BUDAPEST FÕVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÁLTALÁNOS ISKOLÁI TÁJÉKOZTATÓ OTTHON, VÁROS FERENCVÁROS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPEST FÕVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÁLTALÁNOS ISKOLÁI TÁJÉKOZTATÓ OTTHON, VÁROS FERENCVÁROS"

Átírás

1 BUDAPEST FÕVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÁLTALÁNOS ISKOLÁI TÁJÉKOZTATÓ 2012 OTTHON, VÁROS FERENCVÁROS

2

3 BUDAPEST FÕVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÁLTALÁNOS ISKOLÁI OTTHON, VÁROS FERENCVÁROS TÁJÉKOZTATÓ 2012

4 TARTALOM KÖSZÖNTÕ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ferencvárosi Nevelési Tanácsadó Bakáts Téri Ének-Zenei Általános Iskola Dominó Általános Iskola József Attila Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Kosztolányi Dezsõ Általános Iskola Kõrösi Csoma Sándor Kéttannyelvû Általános Iskola Molnár Ferenc Általános Iskola Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium Telepy Károly Testnevelés Szakosított Általános Iskola és Gimnázium Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium ISKOLAI KÖRZETEK 2

5 KÖSZÖNTÕ Tanulj meg mindent, s látni fogod majd, hogy semmi sem fölösleges! Hugo de Sancto Victore ( 1141) Tisztelt Szülõk! Önöknek rövidesen fontos, gyermekük egész életére kiható döntést kell hozniuk. Ki kell választaniuk azt az iskolát, amelyet a rendelkezésükre álló információk alapján a legmegfelelõbbnek tartanak arra, hogy tankötelezetté és iskolaéretté vált gyermekük megkezdhesse benne alapfokú tanulmányait. Ennek a döntésnek a jelentõségét nem lehet eléggé hangsúlyozni: a következõ néhány évben dõl el, hogy gyermekük milyen tudást és ismereteket szerezve vág majd neki az életnek. Ennek a döntésnek a meghozatalában kíván Önöknek segítséget nyújtani a most kezükben tartott tájékoztató füzet, amelyet azzal a céllal állítottunk össze, hogy átfogó képet alkothassanak maguknak az önkormányzat által fenntartott oktatási intézményekrõl. A nyomtatott tájékoztató természetesen nem közölhet minden, a kerületi iskolák saját honlapjain elérhetõ friss, naprakész információt, ahogyan nem pótolhatja a nyílt bemutató órák megtekintését vagy a pedagógusokkal való személyes találkozást sem. Interaktív útmutatónk szándékaink szerint abban segíti majd Önöket, hogy az önkormányzati iskolák által a gyermekeinknek kínált gazdag lehetõségekhez vezérfonalat adjon. Döntésük meghozatala elõtt Önöknek számos szempontot kell figyelembe venni, amelyek közül én egyre szeretném felhívni a figyelmet. Napjaink gyorsan változó világában folyamatosan alakulnak a gyermekekkel és az oktatási intézményekkel szembeni elvárások, gyakorta halljuk az élethosszig tartó tanulás és a tudásalapú társadalom kifejezéseket, s ebben az évben lép hatályba a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény is. Egy dolog viszont változatlan marad: a szilárd alapokon nyugvó 3

6 tudás becsülete és értéke. Kérem, ennek figyelembe vételével döntsenek, amikor gyermekük számára a legjobbnak ítélt iskolát kiválasztják! Kívánom Önöknek, hogy önkormányzatunk kiadványának segítségével sikerüljön megtalálni azt az intézményt, amelyben gyermekünk megteszi az elsõ lépéseket a tudás birodalmába vezetõ úton! dr. Bácskai János polgármester 4

7 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A tankötelezettségrõl A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény augusztus 31-ig hatályos 6. (2) (3) bekezdése értelmében a gyermek legkorábban abban a naptári évben válik tankötelessé, amelyben a hatodik életévét május 31-ig betölti ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettségi szintet. Szülõi kérelemre azonban akkor is megkezdheti általános iskolai tanulmányait, ha hatodik életévét december 31-ig tölti be. A tankötelezettség kezdete az augusztus 31. után született gyermekek esetében nyolc éves korig is kitolódhat. A tankötelezettség egységesen annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló betölti tizennyolcadik életévét. A december 19-én elfogadott nemzeti köznevelésrõl szóló évi CXC. törvény január 1-jén hatályba lépõ 45. (2) (4) bekezdése értelmében a gyermek ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettségi szintet legkorábban abban a naptári évben válik tankötelessé, amelyben a hatodik életévét május 31-ig betölti. Az iskolaérettséget az óvoda igazolja, abban az esetben azonban, ha ebben a kérdésben kétség merül fel, a gyermeknek nevelési tanácsadáson, illetve a sajátos nevelési igényû (SNI) gyermekeknél szakértõi és rehabilitációs bizottság által végzett vizsgálaton kell részt vennie. Ha a szülõ akár a nevelési tanácsadó, akár a szakértõi bizottság vizsgálatának eredményével nem ért egyet, lehetõsége van fellebbezést benyújtani a lakóhely szerint illetékes jegyzõnél, aki felülvizsgálatot kezdeményezhet. A tankötelezettség a törvény 45. (3) bekezdése alapján a tanuló tizenhatodik életévének betöltéséig tart (a törvénynek ez a része szeptember 1-jétõl hatályos). Az a gyermek, akinél azt a szakértõi bizottság javasolja, további egy nevelési évig maradhat az óvodában, s csak ezt követõen válik tankötelessé. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a kormányhivatal a szülõ kérelmére a szakértõi bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a hatéves kor elérése elõtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését. 5

8 Az iskolaérettségrõl Mit jelent, hogy egy gyermek iskolaérett? Mi az, hogy éretlen? Milyen készségek szükségesek a sikeres iskolakezdéshez? Mi történik akkor, ha idejekorán megy iskolába? Ezek a kérdések mostanában gyakran felmerülnek azokban a szülõkben, akiknek 6 7 éves gyermekük van, hiszen itt van a beiratkozás ideje. El kell dönteni, hogy iskolába megy-e a gyermek, vagy még egy évet az óvodában marad. A gyermekek érésében, fejlõdésében nagy egyéni különbségek lehetnek. Ma már lehetõség van arra, hogy minden kisgyermek akkor kezdje el az általános iskolát, amikor ez a legmegfelelõbb számára. Ezt rugalmas iskolakezdésnek nevezik, amely az egyes gyermekek között akár másfél éves különbséget is jelenthet, attól függõen, ki mikor éri el azt a megközelítõleg optimális értelmi, érzelmi, szociális szintet, amivel a lehetõ legjobb pozícióból kezdheti tanulmányait egy új helyen és új közösségben. Az érettséget nem szabad összetéveszteni az értelmességgel. Még a nagyon okos, kiemelkedõen jó képességû gyermekek is lehetnek éretlenek, akiknek esetében az iskolakezdést érdemes egy kicsit elhalasztani. Miben mutatkozik meg az iskolaérettség? Elõször is, szemmel is jól látható fizikai változások következnek be. Megkezdõdik a fogváltás, a gyermek karja, lába kicsit megnyúlik, kisgyermekes pocakja kezd eltûnni, alakja is nyurgább lesz. Ujjaival a fejtetõn át meg tudja érinteni ellenoldali fülét anélkül, hogy fejét félre kellene billentenie. Már nehezen alszik délután, várja, hogy iskolás legyen, mert ott majd nem kell aludnia. Érdeklõdése egyre inkább a számok és a betûk felé fordul: próbál betûket írni és számokat másolni. Képes tartósan figyelni, mozdulatsorokat utánozni. Már elég jól tájékozódik az idõben, tudja a napok nevét, nem keveri a tegnap és a holnap fogalmát, tud a természet körforgásáról, az évekrõl és az évszakokról. Kialakult dominanciája, egyszóval egyértelmûen jobb- vagy balkezes. Ujjaival képes finom mozgásokat végezni, szabályosan tartja a ceruzát. Kedvvel rajzol, alkotásai pedig részletgazdagok, kifejezõek. Bõséges ismeretei vannak szûkebb környezetérõl. Többé-kevésbé tisztában van a rokoni kapcsolatokkal, a közvetlen családtagok 6

9 foglalkozásával és életkorával. Jellemzõ, hogy szereti az új feladatokat, kíváncsi mindenre, firtatja a jelenségek okát. Beszéde összefüggõ, nyelvtanilag helyes és lehetõleg tiszta is, a súlyos beszédhiba ugyanis nehezíti az írás-olvasás elsajátítását. Képes a látott, hallott vagy elképzelt történeteket saját szavaival, megfelelõ idõrendben elmondani. Viselkedésére egyre inkább jellemzõ, hogy képes magát szabályozni, kontrollálni. Figyelmét akaratlagosan is tudja irányítani. Követi az utasításokat, képes hosszú ideig egy helyben ülni, elmélyülten játszani vagy figyelni. Társas kapcsolataiban megjelenik az önmérséklet képessége. Egyre jobban tud érzelmei, indulatai felett uralkodni, vágyait el tudja halasztani. A túl korai iskolakezdés hosszú évekre meghatározhatja egy gyermek tanuláshoz való viszonyát. Ha a követelmények teljesíthetetlenek számára, elmegy a kedve a tanulástól, mert úgy érzi, hiába tesz erõfeszítéseket, nem ér célt. Ha a kisgyermek valamilyen szempontból még nem érte el a szükséges érettséget, még nem jelenti azt, hogy az iskolában nehézségei lesznek. Abban az esetben viszont, ha általában nincs felkészülve az iskolára, érdemes egy évvel késõbb kezdenie tanulmányait. A korán kezdett általános iskola mellett megvannak a veszélyei az indokolatlan halasztásnak is. Az óvodában unatkozó gyermek elõbb-utóbb feszült lesz, mert a kisebbek között nehezen talál magának partnert a megfelelõ színvonalú játékhoz és más tevékenységekhez. A sajátos nevelési igényrõl A nemzeti köznevelésrõl szóló évi CXC. törvény 4. (23) bekezdése szerint sajátos nevelési igényû (SNI) az a különleges bánásmódot igénylõ gyermek, tanuló, aki a szakértõi bizottság szakértõi véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes elõfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlõdési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. A sajátos nevelési igény közoktatási kategória, mely többféle specifikus állapotot foglal magában. Nem betegségrõl van szó, az állapot javulása ugyanis nem orvosi 7

10 ellátás függvénye, hanem úgynevezett különleges gondozással, sérülésspecifikus, rendszeres rehabilitációs foglalkozással biztosítható. A megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének rendellenessége legtöbbször diszlexia, diszgráfia, vagy diszkalkulia képében mutatkozik meg. Az SNI valamely válfajának gyanúja akár a szülõben, akár a gyermeket foglalkoztató intézményben is megfogalmazódhat. Az SNI vizsgálatára és szakértõi vélemény kialakítására a lakóhely szerinti Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság illetékes. Amennyiben valamilyen érzékszervi, beszéd-, vagy mozgászavar valószínûsíthetõ, a diagnózis megalkotása az országos szakértõi bizottságok egyikének (a Beszédvizsgáló, a Hallásvizsgáló, a Látásvizsgáló, vagy a Mozgásvizsgáló Országos Szakértõi és Rehabilitációs Bizottságnak) a feladata. A bizottsági vizsgálatot maga a szülõ is kezdeményezheti, vagy bizalommal fordulhat a kerületi Nevelési Tanácsadóhoz. A Nevelési Tanácsadó szakemberei ugyan nem állapíthatnak meg SNI-t, de ha további vizsgálatot látnak szükségesnek, a gyermeket tovább küldik a megfelelõ szakértõi bizottsághoz. A sajátos nevelési igényû tanuló csak a speciális oktatásához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezõ intézménybe vehetõ fel. A szülõnek az iskola kiválasztásakor tájékozódnia kell arról, hogy e feltételek melyik intézményben állnak rendelkezésre. Az SNI-s tanuló integráltan (a többi tanulóval együtt) vagy szegregáltan (a specifikus zavar szerint elkülönített csoportban) oktatható és nevelhetõ. A gyermek számára legelõnyösebb oktatási formáról a szakértõi bizottság munkatársa segíti a szülõt a döntésben. A IX. kerületben szegregált oktatást biztosít a Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, melynek óvodájában autista, beszéd- és értelmi fogyatékos, iskolájában pedig autista és értelmi fogyatékos gyermekek oktatása, nevelése folyik. Az SNI lényege, hogy az ebbe a körbe tartozó gyermekek rendszeres, szakszerû, sérülésspecifikus ellátásban és gyógypedagógus által vezetett ún. rehabilitációs foglalkozásban részesülnek. A megszabott idõközönkénti kontrollvizsgálatokat ugyancsak a szakértõi bizottságok végzik. A közoktatási törvény szükség esetén lehetõséget ad arra, hogy a tanuló egyes 8

11 tantárgyakból, tantárgyrészekbõl mentesítést kapjon az osztályozás alól. Ezáltal biztosítja, hogy az integráltan oktatott SNI-s gyermekek tudását képességeiknek megfelelõen értékelhessék. A diszlexiával, diszgráfiával és diszkalkuliával küzdõ tanulók számára a különleges gondozást a szakértõi és rehabilitációs bizottságok szakértõi véleményében foglaltak szerint kell biztosítani. A szakvélemény arra is kitér, hogy a gyermek óvodájában, iskolájában milyen fejlesztést (rehabilitációt) kell biztosítani, s egyben meghatározza a fejlesztéshez szükséges óraszámot is. A tanuló részére minden vizsgán legyen az felvételi, osztályozó, modulzáró, különbözeti, javító- vagy szintvizsga hosszabb felkészülési idõt kell biztosítani. Az írásbeli beszámolón lehetõvé kell tenni számára az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközök (számítógép, számológép stb.) használatát. Írásbeli beszámoló helyett szükség esetén szóbeli vizsgát is tehet a tanuló, vagy fordítva, szóbeli beszámolóját írásbeli vizsgával válthatja ki. A sajátos nevelési igényû gyermeket nevelõ családokat szociális kedvezmények és juttatások illetik meg: A súlyos vagy halmozottan fogyatékos gyermeket nevelõ családoknak emelt családi pótlék, útiköltség-térítés és meghosszabbított GYES jár. Minden SNI-s gyermeket nevelõ családnak ingyenes tankönyv, 50%-os étkezési támogatás és (23 éves korig) családi pótlék jár, amennyiben a gyermek alap- vagy középfokú képzésben vesz részt. 9

12 Ferencvárosi Nevelési Tanácsadó Cím: Budapest, Vágóhíd utca * Telefon: (06 1) ; (06 1) Fax: (06 1) Honlap: Intézményi profil A több mint négy évtizede mûködõ Ferencvárosi Nevelési Tanácsadó feladata a IX. kerületben lakó, illetve a kerületi intézményekbe járó gyermekek, szüleik és pedagógusaik mentálhigiénés ellátása: a lelki egészség elõsegítése és megõrzése, a lelki problémák és nehézségek megelõzése, a harmonikus szociális kapcsolatok kialakításának és az egyén társadalmi beilleszkedésének elõsegítése. A Nevelési Tanácsadó fõ tevékenysége a pszichés eredetû problémákkal küzdõ gyermekek kezelése. Ennek érdekében munkatársai szükség szerint diagnózist állítanak fel, felkérésre szakvéleményt készítenek, és sokoldalú pszichoterápiás és fejlesztõpedagógiai eljárásokkal állnak a hozzájuk fordulók rendelkezésére. Az intézmény célja, hogy magas szakmai színvonalon biztosítsa a segítséget kérõ pedagógusok, szülõk és gyermekek mentálhigiénés ellátását. Mivel mûködésével metszéspontot képez az oktatás, a szociális gondoskodás, és az egészségügy között, munkatársai fontosnak tartják, hogy az iskolákkal és óvodákkal, a gyermekjóléti szolgálattal, a háziorvosi és védõnõi hálózattal egyaránt hatékony kapcsolatokat építsenek ki. * A nevelési év végétõl várhatóan 2012 június júliusában a Nevelési Tanácsadó székhelye átkerül a Mester utca 67-be. Az ellátás folyamatosságának fenntartása érdekében javasoljuk, hogy elõzetesen érdeklõdjenek az intézmény költözés alatti címérõl és félfogadási idejérõl. 10

13 Szolgáltatások, lehetõségek A gyermekek jelentkezés alapján, elsõsorban a család kérésére, vagy az oktatásinevelési intézmények javaslatára és orvosi beutalóval kerülhetnek be a Nevelési Tanácsadóba. A rendelés elõjegyzéses alapon mûködik, bejelentkezni telefonon is lehet. A gyermekekkel foglalkozás a szülõkkel állandó kapcsolatot tartva és szorosan együttmûködve valósul meg. A nevelési tanácsadó feladatai a kerületi mentálhigiénés ellátásban: Pszichés tüneteket mutató, beilleszkedési nehézségekkel, tanulási zavarokkal küzdõ gyermekek vizsgálata és diagnózisa.

14 Egyéni és csoportos kezelések: gyermekpszichoterápiák (pl. pszichodráma, zeneterápia, mûvészetterápia), családterápia, mozgásterápiák, csecsemõkonzultáció, relaxáció, serdülõk önismereti csoportja, komplex csoportos fejlesztés, egyéni képességfejlesztés. A korai prevenció jegyében óvodai szûrõvizsgálatok folytatása a középsõ csoportos gyermekek körében. (A megismerõ funkciókban, szociális vagy pszichés területen elmaradást mutató óvodások a nagycsoport évében heti fejlesztõ foglalkozáson vesznek részt, amit a Tanácsadó gyógypedagógusa tart az óvodában.) Iskolaérettségi vizsgálatok végzése, javaslattétel az iskolai életre felkészítõ foglalkozásokon történõ részvételre vagy a részvételi kötelezettség alóli felmentésre. Mediáció alkalmazása a konfliktuskezelésben. A Tanácsadó felméri a hozzá forduló beilleszkedési vagy tanulási nehézségekkel küzdõ gyermekek állapotát. Vizsgálati eredményeit szakvéleményben összesíti, a gyermekeket személyre szabott fejlesztõ és terápiás ellátásban részesíti, szükség esetén további vizsgálatra utalja. Meghatározza az egyéni fejlesztést igénylõ gyermekek nevelésével és oktatásával kapcsolatos feladatokat, indokolt esetben szakvéleményt ad a tankötelezettség magántanulói úton történõ teljesítéséhez. Egyedi esetekben javaslatot tehet egyes tantárgyak értékelése alóli felmentésre. A kerület oktatási intézményeiben folyamatosan jelen vannak a Tanácsadó iskolapszichológusai, akik elsõsorban preventív jellegû munkát végeznek a tanulókkal, osztályokkal, pedagógusokkal és a szülõkkel. A Tanácsadó többféle konzultációs lehetõséget biztosít a kerületi pedagógusok számára tréningek, esetmegbeszélõ csoportok, továbbképzések, az iskolákban elkülönülten tevékenykedõ fejlesztõpedagógusok munkacsoportjának mûködtetése, közös munkamegbeszélések, esetkonferenciák formájában. A Nevelési Tanácsadó sok hasznos információval szolgáló honlapot mûködtet. Online tanácsadást kínáló Kollégánk válaszol rovata nagy népszerûségre tett szert a szülõk körében. 12

15 Bakáts Téri Ének-Zenei Általános Iskola OM azonosító: Cím: 1092 Budapest, Bakáts tér 12. Telefon: (06 1) ; Fax: (06 1) Honlap: Intézményi profil Ferencváros egyik legrégebbi oktatási intézménye, nyolcosztályos iskola, évfolyamonként egy-egy ének-zene, illetve testnevelés tagozatos osztállyal. Közel fél évszázados múltra visszatekintõ ének-zenei tagozata több fõvárosi és országos kórusversenyen ért el kiemelkedõ eredményt. Testnevelés tagozata 15 éve mûködik. Az iskola tanulói számos kosárlabda- és tornaversenyt nyertek meg. A diákok 1. osztályban korcsolyaoktatáson, a 2 4. osztályban úszásoktatáson vesznek részt. Pedagógiai hitvallás Az iskola fontosnak tartja, hogy minden értelmileg ép gyermeket eljuttasson bizonyos alapszintig az ismeretanyagban, a készségekben, a képességekben, alkalmassá tegye tanulmányai folytatására, a társadalmi munkamegosztásba való késõbbi bekapcsolódásra, valamint a testileg, szellemileg, és erkölcsileg egészséges életvitelre. Pedagógusi közössége a diákok egész személyiségének és képességeinek fejlesztését állítja személyiségközpontú, családias, a minden gyermekben benne rejlõ tehetség kibontakoztatására nagy hangsúlyt fektetõ oktatásinevelési tevékenységének középpontjába. Minden gyermek számára megadja a lehetõséget arra, hogy megtalálja azt, amiben tehetséges. 13

16 Az iskola elsajátíttatja a gyermekekkel a mindenki számára nélkülözhetetlen általános mûveltség szilárd alapjait, amelyekre biztonsággal építhetik további tanulmányaikat, s utat mutat ahhoz, hogyan bõvítsék önállóan ismereteiket, felhasználva az írott ismerettárak és a kommunikációs eszközök lehetõségeit. Tevékenységek széles körû kínálatával minél szélesebb körben képzi diákjait, megalapozva késõbbi pályaválasztásukat. Kiemelt figyelmet fordít az emberiség jövõjét meghatározó problémákra. Az egész világot átfogó kérdésekre vonatkozóan hangsúlyozza az egyén és az állam felelõsségét, az egyén és a társadalmak lehetõségeit, illetve feladataikat a problémák megoldásában. Nagy hangsúlyt fektet a környezetet, a Földet, az emberiséget, illetve az egyes közösségeket fenyegetõ veszélyek csökkentésére. Szolgáltatások, lehetõségek Angol és francia nyelvoktatás az 1 3. osztályban heti kétszer fél órában, 4. osztálytól heti háromszor egy órában. Sokrétû sporttevékenység: játékos torna, futball, kosárlabda, judo, talajtorna. Természetjárás: gyalogtúrák, kerékpártúrák, sítábor. Szakkörök: számítástechnikai, állatkerti, fõzõcske, fotó, rajz, kis biológus, színjátszó. Korlátlan, ellenõrzött internetezési lehetõség. Manuális készségek fejlesztése: rajz, kerámia, technika. Újságszerkesztés. Erdei iskolai programok. Nyári táborok. Felújított, korszerûsített könyvtár és olvasóterem. Szökõkutas pihenõkert. A tanulási nehézségekkel küzdõ tanulók számára pszichológus, logopédus és fejlesztõpedagógus áll rendelkezésre. 14

17 Dominó Általános Iskola OM azonosító: Cím: 1096 Budapest, Lenhossék utca Telefon: (06 1) ; Fax: (06 1) Honlap: A Dominó Általános Iskola a tanév végén a József Attila Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézménybe olvad (lásd 16. o.). Amennyiben az elsõ osztály indításához elõírt számú (7-12 fõ) tanuló jelentkezik az intézménybe, akkor a Mester utca 67. szám alatti épületben indul az osztály, speciális oktatóprogrammal. 15

18 József Attila Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény OM azonosító: Cím: Budapest, Mester utca 67. Telefon: (06 1) ; (06 1) Honlap: Intézményi profil Nyolcosztályos iskola, az 1 2. évfolyamon 8 15 fõs osztályokkal.* Az esélyegyenlõséget hangsúlyosan biztosító iskolamodell, melynek alapja a csoportbontásos oktatás. A modell szerves része a gyermekek egész napos tevékenységébe beépülõ mûvészeti nevelés. Pedagógiai hitvallás A kisgyermek olyan, mint a nyitott könyv: gazdag tartalommal kell megtölteni, s minél fiatalabb korban kibontakoztatni tehetségét. Választási lehetõségeket kínálva kell eljuttatni legkedvesebb álmaihoz, hogy azokból célok válhassanak. A tehetség könnyebbséget jelent ugyan, ám önmagában nem záloga a boldog jövõnek. A fogékonyság, az érzékenység és a kíváncsiság minden gyermek veleszületett képessége; ezek gondos munkával érzelmi intelligenciává alakulhatnak. Tudható, kibõl mit lehet kihozni, s a megtaníthatatlannak tûnõt is meg lehet tanítani. De vajon pótolható-e az elveszett gyermekkor, elegendõ * A tanévtõl az iskola szervezetébe mint jogutód intézménybe beolvad a Dominó Általános Iskola, melynek tanulói a megszokott kis létszámú (7 12 fõs) osztályszerkezetben, speciális szemléletû nevelési módszert követve tanulnak majd a Mester utca 67-ben. 16

19 élettapasztalatot nyújt-e a tananyag beható ismerete? Vajon ráébresztjük és bátorítjuk-e a gyermeket és a pedagógust a gyorsan változó idõkhöz történõ alkalmazkodásra? Megfelelõ hangsúlyt helyezünk-e a gyermekek élményére, személyiségére és szociális érzékenységére? Évekkel ezelõtt az intézmény pedagógusai e kérdésekre választ keresve indultak el egy sok tapasztalattal és eredménnyel szolgáló úton. Szolgáltatások, lehetõségek Alapfokú mûvészeti oktatás: dráma, bábozás, festészet, kézmûvesség. Kiemelten személyiségközpontú, a gyermek élményeihez, személyiségéhez és szociális érzékenységéhez igazított fejlesztés. 17

20 Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény OM azonosító: Cím: Budapest, Gát utca 6. Telefon: (06 1) ; Fax: (06 1) Honlap: Intézményi profil Nyolcosztályos, speciális nevelési igényû (SNI) gyermekek oktatására és nevelésére szakosodott iskola. Autista óvoda és általános iskola, a felvétel a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság határozata alapján történik. Csoportos és ambuláns korai fejlesztés 0 5 éves korig. Napköziotthonos óvoda. Környezettudatoságot célzó nevelés. Logopédusai (14 fõ) és utazó gyógypedagógiai szakszolgálata (4 fõ) a kerület többi intézményét is ellátják. Pedagógiai hitvallás Az intézmény arra törekszik, hogy minden tanulója a számára legmegfelelõbb pedagógiai ellátásban részesüljön. Tanítási módszereivel igyekszik lehetõvé tenni, hogy tanulói saját képességüknek megfelelõen tudják elsajátítani az ismeretanyagot. Pedagógiai tevékenységében kiemelt helyet kap diákjainak egyéni fejlesztése, segítése. Pedagógiai törekvése, hogy minden tanuló eljusson a 8. osztály befejezéséig, és képességeihez szabott segítséget kapjon a továbbtanulásban. Az iskola gyógypedagógiai módszertani intézménye lehetõséget ad újabb pedagógiai 18

21 tevékenységek felkutatására. A többségi iskolákban integráltan tanuló sajátos nevelési igényû (SNI) gyermekek gyógypedagógiai megsegítése mellett egyéb gyógypedagógiai szaktudást igénylõ feladatok ellátására is vállalkozik. A tagozatra kerülés Szûrõvizsgálat alapján történik: a gyermekek fejlõdésének feltérképezése átfogó állapotfelmérés alapján, a szülõk igényeit és a család terhelhetõségét figyelembe véve. A szûrõvizsgálat eredménye alapján: tanácsadás, az igényeknek leginkább megfelelõ intézménybe történõ átirányítás, illetve a gyermek vizsgálatának kezdeményezése speciális igényeit vizsgáló szakértõi bizottságnál.

22 A szakértõi javaslat alapján a fejlesztés megkezdése: a szóba jöhetõ fejlesztõ foglalkozásokat a szülõkkel egyezteti, s egyben felhívja a figyelmet az esetleg szükséges további orvosi vizsgálatokra. A napközis csoportba történõ felvétel A IX. kerületi gyermekek elsõbbséget élveznek. Szabad férõhely és szakértõi javaslat alapján más kerületekbõl is fogad gyermekeket. Ambuláns formában elsõsorban a IX. kerületi gyermekek ellátását vállalja. Autista tagozat (1998 óta): autista gyermekek számára kialakított speciális oktatási-nevelési környezet, elkülönített tér a játék és a munkatevékenység céljára. Jelenleg négy iskolai és egy óvodai csoportja mûködik, amelyekben a gyermekek fejlesztését 11 mélyen elhivatott pedagógus, 6 asszisztens és 1 logopédus végzi. A tagozat külön, jól felszerelt tornateremmel rendelkezik, ahol a gyermekek tornáznak, az óvodai csoportba járó gyermekek pedig szakember irányítása mellett tervezett szenzomotoros tréninget (TSMT) végeznek. Szolgáltatások, lehetõségek Énekkar, kézmûves foglalkozás, korcsolya, görkorcsolya, tömegsport, atlétika, labdarúgás, úszás. Az iskola elõkertjében konyhakert van, melyet a gyermekek és pedagógusaik közösen gondoznak. A tagozaton minden gyermek személyre szabott éves fejlesztési terv alapján végez fejlesztõ munkát. Az óvodában és az iskolában a foglakozások és napirend is térben és idõben strukturált. Minden gyermek számára egyénenként tervezett és szervezett terápia, külön foglalkozásokon: TSMT, logopédia, úszás, korcsolya, gyógylovaglás, lóápolás. 20

23 Kosztolányi Dezsõ Általános Iskola OM azonosító: Cím: 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 1. Telefon: (06 1) ; Fax: (06 1) Honlap: Intézményi profil Nyolcosztályos iskola. Komoly hangsúlyt fektet az angol és a német nyelv, valamint az informatika bontott csoportos, elsõ osztálytól kezdõdõ oktatására. Alsó tagozaton két pedagógus irányításával egész napos, svéd modell szerinti oktatás folyik. Pedagógiai hitvallás Fõ célja, hogy a kor követelményeinek megfelelõ tudással és intelligenciával vértezze fel diákjait. Pedagógusainak hite szerint korunkban a konvertálható tudás megszerzése nagyobb esélyt biztosít minden diák számára, akik ennek révén sikeresebben veszik az életben eléjük kerülõ akadályokat.

24 Az iskola a diákok színvonalas oktatásával egyenértékûnek tartja neveltségi szintjük folyamatos fejlesztését. Meggyõzõdése szerint kizárólag a kulturált, embertársai iránt toleráns, a másik embert tisztelõ, segítõkész diákból lehet kiegyensúlyozott, boldog felnõtt. Szolgáltatások, lehetõségek Az idegen nyelv oktatását segítõ külföldi testvériskolai kapcsolatrendszer. Az iskola diákjainak indítása kerületi, fõvárosi és országos tanulmányi versenyeken.

25 Kõrösi Csoma Sándor Kéttannyelvû Általános Iskola OM azonosító: Cím: 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 13. Telefon: (06 1) ; Fax: (06 1) Honlap: Intézményi profil Nyolcosztályos iskola. Minden évfolyamon egy magyar-angol két tanítási nyelvû, illetve egy normál tantervû osztály mûködik párhuzamosan. Pedagógiai hitvallás Az iskola alapelve, hogy minden tanuló számára egyenlõ esélyeket biztosító oktatási-nevelési intézmény legyen, amelyben a pedagógusok a szülõkkel egyetértésre törekedve mindent elkövetnek, hogy az egyes gyermekek a képességeikhez mérten a lehetõ legjobban fejlõdjenek lelkileg, szellemileg és fizikailag. Minden gyermek fejlõdését önmagához képest értékeli, miközben kiemelt hangsúlyt fektet arra is, hogy a diák hol tart az iskola értékrendjének elsajátításában és a tantárgyi követelmények teljesítésében. Pedagógusai mindehhez olyan légkört teremtenek, amelyben a gyermekek biztonságban érezhetik magukat, tudva, hogy bizalommal fordulhatnak a felnõttekhez, mert számíthatnak a segítségükre. Az iskola célja, hogy a 8. osztály befejezésekor minden tanuló szilárd erkölcsi alapokkal és biztos tudással rendelkezzen ahhoz, hogy tanulmányait a neki legmegfelelõbb oktatási intézményben folytathassa. Ehhez el kell sajátítania az önálló tanulás képességét, illetve azt a szemléletet, hogy a tanulásra és az 23

26 önképzésre az iskola befejezése után is szüksége van mindenkinek. Tanárai egy nyugodt, derûs és elfogadó légkörû iskola megteremtéséért fáradoznak, amelynek alapját a gyermekszeretet és gyermekismeret képezi. Szolgáltatások, lehetõségek Minden évfolyamon egy osztályban, emelt óraszámban, csoportbontásban oktatja az angol nyelvet. Az általános nyelvi ismeretek, készségek elsajátítása mellett egyes szaktárgyak tanulása is angol nyelven zajlik. Alsó tagozaton a délutáni tanulási idõ egy részében az angol szakos tanárok angol nyelvû foglalkozásokon segítik az aznap délelõtt tanultak elmélyítését.

27 A tanév során különbözõ ünnepekhez és jeles napokhoz kötõdõ programok (Halloween Party, Guy Fawkes Day, karácsonyi közös éneklések, Valentine's Day, húsvét) kínálnak lehetõséget az angolszász kultúra megismerésére, a tanultak használatára és a szórakozásra. A tanulók iskolai, kerületi, országos és levelezõ versenyeken indulhatnak. A felkészüléshez a tanárok minden segítséget megadnak azoknak, akik vállalják a megmérettetést. A legjobb tanulók az Európai Unió közös referenciakeretében meghatározott B1-es szintre juthatnak el tanulmányaik befejezésekor. Az iskola a József Attila-lakótelep központjában, fákkal övezett, zöldövezeti területen található, félúton az Ecseri úti és a Pöttyös utcai metrómegállók között, az Üllõi úttal párhuzamos utcában, ezért jó megközelíthetõsége is vonzóvá teszi. Az iskola a 21. század elvárásainak megfelelõ mûfüves pályával, játszóvárral, hintával, ping-pong asztallal, kerti pavilonnal és kerékpártárolóval áll diákjai rendelkezésére. Légkondicionált informatikatermében 16 korszerû számítógép várja tanulóit. Minden tanévben kerékpáros, lovas, evezõs és sítábort szervez diákjainak. Az iskolai étkeztetést saját fõzõkonyhájából biztosítja. 25