S Z A B Á L Y Z A T A

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "S Z A B Á L Y Z A T A"

Átírás

1 28/2005. (IV. 28.) ET. A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A A BETEGAZONOSÍTÓ RENDSZER HASZNÁLATÁRÓL BUDAPEST 2005

2 I. FEJEZET A SZABÁLYZAT CÉLJA 1. (1) A szabályzat célja a betegellátás biztonságának növelése a Semmelweis Egyetem (továbbiakban: Egyetem) fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézményeiben. (2) A szabályzat elősegíti az Egyetemen kezelt betegek biztonságos azonosítását a szabályzatban foglalt egészségügyi beavatkozások előtt, valamint minden olyan esetben amikor a beteg ellátása érdekében az szükséges. (3) A szabályzat a betegellátás biztonságának fokozása érdekében meghatározza a betegazonosítás: a) módját, b) igénybevételét, c) a betegazonosító adattartalmát, d) a betegazonosításért felelős személyt. (4) Jelen szabályzat alkalmazása során is figyelemmel kell lenni a beteg személyiségi jogaira és méltóságára, így többek között a betegazonosítóval ellátott betegnél is meg kell kísérelni a hagyományos eszközökkel - pl.: beteg megszólítása - történő azonosítást. HATÁLYA 2. (1) A Szabályzat hatálya kiterjed az Egyetemen fekvőbeteg ellátást végző valamennyi klinikára és azok osztályaira. (2) Az újszülöttek és elhunyt személyek azonosítására a szabályzat hatálya nem terjed ki, azonosításuk a helyben szokásos módon történik. (3) Az Egyetem valamennyi egészségügyi dolgozója köteles munkája során a szabályzatban foglaltakra figyelemmel lenni és a betegazonosítás során ennek megfelelően eljárni. II. FEJEZET A BETEGAZONOSÍTÁS MÓDJA, FELHELYEZÉSE 3. (1) A betegazonosítás csuklóra rögzíthető betegazonosító szalaggal történik, melynek külső oldalán előnyomtatva szerepel, hogy Semmelweis Egyetem és a 7..-ban részletezett adatokat tartalmazza. (2) A betegazonosító szalag formája, színe egy adott klinikán belül nem térhet el, és nem tartalmazhat más egyéb módon - pl.: szín, forma - sem utalást az egyes betegek különleges adataira (pl.: a beteg betegségi állapotával kapcsolatban) nézve. (3) Amennyiben a betegazonosító csuklóra rögzítése bármely okból nem lehetséges, úgy azt a beteg bokáján kell elhelyezni. 2

3 III. FEJEZET A BETEGAZONOSÍTÓ IGÉNYBEVÉTELE 4. A betegazonosító használatára sürgős szükségben, illetve a beteg kérelmére kerülhet sor. SÜRGŐS SZÜKSÉG 5. (1) Sürgős szükség esetén a beteget minden esetben el kell látni betegazonosítóval. (2) Sürgős szükségnek minősül, ha a betegtől fizikai, szellemi állapota miatt nem várható el, hogy a személyes adatai kezeléséhez hozzájárulását adja, de a saját érdekeinek védelmében adatainak kezelése a szabályzatban leírt módon, a szükséges mértékben indokolt. (3) Az 5. (2) bekezdésének megfelelően sürgős szükségnek kell tekinteni, különösen ha: a) a beteg öntudatlan, vagy nem beszámítható állapotban van, illetve, b) kommunikációban akadályoztatott, vagy arra tartósan képtelen. KÉRELEMRE TÖRTÉNŐ BETEGAZONOSÍTÁS 6. (1) A beteget a fekvőbeteg osztályos felvételekor tájékoztatni kell a betegazonosítás lehetőségéről, annak céljáról, igénybevételének módjáról. (2) A betegnek nyilatkoznia kell, hogy kéri-e a betegazonosító használatát és az erről szóló formanyomtatványt (ld.: 1. sz. melléklet) a beteggel, illetve törvényes képviselőjével kell kitöltetni. (3) A beteget - szükség esetén törvényes képviselőjét - tájékoztatni kell arról, hogy kérelme ellenére is sor kerülhet a betegazonosító használatára, amennyiben állapotában olyan változás következik be, amely azt indokolttá teszi (ld. az 5..) IV. FEJEZET A BETEGAZONOSÍTÓ ADATTARTALMA 7. (1) A betegazonosító szalag külső oldalára vízhatlan filctollal rá kell írni a beteg törzsszámát és nevét. (2) Az (1) bekezdésben foglaltak mellett a klinikák alternatív megoldásként vonalkódos betegazonosító használatára is jogosultak, amennyiben ezt a technikai feltételeik lehetővé teszik. (3) Amennyiben olyan beteget kell betegazonosítóval ellátni, aki bármely okból kifolyólag nem rendelkezik személyazonosító okmánnyal, önmagát azonosítani nem képes, de azonosítása 3

4 indokolt, részére sürgősségi egyedi azonosítót kell kiállítani, mindaddig, amíg a (1) bekezdésben foglalt adatai nem állapíthatóak meg. (4) A sürgősségi egyedi azonosítót a szalag külső oldalára kell rávezetni. (5) A sürgősségi egyedi azonosító tartalmazza: a) az ellátó klinika és osztály megnevezését, vagy annak rövidítését, b) az adott klinika osztálya által képzett 4 jegyű sorszámot. V. FEJEZET A BETEGAZONOSÍTÁSÉRT FELELŐS SZEMÉLY, A KÖTELEZŐ AZONOSÍTÁS ELVÉGZÉSE 8. (1) Az egyetem klinikáin működő betegazonosító rendszerről a beteget a fekvőbeteg osztályra történő felvételekor tájékoztatni kell a 6. - ban írtak szerint. (2) A beteg tájékoztatását és az azonosító felhelyezését a beteget felvevő adminisztrátor, vagy nővér végzi és a beteget felvevő orvos ellenőrzi az azonosító adatainak megfelelőségét. (3) Amennyiben a betegazonosító alkalmazására az 5. -ban előírtak miatt kerül sor, az azonosító felhelyezését a beteget felvevő orvos rendeli el és ellenőrzi az azonosító adatainak megfelelőségét. (4) Ha a betegazonosító megrongálódott, adataiban változás következett be, elveszett, vagy egyéb okból cseréje, pótlása szükségessé válik, ennek tényét a betegazonosítást elvégző személynek a betegazonosítási dokumentációban (ld. 2. sz. melléklet) rögzíteni kell. (5) A beteg számára biztosítani kell, hogy fekvőbeteg ellátása során bármikor igénybe vehesse a betegazonosító használatát, illetve annak használatáról lemondhasson. Az ezzel kapcsolatos változásokat a beteg betegazonosítási dokumentációjában fel kell tüntetni. (6) Betegazonosítóval rendelkező beteg esetén a betegazonosítást dokumentálni kell (ld. 2. és 3. sz. melléklet) minden olyan esetben, amikor: a) laboratóriumi vizsgálat céljából vér vagy más anyag levételére, b) képalkotó vizsgálatára, c) gyógyszeradagolásra, d) vér- és vérkészítmény adására, e) altatásra, f) beteg szállítására, g) vagy bármilyen invazív beavatkozásra kerül sor. (7) Minden olyan esetben, amikor a beteg azonosítása szükséges, - ld.: 8. (6) bekezdés - ennek megtörténtét az 1. sz. melléklet hátoldalán található 2. sz mellékletben rögzíteni kell. Ha a 2. sz. melléklet betelt a beteg betegazonosítását a 2. és 3. sz. mellékletből álló lapon kell folytatni. (8) Amennyiben a betegazonosítás során az azonosítást végző személy hibát észlel, haladéktalanul fel kell venni a kapcsolatot a betegazonosító kiállítójával az észlelt hiba kijavítása érdekében. 4

5 A BETEGAZONOSÍTÓ ELTÁVOLÍTÁSA, KÖLTSÉGE 9. (1) A betegazonosítót a beteg fekvőbeteg gyógyintézeti elbocsátásakor a beteg ápolási dokumentációját lezáró szakdolgozó a betegdokumentáció átadásakor levágással távolítja el, ezáltal megakadályozva annak újbóli felhasználását. (2) A betegazonosítót az eltávolítása után a veszélyes anyagokra vonatkozó szabályok szerint meg kell semmisíteni. (3) A betegazonosító rendszer használatáért az egyetem a betegektől költségtérítést nem kér. Budapest, április 28. Dr. Tulassay Tivadar s.k. rektor 5

6 A SZABÁLYZATHOZ KAPCSOLÓDÓ FONTOSABB JOGSZABÁLYOK: évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimum feltételekről Az egészségügyi miniszter 1/2005. (EüK. 1.) EüM irányelve a betegazonosító rendszer működéséről. 6

7 A Semmelweis Egyetem Betegtájékoztatója és Nyilatkozata a Csuklószalag alkalmazásáról 1. sz. melléklet Klinika megnevezése:.. Etikett címke helye: Kedves Betegünk, hozzátartozó! Tájékoztatjuk, hogy klinikánkon betegazonosító rendszer működik, melynek célja, hogy az ellátás során segítse az egészségügyi dolgozókat a betegazonosításban és ezzel klinikáinkon fokozza az Ön biztonságát. Az azonosítás módszere: egy csuklóra rögzített szalag, amelynek külső oldalán az Ön neve és törzsszáma szerepel. A betegazonosító rendszer használata: Az Önt felvevő egészségügyi dolgozónk tájékoztatása után KÉRHETI a csuklószalag alkalmazását, amelyet aláírásával igazol. Az ellátás során Önt a szóbeli azonosítás mellett a csuklószalag adataival is azonosítjuk (pl. műtétnél). Ön dönthet úgy is, hogy NEM KÉRI a csuklószalag felhelyezését, azonban kérjük, hogy ebben az esetben is írja alá a nyilatkozatát. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az évi LXIII. tv. alapján az Ön érdekeinek védelmében sürgős szükségben sor kerülhet adatainak betegazonosítón történő kezelésére. Ez esetben a gyógyító team a csuklószalagot, csak az azonosítás céljának megfelelő mértékig és ideig alkalmazza, azonban ha Ön igényli a benntartózkodása teljes ideje alatt is kérheti használatát. A klinikáinkon tartózkodó betegeink személyes adatainak kezelése az Adatvédelmi Törvény előírásainak megfelelően történik. A fenti tájékoztatást megértettem és ennek tudatában: A csuklószalag alkalmazását A csuklószalag alkalmazását KÉREM NEM KÉREM de tudomásul veszem a rendkívüli alkalmazását aláírás dátum aláírás dátum A betegazonosítót felhelyező (elrendelő):... aláírás dátum Az azonosítással kapcsolatos események:. 7

8 A betegazonosítás dokumentációja 2. sz. melléklet beteg neve: törzsszáma: születési ideje: TAJ száma: fenti adatok hiányában sürgősségi egyedi azonosító száma: az ellátó klinika és osztály megnevezése: felhelyezés, dátuma: csere, (cserék) dátuma/felhelyezést elrendelő: eltávolítás dátuma: Az azonosítás időpontja (év, hónap, nap, óra, perc) A beavatkozást végző egység A beavatkozás megnevezése Megfelelőség -igen -nem (indokolás) Az azonosító neve Az azonosító aláírása

9 3 sz. melléklet Az azonosítás időpontja (év, hónap, nap, óra, perc) A beavatkozást végző egység A beavatkozás megnevezése Megfelelőség -igen -nem (indokolás) Az azonosító neve Az azonosító aláírása 9

Az egészségügyi dokumentáció megismerése. Tájékoztató az egészségügyi ellátás során kezelt adatokról és az érintett jogairól

Az egészségügyi dokumentáció megismerése. Tájékoztató az egészségügyi ellátás során kezelt adatokról és az érintett jogairól Az egészségügyi dokumentáció megismerése Tájékoztató az egészségügyi ellátás során kezelt adatokról és az érintett jogairól 2014 Az egészségügyi dokumentáció megismerése Ebben a kiadványban összefoglaljuk

Részletesebben

1. Az egészségügyi adatok kezelésének szabályozása

1. Az egészségügyi adatok kezelésének szabályozása Trócsányi Sára Egészségügyi adatok kezelése a gyakorlatban. Válogatás az adatvédelmi biztos eseteiből Az adatvédelmi biztos számára a feladatát meghatározó, a személyes adatok védelméről és a közérdekű

Részletesebben

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat. Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat. Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date.A.S.A. Magyarország Kft. adatvédelem, adatbiztonság v2 09. 10. 2013 1. Az adatvédelmi és adatbiztonsági

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben

Adatkezelési Nyilatkozat

Adatkezelési Nyilatkozat Adatkezelési Nyilatkozat Ezennel hozzájárulok, hogy a regisztráció, illetve a megbízási szerződés során megadott személyes adataimat a TRIMEX TRADE Kft. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok

Részletesebben

ADATVÉDELMI IRÁNYELV VEK

ADATVÉDELMI IRÁNYELV VEK ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK I. Adatvédelmi politikánk jogszabályi háttere éss célja Jelen szabályok kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről

Részletesebben

(szolgáltatási szerződésekből eredő adatkezeléshez) (szolgáltatási szerződésekből eredő adatkezeléshez)

(szolgáltatási szerződésekből eredő adatkezeléshez) (szolgáltatási szerződésekből eredő adatkezeléshez) é á ú É Á ó é í é á ő ó á í á á íő á ü é é TARTALOMJEGYZÉK ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. A Szabályzat célja és hatálya 3 2. Az adatvédelem alapfogalmai és elvei 3 3. Az okmánykezelések szabályai 5 4. A közérdekű

Részletesebben

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges; ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Indóház Kiadó Bt. (székhely: 3043 Egyházasdengeleg, Rákóczi út 40, cégjegyzékszám:12-06-005737) (a

Részletesebben

A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T I. A szabályzat célja, általános rendelkezések A jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy rögzítse a G-Build kft. (székhelye: 4400, Nyı regyháza,

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

3.1.Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

3.1.Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat: 1. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Pannora Kft (székhely: 4034 Debrecen, Vágóhíd u. 2 4/14, cégjegyzékszám: 09 09 016831, nyilvántartó hatóság: Debreceni Járásbíróság mint

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 172. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 172. szám MAGYAR KÖZLÖNY 172. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 11., csütörtök Tartalomjegyzék 2014. évi LXXXIII. törvény Az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről 24024 2014. évi

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Biztosításközvetítő Kft. (Szolgáltató) egyik elsődleges célja az

Részletesebben

Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról

Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 109. szám 18509 Az emberi erõforrások minisztere 15/2012. (VIII. 22.) EMMI rendelete az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerek farmakovigilanciájáról Az emberi alkalmazásra

Részletesebben

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén SZŰCS IMRE EV. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatáshoz MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén Hatályba lépés kelte: 2014. október 1. Utolsó módosítás

Részletesebben

b) az érintettek Előfizetői Szerződésben tett hozzájárulása alapján kezelt adatok:

b) az érintettek Előfizetői Szerződésben tett hozzájárulása alapján kezelt adatok: 2. SZ. MELLÉKLET AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT.-NÉL (ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ) I. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, A KEZELÉS CÉLJA

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT A Creditforte Kft. (1147 Budapest, Fűrész u. 106., Cg.01-09-913835) gazdasági társaság a továbbiakban Társaság a 2011. évi. CXII. tv. (Infotv.) rendelkezései alapján

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

Life Plusz Biztosításközvetítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Mintaszabályzata

Life Plusz Biztosításközvetítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Mintaszabályzata Life Plusz Biztosításközvetítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Adatvédelmi és Adatbiztonsági Mintaszabályzata Hatályos: 2012. július 1-jétől A szabályzat rendelkezéseit a hatálybalépését

Részletesebben

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) WNETWORK.HU Matkó Attila egyéni vállalkozó Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Utolsó módosítás dátuma: 2014. 02. 20. Hatályos: 2014. 03. 20. napjától.

Részletesebben

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Felhasznált jogforrások: Lezárva: 2013. október 11-én A 2012. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

A BETEGEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI (AZ 1997.ÉVI CLIV.TÖRVÉNY ALAPJÁN)

A BETEGEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI (AZ 1997.ÉVI CLIV.TÖRVÉNY ALAPJÁN) A BETEGEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI (AZ 1997.ÉVI CLIV.TÖRVÉNY ALAPJÁN) I. Az egészségügyi ellátáshoz való jog Minden betegnek joga van jogszabályban meghatározott keretek között az egészségi állapota által

Részletesebben

34/1999. (IX. 24.) BM-EüM-IM együttes rendelet

34/1999. (IX. 24.) BM-EüM-IM együttes rendelet 34/1999. (IX. 24.) BM-EüM-IM együttes rendelet az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a halottakkal kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról, valamint a rendkívüli halál esetén követendő eljárásról

Részletesebben

Az Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet (Österreich Werbung Marketing Kft.) adatvédelmi szabályzata

Az Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet (Österreich Werbung Marketing Kft.) adatvédelmi szabályzata Az Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet (Österreich Werbung Marketing Kft.) adatvédelmi szabályzata Az Österreich Werbung Marketing Kft., mint Osztrák Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet feladatai ellátásához

Részletesebben

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Egészségügyi Igazgatási Főosztály 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 215-5327 Telefax: (1) 215-5361 E-mail: igazgatas@oth.antsz.hu

Részletesebben

Esettanulmányok. a betegek, az ellátottak, és a gyermekek. jogairól, jogsérelmeiről. 2005. január 24.

Esettanulmányok. a betegek, az ellátottak, és a gyermekek. jogairól, jogsérelmeiről. 2005. január 24. Esettanulmányok a betegek, az ellátottak, és a gyermekek jogairól, jogsérelmeiről 2005. január 24. 1 Tartalomjegyzék Előszó I. Az egészségügyi ellátást igénybe vevő betegek jogai és jogsérelmei Esetek:

Részletesebben

18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet. egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról

18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet. egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról 18/2007. (V. 10.) SZMM rendelet egyes miniszteri rendeleteknek az egységes munkavédelmi hatóság megszervezésével kapcsolatos módosításáról A szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA

KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA KERETSZERZŐDÉS BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA amely létrejött egyrészről (gazdálkodó szerv/önkormányzat esetén:) Cégnév/megnevezés:... Székhely:... Cg.:... Adószám:...

Részletesebben