K R Ó N I K A. A Sakkszerzemény Bizottság tájékoztatója 57. szám november

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K R Ó N I K A. A Sakkszerzemény Bizottság tájékoztatója 57. szám 2007. november"

Átírás

1 K R Ó N I K A A Sakkszerzemény Bizottság tájékoztatója 57. szám november Kötelez ó egyesületi tagság A Magyar Sakkszövetség Elnöksége szept. 11-i ülésén foglalkozott a magyar sakkszerzéssel, és a sakkszerz óket érint ó fontos döntéseket hozott. Eszerint - a sporttörvény el óírásainak megfelel óen kívánatos, s ót szükséges, hogy a sakkszerz ók és az országos fejt óbajnokságon indulni kívánó fejt ók valamely sportegyesülethez csatlakozzanak. Versenysport ugyanis hazánkban csak egyesületi keretek között folytatható. Ennek megfelel óen a jöv ó év elejét ól a Sakkszövetség által rendezett versenyeken (a tehetségkutató versenyek kivételével), az országos szerz ó- és fejt óbajnokságokat is beleértve, csak azok a magyar versenyz ók indulhatnak, akik sportegyesületi tagsággal rendelkeznek. A magyar szerz óbajnokságon való részvétel technikai feltételei Egy adott osztályban a bajnokságot akkor rendezzük meg, ha az ott benyújtott pályázatok száma eléri vagy meghaladja a kett ót. Minden osztályban legfeljebb 15 m úvel lehet pályázni. A beküldött m úveket osztályonként 2-2 bíró fogja elbírálni, illetve pontozni. A bajnoksági helyezések megállapítása osztályonként a 6-6 legmagasabb pontszámot elért m ú alapján történik. (A versenybírók nevét kés óbb közöljük.) A társszerzemények tekintetében a bajnoksági szabályzat, illetve a Bizottság döntései az irányadóak. Az utóközléses versenyek esetében a megjelenés évének a szerz ó választása szerint a versenybírói döntés dátuma, illetve a feladvány tényleges megjelenésének id ópontja számít. Egy és ugyanazon pályam úvel azonban csak egy bajnokságon szabad pályázni. A pályam úveket Molnár A. József versenyvezet ónek 3-3 azonos példányban, legalább 100x140 mm nagyságú lapon, a szerz ó nevével és postacímével, az els ó közlés helyével és id ópontjával, a versenyhelyezéssel és a teljes megoldással ellátva kell eljuttatni. A géppel ellen órzött feladványokat C+ vagy Co jelzéssel kell ellátni. Kérjük a szerz óket, hogy m úveiket számozzák be. Az osztályfelsorolás és a beküldési határid ó 56. számunkban szerepelt. Jubileumi sakkszerz ó kongresszus Görögországban Idén októberben Görögországban, Rodosz szigetén tartották meg az 50. Nemzetközi Sakkszerz ó Kongresszust. A jubileum alkalmából érdemes röviden visszatekinteni a kezdetekre. A Nemzetközi Sakk Szövetség (FIDE) 1954-es kongresszusán határozták el, hogy a sakkszerzés támogatására és nemzetközi szint ú megszervezésére állandó bizottságot kell létrehozni. A PCCC néven ismertté vált bizottság els ó elnöke Neukomm Gyula lett, az els ó ülést 1956 májusában tartották Budapesten. Igazi kongresszust 1958 óta rendeznek évente, a sorozatból csak két év maradt ki. A sorszámozásba az els ó két bizottsági ülést is beszámítják. Nincs itt helyünk arra, hogy a PCCC több mint félévszázados m úködését részletesen méltassuk, pusztán néhány területet említünk meg a teljesség igénye nélkül: háromévente megjelenik az id ószak legjobb m úveit tartalmazó FIDE-album,

2 rendszeresen megrendezik a szerz ó és -fejt ó világbajnokságokat, és kidolgozták a sakkszerzés részletes szabályrendszerét. A rodoszi kongresszuson a bizottság szabványként elfogadta a számítógépes albizottság javaslatát arra a formátumra, amely a feladványok és a tanulmányok gépi ábrázolását rögzíti. Erre a formátumra támaszkodva a jöv óben könnyebben tudnak majd a különféle sakkprogramok együttm úködni, és bizonyos versenyekre az Interneten keresztül is lehet majd beküldeni feladványokat a szabványos formában. Kisebb módosítások történtek a szabályrendszerben és a FIDE-albumversenyek elbírálási rendjében. A as albumverseny tündérosztályának korábban vitatott eredményét a bizottság véglegesként elfogadta. Bejelentették a megel óz ó, es album megjelenését is, a megrendelési cím megtalálható a kés óbb megadott Internet címen. A fejt ócsapat-világbajnokságon (WCSC): 1. Nagy-Britannia 2. Oroszország 3. Németország; a legjobb egyéni eredmény: J. Nunn (Nagy-Britannia). A nyílt fejt óversenyen 1. O. Comay (Izrael). A kongresszuson hagyományosan számos szerz óversenyt rendeztek, ezek egy részén csak a jelenlév ók pályázhattak, mások nyitottak voltak mindenki számára. A kit úzött díjakról elnevezett nyílt "5. cujka" versenyen Pásztor József és Kirchner Imre közös m úve 4. dicséretet kapott. További információkat lehet találni a kongresszusról a világhálón a címen, valamint Dr. Klaus Wenda cikke: címen. A évi világtalálkozó házigazdája Lettország lesz. Laborczi Zoltán Pásztor József - Kirchner Imre 5. Cujka-verseny, 2007, 4. dics. Segít ó önmatt 3 lépésben (3 mf.) Anticirce Cheylan (3 mf.) Szöcske e1. Táltosok a6, c3, Bástyaszöcske (BSz) b2, Futószöcskék (FSz) g7 g8 h1 1. Tg3 Szh4 2. Tg3-e7 Szd8 3. Tc6 FSzb7# 1. Te8 Szb4 2. Tc4 Szd4 3. Tg2 Fszf3# 1. Te4 Sze5 2. Tg5 Szh5 3. Tg5-e4 Fszd5# Megjegyzés: A segít ó önmatt els ó két lépéspárja (világos kezd!) szabadmatt-jelleg ú játék egy vagy több olyan állás létrehozásáért, amelyben az újabb követelmény: önmatt 1 lépésben. Az Anticircében a Cheylan követelmény annyit tesz, hogy egyik báb sem üthet az újjászületési mezejére. 2

3 Benedek Attila: That s all... (Ennyi...) A kiváló nagymester és FIDE-mester egy elegáns, 124 oldalas könyvben gy újtötte össze eddigi sakkszerz ói és szakírói tevékenységének legjavát. A könyv alapvet óen angol nyelv ú (Durham Dávid fordítása), de a magyar olvasó számára is könnyen érthet ó és forgatható. Egyébként a végén magyar nyelv ú utószó is található. Három nagyobb részb ól áll. Az els ó részben (Nem fontos, de érdekes) a szerz ó elméleti töprengései és megfontolásai olvashatók az egyes feladványm úfajokra, de különösen a kétlépéses mattfeladványra és a segít ómattra lebontva. A második részben a népszer ú cikksorozat, a "F úszer és csemege" olvasható. Mindkét részben sok feladványidézet, a jeles magyar szerz ókre való emlékezés is szerepel. A harmadik részbe Benedek Attila saját m úvei kerültek be, sok pompás, s ót ma már kimondhatjuk klasszikus darabbal. Bár a könyv címe Ennyi..., mégis a lezáró "véd óbeszéd" utolsó mondatait idézzük: "Dum spiro, creo míg élek, alkotok, a magam gyönyör úségére, mások szórakoztatására. Ha más nem, ez maradjon utánam." Feladványhírek február 5-én elhunyt Efim Rukhlis, az egyik legismertebb kétlépéses feladványtéma névadója. 81 éves volt. Minden feladványlapban megemlékeztek Kárpáti Aurél haláláról. A legteljesebb összeállítás Yves Tallec nevéhez f úz ódik, aki a Diagrammes április-júniusi számában megjelent cikkében 27 feladvánnyal kíséri végig "Rély" munkásságát. Az anyag összeállításában Molnár Árpád segített. Jubileumi versenykiírások Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy a "futó" versenyek kimerít ó teljességgel, nagyalakú ábrákkal elérhet ók Mikitovics János honlapján: Itt külön is érdemes rákattintani Ján Golhára. Nagyon teljes Guy Sobrecases összeállítása is: (a legutóbbi kiadás 44 oldal!). Rajtuk kívül még jó néhány kisebb-nagyobb felsorolás található az Interneten, számos mintával és kiegészítéssel. A Krónika ezekkel nem tud versenyre kelni, mi csupán "mazsolázunk" a magyar szerz ók érdekl ódési köre szerint, és igyekszünk a magyar versenyeket bemutatni. A Vízügyi SC rendezésében Bakcsi 75 félgyors témaverseny olyan tetszés szerinti lépésszámú sorozatlép ó szabadpatt-feladványokra, amelyekben egyetlen sötét báb sem lép kétszer egymásután. (Egy báb természetesen többször is léphet a fenti szabály betartásával. Egy átváltozó sötét gyalog sem léphet közvetlenül az átváltozást követ óen.) Minta: Bakcsi György-Zoltán László (Umenie 64, 2004): Ke5 b2 - Lb5 Ra4 Xd8 Xe8 b4 b6 b7. Sorozatlép ó szabadpatt 7 lépésben. 1. b3 2. Rd4 3. Lb4 4. Xa4 5. b5 6. Xa5 7. b6 Kxd4= Könyvdíjak. Versenybíró: a jubiláns. Pályam úvek korlátlan számban küldhet ók közvetlenül Bakcsi György címére: 1092 Bp., Ráday u. 40. I. 8. vagy Határid ó: április 6. (B. Gy. 75. születésnapja.) Benk ó Pál 80 jubileumi tanulmányverseny a Magyar Sakkvilág szervezésében a következ ó témával: az alapállástól kezdve a f óváltozatban világos és sötét nem üt ki bábot legalább az els ó nyolc lépéspárban. Minta: Benk ó Pál Magyar Sakkélet 2000, I. díj. Kc3 Bb7 Bd7 h2 - Le8 Rg8 Rh8 h7. Világos nyer. Tematikus 1-8.: 1. Bd2! Rf8 2. Ke2! Rhg8 3. Kb2 h6 4. h3! h5 5. h4 Rh8 6. Ka2 Rhg8 7. Ba7 Rh8 8.Bb2 Rf2 Nem tematikus: 9. Bxf2 nyer. Versenybíró: a jubiláns. Díjak: könyvek, a Sakkvilág egyéves el ófizetése. Pályam úvek július 14-ig (B. P. 80. születésnapja) küldhet ók Mikitovics János címére: Budapest, Bökényföldi út 17, 1165 vagy mmateo#t-online.hu 3

4 Chris Feather 60 jubileumi verseny kétlépéses szabadmattokra. Versenybíró: Zivko Janevski. Pályam úvek december 31-ig küldhet ók a versenyvezet ó címére: Nikola Stolev, Bukovic 3a, n. Lisice 1000 Skopje, Macedónia vagy Yves Tallec 80 jubileumi verseny két osztályban: A) szabadmattok 2,5-10 lépésben minimum 7 bábbal. Szabad téma, 0-állás, tündérfeltétel tilos. Beküldési határid ó: október 3l. B) Tetszés szerinti lépésszámú szabadmatt-ikrek, amelyekben azonos min óség ú bábok csoportja megváltoztatja a színét (a királyok kivételével). Minta: Baudoin-Tallec Ka1 Fa7 Fh7 He5 f4 f5 - Le4 Xh8 Sb5 Se7 f3 f7. Szabadmatt 2 lépésben. A) az állás B) a huszárok színt cserélnek. A) 1. Sc3 Hd3 2. Sed5 f6# B) 1. f6 Hd5 2. Sd3 Hbc3# Beküldési határid ó: február 28. Versenyvezet ó (mindkét osztályban): Guy Sobrecases: postacím: 83, Bd Port Royal F-75013, Paris, Franciaország. Pentti Sola 100 ( ) jubileumi versenyek két osztályban: 1. szabad témájú kétlépéses szabadmattok (0-állás tilos). Versenybíró: C. J. Feather. 2. tündérfeladványokra, amelyek a finn Nowotny témát mutatják be és/vagy a finn Plachuttát. Versenybíró: Marko Ylijoki. Pályam úvek 2008 február 28-ig küldhet ók Neal Turner címére: Vanha Hämeenkyläntie 26 A, Helsinki, Finnország, vagy: Manne Persson 90 jubileumi verseny kétlépéses szabadmattokra. Ikerállás és látszólagos játék megengedett, 0-állás tilos. Versenybírók: Chris Feather és Christer Jonsson. Pályam úvek március 29-ig küldhet ók Chris Feather címére a "Manne Perssons JT" jelzés feltüntetésével: 10 Tinwell Road, Stamford, PE9 2QQ, Anglia vagy: Tode Ilievski 55 jubileumi verseny 3,5 és többlépéses szabadmatt-feladványokra. 0-állás, duplex, toldalékbáb és tündérbáb tilos. Versenybíró: a jubiláns. Pályam úvek március 31-ig küldhet ók a versenyvezet ó címére: Zivko Janevski, P. Boksz 163, 1480 Gevgelija, Macedonia vagy Nikola Stolev 60 jubileumi verseny háromlépéses szabadmatt-feladványokra. 0-állás, duplex, toldalékbáb és tündérbáb tilos. Versenybíró: a jubiláns. Pályam úvek december 31-ig küldhet ók a versenyvezet ó címére: Zivko Janevski (l. feljebb). Manfred Zucker 70 jubileumi verseny 4-10 lépéses önmattokra, amelyekben áldozatokat követ óen a végállásban a magányos világos király kap mattot. Minta: Manfred Zucker (vázlat): Kf1 Va8 Hc2 - Lh1 Xg1 Se4 e6 e7 f2 h2. Önmatt 4 lépésben. 1. Hd4! e5 2. He2 e6 3. Vd5! exd5 4. Hg3+ Sxg3# Díjalap: 150 euro. Pályam úvek január 15-ig küldhet ók a versenyvezet ónek: Mirko Degenkolbe, Postfach 11 12, D Meerane Németország vagy Romeo Bedoni 80 jubileumi verseny olyan szabadmatt, illetve szabadpatt feladványokra, amelyekben két azonos szín ú gyalog felcserél ódve változik át. Minta: R. Bedoni, I. Barátság verseny, 1965, 2. hely. Ke4 Bc2 a2 a7 e7 - Lc8 Ra4 Re2 Xd1 Sc4 Sc7 a3 d2 d4. Szabadmatt 2 lépésben* 1. - e8f 2. Sa5 a8v# Versenybíró: Guy Sobrecases. Pályam úvek augusztus 31-ig küldhet ók a versenyvezet ónek: Denis Blondel, 19 rue de Rome, La Queue en Brie vagy 4

5 Versenybírói jelentés a október 29-i kétlépéses szabadmatt gyorsversenyr ól Téma: olyan kétlépéses szabadmatt-feladvány készítend ó, amelyben a sötét témabáb már az els ó lépésben elfoglalhatná a mattállásbeli helyét, de még "dolga van". (A tempólépés tehát tilos.) A tíz megjelent szerz ót ól öt értékelhet ó (gép-ép) feladvány született (voltak azért más kecsegtet ó próbálkozások is). Döntésem a következ ó: I. díj. Laborczi Zoltán. Komplex feladvány. Az ikermegoldások során a sötét témabábok felváltva vonalat nyitnak a c7 világos futónak, majd önvonalat zárnak, hogy lehet óvé tegyék a világos huszárok mattját. II. díj. Bakcsi György - Zoltán László. Az egyetlen három változatos m ú. Egyszer ú, harmonikus játék. III. díj. Érsek Tibor. Az ikerállásokban sötét futók ütnek egy-egy világos gyalogot, majd önvonalat zárnak bástyáiknak. Ikermegoldással szebb kenne, így hangsúlyozottabb, hogy valamelyik sötét futó-bástya páros nem játszik. Elismerések (sorrend nélkül). Schenkerik Csaba. Egyváltozatos miniat úr, szellemes indoklással. Sajnos a három óra kevés volt a nagyszabású, kétsáncos, sötét bástya-futó Grimshaw-séma kidolgozásához. Bakcsi György-Zoltán László. Elegáns, miniat úr hatású feladvány. A sötét futó kétszer üt és helyet zár. És legközelebb is várjuk az új versenyz ót, Rusz Árpádot. Budapest, november 7. Molnár A. József témaadó és versenybíró Az öt helyezett feladvány mellett közöljük a példafeladványt, valamint két, azóta született eredeti m úvet is. A szerk. HS OJ Bakcsi György-Zoltán László Problemkiste, 2007 "Magyar kvartett" megoldások I. 1. a4 5. a8v 6. Vxh8 7. Vb2 8. h8v 10. Vxf2 11. Vf1+ Wxf1# II. 1. g6 2. g7 3. Kg6 7. fxg8f 8. Fd5 9. g8f 11. Fxc6+ Rxc6# III. 1. Kc6 4. Kxb8 5. Ka8 6. b8b 7. Bxg8 8. Bb8 9. g8b 11. Ba7+ Ra3# IV. 1. Kf3 2. Fe2 5. b7 6. c7 7. cxb8h 8. Hc6 9. b8h 11. Hxf6+ Rxf6# Dupla Allumwandlung 5

6 Molnár A. József. Példafeladvány I. díj. Laborczi Zoltán (2 mf.) (2 mf.) 1. Wxe6 Vh6 2. Wd5 Vb6# 1. Xxd6 Fd5 2. Xf8 Hh6# 1. Wxf4 Vh4 2. Wd6 Vc4# 1. Rxd6 h3 2. Rc6 Hg3# II. díj. Bakcsi György-Zoltán László III. díj. Érsek Tibor (3 mf.) A) állás B) Ff8 --> h4 1. Wxc5 Vc7 2. Wc3 Vxc3# A) 1. Xxd6 Be8 2. Xf4 Be4# 1. Wxd5 Vf7 2. Wxb3 Vxb3# B) 1. Xxc4 Fe1 2. Xb3 Fxc3# 1. Wxe4 Vh7 2. Wxd3 Vxd3# 6

7 Elismerés. Schenkerik Csaba Elismerés. Bakcsi György-Zoltán László A) ábra B) P e5 --> f6 1. Rg Rc4 Bd3# A) 1. Xxf3 Bh3 2. Xd5 Fe3# B) 1. Xxf5 Ff8 2. Xd3 Fc5# Laborczi Zoltán Eredeti Bakcsi György-Zoltán László Eredeti (2 mf.) (5 mf.) 1. Xxf5 Fc3 2. Xh7 Hg4# 1. Wxb6 Va7 2. Wxd4 Vxd4# 1. Rxf5 Fe1 2. Re5 Hc2# 1. Wxd6 Vd8 2. Wxd4 Vxd4# 1. Wxe5 Vh8 2. Wxd4 Vxd4# 1. Wxb4 Va4 2. Wxd4 Vxd4# 1. Wxc3 Va1 2. Wxd4 Vxd4# 7

8 Magyar versenysikerek Érsek Tibor Érsek Tibor Thema Danicum, 2006, I. díj Thema Danicum, 2006, V. díj Önmatt 4 lépésben Szabadmatt 2 lépésben (2 mf.) 1. Hf6! (feny. 2. Ve2+ Xxe2#) 1. Lg4 Hf5 2. Se2 He3# 1. - exf6 2. Be5 fxe5 3. Fc6 dxc6 4. Bh3+ Wxh3# 1. Lxe5 Bf8 2. Xf2 Bf5# Molnár Árpád Orbit, 2006/II, II. díj Molnár Árpád Orbit, 2006/I, 2. dics. Szabadmatt 2 lépésben Szabadmatt 2 lépésben (4 mf.) A) ábra B) Le3 C) Lf7 D) Lh7 A) 1. Xc8 dxc8f 2. Wc3 Fa6# 1. d1x Vxd6 2. Xb3 Ha3# B) 1. Wc8+ dxc8v 2. Xd3 Vc1# 1. Sd5 Va3 2. Wd4 Hxd6# C) 1. Re8+ dxe8b 2. Rg8 Be7# 1. Lc5 Hc7 2. Sg4 Vxc3# D) 1. Se8 dxe8h 2. Rg7 Hf6# 1. Rd4 Vc7+ 2. Ld5 Hxc3# 8

9 Molnár Árpád StrateGems, 2006, II. díj Molnár Árpád StrateGems, 2005, elism. Szabadmatt 2 lépésben Szabadmatt 2 lépésben A) ábra B) Rb5 --> e5 A) ábra B) Lf4 A) 1. Sb4 Hxb4+ 2. Lc4 Fd5# A) 1. Rxc6 Bd7 2. Sc5 Bd4# B) 1. Sd7 Fxd7 2. Le4 Hc5# B) 1. Rxg1 Be7 2. Sf3 Be4# Molnár Árpád StrateGems 2005, elism. Érsek Tibor - Szabó Tibor StrateGems, 2006, 2. elism. Szabadmatt 2 lépésben Önmatt 3 lépésben A) ábra B) c3s nélkül A) 1. g5 Fh2 2. Ld4 e3# 1. Hh4! (feny. 2. Bh5+ gxh5 B) 1. g6 Be6 2. Ld5 e4# 3. Vf5+ Xxf5#) 1. - Rd5 2. Vf4+ Le6 3. Vf5+ Xxf5# 1. - Rc5 2. Be7+ Ld6 3. Hf5+ Xxf5# 9

10 Bakcsi György - Zoltán László Springaren , 8. dics. Bakcsi György - Zoltán László Orbit, 2005, többl. h#, 3. elism. Szabadmatt 3,5 lépésben Szabadmatt 4 lépésben (2 mf.) 1. - Fa1 2. Sb2 Fxh1 3. Le5 Kg3 1. Sde6+ Kb6 2. Sd5+ Kc6 4. Xe6 Fxb2# 3. Sef4 Kc5 4. Sf6 d4# 1. Sf3 Kc6 2. Sh2+ Kb6 3. Sg4 Kc5 4. Sf6 d4# Bakcsi György - Zoltán László Israel Ring Tourney , 2. elism. Bakcsi György - Zoltán László idee & form, , elism. Önpatt 7 lépésben CIRCE Szabadpatt 10 lépésben (sötétnek ütnie kell) (Madrasi, sötétnek sakkot kell adnia) 1. g8f! Zz Xxg5 (g2) 2. e8f 1. axb1w+ Kc3 2. c1w+ Kd4 3. d1w+ Xxe3 (e2) 3. a8f Lxa6 (Bf1) Ke5 4. e1w+ Kf6 5. f1w+ Kxg7 4. Fb7+ Lxb7 5. c8f+ Lxc8 6. Wf6+ Kxf6 7. We5+ Kxe5 8. Wd4+ 6. Fd7+ Lxd7 8. Fe6+ Lxe6= Kxd4 9. Wc3+ Kxc3 10. Wb2+ Kxb2= 10

11 Bakcsi György-Zoltán László The Problemist, 2005, elism. Bakcsi György-Zoltán László The Macedonian Problemist, , elism. Szabadmatt 2 lépésben Sorozatlép ó szabadmatt 5 lépésben A) ábra B/C/D/E/ K --> f7/f8/c8/b3 F) g5=x CIRCE (2 mf.) A) 1. Lf4 cxd3 2. Wg4 e3# 1. Sxb1 2. Sd2 3. Sxf1 (Hb1) B) 1. Lf5 Bh4 2. e5 e4# 4. Sd2 5. Sc4 Hc3# C) 1. Lf6 e4 2. Wg6 e5# D) 1. Ld6 c4 2. We7 c5# 1. Sxf1 2. Sd2 3. Sxb1 (Ff1) E) 1. Ld4 exf3 2. We3 c3# 4. Sd2 5. Se4 Fc4# F) 1. Le4 c3 2. Xf4 exf3# 11

12 Karácsonyi fejtör ó Bakcsi György-Zoltán László Problemkiste, 2007 "Magyar kvartett" Mind a négy feladvány: sorozatlép ó önmatt 11 lépésben. A megoldások az 5. oldalon találhatók. G K L V G W B P P R F H G S X PG GP PG 12

Matematikai versenyfeladatok Makó Zita, Szilágyi Ibolya, Téglási Ilona

Matematikai versenyfeladatok Makó Zita, Szilágyi Ibolya, Téglási Ilona Matematikai versenyfeladatok Makó Zita, Szilágyi Ibolya, Téglási Ilona Matematikai versenyfeladatok Makó Zita, Szilágyi Ibolya, Téglási Ilona Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Hallgatói Információs

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS LAPJA XXIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2012. SZEPTEMBER. hazánk fennmaradása, a Szent István királyunk által megalapozott szellemiség védelme

RÉTSÁG VÁROS LAPJA XXIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2012. SZEPTEMBER. hazánk fennmaradása, a Szent István királyunk által megalapozott szellemiség védelme RÉTSÁG VÁROS LAPJA XXIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2012. SZEPTEMBER Immár tíz éve annak, hogy a szentistváni ünnepség a Templomkertben kezdódik egy szabadtéri istentisztelettel. Ez alkalommal is nem csupán a római

Részletesebben

A Magyar Modellező Szövetség Elnökségének 2012. évi beszámolója. a küldöttgyűlésre. melynek. Helye: 1146 Budapest, Városligeti krt.

A Magyar Modellező Szövetség Elnökségének 2012. évi beszámolója. a küldöttgyűlésre. melynek. Helye: 1146 Budapest, Városligeti krt. MAGYAR MODELLEZŐ SZÖVETSÉG Hungarian Asso ciation o f Modellers 1149. BUDAPEST Buzogány u. 7 sz. II/6 E- mail: modelsport@mail.datanet.hu T. / Fax.: 221 4071 vagy 270 1073 A Magyar Modellező Szövetség

Részletesebben

Tájékoztató a folyóirat előfizetéséről. KöMaL 2009 2010 matematika fizika informatika pontverseny Versenykiírás

Tájékoztató a folyóirat előfizetéséről. KöMaL 2009 2010 matematika fizika informatika pontverseny Versenykiírás Tájékoztató a folyóirat előfizetéséről A Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok megrendelhető a kiadónál, a MATFUND Alapítványnál a szerkesztőség címén; valamint honlapunkon: http://www.komal.hu. Előfizetési

Részletesebben

MAGYAR TOLLASLABDA SZÖVETSÉG A TOLLASLABDÁZÁS VERSENYSZABÁLYZATA

MAGYAR TOLLASLABDA SZÖVETSÉG A TOLLASLABDÁZÁS VERSENYSZABÁLYZATA MAGYAR TOLLASLABDA SZÖVETSÉG A TOLLASLABDÁZÁS VERSENYSZABÁLYZATA Budapest 2014 A TOLLASLABDÁZÁS VERSENYSZABÁLYZATA 1 Hatálya Jelen szabályzat hatálya kiterjed minden, a Magyarország területén a Magyar

Részletesebben

Sportbál 2011. Igen! Már megint mi jöttünk! Immár 5. alkalommal. Bizony, már ötödször rendezte meg egyesületünk

Sportbál 2011. Igen! Már megint mi jöttünk! Immár 5. alkalommal. Bizony, már ötödször rendezte meg egyesületünk 2011. február hó a diósjen i önkormányzati képvisel testület tájékoztató havilapja Igen! Már megint mi jöttünk! Immár 5. alkalommal. Bizony, már ötödször rendezte meg egyesületünk a hagyománnyá vált farsangi

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2012/1 A MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA. 2012. március. Megjelenik időszakosan

ÉRTESÍTŐ 2012/1 A MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA. 2012. március. Megjelenik időszakosan ÉRTESÍTŐ A MAGYAR ÉREMGYŰJTŐK EGYESÜLETÉNEK KIADVÁNYA Megjelenik időszakosan 2012. március 2012/1 Tisztelt Adófizető Honpolgár! Amennyiben más szervezetnek még nem kötelezte el magát, kérjük, ajánlja fel

Részletesebben

LABDARÚGÁS VERSENYSZABÁLYZATA NAGYPÁLYÁRA ÉS CSÖKKENTETT PÁLYAMÉRETEKRE

LABDARÚGÁS VERSENYSZABÁLYZATA NAGYPÁLYÁRA ÉS CSÖKKENTETT PÁLYAMÉRETEKRE LABDARÚGÁS VERSENYSZABÁLYZATA NAGYPÁLYÁRA ÉS CSÖKKENTETT PÁLYAMÉRETEKRE Jóváhagyta az MLSZ elnöksége 203./2006. (07.04) számú határozatával. BEVEZET...5 A versenyszabályzat célja...5 A versenyszabályzat

Részletesebben

TOMORI VILÁG. A Tomori Pál Főiskola ingyenes e-lapja 2. évfolyam 1. szám 2013. október. T O M O R I V I L Á G Oldal: 1

TOMORI VILÁG. A Tomori Pál Főiskola ingyenes e-lapja 2. évfolyam 1. szám 2013. október. T O M O R I V I L Á G Oldal: 1 TOMORI VILÁG A Tomori Pál Főiskola ingyenes e-lapja 2. évfolyam 1. szám 2013. október T O M O R I V I L Á G Oldal: 1 F E L H Í V Á S A T É M A : LEGYÉL OTT TE IS! 2013. NOVEMBER 26-ÁN A FŐISKOLA BUDAPESTI

Részletesebben

Tartalomjegyzék 2015. sportcélú pályázatok

Tartalomjegyzék 2015. sportcélú pályázatok Tartalomjegyzék 2015. sportcélú pályázatok 1. Sárvári Futball CIub 2. Sárvári Kinizsi SE 3. Flextronics Kosárlabda és Szabadidő CIub 4. Sárvári Sakk Ciub SE 5. Sárvári Amatőr Kosarasok Klubja 6. Nádasdy

Részletesebben

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Május els vasárnapján: ANYÁK NAPJA

VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Május els vasárnapján: ANYÁK NAPJA VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXIX. évfolyam 5. szám 2013. május Május els vasárnapján: ANYÁK NAPJA Jékely Zoltán: BARNA, MÉLY SZEMEK Néztek szemembe, barna, mély szemek, de mindegyikb l Anyám

Részletesebben

HATÁRON ÁTNYÚLÓ INGÁZÁS, MUNKAVÁLLALÁS AZ OSZTRÁK MAGYAR HATÁRTÉRSÉGBEN

HATÁRON ÁTNYÚLÓ INGÁZÁS, MUNKAVÁLLALÁS AZ OSZTRÁK MAGYAR HATÁRTÉRSÉGBEN Tér és Társadalom 19. évf. 2005/2. 65-81. p. Tér és Társadalom XIX. évf. 2005 2: 65-81 HATÁRON ÁTNYÚLÓ INGÁZÁS, MUNKAVÁLLALÁS AZ OSZTRÁK MAGYAR HATÁRTÉRSÉGBEN Kulcsszavak: (Transborder Commuting, Employment

Részletesebben

Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből

Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Cserepek a magyarországi matematikai tehetséggondozó műhelyekből Ez a könyv a(z). számú példány. ALKOTÓ SZERKESZTŐK: Ács Katalin Dr. Kosztolányi

Részletesebben

EURÓPAI MIN SÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG

EURÓPAI MIN SÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG Budapest 2008 EURÓPAI MIN SÉGÜGYI SZERVEZET MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG HUNGARIAN NATIONAL COMMITTEE FOR EOQ Elnök (President): Dr. Molnár Pál Alelnökök (Vice Presidents): Dr. Balogh Albert Dr. Varga Lajos

Részletesebben

Magyarország 2015/2016. évi NB s férfi és női asztalitenisz csapatbajnokságának versenykiírása

Magyarország 2015/2016. évi NB s férfi és női asztalitenisz csapatbajnokságának versenykiírása Magyarország 2015/2016. évi NB s férfi és női asztalitenisz csapatbajnokságának versenykiírása 1 Az 2014/2015. évi kiíráshoz képest történő változásokat vastag betűvel szedtük, kérjük azokra fordítsanak

Részletesebben

Nevezés az újságban meghirdetett pontversenyekre

Nevezés az újságban meghirdetett pontversenyekre Nevezés az újságban meghirdetett pontversenyekre A nevezés minden pontversenyre kizárólag interneten, a www.mategye.hu honlapon található nevezési lap kitöltésével lehetséges. A honlapon a nevezési lap

Részletesebben

A vízi fejlesztés helyzete és lehetôségei Szlovákia egyes magyar tanítási nyelvû óvodáiban... 33

A vízi fejlesztés helyzete és lehetôségei Szlovákia egyes magyar tanítási nyelvû óvodáiban... 33 Tartalom Néhány sorban............................................. 3 Megújult elnökséggel - tovább...!................................ 3 Lochmayer György: A nemzetközi erôviszonyok alakulása 2006-ban...................

Részletesebben

DR. NAGY TAMÁS. egyetemi docens. Miskolci Egyetem Alkalmazott Matematikai Tanszék

DR. NAGY TAMÁS. egyetemi docens. Miskolci Egyetem Alkalmazott Matematikai Tanszék FELTÉTELES OPTIMALIZÁLÁS DR. NAGY TAMÁS egyetemi docens Miskolci Egyetem Alkalmazott Matematikai Tanszék A bemutatott kutató munka a TÁMOP-4...B-0//KONV-00-000 jel½u projekt részeként az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

A MEE VILÁGÍTÁSTECHNIKAI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 12. évfolyam, 3. szám 2013. november

A MEE VILÁGÍTÁSTECHNIKAI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 12. évfolyam, 3. szám 2013. november A MEE VILÁGÍTÁSTECHNIKAI TÁRSASÁG HÍRLEVELE 12. évfolyam, 3. szám 2013. november HIRDETMÉNYEK 2. Interjú Poppe Kornélnével 3. Rendezvényeink 7. Programajánló 16. Szervezeti hírek 19. Figyelő 20. Fiatal

Részletesebben

J/4456. számú BESZÁMOL Ó. a Magyar Köztársaság területén él ő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetér ől (2009. február 2011.

J/4456. számú BESZÁMOL Ó. a Magyar Köztársaság területén él ő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetér ől (2009. február 2011. A MAGYAR KÖZTÁRSASAG KORMÁNYA ORSZÁGGY ŰLÉS HIVATALA Érkezett : 2011 OKT Q 7. J/4456. számú BESZÁMOL Ó a Magyar Köztársaság területén él ő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetér ől (2009. február 2011.

Részletesebben

XIV. évf. 1. sz. 2003. Január

XIV. évf. 1. sz. 2003. Január uj-mast1.qxd 1/14/04 7:50 AM Page 1 XIV. évf. 1. sz. 2003. Január uj-mast1.qxd 1/14/04 7:50 AM Page 3 3 TARTALOM Határátlépés Ausztriába 4. Használt autót külföldről 6. A Fodesz levelezéséből 9. Hét év

Részletesebben

KISGRAFIKA. Tempinszky István rézkarca, Op. 123., C2 TARTALOM

KISGRAFIKA. Tempinszky István rézkarca, Op. 123., C2 TARTALOM KISGRAFIKA 47. évfolyam. Megjelenik egy évben négyszer. Kiadja a Kisgrafika Barátok Köre Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület. Postacím: 1538 Budapest, Pf. 519., internetcím: www.kisgrafika.hu Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

Ceglédi. Ingyenes P A N O R Á M A FŰTÉS- FÜRDŐSZOBA- BARKÁCS SZAKÁRUHÁZ. IV. évfolyam, 7. szám 2010. április 9. cegledipanorama.hu ANNO 2007.

Ceglédi. Ingyenes P A N O R Á M A FŰTÉS- FÜRDŐSZOBA- BARKÁCS SZAKÁRUHÁZ. IV. évfolyam, 7. szám 2010. április 9. cegledipanorama.hu ANNO 2007. Ingyenes Ceglédi IV. évfolyam, 7. szám 2010. április 9. P A N O R Á M A cegledipanorama.hu ANNO 2007 NEGYEDI A l a p m e g j e l e n é s é t k i e m e l t e n t á m o g a t j a : FŰTÉS- FÜRDŐSZOBA- BARKÁCS

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség NEMZETI BAJNOKSÁG I. OSZTÁLY NB I. férfi felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság versenykiírása 2014 2015. Tartalom 1. A bajnokság szervezője és rendezője, a bajnokság típusa

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Európai Olimpiai Család!

Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Európai Olimpiai Család! Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Európai Olimpiai Család! Nagy megtiszteltetés Magyarország és Gy r városa számára, hogy lehet sége nyílik elnyerni a 2017-es Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál rendezési

Részletesebben

KISGRAFIKA. Salamon Árpád linómetszete, X3/3 (2009), 110 120. Lenkey István: Csernáth Gábor emlékezete

KISGRAFIKA. Salamon Árpád linómetszete, X3/3 (2009), 110 120. Lenkey István: Csernáth Gábor emlékezete KISGRAFIKA 51. évfolyam. Megjelenik egy évben négyszer. Kiadja a Kisgrafi ka Barátok Köre Grafi kagyűjtő és Művelődési Egyesület. Postacím: 1538 Budapest, Pf. 519., internetcím: www.kisgrafi ka.hu Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

Miskolc városa a sportcsarnok felújítására jelentõs, 700 millió forintos támogatást kapott a központi költségvetésbõl,

Miskolc városa a sportcsarnok felújítására jelentõs, 700 millió forintos támogatást kapott a központi költségvetésbõl, Új köntöst kap a sportcsarnok GÕZERÕVEL ÚJÍTANAK szombatonként II. évfolyam 3. szám 2005. január 22. A közlekedési gondokra keresnek megoldást MISKOLCIAK STRASBOURGBAN MISKOLCI RÉSZTVEVÕI IS VOLTAK AZ

Részletesebben

Megérné divatba hozni a sakkot

Megérné divatba hozni a sakkot interjú Megérné divatba hozni a sakkot Révész Máriuszt a sakkélet fellendítéséért Kôbányán kifejtett tevékenysége alapján a Budapesti Sakkszövetség elnökévé választották A Budapesti Sakkszövetség a 2012.

Részletesebben

Algoritmusok, adatszerkezetek II.

Algoritmusok, adatszerkezetek II. NEUMANN JÁNOS INFORMATIKAI KAR Szénási Sándor Algoritmusok, adatszerkezetek II. ÓE-NIK 50 Budaest, 05. Készült az Óbudai Egyetem án az ÓE-NIK 50. sz. jegyzetszerz dés keretein belül 04-ben. Szerz : Dr.

Részletesebben