Nyomtatványkitöltő kisokos

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyomtatványkitöltő kisokos"

Átírás

1 A legtipikusabb formanyomtatványok, melyekre Önnek is szüksége lehet abban az esetben, ha magyar munkavállalóként Ausztriában szeretne munkát vállalni Bejelentkezési lap (Meldezettel) A Meldezettel az a hivatalos papír, ami bizonyítja, hogy a munkavállaló Ausztriában dolgozik. Általában minden további hivatalos irathoz szükséges. Például ha egyéni vállalkozóként dolgozik valaki, ennek hivatalossá tételéhez is be kell mutatni, vagy ha csak egyszerűen telefont szeretne vásárolni, vagy bankszámlát nyitni, minden alkalommal kérik. Elintézési módja: a hivatalos szabály szerint a munkába állást követő három napon belül, a lakóhely közelében lévő illetékes kerületi hivatalnál kell személyesen be/lejelentkezni. Kerületi hivatalok elérhetőségei: A nyomtatványnál van egy vallásra vonatkozó kérdés, amelynél ha őszintén válaszol, akkor nagy valószínűséggel az illetékes egyház meg fogja keresni adófizetés céljából. A német nyelvű nyomtatvány az alábbi linkre kattintva tölthető le: Meldezettel A magyar nyelvű nyomtatvány az alábbi linkre kattintva tölthető le: Bejelentkezési lap Európai egészségbiztosítási kártya (E-Card) E 111 A nyomtatvány segítségével az egyik tagállam szabályai szerint egészségügyi szolgáltatásra jogosult személy e nyomtatvánnyal igazolhatja jogosultságát a másik tagállamban. A nyomtatvány segítségével lehet igénybe venni egy másik tagállam területén az adott tagállam területén való tartózkodás idején orvosilag szükségessé váló egészségügyi ellátásokat. Az ellátás igénylésére az E 111 számú formanyomtatvány szolgál, amelyet TAJ-kártyánk, személyi igazolványunk és a biztosítási jogviszonyunk jogcímét igazoló dokumentum bemutatása ellenében azonnal, 1

2 térítésmentesen állít ki a lakóhelyünkhöz legközelebb eső Megyei Egészségbiztosítási Pénztár ügyfélszolgálata. Az ellátás igénybevétele előtt - lehetőleg már a megérkezésünket követően - a tartózkodási helyünkhöz legközelebb eső, általunk szabadon megválasztott betegbiztosítási pénztárnál kell a kártyát igényelni, a szükséges nyomtatványt kitölteni. Attól függetlenül, hogy rendelkezik E-carddal, kórházi ellátás esetén minden esetben szükséges egy bizonyos napidíj kifizetése, mely ca. 7 EUR/nap. A német nyelvű nyomtatvány az alábbi linkre kattintva tölthető le: E-Card A magyar nyelvű nyomtatvány az alábbi linkre kattintva tölthető le: E-Card Ingázói átalány (Pendlerpauschale) igénylése L 34 Azok a munkavállalók, akik több mint 20 km távolságban laknak a munkahelyüktől, ráfordításként ingázói átalányt is igénybe vehetnek. Létezik magasabb és alacsonyabb összegű ingázói átalány: - Kis ingázói átalány: Akkor áll fenn jogosultság, ha tömegközlekedési eszköz közlekedik a lakás és a munkahely között, s ennek igénybevétele lehetséges és elvárható. A kis ingázói átalány összege: 0-20 km euro 0,00 havonta km euro 52,50 havonta / euro 630,00 évente km euro 103,50 havonta / euro 1.242,00 évente 60 km-től euro 154,75 havonta / euro 1.857,00 évente - Nagy ingázói átalány: Akkor áll fenn jogosultság, ha nem jár tömegközlekedési eszköz a lakás és a munkahely között, vagy ha egy tömegközlekedési eszköz igénybevétele nem elvárható. Nem elvárható a tömegközlekedési eszköz igénybevétele, ha a lakás és a munkahely közötti utazási idő (egy útnál) 20 km-ig terjedő útszakasz esetében hosszabb időt vesz igénybe, mint 1,5 óra

3 km-es szakasz esetében ez több, mint 2 óra, több mint 40 km-es útszakasz esetében több, mint 2,5 óra. A nagy ingázói átalány összege: km euro 20,25 havonta/ euro 243 évente km euro 81,- havonta/ euro 972 évente km euro 141,- havonta/ euro évente 60 km-től euro 201,75- havonta / euro évente Az ingázói átalányt vagy már a munkáltatói jövedelemadólevonás keretében (ebben az esetben az ingázói átalány igénybevételi jogosultságát az L34 jelzésű formanyomtatványon nyilatkozattal kérelmezni kell), vagy később a munkavállalói adóbevallás keretében lehet figyelembe venni. Minden esetben a munkavállalónak kell igényelnie, a munkáltató automatikusan nem fogja (bár vannak kivételek!) felajánlani a támogatást. A német nyelvű nyomtatvány az alábbi linkre kattintva tölthető le: Pendlerpauschale A magyar nyelvű nyomtatvány az alábbi linkre kattintva tölthető le: Ingázói átalány Igazolás a betegségi- vagy anyasági biztosítás alapján járó természetbeni ellátásokra való jogosultságról olyan személyek esetében, akiknek a lakhelye nem az illetékes országban van E 106 Amennyiben egy EGT tagállam területén dolgozó, és ott biztosított személynek Magyarországon van az állandó lakóhelye, az illetékes - külföldi - biztosító által kiállított az S1-es (régi E 106-os) igazolás alapján, Magyarországon is teljes körű természetbeni egészségügyi ellátásra jogosult. Az igazolás rögzítését követően a külföldi biztosított a magyar TAJ-szám alapján veheti igénybe az ellátást Magyarországon. A nyomtatvány kiállításának feltételeiről az illetékes - külföldi - biztosító nyújt felvilágosítást. 3

4 Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Nemzetközi és Európai Uniós Főosztály) Tel.: Információs vonal: Web: Az S1-es igazolást a külföldi biztosító küldi meg a lakóhely szerint illetékes egészségbiztosítási pénztárnak. A nyomtatványt az illetékes teherviselőnek kell kitöltenie, viszont azt a munkavállalónak kell kezdeményeznie! Figyeljen arra, hogy a lakóhely fogalmát az illetékes állam a saját jogszabályai szerint értelmezi. (Tapasztalatok szerint az S1-es dokumentum kiállítására Egyesült Királyságban, Írországban, illetve Olaszországban munkát vállaló magyar állampolgárok esetében éppen a lakóhely fogalomnak a magyar jogszabályoktól eltérő értelmezése miatt nem kerül sor.) Az Európai Egészségbiztosítási Kártya azonban az orvosilag szükséges mértékig feljogosít az ellátások igénybevételére. A német nyelvű nyomtatvány az alábbi linkre kattintva tölthető le: Formular E-106 A magyar nyelvű nyomtatvány az alábbi linkre kattintva tölthető le: E-106 Nyomtatvány Igazolás a biztosítási, foglalkoztatási vagy helybenlakási időszakok összeszámításáról E 104 Ha a magyar szabályok szerint nyújtandó pénzbeli ellátás megállapításához szükséges figyelembe venni a külföldi (másik EGT tagállamban) biztosításban töltött időket is, akkor a kifizetőhely az illetékes külföldi biztosító nevének és címének valamint a biztosított adatainak megjelölésével a Megyei Egészségbiztosítási Pénztár közreműködésével kérheti a külföldi (pénzbeli ellátásokra jogosító) biztosítási idők igazolását. (A Megyei Egészségbiztosítási Pénztár a magyar nyelvű E 104 4

5 jelű nyomtatvány segítségével keresi meg a külföldi biztosítót, és a választ e nyomtatvány B részén kapja meg). A nyomtatványt az illetékes teherviselőnek kell kitöltenie, viszont azt a munkavállalónak kell kezdeményeznie! Amennyiben a pénzbeli ellátás kizárólag a magyar szabályok alkalmazásával is megállapítható, akkor csak a magyar szabályok szerint fennálló biztosítási időket kell figyelembe venni. Fontos azonban szem előtt tartani, hogy a magyar pénzbeli ellátások alapját kizárólag a magyarországi kereset (illetőleg az Ebtv. vonatkozó kisegítő szabályainak megfelelő összeg) képezheti! A német nyelvű nyomtatvány az alábbi linkre kattintva tölthető le: Formular E-104 A magyar nyelvű nyomtatvány az alábbi linkre kattintva tölthető le: E-104 Nyomtatvány 5

6 Általános tanácsok a nyomtatványok kitöltéséhez A következő iránymutatásokkal szeretnénk segíteni a szükséges nyomtatványok kitöltésében, mely hozzájárulhat az adminisztrációs munka megkönnyítéséhez, valamint az esetleges hibák miatta időveszteség csökkentéséhez. Kérjük figyelmesen olvassa el tanácsainkat! 1. Bizonyosodjon meg arról, hogy az adott nyomtatványt Önnek, a munkáltatónak, vagy az illetékes intézménynek kell-e kitöltenie! 2. Bizonyosodjon meg arról, hogy a nyomtatványt elektronikus vagy kézzel írott formában kell-e kitölteni! 3. Kitöltés előtt minden esetben olvassa el a kitöltési útmutatót! 4. A nyomtatványokat NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL, kék vagy fekete színű tollal kell kitölteni! 5. Figyeljen arra, hogy a nyomtatvány minden oldalát kitöltse! 6. A nyomtatványokon csak a megjelölt helyekre írjon! 7. Amennyiben kockák vannak megadva, minden kockába csak egy betű, szám vagy szimbólum írható! 8. A szöveges mezőket balról jobbra kell kitölteni, a csak számokat (összegeket) tartalmazó mezőket jobbra igazítva kell kitölteni! 9. Az üresen maradt mezőket, kockákat nem szabad áthúzni, hanem üresen kell hagyni! 10. Rontás/ szöveg vagy szám korrigálása esetén az eredetit egyértelműen húzza vagy satírozza át, majd jól láthatóan írja mellé/fölé/alá a módosítást. Hibajavító használata tilos! 11. Semmi esetben se használjon rövidítéseket! 12. Olvassa el figyelmesen a kérdést! 6

7 13. Figyeljen arra, hogyan kérik a név megadását! (általában az anyakönyvben szereplő sorrendben) 14. Több utónév esetén mindet meg kell adnia! 15. Lakóhely esetén ne felejtse el megadni az irányítószámot! 16. Ne felejtse el aláírni a nyomtatványokat a megjelölt helyeken! 17. Ne felejtse el a szükséges mellékleteket csatolni a kitöltött nyomtatványhoz! 18. A nyomtatványokat a megadott példányszámban töltse ki! 19. Előfordulhat, hogy a nyomtatvány csak egy részét kell kitölteni, figyeljen oda, hogy pontosan melyiket! 20. A kitöltött nyomtatványokat a megadott módon (posta, személyesen) jutassa el az illetékes intézményhez. Amennyiben a nyomtatványt postai úton nyújtja be, ajánlott küldeményként adja fel és őrizze meg a feladóvevényt! 21. Minden esetben valós adatokat tüntessen fel a nyomtatványokon! 22. Minden esetben eredeti nyomtatványt kell beadni az illetékes intézményhez. 23. Az E jelű nyomtatványokat minden esetben a nyomtatványt kibocsátó ország hivatalos nyelvén állítják ki. Tekintve azonban, hogy a nyomtatványok mezőinek számozása és külalakja azonos, az egyes mezőkben közölt tények és adatok a kérdéses nyomtatványok magyar változata alapján beazonosíthatók, melyeket célszerű e célból a munkáltatóknak a Megyei Egészségbiztosítási Pénztáraktól beszerezniük. Ha nem biztos német nyelvtudásában, minden esetben kérjen segítséget a kitöltéshez! 24. Amennyiben nem találja az interneten a szükséges nyomtatványt, vagy nem biztos benne, hogy a megfelelő nyomtatványt töltötte le, forduljon segítségért az illetékes hivatalhoz! 25. Mielőtt aláírná és leadná a kitöltött nyomtatványt, olvassa át figyelmesen! 7