FERENCVÁROSI KÖZLÖNY XXI / 2 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FERENCVÁROSI KÖZLÖNY XXI / 2 1"

Átírás

1 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY XXI / / Lakásrendelet módosítása (I. forduló) 34/2011., 34/2/2011. sz. előterjesztések Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester KIVONAT készült a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének február 2-án órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből A 21-22/2011. (II.02.) sz. határozatok az ülés menetével kapcsolatosak. 23/2011. (II.02.) sz. Határozat Napirend: 1./ Tanácsnoki megbízatásról történő lemondás 40/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: Veres László képviselő 2./ Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló rendelet módosítása (II. forduló) 6/3-4/2011. sz. előterjesztések Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 3./ Budapest IX. kerület Ferencváros közterületein történő dohányzás tilalmáról szóló rendelet (II. forduló) 22/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 4./ Gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása (I. forduló) 37/2011., 37/2/2011. sz. előterjesztések Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 5./ Interpelláció 28/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: Csárdi Antal képviselő 6./ SZMSZ módosítása 32/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: Csárdi Antal képviselő 8./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló rendelet (I. forduló) 35/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: dr. Oszvári István jegyző 9./ Ferencvárosi Közfoglalkoztatási Terv elfogadása 33/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 10./ Állami ingatlan ingyenes megszerzése 29/2011., 29/2/2011. sz. előterjesztések Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 11./ BÖP Kft. átalakulásával kapcsolatos döntés 36/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: Mezey István képviselő 12./ Az önkormányzat gazdálkodásának és működésének átfogó átvilágítása, javaslatok a gazdálkodás és működés fejlesztésére a évre 31/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 13./ Javaslat a kerületi Rendőrkapitányság állományában szolgálatot teljesítő rendőrök elhelyezése tárgyában kötött bérleti szerződés meghosszabbítására 39/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: Martos Dániel képviselő (16 igen, egyhangú) (A szavazásban 16 képviselő vett részt.) NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 1./ Tanácsnoki megbízatásról történő lemondás 40/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: Veres László képviselő 24/2011. (II.02.) sz. Határozat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért

2 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY XXI / 2 2 Veres László képviselő oktatási tanácsnoki megbízatásának lemondásával. Határidő: értelemszerű Felelős: dr. Bácskai János polgármester (15 igen, 1 nem, 0 tartózkodás) (A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 2./ Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló rendelet módosítása (II. forduló) 6/3-4/2011. sz. előterjesztések Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 15 igen, 0 nem, 1 tartózkodó szavazat mellett megalkotja a 2/2011. (II.07.) rendeletét a Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló rendelet módosításáról. (A rendeletet a közlöny 1. sz. melléklete tartalmazza) 3./ Budapest IX. kerület Ferencváros közterületein történő dohányzás tilalmáról szóló rendelet (II. forduló) 22/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 16 igen, egyhangú szavazattal megalkotja a 3/2011. (II.07.) rendeletét a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros közterületein történő dohányzás tilalmáról. (A rendeletet a közlöny 2. sz. melléklete tartalmazza) 4./ Gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása (I. forduló) 37/2011., 37/2/2011. sz. előterjesztések Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 25/2011. (II.02.) sz. Határozat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a 37/2011., 37/2/2011. sz. előterjesztések alapján a Gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló rendelettervezet kifüggesztésével. Határidő: 15 nap Felelős: dr. Oszvári István jegyző (16 igen, egyhangú) (A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 5./ Interpelláció 28/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: Csárdi Antal képviselő 26/2011. (II.02.) sz. Határozat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az interpellációra adott választ. Határidő: azonnal Felelős: dr. Bácskai János polgármester (10 igen, 4 nem, 1 tartózkodás) (A szavazásban 15 képviselő vett részt.) 6./ SZMSZ módosítása 32/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: Csárdi Antal képviselő 27/2011. (II.02.) sz. Határozat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a 32/2011. sz. előterjesztés alapján a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelettervezet kifüggesztésével. (5 igen, 10 nem, 1 tartózkodás) (A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 7./ Lakásrendelet módosítása (I. forduló) 34/2011., 34/2/2011. sz. előterjesztések Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 28/2011. (II.02.) sz. Határozat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a

3 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY XXI / /2011. sz. előterjesztés alapján a Lakásrendelet módosításáról szóló rendelettervezet kifüggesztésével. Határidő: 15 nap Felelős: dr. Oszvári István jegyző (12 igen, 3 nem, 1 tartózkodás) (A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 8./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló rendelet (I. forduló) 35/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: dr. Oszvári István jegyző 29/2011. (II.02.) sz. Határozat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a 35/2011. sz. előterjesztés alapján az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló rendelettervezet kifüggesztésével. Határidő: 15 nap Felelős: dr. Oszvári István jegyző (16 igen, egyhangú) (A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 9./ Ferencvárosi Közfoglalkoztatási Terv elfogadása 33/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 30/2011. (II.02.) sz. Határozat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Közfoglalkoztatási - pályázati tervezetét, és javasolja annak benyújtását, valamint vállalja, hogy a 2011 évi költségvetésben a közfoglalkoztatás önkormányzati önrészére fedezetet biztosít. Felkéri dr. Bácskai János Polgármester urat, hogy a közfoglalkoztatásra vonatkozó megállapodást kösse meg a FESZOFE Nonprofit Kft-vel, és erről a tájékoztassa a Magyar Államkincstárat. Határidő: értelemszerű Felelős: dr. Bácskai János polgármester (14 igen, 0 nem, 2 tartózkodás) (A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 10./ Állami ingatlan ingyenes megszerzése 29/2011., 29/2/2011. sz. előterjesztések Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 31/2011. (II.02.) sz. Határozat 1. Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az 51/2009. (II.04.) számú határozatában foglaltakkal megegyező tartalommal fenntartja a Budapest, IX. kerület helyrajzi számú, 233 m2 alapterületű, a Magyar Állam tulajdonában és a Kincstári Vagyoni Igazgatóság. kezelésében lévő földterületre nézve a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-hez benyújtott ingyenes tulajdonba vétel iránti igényét. 2. Felkéri a Polgármester urat, hogy az önkormányzati igény fenntartásáról tájékoztassa az MNV Zrt-t. Határidő: 12 hónap Felelős: dr. Bácskai János polgármester (16 igen, egyhangú) (A szavazásban 16 képviselő vett részt.) 32/2011. (II.02.) sz. Határozat Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 1./ a 485/2009. (XII.02.) számú határozatban a 2353 m2-t 2455 m2-re módosítja. 2. a módosított 485/2009. (XII.02.) számú határozatában foglaltakkal megegyező tartalommal fenntartja a Budapest, IX. kerület 37716/2 helyrajzi számú, 2735 m2 alapterületű, kivett templomművelési ágú, a Magyar Állam tulajdonában és az Oktatási Minisztérium kezelésében lévő földterület 2455 m2-es területrészére vonatkozó ingyenes tulajdonba vétel iránti igényét. 3. Felkéri a Polgármester urat a kezdeményezés MNV Zrt-hez való benyújtására. Határidő: 30 nap Felelős: dr. Bácskai János polgármester (15 igen, egyhangú) (A szavazásban 15 képviselő vett részt.)

4 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY XXI / / BÖP Kft. átalakulásával kapcsolatos döntés 36/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: Mezey István képviselő 33/2011. (II.02.) sz. Határozat Budapest, Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1./ javasolja a BÖP Kft. taggyűlésének a társasági szerződés módosítását akként, hogy a Gt. 71. (1) bekezdésének megfelelően a taggyűlés az átalakulási javaslat érdemi elbírálásáról egy ülésen határozzon. 2./ elfogadásra javasolja a módosítással egységes szerkezetbe foglalt, mellékelt társasági szerződést. 3./ felkéri Mezey István tulajdonosi képviselőt, hogy a döntésről a BÖP Kft-t tájékoztassa. Határidő: 15 nap Felelős Mezey István tulajdonosi képviselő (16 igen, egyhangú) (A szavazásban 16 képviselő vett részt.) állományában szolgálatot teljesítő rendőrök elhelyezése céljából. Továbbá felhatalmazza a Polgármester urat, hogy az előterjesztés mellékletét képező szerződést írja alá. 2./ felkéri a Polgármester urat, hogy kössön szerződést a kijelölt rendőri dolgozókkal a bérelt ingatlanok használata tárgyában, azzal a kikötéssel, hogy a közös költséget, a közüzemi díjakat és az egyéb szolgáltatások díját kötelesek megfizetni. 3./ felkéri a Polgármester urat, hogy a évi költségvetésbe a költségvetési soron - a ,- Ft-os keretösszeget állítsa be. Határidő: értelemszerű Felelős: dr. Bácskai János polgármester (11 igen, 1 nem, 3 tartózkodás) (A szavazásban15 képviselő vett részt.) k.m.f. 12./ Az önkormányzat gazdálkodásának és működésének átfogó átvilágítása, javaslatok a gazdálkodás és működés fejlesztésére a évre 31/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester A 34/2011. (II.02.) sz. határozat az ülés menetével kapcsolatos. dr. Bácskai János s.k. polgármester dr. Oszvári István s.k. jegyző 13./ Javaslat a kerületi Rendőrkapitányság állományában szolgálatot teljesítő rendőrök elhelyezése tárgyában kötött bérleti szerződés meghosszabbítására 39/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: Martos Dániel képviselő 35/2011. (II.02.) sz. Határozat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete: 1./ egyetért a Bérlakás.hu Kft-vel február 25- én kötött bérleti szerződés december 31-éig terjedő, határozott időre történő meghosszabbításával, bruttó ,- Ft értékben, a kerületi Rendőrkapitányság

5 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY XXI / 2 5 KIVONAT készült a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének február 23-án órakor tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből A 36/2011. (II.23.) sz. határozat az ülés menetével kapcsolatos. 37/2011. (II.23.) sz. Határozat Napirend: 1/ A Ferencvárosi Önkormányzat évi költségvetésének módosítása (II. forduló) 47/2011., 47/2/2011. sz. előterjesztések Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 2./ A Ferencvárosi Önkormányzat évi költségvetése (II. forduló) 8/4-7/2011. sz. előterjesztések Előterjesztő. dr. Bácskai János polgármester 3./ Gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása (II. forduló) 37/3/2011. sz. előterjesztések Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester 4./ Személyi Javaslat 42/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 5./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló rendelet (II. forduló) 35/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: dr. Oszvári István jegyző (17 igen, egyhangú) (A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 1./ A Ferencvárosi Önkormányzat évi költségvetésének módosítása (II. forduló) 47/2011., 47/2/2011. sz. előterjesztések Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 16 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett megalkotja a 4/2011. (II.28.) rendeletét a Ferencvárosi Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról. (A rendeletet a közlöny 3. sz. melléklete tartalmazza) 2./ A Ferencvárosi Önkormányzat évi költségvetése (II. forduló) 8/4-7/2011. sz. előterjesztések Előterjesztő. dr. Bácskai János polgármester 38/2011. (II.23.) sz. Határozat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 8/8/2011. számú előterjesztést a évi költségvetés részeként elfogadja. (3 igen, 9 nem, 5 tartózkodás) (A szavazásban 17 képviselő vett részt.) Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 11 igen, 4 nem, 2 tartózkodás mellett megalkotja az 5/2011. (II.28.) rendeletét a Ferencvárosi Önkormányzat évi költségvetéséről. (A rendeletet a közlöny 4. sz. melléklete tartalmazza) NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA:

6 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY XXI / / Gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása (II. forduló) 37/3/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 15 igen, 2 nem, 0 tartózkodás mellett megalkotja a 6/2011. (II.28.) rendeletét a Gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló rendelet módosításáról. (A rendeletet a közlöny 5. sz. melléklete tartalmazza) 40/2011. (II.23.) sz. Határozat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 35/2011. számú - Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló rendelet (II. forduló) című előterjesztést - napirendjéről leveszi. (6 igen, 11 nem, 0 tartózkodás) (A szavazásban 17 képviselő vett részt.) 4./ Személyi Javaslat 42/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: dr. Bácskai János polgármester 39/2011. (II.23.) sz. Határozat Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete 1. Töröcsik Juditot a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottságból visszahívja, Markovics Józsefet a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság tagjává megválasztja. 2. Kezdeményezi, hogy a Budapesti Önkormányzati Ferencvárosi Parkolási Kft. taggyűlése Tornai Istvánt a Kft. Felügyelő Bizottságából hívja vissza, Domonkos Lászlót a Felügyelő Bizottság tagjává válassza meg. (0 igen, 1 nem, 13 tartózkodás) (A szavazásban 14 képviselő vett részt.) Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 13 igen, 1 nem, 3 tartózkodás mellett megalkotja a 7/2011. (II.28.) rendeletét az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről. (A rendeletet a közlöny 6. sz. melléklete tartalmazza) dr. Bácskai János s.k. polgármester k.m.f. dr. Oszvári István s.k. jegyző 5./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről szóló rendelet (II. forduló) 35/2011. sz. előterjesztés Előterjesztő: dr. Oszvári István jegyző

7 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY 7 A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2011. (II.07.) rendelete Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról szóló 35/2006. (XII. 21.) rendelet módosításáról. 1. sz. melléklet (1) A R. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1.,2.,3.,4.,5., számú mellékletei lépnek. (2) A R. 2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 6. sz. melléklete lép. 1. E rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba. 2. Budapest, február 2. dr. Bácskai János s.k. dr. Oszvári István s.k. polgármester jegyző Záradék A fenti rendelet február 7-én kihirdetve. dr. Oszvári István s.k. jegyző

8 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY 8 Felnőtt háziorvosi körzetek 1. felnőtt háziorvosi körzet Bakáts tér 3,4,5,6,7,8,13. Ferenc krt ig páros oldal. Kinizsi u. 27. Knézits u. 12,13,14,15. Ráday u. 34,36,38,40,54,56, felnőtt háziorvosi körzet Bakáts u. 6,8. Hőgyes E. u. 1,2,3,6,8,10,11,13,15,17. Kinizsi u. 11,13,15,17,21. Knézits u. 3,5,7,9. Lónyay u. 34,36,40,42,44,46. Ráday u. 37,39,41,43,45,47,49. Üllői út 39,41,43,45,47, felnőtt háziorvosi körzet Bakáts tér 2,9,10. Bakáts u. 1,3,5. Boráros tér 2,3. Knézits u. 2,4,6,8. Közraktár u. 24,26,28,30,34. Lónyay u. 41,43,45,47,49,50,52,54,58,60. Ráday u. 52,53,55,57,59,61, felnőtt háziorvosi körzet Bakáts u. 2. Czuczor u. 3,4,5,10. Gálya u. 3,4,5,6. Kinizsi u. 1,2,4,6,31,33,35,37. Közraktár u. 10,12,20,22. Lónyay u. 17,19,23,25,27,37,39. Mátyás u. 5,8. Zsil u. 1,7,9. 5. felnőtt háziorvosi körzet Erkel u. 9,11,12,13,14,16,18,20. Kálvin tér 7,8,9. Lónyay u. 12,14,16,18,20. Ráday u. 2,4,5,7,8,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22. Üllői út 3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23, felnőtt háziorvosi körzet Csarnok tér 3,4,5. Erkel u. 1,3,4,6. Gönczy P. u. 2,3,4,6. Imre u. 2,4,5. Közraktár u. 2. Lónyay u. 3,5,7,9,11,13, számú melléklet 35/2006. (XII.21.) önkormányzati rendelet

9 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY 9 Mátyás u. 2,4,18,20. Pipa u. 2,4,6. Ráday u. 24. Vámház krt. 5,7,9,11,13, felnőtt háziorvosi körzet Kinizsi u. 16,18,20,22,24,26,28. Köztelek u. 2,4. Lónyay u. 22,24,26,28. Mátyás u. 9,11,13,15. Mátyás u. 14. Ráday u. 23,25,26,27,28,29,30,31,32,33. Üllői út 29, felnőtt háziorvosi körzet Vaskapu u. 47,49. Ernő u. 20,22,24,26,28,30,32,34. Gát u. 27,29,31,33. Gyáli út 2,4,5,6,7,8,10. Haller u. 19,21,23,25,54,56,58,60,62,64,66,72,74. Sobieski J.u. 25,27,29,31,33,35,37,38,39,41. Telepy u. 6,8,1011,12,13,15,18,20,21,22,23,24, Tűzoltó u. 76,78,80,81,82,83,85,86,87,89,91,93. Üllői út 111,113, felnőtt háziorvosi körzet Bárd u Csont u. 2. Földváry u. 3,5,7. Gubacsi u. 6,9,21,26. Hajóállomás u. 1. Hentes u Hídépítő u. 1. Koppány u. 3,4,5,6,11. Kvassay J.u. 1. Lackovits u. 5. Máriássy u. 8. Mester u. 71,73,75,77,79. Nádasdy u Pápay u Soroksári u. 32,33,34,36,38,40,42,44,46,48,50,51,52,54,56,58,59,60,61,68,70, 72,74,84,91,92,93,94. Tóth K. u Vágóhíd u. 6,8,10,12. Vaskapu u. 34,35, felnőtt háziorvosi körzet Ernő u. 9,11,13,15,17,19,21. Haller u. 76,78,80,82,84,86,88. Mester u. 76. Mihálkovics u. 8,10,12,14,16,18. Üllői út 117,119,121,129. Vágóhíd u. 23,25,27,29,31,33.

10 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY felnőtt háziorvosi körzet Balázs B. u. 39,41,43. Ernő u. 3.,5,7. Gát u. 36. Haller u. 19,44,46,48,50,52,68,70. Márton u. 1,2,3,5. Mester u. 70. Óbester u. 3,7,9,11,13. Sobieski J. u. 3,5,7,9,11. Telepy u.2. Tűzoltó u. 92,94,96. Vágóhíd u. 21,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,60. Vaskapu u. 31, felnőtt háziorvosi körzet Drégely u. 17,19. Gát u. 2,3,5,7,8,9,10,12,14,20,22,24. Lenhossék u. 2,7,8,9,10,12,13,14,15,16. Márton u. 7,8,9,10,11,13. Mester u. 50,52,54,56,58,60. Sobieski J.u. 2. Thaly K. u. 2,4,6,8,9,10,11,12,14,16,20,22,24,26,30. Viola u. 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23, felnőtt háziorvosi körzet Dandár u. 2,24,26. Ipar u. 2,3,4,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23. Lechner Ö. Fasor 1,2,3. Likőr u. 2,4. Mester u. 15,17,19,21,23,25,27,33,35. Soroksári út 18,20,22,24. Tinódi u. 3,5,7,9,11,13. Vaskapu u. 4,6,7,8, 10-12, felnőtt háziorvosi körzet Balázs B. u. 7,8,10,11,12,13,15,21,23,25,27,29,36,38,40,42. Bokréta u. 17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28. Ferenc tér 9,10,11,12. Márton u.14. Telepy u. 1,3,5,7,9. Thaly K. u. 32,34,,38,40,46,48,50. Tűzoltó u. 23,25,27,33. Viola u. 29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,44,46,48,50, felnőtt háziorvosi körzet Drégely u. 3,5,7,9. Gát u. 17,19,21,23,25. Haller u. 15,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40. Lenhossék u. 3,5. Mester u. 49,51,53,55,57,59,61,63, felnőtt háziorvosi körzet Dandár u. 5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27. Drégely u. 2,4,6,8,10,11,12,13,14,15,16,18,20. Haller u. 2,3,4,6,8,10,12,14,16,18.

11 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY 11 Mester u. 37,39,41,43. Vaskapu u. 15,17,20,22, felnőtt háziorvosi körzet Angyal u. 13,15,17,19,21,22,23,24,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,41. Liliom u. 20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,44,46,48,50,52,54. Mester u. 8,10,12,14,16,18,20. Tompa u. 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,20,22,24,26. Tűzoltó u. 4,5,6,7,8,9, felnőtt háziorvosi körzet Balázs B. u. 3,5. Berzencey u. 3,4,5,6,7,8,9,101,11,12,13,14,19,21,23,25,27,29. Bokréta u. 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,31,33,35. Ferenc krt. 13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39. Ferenc tér 1,2,3,4,5,6,13,14. Liliom u. 7,13,15,17,19,21,23. Mester u. 22,24,32,34,36,38,40,44,46,48. Páva u. 4,6,14,18,19,20. Thaly K. u. 19. Tompa u. 17,19,21,23. Tűzoltó u. 3. Üllői út 73,75,77,79. Viola u. 2,4,6,8,10,16,18,20,22,24,26,48,50, felnőtt háziorvosi körzet Angyal u. 4,7,9,10,11,12,14,16,18,20. Boráros tér 5,6,7. Ferenc krt. 1,3,5,7. Gabona u. 2,3,4,5,6,7,8,9,10. Liliom u. 1,2,4,6,8,10. Mester u. 1,3,5,4-6,9,11,13. Páva u. 5,7,9,11,13,15,17. Soroksári út 1,3,5,6,8,10,12,14,16,17. Tinódi u. 2,4,6,8,10,12. Vaskapu u. 1, felnőtt háziorvosi körzet Berzenczey u. 16,18,20,22,24,26,28,30,32. Ferenc krt. 41,43. Liliom u. 27,29,31,33,35,37,39,45. Páva u Sobieski J. u. 40,42. Tűzoltó u. 13,15,19,21. Üllői út 53,55,57,59,61,63,109. Viola u. 43, felnőtt háziorvosi körzet Balázs B. u. 14,16,20, 22,24,26,28,30,32,34. Berzenczey u. 33,35,37,39,41. Bokréta u. 30,32,34,36. Lenhossék u. 21,27,29. Márton u. 18,19,20,21,23,26. Sobieski J. u. 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,28,30,32,34,36,38. Thaly K. u. 29,31,33. Tűzoltó u. 32,47,49,51,55,65,69,71,73,75.

12 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY 12 Üllői út 65,67,69,71. Vendel u. 7,8,11,15,20,28,32, felnőtt háziorvosi körzet Bokréta u. 29. Lenhossék u. 30,31,32,33,34,36,38,39,40,41,46. Márton u. 28,29,30,31,33,35,36,37,39,40. Thaly K. u. 52,54,56,58. Tűzoltó u. 44,46,58,66,70,72,74. Üllői út 81,83,85,87,89,91,95,97,99,101,103,105, felnőtt háziorvosi körzet Csengettyű u. 17,19,21. Lobogó u. 1,3,5,10,15,16,20,24. Napfény u. 1,2,3,5,6,14,16. Toronyház u. 9,13, felnőtt háziorvosi körzet Börzsöny u. 4,6,7,8,9,10. Csengettyű u. 1,3,5,7,9,11,16. Epreserdő u. 18,22,24. Kosárka stny. 1,3,5,7. Lobogó u felnőtt háziorvosi körzet Aranyvirág stny. 1,3,5,7,9. Börzsöny u. 1,2/c,3. Dési H. u. 19,21,23. Epreserdő u. 10,12,14,16. Kosárka stny. 4,6, felnőtt háziorvosi körzet Friss u. 2,3. Napfény u. 20,26. Távíró u. 11,13,15,17,19,21,22,23,24,25,26. Toronyház u. 8,10,12,14,16, felnőtt háziorvosi körzet Börzsöny u. 15,17. Ecseri út 8,10,12. Epreserdő u. 26,28,30,31,32,33,34,35,36,38,40. Napfény u. 11,13,17,19,21,22,23,24,25,27,29, felnőtt háziorvosi körzet Dési H. u. 20,22,24,26,28,30,32,34. Egyetértés u. 1,3,5. Ifjúmunkás u. 25,27. Pöttyös u. 6,8,10,11. Távíró u. 3,5,7. Toronyház u. 1,3, felnőtt háziorvosi körzet Börzsöny u. 2/b.

13 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY 13 Hurok u. 1,3,5,7,13. Ifjúmunkás u. 10,12,14,17,18,20,22. Pöttyös u. 3,7,9. Üllői út 151,153,155,157,159,161,163,165,167,169,171,173, felnőtt háziorvosi körzet Csárdás köz 1,3. Ferde u. 5. Ifjúmunkás u. 24, 26,28,32. Pöttyös u. 2,4. Üllői út 177,179,181,183,185,187,189,191,193,195,197, felnőtt háziorvosi körzet Dési H. u. 2,3,4,5,6,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18. Ecseri út 2,4,6. Epreserdő u. 2,4,6. Ifjúmunkás u. 4, felnőtt háziorvosi körzet Aszódi út Beöthy u. 1,2,4. Ecseri út 3,5,15,17,19,21,23,25,27,29,31. Fék u. 3,4,6,8. Füleki u. 3,7,9,11,13. Gubacsi u. 45,91,97. Gyáli út 13,15. 21,23,24,25,30,32,33,35. Illatos u. 5. Kén u. 1,2,3,5. Mester u. 84,88,90. Osztag u. 11,13,15,17,19. Péceli u. 1,2. Soroksári út 95,101,108,110,113,117,119,132,164. Szemafor köz 1,2,4,5,6,7. Szerelvény köz 4,6,8,10,12. Szerkocsi u. 2,4,6. Táblás köz 1,3,5,79,11,13,14,24,31. Tagló u. 4,6,810,11,13. Timót u. 1,3. Töltés köz 1,3,5,7,9. Üllői út 145. Váltó köz 1,2,4,5,6,8,10. Vasbakter köz 3,4,5,6,7,8,9,10. Víztorony köz 1,2,3,4,5,6,7,8,10,14.

14 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY számú melléklet 35/2006. (XII.21.) önkormányzati rendelet Gyerek háziorvosi körzetek 1. gyerek háziorvosi körzet Balázs B. u. 24,25,26,27,28,29,30,32,34 Drégely u. 2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 Gát u. 17,18,19,20,21,22,23,24,25,27,29,31,33,36 Haller u. 44,46,48,50,52,54,56,58 Márton u. 2,8,10,3,5,7,9,11,13,14,18,20,26,19,21,23,28,29,30,31,33, 35,36,37,39,40 Mester u. 37,39,41,43,49,51,60 Sobieski J. u. 2,3,5,7,9,15,16,17,18-24,36,25,27,29,31,33,35,37,38, 39,41,34,40,42 Telepy u. 6,8,10,12,18,20,21,22,23,24,25-32,34. Tűzoltó u. 65,66,69,71,73,75,66,70,72,74,76,78,80,82,86 Üllői út 97,99,101,103,105,107,109,111,113,115 Vendel u. 7,15,22,24,28,32 2. gyerek háziorvosi körzet Balázs B. u. 36,38,39,40,41,42,43 Berzencey u. 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,19,21,23,25,27,29,16,18,20,22, 24,26,28,30,32,33,35,37,39,41 Bokréta u. 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,31,33,35,17,19,20,21,22,23,24 25,26,27,28,29,30,32,34,36 Dandár u. 2,22,24,26,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27 22 Ferenc tér 1,2,3,4,5,6,13,9,10,11,12,14 Haller u.76,78,80,82. Ipar u. 2,3,4,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23 Likőr u. 2.,4. Mester u. 27,22,24,26,28,32,34,36,38 Páva u. 4,6,14,18,20,5,7,9,11,13,15,17,19,22-39 Sobieski J. u. 11. Telepy u. 1,2,3,5,7,9, Tompa u. 24,26,17,19,21,23 Tűzoltó u. 11,13,15,19,21,23,25,31,32. Üllői út 53,55,57,59,61,63,65,67,69,71 Vaskapu u. 1,3,4,6,8,7,10, gyerek háziorvosi körzet Beöthy u. 1,2,4 Csont u. 2. Földváry u. 3,5,7 Gubacsi u. 6,9,21,26,45,91,97 Hajóállomás u. 1. Haller u. 4,6,16,2,8,10,12,14,18 Hentes u Hídépítő u. 1. Illatos u. 5. Kén u. 1,2,3,5 Koppány u. 3,4,5,6,11 Kwassay J. u. 1. Lackovits u. 5. Lechner Ö. U. 1,2,3 Máriássy u. 8.

15 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY 15 Mester u. 84,88,90 Soroksári út 22,24,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,33,51,59, 68,70,61,72,74,84,91,92,93,94,95,101,108,110,113,117,119,132,164. Tagló u. 4,6,8,10,11,13. Telepy u. 11,13,15. Timót u. 1,3. Tűzoltó u. 81,83,85,87,89,91,93. Vágóhíd u. 6,8,10,12,30,32, gyerek háziorvosi körzet Bárd u Ernő u. 9,11,13,15,17,19,21,5,7,20,22,24,26,28,30,32,34 Fék u. 3,4,6,8 Gyáli út 2,4,5,6,7,8,10 Haller u. 3,15,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,19,21,23,60,62,64,66, 19,68,70,72,74,84,86,88. Mester u. 53,55,57,59,61,63,65,70,71,73,75,77,79,76 Mihálkovics u. 8,10,12,14,16,18 Nádasdy u Óbester u. 3,7,9,11,13 Pápay u Tóth Kálmán u Üllői út 117,119,121,129. Vágóhíd u. 23,25,27,29,31,33,21,36,38,40,42,44,46,48,50,60. Vaskapu u. 31,33,34,35,40,47, gyerek háziorvosi körzet Balázs B. u. 3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,20,21,22,23. Gabona u. 2,3,4,5,6,7,8,9,10. Gát u. 2,3,5,7,8,9,10,12,14. Lenhossék u. 2,3,5,7,8,9,10,12,13,14,15,16,21,27,29,30,31,32,33,34,36, 38,39,40,41,46. Mester u. 9,11,13,15,17,19,21,23,25,33,35,40,44,46,48,50,52,54,56,58 Thaly K. u. 2,4,6,8,9,10,11,12,14,16,19,20,22,24,26,29,30,31,32,33,34,36, 38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58. Tinódi u. 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13. Tűzoltó u. 25,27,29,31,33,38,40,44,46,47,49,51,55,58,92,94,96. Üllői út 73,75,77,79,81,83,85,87,89,91,93,95. Vendel u Viola u. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,15,16,17,19,18,20,21,22,23,24,25,22,24,25,26, 29,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,44,46,48,50, gyerek háziorvosi körzet Aranyvirág stny. 1,3,5,7,9 Börzsöny u. 1,3,4,6,8,7,9,10,15,17 Ecseri út 2,4,6,3,5,15,17,19,21,23,25,27,29,31,8,10,12 Epreserdő u. 2,4,6,10,12,14,16,18,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,31,33,35 Ifjúmunkás u. 4,6 Kosárka stny. 1,3,5,7,4,6,8 Lobogó u. 1,3,6,10,15 Napfény u. 1,3,5,11,13,17,19,21,23,25,27,29,31 Szemafor köz 1,2,4,5,6,7 Szerelvény köz 4,6,8,10,12. Szerkocsi u. 2,4,6. Töltés köz 1,3,5,7,9 Üllői út 145. Vasbakter köz 3,4,5,6,7,8,9,10

16 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY gyerek háziorvosi körzet Aszódi út Csárdás köz 1,3 Dési H.u. 20,22,24,26,28,30,32,34 Egyetértés u. 1,3,5 Ferde u. 5. Füleki u. 3,7,9,11,13 Gyáli út 13,15,21,23,24,25,30,32,33,35 Ifjúmunkás u. 24,25,27,32 (ide sorolva a 28. házszámot is) Lobogó u. 5,16,20,24 Osztag u. 11,13,15,17,19 Péceli u. 1,2 Pöttyös u. 3,7,9,2,4,6,8,10,11 Táblás köz 1,3,5,7,9,11,13,14,24,31. Távíró u. 3,5,7 Toronyház u. 1,3,5,9,13,15 Üllői út 169,171,173,175,177,179,181,183,185,187,189,191,193,195,197,199. Váltó köz 1,2,4,5,6,8,10 Víztorony köz 1,2,3,5,6,7,8,10 8. gyerek háziorvosi körzet Börzsöny u. 2/b, 2/c. Csengettyű u. 1,3,5,7,9,11,16,17,19,21. Dési H. u. 2,4,6,8,10,15,3,5,11,13,17,12,14,16,18,19,21,23. Friss u. 2,3. Hurok u. 1,3,5,7,13. Ifjúmunkás u. 10,12,14,17,18,20,22. Napfény u. 2,6,14,16,22,24,20,26. Távíró u. 11,13,15,17,19,21,22,23,24,25,26. Toronyház u. 8,10,12,14,16,18. Üllői út 151,153,155,157,159,161,163,165, gyerek háziorvosi körzet Bakáts u. 1,3,5,2,6,8,16. Boráros tér 2,3. Csarnok tér 3,4,5. Czuczor u. 3,4,5,10. Erkel u. 1,3,4,6,9,11,12,13,14,16,18,20. Gálya u. 3,4,5,6. Gönczy P. u. 2,3,4,6. Imre u. 2,4,5. Kálvin tér 7,8,9. Kinizsi u. 2,4,6,11,13,15,17,16,18. Közraktár u. 2,10,12,20,22,24,26,28,30,34. Köztelek u. 2,4. Lónyay u. 22,24,26,28,19,23,25,27,29,34,36,40,42,44,46,37,39,41, 43,45,47,49,50,52,54,58,60. Mátyás u. 2,4,5,8,9,11,13,14,15,18,20. Pipa u. 2,4,6. Ráday u. 2,4,5,7,8,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,27,29,31,33, 24,26,28,30,32,34,36,38,40,37,39,41,43,45,47,49,52,53,55,57,59,61,63,54,56,60. Zsil u. 1,7, gyerek háziorvosi körzet

17 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY 17 Angyal u. 4,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,28,29,30,31, 32,33,34,35,36,38,41. Bakáts tér 2,9,10,3,4,5,6,7,8,13. Boráros tér 5,6,7. Ferenc krt. 1,3,5,7,2-44-ig páros oldal, 13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43. Hőgyes E. u. 1,2,3,6,8,10,11,13,15,17. Kinizsi u. 20,21,22,24,26,27,28,31,33,35,37. Knézits u. 2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15. Lónyay u. 3,5,7,9,11,12,13,14,15,16,17,18,20. Liliom u. 1,2,4,6,7,8,10,13,15,17,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31, 32,33,34,35,36,37,38,39,44,45,46,48,50,52,54,45. Mester u. 1,3,5,6,8,10,12,14,16,18,20. Soroksári út 1,3,5,6,8,10,12,14,16,17,18,20. Tompa u. 7,8,9,10,12,11,13,14,15,16,18,20,22. Tűzoltó u. 3,4,5,6,7,8,9,14,18. Üllői út 3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,29,31,39,41,43,45,47,49. Vámház krt. 5,7,9,11,13,15.

18 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY számú melléklet 35/2006. (XII.21.) önkormányzati rendelet Felnőtt fogorvosi körzetek 1. felnőtt fogorvosi körzet Csarnok tér 3,4,5. Erkel u. 1,3,4,6,9,11,12,13,14,16,18,20. Gönczy P. u. 2,3,4,6. Imre u. 2,4,5. Kálvin tér 7,8,9. Köztelek u. 2,4. Lónyay u. 3,5,7,9,11,12,13,14,15,16,17,18,20. Mátyás u. 2,4,14,18,20. Pipa u. 2,4,6. Ráday u. 2,4,5,7,8,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,26,28,30,32. Thaly K. u. 8. Üllői út 3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25. Vámház krt. 5,7,9,11,13, felnőtt fogorvosi körzet Bakáts tér 13. Bakáts u. 6,8. Czuczor u. 3,4,5,10. Gálya u. 4,6. Hőgyes E. u. 2,6,8,10. Kinizsi u. végig. Knézits u. végig. Közraktár u. 2,10,12,20,22. Lónyay u. 19,22,23,24,25,26,27,28,29,34,36,40,42,44,46. Mátyás u. 5,8,9,11,13,15. Ráday u. 23,25,27,29,31,33,34,36,37,38,39,40,41,43,45,47,49. Üllői út 29, felnőtt fogorvosi körzet Bakáts tér 2,3,4,5,6,7,8,9,10. Bakáts u. 1,2,3,5. Boráros tér 2,3,7. Ferenc krt ig páros oldal. Gálya u. 3,5. Hőgyes E. u. 1,3,11,13,15,17. Knézits u. 12,14. Közraktár u. 24,26,28,30,34. Lónyay u. 37,39,41,43,45,47,49,50,52,54,58,60. Ráday u. 52,53,54,55,56,57,59,60,61,63. Thaly K. u. 10,12. Üllői út 39,41,43,45,47,49. Zsil u. 1,7,9. 4. felnőtt fogorvosi körzet Angyal u. 13,15,17,19,21,22,23,24,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,41. Berzenczey u. 16,18,20,22,24,26,28,30,32. Ferenc krt. 13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43.

19 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY 19 Ferenc tér 14. Liliom u. 7,13,15,17,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33, 34,35,36,37,38,39,44,45,46,48,50,52,54. Mester u. 5,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24. Páva u. 4,6,14,18,20,22-39-ig. Tompa u. 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,24,26. Tűzoltó u. 3,4,5,6,7,8,9,11,13,14,15,18,19,21. Üllői út 53,55,57,59,61, felnőtt fogorvosi körzet Balázs B. u. 3,5,6,7,8,9,10,11,12. Berzenczey u. 3,4,5,6,7,8,910,11,12,13,14,19,21,23,25,27,29,33,35,37,39,41. Bokréta u. 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,17,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29, 30,31,32,33,34,35,36. Ferenc tér 1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,13. Mester u. 34,36,38,40,44,46,48,50,52,54. Páva u. 5,7,9,11,13,15,17,19. Thaly K. u. 14,22,24,26,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58. Tompa u. 21,23. Tűzoltó u. 23,25,27,29,31,32,33,38,40,44,46. Üllői út 65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,87. Viola u. 2,4,6,8,10,16,20,22,24,26,29,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 42,43,44,45,46,48,50, felnőtt fogorvosi körzet Balázs B. u. 13,14,15,16,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29. Gát u. 2,3,5,7,8,9,10,12,14,17,19,20,21,22,23,24,25. Lenhossék u. 2,3,5,7,8,9,10,12,13,14,15,16,21,27,29,30,31,32,33,34, 36,38,39,40,41,46. Márton u. 2,8,10,14,18,20,26,28,29,30,31,33,35,36,37,39,40. Mester u. 56,58,60. Sobieski J. u. 34,42. Thaly K. u. 2,4,6,9,11,16,19,20,29,31,33. Tűzoltó u. 47,49,51,55,58,65,66,69,70,71,72,73,74,75,76,78,80,82. Üllői út 89,91,93,95,97,99,101,103. Vendel u. 7,15,20,22,24,28. Viola u. 1,3,5,7,9,11,13,15,17,18,19,21,23, felnőtt fogorvosi körzet Balázs B. u. 30,32,34,36,38,40,42. Ernő u. 20,22,24,26,28,30,32,34. Gát u. 27,29,31,33,36. Haller u. 44,46,48,50,52,54,56,58. Márton u. 3,5,7,9,11,13,19,21,23. Sobieski J. u. 2,3,5,7,9,15,16,18-24-ig,25,27,29,31,33,35,36,37,38,39,40,41. Telepy u. 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,18,20,21,22,23,25-32-ig, 34. Üllői út 105,107,109,111,113,115. Vendel u felnőtt fogorvosi körzet Angyal u. 4,7,9,11. Boráros tér 5,6. Ernő u. 5,7,9,11,13,15,17,19,21. Fék u. 3,4,6,8. Ferenc krt. 1,3,5,7. Gyáli út 2,4,5,6,7,8,10,13. Haller u. 19,68,70,72,74,76,78,80,82,84,86,88.

20 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY 20 Liliom u. 4,6,8,10. Mester u. 1,3,70,76. Mihálkovics u. 8,10,12,14,16,18. Óbester u. 3,7,9,11,13. Tűzoltó u. 81,83,85,86,87,89,91,92,93,94. Vágóhíd u. 21,23,25,27,29,31,33,36,38,40,42,44,46,48,50, felnőtt fogorvosi körzet Dandár u. 2,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,24,25,26,27. Drégely u. 2,4,6,8,10,11,12,13,14,16,18,20. Gabona u. 2,3,4,5,6,7,8,9,10. Haller u. 2,8,10,12,14,18. Ipar u. 2,3,4,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23. Lechner Ödön fasor 1,2,3. Likőr u. 2,4. Mester u. 9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,32,33,35,37,39,41,43. Soroksári út 6,8,10,12,14,16,17,18,20,22,24. Tinódi u. 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13. Vaskapu u. 1,3,4,6,7,8, felnőtt fogorvosi körzet Bárd u Drégely u. 5,7,9,11,13,15,17,19. Gyáli út 15. Haller u. 3,15,19,20,21,22,23,24,26,28,30,32,34,36,38,40. Máriássy u. 8. Mester u. 49,51,53,55,57,59,61,63,65,71,73,75,77,79. Nádasdy u Pápay u Péceli u. 1,2. Soroksári út 32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60. Szemafor köz 1,2,4,5,6,7. Szerelvény köz 4,6,8,10,12. Szerkocsi u. 2,4,6. Tóth K. u ig. Töltés köz 1,3,5,7,9. Üllői út 145. Vágóhíd u. 6,8,10,12,30,32,34. Váltó köz 1,2,4,5,6,8,10. Vasbakter köz 3,4,5,6,7,8,9,10. Vaskapu u. 31,33,34,35,40,47,49. Víztorony köz 1,2,3,5,6,7,8, felnőtt fogorvosi körzet Aszódi Dési H. u. 3,5,11,13,17,23. Ecseri út 2,3,4,5,6,8,10,12,15,17,19,21,23,25,27,29,31. Epreserdő u. 2,4,6,31,33,35. Füleki köz 3,7,9,11,13. Gyáli út 21,23,24,25,30,32,33,35. Haller u. 4,6,16. Ifjúmunkás u. 4,6. Napfény u. 17,19,21,23,25,27,29,31. Osztag u. 11,13,15,17,19. Soroksári út 1,3,5. Táblás köz 1,3,5,7,9,11,13,14,24, felnőtt fogorvosi körzet

21 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY 21 Aranyvirág st. 1,3,5,7,9. Börzsöny u. 1,3,7,9,15,17. Csengettyű u. 1,3,5,7,9,11. Dési H. u. 2,4,6,8,10,15,19,21. Epreserdő u. 10,12,14,16,18,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40, Ifjúmunkás u. 10,18,20,22. Kosárka st. 1,3,4,5,6,7,8. Lobogó u. 1,3. Napfény u. 11, felnőtt fogorvosi körzet Börzsöny u. 2/B, 2/C, 4,6,8. Csárdás köz 1,3. Csengettyű u. 16. Dési H. u. 12,14,16,18. Hurok u. 1,3,5,7,13. Ifjúmunkás u. 12,14,17. Lobogó u. 6,10. Napfény u. 1,3,5. Pöttyös u. 3,7,9,11. Üllői út 151,153, 155,157,159,161,163,165, felnőtt fogorvosi körzet Börzsöny u. 10. Csengettyű u. 17,19,21. Dési H. u. 20,22,24,26. Friss u. 3. Ifjúmunkás u. 24,25,27,32. Kvassay J. u. 1. Lobogó u. 5,15,16,20,24. Napfény u. 2,6,14,16. Pöttyös u. 2,4,6,8,10. Távíró u. 3,5,7. Toronyház u. 1,3,5,9,13,15. Üllői út 169, 171,173,175,177,179,181,183,185,187,189,191,193,195,197, felnőtt fogorvosi körzet Beöthy u. 1,2,4. Csont u. 2. Dési H. u. 28,30,32,34. Egyetértés u. 1,3,5. Ferde u. 5. Földváry u. 3,5,7. Friss u. 2. Gubacsi út 6,9,21,26,45,91,97. Hajóállomás u. 1. Hentes u Hídépítő u. 1. Illatos u. 5. Kén u. 1,2,3,5. Koppány u. 3,4,5,6,11. Lackovits u. 5. Mester u. 84,88,90. Napfény u. 20,22,24,26. Soroksári út 33,51,59,61,68,70,72,74,84,91,92,93,94,95,101,108,110,113,117, 119,132,164. Tagló u. 4,6,8,10,11,13.

22 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY 22 Távíró u. 11,13,15,17,19,21,22,23,24,25,26. Timót u. 1,3. Toronyház u. 8,10,12,14,16, számú melléklet 35/2006. (XII.21.) önkormányzati rendelet Gyerek fogorvosi körzetek 1. gyerek fogorvosi körzet Angyal u. 10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, 24,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,41. Bakáts u. 3,5,6,7,8,9,10,11,12,16. Berzenczey u. 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26, 27,28,29,30,32,33,35,37,39,41. Bokréta u. 1,3,4,5,67,8,9,10,11,12,13,15,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30,31,32,33,34,35,36. Ferenc krt. végig. Ferenc tér 1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,14. Knézits u. 13,15. Liliom u. 7,13,15,17,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35, 36,37,38,39,44,45,46,48,50,52,54. Mester u. 1,3,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,27, 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,46,48,49,50,51,52,53,54,55,57,59,61, 63,65,71,73,75,77,79. Páva u. 4,5,6,7,9,11,13,14,15,17,18,19,20,22-39-ig. Thaly K. u. 2,4,6,8,10,12,14,16,20,22,24,26,30,32,34,36,38,40,42, 44,46,48,50,52,54,56,58. Tompa u. 7,8,9,10,11,12,13,15,17,18,19,20,21,22,23,24,26. Tűzoltó u. 3,4,5,6,7,8,9,11,13,14,15,18,19,21,23,25,27,29,31,32,33, 38,40,44,46. Üllői út 53,55,57,59,61,63,65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,87. Viola u. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26, 43,45,48,50,52. 2.gyerek fogorvosi körzet Angyal u. 4,7,9,11. Bakáts tér 2,3,4,5,6,7,8,9,10,13. Boráros tér 2,3,5,6,7. Csarnok tér 3,4,5. Czuczor u. 3,4,5,10. Dandár u. 2,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,24,25,26,27. Drégely u. 2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20. Erkel u. 1,3,4,6,9,11,12,13,14,16,18,20. Gabona u. 2,3,4,5,6,7,8,9,10. Gálya u. 3,4,5,6. Gönczy P. u. 2,3,4,6. Haller u. 2,3,4,6,8,10,12,14,15,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40. Hőgyes E. u. 1,2,3,6,8,10,11,13,15,17. Imre u. 2,4,5. Ipar u. 2,3,4,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23. Kálvin tér 7,8,9. Kinizsi u. 2,4,6,11,13,15,16,17,18,20,21,22,24,26,27,28,31,33,35,37. Knézits u. 2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14. Közraktár u. 2,10,12,20,22,24,26,28,30,34. Lechner Ödön fasor 1,2,3. Likőr u. 2,4. Liliom u. 1,2,4,6,8,10. Lónyay u. 3,5,7,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,

23 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY 23 34,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46,47,49,50,52,54,58,60, Mátyás u. 2,4,5,8,9,11,13,14,15,18,20. Nádasdy u Pipa u. 2,4,6. Ráday u. 2,4,5,7,8,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28, 29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,43,45,47,49,52,53,54,55,56,57,59,60, 61,63. Soroksári út 1,3,5,6,8,10,12,14,16,17,18,20,22,24,32,34,36,38,40,42, 44,46,48,50,52,54,56,58,60. Tinódi u. 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13. Üllői út 3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,29,31,39,41,43,45,47,49. Vámház krt. 5,7,9,11,13,15. Vaskapu u. 1,3,4,6,8,7,8,22,31,33,34,35,40,47,49. 3.gyerek fogorvosi körzet Balázs B. u. 13,14,15,16,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,36, 38,39,40,41,42,43. Bárd u Beöthy u. 1,2,4. Csont u. 2. Ernő u. 5,7,9,11,13,15,17,19,20,21,22,24,26,28,30,32,34. Fék u. 3,4,6,8. Ferde u. 5. Földváry u. 3,5,7. Gát u. 2,3,5,7,8,9,10,12,14,17,19,20,21,22,23,24,25,27,29,31,33,36. Hajóállomás u. 1. Haller u. 19,21,23,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70,72,74,76, 78,80,82,84,86,88. Hentes u Hídépítő u. 1. Koppány u. 3,4,5,6,11. Kvassay J. u. 1. Lackovits u. 5. Lenhossék u. 2,3,5,7,8,9,10,12,13,14,15,16,21,27,29,30,31,32,33,34,36, 38,39,40,41,46. Máriássy u. 8. Márton u. végig. Mester u. 56,58,60,76,84,88,90. Mihálkovics u. 8,10,12,14,16,18. Óbester u. 3,7,9,11,13. Pápay u Sobieski J. u. végig. Soroksári út 33,51,59,68,70,72,74,84,91,92,93,94,95,101,108,110,113,117, 119,132,164. Tagló u. 4,6,8,10,11,13. Telepy u. 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,18,20,22,223,24,25,26,27,28,29, 30,31,32,33,34. Thaly K. u. 9,11,19,29,31,33. Tóth K. u. végig. Tűzoltó u. 47,49,51,55,58,65,66,69,70,71,72,73,74,75,76,78,80,81,82,83,85, 86,87,89,91,92,93,94,96. Üllői út 89,91,93,95,97,99,101,103,105,107,109,111,113,115,117,119, 121,129. Vágóhíd u. 6,8,10,12,21,23,25,27,29,30,31,32,33,34,36,38,40, 42,44,46,48,50,60. Vendel u. 7,15,10,22,24,28, gyerek fogorvosi körzet Aranyvirág st. 1,3,5,7,9.

24 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY 24 Aszódi Börzsöny 1,2/B,2/C,3,4,6,7,8,9,10,15,17. Csárdás köz 1,3. Csengettyű 1,3,5,7,9,11,16,17,19,21. Dési H. u. végig. Ecseri út 2,3,4,5,6,8,10,12,15,17,19,21,23,25,27,29,31. Egyetértés u. végig. Epreserdő u. végig. Gubacsi u. 45,91,97. Gyáli út 2,4,5,6,7,8,10,13,15,21,23,24,25,30,32,33,35. Hurok u. végig. Ifjúmunkás u. végig. Illatos út 5. Kén u. 1,2,3,5. Kosárka st. végig. Lobogó u. végig. Napfény u. végig. Osztag u. 11,13,15,17,19. Péceli u. 1,2. Pöttyös u. végig. Szemafor köz 1,2,4,5,6,7. Szerelvény köz 4,6,8,10,12. Szerkocsi u. 2,4,6. Táblás köz 1,3,5,7,9,11,13,14,24,31. Távíró u. végig. Timót u. 1,3. Toronyház u. végig. Töltés köz 1,3,5,7,9. Üllői út Váltó köz 1,2,4,5,6,8,10. Vasbakter köz 3,4,5,6,7,8,9,10. Víztorony köz 1,2,3,5,6,7,8,10.

25 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY 25 5 számú melléklet 35/2006. (XII.21.) önkormányzati rendelet Védőnői körzetek 1.védőnői körzet Márton u. 2,3,5,7,8,9,10,11,13,14,18,19,20,21,23,26,28,29,30,31,33,35,36,37,39,40, Mester u. 37,39,41,43,49,51,60. Sobieski J. u. 2,3,5,7,9,11,15,16,18-24,25,27,29,31,33,34,35,37,38,39,40,41,42. Telepy u.2,6,8,10,12,18,20,21,22,23,24,26,25-32,34. Tűzoltó u. 65,66,69,70,71,72,73,74,75,76,78,80,82,86. Üllői út 101,103,105,107,109,111,11,3,115,117,119,121, védőnői körzet Balázs B. u. 24,25,26,27,28,29,30,32,34,36,38,39,40,41,42,43. Drégely u.2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20. Gát u.2,3,5,7,8,9,10,12,14,17,19,20,21,22,23,24,25,27,29,31,33,36. Haller u.44,46,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66. Telepy u. 1,3,5,7,9. Vendel u.7,15,20,22,24,28, védőnői körzet Balázs B. u. 3,5,7,9,11,13,15,21,23. Lenhossék u.2,3,5,7,8,9,10,12,13,14,15,16,21,27,29,30,31,32, 33,34,36,38,39,40,41,46. Thaly K. u. 2,4,6,8,9,10,11,12,14,16,20,22,24,26,29,30, 31,32,33,34,36,38,40,41,46. Üllői út 89,91,93,95,97,99. Viola u.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26, 29,32,33,34,35,36,37,39,39,40,42,43,44,45,46,48,50,52. 4.védőnői körzet Balázs B. u. 6,8,10,12,14,16,20,22. Mester u. 9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,33,35,44,46,48,50,52,54,56,58. Tompa u. 17,19,21,23. Tűzoltó u. 11,13,15,19,21,23,25,27,29,31,32,33,38,40,44,46. Üllői út 53,55,57,59,61,63,65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,87. Vaskapu u. 4,6,8, védőnői körzet Berzenczey u. 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,18,19,20,21,22,23,24,25, 26,27,28,29,30,32,33,35,37,39,41. Bokréta u.1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,17,19, 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30, 31,32,33,34,35,36. Ferenc tér 1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,14. Mester u.22,24,32,34,36,38,40. Páva u. 4,5,6,7,9,11,13,14,15,17,18,19,20, védőnői körzet

26 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY 26 Csont u. 2. Dandár u. 2,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,24,25,26,27. Gabona u. 2,3,4,5,6,7,8,9,10. Hajóállomás u. 1. Ipar u. 2,3,4,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23. Kén u. 1,2,3,5. Koppány u. 3,4,5,6,11. Kvassay J. u. 1. Lackovits u. 5. Mester u.84,88,90. Soroksári út 12,14,16,17,18,20,22,24,32,33,34,36,38,40, 42,44,46,48,50,51,52,54,56,58,59,60,68,70. Telepy u.11,13,15. Tinódi u. 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13. Tűzoltó u. 81,83,85,87,89,91,93. Vaskapu u. 1,3,7. Vágóhíd u. 6,8,10,12,30,32,34. 7.védőnői körzet Beöthy u. 1,2,4. Földváry u. 3,5,7. Gubacsi út 6,9,21,26,45,91,97. Hentes u Hídépítő u. 1. Illatos u. 5. Soroksári út 61,72,74,84,91,92,93,94,95,101,108,110,113,117,119,132,164. Tagló u. 4,6,8,10,11,13. Timót u. 1,3. Tűzoltó u. 47,49,51,55,58,92,94,96. Vágóhíd u. 21,23,25,27,29,31,33, 36,38,40,42,44,46,48,50,60. 8.védőnői körzet Bárd u Ernő u. 5,7,9,11,13,15,17,19,20,21,22,24,26,28,30,32,34. Fék u. 3,4,6,8. Gyáli út 2,4,5,6,7,8,10,13. Haller u. 2,3,4,6,8,10,12,14,15,16,18,19, 20,21, 22,23,24,26,28,30,32,34,36,38,40, 68,70,72,74,76,78,80,82,84,86,88. Máriássy u. 8. Mester u. 53,55,57,59,61,63,65,70,71,73,75,76,77,79. Mihálkovics u. 8,10,12,14,16,18. Nádasdy u Óbester u. 3,7,9,11,13. Pápay u Tóth K. u Vaskapu u. 31,33,34,35,40,47, védőnői körzet Dési H. u. 2,3,4,5,6,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23. Friss u. 2,3. Hurok u. 1,3,5,7,13. Ifjúmunkás u. 4,6,10,12,14,17,18,20,22. Távíró u. 11,13,15,17,19,21,22,23,24,25,26. Üllői út 151,153,155,157,159,161,163,165, védőnői körzet

27 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY 27 Börzsöny u. 4,6,7,8,9,10,15,17. Csárdás köz 1,3. Csengettyű u. 1,3,5,7,9,11,16,17,19,21. Dési H. u. 28,30,32,34. Egyetértés u. 1,3,5. Epreserdő u. 10,12,14,16,18,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40. Ferde u. 5. Ifjúmunkás u. 25,27,32. Kosárka st. 1,3,4,5,6.7,8. Távíró u. 3,5,7. Toronyház u. 1,3,5,8,9,10,12,13,14,15,16,18. Üllői út 177,179,181,183,185,187,189,191,193,195,197, területi védőnői körzet Dési H. u. 20,22,24,26. Epreserdő u. 31,33,35. Ifjúmunkás u. 24. Lobogó u. 1,3,5,6,10,15,16,20,24. Napfény u. 1,2,3,5,6,11,13,14,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,31. Pöttyös u. 2,3,4,6,7,8,9,10,11. Üllői út 169,171,173, védőnői körzet Aranyvirág st. 1,3,5,7,9. Aszódi Börzsöny u. 1,2/B,2/C.,3. Ecseri út 2,3,4,5,6, 8,10,12,15,17,19,21,23,25,27,29,31, Epreserdő 2,4,6. Füleki út 3,7,9,11,13. Gyáli út 15,21,23,24,25,30,32,33,34,35. Osztag u. 11,13,15,17,19. Péceli u. 1,2. Szemafor köz 1,2,4,5,6,7. Szerelvény köz 4,6,8,10,12. Szerkocsi u. 2,4,6. Táblás köz 1,3,5,7,9,11,13,14,24,31. Töltés köz 1,3,5,7,9. Üllői út 145. Vasbakter köz 3,4,5,6,7,8,9,10. Váltó köz 1,2,4,5,6,8,10. Víztorony köz 1,2,3,5,6,7,8, védőnői körzet Bakáts tér 2,3,4,5,6,7,8,9,10,13. Boráros tér 5,6. Ferenc krt. 1,3,5,7, 13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43, 2-44-ig páros oldal. Hőgyes E. u. 1,2,3,6,8,10,11,13,15,17. Knézits u. 2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15. Lechner Ödön fasor 1,2,3. Liliom u. 1,2,4,6,7,8,10,13,15,17,19,20,21,22,23,24,26, 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,44,45,46,48,50,52,54, Ráday u. 52,54,56,60. Tompa u. 8,10,12,14,16,18,20,22,24,26. Tűzoltó u. 3,4,5,6,7,8,9,14,18. Üllői út 39,41,43,45,47,49.

28 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY védőnői körzet Angyal u. 4,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26, 28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,41. Bakáts u. 1,2,3,5,6,8,16. Boráros tér 2,3,7. Czuczor u. 3,4,5,10. Gálya u. 3,4,5,6. Kinizsi u. 2,4,6,11,13,15,16,17,18.20,22,24,26,28. Közraktár u. 2,10,12,20,22,24,26,28,30,34. Lónyay u. 19,22,23,24,25,26,27,28,29,34,36,37,39,40,41,42,43,44,45,46, 47, 49, 50,52,54,58,60. Mátyás u. 2,4,5,8,9,11,13,14,15,18,20. Ráday u. 34,36,38,40,53,55,57,59,61,63. Soroksári út 1,3,5,6,8,10. Tompa u. 7,9,11,13,15. Zsil u. 1,7, védőnői körzet Csarnok tér 3,4,5. Erkel u. 1,3,4,6,9,11,12,13,14,16,18,20. Gönczy P. u. 2,3,4,6. Imre u. 2,4,5. Kálvin tér 7,8,9. Kinizsi u. 21,27,31,33,35,37. Köztelek u. 2,4. Lónyay u. 3,5,7,9,11,12,13,14,15,16,17,18,20. Pipa u. 2,4,6. Ráday u. 2,4,5,7,8,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26, 27,28,29,30,31,32,33,37,39,41,43,45,47,49. Üllői út 3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,29,31. Vámház krt. 5,7,9,11,13,15.

29 FERENCVÁROSI KÖZLÖNY 29 Ifjúság és iskola egészségügyi védőnői körzetek 1. sz. 6 számú melléklet 35/2006. (XII.21.) önkormányzati rendelet Ferencvárosi Komplex Óvoda,Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény(Bp. IX. Gát u. 6.) Telepy Károly Testnevelés Szakosított Általános Iskola és Gimnázium(Bp. IX. Telepy K. u. 17.) 2. sz. Bakáts téri Ének-Zenei Általános Iskola (Bp. IX. Bakáts tér 12.) Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskola (Bp. IX. Vendel u. 1.) 3. sz. Szabóky A. Műszaki Közép-és Szakközépiskola Kézműipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző (Bp. IX. Illatos út 2-4.) 4. sz. Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola (Bp. IX. Timót u. 3.) 5. sz. Kosztolányi Dezső Általános Iskola (Bp. IX. Ifjúmunkás u. 1.) Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola (Bp. IX. Ifjúmunkás u. 13.) Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium (Bp. IX. Lobogó u. 1. alsó tagozat) 6. sz. József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Bp. IX. Mester u. 67.) Molnár Ferenc Általános Iskola (Bp. IX. Mester u. 19.) Patrona Hungaria Gimnázium (Bp. IX. Knézits u ) 7. sz. Domino Általános Iskola (Bp. IX. Lenhossék u ) Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium (Bp. IX. Toronyház u. 21., Bp. IX. Lobogó u. 1. felső tagozat) 8. sz. Szentgyörgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (Bp. IX. Lónyay u. 4-8.) Képző és Iparművészeti Szakközépiskola (Bp. IX. Török P.u.1.) 9. sz. Puskás Tivadar Távközlési Technikum (Bp. IX. Gyáli út 22.) Fáy András Közlekedésgépészeti Szakközépiskola (Bp. IX. Mester u ) 10. sz.

Ez a rendelet 2012. február 01-én lép hatályba és 2012. február 02-án hatályát veszti. Budapest, 2012. január 26. polgármester.

Ez a rendelet 2012. február 01-én lép hatályba és 2012. február 02-án hatályát veszti. Budapest, 2012. január 26. polgármester. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2012. (I.31.) önkormányzati rendelete a Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról

Részletesebben

Felnőtt háziorvosi körzetek

Felnőtt háziorvosi körzetek Felnőtt háziorvosi körzetek Bakáts tér 3,4,5,6,7,8,13. Ferenc krt. 2-44-ig páros oldal. Kinizsi u. 27. Knézits u. 12,13,14,15. Ráday u. 34,36,38,40,54,56,60. Bakáts tér 2,9,10. Bakáts u. 1,3,5,6,8. Boráros

Részletesebben

Egészségügyi alapellátási körzetek

Egészségügyi alapellátási körzetek Cím Felnőtt Gyermek Felnőtt Gyermek házi házi fogorvos fogorvos Védőnői ANGYAL UTCA 4 19 42 08 02 14 ANGYAL UTCA 7, 9, 11 19 42 08 02 14 ANGYAL UTCA 10,12,14,16,18,20 19 42 04 01 14 ANGYAL UTCA 22,24,26,28,30,32,34,36,38

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 09-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 09-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 222/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 09-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a 2. sz. felnőtt háziorvosi

Részletesebben

(6) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete iskolaegészségügyi

(6) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete iskolaegészségügyi Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017. (IV.25.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi

Részletesebben

Iktató szám: 10/2012. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. január 26-i ülésére

Iktató szám: 10/2012. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 10/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a 14. sz. felnőtt fogorvosi

Részletesebben

Óvodai körzetek utcák szerint rendezve január 26. napjától

Óvodai körzetek utcák szerint rendezve január 26. napjától i körzetek utcák szerint rendezve 2017. január 26. napjától 1091 Angyal István park Liliom (1094 Liliom u. 15.) 1094 Angyal u. végig Liliom (1094 Liliom u. 15.) 1098 Aranyvirág sétány végig Epres (1098

Részletesebben

Veszélyességi övezetek A3

Veszélyességi övezetek A3 Veszélyességi övezetek A3 Veszélyességi övezetek: - 1%-os halálozás indoor esetén (épületben tartózkodókra): ~ 310 méter;(piros) - 1%-os halálozás outdoor esetén (szabadban tartózkodókra): ~ 565 méter.(zöld)

Részletesebben

Körzetek kijelölése 2. háziorvosi körzeteket állapít meg jelen rendelet 1. sz. melléklete szerint.

Körzetek kijelölése 2. háziorvosi körzeteket állapít meg jelen rendelet 1. sz. melléklete szerint. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2011. (XI.14.) önkormányzati rendelete a Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról

Részletesebben

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 37/2017. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. február 16.-i ülésére Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Részletesebben

Szavazókörök száma: 53, sorszáma 1-53-ig folyamatos.

Szavazókörök száma: 53, sorszáma 1-53-ig folyamatos. Budapest Főváros IX. Kerület Helyi Választási Iroda vezetőjének 1/2013. (VII.29.) számú határozata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosban a szavazókörök számának, sorszámának, területi beosztásának,

Részletesebben

Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről 1. sz.

Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről 1. sz. Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről 1. sz. melléklet a) Településképi szempontból meghatározó területek lehatárolása -

Részletesebben

Kamerák száma (db) Települések

Kamerák száma (db) Települések MRFK (BRFK kerület) Rendőri Szerv RK, HRK Települések Kamerák száma (db) a kamera pontok helyszíne, elhelyezése BRFK IX. ker. Rendőrkapitányság Budapest IX. ker. 1 Üllői út 91-93. BRFK IX. ker. Rendőrkapitányság

Részletesebben

Az önkormányzat által fenntartott intézmények és társaságok neve és címe

Az önkormányzat által fenntartott intézmények és társaságok neve és címe 9. számú melléklet Az önkormányzat által fenntartott intézmények és társaságok neve és címe NÉV: CÍM: Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények 1092 Bp., Ráday u. 46. Aprók háza IX/4. sz. Bölcsőde

Részletesebben

Felnőtt háziorvosi körzetek. 1. felnőtt háziorvosi körzet

Felnőtt háziorvosi körzetek. 1. felnőtt háziorvosi körzet Felnőtt háziorvosi körzetek 1. felnőtt háziorvosi körzet Ellátó háziorvos: Dr. Szíjártó Csaba Rendelés helye: IX. Közraktár u. 24. T.: 210-0835. Rendelési idő:h-sz.: 8-12., K-Cs.:15-19. P.:8-12. Bakáts

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 10/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a köznevelési intézményekben

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. október 17-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. október 17-ei ülésére Iktató szám: Sz-543/2012. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. október 17-ei ülésére Tárgy: Társasházankénti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság június 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság június 28-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-298/2017. ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2017. június 28-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

Kimutatás a Budapest IX. kerületi Önkormányzat társasházi támogatásairól 2014. III. negyedév

Kimutatás a Budapest IX. kerületi Önkormányzat társasházi támogatásairól 2014. III. negyedév Szerződés kód Szállító neve Szerződés kezdete Szerződés lejárta Összeg Szerződés tárgya SZBJ/2014/01602 Bakáts u. 6. Társasház 2014.07.28. 2014.12.31. 1 302 258 Veszélyelhárítás támogatása. SZBJ/2014/01630

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET október 5.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET október 5.-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. október 5.-i ülésére Iktató szám: 222/2017. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Budapest, IX. kerület

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság június 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság június 27-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-290/2018. ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2018. június 27-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

(2) A Rendelet 3. (4) bekezdése hatályát veszti.

(2) A Rendelet 3. (4) bekezdése hatályát veszti. A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete Ferencvárosi Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 3/2014. (I.

Részletesebben

1. Az alapító okirat 1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

1. Az alapító okirat 1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata KIVONAT Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2017. február 16-án 15.00 órakor tartott rendes ülésének

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. június 6-i ülésére. Lakóház felújítási pályázatok elbírálása. dr. Bácskai János polgármester

ELŐTERJESZTÉS. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. június 6-i ülésére. Lakóház felújítási pályázatok elbírálása. dr. Bácskai János polgármester Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 123/2013. ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. június 6-i ülésére Tárgy: Lakóház felújítási pályázatok elbírálása. Előterjesztő:

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: E/801940/2018/3. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központalapító

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság április 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság április 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-137/2016. ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2016. április 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság április 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság április 25-i ülésére Iktató szám: Sz-7/208. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 208. április 2-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság április 12-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság április 12-i ülésére Iktató szám: Sz-148/2017. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2017. április 12-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

VÉDELEMRE JAVASOLT ÉPÜLETEK JEGYZÉKE:

VÉDELEMRE JAVASOLT ÉPÜLETEK JEGYZÉKE: 4. sz. melléklet VÉDELEMRE JAVASOLT ÉPÜLETEK JEGYZÉKE: HELYI (KERÜLETI) VÉDELEMRE JAVASOLT ÉPÜLETEK (HVJ): kód tömb hrsz cím megnevezés 1. 1 37110 Tűzoltó u. 10-16. Volt lovarda épület (ma BÁV csarnoképület)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. június 06-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. június 06-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-378/2012. ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. június 06-i ülésére Tárgy: Lakóház-felújítási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET december 13-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET december 13-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 230/2018. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2018. december 13i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Történeti városrészek rehabilitációjának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET április 20-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET április 20-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 94/2017. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. április 20-i ülésére Tárgy: Javaslat a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A József Attila Városrészi Önkormányzat június 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A József Attila Városrészi Önkormányzat június 29-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A József Attila Városrészi Önkormányzat 2016. június 29-i ülésére Iktató szám: Sz-342/2016. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: 2016. évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015.október 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015.október 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 203/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015.október 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: BM támogatás keretében kiépített

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. július 10-ei rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. július 10-ei rendkívüli ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 190/2012. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. július 10-ei rendkívüli ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a térfelügyeleti-rendszer

Részletesebben

A rendelet hatálya. A közterület-felügyelet jogállása, szervezete

A rendelet hatálya. A közterület-felügyelet jogállása, szervezete A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (I. 28.) önkormányzati rendelete a Ferencvárosi Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól A Budapest Főváros

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET június 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET június 30-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 151/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. június 30-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Ferencváros közterületein

Részletesebben

(1) A R. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. Hatályát veszti a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének

(1) A R. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. Hatályát veszti a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2011.(VIII. 31.) rendelete a Ferencváros közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2015. június 30-án 10.00 órakor tartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2015. június 30-án 10.00 órakor tartott rendkívüli üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 297/2/2012 ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a 2012. III. negyedévi felújítási és fejlesztési

Részletesebben

FERENCVÁROSI KÖZLÖNY 1. 7./ Éjszakai Színház támogatása 137/2011. sz. előterjesztés. Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester

FERENCVÁROSI KÖZLÖNY 1. 7./ Éjszakai Színház támogatása 137/2011. sz. előterjesztés. Előterjesztő: Formanek Gyula alpolgármester FERENCVÁROSI KÖZLÖNY 1 7./ Éjszakai Színház támogatása 137/2011. sz. előterjesztés KIVONAT készült a Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 1-jén 15.00 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

(1) A Rendelet 3. (1) bekezdés a) pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Rendelet 3. (1) bekezdés a) pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017. (III.28.) önkormányzati rendelete a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET május 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET május 17-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 127/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Tárgy: 2012/2013. tanévben indítható iskolai osztályok, csoportok

Részletesebben

Jegyzőkönyv amely készült a Városrészi Önkormányzat június 19-én 8.30 órakor tartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv amely készült a Városrészi Önkormányzat június 19-én 8.30 órakor tartott rendkívüli üléséről Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Önkormányzat József Attila-lakótelep Városrészi Önkormányzata Jegyzőkönyv amely készült a Városrészi Önkormányzat 2014. június 19-én 8.30 órakor tartott rendkívüli

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Részletesebben

Helyi joganyagok - Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képvise 2. oldal (1) A várakozási övezet területén, közúti várakozóhelyen tö

Helyi joganyagok - Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képvise 2. oldal (1) A várakozási övezet területén, közúti várakozóhelyen tö Helyi joganyagok - Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képvise 1. oldal Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017. (III. 28.) önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET szeptember 7 -i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET szeptember 7 -i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 215/2/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. szeptember 7 -i ülésére Tárgy: Tájékoztató a 2012. II. negyedévi felújítási és fejlesztési

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság március 6-án órakor tartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság március 6-án órakor tartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottság Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2013. március 6-án 12.00 órakor tartott rendes üléséről Ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

2. (1) A Rendelet 2. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2. (1) A Rendelet 2. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (IV.09.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek

Részletesebben

M számú melléklet a../2016.(..) sz. önk. rendelethez: Tömbök számozás szerinti lehatárolása. Tömbszám Lehatárolás Hrsz Utca Ház szám

M számú melléklet a../2016.(..) sz. önk. rendelethez: Tömbök számozás szerinti lehatárolása. Tömbszám Lehatárolás Hrsz Utca Ház szám M-02 2. ú melléklet a../2016.(..) sz. önk. rendelethez: Tömbök ozás szerinti lehatárolása Tömb Lehatárolás Hrsz Utca Ház 1 Ferenc körút Üllői út 37 104 Üllői út (Ferenc krt.) 45-51 (45) 15 238 37 105 Ferenc

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság június 29-én 9.00 órakor tartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság június 29-én 9.00 órakor tartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV amely készült a József Attila Városrészi Önkormányzat június 27-én (csütörtökön) 7.00 órakor tartandó rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV amely készült a József Attila Városrészi Önkormányzat június 27-én (csütörtökön) 7.00 órakor tartandó rendkívüli üléséről Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Önkormányzat József Attila Városrészi Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV amely készült a József Attila Városrészi Önkormányzat 2019. június 27-én (csütörtökön) 7.00 órakor

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Budapest, Bakáts tér 14. II. emeleti tanácsterem. Görgényi Máté Hidasi Gyula, Intzoglu István, Szoboszlay Balázs tagok.

Polgármesteri Hivatal Budapest, Bakáts tér 14. II. emeleti tanácsterem. Görgényi Máté Hidasi Gyula, Intzoglu István, Szoboszlay Balázs tagok. Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Önkormányzat József Attila Városrészi Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV amely készült a József Attila Városrészi Önkormányzat 2015. június 30-án 8.30 órakor tartott rendkívüli

Részletesebben

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének. 8/1996. (III.4.) sz. rendelete. a helyi (kerületi) értékvédelemről (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének. 8/1996. (III.4.) sz. rendelete. a helyi (kerületi) értékvédelemről (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 8/1996. (III.4.) sz. rendelete a helyi (kerületi) értékvédelemről (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete az építésügyről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság december 13-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság december 13-i ülésére Iktató szám: Sz-637/2012. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. december 13-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV amely készült a József Attila Városrészi Önkormányzat június 29-én 9.00 órakor tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV amely készült a József Attila Városrészi Önkormányzat június 29-én 9.00 órakor tartott rendes üléséről Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Önkormányzat József Attila Városrészi Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV amely készült a József Attila Városrészi Önkormányzat 216. június 29-én 9. órakor tartott rendes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 128/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése közérdekűnek minősített

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság október 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság október 25-i ülésére Budapest Főváros I. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-581/2011. ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2011. október 25-i ülésére Tárgy: Intézményi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2015. június 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2015. június 30-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-343/2015. ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2015. június 30-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

A Rendelet 4. (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Rendelet 4. (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (V.21.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 20-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 20-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. szeptember 20-i ülésére Iktató szám:164/2018. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Ferencvárosi Napfény

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság június 27-én órakor tartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság június 27-én órakor tartott rendkívüli üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. május 21-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. május 21-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. május 21-i ülésére Iktató szám: 136/2015. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Budapest I. kerületi köznevelési

Részletesebben

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2009. (XII.18.) rendelete a helyben központosított közbeszerzésekről

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2009. (XII.18.) rendelete a helyben központosított közbeszerzésekről Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2009. (XII.18.) rendelete a helyben központosított közbeszerzésekről Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság március 6-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság március 6-i ülésére Iktató szám: Sz-149/2013. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Gazdasági Bizottság 2013. március 6-i ülésére Tárgy: Lakásfelajánlás a 2000-ig nyilvántartásba vett, lakással

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-2/26/2007. K I V O N A T Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. november 15-én megtartott

Részletesebben

Üzletszerűen végzett társasház-kezelői tevékenységet folytatók nyilvántartása

Üzletszerűen végzett társasház-kezelői tevékenységet folytatók nyilvántartása Üzletszerűen végzett társasház-kezelői tevékenységet folytatók nyilvántartása ADATOK Nyilvántartási szám Vállalkozó, vállakozás neve, megnevezése: Árkád 2002 Bt. Formanek Zsuzsanna 1/2010/VII. Lakcím,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET május 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET május 25-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. május 25-i ülésére Iktató szám: 135/2017. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság június 27-én 9.00 órakor tartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság június 27-én 9.00 órakor tartott rendkívüli üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. december 13-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. december 13-i ülésére Iktató szám: Sz-633/2012. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. december 13-i ülésére Tárgy: További

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 07-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 07-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 205/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. szeptember 07-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Javaslat

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Részletesebben

FIT-jelentés :: KLIK Budapesti IX. Tankerülete 1096 Budapest IX., Lenhossék utca Fenntartói azonosító:

FIT-jelentés :: KLIK Budapesti IX. Tankerülete 1096 Budapest IX., Lenhossék utca Fenntartói azonosító: FIT-jelentés :: 2013 KLIK Budapesti IX. Tankerülete 1096 Budapest IX., Lenhossék utca 24-28. Fenntartói azonosító: 39011654-194000 Létszámadatok Az intézmények kódtáblázata A BAKÁTS TÉRI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET augusztus 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET augusztus 26-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám:146/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. augusztus 26-i ülésére Tárgy: A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények

Részletesebben

FERENCVÁROSI KÖZLÖNY 1. 8./ Molnár Ferenc Általános Iskola osztálynyitási kérelme 155/2011. sz. előterjesztés

FERENCVÁROSI KÖZLÖNY 1. 8./ Molnár Ferenc Általános Iskola osztálynyitási kérelme 155/2011. sz. előterjesztés FERENCVÁROSI KÖZLÖNY 1 8./ Molnár Ferenc Általános Iskola osztálynyitási kérelme 155/2011. sz. előterjesztés KIVONAT készült a Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. július 6-án 15.00 órakor tartott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság június 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság június 28-i ülésére Iktató szám: Sz-303/2017. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2017. június 28-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET március 07-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET március 07-ei ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 63/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. március 07-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Javaslat

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET november 07-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET november 07-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 196/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. november 07-i ülésére Tárgy: A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ Alapító

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság augusztus 23-án órakor tartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság augusztus 23-án órakor tartott rendkívüli üléséről Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottság Jegyzőkönyv készült a Gazdasági Bizottság 2011. augusztus 23-án 12.00 órakor tartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET október 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET október 25-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. október 25-i ülésére Iktató szám: 185/2018. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Ferencvárosi Egyesített

Részletesebben

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének. 8/1996. (III.4.) sz. rendelete. a helyi (kerületi) értékvédelemről (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének. 8/1996. (III.4.) sz. rendelete. a helyi (kerületi) értékvédelemről (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 8/1996. (III.4.) sz. rendelete a helyi (kerületi) értékvédelemről (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete az építésügyről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 4/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Ferencvárosi óvodák és a Ferencvárosi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET december 13-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET december 13-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 255/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. december 13-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Történeti városrészek rehabilitációjának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET május 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET május 25-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. május 25-i ülésére Iktató szám: 120/2017. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztató Ferencváros Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2015. november 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2015. november 18-i ülésére Iktató szám: Sz-560/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2015. november 18-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

FIT-jelentés :: KLIK Budapesti IX. Tankerülete 1098 Budapest IX. kerület, Toronyház u. 11. Fenntartói azonosító:

FIT-jelentés :: KLIK Budapesti IX. Tankerülete 1098 Budapest IX. kerület, Toronyház u. 11. Fenntartói azonosító: FIT-jelentés :: 2014 1098 Budapest IX. kerület, Toronyház u. 11. Fenntartói azonosító: 39011654-194000 Létszámadatok Az intézmények kódtáblázata A Bakáts Téri Ének-zenei Általános Iskola (1092 Budapest,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET május 24-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET május 24-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 118/2018. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. május 24-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat alapító okiratok módosítására

Részletesebben

Munkalap1 UTCALISTA_

Munkalap1 UTCALISTA_ UTCALISTA_20181029 ID UTCANÉV KERÜLET 50001285 Albert Flórián út Budapest - IX. 10002407 Angyal utca Budapest - IX. 10014498 Bajor Gizi park Budapest - IX. 10002380 Bakáts tér Budapest - IX. 10002389 Bakáts

Részletesebben

A választási plakátok elhelyezésének tilalmával érintett, egyes kerületi önkormányzati rendeletekkel helyi védettség alá helyezett középületek

A választási plakátok elhelyezésének tilalmával érintett, egyes kerületi önkormányzati rendeletekkel helyi védettség alá helyezett középületek A választási plakátok elhelyezésének tilalmával érintett, egyes kerületi önkormányzati rendeletekkel helyi védettség alá helyezett középületek I. kerület 1. Bécsi kapu tér 2-4. 6627 levéltár 2. Bécsi kapu

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV amely készült a József Attila Városrészi Önkormányzat június 28-án 8.00 órakor tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV amely készült a József Attila Városrészi Önkormányzat június 28-án 8.00 órakor tartott rendkívüli üléséről Budapest, Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Önkormányzat József Attila Városrészi Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV amely készült a József Attila Városrészi Önkormányzat 217. június 28-án 8. órakor tartott rendkívüli

Részletesebben

(1) A Rendelet 20 -a kiegészül egy új (1/a) bekezdéssel az alábbiak szerint:

(1) A Rendelet 20 -a kiegészül egy új (1/a) bekezdéssel az alábbiak szerint: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének./2014. (...) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról

Részletesebben

FIT-jelentés :: KLIK Budapesti IX. Tankerülete 1098 Budapest IX. kerület, Toronyház u. 11. Fenntartói azonosító:

FIT-jelentés :: KLIK Budapesti IX. Tankerülete 1098 Budapest IX. kerület, Toronyház u. 11. Fenntartói azonosító: FIT-jelentés :: 2014 KLIK Budapesti IX. Tankerülete 1098 Budapest IX. kerület, Toronyház u. 11. Fenntartói azonosító: 39011654-194000 Létszámadatok Az intézmények kódtáblázata A Bakáts Téri Ének-zenei

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület február 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület február 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 37/2012. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. február 16-i ülésére Tárgy: Javaslat a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési

Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési "Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ által üzemeltetett intézmények tanulói, óvodások autóbusszal történő személyszállítása"_eljárás eredménye táj. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/45 Beszerzés

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET január 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET január 28-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 15/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 28-i ülésére Tárgy: Javaslat a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények,

Részletesebben

FERENCVÁROSI KÖZLÖNY XXI / / Budapest IX. kerület Ferencváros közterületein történő dohányzás tilalmáról 22/2011. sz.

FERENCVÁROSI KÖZLÖNY XXI / / Budapest IX. kerület Ferencváros közterületein történő dohányzás tilalmáról 22/2011. sz. FERENCVÁROSI KÖZLÖNY XXI / 1 1 7./ Budapest IX. kerület Ferencváros közterületein történő dohányzás tilalmáról 22/2011. sz. előterjesztés KIVONAT készült a Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január

Részletesebben