K R Ó N I K A. A Sakkszerzemény Bizottság tájékoztatója 57. szám november

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K R Ó N I K A. A Sakkszerzemény Bizottság tájékoztatója 57. szám 2007. november"

Átírás

1 K R Ó N I K A A Sakkszerzemény Bizottság tájékoztatója 57. szám november Kötelez ó egyesületi tagság A Magyar Sakkszövetség Elnöksége szept. 11-i ülésén foglalkozott a magyar sakkszerzéssel, és a sakkszerz óket érint ó fontos döntéseket hozott. Eszerint - a sporttörvény el óírásainak megfelel óen kívánatos, s ót szükséges, hogy a sakkszerz ók és az országos fejt óbajnokságon indulni kívánó fejt ók valamely sportegyesülethez csatlakozzanak. Versenysport ugyanis hazánkban csak egyesületi keretek között folytatható. Ennek megfelel óen a jöv ó év elejét ól a Sakkszövetség által rendezett versenyeken (a tehetségkutató versenyek kivételével), az országos szerz ó- és fejt óbajnokságokat is beleértve, csak azok a magyar versenyz ók indulhatnak, akik sportegyesületi tagsággal rendelkeznek. A magyar szerz óbajnokságon való részvétel technikai feltételei Egy adott osztályban a bajnokságot akkor rendezzük meg, ha az ott benyújtott pályázatok száma eléri vagy meghaladja a kett ót. Minden osztályban legfeljebb 15 m úvel lehet pályázni. A beküldött m úveket osztályonként 2-2 bíró fogja elbírálni, illetve pontozni. A bajnoksági helyezések megállapítása osztályonként a 6-6 legmagasabb pontszámot elért m ú alapján történik. (A versenybírók nevét kés óbb közöljük.) A társszerzemények tekintetében a bajnoksági szabályzat, illetve a Bizottság döntései az irányadóak. Az utóközléses versenyek esetében a megjelenés évének a szerz ó választása szerint a versenybírói döntés dátuma, illetve a feladvány tényleges megjelenésének id ópontja számít. Egy és ugyanazon pályam úvel azonban csak egy bajnokságon szabad pályázni. A pályam úveket Molnár A. József versenyvezet ónek 3-3 azonos példányban, legalább 100x140 mm nagyságú lapon, a szerz ó nevével és postacímével, az els ó közlés helyével és id ópontjával, a versenyhelyezéssel és a teljes megoldással ellátva kell eljuttatni. A géppel ellen órzött feladványokat C+ vagy Co jelzéssel kell ellátni. Kérjük a szerz óket, hogy m úveiket számozzák be. Az osztályfelsorolás és a beküldési határid ó 56. számunkban szerepelt. Jubileumi sakkszerz ó kongresszus Görögországban Idén októberben Görögországban, Rodosz szigetén tartották meg az 50. Nemzetközi Sakkszerz ó Kongresszust. A jubileum alkalmából érdemes röviden visszatekinteni a kezdetekre. A Nemzetközi Sakk Szövetség (FIDE) 1954-es kongresszusán határozták el, hogy a sakkszerzés támogatására és nemzetközi szint ú megszervezésére állandó bizottságot kell létrehozni. A PCCC néven ismertté vált bizottság els ó elnöke Neukomm Gyula lett, az els ó ülést 1956 májusában tartották Budapesten. Igazi kongresszust 1958 óta rendeznek évente, a sorozatból csak két év maradt ki. A sorszámozásba az els ó két bizottsági ülést is beszámítják. Nincs itt helyünk arra, hogy a PCCC több mint félévszázados m úködését részletesen méltassuk, pusztán néhány területet említünk meg a teljesség igénye nélkül: háromévente megjelenik az id ószak legjobb m úveit tartalmazó FIDE-album,

2 rendszeresen megrendezik a szerz ó és -fejt ó világbajnokságokat, és kidolgozták a sakkszerzés részletes szabályrendszerét. A rodoszi kongresszuson a bizottság szabványként elfogadta a számítógépes albizottság javaslatát arra a formátumra, amely a feladványok és a tanulmányok gépi ábrázolását rögzíti. Erre a formátumra támaszkodva a jöv óben könnyebben tudnak majd a különféle sakkprogramok együttm úködni, és bizonyos versenyekre az Interneten keresztül is lehet majd beküldeni feladványokat a szabványos formában. Kisebb módosítások történtek a szabályrendszerben és a FIDE-albumversenyek elbírálási rendjében. A as albumverseny tündérosztályának korábban vitatott eredményét a bizottság véglegesként elfogadta. Bejelentették a megel óz ó, es album megjelenését is, a megrendelési cím megtalálható a kés óbb megadott Internet címen. A fejt ócsapat-világbajnokságon (WCSC): 1. Nagy-Britannia 2. Oroszország 3. Németország; a legjobb egyéni eredmény: J. Nunn (Nagy-Britannia). A nyílt fejt óversenyen 1. O. Comay (Izrael). A kongresszuson hagyományosan számos szerz óversenyt rendeztek, ezek egy részén csak a jelenlév ók pályázhattak, mások nyitottak voltak mindenki számára. A kit úzött díjakról elnevezett nyílt "5. cujka" versenyen Pásztor József és Kirchner Imre közös m úve 4. dicséretet kapott. További információkat lehet találni a kongresszusról a világhálón a címen, valamint Dr. Klaus Wenda cikke: címen. A évi világtalálkozó házigazdája Lettország lesz. Laborczi Zoltán Pásztor József - Kirchner Imre 5. Cujka-verseny, 2007, 4. dics. Segít ó önmatt 3 lépésben (3 mf.) Anticirce Cheylan (3 mf.) Szöcske e1. Táltosok a6, c3, Bástyaszöcske (BSz) b2, Futószöcskék (FSz) g7 g8 h1 1. Tg3 Szh4 2. Tg3-e7 Szd8 3. Tc6 FSzb7# 1. Te8 Szb4 2. Tc4 Szd4 3. Tg2 Fszf3# 1. Te4 Sze5 2. Tg5 Szh5 3. Tg5-e4 Fszd5# Megjegyzés: A segít ó önmatt els ó két lépéspárja (világos kezd!) szabadmatt-jelleg ú játék egy vagy több olyan állás létrehozásáért, amelyben az újabb követelmény: önmatt 1 lépésben. Az Anticircében a Cheylan követelmény annyit tesz, hogy egyik báb sem üthet az újjászületési mezejére. 2

3 Benedek Attila: That s all... (Ennyi...) A kiváló nagymester és FIDE-mester egy elegáns, 124 oldalas könyvben gy újtötte össze eddigi sakkszerz ói és szakírói tevékenységének legjavát. A könyv alapvet óen angol nyelv ú (Durham Dávid fordítása), de a magyar olvasó számára is könnyen érthet ó és forgatható. Egyébként a végén magyar nyelv ú utószó is található. Három nagyobb részb ól áll. Az els ó részben (Nem fontos, de érdekes) a szerz ó elméleti töprengései és megfontolásai olvashatók az egyes feladványm úfajokra, de különösen a kétlépéses mattfeladványra és a segít ómattra lebontva. A második részben a népszer ú cikksorozat, a "F úszer és csemege" olvasható. Mindkét részben sok feladványidézet, a jeles magyar szerz ókre való emlékezés is szerepel. A harmadik részbe Benedek Attila saját m úvei kerültek be, sok pompás, s ót ma már kimondhatjuk klasszikus darabbal. Bár a könyv címe Ennyi..., mégis a lezáró "véd óbeszéd" utolsó mondatait idézzük: "Dum spiro, creo míg élek, alkotok, a magam gyönyör úségére, mások szórakoztatására. Ha más nem, ez maradjon utánam." Feladványhírek február 5-én elhunyt Efim Rukhlis, az egyik legismertebb kétlépéses feladványtéma névadója. 81 éves volt. Minden feladványlapban megemlékeztek Kárpáti Aurél haláláról. A legteljesebb összeállítás Yves Tallec nevéhez f úz ódik, aki a Diagrammes április-júniusi számában megjelent cikkében 27 feladvánnyal kíséri végig "Rély" munkásságát. Az anyag összeállításában Molnár Árpád segített. Jubileumi versenykiírások Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy a "futó" versenyek kimerít ó teljességgel, nagyalakú ábrákkal elérhet ók Mikitovics János honlapján: Itt külön is érdemes rákattintani Ján Golhára. Nagyon teljes Guy Sobrecases összeállítása is: (a legutóbbi kiadás 44 oldal!). Rajtuk kívül még jó néhány kisebb-nagyobb felsorolás található az Interneten, számos mintával és kiegészítéssel. A Krónika ezekkel nem tud versenyre kelni, mi csupán "mazsolázunk" a magyar szerz ók érdekl ódési köre szerint, és igyekszünk a magyar versenyeket bemutatni. A Vízügyi SC rendezésében Bakcsi 75 félgyors témaverseny olyan tetszés szerinti lépésszámú sorozatlép ó szabadpatt-feladványokra, amelyekben egyetlen sötét báb sem lép kétszer egymásután. (Egy báb természetesen többször is léphet a fenti szabály betartásával. Egy átváltozó sötét gyalog sem léphet közvetlenül az átváltozást követ óen.) Minta: Bakcsi György-Zoltán László (Umenie 64, 2004): Ke5 b2 - Lb5 Ra4 Xd8 Xe8 b4 b6 b7. Sorozatlép ó szabadpatt 7 lépésben. 1. b3 2. Rd4 3. Lb4 4. Xa4 5. b5 6. Xa5 7. b6 Kxd4= Könyvdíjak. Versenybíró: a jubiláns. Pályam úvek korlátlan számban küldhet ók közvetlenül Bakcsi György címére: 1092 Bp., Ráday u. 40. I. 8. vagy Határid ó: április 6. (B. Gy. 75. születésnapja.) Benk ó Pál 80 jubileumi tanulmányverseny a Magyar Sakkvilág szervezésében a következ ó témával: az alapállástól kezdve a f óváltozatban világos és sötét nem üt ki bábot legalább az els ó nyolc lépéspárban. Minta: Benk ó Pál Magyar Sakkélet 2000, I. díj. Kc3 Bb7 Bd7 h2 - Le8 Rg8 Rh8 h7. Világos nyer. Tematikus 1-8.: 1. Bd2! Rf8 2. Ke2! Rhg8 3. Kb2 h6 4. h3! h5 5. h4 Rh8 6. Ka2 Rhg8 7. Ba7 Rh8 8.Bb2 Rf2 Nem tematikus: 9. Bxf2 nyer. Versenybíró: a jubiláns. Díjak: könyvek, a Sakkvilág egyéves el ófizetése. Pályam úvek július 14-ig (B. P. 80. születésnapja) küldhet ók Mikitovics János címére: Budapest, Bökényföldi út 17, 1165 vagy mmateo#t-online.hu 3

4 Chris Feather 60 jubileumi verseny kétlépéses szabadmattokra. Versenybíró: Zivko Janevski. Pályam úvek december 31-ig küldhet ók a versenyvezet ó címére: Nikola Stolev, Bukovic 3a, n. Lisice 1000 Skopje, Macedónia vagy Yves Tallec 80 jubileumi verseny két osztályban: A) szabadmattok 2,5-10 lépésben minimum 7 bábbal. Szabad téma, 0-állás, tündérfeltétel tilos. Beküldési határid ó: október 3l. B) Tetszés szerinti lépésszámú szabadmatt-ikrek, amelyekben azonos min óség ú bábok csoportja megváltoztatja a színét (a királyok kivételével). Minta: Baudoin-Tallec Ka1 Fa7 Fh7 He5 f4 f5 - Le4 Xh8 Sb5 Se7 f3 f7. Szabadmatt 2 lépésben. A) az állás B) a huszárok színt cserélnek. A) 1. Sc3 Hd3 2. Sed5 f6# B) 1. f6 Hd5 2. Sd3 Hbc3# Beküldési határid ó: február 28. Versenyvezet ó (mindkét osztályban): Guy Sobrecases: postacím: 83, Bd Port Royal F-75013, Paris, Franciaország. Pentti Sola 100 ( ) jubileumi versenyek két osztályban: 1. szabad témájú kétlépéses szabadmattok (0-állás tilos). Versenybíró: C. J. Feather. 2. tündérfeladványokra, amelyek a finn Nowotny témát mutatják be és/vagy a finn Plachuttát. Versenybíró: Marko Ylijoki. Pályam úvek 2008 február 28-ig küldhet ók Neal Turner címére: Vanha Hämeenkyläntie 26 A, Helsinki, Finnország, vagy: Manne Persson 90 jubileumi verseny kétlépéses szabadmattokra. Ikerállás és látszólagos játék megengedett, 0-állás tilos. Versenybírók: Chris Feather és Christer Jonsson. Pályam úvek március 29-ig küldhet ók Chris Feather címére a "Manne Perssons JT" jelzés feltüntetésével: 10 Tinwell Road, Stamford, PE9 2QQ, Anglia vagy: Tode Ilievski 55 jubileumi verseny 3,5 és többlépéses szabadmatt-feladványokra. 0-állás, duplex, toldalékbáb és tündérbáb tilos. Versenybíró: a jubiláns. Pályam úvek március 31-ig küldhet ók a versenyvezet ó címére: Zivko Janevski, P. Boksz 163, 1480 Gevgelija, Macedonia vagy Nikola Stolev 60 jubileumi verseny háromlépéses szabadmatt-feladványokra. 0-állás, duplex, toldalékbáb és tündérbáb tilos. Versenybíró: a jubiláns. Pályam úvek december 31-ig küldhet ók a versenyvezet ó címére: Zivko Janevski (l. feljebb). Manfred Zucker 70 jubileumi verseny 4-10 lépéses önmattokra, amelyekben áldozatokat követ óen a végállásban a magányos világos király kap mattot. Minta: Manfred Zucker (vázlat): Kf1 Va8 Hc2 - Lh1 Xg1 Se4 e6 e7 f2 h2. Önmatt 4 lépésben. 1. Hd4! e5 2. He2 e6 3. Vd5! exd5 4. Hg3+ Sxg3# Díjalap: 150 euro. Pályam úvek január 15-ig küldhet ók a versenyvezet ónek: Mirko Degenkolbe, Postfach 11 12, D Meerane Németország vagy Romeo Bedoni 80 jubileumi verseny olyan szabadmatt, illetve szabadpatt feladványokra, amelyekben két azonos szín ú gyalog felcserél ódve változik át. Minta: R. Bedoni, I. Barátság verseny, 1965, 2. hely. Ke4 Bc2 a2 a7 e7 - Lc8 Ra4 Re2 Xd1 Sc4 Sc7 a3 d2 d4. Szabadmatt 2 lépésben* 1. - e8f 2. Sa5 a8v# Versenybíró: Guy Sobrecases. Pályam úvek augusztus 31-ig küldhet ók a versenyvezet ónek: Denis Blondel, 19 rue de Rome, La Queue en Brie vagy 4

5 Versenybírói jelentés a október 29-i kétlépéses szabadmatt gyorsversenyr ól Téma: olyan kétlépéses szabadmatt-feladvány készítend ó, amelyben a sötét témabáb már az els ó lépésben elfoglalhatná a mattállásbeli helyét, de még "dolga van". (A tempólépés tehát tilos.) A tíz megjelent szerz ót ól öt értékelhet ó (gép-ép) feladvány született (voltak azért más kecsegtet ó próbálkozások is). Döntésem a következ ó: I. díj. Laborczi Zoltán. Komplex feladvány. Az ikermegoldások során a sötét témabábok felváltva vonalat nyitnak a c7 világos futónak, majd önvonalat zárnak, hogy lehet óvé tegyék a világos huszárok mattját. II. díj. Bakcsi György - Zoltán László. Az egyetlen három változatos m ú. Egyszer ú, harmonikus játék. III. díj. Érsek Tibor. Az ikerállásokban sötét futók ütnek egy-egy világos gyalogot, majd önvonalat zárnak bástyáiknak. Ikermegoldással szebb kenne, így hangsúlyozottabb, hogy valamelyik sötét futó-bástya páros nem játszik. Elismerések (sorrend nélkül). Schenkerik Csaba. Egyváltozatos miniat úr, szellemes indoklással. Sajnos a három óra kevés volt a nagyszabású, kétsáncos, sötét bástya-futó Grimshaw-séma kidolgozásához. Bakcsi György-Zoltán László. Elegáns, miniat úr hatású feladvány. A sötét futó kétszer üt és helyet zár. És legközelebb is várjuk az új versenyz ót, Rusz Árpádot. Budapest, november 7. Molnár A. József témaadó és versenybíró Az öt helyezett feladvány mellett közöljük a példafeladványt, valamint két, azóta született eredeti m úvet is. A szerk. HS OJ Bakcsi György-Zoltán László Problemkiste, 2007 "Magyar kvartett" megoldások I. 1. a4 5. a8v 6. Vxh8 7. Vb2 8. h8v 10. Vxf2 11. Vf1+ Wxf1# II. 1. g6 2. g7 3. Kg6 7. fxg8f 8. Fd5 9. g8f 11. Fxc6+ Rxc6# III. 1. Kc6 4. Kxb8 5. Ka8 6. b8b 7. Bxg8 8. Bb8 9. g8b 11. Ba7+ Ra3# IV. 1. Kf3 2. Fe2 5. b7 6. c7 7. cxb8h 8. Hc6 9. b8h 11. Hxf6+ Rxf6# Dupla Allumwandlung 5

6 Molnár A. József. Példafeladvány I. díj. Laborczi Zoltán (2 mf.) (2 mf.) 1. Wxe6 Vh6 2. Wd5 Vb6# 1. Xxd6 Fd5 2. Xf8 Hh6# 1. Wxf4 Vh4 2. Wd6 Vc4# 1. Rxd6 h3 2. Rc6 Hg3# II. díj. Bakcsi György-Zoltán László III. díj. Érsek Tibor (3 mf.) A) állás B) Ff8 --> h4 1. Wxc5 Vc7 2. Wc3 Vxc3# A) 1. Xxd6 Be8 2. Xf4 Be4# 1. Wxd5 Vf7 2. Wxb3 Vxb3# B) 1. Xxc4 Fe1 2. Xb3 Fxc3# 1. Wxe4 Vh7 2. Wxd3 Vxd3# 6

7 Elismerés. Schenkerik Csaba Elismerés. Bakcsi György-Zoltán László A) ábra B) P e5 --> f6 1. Rg Rc4 Bd3# A) 1. Xxf3 Bh3 2. Xd5 Fe3# B) 1. Xxf5 Ff8 2. Xd3 Fc5# Laborczi Zoltán Eredeti Bakcsi György-Zoltán László Eredeti (2 mf.) (5 mf.) 1. Xxf5 Fc3 2. Xh7 Hg4# 1. Wxb6 Va7 2. Wxd4 Vxd4# 1. Rxf5 Fe1 2. Re5 Hc2# 1. Wxd6 Vd8 2. Wxd4 Vxd4# 1. Wxe5 Vh8 2. Wxd4 Vxd4# 1. Wxb4 Va4 2. Wxd4 Vxd4# 1. Wxc3 Va1 2. Wxd4 Vxd4# 7

8 Magyar versenysikerek Érsek Tibor Érsek Tibor Thema Danicum, 2006, I. díj Thema Danicum, 2006, V. díj Önmatt 4 lépésben Szabadmatt 2 lépésben (2 mf.) 1. Hf6! (feny. 2. Ve2+ Xxe2#) 1. Lg4 Hf5 2. Se2 He3# 1. - exf6 2. Be5 fxe5 3. Fc6 dxc6 4. Bh3+ Wxh3# 1. Lxe5 Bf8 2. Xf2 Bf5# Molnár Árpád Orbit, 2006/II, II. díj Molnár Árpád Orbit, 2006/I, 2. dics. Szabadmatt 2 lépésben Szabadmatt 2 lépésben (4 mf.) A) ábra B) Le3 C) Lf7 D) Lh7 A) 1. Xc8 dxc8f 2. Wc3 Fa6# 1. d1x Vxd6 2. Xb3 Ha3# B) 1. Wc8+ dxc8v 2. Xd3 Vc1# 1. Sd5 Va3 2. Wd4 Hxd6# C) 1. Re8+ dxe8b 2. Rg8 Be7# 1. Lc5 Hc7 2. Sg4 Vxc3# D) 1. Se8 dxe8h 2. Rg7 Hf6# 1. Rd4 Vc7+ 2. Ld5 Hxc3# 8

9 Molnár Árpád StrateGems, 2006, II. díj Molnár Árpád StrateGems, 2005, elism. Szabadmatt 2 lépésben Szabadmatt 2 lépésben A) ábra B) Rb5 --> e5 A) ábra B) Lf4 A) 1. Sb4 Hxb4+ 2. Lc4 Fd5# A) 1. Rxc6 Bd7 2. Sc5 Bd4# B) 1. Sd7 Fxd7 2. Le4 Hc5# B) 1. Rxg1 Be7 2. Sf3 Be4# Molnár Árpád StrateGems 2005, elism. Érsek Tibor - Szabó Tibor StrateGems, 2006, 2. elism. Szabadmatt 2 lépésben Önmatt 3 lépésben A) ábra B) c3s nélkül A) 1. g5 Fh2 2. Ld4 e3# 1. Hh4! (feny. 2. Bh5+ gxh5 B) 1. g6 Be6 2. Ld5 e4# 3. Vf5+ Xxf5#) 1. - Rd5 2. Vf4+ Le6 3. Vf5+ Xxf5# 1. - Rc5 2. Be7+ Ld6 3. Hf5+ Xxf5# 9

10 Bakcsi György - Zoltán László Springaren , 8. dics. Bakcsi György - Zoltán László Orbit, 2005, többl. h#, 3. elism. Szabadmatt 3,5 lépésben Szabadmatt 4 lépésben (2 mf.) 1. - Fa1 2. Sb2 Fxh1 3. Le5 Kg3 1. Sde6+ Kb6 2. Sd5+ Kc6 4. Xe6 Fxb2# 3. Sef4 Kc5 4. Sf6 d4# 1. Sf3 Kc6 2. Sh2+ Kb6 3. Sg4 Kc5 4. Sf6 d4# Bakcsi György - Zoltán László Israel Ring Tourney , 2. elism. Bakcsi György - Zoltán László idee & form, , elism. Önpatt 7 lépésben CIRCE Szabadpatt 10 lépésben (sötétnek ütnie kell) (Madrasi, sötétnek sakkot kell adnia) 1. g8f! Zz Xxg5 (g2) 2. e8f 1. axb1w+ Kc3 2. c1w+ Kd4 3. d1w+ Xxe3 (e2) 3. a8f Lxa6 (Bf1) Ke5 4. e1w+ Kf6 5. f1w+ Kxg7 4. Fb7+ Lxb7 5. c8f+ Lxc8 6. Wf6+ Kxf6 7. We5+ Kxe5 8. Wd4+ 6. Fd7+ Lxd7 8. Fe6+ Lxe6= Kxd4 9. Wc3+ Kxc3 10. Wb2+ Kxb2= 10

11 Bakcsi György-Zoltán László The Problemist, 2005, elism. Bakcsi György-Zoltán László The Macedonian Problemist, , elism. Szabadmatt 2 lépésben Sorozatlép ó szabadmatt 5 lépésben A) ábra B/C/D/E/ K --> f7/f8/c8/b3 F) g5=x CIRCE (2 mf.) A) 1. Lf4 cxd3 2. Wg4 e3# 1. Sxb1 2. Sd2 3. Sxf1 (Hb1) B) 1. Lf5 Bh4 2. e5 e4# 4. Sd2 5. Sc4 Hc3# C) 1. Lf6 e4 2. Wg6 e5# D) 1. Ld6 c4 2. We7 c5# 1. Sxf1 2. Sd2 3. Sxb1 (Ff1) E) 1. Ld4 exf3 2. We3 c3# 4. Sd2 5. Se4 Fc4# F) 1. Le4 c3 2. Xf4 exf3# 11

12 Karácsonyi fejtör ó Bakcsi György-Zoltán László Problemkiste, 2007 "Magyar kvartett" Mind a négy feladvány: sorozatlép ó önmatt 11 lépésben. A megoldások az 5. oldalon találhatók. G K L V G W B P P R F H G S X PG GP PG 12

Zoltán László ( )

Zoltán László ( ) K R Ó N I K A A Sakkszerzemény Bizottság tájékoztatója 60. szám, 2009. február Zoltán László (1942-2008) Kedves Laci! Csupán néhány hónap telt el azóta, hogy részt vettünk a SSzB legutolsó témaversenyén.

Részletesebben

Hajdú-bihar megye abszolút bajnoksága Félegyházi László emlékére, Debrecen 2012

Hajdú-bihar megye abszolút bajnoksága Félegyházi László emlékére, Debrecen 2012 Hajdú-bihar megye abszolút bajnoksága Félegyházi László emlékére, Debrecen 2012 1. forduló (1) Kelemen Imre (2145) Braun Márton (2254) [A09] 1.Hf3 d5 2.g3 c5 3. c4 d4 4.b4 Fordított Benkő csel. 4...cxb4

Részletesebben

A 9. Sakkszerző Világverseny (WCCT) témái

A 9. Sakkszerző Világverseny (WCCT) témái 1 A 9. Sakkszerző Világverseny (WCCT) témái A osztály: kétlépéses mattfeladványok. Kétlépéses mattfeladvány két megtévesztésében ugyanaz az A matt fenyeget, két másik megtévesztés fenyegetése pedig ugyanaz

Részletesebben

2010. CSÁK - MAJOROS - PÁSZTOR. nemzetközi sakkfeladvány-szerző verseny. (DURHAM Dávid - 75 jubileumi verseny)

2010. CSÁK - MAJOROS - PÁSZTOR. nemzetközi sakkfeladvány-szerző verseny. (DURHAM Dávid - 75 jubileumi verseny) CSÁK MAJOROS PÁSZTOR - 2010. (MAJOROS Béla - 55 jubileumi verseny) MAJOROS Béla magyar sakkszerző mester születésének 55. évfordulója alkalmából nemzetközi sakkfeladvány-szerző versenyt rendezünk az alábbi

Részletesebben

válogatott feladványai Selected problems of the 23rd Hungarian Chess Composition Championship (2010-12)

válogatott feladványai Selected problems of the 23rd Hungarian Chess Composition Championship (2010-12) A XXIII Országos Sakkszerző Bajnokság (2010-12) válogatott feladványai Selected problems of the 23rd Hungarian Chess Composition Championship (2010-12) E L Ő S Z Ó A XXIII Országos Sakkszerző Bajnokság

Részletesebben

A centrumfeszültség kezelése a klasszikusoktól a modernekig

A centrumfeszültség kezelése a klasszikusoktól a modernekig A centrumfeszültség kezelése a klasszikusoktól a modernekig Bevezetés Hogyan gondolkodik egy tapasztalt sakkozó, ha egy ismeretlen állást elébe tesznek? Számba veszi a figurákat, az anyagi eloszlást. Lehet,

Részletesebben

CSÁK MAJOROS PÁSZTOR

CSÁK MAJOROS PÁSZTOR CSÁK MAJOROS PÁSZTOR nemzetközi sakkfeladvány-szerző verseny 2013. 2014. (BAKCSI György-80 DURHAM Dávid-80 jubileumi verseny) BAKCSI György Magyar Sakkélet, 1982. I. díj ç +w+ + +% æ+pp + + % å +p+ No+%

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály 2012. november 12. Feladatok: PÉCSI ISTVÁN, középiskolai tanár SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár Lektorok: LADÁNYI ANDREA, középiskolai tanár TÓTH JÁNOS, középiskolai

Részletesebben

2P+-+N+-zP" 1vL-+-+R+K! xabcdefghy

2P+-+N+-zP 1vL-+-+R+K! xabcdefghy (1) Forgács Urzica mester [A01] Ploiesti nk.ifj. körverseny, 1971 Első mesterskalpom. Egy nemzetközi ifjúsági versenyen játszottam. Ellenfelem román mester, az előző évi ifjúsági világbajnokságon Karpov

Részletesebben

Polgármesteri Hírlevél

Polgármesteri Hírlevél 2007 II Kû f: O: õ p 8-18 : 06-70-456-7102 O : - fõ : 06-76-516-984 - : 06-76-516-904 Mõ: 104; 06-76-486-511; 06-76-478-119 P Hí Fõ : D K M p M Kh: 06-76-516-700 F: 06-76-361-313 G: 06-76-371-202 Tû: 06-76-545-000

Részletesebben

Egy francia-sakk feladvány: Világos lép, és döntetlen az alsó sor az 1. sor!

Egy francia-sakk feladvány: Világos lép, és döntetlen az alsó sor az 1. sor! Leüttetni az összes bábud! A játszmát a rendes sakkal ellentétben sötét kezdi. Döntetlen itt is lehetséges, például két különböző színű futó esetén. A királynak ebben a játékban nincsen kitüntetett szerepe

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 51. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. június 28., hétfõ. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 51. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. június 28., hétfõ. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. június 28., hétfõ 51. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 7/2010. (VI. 28.) KIM utasítás a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Részletesebben

NKE DOKTORI SZABÁLYZAT 2012 TARTALOMJEGYZÉK

NKE DOKTORI SZABÁLYZAT 2012 TARTALOMJEGYZÉK DOKTORI SZABÁLYZAT 2012 NKE DOKTORI SZABÁLYZAT 2012 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 4 1. A Doktori Szabályzat hatálya... 4 2. Szabályzói háttér... 4 3. Értelmező rendelkezések... 5 II. A

Részletesebben

Hajdúszovát község településrendezési terve. Kiszelovics és Társa Településtervezı Kft. 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. HAJDÚSZOVÁT KÖZSÉG

Hajdúszovát község településrendezési terve. Kiszelovics és Társa Településtervezı Kft. 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. HAJDÚSZOVÁT KÖZSÉG Kiszelovics és Társa Településtervezı Kft. 5000 Szolnok, Szántó körút 52. II/5. Sz.: 5 / 2009. RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZ HAJDÚSZOVÁT KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT H.É.SZ.

Részletesebben

IX. U T Á N P Ó T L Á S K É Z I L A B D A K U P A 2011. A U G U S Z T U S 2 6-2 7. Csoportbeosztás FB (96-97) FC (99) FD (2000)

IX. U T Á N P Ó T L Á S K É Z I L A B D A K U P A 2011. A U G U S Z T U S 2 6-2 7. Csoportbeosztás FB (96-97) FC (99) FD (2000) L Á N Y O K F I Ú K J Á T S S Z U N K K É Z I L A B D Á T! IX. U T Á N P Ó T L Á S K É Z I L A B D A K U P A H A J D Ú N Á N Á S T I S Z A V A S V Á R I - H A J D Ú D O R O G 2011. A U G U S Z T U S 2

Részletesebben

weber.pas silicasol Terméksegédlet Problémák és megoldások Termékelőnyök

weber.pas silicasol Terméksegédlet Problémák és megoldások Termékelőnyök weber.pas silicasol ÚJ Termékelőnyök Feldolgozásra kész, pasztaszerű, finomszemcsés, homlokzati díszítő fedővakolat FELHASZNÁLÁSI TERÜLET Kültérben, beltérben egyaránt Új és régi házak fedővakolataként

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

TÜNDÉREK VONZÁSÁBAN THE ATTRACTION OF FAIRY PROBLEMS

TÜNDÉREK VONZÁSÁBAN THE ATTRACTION OF FAIRY PROBLEMS TÜNDÉREK VONZÁSÁBAN Érsek Tibor 80 válogatott sakkfeladványa THE ATTRACTION OF FAIRY PROBLEMS 80 selected problems of Tibor Érsek FELESÉGEMNEK AJÁNLOM DEDICATED TO MY WIFE TÜNDÉREK VONZÁSÁBAN Érsek Tibor

Részletesebben

VÁLASZLAP ..BF.. KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012. Kezdő feladat: KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012.

VÁLASZLAP ..BF.. KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012. Kezdő feladat: KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012. ..BF.. 1. AZ CP OJ VZ 2. DT ID WR ZX 3. AT ER NX RD 4. KF NF TF XJ 5. CV HF LD TL 6. MB SZ XD ZF 7. GB JH NL SB 8. FJ OD OP XP 9. FP PB RP WL 10. IP MH TX WX 11. BX JZ QL YB 12. HX KL MZ ST 13. FV JT VN

Részletesebben

Érvényes 2016. február 01-től visszavonásig Cikkszám Név Mee lista ár.10964 ABR Adapter 45-ös szerelvényhez db 345.21031 MEC Hotelkártya kapcsoló db

Érvényes 2016. február 01-től visszavonásig Cikkszám Név Mee lista ár.10964 ABR Adapter 45-ös szerelvényhez db 345.21031 MEC Hotelkártya kapcsoló db Érvényes 2016. február 01-től visszavonásig Nettó Cikkszám Név Mee lista ár.10964 ABR Adapter 45-ös szerelvényhez db 345.21031 MEC Hotelkártya kapcsoló db 1 857.21975 RJ45 Cat 5e csatl.betét(100mhz) db

Részletesebben

Időpont: november óra 30 perc

Időpont: november óra 30 perc Időpont: 2013. november 11. 14 óra 30 perc Vereb András Sziasztok! Bevezetés: Ma a sakkjátékról fogunk beszélgetni, ismerkedni annak szépségeivel. Ez a régi táblás játék sokakat megfogott már lenyűgőző

Részletesebben

323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről A Kormány az Alkotmány 35.

Részletesebben

AES kriptográfiai algoritmus

AES kriptográfiai algoritmus AES kriptográfiai algoritmus Smidla József Rendszer- és Számítástudományi Tanszék Pannon Egyetem 2012. 2. 28. Smidla József (RSZT) AES 2012. 2. 28. 1 / 65 Tartalom 1 Bevezetés 2 Alapműveletek Összeadás,

Részletesebben

Italnagykereskedés. Vendéglátóknak, Kiskereskedõknek 2014. 12. 06-12. 31. Siófok, Dózsa Gy. u. 108. Tel.: 84/314-902 30/478-6826

Italnagykereskedés. Vendéglátóknak, Kiskereskedõknek 2014. 12. 06-12. 31. Siófok, Dózsa Gy. u. 108. Tel.: 84/314-902 30/478-6826 Vdgó, Kdõ 2014. 12. 06-12. 31. Igyd bpma3_lyu 1 9/8/14 9:29 AM Pg 1 bpma3_lyu 1 9/8/14 9:29 AM Pg 1 Sóf, Dóz Gy. u. 108. T.: 84/314-902 30/478-6826 Kpv, R u. 2. T.: 30/405-6982 Kpv, Gub S. u. 51/. T.:

Részletesebben

weber.pas topdry Terméksegédlet Terméktulajdonságok Problémák és megoldások Hogyan hőszigeteljünk homlokzatot, a fallégzés megtartása mellett?

weber.pas topdry Terméksegédlet Terméktulajdonságok Problémák és megoldások Hogyan hőszigeteljünk homlokzatot, a fallégzés megtartása mellett? weber.pas topdry ÚJ Termékelőnyök Feldolgozásra kész, pasztaszerű, finomszemcsés, homlokzati díszítő fedővakolat Értékesítési pontok Terméktulajdonságok FELHASZNÁLÁSI TERÜLET Termék: Új és régi házak fedővakolataként

Részletesebben

PRA/282000/M. SMART - HENGER Beépített szeleppel és érzékel vel PRA/282000/M Kétoldali m ködés Ø 32... 100 mm

PRA/282000/M. SMART - HENGER Beépített szeleppel és érzékel vel PRA/282000/M Kétoldali m ködés Ø 32... 100 mm ISO 6431 és VDMA 24562 szerinti szabványos henger Összeépített, kpl. egység LED kijelz vel ASI busz vagy multipólusú csatlakozás Beépített 5/2 vagy 5/3 útszelepek (többféle m ködéssel) Fojtószelepek sebességszabályozáshoz

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 9-10. osztály 015. november 6. A feladatsort készítette: RÓKA SÁNDOR Lektorálta: DR. KISS GÉZA www.kockakobak.hu A válaszlapról másold ide az azonosítódat az eredmény

Részletesebben

Vito Zárt áruszállítók

Vito Zárt áruszállítók Vito Zárt áruszállítók Vito zárt áruszállító Típus Baumuster Motor / Teljesítmény Löket- 4 db (acél) Járműhossz Jármű alapár Jármű alapár Váltó térfogat keréktárcsa/ ÁFA nélkül 27% ÁFÁ-val gumiabroncs

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT 1. sz. módosítása egységes szerkezetbe foglalva

ÜZLETSZABÁLYZAT 1. sz. módosítása egységes szerkezetbe foglalva Minőségbiztosítási pontot beírni és tisztázni! ÜZLETSZABÁLYZAT 1. sz. módosítása egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2014. május 26-tól Az 1. sz. módosítása jóváhagyásra benyújtva: 2016. január 15.

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 8. osztály 2014. november 27. A feladatsort készítette: KÓSA TAMÁS, középiskolai tanár PÉCSI ISTVÁN, középiskolai tanár Lektorálta: SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár

Részletesebben

Tamaro GTX női/férfi túracipő Könnyű túra vagy kirándulócipő vízálló Gore Tex membránnal és strapabíró, jól tapadó talppal. [3410531, 3420737]

Tamaro GTX női/férfi túracipő Könnyű túra vagy kirándulócipő vízálló Gore Tex membránnal és strapabíró, jól tapadó talppal. [3410531, 3420737] ó v m u V ZV N Y Ö N Y Ö R Ű! ú pő K m bő pő m u v m ó pdó pp 3 D D ő ú pő V óú pő p pp pb óű ő m 3 55 pő pő ő vc ő d 5 óv m x ó ő m m ddő ü m m u ó ó pu m v ő 5 853 5 58 5 m M m d L ő ó ó v p ő d pup

Részletesebben

K R Ó N I K A A Sakkszerzemény Bizottság tájékoztatója szám, július. Számvetés és búcsú

K R Ó N I K A A Sakkszerzemény Bizottság tájékoztatója szám, július. Számvetés és búcsú K R Ó N I K A A Sakkszerzemény Bizottság tájékoztatója 63-64. szám, 2010. július Számvetés és búcsú A Krónika 63-64, utolsó számát látják az olvasók. Az 1. szám 1990 októberében jelent meg. Célja az volt,

Részletesebben

Országos Mini Kupa forgatókönyve 2012.

Országos Mini Kupa forgatókönyve 2012. Versenyszámok: Leány mini Fiú mini Leány kismini Fiú kismini Leány szupermini Fiú szupermini Országos Mini Kupa forgatókönyve 2012. Leány mini (20 csapat) és Fiú mini (14 csapat) A mérkőzések helyszíne:

Részletesebben

Érvényes 2014-07-01-től visszavonásig. Kedvezményről kérjen ajánlatot! Lista Ár.AC11 Összekötő idom db 126.cat6a RJ45 CAT6A 10 gb. csatl.

Érvényes 2014-07-01-től visszavonásig. Kedvezményről kérjen ajánlatot! Lista Ár.AC11 Összekötő idom db 126.cat6a RJ45 CAT6A 10 gb. csatl. Érvényes 2014-07-01-től visszavonásig. Kedvezményről kérjen ajánlatot! NETTÓ Lista Ár.AC11 Összekötő idom db 126.cat6a RJ45 CAT6A 10 gb. csatl. aljzat db 1653.K01/6 2P+F csatlakozó aljzat K45 piros db

Részletesebben

BÉKÉS MEGYEI GYERMEKLOVAS BAJNOKSÁG 2013. VERSENYSZABÁLYZAT

BÉKÉS MEGYEI GYERMEKLOVAS BAJNOKSÁG 2013. VERSENYSZABÁLYZAT BÉKÉS MEGYEI GYERMEKLOVAS BAJNOKSÁG 2013. VERSENYSZABÁLYZAT A versenysorozatot elsősorban a lovaglás iránt érdeklődő, lovakat kedvelő, 18 éves és az alatti, rajtengedély vizsgával nem rendelkező gyermekek

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 7. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 7. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 7. osztály 2012. november 12. Feladatok: PÉCSI ISTVÁN, középiskolai tanár SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár Lektorok: LADÁNYI ANDREA, középiskolai tanár TÓTH JÁNOS, középiskolai

Részletesebben

A BSI BALATON SZUPERMARATON SZABÁLYAI

A BSI BALATON SZUPERMARATON SZABÁLYAI A BSI BALATON SZUPERMARATON SZABÁLYAI I. Útvonal I/a. A verseny a Balaton körüli kerékpárúton zajlik. Ez az út csak egy részében speciálisan megépített kerékpárút, a többi szakasz főleg a településeken

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 9-10. osztály 016. november 4. A feladatsort készítette: RÓKA SÁNDOR Lektorálta: DR. KISS GÉZA Anyanyelvi lektor: ASZÓDINÉ KOVÁCS MÁRIA A válaszlapról másold ide az

Részletesebben

XLVI. Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny 2014. február 6. * Iskolai forduló I.a, I.b és III. kategória

XLVI. Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny 2014. február 6. * Iskolai forduló I.a, I.b és III. kategória Tanuló neve és kategóriája Iskolája Osztálya XLVI. Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny 201. február 6. * Iskolai forduló I.a, I.b és III. kategória Munkaidő: 120 perc Összesen 100 pont A periódusos

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

Kiképzési Szabályzat

Kiképzési Szabályzat Szám: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Humán Szolgálat H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. : 1903 Budapest, 1) Pf.: 314 Tel.: (06-1)469-4150 Fax: (06-1)469-4151 - BM Tel.: 20-197

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

Kód Név M. egys. Telepítői ár 003.CS.K KB Zárt f.k. doboz IP65 1/90db db 407 Ft 005.CS.K KB Zárt f.k. doboz IP65 1/56db db 658 Ft 02040 FA Karmantyú

Kód Név M. egys. Telepítői ár 003.CS.K KB Zárt f.k. doboz IP65 1/90db db 407 Ft 005.CS.K KB Zárt f.k. doboz IP65 1/56db db 658 Ft 02040 FA Karmantyú Kód Név M. egys. Telepítői ár 003.CS.K KB Zárt f.k. doboz IP65 1/90db db 407 Ft 005.CS.K KB Zárt f.k. doboz IP65 1/56db db 658 Ft 02040 FA Karmantyú 40 50db db 250 Ft 02050 FA Karmantyú 50 50db db 265

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA. Tárgy: Üzemanyag ellátás és gazdálkodás rendszerének

VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA. Tárgy: Üzemanyag ellátás és gazdálkodás rendszerének BELÜGYMINISZTÉRIUM I/II. CSOPORTFŐNÖKSÉG SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/5/A/1969. Az 5/1969. számúfőcsoportfőnöki UTASÍTÁS VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA Budapest, 1969. évi június hó 16-án. Tárgy: Üzemanyag ellátás

Részletesebben

Mercedes-Benz Viano "AMBIENTE" extrafelszereltségi lista

Mercedes-Benz Viano AMBIENTE extrafelszereltségi lista Kód Extrafelszereltség megnevezése Metálfényezés 337 000 CL5 Fa bırkormány és bırbevonatú váltókar 168 000 D12 Tetısín 112 000 D24 Elektr. emelı/toló-üvegtetı a hátsó térben 354 000 D27 Elektr.emelı/toló

Részletesebben

Kémiai fizikai alapok I. Vízminőség, vízvédelem 2009-2010. tavasz

Kémiai fizikai alapok I. Vízminőség, vízvédelem 2009-2010. tavasz Kémiai fizikai alapok I. Vízminőség, vízvédelem 2009-2010. tavasz 1. A vízmolekula szerkezete Elektronegativitás, polaritás, másodlagos kötések 2. Fizikai tulajdonságok a) Szerkezetből adódó különleges

Részletesebben

Pályázat az Eureka programban való magyar részvétel támogatására

Pályázat az Eureka programban való magyar részvétel támogatására Pályázat az Eureka programban való magyar részvétel támogatására EUREKA_HU_08 Pályázati felhívás Budapest, 2010. február (Módosítva: 2010. augusztus) 1 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND II. KÖTET FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Miskolc, 2011 1.3. számú

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2012. 10. 16. Hatályos: 2012. 10. 16.-tól Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...

Részletesebben

Magyar Úszó Szövetség Országos Bajnokságok 2016. évi Versenykiírása

Magyar Úszó Szövetség Országos Bajnokságok 2016. évi Versenykiírása Magyar Úszó Szövetség Országos Bajnokságok 2016. évi Versenykiírása 1. A VERSENYEK CÉLJA A Magyar Úszó Szövetség (továbbiakban: MÚSZ) által szervezett legmagasabb szintű versenyeken Magyarország 2016 évi

Részletesebben

KockaKobak Országos Matematikaverseny 4. osztály

KockaKobak Országos Matematikaverseny 4. osztály KockaKobak Országos Matematikaverseny 4. osztály 2012. november 12. Feladatok: BALOG MARIANNA, általános iskolai tanár IZSÁK DÁVID, általános iskolai tanár Lektorok: GERŐ MÁRIA, általános iskolai tanár

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS: JÉG GYORSULÁSI FUTAM

VERSENYKIÍRÁS: JÉG GYORSULÁSI FUTAM FIGYELMEZTETÉS! Jelen szabályzat eseti jellegű, a 2007-es évi végleges OB. szabályzat 2007.02.27-től letölthető a futam.hu oldalról! VERSENYKIÍRÁS: JÉG GYORSULÁSI FUTAM 1. A NEGYEDMÉRFÖLD KFT. bemutatja

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Kulturális és Oktatási Bizottság. 15.2.2008 PE400.553v01-00

EURÓPAI PARLAMENT. Kulturális és Oktatási Bizottság. 15.2.2008 PE400.553v01-00 EURÓPAI PARLAMENT 2004 Kulturális és Oktatási Bizottság 2009 15.2.2008 PE400.553v01-00 MÓDOSÍTÁS: 1-288 Jelentéstervezet Manolis Mavrommatis Fehér könyv a sportról (2007/2261(INI)) (PE398.399v01-00) Állásfoglalásra

Részletesebben

1/194 old. rendeles@trevenum.hu. Szabó Lajos: 30-854-0262 Szabó Zsolt: 30-530-6404

1/194 old. rendeles@trevenum.hu. Szabó Lajos: 30-854-0262 Szabó Zsolt: 30-530-6404 Cikkszám Megnevezés Nettó listaár / db 003.CS.K KB Zárt f.k. doboz IP65-1/90db 510 Ft 005.CS.K KB Zárt f.k. doboz IP65-1/56db 827 Ft 02040 FA Karmantyú 40-50db 304 Ft 02050 FA Karmantyú 50-50db 321 Ft

Részletesebben

Kompatibilitás lista Adapter BT Frissítve: 2009-08-28 / v.37

Kompatibilitás lista Adapter BT Frissítve: 2009-08-28 / v.37 1 kia 3109c V07.21 2 kia 3110c V04.91 3 kia 3230 V3.0505.2 4 kia 3250 V03.24 5 kia 3650 V4.13 6 kia 5200 V03.92 7 kia 5300 V05.00 8 kia 5310 XpressMusic V09.42 9 kia 5500 V 03.18 10 kia 5700 V 03.83.1

Részletesebben

Ú Ú. k -1 H = T U = dl tech 2 R'

Ú Ú. k -1 H = T U = dl tech 2 R' [] Hő: é > u > dás > á, hoy ész ª d sb hőésé: Rø jésó..fo:6, Fhh H:jé fo:3, Ruu és Csusjé..fo: yíőd > o > hő < szsé > u és hő yééű: 4,8 íz: C ~48 od:. zí és xzí áojző, fudás y.dudsd, dsz áoy. R. zbás:.

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

Giunti csepegtető rendszer. Oldal 1

Giunti csepegtető rendszer. Oldal 1 Hydroflex csepegtető szalag Ø 17 mm Falvastagság Extra vízkieresztés Magas vízkieresztés Alacsony vízkieresztés Tekercs l/h.m Kód l/h.m Kód l/h.m Kód m 5 mil 11 cm - - 7,5 TGA10045 - - 5 mil 22 cm - -

Részletesebben

Dekopír- és kardfűrészlapok

Dekopír- és kardfűrészlapok FŰRÉSZ KínálAT 11 Dekopír- és kardfűrészlapok Dekopír- és kardfűrészlapok műszaki adatai A fogak kitörésének, vagy a fűrészlap törésének elkerülése érdekében egyidejűleg mindig legalább három fognak kell

Részletesebben

weber.pas aquasil Terméksegédlet Tulajdonságok Dokumentáció Színek Termékelőnyök

weber.pas aquasil Terméksegédlet Tulajdonságok Dokumentáció Színek Termékelőnyök weber.pas aquasil ÚJ Termékelőnyök Feldolgozásra kész, pasztaszerű, plasztikus fedővakolat, különböző felületi struktúrákban, gazdag színválasztékban Értékesítési pontok Tulajdonságok FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Részletesebben

kiegészít ő ajánlás a

kiegészít ő ajánlás a T/10221/25. szám ORSZÁGGY ÜLÉS HIVATALA Érkezett : 2009 OKT 14. Az Országgyűlé s Ifjúsági, szociális és családügyi Emberi jogi, kisebbségi, bizottságának civil- és vallásügyi bizottságána k Oktatási és

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Komárom-Esztergom Megyei Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA !"" # $ %$&'($($)'*(%&+ Ikt.szám: 20/01-20/4/2007. A Komárom-Esztergom Megyei Mezgazdasági Szakigazgatási Hivatal SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2007. április 24. Jóváhagyom:... I. FEJEZET

Részletesebben

Lefejtő haszna lati utasí ta s VRR12L/VRR24L VRR12L-OS/VRR24L-OS

Lefejtő haszna lati utasí ta s VRR12L/VRR24L VRR12L-OS/VRR24L-OS Lefejtő haszna lati utasí ta s VRR12L/VRR24L VRR12L-OS/VRR24L-OS Jelen használati utasítás nem teljes. Kérjük, az ábrák értelmezéséhez használják a készülékhez mellékelt angol nyelvű használati utasítást

Részletesebben

4. A FORGÁCSOLÁS ELMÉLETE. Az anyagleválasztás a munkadarab és szerszám viszonylagos elmozdulása révén valósul meg. A forgácsolási folyamat

4. A FORGÁCSOLÁS ELMÉLETE. Az anyagleválasztás a munkadarab és szerszám viszonylagos elmozdulása révén valósul meg. A forgácsolási folyamat 4. A FORGÁCSOLÁS ELMÉLETE Az anyagleválasztás a munkadarab és szerszám viszonylagos elmozdulása révén valósul meg. A forgácsolási folyamat M(W) - a munka tárgya, u. n. munkadarab, E - a munkaeszközök,

Részletesebben

Új, 50-es sorozat. Ipari szekcionált kapuk Tervezési segédlet: 03.2013. 01-jei kiadás

Új, 50-es sorozat. Ipari szekcionált kapuk Tervezési segédlet: 03.2013. 01-jei kiadás Új, 50-es sorozat Ipari szekcionált kapuk Tervezési segédlet: 03.2013. 01-jei kiadás Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Oldal Termékleírás 4 5 Műszaki adatok áttekintése 6 7 Sínvezetések áttekintése 8 9 SPU

Részletesebben

weber.pas silicate Terméksegédlet Tulajdonságok Problémák és megoldások Hogyan hőszigeteljünk homlokzatot, a fallégzés megtartása mellett?

weber.pas silicate Terméksegédlet Tulajdonságok Problémák és megoldások Hogyan hőszigeteljünk homlokzatot, a fallégzés megtartása mellett? weber.pas silicate Termékelőnyök Feldolgozásra kész pasztaszerű ásványi kötőanyagú színes fedővakolat külső és belső falfelületek és homlokzatokra színes felületképző anyaga, gördülőszemcsés illetve kapart

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK MEGFELELİSÉG VIZSGÁLATÁBAN TECHNIKAI LEÍRÁS KÖZREMŐKÖDİ SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ELVÁRÁSOK

SZOLGÁLTATÁSOK MEGFELELİSÉG VIZSGÁLATÁBAN TECHNIKAI LEÍRÁS KÖZREMŐKÖDİ SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ELVÁRÁSOK SZOLGÁLTATÁSOK MEGFELELİSÉG VIZSGÁLATÁBAN KÖZREMŐKÖDİ SZERVEZETEKRE VONATKOZÓ ELVÁRÁSOK TECHNIKAI LEÍRÁS A dokumentum az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, az Államreform Operatív Program támogatásával,

Részletesebben

5.441 eft bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből,

5.441 eft bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (V.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről 6/2012 (II.13.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar. Útmutató a szakdolgozat szerkesztéséhez

Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar. Útmutató a szakdolgozat szerkesztéséhez Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar Útmutató a szakdolgozat szerkesztéséhez Sarbó Gyöngyi 2013 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 ELŐSZÓ... 2 ALAPOK... 3 TERJEDELEM ÉS MÉRET... 3 FORMAI

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. a Pick-Up Kft.

Általános Szerződési Feltételek. a Pick-Up Kft. Általános Szerződési Feltételek a Pick-Up Kft. Internet hozzáférés szolgáltatásának igénybevételéhez. Az ügyfélszolgálat elérhetősége: 2900 Komárom, Táncsics M. u. 3/b Tel./Fax.: 34/222-222, 34/342-888,

Részletesebben

AJÁNLATKÉRŐ NYOMATÉKOSAN FELHÍVJA A FIGYELMET, HOGY A DOKUMENTÁCIÓ ÁRÁT CSAK A NYERTES AJÁNLATTEVŐNEK KELL MEGFIZETNIE A SZERZŐDÉSKÖTÉST MEGELŐZŐEN.

AJÁNLATKÉRŐ NYOMATÉKOSAN FELHÍVJA A FIGYELMET, HOGY A DOKUMENTÁCIÓ ÁRÁT CSAK A NYERTES AJÁNLATTEVŐNEK KELL MEGFIZETNIE A SZERZŐDÉSKÖTÉST MEGELŐZŐEN. DOKUMENTÁCIÓ A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja TÁMOP- 1.1.2-11/1-2012-0001 projekt vonatkozásában a könyvvizsgálói feladatok ellátása, valamint a tárgyú a Kbt. 121. (1) bekezdés

Részletesebben

XIII. KERÜLET HOSSZÚ TÁVÚ FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

XIII. KERÜLET HOSSZÚ TÁVÚ FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ T E R V E Z f I L I S T A M E G B Í Z Ó B u X I I I. ü Ö 1 1 3 9 B u B 1. G E N E R Á L T E R V E Z f C D C T ü f j T T c ó K f. 1 1 1 4 B u B ó B ú 6 1. V Á R O S É P Í T É S Z E T K G ü A c G ü S S ó

Részletesebben

Szakdolgozat GYIK. Mi az a vázlat?

Szakdolgozat GYIK. Mi az a vázlat? Szakdolgozat GYIK szerző: Pusztai Csaba, adjunktus, Közgazdaságtan és Jog Tanszék, EKF, Eger Mi az a vázlat? Elvárásként szerepel a GTI szempontrendszerében az, hogy az őszi félévben a szakdolgozó elkészítsen

Részletesebben

Nyelvészkedés és néhány szó egy különleges tündérfeltételről. Nyelvészkedés

Nyelvészkedés és néhány szó egy különleges tündérfeltételről. Nyelvészkedés 1 Nyelvészkedés és néhány szó egy különleges tündérfeltételről Nyelvészkedés A sakkjáték kialakulása és elterjedése során a sakkjátszma és a feladványok ( sakkrejtvények ) egymással párhuzamosan fejlődtek,

Részletesebben

Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság TISZTSÉGJEGYZÉKE

Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság TISZTSÉGJEGYZÉKE 2010/159-es számú Határozat Melléklete Kovászna Megyei Szociális Gondozási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság TSZTSÉGJEGYZÉKE KÖZTSZTSÉGEK Sor Beosztás Tanulmányi szint Szakmai fokozat Kovászna Megyei

Részletesebben

ˆ PERESZLÉNYI ERIKA masszázságy '

ˆ PERESZLÉNYI ERIKA masszázságy ' ˆ PERESZLÉNYI ERIKA masszázságy ' H ov a t e t s z i k mo st me n n i? A re n d e lő b e n v o l t a m a le le t e ké r t, mo st me g me g y e k a kö r ze t i o r v o s h o z, h o g y me g b e s zé l j

Részletesebben

!"#$%&'()!"# $!# % &#' ( )*+#+$#, -!. /+/! 0 )! $$ +,*

!#$%&'()!# $!# % &#' ( )*+#+$#, -!. /+/! 0 )! $$ +,* !"#$%&'()!"# $!# % &#' ( )*+#+$#, -!. /+/! 0 )! $$ * 2/#$'3#$4 5-2/! /!/$##*-! 2#- +,* 23 #,1 $$4#!'"+1$5/ /#!'" 6#$#'!+#) $!'"!$!+'! /! /!)!!7*!!#/ $"/ -! 8,*!!+/,*!! % 231 $$4#!'"*9!+'+!! : ( ;

Részletesebben

csak 4.490,- csak 4.990,- csak 3.490,- csak 6.490,- csak 3.990,-

csak 4.490,- csak 4.990,- csak 3.490,- csak 6.490,- csak 3.990,- ó g ú * m üöó F E g Mg M mú gő ú N Bx üőhő B ő hő g p őm üőhő C ő N öő üőhő BC ő g p g üőh ó N p üőh ó g p B üőh ó ö püü m ú öö wwwphó m g g p óópó m g V * ó ö ü M Mg g E F ó ö ő ü m g * ú m ú ő ph h ő

Részletesebben

A Magyar Tenisz Szövetség Hivatalos Szabálykönyve

A Magyar Tenisz Szövetség Hivatalos Szabálykönyve A Magyar Tenisz Szövetség Hivatalos Szabálykönyve 1. Általános Rendelkezések 1.1. Hatálya Jelen szabályzat hatálya a Magyarország területén rendezett és az MTSZ vagy az általa kijelölt szervezeti egység

Részletesebben

PÁLYÁZATI TUDNIVALÓK. A rendezéssel kapcsolatos részletes forgatókönyvet az Általános Versenykiírás mellékletében találhatják.

PÁLYÁZATI TUDNIVALÓK. A rendezéssel kapcsolatos részletes forgatókönyvet az Általános Versenykiírás mellékletében találhatják. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2009/2010. TANÉVI ORSZÁGOS BAJNOKSÁGOK RENDEZÉSÉRE A Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetség (MEFS) pályázatot hirdet a 2009-2010. tanévi országos egyetemi főiskolai bajnokságok döntőinek

Részletesebben

1 / 118 2016.03.29. 11:17

1 / 118 2016.03.29. 11:17 1 / 118 2016.03.29. 11:17 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint

Részletesebben

Cikkszám Terméknév Nettó ár.ac11 Összekötő idom 118 Ft.cat6a RJ45 CAT6A 10 gb. csatl. aljzat 1 550 Ft.K01/6 2P+F csatlakozó aljzat K45 piros 666

Cikkszám Terméknév Nettó ár.ac11 Összekötő idom 118 Ft.cat6a RJ45 CAT6A 10 gb. csatl. aljzat 1 550 Ft.K01/6 2P+F csatlakozó aljzat K45 piros 666 .AC11 Összekötő idom 118 Ft.cat6a RJ45 CAT6A 10 gb. csatl. aljzat 1 550 Ft.K01/6 2P+F csatlakozó aljzat K45 piros 666 Ft.K01/9 2P+F csatlakozó aljzat K45 fehér 651 Ft.K105/9 Vakfedél 1 mod. fehér 244 Ft.K11/9

Részletesebben

weber.pas silicon Terméksegédlet Tulajdonságok Dokumentáció Termékelőnyök

weber.pas silicon Terméksegédlet Tulajdonságok Dokumentáció Termékelőnyök weber.pas silicon Termékelőnyök Feldolgozásra kész, pasztaszerű, szilikongyanta kötőanyagú, plasztikus fedővakolat, különböző felületi struktúrákban, gazdag színválasztékban. Értékesítési pontok Tulajdonságok

Részletesebben

DURATEC műanyag üvegezések maximális karcállósággal. Ipari szekcionált kapuk. Tervezési segédlet: 2009.07.01-jei kiadás

DURATEC műanyag üvegezések maximális karcállósággal. Ipari szekcionált kapuk. Tervezési segédlet: 2009.07.01-jei kiadás DURATEC műanyag üvegezések maximális karcállósággal Ipari szekcionált kapuk Tervezési segédlet: 009.07.01-jei kiadás Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Oldal Kaputípus/kapulap/személybejáró ajtó 4 5 Sínvezetések

Részletesebben

érvényes: 2011 május 31-ig AGRO ES 360 akkumulátoros fűnyíró 25673 érvényes: 2011 május 31-ig

érvényes: 2011 május 31-ig AGRO ES 360 akkumulátoros fűnyíró 25673 érvényes: 2011 május 31-ig AGRO ES 360 akkumulátoros fűnyíró 25673 Ár: 34.900,- + Áfa Ház: Műanyag Vágásszélesség: 36 cm Motor: Akku motor Fűgyűjtő térfogata: 35 liter központilag: 20-65 mm Súly: 27 kg Kerékméret: 130 mm elől, 160

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGTUDATOS FOGYASZTÓVÁ VÁLÁS HELYI SZINTŰ ELŐSEGÍTÉSE EFOP

AZ EGÉSZSÉGTUDATOS FOGYASZTÓVÁ VÁLÁS HELYI SZINTŰ ELŐSEGÍTÉSE EFOP E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t A Z E G É S Z S É G T U D A T O S F O G Y A S Z T Ó V Á V Á L Á S H E L Y I S Z I N T r E L h S E G Í T É S E E F O P - 1. 8. 1 1-1 7 P á l y á z a t i t e r v

Részletesebben

Első karakter: képzési forma - N nappali - L levelező - T távoktatás - F tanfolyam. Második karakter: ( a képzés helyét jelöli)

Első karakter: képzési forma - N nappali - L levelező - T távoktatás - F tanfolyam. Második karakter: ( a képzés helyét jelöli) Magyarázat o Első karakter, képzési forma o Második karakter, a képzés helyét jelöli o Harmadik negyedik karakter szak megnevezése o Ötödik hatodik karakter szakirány, specializáció, modul megnevezése

Részletesebben

Bevezető az EJI Elnöksége 2011. évi beszámolójának mellékletéhez

Bevezető az EJI Elnöksége 2011. évi beszámolójának mellékletéhez Bevezető az EJI Elnöksége 2011. évi beszámolójának mellékletéhez Az EJI Elnöksége 2011. évi beszámolójának 4.3. pontjához készült alábbi melléklet részletezi az előadóművészek szociális, szakmai és közösségi

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya és értelmezése

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya és értelmezése Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010. (IX.1) önkormányzati rendelete Szigliget Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről 1 (Módosítással egybefoglalva és lezárva:

Részletesebben

Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége. Kitüntetések, Díjak és Vándordíjak odaítélésének rendje

Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége. Kitüntetések, Díjak és Vándordíjak odaítélésének rendje Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége Kitüntetések, Díjak és Vándordíjak odaítélésének rendje 2 I. Általános rendelkezések Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége Kitüntetések, Díjak és Vándordíjak

Részletesebben

Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Fehér Arany Nyugdíjpénztára

Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Fehér Arany Nyugdíjpénztára Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Fehér Arany Nyugdíjpénztára!$%&'()*+,-%..'!.%+ /0012%3%-4%56 $" %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% &' # & () "7 "8 $ 9"8 &' #*&+), -./ # +01# 2' 3 %#

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

H-2045 Törökbálint Tel.:+36 23 418 308

H-2045 Törökbálint Tel.:+36 23 418 308 H-2045 Törökbálint Tel.:+36 23 418 308 Tópark u. 9. Web: www.atakacskft.hu Email:atakacskft@atakacskft.hu Web-Shop: www.takacs-alkatresz.hu -Terepjáró -Kisteherautó -Kisbusz Szerzői joggal védett. Copyright

Részletesebben

ᔗ卷 á M x ó P B v Ch ág n v n v g g ó D, T M j n ú v ö n, 5000 1500- g ᔗ卷b n űv h n ó ág ᔗ卷 gᔗ卷 ú áv j, h gᔗ卷 v v ᔗ卷 ú á ö ö n ᔗ卷ᔗ卷 án n v, h gᔗ卷 n n á, ᔗ卷 v j ᔗ卷gᔗ卷 b n, h nb n M j b b n, n n v n ᔗ卷ö nᔗ卷

Részletesebben

be/sfphpm01-09883/2015/mlsz

be/sfphpm01-09883/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Tác-Csősz Gorsium Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Tác-Csősz GSE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 208100 A kérelmező

Részletesebben

8. osztály. 2013. november 18.

8. osztály. 2013. november 18. 8. osztály 2013. november 18. Feladatok: PÉCSI ISTVÁN, középiskolai tanár SZÉP JÁNOS, középiskolai tanár Lektorok: LADÁNYI-SZITTYAI ANDREA, középiskolai tanár DANKOVICS ATTILA, ELTE-TTK matematikus hallgató,

Részletesebben

MAGYAR MODELLEZŐ SZÖVETSÉG

MAGYAR MODELLEZŐ SZÖVETSÉG JEGYZŐKÖNYV amely készült a MAGYAR MODELLEZŐ SZÖVETSÉG 2014. évi rendes küldöttgyülésén 2015. március 1-én Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Budapest, XIV. Városligeti krt. 11. Dr. Reé András levezető

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben