SZOKÁSOK, NONVERBÁLIS JELEK A HÉTKÖZNAPI KÍNAI KOMMUNIKÁCIÓBAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZOKÁSOK, NONVERBÁLIS JELEK A HÉTKÖZNAPI KÍNAI KOMMUNIKÁCIÓBAN"

Átírás

1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Távol-keleti interkulturális menedzsment szakirány SZOKÁSOK, NONVERBÁLIS JELEK A HÉTKÖZNAPI KÍNAI KOMMUNIKÁCIÓBAN Belső konzulens: Révész Ágota Külső konzulens: Mohr Richárd Budapest, 2009 Készítette: Nagy Emília

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés Interjúk A kínai kultúráról Etikett Étkezés Teázási szokások Ajándékozás Az ajándék átadása Mit igen, és mit nem Dohányzás Üzleti élet Bemutatkozás és megszólítás Névjegyek átadása Tárgyalás A tárgyalótermen kívül Babonák, szimbolizmus Számok Állatok, növények és tárgyak Szokások Kínai csomó ( 中 国 结 ) Nonverbális kommunikáció A nonverbális kommunikáció funkciói A verbális és nonverbális kommunikáció kölcsönhatása Öltözködés és külső jegyek Öltözködés és testi adottságok Színek Smink, testékszer, tetoválás Proxemika Közlekedés Sorbaállás Egyéb példák Fizikai környezet Színház, mozi Gesztusok Érzelemkifejezés Kézjelek Egyéb gesztusok Már nem használt gesztusok Tapintás és érintés Szemek szerepe Paranyelv Tánc és nonverbális kommunikáció Szórakozóhelyek Befejezés Tapasztalatok az interjúk közben Utószó Felhasznált irodalom Mellékletek

3 1. Bevezetés Már a mindennapi életünk során is természetesnek tűnik, hogy munka- vagy iskolatársunk, barátaink között egyre több a külföldi, saját magunk is külföldre megyünk tanulmányainkat folytatni vagy munkát vállalni, tehát egyre nő a különböző kultúrák közti interakció. Ezekből a kapcsolatokból úgy tudunk a legjobban profitálni, ha ismerjük a kommunikáció szabályait, a szokásokat, és alkalmazzuk is őket. Több éves kínai nyelvtanulás és távol-keleti szakirány után, Kínába való érkezésemkor döbbentem rá, hogy bizony még nem értem meg a kínaiakat, a megszerzett elméleti tudás gyakorlatban való alkalmazása nem könnyű. Az emberek többsége nem tulajdonít nagyobb jelentőséget a kulturális különbségeknek, alábecsüli azokat, vagy egyszerűen nem vesz tudomást róluk mondván, egy hétköznapi embernek erre nincsen szüksége, pedig ennek mértéke egyes kultúrák között igen nagy lehet. Nem biztos, hogy ha az általunk helyesnek ítélt módon viselkedünk, ezt a másik kultúrában is így értelmezik. Meg kell tanulnunk értelmezni a saját kultúránktól eltérő nonverbális jeleket, viselkedésformákat, ezek ismerete nélkül nem csak magunkat, de másokat is kellemetlen helyzetbe hozhatunk, vagy tudomásunkon kívül, akaratlanul megsérthetünk. Egy kultúra megismeréséhez nem elegendő az adott nyelv elsajátítása, azonban nagy előnyt jelent, ha egy más közegből származó egyénnel a saját nyelvén kommunikálhatunk, hiszen ezzel legalább a fordításból fakadó esetleges félreértéseket ki tudjuk küszöbölni. Különböző ideológiák és tanítások is formálják a gondolkodás- és viselkedésmódot, világszemléletet, tehát ahhoz, hogy minél jobban megértsünk és el tudjunk fogadni egy kultúrát, ismernünk kell az ország történelmét és kulturális hátterét, szokásait. Ezek ismeretével nem utolsó sorban a beilleszkedés is könnyebben megy, hiszen mindenhol szívesebben fogadják azt, aki érdeklődést mutat, vagy ismeri az adott kultúrát. Az emberek hajlamosak általánosítani, a médiából és a sajtóból messzemenő következtetéseket levonni, miközben nem fordítanak energiát arra, hogy utánanézzenek: valóban így lenne? A nem megfelelő tájékoztatás és a pontatlan, esetlegesen nem valós információk nagy szerepet játszanak abban, hogy negatív sztereotípiák alakulnak ki az emberekben. Nem mindig a saját értékrendszerünk a meghatározó, ezt minden esetben szem előtt kell tartani. A kultúrák közti kommunikációs különbségek ismeretének jelentőségét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy manapság sorra jelennek meg különböző kiadványok ebben 4

4 a témában, és az üzleti életben is nagy hangsúlyt fektetnek az erre irányuló képzésekre és tájékoztatásra. Dolgozatomban a számomra legszembetűnőbb különbségekre próbálok rávilágítani. A legfontosabbnak azt tartom, hogy mielőtt szűkebben vett témák fejtegetésébe kezdenék, a kultúra sajátosságait, és az eltérések tudományos okát mutassam be. Úgy gondolom, hogy ezek az alapok nagymértékben hozzájárulnak annak megértéséhez, hogy egy új perspektívából szemlélhetjük a szokásokat, vagy éppen a viselkedést, és több megértést is tanúsítunk majd irányukba. Ezután következik a részletesebb elemzés, melyekben olyan témákra térek ki, amelyekről úgy érzem, hogy meghatározóak a kínai kultúrában, a kínaiak életében, és annak egy fontos részét képezik. Nem a teljességre törekszem; olyan témákat és helyzeteket választottam, amelyekben a legjobban kitűnnek a magyar és a kínai kultúra, kommunikáció eltérő vonásai. Bizonyos fejezetek az etikett és a nonverbális kommunikáció mintegy egyvelegei ahol megfelelőbbnek és célravezetőbbnek láttam együtt elemezni a kettőt, mások pedig külön-külön tárgyalják azt. Ennek forrásául nem csak a témában íródott könyveket, illetve különböző írásokat használtam; Kínában élt tanárok és barátok, valamint a Kínában töltött egy év tapasztalatai is nagy segítséget nyújtottak az innen származó élmények dőlt betűvel vannak jelölve a szövegben. Kína nagyságát tekintve a szokások és viselkedések között természetesen előfordulnak eltérések Interjúk A dolgozatom kapcsán összesen tíz, olyan emberrel készítettem interjút, akik valamilyen módon kapcsolatban állnak Kínával. Egy részük magyar diák, akik ösztöndíjjal tanultak Kínában egy, vagy két évig, illetve szintén Kínában tanult, de már itthon oktató tanár. Másik hányaduk kínai, akik Kínából települtek Magyarországra, ezt megelőzően viszont huzamosabb ideig éltek hazájukban. Rajtuk kívül érdeklődtem még magyar embereknél is, akik nincsenek semmilyen kapcsolatban az országgal, azonban napi teendőjük végzése közben ha ritkán is, de érintkeznek kínaiakkal (pl. vásárlás). Valamint sokat segítettek a saját tapasztalatok is, hiszen Kínában tartózkodásom alatt már szakdolgozatom témája kikristályosodott, így módom nyílt a kínaiak saját közegükben való vizsgálatára. Egy kínai kapcsolatokra szakosodott cégnél töltöttem gyakorlatomat, és dolgozom még most is, ezáltal nemcsak a hétköznapi, de az üzleti élet rejtelmeibe is beleláthatok. 5

5 Az interjúban a kínai és a magyar kulturális különbségekre helyeztem a hangsúlyt, emellett pedig arra, hogy az illetők miben látják a legnagyobb eltéréseket a két kultúra között. Az így összegyűjtött véleményeket, tapasztalatokat és megfigyeléseket minden adatot igyekezvén lefedni különböző részekre osztottam, azok jellegétől függően: az etikett, a szimbolizmus, és a nonverbális kommunikáció témakörébe; majd ezeket a kapcsolódó szakirodalommal és saját tapasztalataimmal egészítettem ki. A témák sorrendjében a tudatosan alkalmazottól (etikett) haladok a kevésbé (szimbólumok), illetve a nem tudatosan (nonverbális kommunikáció) alkalmazottig. 6

6 2. A kínai kultúráról Az ember kínai közegben mozogva nagyon hamar rádöbbenhet, hogy a kínai társadalmat számtalan, a nagy többség által általánosan elfogadott, íratlan szabály irányítja, és egyben korlátozza is. A rendkívül erős erkölcsi tartalmú, általánosan követendő értékek a több ezer éves történelem során alakultak ki, és a mieinknél sokkal inkább befolyásolják az egyén mindennapjait. 1 Magas kontextusú kultúra mély, hosszan tartó emberi kapcsolatok nagyfokú munkahelyi lojalitás a felállított hivatali hierarchián belül a külső környezet, a helyzet, a nemverbális viselkedés fontossága inkább szóbeli, mint írásbeli megállapodások kapcsolatorientált a belső emberek (insiders) és a kívülállók (outsiders) éles megkülönböztetése 1. Táblázat, Hall (1976, 1990) kulturális koncepciói 2 Alacsony kontextusú kultúra több, de felületesebb emberi kapcsolatok a tekintély a hatékony ügymeneten alapul a külső környezet, a helyzet, a nemverbális jelek kevésbé fontosak inkább írásbeli, mint szóbeli megállapodások feladatorientált nyitottabb az idegenek felé Egy kultúra lehet magas vagy alacsony kontextusú. A kifejezés Hall-tól ered (Beyond Cultures, 1976), és arra vonatkozik, hogy az egyes kultúrák hogyan viszonyulnak a csoporthoz. Csoportnak nevezzük, ha egy különálló csoport azonos tapasztalatokkal és elvárásokkal rendelkezik, amelyből következtetéseket von le. A kínait a magas kontextusú, míg az európait az alacsony kontextusú kultúrák közé soroljuk. A magas kontextusú kultúrákban a csoportot előbbre helyezik, mint az egyént; jelentős hangsúlyt helyeznek a történelemre és a hagyományokra; a változások általában lassan mennek végbe. 3 Kevesebb a verbális kommunikáció, és az írott, hivatalos információ. Sűrű, szövevényes, hosszú távú kapcsolatok jellemzik; a döntések és tevékenységek a személyes kapcsolatokra fókuszálnak, gyakran egy központi, hatalommal rendelkező egyénre. A közös tudás, az ismeretek kevésbé tudatosak, azokat eredetét vagy okát az odatartozók is nehezen 1 Simon Adrienn Mohr Richárd: Hétköznapi kínai etikett, 2004, Budapest, p

7 magyarázzák meg. Lényeges befolyásoló eleme a konfucianizmus, a családközpontúság, a csoportközpontúság, a hagyományos kultúra alapjain kialakult kínai sajátosságú életfilozófia, mely mind a hétköznapokat, mind pedig az üzleti életet is áthatja. 4 A kínai társadalom erősen kollektivista, ahogyan ezt a kapcsolatok fontossága is mutatja. Az egyén háttérbe kerül a csoporttal szemben, és nem önmaga, hanem a csoport felé vannak kötelezettségei, annak igényeit helyezi előtérbe. A hatalmi távolság indexük meglehetősen magas Konfuciusz az egyének közti viszonyt öt egységből álló hierarchikus kapcsolatrendszerben határozta meg, amelyben az erkölcsi értékeket és társadalmi viszonyokat mindig tiszteletben kell tartani, és amelyek nem vonhatók kétségbe. 5 A magas hatalmi távolság másik jellemzője a magas dependencia igény, valamint a társadalomban fennálló egyenlőtlenségek elfogadása tehát mintegy igénylik az irányítást, nem vágynak függetlenségre. Ezért gondolkodásmódjuk, viselkedésük az európai ember számára nem mindig tűnik logikusnak (a logikára nincsen kínai szó, kivéve az angolból átvett logic kiejtés szerinti fordítása), és nem jellemző rájuk a kreativitás sem. Hisznek abban, hogy az egyénnek meg kell becsülnie a világban elfoglalt helyét, és nem törekszik annak megváltoztatására; nem vágynak a saját erőfeszítésen alapuló egyéni elismerésére; tevékenységükben szem előtt tartják azt, hogy az másokra milyen hatással van. 6 Szintén a magas kontextusú kultúrákra jellemző a polikronikus időszemlélet is. Monokronikus időszemlélet egyszerre egy dologgal foglalkozik az elvégzendő munkára, feladatra koncentrál az időre vonatkozó kötelezettségeit komolyan veszi (határidők, ütemterv) alacsony kontextusú és szüksége van információra elkötelezett a munka iránt ragaszkodik a tervekhez Polikronikus időszemlélet egyszerre több dologgal foglalkozik könnyű elvonni a figyelmét, és hajlik a megszakításokra a kitűzött cél megvalósítására koncentrál magas kontextusú és már rendelkezik az információval elkötelezett az emberek és a személyes kapcsolatok iránt gyakran és könnyen változtat a terveken 4 Simon Adrienn Mohr Richárd: Hétköznapi kínai etikett, 2004, Budapest, p.4 5 Simon Adrienn Mohr Richárd: Hétköznapi kínai etikett, 2004, Budapest, p

8 figyel arra, hogy ne zavarjon másokat; követi a magánélet és a figyelmesség szabályait nagyfokú tiszteletet mutat a magántulajdon iránt, ritkán kér vagy ad kölcsön a gyorsaságra, hatékonyságra helyezi a hangsúlyt rövid távú kapcsolatokhoz van hozzászokva 2. Táblázat, Mono- és polikronikus kultúrák 7 jobban figyel a hozzá közelálló személyekre, mint az idegenekre gyakran és könnyen ad vagy kér kölcsön a kapcsolatokra helyezi a hangsúlyt hosszú, akár életre szóló kapcsolatok kialakítására törekszik Ennek sajátosságait legjobban az üzleti életben figyelhetjük meg. A tárgyalásokon is elsősorban a kapcsolatokon van a hangsúly; nem arra törekednek, hogy minél hamarabb nyélbe üssék az üzletet, hanem hogy partnerüket minél alaposabban megismerjék, és ezáltal hosszú távú kapcsolatra tegyenek szert. A megbeszéléseket gyakran üzleti ebédekkel vagy vacsorákkal szakítják meg, amelyek célja szintén a másik fél kiismerése, nem pedig időhúzás, ahogyan azt általában tévesen értelmezik. A szerződéseket is többnyire csak azért szövegezik meg, mert kötelező, sokkal többet ér az adott szó; hiszen akivel már jó kapcsolatot alakítottak ki, az ígéret betartását kötelezőnek tekintik irányába, ezzel is megőrizve arcukat (az arc megőrzésének jelentőségéről bővebben a továbbiakban teszek említést). Ugyancsak érdekes lehet, hogy élesen elkülönítik a velük kapcsolatban állókat, és a tőlük idegeneket. Ez sok esetben megnyilvánulhat: ha valaki elesik az utcán, senki nem siet a segítségére, vagy történetesen egy méretes csomagokkal küszködő idős embert sem kérdez meg senki, hogy segíthet-e. Ennek gyökerét is Konfuciusz tanításaiban kell keresnünk: nincs kötelezettségünk az iránt, akihez semmilyen kapcsolat nem fűz bennünket, viszont akivel bármilyen módon, akár csak egyszer is kapcsolatba kerültünk, kötelességünk segíteni neki. Ezt nagyon jól példázza a következő történet is, amelyet egy interjú alatt osztottak meg velem: Az illető egy üzleti tárgyalásra tartott, ahonnan késésben volt. Sietségében kisebb balesetet szenvedett, melynek következtében eleredt orrából a vér, megmintázva ruházatát is. Ezt követően taxiba szállt, azonban a sofőr, bár eléggé megrökönyödött az eset láttán, egy szóval sem említette, hogy valami nincs rendben. Majd miután megérkezett, betért egy boltba 7 9

9 ásványvízért, ahol történetesen már régebben, egyszer vásárolt. Az ott dolgozók felismerték, és ahogy a boltba lépett, mindenki a segítségére szaladt ki kötszerért, ki fertőtlenítőért. 8 Tehát már ez is egyfajta kapcsolatnak számít, amelyben az egyének felelősséggel tartoznak egymásért. Feltétlen szükségesnek tartom megemlíteni az arc jelentőségét Kínában, hiszen a továbbiakban többször is utalok majd rá, valamint kínai interjúalanyaim is kivétel nélkül mindannyian említették az arc megőrzésének fontosságát. A China Youth Daily egyik felmérése szerint a megkérdezett kínaiak 93%-a nyilatkozott úgy, hogy az arc megőrzése nagyon fontos. 75%-uk elismerte, hogy egy nyilvánosság előtt elkövetett hiba a legmegalázóbb számukra, az ezt követő pedig, ha egy ígéretet nem tudnak betartani. Egy ázsiai tudós, Ting-Toomey szerint az arcot megőrző tevékenységek azok a rítusok, melyek megvédik az egyén helyét a kapcsolatokban, megőrzik személyes identitását és társadalmi helyzetét. Amit a külföldiek nehezen tudnak elfogadni az az, hogy Kínában az igazság elhallgatása azért, hogy arcot adjunk vagy megőrizzünk, nem minősül hazugságnak. A nyugatiak a tekintélyt megőrző stratégiákat azért alkalmazzák, hogy megkíméljék saját magukat a megszégyenüléstől, vagy kibújjanak a személyes felelősség alól (jellemző példa erre: ha valaki elkésik a munkahelyéről, előszeretettel tulajdonítja a késést a közlekedési dugónak). Gao és Ting-Toomey szerint amíg az individualista kultúrák, mint például a nyugati, az arcot személyes identitásuk kialakítására használják, addig a kollektivista kultúrák pedig a kollektív identitás kialakítására. A nyugatiak másokra való tekintet nélkül próbálják megóvni magukat a sérülésektől, addig az ázsiaiak az erős szociális kapcsolatok megőrzésére és fenntartására helyezik a hangsúlyt (arcot adnak ). 9 "Az arc (mianzi) a tekintély szó szinonimája a kínaiban. A tárgyalások során ügyelni kell arra, hogy szerezzünk magunknak arcot (vagyis tekintélyt), ugyanakkor a partner se veszítse el azt, még vitás ügyek tisztázásakor se. A lényeg az, hogy ne sértsük meg a másikat, de ez még nem jelenti azt, hogy ne képviselhetnénk egyenesen a saját érdekeinket. Az arc elvesztését jelentené például a megalázás, ha tegyük fel, azt állítanánk a partnerről, hogy hazudott. 10 A kínaiak mindenáron igyekeznek kerülni a nyílt konfrontációt, egyet nem értés esetén sem kelnek vitára egymással, inkább a csendet választják, hiszen így egyikőjük sem veszít arcából án készített interjú alapján Trükkök és tények Kínáról, Business Traveller, június, Németh Andrea interjúja P. Szabó Sándorral, p.1 10

10 Éppen ezért nem is mondanak határozott nemet, inkább másképp fogalmazzák meg elutasításukat. Ez számomra jelentős problémát okozott eleinte, és a kínaiak homályos válaszai miatt úgy éreztem, hogy bizonytalanságban akarnak tartani, vagy, hogy nem akarják megmondani az igazat, és ez meglehetősen dühített. Korábban már olvastam az arc jelentőségéről, de gyakorlatban nehéz volt felismerni az ilyen szituációkat. Sokat segít, ha figyelembe vesszük a nonverbális jelzéseket. Szintén nem tanácsos olyat kérni egy kínaitól, amelynek teljesítése komoly nehézségekbe ütközhet. Nem fognak nemleges választ adni, kérésünk teljesítését kötelezőnek fogják érezni magukkal szemben. Ha viszont ez nem sikerül, elveszítik arcukat előttünk, még ha minden tőlük telhetőt is megtettek a cél elérése érdekében. Megfigyeltem, hogy a tanórákon, amíg a külföldi diákok kérdések özönét zúdítják a tanárokra, addig a kínai tanulók csendben ülnek az óra befejeztéig, és egyetlen kérdést sem intéznek a tanárhoz, még akkor sem, ha nem értenek valamit. Megkérdeztem, miért: a tanár a hierarchia szerint a diák felett áll, tudása nem megkérdőjelezhető. Ha a diák egy olyan kérdést tenne fel, amire netán az oktató nem tudja a választ, elvesztené arcát a nebulók előtt ennek elkerülése érdekében ezt meg sem kockáztatják. Innen is láthatjuk, hogy nemcsak az etikett és szokások terén, hanem már a kultúrák alapvető sajátosságaiban is milyen jelentős eltérések vannak. Úgy gondolom, ha ismerjük ezen alapokat és ok-okozati összefüggéseket, sokkal egyszerűbb megértenünk, hogy egy társadalomban miként viselkednek az emberek. 11

11 3. Etikett Étkezés Az étkezésnek igen nagy jelentősége van Kínában. A kínaiak nem hívnak meg külföldi vendéget, ( ) nagyon kicsik a lakások, nincs elég hely vendégeskedésre. Pedig legalább ilyen fontos az is, hogy bizonytalanok a külföldiekkel szemben, és kisebbségi érzésekkel küszködnek a szegényes anyagi helyzetük miatt. 11 Általában vendéglőben szórakoznak, még akkor is, amikor kínaiakat hívnak meg vacsorára. 12 A fiatalok körében is elterjedt az étterembe járás. Saját magam meglepődve tapasztaltam, hogy baráti összejövetelek, találkozók mintegy 90%-a étkezéssel van egybekötve. Mivel az egyetemisták többnyire nem szülővárosukban tanulnak, tehát kollégiumban laknak, amely meglehetősen kicsi és nem is túl mutatós, ennek köszönhetően ők is előnyben részesítik az étteremben való étkezést. Jinhuában, tanulmányaim színhelyén a külföldi diákok is kollégiumban laktak. Elég jól fel volt szerelve, volt konyhánk is, és mivel gyakran főztünk, szívesen láttuk vendégül kínai barátainkat. Némely kínai diák akkor látta először, hol is laknak a külföldiek, mi pedig szintén nem voltunk még a kollégiumukban. A nálunk töltött idő alatt egyáltalán nem voltak felszabadultak, inkább zavarodottnak és frusztráltnak tűntek, majd az étkezés befejeztével igyekeztek minél hamarabb távozni. Eleinte azt hittük, egyszerűen csak szégyenlősek, amíg betekintést nem nyerhettünk a kínai diákok lakhelyére. Túl sok ember egy szobában, konyha, fürdőszoba, berendezés nélkül, kivéve persze az ágyat. Ezzel szemben a mi kollégiumunk, bár az sem volt kiemelkedő állapotban, sokkalta jobbnak számított, mint az övék; rosszul érezték magukat, amiért meghívásainkat nem tudják hasonlóképp és hasonló körülmények között viszonozni. Ennek elkerülése végett mi is inkább az éttermet választottuk összejöveteleink színhelyéül. Nagyobb vendéglátóegységekben rendszerint lehetőség van különteremben étkezni; nagyobb társaságok ezt részesítik előnyben. Amikor együtt mentünk étterembe kínai barátainkkal, és volt rá lehetőség, szívesebben választották a külön helyiséget, ahol mi viszont kellemetlenül és bezárva éreztük magunkat. 11 Carolina Mason: Egyszerű kínai etikett, 1992, p Carolina Mason: Egyszerű kínai etikett, 1992, p.32 12

12 Ezt azzal magyarázták, hogy napközben ritkán lehetnek egyedül, ezért inkább étkeznek a többiektől külön. Étteremben, mielőtt kihozzák rendelésünket, sokszor kapunk napraforgómagot. A héját rendszerint vagy a földre, vagy az asztalra szórják, amikor pedig megérkezik az étek, félre-, vagy lesöprik. Vendégként illik minden ételbe belekóstolni, és valami ételmaradékot hagyni a tányérunkon. Ha a tányért teljesen kiürítjük, a házigazda azt úgy értelmezi, hogy a vendég még éhes, ezért újabb enni- és innivalóval kínál. 13 Amennyiben nem tudunk pálcikával enni, nyugodtan kérhetjük vendéglátónk vagy kínai barátunk segítségét, értékelni fogják a próbálkozásunkat. Az evőpálcikával ne mutogassunk, és ne használjuk gesztikuláláshoz; ne szúrjuk függőlegesen a rizsbe, mert ez az áldozati ételekbe szúrt füstölőre emlékeztet, és közvetve a halálra utal. 14 Ha a pálcikánk leesik, ne vegyük fel azt a földről, kérjünk a személyzettől másikat; ha pedig éppen nem használjuk, helyezzük a pálcikatartóra, vagy ennek hiányában a tányérunk mellé. A nagyobb éttermekben kerek asztal van, középen egy forgó résszel. A kör az égnek, a mennynek a jele, magasabb rangú, mint a négyzet alakú Föld. Vigyáznak, hogy a körforgó az óra járásával egy irányban menjen, az folyamatosságot, szerencsét jelent, visszafelé szerencsétlenséget. 15 Az asztalt általában átlátszó, egyszer használatos terítővel takarják le. Ez meglehetősen praktikus, hiszen a csontot, szálkát és egyéb nem szükséges alkatrészeket nem egy kis tálkában gyűjtik, hanem egyszerűen az asztalra köpik a művelet közben használjuk a pálcikát, de barátok között nem számít illetlenségnek, ha az asztalra köpjük, majd az étkezés befejeztével összecsomagolják és kidobják. A leveseket szürcsölik, hiszen így a levessel beszívott levegő hűti is azt. A rizses tálkát inkább emeljük a szánkhoz, nem túl szép látvány, ha lefelé nézve eszünk. Általában sokkal több ételt rendelnek, mint amennyit a társaság el tudna fogyasztani; arcvesztéssel járna, ha elfogynának a fogások még azelőtt, hogy mindenki jóllakott volna. A különböző fogásokat 13 Eastinfo Kft., Kínai etikett és protokoll röviden, 2008, p.5 14 Eastinfo Kft., Kínai etikett és protokoll röviden, 2008, p

13 egyszerre hozzák ki, nincs elő- vagy főétel, illetve desszert; azokat az asztal közepén, a forgó részen helyezik el, majd ki-ki szed magának, a saját tányérjába. Ne kezdjünk el addig enni, amíg a vendéglátónk fel nem szólít arra. A rizst külön tálkákban szolgálják fel; ha elfogyasztottuk, kérhetünk még. Nívósabb helyeken csak külön kérésre, illetve az étkezés végén hoznak rizst. A tisztelet jele, ha szednek nekünk, illetve ha egy finomabb falatot felkínálnak (ennek számít például a hal feje). A forgatható középrész segít abban, hogy ne kelljen mindenen és mindenkin áthajolva szedni magunknak, várjuk meg, amíg hozzánk ér a kiszemelt fogás. Szintén tiszteletüket fejezik ki azzal, ha elénk forgatják az asztalt. Érdemes a fogások sokszínűségére való tekintettel mindenből egy kicsit venni, nem pedig a számunkra legfinomabbat kisajátítani ; nem illik pálcikánkkal sem ínyenc falatok után kutatva az ételben turkálni, valamint az utolsó falatot a közös tálból megenni. 16 A levesekhez adnak merőkanalat, a többi ételt a pálcikánkkal szedjük. Befejezés után desszertként gyümölcsöt szolgálnak fel cikkekre vágva, amibe az uborka és a paradicsom is beletartozik. Úgy gondolom Kínában nem olyan fejlett az italkultúra, mint Magyarországon. Nem isznak aperitifként röviditalt, és a fogásokhoz sem szervíroznak ahhoz illő bort, vagy egyéb italt. Teát majdnem mindig kapunk, az étkezések elmaradhatatlan része. Sokszor isznak sört vacsora közben. Az itthoni szokásokkal ellentétben az étteremben rendelt sör is közös, azt kis műanyag pohárból isszák. Ha nekünk töltenek, fogjuk két kézzel a poharat, majd viszonozzuk is a gesztust, figyeljünk, kinek üres a pohara. Tölthetünk saját magunknak is, de ezt bízzuk inkább vendéglátónkra. Szokás, hogy étkezés közben körbejárják az asztalt, és mindenkit felköszöntenek egy-egy pohár itallal. Ezt lehet viszonozni, de külföldiektől nem várják el. 17 Jóval többször is koccintanak, mint mi, nem ritka, hogy minden egyes újonnan megtöltött pohár után. Koccintás közben a kínaiak ügyelnek arra, hogy a saját poharuk semmiképp ne kerüljön a másik pohara fölé, ezért koccintanak lefelé. Ha nem fogyasztunk alkoholt, helyettesítsük üdítővel, vagy teával 以 茶 代 酒, ahogy a kínaiak is mondják. 18 Saját tapasztalatom, hogy amennyiben nem kívánunk több alkoholt fogyasztani, érdemes a poharunkat nem fenékig üríteni. A kínaiak igen szemfülesek ezen a téren, és ha észreveszik, hogy üres a poharunk, azonnal újratöltik. Akárcsak itthon, Kínában sem illik tele szájjal kommunikálni, de a csámcsogás megengedett. A szipogás vagy a böfögés nem illetlenség. Köpködni étkezés közben nem szoktak, vagy ha mégis, azt az asztaltól távol teszik. Hasonlóan, ha orrot akarunk fújni, ne az Eastinfo Kft., Kínai etikett és protokoll röviden, 2008, p án készített interjú alapján 14

14 asztalnál tegyük, már maga az orrfújás ténye is igen figyelemfelkeltő számukra. A fogvájót akárcsak itthon, szájunk takarásával használjuk. Ha maszatosak lettek az ujjaink, ne nyaljuk le; vegyük igénybe a szalvétát, ők is így tesznek. Rágógumit rágni nem szokás a kínaiak körében, de nem is tartják illetlennek, ha rágózás közben beszélgetünk. 19 A felszolgálókat fuwuyuan-nek ( 服 务 员 ) szólítják, a xiaojie-vel ( 小 姐 ) viszont érdemesebb óvatosan bánni, hiszen ezt a szót az un. escort hölgyekre is használják. A pincéreknek kezünk feltartásával is jelezhetünk, mint itthon. Véleményem szerint Kínában néha sokkal kevesebb tisztelettel és udvariassággal, lekezelően bánnak velük, összehasonlítva a magyarokkal. A kínaiak nem ismerik a mindenki fizeti a sajátját módszert. Egy ember fizeti a teljes számlát; ne próbálkozzunk azzal, hogy összedobjuk a pénzt, vagy, hogy csak a sajátunkat akarjuk kifizetni; ez neheztelést válthat ki. Inkább a következő alkalommal fizessünk mi; ez baráti társaságoknál is így működik, mindig a társaság egy másik tagja állja a számlát. Azonban például egy céges ebéden, vagy üzleti megbeszélésen a magasabb rangúnak, vagy a nagyobb hatalommal rendelkezőnek kell fizetnie, hogy ne veszítse el arcát. 20 Borravalót nem szokás adni, esetlegesen sértésnek is vehetik. Egy kínai étkezést általában nagy hangzavar és élénk beszélgetés jellemez, nem csendben esznek, mint a magyarok. Tehát miután az étkezéssel végeztek, nem ülnek és beszélgetnek még az asztalnál. Ha vendégek vagyunk, és úgy érezzük, az étkezés véget ért, köszönjünk el vendéglátónktól, ő ugyanis nem fogja javasolni a program lezárását. Ez ugyancsak az arc megőrzésével hozható kapcsolatba. Gyakran az általuk igen kedvelt karaokézással zárják az estét. Kínában mindenhol megtalálhatóak az un. KTV-bárok, vagy szórakozóhelyeken, vagy egy csak karaoke termekkel teli épületben. Itt privát szobák tömegével találkozunk, amelyekbe a személyzet vezet el minket. Ezek olyannyira népszerűek, hogy érdemes mindenképp előre foglalni, másként megtörténhet, hogy nem lesz helyünk. A szobák teljesen különállóak, italt és rágcsálnivalókat szolgálnak fel; néhány bárban hölgyekre is igényt tarthatunk, természetesen csak együtt-éneklésre. Nem az énektudásunkon van a hangsúly, hanem hogy jól szórakozzon a társaság. A külföldiek lévén a karaoke-bár számukra egy teljesen új formája a szórakozásnak legtöbbször zavarban érzik magukat (így voltunk ezzel mi, ösztöndíjasok is), a kínaiak viszont minden gátlás nélkül, önfeledten mulatoznak. Nem kell tartanunk attól, án készített interjú alapján án készített interjú alapján 15

15 hogy kinevetnek, vagy megjegyzést tesznek hangunkra, sokkal többre értékelik közreműködésünket, és produkciónk végén minden bizonnyal taps lesz a jutalmunk. Persze az önkritika és az, ha tudunk magunkon nevetni, sokat segít. Ha még a jelentős alkoholmennyiség elfogyasztása után sem érzünk magunkban késztetést az éneklésre, udvariasan hárítsuk el a kérést Teázási szokások A kínai társadalomban a fiatalabb generáció tiszteletét fejezi ki az által, hogy teát kínál az idősebbeknek. Régebben az alacsonyabb társadalmi osztályból származók szolgáltak fel teát a magasabb rangúaknak. De mivel az idő múlásával változnak a szokások, nem feltétlenül rang szerint történik a tea felszolgálása, mindamellett nem várható el, hogy alacsonyabb rangút magasabb szolgáljon ki. Néhol pedig úgy tartják, hogy bocsánatkérésünket tea töltésével is kifejezhetjük a másik irányába. Példaként, ha egy gyermek tölt szülőjének, ezzel megbánását és alázatát mutatja ki. 21 ( ) ha a kínai a tea kitöltése közben kis mozdulatokkal folyamatosan üti az asztalt a középsőujjával, az azt jelenti, köszönöm, nem pedig azt, hogy még kérek, vagy, hogy elég. 22 Valamint nem is az idegesség, vagy türelmetlenség kifejezője, ahogy azt az európai kultúrákban gondolnák. Ennek története is van, amely állítólag egy Qing dinasztiabeli császártól származik. Mialatt Dél-Kínában, inkognitóban utazott, a császár látogatást tett egy teaházban. Hogy ne fedje fel kilétét, saját maga is töltött teát alattvalói számára, mire azok hajlongani kezdtek a nagy megtiszteltetés hatására. Erre a császár azt mondta nekik: inkább használják három ujjukat köszönetük kifejezésére. A három ujjból a két szélső szimbolizálja a leborult végtagokat, a középső pedig a fejet. 23 A tradicionális kínai esküvőn a menyasszony és a vőlegény a szülők előtt térdelve teát kínálnak nekik, mind a menyasszony, mind pedig a vőlegény szüleinek, ezzel jelezve hálájukat és tiszteletüket irántuk. Először a vőlegény, majd az ara nyújtja (természetesen két kézzel) az apának vagy apósnak (akik szintén két kézzel fogadják azt el), ezután következik az anya, vagy leendő anyós; a szülők isznak is belőle egy kortyot, de csak jelzésértékűen. Majd a vendégeknek is felszolgálnak teát. Aki nem fogadja ezt el, ezzel kifejezésre juttatja Trükkök és tények Kínáról, Business Traveller, június, Németh Andrea interjúja P. Szabó Sándorral, p

16 egyet nem értését a házassággal kapcsolatban. Ez napjainkban nem igazán jellemző, hiszen igen nagy arcvesztéssel jár mindkét fél számára. 24 Az alábbi oldalon a teaszertartást láthatjuk egy tradicionális esküvőn: A kínai teaszertartás a japánnal ellentétben nem annyira a ceremóniára, mint magára a teára helyezi a hangsúlyt ízére, illatára, a különböző fajták közti eltérésre, de természetesen nagyon fontos a mozdulatok kifinomultsága, az elegancia és a hozzáértés. Minden egyes apró mozdulatnak megvan a maga helye és ideje. A teát apró csészékben szolgálják fel, hiszen nem illendő egy húzásra kiinni azt, hanem csak kisebb kortyokban, ezért a kisebb méret. Ezeket előbb vízzel tisztítják meg, és csipesszel fogják meg a művelet közben, nem pedig kézzel. 25 A következő oldalakon megfigyelhetjük a teaszertartás menetét: Manapság már nincs olyan nagy tradíciója a teaivásnak, a teaházak inkább a külföldieket veszik célba. De ez persze nem jelenti azt, hogy a kínai emberek ne szeretnék a teát, sőt. Ami Kínában a leghamarabb feltűnt, hogy a fiataloktól az idősekig szinte mindenki rendelkezik saját teásüveggel, amit többnyire mindenhova magukkal visznek. Ezen kívül praktikus is, hiszen sok helyen feltölthető forró vízzel Ajándékozás Az ajándék átadása Az ajándékot két kézzel illik mind átnyújtani, mind pedig elfogadni. Valamint nem divat megölelni az ajándékozottat, vagy puszit adni neki. A főiskolán születésnapjára megajándékoztuk kínai tanárnőnket. Az ajándékot a csoport egyetlen férfi tagja adta át, majd ezután két puszit akart adni a tanárnőnek. Ő láthatóan nem volt ehhez hozzászokva, igen megijedt és borzasztó zavarba jött, akárcsak a csoporttársunk, hiszen nem tudta, miért váltott ki ezen gesztus a tanárnőből ilyen reakciót

17 Mi szeretjük rögvest ki is bontani a csomagot, ám ha kínaiaknak kedveskedünk ajándékkal, nem esnek neki ott helyben, elkerülve ezzel azt, hogy a másik fél esetleg észrevegye, hogy nem nyerte el a tetszésünket, ezért félreteszik, és később bontják fel. Ne lepődjünk meg akkor sem, ha először visszautasítják az ajándékot, ez nem jelenti azt, hogy nem akarják elfogadni. A kínaiak az ajándékot, meghívást vagy egyéb szívességet előszörre általában nem fogadják el, két-három udvarias visszautasítás a kötelező szerénység és alázat jele Mit igen, és mit nem A túlzottan drága ajándékkal nem érünk el nagy sikereket, hiszen kellemetlen helyzetbe hozhatjuk a megajándékozottat, aki esetleg nem tudja ezt viszonozni. Sohasem szabad olyan ajándékot adni, amit a kínai partner nem képes viszonozni, mert ezzel az arcát veszti, azaz a tekintélyében sérül. A partner számára ez a helyzet kínos 27, az üzleti életben pedig kifejezetten ártalmas. Akitől ajándékot kaptunk, a későbbiekben nekünk is illik viszontajándékozni. Nem szabad semmit sem négyesével ajándékozni, vagy pedig olyan ajándékot venni, amiben négy tárgy ad ki egy készletet (a számokhoz kötődő babonákról a következő fejezetben teszek említést). Nem szabad továbbá olyan ajándékokat venni, amelyek a halálra vagy a temetésre asszociálnak, így például faliórát, vágott virágot, vagy bármilyen fehér tárgyat. Sem olló, sem kés, sem egyéb vágóeszköz nem adható ajándékba, mivel ez a kapcsolat elvágását, megsérülését szimbolizálja. Élelmiszer ajándékozásával óvatosan kell bánni ez csak néhány meghatározott esetben jöhet szóba mivel ez szegénységre utalhat. Az ajándékot mindig be kell csomagolni, de nem túl művészien. A csomagolópapír ne legyen fehér, mivel ez a halált szimbolizálja, se fekete vagy kék. Kínában a piros és az arany színek szimbolizálják az örömet, ezért erre a célra kiválóak. A szilva és a szilvavirág a mei szó és a daomei, mint szerencsétlenül jár - összecsengése miatt minden formában kerülendő. 28 Megfelelő ajándék lehet a jó minőségű ital vagy cigaretta. Ha valakinek kalligráfiát ajándékozunk, ügyeljünk arra, hogy az írásjegyek vonásszáma se legyen négy, vagy végződjön négyre. Fehér színű ajándékot abban az esetben adhatunk, amennyiben az nemes anyagból készült (pl. jáde), és más szín is megtalálható rajta. Házaspároknak az ajándékot mindig párban adjuk. Esernyőt nem illik ajándékozni, hiszen az 26 Jenny Li: Passport China - bevezető a kínai üzleti élet, szokások és etikett világába: nem csak üzletembereknek!, 2001, p Eastinfo Kft., Kínai etikett és protokoll röviden, 2008, p.5 28 Eastinfo Kft., Kínai etikett és protokoll röviden, 2008, p.6 18

18 esernyőnek és a szétválásnak ( 散 és 伞 ) is szintén san a kiejtése. 29 Hong Kong, vagy Makaó területén, kantoni dialektusban a könyv a veszteség szóra hasonlít, lehetőleg kerüljük. Nőknek nem szokás virágot venni, sem születésnapra, sem egyéb különleges alkalomra, meglepetésként sem; ellenben versenyeken a barátok sokszor köszöntik a résztvevőket óriási virágcsokrokkal. Ezt azonban általában nem a produkció végén, hanem közben adják oda. Különböző hivatalos rendezvényeken, ünnepeken virágot tűznek a zakózsebbe, külföldiek részére ez nem ritkán elő is van készítve. Illetlenségnek számít órát adni, úgy értelmezhetik, hogy az illető halálát kívánjuk; a falióra a temetésre utal. Kínaiul a karóra 表 - biao, amely egybecseng a prostituálttal - 婊 子 (biaozi); tehát nőknél nem az óra a legmegfelelőbb ajándék. Az ajándék mögött sokszor valamilyen nyelvi játék áll. Például szerencsés papucsot ajándékozni: kínaiul a papucs tuoxie ( 拖 鞋 ), az elhurcol, a magával visz pedig a tuozou ( 拖 走 ). Az első két írásjegy megegyező hangzású, ezt a következő mondással kötik össze: 拖 走 邪 气 (tuozou xieqi), tehát magával viszi a rossz energiát, vagyis a rossz qi-t. 30 Kínai újévkor a gyermekek, vagy esküvőn a házaspár a szülőktől és a vendégektől hongbao-t ( 红 包 ) kap, amely egy pénzzel megtömött piros boríték. A hongbao-ban lévő bankjegyek újak, számuk és értékük mindig páros, sorszámuk lehetőleg egymást követi Dohányzás Hat évvel ezelőtt egy átlagos kínai dohányos napi 15 cigarettát szívott, 1984-ben még csak 13-at. Az éves cigarettafogyasztás 2002 és 2006 között 17 százalékkal nőtt, két éve már meghaladta a kétmilliárd szálat. Felmérések szerint 2003-ban minden második kínai férfi rendszeresen dohányzott. 32 A kínai férfiak nagy része dohányzik; idősek, fiatalok egyaránt. Kisebb városokban, falukban nőket nemigen láthatunk cigarettával a kezükben, nagyvárosokban már annál inkább. Nem nézik jó szemmel, ha egy nő dohányzik, túlságosan szabadelvűnek tartják. Igen elterjedtek a masszázs-, vagy fodrászszalon névre hallgató piros lámpás házak (természetesen jén, valamint 23-án készített interjú alapján jén, valamint 23-án készített interjú alapján 31 Jenny Li: Passport China - bevezető a kínai üzleti élet, szokások és etikett világába: nem csak üzletembereknek!, 2001, p

19 csak egy részük); az itt dolgozó hölgyek általában dohányoznak, szerintem talán innen ered, hogy a cigarettázó nőt nagyfokú, rossz értelemben vett liberáltsággal azonosítják. Jinhuában volt egy kanadai által nyitott bár; ez volt a külföldiek törzshelye, ahova kínaiak is szívesen jártak. Feltűnt, hogy egyre gyakrabban látok olyan kínai lányt, aki dohányzik. Határozottan meglepő volt, hiszen előtte ezt nem tapasztaltam, így megkérdeztem, miért tesznek így. A válasz szinte kivétel nélkül az volt, hogy mert úgy gondolják, hogy így fogyhatnak, vagy nyugati filmekben látták a színésznőket cigarettázni, tehát ez egy nagyon trendi dolog. Kínában valóban nem fektetnek annyi energiát dohányzás elleni kampányokba, mint Magyarországon vagy Európában. Egyszer sem láttam hirdetéseket a televízióban, vagy plakátokon, és a cigarettásdobozon sem hívják fel a figyelmet arra, hogy a dohányzás káros lenne az egészségünkre. Egyes közvélemény-kutatásokból az is kiderül, hogy a kínaiak kétharmada úgy vélekedik, a dohányzás nem jár komoly veszéllyel az egészség számára. ( ) A kínai hatóságok emiatt már intézkedéseket hoztak: az év elején a legtöbb középületben, taxikban, kórházakban és tömegközlekedési eszközökön betiltották a cigarettázást, a főbb éttermek és bárok számára előírták, hogy különítsenek el nem dohányzó részeket. 33 Pekingben 1992-ben hoztak egy rendelkezést, amely szerint betiltják a dohányzást a nyilvános helyekben. Az új szabály szerint a füstmentes olimpia célkitűzésének megvalósítása érdekében kibővítik azoknak a helyeknek a körét, ahol tiltják dohányzást. A rendelkezés részletesen felsorolja azokat a közterületeket is, amelyeket korábban már érintett a korlátozás. Az új rendelkezés szerint a vendéglátóhelyeken, az internetkávézóban és a parkokban olyan helyeket kell kijelölni, ahol lehet dohányozni. A szállodákban kötelező dohányzásmentes szobákat és emeleteket kijelölni. Ennek a rendelkezésnek megfelelően a pekingi szállodák és éttermek intézkedéseket tettek a dohányfüst-mentes helyek elkülönítésére és jól látható helyeken elhelyezték a dohányzás tiltásáról tájékozató táblákat. 34 A rendelkezések ellenére ritkán tartják be a nemdohányzásra vonatkozó szabályokat, és a dohányozni tilos tábla sem számít akadálynak. Dohányoznak bevásárlóközpontokban, internet-kávézókban, buszon, vonaton, kocsiban, étteremben, liftben, zsúfolt terekben egyaránt, és ami számomra megdöbbentő volt, hogy alkalomadtán még a kórházakban is

20 Valamint jobbára ritkán vannak arra tekintettel, hogy van-e esetleg a közelükben, aki nem dohányzik, vagy nem szereti a dohányfüstöt, illetve, akinek nyilvánvalóan nem tesz jót a füst. Társaságban sem kérdeznek rá, hogy hódolhatnak-e szenvedélyüknek, és illetlenségnek számít az is, ha valakit megkérünk, ne dohányozzon, vagy amennyiben mégis, hagyja el a helyiséget annak idejére. Kínában a dohányzásnak is megvan a maga etikettje. Ha társaságban rágyújtanak, előtte körbekínálják a jelenlévőket cigarettával; hasonló esetben mi is ugyanígy járjunk el. Ha dohányzunk, fogadjuk el, ha nem, udvariasan utasítsuk vissza a cigarettát. Amennyiben tudják is rólunk, hogy dohányzunk, nem megfelelő indok az, hogy az adott pillanatban nem szeretnénk rágyújtani ez szintén érvényes az alkoholfogyasztásra. Ezt, bár ritkán veszik sértésnek, nem fogadják el. Az is megoldás, ha elfogadjuk a felkínált cigarettát, de csak később szívjuk el. Az igazán kínaias vacsorákon evés közben sorban szívják a cigarettát, és ebből senki sem maradhat ki. A kínálás nem dobozból történik, hanem a kihúzott cigarettaszálat nyomkodják az ember kezébe. Lassanként azonban elfogadják, hogy nem mindenki dohányzik, sőt, van, aki el is ítéli. Ezért ha külföldiek vannak nagyobb számban egy eseményen, már nem dohányoznak annyit. Még az is előfordul, hogy megvárják, amíg a vendégek szólítják fel őket, hogy dohányozhatnak. Érdemes a többiek testbeszédének jelzéseit finom receptorainkkal érzékelni, és ha van dohányos a társaságban, engedélyezze, hogy a szenvedélyét tárgyalás, vagy evés közben kiélje! Mivel ők sokat dohányoznak, mi meg talán nem annyit, ha nem kap allergiás rohamot tőle, tanúsítson egy kis türelmet és megértést! Ha meg tudja tenni, ne fintorogjon, és ne legyen túl feltűnő az ellenérzése! Sok kínainak fel sem tűnik, hogy ez valakinek zavaró lehet. 35 A fiatalabb fiúk (és néha a férfiak is) úgy tartják, a dohányzás a felnőttkor, az érettség jele, és egyfajta csoporthoz tartozást is kifejez: Mivel mindenki dohányzik, ha egyedül én nem csinálom, akkor kellemetlenül érzem magam Üzleti élet Mielőtt kínai partnerünkkel sor kerülne a találkozóra, mindenképp nézzünk utána az ottani szokásoknak. Ezzel nemcsak a kínai fél elismerését vívhatjuk ki, de megkímélhetjük magunkat számos kellemetlen szituációtól is. A megszerzett információt próbáljuk gyakorlatban is alkalmazni, és ne ütközzünk meg azon, ha egy számunkra furcsa gesztussal, 35 Simon Adrienn Mohr Richárd: Hétköznapi kínai etikett, 2004, Budapest, p

KÍNAI ETIKETT ÉS PROTOKOLL RÖVIDEN

KÍNAI ETIKETT ÉS PROTOKOLL RÖVIDEN EASTINFO SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. AZ ÖN PARTNERE KÍNÁBAN KÍNAI ETIKETT ÉS PROTOKOLL RÖVIDEN 2008. Eastinfo Magyarország Budapest H-1152 Szentmihályi út 171. China Mart. 3. em. 3.13. Telefon: (+36

Részletesebben

Kis-és középvállalkozások üzleti kultúrája a magyar-osztrák határmenti régióban. Az Opticom (L00075) projektben végzett kérdőíves felmérés eredményei

Kis-és középvállalkozások üzleti kultúrája a magyar-osztrák határmenti régióban. Az Opticom (L00075) projektben végzett kérdőíves felmérés eredményei OPTICOM Tisztán, érthetően Kis-és középvállalkozások üzleti kultúrája a magyar-osztrák határmenti régióban Az Opticom (L00075) projektben végzett kérdőíves felmérés eredményei Á l t a l á n o s >10 fő

Részletesebben

Kommunikációelmélet. VII-VIII. előadás. A nem verbális kommunikáció és főbb tudományterületei. A testbeszéd kutatásának története

Kommunikációelmélet. VII-VIII. előadás. A nem verbális kommunikáció és főbb tudományterületei. A testbeszéd kutatásának története Kommunikációelmélet VII-VIII. előadás A nem verbális kommunikáció és főbb tudományterületei A testbeszéd kutatásának története A 20-ik század előtt Charles Darwin Az érzelmek kifejezése az embernél és

Részletesebben

A nonverbális kommunikáció és a metakommunikáció A nonverbális kommunikáció jelentősége, értelmezése A nonverbális kommunikáció csatornái

A nonverbális kommunikáció és a metakommunikáció A nonverbális kommunikáció jelentősége, értelmezése A nonverbális kommunikáció csatornái 1/A Önnek egy Rt. kereskedelmi üzletkötőjével kell találkoznia, előzetesen egyeztetnie kell vele a szerződéskötés feltételeit, és a megállapodás, egyeztetés után elő kell készítenie a szerződést. Ismertesse

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Testünk beszél helyettünk is. Az árulkodó kéz

Testünk beszél helyettünk is. Az árulkodó kéz Testünk beszél helyettünk is Az árulkodó kéz Az élő szóban történő párbeszéd 2008. április 5. Baczkó Norbert Testbeszéd, Diákakadémia 2 Az első benyomás kialakításában 60-80% szerepe van a testnyelvi jeleknek.

Részletesebben

Erasmus tudósítás Kölnből. Mészáros Brigitta. Ahány nyelvet beszélsz, annyi életet élsz

Erasmus tudósítás Kölnből. Mészáros Brigitta. Ahány nyelvet beszélsz, annyi életet élsz Erasmus tudósítás Kölnből Mészáros Brigitta Ahány nyelvet beszélsz, annyi életet élsz Békés Márta 2015. június 13. Köln 1 Mészáros Brigitta vagyok, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán tanulok,

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

TÁRGYALÁS TECHNIKA ÉS KONFLIKTUSKEZELÉS A GYAKORLATBAN. Dr. habilnémeth Erzsébet, szociálpszichológus, kommunikációs szakértő, BKF, ÁSZ

TÁRGYALÁS TECHNIKA ÉS KONFLIKTUSKEZELÉS A GYAKORLATBAN. Dr. habilnémeth Erzsébet, szociálpszichológus, kommunikációs szakértő, BKF, ÁSZ TÁRGYALÁS TECHNIKA ÉS KONFLIKTUSKEZELÉS A GYAKORLATBAN Dr. habilnémeth Erzsébet, szociálpszichológus, kommunikációs szakértő, BKF, ÁSZ A SIKER ALAPJA 1. FELKÉSZÜLÉS 1. Meg kell határozni az elérendő célt

Részletesebben

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Általános jellemzok FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegíto beszélgetés 1. Társalgási feladat: három témakör interakció kezdeményezés nélkül 2. Szituációs feladat: interakció a vizsgázó

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet

A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI. - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek. Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A KOMMUNIKÁCIÓ ALAPJAI - kommunikációs készségek oktatása gyógyszerészeknek Dr. Heim Szilvia PTE ÁOK Családorvostani Intézet A kommunikáció Osgood-Schramm körkörös kommunikációs modell Gondolatot megfogalmaz

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése:

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése: A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

DRÁMAFUTÁR DRÁMAFUTÁR. tanítási drámaprogram 2010. a Vajdasági Magyar Drámapedagógia Társaság és a budapesti Káva Kulturális Műhely programja

DRÁMAFUTÁR DRÁMAFUTÁR. tanítási drámaprogram 2010. a Vajdasági Magyar Drámapedagógia Társaság és a budapesti Káva Kulturális Műhely programja DRÁMAFUTÁR DRÁMAFUTÁR tanítási drámaprogram 2010 a Vajdasági Magyar Drámapedagógia Társaság és a budapesti Káva Kulturális Műhely programja A Drámafutár elnevezésű program tanítási drámafoglalkozásokat

Részletesebben

Kommunikáció és eredményesség Dr. Németh Erzsébet

Kommunikáció és eredményesség Dr. Németh Erzsébet Kommunikáció és eredményesség Dr. Németh Erzsébet Tanulunk és tanítunk, mi a haszna? LLL Könyvtári Szolgáltatások és eredményességük Komárom, 2011. június 24-én A kommunikáció lényege, hogy az egymással

Részletesebben

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható:

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: A kötőszók Előhang (prelúdium): DE Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: Vera csak 2 éves, de már 100-ig tud számolni. Ez az étterem kitűnő,

Részletesebben

A SZPONZORKERESÉS PROTOKOLLJA ÜZLETI ETIKETT

A SZPONZORKERESÉS PROTOKOLLJA ÜZLETI ETIKETT A SZPONZORKERESÉS PROTOKOLLJA ÜZLETI ETIKETT A SZPONZORKERESÉS A legszemélyesebb szigorúan üzlet. Mindennapi viselkedéskultúra = Üzleti viselkedéskultúra JÓ HÍRNÉV PÉNZ BIZALOM Együttműködés! 2 A SZPONZORKERESÉS

Részletesebben

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK Mohamed Aida* EGYÉNI STRESSZLELTÁRA (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK 100-66% 65-36% 35-0% 27% EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 0-35% 36-65% 66-100% 42% SZOKÁSOK /JELLEMZŐK 0-35% 36-65% 66-100% 58% Cégnév:

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

TÁMOP-5.5.7.-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése.

TÁMOP-5.5.7.-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése. Kommunikáció. Témacsoportok A kommunikáció fogalama Metakommunikáció Kommunikáció a jogvédelmi munkában. A kommunikációs képesség játszotta a legnagyobb szerepet az emberiség fejlődésében A kommunikáció

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004.

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. A házirend részei: 0. Bevezető 1. Tanulói jogok 2. Tanulói kötelességek 3. Iskolai munkarend 4. Egyéb rendelkezések 5. Az iskola Etikai

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

Az álláspályázat szóbeli része

Az álláspályázat szóbeli része Az álláspályázat szóbeli része Az állásinterjú Az állásinterjúra való meghívással döntő ponthoz érkezett a jövőbeli munkahely megszerzésének útján. Fontos mérföldkövet ért el. Ekkor már tudhatja, hogy

Részletesebben

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n?

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n? ELŐÍTÉLETEK SZTEREOTÍPIÁK Ki van a képen? Előzetes megállapítás Egyediségünkben rejlik erőnk egyik forrása: nincs két ember, aki tökéletesen egyforma lenne... Mivel nem pontosan egyformán szemléljük a

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

Az INV projekt legfontosabb eszközei

Az INV projekt legfontosabb eszközei Az INV projekt legfontosabb eszközei o Kézikönyv o Tréning útmutató o Felvételi és megfigyelő lapok o Önreflexiós regiszterek (1.+ 2.) o Műszaknapló o Videók ( Pillangócirkusz + oktatóvideók) Felvételi

Részletesebben

A Kínai Kulturális és Mővészeti Központ bemutatja Kínai Etikett

A Kínai Kulturális és Mővészeti Központ bemutatja Kínai Etikett Kínai Kulturális és Mővészeti Központ 匈 中 文 化 艺 术 中 心 A Kínai Kulturális és Mővészeti Központ bemutatja Kínai Etikett A Kínai Kulturális és Mővészeti Központ sikeres mőködésének egyik kulcsa a kínai társadalmi

Részletesebben

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely Az én Párom Albert-Bernáth Annamária 1 Copyright Theta Műhely Spirituálisan fejlett, fejlődni képes, és fejlődni akaró Férfi/Nő. Számomra hiteles a spirituális tudása, az Én tudásom is Neki, ezért kölcsönösen

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

A GYERMEK TÁRSAS KÉSZSÉGEINEK FEJLESZTÉSE

A GYERMEK TÁRSAS KÉSZSÉGEINEK FEJLESZTÉSE Tartalom A KÖNYVRÔL 11 BEVEZETÉS 13 Kommunikációs készségek 14 Társas készségek 14 Fejleszthetôk-e tanítással a kommunikációs és a társas készségek? 15 Miért kell a gyermeknek elsajátítania a kommunikációs

Részletesebben

RÉV Alapítvány. Interjú, mint a munkaerő-kiválasztás Legfontosabb eleme

RÉV Alapítvány. Interjú, mint a munkaerő-kiválasztás Legfontosabb eleme RÉV Alapítvány Interjú, mint a munkaerő-kiválasztás Legfontosabb eleme Készítette: Kabainé Ujj Gyöngyi andragógus Interjú típusai Strukturált interjú az előre megfogalmazott, célzott kérdések minimális

Részletesebben

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség HÁLA KOPOGTATÁS 1. Egészség Annak ellenére, hogy nem vagyok annyira egészséges, mint szeretném, teljesen és mélységesen szeretem és elfogadom a testemet így is. Annak ellenére, hogy fizikailag nem vagyok

Részletesebben

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Francia nyelv A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA TURISZTIKA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA TURISZTIKA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER TURISZTIKA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER. tétel Témakör: A turizmus elmélete, a turizmus alapjai, alapfogalmai, tendenciái A turizmus fogalma,

Részletesebben

Gyakorlati protokoll hoszteszeknek, rendezvényszervezőknek

Gyakorlati protokoll hoszteszeknek, rendezvényszervezőknek Sille István, Kepes Ágnes Gyakorlati protokoll hoszteszeknek, rendezvényszervezőknek ELŐSZÓ ELSŐ RÉSZ Alaptudnivalók hoszteszeknek és szervezőknek 1. A hosztesz általános szerepe a protokollrendezvényeken

Részletesebben

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL Hargita Megye Tanácsa RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám Tel.: +4-0266-207700, Fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye, www.hargitamegye.ro FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL A román nyelv és

Részletesebben

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K!

KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! Gyakran Ismételt Kérdések a Vonzás Törvényéről 2010 KORÓDI SÁNDOR TITKOS GY.I.K! A kiadvány a tartalom módosítása nélkül, és a forrás pontos megjelölésével szabadon terjeszthető.

Részletesebben

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése:

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése: A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Hogyan könnyítsd meg az életed a Google Street View használatával?

Hogyan könnyítsd meg az életed a Google Street View használatával? Hogyan könnyítsd meg az életed a Google Street View használatával? Használd ezt a nagyszerű és ingyenes szolgáltatást olyan célokra, amelyek pénzt és időt takarítanak meg Neked, ügyfeleidnek és barátaidnak!

Részletesebben

Óvodába indulok én ( felkészülés az óvodára)

Óvodába indulok én ( felkészülés az óvodára) Óvodába indulok én ( felkészülés az óvodára) Bár az óvodai beszoktatás időszaka nagy kihívás, mégis van pár aranyszabály, amely felkészítik a gyerekeket, és a szülőket is (!) az óvodakezdésre. Nézzünk

Részletesebben

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

Tisztelt (leendő) partnerünk!

Tisztelt (leendő) partnerünk! Tisztelt (leendő) partnerünk! Engedje meg, hogy a következő néhány sorban felhívjuk figyelmét egy általunk kínált lehetőségre, amely bizonyára felkelti érdeklődését. Kéréseivel, kérdéseivel kapcsolatban

Részletesebben

KORRUPCIÓELLENES POLITIKA ÉS MEGFELELÉSI KÉZIKÖNYV

KORRUPCIÓELLENES POLITIKA ÉS MEGFELELÉSI KÉZIKÖNYV KORRUPCIÓELLENES POLITIKA ÉS MEGFELELÉSI KÉZIKÖNYV KORRUPCIÓELLENES POLITIKA ÉS MEGFELELÉSI KÉZIKÖNYV Coca-Cola Hellenic Bottling Company A.G. Turmstrasse 26, CH-6300, Zug, Switzerland T +41 41 726 01

Részletesebben

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre RACHEL ALLEN Ezt a könyvet férjemnek, Isaac-nak ajánlom akinek szere tete, támogatása

Részletesebben

Az aktuális üzleti bizalmi index nagyon hasonlít a 2013. decemberi indexhez

Az aktuális üzleti bizalmi index nagyon hasonlít a 2013. decemberi indexhez VaughanVaughanVaughan Econ-Cast AG Rigistrasse 9 CH-8006 Zürich Sajtóközlemény Econ-Cast Global Business Monitor 2014. december Stefan James Lang Managing Partner Rigistrasse 9 Telefon +41 (0)44 344 5681

Részletesebben

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I.

SZKB_207_09. Kell egy csapat! I. SZKB_207_09 Kell egy csapat! I. diak09.indd 55 2006.12.09. 22:01:12 DIÁKMELLÉKLET KELL EGY CSAPAT! I. 7. ÉVFOLYAM 57 DIÁKMELLÉKLET D1 Feladatlap a csoportmunkához b) A táblázat második oszlopában szereplő

Részletesebben

Gyermekeket célzó reklámok

Gyermekeket célzó reklámok s o r s z á m Gyermekeket célzó reklámok A válaszadás önkéntes! 1. A település neve:... 2. A kérdezett neme:..... 3. A kérdezett születési éve: 1 9 4. Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége? 1 kevesebb,

Részletesebben

ÜZLETI PROTOKOLL ÉS MARKETING ISMERETEK SÚLYA, SZEREPE A KISVÁLLALKOZÁSOK PIACI EREDMÉNYESSÉGÉBEN. Görög Ibolya c.főiskolai docens www.gprotokoll.

ÜZLETI PROTOKOLL ÉS MARKETING ISMERETEK SÚLYA, SZEREPE A KISVÁLLALKOZÁSOK PIACI EREDMÉNYESSÉGÉBEN. Görög Ibolya c.főiskolai docens www.gprotokoll. ÜZLETI PROTOKOLL ÉS MARKETING ISMERETEK SÚLYA, SZEREPE A KISVÁLLALKOZÁSOK PIACI EREDMÉNYESSÉGÉBEN. Görög Ibolya c.főiskolai docens www.gprotokoll.hu MIÉRT KELL A PROTOKOLL?? A hitelesség feltétele: európaiság

Részletesebben

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2.

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. SZKb_102_01 segítség, amit adhatok Bizalomjáték É N É S M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYM tanári SEGÍTSÉG, MIT DHTOK MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_21 É N É S A V I L Á G Ismered Budapestet? Magyarország fővárosa Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM TANÁRI ÉN és a világ 2. évfolyam 221 MODULLEÍRÁS

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Postai cím: 8201 Veszprém, Pf: 415. Intézményi azonosító: FI 34533 Adószám: 18916948-2-19 OTP Bank 11748007-20102269 Tel.: +36-88-542-700

Részletesebben

Hogyan segítheti a grafológia a jobb munkaköri légkör kialakulását?

Hogyan segítheti a grafológia a jobb munkaköri légkör kialakulását? Nyugat-Pannon Régió Pályázati Tanácsadóinak és Projektmenedzsereinek Egyesülete Munkaügyi ismeretek A grafológia szerepe a személyzeti munkában Hogyan segítheti a grafológia a jobb munkaköri légkör kialakulását?

Részletesebben

VITT-VETÉLKEDŐ MÁGOCS

VITT-VETÉLKEDŐ MÁGOCS VITT-VETÉLKEDŐ MÁGOCS Tisztelet Önfegyelem Biztonság BEcsület Kedvesség leszünk! De hogyan??????? A vetélkedő ötlete, célja A diákok a helyes magatartást pont úgy sajátítják el, mint ahogyan minden mást

Részletesebben

Humán Erőforrás Menedzsment a General Motors Powertrain Magyarországnál. Toborzás Kiválasztás - Interjú

Humán Erőforrás Menedzsment a General Motors Powertrain Magyarországnál. Toborzás Kiválasztás - Interjú Humán Erőforrás Menedzsment a General Motors Powertrain Magyarországnál Toborzás Kiválasztás - Interjú HRM alapfeladata: a szervezet működéséhez szükséges megfelelő munkaerő-állomány biztosítása a vállalat

Részletesebben

Minta. A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/126. A népesedési folyamatok társadalmi különbségei. 2014. december 15.

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/126. A népesedési folyamatok társadalmi különbségei. 2014. december 15. STATISZTIKAI TÜKÖR A népesedési folyamatok társadalmi különbségei 214/126 214. december 15. Tartalom Bevezető... 1 1. Társadalmi különbségek a gyermekvállalásban... 1 1.1. Iskolai végzettség szerinti különbségek

Részletesebben

matematikai statisztika

matematikai statisztika Az újságokban, plakátokon, reklámkiadványokban sokszor találkozunk ilyen grafikonokkal, ezért szükséges, hogy megértsük, és jól tudjuk értelmezni őket. A második grafikon ismerős lehet, hiszen a függvények

Részletesebben

Interkulturális kommunikáció. Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban

Interkulturális kommunikáció. Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban Interkulturális kommunikáció Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban Kultúra: a szó jelentései az Értelmező szótár+ alapján (Tinta, 2007: 938.) O Mindaz az anyagi, szellemi érték, amelyet az emberi

Részletesebben

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes A kooperatív technikák típusai (Horváth H. Attila: Kooperatív technikák Altern füzetek) Mozaik módszer Páros mozaik Kereszt mozaik Kerekasztal módszer Csillag módszer Puzzle módszer Pókháló mődszer NYME

Részletesebben

LADÁNYI ERIKA A SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEIRŐL

LADÁNYI ERIKA A SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEIRŐL LADÁNYI ERIKA A SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEIRŐL A 2004. év őszén teljes körű felmérést végeztünk a szenvedélybetegek nappali ellátást nyújtó intézményeinek körében. A kutatást

Részletesebben

a kultúra arcai Napi rítus napi ritmus

a kultúra arcai Napi rítus napi ritmus SZKC 208_06 T o l e r a n c i á r a n e v e l é s a kultúra arcai Napi rítus napi ritmus modul szerzője: N. Kollár Katalin, Somogyi Mónika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 8. ÉVFOLYM tanári

Részletesebben

KÖNNYEN KI TUDOD MONDANI? NEM!

KÖNNYEN KI TUDOD MONDANI? NEM! KÖNNYEN KI TUDOD MONDANI? NEM! A következő kérdőív azt méri fel, hogy mennyire tudsz másoknak nemet mondani, mennyire vagy képes kiállni a neked fontosnak tartott dolgok mellett akkor is, ha ez éppen mások

Részletesebben

1 A szépség belülről jön Van a hatnak egy érték iránytűje.

1 A szépség belülről jön Van a hatnak egy érték iránytűje. A szépség belülről jön Hová tűnt a szakma szexepilje? 1 A szépség belülről jön Van a hatnak egy érték iránytűje. A hat érték-iránytűje profit öröm reputáció fejlődés 2 Időről időre segít eligazodni azt

Részletesebben

All inclusive - valóban minden benne van???

All inclusive - valóban minden benne van??? All inclusive - valóban minden benne van??? Manapság a szállodák előszeretettel használják leírásukban, szóróanyagaikban ezt a kifejezést: ALL INCLUSIVE. Mit is jelent valójában az all inclusive? Annak

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek SZÓFOGADÓ füzetek A SZÓFOGADÓ füzetek olyan hétköznapi dolgokban szeretnének segíteni neked, amikről nem biztos, hogy tanulni fogsz az iskolában Ilyen témák például a fogmosás, a közlekedés, táplálkozás,

Részletesebben

Szülőcsoport. Mondom és. Hallgatom a magamét..

Szülőcsoport. Mondom és. Hallgatom a magamét.. Szülőcsoport Mondom és Hallgatom a magamét.. Az elsődleges tünetek alkotják a dadogás magját hangok, szótagok, szavak gyakori ismétlődése hangok megnyújtása csendes vagy hangzó blokádok Gyerekeknél

Részletesebben

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen?

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Természetesen minden szülő a legjobbat akarja a gyerekének, de sajnos a hétköznapok taposómalmában nem mindig veszi észre az ember, hogy bizonyos reakciókkal

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

Helyzetképek: középiskolások infokommunikációs kultúrája

Helyzetképek: középiskolások infokommunikációs kultúrája Generációk az információs társadalomban Infokommunikációs kultúra, értékrend, biztonságkeresési stratégiák Projekt záró workshop TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 Program Helyzetképek: középiskolások infokommunikációs

Részletesebben

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

MagyarOK A2+ Szita Szilvia - Pelcz Katalin: Tanmenetek. A2.2. Célnyelvi és forrásnyelvi környezet Egy 96 órás tanfolyam 49 96.

MagyarOK A2+ Szita Szilvia - Pelcz Katalin: Tanmenetek. A2.2. Célnyelvi és forrásnyelvi környezet Egy 96 órás tanfolyam 49 96. Szita Szilvia - Pelcz Katalin: MagyarOK A2+ Tanmenetek A2.2. Célnyelvi és forrásnyelvi környezet Egy 96 órás tanfolyam 49 96. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 óraszám 49 50. 51

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

MagyarOK A2+ Szita Szilvia - Pelcz Katalin: Tanmenetek. A2.2. Célnyelvi és forrásnyelvi környezet Egy 120 órás tanfolyam 61 120.

MagyarOK A2+ Szita Szilvia - Pelcz Katalin: Tanmenetek. A2.2. Célnyelvi és forrásnyelvi környezet Egy 120 órás tanfolyam 61 120. Szita Szilvia - Pelcz Katalin: MagyarOK A2+ Tanmenetek A2.2. Célnyelvi és forrásnyelvi környezet Egy 120 órás tanfolyam 61 120. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 óraszám TARTALOM

Részletesebben

ALAPÁLLAPOT KÉRDŐÍV KIÉRTÉKELÉS - ELŐZETES EREDMÉNYEK NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

ALAPÁLLAPOT KÉRDŐÍV KIÉRTÉKELÉS - ELŐZETES EREDMÉNYEK NEMZETKÖZI KITEKINTÉS ALAPÁLLAPOT KÉRDŐÍV KIÉRTÉKELÉS - ELŐZETES EREDMÉNYEK NEMZETKÖZI KITEKINTÉS Spórolunk@kiloWattal - Munkahelyi EnergiaKözösségek enerigamegtakarítási program célja, hogy a közszféra dolgozói energiatudatosabban

Részletesebben

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége MAGYAR PEDAGÓGIA 103. évf. 3. szám 315 338. (2003) GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete 1990 óta nagyméretű differenciálódás ment végbe a gimnáziumi oktatásban. 1989-ben

Részletesebben

Grafomotoros fejlesztés

Grafomotoros fejlesztés Grafomotoros fejlesztés Nagyon sok szülőnek feltűnik az iskola megkezdése előtt, hogy gyermeke nem jól fogja a ceruzát, nem úgy rajzol, mint a többiek. Sőt, esetleg le sem lehet ültetni papír-ceruza feladatok

Részletesebben

Tevékenység. Tartalom/ Idő. Tanulói munkaformák és. Eszközök (perc) módszerek. az óra menete. 5 Bevezetés a pályaválasztás témakörébe

Tevékenység. Tartalom/ Idő. Tanulói munkaformák és. Eszközök (perc) módszerek. az óra menete. 5 Bevezetés a pályaválasztás témakörébe Óraterv Dátum: 05. december 0, december Pedagógus neve: P. Nagy Judit, Ötvös Erika Műveltségi terület: Humán Tantárgy: Osztályfőnöki Osztály: /A, /B Témakör: Pályaválasztás Az óra típusa: Rendszerező óra

Részletesebben

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM DIÁKJAINAK ETIKAI KÓDEXE átdolgozása készült: 2011. október Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium nevelőtestülete 2011. október 24-én Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium diákönkormányzata...

Részletesebben

A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontok szerint adható maximális pontszámot mutatja.

A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontok szerint adható maximális pontszámot mutatja. A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák alapján történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szempontokhoz tartozó szintleírásokon

Részletesebben

A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk le

A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk le NYELVTANULÁSI MOTIVÁCIÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK KÖRÉBEN: KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS ELŐTT ÉS UTÁN (T47111) A kutatási program keretében a következő empirikus adatfelvételeket bonyolítottuk

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

NÉHÁNY ELRETTENTŐ TÉNY:

NÉHÁNY ELRETTENTŐ TÉNY: NÉHÁNY ELRETTENTŐ TÉNY: A térség, amivel a Yourdestination ASIA foglalkozik az az ASEAN országok, kiegészítve a szervezethez később, különleges szerződésekkel kapcsolódó Kína, Japán és dél-korea. Ez nem

Részletesebben

KÉRDŐÍV KÜLFÖLDI DIÁKOK TAPASZTALATAI A VENDÉGLÁTÓ ORSZÁGBAN. 5. Beszél-e más nyelveket? Kérem adja meg a nyelvtudás fokát is: jó nyelvtudással bír

KÉRDŐÍV KÜLFÖLDI DIÁKOK TAPASZTALATAI A VENDÉGLÁTÓ ORSZÁGBAN. 5. Beszél-e más nyelveket? Kérem adja meg a nyelvtudás fokát is: jó nyelvtudással bír KÉRDŐÍV KÜLFÖLDI DIÁKOK TAPASZTALATAI A VENDÉGLÁTÓ ORSZÁGBAN A. Háttérinformáció 1. Neme 2. Kora Nő Férfi 3. Származási helye (országa) 4. Anyanyelve(i) 5. Beszél-e más nyelveket? Kérem adja meg a nyelvtudás

Részletesebben

Élménybeszámoló: Furtwangen

Élménybeszámoló: Furtwangen Élménybeszámoló: Furtwangen Bemutatkozás: Szőgyi András Szabolcs vagyok, és a NIK negyedéves kooperatívos hallgatója. A 2002/2003- as években sikerült egy szemesztert letöltenem a Furtwangeni Főiskolán

Részletesebben

OLVASÁSI VERSENY II. FORDULÓ

OLVASÁSI VERSENY II. FORDULÓ a csapat/ osztály neve: OLVASÁSI VERSENY II. FORDULÓ LÁZÁR ERVIN: HÉT SZERETİM I. A BŐVÉSZ 1. Magyarázd meg az alábbi kifejezések jelentését! - fekete kalapos lámpák: - optimális : - kommentár: - az amik

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ. Általános útmutató

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ. Általános útmutató ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ Általános útmutató 1. A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Hogyan befolyásolják a családi veszekedések az iskolai teljesítményt? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI.

Részletesebben

Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán

Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán Sikeresen befejezték tanulmányaikat a Rendőrtiszti Főiskola mesterszakának

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLlÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? 2 Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Francia nyelv A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

igények- módszertani javaslatok

igények- módszertani javaslatok Új tanulói generációk: sajátosságok, igények- módszertani javaslatok fókuszpontjai Dr. Daruka Magdolna BCE Tanárképző Központ a társadalomban végbemenő változások húzzák egy mindig egy kicsit maguk után

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 5. osztály Résztvevők száma: 22 fő 9 lány

Részletesebben

Legjobb megoldások az ügyfélszolgálatokban Best Practice

Legjobb megoldások az ügyfélszolgálatokban Best Practice Legjobb megoldások az ügyfélszolgálatokban Best Practice Czakó Péter Európai Üzleti Iskola Tartalom Tulajdonos, tag = ÜGYFÉL A hely, ahol dolgozunk Magyarország helye a világ értéktérképén A módszerek,

Részletesebben