ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET október 25-i ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET október 25-i ülésére"

Átírás

1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET október 25-i ülésére Iktató szám: 185/2018. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények átszervezésére Zombory Miklós alpolgármester Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda dr. Tomasószkiné dr. Kovács Györgyi csoportvezető, Intézményfelügyeleti Csoport Bukovszki Andrásné, Intézményfelügyeleti Csoport Fodor Györgyné, Intézményfelügyeleti Csoport Előzetesen tárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság október 24. Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Riskó György s.k. Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel: A döntéshez egyszerű X (II.,III.,IV.,V.Határozati javaslat) minősített X (I. Határozati javaslat, I.,II. Normatív határoazti javaslat) többség szükséges. A döntéshez egyszerű X minősített X többség szükséges. Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető: igen nem X Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni. Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

2 Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 20-i ülésén 277/2018. (IX.20.) számú határozatával kifejezte azt a szándékát, hogy a fenntartásában működő Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 9. (1) bekezdésében meghatározott gazdálkodási és ahhoz kapcsolódó feladatait, valamint az üzemeltetési, karbantartási feladatait átszervezze, amely feladattal a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központot kívánja megbízni. Továbbá felhatalmazta a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központot (továbbiakban: FIÜK), valamint a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények (továbbiakban: FEBI) intézményvezetőit, hogy az átadás-átvétel előkészítése érdekében tegyék meg a szükséges intézkedéseket. A Képviselő-testület fenti döntése alapján az érintett intézmények (FIÜK, FEBI) az alábbi intézkedéseket tették/teszik a jövőben: - munkajogi intézkedések előkészítése, az érintett közalkalmazottak, a köz tanács, valamint a szakszervezet tájékoztatása szóban és írásban egyaránt, - tételes leltározás megkezdése október 3-án, - személyi anyagok tételes átvétele október 24-én, - épületek műszaki állapotának felmérése, a műszaki dokumentációk átvétele október 19-én és október 24-én, - szerződések, szabályzatok átvétele folyamatos, - könyvelési anyagok, havi jelentések, költségvetési anyagok, előző évi beszámoló és kapcsolódó analitikák átvétele október 3-tól folyamatos. Az Ávr.9. (5) bekezdése alapján az Áht. 10. (4a) és (4b) bekezdése és a (4) bekezdés szerinti költségvetési szerv (a továbbiakban együtt: gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv) (1) bekezdés szerinti feladatait az Áht. 10. (4a) és (4b) bekezdése szerinti esetben az irányító szerv vagy az irányító szerv irányítása alá tartozó más költségvetési szerv az állományába tartozó alkalmazottakkal, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét tartalmazó megállapodásban (a továbbiakban: munkamegosztási megállapodás) meghatározott helyen és módon látja el. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által jóváhagyott 227/2018. (IX.20.) számú határozat 3. pontjában meghatározottakra figyelemmel az érintett intézmények vezetői (FEBI, FIÜK) egymással egyeztetve és egyetértésben elkészítették a munkamegosztási megállapodás tervezetét. Ennek megfelelően az előterjesztés 1. számú mellékleteként csatolt munkamegosztási megállapodás mindkét intézményvezető jóváhagyásával került a testület elé. A fenntartó a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 104. (1) bekezdésének i.) pontja alapján köteles kikérni a gyámhatóság véleményét az intézmény működését érintő lényeges döntés meghozatala előtt, így különösen az intézmény fenntartását érintő változások, az intézmény átszervezésének, megszüntetésének, feladatkörének megváltoztatása esetén.

3 Fenti rendelkezésnek megfelelően Képviselő-testület elvi döntéséről szeptember 26. napján a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Irodája levélben tájékoztatta a Budapest Főváros Kormányhivatala Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályát. Az átszervezésnél, a következő alapelvek kerültek figyelembe vételre: - A FEBI szakmai munkájának önállóságát a változás nem érintheti. - A szakmai munkát vagy ahhoz kapcsolódó szakmai feladatokat ellátó személyek humánpolitikai kiválasztása, valamint felettük a munkáltatói jogok gyakorlása változatlanul az intézményvetőnél marad. - A FEBI székhelyén és telephelyein továbbra is biztosítva lesz a helyszíni készpénzes ebédbefizetési lehetőség. Bevezetésre kerül az átutalás lehetősége is. - A FEBI rendelkezni fog egy szakmai munka zavartalan ellátást biztosító dologi előirányzati kerettel is, melyre vonatkozóan a kötelezettségvállalás és az utalványozás az intézményvezető kompetenciaköre lesz. - A változással érintett közalkalmazottak jogviszonya a munka törvénykönyvéről szóló I. törvény (a továbbiakban: Mt.) ában szabályozott munkáltató személyében bekövetkezett változásra tekintettel a FIÜK-nél folyamatos, illetményük, munkakörülményeik nem változnak. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által jóváhagyott 227/2018. (IX.20.) számú határozat 3. pontjában meghatározottak alapján az FEBI és a FIÜK vezetőivel egyeztetésre került a személyi változások következtében meghatározható intézményi létszám. Az alábbi táblázat a jelenlegi és november 1-jétől, január 1-jétől, valamint április 1-jétől várható létszámokat tartalmazza: Intézmény neve Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ Jelenlegi november 1-től január 1-től április 1-jétől A táblázatban rögzített státuszokkal a feladatot jelenleg is ellátó közalkalmazottak november 1. napjától, valamint január 1. napjától a FIÜK-höz kerülnének. Ebben az ügyben a táblázatban nevesített intézmények vezetői előzetesen szóban és írásban egyaránt tájékoztatták az érintett dolgozókat. Az érintett intézményekben a szakmai munkát végzők kisgyermeknevelők, dajkák, bölcsődei ügyintéző, szakácsok, konyhai kisegítők, élelmezés vezetők, dietetikus, pszichológus, mosodai dolgozó, szaktanácsadó az intézmények alkalmazásában, az intézményvezető munkáltatói jogkörében maradnak. A gazdasági szervezettel összefüggő változással együtt a gazdasági és technikai közalkalmazottak a fentiekben hivatkozott Mt. szabályozás alapján munkáltató személyében bekövetkező változás jogcímén átkerülnének a FIÜK-höz (10 álláshelyet (7 főt) érintene a munkáltató megváltozása). A gazdasági szervezet feladatainak ellátásával összefüggő változások miatt az érintett intézmények alapító okiratainak módosítása szükséges.

4 A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011.(X.11.) rendelete 31. (9) bekezdésének g) pontja értelmében a képviselő-testület normatív határozatot hoz az önkormányzati fenntartású intézmények alapító okiratának tárgyában. A FEBI alapító okiratának 4.4. pontjából törlésre kerül a kormányzati funkciószámon szereplő Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások elnevezésű kormányzati funkció. A FEBI alapító okiratában a Magyar Államkincstár észrevételei alapján a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet szerinti átvezetés szükséges az alábbiak szerint: - a as kormányzati funkció megnevezése helyesen: Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján - a as kormányzati funkció megnevezése helyesen: Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása - a as kormányzati funkció megnevezése helyesen: Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben. A FIÜK alapító okiratának pontja kiegészül a FEBI telephelyeivel. 35 Fehérholló IX/6. sz. Bölcsőde 1097 Budapest, Fehérholló utca Pöttyös IX/10. sz. Bölcsőde 1098 Budapest, Pöttyös utca 8/a. 37 Manó-lak IX/14. sz. Bölcsőde 1098 Budapest, Dési Huber utca Varázskert IX/1. sz. Bölcsőde 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca Aprók Háza IX/4. sz. Bölcsőde 1092 Budapest, Ráday utca 46. A FIÜK alapító okiratának módosítása szükséges továbbá a 4.1. pont jogszabályi hivatkozással, történő kibővítésével. A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyi ügyben hozza meg döntését. Mellékletek: - 1. számú melléklet: munkamegosztás és felelősségvállalás rendje FEBI Budapest, október 19. Zombory Miklós s.k. alpolgármester

5 I. Határozati javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 10. (4b) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy a fenntartásában működő Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények vonatkozásában a) november 1. napjától az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9. (1) bekezdésében meghatározott gazdálkodási (költségvetés tervezése, az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és felhasználásának végrehajtása) és ahhoz kapcsolódó feladatok (finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a pénzügyi, számviteli rend betartása) ellátására: b) január 1. napjától az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9. (1) bekezdésében meghatározott működtetési, üzemeltetési, a vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok ellátására a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központot jelöli ki. Felelős: dr. Bácskai János polgármester Határidő: a) pont november 1., b) pont január 1. II. Határozati javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények (1092 Budapest, Ráday u. 46.) és a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ (1097 Budapest, Vágóhíd u ) között létrejött Munkamegosztási megállapodást az 1. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. Felelős: dr. Bácskai János polgármester Határidő: október 25. III. Határozati javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények (1092 Budapest, Ráday u. 46.) és a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ (1097 Budapest, Vágóhíd u ) létszámát november 1. napjától, január 1. napjától valamint április 1. napjától az alábbiakban határozza meg: Intézmény neve Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ november 1-től január 1-től április 1-jétől

6 Felelős: dr. Bácskai János polgármester Határidő: november 1., január 1., április 1. IV. Határozati javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények (1092 Budapest, Ráday u. 46.), valamint a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ (1097 Budapest, Vágóhíd u ) vezetőit arra, hogy a gazdasági szervezeti feladatellátás november 1. napjával, valamint január 1. napjával történő változása folytán: a.) a gazdasági szervezeti feladatellátáshoz kapcsolódó érintett munkakörökben foglalkoztatott közalkalmazottak vonatkozásában a hatályos jogszabályoknak megfelelően tegyék meg a szükséges munkáltatói intézkedéseket, b.) a feladatellátáshoz kapcsolódó átadás-átvételi eljárás (dokumentumok, dologi eszközök stb) lebonyolítását legkésőbb a feladatellátás megkezdésének időpontjáig bonyolítsák le. Felelős: FEBI és FIÜK vezetői Határidő: a) pont Jogszabályban meghatározottak szerint b) pont november 1.

7 I. Normatív határozati javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények alapító okiratának módosításáról Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: Okirat száma: M/509251/2018/1. Módosító okirat A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által március 24. napján kiadott, E/509251/2016/1/H-1. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján -../2018.(.) számú képviselő-testületi határozatára figyelemmel - a következők szerint módosítom: 1. Az alapító okirat 4.4. pontja a következő szerint módosul: 4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése: 1 kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben Jelen módosító okiratot a november 1. napjától kell alkalmazni. Budapest, időbélyegző szerint P.H. Határidő: 8 nap Felelős: dr. Bácskai János polgármester dr. Bácskai János polgármester

8 II. Normatív határozati javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ alapító okiratának módosításáról Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: Okirat száma: M/801940/2018/3. Módosító okirat A Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által szeptember 28. napján kiadott, E/801940/2018/2. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján -../2018.(..) számú képviselő-testületi határozatára figyelemmel - a következők szerint módosítom: 1. Az alapító okirat 1.2. pontja a következő szerint módosul: 1.2. A költségvetési szerv székhelye: 1097 Budapest, Vágóhíd utca A. épület 1. lépcsőház telephelyei: telephely megnevezése 1 Budapest IX. Kerületi Molnár Ferenc Általános Iskola telephely címe 1095 Budapest, Mester utca Bakáts Téri Ének-Zenei Általános Iskola 1092 Budapest, Bakáts tér Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és EGYMI (iskolai tagozat) 4 Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és EGYMI (autista tagozat) 5 Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és EGYMI (óvodai tagozat) 6 Budapest IX. Kerületi József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 7 Budapest IX. Kerületi Kosztolányi Dezső Általános Iskola 8 Budapest IX. Kerületi Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola 9 Budapest IX. Kerületi Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskola 10 Budapest IX. Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium 11 Ferencvárosi Sport Általános Iskola és Gimnázium 12 Budapest IX. Kerületi Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium 13 Budapest IX. Kerületi Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium 1095 Budapest, Gát utca Budapest, Thaly Kálmán utca 17. A. épület 1097 Budapest, Vágóhíd utca A. épület 2. lépcsőház 1095 Budapest, Mester utca Budapest, Ifjúmunkás utca Budapest, Ifjúmunkás utca Budapest, Vendel utca Budapest, Lónyay utca 4/c Budapest, Telepy utca Budapest, Lobogó utca Budapest, Napfény utca 3.

9 14 Jégcsarnok 1098 Budapest, Toronyház utca Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Gyermek és Ifjúsági Tábora Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kincsesbányai Ifjúsági Tábora 8638 Balatonlelle, Erdősor utca Kincsesbánya, Rákhely kerület 0341 hrsz. 17 Ferencvárosi Csicsergő Óvoda 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca Ferencvárosi Csicsergő Óvoda 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 17. B. épület 19 Ferencvárosi Csudafa Óvoda 1097 Budapest, Óbester utca Ferencvárosi Liliom Óvoda 1094 Budapest, Liliom utca Ferencvárosi Epres Óvoda 1098 Budapest, Epreserdő utca Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda 1097 Budapest, Vágóhíd utca A. épület 3. lépcsőház, B. épület 23 Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda 1092 Budapest, Erkel utca Ferencvárosi Méhecske Óvoda 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca Ferencvárosi Napfény Óvoda 1098 Budapest, Napfény utca Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda 1091 Budapest, Hurok utca Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei 1096 Budapest, Haller utca Dési Huber István Művelődési Ház 1098 Budapest, Toronyház utca 17/b. 29 Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény 1092 Budapest, Ráday utca József Attila-lakótelepi Közösségi Ház 1098 Budapest, Toronyház utca 3/b. 31 József Attila Emlékhely 1095 Budapest, Gát utca Pinceszínház 1093 Budapest, Török Pál utca TV 1096 Budapest, Haller utca 27. II. emelet szoba 34 Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola 1092 Budapest, Köztelek utca Fehérholló IX/6. sz. Bölcsőde 1097 Budapest, Fehérholló utca Pöttyös IX/10. sz. Bölcsőde 1098 Budapest, Pöttyös utca 8/a. 37 Manó-lak IX/14. sz. Bölcsőde 1098 Budapest, Dési Huber utca Varázskert IX/1. sz. Bölcsőde 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca Aprók Háza IX/4.sz. Bölcsőde 1092 Budapest, Ráday utca Az Alaptó Okirat 4.1. pontja az alábbiak szerint módosul: 4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási, továbbá a működtetéssel, üzemeltetéssel, a vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok ellátása a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 74. (2) bekezdése alapján alapított óvodák, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény 78. (1) bekezdése alapján létrehozott közművelődési intézmény, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 15. (2) bekezdésének b) pontja, valamint a 43. -a alapján

10 létrehozott gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézmény (bölcsőde) tekintetében, munkamegosztási megállapodás alapján. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 21/A. (6) bekezdése szerint ellátja a Belső-Pesti Tankerületi Központ vagyonkezelésében lévő ingatlanokban lévő főző- és tálalókonyhák üzemeltetését és a gyermekétkeztetési feladatokat. Ellátja továbbá a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata fenntartásában lévő, a kereskedelemről szóló 2005.évi CLXIV. törvény 2. 5a. pontja szerinti helyi termelői piac, a vásárokról, piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet szerinti üzemeltetési feladatait, feladata továbbá a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 3. (1) 4. pontja szerinti ingatlanhasznosítás a fenntartó által meghatározott ingatlanok tekintetében. Jelen módosító okiratot november 1. napjától kell alkalmazni. Budapest, időbélyegző szerint Határidő: 8 nap Felelős: dr. Bácskai János polgármester dr. Bácskai János polgármester

11 V. Határozati javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri Polgármester Urat a../2018. számú előterjesztés szerinti I. és II. számú normatív határozati javaslatban szereplő módosító okiratok aláírására, az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok elkészítésére, és a változások Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásában történő átvezettetésére. Felelős: Határidő: dr. Bácskai János polgármester 8 napon belül