Elemi alkalmazások fejlesztése III.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elemi alkalmazások fejlesztése III."

Átírás

1 Elemi alkalmazások fejlesztése III. Memóriajáték 1. Készítette: Szabóné Nacsa Rozália people.inf.elte.hu/nacsa/qt4/eaf3/ Qt

2 memorygame Játék közben 2

3 memorygame Kártyák kiválasztása 3

4 Az alkalmazás osztálydiagramja mod02 mod02 mod03 4

5 A modul tartalma Látványelemek Saját kártya vezérlő készítése (CardButton osztály) Saját kártya csoport vezérlő készítése (CardGroup osztály) Adatok Kártya csomag kezelő osztály elkészítése (CardPack osztály) Kártya csomagokat (többet!) kezelő osztály elkészítése (CardPackSet osztály) Alkalmazás Kártya csomagok megjelenítése (cardviewer, cardtree projektek) 5

6 Utils modul: segéd függvények utils.h utils.h, utils.cpp #include <QString> namespace Utils void initrandomgenerator(); //Véletlenszám generátor inicializálása int getnextrandomnumber(const int max); //[0..max] közé eső véletlenszám QString getapplicationdirprefix(); //Az éppen futó alkalmazás elérési útvonala ; utils.cpp #include <QDir> #include <QApplication> #include <QTime> void Utils::initRandomGenerator() QTime t = QTime::currentTime(); #include "utils.h" srand(t.hour()*12 + t.minute()*60 + t.second()*60); int Utils::getNextRandomNumber(const int max) return (int) (((float) max)*rand()/(rand_max + 0.1)); QString Utils::getApplicationDirPrefix() return qapp >applicationdirpath() + QDir::separator(); 6

7 CardButton: definíció cardbutton cardbutton.h cardbutton.h class CardButton : public QPushButton Q_OBJECT #include <QPushButton> #include <QPixmap> public: CardButton( QWidget * parent = 0); ~CardButton(); void setpixmap (QPixmap pixmap) mpixmap=pixmap; int getid() return mid; void setid(int id) mid = id; protected: void paintevent(qpaintevent * event); public slots: void slotclicked(); signals: void cardbuttonclicked(cardbutton*); void cardbuttonclicked(int); private: QPixmap mpixmap; int mid; ; 7

8 CardButton: implementáció cardbutton cardbutton.cpp cardbutton.cpp CardButton::CardButton( QWidget * parent) : QPushButton( parent ) connect(this,signal(clicked()),this,slot(slotclicked())); #include <QPainter> #include <QPaintEvent> #include "cardwidget.h" void CardButton::slotClicked() emit cardbuttonclicked(this); emit cardbuttonclicked(mid); void CardButton::paintEvent (QPaintEvent * /*event*/) int side = qmin(size().width(), size().height()); QRect rect((size().width() side) / 2, (size().height() side) / 2, side, side); QPainter painter; painter.begin(this); painter.drawpixmap(rect,mpixmap); painter.end(); 8

9 CardButtonGroup: definíció cardbuttongroup cardbuttongroup.h cardbuttongroup.h typedef QList<CardButton*> CardButtonList; class CardButtonGroup : public QFrame #include <QFrame> Q_OBJECT #include <QList> public: CardButtonGroup(QWidget *parent = 0); class QGridLayout; void newcardbuttongroup(int row, int col); class QPixmap; CardButton* getcardbutton(int i); class CardButton; public slots: void updatecardbuttonpixmap(int cardbuttonid, QPixmap pixmap); void setcardbuttonenabled(int cardbuttonid, bool b); signals: void cardbuttonclicked(int i); void cardbuttongroupchanged(int numrows, int numcols); private: void insertcardbuttons(int row, int col ); void removecardbuttons(); void debugcardbuttons(); private: int mnumrows; int mnumcols; CardButtonList cardbuttonlist; QGridLayout *cardbuttonlayout; ; 9

10 CardButtonGroup: konstruktor, newcardbuttongroup cardbuttongroup cardbuttongroup.cpp cardbuttongroup.cpp CardButtonGroup::CardButtonGroup(QWidget *parent) :QFrame(parent), mnumrows(0), mnumcols(0) cardbuttonlayout = new QGridLayout; setlayout(cardbuttonlayout); void CardButtonGroup::newCardButtonGroup(int row, int col) removecardbuttons(); insertcardbuttons(row, col ); mnumrows = row; mnumcols = col; 10

11 CardButtonGroup: insert, remove, update cardbuttongroup cardbuttongroup.cpp cardbuttongroup.cpp void CardButtonGroup::insertCardButtons(int row, int col ) CardButton *cardbutton; for (int i = 0; i < row; i++) for (int j = 0; j< col; j++) cardbutton = new CardButton(this); cardbutton >setsizepolicy( QSizePolicy( (QSizePolicy::Expanding),(QSizePolicy::Expanding))); cardbutton >setid(i*col+j); cardbuttonlayout >addwidget(cardbutton,i,j); //Registers cardbutton to cardbuttonlist.append(cardbutton); //Add cardbutton to container connect(cardbutton, SIGNAL(cardButtonClicked(int)), this, SIGNAL(cardButtonClicked(int))); show(); emit cardbuttongroupchanged(row,col); void CardButtonGroup::removeCardButtons( ) while (!cardbuttonlist.isempty()) delete cardbuttonlist.takefirst(); void CardButtonGroup::updateCardButtonPixmap(int cardbuttonid, QPixmap pixmap) cardbuttonlist.at(cardbuttonid) >setpixmap(pixmap); cardbuttonlist.at(cardbuttonid) >update(); 11

12 cardgroup cardgroup.ui Saját vezérlő használata Qt Designer ben 12

13 cardgroup cardgroup.ui Saját vezérlő elhelyezése az űrlapon cardbuttongroup 13

14 Az alkalmazás osztálydiagramja mod02 mod02 mod03 14

15 card card.h, card.cpp Card osztály #include <Qpixmap> card.h class Card public: Card(QString text, QPixmap pixmap); QPixmap getpixmap()return mpixmap; QString gettext()return mtext; QString tostring(); private: QString mtext; QPixmap mpixmap; ; typedef QList<Card*> CardList; Card::Card(QString text, QPixmap pixmap) card.cpp : mtext(text), mpixmap(pixmap) QString Card::toString() QString ret = " Text=" + mtext + " PixmapValid = " + QString::number(!mPixmap.isNull()) + " "; return ret; 15

16 cardpackset cardpackset.h Kártyacsomagok tárolása name.txt back.* képfájlok 16

17 CardPack osztály: definíció cardpack cardpack.h cardpack.h class CardPack public: CardPack(); ~CardPack(); QString getname()return mname; Card* getback()return mback; CardList &getfaces()return mfaces; Card* getface(int index); QPixmap getfacepixmap(int index); QString getfacetext(int index); void shufflecards(); bool loadcardpack(const QString &subdirpath) ; QString tostring(); private: QString mname; Card* mback; //updated by constructor CardList mfaces; ; typedef QList<CardPack*> CardPackList; 17

18 Kártya csomag osztály implementálása cardpack.cpp cardpack cardpack.cpp CardPack::CardPack() : mname(""), mback(0) CardPack::~CardPack() while (!mfaces.isempty()) delete mfaces.takefirst(); delete mback; Card* CardPack::getFace(int index) return mfaces.at(index); QPixmap CardPack::getFacePixmap(int index) return mfaces.at(index) >getpixmap(); QString CardPack::getFaceText(int index) return mfaces.at(index) >gettext(); 18

19 cardpack cardpack.cpp : loadcardpack Kártyacsomag betöltése: csomag neve cardpack.cpp name.txt betöltése bool CardPack::loadCardPack(const QString &subdirpath) //read name.txt QFile namefile(subdirpath + "/name.txt"); //name.txt exists!!! if(!namefile.open(qiodevice::readonly QIODevice::Text)) qwarning(qstring("warning: ** name.txt file is missing or not a text file. ** \nsubdirpath \"" + subdirpath + "\"").toascii()); return false; QTextStream in(&namefile); while (!in.atend()) mname += in.readline();... 19

20 Kártyacsomag hátlapjának betöltése, kártya létrehozása cardpack cardpack.cpp : loadcardpack cardpack.cpp hátlap betöltése... QStringList imagefilters; //Create filters for images foreach (QByteArray format, QImageReader::supportedImageFormats()) imagefilters += "*." + format; //Load back.* QStringList allfiles; foreach(qstring file, QDir(subDirPath).entryList(imageFilters, QDir::Files)) allfiles += QFileInfo(QDir(subDirPath),file).baseName(); if(!allfiles.contains("back")) qwarning(qstring("warning: ** Back file is missing from the \n\"" + subdirpath + "\"\ndirectory.").toascii()); return false; QStringList backfiles; foreach(qstring file, QDir(subDirPath).entryList(QStringList("back.*"), QDir::Files)) backfiles += QFileInfo(QDir(subDirPath),file).fileName(); QString backfile = backfiles.at(0); //Take the first back.* mback = new Card("Back",QPixmap(subDirPath + "/" + backfile));... 20

21 Kártyacsomag előlapjainak betöltése cardpack cardpack.cpp : loadcardpack cardpack.cpp előlapok betöltése... //Load faces //Add faces to subdir's pack but skip backs mfaces.clear(); foreach(qstring file, QDir(subDirPath).entryList(imageFilters, QDir::Files)) if (! (file.startswith("back."))) mfaces.append(new Card(file, QPixmap(subDirPath + "/" + file))); return true; 21

22 Kártyacsomag előlapjainak keverése, szövegesítése cardpack cardpack.cpp : loadcardpack cardpack.cpp void CardPack::shuffleCards() for (int i= 0; i < mfaces.size() * mfaces.size(); ++i) int ind1 = Utils::getNextRandomNumber(mFaces.size()); int ind2 = Utils::getNextRandomNumber(mFaces.size()); while(ind1 == ind2) ind2 = Utils::getNextRandomNumber(mFaces.size()); qswap(mfaces[ind1],mfaces[ind2] ); // <QtAlgorithms> előlapok keverése QString CardPack::toString() QString ret = "\npack name = " + mname + "\n"; előlapok ret += QString("Back: %1\n").arg(mBack >tostring()); szövegesítése for (int i = 0; i < mfaces.size(); ++i) ret += QString("\t Face #%1: %2 \n").arg(i).arg(mfaces.at(i) >tostring()); return ret; 22

23 cardpackset osztálydiagram CardPackSet osztály 23

24 CardPackSet : definíció cardpackset.h cardpackset cardpackset.h #include "cardpack.h" class CardPackSet public: CardPackSet(); ~CardPackSet(); void loadfromappresource(); void loadfromappdirectory(const QString &dir = "/packs"); void loadfrompath(const QString &path); CardPackList getpacklist()return mcardpacklist;; QStringList getpacknames(); CardPack* getbyname(const QString& name); CardPack* getbyindex(const int i); private: CardPackSet(const CardPackSet&); CardPackSet& operator=(const CardPackSet&); private: CardPackList mcardpacklist; ; 24

25 CardPackSet : konstruktor, destruktor cardpackset cardpackset.cpp cardpackset.cpp CardPackSet::CardPackSet() CardPackSet::~CardPackSet() while (!mcardpacklist.isempty()) delete mcardpacklist.takefirst(); #include <QDir> #include <QImageReader> #include <QString> #include <QFileInfo> #include <QImage> #include <QPixmap> #include <QFile> #include <QTextStream> #include <QMessageBox> #include "utils.h" #include "cardpackmanager.h" #include "cardpack.h" 25

26 CardPackSet osztály: getek cardpackset cardpackset.cpp cardpackset.cpp QStringList CardPackSet::getPackNames() QStringList packnames; foreach(cardpack *pack, mcardpacklist) packnames += pack >getname(); return packnames; CardPack* CardPackSet::getByName(const QString& name) CardPack *cardpack = NULL; foreach(cardpack *pack, mcardpacklist) if (name == pack >getname()) cardpack = pack; return cardpack; CardPack* CardPackSet::getByIndex(const int index) CardPack *cardpack = NULL; if(index < mcardpacklist.size()) cardpack = mcardpacklist.at(index); return cardpack; 26

27 CardPackSet osztály: kártyacsomagok betöltése cardpackset cardpackset.cpp : load... cardpackset.cpp void CardPackSet::loadFromAppResource() loadfrompath(qstring(":/datafiles/packs")); void CardPackSet::loadFromAppDirectory(const QString &dir) loadfrompath(utils::getapplicationdirprefix() + dir); card.qrc <!DOCTYPE RCC> <RCC version="1.0"> <qresource> <file alias="datafiles/packs/default.pack/name.txt">datafiles/packs/default.pack/name.txt</file> <file alias="datafiles/packs/default.pack/back.png">datafiles/packs/default.pack/back.png</file> <file alias="datafiles/packs/default.pack/01.jpg">datafiles/packs/default.pack/01.jpg</file>... <file alias="datafiles/packs/default.pack/12.jpg">datafiles/packs/default.pack/12.jpg</file> <file alias="datafiles/packs/default.pack/13.jpg">datafiles/packs/default.pack/13.jpg</file> <file alias="datafiles/packs/default.pack/14.jpg">datafiles/packs/default.pack/14.jpg</file> </qresource> </RCC> 27

28 CardPackSet osztály: csomagok betöltése cardpackset cardpackset.cpp : load... cardpackset.cpp void CardPackSet::loadFromPath(const QString &path) mcardpacklist.clear(); QDir packsdir(path); //Create subdirs of packs directory without. and.. QStringList subdirs; foreach (QString subdir, packsdir.entrylist(qdir::dirs QDir::NoDotAndDotDot)) subdirs += subdir; for (int i = 0; i < subdirs.size(); ++i) QString subdirpath = path + "/" + subdirs.at(i); QDir subdir(subdirpath); CardPack *pack = new CardPack(); if(pack >loadcardpack(subdirpath)) mcardpacklist.append(pack); 28

29 Kártya nézegető (cardviewer) alkalmazás cardviewer cardviewer 29

30 A kártya nézegető alkalmazás osztálydiagramja cardviewer osztálydiagram cardviewer - osztálydiagram 30

31 A kártya nézegető alkalmazás osztálydiagramja cardviewer osztálydiagram cardviewer - osztálydiagram Qt Designer programozás 31

32 Az alkalmazás felületterve cardviewer mainform.ui mainform.ui packcombobox cardbuttongroup 32

33 CardViewer: mainform.h mainform.h #include <QWidget> cardviewer mainform.h #include "ui_mainform.h" class CardPackSet; class MainForm : public QWidget, private Ui_MainForm Q_OBJECT public: MainForm(QWidget *parent = 0); public slots: void on_packcombobox_currentindexchanged(int index); void slotcardclicked(int i); private: CardPackSet* mcardpackset; ; 33

34 CardViewer: mainform.cpp cardviewer mainform.cpp mainform.cpp #include <QMessageBox> #include <math.h> #include "cardpackset.h" #include "cardbutton.h" #include "mainform.h" MainForm::MainForm(QWidget *parent) : QWidget(parent) setupui(this); mcardpackset = new CardPackSet(); mcardpackset >loadfromappdirectory(); packcombobox >additems(mcardpackset >getpacknames()); packcombobox >setcurrentindex(0); connect(cardbuttongroup, SIGNAL(cardButtonClicked(int)), this, SLOT(slotCardClicked(int))); 34

35 CardViewer: mainform.cpp cardviewer mainform.cpp mainform.cpp void MainForm::on_packComboBox_currentIndexChanged(int index) int side = (int) sqrt(mcardpackset >getpacklist().at(index) >getfaces().count()) + 1; //<math.h> cardbuttongroup >newcardbuttongroup(side,side); for (int i= 0; i< mcardpackset >getpacklist().at(index) >getfaces().count(); i++) cardbuttongroup >updatecardbuttonpixmap(i, QPixmap(mCardPackSet >getpacklist().at(index) >getfacepixmap(i))); QString text = mcardpackset >getpacklist().at(index) >getfaces().at(i) >gettext(); cardbuttongroup >getcardbutton(i) >settooltip(text.left(text.indexof("."))); void MainForm::slotCardClicked(int i) QMessageBox::information(this, "Card Group Test Information", "Card Click \ncardid = " + QString::number(i) ); 35

36 Fordítás, futtatás main.cpp #include <QApplication> #include "mainform.h" int main (int argc, char *argv[]) QApplication app(argc,argv); MainForm *mainform = new MainForm; mainform >setwindowtitle("card Viewer Application"); mainform >show(); return app.exec(); qmake project qmake cardviewer.pro make./cardviewer 36

37 A bemutatott osztályok, az azokat tesztelő projektek, valamint a kártya nézegető alkalmazás programjai megtalálhatók a people.inf.elte.nacsa/qt4/eaf3/mod02/projects/ címen. 37