Az előadás fontosabb témái:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az előadás fontosabb témái:"

Átírás

1 Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve Kiküldetés szabályai, valamint a külföldi állampolgárságú munkavállalók foglalkoztatásával kapcsolatos munkáltatói kötelezettségek Juhász Ervin

2 Az előadás fontosabb témái: Foglalkoztatók biztosítási jogviszonyhoz kapcsolódó feladatai, a külföldi munkavállalók alkalmazása esetében. Egyszerűsített foglalkoztatás hatálya alá tartozó külföldi személyek baleseti egészségügyi szolgáltatásra valójogosultsága, és a munkáltatók ehhez kapcsolódó kötelezettsége. Kiküldetés EGT tagállamokba, és egyezményes országokba. Munkavállalás külföldön.

3 Külföldi állampolgárságú munkavállalók alkalmazása A TAJ szám igénylés szabályai.

4 Külföldi állampolgárságúszemélyek jogállása Belföldi: EGT állampolgár: Magyarországon (is) rendelkezik lakóhellyel, Huzamos tartózkodásra jogosító engedélye van, Harmadik ország polgára: Magyarországon (is) rendelkezik lakóhellyel, Huzamos tartózkodásra jogosító engedélye van, Külföldi: EGT állampolgár: Ingázó, Magyarországon kizárólag tartózkodási helye van Harmadik ország polgára: Magyarországon tartózkodási helye, szálláshelye van, Vízum, tartózkodási engedély, Magyar állampolgár: Hazánkban nincsen lakóhelye, csak tartózkodási helye

5 Belföldinek minősülőkülföldi állampolgár TAJ számhoz jutása EPSZSZ EGT tartózkodási engedély Személyigazolvány lakcímkártya lakcímkártya

6 Külföldinek minősülőkülföldi állampolgár TAJ számhoz jutása EPSZSZ foglalkoztató vízum, tartózkodási engedély lakcímkártya, szálláshely igazolás munkaszerződés, társasági szerződés

7 Belföldi? Esetleg külföldi? Belföldi Külföldi

8 Belföldinek minősülőbiztosított külföldi állampolgár TAJ kiadásához szükséges nyomtatványok, okmányok Belföldiség igazolása: Regisztrációs igazolás Személyigazolvány, útlevél, kártya formátumúvezetői engedély Lakcímkártya Munkaszerződés, vagy más, eü. ellátásra vonatkozójogosultság igazolása TAJ kiadás: Ha a magyarországi tartózkodás határozott idejű, akkor a TAJ szám is az. TAJ újraérvényesítés a belföldi személy feladata évi XX. törvény 22. alapján jogosultságot igazolni kell. 217/1997. (XII.1) Korm. 12/A.

9 TAJ szám igénylés a külföldi foglalkoztatott részére Vhr. 12/A. (8) Külföldinek minősülőbiztosított részére a foglalkoztató, -a foglalkoztatás megkezdése előtt-az erre rendszeresített nyomtatványonkéri a TAJ kiadását. Az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv TAJ-tképez, és erről, valamint a TAJ-tigazolóhatósági igazolvány átvételének lehetőségéről értesíti a foglalkoztatót. Javaslatok: Amennyiben a foglalkoztatott ingázóegt állampolgár, vagy szálláshellyel rendelkező harmadik országbeli személy, A cég székhely, vagy telephely címe legyen kézbesítési címként megadva. Gyorsabb az eljárás, ha a foglalkoztatómeghatalmazottja személyesen jár el az ügyfélszolgálatunkon. A foglalkoztatóképviselője rendelkezzen meghatalmazássala TAJ kártya átvételére.

10 Biztosított külföldi TAJ kiadásához szükséges nyomtatványok, okmányok Magyarországon csak tartózkodási helye, illetve szálláshelye van

11 Biztosított külföldi TAJ kiadásához szükséges csatolandó nyomtatványok, okmányok TAJ igénylőlap Huzamos, magyarországi tartózkodásra jogosító okmány. Érvényes, személyazonosságot igazoló okmány Magyarországi tartózkodási helyet, szálláshelyet igazoló hatósági igazolvány Foglalkoztatást igazolódokumentum. (pl. munkaszerződés, társasági szerződés, vállalkozói igazolvány stb.)

12 TAJ kártya kiadása Érvényesség vége belföldi esetében: személyes okmány érvényessége, Tartózkodási kártya lejárat időpontja, Letelepedési engedély lejárat időpontja Külföldi esetében: Tartózkodási engedély, vízum lejárat napja

13 Biztosított bejelentése Bejelentési kötelezettség:tbj. 44. (3) bekezdés, valamint a évi XCII. (Art.) 16. (4) bekezdés alapján. Munkaviszonyos: 1101 Egyéni vállalkozás jogcímkódja: 1341 Társas vállalkozás jogcímkódja: 1451 Társas vállalkozó munkaviszony mellett: 1452 Társas váll. Nappali tanulmányok mellett: 1453 A T1041-en történőbejelentéshez kötelezőa TAJ szám megadása!

14 Külföldinek minősülőám ingázóegt állampolgár Külföldinek minősülő, ám EGT tagállamból érkező munkavállaló Ha nincsen tartózkodási helye: ingázóegt állampolgár E 106(S1) igazolásra jogosult. Eltartott hozzátartozó esetében E 109 igazolásra is jogosult.

15 Egyszerűsített foglalkoztatás hatálya alátartozókülföldi munkavállalók TAJ szám kiadás folyamat

16 Egyszerűsített foglalkoztatás I. 217/1997. (XII.1) Kormányrendelet 12/A. (14) bekezdés: A TAJ-jalnem rendelkező, belföldinek nem minősülő, egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott természetes személy részére -az állami foglalkoztatási szerv megkeresésére-az egészségbiztosítási szerv TAJ-tképez, és erről, valamint a TAJ-tigazolóhatósági igazolvány átvételének lehetőségéről értesíti azállami foglalkoztatási szervet.

17 Egyszerűsített foglalkoztatás II évi LXXV. Tv. (Eft.) 5. (2)Az állami foglalkoztatási szerv a harmadik országbeli állampolgárkérelmérehaladéktalanul megkeresi az egészségbiztosítási szervet a TAJ-számkiadása érdekében. (3) Az egészségbiztosítási szerv az igazolványt közvetlenül a munkavállalónak adja ki. Eft. 2. E törvény alkalmazásában: 5. harmadik országbeli állampolgár: a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szólótörvényben (2007. évi II. tv.)meghatározott harmadik országbeli állampolgár,

18 Egyszerűsített foglalkoztatás III. Az Eftv. 8. (5) bekezdésének a)pont: amennyiben a munkavállalóa szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004 EKrendelet alapján másik tagállamban biztosított, és arról igazolással rendelkezik, (EU kártya, vagy EU kártya helyettesítő igazolás) közterhet nem fizet, és az Eftv. 10. (3) bekezdése alapján nyugellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra, és álláskeresési ellátásra nem szerez jogosultságot.

19 Nyilatkozat az EGT tagállamban fennálló biztosításról

20 Egyszerűsített foglalkoztatás IV. Problémák: Az érintettnek már volt korábban TAJ száma a ig hatályos alkalmi munkavállalókról szóló évi LXXIV. törvény alapján, ám a személyes adatokeltérneka személyazonosságot igazolóokmány adataitól. Ezért az érintettnek már több TAJ száma is van. Az érintettnek azért van már TAJ száma, mert a belföldi személynek minősül. TAJ számleképezés időpontjaszámít: et megelőzően kiadott (AM könyves) TAJ kártya igénylésére jogosult, mely nem pótlási igény jét követően került sor a TAJ számának leképezésére, ezért pótlási eljárás, csak igazgatási szolgáltatási díj megfizetése esetében teljesíthető.

21 Egyszerűsített foglalkoztatás V. Érvénytelen TAJ-t tartalmazó kártya, és Igazolás Ellátás igénybevételére utaló bejegyzés

22 Baleseti egészségügyi szolgáltatás igénybevételének feltétele, a munkabaleset elismerése

23 Kiküldetés Kiküldetés feltételei, a magyar jog alkalmazandó jogként történő meghatározása.

24 Kiküldetés Cég a másik tagállamban Munkáltató Kiküldő állam Kiküldetés helye 883/2004. EK rendelet, 987/2009. EK rendelet 195/1997. (XI.5.) kormányrendelet 23-27/B.

25 Miért jóa kiküldetés? Szolgáltatás nyújtás elősegítése Jóa munkavállalónak: nem lép át más rendszerbe, a jól ismert rendszerben marad Jó a munkáltatónak: Elkerülhető a többlet-adminisztráció járulékalap és munkabér eltérhet (versenyelőny) A kiküldetés hátrányai: 24 hónap a korábban kiküldött munkavállaló felváltása tilos! Szigorú (korlátozó) szabályok Jelentős gazdasági tevékenység megléte

26 A1 jelű igazolás igénylése R. 24. Munkáltató neve, címe, Kiküldött személy természetes személyazonosítói, TEÁOR szám (kiküldött tevékenysége) Külföldi vállalkozás neve, címe, Kiküldetés időtartama, Nyilatkozat a kiküldött 30 nap biztosításáról, Nyilatkozat a kiküldött jogviszonyának fenntartásáról, Nyilatkozat a kiküldetés alatti járulékfizetésről, Nyilatkozat, hogy nem felváltás miatt küldi ki, Nyilatkozat a volt kiküldött későbbi továbbfoglalkoztatásról, Azonos nemzetgazdasági ágba tartozó tevékenységről, Nyilatkozat a jelentős gazdasági tevékenységről, Nem csak irányításban dolgozó, illetve irodai alkalmazott marad,

27 Jelentős gazdasági tevékenység alátámasztása közölni kell: Külföldi telephellyel rendelkezővállalkozás esetén a megelőzőadóévrevonatkozóösszes bevételen belül a nem külföldi gazdálkodásból származó bevételt, Egyszerűsített beszámolókészítésére kötelezett gazdálkodó, és egyéni vállalkozóaz előzőadóévi összes bevételén belüla belföldi tevékenységből származó bevételt évi C. törvény a számvitelről: Az eredmény kimutatás előírt tagolása 2. számúmelléklet: összköltség eljárással A változat, 3. számú melléklet forgalmi költség eljárással A változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)

28 Az A1jelűigazolásnem állíthatóki ha a foglalkoztató: a cégbíróság által jogerősen be nem jegyezett előtársaság, csak adminisztratívdolgozókat foglalkoztat Magyarországon, a foglalkoztatóa kiküldetés szerinti államban a magyarországihoz képest más nemzetgazdasági ágazatba tartozó tevékenységet folytat. Számottevőbelföldi tevékenység, ha a vállalkozás, vagy jogelődjének: belföldön foglalkoztatottak aránya eléri a 25%-ot, vagy belföldi tevékenységből származó árbevétele eléri a 25%-ot, legalább 25%-ostulajdoni része van más társaságban, és ott teljesülnek a feltételek.

29 Az A1nyomtatvány nem állíthatóki ha a munkavállaló: a kiküldetés kezdőnapját megelőzően nem rendelkezik 30 nap megszakítás nélküli biztosítással, kiküldetésére azért került sor, hogy a munkáltatóáltal korábban kiküldött munkavállalót felváltson, korábban ugyanazon célországba volt kiküldött -a kiküldetés leghosszabb időtartamig, -és a korábbi kiküldetés lejártától még nem telt el 60 nap; a munkavállalót azzal a céllal küldikki,hogy a kiküldetés helye szerinti vállalkozás egy másik cég rendelkezésre bocsássa vagy egy további tagállamba küldje tovább.

30 Önálló vállalkozó A1 igazolás iránti igénye Önállóvállalkozóválaszthat, hogy lakóhelye, tartózkodási helye, vagy vállalkozása székhelye szerinti EPSZSZ-tőlkéri az A1 igazolást. Igényléskor megadja R.27. (1) bekezdés személyazonosító adatokat, TAJ számát, önállóvállalkozói jegyzék szerinti ÖVTJ kódot a másik államban folytatott tevékenységről, külföldi vállalkozás, személy nevét, címét, amelynél munkát fog végezni, és a munkavégzés tervezett időtartamát, Belföldi-külföldi munkaviszonyához kapcsolódó munkaidő-munkabér arányát, Belföldön-külföldön elért vállalkozói bevétel összegét, arányát.

31 Egyéni vállalkozó részére történő A1nyomtatvány kiadás Nem alkalmazható a magyar jog alkalmazandó jogként, ha a másik tagállami munkavégzés megkezdése előtt kevesebb mint 60 napig folytatottmagyarországon vállalkozói tevékenységet. Ha az önállóvállalkozóbelföldön és másik államban is vállalkozó, a magyar jog alkalmazásáraakkor kerülhet csak sor, ha: A belföldi tevékenységéhez kapcsolódómunkaidő, vagy díjazás eléri az összes munkaidő, vagy díjazás 25%-át, A vállalkozóbelföldi bevétele eléri az összes vállalkozói bevétel 25%-át, Ha annak a munkáltatónak, akinek munkát végez, az EU területén letelepedett.

32 Kiküldetéssel kapcsolatos jelentési kötelezettség Vhr. 27/A. (5) Ha az alkalmazandójog meghatározásának és az arról szólóigazolás kiadásának alapjául szolgáló körülményekben olyan változás következik be, amely miatt a biztosítási kötelezettség már nem áll fenn, vagy nem a magyar jog alapján áll fenn, vagy pedig érinti az igazolás hatályát, erről a munkáltatóés a munkavállaló, illetve az önállóvállalkozóhaladéktalanultájékoztatja az egészségbiztosítási szakigazgatási szervet, amely az igazolást a változás napjától hatálytalanítja. (6) Ha az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv hivatalból megállapítja, hogy a magyar jog alkalmazásának feltételei az igazolás kiadását követően már nem teljesülnek vagy eleve nem álltak fenn, az igazolást módosítja, vagy visszavonja, és kezdeményezi a másik állambeli biztosítási kötelezettség megállapítását.

33 A tevékenység megadása fontos! Jelentős gazdasági tevékenységhez kapcsolódó adatokat meg kell adni.

34 A1 igazolás

35 Javaslatok: Nyomtatványok pontos kitöltésére ügyelni kell. Munkavállalók esetében a 30 nap megszakításnélküli biztosításról győződjön meg a foglalkoztató. (Tb. Kiskönyv) Jelentős mértékűgazdasági tevékenységismerete fontos. Kezdő egyéni vállalkozó figyelje a 60 napot. Ügyelni az azonos gazdasági ágazatba tartozó tevékenységre. Vállalkozóknál beszerezni és csatolnia tagállamban kiállított vállalkozói engedélyt, illetve külföldi munkaszerződést. Akár több célországotis meg lehet határozni, (pl. fuvarozók: EEC tagállamokon belül változó ) Egy államon belül maximum kétfoglalkoztatóhoz lehet kiküldeni a munkavállalót. EU kártya helyettesítőt igényleje meg a kiküldő fél. Minden változást 8 napon belül jelenteni kell.

36 Munkavállalás külföldön

37 EGT tagállamban munkavállalók száma I-X. időszakban fő hónap Nő(fő) Férfi (fő) Összesen (fő) január február március április május június július augusztus szeptember október

38 EGT tagállamokban munkavállalók nemenkénti megoszlása férfi 53% nő 47%

39 Külföldön munkát vállalók korcsoportos megoszlása év 23% év 41% év 36%

40 Legkedveltebb EGT tagállamok Ausztria 24% Írország 3% többi EGT 9% Németország 29% Hollandia 3% Nagy- Britannia 29% Svájc 3%

41 Köszönöm a megtisztelő figyelmüket! Telefon: 76/

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Igénylőlap kiküldetési igazoláshoz munkavállaló, társas vállalkozó kiküldése ideiglenes munkavégzés céljából egyéni vállalkozó/őstermelő ideiglenes külföldi tevékenysége

Részletesebben

2010. évi LXXV. törvény az egyszerûsített foglalkoztatásról*

2010. évi LXXV. törvény az egyszerûsített foglalkoztatásról* 21910 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 118. szám 2010. évi LXXV. törvény az egyszerûsített foglalkoztatásról* 1. (1) E törvény szabályai szerint, egyszerûsített módon létesíthetõ munkaviszony (a továbbiakban:

Részletesebben

Minden, ami EFO. 89. Az egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló munkaviszony

Minden, ami EFO. 89. Az egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló munkaviszony Minden, ami EFO 1. Kapcsolat az MT és az EFO tv között 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 89. Az egyszerűsített foglalkoztatásra vagy alkalmi munkára irányuló munkaviszony 201. (1) A törvényben

Részletesebben

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai Egyszerűsített foglalkoztatásra a 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo.tv.) szerint létesíthető munkaviszony. Ez a tájékoztató az egyszerűsített módon

Részletesebben

Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása, és járulékkötelezettsége

Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása, és járulékkötelezettsége Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása, és járulékkötelezettsége Az alábbi tájékoztató anyag a magyar illetőségű magánszemélyek külföldről származó jövedelmeinek ide értve a magyar

Részletesebben

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2011. augusztus 1-jétől

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2011. augusztus 1-jétől Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2011. augusztus 1-jétől Egyszerűsített foglalkoztatásra 2011. augusztus 1-jétől a 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo.tv.) módosított rendelkezései szerint

Részletesebben

Az egyszerűsített foglalkoztatás alapvető szabályai

Az egyszerűsített foglalkoztatás alapvető szabályai Az egyszerűsített foglalkoztatás alapvető szabályai Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény 1 2010. április 1-jén lép hatályba, amely felváltja az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatást,

Részletesebben

IX. Fejezet A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL

IX. Fejezet A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL IX. Fejezet A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓRÓL Az adó 453. (1) A szociális hozzájárulási adó (a továbbiakban e fejezet alkalmazásában: az adó) a kifizetőt természetes személlyel fennálló egyes jogviszonyaira,

Részletesebben

MÉLTÁNYOSSÁGI NYUGDÍJEMELÉS

MÉLTÁNYOSSÁGI NYUGDÍJEMELÉS MÉLTÁNYOSSÁGI NYUGDÍJEMELÉS Ki jogosult rá: Akinek nyugellátása és rendszeres pénzellátása együttes havi összege nem haladja meg a 70.000 forintot továbbá: nyugellátásban részesül és az öregségi nyugdíjkorhatárt

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Frissítve: 2011.08.01.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Frissítve: 2011.08.01. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Frissítve: 2011.08.01. 11T1041 Bejelentő és változás-bejelentő lap a munkáltató vagy kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól A magánnyugdíj-pénztári tagság megszűnése

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2012.

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 1 IX. Fejezete alapján a kifizetőt a természetes

Részletesebben

A leggyakoribb munkaügyi szabálytalanságok az építőiparban

A leggyakoribb munkaügyi szabálytalanságok az építőiparban A leggyakoribb munkaügyi szabálytalanságok az építőiparban Előadó: dr. Járai József Krisztián osztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkaügyi Főosztály E-mail cím: jaraij@lab.hu Telefonszám: +36 1 433

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 1 alapján a kifizetőt a természetes személlyel

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2014.

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2015/1. számú TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvényben és a törvény

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek 1 / 175 2013.08.07. 12:28 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 2013.08.05 2013.08.31 108 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és az

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár. Tájékoztató a jogviszony-ellenőrzésről. Budapest 2011.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár. Tájékoztató a jogviszony-ellenőrzésről. Budapest 2011. Országos Egészségbiztosítási Pénztár Tájékoztató a jogviszony-ellenőrzésről Budapest 2011. Mi az a jogviszony-ellenőrzés? Miért van erre szükség? Az egészségbiztosítás rendszere a nemzeti kockázatközösségre

Részletesebben

Egyéni vállalkozói engedély ügyek

Egyéni vállalkozói engedély ügyek Egyéni vállalkozói engedély ügyek Jogosultak köre: magyar állampolgár, az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről (EGT)* szóló megállapodásban részes más államnak az állampolgára,

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. oldal 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók

Részletesebben

eredménytartalék növekedéseként kell kimutatni lekötött tartalékot adott napi utolsó jegyzett árfolyamot fizetős

eredménytartalék növekedéseként kell kimutatni lekötött tartalékot adott napi utolsó jegyzett árfolyamot fizetős Hírlevél 2010. /02. w w w. sinkatax.hu Változik a munkába járással kapcsolatos költségtérítés 2010. május 1-én lép hatályba a 39/2010.(II.26.) Kormányrendelet, amely a munkába járással kapcsolatos utazási

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR IGÉNYLŐLAP BIZTOSÍTÁS IGAZOLÁSHOZ Magyarországon és egy másik államban párhuzamos an folytatott kereső tevékenység esetén A magyarországi kereső tevékenység mellett

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0018 Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai Egyszerűsített foglalkoztatásra a 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo. tv.) szerint létesíthető munkaviszony. Ez a tájékoztató az egyszerűsített módon

Részletesebben

1997. évi LXXX. törvény

1997. évi LXXX. törvény 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm.

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó!

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! 2010/6 Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! Az új parlament a várakozásnak megfelelően intenzív munkába kezdett. Több jelentős törvénymódosítás is elfogadásra került az elmúlt két hónapban. A szolgáltatási

Részletesebben

15T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére

15T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére 15T101E BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozók részére Kinyomtatva két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

Részletesebben

Egyéni vállalkozói igazolványokkal kapcsolatos eljárások

Egyéni vállalkozói igazolványokkal kapcsolatos eljárások Egyéni vállalkozói igazolványokkal kapcsolatos eljárások Egyéni vállalkozás a devizajogszabályok szerint belföldinek minősülő természetes személy vagy törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő külföldinek

Részletesebben