GYERMEKOTTHON CSANÁDPALOTA,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYERMEKOTTHON CSANÁDPALOTA,"

Átírás

1 Csongrád Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthonok Igazgatósága, Szeged I.sz. GYERMEKOTTHON CSANÁDPALOTA, Kossuth u.31.sz. LAKÁSOTTHON SZAKMAI PROGRAMJA Készült a Gyermekotthon előző, a nevelőtestület által elfogadott és a fenntartó által jóváhagyott SZAKMAI PROGRAMJA, valamint a TEGYESZ gyermekotthonok, lakásotthonok általános szakmai programjaihoz készült ajánlása alapján 1

2 1. Az intézményegység jellemzői A lakásotthon Csanádpalota községben, Csongrád megye keleti felén, Makó vonzáskörzetében található. A helyi nevelőotthon megszüntével 1998-ban kezdett el tevékenykedni egy 12 fős fiú lakásotthon a megyei önkormányzat intézményrendszerének részeként. Az épület és a hozzá tartozó telek kedvező környezetben fekszik, a házhoz kis előkert, kert is tartozik. A helyi lakosság régóta befogadója és segítője a gondoskodásra szoruló gyermekeknek. A helyi iskola is sok erőfeszítést tett beillesztésükért, fejlesztésükért. Az induló korösszetétel bár megváltozott, a kamaszodókkal és a felnőttkorba érkezőkkel jelentkező gondokat emberségesen, körültekintően kezelik a helyi dolgozók és a helyi lakosok egyaránt. 2. Jogszabályi háttér A jogszabályi hátteret a többször is módosított Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. Törvény, a többször is módosított évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról szóló törvény, és az azokhoz kapcsolódó, többségükben ugyancsak többször módosított rendeletek adják, így főleg a: 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendeleten ( A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról) a 15/1998. (IV. 30.) NM rendeleten (A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről) a 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendeleten (A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről) a 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendeleten (A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról) a 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendeleten (A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról) A Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. Törvényből: 57. (1) A gyermekotthon a) otthont nyújtó ellátást biztosít az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermek számára, b) utógondozói ellátást biztosít a fiatal felnőtt számára, c) szükség esetén külső férőhelyeket működtet. (2) A gyermekotthon befogadja a) az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt gyermekét, b) a 46. szerint ellátást igénylő gyermeket legfeljebb három napra, és a gyermek helyzetének rendezése érdekében kezdeményezi a szükséges intézkedéseket, c) a tartós betegsége, illetve fogyatékossága miatt ellátást igénylő, első életévét be nem töltött gyermeket, 2

3 d) az otthont nyújtó ellátás keretében - ideiglenes jelleggel - azon átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket, aki gondozási helyéről önkényesen eltávozott és kezdeményezi a szükséges intézkedéseket. (3) A gyermekotthon az (1) és (2) bekezdésben foglaltak érdekében a) gondoskodik az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermek felvételéről, és erről tájékoztatja a gyámhivatalt, a gyermekjóléti szolgálatot és a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot, b) gondoskodik az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt, valamint az átmeneti gondozásban részesülő gyermekének felvételéről, és erről értesíti a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot, c) biztosítja az otthont nyújtó ellátást, a gyámhivatal által jóváhagyott egyéni elhelyezési terv, valamint az általa elkészített egyéni gondozási-nevelési terv szerint, d) biztosítja továbbá a gyámhivatal határozata alapján a gyámi feladatok ellátását és az otthont nyújtó ellátás rendszeres felülvizsgálatának előkészítését, és ennek megfelelően da) elősegíti a gyermek és családja kapcsolattartását, a gyermek családjába történő visszatérését, ennek érdekében együttműködik a családdal, a gyermekjóléti szolgálattal, a területi gyermekvédelmi szakszolgálattal, valamint a gyámhivatallal, db) rendszeresen tájékoztatja a gyámhivatalt a gyermek és a szülő kapcsolattartásáról a gyermek örökbefogadhatónak nyilvánítása érdekében, dc) elősegíti a gyermek vallási vagy lelkiismereti meggyőződésének szabad megválasztását, kinyilvánítását, gyakorlását, hit- és vallásoktatásban való részvételét, dd) felkészíti a gyermeket a családi életre és az önálló életvezetésre, de) elősegíti, hogy a gyermek iskolai tanulmányai sikeres befejezésével, szakképzettség megszerzésével, illetve előtakarékossággal készüljön az önálló életre, df) utógondozást biztosít a volt átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermekeknek, illetve az utógondozói ellátásban részesült fiatal felnőttnek. (4) A gyermekotthon nevelőszülői hálózatot működtethet. Nevelőszülői hálózat működtetése esetén ellátja az 55. (5) bekezdésében meghatározott feladatokat. A gyermekotthon által foglalkoztatott nevelőszülők a gyermekotthoni férőhelyszámnak megfelelő létszámú gyermek teljes körű ellátását, illetve fiatal felnőtt utógondozói ellátását biztosíthatják. (5) A gyermekotthon a területi szükségletekhez, valamint a külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályokhoz igazodóan alakítja ki szervezetét, nevelési-gondozási rendszerét, a nevelés célját, alapelveit és módszereit tartalmazó szakmai programját. 58. (1) A speciális gyermekotthon vagy a gyermekotthon speciális csoportja az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett súlyos pszichés vagy disszociális tüneteket mutató, illetve pszichoaktív szerekkel küzdő gyermekeknek nyújt gondoskodást, szocializációt és reszocializációt, valamint habilitációt és rehabilitációt. (2) A speciális gyermekotthonban vagy a gyermekotthon speciális csoportjában a gyermek teljes körű ellátásának időtartama csak kivételesen indokolt esetben haladhatja meg a két évet. (3) A speciális gyermekotthon a szükséges személyi és tárgyi feltételek megléte esetén bentlakásos ellátás keretében végezheti a megyei, fővárosi gyermekvédelmi szakértői bizottság felkérésére a gyermek személyiségvizsgálatát. 59. (1) A gyermekotthon legalább 12, de legfeljebb 40 - önálló lakóegységben elhelyezett - gyermek otthont nyújtó ellátását biztosítja. (2) A lakásotthon olyan gyermekotthon, amely legfeljebb 12 gyermek otthont nyújtó ellátását biztosítja önálló lakásban vagy családi házban, családias körülmények között. (3) A tartósan beteg, illetőleg fogyatékos, valamint kora miatt különleges ellátást igénylő gyermek, illetve a súlyos pszichés vagy disszociális tüneteket mutató, illetve pszichoaktív szerekkel küzdő gyermek speciális ellátását, gondozását, habilitációját és rehabilitációját biztosító gyermekotthonok eltérő csoportlétszámát külön jogszabály határozza meg. (4) Ha a gyermekotthon kizárólag a fiatal felnőttek teljes körű utógondozói ellátását biztosítja, a gyermekotthon utógondozó otthonként működik. (5) Ha a speciális gyermekotthon kizárólag speciális szükségletű gyermek vizsgálatát végzi bentlakásos ellátás formájában, a gyermekotthon vizsgálóotthonként is működhet (1) A gyermekek védelmét biztosító feladat- és hatáskört gyakorló állami és nem állami szerv (a továbbiakban: adatkezelő szerv) az e törvényben szabályozott feladatai ellátásához a ban felsorolt adatkörben személyes adatokat kezelhet. Az adatkezelő gondoskodik a személyes adatok védelmének biztosítása érdekében a Gyvt előírásainak betartásáról. 3

4 Előírások a 15/1998.(IV.30.) NM.r. alapján 2. (1) A személyes gondoskodás során a gyermeki és szülői jogok tiszteletben tartásával, azok érvényesülését biztosítva kell eljárni. (2) A gyermeki jogok minél szélesebb körű érvényesülése érdekében a gyermekjóléti, illetve gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők (a továbbiakban: szolgáltatók) gondoskodnak arról, hogy a gyermekek számára megismerhető legyen a gyermekjogi képviselő neve, telefonszáma, valamint fogadóóráinak helye és időpontja. 2/A.. (2) A gyermekvédelmi nyilvántartás célja, hogy biztosítsa a különböző gyermekvédelmi szolgáltatások, intézmények, valamint a hatóságok között a Gyvt. adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével a kölcsönös tájékoztatást és az együttműködést, továbbá megjelölje az elvégzendő gondozási-nevelési feladatokat, illetőleg lehetővé tegye a gyermek sorsának alakításában részt vevő intézmények és hatóságok tevékenységének ellenőrzését. 75. (1) Az otthont nyújtó ellátásban részesülő gondozott gyermek számára a) teljes körű ellátást [Gyvt. 45. (1) bekezdés], b) családgondozást vagy ha ez nem lehetséges, az örökbefogadásának elősegítését [Gyvt. 53. (1) bekezdés b) pont], illetve c) utógondozást [Gyvt. 53. (1) bekezdés c) pont] kell biztosítani. (2) A teljes körű ellátás keretében a gondozott gyermek számára a) lakhatási lehetőséget, valamint legalább a okban meghatározott ellátást, továbbá b) testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődését elősegítő, életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő - a okban meghatározott - nevelést, gondozást kell nyújtani. 76. (1) A gondozott gyermek számára naponta, az életkornak megfelelő, legalább ötszöri, legalább egy alkalommal meleg, az egészséges táplálkozás követelményének megfelelő étkezést kell biztosítani, a külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően. (2) Ha a gondozott gyermek egészségi állapota indokolja, részére az orvos előírásainak megfelelő étkezést kell biztosítani. 77. (1) A teljes körű ellátás részeként nyújtott ruházat gyermekenként legalább 6 váltás fehérneműt, valamint 3 váltás hálóruhát, továbbá az évszaknak megfelelő legalább 2 váltás hétköznapi (otthoni és utcai) felsőruhát és cipőt, valamint alkalmi és sportruházatot tartalmaz. (2) A ruházat tisztításáról, javításáról az ellátást nyújtó gondoskodik, amelybe olyan mértékben vonja be a gondozott gyermeket, amely életkorának megfelelően tőle elvárható. (3) Az ellátást nyújtó a gondozott gyermek szükségletei, valamint a ruházat elhasználódása szerint gondoskodik a ruházat beszerzéséről, illetve cseréjéről. 78. A személyi higiéné biztosítása, valamint a textíliával való ellátás keretében gyermekenként biztosítani kell legalább a) a mindennapos tisztálkodáshoz, testápoláshoz szükséges feltételeket, tisztálkodási és testápolási szereket, valamint textíliákat, b) a csecsemők és kisgyermekek ellátásához szükséges anyagokat, eszközöket, c) 3 váltás ágyneműt. 79. (1) Az iskolai oktatásban, szakképzésben részt vevő, felsőfokú tanulmányokat folytató gondozott gyermek számára biztosítani kell az első szakképzettség megszerzéséhez szükséges tandíjat, a tankönyveket, tanszereket és egyéb iskolai felszereléseket, valamint utazó- és kézitáskát, továbbá az iskolába járással kapcsolatban felmerülő költségeket. (2) A gondozott gyermek számára biztosítani kell a felzárkóztatás, illetve a tehetségfejlesztés költségeit. (3) A gondozott gyermek részére biztosítani kell olyan eszközöket - különösen jegyet, bérletet az utazáshoz, postai költségeket a levelezéshez és a telefonáláshoz -, amelyek segítségével hozzátartozóival, illetve a gyámságát ellátó személlyel kapcsolatot tarthat. 80. (1) A gondozott gyermek szabadidejének hasznos eltöltése érdekében az ellátást nyújtó gondoskodik a kulturálódáshoz, játékhoz, sporthoz szükséges eszközökről. (2) Az ellátást nyújtó gondoskodik a szabadidős tevékenységekhez szükséges és indokolt költségekről. 81. A különleges vagy speciális ellátásra szoruló gondozott gyermek számára a fejlődéséhez, illetve fejlesztéséhez, a gyógyulásához, rehabilitációjához, terápiájához szükséges és indokolt eszközök beszerzéséről a fenntartó gondoskodik. 82. (1) A 3 éven felüli gondozott gyermeket személyes szükségleteinek kielégítésére - a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - havonta zsebpénzzel kell ellátni. A zsebpénz havi összege nem lehet kevesebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a) 5%-ánál a 3-10 éves, 4

5 b) 13%-ánál a éves, c) 18%-ánál a 14 év feletti gyermek esetében. (2) A zsebpénznek az (1) bekezdésben meghatározott mértéken felüli összegét a gondozott gyermek szorgalma, magatartása figyelembevételével a) gyermekotthonban elhelyezetteknél a nevelő javaslatára az intézmény vezetője, b) nevelőszülőnél elhelyezettek esetében a nevelőszülő, havonta állapítja meg, és folyósítja. (3) A gondozási helyéről önkényesen eltávozott (szökött) gondozott gyermeket a szökés időtartama alatt zsebpénz nem illeti meg. (4) A gondozott gyermek zsebpénzéről nevelője, nevelőszülője a 3. számú mellékletben foglalt zsebpénznyilvántartást vezeti. (5) A gondozott gyermek a zsebpénze felhasználásáról maga dönt. (6) A fejlesztő felkészítésben való részvételre kötelezett, valamint a 3-6 éves korú gondozott gyermek részére a zsebpénz nem kerül kifizetésre, de biztosítani kell a személyre szóló felhasználását. 83. (1) A gondozás, nevelés célja, hogy a gondozott gyermek testileg, értelmileg, érzelmileg, erkölcsileg korának és képességeinek megfelelően fejlődjék, személyisége a lehető legteljesebb módon kibontakozzék, és képessé váljon a vérszerinti családjába való visszailleszkedésre, vagy nevelőszülői, illetve örökbefogadó családba történő beilleszkedésre, vagy az önálló életvitelre. E cél érdekében a gondozását, nevelését, ellátását végző személyek kötelesek együttműködni egymással, valamint mindazon intézményekkel, amelyek a gondozott gyermekkel foglalkoznak, továbbá kötelesek betartani a 15/1998.NM.r. gondozással, neveléssel kapcsolatos ainak előírásait (1) A gyermekotthon megszakítás nélküli munkarend szerint működő, bentlakásos gyermekintézmény, amely a) a gondozott gyermek számára alaptevékenységként biztosítja az otthont nyújtó ellátást a gyámhivatal által jóváhagyott egyéni elhelyezési terv és az általa készített egyéni gondozási-nevelési terv szerint, b) a fiatal felnőtt számára utógondozói ellátást biztosít, szükség esetén külső férőhelyeket működtet A gyermekotthon nevelési alapdokumentuma a pedagógus munkakörben foglalkoztatott, továbbá a nevelő-gondozó munkát közvetlenül segítő felsőfokú végzettségű munkatársak (a továbbiakban együtt: nevelőtestület) által elfogadott, az intézményben folyó nevelés célját, alapelveit, módszereit tartalmazó szakmai program (1) A gyermekotthon belső életének rendjét, a gyermek, fiatal felnőtt jogai gyakorlásának és kötelességei teljesítésének szabályait a házirend tartalmazza. A megyei Érdekképviseleti Fórum és az igazgató által jóváhagyott HÁZIREND-et ezen SZAKMAI PROGRAM mellékletéül kell csatolni (1) A gyermekotthon befogadja a) a szakszolgálat kijelölése alapján a Gyvt. 72. (1) bekezdésében megjelölt beutaló szerv által ideiglenes hatállyal elhelyezett, b) a gyámhivatal által nevelésbe vett gyermeket, ha a határozatban a gyermek gondozási helyeként a gyermekotthont jelölték meg. (2) Az (1) bekezdés a) pontja szerint kijelölt intézmény befogadó gyermekotthonként is működik. (3) A befogadásról a gyermekotthon haladéktalanul értesíti a) a beutaló szervet, illetve a gyámhivatalt, b) a szakszolgálatot a 4. számú melléklet szerinti adatlapon, c) a gondozott gyermek törvényes képviselőjét, d) az átmeneti nevelt és ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek vérszerinti szülőjét, e) a szülő lakóhelye szerinti gyermekjóléti szolgálatot, f) a pártfogó felügyelet alatt álló gondozott gyermek pártfogó felügyelőjét. (4) A gyermekotthon haladéktalanul értesíti a nevelésbe vételt elrendelő gyámhivatalt, ha a gondozott gyermek a határozatban megjelölt időpontig nem érkezett meg a gyermekotthonba A gyermekotthon a gondozott gyermek kérelmére befogadhatja annak saját gyermekét. A saját gyermekre vonatkozóan egyebekben a 102. rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell. 5

6 A gyermekotthoni-lakásotthoni nevelés fő célkitűzései: A simogatás minden élőlényen segít.. 1. A gondozott gyermek testileg, értelmileg, érzelmileg, erkölcsileg korának és képességeinek megfelelően fejlődjék, személyisége a lehető legteljesebb módon kibontakozzék, és képessé váljon a vérszerinti családjába való visszailleszkedésre, örökbefogadó családba történő beilleszkedésre, vagy az önálló életvitelre. 2. Ennek érdekében olyan individuális fejlődést elősegítő és közösségi kötődéseket teremtő környezetet és foglalkozásokat biztosítani, amelyek segítik az otthon-lét elfogadását és vállalását, ugyanakkor segítik az integrációt a társakhoz, a családhoz, a társadalmi és a természeti környezethez egyaránt Nevelési alapelvek: 1) A legfontosabb szakmai, egyben emberi feladat a gyermeki jogok minél teljesebb érvényre juttatása, gyermekérdekek mindenek feletti érvényesítése. A gyermekek számára biztosított jogok az emberi jogok különleges részterületét képezik. Minden gyermeknek joga van az élethez, szociális biztonsághoz, oktatáshoz, ahhoz, hogy szabad véleménynyilvánításhoz való jogát ne korlátozzák, és véleményét korára, egészségi állapotára és fejlettségi szintjére tekintettel figyelembe is vegyék. A gyermeket megilleti a pihenéshez és a szabadidő eltöltéséhez, a korának megfelelő játékhoz és szórakoztató tevékenységekhez való jog. 2) Kulcsfontosságú, hogy milyen közeget talál a beérkező fiatal maga körül, és milyenek az őt érő első hatások. A beérkező gyermeket vagy fiatalt azonnal a gyám, a nevelő, távollétükben egy kellő tapasztalattal rendelkező gyermekfelügyelő fogadja. Meg kell nyugtatni az érkezőt, hogy itt minden és mindenki az ő érdekét köteles képviselni. Nem bántjuk, sőt minden erőnkkel védelmezzük, ha valaki bántani akarja. Tarthatja a kapcsolatot a hozzátartozóival és barátaival, feltéve, ha ezt hatóság másképp nem szabályozza. Óvjuk alkotmányos és személyiségi jogait. 3) Elvárjuk azonban, hogy a szabályainkat tisztelje. Rajta is múlik, mikor kerülhet vissza a családjához. Minél együttműködőbb, annál könnyebben tud beilleszkedni az új közösségbe. 6

7 4) A fenti folyamat közben a beérkező fiatalt a lehető leghamarabb személyes felelősségével veszi gondjaiba egy dolgozó. Ő lesz a mentor, aki gondoskodásával tünteti ki, akinek panaszait elmondhatja, aki rendszeresen beszámoltatja, bizalmasa lehet, és büszkeség tölti el, ha tevékenysége eredményes, és a beilleszkedés zökkenőmentessé válik. Ha a fiatal a mentor közeledését bizalmatlanul fogadja, más veszi át a lehető leghamarabb a mentori feladatokat. A beérkező fiatalnak éreznie kell, hogy beutalása okaitól függetlenül itt befogadják és elfogadják. 5) Fő eszközeink a türelem, a megértés, az elfogadás, és az indirekt módszerekkel operáló segíteni akarás. Nem szabad elfogadni az én folyamatosan szabályt szegek, te meg egyre inkább büntetsz típusú öngerjesztő folyamatokat. Tudni kell alkalmas időben engedni, együttműködésre alkalmas helyzeteket kialakítani. A gőgös és csakazértis alapú szembehelyezkedés nem elfogadható az otthon dolgozóitól. Áttekintettük azokat a pedagógiai- pszichopedagógiai eszközöket is, amelyeknek a fokozatos alkalmazása segít a konfliktusok megelőzésében, a türelem és a humor jelenléte pedig azok feldolgozásában és megoldásában. 6) A gyermekvédelmi intézményi keretekben ránk bízott gyermekek és fiatalok megítélése mindig előítéletektől mentes legyen, és a velük és értük alkalmazott bánásmód mindig a helyzetük megértésén, a javítás szándékán, az együttműködés felkínálásán és elvárásán alapuljon. A gyerek stigmatizálása, nevetségessé tétele, kigúnyolása nagyon ártalmas A megsértett gyerek a későbbiekben többé-kevésbé reálisan lázad és lázít (Dr Buda Béla)Az intézményeinkben dolgozók mindegyike képes felkészültsége, tapasztalatai, élményei, empátiája, és más értékei alapján- arra, hogy egy-egy gyermek vagy fiatal érdeklődését felkeltse, bizalmát kiérdemelje. 7) Az ilyen kapcsolatok kialakulása összhangban áll a gyermek érdekével, és az intézményi célokkal egyaránt. E kapcsolatoknak csak ezekkel összhangban szabad és kell működniük. Ennek megfelelően minden munkatársunk részese bizonyos fokig a gyermekek formálásának, nevelésének. Ez akkor is igaz, ha csak mindennapi cselekedeteinek példájával motivál, ezért valamennyiünk felelőssége rendkívüli a munkahelyi jelenlétünk, viselkedésünk, megnyilvánulásaink és munkavégzésünk során. 7

8 8) Azok a munkatársak, akiknek elsődleges feladata a gyermekek nevelése, személyiségformálása, gondozása, különös felelősséggel tartoznak azért, hogy munkaidejük a gyermekek között, a velük való foglalkozással teljen el. Felelősek a szakmailag megalapozott csoportos (ezen belül a tudatosan átgondolt, de ad-hoc jelleggel is érvényesíthető egyéni) foglalkozások tervezéséért, kivitelezéséért. 9) Az egyes gyermekcsoportok körében végzett szakmai munkát azonos emberi-nevelési értékrend, közösen kialakított eljárási alapelvek, egységes elvárások és eszközrendszerek kell, hogy jellemezzék. (Nem szólistákra, hanem zenekarra írt művet kell együttesen összhangzóvá teremtenünk.) 10) Tervszerű és szakszerű munka, közös összehangolt tevékenység csak ott várható el, ahol közösen alkotott és elfogadott szabályok, a többség által elfogadott és érvényesített előírások adnak a működéshez keretet, biztosítanak kapaszkodót. Ez érvényes a munkatársak egymás közötti munkakapcsolataira éppúgy, mint a felnőtt-gyermek, nevelőnevelt relációkra is. 11) A nevelési lehetőségeinket nem behatárolja, hanem kiteljesíti, hogy a Gyermekotthonban érvényes HÁZIREND pl. nem csak az általános jogokat és kötelezettségeket tartalmazza, hanem az együttműködés alapelveit, a jutalmazások és büntetések formális felsorolásain túl a jutalmazási lehetőségek elsődlegességét és elérhetőségét (pozitív diszkrimináció!) is hangsúlyozza és meghatározza. A gyermek számára érthetően megfogalmazott, közösen kialakított szabályrendszer. Nem lehetőségek és tilalmak kusza, sokszor érthetetlen szabályhalmaza, hanem elfogadható, betartható, gyermekcentrikus dokumentum. Minden lakásotthonban kifüggesztett, aktualizálása folyamatos. 12) A gyermekvédelmi szolgáltatások során várhatók, kalkulálhatók is bizonyos konfliktusok, amelyek kezelésére tudatosan kell a szakembereknek felkészülniük. Egyedi esetekben pedig tudniuk kell, melyek azok az alapszabályok, amelyek alkalmazása a számukra kötelező. Ezek legfontosabbjai: Sohasem szabad a gyerekekkel harcolni, abból az egyszerű okból, mert ők az erősebbek. (A.Adler) 8

9 Minden reakció előtt tartsunk gondolkodási szünetet A cselekvésre késztető impulzusok ellenére is meg kell kérdeznünk magunkat (és lehetőleg a gyerekeket is), mi az, amit evvel a problémával kapcsolatban semmi esetre sem szabad megtennünk (negatív választás). Csak ezután ajánlható a pedagógiai módszerek katalógusának áttekintése abból a célból, hogy a helyzethez legmegfelelőbb módszert kiválasszuk (pozitív választás). (A megfelelő módszer választásának döntő kérdése:) ha én lennék a zavart okozó diák helyében, milyen motivációk, késztetések és igények vezethettek, milyen segítségre lenne szükségem, és melyik módszer rontaná még tovább a viselkedésemet? Ha semmi értelmes megoldás nem jut eszembe, még mindig van egy lehetőségem, amely sohasem káros: humorral reagálni! Makacs zavaroknál, súlyos neurotikus elváltozásoknál stb. a pedagógiai módszerek nem elegendőek. Össze kell ezeket kapcsolni a pszichoanalitikus, csoport- és viselkedésterápiás eljárásokkal, valamint gyógyszeres kezeléssel (Rainer Winkel: Pedagógiai pszichiátria, Tk.kiadó, Bp., 1981, o.) Ajánlások a fontosabb pedagógiai módszerek közül (az előbb idézett mű alapján): Tudatos problémakerülés: feltételezzük, hogy a zavar annál gyorsabban oldódik meg, ha nem foglalkozunk vele. (Ez természetesen nem azt jelenti, hogy nem teszünk semmit) Jelzés adása: pl. a száj elé helyezett ujj a csendesebb megnyilvánulás érdekében Fizikai távolság és kontaktus megváltoztatása: pl. közelebb lépni, fél karral átölelni. Feltűnésmentes érzelmi odafordulás: pl. megértő pillantás Humor: feloldás váratlan, meglepő, viccessé formált szituációval, sértés nélkül 9

10 Átsegítés az adott akadályon: bátorítás, kéznyújtás, segítő vagy hárító közbelépés Emocionális feszültségek okainak tudatosítása, megszüntetése Intellektuális ellenbizonyítékok, beszélgetés, érvelés Az egyén és a csoport értéknormáinak összevetése A pillanatnyi cselekvési tér szűkítése vagy tágítása: pl. külső ingerek kizárása vagy feloldódása céljából Ígéretek, kedvezmények, jutalmazás Fenyegetések, tilalmak, büntetések mind közül a legproblematikusabbak! Az I. sz. gyermekotthon szakmai programja Az I. sz. Gyermekotthon 4 szakmai egységben, Lakásotthonban működik: I. Lakásotthon, Csanádpalota, Kossuth u. 16. II. Lakásotthon, Csanádpalota, Kossuth u. 31. III. Lakásotthon, Hódmezővásárhely, Szabadság tér 3 IV. Lakásotthon, Szegvár, Kórógy u. 81. A lakásotthonok működésének kezdete: szeptember 01. A gyermekotthon címe: 6913 Csanádpalota, Kossuth u. 31. Fenntartója: Csongrád Megyei Önkormányzat. Tárgyi feltételek: A családi házakat 1998-ban vásárolta a Csongrád Megyei Önkormányzat. Az építkezés befejezése után Lakásotthononként 12 gyermek elhelyezése lehetséges. A szegvári lakásotthonban lehetőség van 4 fő utógondozott befogadására, külső 10

11 férőhelyen. A korszerű, emeletes lakásokban 4x3 férőhelyes szoba, 2 fürdőszoba, nevelői szoba, társalgó és egy konyha- ebédlő funkciójú helység, valamint mosóhelység áll a gyermekek rendelkezésére. Az épületekhez későbbiek során raktárhelységek és gazdasági melléképületek lettek építve. A kert nagysága - a vásárhelyi lakásotton kivételével - lehetővé teszi, hogy konyhakertet is ki tudjunk alakítani. Dolgozói létszám: Minden lakásotthonokban a dolgozók létszáma 5 fő. Ebből 1 fő lakásotthoni nevelő, 1 fő gyermekvédelmi-asszisztens és 3 gyermekfelügyelő. Valamint gyermekvédelmi ügyintéző, részmunkaidős fejlesztő pedagógus lakásotthononként, pszichológus és utógondozó-családgondozó segíti a gyermekekkel való nevelőmunkát. Létszámunk a törvényben előírtaknak megfelel. A lakásotthon nevelési célja: Az eddig nevelőotthonban élő gyermekek, valamint az új gondozottak, családból bekerülők személyiségének formálása olyan körülmények között, amelyek megközelítik a valódi család modelljét. A gyermekek testi, lelki fejlődésének kibontakoztatása, a művelődési hátrányok felszámolása, a társadalomba való be- illetve visszailleszkedés elősegítése. Olyan fiatal felnőttek nevelése, akik kikerülve a lakásotthonból képesek lesznek az önálló életre, képesek eligazodni a mindennapi életben. A beutalt növendékeink nagyon eltérő környezetből, a felnőttek iránt érzett különböző előítéletekkel, ambivalens érzésekkel kerülnek be legtöbbször. Általában szociálisan ínadaptáltak, lelki vagy fizikai fejlődésükben gátoltak, érzelmeikben sérültek, erkölcsi felfogásukban fejletlenek vagy torzult elképzeléseik vannak. Szerencsés esetben e zavarokból csak egy-kettő van jelen a gyermek személyiségében, de nem egy esetben ezek a zavarok halmozottan jelentkeznek. A felnőttek iránti bizalom helyreállítása a gyermekekkel dolgozók iránti bizalom helyreállításával kell hogy kezdődjön és ezen keresztül vezet. Ez akkor valósulhat meg, ha a gyermek környezetében lévők meg tudják szerettetni önmagukat. Tehát olyan érzelmi kapcsolatok kialakítására kell törekednünk, amelyben növendékeink kell, hogy érezzék saját személyünk fontosságát. Mentori rendszer! Türelemmel, előlegezett bizalommal szabad csak növendékeink felé fordulni. Olyan meghitt légkör kialakítására kell törekednünk, hogy a gyermekek testileg lelkileg jól érezzék magukat abban az időszakban, amikor gyermekotthonunkban laknak. Feladat: biztosítani a gyermek teljes körű ellátását, ezen belül: 11

12 Az alkotmányban és a törvényekben előírt gyermeki jogok és kötelességek teljesítésének biztosítása. A gyermek nevelését, felügyeletét úgy, hogy a testi, lelki, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődése megfelelő legyen. Oktatásban való részvétel, segíteni felzárkózását, képességeinek kibontakozását. Ennek érdekében kapcsolattartás az iskolákkal. A gyermek korának megfelelően segíteni az önállósulást, személyes ügyeinek intézését, pályaválasztását, az önálló életkezdését. Biztosítani a gyermek számára a nyugodt, családias légkört, mely alkalmas az eredményes nevelés megteremtéséhez. Újonnan érkező gyermekek beilleszkedésének segítése, mentori rendszer kiépítése és működtetése. Belső kötődés megteremtése kapcsolat és együttműködés a vérszerinti családdal, ahol erre lehetőség van. Kapcsolattartás biztosítása a gyermek és a szülő részére is. Segíteni a gyermek visszakerülését a vérszerinti családjába, vagy ennek hiányában az önálló életkezdését. Utógondozói ellátás keretén belül a gyermekotthonban nagykorúvá vált gyermekek életének után követése, segítése. Fokozatos talpra állítás, tanulmányok segítése, munkahelykeresés és az oda való beilleszkedés segítése. Családi életre felkészítés és a gyermeknevelésbe a megfelelő szintű bevonás, felelősségvállalás tudatosítása, fejlesztése. A nevelési célból fakadó feladatok: A tanulmányi munka terén a következő fontos feladatokat kell elvégezni: Az óvodás korú gyermekek felkészítése az általános iskolai feladatok elsajátítására, szorosan együttműködve az óvodával. Az iskolába járó gyermekek tanulmányi munkájának folyamatos figyelemmel kísérése, a nehezen tanuló gyermekek egyéni tanulással történő felkészítése, gyakori ellenőrzés mellett. Az iskolákkal szoros együttműködést kell kialakítani. 12

13 Az iskolai oktatásban résztvevő gyermekek számára a Gyermekvédelmi Törvény alapján biztosítani kell az oktatáshoz szükséges anyagi és tárgyi eszközöket. El kell érni, hogy a tehetséges gyermekek minél magasabb szintű oktatásban vegyenek részt. Meg kell oldani a lemaradottak fokozatos felzárkóztatását. A gyermek életének alakítása terén legfontosabb feladat: az iskolai oktató- nevelőmunka és az itthoni tevékenységek összehangolása: egészséges életre nevelés tanulmányi munka szabadidő hasznos eltöltése munkára nevelés a lakásotthon életét segítő kapcsolatok szervezése, Egészséges életre nevelés: ápolása. Rendszeres orvosi és fogorvosi vizsgálat. Szemüveget viselő gyermeket folyamatosan ellenőriztetni, törés esetén másikat kell csináltatni. Betegség estén sürgős intézkedés orvosi ellátásban részesítés, ha szükséges délelőtti ügyelet beindítása. Érzelmi sérülések korrekciója, nyugodt légkör az érzelmi problémák folyamatos kezelésére. Szakember bevonása: pszichológus, ideggyógyász. Megfelelő táplálkozás biztosítása. Rendszeres testmozgás, szabad levegőn való tartózkodás. Azok a gyermekek is sportoljanak, akiknek ilyen képességeik nem annyira fejlettek. Stressz csökkentésének elősegítése. Alkohol fogyasztás kerülése, gyógyszerfogyasztás veszélye. 13

14 Narkotikumoktól és drogoktól való tartózkodás. Dohányzás visszaszorítása. Környezeti és személyes higiénia következetes ellenőrzése. Igényesség formálása önmagukkal szemben. ( fogmosás, alapos tisztálkodás, körömápolás, tiszta ruha, környezet rendje, tisztaság) Családi életre nevelés, az életkori sajátosságoknak megfelelő szexuális felvilágosítás, higiéniai igényességre nevelés. Nem megfelelő környezetből jött gyermekek reszocializációja, a káros minták gátolása, a helyes minták erősítése. Részt venni a különböző, szervezetten folyó bűnmegelőzési programokban. Célkitűzés: A tisztaságra törekvés alapvető igénye legyen az egész lakásotthoni kollektívának és tudatos tevékenység útján beépüljön gyermekeink szokásrendszerébe. Szabadidős tevékenységek: A lakásotthoni ellátási forma keretén belül biztosítani kell, és a lehetőséghez mérten a legnagyobb mértékben biztosítjuk is a gyermekek számára mindazokat az eszközöket, amelyek a szabadidő hasznos eltöltéséhez szükségesek. A nevelő tanítsa meg játszani a gyerekeket, adjon ötletet, sugalmazzon, de mindezt tapintatosan, hogy a gyermek ne parancsot, utasítást érezzen. Az otthon építsen ki megfelelő kapcsolatokat a helyi kulturális intézményekkel. A gyermekek vegyenek részt minél több szakkör, sportkör, klub munkájában. Lehetővé kell tenni a hitélet gyakorlását. Biztosítani kell a kisebbségeket megillető kulturális jogokat. A lakásotthonok vegyenek részt pályázatokon, amelyek lehetővé teszik a kirándulások, táborozások lebonyolítását. A nevelők találjanak alkalmat arra, hogy a csoporttal közösen csoportterápiás foglalkozás keretében szerepjátékokat, szituációs gyakorlatokat oldjanak meg, konfliktushelyzeteket tárjanak fel és keressenek megoldásokat. Szabadidő szervezésénél figyelembe kell venni az életkori sajátosságokat. Életkoruknál fogva a gyermekeknek szükségük van a többiektől való elkülönülésre, meditációra, egyéni problémák önálló végiggondolására. Lehetőséget kell biztosítunk számukra az egyéni kedvtelések ( hobbi, sport, stb.) kibontakoztatására. Általános iskolások szakkörre, sportkörre járhatnak. Lehetőségeink és anyagi helyzetünk függvényében kirándulásokat szervezünk a szűkebb és tágabb környezetünk megismerése érdekében. Rendszeresen látogatja néhány tanuló a könyvtárat, diszkót, zenés rendezvényeket, napilap rendelkezésre áll. 14

15 Kedvelt tevékenység a számítógépek játékprogramjait használni. (Szórakoztató jellegén túl kell lépni szoftverek vásárlása: -oktató jellegű humán, reál tárgyak korcsoportonkénti bontásban). Szabálytudat kialakítása. Etikai beszélgetések. Helyes viselkedés, cselekvés megismertetése különböző helyzetekben. Ismeret anyag bővítése. Ünnepek, ünnepélyek megünneplése. Az együvé tartozás közösségformáló erejét fejleszti a családi ünnepek, születés és névnapok közös megrendezése. Munkára nevelés: A személyiség fejlesztés egyik legfontosabb feltétele a munka. Gyermekkorban a játék tanulás és a tanulás is játék. Tilos a gyermeket dolgoztatni! Ez a jog korántsem azt jelenti, hogy a gyermeknek nem kell részt vennie a családi munkamegosztásban. Jelenti viszont azt, hogy kiskorú gyermek nem folytathat kereső tevékenységet. A különböző tevékenységek során sajátítják el az alapvető munkafogásokat. Tanulják meg saját és mások munkájának helyes értékelését. Ismerjék meg a munka szükségességét. Tudjon örülni munkája eredményének, legyen sikerélménye. 1. Önkiszolgáló munka 2. Mindennapi élettel kapcsolatos munkák: Vásárlás ételkészítéssel összefüggő munkák: előkészítés, elkészítés, mosogatás segítése. kisebbek segítése. mosás, vasalás, ruhák egyszerű javítása. környezet rendbetétele, lakószobák takarítása. veteményeskert gondozása. udvar, valamint az otthon környezetének rendben tartása. Feladataink ellátása során törekedni kell arra, hogy a gyermekek testileg, érzelmileg, értelmileg koruknak és képességeiknek megfelelően fejlődjenek. Kapcsolatok: Kapcsolataink alakításában, ápolásában a gyermekek érdekeit tartjuk szem előtt: iskolákkal, gyámhivatalokkal, helyi művelődési intézményekkel, sportkörökkel, vállalkozókkal, szponzorokkal, karitatív szervezetekkel, civil szervezetekkel, történelmi egyházakkal, szomszédokkal valamint az otthon környezetében élő lakossággal. 15

16 A lakásotthoni dolgozók építsenek ki jó kapcsolatot az otthonok közvetlen környezetében lévő házakban élőkkel. Ezzel segítsék a gyermekek beilleszkedését az utca és a település életébe. Minden dolgozó törekedjen az óvodával, iskolákkal, közművelődési intézményekkel a korrekt, jó viszony kiépítésére. A lakásotthonok szervezzenek közös programok a fenti intézményekkel. Ezek a programok elősegítik a gyermekeink iránt érzett előítéletek feloldását. Gondozottaink lelki életére igen nagy hatással lehet az egyházakkal való együttműködés. Be kell vonni a civil karitatív szervezeteket a gyermekotthon életébe. A jótékonysági szervezetek esetenkénti segítségnyújtása jelentős mértékben könnyíti az otthonok gazdálkodását. A lakásotthon egyik leglényegesebb feladata a vérszerinti családdal történő kapcsolattartás. Ennek érdekében biztosítani kell a határozatban foglaltak szerinti kapcsolattartást a szülőkkel, rokonsággal. A családgondozó és a gyám alkalmanként meglátogatja a családot (ha van) és segítséget nyújt annak érdekében, hogy a gyermek mielőbb, a lehető legkevesebb trauma megélésével visszagondozható legyen az eredeti miliőbe, azon szocializációs környezetbe ahonnan ki lett szakítva. Szinte minden erőfeszítésünk ennek a jegyében telik. Az intézményes nevelés átmeneti jellege, melyet a Gyvt is a legfontosabbként dekralál. A gondozott gyermekeket érintő lényeges kérdésekben a szülővel közös álláspontot kell kialakítani. Napi információs és munkakapcsolatot kell kialakítani a fenntartó TEGYESZ-el és felügyeleti intézményekkel, valamint a hálózat többi dolgozójával (pártfogó, gyámhivatalok, gyámi gondozói tanácsadó etc.) A lakókörnyezet kialakítása: A csanádpalotai I. és II. sz. Lakásotthonhoz nagy kert és udvar tartozik. A hódmezővásárhelyi városias jellegű, a szegvári kertlábjában elfolyó Kurca folyó pedig remek lehetőséget biztosít a horgászatra. Fontos feladatunk volt az udvar, a virágoskert és a konyhakert kialakítása. Az épület belső terében legfontosabb, hogy a gyermekek értékeljék, óvják és megbecsüljék a drágán megvásárolt bútorokat. Mindennapi szokássá kell tenni a környezet tisztántartását, a gyermekekben ki kell alakítani az igényt az esztétikus környezetre. A lakószobákat személyes jellegűvé, barátságossá kell formálni, amelyekben elsősorban a gyermekek saját igénye és az otthon rendjének konszenzusa tükröződik. A szobákban tükröződjön a gyermek egyéni ízlése. Ezenkívül a felsorolás teljességének igénye nélkül minden gyereknek személyes, ő általa zárható szekrénnyel rendelkezik. Gondozás: A lakásotthonok legyenek az emberi kapcsolatok kialakulásának szintje. Gyermekeink az egészséges családi élet minimális élményével gátoltan, érzelmeikben sérülten kerülnek intézetbe. Ezért a gyerekek testi- szellemi gondozása különösen fontos feladat. Biztosítani kell a gyermekek számára a védettséget, biztonságérzetet, sokoldalú kapcsolatteremtés lehetőségét. Felnőtt és kortárs kapcsolatok kialakítását. 16

17 A gyermekek ruházatára vonatkozóan a Gyvt. 77. az irányadó. Figyelemmel kell lenni arra, hogy a gyermekek ruházatában kerülni kell az uniformis jelleget. A Lakásotthoni nevelők a dolgozókkal együtt kísérjék figyelemmel a gyerekek ruházatának állapotát, a kisebb javításokat a gyerekek maguk is tanulják meg elvégezni. Betegség, baleset esetén azonnal el kell látni a beteget, sérültet. Amennyiben súlyosabb esetről van szó, azonnal orvoshoz kell fordulni. A gyerekek étkezésének összeállításakor figyelembe kell venni a serdülőkorúak magasabb kalóriaszükségletét. Az otthonokban elkészített ételek tükrözzék a gyermekek kívánságát is a teljesíthető igényeik figyelembe vétele mellett. A testi gondozás mellett fontos a gyermek lelki fejlődésének figyelemmel kísérése. Az otthonokba kerülő gyermekek legtöbbje személyiség zavarral küzd, ezért tudatosan vállalni kell a személyiség átrendezését, a szocializációs folyamatok helyes mederbe terelését és a reszocializációt. Az otthonokban a gyerekek egyéni napirendjének kialakításában figyelembe kell venni a gyermek életkori és pszichés sajátosságait. Utógondozás: Az utógondozás lényege a gondoskodás azokról a gyermekekről, fiatalokról, akik gyermekotthonunkból kikerülve, azt elhagyva az esetleg még nem elégséges tapasztalataik birtokában további életüket családjukban vagy önállóan igyekeznek megszervezni. Az utógondozás jelenti a társadalomba való beilleszkedéshez, az életben történő sikeres helytálláshoz az anyagi, erkölcsi támasznyújtás, védelem, tanácsadás, továbbnevelés, az esetleges kudarcokon való étsegítés, a jó szülőt helyettesítő törődést, vagyis a család szocializációs szerepének lehetőségek szerinti átvállalását. Az utógondozás segítő munka, ezért jellegét tekintve is némileg eltérő, hiszen felnőtt, teljes joggal rendelkező fiatalok támogatásáról van szó. Ha sok esetben pszichésen még nem eléggé érettek is, személyi szabadságjogaikat maximálisan tiszteletben kell tartanunk. Az utógondozó és az utógondozott kapcsolatában két felnőtt vesz részt, ahol az utógondozó segítségadásra, támogatásra készen áll, az utógondozott pedig azt igénybe veheti, ha akarja. A nagykorú növendék kérésére az utógondozó segít a jogi és hivatalos ügyek intézésében. A nagykorúsággal együtt járó pénzösszegek felvételét elintézi a fiatalnak, de annak elköltésében csak tanácsot adhat, ellenőrzést nem gyakorolhat. A gyermekotthonunkban önállósult fiatalok segítségért fordulhatnak utógondozónkhoz ügyes- bajos dolgaikon kívül lakás, - munkahelyi,- anyagi problémákkal vagy akkor is, ha lelküket szeretnék végre valakinek kiönteni. Nagyon fontos, hogy ez a munka ne derült égből villámcsapás jellegű legyen, hanem időben elkezdődjön. A nagykorúság előkészítésében, a fiatalkorúak tervezésében, a tájékoztatásban a csoportvezető nevelőnek és az utógondozónak együtt kell működnie. Magatartási szabályok, emberi kapcsolatok a Gyermekotthonon belül: 17

18 Az otthon dolgozói mutassanak személyes példát beszédjükben és magatartásukban. Ez legyen követendő minta a gyermekek számára. A dolgozó-gyerek kapcsolatban, az egymással töltött kommunikációban érvényesüljön az egymás iránti tisztelet alapelve. A gondozottak etnikai hovatartozására, testi- szellemi fogyatékosságára utalni, bántó megjegyzést tenni tilos! A lakásotthoni életmód, életstílus lényege egymás akaratának, véleményének kölcsönös tiszteletben tartása. A nevelő akaratát ne helyzetéből adódó erőfölényéből kényszerítse a gondozott gyermekre, hanem meggyőző érvekkel irányítsa az otthon életét. Az együvé tartozás közösség formáló erejét fejlesszék az otthonok, a családi ünnepek, születésnapok, névnapok közös megrendezésével. Az ünneplés ne csak formalitás, hanem érzelmeket, szeretetet sugalló legyen. A lakásotthoni nevelő teremtse meg annak lehetőségét, hogy a gyermek véleményt nyilváníthasson személyét érintő, valamint a közösség ügyeiről. Adminisztráció: Az ellátás megkezdésekor el kell készíteni a gondozottakról az egyéni gondozásinevelési tervet. A tervben figyelemmel kell lenni a Gyermekvédelmi Törvény 84. -ban leírtakra. Az ellátottak zsebpénzéről zsebpénznyilvántartást kell vezetni (Gyt. 4. sz. mell.). Amennyiben valamely gyermek megszökik, úgy a 86. -nak megfelelően értesíteni kell a rendőrséget, a gyámhivatalt, a szülőt valamint a szakszolgálatot. A gyermek megkerülésekor a fentieket ugyancsak értesíteni kell. Az eltűnt gyermekről nyilvántartást kell vezetni. A megkerült gyermek esetében meghallgatási jegyzőkönyvet kell felvenni. Alapdokumentumok: 1. Gyermekvédelmi Törvény és a hozzátartozó végrehajtási utasítás 2. Szakmai program 3. Házirend 4. Szervezeti Működési Szabályzat 5. A TEGYESZ által kiadott tűz- balesetvédelmi szabályzatok. Gazdálkodás: 18

19 A lakásotthonokban folyó gazdálkodásért a lakásotthoni nevelők a felelősek. A pénzeszközök felhasználásáról háztartási naplót és háztartási könyvet vezetnek. A felhasználásról rovat-elszámolási íven számolnak be. A gazdálkodás további menetét tekintve lásd. A TEGYESZ által kiadott Pénzkezelési Szabályzatot (lásd. A lakásotthonos csoportgazdálkodás szabályzata). Készült az I.sz. Gyermekotthon én elfogadott és jóváhagyott Szakmai Programja, a 2006-ban előterjesztett programjavaslata alapján, a szükséges aktualizálásokkal ( ). Szeged, március 26. Szügyi János Barcsi Antal Szakmai vezető igazgató 19

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II.

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. Előadó: Kátainé Lusztig Ilona gyermekjogi képviselő 2013. október

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

A gyermek elhelyezésének folyamata, különös tekintettel a szakértői bizottság tevékenységére

A gyermek elhelyezésének folyamata, különös tekintettel a szakértői bizottság tevékenységére TÁMOP-557-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/III A gyermek elhelyezésének folyamata, különös tekintettel a szakértői

Részletesebben

Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő

Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM KÜLSŐ FÉRŐHELYES UTÓGONDOZÓI ELLÁTÁS MŰKÖDTETÉSÉRE

SZAKMAI PROGRAM KÜLSŐ FÉRŐHELYES UTÓGONDOZÓI ELLÁTÁS MŰKÖDTETÉSÉRE 1 Csongrád Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthonok Igazgatósága SZAKMAI PROGRAM KÜLSŐ FÉRŐHELYES UTÓGONDOZÓI ELLÁTÁS MŰKÖDTETÉSÉRE Törvényi szabályozás alapjai 2007 A Külső férőhelyes

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

Az utógondozói elhelyezés Szabályzata 2015.

Az utógondozói elhelyezés Szabályzata 2015. Az utógondozói elhelyezés Szabályzata 2015. A Szakmai Program 5. sz. melléklete Hatályba lépett: 2015. I. Utógondozói elhelyezés Személyi hatálya Kiterjed az utógondozói elhelyezésben részesülő fiatalkorúakra

Részletesebben

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata dr. Sipos László PhD docens A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata Digitális oktatási segédanyag Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2015. A gyermeki jogok testi, értelmi, érzelmi,

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE

A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról, igénybevételéről és a fizetendő térítési díjról A Tolna Megyei

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON

A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON dr. Radoszáv Miklós Fővárosi TEGYESZ GYERMEKI JOGOK A legalapvetőbb gyermeki jogok: az élethez való jog a származás megismerésének joga a családban

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

GYERMEKJOGI ISMERETEK I.

GYERMEKJOGI ISMERETEK I. dr. Jásper András gyermekjogi képviselő GYERMEKJOGI ISMERETEK I. Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 24. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai.

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai. ESETTANULMÁNY Eset leírása: Fogyatékos személyeket ellátó bentlakásos intézményben az ellátottak napközben 40-45 fős csoportokban töltik szabadidejüket. A helyiségek tárgyi felszereltsége nem biztosítja

Részletesebben

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013.

A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat. Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. A gyermekvédelmi szakellátás iránti szükséglet és az ellátási kínálat Gulyásné dr. Kovács Erzsébet CSILI 2013. Miről lesz szó az ellátási igények háttere bekerülési okok a bekerülők jellemzői a bent lévők

Részletesebben

Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015.

Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015. Mentuszné dr. Terék Irén Heves megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2015. Mit jelent a családi napközi? Szolgáltatás. A családi napközi a gyermekjóléti alapellátás része, a gyermekek napközbeni

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya

A rendelet célja, hatálya A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 6/2009.(II.25.) KR számú, valamint a 8/2010.(IV.23.) KR számú rendelettel módosított 11/2008. (IV.30.) számú rendelete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól

Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól 2011. január 1. napján hatályba lépett a 2010. évi CLXXI. törvény, mely módosította a gyermekek védelméről

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete 31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, valamint az egyéb gyermekvédelmi ellátási formákról szóló 67/1997. (XII.29.) sz. önk. rendelet módosításáról

Részletesebben

/ tanítási év (2 példányban tanévenként kitöltendő)

/ tanítási év (2 példányban tanévenként kitöltendő) 6724 Szeged, Huszár u. 1. (6701 Szeged, Pf.:485) Tel.: (62) 561-961 Fax: (62) 561-962 E-mail: titkarsag@ngsz.hu Web: www.ngsz.hu Adószám: 15484990-2-06 RAIFFEISEN BANK ZRt: 12067008-00103129-00100005 NYILATKOZAT

Részletesebben

A rendelet célja 1. II. A rendelet hatálya

A rendelet célja 1. II. A rendelet hatálya 1 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 52/2003.(XI.11.) sz. rendelete az önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények által biztosított ellátások formáiról,

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A gyermekek részére nyújtandó pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE

IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE GÁDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GONDOZÁSI KÖZPONT, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT GÁDOROS IDŐSEK KLUBJA HÁZIRENDJE Készült: 2012. december Kedves Klubtagok! Kérem Önöket, hogy

Részletesebben

A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete

A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény felhatalmazása

Részletesebben

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ 1. a) Mit értünk az életmód fogalmán? Milyen tényezők határozzák meg az életmódot? b) Hogyan épül fel a szociális igazgatás szervezete? Milyen szerepet tölt be a megyei szociális és gyámhivatal a szociális

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ LEENDŐ NEVELŐSZÜLŐKNEK

TÁJÉKOZTATÓ LEENDŐ NEVELŐSZÜLŐKNEK TÁJÉKOZTATÓ LEENDŐ NEVELŐSZÜLŐKNEK Kedves Leendő Nevelőszülők! A nevelőszülői hivatásról számos hiedelem, kedvező, vagy éppen kimondottan negatív vélemény hallható, olvasható. A közvélemény gyakran fogalmaz

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Kisgyermekgondozó, -nevelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 61 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Gyermeki jogok. 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Gyermeki jogok. 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Gyermeki jogok 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Alapelvek A védelmet ellátó szervezetek (helyi önk., gyámhiv., bíróság, rendőrség, ügyészség, pártfogó felügyelői szolgálat

Részletesebben

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2006.(III.28.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/1998.(II.1.) számú r e n d e l e t e a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó feladatok végrehajtásáról (egységes

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

Bács-Kiskun megye gyermekvédelmi szakellátó rendszere

Bács-Kiskun megye gyermekvédelmi szakellátó rendszere Bács-Kiskun megye gyermekvédelmi szakellátó rendszere Bács-Kiskun megyében a gyermekvédelmi szakellátás sokszínű, több szolgáltató vesz részt az otthont nyújtó ellátásban. Ez a teljes körű ellátás minden

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok feladatai a nevelésbe vétel szabályainak tükrében. 2014. szeptember 23.

A gyermekjóléti szolgálatok feladatai a nevelésbe vétel szabályainak tükrében. 2014. szeptember 23. A gyermekjóléti szolgálatok feladatai a nevelésbe vétel szabályainak tükrében 2014. szeptember 23. Szempontsor Eddigi tapasztalatok: Teljes körű adatszolgáltatás a gyámhivatalok felé Egyre jobb minőségű,

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Hatályos: 2015. szeptember 1-től SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. /VI. 25./ RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

54 761 02 0010 54 01 Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő

54 761 02 0010 54 01 Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása

21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása 21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

A gyermekek védelmének helyi rendszere

A gyermekek védelmének helyi rendszere 1 Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IX.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "a gyermekek

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szociális segítő Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/8

Szociális segítő Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/8 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Pedagógia - gyógypedagógia

Pedagógia - gyógypedagógia 2 Pedagógia - gyógypedagógia 1. A pedagógia tudománya. A nevelés fogalma és alapvető jegyei 2. A nevelés szükségessége: a személyiség fejlődését befolyásoló tényezők (öröklés, környezet, nevelés) 3. Érték,

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák Daruszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (VII.06.) ÖKT. számú rendelete Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő

Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelmét biztosító pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti

Részletesebben

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység MEGÁLLAPODÁS

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Központi Szervezeti Egység MEGÁLLAPODÁS A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt) 32. (5) bekezdés a) pontja értelmében a gyermekjóléti alapellátások igénybevételének a megkezdése előtt, állami fenntartású

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 0/003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

5/2001.(02.13.) Kgy. sz. rendelet 1. A gyermekek védelméről

5/2001.(02.13.) Kgy. sz. rendelet 1. A gyermekek védelméről 5/2001.(02.13.) Kgy. sz. rendelet 1 A gyermekek védelméről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 10. a) pontjában

Részletesebben

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról. I. Fejezet Általános rendelkezések

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról. I. Fejezet Általános rendelkezések Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról I. Fejezet Általános rendelkezések 1.. E rendelet célja, hogy a többszörösen módosított

Részletesebben

Csomád község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2004. (I. 12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csomád község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2004. (I. 12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csomád község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2004. (I. 12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetbe foglalva a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 8/2004.(XI.08.)

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (V.26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (V.26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (V.26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A.

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád 2013.

Házirend. Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád 2013. 1.f melléklet Szociális Alapellátási Szolgáltatási Egység Magyarcsanád Házirend 2013. Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail: csskpalota@gamil.com oldal 1 A házirend elkészítéséről és tartalmáról, a személyes

Részletesebben

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban:

I. számú melléklet. 2. számú táblázat Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesített gyermekek száma kor szerinti eloszlásban: 29 I. számú melléklet 1. számú táblázat 0-18 éves gyermekek korcsoport szerinti megoszlása 2004. év 2005. év korosztály férfi (fő) nő (fő) összesen férfi (fő) nő (fő) összesen 0-2 éves 2265 2122 4387 2364

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe

Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe Zákány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Cserkeszőlő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM térítési díj és tandíjfizetési szabályzata Hatályos: 2016. év szeptember hó 1. napjától I. Törvényi háttér a térítési díj

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t A Képviselő-testület NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a Kistérségi Szociális Központ alapító okiratának felülvizsgálata

Részletesebben