Access adatbázis elérése OLE DB-n keresztül

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Access adatbázis elérése OLE DB-n keresztül"

Átírás

1 Access adatbázis elérése OLE DB-n keresztül Készítsünk egy grafikus felülető alkalmazást, ami lehetıvé teszi egy Access adatbázisban tárolt hallgatói adatok (EHA, Név, cím) lekérdezését (összes adat, címek listája), új adatok felvitelét, és a felvitt adatok módosítását. A felhasználói felület Windows Forms típusú legyen, kapcsolat nélküli adatbázis elérési modellt használjunk, és típusos DataSet-ben tároljuk a memóriában az adatokat. 1. A felhasználói felület létrehozása Hozzunk létre egy Windows Forms Application típusú C# alkalmazást (.NET Framework 4) Lista néven. A form neve legyen frmfıablak, az ıt tartalmazó állomány neve legyen frmfoablak.cs, az ablak felirata legyen: Access adatbázis elérése OLE DB-n keresztül. Helyezzünk el a formon egy menüt (MenuStrip), aminek a neve legyen: msfımenü. Menüpontok: Fájl: Name=tsmiFájl Mentés: Name=tsmiMentés Kilépés: Name=tsmiKilépés. Lekérdezés: Name=tsmiLekérdezés, Összes adat: Name=tsmiÖsszesAdat címek listája: Name=tsmi Lista Adatrögzítés/módosítás: Name=tsmiAdatrögzítés_Módosítás Adatrögzítés: Name=tsmiAdatrögzítés Módosítás: Name=tsmiMódosítás Hozzunk létre egy új formot (Project menü, Add Windows Form, Templates: Windows Form, Name=frmOsszesAdat.cs) frmösszesadat néven, 1

2 Text= Összes Adat. Helyezzünk el rajta egy DataGridView komponenst Name=dgvRács, Dock=Fill. A hozzáadás, szerkesztés és törlés legyen letiltva. Hozzunk létre egy formot frm lista.cs néven az címek megjelenítésére Name=frm Lista, Text= címek listája. Helyezzünk el egy szerkesztımezıt a formon. Name=tb , Text="", Dock=Fill, ReadOnly=True, ScrollBars=Vertical, Multiline=True. Hozzunk létre egy új formot (Project menü, Add Windows Form, Templates: Windows Form, Name= frmadatrogzites.cs). Az ablak osztályának neve frmadatrögzítés legyen. A form fejlécébe helyezzük el az Adatrögzítés szöveget. Az ablak tartalmazzon három címkét (Label): Név, EHA, e- mail felirattal, három szerkesztımezıt (TextBox): Name=tbNév, Name=tbEHA, Name=tb néven. Helyezzünk el két nyomógombot (Button) a formon Name=btOK, DialogResult=OK, Text=OK, és Name=btMégsem, Text=Mégsem, DialogResult= Cancel. Hozzunk létre egy új formot (Project menü, Add Windows Form, Templates: Windows Form, Name= frmmodosit.cs). Az ablak osztályának neve frmmódosítás legyen. A form fejlécébe helyezzük el az Módosít szöveget. Az ablak tartalmazzon három címkét (Label): Név, EHA, felirattal, két szerkesztımezıt (TextBox): Name=tbNév, Name=tb néven, és egy kombinált listaablakot (ComboBox): Name=cbEHA, DropDownStyle=DropDownList. Helyezzünk el két nyomógombot (Button) a formon Name=btAlkalmaz, Text=Alkalmaz, és Name=btMégsem, Text=Mégsem, DialogResult= Cancel 2

3 3. Adatforrás megadása és a típusos adatkezelı osztályok legenerálása Másoljuk be a list.mdb állományt a projektünk könyvtárába. A Visual Studio Data menüjében válasszuk az Add New Data Source -t. A varázslóban válasszuk a DataBase, Next, DataSet, Next, New Connection, -et A DataSet neve legyen dslista. A Designerben állítsuk át a tábla nevét lista-ra, és a táblaadapter nevét talista-ra. A típusos DataSet létrehozásakor a Visual Studio egy sor osztályt generál az adatbázis és a benne levı tábla alapján. Nézzük meg ıket a Class View ablakban. Láthatjuk, hogy az adattároláshoz kapcsolódó osztályok a Lista névtérben keletkeztek, míg a táblaadapter és a kapcsolódó menedzser osztályok az ez alatt levı dslistatableadapters névtérben. A fontosabb osztályokat piros vonallal aláhúztam az ábrán. 3. A kód elkészítése 3.1. A fıablak Hozzunk létre egy-egy adattagot az adatkezeléshez szükséges objektumok (DataSet, TableAdapter) számára, majd a konstruktorban hozzuk létre az objektumokat. /// Az adatok memória beli tárolására szolgáló típusos DataSet. dslista dslista; /// A Lista tábla típusos TableAdaptere. talista talista; 3

4 /// A főablak konstruktora. public frmfőablak() InitializeComponent(); // DataSet objektum létrehozása. Itt fogjuk tárolni lokálisan az adatokat. dslista = new dslista(); // TableAdapter objektum létrehozása. Ez gondoskodik majd a tábla // feltöltéséről // és a későbbi szinkronizálásról az adatbázissal. talista = new talista(); try // A memória beli lista tábla feltöltése az adatbázisból. talista.fill(dslista.lista); catch (Exception ex) MessageBox.Show("Nem sikerült megnyitni az adatbázis állományt!\r\n"+ ex.message, "Hiba", MessageBoxButtons.OK,MessageBoxIcon.Error); // Még nem volt változtatás, mentésre nincs szükség. tsmimentés.enabled = false; 3.2. Összes adat menüpont Az összes adat egyszerre történı megjelenítése egy DataGrid komponens segítségével az frmösszesadat formon történik. Az adatok megjelenítéséhez létre kell hoznunk az adatkötést, azaz a lista táblát meg kell adnunk adatforrásként az adatrács számára. Mivel az adatrács komponens alapból private hozzáféréső, és így a fıablak osztályából nem tudnánk módosítani a DataSource tulajdonságának értékét, ezért tervezési nézetben elıször állítsuk a komponens hozzáférését internal-ra (Modifiers=Internal). /// Lekérdezés/Összes adat menüpont. /// <param name="sender">a menüpont objektum.</param> private void tsmiösszesadat_click(object sender, EventArgs e) // Csak megjelenítésre használt párbeszédablak. // Létrehozzuk a form objektumot. frmösszesadat foa = new frmösszesadat(); // A formon levő adatrácsban beállítjuk az adatforrást, // a lista táblából vegye az adatokat. foa.dgvrács.datasource = dslista.lista; // Modálisan megjelenítjük a formot (párbeszédablakot). foa.showdialog(); 4

5 3.3. címek listája menüpont Az címek megjelenítése egy TextBox komponens segítségével az frm lista formon történik. Az adatok megjelenítéséhez elıször készítünk egy sztringet, amiben összegyőjtjük a címek, majd a sztring tartalmát megjelenítjük a fromon. Mivel a szövegmezı komponens alapból private hozzáféréső, és így a fıablak osztályából nem tudnánk módosítani a DataSource tulajdonságának értékét, ezért tervezési nézetben elıször állítsuk a komponens hozzáférését internal-ra (Modifiers=Internal). /// Lekérdezés/ címek listája menüpont. /// <param name="sender">a menüpont objektum.</param> private void tsmi lista_click(object sender, EventArgs e) // Csak megjelenítésre használt párbeszédablak. // Létrehozzuk a form objektumot. frm lista fel = new frm lista(); // Létrehozunk egy sztringet, amiben összeállítjuk a // megjeleníteni kívánt tartalmat. string s = ""; // Egyesével hozzáadjuk az címeket foreach (dslista.listarow Sor in dslista.lista.rows) s += Sor. + "\r\n"; // A sztring tartalmát elhelyezzük a TextBoxban. fel.tb .text = s; // Modálisan megjelenítjük a formot (párbeszédablakot). fel.showdialog(); 3.4. Adatrögzítés menüpont Az frmadatrögzítés formon elhelyezett szövegmezık segítségével fogjuk bekérni a felhasználótól az adatokat. Mindhárom komponens alapból private hozzáféréső, ezért az ablak osztályán kívülrıl nem érhetı el. Amennyiben a fıablak osztályának egy metódusából szeretnénk kiolvasni ezen mezık tartalmát, két megoldás közül választhatunk. Vagy internal hozzáférésővé tesszük a komponenseket, mint az elızı két form esetében, vagy az frmadatrögzítés osztályon belül készítünk egy-egy tulajdonságot a három szerkesztımezıhöz, amin keresztül lekérdezhetı a bennük tárolt szöveg a formon kívülrıl is. Most ezen második megoldást fogjuk megvalósítani. /// EHA kód public string EHA get return tbeha.text; 5

6 /// Név public string Nev get return tbnév.text; /// e-amail cím public string get return tb .text; Set elérık most nem szükségesek. A formon szintaktikailag ellenıriznünk kell a bevitt adatok helyességét. Ennek érdekében mindhárom szövegmezı esetén készítünk eseménykezelıt a Validating eseményhez. /// Név ellenőrzése. /// <param name="sender">a tbnév TextBox.</param> private void tbnév_validating(object sender, CancelEventArgs e) if (Név.Length == 0) // Ha nincs beírva név. e.cancel = true; MessageBox.Show("A Név mező kitöltése kötelező!", "Hiba", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); // Csak betű és szóköz elfogadott foreach (char c in Név.ToCharArray()) if (!Char.IsLetter(c) && c!= ' ') e.cancel = true; MessageBox.Show("Csak betű és szóköz megadása lehetséges!", "Hiba", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); break; /// EHA kód ellenőrzése. /// <param name="sender">a tbeha TextBox.</param> private void tbeha_validating(object sender, CancelEventArgs e) 6

7 if (EHA.Length == 0) // Ha a felhasználó nem adott meg EHA kódot. e.cancel = true; MessageBox.Show("Az EHA mező kitöltése kötelező!", "Hiba", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); else // Csak betű és pont megadása megengedett. foreach (char c in EHA.ToCharArray()) if (!Char.IsLetter(c) && c!= '.') e.cancel = true; MessageBox.Show("Csak betű és pont megadása lehetséges!", "Hiba", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); break; /// cím ellenőrzése. /// <param name="sender">a tb TextBox.</param> private void tb _validating(object sender, CancelEventArgs e) // Az címet reguláris kifejezéssel ellenőrizzük. if (!Regex.IsMatch( , " [0-9]1,3)(\]?)$" )) MessageBox.Show("A megadott cím érvénytelen!", "Adabeviteli hiba", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); e.cancel = true; Visszatérve a fıablakhoz az Adatrögzítés menüpont eseménykezelıje az alábbi. /// Adatrögzítés menüpont. /// <param name="sender">a menüpont objektum.</param> private void tsmiadatrögzítés_click(object sender, EventArgs e) // Adatbevitelre használt párbeszédablak. // Létrehozzuk a form objektumot. frmadatrögzítés fa = new frmadatrögzítés(); // Megjelenítjük a formot. if (fa.showdialog() == DialogResult.OK) 7

8 // Ha az OK gombbal zárta be a felhasználó a párbeszédablakot, // akkor kiolvassuk a három adatot, létrehozunk egy új sort a // táblában, és elhelyezzük benne a kiolvasott adatokat. dslista.lista.addlistarow(fa.eha, fa.név, fa. ); // Figyelem! Az EHA mező egyediségét nem ellenőriztük. Ha // a felhasználó egy már korábban bevitt EHA kódot ad meg, // akkor kivétel keletkezik, és a program leáll. // Önálló otthoni feladat: oldja meg az ellenőrzést! // Módosítottuk a tábla tartalmát, mentés szükséges lehet. tsmimentés.enabled = true; 3.5. Módosítás menüpont A Módosítás menüponthoz kapcsolódó frmmódosít form megvalósítása kicsit bonyolultabb mint az adatrögzítésnél alkalmazott társáé. Mivel itt egy létezı készletbıl kell kiválasztani a módosítani kívánt rekordot, ezért az EHA kód (elsıdleges kulcs) mezıje nem szövegmezıvel, hanem kombinált listaablakkal lett megvalósítva. A párbeszédablak megjelenítését követıen a felhasználó választja ki, hogy melyik rekordot akarja módosítani, ezért a formból hozzá kell férnünk a teljes táblához. Ezt úgy oldjuk meg, hogy az frmmódosít osztályban létrehozunk egy tulajdonságot, aminek értéket adva beállíthatjuk a ComboBox adatforrását (adatkötés létrehozása). /// Tulajdonság a memória beli adattábla elérésének támogatásához. public dslista.listadatatable dtlista // Ha lekédezik az értékét. get // Visszaadjuk a ComboBox adatforrásaként megadott tábla referenciáját. return (dslista.listadatatable) cbeha.datasource; // Ha értéket adnak a tulajdonságnak. set // Beállítjuk a táblát a ComboBox adatforrásaként. cbeha.datasource = value; // Beállítjuk a ComboBoxban megjelenő mezőt. cbeha.displaymember = "EHA"; Emellett az frmmódosít osztályban létrehozunk egy adattagot, amiben nyílván fogjuk tartani a tábla aktuális rekordját (lraktuális), valamint készítünk egy adattag/tulajdonság párost annak követésére, hogy módosított-e valamit a felhasználó. Erre azért lesz szükség, mert ettıl függıen engedélyezzük a fıablak Mentés menüpontját. Kezdıértékét hamisra állítjuk a konstruktorban. 8

9 /// Az aktuális rekord a táblában. private dslista.listarow lraktuális; /// Nyílvántartja, hogy történt-e módosítás a Módosít ablak segítségével. public bool VoltVáltozás get; set; /// A Módosít ablak konstruktora. public frmmódosít() InitializeComponent(); // Kezdetben "nem volt változás" VoltVáltozás = false; Ha a felhasználó egy új EHA kódot választ ki a listából, akkor a hozzá tartozó név és értékeket bemásoljuk a két szerkesztımezıbe. Ehhez a ComboBox SelectedIndexChanged eseményéhez készítünk eseménykezelıt. /// A ComboBox-ban változott a kiválasztott EHA kód. /// <param name="sender">a ComboBox objektum.</param> private void cbeha_selectedindexchanged(object sender, EventArgs e) // Megkeressük, hogy melyik az aktuális rekord a táblában. var Sor = from x in dtlista where x.eha == ((string)((datarowview)cbeha.selecteditem).row[0]) select x; if(sor.count()>0) // Ha megvan az aktuálkis rekord, tároljuk a sor objektum referenciáját. lraktuális = Sor.ElementAt(0); // Bemásoljuk a TextBoxba a nevet. tbnév.text=lraktuális.nev; // Bemásoljuk a TextBoxba az címet. tb .text=lraktuális. ; A módosított értékeket itt is ellenıriznünk kell hasonlóan az adatrögzítés esetéhez. Másoljuk le egyszerően az ott használt két eseménykezelıt (tb _validating és tbnév_validating), majd ıket a megfelelı szövegmezık Validating eseményéhez (Properties ablak). Az Alkalmaz nyomógombon történı kattintás hatására a memória beli táblában módosítani kell a név és mezık tartalmát a szövegmezıkben megadottak szerint. /// Kattintás az Alkalmaz gombon. 9

10 /// <param name="sender">a nyomógomb.</param> private void btalkalmaz_click(object sender, EventArgs e) if (lraktuális!=null) // Ha van aktuális rekord kiválasztva a táblában. // Tároljuk a táblában az új nevet. lraktuális.nev = tbnév.text; // Tároljuk a táblában az új címet. lraktuális. = tb .text; // Módosítást hajtottunk végre a táblában. VoltVáltozás = true; Visszatérve a fıablak osztályába mpst már elkészíthetjük a Módosítás menüpont eseménykezelıjét. /// Módosítás menüpont. /// <param name="sender">a menüpont objektum.</param> private void tsmimódosítás_click(object sender, EventArgs e) // Adatbevitelre használt párbeszédablak. // Létrehozzuk a form objektumot. frmmódosít fm = new frmmódosít(); // Átadjuk a form számára az adattáblára irányuló referenciát, // így a párbeszédablakból közvetlenül elérhető a tábla tartalma. fm.dtlista = dslista.lista; // Megjelenítjük a formot. fm.showdialog(); // Ha volt változtatás a táblában. if(fm.voltváltozás) // Módosítottuk a tábla tartalmát, mentés szükséges lehet. tsmimentés.enabled = true; 3.6. Mentés menüpont A Mentés menüpont feladata az, hogy a memóriában tárolt táblát szinkronizálja az adatbázisban tárolt táblával, azaz érvényesítse a felhasználó által végrehajtott módosításokat. Mivel erre a funkcióra a kilépéshez kapcsolódóan is szükségünk lesz, ezért a feladatot megvalósító utasításokat egy külön metódusban helyezzük el. /// Szinkronizálja a memóriában található táblát az adatbázissal, azaz /// az adatfelviteleket és módosításokat érvényesíti az adatbázisban. private void Mentés() try // Szinkronizáljuk a memóriában található táblát az adatbázissal, azaz 10

11 // az adatfelviteleket és módosításokat érvényesítjük az adatbázisban. talista.update(dslista); // Mentés nem szükséges. tsmimentés.enabled = false; catch (Exception ex) MessageBox.Show("Nem sikerült a szinkronizálási művelet!\r\n" + ex.message, "Hiba", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error); /// Mentés menüpont. /// <param name="sender">a menüpont objektum.</param> private void tsmimentés_click(object sender, EventArgs e) // Szinkronizáljuk a memóriában található táblát az adatbázissal, azaz // az adatvelviteleket és módosításokat érvényesítjük az adatbázisban. Mentés(); 3.7. Kilépés menüpont A kilépés végrehajtása elıtt amennyiben engedélyezett a mentés (történt módosítás a táblában), flkínáljuk a felhasználónak a mentés lehetıségét. /// Kilépés menüpont. /// <param name="sender">a menüpont objektum.</param> private void tsmikilépés_click(object sender, EventArgs e) if (tsmimentés.enabled) // Ha a mentés menüpont engedélyezett, azaz történt módosítás a // legutóbbi szinkronizálás óta, akkor felkínáljuk a felhasználónak // a mentés lehetőségét. if (MessageBox.Show("Kívánod menteni a változásokat?", "Kérdés", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question) == DialogResult.Yes) // Ha felhasználó akar menteni, akkor szinkronizálunk. Mentés(); Application.Exit(); 11

Adabáziselérés ODBC-n keresztül utasításokkal C#-ban

Adabáziselérés ODBC-n keresztül utasításokkal C#-ban Adabáziselérés ODBC-n keresztül utasításokkal C#-ban 1. Előkészítés Access adatbázis lemásolása, ODBC DSN létrehozása Másoljuk le az alábbiakat: Mit Honnan Hova list.mdb p:\johanyák Csaba\Vizualis programozas\data\

Részletesebben

Hozzunk létre két rekordot a táblában, majd véglegesítsünk (commit):

Hozzunk létre két rekordot a táblában, majd véglegesítsünk (commit): Oracle adatbázis elérése A gyakorlat célja az, hogy a hallgató tapasztalatot szerezzen egy szerver oldali adatbázis kezelő rendszer elérésében, gyakorolja a vizuális eszközök és a kapcsolat nélküli (Disconnected

Részletesebben

Adatbázis alapú rendszerek gyakorlat Adatbázis alapú alkalmazásfejlesztés Java, C# környezetben

Adatbázis alapú rendszerek gyakorlat Adatbázis alapú alkalmazásfejlesztés Java, C# környezetben Adatbázis alapú rendszerek gyakorlat Adatbázis alapú alkalmazásfejlesztés Java, C# környezetben Java GUI készítése, Oracle kapcsolódás JDBC-vel A jelen anyagban egy egyszerűsített megközelítéssel vizsgáljuk

Részletesebben

Johanyák Zsolt Csaba: Grafikus felület programozása. http://www.johanyak.hu e-mail: johanyak.csaba@gamf.kefo.hu Copyright 2008 Johanyák Zsolt Csaba

Johanyák Zsolt Csaba: Grafikus felület programozása. http://www.johanyak.hu e-mail: johanyak.csaba@gamf.kefo.hu Copyright 2008 Johanyák Zsolt Csaba Johanyák Zsolt Csaba: Grafikus felület programozása http://www.johanyak.hu e-mail: johanyak.csaba@gamf.kefo.hu Copyright 2008 Johanyák Zsolt Csaba 1. Gyümölcsárazó automata Készítsünk egy gyümölcsárazó

Részletesebben

Webszolgáltatás és XML alapú adatbázis. 1. Az adatbázis megtervezése

Webszolgáltatás és XML alapú adatbázis. 1. Az adatbázis megtervezése Webszolgáltatás és XML alapú adatbázis A segédlet célja az, hogy a teljesség igénye nélkül egy egyszerű példán keresztül bemutassa, hogy hogyan készíthetünk egy olyan kétrészes (kétrétegű) alkalmazást,

Részletesebben

Vizuális programozás gyakorlat

Vizuális programozás gyakorlat Vizuális programozás gyakorlat Képnézegető alkalmazás WPF alapú felülettel Készítsen egy WPF képnézegető alkalmazást, ami a mellékelt ábrának megfelelően a bal oldali oszlopban (Grid) egy könyvtárban található

Részletesebben

Vizuá lis prográmozá s

Vizuá lis prográmozá s Vizuá lis prográmozá s Készítsen egy WPF alkalmazást, ami a hallgatok.mdf adatbázis állomány felhasználásával a következő feladatokat oldja meg: Kapcsolat nélküli adatbázis modell típusos DataSet segítségével.

Részletesebben

Entity Framework alapú adatbáziselérés

Entity Framework alapú adatbáziselérés Entity Framework alapú adatbáziselérés Dr. Johanyák Zsolt Csaba http://johanyak.hu A gyakorlat célja Model-first megközelítéssel Entity-Framework modell létrehozása, majd ebből adatbázis generálása LocalDB-ben.

Részletesebben

Johanyák Zsolt Csaba: Ugráló gomb oktatási segédlet Copyright 2008 Johanyák Zsolt Csaba

Johanyák Zsolt Csaba: Ugráló gomb oktatási segédlet    Copyright 2008 Johanyák Zsolt Csaba Ugráló gomb Készítsünk egy egyszerű játékprogramot, ami egy mozgó nyomógombot tartalmaz. A nyomógomb beállított ideig marad egy helyben, majd az ablakon számára elhatárolt terület (panel) egy véletlenszerűen

Részletesebben

Johanyák Zsolt Csaba: Képnézegető program oktatási segédlet

Johanyák Zsolt Csaba: Képnézegető program oktatási segédlet 1. Képnézegető program Készítsünk egy egyszerű képnézegető programot JPG képekhez. Az ablak függőlegesen két részre legyen osztva. Baloldalon egy listaablak jelenjen meg, amiben a fájlok nevei láthatók.

Részletesebben

Vizuális, eseményvezérelt programozás I.

Vizuális, eseményvezérelt programozás I. Vizuális, eseményvezérelt programozás I. Visual Studio ismétlés Grafikus felület tervezése Vezérlők alapvető tulajdonságai, metódusai, eseményei Hibakezelés V 1.0 1 Hallgatói tájékoztató A jelen bemutatóban

Részletesebben

Objektumorientált programozás C# nyelven III.

Objektumorientált programozás C# nyelven III. Objektumorientált programozás C# nyelven III. Kivételkezelés Tulajdonságok Feladatok Készítette: Miklós Árpád Dr. Kotsis Domokos Hallgatói tájékoztató A jelen bemutatóban található adatok, tudnivalók és

Részletesebben

Programozás BMEKOKAA146. Dr. Bécsi Tamás 8. előadás

Programozás BMEKOKAA146. Dr. Bécsi Tamás 8. előadás Programozás BMEKOKAA146 Dr. Bécsi Tamás 8. előadás Visszatekintés A Windows Console alkalmazások egy karakteres képernyőt biztosítottak, ahol a kimenet a kiírt szöveg, míg a bemenet a billentyűzet volt.

Részletesebben

components : IContainer dx : int dy : int tmidőzítő : Timer toolstripseparator1 : ToolStripSeparator tsmikilépés : ToolStripMenuItem

components : IContainer dx : int dy : int tmidőzítő : Timer toolstripseparator1 : ToolStripSeparator tsmikilépés : ToolStripMenuItem http:www.johanyak.hu Analóg óra Készítsünk egy analóg órát megjelenítő alkalmazást. A feladat egy lehetséges megoldása a következő: 1. Az alkalmazás vázának automatikus generálása Fájl menü, New, Project

Részletesebben

Segítség a megoldáshoz: 1. Készítse el a Window-t az ábrának és az osztálydiagramnak megfelelően.

Segítség a megoldáshoz: 1. Készítse el a Window-t az ábrának és az osztálydiagramnak megfelelően. Vizuális programozás gyakorlat Feladat: Készítsen WPF alkalmazást, amely segítségével az alábbi feladat megoldásában segítenek a tanulóknak, azaz a tanulók kipróbálhatják az egyes eseteket, és a megoldásukat

Részletesebben

A gyakorlat során az alábbi ábrán látható négy entitáshoz kapcsolódó adatbevitelt fogjuk megoldani.

A gyakorlat során az alábbi ábrán látható négy entitáshoz kapcsolódó adatbevitelt fogjuk megoldani. Vizuális programozás 1. A gyakorlat célja A gyakorlat célja a Könyvtár alkalmazás folytatása az előző gyakorlaton elkészített grafikus felület felhasználásával. Elsőként lemásoljuk az előző gyakorlat eredményeként

Részletesebben

Sorosítás (szerializáció) és helyreállítás. 1. Bináris sorosítás és helyreállítás. 1.1. Szükséges névterek. 1.2. Attribútumok. 1.3.

Sorosítás (szerializáció) és helyreállítás. 1. Bináris sorosítás és helyreállítás. 1.1. Szükséges névterek. 1.2. Attribútumok. 1.3. Sorosítás (szerializáció) és helyreállítás Cél: a memóriában tárolt adatok egyszerű lemezre mentése és visszatöltése. A sorosítás során létrehozunk egy állományt és egy sorosítást kezelő objektumot. Ez

Részletesebben

Johanyák Zsolt Csaba: XML Webszolgáltatás alapú osztott alkalmazás fejlesztése (Mandelbrot halmaz számítás) oktatási segédlet

Johanyák Zsolt Csaba: XML Webszolgáltatás alapú osztott alkalmazás fejlesztése (Mandelbrot halmaz számítás) oktatási segédlet XML Webszolgáltatás alapú osztott alkalmazás fejlesztése (Mandelbrot halmaz számítás) 1. Az alkalmazás feladata Mandelbrot halmaz megjelenítése úgy, hogy az iterációs számításokat egy webszolgáltatást

Részletesebben

BME MOGI Gépészeti informatika 4.

BME MOGI Gépészeti informatika 4. BME MOGI Gépészeti informatika 4. 1. feladat önálló feladatmegoldás Generáljon két 1 és 10 közötti véletlen egész számot, majd kiírja ezekre a számokra a tízes szorzótáblákat! Ha az első generált szám

Részletesebben

A Microsoft Visual Studio 2005 fejlesztőkörnyezet

A Microsoft Visual Studio 2005 fejlesztőkörnyezet Vizuális és eseményvezérelt programozás BMF NIK A Microsoft Visual Studio 2005 fejlesztőkörnyezet Az integrált fejlesztőkörnyezet (IDE) alapelemei Projektek és megoldások Új projekt indítása, projektek

Részletesebben

Programozás 2., II. kötet Windows form alkalmazások

Programozás 2., II. kötet Windows form alkalmazások TÁMOP-4.1.1.F-14/1/KONV-2015-0009 A GÉPÉSZETI ÉS INFORMATIKAI ÁGAZATOK DUÁLIS ÉS MODULÁRIS KÉPZÉSEINEK KIALAKÍTÁSA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN Achs Ágnes Szendrői Etelka Programozás 2., II. kötet Windows

Részletesebben

Adatbázis-kezelés ODBC driverrel

Adatbázis-kezelés ODBC driverrel ADATBÁZIS-KEZELÉS ODBC DRIVERREL... 1 ODBC: OPEN DATABASE CONNECTIVITY (NYÍLT ADATBÁZIS KAPCSOLÁS)... 1 AZ ODBC FELÉPÍTÉSE... 2 ADATBÁZIS REGISZTRÁCIÓ... 2 PROJEKT LÉTREHOZÁSA... 3 A GENERÁLT PROJEKT FELÉPÍTÉSE...

Részletesebben

BME MOGI Gépészeti informatika 7.

BME MOGI Gépészeti informatika 7. BME MOGI Gépészeti informatika 7. 1. feladat Írjon Windows Forms alkalmazást egy kör és egy pont kölcsönös helyzetének vizsgálatára! A feladat megoldásához hozza létre a következő osztályokat! Pont osztály:

Részletesebben

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK Informatikai alapismeretek középszint 1021 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 13. INFORMATIKAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Entity Framework alapú adatbáziselérés 2

Entity Framework alapú adatbáziselérés 2 Entity Framework alapú adatbáziselérés 2 Dr. Johanyák Zsolt Csaba http://johanyak.hu A gyakorlat célja az, hogy a korábban létrehozott Telefonszám kezelő alkalmazást kiegészítsük egy WPF típusú felülettel.

Részletesebben

Ugráló gomb oktatási segédlet Ugráló gomb

Ugráló gomb oktatási segédlet Ugráló gomb Ugráló gomb Készítsünk egy egyszerű játékprogramot, ami egy mozgó nyomógombot tartalmaz. A nyomógomb beállított ideig marad egy helyben, majd az ablakon számára elhatárolt terület (panel) egy véletlenszerűen

Részletesebben

7. Előadás. Makrók alkalmazása. Salamon Júlia. Előadás I. éves mérnök hallgatók számára

7. Előadás. Makrók alkalmazása. Salamon Júlia. Előadás I. éves mérnök hallgatók számára 7. Előadás Makrók alkalmazása. Salamon Júlia Előadás I. éves mérnök hallgatók számára Feltételes ciklusok Ha a ciklusváltozó intervallumát, előre nem tudjuk mert például a program futása során megszerzett

Részletesebben

WCF, Entity Framework, ASP.NET, WPF 1. WCF service-t (adatbázissal Entity Framework) 2. ASP.NET kliens 3. WPF kliens

WCF, Entity Framework, ASP.NET, WPF 1. WCF service-t (adatbázissal Entity Framework) 2. ASP.NET kliens 3. WPF kliens WCF, Entity Framework, ASP.NET, WPF 1. WCF service-t (adatbázissal Entity Framework) 2. ASP.NET kliens 3. WPF kliens Hozzunk létre egy ASP.NET Empty Web Site projektet! A projekt neve legyen WCFAPP1. Ez

Részletesebben

Entity Framework + LINQ oktatási segédlet

Entity Framework + LINQ oktatási segédlet Entity Framework + LINQ oktatási segédlet Török János Zsolt 2.0. változat Célok: - Ismerkedés az Entity Framework el - Adatbázis lekérdezések létrehozása LINQ segítségével Feladat: Megrendeléseket kezelő

Részletesebben

Eseményvezérelt alkalmazások fejlesztése II 12. előadás. Objektumrelációs adatkezelés (ADO.NET) Giachetta Roberto

Eseményvezérelt alkalmazások fejlesztése II 12. előadás. Objektumrelációs adatkezelés (ADO.NET) Giachetta Roberto Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar Eseményvezérelt alkalmazások fejlesztése II 12. előadás Objektumrelációs adatkezelés (ADO.NET) Giachetta Roberto A jegyzet az ELTE Informatikai Karának 2014.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés...2

Tartalomjegyzék. Bevezetés...2 Tartalomjegyzék Bevezetés...2 1. Követelmény analízis...3 1.1. Áttekintés...3 1.2. Használati eset diagram (use case)...3 1.3. Alkalmazási példa...5 2. Modellezés...6 2.1. Osztálydiagram...6 2.2. Osztályok

Részletesebben

XML Webszolgáltatás alapú osztott alkalmazás fejlesztése Johanyák Zsolt Csaba 1

XML Webszolgáltatás alapú osztott alkalmazás fejlesztése Johanyák Zsolt Csaba 1 XML Webszolgáltatás alapú osztott alkalmazás fejlesztése Johanyák Zsolt Csaba 1 A gyakorlat célja a webszolgáltatások létrehozásának és igénybe vételének elsajátítása egyszerű példákon keresztül. 1. Két

Részletesebben

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK

INFORMATIKAI ALAPISMERETEK Informatikai alapismeretek emelt szint 1021 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 13. INFORMATIKAI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

C#, OOP. Osztályok tervezése C#-ban

C#, OOP. Osztályok tervezése C#-ban C#, OOP Osztályok tervezése C#-ban OOP Létrehozás (creating) Megszüntetés (destroying) Túlterhelés (overlading) Felsorolás típus (enumerated types) 2 Hajó osztály Sailboat class using System; class Sailboat

Részletesebben

C#---Access adatbáziskezelési gyakorlat

C#---Access adatbáziskezelési gyakorlat C#---Access adatbáziskezelési gyakorlat 1. Feladat: adatbázis kezelő alkalmazás készítése C# környezetben, Access adatbázist használva. 2. Minta adatbázis létrehozása ACCESS-ben 3. A Projekt létrehozása

Részletesebben

OAF Gregorics Tibor: Minta dokumentáció a 3. házi feladathoz 1.

OAF Gregorics Tibor: Minta dokumentáció a 3. házi feladathoz 1. OAF Gregorics Tibor: Minta dokumentáció a 3. házi feladathoz 1. Feladat Szimuláljuk különféle élőlények túlélési versenyét. A lények egy pályán haladnak végig, ahol váltakozó viszonyok vannak. Egy lénynek

Részletesebben

Java Programozás 4. Gy: Java GUI. Tipper, MVC kalkulátor

Java Programozás 4. Gy: Java GUI. Tipper, MVC kalkulátor Java Programozás 4. Gy: Java GUI Tipper, MVC kalkulátor 15/1 B ITv: MAN 2018.03.10 1. Feladat: Tipper Készítsük el a tippelős programunk grafikus változatát. Az üzleti logika kódja megvan, a felület pedig

Részletesebben

Egy dinamikus adatbázis megvalósítása egy megrendelő-raktározó alkalmazáson keresztül.

Egy dinamikus adatbázis megvalósítása egy megrendelő-raktározó alkalmazáson keresztül. Eötvös Lóránt Tudományegyetem Informatikai kar Egy dinamikus adatbázis megvalósítása egy megrendelő-raktározó alkalmazáson keresztül. szerző: Nemes András Programtervező Informatikus nappali tagozat. témavezető:

Részletesebben

Java Programozás 9. Gy: Java alapok. Adatkezelő 5.rész

Java Programozás 9. Gy: Java alapok. Adatkezelő 5.rész Java Programozás 9. Gy: Java alapok Adatkezelő 5.rész 15/1 B ITv: MAN 2018.04.22 A Keresés funkció Programlogika: 1. A keresés az etm táblamodellben fog keresni, és a találat rekordokat átmásolja egy másik

Részletesebben

Objektumorientált programozás C# nyelven

Objektumorientált programozás C# nyelven Objektumorientált programozás C# nyelven 3. rész Tulajdonságok Indexelık Kivételkezelés Hallgatói tájékoztató A jelen bemutatóban található adatok, tudnivalók és információk a számonkérendı anyag vázlatát

Részletesebben

Számítástechnika II. BMEKOKAA Előadás. Dr. Bécsi Tamás

Számítástechnika II. BMEKOKAA Előadás. Dr. Bécsi Tamás Számítástechnika II. BMEKOKAA153 5. Előadás Dr. Bécsi Tamás Kivételkezelés try Azon utasítások kerülnek ide, melyek hibát okozhatnak, kivételkezelést igényelnek catch( típus [név]) Adott kivételtípus esetén

Részletesebben

Webes alkalmazások fejlesztése 8. előadás. Webszolgáltatások megvalósítása (ASP.NET WebAPI)

Webes alkalmazások fejlesztése 8. előadás. Webszolgáltatások megvalósítása (ASP.NET WebAPI) Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar Webes alkalmazások fejlesztése 8. előadás (ASP.NET WebAPI) 2016 Giachetta Roberto groberto@inf.elte.hu http://people.inf.elte.hu/groberto A webszolgáltatás

Részletesebben

Kétdimenziós rajzolás WPF-ben

Kétdimenziós rajzolás WPF-ben Kétdimenziós rajzolás WPF-ben A grafikus megjelenítés módjai WPF-ben: System.Windows.Shapes névtér osztályaival magas szintű, rengeteg metódus, tulajdonságok, eseménykezelés, input kezelés (egér, billentyűzet)

Részletesebben

Eddig még nem használt vezérlőket is megismerünk: PlaceHolder, RadioButtonList.

Eddig még nem használt vezérlőket is megismerünk: PlaceHolder, RadioButtonList. Áttekintés Alapesetben az ASP.NET-ben az esemény bekövetkezésekor az oldalunk teljesen újratöltődik és nem tárolja el a kliens állapotát automatikusan. Ezért kell foglalkoznunk a Szerver vagy Kliens oldali

Részletesebben

II. év. Adatbázisok és számítógépek programozása

II. év. Adatbázisok és számítógépek programozása II. év Adatbázisok és számítógépek programozása A programozási ismeretek alapfogalmai a) algoritmus b) kódolás c) program a) algoritmus: elemi lépések sorozata, amely a következı tulajdonságokkal rendelkezik:

Részletesebben

C# osztályok. Krizsán Zoltán

C# osztályok. Krizsán Zoltán C# osztályok Krizsán Zoltán Fogalma Önálló hatáskőrrel rendelkező, absztrakt adattípus, amely több, különböző elemet tartalmazhat. Minden esetben a heap-en jön létre! A programozó hozza létre, de a GC

Részletesebben

Adatbázisok webalkalmazásokban

Adatbázisok webalkalmazásokban Sapientia - EMTE, Pannon Forrás,,Egységes erdélyi felnőttképzés a Kárpát-medencei hálózatban 2010 A JDBC API A Data Access Object tervezési minta Adatforrás - DataSource JDBC architektúra A JDBC API java.sql

Részletesebben

BME MOGI Gépészeti informatika 6.

BME MOGI Gépészeti informatika 6. BME MOGI Gépészeti informatika 6. 1. feladat Készítsen Windows Forms alkalmazást véletlen adatokkal létrehozott körök kölcsönös helyzetének vizsgálatára! Hozza létre a következő struktúrákat, melynek elemei

Részletesebben

Miután létrehoztuk, szeretnénk neki beszédesebb nevet adni. A név változtatásához a következőt kell tenni:

Miután létrehoztuk, szeretnénk neki beszédesebb nevet adni. A név változtatásához a következőt kell tenni: Excel objektumok Az excelben az osztályokat úgynevezett class modulokként hozzuk létre. Miután létrehoztuk, szeretnénk neki beszédesebb nevet adni. A név változtatásához a következőt kell tenni: View-ba

Részletesebben

Az emelt szintű. informatika érettségi. programozási feladatainak. megoldása Java nyelven. NetBeans IDE 8.1 környezetben

Az emelt szintű. informatika érettségi. programozási feladatainak. megoldása Java nyelven. NetBeans IDE 8.1 környezetben Az emelt szintű informatika érettségi programozási feladatainak megoldása Java nyelven NetBeans IDE 8.1 környezetben Klement András 2016 Utolsó módosítás: 2016. május 25. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

GenerikusOsztály<objektumtípus> objektum = new GenerikusOsztály<objektumtípus>();

GenerikusOsztály<objektumtípus> objektum = new GenerikusOsztály<objektumtípus>(); BME MOGI Gépészeti informatika 17. A C# nyelv generikus típusait a System.Collections.Generics névtérben találhatjuk meg. Ez a névtér számos osztályt és interfészt tartalmaz, amelyek lehetővé teszik előre

Részletesebben

Tipp A Word makrók kimerítõ tárgyalását megtalálhatjuk az O Reilly gondozásában megjelent Writing Word Macros címû könyvben.

Tipp A Word makrók kimerítõ tárgyalását megtalálhatjuk az O Reilly gondozásában megjelent Writing Word Macros címû könyvben. 2. fogás Utazás a makrók birodalmába Gyorstalpaló tanfolyam, amelynek során meggyõzõdhetünk arról, milyen sokat segíthetnek a makrók a fárasztó és idõrabló feladatok automatizálásában. A Word 6-os és azutáni

Részletesebben

117. AA Megoldó Alfréd AA 117.

117. AA Megoldó Alfréd AA 117. Programozás alapjai 2. (inf.) pót-pótzárthelyi 2011.05.26. gyak. hiányzás: kzhpont: MEG123 IB.028/117. NZH:0 PZH:n Minden beadandó megoldását a feladatlapra, a feladat után írja! A megoldások során feltételezheti,

Részletesebben

Adatbázisok biztonsága

Adatbázisok biztonsága Adatbázisok biztonsága 13 1 Célkitőzések 1. Titoktartás (Secrecy): olyan felhasználó, akinek nincs joga, ne férjen hozzá az információkhoz. pl. egy diák ne láthassa más diák kreditjeit. 2. Sértetlenség

Részletesebben

Események C#-ban Krizsán Zoltán iit

Események C#-ban Krizsán Zoltán iit Krizsán Zoltán Mi az? Aszinkron törtt rténésről értesítés s egy vagy több t objektum számára. Delegátumok segíts tségével valósítja meg a C#. 2 Lehetőségek 1. Egy objektum bejelentheti érdeklődését egy

Részletesebben

Bánsághi Anna anna.bansaghi@mamikon.net

Bánsághi Anna anna.bansaghi@mamikon.net ESEMÉNYVEZÉRELT PROGRAMOZÁS Bánsághi Anna anna.bansaghi@mamikon.net 2. ELŐADÁS - C# ÁTTEKINTÉS - 2 2015 Bánsághi Anna 1 of 64 TEMATIKA I. C# ÁTTEKINTÉS II. WPF III. Modern UI 2015 Bánsághi Anna 2 of 64

Részletesebben

Programozás II gyakorlat. 4. Öröklődés

Programozás II gyakorlat. 4. Öröklődés Programozás II gyakorlat 4. Öröklődés Feladat Egy játékfejlesztő cég olyan programot fejleszt, amely nyilvántartja az alkalmazottai adatait. Tároljuk minden személy: Nevét (legfeljebb 50 karakter) Születési

Részletesebben

A WEB programozása - JSP1 dr.gál Tibor. 2010. őszi félév

A WEB programozása - JSP1 dr.gál Tibor. 2010. őszi félév Általános jellemzők JavaServer Pages (JSP) Java utasításokat helyezetünk el a HTML lapon Ezket a Java utasításokat a kiszolgáló végrehajtja Az ügyfél felé generált tartalom: statikus HTML kód + Java utasítások

Részletesebben

Mérési adatgyűjtés és adatfeldolgozás 2. előadás

Mérési adatgyűjtés és adatfeldolgozás 2. előadás Mérési adatgyűjtés és adatfeldolgozás 2. előadás BME TTK Fizika Tanszék 2011/2012 tavaszi félév Copyright 2008-2009 Geresdi Attila, Halbritter András Számítógépes mérésvezérlés Az előző rész tartalmából

Részletesebben

abkezel.java import java.awt.*; import java.awt.event.*; import javax.swing.*; import java.sql.*; public class abkezel extends JFrame {

abkezel.java import java.awt.*; import java.awt.event.*; import javax.swing.*; import java.sql.*; public class abkezel extends JFrame { Adatkezelés JDBC-vel 1 abkezel.java import java.awt.*; import java.awt.event.*; import javax.swing.*; import java.sql.*; public class abkezel extends JFrame { private JTabbedPane jtp; private JPanel dp,

Részletesebben

VISUAL BASIC ALAPISMERETEK

VISUAL BASIC ALAPISMERETEK 11. Grafika VISUAL BASIC ALAPISMERETEK 11. Gyakorlat témaköre: Kiválasztógomb (Option Button) és a jelölőnégyzet (CheckBox) használata Kör, ellipszis (Circle) rajzolása. Circle (X, Y), Sugár, QBColor(Szín),

Részletesebben

Elemi alkalmazások fejlesztése IV. Adatbázis-kezelés ActiveX vezérlıkkel - 1

Elemi alkalmazások fejlesztése IV. Adatbázis-kezelés ActiveX vezérlıkkel - 1 ADATBÁZIS-KEZELÉS ACTIVEX VEZÉRLİK ALKALMAZÁSÁVAL I.... 1 ACTIVEX... 1 ACTIVEX CONTROL... 1 SAJÁT ACTIVEX VEZÉRLİ LÉTREHOZÁSA... 1 circctrl.cpp... 2 Háttérszín tulajdonság hozzárendelése a vezérlıhöz...

Részletesebben

Egységes és objektumközpontú adatbázis-kezelés (2. rész)

Egységes és objektumközpontú adatbázis-kezelés (2. rész) Egységes és objektumközpontú adatbázis-kezelés (2. rész) A folytatásában a bemutatjuk, hogyan kezelhetünk Qt rendszer alatt SQL sormutatót, és készíthetünk grafikus felületet programoknak a Qt Designer

Részletesebben

Eseményvezérelt alkalmazások fejlesztése II 3. előadás. Windows Forms dinamikus felhasználói felület, elemi grafika

Eseményvezérelt alkalmazások fejlesztése II 3. előadás. Windows Forms dinamikus felhasználói felület, elemi grafika Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar Eseményvezérelt alkalmazások fejlesztése II 3. előadás Windows Forms dinamikus felhasználói felület, elemi grafika 2015 Giachetta Roberto groberto@inf.elte.hu

Részletesebben

Objektumorientált programozás C# nyelven

Objektumorientált programozás C# nyelven Objektumorientált programozás C# nyelven 1. rész Osztályok és objektumok Mezık és metódusok Konstruktor és destruktor Láthatósági szintek Névterek és hatókörök Osztály szintő tagok Beágyazott osztályok

Részletesebben

Java VI. Egy kis kitérő: az UML. Osztály diagram. Általános Informatikai Tanszék Utolsó módosítás: 2006. 03. 07.

Java VI. Egy kis kitérő: az UML. Osztály diagram. Általános Informatikai Tanszék Utolsó módosítás: 2006. 03. 07. Java VI. Öröklődés Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék Utolsó módosítás: 2006. 03. 07. Java VI.: Öröklődés JAVA6 / 1 Egy kis kitérő: az UML UML: Unified Modelling Language Grafikus eszköz objektum

Részletesebben

C# nyelv alapjai. Krizsán Zoltán 1. Objektumorientált programozás C# alapokon tananyag. Általános Informatikai Tanszék Miskolci Egyetem

C# nyelv alapjai. Krizsán Zoltán 1. Objektumorientált programozás C# alapokon tananyag. Általános Informatikai Tanszék Miskolci Egyetem C# nyelv alapjai Krizsán Zoltán 1 Általános Informatikai Tanszék Miskolci Egyetem Objektumorientált programozás C# alapokon tananyag Tartalom Bevezetés Lokális változó Utasítások Szójáték Why do all real

Részletesebben

Programozási technológia

Programozási technológia Programozási technológia Swing GUI készítése NetBeans IDE segítségével Dr. Szendrei Rudolf ELTE Informatikai Kar 2018. Bevezető Eddig a grafikus felhasználói felületet kódból hoztuk létre kézzel. A mi

Részletesebben

A C# programozási nyelv alapjai

A C# programozási nyelv alapjai A C# programozási nyelv alapjai Tisztán objektum-orientált Kis- és nagybetűket megkülönbözteti Ötvözi a C++, Delphi, Java programozási nyelvek pozitívumait.net futtatókörnyezet Visual Studio fejlesztőkörnyezet

Részletesebben

Pál László. Sapientia EMTE, Csíkszereda, 2014/2015

Pál László. Sapientia EMTE, Csíkszereda, 2014/2015 Objektumorientált programozás Pál László Sapientia EMTE, Csíkszereda, 2014/2015 2. ELİADÁS Visual Basic bevezetı Visual Basic.NET nyelvi elemek 2 Visual Basic.NET programozási nyelv Nyelvi elemek: Általában

Részletesebben

Objektum Orientált Programozás. 11. Kivételkezelés 44/1B IT MAN

Objektum Orientált Programozás. 11. Kivételkezelés 44/1B IT MAN Objektum Orientált Programozás 11. Kivételkezelés 44/1B IT MAN B IT v: 2016.05.03 MAN Pici elmélet A Java kivételkezelésének célja a programfutás során keletkezett hibák kiszűrése és megfelelő kezelése.

Részletesebben

ZH mintapélda. Feladat. Felület

ZH mintapélda. Feladat. Felület ZH mintapélda Feladat Írjon Java alkalmazást, amely képes hallgatók rekordjaittárolni és azokat különbözo rendezo kulcsok szerint sorba rendezni. A program grafikus felhasználói felületén keresztül új

Részletesebben

// keressük meg a legnagyobb faktoriális értéket, ami kisebb, // mint százmillió

// keressük meg a legnagyobb faktoriális értéket, ami kisebb, // mint százmillió BME MOGI Gépészeti informatika 3. 1. feladat Végezze el a következő feladatokat! Kérjen be számokat 0 végjelig, és határozza meg az átlagukat! A feladat megoldásához írja meg a következő metódusokat! a.

Részletesebben

Szoftvertechnolo gia gyakorlat

Szoftvertechnolo gia gyakorlat Szoftvertechnolo gia gyakorlat Dr. Johanyák Zsolt Csaba http://johanyak.hu 1. Dependency Injection (függőség befecskendezés) tervezési minta A tervezési minta alapgondolata az, hogy egy konkrét feladatot

Részletesebben

Számítástechnika II. BMEKOKAA Előadás. Dr. Bécsi Tamás

Számítástechnika II. BMEKOKAA Előadás. Dr. Bécsi Tamás Számítástechnika II. BMEKOKAA153 2. Előadás Dr. Bécsi Tamás Tömbök (Arrays) Definíció: típus[] név; (pld. int[] szamok; ) Inicializálás: int[] szamok = new int[4]; int[] szamok = 1,2,4,3,5}; int[] szamok

Részletesebben

JAVA PROGRAMOZÁS 3.ELŐADÁS

JAVA PROGRAMOZÁS 3.ELŐADÁS Dr. Pál László, Sapientia EMTE, Csíkszereda JAVA PROGRAMOZÁS 3.ELŐADÁS 2014-2015 tavasz Polimorfizmus, absztrakt osztályok, interfészek 2 Példa - Hengerprogram 3 Példa - Hengerprogram 4 Példa - Hengerprogram

Részletesebben

I. 288.: Utcai WiFi térkép

I. 288.: Utcai WiFi térkép I. 288.: Utcai WiFi térkép Azért ezt választottam, mert az iskolánkban viszonylag kevés WiFi hálózat található. Az adatok gyűjtéséhez saját programot készítettem androidos mobilomra a http://marakana.com/forums/android/examples/40.html

Részletesebben

OBJEKTUMORIENTÁLT TERVEZÉS ESETTANULMÁNYOK. 2.1 A feladat

OBJEKTUMORIENTÁLT TERVEZÉS ESETTANULMÁNYOK. 2.1 A feladat 2. Digitális óra 28 OBJEKTUMORIENTÁLT TERVEZÉS ESETTANULMÁNYOK 2.1 A feladat Ebben a fejezetben egy viszonylag egyszerő problémára alkalmazva tekintjük át az OO tervezés modellezési technikáit. A feladat

Részletesebben

2. Beadandó feladat dokumentáció

2. Beadandó feladat dokumentáció 2. Beadandó feladat dokumentáció Készítette: Giachetta Roberto E-mail: groberto@inf.elte.hu Feladat: Készítsünk egy Sudoku játékprogramot. A Sudoku egy olyan 9 9-es táblázat, amelyet úgy kell a 0-9 számjegyekkel

Részletesebben

Bánsághi Anna anna.bansaghi@mamikon.net

Bánsághi Anna anna.bansaghi@mamikon.net ESEMÉNYVEZÉRELT PROGRAMOZÁS Bánsághi Anna anna.bansaghi@mamikon.net 1. ELŐADÁS - C# ÁTTEKINTÉS - 1 2015 Bánsághi Anna 1 of 84 TEMATIKA I. C# ÁTTEKINTÉS II. WPF III. Modern UI 2015 Bánsághi Anna 2 of 84

Részletesebben

Hello World Servlet. Készítsünk egy szervletet, amellyel összeadhatunk két számot, és meghívásakor üdvözlőszöveget ír a konzolra.

Hello World Servlet. Készítsünk egy szervletet, amellyel összeadhatunk két számot, és meghívásakor üdvözlőszöveget ír a konzolra. Hello World Servlet Készítsünk egy szervletet, amellyel összeadhatunk két számot, és meghívásakor üdvözlőszöveget ír a konzolra. Hozzunk létre egy Dynamic Web projectet File New Other itt a következőket

Részletesebben

Számítástechnika II. BMEKOKAA Előadás. Dr. Bécsi Tamás

Számítástechnika II. BMEKOKAA Előadás. Dr. Bécsi Tamás Számítástechnika II. BMEKOKAA153 2. Előadás Dr. Bécsi Tamás Véletlen számok generálása a Random osztály System.Random Metódus Típus Funkció Next() int Egy véletlen nem-negatív int értékkel tér vissza.

Részletesebben

Java Programozás 8. Gy: Java alapok. Adatkezelő 4.rész

Java Programozás 8. Gy: Java alapok. Adatkezelő 4.rész Java Programozás 8. Gy: Java alapok Adatkezelő 4.rész 37/1 B ITv: MAN 2018.04.15 A feladat Feladat: folytassuk a panel életre keltését! - Készítsük el a Módosítás funkciót - A Lista panelt másoljuk le,

Részletesebben

C# feladatok gyűjteménye

C# feladatok gyűjteménye C# feladatok gyűjteménye Készítette: Fehérvári Károly I6YF6E Informatika tanár ma levelező tagozat 1) Feladat: ALAPMŰVELETEK Készítsünk programot, amely bekér két egész számot. Majd kiszámolja a két szám

Részletesebben

Programozási technikák Pál László. Sapientia EMTE, Csíkszereda, 2009/2010

Programozási technikák Pál László. Sapientia EMTE, Csíkszereda, 2009/2010 Programozási technikák Pál László Sapientia EMTE, Csíkszereda, 2009/2010 Előadás tematika 1. Pascal ismétlés, kiegészítések 2. Objektum orientált programozás (OOP) 3. Delphi környezet 4. Komponensek bemutatása

Részletesebben

3. gyakorlat Saját adatok használata

3. gyakorlat Saját adatok használata 3. gyakorlat Saját adatok használata Ebben a gyakorlatban megismerkedünk az ESRI coverage adattípussal hazai adatok példáján. Újabb megjelenítési módok alkalmazásával létrehozunk egy térképet saját térségünkrıl.

Részletesebben

Alkalmazások fejlesztése III. Qt 4 /C++ alapú MDI alkalmazás: Számlakészítő program 3/3

Alkalmazások fejlesztése III. Qt 4 /C++ alapú MDI alkalmazás: Számlakészítő program 3/3 Tartalomjegyzék Feladat...2 Az alkalmazás osztálydiagramja...2 Űrlap elkészítése...3 Grafikus felület kialakítása...3 A felületen elhelyezett elemek...3 invoiceform.h...3 invoiceform.cpp...5 Főablak elkészítése...11

Részletesebben

BME MOGI Gépészeti informatika 5.

BME MOGI Gépészeti informatika 5. BME MOGI Gépészeti informatika 5. 1. feladat Készítsen alkalmazást, mely feltölt egy egydimenziós tömböt adott tartományba eső, véletlenszerűen generált egész értékekkel! Határozza meg a legkisebb és a

Részletesebben

Számítástechnika II. BMEKOKAA Előadás. Dr. Bécsi Tamás

Számítástechnika II. BMEKOKAA Előadás. Dr. Bécsi Tamás Számítástechnika II. BMEKOKAA153 1. Előadás Dr. Bécsi Tamás Bemutatkozás Előadó: Dr. Bécsi Tamás St.106, (1)463-1044, becsi.tamas@mail.bme.hu Közlekedés-, és Járműirányítási Tanszék www.kjit.bme.hu A tantárgyi

Részletesebben

A.NET keretrendszer (.NET Framework) három alapvetõ összetevõbõl áll:

A.NET keretrendszer (.NET Framework) három alapvetõ összetevõbõl áll: Bevezetés Üdvözöljük a C# adatbázis-programozás mesteri szinten tanfolyamán! Amint az Olvasó bizonyára tudja, a technológiai forradalom következõ lépcsõje elkerülhetetlenül a.net felület lesz. A.NET erõssége,

Részletesebben

Programozás BMEKOKAA146. Dr. Bécsi Tamás 10. Előadás

Programozás BMEKOKAA146. Dr. Bécsi Tamás 10. Előadás Programozás BMEKOKAA146 Dr. Bécsi Tamás 10. Előadás A Timer komponens Tulajdonságok: Típus Tulajdonság Magyarázat bool Enabled Engedélyezve int Interval Meghívás periódusa ms-ban Metódusok: Típus Metódus

Részletesebben

AutoCAD MAP DWG mapobject TOPOBASE konvertáló program dokumentáció

AutoCAD MAP DWG mapobject TOPOBASE konvertáló program dokumentáció H - 1161 Budapest Rákóczi út 76. Tel./Fax.: +36-1-4010159 http://www.pageos.hu toni@pageos.hu AutoCAD MAP DWG mapobject TOPOBASE konvertáló program dokumentáció A program használható a TOPOBASE 3-as és

Részletesebben

Alap számológép alkalmazás

Alap számológép alkalmazás Első Androidos programom - Egyszerű műveleteket használó számológép elkészítése Android Developer Tools (ADT) segítségével Alap számológép alkalmazás Android programfejlesztés Tompos Szabolcs Tartalom

Részletesebben

Grafikus felhasználói felületek. Abstract Window Toolkit, a java.awt és java.awt.event csomagok

Grafikus felhasználói felületek. Abstract Window Toolkit, a java.awt és java.awt.event csomagok Grafikus felhasználói felületek készítése és eseménykezelés Java-ban Abstract Window Toolkit, a java.awt és java.awt.event csomagok Abstract Window Toolkit Absztraktizálás: az osztályok és funkcionalitások

Részletesebben

ASP.NET 2.0 (Whidbey)

ASP.NET 2.0 (Whidbey) ASP.NET 2.0 (Whidbey) Mi várható a 2005. évi ASP.NET-ben? Client Callback (Ügyféloldali visszahívás) Kevéssé reklámozott, de nagyon hasznos és trükkös új szolgáltatás a Client Callback. Segítségével anélkül

Részletesebben

Visual Basic 2005 Express Edition A VISUAL STUDIO HASZNÁLATA NEM LEKTORÁLT VÁLTOZAT

Visual Basic 2005 Express Edition A VISUAL STUDIO HASZNÁLATA NEM LEKTORÁLT VÁLTOZAT Visual Basic 2005 Express Edition A VISUAL STUDIO HASZNÁLATA Összeállította: Juhász Tibor (2008) NEM LEKTORÁLT VÁLTOZAT A dokumentumban elıforduló hibákat és egyéb megjegyzéseket kérjük a juhaszt@zmgzeg.sulinet.hu

Részletesebben

Java Programozás 7. Gy: Java alapok. Adatkezelő 3.rész

Java Programozás 7. Gy: Java alapok. Adatkezelő 3.rész Java Programozás 7. Gy: Java alapok Adatkezelő 3.rész 39/1 B ITv: MAN 2018.04.11 A feladat Feladat: folytassuk a panel életre keltését! - Alakítsuk ki az Új dolgozó felvitele panelt - A panel a Beszúr

Részletesebben

BME MOGI Gépészeti informatika 1.

BME MOGI Gépészeti informatika 1. BME MOGI Gépészeti informatika 1. 1. feladat Végezze el a következő feladatokat! Olvassa be a nevét és írjon üdvözlő szöveget a képernyőre! Generáljon két 1-100 közötti egész számot, és írassa ki a hányadosukat

Részletesebben

Java Programozás 11. Ea: MVC modell

Java Programozás 11. Ea: MVC modell Java Programozás 11. Ea: MVC modell 20/1 B ITv: MAN 2018.03.02 MVC Model-View-Controller A modell-nézet-vezérlő a szoftvertervezésben használatos szerkezeti minta. Az MVC célja elválasztani az üzleti logikát

Részletesebben

Kilencedik témakör: Lazarus-Firebird. Készítette: Dr. Kotsis Domokos

Kilencedik témakör: Lazarus-Firebird. Készítette: Dr. Kotsis Domokos PASzSz Kilencedik témakör: Lazarus-Firebird Készítette: Dr. Kotsis Domokos Az SQLdb fülön IBConnection Kapcsolat A Data Access fülön Az SQLdb fülön... Select 1. Az SQLQuery lezárása. (Active := false,

Részletesebben