UTASÍTÁS OLDAL: 1/14. Külföldi állampolgárok betegellátása EGER KIADÁS: 001. Tárgyszó: Orvos-szakmai ellátás Azonosító: /11

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "UTASÍTÁS OLDAL: 1/14. Külföldi állampolgárok betegellátása EGER KIADÁS: 001. Tárgyszó: Orvos-szakmai ellátás Azonosító: 183-113-12/11"

Átírás

1 UTASÍTÁS OLDAL: 1/14 DÁTUM: Külföldi állampolgárok betegellátása EGER KIADÁS: 001 Iktatószám: A/2324-1/11 Hatályba lépés: Tárgyszó: Orvos-szakmai ellátás Azonosító: /11 Kiosztási lista Köteles példányt kapnak: Főigazgatói titkárság Gazdasági ig. Rendelőintézeti ig. Minőségirányítási ov Ápolási ig. Belső ellenőr Jogtanácsos További kiosztandó példányok: Példányszám Szervezeti egység / dolgozó 1 Finanszírozási Csoport Példányszám Szervezeti egység / dolgozó A módosult Változat Adminiszt- száma hatályba lép által érintett helyek (pontok, oldalszámok...) rálta Koordinátor: Minőségügyi felülvizsgáló: Kiadmányozó: Vörösné Kis Noémi Dr. Tombácz Imre Dr. Bauer Kálmán finanszírozási minőségirányítási orvos igazgató csoportvezető osztályvezető

2 UTASÍTÁS OLDAL: 2/14 1. Cél: A Magyar Köztársaság területén tartózkodó külföldi állampolgárok fekvő és járóbeteg ellátásával kapcsolatos eljárási szabályok, dokumentálási, adatszolgáltatási, fizetési kötelezettségének összefoglalása. 2. Alkalmazási terület: Az utasítás hatálya kiterjed az intézet minden gyógyító részlegére: aktív és krónikus fekvőbeteg ellátó osztályokra, diagnosztikai munkahelyekre, járóbeteg szakrendelésekre, gondozókra és ezen szervezeti egységekben dolgozó orvosokra, ápolókra, asszisztensekre és adminisztrátorokra. Továbbá a Finanszírozási csoport, Pénzügyi osztály és a Jogi Iroda dolgozóira. 3. Meghatározások 3.1. Elszámoláson alapuló nemzetközi szerződés alapján végzett ellátás Az európai Uniós szabályok (1408/71 EGK) értelmében az Európai Gazdasági Térség Tagállamiban (valamennyi régi, új tagállam, továbbá Norvégia, Izland és Liechtensten - a továbbiakban EGT), - valamint Svájcban lakó és ott egészségbiztosítással rendelkező személyek magyarországi tartózkodásuk során, a megfelelő igazolás bemutatása esetén az alábbiakban részletezett ellátásokat a magyar biztosítottakkal azonos feltételek mellett vehetik igénybe az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral szerződött szolgáltatónál Orvosilag szükséges ellátás Az orvosi szükségesség fennállásáról elsődlegesen a körülmények mérlegelésével- a kezelőorvos dönt. Orvosilag szükségesnek nem csak az azonnal nyújtandó szolgáltatások minősülhetnek. Amennyiben az igényelt ellátást - a beteg állapotára való tekintettel nem feltétlenül szükséges rövid időn belül nyújtani, a szolgáltatónak figyelembe kell venni, hogy az illető személy milyen hosszú időt kíván Magyarországon tölteni. Amennyiben nem rendelkezik ún. EGT állampolgárok részére kiadott tartózkodási engedéllyel, csak azon szolgáltatások nyújtandók, melyek 3 hónapon belül feltétlenül szükségessé válnak. Egyéb esetekben a tartózkodási engedély, illetve az igazolás (EU-Kártya) érvényességének lejártát kell figyelembe venni. Az Európai Bizottság határozatai értelmében átmeneti Magyarországi tartózkodás során az alábbi ellátásokat minden esetben az EU kártya alapján nyújtandó szükséges ellátásnak kell minősíteni: Dialízis Oxigénterápia Szülés, szüléshez és anyasághoz kapcsolódó ellátások (az újszülött gyermek részre a szükséges ellátások a szülést követő 3 hónapig az anya EU Kártyája alapján nyújthatók, az ellátásokat az EU Kártya adataival kell jelenteni)

3 UTASÍTÁS OLDAL: 3/14 Ausztria Belgium Bulgária Ciprus Csehország Dánia Egyesült Királyság Észtország Finnország Franciaország Görögország Hollandia Írország Lengyelország Lettország Litvánia Luxemburg Magyarország Málta Németország Olaszország Portugália Románia Spanyolország Svédország Szlovákia Szlovénia EU tágállamok

4 UTASÍTÁS OLDAL: 4/ Területi elven nyugvó szociálpolitikai, egészségügyi együttműködési egyezmények alapján végzett ellátás Az ellátást az egyezményben részes államok valamelyikében állampolgársággal rendelkező személy kaphatja. Heveny megbetegedés és sürgős szükség esetén nyújtandó egészségügyi ellátásuk útlevelük bemutatása mellett történik. A szociálpolitikai és egészségügyi ellátási egyezmények alapján, elsősorban életet veszélyeztető állapotok és betegségek ellátásai, valamint azok maradandó egészségkárosító hatásának megelőzése érdekében - a beteg állapotának stabilizálása céljából - végzett beavatkozások nyújtandók. Államközi egyezmények 1. Angola (17/1984. III. 27 MT rend.) 2. Észak-Korea (14/1975. (V. 14.) MT rendelet) (csak a KNDK állampolgárai!) 3. Irak (47/1978. X. 4 MT rend.) 4. Jordánia (15/1981. V. 23 MT rend.) 5. Jugoszlávia (1959. évi 20. tvr.) (csak Szerbia, Montenegró, Macedónia, Bosznia-Hercegovina és Koszovó tekintetében alkalmazandó) 6. Kuba (1969. évi 16 tvr.) 7. Kuvait (33/1979. X. 14 MT rend.) 8. Mongólia (29/1974. VII. 10 MT rend.) 9. Szovjetunió (1963. évi 16. tvr.) utódállamai (csak a Független Államok Közössége tagállamai esetén alkalmazandó) 1. sz. táblázat 3.3. Szociális biztonsági egyezmények Magyar-horvát szociális biztonsági egyezmény alapján végzett ellátás A évi CXXV. törvénnyel kihirdetett magyar-horvát szociális biztonsági egyezmény értelmében a horvát biztosítottak a magyarországi egészségügyi szolgáltatásokat sürgős szükség esetén az illetékes horvát egészségbiztosítási intézmény által kiadott HR/HU 111 igazolással vehetik igénybe. Ellátásukat E térítési kategóriával kell jelenteni Magyar-boszniai és hercegovinai szociális biztonsági egyezmény A évi II. törvénnyel kihirdetett szociális biztonsági egyezmény Magyarország és Bosznia és Hercegovina között augusztus 1.-től hatályos, melynek értelmében a bosznia és hercegovinai biztosítottak a magyarországi egészségügyi szolgáltatásokat átmeneti magyarországi tartózkodás során, sürgősségi esetben, a bosznia és hercegovinai egészségbiztosítási pénztár illetékes szerve által kiadott, BH/HU 111 jelű igazolással vehetik igénybe. Gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz a Bosznia és Hercegovinai biztosítottak részére a BH/HU 111 jelű nyomtatvány alapján nyújtott sürgősségi ellátáshoz kapcsolódóan továbbra is kizárólag fekvőbeteg gyógyintézeti ellátás keretében nyújtható.

5 UTASÍTÁS OLDAL: 5/14 A bosznia és hercegovinai biztosítottak Magyarországon a dialízis kezelést kizárólag a BH/HU 112 nyomtatvánnyal vehetik igénybe. Ellátásuk jelentése E térítési kategóriában szükséges Magyar-montenegrói szociális biztonsági egyezmény A évi LXXII. törvénnyel kihirdetett szociális biztonsági egyezmény Magyarország és Montenegró között április 1.-től hatályos, melynek értelmében a montenegrói biztosítottak a magyarországi egészségügyi szolgáltatásokat átmeneti magyarországi tartózkodás során sürgősségi esetben, a montenegrói egészségbiztosítási pénztár illetékes szerve által kiadott, CG/HU 111 jelű igazolással vehetik igénybe. Gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz a montenegrói biztosítottak részére a CG/HU 111 jelű nyomtatvány alapján nyújtott sürgősségi ellátáshoz kapcsolódóan továbbra is kizárólag fekvőbeteg gyógyintézeti ellátás keretében nyújtható. Magyarországra kiküldött montenegrói munkavállaló és családtagjai A kiküldetés keretében átmenetileg Magyarországon dolgozó montenegrói biztosított a CG/HU 111A jelű nyomtatvánnyal igazolja, hogy ő és vele együtt Magyarországon tartózkodó családtagjai szükség esetén jogosultak a magyar egészségbiztosítás szükséges szolgáltatásaira. Az igénybe vehető ellátások köre megegyezik az Európai Egészségbiztosítási Kártyával igénybe vehető szolgáltatásokkal. A CG/HU 111A jelű nyomtatványt az azon feltüntetett személyek közvetlenül az egészségügyi szolgáltatónál használhatják fel jogosultság-igazolásra, amennyiben a nyomtatvány B részét annak 7. mezőjében az illetékes magyar Regionális Egészségbiztosítási Pénztár hitelesítette. A montenegrói biztosítottak Magyarországon a dialízis kezelést kizárólag a CG/HU 112 nyomtatvánnyal vehetik igénybe Külföldi állampolgárok ellátása esetében alkalmazandó térítési kategóriák: 0E elszámoláson alapuló nemzetközi szerződés alapján történő ellátás, Közösségi szabály alapján történő ellátás 03 államközi szerződés alapján végzett ellátás 04 egyéb, magyar biztosítással nem rendelkező vagy más hatályos rendelkezés alapján a társadalombiztosítás terhére el nem számolható ellátást igénybe vevő személyek térítésköteles ellátása 3.5. Rövidítsek kifejtése OEP: Országos Egészségbiztosítási Pénztár OEP FIFO: Országos Egészségbiztosítási Pénztár Finanszírozási Informatikai Főosztály DSend: digitális aláírással, időbélyeggel ellátott védett rendszer, melyen keresztül történik a fekvőbeteg és fekvő EU-s jelentések teljesítése az OEP FIFO felé.

6 UTASÍTÁS OLDAL: 6/14 Rekordkép: az egészségügyi szolgáltatás teljesítéséről készítendő jelentés formailag és tartalmilag meghatározott egysége. 4. Folyamat leírása 4.1. Elszámoláson alapuló nemzetközi szerződés alapján végzett ellátás esetében EU-Kártya alapján nyújtott ellátás Az EGT-és svájci állampolgárok, valamint ezen államokban biztosított személyek részére ideiglenes Magyarországi tartózkodásuk során a szükséges egészségügyi szolgáltatás az Európai Egészségbiztosítási Kártya (EU-kártya) alapján nyújtandó EU-kártyával, adat tartalommal kapcsolatos információk Az EU-Kártyát az EGT minden tagállama saját hivatalos nyelvén állítja ki, azonban külalakja az Európai Bizottság által kiadott szabványokhoz igazodik. Lehet különálló kártya, de rákerülhet a nemzeti kártya hátoldalára is. A mezők számozása és elnevezése minden esetben állandó, így tartalma beazonosítható. A kártya jobb felső sarkában, az európai szimbólum közepén (12 ötágú csillag-kivéve Norvégia, Izland, Liechtenstein és Svájc esetében, melyek az európai szimbólumot nem alkalmazzák) található a kibocsájtó ország kétjegyű kódja (lásd előbb 1. sz. táblázat Országkódok az Európai Egészségbiztosítási Kártya alkalmazásához). 3. mező: vezetéknév 4. mező: utónevek 5. mező: születési idő (nap/hó/év) 6. mező: társadalombiztosítási azonosító szám 7. mező: a kibocsátó intézmény azonosító száma és betűjele 8. mező: kártya azonosító szám (az adott kártya sorszáma) 9. mező: a kártya érvényességének utolsó napja az ellátás a 9. mezőben jelzett időponttól az EU-Kártya alapján nem nyújtható. A kártya külalakját és tartalmát az 1. sz. melléklet szemlélteti. Az Európai Egészségbiztosítási Kártya külalakjára vonatkozó szabályok csupán a kártya egyik oldalát érintik. A kártya hátoldalának képéről és tartalmáról az EU-Kártyát kibocsátó teherviselő szabadon dönt Kártyahelyettesítő nyomtatvány alapján nyújtott ellátás Amennyiben az EU-Kártya kiadása valamilyen okból, átmenetileg nem lehetséges, ún. ideiglenes Kártyahelyettesítő nyomtatványt adnak ki, melyre ugyanazok a szabályok vonatkoznak mint az EU-Kártyára. Mintapéldányát a 2. sz. melléklet tartalmazza.

7 UTASÍTÁS OLDAL: 7/14 Az Európai Egészségbiztosítási Kártya nem használható fel akkor, ha a biztosított valamilyen egészségügyi szolgáltatás igénybe vételének céljából utazott a másik tagállamba! E112 nyomtatvány meghatározott tartalmú vagy teljes körű ellátás Az E112 jelű nyomtatvánnyal egészségügyi szolgáltatásra jelentkező személy (amennyiben meg van jelölve) a nyomtatványon megjelölt szolgáltató, illetve ellátás esetében ugyanolyan feltételek mellett jogosult az igénybevételre, mint a magyar biztosítottak. Amennyiben a nyomtatványon sem szolgáltató, sem konkrét ellátás nincs megjelölve, az érvényességi időn belül bármilyen egészségbiztosítási szolgáltatás nyújtható a jogosult részére. Az EU-Kártya, a Kártyahelyettesítő Nyomtatvány, illetve az E112 jelű nyomtatvány alapján kizárólag csak azok érvényességi idején belül megkezdett ellátásokat lehet nyújtani! Teendők A kártyát vagy nyomtatványt el kell venni a betegtől, érvényességi idejét ellenőrizni szükséges. A kártyáról vagy igazolásról, amennyiben technikai feltétel adott másolat készítése szükséges a későbbi ellenőrzés megkönnyítése céljából, azt az irattározás szabályai szerint megőrizni szükséges. Eredménytelen személykeresés esetén új személyként fel kell venni a beteget a Medworksben, adatainak rögzítése szükséges az EU adatlap adatfülön. Az állampolgárság kiválasztása, és megadása után az útlevélszám betű azonosító(k) nélküli dokumentálása szükséges az útlevél rovatba, a betűk elé az ország 3 betűből álló betűkódját be kell írni. Ezt követően a TAJ mezőbe az ország Medworksbeli 3 jegyű kódjának begépelése után az útlevélszám első 6 szám karakterének begépelése következik (csak akkor lehet, ha az útlevél rovat már kitöltött), ekkor a TAJ típusa átvált útlevélre. Járóbetegnél az alapadatok fekvőbetegnél az alapadatok/felvételi adatok adatfülön E térítési kategória jelölése, elszámolási nyilatkozatot kell a betegnek adni, egy aláírt példányát megőrizni, egyébként az ellátás a szokásos módon történik Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz igénybevétele Az EU-Kártya, a Kártyahelyettesítő Nyomtatvány, illetve az E112 jelű nyomtatvány felhasználásával lehetőségük van orvosi vény alapján társadalombiztosítási támogatással gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ellátást, (továbbá E112 jelű nyomtatvány estén gyógyfürdő szolgáltatást) igénybe venni az adott jogosultságigazolás szerinti orvosi ellátáshoz kapcsolódóan. A vényt gyógyszer esetén a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerekről és a támogatás összegéről szóló 1/2003 (I.21.) ESzCsM rendelet 1, gyógyászati segédeszköz esetén a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007 (III.14.) EÜM rendelet 13. -ában előírtaknak megfelelően kell kitölteni.

8 UTASÍTÁS OLDAL: 8/14 A vény kitöltésénél alapvetően úgy kell eljárni, mint a magyar biztosítottak esetén, azzal a különbséggel, hogy a TAJ helyett a beteg külföldi biztosítási számát kell feltüntetni, továbbá meg kell adni a biztosítás szerinti ország kódját, az ellátás alapjául szolgáló igazolás betűjelét: formanyomtatvány estén: E112, Európai Egészségbiztosítási Kártya vagy az azt helyettesítő nyomtatvány esetén: EUCARD Keresőképtelenség Amennyiben az ellátott beteg igényli a Magyarországon bekövetkezett keresőképtelenségének igazolását, a keresőképtelenség igazolására jogosult magyar szolgáltatónak a magyar biztosítottak részére kiadandó igazolást kell kitöltenie és átadnia a beteg részére. Az ellátott személy az igazolást a tartózkodási hely szerint illetékes Regionális Egészségbiztosítási Pénztárhoz nyújtja be Jogosultság igazolás nélkül ellátott EGT állampolgárok Az EGT-és svájci állampolgárok, akik nem rendelkeznek a fenti igazolások (EU-Kártya, Kártyahelyettesítő nyomtatvány, E112 nyomtatvány) valamelyikével, és az igazolás bemutatását az ellátás befejezését követő 15 napon belül nem pótolják, térítési díjat kötelesek fizetni. A térítési díj összege, annak kiállítási módja, számlázással kapcsolatos teendőket a térítésköteles szolgáltatások szabályzata /11 az intézményi SZMSZ 8. sz. mellékletének díjtáblázata értelmében szükséges lebonyolítani. A szolgáltató az ilyen ellátást 4-es térítési kategóriában, mint egyéb magyar biztosítással nem rendelkező vagy más hatályos rendelkezés alapján a társadalombiztosítás terhére el nem számolható ellátást igénybe vevő személyek térítésköteles ellátását köteles jelenteni Területi elven nyugvó szociálpolitikai, egészségügyi együttműködési egyezmények alapján végzett ellátás 3.2. pontban felsorolt egyezmények alapján (lásd előbb 1. sz. táblázatban) az egyezményben részes államokban állampolgársággal rendelkező személyek részére nyújtható ellátás heveny megbetegedés, sürgős szükség esetén útlevél bemutatása mellett Teendők Személyi adatoknál a pontos dokumentáció elengedhetetlen az adatrögzítést végző dolgozó: orvos, asszisztens, ápoló, adminisztrátor részéről az ellátás időpontjában a Medworks rendszerben. Amennyiben a beteg név, majd születési dátum alapján sem található a medikai modulban, azaz a Medworksben mint új személyt föl kell venni. Az állampolgárság kiválasztása, és megadása után az útlevélszám betű azonosító(k) nélküli dokumentálása, elé az ország 3 jegyű betűkódja szükséges az útlevél rovatba. Ezt követően a TAJ mezőbe az ország 3 jegyű kódjának begépelése után az útlevélszám első 6 szám karakterének begépelése következik (csak akkor lehet, ha az útlevél rovat már kitöltött), ekkor a TAJ típusa átvált útlevélre. Minden kötelezően kitöltendő mező után az adatok tárolása szükséges. A betegellátás dokumentálása a szokásos módon történik, azzal a különbséggel, hogy az alapadatok/felvételi adatok adatfülön a térítési kategória: 3-as azaz, államközi szerződés

9 UTASÍTÁS OLDAL: 9/14 alapján végzett ellátás. A beteget elszámolási nyilatkozatban kell részesíteni, intézményi példányt aláíratni szükséges, azt a dokumentáció részeként kötelező megőrizni az irattározás szabályai szerint Magyar-horvát, Magyar-bosznia és hercegovinai, Magyar-montenegrói szociális biztonsági egyezmény alapján végzett ellátás Az előzőekben leírt igazolások alapján nyújtható Teendők A finanszírozás feltétele a pontos dokumentáció. Amennyiben a beteg sem név alapján sem születési dátum alapján történő keresés eredményeképpen sem található a Medworksben mint új személyt föl kell venni, és a személyi adatokon belül EU adatlapot szükséges részére kitölteni. Papír alapon ilyen vagy más adatlap kitöltése nem szükséges, ennek értelmében továbbítása a finanszírozási csoport felé sem, azonban a rendszerben nélkülözhetetlen a dokumentálása. Célszerű a nyomtatványról fénymásolatot készíteni és azt a dokumentáció részeként megőrizni az irattározás szabályai szerint. 4.4.Finanszírozás, jelentés, adattárolás A többször módosított 43/1999. (III.3.) Korm. Rendeletben foglaltak szerint a szolgáltató kötelessége-és finanszírozásának feltétele az ellátás nyújtását követően az eset jelentése az Országos Egészségbiztosítási Pénztár felé. A jelentést a jelentéskészítő modul segítségével a tárgyhónapot követő hónap 5.-ig a finanszírozási csoport leválogatja a Medworks-ből. A jelentés rekordképnek megfelelő adattartalommal készül (ennek tartamát a 3. sz. melléklet tartalmazza), a jelentő állományt ejelentes OEP webes felületen és a fekvőbeteg eseteket Dsend rendszeren keresztül is jelentjük a finanszírozó felé. A finanszírozási csoportnál a jelentések elektronikusan tárolódnak, és az intézményi hálózaton érhetőek el. L:/Finanszírozás/EU jelentés/fekvő/járó/év, hó alapján. A teljesítmény jelentés visszaigazolása az OEP részéről elektronikusan és papír alapon történik. Amenynyiben hiba érkezik a jelentés adataival kapcsolatban annak javítását a finanszírozási csoport végzi, egyeztetve az ellátó szerveztei egységekkel, és mint korrekciós jelentéssel újra jelenti a finanszírozó felé. A visszaigazolások összesítői papír és elektronikus formában is megtalálhatók a hálózaton és a csoportnál. 5. Hivatkozások Európai Uniós szabályok (1408/71 EGK) 17/1984. III. 27 MT rend.) (14/1975. (V. 14.) MT rendelet) (csak a KNDK állampolgárai!) (47/1978. X. 4 MT rend.) (15/1981. V. 23 MT rend.) (1969. évi 16 tvr.) (33/1979. X. 14 MT rend.) (29/1974. VII. 10 MT rend.) (1963. évi 16. tvr.) évi CXXV. törvénnyel évi II. törvénnyel évi LXXII. törvénnyel

10 UTASÍTÁS OLDAL: 10/ /43 Korm. rendelet A térítésköteles szolgáltatások szabályzata /11 az intézményi SZMSZ 8. sz. melléklete. 6. Melléklet 1.sz. melléklet Európai Egészségbiztosítási Kártya külalakja, adattartalma 2. sz. melléklet Európai Egészségbiztosítási Kártyát helyettesítő igazolás minta példánya 3. sz. melléklet Jelentési rekordkép az elszámoláson alapuló nemzetközi szerződés alapján történő ellátás, Közösségi Szabály alapján történő ellátás elszámolásához Jelen utasítás kiadásával hatályon kívül helyeződik a /09 (I/2269-1/09) számú Utasítás.

11 1. sz. melléklet EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYA A feliratok szövege: 1. Vezetéknév 2. Utónevek 3. Születési idő 4. Társadalombiztosítási azonosító jel 5. Intézmény azonosító száma 6. Kártya azonosító szám 7. Lejárat ideje Szabvány 1. Különálló Kártya 3. Vezetéknév 4. Utónevek 5. Születési idő 6. Társadalombiztosítási azonosító jel 7 Intézmény azonosító száma 8. Kártya azonosító szám 9. Lejárat ideje A feliratok elhelyezkedése különálló Kártya esetén Szabvány 2 A nemzeti kártya hátoldalán szereplő Kártya Szabvány 3: Chippel ellátott Kártya A Svájcban kiadott kártya: (a nemzeti kártya hátoldalán szerepel mágnescsíkkal vagy anélkül) Figyelem! Az Európai Bizottság által meghatározott szabvány nem terjed ki a Kártya másik oldalára. A Kártya másik oldalát és annak tartalmát a kibocsátó intézmény teljesen szabadon határozza meg. A másik oldal lehet nemzeti vagy regionális egészségügyi kártya (Németország, Olaszország, Csehország, Ausztria), de tartalmazhat közérdek_ tájékoztatást is (Lengyelország, Egyesült Királyság).

12 2. sz. melléklet AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁT HELYETTESÍTŐ IGAZOLÁS A Migráns Munkavállalók Szociális biztonságával foglalkozó Igazgatási Bizottságának az Európai Egészségbiztosítási Kártya m_szaki leírásával kapcsolatos június 18-i 190. számú határozata alapján Formanyomtatvány azonosítója Kibocsátó ország Megjegyzések és információk Az Európai Kártyán szabad szemmel olvasható adatokra beleértve az adatmezők leírását, értékét, hosszúságát, és jellemzőit vonatkozó minden szabványt alkalmazni kell az okmány esetében is. * Nem kötelezően kitöltendő mezők.

13 3.sz. melléklet Jelentési rekordkép az elszámoláson alapuló nemzetközi szerződés alapján történő ellátás, Közösségi Szabály alapján történő ellátás elszámolásához. Mező neve Tartalma Típus Hossz IDOSZAK Teljesítési időszak C 6 NYOMT_AZON Formanyomtatvány betű és számjele C 6 MHELY_AZON Jelentő szervezeti egység (munkahely) 9 jegyű C 9 (ÁNTSZ) azonosító kódja ELLFORM_AZON A jelentő szervezeti egység (munkahely) ellátási C 2 forma szerinti besorolási kódja ELLAT_AZON Az ellátás egyedi, ellátási formának megfelelő C 9 ügyviteli azonosítója (Ambuláns naplószám, Fekvőbeteg torzsszám stb.) FELVDAT Felvétel/ellátás dátuma C 8 TAVDAT Távozás/ellátás dátuma D 8 BIZT_AZON Külföldi biztosítási szám/személyi azonosító C 20 szám NEM Ellátott neme C 1 SZULDAT Ellátott születési dátuma D 8 VEZNEV Ellátott vezetékneve (Family Name) C 31 UTONEV Ellátott utóneve(i) (First Name) C 26 KBIZT_ORSZ Külföldi biztosító állam azonosító jele C 3 KBIZT_AZON Külföldi biztosító azonosító száma C 26 KARTYA_AZON Ellátott biztosítási kártyájának azonosító száma C 20 KARTYA_DAT Ellátott biztosítási kártyájának lejárati ideje D 8 NYOMT_TOLDAT Ellátott által benyújtott formanyomtatvány érvényességének D 8 kezdete NYOMT_IGDAT Ellátott által benyújtott formanyomtatvány érvényességének D 8 vége KBIZT_NEV Külföldi biztosító neve C 30 KBIZT_CÍM Külföldi biztosító címe C 40 A sorokat kocsivissza, soremelés karaterek zárják (#0D,#0A). Mező típus kódok : C Karakteres, balra igazított, szükség esetén jobbra kitöltve szóköz (#20) karakterekkel. D Dátum, ééééhhnn formában, az év, hónap nap elemek egyenként numerikus formátumúak. Adatállomány név megkötések A küldött adatállomány elnevezése TETxxxx.INT, ahol xxxx a jelentő intézmény (szolgáltató) szerződés szerinti, 4 jegyű OEP kódja. Jelentést kísérő dokumentumok (kisérőjegyzék) Az elektronikus formában érkező jelentés mellé minden esetben mellékelni kell egy olyan dokumentumot, amellyel a lemezes jelentés tartalma összevethető. A dokumentumnak az alábbi adatokat egyértelműen tartalmaznia kell : Jelentő szolgáltató ÁNTSZ kódja Jelentő szolgáltató OEP kódja, megnevezése A teljesítményjelentés időszaka. Az ellátást nyújtó szervezeti egységenként (munkahelyenként) összegfokozatot képezve (összesítve) Szervezeti egység (munkahely) azonosítója Ellátási forma kódja Szervezeti egység (munkahely) megnevezése Jelentett tételek (rekordok) száma

14 A jelentés adattartalma Mező neve IDOSZAK NYOMT_AZON MHELY_AZON ELLFORM_AZON ELLAT_AZON FELVDAT TAVDAT BIZT_AZON NEM SZULDAT VEZNEV UTONEV KBIZT_ORSZ KBIZT_AZON KARTYA_AZON KARTYA_DAT NYOMT_TOLDAT NYOMT_IGDAT KBIZT_NEV KBIZT_CIM Adattartalma A jelentés vonatkoztatási időszaka. Formája ééééhh, ahol éééé a jelentés éve évszázaddal, hh a jelentés hónapja két karakteren, szükség esetén vezető nullával feltöltve. (Pl ) A formanyomtatvány betű és számjele A jelentést küldő szolgáltató szervezeti egysége (munkahelye) 9 jegyű azonosítója. Megadása az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról szóló 32/97. (X.28) NM rendelet szerint. A jelentő szervezeti egység (munkahely) ellátási forma szerinti besorolási kódja (szakterület). Megadása az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról szóló 32/97. (X.28) NM rendelet szerint. Az ellátási esetnek a betegnyilvántartás szerinti egyedi azonosítója (törzsszám, Naplószám, Ápolási lap sorszáma stb.) Tartalmát az adott ellátási formára kiadott egyéb rendelkezések határozzák meg. Ellátási forma szerint értelmezhető felvétel/ellátás dátuma ééééhhnn formában Ellátási forma szerint értelmezhető távozás/ellátás dátuma ééééhhnn formában Az ellátott külföldi biztosítási száma Az ellátott neme. Lehetséges értékeit az 1.sz. melléklet tartalmazza Az ellátott születési dátuma ééééhhnn formátumban. Az ellátott vezetékneve (family name). Az esetleges prefixek a vezetéknév után rögzítendők. Az ellátott utóneve(i) (fisrt name). A több utónévvel rendelkező ellátottak esetén, az utónevek között egy szóköz hagyandó. Helyhiány esetén az ellátott által megnevezett utónév rövidíthető. Az ellátott külföldi biztosítójának állam azonosító kódja Külföldi biztosító azonosító száma A külföldi biztosító által, az ellátott részére kiadott elektronikus kártya azonosító jelsorozata. A külföldi biztosító által, az ellátott részére kiadott elektronikus kártya lejárati dátuma. Az ellátott által bemutatott, egészségügyi ellátásra jogosító biztosítási formanyomtatvány érvényességének kezdete. Az ellátott által bemutatott, egészségügyi ellátásra jogosító biztosítási formanyomtatvány érvényességének lejárta. Az ellátott külföldi biztosítójának megnevezése. Az ellátott külföldi biztosítójának elérési (levelezési) címe.