Az atherosclerosis pathogenezise: apró léptek az ezermérföldes úton. Doktori /Ph.D./ értekezés tézisei. Dr. Hortoványi Eszter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az atherosclerosis pathogenezise: apró léptek az ezermérföldes úton. Doktori /Ph.D./ értekezés tézisei. Dr. Hortoványi Eszter"

Átírás

1 Az atherosclerosis pathogenezise: apró léptek az ezermérföldes úton Doktori /Ph.D./ értekezés tézisei Dr. Hortoványi Eszter Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Patológia Tudományok Program Témavezeto: Dr. Kerényi Tibor egyetemi tanár / Dr. Kádár Anna egyetemi tanár Programvezeto: Dr. Kádár Anna egyetemi tanár Budapest,

2 Tartalom: 1. Bevezetés: az atherosclerosis pathogenezise, a két támadáspont ismertetése I: A nemi hormonok szerepe a vascularis simaizom sejtek gap junction expressziójának szabályozásában Metodika Eredmények Következtetés II. Chlamydia pneumoniae fertozés A/ Chlamydia pneumoniae gyakorisága különbözo erekben - bal elülso leszálló coronaria (LAD): metodika, eredmények - aneurysmák: metodika, eredmények - carotis-endarterectomiák és aorta-billentyuk: metodika, eredmények - coronaria bypass graftok: metodika, eredmények Megbeszélés B/ A falvastagság és a Chlamydia pneumoniae jelenléte koszorúerekben Metodika Eredmények Megbeszélés 2. Összefoglalás 3. Köszönetnyilvánítás 4. Saját közlemények jegyzéke 2

3 Bevezetés A Semmelweis Egyetem II. számú Pathológiai Intézetében folyó kutatások hagyományait folytatva választottuk vizsgálódásaink témájául az érpathológiát. Az érelmeszesedés multifaktoriális jellege a betegség sokszínu megközelítését teszi lehetové. Az értekezés alapjául szolgáló vizsgálatok során az atherosclerosis pathogenezise szempontjából fontos rizikótényezok közül a noihormonok esetleges protektív hatása került az érdeklodésünk központjába, és ezt a kérdést kísérletes állatmodellen vizsgáltuk. A noihormonok hatásmechanizmusa sokat vizsgált, még nem tisztázott terület. Az érsimaizom sejtek rendelkeznek funkcionáló ösztrogén receptorral, az ösztrogén közvetlen hatása a vascularis simaizomra bizonyítottnak tekintheto. Tanulmányunkban azt a felvetést vizsgáltuk, miszerint a noihormonok befolyásolják a simaizomsejtek közötti kommunikációt, mely jellegzetesen a sejtek közötti un. gap junction csatornák által valósul meg. Az elmúlt években nagy figyelmet kapott a gyulladásos elmélet, mely az érfalban zajló krónikus gyulladást tekinti az atherosclerosis dönto mozzanatának. A gyulladásos elmélet alapján bizonyos fertozo ágensek, így a Chlamydia pneumoniae (C. pneumoniae) kóroki szerepe is felmerült, miután myocardialis infarctuson átesett betegekben a C. pneumoniae ellenes antitestek emelkedett titerét mutatták ki egészséges kontroll csoporthoz képest. Ezt követoen kimutatták a C. pneumoniae-t atheromás plakkban elektronmikroszkóppal, immunhisztokémiailag és polimerase láncreakció (PCR) technikával, majd izolálták human atheroscleroticus plakkból. Egészséges erekben nem találtak C. pneumoniae pozitivitást. Továbbra sem eldöntött azonban, hogy a kórokozó ténylegesen szerepet játszik-e az atherosclerosis pathogenesisében, esetleg progressziójában. Ezért vizsgáltuk a C. pneumoniae jelenlétét az atherosclerosisos elváltozások kialakulásában humán anyagon. E célból igazoltuk a fertozés jelenlétét fiatalon elhunytak (15-34 év) koszorúereiben, és tanulmányoztuk a C. 3

4 pneumoniae fertozés összefüggését az atheroscleroticus elváltozások kialakulásával, valamint szerepét a gyulladásos válaszreakció kiváltásában. Vizsgáltuk a C. pneumoniae jelenlétét különbözo érsebészeti anyagokban, a fertozés általános érpathogén jellegének igazolása végett. A kétféle vizsgálatsor közötti kapcsolatot a különbözo, egymástól eltéro rizikófaktorok az érelmeszesedés kialakulásában játszott szerepének vizsgálata jelenti. Az értekezésben a cardiovascularis rendszer arteriás részének morfológiáját tanulmányozva a terápiás problémákkal szorosan összefüggo kérdésekre kerestük a választ. Ugyan az érsimaizomsejtek gap junction struktúráinak változásai az atherosclerosis kérdéskörének kis szegmensét érintik, jelentoségét csak teljes megismerése után ítélhetjük meg. Ismert a simaizomsejtek fontos szerepe az endothel sérülést követo intimaproliferáció kialakulásában, amely elofutára a kialakuló atheroscleroticus plakknak hosszú és bonyolult folyamatok révén. A vascularis simaizomsejtek kommunikációs csatornáinak mennyiségi változásai befolyással bírnak e bonyolult folyamatokra. A C. pneumoniae valószínuleg a gyulladásos mediátorok felszabadítása révén szintén szerepet játszhat az intimaproliferáció folyamatában. A nemi hormonok szerepe és a gyulladásos elmélethez szorosan kapcsolódó C. pneumoniae vizsgálata látszólag távol esik egymástól az atherosclerosis rizikótényezoi közt, ám mindkét vizsgálat morfológiai alapokon nyugszik, mely a pathológiai vizsgálati eszköztár része. Az atherosclerosis legyozéséhez csak a betegség jellegzetességeinek pontos megismerése által juthatunk el. A morfológiai változások nyomonkövetése a kóros struktúra és a kóros funkció kapcsolatának megértését célozza. Mindketto általunk feszegetett kérdéskör rendelkezik terápiás konzekvenciával. A továbbiakban a jobb követhetoség érdekében a két vizsgálatcsoportot külön tárgyalom. 4

5 I. A nemi hormonok szerepe a vascularis simaizom sejtek gap junction expressziója szabályozásában A gap junction speciális sejtmembrán csatorna. Közvetlen kapcsolatot teremt szomszédos sejtek közt, lehetové téve ionok, jelzo molekulák sejtek közti közvetlen mozgását. Fehérjealegységekbol a connexinekbol épül fel. Az elsoként szívizomból izolált connexin- 43 (Cx43) megtalálható a myometriumban és a vascularis simaizomban is. A vascularis simaizomban és az endothel sejtekben ezek a csatornák a membránpotenciál változások sejtrol-sejtre való terjedését gyorsító, alacsony ellenállású utat képeznek. A kontrakciók koordináltsága, az erek reaktivitása összefügg a gap junctionok suruségével és a funkcionális állapotával. Az érfal simaizom sejtek domináns gap junction fehérjéje a Cx43. Kísérletes hypertonia során az alkalmazott modelltol függoen a Cx-43 fehérje denzitásának növekedését, ill. csökkenését igazolták. Koleszterin dús diéta a medialis simaizomsejtek Cx43 tartalmának csökkenésével járt. Ballonkatéterezés okozta intimaproliferáció, és az alatta levo medialis simaizom sejtekben egyes kutatók nem találtak változást e csatornákat illetoen, mások a Cx43 expresszió növekedésérol számoltak be. A Cx43 expresszió csökkenést figyelték meg human atheroscleroticus plakkok simaizomsejtjein, míg intima megvastagodásban és korai atheroscleroticus laesiókban a Cx43 mennyiségének emelkedését észlelték. Mindezek alapján úgy tunik, a gap junction csatornák szerepet játszanak az atherosclerosis pathogenezisében. Az uterus simaizomsejteinek Cx43 expressziójára az ösztrogén pozitívan, a progeszteron negatívan hat. A cardiovascularis rizikófaktorok közül a nemi hormonok jelentosége közismert. Az ösztrogén javítja a szérumlipidprofilt, a kontrakcióba hozott koszorúeren relaxációt idéz elo, lecsökkenti a simaizomsejtek Ca 2+ koncentrációját, gátolja az érsimaizom sejtek proliferációját és migrációját. A vascularis simaizomsejtek rendelkeznek funkcionáló ösztrogén receptorral, e hormon tehát közvetlen hatással bír az érsimaizomra. Minthogy a gap junctionok szerepe az erek funkcionális állapotában igazolt, valamint más szövetek esetén a Cx43 hormonális szabályozása bizonyított, valószínunek tunt, hogy az ösztrogén hatása is legalább részben - a gap junctionok expressziójának befolyásolásával valósul meg. 5

6 Célunk az ösztrogén, a progeszteron és a kombinált hormonpótlás feltételezett hatásának igazolása volt a vascularis simaizomsejtek gap junction kapcsolatainak vonatkozásában. Munkánk alapjául a Cx43 fehérje expresszió immunhisztokémiai vizsgálatát választottuk.. Anyag és Módszer A kísérletben 20 nostény patkányt vizsgáltunk, 5 vizsgálati csoportban. A nostény patkányok (4 állat/csoport) petefészkeit eltávolítottuk. Kísérlet idotartama 15 hét volt. Vizsgálati csoportok: 1. áloperált kontroll 2. petefészekirtott, hormonpótlásban nem részesülo állatok 3. petefészekirtott, ösztogén kezelt állatok 4. petefészekirtott, csak progeszteron kezelt állatok 5. petefészekirtott, kombinált hormonpótlásban részesülo nostények A hormonpótlás a humán gyakorlatban alkalmazott dózisokkal arányos mértéku volt. Ösztrogén: 450? g/tskg/hét ösztradiol propionát im. depóinjekció, progeszteron: 15mg/tskg/2 hét medroxiprogeszteron acetát im. depóinjekció. A 15 hetes kezelési periódus végén a mellkasi aortát és a szívet kivettük és gyorsfagyasztottuk. A Cx-43 fehérje immunhisztokémiai detektálását monoclonalis anti-cx43 antitesttel végeztük. A primer antitestet indirect FITC technikával tettük láthatóvá. A fluoreszcens metszetekrol konfokális lézerpásztázó mikroszkóppal digitalizált képeket készítettünk, majd Scion image programmal elemeztük és statisztikailag értékeltük. Eredmények Az immunhisztokémiai reakció eredményeként apró fluorescens pontokat láttunk az aortán és a szívizomzatban egyaránt. Az aortában a media és az endothelium festodött. A mediaban a jelölés a simaizomsejtek membránján volt megfigyelheto. Nem találtunk különbséget sem az immunfluorescens pontok eloszlásában, sem a suruségében a különbözo csoportokból származó aorták mediajának vizsgálatakor. Ezt az észlelésünket a statisztikai vizsgálat is alátámasztotta. 6

7 Következtetések Kísérletünk indításakor az ösztrogén védo szerepe a cardiovascularis történések tekintetében bizonyítottnak tunt, hormonpótló kezelést a gyakorlatban is széles körben alkalmazták. Mivel a vascularis simaizomsejtek rendelkeznek ösztrogén receptorral, valamint a gap junctionok expressziója más szövettípusok esetén hormonálisan szabályozott, feltételeztük, hogy az ösztrogén hatással van a vascularis simaizomsejtek connexin expressziójára is. Kísérleti eredményeink ezt a feltételezést nem támasztották alá. Azonos mennyiségu és eloszlású jeleket kaptunk mind az öt csoportban az immunhisztológiai vizsgálat során. Ezen eredményünk alapján úgy találtuk, hogy a noi nemi hormonoknak nincs egyértelmu, jelentos hatása a vascularis simaizomsejtek gap junction csatornáira. A 1998-ban publikált Heart and Estrogen/Progestin Replacement Study (HERS) nem igazolta a hormonpótlás kedvezo hatását a cardiovascularis eseményekre. Az American Heart Association évi állásfoglalása szerint secunder prevencióra noihormon-pótló kezelés bevezetése nem javallt ben a National Institute of Health közleményt adott ki, miszerint hormonpótlás primer prevencióként való alkalmazása sem javasolt. Hypothezisünk felállítása óta az ösztrogénterápia megítélése gyökeresen megváltozott. Az ösztrogén szerepe, hatásmechanizmusa további tisztázásra vár. II. Chlamydia pneumoniae fertozés A C. pneumoniae és egyes antigénjei képesek hosszan megmaradni macrophagokban, gyulladásos mediátorokat szabadítanak fel az endothel sejtekbol, ami habsejt-képzodéshez vezet. A fenti folyamatokban valószínuleg nagy szerepe van a ho-sokk-proteinek -nek (hsp) is. A chlamydialis hsp kimutatható human atheroscleroticus plakk macrophagjaiban, indukálja a TNF-?, valamint matrix metalloproteináz termelést. Az emelkedett anti-chlamydialis hsp szintet önálló rizikófaktornak találták koszorúér betegségben. Leírták az intercelluláris sejt adhéziós molekula, a monocyta chemotactikus protein és az interleukin-8 termelodésének fokozódását is C. pneumoniae-val fertozött humán endothel sejtekben. Mindezek alapján nagyon valószínu, hogy ok-okozati összefüggés van a C. pneumoniae fertozés és az atherosclerosis között. A fiatal felnottek ereiben talált érelváltozások, valamint különbözo érminták vizsgálatával fontos adatok nyerhetoek a fertozés általános szív-érrendszeri kórtani szerepének tisztázására. 7

8 Anyag és módszer: A Fiatalkori Arteriosclerosis Pathobiologiai Determinánsai (PBDAY) elnevezésu WHO által koordinált tanulmány keretén belül gyujtött, váratlan halálok következtében fiatalon elhunytak (15-34 év) éranyagát használtuk fel. A C. pneumoniae immunhisztokémiai kimutatását bal elülso leszálló koszorúereken (LAD), az erek 3-3 meghatározott szegmensén végeztük el, az eredéstol 0,5; 2,5 és 3,5 cm-re lévo szakaszokon monoclonalis ellenanyaggal (RR 402). Pozitív kontrollként C. pneumoniaeval megfertozött HL sejteket használtunk, negatív kontrollként az inokulációban nem részesülo HL sejtek szolgáltak. Párhuzamos metszeteket HE, orcein festés után szövettanilag osztályoztuk. A 3-3 érszakasz esetén mindig a pozitív C. pneumoniae reakciót mutató érszakaszt, illetve a súlyosabb elváltozást tekintettük mérvadónak. Az adatokat kontingencia analízissel vizsgáltuk (függetlenség-vizsgálat? 2 próbával). Eredményeinket egybevetettük a dohányzásra vonatkozó anamnesztikus adatokkal. Eredmények C. pneumoniae jelenlétét igazoltuk plakkokban, preatheromában, észleltünk pozitivitást intima-megvastagodás esetén is. Nem találtunk pozitív reakciót elváltozás nélküli érszakasz intimájában és médiájában. A plakkokban szignifikánsan gyakoribb volt a pozitív reakció, mint a korai laesiókban. Gyakori volt az adventitia érintettsége is. Pozitív intima-media esetén 88 % -ban volt az adventitia is pozitív, negatív intima-media esetén 59%-ban találtunk pozitív adventitiát. Az atheroscleroticus laesiok adventitiája 75%-ban volt pozitív, a laesio-mentes erek 32%-a. A különbség statisztikailag nem bizonyult szignifikánsnak. Kontingencia analízissel a dohányzás és az erek C. pneumoniae elofordulása között összefüggést tudtunk igazolni. (p<0,05). Aneurysmák, aorta dissectio, Carotis-endarterectomiák és aorta-billentyuk, Coronaria bypass graftok Anyag és módszer Aneurysmák, Aortadissectio: A II. sz. Pathológiai Intézet érsebészeti anyagai közül 15 hasi aorta aneurysmát és 9 aorta dissectiot mutató szövetet vizsgáltunk (aorta ascendens). Carotis-endarterectomiák és aortabillentyuk: A 16 carotis endarterectomiat és a 14 aortabillentyut a Szegedi Orvostudományi Egyetem Érsebészeti Klinikájáról kaptuk. A szöveteket 8

9 HE, orcein és RF festés után szemikvantitatív módon osztályoztuk a bennük fellelheto Ca, thrombus és gyulladásos jelek alapján. Coronaria bypass graftok: a 34 elzáródott coronaria bypass graft 21 reoperációra került személybol származott (30 v. saphena graft, 4 a. mammaria). 28 beültetendo érbol is mintát vettünk (24 v. saphena, 3 a. radialis, 1 a. mammaria). A C. pneumoniae immunhisztokémiai kimutatását a fent részletezett módon végeztük. Eredmények: C. pneumoniae antigén jelenlétét immunhisztokémiai vizsgálattal a 15 aorta aneurysma közül 13 esetben igazoltuk (86%). A vizsgált aorta dissectiok közt 6 pozitív esetet találtunk (66%). A carotis endarterectomiák 92%-a (13/14) bizonyult pozitívnak az immunhisztokémiai vizsgálat során. A 15 billentyu közül 6 adott pozitív reakciót (40%). Nem találtunk összefüggést a jelenlévo gyulladás, meszesedés és vascularisatio valamint a vizsgált antigén pozitivitása között. Az elzáródott graftok intimájában és mediájában az immunhisztokémiai vizsgálat során 82%- ban találtunk C. pneumoniae antitest pozitivitást. Az adventitia egy érszakasz kivételével minden esetben pozitív volt. A 24 beültetés elotti v. saphenából 20 nem varicosus, 4 varicositást mutató ér volt. 9 nem varicosus vena falának intima-media részén pozitív lett a C. pneumoniae reakció (45%). Pozitív lett 19 nem varicosus vena adventitiája (95%). Mind a 4 varicosus, beültetés elotti vena intima-media és adventitiája pozitív lett. Az új arteria graftok intima-mediája mentes volt a vizsgált bakteriális antigéntol, de az adventitiájuk pozitívnak bizonyult. Az alacsony esetszám miatt statisztikai elemzést nem végeztünk, a százalékos értékek a tendenciát jelölik. Megbeszélés Az irodalmi adatok szerint összesen két közlemény foglalkozik a C. pneumoniae elofordulásával fiatal elhunytakból származó erekben. Eredményeink hasonlóak, a tendencia azonos: a laesio nélküli erek nem tartalmaztak C. pneumoniae baktériumot, a korai és az elorehaladott elváltozások közül a súlyosabb laesiokban gyakrabban fordult elo a C. pneumoniae, ami e baktériumnak a betegség progresszióját befolyásoló szerepét veti fel. Beteganyagunkban a dohányzás és a C. pneumoniae fertozés közt az összefüggés szignifikánsnak bizonyult. A dohányzás során károsodik az intima permeabilitása, adhéziós kapacitása megno, így könnyebben fertozodik. Másfelol a dohányzás okozta chronicus 9

10 bronchitis C. pneumoniae fertozéssel járhat, és a fertozött légutakból a C. pneumoniae-t a monocyták az erekhez szállíthatják. Az adventitia érintettségével kevés tanulmány foglalkozik. Anyagunkban az adventitia érintettsége meglepoen gyakori volt mind az atheroscleroticus laesiok, mind a laesio-mentes erek esetén. Felmerül, hogy a fertozés kívülrol, a vasa vasorumok felol is eljuthat az erekhez, illetve a media vérellátásának csökkenését okozhatja annak következményeivel. Az aorta aneurysmák és a carotis endarterectomiák vizsgálata során az irodalomban közölt tanulmányokkal összhangban mi is az aneurysmák/endarterectomiák jelentos hányadában igazoltuk a C. pneumoniae jelenlétét. Az aorta dissectiot napjainkig, mint egy degeneratív folyamat eredményét tekintettük. Újabban felmerült fertozések szerepe is a pathomechanizmusban. Anyagunkban a dissecált aorták falában a baktérium antigénjei az esetek több mint felében megtalálhatóak voltak. Jelen ismereteink szerint ezt az összefüggést eddig még nem vizsgálták. Elképzelhetonek tartjuk, hogy az érfalban lévo antigén generálhat olyan folyamatokat, melyek a media mechanikus faktorokkal való ellenállását rontják. A stenotikus aortabillentyuk C. pneumoniae fertozöttségére vonatkozó irodalmi adatok összhangban vannak a vizsgálataink eredményével. A tény, hogy a kardiológiai indikáció alapján eltávolított aortabillentyuk is tartalmazhatnak chlamydiális antigént, alátámasztja e baktériumnak általános szív- és érrendszeri károsító szerepének lehetoségét. A késoi graft elégtelenség okainak vizsgálatakor a közelmúltban közölt adatokhoz képest saját vizsgálataink során jelentosebb hányadban találtunk C. pneumoniae pozitivitását az elzáródott graftok falában. A beültetésre kerülo venák falában is nagy számban igazoltunk chlamydialis antigént, míg az arteria graftok beültetés elott csak az adventitiának megfeleloen mutattak pozitív reakciót. Minthogy az artéria graftok hosszabb élettartamúak, mint a vena graftok, ezen eredményünk a kis esetszám ellenére is elgondolkoztató. B/ A falvastagság és a Chlamydia pneumoniae jelenléte koszorúerekben Az elmúlt években felmerült, hogy a media megvastagodása az atheroma kifejlodése szempontjából fokozott kockázatot jelez. Ez alapján a media megvastagodása, hypertrophiája megelozheti az atheroma kialakulását. Megvizsgáltuk fiatalon elhunytakból származó bal leszálló koszorúér különbözo szegmenseinek vastagságát távolabbi atheroma megléte ill. ép ér esetén. Eredményünket összevetettük a C. pneumoniae immunhisztokémiai vizsgálatával. 10

11 Anyag és módszer Az anyaggyujtés, a klasszifikáció és a C. pneumoniae immunhisztokémiai reakció részleteit illetoen utalok az elozo fejezetre. 1. Morphometriai vizsgálat 30 eset 90 mintáján történt. A mintákat 2 csoportra osztottuk az alapján, ha az arteria más szegmensein találtunk (A) ill. ha nem találtunk atheromát (non-a). A HE festett metszetekrol digitális fényképek készültek. Az érfal különbözo részeinek vastagságát a lemért terület és az intima belso felszínének erre a területre eso hossza alapján számítottuk image analízis (Scion Image) program segítségével. 2. Morphometriai vizsgálatot végeztünk 8 non-a LAD1 szegmensen (4 pozitív és 4 negatív Chlamydia antigénre nézve), melyek kezdo laesiot tartalmaztak. A hypertrophia index számítására új módszert használtunk. Lemértük a különbözo rétegek területét és a sejtsuruséget. A hypertrophia indexet az adott réteg átlagos vastagságának és sejtsuruségének hányadosaként kaptuk. A myoelastikus réteget, mely az un. felso intimától jelentosen eltér szerkezetileg, kizártuk a vizsgálatból. A felso intima (intima a myoleastikus réteg nélkül), és a media hypertrophia index értékeit összevetettük a Chlamydia immunhisztokémiai reakciók eredményével. Statisztika: ANOVA analízist alkalmaztunk. Korrelatio vizsgálata kontingencia teszttel történt (p?0,05). Eredményeink A LAD proximalis szegmensén mind az intima, mind a media megvastagodott, ha atherosclerosis az ér más szakaszán jelen volt. A koszorúerek distalis szakaszán a relatív intima-megvastagodás mutatkozott kórjelzonek, ha az ér egyéb részén volt atheroma. A C. pneumoniae antigén jelenléte a LAD proximális szakaszán emelkedett hypertrophia index értékekkel járt együtt az intimában és a mediában. Megbeszélés Vizsgálataink szerint a fiatalok koszorúereinek proximalis szakaszán az intima és a media megvastagodása, míg a distalis szakaszokon a relatív intima-megvastagodás bizonyult preatheroscleroticus elváltozásnak. A sejtdenzitás nem növekedett meg a különbözo rétegek megvastagodásakor atherosclerosis fennállása esetén, így a folyamatban valószínuleg nem a proliferáció, hanem az extracelluláris matrix szintézis játszik szerepet. A kapcsolat a media megvastagodása és az intimában zajló atheroscleroticus változások között nem egyértelmu. E kérdében érdekes lehet a C. pneumoniae szerepe. Az 11

12 irodalomban fellelheto adatok szerint elsoként vizsgáltuk immunhisztokémiailag igazolt fertozés és a fertozés közvetlen környezetében megfigyelheto falvastagság változását. Az intima és media hypertrophiája és a fertozo ágens jelenléte között szignifikáns összefüggést találtunk. Ez az adat hozzájárulhat e microorganizmusnak az érelmeszesedésben játszott szerepének tisztázásához. Összefoglalás A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján az ösztrogén kísérletesen is igazolt kedvezo érrendszeri hatása a hormonpótlás során nem érvényesül maradéktalanul. Noha a noihormonpótló kezelés cardioprotectív hatásának megítélése az elmúlt évek folyamán alapjaiban változott meg, az atherosclerosis pathogenezisében minden bizonnyal szerepet játszik a noi nemi hormonok hiánya. Az ösztrogén biológiai szerepének tisztázása továbbra is fontos szempont. A már feltárt összefüggések mellett feltételezheto más kölcsönhatások létezése is. Azonban eredményeink alapján valószínu, hogy az ösztrogén és a progeszteron vascularis hatása nem a simaizomsejtek gap junction kommunikációjának befolyásolásával valósul meg. Az infekció szerepének tisztázásához járul hozzá a C. pneumoniae jelenlétének illetve hatásának vizsgálata az atheroscleroticus elváltozásokban. A C. pneumoniae-t egyöntetuen gyakrabban igazoltuk a különbözo vascularis szövetek atheroscleroticus elváltozásaiban és azok adventitiájában, mint laesio-mentes érben. A vizsgálatunk során talált emelkedés a baktérium környezetének extracellularis matrix tartalmában felveti, hogy e microorganizmus krónikus gyulladást tart fenn az érfalban. Ez a krónikus gyulladás vezethet bonyolult folyamatokon keresztül az évek során az intima struktúrájának feltöredezéséhez, lipidaccumulációhoz, és végso soron az atheroscleroticus elváltozások kialakulásához. Úgy gondoljuk, hogy a C. pneumoniae nem véletlen lelet a károsodott érfalban, hanem krónikus gyulladást fenntartva, felelos lehet az atherosclerosis kialakulásáért, és a progressziójáért. A jelenlegi érvek és ellenérvek tükrében úgy tunik, hogy a kérdés a makrolid típusú antibiotikumok hatékonyságának eredménye alapján fog eldolni. Ha beigazolódik az a feltevés, miszerint a C. pneumoniae az atherosclerosis egyik rizikófaktora, és jelenléte a betegség progressziójában is szerepet játszik, úgy az antibiotikumok alkalmazásával új távlatok nyílnak a cardiovascularis betegségek kezelésében.. 12

13 Köszönetnyilvánítás Köszönettel tartozom témavezetom és programvezetom, Kádár Anna professzor asszonynak, és témavezetom, Kerényi Tibor professzor úrnak a szakmai támogatásukért. Hálás vagyok kollegámnak, dr. Illyés György docens úrnak, hogy munkám során mindvégig ellátott értékes gyakorlati és elméleti útmutatásokkal, lelkesen segített, bíztatott. Köszönöm Gönczöl Éva professzor asszonynak, hogy a rendelkezésemre bocsátotta a carotis endarterectomiákat és aorta billentyuket. Köszönöm dr. Várbíró Szabolcsnak, dr. Glasz Tibornak, dr. Lódi Csabának, dr. Horváth Annának és dr. Tokés Anna-Máriának az együttmuködésünk során tapasztalt odaadásukat. Meleg szeretettel köszönöm Szik Lászlóné asszisztensnonek az immunhisztokémiai reakciók kivitelezésében nyújtott segítségét, és dr. Schönfeld Tibornak a statisztikai elemzés elkészítését. Köszönöm Balogh Lenkének és Linder Ilának, hogy az adminisztráció útvesztoiben nem hagytak eltévedni. Köszönöm a II. sz. Pathológiai Intézet minden dolgozójának, hogy ösztöndíjas éveim alatt befogadtak és szurkoltak nekem, Schaff Zsuzsa professzor asszonynak, hogy ösztöndíjam lejárta után is biztosított támogatásáról. Köszönöm két kicsi fiamnak, hogy néha lemondtak az esti mesérol, és férjemnek, hogy mindig mellettem állt. 13

14 Az értekezés témakörében megjelent publikációk: Folyóirat közlemények: 1. E. Hortoványi, Sz. Várbíró, A.-M. Tokés, Gy. Illyés, B. Székács, S. Paku, T. Kerényi, A. Kádár: Connexin 43 expression in rat aortic smooth muscle after ovariectomy and hormonal replacement. Pathology Research and Practice, : Hortoványi Eszter, Illyés György, Glasz Tibor, Kulka Janina, Kádár Anna: Chlamydia pneumoniae fiatal felnottek koszorúereiben. Lege Artis Medicinae, (8-9): E. Hortoványi, Gy.Illyés, T. Glasz, A. Kádár: Chlamydia pneumoniae in different coronary artery segments in the young. Pathology Research and Practice, : E. Hortoványi, Gy.Illyés, A. Kádár: Early atherosclerosis and Chlamydia Pneumoniae Infection in the Coronary Arteries. Pathology Oncology Research, (1): T. Glasz, E. Hortoványi, G. Mózes, Á. Szik, M. Kardos, I. Sziller, Z. Bán, A. Tóth, I. Kassai, F. Horkay, A. Kádár: Chlamydia pneumoniae in coronary bypass grafts of redo patients. Pathology Research and Practice-be elküldve. Nyomtatásban megjelent absztraktok: 1. A. Horváth, T. Glasz, E. Hortoványi, G. Füst, I. Karádi, A. Kádár, F. Horkay, G. Mózes, Á. Szik, I. Sziller, B. Nagy, Z. Bán, A. Tóth, I. Kassai, G. Dudás. Infection of restenotic coronary bypass grafts by Chlamydia pneumoniae and anti-cholesterol antibodies (ACHA) in the serum of patients with severe coronary artery disease. XVIIIth Congress of the European Society of Pathology 2001 September, Berlin. 2. E. Hortoványi, A.-M. Tokés, Sz. Várbiró, M. Jäckel, Gy. Illyés, T. Kerényi: Effect of ovariectomy and hormone replacement on the connexin43 expression of the vascular smooth muscle cells. J of Submicroscopic Cytology and Pathology 2000, 32(3):452E. Eloadások: 1. Chlamydia pneumoniae fiatal felnottek koszorúereiben. Hortoványi Eszter, Illyés György. Ph.D. Tudományos Napok Február 21-22, Budapest 2. Development and Fate of Atherosclerosis. A. Kádár, Gy. Illyés, E. Hortoványi, T. Glasz. 50 th Congress of European Society for Cardiovascular surgery; June 20-23, Budapest. 3. Effect of Chlamydia pneumoniae infection on long-term coronary artery bypass grafts. T. Glasz, F. Horkay, E. Hortoványi, G. Mózes, Á. Szik, A. Kádár, I. Sziller, B. Nagy, Z. Bán, A. Tóth, I. Kassai, G. 50 th Congress of European Society for Cardiovascular surgery; June 20-23, Budapest. 14

15 4. Early atherosclerotic changes. A. Kádár, G. Illyés, E. Hortoványi. European Congress of Pathology, XVIIIth Congress of the European Society of Pathology; 2001 Sept 8-13, Berlin. Egyéb témában megjelent közlemények: Folyóirat: 1. A.-M. Tokés, E. Hortoványi, Gy. Csordás, J. Kulka, G. Mózes, A. Hatalyák, A. Kádár: Immunohistochemical localisation of tenascin in invasive duvtal carcinoma of the breast. Anticancer Research, : A.-M. Tokés, E. Hortoványi, J. Kulka, M. Jäckel, T. Kerényi, A. Kádár: Tenascin expression and angiogenesis in breast cancers. Pathology Research and Practice, : Nyomtatásban megjelent absztrakt: 1. A.-M. Tokés, S. Paku, S. Toth, E. Paál, E. Hortoványi, A. Kádár: The effect of tenascin on focal adhesion plaques added to cell cultures. 17 th European Congress of Pathology and XIX Spanish Congress of Pathology. Virchow Archiv. 1999, 435 (3): P-140: E. Hortoványi, A.-M. Tokés, M. Jäckel, T. Kerényi, A. Kádár: The reation of tenascin and angiogenesis in breast cancer. XXII International Academy of Pathology and 13 th World Congress of the Environmental Pathology 1998 Oct 18-23, Nice- France 3. A.-M. Tokés, E. Hortoványi, Z. Szentirmay, M. Jäckel, T. Kerényi, A. Kádár: Examination on tenascin distribution and DNA content in invasive ductal breast carcinomas. XXII International Academy of Pathology and 13 th World Congress of the Environmental Pathology 1998 Oct 18-23, Nice- France 4. M. Jäckel, T. Kerényi, E. Hortoványi, A.-M. Tokés, H. Gyory, A. Kádár: Metastatic posttraumatic angiosarcoma of the bones. XXII International Academy of Pathology and 13 th World Congress of the Environmental Pathology 1998 Oct 18-23, Nice- France 15

Horváth István MTA Doktor 2015

Horváth István MTA Doktor 2015 Horváth István MTA Doktor 2015 A világszenzáció az AS elleni immunizálás Az atherosclerozis gyógyíthatatlan (volt), a tüneteket kezelték A lakosság több mint a felét viszi sírba az AS. Látás, hallás, szív,

Részletesebben

Témavezetõ: Prof. Dr. Péterffy Árpád

Témavezetõ: Prof. Dr. Péterffy Árpád EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TELJES ARTERIÁS REVASCULARISATIO ARTERIA RADIALISSAL Dr. Galajda Zoltán Témavezetõ: Prof. Dr. Péterffy Árpád DEBRECENI EGYETEM ORVOS ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM SZÍVSEBÉSZETI

Részletesebben

Ph.D. Tézisek összefoglalója. Dr. Paulik Edit. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézet

Ph.D. Tézisek összefoglalója. Dr. Paulik Edit. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézet KRÓNIKUS SZÍVELÉGTELENSÉG MIATT HOSPITALIZÁLT BETEGEK KIVIZSGÁLÁSÁNAK ELEMZÉSE BIZONYÍTÉKOKON ALAPULÓ SZAKMAI IRÁNYELV ALAPJÁN Ph.D. Tézisek összefoglalója Dr. Paulik Edit Szegedi Tudományegyetem Általános

Részletesebben

Érzelmi megterhelődés, lelki kiégés az egészségügyi dolgozók körében

Érzelmi megterhelődés, lelki kiégés az egészségügyi dolgozók körében Érzelmi megterhelődés, lelki kiégés az egészségügyi dolgozók körében Doktori értekezés Tandari-Kovács Mariann Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Hegedűs Katalin

Részletesebben

Dr. Merkely Béla Péter részletes szakmai önéletrajza

Dr. Merkely Béla Péter részletes szakmai önéletrajza Dr. Merkely Béla Péter részletes szakmai önéletrajza Születési hely, idő Budapest, 1966. június 28. Tudományos fokozat 1999 PhD. 2006 MTA doktora (D.Sc.) 2006 Habilitáció Semmelweis Egyetem (Kardiológia)

Részletesebben

AZ ATHEROSCLEROSIS SÚLYOSSÁGÁNAK ÉS KLINIKOPATOLÓGIAI JELLEGZETESSÉGEINEK VIZSGÁLATA STROKE BETEGEKEN

AZ ATHEROSCLEROSIS SÚLYOSSÁGÁNAK ÉS KLINIKOPATOLÓGIAI JELLEGZETESSÉGEINEK VIZSGÁLATA STROKE BETEGEKEN Egyetemi doktori (Ph.D.) értekezés tézisei AZ ATHEROSCLEROSIS SÚLYOSSÁGÁNAK ÉS KLINIKOPATOLÓGIAI JELLEGZETESSÉGEINEK VIZSGÁLATA STROKE BETEGEKEN Dr. Molnár Sándor Témavezetı: Dr. Csiba László Debreceni

Részletesebben

A tényeket többé senki sem hagyhatja figyelmen kívül

A tényeket többé senki sem hagyhatja figyelmen kívül I. A tényeket többé senki sem hagyhatja figyelmen kívül A rák legyőzése - 1. kötet: Az elképzelhetetlen megvalósítható 1. tény: Az iparosodott világban a harmadik leggyakoribb halálozási ok a rák A 21.

Részletesebben

BELGYÓGYÁSZAT. Factor V.Leiden genotípus súlyos, poplitealis restenosissal járó atherosclerosisban

BELGYÓGYÁSZAT. Factor V.Leiden genotípus súlyos, poplitealis restenosissal járó atherosclerosisban BELGYÓGYÁSZAT Factor V.Leiden genotípus súlyos, poplitealis restenosissal járó atherosclerosisban Írta: DR. VALLUS GÁBOR, DR. DLUSTUS BÉLA, DR. NAGY BÁLINT, DR. PAPP ZOLTÁN, DR. ROMICS LÁSZLÓ, DR. KARÁDI

Részletesebben

Vascularis eltérések spondylitis ankylopoeticaban

Vascularis eltérések spondylitis ankylopoeticaban Vascularis eltérések spondylitis ankylopoeticaban Szántó Sándor Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtuományi Centrum Reumatológiai Tanszék Spondylitis ankylopoetica (SPA) jellemzői Krónikus, progresszív

Részletesebben

Claudin 2, 3 és 4 expressziója a coeliakiás gyermekek proximalis és distalis duodenumában

Claudin 2, 3 és 4 expressziója a coeliakiás gyermekek proximalis és distalis duodenumában Claudin 2, 3 és 4 expressziója a coeliakiás gyermekek proximalis és distalis duodenumában Győrffy Hajnalka dr, Nagy Szakál Dorottya*, Dr. Tőkés Anna-Mária, Arató András dr*, Dezsőfi Antal dr* és Veres

Részletesebben

Epidemiológia és prevenció

Epidemiológia és prevenció circulation_2011_02_5tord-imp:circulation 11/18/11 2:15 PM Page 99 Epidemiológia és prevenció Összefüggés az alvásfüggő légzészavarok és az újonnan kialakuló szív- és érrendszeri betegségek között Hassan

Részletesebben

OTKA Zárójelentés 2006: Beszámoló OTKA szám: 37233 Genetikai és vasoaktív mechanizmusok, valamint az obesitás szerepének vizsgálata serdülők és

OTKA Zárójelentés 2006: Beszámoló OTKA szám: 37233 Genetikai és vasoaktív mechanizmusok, valamint az obesitás szerepének vizsgálata serdülők és OTKA Zárójelentés 2006: Beszámoló OTKA szám: 37233 Genetikai és vasoaktív mechanizmusok, valamint az obesitás szerepének vizsgálata serdülők és adolescens korúak essentialis hypertoniájában Oxidativ stress

Részletesebben

OTKA Zárójelentés. I. Ösztrogén receptor α génpolimorfizmusok vizsgálata ischaemiás stroke-ban

OTKA Zárójelentés. I. Ösztrogén receptor α génpolimorfizmusok vizsgálata ischaemiás stroke-ban OTKA Zárójelentés A téma megnevezése: Az ösztrogén receptor gén polimorfizmus és a lipoproteinek, valamint egyes alvadási tényezők kapcsolata. Az ösztrogén receptor gén polimorfizmus szerepe a cardiovascularis

Részletesebben

Szív-, érrendszeri pathologia

Szív-, érrendszeri pathologia Szív-, érrendszeri pathologia degenerativ érelváltozások, arteriosclerosis Semmelweis Egyetem II.sz. Pathologiai Intézet 2015/2016 Őszi félév Dr. Glasz Tibor Ph.D. Degenerativ érbetegségek Arteriosclerosis

Részletesebben

FODOR MÓNIKA 1, RUDOLFNÉ KATONA MÁRIA 2, KARAKASNÉ MORVAY KLÁRA 3

FODOR MÓNIKA 1, RUDOLFNÉ KATONA MÁRIA 2, KARAKASNÉ MORVAY KLÁRA 3 FODOR MÓNIKA 1, RUDOLFNÉ KATONA MÁRIA 2, KARAKASNÉ MORVAY KLÁRA 3 Kihívások, fejlesztési lehetôségek a munkahelyi étkeztetésben a gazdasági válság hatására bekövetkezett változások tükrében Challenges

Részletesebben

Her2 fehérje overexpresszió gyomorrákokban: Hazai tapasztalatok

Her2 fehérje overexpresszió gyomorrákokban: Hazai tapasztalatok Her2 fehérje overexpresszió gyomorrákokban: Hazai tapasztalatok Dr. Lotz Gábor, Dr. Szirtes Ildikó, Dr. Kiss András Prof. Tímár József, Prof. Kulka Janina Semmelweis Egyetem II. Pathologiai Intézet - Exophyticus

Részletesebben

Poliuretánbevonatok heparinmegkötő képességének vizsgálata

Poliuretánbevonatok heparinmegkötő képességének vizsgálata Poliuretánbevonatok heparinmegkötő képességének vizsgálata Pelyhe Liza BME, Anyagtudomány és Technológia Tanszék. 1111 Budapest, Bertalan L. u. 7. Hungary liza@t-online.hu Kulcsszavak: sztent, poliuretánbevonat,

Részletesebben

A tremor elektrofiziológiai vizsgálata mozgászavarral járó kórképekben. Doktori tézisek. Dr. Farkas Zsuzsanna

A tremor elektrofiziológiai vizsgálata mozgászavarral járó kórképekben. Doktori tézisek. Dr. Farkas Zsuzsanna A tremor elektrofiziológiai vizsgálata mozgászavarral járó kórképekben Doktori tézisek Dr. Farkas Zsuzsanna Semmelweis Egyetem Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola Témavezető: Dr. Kamondi Anita

Részletesebben

dr Holló Péter Egyetemi doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Budapest, 2005.

dr Holló Péter Egyetemi doktori (Ph.D.) értekezés tézisei Budapest, 2005. SEMMELWEIS EGYETEM DOKTORI ISKOLA KLINIKAI ORVOSTUDOMÁNYOK TUDOMÁNYÁGI DOKTORI ISKOLA Vezető: Dr Tulassay Zsolt egyetemi tanár Bőrgyógyászat és Venerológia című program Prognosztikai faktorok és pathogenetikai

Részletesebben

Szakmai zárójelentés

Szakmai zárójelentés Szakmai zárójelentés A témavezető neve: dr. Antus Balázs A téma címe: A bronchiolitis obliterans szindróma pathomechanizmusa OTKA nyilvántartási szám: F 046526 Kutatási időtartam: 2004-2008. A kutatási

Részletesebben

Doktori Tézisek. dr. Osman Fares

Doktori Tézisek. dr. Osman Fares Az uréter motilitásának ellenőrzése, a körkörös és a hosszanti izomlemezek összehangolása, egy új videomikroszkópos módszer Doktori Tézisek dr. Osman Fares Semmelweis Egyetem Urológiai Klinika és Uroonkológiai

Részletesebben

Gyermekkori Idiopátiás Artritisz

Gyermekkori Idiopátiás Artritisz www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Gyermekkori Idiopátiás Artritisz Verzió 2016 3. DIAGNÓZIS ÉS TERÁPIA 3.1 Milyen laboratóriumi vizsgálatok szükségesek? A diagnóziskor bizonyos laboratóriumi

Részletesebben

Tegyél többet az egészségedért!

Tegyél többet az egészségedért! Tegyél többet az egészségedért! Az emelkedett testsúly-és testzsír arány veszélyei, a magas vérnyomás, emelkedett VC és koleszterin szint következményei A magas vérnyomás Epidemiológiai adatok A hypertonia:

Részletesebben

Statikus és dinamikus elektroenkefalográfiás vizsgálatok Alzheimer kórban

Statikus és dinamikus elektroenkefalográfiás vizsgálatok Alzheimer kórban Statikus és dinamikus elektroenkefalográfiás vizsgálatok Alzheimer kórban Doktori tézisek Dr. Hidasi Zoltán Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Rajna Péter, egyetemi

Részletesebben

A keringési rendszer rendellenességei

A keringési rendszer rendellenességei A keringési rendszer rendellenességei Vérszegénység (anaemia) Szerkesztette: Vizkievicz András A vérszegénység olyan állapot, amelyben a vörösvértestek száma, vagy a hemoglobin mennyisége túl alacsony,

Részletesebben

ÁPOLÓI KOMPETENCIÁK MÉRÉSE KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TERÜLETI GYAKORLATOKRA Doktori tézisek Tulkán Ibolya

ÁPOLÓI KOMPETENCIÁK MÉRÉSE KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TERÜLETI GYAKORLATOKRA Doktori tézisek Tulkán Ibolya ÁPOLÓI KOMPETENCIÁK MÉRÉSE KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A TERÜLETI GYAKORLATOKRA Doktori tézisek Tulkán Ibolya Semmelweis Egyetem Patológiai Tudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Hollós Sándor tanszékvezető

Részletesebben

DR. KULISCH ÁGOTA. Témavezető: Prof. Dr. Bender Tamás, az MTA doktora

DR. KULISCH ÁGOTA. Témavezető: Prof. Dr. Bender Tamás, az MTA doktora Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Ortopédiai Klinika, Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola A BALNEOTERÁPIA HATÁSA KRÓNIKUS DERÉKFÁJÁSBAN, ÉS KÉZ KISÍZÜLETI VAGY TÉRD ARTHROSISBAN

Részletesebben

AKTUÁLIS. Az ország lakosságának érsebészeti ellátását biztosító központok átszervezése

AKTUÁLIS. Az ország lakosságának érsebészeti ellátását biztosító központok átszervezése AKTUÁLIS Hogyan tovább érsebészet? Írta: DR. ACSÁDY GYÖRGY Soltész Lajos Emlékelőadás, Pécs, 2005. október 12. Bevezetés Azok a nagy tekintélyű kollégák, akik korábban abban a megtiszteltetésben részesülhettek,

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI AZ OPPORTUNISTA HUMÁNPATOGÉN CANDIDA PARAPSILOSIS ÉLESZTŐGOMBA ELLENI TERMÉSZETES ÉS ADAPTÍV IMMUNVÁLASZ VIZSGÁLATA

DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI AZ OPPORTUNISTA HUMÁNPATOGÉN CANDIDA PARAPSILOSIS ÉLESZTŐGOMBA ELLENI TERMÉSZETES ÉS ADAPTÍV IMMUNVÁLASZ VIZSGÁLATA DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI AZ OPPORTUNISTA HUMÁNPATOGÉN CANDIDA PARAPSILOSIS ÉLESZTŐGOMBA ELLENI TERMÉSZETES ÉS ADAPTÍV IMMUNVÁLASZ VIZSGÁLATA TÓTH ADÉL TÉMAVEZETŐ: DR. GÁCSER ATTILA TUDOMÁNYOS FŐMUNKATÁRS

Részletesebben

Két kevéssé ismert humán ABCG fehérje expressziója és funkcionális vizsgálata: ABCG1 és ABCG4 jellemzése

Két kevéssé ismert humán ABCG fehérje expressziója és funkcionális vizsgálata: ABCG1 és ABCG4 jellemzése Két kevéssé ismert humán ABCG fehérje expressziója és funkcionális vizsgálata: ABCG1 és ABCG4 jellemzése Doktori tézisek Dr. Cserepes Judit Semmelweis Egyetem Molekuláris Orvostudományok Doktori Iskola

Részletesebben

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola. Háziállatokból izolált Histophilus somni törzsek összehasonlító vizsgálata

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola. Háziállatokból izolált Histophilus somni törzsek összehasonlító vizsgálata Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Doktori Iskola Háziállatokból izolált Histophilus somni törzsek összehasonlító vizsgálata PhD értekezés tézisei Készítette: Dr. Jánosi Katalin Témavezet : Dr.

Részletesebben

A corneális stromahomály (haze) kialakulásának biokémiai háttere photorefraktív lézerkezelést követően

A corneális stromahomály (haze) kialakulásának biokémiai háttere photorefraktív lézerkezelést követően A corneális stromahomály (haze) kialakulásának biokémiai háttere photorefraktív lézerkezelést követően Vállalt feladatok a) A könny plazminogén aktivátor aktivitás (PAA) - nak, valamint plazminogén aktivátor

Részletesebben

E4 A Gyermekkori szervezett lakossági emlőszűrések hatása az emlőműtétek

E4 A Gyermekkori szervezett lakossági emlőszűrések hatása az emlőműtétek 08.30-09.30 09.00-10.30 Pátria terem 2005. november 10. csütörtök E1 MEGNYITÓ E2 1.Nemzeti Üléselnökök: Rákkontroll Kovács Attila, Program Csonka I. Csaba, Ottó Szabolcs E3 Kásler Ottó jellegzetességei,

Részletesebben

A Petrányi Gyula Klinikai Immunológiai és Allergológiai Doktori Iskola (PGKIADI) képzési terve 2014.

A Petrányi Gyula Klinikai Immunológiai és Allergológiai Doktori Iskola (PGKIADI) képzési terve 2014. A Petrányi Gyula Klinikai Immunológiai és Allergológiai Doktori Iskola (PGKIADI) képzési terve 2014. Az orvostudományi területen működő doktori iskolák képzésére vonatkozó alapelveket a Debreceni Egyetem

Részletesebben

Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz

Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz Verzió 2016 1. MI A REUMÁS LÁZ 1.1 Mi ez? A reumás láz nevű betegséget a sztreptokokkusz baktérium

Részletesebben

EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS A SERDÜLŐKORI HIPERTÓNIA NÉHÁNY BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐJÉNEK VIZSGÁLATA Dr. Juhász Mária Témavezető: Dr. Páll Dénes, egyetemi docens, Ph.D. DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYOK

Részletesebben

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Intraoperatív carotis interna stent implantatio videoangioszkópiás kontroll mellett

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Intraoperatív carotis interna stent implantatio videoangioszkópiás kontroll mellett 1 ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI Intraoperatív carotis interna stent implantatio videoangioszkópiás kontroll mellett Írta: DR. KOLLÁR LAJOS, DR. KASZA GÁBOR, DR. ROZSOS ISTVÁN, DR. MENYHEI GÁBOR, DR. SZABÓ MÁRIA,

Részletesebben

BIOMECHANIKAI SZEMPONTOK SPORTOLÓK FELSO UGRÓÍZÜLETI INSTABILITÁSÁNAK ELLÁTÁSÁBAN. Ph.D. tézisek. Halasi Tamás

BIOMECHANIKAI SZEMPONTOK SPORTOLÓK FELSO UGRÓÍZÜLETI INSTABILITÁSÁNAK ELLÁTÁSÁBAN. Ph.D. tézisek. Halasi Tamás BIOMECHANIKAI SZEMPONTOK SPORTOLÓK FELSO UGRÓÍZÜLETI INSTABILITÁSÁNAK ELLÁTÁSÁBAN Ph.D. tézisek Halasi Tamás Témavezeto: Barabás Anikó Biológiai tudományok kandidátusa Semmelweis Egyetem, Testnevelési

Részletesebben

Doktori tézisek. Sedlák Éva. Semmelweis Egyetem Gyógyszertudományok Doktori Iskola

Doktori tézisek. Sedlák Éva. Semmelweis Egyetem Gyógyszertudományok Doktori Iskola A lignánok elválasztása, azonosítása és mennyiségi meghatározása natív növényi mintákban és a lignántermelés fokozása Forsythia in vitro sejttenyészetben Doktori tézisek Sedlák Éva Semmelweis Egyetem Gyógyszertudományok

Részletesebben

A derékfájdalom következtében kialakuló funkciócsökkenés vizsgálatának lehetőségei validált, önkitöltős állapotfelmérő kérdőívek segítségével

A derékfájdalom következtében kialakuló funkciócsökkenés vizsgálatának lehetőségei validált, önkitöltős állapotfelmérő kérdőívek segítségével A derékfájdalom következtében kialakuló funkciócsökkenés vizsgálatának lehetőségei validált, önkitöltős állapotfelmérő kérdőívek segítségével Doktori tézisek Valasek Tamás Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok

Részletesebben

Az obstruktív alvási apnoe és a horkolás epidemiológiája és klinikai jelentősége a családorvosi gyakorlatban. Doktori tézisek. Dr.

Az obstruktív alvási apnoe és a horkolás epidemiológiája és klinikai jelentősége a családorvosi gyakorlatban. Doktori tézisek. Dr. Az obstruktív alvási apnoe és a horkolás epidemiológiája és klinikai jelentősége a családorvosi gyakorlatban Doktori tézisek Dr. Torzsa Péter Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola

Részletesebben

A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán

A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán A stresszteli életesemények és a gyermekkori depresszió kapcsolatának vizsgálata populációs és klinikai mintán Doktori értekezés tézisei Dr. Mayer László Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok

Részletesebben

Táplálkozástudományi kutatások PhD konferencia Budapest, 2012. január 28.

Táplálkozástudományi kutatások PhD konferencia Budapest, 2012. január 28. Táplálkozástudományi kutatások PhD konferencia Budapest, 2012. január 28. Főiskolai hallgatók tápanyag-beviteli értékeinek és tápláltsági állapotának vizsgálata Lichthammer Adrienn Semmelweis Egyetem Patológiai

Részletesebben

A pioglitazon + metformin kombináció - Competact 15 mg/850 mg tbl.- helye és szerepe a 2-es típusú cukorbetegség kezelésében

A pioglitazon + metformin kombináció - Competact 15 mg/850 mg tbl.- helye és szerepe a 2-es típusú cukorbetegség kezelésében A pioglitazon + metformin kombináció - Competact 15 mg/850 mg tbl.- helye és szerepe a 2-es típusú cukorbetegség kezelésében Gyimesi András dr. Kelet-magyarországi Diabetes Hétvége Szeged, 2009 október

Részletesebben

Glikohisztokémiai és mikrovaszkularizációs prognosztikai faktorok tüd rákban. Doktori (Ph.D) értekezés tézisei. Készítette:

Glikohisztokémiai és mikrovaszkularizációs prognosztikai faktorok tüd rákban. Doktori (Ph.D) értekezés tézisei. Készítette: Glikohisztokémiai és mikrovaszkularizációs prognosztikai faktorok tüd rákban Doktori (Ph.D) értekezés tézisei Készítette: Dr. Sz ke Tamás Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Sebészeti

Részletesebben

Válasz Dr. Szűcs Gabriellának Dr. Nagy György MTA Doktori Értekezésére adott opponensi véleményére

Válasz Dr. Szűcs Gabriellának Dr. Nagy György MTA Doktori Értekezésére adott opponensi véleményére Válasz Dr. Szűcs Gabriellának Dr. Nagy György MTA Doktori Értekezésére adott opponensi véleményére Köszönöm Dr. Szűcs Gabriella részletes, bírálatát, megjegyzéseit. A megfogalmazott kérdésekre az alábbiakban

Részletesebben

Bevezetés. 2. Rhinitises/asthmás betegek kiemelése 880 dolgozót (695 beköltözot és 185 oslakost) kérdoív alapján emeltem ki ipari populációból Pakson.

Bevezetés. 2. Rhinitises/asthmás betegek kiemelése 880 dolgozót (695 beköltözot és 185 oslakost) kérdoív alapján emeltem ki ipari populációból Pakson. Bevezetés Inhalatív úton a légutakba jutó anyagok sora eredményez az arra érzékeny szervezetben kóros, megváltozott és specifikus légúti rendellenességet. A légúti allergia globális egészségügyi problémát

Részletesebben

A keringési szervrendszer megbetegedései

A keringési szervrendszer megbetegedései A keringési szervrendszer megbetegedései A szívbetegségek fajtái: A szív betegségeit három fő csoportba sorolhatjuk be: léteznek veleszületett szívhibák, gyulladásos szívbetegségek és a koszorúerek betegségéből

Részletesebben

FERTŐZÉSEK ÉS ATHEROSCLEROSIS: CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE PERZISZTENCIA EGÉRMODELLEN, CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE ÉS HUMÁN

FERTŐZÉSEK ÉS ATHEROSCLEROSIS: CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE PERZISZTENCIA EGÉRMODELLEN, CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE ÉS HUMÁN FERTŐZÉSEK ÉS ATHEROSCLEROSIS: CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE PERZISZTENCIA EGÉRMODELLEN, CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE ÉS HUMÁN CYTOMEGALOVÍRUS KAPCSOLATA AZ EMBERI DENDRITIKUS SEJTEKKEL Doktori (Ph. D.) értekezés

Részletesebben

Bevezetés. A fejezet felépítése

Bevezetés. A fejezet felépítése II./3.8. fejezet: Szervátültetés kérdése daganatos betegségek esetén Langer Róbert, Végső Gyula, Horkay Ferenc, Fehérvári Imre A fejezet célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a szervátültetés és a daganatos

Részletesebben

A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály Budapest, 2009.

Részletesebben

ROSODÁS LABORATÓRIUMI RIUMI DIAGNOSZTIKAI FÓRIZS SZENTES LÁSZLL

ROSODÁS LABORATÓRIUMI RIUMI DIAGNOSZTIKAI FÓRIZS SZENTES LÁSZLL A HEVENY SZÍVIZOM KÁROSODK ROSODÁS LABORATÓRIUMI RIUMI DIAGNOSZTIKAI MEGÍTÉLÉSÉNEK JELLEMZİ VÁLTOZÁSAI FÓRIZS ÉVA, GRÍNYI ANIKÓ,, POLGÁR R BÉLÁNÉ, B SZENTES LÁSZLL SZLÓNÉ BEVEZETÉS A fejlett nyugati és

Részletesebben

A FIZIKAI TELJESÍTOKÉPESSÉG ÉS AZ ECHOCARDIOGRAPHIÁS PARAMÉTEREK ÖSSZEFÜGGÉSEI ELHÍZOTTAK ÉS ÉLSPORTOLÓK ESETÉBEN

A FIZIKAI TELJESÍTOKÉPESSÉG ÉS AZ ECHOCARDIOGRAPHIÁS PARAMÉTEREK ÖSSZEFÜGGÉSEI ELHÍZOTTAK ÉS ÉLSPORTOLÓK ESETÉBEN A FIZIKAI TELJESÍTOKÉPESSÉG ÉS AZ ECHOCARDIOGRAPHIÁS PARAMÉTEREK ÖSSZEFÜGGÉSEI ELHÍZOTTAK ÉS ÉLSPORTOLÓK ESETÉBEN Ph.D. értekezés Sidó Zoltán Témavezeto: Pavlik Gábor Orvostudomány kandidátusa Semmelweis

Részletesebben

Genetikai polimorfizmus vizsgálatok 1-es típusú cukorbetegségben

Genetikai polimorfizmus vizsgálatok 1-es típusú cukorbetegségben Genetikai polimorfizmus vizsgálatok 1-es típusú cukorbetegségben Dr. Hermann Csaba Doktori (Ph.D.) Értekezés Tézisfüzet Témavezetı: Prof. Dr. Madácsy László egyetemi tanár Programvezetı: Prof. Dr. Tulassay

Részletesebben

A hazai munkahelyi étkezés értékrend alapú élelmiszerfogyasztói modellje

A hazai munkahelyi étkezés értékrend alapú élelmiszerfogyasztói modellje A hazai munkahelyi étkezés értékrend alapú élelmiszerfogyasztói modellje Dr. Fodor Mónika Budapesti Gazdasági F iskola Marketing Intézet 1165 Budapest Diósy Lajos u.22-24. fodor.monika@kkfk.bgf.hu Csiszárik-Kocsir

Részletesebben

Procalcitonin a kritikus állapot prediktora. Fazakas János, PhD, egyetemi docens Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika

Procalcitonin a kritikus állapot prediktora. Fazakas János, PhD, egyetemi docens Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika Procalcitonin a kritikus állapot prediktora Fazakas János, PhD, egyetemi docens Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika Procalcitonin a kritikus állapot prediktora PCT abszolút érték

Részletesebben

medicus universalis 2006. szeptember október 151

medicus universalis 2006. szeptember október 151 szerk rovat IX. 9/26/06 21:07 Page 1 A 2-ES TÍPUSÚ CUKORBETEGSÉG KEZELÉSE. MIT SEGÍT A VÉRCUKOR ÖNELLENÔRZÉS? Martin S. - Diabetes 2005: 54 (Suppl. 1) Napjainkig a vércukorszint önellenôrzése általában

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE VPRIV 200 egység por oldatos infúzióhoz. 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Egy injekciós üveg 200 egység* velagluceráz-alfát tartalmaz.

Részletesebben

Az anti-apoptózis mechanizmus vizsgálata agyi ischaemia/hypoxia modellekben

Az anti-apoptózis mechanizmus vizsgálata agyi ischaemia/hypoxia modellekben OTKA T-037887 zárójelentés Az anti-apoptózis mechanizmus vizsgálata agyi ischaemia/hypoxia modellekben Az ischaemias stroke-ot követően az elzáródott ér ellátási területének centrumában percek, órák alatt

Részletesebben

TERÁPIÁS PROBLÉMÁK ONKOPLASZTIKAI MŰTÉTEK UTÁN A SUGÁRTERAPEUTA SZEMSZÖGÉBŐL. Dr. Takácsi-Nagy Zoltán

TERÁPIÁS PROBLÉMÁK ONKOPLASZTIKAI MŰTÉTEK UTÁN A SUGÁRTERAPEUTA SZEMSZÖGÉBŐL. Dr. Takácsi-Nagy Zoltán TERÁPIÁS PROBLÉMÁK ONKOPLASZTIKAI MŰTÉTEK UTÁN A SUGÁRTERAPEUTA SZEMSZÖGÉBŐL Dr. Takácsi-Nagy Zoltán REKONSTRUKCIÓ ÉS SUGÁRKEZELÉS REKONSTRUKCIÓ OKAI: PSZICHOLÓGIAI ESZTÉTIKAI SUGÁRTERÁPIA OKAI: LOKÁLIS

Részletesebben

Kövérség és vakbélgyulladás gyermekkorban

Kövérség és vakbélgyulladás gyermekkorban Kövérség és vakbélgyulladás gyermekkorban Dr. Kutasy Balázs Egyetemi Doktori (Ph.D.) Értekezés Programvezető: Prof. Dr. Horváth Örs Péter Témavezető: Prof. Dr. Pintér András Prof. Dr. Prem Puri (Dublin,

Részletesebben

Az egészség és az életmód összefüggései a Veszprém Megyei Bv. Intézet előzetesei körében *

Az egészség és az életmód összefüggései a Veszprém Megyei Bv. Intézet előzetesei körében * Az egészség és az életmód összefüggései a Veszprém Megyei Bv. Intézet előzetesei körében * Bevezetés A hazai és a nemzetközi kutatások eredményei egyértelműen igazolták már az egészségi állapot és az életmód

Részletesebben

Ph.D. doktori értekezés tézisei. Az értekezés szerzõje Dr. Bencsik Zsuzsa Fejér megyei Szent György Kórház II Belgyógyászat Székesfehérvár 2005

Ph.D. doktori értekezés tézisei. Az értekezés szerzõje Dr. Bencsik Zsuzsa Fejér megyei Szent György Kórház II Belgyógyászat Székesfehérvár 2005 MELLÉKVESE INCIDENTALOMÁK: SZÖVETTANI HETEROGENITAS, A DEHYDROEPIANDROSTERON SULFAT SZINT ÉS A MELLÉKVESEKÉREG IZOTÓP VIZSGÁLAT DIAGNOSZTIKAI ÉRTÉKE, NYOMONKÖVETÉS Ph.D. doktori értekezés tézisei Az értekezés

Részletesebben

A kapcsolófehérjék szerepe és lokalizációja a térdízület poszttraumás synovitisében

A kapcsolófehérjék szerepe és lokalizációja a térdízület poszttraumás synovitisében Országos Traumatológiai Intézet, Budapest és a Meditori Klinika, Turku (Finnország) közleménye A kapcsolófehérjék szerepe és lokalizációja a térdízület poszttraumás synovitisében JÓZSA LÁSZLÓ DR. KVISTMARTTI

Részletesebben

Vérhiganyszint és vérnyomás összefüggése a halfogyasztással

Vérhiganyszint és vérnyomás összefüggése a halfogyasztással A TERMÉSZETES ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME 6.6 Vérhiganyszint és vérnyomás összefüggése a halfogyasztással Tárgyszavak: higany; halfogyasztás; vérnyomás; expozíció. A higany igen reaktív, toxikus nehézfém,

Részletesebben

MTA DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Modern szürkehályog sebészet: klinikai és experimentális vizsgálatok. Dr. Biró Zsolt. Bírálata. Dr. Vörösmarthy Dániel

MTA DOKTORI ÉRTEKEZÉS. Modern szürkehályog sebészet: klinikai és experimentális vizsgálatok. Dr. Biró Zsolt. Bírálata. Dr. Vörösmarthy Dániel MTA DOKTORI ÉRTEKEZÉS Modern szürkehályog sebészet: klinikai és experimentális vizsgálatok Dr. Biró Zsolt Bírálata Dr. Vörösmarthy Dániel Az értekezés 199 oldal terjedelmű, IX fejezetre tagolt, formailag

Részletesebben

OTKA nyilvántartási szám: K48376 Zárójelentés: 2008. A pályázat adott keretein belül az alábbi eredményeket értük el:

OTKA nyilvántartási szám: K48376 Zárójelentés: 2008. A pályázat adott keretein belül az alábbi eredményeket értük el: Szakmai beszámoló A pályázatban a hemodinamikai erők által aktivált normális és kóros vaszkuláris mechanizmusok feltárását illetve megismerését tűztük ki célul. Az emberi betegségek hátterében igen gyakran

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM DOKTORI ISKOLA ~ PATHOLOGIAI DOKTORI ISKOLA

SEMMELWEIS EGYETEM DOKTORI ISKOLA ~ PATHOLOGIAI DOKTORI ISKOLA SEMMELWEIS EGYETEM DOKTORI ISKOLA ~ PATHOLOGIAI DOKTORI ISKOLA Szív- érrendszeri elváltozások koszorúér-áthidaló mutétek után Ph.D. értekezés Dr. Glasz Tibor Budapest 2004. Sejt-, extracelluláris mátrix-,

Részletesebben

A csontvelői eredetű haem-és lymphangiogén endothel progenitor sejtek szerepe tüdőrákokban. Doktori tézisek. Dr. Bogos Krisztina

A csontvelői eredetű haem-és lymphangiogén endothel progenitor sejtek szerepe tüdőrákokban. Doktori tézisek. Dr. Bogos Krisztina A csontvelői eredetű haem-és lymphangiogén endothel progenitor sejtek szerepe tüdőrákokban Doktori tézisek Dr. Bogos Krisztina Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Pulmonológia program

Részletesebben

A FOREST LABORATORIES, INC. ÉS A RICHTER GEDEON NYRT

A FOREST LABORATORIES, INC. ÉS A RICHTER GEDEON NYRT A FOREST LABORATORIES, INC. ÉS A RICHTER GEDEON NYRT. KÖZLEMÉNYE A CARIPRAZINE SKIZOFRÉNIÁBAN SZENVEDŐ BETEGEK KÖRÉBEN VÉGZETT FÁZIS IIB KLINIKAI VIZSGÁLATÁNAK POZITÍV EREDMÉNYEIRŐL NEW YORK, 2009. október

Részletesebben

Gyermekkori Spondilartritisz/Entezitisszel Összefüggő Artritisz (SPA-ERA)

Gyermekkori Spondilartritisz/Entezitisszel Összefüggő Artritisz (SPA-ERA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Gyermekkori Spondilartritisz/Entezitisszel Összefüggő Artritisz (SPA-ERA) Verzió 2016 1. MI A GYERMEKKORI SPONDILARTRITISZ/ENTEZITISSZEL ÖSSZEFÜGGŐ ARTRITISZ

Részletesebben

Egészségfejlesztés: új szempont a diplomások képzésében

Egészségfejlesztés: új szempont a diplomások képzésében Kraiciné Szokoly Mária PhD ELTE PPK Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet Egészségfejlesztés: új szempont a diplomások képzésében (HALLGATÓI VÉLEKEDÉSEK AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS FONTOSSÁGÁRÓL)

Részletesebben

Gyermekkori Spondilartritisz/Entezitisszel Összefüggő Artritisz (SPA-ERA)

Gyermekkori Spondilartritisz/Entezitisszel Összefüggő Artritisz (SPA-ERA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Gyermekkori Spondilartritisz/Entezitisszel Összefüggő Artritisz (SPA-ERA) Verzió 2016 1. MI A GYERMEKKORI SPONDILARTRITISZ/ENTEZITISSZEL ÖSSZEFÜGGŐ ARTRITISZ

Részletesebben

Kalandozások a diagnosztika kifürkészhetetlen útjain (2. rész)

Kalandozások a diagnosztika kifürkészhetetlen útjain (2. rész) 21 Kalandozások a diagnosztika kifürkészhetetlen útjain (2. rész) Dr. Brugós László, Dr. Mikáczó Angéla, Dr. Papp Zsuzsanna, Dr. Szűcs Ildikó, Dr. Szilasi Mária Debreceni Egyetem, Klinikai Központ, Tüdőgyógyászati

Részletesebben

A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Dr. Páll Dénes egyetemi docens Debreceni Egyetem OEC Belgyógyászati Intézet A HYPERTONIA SZÖVŐDMÉNYEI Stroke (agykárosodás) Szívizom infarktus

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Tanulmányok: Tudományos minısítés:

Szakmai önéletrajz. Tanulmányok: Tudományos minısítés: Dr. Benyó Zoltán, Egyetemi Tanári Pályázat 2009, Szakmai Önéletrajz, 1. oldal Szakmai önéletrajz Név: Dr. Benyó Zoltán Születési hely, idı: Budapest, 1967. június 15. Családi állapot: nıs, 2 gyermek (Barnabás,

Részletesebben

A MAGNÉZIUM - ADAGOLÁS HATÁSA A TYÚKOK TERMELÉSI TULAJDONSÁGAIRA

A MAGNÉZIUM - ADAGOLÁS HATÁSA A TYÚKOK TERMELÉSI TULAJDONSÁGAIRA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI NYUGAT - MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZ GAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR MOSONMAGYARÓVÁR ÁLLATTUDOMÁNYI INTÉZET Doktori Iskola vezet je: Dr. Schmidt János egyetemi tanár

Részletesebben

Evészavarok prevalenciája fiatal magyar nők körében. Pszichoszociális háttérjellemzők, komorbiditás más mentális problémákkal

Evészavarok prevalenciája fiatal magyar nők körében. Pszichoszociális háttérjellemzők, komorbiditás más mentális problémákkal Doktori értekezés tézisei Evészavarok prevalenciája fiatal magyar nők körében. Pszichoszociális háttérjellemzők, komorbiditás más mentális problémákkal Szumska Irena Semmelweis Egyetem 4. sz. Interdiszciplináris

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium módszertani levele Immunhisztokémiai és immuncitokémiai módszerek alkalmazása a patológiában

Az Egészségügyi Minisztérium módszertani levele Immunhisztokémiai és immuncitokémiai módszerek alkalmazása a patológiában 1 Az Egészségügyi Minisztérium módszertani levele Immunhisztokémiai és immuncitokémiai módszerek alkalmazása a patológiában Készítette: Az Országos Pathologiai Intézet és a Pathologus Szakmai Kollégium

Részletesebben

A nemzetközi sportrendezvény-szervezési projektek sikertényezői és a siker megítélésének kritériumai

A nemzetközi sportrendezvény-szervezési projektek sikertényezői és a siker megítélésének kritériumai PANNON EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Dancsecz Gabriella A nemzetközi sportrendezvény-szervezési projektek sikertényezői és a siker megítélésének kritériumai Doktori (Ph.D)

Részletesebben

FOSZFOLIPID ELLENES ANTITESTEK AZ ATHEROTHROMBOSIS EGYES KLINIKAI MEGNYILVÁNULÁSAIBAN

FOSZFOLIPID ELLENES ANTITESTEK AZ ATHEROTHROMBOSIS EGYES KLINIKAI MEGNYILVÁNULÁSAIBAN EGYETEMI DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI FOSZFOLIPID ELLENES ANTITESTEK AZ ATHEROTHROMBOSIS EGYES KLINIKAI MEGNYILVÁNULÁSAIBAN Dr. Veres Katalin Debreceni Egyetem, Orvos-és Egészségtudományi Centrum III.

Részletesebben

A gyász hatása a testi és a lelki egészségi állapotra. Doktori tézisek. Dr. Pilling János

A gyász hatása a testi és a lelki egészségi állapotra. Doktori tézisek. Dr. Pilling János A gyász hatása a testi és a lelki egészségi állapotra Doktori tézisek Dr. Pilling János Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola Témavezető: Prof. Kopp Mária, egy. tanár, DSc Hivatalos

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű!

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű! Emberi Erőforrások Minisztériuma Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. elnökhelyettes M E G O L D Ó L A P szakmai írásbeli

Részletesebben

NANOS. Patient Brochure. Endokrin orbitopathia (Graves-Basedow-kór)

NANOS. Patient Brochure. Endokrin orbitopathia (Graves-Basedow-kór) NANOS Patient Brochure Endokrin orbitopathia (Graves-Basedow-kór) Copyright 2015. North American Neuro-Ophthalmology Society. All rights reserved. These brochures are produced and made available as is

Részletesebben

A DOHÁNYZÁS OKOZTA DNS KÁROSODÁSOK ÉS JAVÍTÁSUK VIZSGÁLATA EMBERI CUMULUS ÉS GRANULOSA SEJTEKBEN. Sinkó Ildikó PH.D.

A DOHÁNYZÁS OKOZTA DNS KÁROSODÁSOK ÉS JAVÍTÁSUK VIZSGÁLATA EMBERI CUMULUS ÉS GRANULOSA SEJTEKBEN. Sinkó Ildikó PH.D. A DOHÁNYZÁS OKOZTA DNS KÁROSODÁSOK ÉS JAVÍTÁSUK VIZSGÁLATA EMBERI CUMULUS ÉS GRANULOSA SEJTEKBEN Sinkó Ildikó PH.D. ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Témavezető: Dr. Raskó István Az értekezés a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű!

M E G O L D Ó L A P. Emberi Erőforrások Minisztériuma. Korlátozott terjesztésű! Emberi Erőforrások Minisztériuma Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. elnökhelyettes M E G O L D Ó L A P szakmai írásbeli

Részletesebben

A koszorúérbetegség szekunder prevenciója

A koszorúérbetegség szekunder prevenciója A koszorúérbetegség szekunder prevenciója Az LDL-koleszterin-szint csökkentése, az atherosclerosis regressziója Bárczi György, Merkely Béla A szerzôk cikkükben összefoglalják az ischaemiás szívbetegségben

Részletesebben

Multidrog rezisztens tumorsejtek szelektív eliminálására képes vegyületek azonosítása és in vitro vizsgálata

Multidrog rezisztens tumorsejtek szelektív eliminálására képes vegyületek azonosítása és in vitro vizsgálata Multidrog rezisztens tumorsejtek szelektív eliminálására képes vegyületek azonosítása és in vitro vizsgálata Doktori értekezés tézisei Türk Dóra Témavezető: Dr. Szakács Gergely MTA TTK ENZIMOLÓGIAI INTÉZET

Részletesebben

XVII. Kardiológiai Napok Továbbképző Konferencia Debrecen, 2012. márc. 7-10.

XVII. Kardiológiai Napok Továbbképző Konferencia Debrecen, 2012. márc. 7-10. Előzetes program: Március 6-7. (kedd, szerda) XVII. Kardiológiai Napok Továbbképző Konferencia Debrecen, 2012. márc. 7-10. Invazív kardiológiai képzés (HURO Európai program keretében) Megbeszélésre és

Részletesebben

A 2012/1. SZÁM TARTALMA

A 2012/1. SZÁM TARTALMA A 2012/1. SZÁM TARTALMA ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ EMLÉKEZÉS HUSZENICZA GYULA PROFESSZORRA SZARVASMARHA Földi J., Pécsi A., Abonyi-Tóth Zs., Kulcsár M., Huszenicza Gy.: A puerperalis metritis kialakulását befolyásoló

Részletesebben

Dr. Szentgyörgyi Réka AZ ARTERIA CAROTIS INTERNA EXTRACRANIALIS SZŰKÜLETÉNEK RADIOLÓGIAI DIAGNOSZTIKÁJA ÉS TERÁPIÁJA. PhD értekezés TÉZISEK

Dr. Szentgyörgyi Réka AZ ARTERIA CAROTIS INTERNA EXTRACRANIALIS SZŰKÜLETÉNEK RADIOLÓGIAI DIAGNOSZTIKÁJA ÉS TERÁPIÁJA. PhD értekezés TÉZISEK Dr. Szentgyörgyi Réka AZ ARTERIA CAROTIS INTERNA EXTRACRANIALIS SZŰKÜLETÉNEK RADIOLÓGIAI DIAGNOSZTIKÁJA ÉS TERÁPIÁJA PhD értekezés TÉZISEK Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Radiológiai Klinika

Részletesebben

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Humán arteria thoracica interna graftok morfológiai és funkcionális vizsgálata

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Humán arteria thoracica interna graftok morfológiai és funkcionális vizsgálata 1 ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI Humán arteria thoracica interna graftok morfológiai és funkcionális vizsgálata Írta: DR. KISS LEVENTE, DR. BENKİ RITA, DR. KOVÁCS ENDRE, DR. SZERAFIN TAMÁS, DR. MÓDIS KATALIN, DR.

Részletesebben

A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás során, állatkísérletes modellen *

A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás során, állatkísérletes modellen * A Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Kar, Ortopédiai Klinika 1,és a Dr. Bugyi István Kórház, Szentes, Ortopéd Traumatológiai Osztály 2, közleménye A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás

Részletesebben

novakpeter77@yahoo.com

novakpeter77@yahoo.com Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név DR. NOVÁK PÉTER Telefon +36-62-34-25-22 Fax +36-62-54-52-82 E-mail Állampolgárság novakpeter77@yahoo.com MAGYAR TANULMÁNYOK Dátum 1997-2004 Dátum 2004 - Szegedi

Részletesebben

Sajtószemle 2015. szeptember 7.

Sajtószemle 2015. szeptember 7. Sajtószemle 2015. szeptember 7. Nol.hu Kisebb hús a kórházi kosztban Lejárt szeptember 1-jén a közétkeztetés egészségesebbé tételére adott és többször meghosszabbított türelmi idő. Az ÁNTSZ bejelentette:

Részletesebben

Zárójelentés OTKA 37321. A téma címe: Az antioxidáns rendszer ontogenezisének vizsgálata emlős állatfajokban A kutatás időtartama: 2002-2005

Zárójelentés OTKA 37321. A téma címe: Az antioxidáns rendszer ontogenezisének vizsgálata emlős állatfajokban A kutatás időtartama: 2002-2005 Témavezető neve: Dr. Gaál Tibor Zárójelentés OTKA 37321 A téma címe: Az antioxidáns rendszer ontogenezisének vizsgálata emlős állatfajokban A kutatás időtartama: 22-25 A kutatásban vizsgáltuk az antioxidáns

Részletesebben

Betegtájékoztató AVASTIN 25 MG/ML KONCENTRÁTUM OLDATOS INFÚZIÓHOZ. Avastin 25 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz Bevacizumab

Betegtájékoztató AVASTIN 25 MG/ML KONCENTRÁTUM OLDATOS INFÚZIÓHOZ. Avastin 25 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz Bevacizumab AVASTIN 25 MG/ML KONCENTRÁTUM OLDATOS INFÚZIÓHOZ Avastin 25 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz Bevacizumab HATÓANYAG: A készítmény hatóanyaga a bevacizumab. Egy injekciós üveg 100 mg bevacizumabot tartalmaz

Részletesebben

Betegtájékoztató OPTIRAY 350 MG I/ML OLDATOS INJEKCIÓ ELÕRETÖLTÖTT FECSKENDÕBEN

Betegtájékoztató OPTIRAY 350 MG I/ML OLDATOS INJEKCIÓ ELÕRETÖLTÖTT FECSKENDÕBEN OPTIRAY 350 MG I/ML OLDATOS INJEKCIÓ ELÕRETÖLTÖTT FECSKENDÕBEN Optiray 350 injekció (50 ml, 100 ml, 200 ml) Optiray 350 injekció elõretöltött fecskendõben (100 ml) HATÓANYAG: 741 mg (0,918 mmol / ml) ioversolum

Részletesebben

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS

I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS I. MELLÉKLET ALKALMAZÁSI ELŐÍRÁS 1 1. A GYÓGYSZER MEGNEVEZÉSE Eporatio 1000 NE /0,5 ml oldatos injekció előretöltött fecskendőben 2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL Előretöltött fecskendőnként 1000 nemzetközi

Részletesebben

JELENTÉS a Kormánynak a társadalmi bőnmegelızés nemzeti stratégiája és cselekvési programja 2007. évi végrehajtásáról. Budapest, 2008.

JELENTÉS a Kormánynak a társadalmi bőnmegelızés nemzeti stratégiája és cselekvési programja 2007. évi végrehajtásáról. Budapest, 2008. JELENTÉS a Kormánynak a társadalmi bőnmegelızés nemzeti stratégiája és cselekvési programja 2007. évi végrehajtásáról Budapest, 2008. március Bevezetés A társadalmi bőnmegelızés olyan állami szerepvállalás

Részletesebben