az Elnök üzenete message from the Chairman

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "az Elnök üzenete message from the Chairman"

Átírás

1 Fenntarthatósági jelentés / Sustainability Report 2011

2 az Elnök üzenete message from the Chairman A fenntartható működés egyet jelent azzal, hogy értéket teremtünk az érdekelt felek számára és oly módon használjuk az erőforrásainkat, hogy azzal nem lehetetlenítjük el a következő generációk jövőjét, tiszteletben tartva az egyént, a környezetet és a társadalmat, mint komplex egységet. Elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy beruházásokkal, szaktudással és technológiával megbízható és fenntartható energiát szolgáltassunk, mely a társadalmi és gazdasági fejlődés igazi hajtóereje lehet. Tevékenységünkkel hozzájárulunk a működési területünk fenntartható fejlődéséhez, lehetőségeket teremtve az emberek és helyi vállalkozások számára. Az energia fontos szerepet tölt be mindannyiunk életében. Biztosak vagyunk abban, hogy egy olyan jelentős energiaipari társaság számára, mint a tigáz a működés kulcsa abban rejlik, hogy képesek vagyunk szavahihető kapcsolatot kiépíteni a társadalommal, melyet munkatársaink és a vevőink képviselnek számunkra, a működési területünk közösségeivel és országával, tudván, hogy hozzáadott érték csak párbeszéd és a közös célok útján hozható létre. Mindezen elvek szellemében a múlt évben elindított kezdeményezéseket 2011-ben is folytattuk, továbbá számos új lépést tettünk a fenntarthatóság érdekében, melyekről ezen jelentés keretében számolunk be. Operating sustainably means creating value for stakeholders and using resources in such a way as to avoid compromising the needs of future generations, respecting the individual, the environment and society as a whole. We are committed to provide investment, expertise and technologies to make energy reliable and sustainable, a real driving force for social and economic development. Through our activities we contribute to the sustainable development of our operating area, creating opportunities for people and local businesses. Energy plays a crucial role in everyone s life. We are aware that the key to operate, for a major energy company like tigáz, is in the ability to build a trustworthy relationship with the society, represented by our people and customers, the hosting communities and the Country we operate in. We are aware that dialogue and shared objectives are the only way to create reciprocal value. According to these principles we went on with last year projects in 2011 as well, and made several new steps towards sustainable future of which we give account in this report. Dott. Cesare Cuniberto elnök / Chairman

3 a TIGÁZ tevékenysége / activity of TIGÁZ energia a fejlődésért / energy for development a kapcsolatokban rejlő érték / the value of relationships 7 kapcsolatrendszer / the system of relations 7 kapcsolattartás / managing relations 7 kapcsolat a területekkel / the relations with territory 8 kapcsolat a beszállítókkal / relations with suppliers 8 kapcsolat oktatási intézményekkel / relations with educational institutions 8 kapcsolat vevőkkel és fogyasztókkal / relations with customers and consumers 9 fenntarthatósági szempontok előtérbe helyezése a vevők és fogyasztók számára / enhancing sustainability for customers and consumers 9 az energiahatékonyság és a felelős magatartás elterjedésének támogatása / the promotion of energy efficiency and responsible behaviors 10 kapcsolat fogyasztóvédelmi egyesülésekkel / relations with Consumer Associations 13 fenntarthatóság menedzsment / managing sustainability fenntarthatóság: az elvektől az üzleti folyamatokig / sustainability: from principles to business processes 14 Corporate governance rendszer / Corporate Governance system 15 Az Igazgatóság: centralitás, hatáskörök és meghatalmazások / Board of Directors: centralization, powers and authorizations 15 Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság létszáma / Number of members in the Board of Directors and the Supervisory Board 16 Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tevékenysége / Activities of the Board of Directors and the Supervisory Board 16 A stakeholderek (érdekelt felek) szerepe és a korrekt viselkedés / The role of stakeholders (the interested parties) and fairness 16 emberek / people 17 biztonság / safety 17 egészség / health 18 a humán tőke értéke / the value of intellectual capital 19 környezet / environment 21 légköri kibocsátások / atmospheric emissions 22

4 a TIGÁZ tevékenysége / activity of TIGÁZ Magyarország egyik legjelentősebb gázipari szereplője a TIGÁZ, egyben elismert tagja az Eninek, a világ egyik legnagyobb energiaipari vállalatának, mely jelentős piaci részesedéssel rendelkezik az olaj- és földgáz kitermelés, szállítás, értékesítés terén. A TIGÁZ története 1925-ben Hajdúszoboszlón kezdődött, amikor a termálvízkutatással felszínre tört földgázt kezdetben villamos áram termelésre és vasúti kocsik világítására hasznosították, később pedig palackokba sűrítve értékesítették. Napjainkban a TIGÁZ Csoporthoz tartozó TIGÁZ-DSO Kft. már több mint kilométer hosszú elosztóhálózaton és csatlakozóvezetéken keresztül látja el a hazai lakossági, üzleti és ipari fogyasztók jelentős hányadát földgázzal. Ez magyarországi településen fogyasztó gázszükségletének kielégítését jelenti. A TIGÁZ Zrt. tizenegy megyében Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom- Esztergom, Nógrád, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg valamint Budapesten végez földgáz egyetemes szolgáltatói tevékenységet. A TIGÁZ Zrt. az egyetemes szolgáltatói, valamint a szabadpiaci kereskedelmi tevékenységet látja el, jelenlegi stratégiájának középpontjában a szabad piacon való működés képességének javítása áll, hogy minél jobb szolgáltatásokat tudjon nyújtani, minél kedvezőbb áron, egyre rugalmasabb szerződéses feltételeken keresztül. TIGÁZ is one of the most significant player of the Hungarian gas industry, and it is a recognised member of Eni, a major integrated energy company, committed to growth in the activities of finding, producing, transporting, transforming and marketing oil and gas. TIGÁZ history began in 1925 at Hajdúszoboszló, when wells were drilled for discovering thermal water reservoirs and natural gas came to the surface, which was first used for power generation and lighting in railway wagons, and later sold as comprised gas in cylinders. Presently TIGÁZ-DSO Kft. being part of TIGÁZ Group supplies gas for considerable proportion of the Hungarian residential, business and industrial segment through its more than kilometre long distribution network and connecting pipelines. This implies cities and villages in Hungary, and thus TIGÁZ-DSO Kft. supplies gas to consumers. TIGÁZ operates in 11 counties - Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom- Esztergom, Nógrád, Pest and Szabolcs-Szatmár-Bereg and in Budapest, pursuing natural gas universal service. TIGÁZ Zrt. is operating as the universal service provider and also as the free market. The company s current strategy is focusing onto improving the efficiency in the free market operations in order that we can deliver as good as possible services and as low as possible prices, and under more flexible contractual terms and conditions. [ 4 ]

5 A gázszolgáltatáshoz kapcsolódó összes földgázelosztási tevékenységet a 100%-ban TIGÁZ Zrt. tulajdonban álló TIGÁZ-DSO Kft. végzi. A TIGÁZ-DSO Kft. legfontosabb feladata, hogy a kereskedelmi és egyetemes szolgáltatói engedélyeseken keresztül a felhasználók biztonságos ellátása érdekében a gázhálózatot működtesse, az igényelt fejlesztéseket és korszerűsítéseket, valamint a szükséges karbantartásokat és az üzemzavar-elhárítást elvégezze. A TIGÁZ-DSO Kft. elkötelezett az általa üzemeltetett eszközvagyon hatékony működtetésében. A hálózati veszteségek csökkentésére a már befejezett mérőcsere programot követően a technológiai veszteségek minimalizálására és a szabálytalan vételezések visszaszorítására törekszik. A technológiai veszteségek kapcsán olyan beruházási és üzemeltetési akciókat dolgoztak ki a TIGÁZ-DSO szakemberei, melyek középtávon az eddig kevéssé befolyásolhatónak gondolt veszteségeket is kimutatható mértékben csökkentik. A szabálytalan vételezések kapcsán mind az ellenőrzési rendszer, mind a mérőeszközök felügyeletének javítása sikeres, a gazdálkodást javító eredményt ad. A jövőre nézve a TIGÁZ célja az, hogy biztosítsa az eredmények fenntarthatóságát az idő függvényében, bővítve a kapcsolatokat a stakeholderekkel, javítva a vállalat teljesítményét, valorizálva az immateriális javakat, növelve a gázelosztás biztonságát, valamint pontos és megbízható szolgáltatást nyújtva. TIGÁZ-DSO Kft. owned in 100% by TIGÁZ Zrt. is responsible for gas distribution activities. The most crucial responsibility of TIGÁZ-DSO Kft. is through holders of trading and universal service licenses to ensure safe gas supply to consumers by operation of gas systems, to make required developments and modernisation, and to perform necessary maintenance and breakdown-repair. TIGÁZ-DSO Kft. is committed to ensure efficient operations of its asset pool. It was striving for reducing network losses, minimising technology losses and cases of unlawful or unauthorised consumption as a result of the completed meter replacement program. Referring to technology losses investment and operational actions were elaborated by the professionals of TIGÁZ-DSO Kft. that can quantifiably reduce also losses so far deemed as hardly controllable on medium term. When talking about unlawful or unauthorised consumption improving both the control system and supervision of meters can provide successful results that can improve our business performance. As far as the future is concerned, TIGÁZ has the objective to ensure sustainable development, and to extend relations with our stakeholders to improve the corporate performance, to ensure valorisation of immaterial assets, to improve security in gas distribution operations, as well as to deliver reliable and precise services. [ 5 ]

6 [ 6 ] energia a fejlődésért / energy for development

7 a kapcsolatokban rejlő érték / the value of relationships kapcsolatrendszer A TIGÁZ Csoport külvilággal fenntartott kapcsolatrendszere záloga a növekedésnek, valamint módot ad a Csoport működési területén jelen lévő különböző szociális, gazdasági és kulturális szereplőkkel való összehasonlításra. A TIGÁZ konstruktív kapcsolatokat alakít ki az érdekelt felekkel, úgymint intézményekkel, vevőkkel, beszállítókkal, civil szervezetekkel, és az egész társadalommal. Ezen eltérő jellemzőkkel bíró szereplőkkel való kapcsolat nagyszerű lehetőséget ad a TIGÁZ számára a fenntarthatóság elősegítése és terjesztése szempontjából, a vevők és a beszállítók irányában is, megalapozva és erősítve a kölcsönös bizalmat és az együttműködést. the system of relations The relations that TIGÁZ Group builds with the outside world provide growth and comparison opportunities with a plurality of social, economic and cultural actors present in its operation area, creating constructive relations between the Company and all the stakeholders, such as institutions, customers, suppliers, non-governmental organizations and the whole civil society. Relationships with interlocutors having different characteristics gave TIGÁZ a precious opportunity to build and disseminate sustainability, also in connection with customers and suppliers, with whom it establishes and strengthens relations of mutual trust and ongoing cooperation. kapcsolattartás Az érdekelt felekkel való biztos és konstruktív hosszú távú kapcsolatok fenntartása iránti elkötelezettség a Fenntarthatósági stratégia egyik tartópillére. A Csoport jól meghatározott szervezeti felépítése garantálja a lehető legnagyobb hatékonyságú kapcsolattartást, minden érdekelt fél vonatkozásában. A transzparencián alapuló, proaktív, nyílt és folyamatos párbeszéd fontos szerepet játszik a kapcsolattartásban, így lehetővé válik a kétirányú információáramlás. A konzisztencia, transzparencia és a méltányosság elvei biztos alapot teremtenek az érdekelt felek bevonásához. A Csoport elkötelezettségének folyamatos fejlesztése, a felhalmozott tapasztalatának hasznosítása, a párbeszédre való nyitottság, a transzparencia és a fenntarthatóság elveinek garantálása ezek a TIGÁZ alapelvei az érdekelt felekkel való kapcsolattartás vonatkozásában. A TIGÁZ Csoport számára fontos az érdekelt felek véleményének megismerése és azok hasznosítása, alkalmazása a Társaság tevékenysége során, azzal a céllal, hogy a TIGÁZ mind az üzleti, mind szolgáltatási környezet értékteremtő részesévé válhasson. A külső kommunikáció nélkülözhetetlen eszköz a különböző érdekelt felekkel való kapcsolat megteremtésében, fenntartásában és fejlesztéseében ide értve, nem kizárólagos jelleggel, a médián keresztül történő kommunikációt. Általában véve, a különböző csatornákon közzétett információs anyagok a kommunikáció olyan proaktív eszközeinek tekinthetők, melyek szélesebb körű tájékoztatást tudnak adni a nyilvánosság számára, a Csoport küldetése, tevékenysége, és a működési területének gazdaságára és foglalkoztatottságára gyakorolt hatás vonatkozásában. E kapcsolatok nem csak arra adnak lehetőséget, hogy a TIGÁZ saját tevékenységét megismerhetővé tegye az érdekelt felek számára, hanem arra is, hogy megismerje azok álláspontját ezzel is elősegítve a Csoport integrációját működési környezetébe. A tájékoztatás, a kapcsolattartás és a kommunikáció fontos csatornái a társasági honlapok, valamint a Kommunikációs Iroda. A médiakapcsolatok tekintetében a TIGÁZ elkötelezett aziránt, hogy széles körű, pontos és időszerű információkat adjon a tevékenységéről, mind proaktív kommunikáció útján, mind a média-megkeresésekre adott megfelelő válaszok vonatkozásában. A médiakapcsolatok az országos, gazdasági és helyi médiumokat ölelik fel, céljuk a hatékony információátadás, mely ahhoz szükséges, hogy jobban megismertessék és megértethessék a TIGÁZ mibenlétét, történetét, tevékenységeit, tipikus stratégiai jellegzetességeit és elért eredményeit. A médiumokkal kialakított nyílt kapcsolat révén a TIGÁZ visszajelzést kap arról, hogy a közvélemény hogyan vélekedik tevékenységéről, a gazdaság és a szolgáltatási környezet életében betöltött szerepéről és a Csoporttal szemben jelentkező elvárásokról, igényekről. managing relations The commitment and determination to ensure stable and constructive longterm relations with its own stakeholders provides a mainstay to the strategy of Sustainability. Well-defined organizational structure of the Group guarantees the full effectiveness of the interaction with all the concerned stakeholders. Proactive, open and permanent dialogue based on transparency plays an important role in relation-management processes, doing so two-way information flow can be achieved. Full respect of the principles of consistency, transparency and fairness serve as a basis of the involvement of the stakeholders. Constant improvement of the Group s engagement, making use of its experience, focusing on the availability for discussion, on guaranteeing transparency and on the Sustainability these are the fundamental principles of TIGÁZ regarding relationship management with stakeholders. Understanding, utilizing and applying various interests of interested parties is an issue of great importance for the TIGÁZ Group in the course of its operation, aiming to become value-creating partner of the business and service environment. External communication is an essential tool to establish, maintain and improve the relation with different types of stakeholders; also, but not only, through the media. In general, there is a proactive means of communication, in the form of published materials that use different media, aimed at spreading more comprehensive information among the public on the Group s mission, activities, and on its considerable effect on the economy and employment in the area in which operates. These relations provide opportunity to inform stakeholders about activities of TIGÁZ besides getting know their positions as well, that promotes the integration of the Group into the environment in which it operates. Corporate websites and the Communication Office of TIGÁZ are important channels of information, contacting and communication. Concerning its relations with the media, TIGÁZ is constantly engaged in providing the most comprehensive information on its own activities, accurately and timely, both by means of proactive communication, and by responding adequately to the media s queries. Media relations are specialized in the areas of the national, financial and local media, and they aim at providing effectively the information needed to better know and understand the nature of the TIGÁZ, its history, its activities, the distinctive strategic characteristics and the results achieved. Having open relationship with media TIGÁZ receives feedback how their activities are being judged by the public, on the role it plays in the economy and in the service environment, and also on the expectations and demands towards the Group. [ 7 ]

8 kapcsolat a területekkel / relations with territories kapcsolat a beszállítókkal A TIGÁZ Csoport beszerzési tevékenységét a belső szabályozásokat betartva végzi. A szabályozásokba beépített ellenőrzések biztosítják a pályáztatási, szerződéskötési folyamatok átláthatóságát a beszerzési tevékenység minden egyes szakaszában. Szállítóinkkal a gazdaságosság és hatékonyság céljait fenntartó verseny mellett kölcsönösen előnyös szállítói kapcsolatok kialakítására és fenntartására törekszünk. A szerződött partnerek minősítése és értékelése során, a vonatkozó törvényi, rendeleti és szakhatósági előírásokon túlmenően kérdőíveken keresztül vizsgáljuk a partnerek HSE-szempontú gyakorlatát (pl. speciális balesetvédelmi kurzusok tartása, megfelelő munkakörnyezet és balesetmegelőzési rendszerek megléte stb.), mely a stratégiai szállítói partnerek esetében helyszíni telephely és szúrópróbaszerűen kiválasztott munkaterület bejárással párosul. A tapasztalatokat jegyzőkönyvekben rögzítik, melyekhez többségében fényképfelvételeket is csatolnak objektív bizonyítékként ben több mint 114 szállítói partner minősítésére került sor, melyből 11 stratégiai szállítói partner minősítés volt. relations with suppliers The acquisition activities of TIGÁZ Group are fully compliant with its internal regulations. Integrated in the regulations, the inspections ensure the transparency of tendering and contracting in every single stage of procurement. We seek establishing and maintaining mutually favourable relations with our suppliers, maintaining a competition that supports objectives of economicalness and efficiency. In procurement processes, in connection with the evaluation and classification of suppliers, their HSE-related practices are also investigated via questionnaries (e.g. special accident prevention courses, safe working environment and accident prevention systems), exceeding recent legal, regulatory and authority arrangements. In case of strategic suppliers it is completed with on-site checks and random field explorations of worksite. Experiences are minuted in a report. Photos are taken and added in many cases as objective evidences. More than 114 suppliers were classificated in 2011, of which 11 were strategic supplier qualifications. kapcsolat oktatási intézményekkel A TIGÁZ minősített oktatóbázissal rendelkezik Miskolcon, mely tanfolyamokat, vizsgákat szervez a gázszolgáltatással kapcsolatos szakképesítések körében. Folyamatos kapcsolatot tartunk fenn a szakképző intézményekkel a szakember utánpótlás biztosítása céljából. relations with educational institutions TIGÁZ has an accredited training centre in Miskolc, where natural gas supply related courses and examinations are organised. TIGÁZ maintain close relationship with vocational training institutes to guarantee supply of qualified workers and professionals. kapcsolat egyetemekkel / cooperation with universities egyetem / university tevékenység / activity Miskolci Egyetem / University of Miskolc felsőoktatási képzés, szakmai tanfolyamok / higher education, training courses Miskolci Egyetem / University of Miskolc Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem / Budapest University of Technology and Economics Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kara / Pollack Mihály Faculty of Engineering, University of Pécs kutatás-fejlesztés (fogyasztás elemzés) / Research and Development (consumption analysis) kutatás-fejlesztés (gumitömítések vizsgálata) / Research and Development (rubber seal testing) kutatás-fejlesztés (lakások légellátása) / Research and Development (aeration of apartments) [ 8 ]

9 kapcsolat vevőkkel és fogyasztókkal / relations with customers and consumers fenntarthatósági szempontok előtérbe helyezése a vevők és fogyasztók számára Az ügyfélközpontúság kiemelkedően fontos eleme a társaság küldetésének, így az elmúlt években további lépéseket tettünk az image építés és kereskedelmi ajánlataink fejlesztése terén. A TIGÁZ Zrt. az ország egyik leginnovatívabb földgáz egyetemes szolgáltató társaságaként számos kényelmi szolgáltatást kínál ügyfelei számára. enhancing sustainability for customers and consumers As client-focused attitude is specially important element of our mission, last year we took spectacular steps in the field of image building and trade offers. As one of the most innovative natural gas universal service provider companies in Hungary TIGÁZ Zrt. is offering a variety of convenience services to its customers. A TIGÁZ Zrt. az Eni Hungaria Zrt-vel együttműködve ajánlja a vállalkozások részére jelentős üzemanyag megtakarítást biztosító Multicard üzemanyagkártyát, valamint a TIGÁZ Zrt. lakossági felhasználói és a vállalati ügyfelek munkavállalói részére kifejlesztett agip-tigáz premio club pontgyűjtő kártyát. In cooperation with Eni Hungaria Zrt., TIGÁZ Zrt. offers the Multicard fuel card for business consumers to enable significant savings on fuel, along with the agip-tigáz premio club point collection card developed for TIGÁZ Zrt s household consumers and the employees of its corporate consumers. A TIGÁZ Zrt. a hazai energiaszolgáltatók közül egyedüliként új, egyedi fizetőeszközként vezette be a gázszámlák rendezésére szolgáló tigáz utalványt, mely immár elektronikus formában is elérhető. TIGÁZ Zrt. is the only home energy supplier that introduced the tigáz voucher as a new individual means of paying gas bills, which electronical version is available by now. További készpénz-kímélő megoldásunk, hogy a gázszámlák országszerte több mint 1400 ATM-automatán keresztül is kiegyenlíthetők. Our another cash-saving solution is that gas invoices can be paid at more than 1400 ATMs as well throughout the country. A banki átutalások és csoportos befizetési megbízások térnyerésének érdekében ügyfélszolgálati kampányt indítottunk. A cilent service campaign was released in order to promote bank transfers and direct debit payment methods. A TIGÁZ Zrt. környezetvédelem iránti elkötelezettségét is bizonyítja a még 2008 októberében bevezetett elektronikus számlázás, azaz a társaság ügyfelei papírra nyomtatott számlák és csekkek helyett az interneten keresztül intézhetik a gázszámlával kapcsolatos ügyeiket. Az ügyfélszolgálati megkeresések egyre nagyobb hányada intézhető elektronikus úton, a személyes jelenlétet vagy papírfelhasználást igénylő eljárások helyett. Electronic billing introduced back in October 2008 is also a proof of TIGÁZ Zrt s commitment to the protection of the environment, whereby the company s customers can arrange gas bill payment and other related procedures through the Internet, without using paper based invoices and cheques. More and more client service issues can be arranged by using electronical solutions instead of those that require personal presence or paper-based processes. Környezetvédelmi és gazdaságossági szempontokat figyelembe véve a szolgáltatási díjat éves kiegyenlített részszámlázással fizető ügyfelek számára egyszerre, egy borítékban küldtük meg az egy negyedévre esedékes három részszámlát. A számlák duplex nyomtatásával további jelentős csökkenést értünk el a papírfelhasználásban. Az energiafogyasztáson alapuló sávos tarifarendszer mely figyelembe veszi a nagycsaládosok átlagostól eltérő fogyasztási szokásait is valamint a kárytás mérők alkalmazása energiatakarékosságra ösztönzi a felhasználókat. Considering environmental and economic factors TIGÁZ Zrt. decided to send customers with equalised pro forma billing three invoices of a quarter in one envelope. By duplex printing further considerable reducement of paper consumption was achieved. Tiered tariff structure based on energy consumption taking into consideration special consumption patterns of large families as well and introduction of pre-paying gas meters promote energy saving amongst consumers. [ 9 ]

10 A TIGÁZ 14 állandó és további 35 fiók ügyfélszolgálati irodában fogadja lakossági ügyfeleit (2011. december 31-ei adat). A modern ügyfélhívó rendszernek és az interneten keresztül lehetséges időpontfoglalásnak köszönhetően az ügyintézés felgyorsult, így a legnagyobb ügyfélforgalom idején is csupán néhány perces a várakozási idő. A társaság az ügyfelek komfortérzetének növelése érdekében a nagy forgalmú ügyfélszolgálati irodákban wifi hozzáférést és hostess-segítséget is biztosít ügyfeleinek. A weboldal komplex megújításával, s az elektronikus ügyfélszolgálati iroda megnyitásával a gázügyek a lehető legnagyobb kényelemben, otthonról is intézhetők. TIGÁZ offers 14 main and 35 temporary client service offices to its residential clients (as of December 31, 2012). As a result of our modern client call-in system and the option for visiting the offices at pre-agreed dates through the internet, the administration process accelerated, thus our clients need to wait only a few minutes even during peak time. To enhance the convenience, wifi access and hosstess are at disposal of our clients at front offices of highest attandance. We further completely modernised our website and opened an electronic client service office, thus clients can now settle and resolve various gas-related issues from their homes. Az érdekelt felek és gazdasági partnerek tájékoztatásának céljából kiadott Üzleti jelentés és Mérleg kiadványt 2011-ben újra mini-cédé formájában állítottuk elő, minimalizálva ezzel a papírfelhasználást. Business Reports and Balance Sheets publications to inform our Shareholders and business partners were published on mini-cd-s in 2011 again aiming to minimize paper consumption. [ 10 ] az energiahatékonyság és a felelős magatartás elterjedésének támogatása Törekszünk arra, hogy folyamatosan fejlesszük honlapunkat, hogy online szolgáltatásaink felhasználóbarátak legyenek, és hogy ez a kapcsolódási pont könnyen, érthetően kezelhető eszközként segítse ügyfeleink és partnereink mindennapjait. A honlap széles körű online ügyintézési funkciókkal áll az ügyfelek rendelkezésére, többek között online egyenleg, számlatörténet vagy akár fűtőérték lekérdezésre és diktálós ügyfeleink részére számlabecslésre ad lehetőséget, tovább csökkentve ezzel a papíralapú ügyintézés szükségességét. Ezen kívül folyamatosan fejlesztjük elektronikus értesítő szolgáltatásainkat, hogy ügyfeleink még időben megtehessék a szükséges megelőző lépéseket, megelőzendő egy hosszadalmasabb ügyintézési folyamatot, legyen szó akár diktálásról, vagy számlatartozás rendezéséről. Közérdekű, friss információkkal és műszaki tájékoztatással (pl: fűtőérték, nyomáskorrekció, gázszolgáltatási szünetek) szolgálunk felhasználóink részére a honlapon is év végére ügyfeleink közel 10%-a regisztrált honlapunkon, ami több mint 100 ezer felhasználót jelent honlapunk vonatkozásában. A regisztrált ügyfeleink számára érhetőek el kibővített szolgáltatásaink, valamint havi hírlevelünk is, amelyben folyamatosan tájékoztatást adunk szolgáltatásunkról és a gázpiaci eseményekről, továbbá hasznos tanácsokat és ajánlatokat is tartalmaz. A regisztrált felhasználókon felül havonta több százezren látogatják honlapunkat és intéznek ügyet elektronikusan, egyértelműen növekvő tendenciát mutatva. Mivel egyre nagyobb mértékben növekszik az okostelefonokról és táblagépekről érkező látogatók száma, 2011-ben elindult honlapunk keskeny kijelzőjű készülékekre optimalizált változata m.tigaz.hu cím alatt, ahol egyszerűsített formában érhetőek el honlapuk leggyakrabban használt funkciói. Ezen honlapunk, hasonlóan a TIGÁZ Csoport honlapjaihoz, magyarul és angolul is elérhető. the promotion of energy efficiency and responsible behaviors We always seek to improve our website to make our online services user-friendly, so this contact point could be an easy-to-handle tool for helping every-day life of our clients and partners. Our website offers several online customer services for clients, such as online balance query, invoice history, heating value query, as well as bill calculation for customers of monthly meter submit, so paperbased administration can be minimized. Electronic noticing service are being developed continuously, so our clients can take the neccessary steps in time to avoid longer administration process in case of meter data sending or settling invoice debt. Up-dated information of general interest and of technical issues (as heating value, pressure correction, gas stops) are published on site as well. By the end of 2011 we had more than registrated users on our website, as much as 10% of our clients. Extra services and monthly newsletters are available for registered users only, in the latter we provide news regarding our service and gas market, as well as useful tips and offers. Besides registered users we have hundred-thousands visitors on our website, who manage their request electronic way, and their number is growing. As more and more users use their smartphones and tablet PC-s to access our website, we've launched its 'mobile' version (m.tigaz.hu) optimised to narrow display devices, making the most popular functions of our portal accessable for them. This version, similar to our other portals of TIGÁZ Group is available not only in Hungarian, but in English too.

11 Honlapunkon számos, környezetünk védelmét, és a tudatos energiafogyasztás népszerűsítését segítő lehetőséget és szolgáltatást kínálunk. Rendelhető kiegészítő termékeink kapcsán a papír felhasználás csökkentése érdekében online megrendelő felületet biztosítunk ügyfeleinknek, legyen szó agip-tigáz premio club kártyáról, vagy "energiakészlet" csomagról. Ez utóbbi a gázszolgáltatás- és ellátás témakörét felölelő, a vonatkozó tudnivalókat és hasznos ügyfélszolgálati információkat rendszerezett módon kínáló kiadvány. Honlapunkon igyekszünk felhívni ügyfeleink figyelmét a tudatos energia felhasználásra az "Otthona energetikai állapotfelmérése" elnevezésű online tesztünk segítségével, amely hasznos információkat nyújt arra vonatkozóan, hogy adott lakóház vagy lakás energiafogyasztása milyen mértékben csökkenthető és ennek érdekében mit tehet a háztulajdonos. A fiatalabb korosztály, de ugyanúgy felnőttek és akár családok részére játékosabb formában elérhető az asztali és outdoor változatban már népszerű "Takarékos Tippek" társasjátékunk online változata. A játékot egy számítógépen akár hatan is játszhatják, látványos animáció és hanghatások kíséretében. A játék győztese egy virtuális oklevelet is kap a játék során helyes válaszok megadásával elérhető megtakarításairól. Iskolai energiatakarékossági ismeretterjesztő program elindítása: 2011-ben 260, az egyetemes szolgáltatás területén található általános iskolába és 31 nyári táborba látogattunk el, az Összeköt az energia nevet viselő programmal, melynek középpontjában a fenntarthatóság hangsúlyozása, energiatakarékos életmódra nevelés, és környezetvédelmi szemlélet erősítése áll. A program évi kezdete óta mintegy iskolás gyermekhez juttattuk el az energiatakarékossági ismereteket. Középpontban az energiatakarékosság: a gázszámla fizethetősége tovább erősödik, ha a számla összegének csökkentésében is tanácsokkal szolgálunk a gázfogyasztóknak. Ezért a TIGÁZ Zrt. komoly energiákat mozgósított az energiatakarékossági program megvalósításához májusa és októbere között önkormányzati rendezvényeken vettek részt a társaság munkatársai, ahol a TIGÁZ Energiasátor alatt energiatakarékossági tanácsadást tartottak. A TIGÁZ Totó a felnőttek számára, az óriás méretű utcai energiatakarékossági társasjátékunk a családok számára, míg a társasjáték asztali változata elsősorban a gyerekek számára nyújt játékos formában hasznos takarékossági tippeket. A játékot érdemes komolyan venni, hiszen a számítások szerint akár 30 százalékkal is csökkenthető az energiaszámlák összege. Furthermore our website features several possibility and services promoting environment protection and energy consciousness. Our complementary product agip-tigáz premio club card, or the so-called 'Energy kit' can be ordered online, resulting further paper consumption decrease. In this latter related topics and useful infromation related to energy service and supply can be found in detailed and ordered way. With our online 'Household energy efficiency test' we put conscious energy use in the limelight, that provides useful information on how and what extent energy consumption of a dwelling-house or a flat can be decreased, and what measures must be carried out by the property owner to achieve it. Our 'Energy saving tips' game which board and outdoor version has become quite popular recently is available online now, offering a playful pastime not only for young ones, but for adults and families too. Not less than 6 persons can play the game rich in spectacular animation and sound effects simultaneously on a PC. Winner of the round receive a virtual diploma of merit that shows achieved savings as results of correct answers to the questions during the game. Launch of energy saving programme for schools: we ve continued our Energy that connects programme at 260 elementary schools and 31 summer camps in our universal service area in It is focused on sustainability, supporting energy saving lifestyle, and environment conscious approach. Since beginning our programme back in 2010 we delivered energy saving information to pupils or so. Energy saving in the focus: chances for paying the gas bill will improve further, if we can give advice to the gas consumers how to reduce the amount shown on such bills. This is exactly why we mobilised considerable energies for implementing the energy saving programme. The employees participated on events organised by municipalities between May and October 2011, giving energy saving tips under the TIGÁZ 'Energy Tent'. TIGÁZ Toto is a gambling for adults, a giant street game for families, whereas there is a desk-top version primarily for the kids offering useful ideas for energy saving in a playful form. The game should, of course, be taken seriously, because energy bills could be reduced even with 30%, as our calculations suggest. [ 11 ]

12 A honlap Fenntarthatóság menüpontjában az alapvető tájékoztatáson túl felhívjuk a látogatók figyelmét az aktuális természetvédelmi szempontú eseményekre, világnapokra, amelyekről naptár funkciónk szintén tájékoztatást ad. Mivel 2011-et az Európai Unió az Önkéntesség Európai Évének jelölte ki, ezzel a címmel nyílt fotópályázatot hirdettünk meg az önkéntesség területén végzett követendő példák bemutatása, a pozitív eredmények és az önkéntes tevékenység fontos szerepének hangsúlyozása céljából. A pályázat összhangban volt egyéb fenntarthatósággal, energiatudatossággal és környezetbarát energiafelhasználással kapcsolatos kezdeményezéseinkkel. A felhívást igen nagy érdeklődés kísérte, több mint 300 fényképfelvétel érkezett be, a legjobb fotókat a évi társasági asztali naptáron, valamint a honlapunk fejlécében jelentetjük meg. A szakmai zsűri által legjobb háromnak ítélt fotó beküldői kiválaszthattak egy-egy közhasznú szervezetet, felruházva a TIGÁZ-t azzal, hogy átutalja a fődíjakat, azaz egymillió, ötszáz- illetve kétszázezer forintot, mely összegeket a szervezetek a további önkéntes projektjeik során használják fel. A három díjazott alapítvány: 1. Az Ökotárs Természet- és Környezetvédelmi Alapítvány már 1991 óta foglalkozik zöld programok koordinálásával, helyi kezdeményezéseket támogat projektmenedzsment és pályázati felhívások útján, képzéseket tart önkéntesek számára, helyi környezetvédelmi kezdeményezéseket támogat. Országos környezeti akciókon vesz részt, erősítve az ökológiai szemlélet térnyerését, az energiatudatosság és a fenntartható életmódmodellek terjesztését. 2. A Futrinka utca Állatvédelmi Egyesület, mely társállatok mentésére szakosodott önkéntesek helyi kezdeményezéseit támogatja nemzetközi állatmentő szervezetekkel karöltve, a kóbor állatok rehabilitációja terén. Fórumokat rendez a felelős állattartás elterjesztése érdekében és felvállalta azt a szerepet, hogy a helyi állatmentő kezdeményezéseket egyetlen hálózatba gyűjtse össze. Országos akciókat szerveznek. 3. A Tiszatáj Környezet- és természetvédelmi Közalapítvány, mely 1995-ben jött létre a Tisza-táj hosszú távú megóvása és a Tisza vízgyűjtő terület természeti értékeinek védelme érdekében. Az alapítvány tevékenységét az ország keleti részén fejti ki mely egybeesik a TIGÁZ szolgáltatási területének jelentős részével. A régió gazdag veszélyeztetett őshonos madárfajokban, az alapítvány a folyó lápvidéki és árteri faunájának védelmét is támogatja. In Sustainability section of our website besides basic information on the topic nature conservation related events and days to celebrate are listed, so visitors can get updated by an e-calendar function. As 2011 was the European Year of Volunteering, designated by the European Union, an open photo competition was announced aiming at gathering and showing the good practices in the field of volunteering, outlining positive effects and importance of volunteer actions. The competition was in line with our other initiatives in sustainability, energy consciousness and environment friendly energy consumption. Our announcement roused increased interest, more than 300 photos were submitted. Winning photos are published in our company table calendar and on the header of our website throughout the year Each of the three winners who submitted the best three photos that were chosen by a professional jury as well had to appoint one prestigious foundation involved in volunteer projects, to devolve, by TIGAZ, the awards of one million, five-hundred and two-hundred thousands forints to the foundations who will make use of the sums in their upcoming volunteer projects. Three awarded foundations are: 1. 'Ökotárs' Foundation, that has been coordinating green programmes since 1991, supporting local initiatives by project management and competitions, organizing trainings for volunteers, assisting the local efforts in the field of environment protection. They are working on nationwide environmental actions, strengthening ecological attitude, energy consciousness, sustainable life-models. 2. 'Futrinka utca' Animal Shelter Association that is committed to saving companion animals, supporting the local initiatives of volunteers in cooperation with international animal shelter foundations in the rehabilitation of homeless animals. They are organizing forums for responsible animal keeping and undertake the role of gathering the local animal rescue initiatives in one network. They carry out nationwide projects. 3. 'Tiszatáj' Environment and Nature Protection Public Foundation that was founded in 1995 with the aim of ensuring the long-term protection of the environment of river Tisza and conservation of natural assets of Tisza-basin. The foundation is operating in the eastern part of the country that covers the major part of the operational area of TIGÁZ. The region is rich in threatened endemic bird species; the foundation support the protection of the fauna in moors and flood-area of the river. [ 12 ]

13 kapcsolat fogyasztóvédelmi egyesülésekkel A TIGÁZ szakemberei a fogyasztóvédelmi szervezetek meghívásának tesznek eleget, hogy átfogó képet adjanak a gázpiaci liberalizáció bonyolultnak tűnő helyzetéről. Száraz prezentációk, egyirányú kommunikáció helyett kötetlen beszélgetéseket folytatnak, s elsődlegesen kérdezni igyekeznek megtanítani az érdeklődőket. Kérdezni a szolgáltató váltás kapcsán, hogy a megfelelő információk birtokában hozzanak végleges döntést a váltani szándékozók. Az önkormányzati rendezvénysorozatunk során három helyszínen (Budapest, Debrecen, Szolnok) az NFH munkatársaival közösen vártuk az érdeklődőket a TIGÁZ "Energiasátorban", energiatakarékossággal kapcsolatos és számos más, közérdeklődésre számot tartó információval novemberben fogyasztóvédelmi rendezvényt tartottunk, az összes területileg érintett NFH felügyelőség, az NFH Központ, valamint a Magyar Energiahivatal (MEH) részvételével, a fogyasztóvédelem jó gyakorlatának megvalósítását és aktuális kérdéseit vitattuk meg. relations with Consumer Associations Professionals of TIGÁZ have been invited to attend meetings organised by consumer protection bodies so they can present a comprehensive status on the seemingly complex situation of gas market liberalisation. Instead of boring presentations and unilateral communication informal discussions are developed, they try to train the audience how to raise questions. I.e. to raise questions related to changing the supplier so that consumers can adopt the final decisions based on adequate information. In the course of municipal roadshow we've met residents together with associates of NFH at three locations (Budapest, Debrecen, Szolnok), providing useful information on energy saving and of general interest at our 'Energy Tent'. In November 2011 a meeting on consumer protection was organized by TIGÁZ where we met representatives of every NFH offices of our operating area, NFH Centre and of Hungarian Energy Office (MEH) as well, discussing the best practice and hot topics of consumer protection. Kazai Béla: Hurrá, táborozunk! (Önkéntesség fotópályázat, I. díj) Béla Kazai: Hurray, go camping! (Volunteering photo contest, 1st prize) [ 13 ]

14 Az egyetlen módja annak, hogy olyan komplex problémára, mint a szegénység, klímaváltozás és általában véve a fenntarthatóság megoldásokat találjunk, az, hogy minden aktív szerepet vállalni képes és akaró szereplő bevonásával jóval gyakorlatiasabb hozzállást tanúsítunk. The only way to find solutions to complex problems like poverty, climate change, and sustainability in general, is to adopt a more concrete approach, which involves all the actors that can and want to play an active role. fenntarthatóság menedzsment / managing sustainability [ 14 ]

15 fenntarthatóság: az elvektől az üzleti folyamatokig / sustainability: from principles to business processes Corporate governance rendszer A társaság hatékony mendzsement és ellenőrző rendszerének megerősítése és megőrzése érdekében, összhangban a legszigorúbb nemzetközi standardokkal és az Eni kiterjedt működési területén jelentkező komplex társasági, gazdasági és társadalmi szcenáriók figyelembe vételével fogalmazták meg azokat a legalapvetőbb elveket, melyeket az Etikai Kódexben fektettek le. Ezért a Társaság, azon túl, hogy folyamatosan nagy erőfeszítéseket tesz minden új alkalmazásra kerülő előírás intergálására és bevezetésére, kiemelt figyelmet fordít azon kezdeményezésekre, - legyenek azon helyi, akár nemzetközi vonatkozásúak melyeket kereskedelmi szervezetek, intézmények és kutató intézetek indítanak el (különös tekintettel az OECD irányelveire és a Európai Bizottság ajánlásaira), adoptálva minden, a jó gyakorlat elvét követő governance megoldást. Ezen standardokkal összhangban, és részvényesei érdekeit szem előtt tartva, az Eni olyan eszközrendszert fejlesztett ki, mely a korrekt corporate menedzsment biztosítását szolgálják, a felügyelő bizottság működése mellett. az Igazgatóság: centralitás, hatáskörök és meghatalmazások Az Igazgatóság a TIGÁZ corporate governance rendszerének központi szerve. Felelős a vállalati irányítás szabályainak meghatározásáért, alkalmazásért és aktualizálásáért, a hatályban lévő jogszabályok betartásáért, a stratégiai irányelvek meghatározásáért, valamint a Társaság működésének nyomonkövetéséhez szükséges ellenőrzési rendszer felülvizsgálatáért. Az Igazgatóság átruházta az Elnökre a Társaság képviseletének hatáskörét, valamint azt, hogy meghozzon minden, a társaság tevékenységi körére vonatkozó intézkedést, kivéve azokat, amelyeket a törvény, illetve az Alapszabály az Igazgatóság, illetve a Közgyűlés hatáskörébe utal, valamint az Elnökre ruházta a Társaság vezetésének jogát, kivéve azokat az át nem ruházható jogokat, amelyek az Igazgatóság hatáskörébe tartoznak. Az Elnök összehívja az Igazgatóság üléseit, meghatározza a napirendi pontokat, valamint biztosítja, hogy az igazgatósági tagok el legyenek látva a megfelelő előzetes információkkal azon témakörökkel kapcsolatban, amelyek vizsgálat alá kerülnek, illetve amelyekről igazgatósági határozatot hoznak. Az Elnök rendszeresen beszámol az Igazgatóságnak és a Felügyelő Bizottságnak meghatalmazásának gyakorlásáról, megfelelő tájékoztatást nyújtva a meghozott intézkedésekről, különös tekintettel az esetlegesen szabálytalan, atipikus vagy szokatlan ügyletekre. Kiemelt figyelmet kell fordítani a társult vállalkozásokkal végrehajtott ügyletekre, amelyek a normál vállalati ügymenet részét képzik. Corporate governance system The commitment to preserve and strengthen an effective management and control system of the Company, in line with the highest international governance standards and capable of addressing the complexity of corporate, economic and social scenarios where Eni is operating, constitutes one of the most essential principles embodied in the Code of Ethics. For this reason the Company, in addition to the constant effort placed into integrating and implementing all new applicable regulations, pays particular attention to the initiatives carried out, both domestically and internationally, by trade associations, institutions and research institutes (in particular, the guidelines issued by OECD and the recommendations from the European Commission) adopting all the governance solutions that represent the best practices. In line with these standards and taking into consideration the interests of its stakeholders, Eni has developed a set of tools aimed at ensuring a correct corporate management alongside with the supervisory body s operations. Board of Directors: centralisation, powers and authorisations The Board of Directors is the central organisation of corporate governance at TIGÁZ. It is responsible for defining and updating the rules of corporate governance, in compliance with the effective statutory regulations, definition of the Company s strategic principles, and oversight of the control system required for monitoring the operation of the Company. With the exception of the powers assigned to the competence of the Board of Directors or the general meeting under statutory regulations or the Statutes, the Board of Directors has assigned its powers to represent the Company and decide in any and all issues related to the Company s scope of activities and the right of corporate management to the Chairman, with the exception of those the Board of Directors may not assign. The Chairman convenes the meeting of the Board of Directors, determines the agenda items and provides the members of the Board of Directors with adequate preliminary information on the issues to be tackled or decided on. The Chairman regularly reports to the Board of Directors and the Supervisory Board on the exercise of his power, providing adequate information on all measures taken, with special focus on any eventually irregular, atypical or unusual transactions. Special attention must be paid to transactions with affiliated companies that form part of the corporate business activity. [ 15 ]

16 az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság létszáma Az Igazgatóság hat tagból áll (2011. december 31-ei állapot szerint); a Felügyelő Bizottság három tagból áll. Az igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok kinevezését az Alapszabály szabályozza, amely egyebek mellett biztosítja a munkavállalók képviselőinek jelenlétét a Felügyelő Bizottságban. Az Igazgatóság Elnöke, az igazgatósági tagok, a Felügyelő Bizottság elnöke és a felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíjáról a Közgyűlés dönt. az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tevékenysége Az Igazgatóság előírás szerint évente legalább három alkalommal ülésezik: a év során négy alkalommal ült össze, és írásbeli szavazásokat is végrehajtott. A Felügyelő Bizottság is rendesen üzleti évenként legalább négy alkalommal ülésezik: évben öt ülést tartottak. Ezen kívül a Felügyelő Bizottság tanácskozási funkcióval részt vesz az Igazgatóság minden ülésén. a stakeholderek (érdekelt felek) szerepe és a korrekt viselkedés A TIGÁZ Csoport meggyőződése, hogy a részvényesek számára az értékteremtés, főleg közép- és hosszútávú perspektívában szemlélve, a szó legtágabb értelmében vett stakeholderekkel (alkalmazottak, beszállítók, kereskedelmi és pénzügyi partnerek, közösségek, melyek a Csoporttal kölcsönösen hatnak egymásra) szemben tanúsított korrekt viselkedés által valósul meg. A TIGÁZ Csoport hagyományosan elkötelezett egy olyan következetes politika iránt, amely a humán erőforrásainak értékesebbé tételére, vállalt kereskedelmi és pénzügyi kötelezettségeinek betartására, az ország közösségeivel szoros együttműködési kapcsolatok megszilárdítására, az alkalmazottak biztonságára és egészségére való odafigyelésre, és tevékenységeinek a környezettel való összeférhetőségére irányul. Azon helyzet összetettsége miatt, amelyben a TIGÁZ Csoport működik, fontosnak tartja az általa elismert és elfogadott értékek összességének, illetve azon felelősségeknek a pontos meghatározását, amelyet a TIGÁZ Csoport vállal a Csoporton belül és kívül annak biztosítása érdekében, hogy minden tevékenységét a törvények betartásával, a tisztességes verseny keretein belül, becsületesen, korrekt módon és jóhiszeműen folytassa. Ez okból elfogadásra került az Eni Etikai Kódex, amelynek betartását az alkalmazottak részéről a Garantáló Személy értékeli. A TIGÁZ Csoport év folyamán felülvizsgálta és átdolgozta az ún. 231-es Modelleket, melyek tartalmazzák az Etikai kódexet, és melyek hatékony alkalmazása kizárja a Csoport felelősségének későbbi megállapítását bűncselekmények elkövetése esetén. number of members in the Board of Directors and the Supervisory Board The Board of Directors has six (as of ) and the Supervisory Board three members. Members of the Board of Directors and the Supervisory Board are appointed in compliance with the Statutes, which require the representation of employees in the Supervisory Board, beside other regulations. The general meeting resolves of the remuneration payable to the Chairman and members of the Board of Directors and the chairman and members of the Supervisory Board. activities of the Board of Directors and the Supervisory Board The Board of Directors is required to meet three times at least in a year: in 2011 it met on four occasions and also did writing votings. The Supervisory Board is also required to meet four times at least in a financial year: in 2011 they had five meetings. In addition the Supervisory Board can attend each meeting of the Board of Directors with the right to consult. the role of stakeholders (the interested parties) and fairness TIGÁZ Group is convinced that for shareholders, in a medium or long-term perspective, value creation is realised through a fair attitude to stakeholders, in the widest sense of the word (including employees, suppliers, trade and financial partners, and the communities in interrelationship with the Group). TIGÁZ Group is traditionally committed to a consistent policy of increasing in the value of its human resources, compliance with the trade and financial obligations undertaken by the Company, close cooperation with the settlements found all over Hungary, focus on the safety and health of employees, and the harmony of its activities with the environment. As TIGÁZ Group operates under complex and intricate conditions, the Group has considered it important to accurately specify the values recognised and accepted by the Group and the responsibilities TIGÁZ undertakes within and outside the Group in order to perform all of its activities within the framework of fair competition, honestly, in a fair manner and in good faith. For this reason Eni has accepted a Code of Ethics, and a Compliance Officer assesses the employees compliance with the provisions of the Code. In 2011 TIGÁZ Group reviewed and revised the Organisational, administrative and control models (also known as Models 231), containing the Code of Ethics, which effective application will prevent the company from being held accountable in the event of future commitment of crimes. [ 16 ]

17 emberek / people A TIGÁZ Csoport stratégiai célkitűzése, hogy tevékenységét az egészséggel, biztonsággal és környezetvédelemmel kapcsolatos előírásokkal és elvárásokkal összhangban fejtse ki. A TIGÁZ Csoport munka-, tűz- és környezetvédelmi tevékenysége beépült az Integrált Irányítási rendszerbe, melyben szabályzatok, folyamatleírások és utasítások szabályozzák a feladatokat. A évben folytatódott az Integrált Irányítási Rendszer (továbbiakban: IIR) kialakítása és tanúsítása projekt. A projekt célja a TIGÁZ Zrt., a TIGÁZ-DSO Kft., a TIGÁZ GEPA Kft. (továbbiakban TIGÁZ Csoport) folyamataira, a meglévő minőségirányítási rendszerek alapjaira épülő IIR kialakítása, mely megfelel az MSZ EN ISO 9001:2009; az MSZ EN ISO 14001:2005; az MSZ 28001:2008/ OHSAS 18001: 2007 szabványokban szereplő követelményeknek. Az IIR keretein belül újragondolásra, összehangolásra és integrálásra kerül a vállalatcsoport folyamatmenedzsment struktúrája a szabványok követelményeivel, a többségi tulajdonos vállalati modellel kapcsolatos elvárásaival és a tulajdonos által megfogalmazott HSE elvárásokkal. A tanúsított IIR működtetésével egy olyan hatékony, a vezetőket támogató eszköz jött létre a cégcsoport irányítói számára, mely alkalmas a folyamatok működésének felügyeletéhez szükséges információ biztosítására. Az IIR alkalmazási területe kiterjed a TIGÁZ Csoport teljes tevékenységi körére, a csoport központjára (Hajdúszoboszló) és a telephelyeire. biztonság Az IIR kialakításának részeként megtörtént a helyzetfelmérés, valamint a munkahelyi egészség és biztonság (MEB) kockázatok felmérése. A felmérések eredményeként összeállításra kerültek a MEB kockázatértékelések, meghatározásra kerültek az IIR célok részét képező MEBIR vonatkozású célok, valamint az azok megvalósulását szolgáló programok. A MEB célok meghatározásának alapját a kockázatértékelési folyamat eredményeként létrejött kockázatértékelési dokumentumokban azonosított veszélyek, valamint azok bekövetkezésének valószínűségéből és az okozott sérülés vagy egészségkárosodás súlyosságából eredő kockázatok képezik. A meghatározott intézkedések munkabiztonságot növelő intézkedések, melyek célja a kockázatok alacsony szinten tartása annak érdekében, hogy ne növekedjen a munkabalesetek és az abból eredő hiányzások száma. A fenti célkitűzések megvalósítása érdekében a TIGÁZ Csoport tovább erősíti a munkavédelmi és balesetvédelmi képzési, illetve ellenőrzési tevékenységét. Ennek érdekében a tárgyévben a következő projektek indultak: A vizsgálati és ellenőrzési funkció megerősítése gázveszélyes munkáknál a szabályok betartásának ellenőrzése, esetleges rendellenességek/hiányosságok feltárása, az esetleges szabályozási hibák feltárása és a szükséges javító intézkedések átvétele végett. Speciális külső auditorral végzett ellenőrzés gázveszélyes munkáknál. The strategic objective of TIGÁZ Group is that it operates in line with the provisions and expectations concerning health, safety and environmental protection. The labour safety, fire safety and environmental safety activities of the TIGÁZ Group were integrated in the Integrated Management System, whereby various process descriptions and work instructions regulate the implementation of tasks. Project for introduction and certification of Integrated Management System (IMS) continued in 2011, aiming to create an integrated management system on the basis of existing processes and quality management systems of TIGÁZ Group (including TIGÁZ Zrt., TIGÁZ- DSO Kft. and TIGÁZ GEPA Kft.), fulfilling requirements of MSZ EN ISO 9001:2009, MSZ EN ISO 14001:2005 and MSZ 28001:2008/ OHSAS 18001:2007 system standards. Within the frames of IMS process management structure of TIGÁZ Group are being reconsiderated, harmonized and integrated so as they will be able to content the standard requirements, corporate modell expectations of the majority owner and HSE requirements defined by them. By running a certified IMS an efficient tool has been created that support the managers, and provides neccessary information for the supervision of operating processes. Complete scope of activity of TIGÁZ Group, the company centre (Hajdúszoboszló) and every sites are covered by IMS. safety As a part of IMS implementation surveys and risks related to Occupational Health and Safety (OHS) were completed. As a result of surveys OHS risk assessments were made, OHSAS targets being parts of IMS targets and their implemenattion programs were defined. Threats identified in risk assessment process that have been settled in documents and risks of different health damages or injuries and their probability served as a basis of OHS target definitions. Defined measures related to occupational health reinforcement aim to keep risks at low level so number of work accidents and the absence can be reduced. To achieve the above mentioned goals TIGÁZ Group carry out intensified work safety and accident prevention trainings and supervisions. Projects started in 2011 to achive the before mentioned goals are: Intensified observation and supervision of gas-hazardouse activities to check that the activities were carried out in compliance with regulations, to explore potential anomalies and deficiencies, to discover eventual lack of regulation and to implement corrective measures. Special supervisions of gas-hazardouse activities were performed by external auditors. [ 17 ]

18 Tanúsított Integrált Irányítási Rendszer javítása különös tekintettel az ellenőrzési rendszerekre, tanúsításukra és a szankcionálási rendszerre. Szükség esetén a jogszabályi és utasítási rendszer mindenki számára közérthetőbbé tétele. Kommunikációs és képzéssel kapcsolatos kezdeményezések az elvégzett tevékenységek kockázataira vonatkozó ismeretek gazdagítására. A közvetlen munkavállalók oktatási tervének integrált elemzése. A közvetett munkavállalók érzékennyé tételére tett kezdeményezések biztonság témában valamint a szabályokhoz/utasításokhoz viszonyítva, illetve műszaki alkalmasság tesztelése. Corrective measures of certified Integrated Management System were carried out having regard control system, its certifications and sanctions especially. Making systems of measures and regulations clearer to everyone. Initialisations in the field of communication and trainings to enhance knowledge related to risks of activities. Integrated analysis of employee training plans. Initialisations for making contracted workers sensitive for safety issues and in relation of norms and regulations; technical adequacy testings. biztonságra fordított költségek (ezer euró) / safety expenditures (thousands euros) berendezések és felszerelés / fittings and equipments egyéni védőeszközök / personal protective equipments biztonság kezelése / safety management biztosítások / insurances egyéb / other összesen / total egészség A dolgozók számára az alapvető ellenőrzést jelentő egészségügyi vizsgálatokon túl, a Csoport több intézkedést tett a dolgozók egészségének megőrzése, védelme, és a megelőzés érdekében. Az egészség megőrzése érdekében 2011-ben további orvosi vizsgálatokat vezettünk be a munkavállalók számára (vérnyomás-, vércukorszint- és koleszterinszint mérés, EKG vizsgálat, allergia szűrővizsgálatok, kullancs elleni védőoltás bizonyos munkakörökben, illetve a szezonális influenza elleni védőoltás igény szerint), valamint teljes vérkép szűrővizsgálatokat végeztünk a fizikai munkavállalók körében. Továbbá 25 db vérnyomásmérő készülékkel láttuk el 25 telephelyünket. health In addition to providing basic medical checkups to employees, the Group introduced several measures in order to preserve and protect employees health, and promote prevention. In order to preserve health, the Group introduced new possibilities for medical checkups (blood pressure checking, ECG, bloodsugar level, cholesterol, allergy screening test, vaccination to prevent tick-caused infections in defined scope of activities, seasonal flu vaccinaction on demand), and complete blood tests were done for blue collar staff in blood pressure meter were purchased to be used at 25 sites. egészségvédelemmel kapcsolatos tevékenységek / health related activities orvosok összesen / medical officers, total egészségügyi dolgozók összesen (kivéve orvosok) / medical personnel (excl. med. officers) egészségügyi vizsgálatok száma / number of medical checkups jegyzőkönyvek száma / number of reports műszeres vizsgálatok száma (látásvizsgálat) / number of diagnostic tests (sight testing) környezeti kutatások száma / number of environmental surveys Az egészségvédelem területén a munkahelyen fellépő stressz káros hatásaink megelőzésére irányuló, az egészséges életvitel ösztönzését célzó programokat vezettünk be. Összesen négy telephelyen (Szolnok, Miskolc, Debrecen, Gödöllő) alakítottunk ki fitness termet, valamint további egy telephelyen (Eger) terembérlés útján biztosítottunk sportolási lehetőséget a munkavállalók részére. Speciális munkakört betöltő munkatársak részére (pl. diszpécser, call center) ellipszis trénert biztosítottunk a munkahelyi stressz, feszültség levezetésére. We've introduced programmes designed to prevent the negative effects of potential workplace stress, encourage healthy lifestyles. Fitness halls were implemented at four sites (Szolnok, Miskolc, Debrecen, Gödöllő), and another gym was hired in Eger to provide sporting possibility. Elliptic trainers were provided for employees of certain positions (dispatchers, call center operators) helping them to work off the work-related stress and tension. [ 18 ]

19 Az immár 41. alkalommal megrendezésre kerülő, hagyományos TIGÁZ sportnapon 2011-ben összesen 360 kolléga vett részt, mintegy 9 sportágban. Csapatépítő programok szervezéséhez egységesen minden munkatársnak Ft/fő kvótát biztosítottunk. A TIGÁZ Csoport célja az, hogy az elkövetkező években ne növekedjen az olyan balesetek száma, amelyek munkából való kieséssel járnak. A fenti célkitűzések megvalósítása érdekében a Csoport tovább erősíti a képzési tevékenységet, melyre 2011-ben 282 millió Ft-ot költött. in 2011 it was the 41st times when sport days were held for employees, with participation of 360 colleagues, in 9 sports. For organizing teambuilding activities quota of Ft were provided to every employee. TIGAZ Group s objective is to prevent increase in the number of accidents resulting in absence from work. In order to achieve the above mentioned aims, the Group spent HUF 282 million on improvement of training in a humán tőke értéke A humán erőforrás gazdálkodás területén a TIGÁZ Csoportnál több kezdeményezés is folyamatban van, vallva azt a nézetet, hogy a jövőbeni sikerek a jelenkori HR döntéseken alapulnak: a humán erőforrás állományt magasan képzett munkaerő felvételével biztosítjuk, folyamatos képzéseket biztosítunk a szellemi és fizikai állomány részére, teljesítmény értékelő rendszert működtetünk, nagy hangsúlyt fektetünk a munkavállalók motiválására, évenkénti szűrővizsgálatot biztosítunk a munkavállalóink részére évben 21 munkatársunk vett részt HSE rendszerépítő képzésen. A gázhálózat működtetésével kapcsolatosan aktualizálásra került a képzési rendszer is (üzemzavar elhárítás, tűzvédelem, érintésvédelem, villámvédelem), valamint egységes és korszerű oktatási anyagok és prezentációk készültek. Folytatódtak az elsősegélynyújtó képzések is. the value of intellectual capital Regarding HR management, there are several initiatives going on in TIGÁZ Group, strongly believe that future success is based on HR decisions of today: ensuring human resources by hiring highly-qualified experts, providing continuous trainings for white- and blue collar staff, operating performance assessment system, laying great emphasis on motivating employees, ensuring yearly screening tests for our employees. 21 employees attended HSE system development trainings in Training system was also updated related to gas supply network operation (such as breakdown repair, fire safety, contact protection, lightning protection), creating single and fresh training material and presentations. First aid courses were continued. In order to spread HSE-related knowledge, a summarizing table is published on intranet, in which follow-up of amendements of legislations in force and summary of acts can be found. egészségügyi oktatási tevékenység dolgozóknak / health-related training activities for employees órák száma / hours résztvevők száma / number of participants A HSE ismeretek továbbítása céljából intraneten tesszük közzé azon összefoglaló táblázatot, mely a jogszabály-változások nyomon követését, és a törvények lényegi összefoglalóját tartalmazza. A belső terjesztésű TIGÁZ Hírlap kéthavi újságban (nyomtatott kivitelezésben és intraneten elérhető módon) a Zöld Jelzés rovat hasábjain fenntarthatósági, elsősorban környezet- és természetvédelmi, energiatakarékossági kérdéseket járunk körbe. Ugyanebben az újságban hívjuk fel a munkatársak figyelmét kulturális, szabadidős, természetjáró és sportprogramokra. Nagy hangsúlyt fektetünk a belső kommunikáció fejlesztésére, folyamatosan tájékoztatjuk munkatársainkat az aktuális HR hírekről, illetve az egészségvédelem és egészségmegőrzés témaköréről. In the column Green Signal of inhouse bimonthy corporate magazine TIGÁZ Newspaper (available in printed copies, plus its electronical version can be found on the intranet) actual questions of sustainability are discussed, focusing on environment protection, nature conversation, and energy saving. In the newspaper several cultural, spare-time activities are recommended to employees, such as hiking, sporting, festivals and so on. We put great emphasize on improvement of internal communication, providing HR news, and updated information on health-protection and -preservation to every employees. The operations "Eni: ties off" was launched this June the fifth time, to encourage the workers at the Italian energy giant and its [ 19 ]

20 Június elsejével immáron ötödik alkalommal vette kezdetét az Eni leveszi a nyakkendőt elnevezésű kampány, hogy az energetikai óriásvállalatnál, illetve annak tagvállalatainál dolgozó munkatársakat ésszerűbb energiahasználatra ösztönözzék. Így, a megfelelő munkahelyi öltözék viselését szem előtt tartva, a dolgozók könnyedebben és szellősebben öltözködhetnek, és a hivatalos alkalmak kivételével mellőzhetik a nyakkendő használatát. A kezdeményezés egészen szeptemberig tartott, amelyhez természetesen a TIGÁZ is csatlakozott. Számítások szerint a légkondicionáló berendezések működtetésének átmeneti szüneteltetésével 1 C-kal magasabb irodai hőmérsékletet tartva, az energiaszámlában közel 10% megtakarítást érthető el. Ez a rendhagyó megközelítés hozzájárulhat a hatékony energiafelhasználáshoz, jelezvén, hogy akár a legapróbb lépésekkel is nagy változások érhetők el a környezet védelmében. subsidiary companies to contribute to a more rational use of energy use. While maintaining a style of dress appropriate to the work place, employees can choose lighter and fresher clothing, avoid the use of ties except in formal circumstances. The initiative lasts till September, and of course, TIGÁZ also participates. According to calculations, maintaining indoor temperatures in the company's office 1 C higher by temporarily not using air conditioning can produce a 10% saving on the energy bills. This unique concept can promote efficient energy consumption, stressing out, that even small steps can produce huge impacts in protecting the environment. dolgozók egészségi állapota / health conditions of employees egészségvédelmi programokba bevont dolgozók száma / employees being involved in health promotion-related programmes betegség miatti hiányzási napok száma / days of absence through illness betegség miatt hiányzó dolgozók száma / number of employees being absent through illness védőoltások száma / number of vaccinations egészségügyi kockázatok értékelése / health risk assessment por / particulate matter biológiai anyagok / biological agents ergonómia (számítógéppel dolgozók, terhek kézi kezelése) / ergonomics (vdt, manual movement of loads) Környezeti kutatások összesen / environmental survey, total [ 20 ]

az Elnök üzenete message from the Chairman

az Elnök üzenete message from the Chairman Fenntarthatósági jelentés / Sustainability Report 2011 az Elnök üzenete message from the Chairman A fenntartható működés egyet jelent azzal, hogy értéket teremtünk az érdekelt felek számára és oly módon

Részletesebben

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary Decision where Process Based OpRisk Management made the difference Norbert Kozma Head of Operational Risk Control Erste Bank Hungary About Erste Group 2010. 09. 30. 2 Erste Bank Hungary Erste Group entered

Részletesebben

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market 24th October, 2005 Budapest, Hungary Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok With Equal Opportunities on the Labour Market Equal Opportunities for the Roma Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok The government

Részletesebben

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder Expertising Governance for Transfrontier Conurbations Ister-Granum EGTC Istvan FERENCSIK Project manager The Local Action Plans to improve project partners crossborder governance «EGTC» URBACT Final conference

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

Skills Development at the National University of Public Service

Skills Development at the National University of Public Service Skills Development at the National University of Public Service Presented by Ágnes Jenei National University of Public Service Faculty of Public Administration Public Ethics and Communication 13. 12. 2013

Részletesebben

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya deputy general director Leonardo Partnerships S.O.S. project coordinator Leonardo

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP4: Deliverable 4.5 Development of voluntary qualification system Quality label system 1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS

Részletesebben

Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between

Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a. concluded by and between Megbízási szerződés (KP) Agency Agreement (TP) mely létrejött egyrészről a Cégnév: Székhely: Cégjegyzékszám:. Adószám: mint megbízó (továbbiakban: Megbízó) másrészről pedig a concluded by and between Company

Részletesebben

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés WHO ~ HRH Millenium Development Goals (Achieving the health related

Részletesebben

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian PERSONAL INFORMATION Dr. János Szlávik 3300 Eger, Tompa Mihály u. 8. +36-36-520-400/3082 +36-30-4365-541 szlavik@ektf.hu www.gti.ektf.hu Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian WORK

Részletesebben

az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk.

az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk. Fenntarthatósági jelentés / Sustainability Report 2010 az Elnök üzenete Az Eni történetének és kultúrájának mindig meghatározó részét képezte a fenntarthatóság. Ez a hajtóereje a folyamatos haladásnak,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Partnervárosi együttmőködés aláírása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. június 27-i ÜLÉSÉRE

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

Felnőttképzés Európában

Felnőttképzés Európában Felnőttképzés Európában Nincs szükség annyi diplomásra, amennyit képeznek Helyettük szakképzett emberekre lenne kereslet Az itthon OKJ-s képzés európai hagyományában két vonal érvényesül: - dán - német

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

- tools. Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros. 12.12.2008, Győr

- tools. Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros. 12.12.2008, Győr Enrichment of a(n existing) Curriculum by adopting TICKLE - tools Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros 12.12.2008, Győr First steps of enrichment 1. Give a short review of the main features of

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23.

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted Safe Harbor Statement The following is intended

Részletesebben

program 1. nap / 1st day (április 15. / 15 april)

program 1. nap / 1st day (április 15. / 15 april) 1. nap / 1st day (április 15. / 15 april) 9:45 Dr. Király Mária a Ringier Axel Springer Magyarország COO-jának és Maróy Krisztina a Digital Media Campus vezetőjének nyitóbeszéde / Welcome by Dr. Mária

Részletesebben

Vision & Values. Jövôképünk & Értékeink. Team-munka és vezetési irányelvek. Code of Teamwork and Leadership

Vision & Values. Jövôképünk & Értékeink. Team-munka és vezetési irányelvek. Code of Teamwork and Leadership Vision & Values Jövôképünk & Értékeink Team-munka és vezetési irányelvek Code of Teamwork and Leadership Team-munka és vezetési irányelvek Jövôképünk & Értékeink címen ismert normáink szabják meg a vállalaton

Részletesebben

WP2: Deliverable 2.1

WP2: Deliverable 2.1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP2: Deliverable 2.1 European benchmark study on mutual recognition Q-BICON PROJECT INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD

Részletesebben

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter.

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter. Cloud computing Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. 1/24/2011 1/24/2011 Cloud computing 2 Cloud definició A cloud vagy felhő egy platform vagy infrastruktúra Az alkalmazások és szolgáltatások végrehajtására

Részletesebben

Smart City strategy in Hungary

Smart City strategy in Hungary Smart City strategy in Hungary Dr. Kálmán Kovács Director, Federated Innovation and Knowledge Centre of Budapest University of Technology, Hungary 9th IT STAR, Warsawa, 8-9 October 2015 Topic I - National

Részletesebben

Újraszabni Európa egészségügyét II. rész

Újraszabni Európa egészségügyét II. rész Újraszabni Európa egészségügyét II. rész A dokumentum első részét lapunk előző számában olvashatják Tisztelt Olvasóink! Ezzel a jelszóval indítja programdokumentumát a European ehealth Task Force munkacsoport

Részletesebben

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092)

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) www.zoolog.hu Dr. Dombos Miklós Tudományos főmunkatárs MTA ATK TAKI Innovative Real-time Monitoring and Pest control

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. A MinDig TV a legdinamikusabban bıvülı televíziós szolgáltatás Magyarországon 2011 elsı öt hónapjában - A MinDig TV Extra a vezeték nélküli digitális televíziós

Részletesebben

FOLYAMATMÉRNÖK FRÖCCSÖNTÉSI TERÜLETRE

FOLYAMATMÉRNÖK FRÖCCSÖNTÉSI TERÜLETRE A Delphi Connection Systems Hungary Kft. autóipari csatlakozókat gyártó vállalat. A termelést Tatabányán 2000 januárjában indítottuk be és folyamatos fejlesztések révén jelenleg az ipari park egyik legnagyobb

Részletesebben

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership III. Bajai Gabona Partnerség Előadó:Nagy László, a Bajai OKK Kft. ügyvezetője 2011. Június 16. III. Baja Grain Partnership Presenter: László Nagy, managing director of Baja Public Port Ltd. 16th June,

Részletesebben

Felvesszük a ritmusát!

Felvesszük a ritmusát! Sikerre hangolva! A gázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény az Önök számára is megteremtette a szabad földgázkereskedő választás lehetőségét. Ha sokallják vállalkozásuk energia költségeit, vagy nincsenek

Részletesebben

építészet & design ipari alkalmazás teherautó felépítmény

építészet & design ipari alkalmazás teherautó felépítmény A Design-Composit egy kompozitpaneleket gyártó vállalat, mely teherautó felépítményekhez, az építészet számára és design termékekhez készít paneleket. We are an innovative manufacturer of composite panels

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

ó Ú ő ó ó ó ö ó ó ő ö ó ö ö ő ö ó ö ö ö ö ó ó ó ó ó ö ó ó ó ó Ú ö ö ó ó Ú ú ó ó ö ó Ű ő ó ó ó ő ó ó ó ó ö ó ó ó ö ő ö ó ó ó Ú ó ó ö ó ö ó ö ő ó ó ó ó Ú ö ö ő ő ó ó ö ö ó ö ó ó ó ö ö ő ö Ú ó ó ó ü ú ú ű

Részletesebben

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8.

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8. KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2014. július 8. A KELER KSZF a nem-pénzügyi klíringtagjaitól, és az energiapiaci alklíringtagjaitól a KELER KSZF Általános Üzletszabályzata szerinti

Részletesebben

Climate action, environment, resource efficiency and raw materials

Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Tóth Orsolya NCP NIH, Külkapcsolatok Főosztálya 2014. február 11. Célok Erőforrás-hatékony, éghajlatváltozásnak ellenálló gazdaság és

Részletesebben

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting 02-03-04. November 2014 MEGHÍVÓ/ INVITATION 1 2014 November 3 (Hétfő). Gödöllő Helyszín: Szent István Egyetem: 2100 Gödöllő,

Részletesebben

Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10

Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10 Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10 Éva Mihácsy National Association of Environmental and Nature Conservation Training Centres (KOKOSZ) Project assistant 15th May 2015 Gödöllő Sky-high schoolroom,

Részletesebben

Cloud computing Dr. Bakonyi Péter.

Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. 1/24/2011 Cloud computing 1/24/2011 Cloud computing 2 Cloud definició A cloud vagy felhő egy platform vagy infrastruktúra Az alkalmazások és szolgáltatások végrehajtására

Részletesebben

Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az. integrált városfejlesztésen keresztül

Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az. integrált városfejlesztésen keresztül Válasz az Éghajlatváltozás hatásaira az integrált városfejlesztésen keresztül Climate Change Response through integrated urban management Egerszegi Zita Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. Balatoni

Részletesebben

Technopolisz Program Technopolisz Iroda Miskolc. Technopolis Programme Technopolis Office Miskolc. www.technopolisz.hu

Technopolisz Program Technopolisz Iroda Miskolc. Technopolis Programme Technopolis Office Miskolc. www.technopolisz.hu Technopolisz Program Technopolisz Iroda Miskolc Technopolis Programme Technopolis Office Miskolc www.technopolisz.hu A TECHNOPOLISZ program THE TECHNOPOLIS PROGRAMME HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS LOCAL ECONOMIC

Részletesebben

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1

History. Barcelona 11 June 2013 HLASA 1 History 1893 National Ornithological Centre (Ottó Herman) New ways of breeding and use of laboratory animals (Dr.Kállai László A laboratoriumiállat-tenyésztés és felhasználás új útjai. In: A biológia aktuális

Részletesebben

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Vezetői összefoglaló Európai Egészségügyi Menedzsment Társaság. április Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség

Részletesebben

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW TOURNAMENT DRAW WOMAN KATA TOURNAMENT DRAW WOMAN 55 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN 65 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN +65 KG Minôségi termékeink Világbajnok csomagolásban! World Champion in packaging! Valdor Darfresh

Részletesebben

Madách Trade Center Bt. 1075 Budapest, Madách I. út 13-14. T (+36 1) 268 1900, (+36 1) 268 1901 F (+36 1) 269 6684 www.madachtrade.

Madách Trade Center Bt. 1075 Budapest, Madách I. út 13-14. T (+36 1) 268 1900, (+36 1) 268 1901 F (+36 1) 269 6684 www.madachtrade. Madách Trade Center Bt. 1075 Budapest, Madách I. út 13-14. T (+36 1) 268 1900, (+36 1) 268 1901 F (+36 1) 269 6684 www.madachtrade.hu info@madachtrade.hu bemutatkozás Bemutatkozás A Madách Trade Center

Részletesebben

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához 1. Name, legal form and address of company Társaság neve, címe,

Részletesebben

A PR múltja, jelene, jövője

A PR múltja, jelene, jövője A PR múltja, jelene, jövője Barát Tamás Főiskolai Adjunktus A CERP Főtitkára Szemelvények a PR történetéből Régi mesterség, az évezredek során sok neve volt. hopp, vagy ceremónia mester 1622 - XV. Gergely

Részletesebben

ÉRTÉKEINK: Magas minőség és megbízható alapanyagok. Hatékony és rugalmas gyártás

ÉRTÉKEINK: Magas minőség és megbízható alapanyagok. Hatékony és rugalmas gyártás BEMUTATKOZÁS Cégünk, a Sragner & Sragner Kft. már több mint 15 éve egyike Magyarország vezető irodabútor gyártó és forgalmazó vállalkozásainak. Nagy tapasztalattal rendelkezünk teljes beruházások és belsőépítészeti

Részletesebben

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére.

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére. Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy vita feladatban vesz részt a

Részletesebben

OLAJOS Péter Európai parlamenti képviselõ (EPP-ED / MDF) Uniós Energiapolitika, közvetlen támogatások a geotermikus energia

OLAJOS Péter Európai parlamenti képviselõ (EPP-ED / MDF) Uniós Energiapolitika, közvetlen támogatások a geotermikus energia OLAJOS Péter Európai parlamenti képviselõ (EPP-ED / MDF) Környezetvédelmi Bizottság / Költségvetési Bizottság Éghajlatváltozással foglalkozó Bizottság Fenntartható Fejlõdés Intergroup Energia- és Közlekedési

Részletesebben

OLYMPICS! SUMMER CAMP

OLYMPICS! SUMMER CAMP OLYMPICS! SUMMER CAMP YOUNG BUSINESS CAMP 3D DESIGN CAMP OLYMPICS SUMMER CAMP 20 24 JUNE AND 27 JUNE 1 JULY AGE: 6-14 Our ESB native-speaking teachers will provide a strong English learning content throughout

Részletesebben

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány HUNGARY - Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány (Blue booklet form or card format issued for permanent residents - from 1 January 2000 a new card format has been introduced and issued)

Részletesebben

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE

HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE HALLGATÓI KÉRDŐÍV ÉS TESZT ÉRTÉKELÉSE EVALUATION OF STUDENT QUESTIONNAIRE AND TEST Daragó László, Dinyáné Szabó Marianna, Sára Zoltán, Jávor András Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Informatikai Fejlesztő

Részletesebben

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting Currency is Hungarian Forint (HUF). 1 EUR 310 HUF, 1000 HUF 3.20 EUR. Climate is continental, which means cold and dry in February

Részletesebben

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens A KKV-k Informatikai Infrastruktúrájának vizsgálata a Visegrádi országokban The Analysis Of The IT Infrastructure Among SMEs In The Visegrád Group Of Countries Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens MultiScience

Részletesebben

2/1 ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

2/1 ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1055 Budapest, Markó utca 1. al. 3.) Tax number: 25199750-2-41 Company history 1 Registration number Company register number::

Részletesebben

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5.

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5. CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS WP 5 Del 5.14 1 st period Szentendre Papers and articles in specialist

Részletesebben

Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal

Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal ELOECMSzakmai Kongresszus2013 Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal Kovács Eszter Kovacs.eszter@pentatrade.hu Projekt bemutatása A Cég Cégcsoport Éves árbevétel 140 mrd FT > 5 500 dolgozó ( 1 000 fı

Részletesebben

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form 1 A Future Vision pilot célja a Future Vision Plan (Jövőkép terv) egyszerűsített támogatási modelljének tesztelése, és a Rotaristák részvételének növelése a segélyezési folyamatokban. A teszt során a districteknek

Részletesebben

HBONE+ projekt - campus best practices

HBONE+ projekt - campus best practices HBONE+ projekt - campus best practices 2011. Június 9. Mohácsi János NIIF Intézet A slide-ok GN3 projekt NA3T4 munkacsoportjának vezetőjétől Gunnar Bøe-től származnak a TNC2011 konferencián elhangzott

Részletesebben

Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015. Tatár Balázs

Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015. Tatár Balázs Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015 Tatár Balázs Üzletfejlesztés vezető / Business Development Manager Rendszerhasználói Tájékoztató Nap, 2015. szeptember

Részletesebben

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado Mangalica: The VM-MOE Treaty The agreement 2013 the Goverment of Hungary decided to launch a strategic cooperation with the MOE. The deal is based in the Hungarian Pig Development Strategy (3 to 6 millon

Részletesebben

VÁROSI KÖZLEKEDÉSMENEDZSMENT INTEGRÁLT TELEMATIKAI RENDSZERREL. Abstract

VÁROSI KÖZLEKEDÉSMENEDZSMENT INTEGRÁLT TELEMATIKAI RENDSZERREL. Abstract Csiszár Csaba Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Közlekedésüzemi Tanszék 1111 Budapest Bertalan Lajos u. 2. 618.sz. csiszar@kku.bme.hu Tel.: (1) 463-19-26 Fax: (1) 463-32-69

Részletesebben

Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Platform. Adam Vas MD PhD Platform Leader

Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Platform. Adam Vas MD PhD Platform Leader Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Adam Vas MD PhD Leader The beginning The National Research and Technology Office launches its initiative with the title: Support

Részletesebben

DANS és Narcis. Burmeister Erzsébet. HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13.

DANS és Narcis. Burmeister Erzsébet. HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13. DANS és Narcis Burmeister Erzsébet HUNOR találkozó, Budapest 2013. március 13. DANS DANS (Data Archiving and Network Services) http://www.dans.knaw.nl Kutatási adatok archiválása a saját fejlesztésű EASY

Részletesebben

R&D a perspective: What are the required abilities of a future oriented engineer?

R&D a perspective: What are the required abilities of a future oriented engineer? R&D a perspective: What are the required abilities of a future oriented engineer? K+F nézőpont: Milyen elvárásoknak kell megfelelni a jövő tervezőmérnökeinek? XVI. CLAAS Symposium Gödöllő, March 26, 2014

Részletesebben

INNONET Innovációs és Technológiai Központ

INNONET Innovációs és Technológiai Központ TECHNONET Autóipari Technológia Kompetencia Központ INNONET Innovációs és Technológiai Központ Vasvári Bálint - projektmenedzser ismertető / INNONET INNONET Innovációs és Technológiai Központ Kedvezményes

Részletesebben

a kapcsolatokban rejlő érték / the value of relationships fenntarthatóság menedzsment / managing sustainability

a kapcsolatokban rejlő érték / the value of relationships fenntarthatóság menedzsment / managing sustainability Fenntarthatósági jelentés / Sustainability Report 2012 az elnök üzenete / President s message 1 bevezetés a tigáz tevékenysége / introduction - activity of tigáz 4 a kapcsolatokban rejlő érték / the value

Részletesebben

Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás

Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás Piackutatás, marketingelemzés, szegmentálás, megcélzás, pozicionálás Mi a marketing? Piacelemzés A piacelemzés beazonosítja a piacot ahhoz, hogy pozicionálni tudják a saját üzletüket, ahhoz, hogy részesedjenek

Részletesebben

Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat

Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat MI AZ A TAX FREE? WHAT IS TAX FREE SHOPPING? Tax free, vagyis ÁFA mentes vásárláskor a vásárló a termék ÁFA tartalmának jelentős részét visszaigényelheti.

Részletesebben

Portfolió menedzsment folyamatok bevezetése Kontra József ERSTE Bank Projekt Portfolió Menedzsment Iroda

Portfolió menedzsment folyamatok bevezetése Kontra József ERSTE Bank Projekt Portfolió Menedzsment Iroda Portfolió menedzsment folyamatok bevezetése Kontra József ERSTE Bank Projekt Portfolió Menedzsment Iroda 18. Projektmenedzsment Fórum Budapest, 2015. április 9. Pár szó az ERSTE gyökereiről Alapítva: 1819.

Részletesebben

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA Keywords: unemployment, employment policy, education system. The most dramatic socio-economic change

Részletesebben

ELOECMSzakmai Kongresszus2013

ELOECMSzakmai Kongresszus2013 ELOECMSzakmai Kongresszus2013 Keynote Horváth Szilvia Ügyvezető s.horvath@elo.com Cégünk rövid bemutatása 1871 Louis Leitz megalapítja első vállalatát 1995 Az első elektronikus Leitz dokumentumkezelő (ELOoffice)

Részletesebben

A V Á R B Ű V Ö L E T É B E N

A V Á R B Ű V Ö L E T É B E N exkluzív LUXUSREZIDENCIA LUXURY RESIDENCE A V Á R B Ű V Ö L E T É B E N Mi lehetne különlegesebb, mint egy Budai Vár előterében megvalósuló elegáns rezidencia? A Vienna Gate Residence egyszerre testesíti

Részletesebben

A leghátrányosabb helyzetű kistérségek programjainak dilemmái

A leghátrányosabb helyzetű kistérségek programjainak dilemmái A leghátrányosabb helyzetű kistérségek programjainak dilemmái Some dilemmas about the development programmes of the most depressed Hungarian micro-regions Regional development funds in Hungary are allocated

Részletesebben

MŰANYAGOK ÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS. Nyéki Anikó, 2012. december 7.

MŰANYAGOK ÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS. Nyéki Anikó, 2012. december 7. MŰANYAGOK ÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Nyéki Anikó, 2012. december 7. EZ A SABIC A PETROLKÉMIAI IPAR LEGVÁLTOZATOSABB PORTFOLIÓJA 6 STRATÉGIAI ÜZLETI EGYSÉG VEGYI ANYAGOK POLIMEREK INNOVATÍV MŰANYAGOK TELJESÍTMÉNYJAVÍTÓ

Részletesebben

Training of integrity advisors in Hungary. dr. Princzinger Péter NUPS Institute of Executive Training and Continuing Education

Training of integrity advisors in Hungary. dr. Princzinger Péter NUPS Institute of Executive Training and Continuing Education Training of integrity advisors in Hungary dr. Princzinger Péter NUPS Institute of Executive Training and Continuing Education Strategic frameworks I. Magyary Program Good State Task Organization Procedure

Részletesebben

A Continental Automotive Hungary beszállítói stratégiája Beszállítók kiválasztása és fejlesztése helyben és globálisan

A Continental Automotive Hungary beszállítói stratégiája Beszállítók kiválasztása és fejlesztése helyben és globálisan A Continental Automotive Hungary beszállítói stratégiája Beszállítók kiválasztása és fejlesztése helyben és globálisan Business Unit Passive Safety & Sensorics Continental Corporation A Continental világszerte

Részletesebben

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25.

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. First experiences with Gd fuel assemblies in the Paks NPP Tams Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. Introduction From 2006 we increased the heat power of our units by 8% For reaching this

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

2007. évi XXXIV. törvény

2007. évi XXXIV. törvény 2007. évi XXXIV. törvény az Európa Tanács keretében Strasbourgban, 1989. november 16-án létrejött, a tiltott teljesítményfokozó szerek és módszerek használata elleni Egyezmény Varsóban, 2002. szeptember

Részletesebben

Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak

Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak Tájékoztató azon kérelmezési eljárásokról, melyek az elméleti, gyakorlati és szakszolgálati engedélyezésre vonatkoznak Briefing on application procedure for theoretical, practical examinations and licence

Részletesebben

COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN. Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market.

COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN. Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market. COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market. Using a questionnaire, we determined the nature and strength

Részletesebben

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice FEHÉR Miklós Zoltán Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Európai Uniós Jogi Főosztály Ministry of Public

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ EVK SZAKKOLLÉGIUM. BESZÁMOLÓ: A 2014/2015 A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány pályázatára 2014/2015-ÖS TANÉV

SZAKMAI BESZÁMOLÓ EVK SZAKKOLLÉGIUM. BESZÁMOLÓ: A 2014/2015 A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány pályázatára 2014/2015-ÖS TANÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓ EVK SZAKKOLLÉGIUM BESZÁMOLÓ: A 2014/2015 A Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány pályázatára 2014/2015-ÖS TANÉV 1 Tőzsdekurzus A kurzus fókuszában - az elméleti bevezetőt követően

Részletesebben

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting 02-03-04. November 2014 MEGHÍVÓ/ INVITATION 1 2014 November 3 (Hétfő) Gödöllő Helyszín: Szent István Egyetem: 2100 Gödöllő,

Részletesebben

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Napirend ITIL rövid áttekintés ITIL komponensek megvalósítása ZENworks segítségével

Részletesebben

Állatkísérletek Elmélete és Gyakorlata B kurzus

Állatkísérletek Elmélete és Gyakorlata B kurzus Állatkísérletek Elmélete és Gyakorlata B kurzus Core modul 1/2 szeminárium Állatkísérletek jogi szabályozásának gyakorlata I. Dr. Kaszaki József Sebészeti Műtéttani Intézet SZTE ÁOK 2015-2016-I. szemeszter

Részletesebben

A controlling és az értékelemzés összekapcsolása, különös tekintettel a felsőoktatási és a gyakorlati alkalmazhatóságra

A controlling és az értékelemzés összekapcsolása, különös tekintettel a felsőoktatási és a gyakorlati alkalmazhatóságra A controlling és az értékelemzés összekapcsolása, különös tekintettel a felsőoktatási és a gyakorlati alkalmazhatóságra Dr. Szóka Károly Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Egyetemi docens

Részletesebben

Ta rsadalmi szemle letforma la s e s va llalati kommunika cio? Gondolatok egy non-profit va llalat e s egy multinaciona lis ce g partnerse ge kapcsa n

Ta rsadalmi szemle letforma la s e s va llalati kommunika cio? Gondolatok egy non-profit va llalat e s egy multinaciona lis ce g partnerse ge kapcsa n Ta rsadalmi szemle letforma la s e s va llalati kommunika cio? Gondolatok egy non-profit va llalat e s egy multinaciona lis ce g partnerse ge kapcsa n Csillag Sa ra Rada csi La szló - Hidegh Anna A gondolatmenet

Részletesebben

JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016

JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016 JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016 9. osztály Könyv + Munkafüzet: Real Life Elementary (zöld) Leckék: Unit 1-8 A létige kifejezése (Starter Unit) Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató

Részletesebben

Horizont 2020 Éghajlatváltozás, környezet, erőforráshatékonyság. Climate action, environment, resource efficiency and raw materials

Horizont 2020 Éghajlatváltozás, környezet, erőforráshatékonyság. Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Horizont 2020 Éghajlatváltozás, környezet, erőforráshatékonyság és nyersanyagok Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Tóth Orsolya EU referens NKFI Hivatal Nemzetközi Kapcsolatok

Részletesebben

Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water

Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water Dr. Péter Kozák Ph.D Director Flooded areas in Hungary before the beginning of river regulation works (1846.) Temporary

Részletesebben

For the environmentally aware

For the environmentally aware Környezet, tudatos embereknek or the environmentally aware A k3 a Könyves Kálmán körúton, a főváros egyik legdinamikusabban fejlődő területén felépülő új A kategóriás fenntartható ház, amelynek legfőbb

Részletesebben

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.

Irodalomjegyzék. Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30. Irodalomjegyzék ENSZ (hivatalos) dokumentumok Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (angolul) elérhető: http://www.un.org/en/documents/udhr/ a letöltés napja: {2009.11.30.} Polgári és Politikai Jogok Egyezségokmánya

Részletesebben

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné Utolsó frissítés / Last update: 2016. február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné TARTALOM / Contents BEVEZETŐ / Introduction... 2 FELNŐTT TAGBÉLYEGEK / Adult membership stamps... 3 IFJÚSÁGI TAGBÉLYEGEK

Részletesebben

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő The role of volunteer firefighter organizations, municipality and facility firefighter departments in the unified disaster management system of Hungary Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági

Részletesebben

One of the economical and political aims of the Hungarian government and the European Union (EU) is improving and supporting the micro, small and

One of the economical and political aims of the Hungarian government and the European Union (EU) is improving and supporting the micro, small and Közgazdász Fórum Forum on Economics and Business 16 (1), 21 35. 2013/1 7 The activity of chambers of commerce an international perspective ERIKA SZILÁGYINÉ DR. FÜLÖP One of the economical and political

Részletesebben