegű. The quantity of leaking out at leakage points was reduced as a result of the reduction of the operating pressure. Further adjustments to and specification of the calculation methodology worked out by EUROGAZ-MARCOGAZ and used at present for methane emissions, for tigáz-dso kft s distribution area, according to eni requirements. water management In the activity of tigáz group water use for technological purpose doesn t occure. Data detailed below connetced to operation of sites (for example water use of social rooms). Every sites of tigáz group are connected to public sewerage systems, resulted communal waste water solely. hulladékkezelés A hulladékkezelés érdekében a tigáz csoport folytatta a korábbi években elkezdett, a keletkező hulladék mennyiségének csökkentését valamint az újrahasznosítás mértékének növelését célzó intézkedéseket: Irodai szelektív hulladékgyűjtési rendszer további működtetése. A társasági irodai papírfelhasználás csökkentése érdekében az elektronikus dokumentumkezelés, valamint a nyomtatópark további modernizálása. Teljes körű kiterjesztésre került az elektronikus dokumentumkezelő (DMS) rendszer. waste management In the field of waste management tigáz group continued its efforts so further reduction for waste and increase of the recycling ratio can be achieved. Development and introduction of selective office waste collection system. Expanding the scope of electronic document management and further modernisation of the printer park to reduce the company s office stationery consumption. An electronic document management system (DMS) was fully implemented within the organisation. energia végtermékek más társaságoktól vételezve / primary energy purchased from other companies veszélyes hulladék / hazardous waste kg 4,875 37,887 15,578 nem veszélyes hulladék / non-hazardous waste kg 1 350, , ,12 települési (kommunális hulladék) / municipal waste m hulladékgyűjtő épületek száma / number of refuse collection buildings db / number hulladékkezeléssel kapcsolatos költségek és beruházások / waste management expenditures and investments ezer euro / thousand euro melyből költségek / of which expenditures melyből beruházások / of which investments vízgazdálkodás / water management vízfelhasználás / water use em 3 /thousand cm 20,273 22,664 13,279 szennyvízkibocsátás / waste water discharge em 3 /thousand cm 20,273 22,664 13,279 [ 34 ] [ 35 ]

Felvesszük a ritmusát!

Felvesszük a ritmusát! Sikerre hangolva! A gázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény az Önök számára is megteremtette a szabad földgázkereskedő választás lehetőségét. Ha sokallják vállalkozásuk energia költségeit, vagy nincsenek

Részletesebben

Skills Development at the National University of Public Service

Skills Development at the National University of Public Service Skills Development at the National University of Public Service Presented by Ágnes Jenei National University of Public Service Faculty of Public Administration Public Ethics and Communication 13. 12. 2013

Részletesebben

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary Decision where Process Based OpRisk Management made the difference Norbert Kozma Head of Operational Risk Control Erste Bank Hungary About Erste Group 2010. 09. 30. 2 Erste Bank Hungary Erste Group entered

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP4: Deliverable 4.5 Development of voluntary qualification system Quality label system 1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS

Részletesebben

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market 24th October, 2005 Budapest, Hungary Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok With Equal Opportunities on the Labour Market Equal Opportunities for the Roma Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok The government

Részletesebben

ÉRTÉKEINK: Magas minőség és megbízható alapanyagok. Hatékony és rugalmas gyártás

ÉRTÉKEINK: Magas minőség és megbízható alapanyagok. Hatékony és rugalmas gyártás BEMUTATKOZÁS Cégünk, a Sragner & Sragner Kft. már több mint 15 éve egyike Magyarország vezető irodabútor gyártó és forgalmazó vállalkozásainak. Nagy tapasztalattal rendelkezünk teljes beruházások és belsőépítészeti

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. A MinDig TV a legdinamikusabban bıvülı televíziós szolgáltatás Magyarországon 2011 elsı öt hónapjában - A MinDig TV Extra a vezeték nélküli digitális televíziós

Részletesebben

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés WHO ~ HRH Millenium Development Goals (Achieving the health related

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya deputy general director Leonardo Partnerships S.O.S. project coordinator Leonardo

Részletesebben

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice FEHÉR Miklós Zoltán Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Európai Uniós Jogi Főosztály Ministry of Public

Részletesebben

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder Expertising Governance for Transfrontier Conurbations Ister-Granum EGTC Istvan FERENCSIK Project manager The Local Action Plans to improve project partners crossborder governance «EGTC» URBACT Final conference

Részletesebben

FOLYAMATMÉRNÖK FRÖCCSÖNTÉSI TERÜLETRE

FOLYAMATMÉRNÖK FRÖCCSÖNTÉSI TERÜLETRE A Delphi Connection Systems Hungary Kft. autóipari csatlakozókat gyártó vállalat. A termelést Tatabányán 2000 januárjában indítottuk be és folyamatos fejlesztések révén jelenleg az ipari park egyik legnagyobb

Részletesebben

Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between

Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám:. Adószám: mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) másrészről pedig a concluded by and between Company

Részletesebben

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092)

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) www.zoolog.hu Dr. Dombos Miklós Tudományos főmunkatárs MTA ATK TAKI Innovative Real-time Monitoring and Pest control

Részletesebben

DG(SANCO)/2012-6290-MR

DG(SANCO)/2012-6290-MR 1 Ensure official controls of food contaminants across the whole food chain in order to monitor the compliance with the requirements of Regulation (EC) No 1881/2006 in all food establishments, including

Részletesebben

Felnőttképzés Európában

Felnőttképzés Európában Felnőttképzés Európában Nincs szükség annyi diplomásra, amennyit képeznek Helyettük szakképzett emberekre lenne kereslet Az itthon OKJ-s képzés európai hagyományában két vonal érvényesül: - dán - német

Részletesebben

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form 1 A Future Vision pilot célja a Future Vision Plan (Jövőkép terv) egyszerűsített támogatási modelljének tesztelése, és a Rotaristák részvételének növelése a segélyezési folyamatokban. A teszt során a districteknek

Részletesebben

építészet & design ipari alkalmazás teherautó felépítmény

építészet & design ipari alkalmazás teherautó felépítmény A Design-Composit egy kompozitpaneleket gyártó vállalat, mely teherautó felépítményekhez, az építészet számára és design termékekhez készít paneleket. We are an innovative manufacturer of composite panels

Részletesebben

A Continental Automotive Hungary beszállítói stratégiája Beszállítók kiválasztása és fejlesztése helyben és globálisan

A Continental Automotive Hungary beszállítói stratégiája Beszállítók kiválasztása és fejlesztése helyben és globálisan A Continental Automotive Hungary beszállítói stratégiája Beszállítók kiválasztása és fejlesztése helyben és globálisan Business Unit Passive Safety & Sensorics Continental Corporation A Continental világszerte

Részletesebben

NEWSLETTER Internal audit. HÍRLEVÉL Belső ellenőrzés. - A globalizáció hatása, nemzetközi konszernek és a belső ellenőrzés kapcsolata

NEWSLETTER Internal audit. HÍRLEVÉL Belső ellenőrzés. - A globalizáció hatása, nemzetközi konszernek és a belső ellenőrzés kapcsolata HÍRLEVÉL Belső ellenőrzés - A globalizáció hatása, nemzetközi konszernek és a belső ellenőrzés kapcsolata NEWSLETTER Internal audit - Effect of globalization, relationship of international concerns and

Részletesebben

Madách Trade Center Bt. 1075 Budapest, Madách I. út 13-14. T (+36 1) 268 1900, (+36 1) 268 1901 F (+36 1) 269 6684 www.madachtrade.

Madách Trade Center Bt. 1075 Budapest, Madách I. út 13-14. T (+36 1) 268 1900, (+36 1) 268 1901 F (+36 1) 269 6684 www.madachtrade. Madách Trade Center Bt. 1075 Budapest, Madách I. út 13-14. T (+36 1) 268 1900, (+36 1) 268 1901 F (+36 1) 269 6684 www.madachtrade.hu info@madachtrade.hu bemutatkozás Bemutatkozás A Madách Trade Center

Részletesebben

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW TOURNAMENT DRAW WOMAN KATA TOURNAMENT DRAW WOMAN 55 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN 65 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN +65 KG Minôségi termékeink Világbajnok csomagolásban! World Champion in packaging! Valdor Darfresh

Részletesebben

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership III. Bajai Gabona Partnerség Előadó:Nagy László, a Bajai OKK Kft. ügyvezetője 2011. Június 16. III. Baja Grain Partnership Presenter: László Nagy, managing director of Baja Public Port Ltd. 16th June,

Részletesebben

Portfolió menedzsment folyamatok bevezetése Kontra József ERSTE Bank Projekt Portfolió Menedzsment Iroda

Portfolió menedzsment folyamatok bevezetése Kontra József ERSTE Bank Projekt Portfolió Menedzsment Iroda Portfolió menedzsment folyamatok bevezetése Kontra József ERSTE Bank Projekt Portfolió Menedzsment Iroda 18. Projektmenedzsment Fórum Budapest, 2015. április 9. Pár szó az ERSTE gyökereiről Alapítva: 1819.

Részletesebben

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian PERSONAL INFORMATION Dr. János Szlávik 3300 Eger, Tompa Mihály u. 8. +36-36-520-400/3082 +36-30-4365-541 szlavik@ektf.hu www.gti.ektf.hu Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian WORK

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Partnervárosi együttmőködés aláírása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. június 27-i ÜLÉSÉRE

Részletesebben

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23.

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted Safe Harbor Statement The following is intended

Részletesebben

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30. Irodalomjegyzék ENSZ (hivatalos) dokumentumok Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.} Polgári és Politikai Jogok Egyezségokmánya

Részletesebben

Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal

Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal ELOECMSzakmai Kongresszus2013 Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal Kovács Eszter Kovacs.eszter@pentatrade.hu Projekt bemutatása A Cég Cégcsoport Éves árbevétel 140 mrd FT > 5 500 dolgozó ( 1 000 fı

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

Climate action, environment, resource efficiency and raw materials

Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Tóth Orsolya NCP NIH, Külkapcsolatok Főosztálya 2014. február 11. Célok Erőforrás-hatékony, éghajlatváltozásnak ellenálló gazdaság és

Részletesebben

az Elnök üzenete message from the Chairman

az Elnök üzenete message from the Chairman Fenntarthatósági jelentés / Sustainability Report 2011 az Elnök üzenete message from the Chairman A fenntartható működés egyet jelent azzal, hogy értéket teremtünk az érdekelt felek számára és oly módon

Részletesebben

Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás

Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás Mi a marketing? Piacelemzés A piacelemzés beazonosítja a piacot ahhoz, hogy pozicionálni tudják a saját üzletüket, ahhoz, hogy részesedjenek

Részletesebben

az Elnök üzenete message from the Chairman

az Elnök üzenete message from the Chairman Fenntarthatósági jelentés / Sustainability Report 2011 az Elnök üzenete message from the Chairman A fenntartható működés egyet jelent azzal, hogy értéket teremtünk az érdekelt felek számára és oly módon

Részletesebben

program 1. nap / 1st day (április 15. / 15 april)

program 1. nap / 1st day (április 15. / 15 april) 1. nap / 1st day (április 15. / 15 april) 9:45 Dr. Király Mária a Ringier Axel Springer Magyarország COO-jának és Maróy Krisztina a Digital Media Campus vezetőjének nyitóbeszéde / Welcome by Dr. Mária

Részletesebben

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő The role of volunteer firefighter organizations, municipality and facility firefighter departments in the unified disaster management system of Hungary Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági

Részletesebben

OLYMPICS! SUMMER CAMP

OLYMPICS! SUMMER CAMP OLYMPICS! SUMMER CAMP YOUNG BUSINESS CAMP 3D DESIGN CAMP OLYMPICS SUMMER CAMP 20 24 JUNE AND 27 JUNE 1 JULY AGE: 6-14 Our ESB native-speaking teachers will provide a strong English learning content throughout

Részletesebben

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8.

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8. KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2014. július 8. A KELER KSZF a nem-pénzügyi klíringtagjaitól, és az energiapiaci alklíringtagjaitól a KELER KSZF Általános Üzletszabályzata szerinti

Részletesebben

A controlling és az értékelemzés összekapcsolása, különös tekintettel a felsőoktatási és a gyakorlati alkalmazhatóságra

A controlling és az értékelemzés összekapcsolása, különös tekintettel a felsőoktatási és a gyakorlati alkalmazhatóságra A controlling és az értékelemzés összekapcsolása, különös tekintettel a felsőoktatási és a gyakorlati alkalmazhatóságra Dr. Szóka Károly Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Egyetemi docens

Részletesebben

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter.

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter. Cloud computing Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. 1/24/2011 1/24/2011 Cloud computing 2 Cloud definició A cloud vagy felhő egy platform vagy infrastruktúra Az alkalmazások és szolgáltatások végrehajtására

Részletesebben

WP2: Deliverable 2.1

WP2: Deliverable 2.1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP2: Deliverable 2.1 European benchmark study on mutual recognition Q-BICON PROJECT INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD

Részletesebben

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens A KKV-k Informatikai Infrastruktúrájának vizsgálata a Visegrádi országokban The Analysis Of The IT Infrastructure Among SMEs In The Visegrád Group Of Countries Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens MultiScience

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences. AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer

UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences. AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer DOI azonosító: 10.17625/NKE.2013.021 UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer LAW ENFORCEMENT AND NATIONAL SECURITY CHALLENGES POSED BY

Részletesebben

Márkaépítés a YouTube-on

Márkaépítés a YouTube-on Márkaépítés a YouTube-on Tv+ Adj hozzá YouTube-ot, Google Ground, 2016 Március 7. Bíró Pál, Google - YouTube 9,000,000 INTERNETTEL BÍRÓ ESZKÖZÖK VOLUMENE GLOBÁLISAN WEARABLES OKOS TV 8,000,000 7,000,000

Részletesebben

Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat

Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat MI AZ A TAX FREE? WHAT IS TAX FREE SHOPPING? Tax free, vagyis ÁFA mentes vásárláskor a vásárló a termék ÁFA tartalmának jelentős részét visszaigényelheti.

Részletesebben

Vision & Values. Jövôképünk & Értékeink. Team-munka és vezetési irányelvek. Code of Teamwork and Leadership

Vision & Values. Jövôképünk & Értékeink. Team-munka és vezetési irányelvek. Code of Teamwork and Leadership Vision & Values Jövôképünk & Értékeink Team-munka és vezetési irányelvek Code of Teamwork and Leadership Team-munka és vezetési irányelvek Jövôképünk & Értékeink címen ismert normáink szabják meg a vállalaton

Részletesebben

IP/09/473. Brüsszel, 2009. március 25

IP/09/473. Brüsszel, 2009. március 25 IP/09/473 Brüsszel, 2009. március 25 A mobiltelefon-használat nő, míg a fogyasztói árak csökkennek: a Bizottság jelentése szerint az európai távközlési ágazat ellenáll a gazdasági lassulásnak 2008-ban

Részletesebben

ELOECMSzakmai Kongresszus2013

ELOECMSzakmai Kongresszus2013 ELOECMSzakmai Kongresszus2013 Keynote Horváth Szilvia Ügyvezető s.horvath@elo.com Cégünk rövid bemutatása 1871 Louis Leitz megalapítja első vállalatát 1995 Az első elektronikus Leitz dokumentumkezelő (ELOoffice)

Részletesebben

Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015. Tatár Balázs

Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015. Tatár Balázs Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015 Tatár Balázs Üzletfejlesztés vezető / Business Development Manager Rendszerhasználói Tájékoztató Nap, 2015. szeptember

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX Fizikai Futures (PhF) / HUPX Physical Futures (PhF) Iktatási szám / Notice #: HUPX-MN-PhF-2015-0003 Dátum / Of: 20/04/2015 Tárgy / Subject: Hatályos díjszabás és kedvezmények

Részletesebben

Cloud computing Dr. Bakonyi Péter.

Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. 1/24/2011 Cloud computing 1/24/2011 Cloud computing 2 Cloud definició A cloud vagy felhő egy platform vagy infrastruktúra Az alkalmazások és szolgáltatások végrehajtására

Részletesebben

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting Currency is Hungarian Forint (HUF). 1 EUR 310 HUF, 1000 HUF 3.20 EUR. Climate is continental, which means cold and dry in February

Részletesebben

LEANPÓKER MI ÍGY CSINÁLJUK!

LEANPÓKER MI ÍGY CSINÁLJUK! LEANPÓKER MI ÍGY CSINÁLJUK! 1 HOGYAN VERJÜNK EGY FULL HOUSE-T? Mátó Melinda & Papp Csilla Robert Bosch Power Tool Kft. 2 ELA Award 2015 EREDMÉNYEINK: +34% PRODUKTIVITÁS: SZABAD TERÜLET: 1000m 2 SOR MÉRET:

Részletesebben

Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Platform. Adam Vas MD PhD Platform Leader

Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Platform. Adam Vas MD PhD Platform Leader Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Adam Vas MD PhD Leader The beginning The National Research and Technology Office launches its initiative with the title: Support

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

ó Ú ő ó ó ó ö ó ó ő ö ó ö ö ő ö ó ö ö ö ö ó ó ó ó ó ö ó ó ó ó Ú ö ö ó ó Ú ú ó ó ö ó Ű ő ó ó ó ő ó ó ó ó ö ó ó ó ö ő ö ó ó ó Ú ó ó ö ó ö ó ö ő ó ó ó ó Ú ö ö ő ő ó ó ö ö ó ö ó ó ó ö ö ő ö Ú ó ó ó ü ú ú ű

Részletesebben

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére.

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére. Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy vita feladatban vesz részt a

Részletesebben

GYÁRTÓ VÁLLALAT VEVŐI AUDITJA

GYÁRTÓ VÁLLALAT VEVŐI AUDITJA GYÁRTÓ VÁLLALAT VEVŐI AUDITJA MORAUSZKI Kinga posztgraduális képzésben résztvevő hallgató Debreceni Egyetem, ATC Műszaki Főiskolai Kar Műszaki Menedzsment és Vállalkozási Tanszék 4028 Debrecen, Ótemető

Részletesebben

- tools. Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros. 12.12.2008, Győr

- tools. Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros. 12.12.2008, Győr Enrichment of a(n existing) Curriculum by adopting TICKLE - tools Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros 12.12.2008, Győr First steps of enrichment 1. Give a short review of the main features of

Részletesebben

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Vezetői összefoglaló Európai Egészségügyi Menedzsment Társaság. április Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség

Részletesebben

Cégismertető. About us

Cégismertető. About us Cégismertető A Tűzőrség Kft. 2008.ban alakult Orosházán. Azzal az alapvető céllal jött létre, hogy partnereink európai színvonalú termékekhez és szolgáltatásokhoz jussanak, a kedvező lehetőségek kihasználásával,

Részletesebben

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE EVALUATION OF STUDENT QUESTIONNAIRE AND TEST Daragó László, Dinyáné Szabó Marianna, Sára Zoltán, Jávor András Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Informatikai Fejlesztő

Részletesebben

A Lean Beszállító fejlesztés tapasztalatai a Knorr Bremse-nél

A Lean Beszállító fejlesztés tapasztalatai a Knorr Bremse-nél A Lean Beszállító fejlesztés tapasztalatai a Knorr Bremse-nél Magyar Minőséghét Konferencia 206 Május 3. Lantos Gábor Lean Beszállító fejlesztés tapasztalatai a Knorr Bremse-nél Continuous mprovement Program

Részletesebben

Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders

Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders Cut-Off Time for Payment Orders, Incoming Payments And Fulfilment Orders Effective from 1 st of January 2016 1 Cut-off times for the receipt of payment orders for same-day processing: On every business

Részletesebben

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné Utolsó frissítés / Last update: 2016. február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné TARTALOM / Contents BEVEZETŐ / Introduction... 2 FELNŐTT TAGBÉLYEGEK / Adult membership stamps... 3 IFJÚSÁGI TAGBÉLYEGEK

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE szeptember / September 2007

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE szeptember / September 2007 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány HUNGARY - Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány (Blue booklet form or card format issued for permanent residents - from 1 January 2000 a new card format has been introduced and issued)

Részletesebben

Move into a modern warehouse today+

Move into a modern warehouse today+ Goodman Kecskemét Logistics Centre For lease: 25,259 sqm of logistics space Move into a modern warehouse today Goodman Kecskeméti Logisztikai Központ 6000 Kecskemét, Fuvar u. 1. Goodman Kecskemét Logistics

Részletesebben

VÁROSI KÖZLEKEDÉSMENEDZSMENT INTEGRÁLT TELEMATIKAI RENDSZERREL. Abstract

VÁROSI KÖZLEKEDÉSMENEDZSMENT INTEGRÁLT TELEMATIKAI RENDSZERREL. Abstract Csiszár Csaba Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Közlekedésüzemi Tanszék 1111 Budapest Bertalan Lajos u. 2. 618.sz. csiszar@kku.bme.hu Tel.: (1) 463-19-26 Fax: (1) 463-32-69

Részletesebben

Smart City strategy in Hungary

Smart City strategy in Hungary Smart City strategy in Hungary Dr. Kálmán Kovács Director, Federated Innovation and Knowledge Centre of Budapest University of Technology, Hungary 9th IT STAR, Warsawa, 8-9 October 2015 Topic I - National

Részletesebben

Performance Modeling of Intelligent Car Parking Systems

Performance Modeling of Intelligent Car Parking Systems Performance Modeling of Intelligent Car Parking Systems Károly Farkas Gábor Horváth András Mészáros Miklós Telek Technical University of Budapest, Hungary EPEW 2014, Florence, Italy Outline Intelligent

Részletesebben

A PR múltja, jelene, jövője

A PR múltja, jelene, jövője A PR múltja, jelene, jövője Barát Tamás Főiskolai Adjunktus A CERP Főtitkára Szemelvények a PR történetéből Régi mesterség, az évezredek során sok neve volt. hopp, vagy ceremónia mester 1622 - XV. Gergely

Részletesebben

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ: A formanyomtatványon a munkavállaló a személyes adatainak módosítását kezdeményezheti.

Részletesebben

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához 1. Name, legal form and address of company Társaság neve, címe,

Részletesebben

ÉLETCIKLUS SZEMLÉLET ÉS ÖKOINNOVÁCIÓ A NEMZETKÖZI GYAKORLATBAN. Buday-Malik Adrienn, 2014.12.02, Miskolc

ÉLETCIKLUS SZEMLÉLET ÉS ÖKOINNOVÁCIÓ A NEMZETKÖZI GYAKORLATBAN. Buday-Malik Adrienn, 2014.12.02, Miskolc ÉLETCIKLUS SZEMLÉLET ÉS ÖKOINNOVÁCIÓ A NEMZETKÖZI GYAKORLATBAN Buday-Malik Adrienn, 2014.12.02, Miskolc RÖVIDEN - LCA ÉS ÖKOINNOVÁCIÓ EURÓPÁBAN - NEMZETKÖZI PROGRAM-LEHETŐSÉGEK - JÓ GYAKORLATOK partnerségben

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX DAM Másnapi Aukció / HUPX DAM Day-Ahead Auction Iktatási szám / Notice #: Dátum / Of: 18/11/2014 HUPX-MN-DAM-2014-0023 Tárgy / Subject: Változások a HUPX másnapi piac

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el.

T Á J É K O Z T A T Ó. A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el. T Á J É K O Z T A T Ó A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el. A Nyomtatványkitöltő programok fület választva a megjelenő

Részletesebben

Eco-innovation in Észak- Alföld Region (focusing on energy) ENEREA Észak-Alföld Regional Energy Agency

Eco-innovation in Észak- Alföld Region (focusing on energy) ENEREA Észak-Alföld Regional Energy Agency Eco-innovation in Észak- Alföld Region (focusing on energy) ENEREA Észak-Alföld Regional Energy Agency Gábor Vámosi Managing director Establishment of our Agency Established by the support of Intelligent

Részletesebben

az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk.

az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk. Fenntarthatósági jelentés / Sustainability Report 2010 az Elnök üzenete Az Eni történetének és kultúrájának mindig meghatározó részét képezte a fenntarthatóság. Ez a hajtóereje a folyamatos haladásnak,

Részletesebben

Office Campus Budapest Building - épület A, B, C, D [office & service]

Office Campus Budapest Building - épület A, B, C, D [office & service] Office Campus Budapest Building - épület A, B, C, D [office & service] The first 4 buildings [office & service] - Az első négy épület Mester út A B Building A, B Completion in 2007 A, B épület Befejezés:

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

A SYMBI projekt általános bemutatása

A SYMBI projekt általános bemutatása A SYMBI projekt általános bemutatása Kalcsú Zoltán Projektmenedzser zoltan.kalcsu@pannonnovum.hu Regionális Stakeholder Csoportülés, Győr, 2016.09.08 SYMBI proposal Industrial Symbiosis for Regional Sustainable

Részletesebben

Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10

Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10 Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10 Éva Mihácsy National Association of Environmental and Nature Conservation Training Centres (KOKOSZ) Project assistant 15th May 2015 Gödöllő Sky-high schoolroom,

Részletesebben

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary László Szemethy, Róbert Lehoczki, Krisztián Katona, Norbert Bleier, Sándor Csányi www.vmi.szie.hu Background and importance large herbivores are overpopulated

Részletesebben

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Napirend ITIL rövid áttekintés ITIL komponensek megvalósítása ZENworks segítségével

Részletesebben

The right environment for your business+

The right environment for your business+ Goodman Kecskemét Logistics Centre (Building 4) 7,523 sqm production or warehouse space The right environment for your business+ Goodman Kecskeméti Logisztikai Központ 6000 Kecskemét, Fuvar u. 1. Goodman

Részletesebben

DANS és Narcis. Burmeister Erzsébet. HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13.

DANS és Narcis. Burmeister Erzsébet. HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13. DANS és Narcis Burmeister Erzsébet HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13. DANS DANS (Data Archiving and Network Services) http://www.dans.knaw.nl Kutatási adatok archiválása a saját fejlesztésű EASY

Részletesebben

HBONE+ projekt - campus best practices

HBONE+ projekt - campus best practices HBONE+ projekt - campus best practices 2011. Június 9. Mohácsi János NIIF Intézet A slide-ok GN3 projekt NA3T4 munkacsoportjának vezetőjétől Gunnar Bøe-től származnak a TNC2011 konferencián elhangzott

Részletesebben

USER MANUAL Guest user

USER MANUAL Guest user USER MANUAL Guest user 1 Welcome in Kutatótér (Researchroom) Top menu 1. Click on it and the left side menu will pop up 2. With the slider you can make left side menu visible 3. Font side: enlarging font

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ EVK SZAKKOLLÉGIUM. BESZÁMOLÓ: A 2014/2015 A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány pályázatára 2014/2015-ÖS TANÉV

SZAKMAI BESZÁMOLÓ EVK SZAKKOLLÉGIUM. BESZÁMOLÓ: A 2014/2015 A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány pályázatára 2014/2015-ÖS TANÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓ EVK SZAKKOLLÉGIUM BESZÁMOLÓ: A 2014/2015 A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány pályázatára 2014/2015-ÖS TANÉV 1 Tőzsdekurzus A kurzus fókuszában - az elméleti bevezetőt követően

Részletesebben

COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN. Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market.

COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN. Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market. COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market. Using a questionnaire, we determined the nature and strength

Részletesebben

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE október / October 2008

AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE október / October 2008 AZ ÁFSZ ADATAINAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA SUMMARY REPORT OF THE HUNGARIAN PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE Kategóriák / Categories Létszám, fő Number of képest / Changes compared to previous Változás az előző

Részletesebben

2014. üzleti évben futó pályázatok Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft.

2014. üzleti évben futó pályázatok Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. üzleti évben futó pályázatok Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. Sor szám Projekt témája/címe Futamidő Összköltségvetés - Bay Kft. Pályázati program 1. 2. 3. 4. Fáradt olajok és hulladékká vált szénhidrogén-

Részletesebben

A HUEDU OpenLab iskolai alkalmazáscsomag Kovács Lajos

A HUEDU OpenLab iskolai alkalmazáscsomag Kovács Lajos A HUEDU OpenLab iskolai alkalmazáscsomag Kovács Lajos Rendszermérnök kovacs.lajos@npsh.hu A HUEDU program háttere 2 2009: 3 éves megállapodás az NFM és a Novell között --» 2012: keretszerződés meghosszabbítása

Részletesebben