abkezel.java import java.awt.*; import java.awt.event.*; import javax.swing.*; import java.sql.*; public class abkezel extends JFrame {

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "abkezel.java import java.awt.*; import java.awt.event.*; import javax.swing.*; import java.sql.*; public class abkezel extends JFrame {"

Átírás

1 Adatkezelés JDBC-vel 1 abkezel.java import java.awt.*; import java.awt.event.*; import javax.swing.*; import java.sql.*; public class abkezel extends JFrame { private JTabbedPane jtp; private JPanel dp, jp1, jp2, jp3, jp4; private JButton blist, bbeszur, bmodosit, btorol, bcreate, binsert, bkapcsell; JLabel pct; static Connection conn = null; //Üres kapcsolat változó static Statement s = null; //Üres kifejezés változó static PreparedStatement ps = null; //Üres paraméteres kifejezés változó static ResultSet rs = null; //Üres cursor változó static String user="tanuló"; //User megadása static String pswd="tanuló"; //Jelszó megadása static String bm="bitman mondja:"; //Üzenet panel felirata private static Autm dtmp; //Tábla modell kiíráshoz private static Autmj ttmp; //Tábla modell kijelöléshez public abkezel() { settitle("bitman mondja"); setsize(400,240); setlocationrelativeto(null); dp = new JPanel(); dp.setlayout(null); this.getcontentpane().add(dp); //Program neve //Ablak mérete //Ablak kerüljön középre //Panel létrehozása //Nincs tartalom elrendezés //Panel hozzáadása az ablakhoz (frame-hez) jp1 = new JPanel(); jp2 = new JPanel(); jp3 = new JPanel(); jp4 = new JPanel(); jp1.setlayout(null);

2 Adatkezelés JDBC-vel 2 blist = new JButton(); //Nyomógomb blist.settext("lista"); //Nyomógomb felirata jp1.add(blist); blist.setbounds(10,30,100,20); //Nyomógomb helye, mérete blist.addactionlistener( new ActionListener() { //Nyomógombhoz akciókezelő Object Mezonevekp[] = {"Azon.", "Rendszám", "Típus", "Szín", "Kor", "Ár"; dtmp = new Autm( Mezonevekp,0 ); //Táblafej létrehozása, mezőnevekkel ); //Kapcsolódás, létező táblatartalom törlése if (dtmp.getrowcount()>0) for (int i=0; i < dtmp.getrowcount(); i++) {dtmp.removerow(i);i--; AutoLista(); //Táblatartalom betöltése Lekapcs(); Point bs = getlocation(); int bsx = (int)bs.getx(); int bsy = (int)bs.gety(); //Helymeghatározás AuKiir ak = new AuKiir(null, dtmp, bsx, bsy); //Példányosítás ak.setvisible(true); //Megjelenítés bbeszur = new JButton(); bbeszur.settext("beszúrás"); jp1.add(bbeszur); bbeszur.setbounds(10,60,100,20); bbeszur.addactionlistener( new ActionListener() { Point bs = getlocation(); int bsx = (int)bs.getx(); int bsy = (int)bs.gety(); AuBe us = new AuBe(null, bsx, bsy);us.setvisible(true); if (us.kilep()==2){ //Visszaadott érték vizsgálat try { //Parancs megfogalmazása String sqlp = "insert into auto (azon, rendszam, tipus, szin, kor, ar) values (?,?,?,?,?,?)"; //Kapcsolódás ps = conn.preparestatement(sqlp); ps.setstring(1, us.getazon()); ps.setstring(2, us.getrsz()); ps.setstring(3, us.gettip()); ps.setstring(4, us.getszin()); ps.setint(5, us.getkor()); ps.setint(6, us.getar()); ps.executeupdate(); ps.close(); //Kifejezés előkészítés //Paraméterek kötése típus és //sorrend szerint //Parancs végrehajtása //Kifejezés lezárása Lekapcs(); //Kapcsolat lezárása JOptionPane.showMessageDialog(null,"Rekord! Beszúrva! ",bm,2); //Üzenet kiírása catch(exception ex) { JOptionPane.showMessageDialog(null,"SQL hiba: "+ex.getmessage(),bm,2);

3 Adatkezelés JDBC-vel 3 ); Object Mezonevekt[] = {"Jel","Azon.", "Rendszám", "Típus", "Szín", "Kor", "Ár"; ttmp = new Autmj( Mezonevekt,0 ); bmodosit = new JButton(); bmodosit.settext("módosítás"); jp1.add(bmodosit); bmodosit.setbounds(10,90,100,20); bmodosit.addactionlistener( new ActionListener() { if (ttmp.getrowcount()>0) for (int i=0; i < ttmp.getrowcount(); i++) {ttmp.removerow(i);i--; AutoListaJel(); Lekapcs(); Point bs = getlocation(); int bsx = (int)bs.getx(); int bsy = (int)bs.gety(); AuMod am = new AuMod(null, ttmp, bsx, bsy); am.setvisible(true); if (am.kilep() == 2) { if (am.getrsz().length() > 0) AutoUpdate("rendszam='"+am.getRsz()+ "' where azon= '"+(String)ttmp.getValueAt(am.getJel(),1)+"'"); if (am.gettip().length() > 0) AutoUpdate("tipus='"+am.getTip()+ "' where azon= '"+(String)ttmp.getValueAt(am.getJel(),1)+"'"); if (am.getszin().length() > 0) AutoUpdate("szin='"+am.getSzin()+ "' where azon= '"+(String)ttmp.getValueAt(am.getJel(),1)+"'"); if (am.getkor().length() > 0) AutoUpdate("Kor="+am.getKor()+ " where azon= '"+(String)ttmp.getValueAt(am.getJel(),1)+"'"); if (am.getar().length() > 0) AutoUpdate("ar="+am.getAr()+ " where azon= '"+(String)ttmp.getValueAt(am.getJel(),1)+"'"); //Ha a mező hossza nem nulla: UPDATE mező=visszakapott érték, //ahol az azonosító a megjelölt sor első eleme ); btorol = new JButton(); btorol.settext("törlés"); jp1.add(btorol); btorol.setbounds(10,120,100,20); btorol.addactionlistener( new ActionListener() { if (ttmp.getrowcount()>0) for (int i=0; i < ttmp.getrowcount(); i++) {ttmp.removerow(i);i--; AutoListaJel(); Lekapcs(); Point bs = getlocation(); int bsx = (int)bs.getx(); int bsy = (int)bs.gety(); AuTorol at = new AuTorol(null, ttmp, bsx, bsy); at.setvisible(true); if (at.kilep() == 2) {

4 Adatkezelés JDBC-vel 4 ); int db=0; for(int x = 0; x < ttmp.getrowcount(); x++)//végigmegyünk a táblázat sorain if (at.getjel(x)) { //Ha a sor meg van jelölve AutoTorol((String)ttmp.getValueAt(x,1)); //Törli a rekordot az azonosító alapján db++; Lekapcs(); JOptionPane.showMessageDialog(null,db+" rekord törölve!",bm,2); pct = new JLabel(); pct.seticon(new ImageIcon("auto.jpg")); jp1.add(pct); pct.setbounds(140,20,200,136); //Kép megjelenítése //Kép elérési helye (aktuális könyvtár), neve //Kép helye, mérete jp4.setlayout(null); bkapcsell = new JButton(); bkapcsell.settext("kapcsolat ellenőrzése"); jp4.add(bkapcsell); bkapcsell.setbounds(10,30,170,20); bkapcsell.addactionlistener( new ActionListener() { if (conn!= null ) {JOptionPane.showMessageDialog(null,"Kapcsolat rendben!",bm,2); else {JOptionPane.showMessageDialog(null,"Kapcsolat hiba!",bm,2); ); Lekapcs(); JOptionPane.showMessageDialog(null,"Kapcsolat bontva!",bm,2); bkapcsell = new JButton(); bkapcsell.settext("autó tábla Létrehozása"); jp4.add(bkapcsell); bkapcsell.setbounds(10,60,170,20); bkapcsell.addactionlistener( new ActionListener() { AutoCreate(); Lekapcs(); );

5 Adatkezelés JDBC-vel 5 binsert = new JButton(); binsert.settext("autó tábla Feltöltése"); jp4.add(binsert); binsert.setbounds(10,90,170,20); binsert.addactionlistener( new ActionListener() { AutoInsert(); Lekapcs(); ); jtp = new JTabbedPane(); jtp.addtab("autó", jp1); jtp.addtab("tulajdonos", jp2); jtp.addtab("napló", jp3); jtp.addtab("extrák", jp4); dp.add(jtp); jtp.setbounds(10,10,372,200); //Füles panel létrehozása //Fül hozzáadása: (Panel neve, változója) //Füles panel helye az ablakban public static void Kapcs(String user, String pswd){ // Kapcsolódás try { String url = conn = DriverManager.getConnection(url, user, pswd); catch(exception ex) {JOptionPane.showMessageDialog(null,"Kapcsolódási hiba: "+ex.getmessage(),bm,2); public static void Lekapcs(){ // Lekapcsolódás try {conn.close(); catch(exception ex) {JOptionPane.showMessageDialog(null,"Kapcsolat lezárási hiba: "+ex.getmessage(),bm,2); public static void AutoLista(){ // Autók adatainak beolvasása String az="", rsz="", tip="", sz=""; int kor=0, ar=0; String sqlp= "select * from auto"; try { s = conn.createstatement(); s.executequery(sqlp); rs = s.getresultset(); while(rs.next()) { az = rs.getstring("azon").trim(); //-----getstring rsz = rs.getstring("rendszam").trim(); tip = rs.getstring("tipus").trim(); sz = rs.getstring("szin").trim(); kor = rs.getint("kor"); //-----getint

6 Adatkezelés JDBC-vel 6 ar = rs.getint("ar"); dtmp.addrow(new Object[ ]{ az, rsz, tip, sz, kor, ar); //Sor beszúrása a táblázatba rs.close(); catch(exception e) {JOptionPane.showMessageDialog(null, "Nem sikerült betölteni az adatokat!"+e.getmessage(), bm, 2); public static void AutoListaJel(){ // Autók adatainak beolvasása jelölhető módon String az="", rsz="", tip="", sz=""; int kor=0, ar=0; String sqlp= "select * from auto"; try { s = conn.createstatement(); s.executequery(sqlp); rs = s.getresultset(); while(rs.next()) { az = rs.getstring("azon").trim(); rsz = rs.getstring("rendszam").trim(); tip = rs.getstring("tipus").trim(); sz = rs.getstring("szin").trim(); kor = rs.getint("kor"); ar = rs.getint("ar"); ttmp.addrow(new Object[]{ new Boolean(false), az, rsz, tip, sz, kor, ar); rs.close(); catch(exception e) {JOptionPane.showMessageDialog(null, "Nem sikerült betölteni az adatokat!"+e.getmessage(), bm, 2); public static void AutoTorol(String az){ // Autók törlése String sqlp="delete from auto where azon = '"+az+"'"; try { s = conn.createstatement(); s.executeupdate(sqlp); catch(exception e) { JOptionPane.showMessageDialog(null, "Nem sikerült törölni az adatokat!"+e.getmessage(), bm, 2); public static void AutoUpdate(String adat){ // Autó módosítás String sqlp="update auto set "+adat; try { s = conn.createstatement(); s.executeupdate(sqlp); catch(exception e) { JOptionPane.showMessageDialog(null, "Nem sikerült módisítani az adatokat!"+e.getmessage(), bm, 2);

7 Adatkezelés JDBC-vel 7 public void AutoCreate(){ // Autó tábla létrehozása String sqlp="create table auto(azon char(4) NOT NULL,rendszam char(7),tipus char(20),szin char(14),kor number(2),ar number(8),constraint auto_pk PRIMARY KEY (azon))"; System.out.println("Kiadott SQL parancs: "+sqlp); try { s = conn.createstatement(); s.executeupdate(sqlp); JOptionPane.showMessageDialog(null,"Autó tábla létrehozva!",bm,2); catch(exception e) { JOptionPane.showMessageDialog(null, "Nem sikerült törölni az adatokat!"+e.getmessage(), bm, 2); public void AutoInsert(){ // Autó adatfeltöltés String sqlp1="insert into auto values ('A001','WRF-834','Hyundai i30','fehér',1, )"; String sqlp2="insert into auto values ('A002','KGB-007','Mercedes ML520','fekete',3, )"; String sqlp3="insert into auto values ('A003','ART-985','Opel Astra','piros',8,900000)"; String sqlp4="insert into auto values ('A004','BZM-922','Lada Samara','szürke',18,150000)"; String sqlp5="insert into auto values ('A005','DER-300','Opel Corsa','piros',7,600000)"; try { s = conn.createstatement(); s.executeupdate(sqlp1); s.executeupdate(sqlp2); s.executeupdate(sqlp3); s.executeupdate(sqlp4); s.executeupdate(sqlp5); catch(exception e) { JOptionPane.showMessageDialog(null, "Nem sikerült módisítani az adatokat!"+e.getmessage(), bm, 2); public void MetaAdatok(String TableName){ // Tábla metaadatok Object mn[] = {"Mezőnév", "Típus", "Méret", "Null adat"; dtmpm = new AutmM( mn, 0 ); if (dtmpm.getrowcount()>0) for (int i=0; i < dtmpm.getrowcount(); i++) {dtmpm.removerow(i);i--; try { DatabaseMetaData meta = conn.getmetadata(); ResultSet res = meta.getcolumns(null, null, TableName, null); while (res.next()) { dtmpm.addrow(new Object[]{res.getString("COLUMN_NAME"), res.getstring("type_name"), res.getint("column_size"), res.getstring("nullable")); ResultSet rs2 = meta.getprimarykeys(null, null, TableName); boolean PKYes = false; while(rs2.next()){ String PKName = rs2.getstring(4); dtmpm.addrow(new Object[]{PKName, "Primary KEY", "", ""); PKYes=true;

8 Adatkezelés JDBC-vel 8 if (!PKYes) dtmpm.addrow(new Object[]{"Nincs a táblában", "Primary KEY", "", ""); rs2 = meta.getexportedkeys(null, null, TableName); boolean FKYes = false; while(rs2.next()){ String FKName = rs2.getstring(4); dtmpm.addrow(new Object[]{FKName, "Foreign KEY", "", ""); FKYes=true; if (!FKYes) dtmpm.addrow(new Object[]{"Nincs a táblában", "Foreign KEY", "", ""); catch(exception e) { JOptionPane.showMessageDialog(null, "MetaAdatok HIBA: "+e.getmessage(), bm, 2); Lekapcs(); Point bs = getlocation(); int bsx = (int)bs.getx(); int bsy = (int)bs.gety(); AuMeta am = new AuMeta(null, dtmpm, bsx, bsy); am.setvisible(true); public static void main(string[ ] args) { abkezel gk = new abkezel(); gk.setdefaultcloseoperation(jframe.dispose_on_close); gk.setvisible(true); Az Extrák panel:

9 Adatkezelés JDBC-vel 9 Autók adatainak beolvasása beszúráshoz: import java.awt.*; import java.awt.event.*; import javax.swing.*; import javax.swing.event.*; public class AuBe extends JDialog implements ActionListener{ private JTextField ek1, ek2, ek3, ek4, ek5, ek6; private JPanel dp; private JButton bo; private String bm="bitman mondja:"; private int kilep=0; public AuBe (JDialog f, int bsx, int bsy) { super(f,"autó beszúrás",true); setbounds(bsx+25,bsy+30,350,280); dp = new JPanel(); dp.setlayout(null); this.getcontentpane().add( dp); JLabel l1 = new JLabel("Azonosító:"); dp.add(l1); l1.setbounds(20,20,60,20); ek1 = new JTextField("",10); dp.add(ek1); ek1.setbounds(120,20,80,20); JLabel l1a = new JLabel("Max.: 4 karakter!"); dp.add(l1a); l1a.setbounds(210,20,120,20); JLabel l2 = new JLabel("Rendszám:"); dp.add(l2); l2.setbounds(20,50,100,20); ek2 = new JTextField("",10); dp.add(ek2); ek2.setbounds(120,50,80,20); JLabel l2a = new JLabel("ABC-123 alakban!"); dp.add(l2a);

10 Adatkezelés JDBC-vel 10 l2a.setbounds(210,50,120,20); JLabel l3 = new JLabel("Típus:"); dp.add(l3); l3.setbounds(20,80,100,20); ek3 = new JTextField("",10); dp.add(ek3); ek3.setbounds(120,80,200,20); JLabel l4 = new JLabel("Szín:"); dp.add(l4); l4.setbounds(20,110,100,20); ek4 = new JTextField("",10); dp.add(ek4); ek4.setbounds(120,110,100,20); JLabel l5 = new JLabel("Kor:"); dp.add(l5); l5.setbounds(20,140,100,20); ek5 = new JTextField("",10); dp.add(ek5); ek5.setbounds(120,140,30,20); ek5.sethorizontalalignment(jtextfield.right); JLabel l6 = new JLabel("Ár:"); dp.add(l6); l6.setbounds(20,170,100,20); ek6 = new JTextField("",10); dp.add(ek6); ek6.setbounds(120,170,80,20); ek6.sethorizontalalignment(jtextfield.right); bo = new JButton(); bo.settext(" OK"); dp.add(bo); bo.setbounds(145,210,60,30); bo.addactionlistener( this ); if (ek1.gettext().length() == 0) {JOptionPane.showMessageDialog(null, "Hiányzó AZONOSÍTÓ!",bm,2); else if (ek2.gettext().length() == 0) {JOptionPane.showMessageDialog(null, "Hiányzó RENDSZÁM!",bm,2); else if (ek3.gettext().length() == 0) {JOptionPane.showMessageDialog(null, "Hiányzó TÍPUS!",bm,2); else if (ek4.gettext().length() == 0) {JOptionPane.showMessageDialog(null, "Hiányzó SZÍN!",bm,2); else if (!joszam(ek5.gettext())) {JOptionPane.showMessageDialog(null, "Hibásan beírt KOR!",bm,2); else if (!joszam(ek6.gettext())) {JOptionPane.showMessageDialog(null, "Hibásan beírt ÁR!",bm,2);

11 Adatkezelés JDBC-vel 11 else { kilep=2; this.dispose(); setvisible(false); public boolean joszam(string i){ // Jószám? try {Integer.parseInt(i); return true; catch(numberformatexception nfe) {return false; public String getazon(){return ek1.gettext(); public String getrsz(){return ek2.gettext(); public String gettip(){return ek3.gettext(); public String getszin(){return ek4.gettext(); public int getkor(){return Integer.parseInt(ek5.getText()); public int getar(){return Integer.parseInt(ek6.getText()); public int kilep(){return kilep; ====================================================================== Autó táblamodell kijelöléshez: import javax.swing.table.defaulttablemodel; public class Autmj extends DefaultTableModel { public Autmj (Object Mezonevek[], int rows){ super(mezonevek, public boolean iscelleditable(int row, int col) { if (col == 0) {return true; return public Class<?> getcolumnclass(int index){ if(index==0){return(boolean.class); if(index > 4){return(Integer.class); return(string.class); Adatok módosítása: //Módosíthatóság megadása //Oszlopok típusának megadása //Logikai //Egész //Szöveg

12 Adatkezelés JDBC-vel 12 import java.awt.*; import java.awt.event.*; import javax.swing.*; import javax.swing.table.*; import javax.swing.event.*; public class AuMod extends JDialog implements ActionListener{ private JPanel dp; private JButton bo,bs; private Autmj dtmp1; private int kilep=0; private JTextField ek1, ek2, ek3, ek4, ek5; static String bm="bitman mondja:"; static int jel=0; public AuMod(JFrame f, Autmj dtmp, int bsx, int bsy) { super(f,"autó tábla - adatkiírás",true); dtmp1=dtmp; setbounds(bsx-30,bsy+30,460,245); dp = new JPanel(); dp.setlayout(null); this.getcontentpane().add(dp); JLabel l1 = new JLabel("Jelölje ki a módosítandó autót, és töltse ki a módosítandó mezőket!"); dp.add(l1); l1.setbounds(10,5,450,20); JTable table = new JTable( dtmp1 ); TableColumn column = null; for (int i = 0; i < 7; i++) { column = table.getcolumnmodel().getcolumn(i); if (i == 0) {column.setpreferredwidth(40); else if (i == 1) {column.setpreferredwidth(50); else if (i == 2) {column.setpreferredwidth(90); else if (i == 3) {column.setpreferredwidth(170); else if (i == 4) {column.setpreferredwidth(70); else if (i == 5) {column.setpreferredwidth(40); else {column.setpreferredwidth(100);

13 Adatkezelés JDBC-vel 13 JScrollPane sp; sp = new JScrollPane(table); dp.add(sp); sp.setbounds(10,30,430,125); JLabel l2 = new JLabel("Új adatok:"); dp.add(l2); l2.setbounds(10,160,70,20); ek1 = new JTextField("",10); dp.add(ek1); ek1.setbounds(82,160,63,20); ek2 = new JTextField("",10); dp.add(ek2); ek2.setbounds(147,160,118,20); ek3 = new JTextField("",10); dp.add(ek3); ek3.setbounds(267,160,51,20); ek4 = new JTextField("",10); dp.add(ek4); ek4.setbounds(320,160,33,20); ek4.sethorizontalalignment(jtextfield.right); ek5 = new JTextField("",10); dp.add(ek5); ek5.setbounds(355,160,70,20); ek5.sethorizontalalignment(jtextfield.right); bo = new JButton(); bo.settext("módosít"); dp.add(bo); bo.setbounds(140,190,80,20); bo.addactionlistener( this ); bs = new JButton(); bs.settext("mégse"); dp.add(bs); bs.setbounds(230,190,80,20); bs.addactionlistener( this ); if (e.getsource() == this.bo) { int db=0, x=0; for(x = 0; x < dtmp1.getrowcount(); x++) if ((Boolean)dtmp1.getValueAt(x,0)) {db++; jel=x;

14 Adatkezelés JDBC-vel 14 bm, 2); bm, 2); if (db==0) JOptionPane.showMessageDialog(null, "Egy adatsort ki kell jelölni!", if (db>1) JOptionPane.showMessageDialog(null, "Csak egy adatsort jelöljön ki!", if (db==1) { if (ek4.gettext().length() > 0 &&!joszam(ek4.gettext())) {JOptionPane.showMessageDialog(null, "Hibásan beírt KOR!",bm,2); else if (ek5.gettext().length() > 0 &&!joszam(ek5.gettext())) {JOptionPane.showMessageDialog(null, "Hibásan beírt ÁR!",bm,2); else {kilep=2; this.dispose(); setvisible(false); if (e.getsource() == this.bs) {kilep=3; this.dispose(); setvisible(false); public boolean joszam(string i){ // Jószám? try {Integer.parseInt(i); return true; catch(numberformatexception nfe) {return false; public int kilep(){return kilep; public int getjel(){return jel; public String getrsz(){return ek1.gettext(); public String gettip(){return ek2.gettext(); public String getszin(){return ek3.gettext(); public String getkor(){return ek4.gettext(); public String getar(){return ek5.gettext(); ====================================================================== Autók törlése: import java.awt.*; import java.awt.event.*; import javax.swing.*; import javax.swing.table.*; import javax.swing.event.*; public class AuTorol extends JDialog implements ActionListener{

15 Adatkezelés JDBC-vel 15 private JPanel dp; private JButton bo,bs; private Autmj dtmp1; private int kilep=0; public AuTorol(JFrame f, Autmj dtmp, int bsx, int bsy) { super(f,"autó tábla - adatkiírás",true); dtmp1=dtmp; setbounds(bsx-30,bsy+30,460,245); dp = new JPanel(); dp.setlayout(null); this.getcontentpane().add(dp); JLabel l1 = new JLabel("Jelölje ki a törlendő autókat!"); dp.add(l1); l1.setbounds(10,5,260,20); JTable table = new JTable( dtmp1 ); TableColumn column = null; for (int i = 0; i < 7; i++) { column = table.getcolumnmodel().getcolumn(i); if (i == 0) {column.setpreferredwidth(40); else if (i == 1) {column.setpreferredwidth(50); else if (i == 2) {column.setpreferredwidth(90); else if (i == 3) {column.setpreferredwidth(170); else if (i == 4) {column.setpreferredwidth(70); else if (i == 5) {column.setpreferredwidth(40); else {column.setpreferredwidth(100); JScrollPane sp; sp = new JScrollPane(table); dp.add(sp); sp.setbounds(10,30,430,150); bo = new JButton(); bo.settext("töröl"); dp.add(bo); bo.setbounds(140,190,80,20); bo.addactionlistener( this ); bs = new JButton(); bs.settext("mégse"); dp.add(bs); bs.setbounds(230,190,80,20); bs.addactionlistener( this ); if (e.getsource() == this.bo) {kilep=2; this.dispose(); setvisible(false); if (e.getsource() == this.bs) {kilep=3; this.dispose(); setvisible(false);

16 Adatkezelés JDBC-vel 16 public int kilep(){return kilep; public boolean getjel(int x){return (Boolean)dtmp1.getValueAt(x,0); ====================================================================== Autó táblamodell adatok kiírásához: import javax.swing.table.defaulttablemodel; public class Autm extends DefaultTableModel { public Autm (Object Mezonevek[], int rows){ super(mezonevek, public boolean iscelleditable(int row, int col) { return public Class<?> getcolumnclass(int index){ if(index > 3){return(Integer.class); return(string.class); ====================================================================== Adatok kiírása: import java.awt.*; import java.awt.event.*; import javax.swing.*; import javax.swing.table.*; import javax.swing.event.*; public class AuKiir extends JDialog implements ActionListener{ private JPanel dp; private JButton bo,bs; private Autm dtmp1; private int kilep=0;

17 Adatkezelés JDBC-vel 17 public AuKiir(JFrame f, Autm dtmp, int bsx, int bsy) { super(f,"autó tábla - adatkiírás",true); dtmp1=dtmp; setbounds(bsx-30,bsy+30,460,245); dp = new JPanel(); dp.setlayout(null); this.getcontentpane().add( dp); JTable table = new JTable( dtmp1 ); TableColumn column = null; for (int i = 0; i < 6; i++) { column = table.getcolumnmodel().getcolumn(i); if (i == 0) {column.setpreferredwidth(50); else if (i == 1) {column.setpreferredwidth(90); else if (i == 2) {column.setpreferredwidth(200); else if (i == 3) {column.setpreferredwidth(70); else if (i == 4) {column.setpreferredwidth(40); else {column.setpreferredwidth(100); table.setautocreaterowsorter(true); TableRowSorter<Autm> sorter = (TableRowSorter<Autm>)table.getRowSorter(); JScrollPane sp; sp = new JScrollPane(table); dp.add(sp); sp.setbounds(10,10,430,170); bo = new JButton(); bo.settext(" OK"); dp.add(bo); bo.setbounds(200,190,60,20); bo.addactionlistener( this ); if (e.getsource() == this.bo) {kilep=2; this.dispose(); setvisible(false); public int kilep(){return kilep;

18 Adatkezelés JDBC-vel 18 Tábla metaadatok: Táblamodell a metaadatok kiírásához: import javax.swing.table.defaulttablemodel; public class AutmM extends DefaultTableModel { public AutmM (Object Mezonevek[], int rows){ super(mezonevek, public boolean iscelleditable(int row, int col) { return public Class<?> getcolumnclass(int index){ if(index > 1){return(Integer.class); return(string.class); //======================================================= import java.awt.*; import java.awt.event.*; import javax.swing.*; import javax.swing.table.*; import javax.swing.event.*; public class AuMeta extends JDialog implements ActionListener{ private JPanel dp; private JButton bo,bs; private AutmM dtmp1; private int kilep=0; public AuMeta(JFrame f, AutmM dtmp, int bsx, int bsy) { super(f,"autó tábla - Metaadatok",true); dtmp1=dtmp; setbounds(bsx-30,bsy+30,465,260); dp = new JPanel(); dp.setlayout(null);

19 Adatkezelés JDBC-vel 19 this.getcontentpane().add( dp); JTable table = new JTable( dtmp1 ); JScrollPane sp; sp = new JScrollPane(table); dp.add(sp); sp.setbounds(10,10,430,170); bo = new JButton(); bo.settext(" OK"); dp.add(bo); bo.setbounds(195,190,65,20); bo.addactionlistener( this ); if (e.getsource() == this.bo) {kilep=2; this.dispose(); setvisible(false); public int kilep(){return kilep;

Adatbázis alapú rendszerek gyakorlat Adatbázis alapú alkalmazásfejlesztés Java, C# környezetben

Adatbázis alapú rendszerek gyakorlat Adatbázis alapú alkalmazásfejlesztés Java, C# környezetben Adatbázis alapú rendszerek gyakorlat Adatbázis alapú alkalmazásfejlesztés Java, C# környezetben Java GUI készítése, Oracle kapcsolódás JDBC-vel A jelen anyagban egy egyszerűsített megközelítéssel vizsgáljuk

Részletesebben

B I T M A N B I v: T 2014.02.15 M A N

B I T M A N B I v: T 2014.02.15 M A N Adatbázis Rendszerek II. 7. Ea: MySQL JDBC B I v: T 2014.02.15 M A N 1/87 Témakörök JAVA «-» adatbázis-kezelés JDBC alapok Statement PreparedStatement CallabeStatement Tranzakció kezelés 2/87 A cél: Jávás

Részletesebben

CREATE TABLE student ( id int NOT NULL GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY, name varchar(100) NOT NULL, address varchar(100) NOT NULL )

CREATE TABLE student ( id int NOT NULL GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY, name varchar(100) NOT NULL, address varchar(100) NOT NULL ) Célok: a Java DB adatbázis-kezelő rendszer használatának ismertetése, adatbázisok használata Java alkalmazásokban - kétrétegű architektúra, egyszerű kliens-szerver architektúra használata hálózati alkalmazásokhoz.

Részletesebben

Java felhasználói felület

Java felhasználói felület Java felhasználói felület Alapfogalmak Komponens alapok Elek Tibor GUI-val kapcsolatos fogalmak Eseményvezérelt program Program futás: - induló állapot (induló UI) megjelenítése, - eseménykezelő végtelen

Részletesebben

Adatbázisok webalkalmazásokban

Adatbázisok webalkalmazásokban Sapientia - EMTE, Pannon Forrás,,Egységes erdélyi felnőttképzés a Kárpát-medencei hálózatban 2010 A JDBC API A Data Access Object tervezési minta Adatforrás - DataSource JDBC architektúra A JDBC API java.sql

Részletesebben

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK Informatikai alapismeretek középszint 1021 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 13. INFORMATIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK Informatikai alapismeretek emelt szint 1021 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 13. INFORMATIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

A WEB programozása - JSP1 dr.gál Tibor. 2010. őszi félév

A WEB programozása - JSP1 dr.gál Tibor. 2010. őszi félév Általános jellemzők JavaServer Pages (JSP) Java utasításokat helyezetünk el a HTML lapon Ezket a Java utasításokat a kiszolgáló végrehajtja Az ügyfél felé generált tartalom: statikus HTML kód + Java utasítások

Részletesebben

C# osztályok. Krizsán Zoltán

C# osztályok. Krizsán Zoltán C# osztályok Krizsán Zoltán Fogalma Önálló hatáskőrrel rendelkező, absztrakt adattípus, amely több, különböző elemet tartalmazhat. Minden esetben a heap-en jön létre! A programozó hozza létre, de a GC

Részletesebben

Grafikus felhasználói felületek. Abstract Window Toolkit, a java.awt és java.awt.event csomagok

Grafikus felhasználói felületek. Abstract Window Toolkit, a java.awt és java.awt.event csomagok Grafikus felhasználói felületek készítése és eseménykezelés Java-ban Abstract Window Toolkit, a java.awt és java.awt.event csomagok Abstract Window Toolkit Absztraktizálás: az osztályok és funkcionalitások

Részletesebben

Swing. (A javax.swing csomag)

Swing. (A javax.swing csomag) Swing (A javax.swing csomag) SWING komponensek Motiváció: az AWT hátrányai: a toolkit-ek komplexitása (bug-ok forrása volt, sérti a platformfüggetlenséget), kevés lehetőség a megjelenítés befolyásolására,

Részletesebben

Adatbázis-kezelés. Harmadik előadás

Adatbázis-kezelés. Harmadik előadás Adatbázis-kezelés Harmadik előadás 39 Műveletek csoportosítása DDL adat definiálás Objektum létrehozás CREATE Objektum törlés DROP Objektum módosítás ALTER DML adat módosítás Rekord felvitel INSERT Rekord

Részletesebben

C# nyelv alapjai. Krizsán Zoltán 1. Objektumorientált programozás C# alapokon tananyag. Általános Informatikai Tanszék Miskolci Egyetem

C# nyelv alapjai. Krizsán Zoltán 1. Objektumorientált programozás C# alapokon tananyag. Általános Informatikai Tanszék Miskolci Egyetem C# nyelv alapjai Krizsán Zoltán 1 Általános Informatikai Tanszék Miskolci Egyetem Objektumorientált programozás C# alapokon tananyag Tartalom Bevezetés Lokális változó Utasítások Szójáték Why do all real

Részletesebben

8. Gyakorlat SQL. DDL (Data Definition Language) adatdefiníciós nyelv utasításai:

8. Gyakorlat SQL. DDL (Data Definition Language) adatdefiníciós nyelv utasításai: 8. Gyakorlat SQL SQL: Structured Query Language; a relációs adatbáziskezelők szabványos, strukturált lekérdező nyelve SQL szabványok: SQL86, SQL89, SQL92, SQL99, SQL3 Az SQL utasításokat mindig pontosvessző

Részletesebben

Objektumorientált programozás C# nyelven

Objektumorientált programozás C# nyelven Objektumorientált programozás C# nyelven 3. rész Tulajdonságok Indexelık Kivételkezelés Hallgatói tájékoztató A jelen bemutatóban található adatok, tudnivalók és információk a számonkérendı anyag vázlatát

Részletesebben

JavaServer Pages (JSP) (folytatás)

JavaServer Pages (JSP) (folytatás) JavaServer Pages (JSP) (folytatás) MVC architektúra a Java kiszolgálón Ügyfél (Böngésző) 5 View elküldi az oldal az ügyfélez View (JSP) Ügyfél üzenet küldése a vezérlőnek 1 3 4 Kérelem továbbítása a megjelenítőnek

Részletesebben

Bánsághi Anna anna.bansaghi@mamikon.net

Bánsághi Anna anna.bansaghi@mamikon.net ESEMÉNYVEZÉRELT PROGRAMOZÁS Bánsághi Anna anna.bansaghi@mamikon.net 2. ELŐADÁS - C# ÁTTEKINTÉS - 2 2015 Bánsághi Anna 1 of 64 TEMATIKA I. C# ÁTTEKINTÉS II. WPF III. Modern UI 2015 Bánsághi Anna 2 of 64

Részletesebben

Objektumorientált programozás C# nyelven III.

Objektumorientált programozás C# nyelven III. Objektumorientált programozás C# nyelven III. Kivételkezelés Tulajdonságok Feladatok Készítette: Miklós Árpád Dr. Kotsis Domokos Hallgatói tájékoztató A jelen bemutatóban található adatok, tudnivalók és

Részletesebben

Az emelt szintű. informatika érettségi. programozási feladatainak. megoldása Java nyelven. NetBeans IDE 8.1 környezetben

Az emelt szintű. informatika érettségi. programozási feladatainak. megoldása Java nyelven. NetBeans IDE 8.1 környezetben Az emelt szintű informatika érettségi programozási feladatainak megoldása Java nyelven NetBeans IDE 8.1 környezetben Klement András 2016 Utolsó módosítás: 2016. május 25. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

B I T M A N B I v: T 2015.03.01 M A N

B I T M A N B I v: T 2015.03.01 M A N Adatbázis Rendszerek MSc 2. Gy: MySQL Táblák, adatok B I v: T 2015.03.01 M A N 1/41 Témakörök SQL alapok DDL utasítások DML utasítások DQL utasítások DCL utasítások 2/41 Az SQL jellemzése Az SQL a relációs

Részletesebben

Programozás és adatbázis kezelés PHP ben

Programozás és adatbázis kezelés PHP ben Programozás és adatbázis kezelés PHP ben Készítette: Pető László I. A programozási környezet A PHP platformfüggetlen programozási nyelv. A szkriptek futtatása szerveroldalon történik. Ezt a szerepet leggyakrabban

Részletesebben

Access adatbázis elérése OLE DB-n keresztül

Access adatbázis elérése OLE DB-n keresztül Access adatbázis elérése OLE DB-n keresztül Készítsünk egy grafikus felülető alkalmazást, ami lehetıvé teszi egy Access adatbázisban tárolt hallgatói adatok (EHA, Név, e-mail cím) lekérdezését (összes

Részletesebben

117. AA Megoldó Alfréd AA 117.

117. AA Megoldó Alfréd AA 117. Programozás alapjai 2. (inf.) pót-pótzárthelyi 2011.05.26. gyak. hiányzás: kzhpont: MEG123 IB.028/117. NZH:0 PZH:n Minden beadandó megoldását a feladatlapra, a feladat után írja! A megoldások során feltételezheti,

Részletesebben

Adatbázis rendszerek II. V. előadás Előadó: Barabás Péter Dátum: 2008. 10. 16. 1 Java DataBase Connectivity Gazdanyelv: JAVA SQLJ (beágyazott SQL) Kiindulópont: SQL-CLI (X/Open) Hasonló az ODBC-hez nyelvi

Részletesebben

C# feladatok gyűjteménye

C# feladatok gyűjteménye C# feladatok gyűjteménye Készítette: Fehérvári Károly I6YF6E Informatika tanár ma levelező tagozat 1) Feladat: ALAPMŰVELETEK Készítsünk programot, amely bekér két egész számot. Majd kiszámolja a két szám

Részletesebben

Java VI. Egy kis kitérő: az UML. Osztály diagram. Általános Informatikai Tanszék Utolsó módosítás: 2006. 03. 07.

Java VI. Egy kis kitérő: az UML. Osztály diagram. Általános Informatikai Tanszék Utolsó módosítás: 2006. 03. 07. Java VI. Öröklődés Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék Utolsó módosítás: 2006. 03. 07. Java VI.: Öröklődés JAVA6 / 1 Egy kis kitérő: az UML UML: Unified Modelling Language Grafikus eszköz objektum

Részletesebben

A feladatok megoldásához felhasználandó osztályok leírásait az alábbi URL-en találja meg: http://download.oracle.com/javase/6/docs/api/

A feladatok megoldásához felhasználandó osztályok leírásait az alábbi URL-en találja meg: http://download.oracle.com/javase/6/docs/api/ Java Swing MVC labor Készítette: Budai Péter, BME IIT, 2012. A feladatok megoldásához felhasználandó osztályok leírásait az alábbi URL-en találja meg: http://download.oracle.com/javase/6/docs/api/ Továbbá

Részletesebben

Szálkezelés. Melyik az a hívás, amelynek megtörténtekor már biztosak lehetünk a deadlock kialakulásában?

Szálkezelés. Melyik az a hívás, amelynek megtörténtekor már biztosak lehetünk a deadlock kialakulásában? Szálkezelés 1. A szekvencia diagram feladata az objektumok egymás közti üzenetváltásainak ábrázolása egy időtengely mentén elhelyezve. Az objektumok életvonala egy felülről lefelé mutató időtengely. A

Részletesebben

Eseményvezérelt alkalmazások fejlesztése II 12. előadás. Objektumrelációs adatkezelés (ADO.NET) Giachetta Roberto

Eseményvezérelt alkalmazások fejlesztése II 12. előadás. Objektumrelációs adatkezelés (ADO.NET) Giachetta Roberto Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar Eseményvezérelt alkalmazások fejlesztése II 12. előadás Objektumrelációs adatkezelés (ADO.NET) Giachetta Roberto A jegyzet az ELTE Informatikai Karának 2014.

Részletesebben

JAVA PROGRAMOZÁS 5.ELŐADÁS

JAVA PROGRAMOZÁS 5.ELŐADÁS Dr. Pál László, Sapientia EMTE, Csíkszereda JAVA PROGRAMOZÁS 5.ELŐADÁS 2014-2015 tavasz Elrendezésmenedzserek, események 2 Elrendezésmenedzserek Elrendezésmenedzser 3 Minden konténernek van elrendezésmenedzsere

Részletesebben

Egységes és objektumközpontú adatbázis-kezelés (2. rész)

Egységes és objektumközpontú adatbázis-kezelés (2. rész) Egységes és objektumközpontú adatbázis-kezelés (2. rész) A folytatásában a bemutatjuk, hogyan kezelhetünk Qt rendszer alatt SQL sormutatót, és készíthetünk grafikus felületet programoknak a Qt Designer

Részletesebben

B IT MAN 43/1 B IT MAN. Adatbázis Rendszerek II. Ellenőrző kérdések JDBC. v:

B IT MAN 43/1 B IT MAN. Adatbázis Rendszerek II. Ellenőrző kérdések JDBC. v: B IT MAN 43/1 Adatbázis Rendszerek II. Ellenőrző kérdések D JDBC B IT MAN v: 2016.04.10 Ellenőrző kérdések 1. B IT MAN 43/2 1. Mit ír ki az alábbi kód? boolean t = true; boolean f = false; System.out.println(t&&f);

Részletesebben

Adattípusok. Max. 2GByte

Adattípusok. Max. 2GByte Adattípusok Típus Méret Megjegyzés Konstans BIT 1 bit TRUE/FALSE SMALLINT 2 byte -123 INTEGER 4 byte -123 COUNTER 4 byte Automatikus 123 REAL 4 byte -12.34E-2 FLOAT 8 byte -12.34E-2 CURRENCY / MONEY 8

Részletesebben

Adattípusok. Max. 2GByte

Adattípusok. Max. 2GByte Adattípusok Típus Méret Megjegyzés Konstans BIT 1 bit TRUE/FALSE TINIINT 1 byte 12 SMALLINT 2 byte -123 INTEGER 4 byte -123 COUNTER 4 byte Automatikus 123 REAL 4 byte -12.34E-2 FLOAT 8 byte -12.34E-2 CURRENCY

Részletesebben

5. téma XML DB. Az adatkezelés és XML kapcsolata. Miért fontos az XML használata az adatbázis kezelésben?

5. téma XML DB. Az adatkezelés és XML kapcsolata. Miért fontos az XML használata az adatbázis kezelésben? Adatbázis modellek 5. téma XML DB Az adatkezelés és XML kapcsolata Miért fontos az XML használata az adatbázis kezelésben? Adattárolás alapformái: - strukturált - szabad-szöveges - szemi struktúrált -

Részletesebben

Java programozási nyelv 8. rész Grafikus felhasználói felület

Java programozási nyelv 8. rész Grafikus felhasználói felület Java programozási nyelv 8. rész Grafikus felhasználói felület Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Informatikai Intézet Soós Sándor 2005. szeptember A Java programozási nyelv Soós Sándor 1/17

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉPES ADATBÁZIS-KEZELÉS. A MySQL adatbáziskezelő PHP folytatás JDBC, ODBC

SZÁMÍTÓGÉPES ADATBÁZIS-KEZELÉS. A MySQL adatbáziskezelő PHP folytatás JDBC, ODBC SZÁMÍTÓGÉPES ADATBÁZIS-KEZELÉS A MySQL adatbáziskezelő PHP folytatás JDBC, ODBC ADATBÁZISOK Adatbázis = adott formátum és rendszer szerint tárolt adatok összessége. DBMS feladatai: adatstruktúra (adatbázisséma)

Részletesebben

Java Database Connectivity (JDBC)

Java Database Connectivity (JDBC) Java adatbázisok elérése Java Database Connectivity (JDBC) JDBC Call Level Interface (CLI): standard, ami definiálja, hogy egy program hogyan kommunikálhat egy adatbázis management rendszerrel (DBMS).

Részletesebben

Objektumorientált programozás C# nyelven

Objektumorientált programozás C# nyelven Objektumorientált programozás C# nyelven 1. rész Osztályok és objektumok Mezık és metódusok Konstruktor és destruktor Névterek és hatókörök Láthatósági szintek Osztály szintő tagok Beágyazott osztályok

Részletesebben

SZERVER OLDALI JAVASCRIPT. 3. hét Javascript nyelvi elemek

SZERVER OLDALI JAVASCRIPT. 3. hét Javascript nyelvi elemek SZERVER OLDALI JAVASCRIPT 3. hét Javascript nyelvi elemek NYELVI ALAPOK: Ez sajnos igen száraz anyag, Viszont a megértékhez és a nyelv elsajátításához kell. Próbáljuk meg random gifekkel feldobni. MIRŐL

Részletesebben

3. Gyakorlat Ismerkedés a Java nyelvvel

3. Gyakorlat Ismerkedés a Java nyelvvel 3. Gyakorlat Ismerkedés a Java nyelvvel Parancssori argumentumok Minden Java programnak adhatunk indításkor paraméterek, ezeket a program egy tömbben tárolja. public static void main( String[] args ) Az

Részletesebben

SQL- Utasítások csoportosítása Definíció: DDL: - objektum létrehozás CREATE - objektum megszüntetés DROP - objektum módosítás ALTER

SQL- Utasítások csoportosítása Definíció: DDL: - objektum létrehozás CREATE - objektum megszüntetés DROP - objektum módosítás ALTER Adatbázisok I SQL- Utasítások csoportosítása Definíció: DDL: - objektum létrehozás CREATE - objektum megszüntetés DROP - objektum módosítás ALTER Módosítás: DML: - rekord felvitel INSERT - rekord törlés

Részletesebben

A Java nyelv. VI. Adatbázis-kezelés Javaban, Példaprogram Az elôzô részben láthattuk, hogy a Java ideális programozási nyelv perszisztens objektumok

A Java nyelv. VI. Adatbázis-kezelés Javaban, Példaprogram Az elôzô részben láthattuk, hogy a Java ideális programozási nyelv perszisztens objektumok 8] Karácsonyi Rezsô: Mechanika I. Középiskolai Tk., Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1995. 9] Paál Tamás: Mechanika II. Középiskolai Tk., Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1996. 10] Tomcsányi Péter (alk. szerk.): Fizika

Részletesebben

Adatbázisok* tulajdonságai

Adatbázisok* tulajdonságai Gazdasági folyamatok térbeli elemzése 4. előadás 2010. 10. 05. Adatbázisok* tulajdonságai Rendezett, logikailag összefüggő és meghatározott szempont szerint tárolt adatok és/vagy információk halmaza Az

Részletesebben

JAVA PROGRAMOZÁS 3.ELŐADÁS

JAVA PROGRAMOZÁS 3.ELŐADÁS Dr. Pál László, Sapientia EMTE, Csíkszereda JAVA PROGRAMOZÁS 3.ELŐADÁS 2014-2015 tavasz Polimorfizmus, absztrakt osztályok, interfészek 2 Példa - Hengerprogram 3 Példa - Hengerprogram 4 Példa - Hengerprogram

Részletesebben

PHP II. WEB technológiák. Tóth Zsolt. Miskolci Egyetem. Tóth Zsolt (Miskolci Egyetem) PHP II. 2014 1 / 19

PHP II. WEB technológiák. Tóth Zsolt. Miskolci Egyetem. Tóth Zsolt (Miskolci Egyetem) PHP II. 2014 1 / 19 PHP II. WEB technológiák Tóth Zsolt Miskolci Egyetem 2014 Tóth Zsolt (Miskolci Egyetem) PHP II. 2014 1 / 19 Tartalomjegyzék Objektum Orientált Programozás 1 Objektum Orientált Programozás Öröklődés 2 Fájlkezelés

Részletesebben

Adatbázis rendszerek II. Adatbázis elérése C# kliens programból ADO.NET API-n keresztül

Adatbázis rendszerek II. Adatbázis elérése C# kliens programból ADO.NET API-n keresztül Adatbázis rendszerek II. Adatbázis elérése C# kliens programból ADO.NET API-n keresztül Adatbázis elérés lehetőségei absztrakciós rétegen keresztül: - Open DataBase Connectivity (ODBC), közös függvényhalmaz,

Részletesebben

Kilencedik témakör: Lazarus-Firebird. Készítette: Dr. Kotsis Domokos

Kilencedik témakör: Lazarus-Firebird. Készítette: Dr. Kotsis Domokos PASzSz Kilencedik témakör: Lazarus-Firebird Készítette: Dr. Kotsis Domokos Az SQLdb fülön IBConnection Kapcsolat A Data Access fülön Az SQLdb fülön... Select 1. Az SQLQuery lezárása. (Active := false,

Részletesebben

Adabáziselérés ODBC-n keresztül utasításokkal C#-ban

Adabáziselérés ODBC-n keresztül utasításokkal C#-ban Adabáziselérés ODBC-n keresztül utasításokkal C#-ban 1. Előkészítés Access adatbázis lemásolása, ODBC DSN létrehozása Másoljuk le az alábbiakat: Mit Honnan Hova list.mdb p:\johanyák Csaba\Vizualis programozas\data\

Részletesebben

B I T M A N B I v: T 2015.03.20 M A N

B I T M A N B I v: T 2015.03.20 M A N Adatbázis Rendszerek II. 7. Gy: Oracle JDBC B I v: T 2015.03.20 M A N 1/104 Témakörök JAVA «-» adatbázis-kezelés JDBC alapok Statement PreparedStatement CallabeStatement Tranzakció kezelés 2/104 A cél:

Részletesebben

OBJEKTUM ORIENTÁLT PROGRAMOZÁS JAVA NYELVEN. vizsgatételek

OBJEKTUM ORIENTÁLT PROGRAMOZÁS JAVA NYELVEN. vizsgatételek OBJEKTUM ORIENTÁLT PROGRAMOZÁS JAVA NYELVEN vizsgatételek 1. Az objektumorientált programozás szemlélete, az objektum fogalma 2. Az objektumorientált programozás alapelvei 3. A Java nyelv története, alapvető

Részletesebben

Adatbázis-kezelés ODBC driverrel

Adatbázis-kezelés ODBC driverrel ADATBÁZIS-KEZELÉS ODBC DRIVERREL... 1 ODBC: OPEN DATABASE CONNECTIVITY (NYÍLT ADATBÁZIS KAPCSOLÁS)... 1 AZ ODBC FELÉPÍTÉSE... 2 ADATBÁZIS REGISZTRÁCIÓ... 2 PROJEKT LÉTREHOZÁSA... 3 A GENERÁLT PROJEKT FELÉPÍTÉSE...

Részletesebben

Programozás I. Metódusok C#-ban Egyszerű programozási tételek. Sergyán Szabolcs sergyan.szabolcs@nik.uni-obuda.hu

Programozás I. Metódusok C#-ban Egyszerű programozási tételek. Sergyán Szabolcs sergyan.szabolcs@nik.uni-obuda.hu Programozás I. 3. előadás Tömbök a C#-ban Metódusok C#-ban Egyszerű programozási tételek Sergyán Szabolcs sergyan.szabolcs@nik.uni-obuda.hu Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar Szoftvertechnológia

Részletesebben

Java felhasználói felület

Java felhasználói felület Java felhasználói felület Alapfogalmak Komponens alapok Elek Tibor GUI-val kapcsolatos fogalmak Eseményvezérelt program Program futás: - induló állapot (induló UI) megjelenítése, - eseménykezelő végtelen

Részletesebben

Programozás I. Első ZH segédlet

Programozás I. Első ZH segédlet Programozás I. Első ZH segédlet Ezen az oldalon: kiírás az alapértelmezett (hiba) kimenetre, sztring konkatenáció, primitív típusok, osztály létrehozás, példányosítás, adattagok, metódusok Kiíratás alapértelmezett

Részletesebben

Excel ODBC-ADO API. Tevékenységpontok: - DBMS telepítés. - ODBC driver telepítése. - DSN létrehozatala. -Excel-ben ADO bevonása

Excel ODBC-ADO API. Tevékenységpontok: - DBMS telepítés. - ODBC driver telepítése. - DSN létrehozatala. -Excel-ben ADO bevonása DBMS spektrum Excel ODBC-ADO API Tevékenységpontok: - DBMS telepítés - ODBC driver telepítése - DSN létrehozatala -Excel-ben ADO bevonása - ADOConnection objektum létrehozatala - Open: kapcsolat felvétel

Részletesebben

Vizuális programozás gyakorlat

Vizuális programozás gyakorlat Vizuális programozás gyakorlat A gyakorlat célja az entitás modell készítésének és az MS SQLEXPRESS használatának gyakorlása. A gyakorlat során egy könyvtári szoftver adatmodelljét tervezzük meg, valamint

Részletesebben

I. 288.: Utcai WiFi térkép

I. 288.: Utcai WiFi térkép I. 288.: Utcai WiFi térkép Azért ezt választottam, mert az iskolánkban viszonylag kevés WiFi hálózat található. Az adatok gyűjtéséhez saját programot készítettem androidos mobilomra a http://marakana.com/forums/android/examples/40.html

Részletesebben

MySQL kontra MongoDB programozás. SQL és NoSQL megközelítés egy konkrét példán keresztül

MySQL kontra MongoDB programozás. SQL és NoSQL megközelítés egy konkrét példán keresztül MySQL kontra MongoDB programozás SQL és NoSQL megközelítés egy konkrét példán keresztül Kardos Sándor sandor@component.hu Miről lesz szó? Miért érdemes őket összehasonlítani? MySQL általános jellemzői

Részletesebben

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK Informatikai alapismeretek emelt szint 0911 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 17. INFORMATIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Adatbázis Rendszerek II. 7. Oracle JDBC

Adatbázis Rendszerek II. 7. Oracle JDBC Adatbázis Rendszerek II. 7. Oracle JDBC 117/1 B IT v: 2016.03.31 MAN Témakörök JAVA «-» adatbázis-kezelés JDBC alapok Statement PreparedStatement CallabeStatement Tranzakció kezelés 117/2 A cél: Jávás

Részletesebben

Adatbázis használat I. 5. gyakorlat

Adatbázis használat I. 5. gyakorlat Adatbázis használat I. 5. gyakorlat Tudnivalók Jövő hétre a normalizálást hozni vagy e- mailben beküldeni! 7. héten (= két hét múlva!) nagyzh + FF checkpoint: adattáblák feltöltése, megszorítások 2010.

Részletesebben

Kliens oldali SQL-API

Kliens oldali SQL-API Adatbázis rendszerek I mysql SQL program API ME- GEIAL Dr. Kovács Lászl szló Üzleti logika elhelyezése adatbázis Kliens üzleti logika Nagy hálózati forgalom Decentralizált lt karbantartás Lassabb végrehajt

Részletesebben

Java és web programozás

Java és web programozás Budapesti M szaki Egyetem 2013. szeptember 25. 3. El adás User public class User { private String realname_; private String nickname_; private String password_; public User(String realname, String nickname)

Részletesebben

2012.05.11. Adatbázisok I A relációs algebra

2012.05.11. Adatbázisok I A relációs algebra Adatbázisok I A relációs algebra 2 3 4 1 Feladatok Tantárgy tkód cím kredit oktató Oktató oktkód név tanszék fizetés Feladatok 1. Az átlagos kreditpontszám: Γ avg(kredit) (Tantárgy) 2. A Matematika tanszéken

Részletesebben

Objektumorientált programozás C# nyelven

Objektumorientált programozás C# nyelven Objektumorientált programozás C# nyelven 1. rész Osztályok és objektumok Mezık és metódusok Konstruktor és destruktor Láthatósági szintek Névterek és hatókörök Osztály szintő tagok Beágyazott osztályok

Részletesebben

SQL ALAPOK. Bevezetés A MYSQL szintaxisa Táblák, adatok kezelésének alapjai

SQL ALAPOK. Bevezetés A MYSQL szintaxisa Táblák, adatok kezelésének alapjai SQL ALAPOK Bevezetés A MYSQL szintaxisa Táblák, adatok kezelésének alapjai BEVEZETÉS SQL: Structured Query Language Strukturált Lekérdező Nyelv Szabvány határozza meg, azonban számos nyelvjárása létezik

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉPES ADATBÁZIS-KEZELÉS. A MySQL adatbáziskezelő A PHP programozási nyelv JDBC, ODBC

SZÁMÍTÓGÉPES ADATBÁZIS-KEZELÉS. A MySQL adatbáziskezelő A PHP programozási nyelv JDBC, ODBC SZÁMÍTÓGÉPES ADATBÁZIS-KEZELÉS A MySQL adatbáziskezelő A PHP programozási nyelv JDBC, ODBC ADATBÁZISOK Adatbázis = adott formátum és rendszer szerint tárolt adatok összessége. DBMS feladatai: adatstruktúra

Részletesebben

WEBFEJLESZTÉS 2. ADATBÁZIS-KEZELÉS, OSZTÁLYOK

WEBFEJLESZTÉS 2. ADATBÁZIS-KEZELÉS, OSZTÁLYOK WEBFEJLESZTÉS 2. ADATBÁZIS-KEZELÉS, OSZTÁLYOK Horváth Győző Egyetemi adjunktus 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C, 2.420 Tel: (1) 372-2500/1816 2 Ismétlés Ismétlés 3 Fájl/Adatbázis 3 4 Szerver 2 CGI

Részletesebben

BEVEZETÉS Az objektum fogalma

BEVEZETÉS Az objektum fogalma BEVEZETÉS Az objektum fogalma Program (1) Adat (2) Objektum Kiadványszerkesztés Word Táblázatkezelés Excel CAD AutoCad Adatbáziskezelés Access 1 Program (1) Adat (2) Objektum Adatmodell (2) A valós világ

Részletesebben

ANDROID ALKALMAZÁSFEJLESZTÉS

ANDROID ALKALMAZÁSFEJLESZTÉS ANDROID ALKALMAZÁSFEJLESZTÉS Adattárolás SharedPreference Belső - külső tároló PreferenceActivity Felhő alapú tárolás SQLite sicz.mj[tekercs]gmail.com Sicz-Mesziár János 2013. július 3. Shared Preference

Részletesebben

Helyes-e az alábbi kódrészlet? int i = 1; i = i * 3 + 1; int j; j = i + 1; Nem. Igen. Hányféleképpen lehet Javaban megjegyzést írni?

Helyes-e az alábbi kódrészlet? int i = 1; i = i * 3 + 1; int j; j = i + 1; Nem. Igen. Hányféleképpen lehet Javaban megjegyzést írni? A "java Villa -v" parancs jelentése: A java interpreter elindítja a Villa osztály statikus main metódusát, és átadja neki paraméterként a "-v" stringet. A java interpreter elindítja először a Villa osztály

Részletesebben

Delegátumok C#-ban Krizsán Zoltán iit

Delegátumok C#-ban Krizsán Zoltán iit Krizsán Zoltán Események kezelése Nem kell vizuális felületnek letnek lennie. segíts tségével valósíthatja meg a.net. 2 Típusos fv.. pointer Biztonságos kódkk dkészítés s miatt tiltott a pointer aritmetika

Részletesebben

Adatbázis-kezelés, információs-rendszerek

Adatbázis-kezelés, információs-rendszerek Adatbázis-kezelés, információs-rendszerek 3. Ea: Eskúel (2011) Structured Query Language v: 2011.09.05 Szűcs Miklós - ME, ÁIT. 1.o Témakörök SQL alapok DDL utasítások DML utasítások DQL utasítás DCL utasítások

Részletesebben

Java adattípusok Java programozás alapjai Egyszerű adattípusok (int, float) Osztályokkal objektumok Nincs külön mutató, referencia, címe operátor, helyette: objektumok csak dinamikusan hozhatok létre és

Részletesebben

Adatbázis használata PHP-ből

Adatbázis használata PHP-ből Adatbázis használata PHP-ből Adatbázis használata PHP-ből...1 Nyílt forráskódú adatbázisok...1 A mysql függvények...2 A mysqli függvények...4 Bináris adatok adatbázisban való tárolása...8 Adatbázis csatoló

Részletesebben

Entity Framework alapú adatbáziselérés

Entity Framework alapú adatbáziselérés Entity Framework alapú adatbáziselérés Dr. Johanyák Zsolt Csaba http://johanyak.hu A gyakorlat célja Model-first megközelítéssel Entity-Framework modell létrehozása, majd ebből adatbázis generálása LocalDB-ben.

Részletesebben

Swing GUI készítése NetBeans IDE segítségével

Swing GUI készítése NetBeans IDE segítségével Programozási Swing e NetBeans IDE segítségével Informatikai Kar Eötvös Loránd Tudományegyetem 1 Tartalom 1 2 2 Eddig a grafikus felhasználói felületet kódból hoztuk létre kézzel. A mi feladatunk volt az

Részletesebben

Egy dinamikus adatbázis megvalósítása egy megrendelő-raktározó alkalmazáson keresztül.

Egy dinamikus adatbázis megvalósítása egy megrendelő-raktározó alkalmazáson keresztül. Eötvös Lóránt Tudományegyetem Informatikai kar Egy dinamikus adatbázis megvalósítása egy megrendelő-raktározó alkalmazáson keresztül. szerző: Nemes András Programtervező Informatikus nappali tagozat. témavezető:

Részletesebben

Programozás BMEKOKAA146. Dr. Bécsi Tamás 1. Előadás

Programozás BMEKOKAA146. Dr. Bécsi Tamás 1. Előadás Programozás BMEKOKAA146 Dr. Bécsi Tamás 1. Előadás Bemutatkozás Előadó: Dr. Bécsi Tamás St.106, (1)463-1044, becsi.tamas@mail.bme.hu Közlekedés-, és Járműirányítási Tanszék www.kjit.bme.hu Programozás

Részletesebben

OO PDO. Tehát PDO használatával, könnyen átállhatunk egy másik adatbáziskezelőre, anélkül hogy a kódot teljes egészében újraírnánk.

OO PDO. Tehát PDO használatával, könnyen átállhatunk egy másik adatbáziskezelőre, anélkül hogy a kódot teljes egészében újraírnánk. OO PDO PDO VS MYSQLi VS MYSQL ================================================================================ A PHP mysql metódusai elavultak, helyette lehet hazsnálni a MYSQLi metódusokat, amelyek szinte

Részletesebben

Bánsághi Anna anna.bansaghi@mamikon.net

Bánsághi Anna anna.bansaghi@mamikon.net ESEMÉNYVEZÉRELT PROGRAMOZÁS Bánsághi Anna anna.bansaghi@mamikon.net 1. ELŐADÁS - C# ÁTTEKINTÉS - 1 2015 Bánsághi Anna 1 of 84 TEMATIKA I. C# ÁTTEKINTÉS II. WPF III. Modern UI 2015 Bánsághi Anna 2 of 84

Részletesebben

Pál László. Sapientia EMTE, Csíkszereda, 2014/2015

Pál László. Sapientia EMTE, Csíkszereda, 2014/2015 Objektumorientált programozás Pál László Sapientia EMTE, Csíkszereda, 2014/2015 2. ELİADÁS Visual Basic bevezetı Visual Basic.NET nyelvi elemek 2 Visual Basic.NET programozási nyelv Nyelvi elemek: Általában

Részletesebben

Programozási alapismeretek :: beadandó feladat. Felhasználói dokumentáció. Molnár Tamás MOTIABT.ELTE motiabt@inf.elte.

Programozási alapismeretek :: beadandó feladat. Felhasználói dokumentáció. Molnár Tamás MOTIABT.ELTE motiabt@inf.elte. Programozási alapismeretek :: beadandó feladat Készítő adatai Név: Molnár Tamás EHA: MOTIABT.ELTE E-mail cím: motiabt@inf.elte.hu Gyakorlatvezető: Horváth László Feladat sorszáma: 23. Felhasználói dokumentáció

Részletesebben

Java és web programozás

Java és web programozás Budapesti M szaki Egyetem 2013. szeptember 11. Jó hír Jó hír Java lesz! Tárgyismertet Elérhet ségek: Kovács Kristóf: kkovacs@math.bme.hu Rimay Zoé: zrimay@math.bme.hu, Követelmények: Év végi beadandó (facebook):

Részletesebben

Java programozási nyelv 6. rész Java a gyakorlatban

Java programozási nyelv 6. rész Java a gyakorlatban Java programozási nyelv 6. rész Java a gyakorlatban Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Informatikai Intézet Soós Sándor 2004. október A Java programozási nyelv Soós Sándor 1/16 Tartalomjegyzék

Részletesebben

MDAC - Microsoft Data Access Components

MDAC - Microsoft Data Access Components MDAC - Microsoft Data Access Components 1 ODBC Open DataBase Connectivity ODBC software API adatbáziskezeléshez. Nyelvfüggetlen, Adatbázisfüggetlen Operációsrendszer-független Standard adathozzáférés SQL

Részletesebben

Végrehajtási szálak - kiegészítések. Szinkronizálás, érvénytelenített metódusok helyettesítése

Végrehajtási szálak - kiegészítések. Szinkronizálás, érvénytelenített metódusok helyettesítése Végrehajtási szálak - kiegészítések Szinkronizálás, érvénytelenített metódusok helyettesítése Szinkronizálás Szinkronizálás szükségessége, példa: egy végrehajtási szál kiolvas egy adatstruktúrából egy

Részletesebben

Programozás II. labor

Programozás II. labor Programozás II. labor 1. rész Programozási tételek Öröklődés Interfészek Eseménykezelés Kivételkezelés Visszalépéses keresés Programozás II. Programozási tételek OOP alapok ismétlése Öröklődés Öröklődés

Részletesebben

Internet technológiák

Internet technológiák Szabadkai Műszaki Szakfőiskola Internet technológiák dr Zlatko Čović chole@vts.su.ac.rs 1 Függvények A függvény egy zárt, önálló kódrészlet, amelyet a PHP programból meghívhatunk és a meghívás után a függvény

Részletesebben

Algoritmusok és adatszerkezetek II.

Algoritmusok és adatszerkezetek II. Algoritmusok és adatszerkezetek II. Horváth Gyula Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar horvath@inf.u-szeged.hu 3. Kiegyensúlyozott keresőfák A T tulajdonság magasság-egyensúlyozó

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék 1. Az SQL nyelv 1 Az SQL DDL alapjai 2

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék 1. Az SQL nyelv 1 Az SQL DDL alapjai 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Az SQL nyelv 1 Az SQL DDL alapjai 2 Adatbázis parancsok 2 Táblaparancsok 2 A táblázat létrehozása 2 A táblázat módosítása 3 A tábla törlése 3 Indextábla létrehozása 3

Részletesebben

Webes alkalmazások fejlesztése 8. előadás. Webszolgáltatások megvalósítása (ASP.NET WebAPI)

Webes alkalmazások fejlesztése 8. előadás. Webszolgáltatások megvalósítása (ASP.NET WebAPI) Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar Webes alkalmazások fejlesztése 8. előadás (ASP.NET WebAPI) 2016 Giachetta Roberto groberto@inf.elte.hu http://people.inf.elte.hu/groberto A webszolgáltatás

Részletesebben

MestInt gyakorlat visszalépéses keresés

MestInt gyakorlat visszalépéses keresés MestInt gyakorlat visszalépéses keresés Probléma leírása N királynő probléma Az n királynő probléma, azt a kérdést veti fel, hányféleképpen lehet lerakni n darab királynőt egy n n-es táblán úgy, hogy a

Részletesebben

Számítástechnika I. BMEKOKAA152 BMEKOKAA119 Infokommunikáció I. BMEKOKAA606. Dr. Bécsi Tamás

Számítástechnika I. BMEKOKAA152 BMEKOKAA119 Infokommunikáció I. BMEKOKAA606. Dr. Bécsi Tamás Számítástechnika I. BMEKOKAA152 BMEKOKAA119 Infokommunikáció I. BMEKOKAA606 Dr. Bécsi Tamás Bemutatkozás Előadó: Dr. Bécsi Tamás St.106, (1)463-1044, becsi.tamas@mail.bme.hu Közlekedés-, és Járműirányítási

Részletesebben

Az osztályok csomagokba vannak rendezve, minden csomag tetszőleges. Könyvtárhierarhiát fed: Pl.: java/util/scanner.java

Az osztályok csomagokba vannak rendezve, minden csomag tetszőleges. Könyvtárhierarhiát fed: Pl.: java/util/scanner.java Függvények, csomagok Csomagok Az osztályok csomagokba vannak rendezve, minden csomag tetszőleges számú osztályt tartalmazhat Pl.: java.util.scanner Könyvtárhierarhiát fed: Pl.: java/util/scanner.java Célja:

Részletesebben

Java programozási nyelv

Java programozási nyelv Szoftvertechnológia sáv Java programozási nyelv Dirk Louis-Peter Müller: Java (Belépés az internet világába) Panem kiadó, Budapest, 2002. Webvilág sorozat Készítette: Gregorics Tibor Vázlatos áttekintés

Részletesebben

Magas szintű programozási nyelvek 2 Előadás jegyzet

Magas szintű programozási nyelvek 2 Előadás jegyzet Magas szintű programozási nyelvek 2 Előadás jegyzet 1. Rendszerfejlesztés 0. lépés: Elemzés (analízis) 1. lépés: Tervezés a, technológia független rész b, technológia függő rész 2. lépés: Megvalósítás

Részletesebben

strings.xml res/values/strings.xml fájlban hozzuk létre a hiányzó string adatforrásainkat A jelenlegi helyett ez álljon: <resources> <string

strings.xml res/values/strings.xml fájlban hozzuk létre a hiányzó string adatforrásainkat A jelenlegi helyett ez álljon: <resources> <string Resource Objects Adatforrás elemeket hivatkozás (referencia, mutató) segítségével használhatunk, ezek karakterláncok (stringek), képek, azonosítók vagy akár fájlok is lehetnek A mappastruktúra egységesen

Részletesebben

A Jáva programozási nyelv rejtelmei

A Jáva programozási nyelv rejtelmei Page 1 of 20 A Jáva programozási nyelv rejtelmei Tartalomjegyzék: Az alapok Egy példaprogram A program szerkezete Változók és értékek Megjegyzések a programban A fôprogram Vezérlési szerkezetek Kivételkezelés

Részletesebben