A gyakorlat során az alábbi ábrán látható négy entitáshoz kapcsolódó adatbevitelt fogjuk megoldani.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A gyakorlat során az alábbi ábrán látható négy entitáshoz kapcsolódó adatbevitelt fogjuk megoldani."

Átírás

1 Vizuális programozás 1. A gyakorlat célja A gyakorlat célja a Könyvtár alkalmazás folytatása az előző gyakorlaton elkészített grafikus felület felhasználásával. Elsőként lemásoljuk az előző gyakorlat eredményeként elkészült projektet, majd a 7. gyakorlaton megismerteknek megfelelően létrehozzuk az adatbázist a lokális SQLEXPRESS szerveren. Ezt követően megnyitjuk a Konyvtar_FF nevű WPF alkalmazást. A gyakorlat során az alábbi ábrán látható négy entitáshoz kapcsolódó adatbevitelt fogjuk megoldani. 2. A feladatot megvalósító kód A középpontban a könyvek felvitele áll, a többi entitást ehhez kapcsolódóan fogjuk megadni Mentés és kilépés A feladatokat megoldó két eseménykezelő metódust a wndfoablak.xaml.cs állományban hozzuk létre. A mentés feladata az 1

2 entitáshalmazokon végrehajtott módosítások lementése az adatbázisba. private void mimentés_click(object sender, RoutedEventArgs e) conkonyvtar.savechanges(); private void mikilépés_click(object sender, RoutedEventArgs e) Application.Current.Shutdown(); 2.2. Könyvadatok rögzítése Elsőként meg kell jelenítenünk a főablakon belül a feladatot megoldó űrlapot. Ezt a menüponthoz kapcsolódó eseménykezelőben tesszük meg. private void mikönyvrögzít_click(object sender, RoutedEventArgs e) uckönyvrögzít.visibility = Visibility.Visible; Létrehozzuk az entitáskonténer objektumot, majd tároljuk a konténer objektum referenciáját az alkalmazás tulajdonságai között, így az minden ablakból/user control-ból elérhető lesz. /// Az entitáskonténer objektum. private conkonyvtar conkönyvtár; /// Az ablak konstruktora. public wndfőablak() InitializeComponent(); // Létrehozzuk az entitáskonténer objektumot. conkönyvtár = new conkonyvtar(); // Tároljuk a konténer objektum referenciáját az alkalmazás // tulajdonságai között, így az minden ablakból/user control-ból // elérhető lesz. Application.Current.Properties["conKönyvtár"] = conkönyvtár; Az űrlap megvalósításánál alapkoncepciónk az, hogy csak akkor történik adatrögzítés a memóriában levő entitáshalmazok valamelyikébe, ha a felhasználó kattint a Rögzít gombon, ezért kezdetben az 2

3 entitáshalmazon kívül kell ideiglenesen tárolnunk az újonnan felvitt kiadókat, szerzőket és könyveket. Emellett a könyvhöz tartozó szerzők és kiadók esetében tárolnunk kell, hogy ők új szerzők/kiadók-e. Az adatrögzítést szolgáló UserControl osztályában (uckonyvrogzit.xaml.cs) először létrehozzuk a feladat megoldásához szükséges adattagokat. /// Az entitáskonténer objektum. private conkonyvtar conkönyvtár; /// Az aktuális könyv objektum. private Konyv Könyv; /// A könyv kiadója egy új kiadó-e, vagy már szerepel az adatbázisban. private bool ÚjKiadó; /// A könyv szerzői egy új szerzők-e, vagy már szerepelnek az adatbázisban. private List<bool> ÚjSzerző; Alapértelmezésben feltételezzük, hogy úgy a kiadó, mint a szerzők már szerepelnek az adatbázisban. /// A usercontrol konstruktora. public uckönyvrögzít() InitializeComponent(); // Alapértelmezésben feltételezzük, hogy úgy a kiadó mint a szerzők már szerepelnek az // adatbázisban. ÚjKiadó = false; ÚjSzerző=new List<bool>(); Amikor az űrlap láthatóvá válik, kiolvassuk az alkalmazás tulajdonságai közül az entitáskonténer objektum referenciáját, létrehozunk egy könyv objektumot kezdőértékekkel, és az űrlap adatforrásaként megadjuk a könyv objektumot. A felület elkészítésekor definiált adatkötések tesztelése érdekében a könyv objektumot inicializálással hozzuk létre, úgy, hogy kezdőértékeket adunk a kapcsolódó objektumok számára is. /// Az űrlap láthatóvá válik. private void UserControl_IsVisibleChanged(object sender, DependencyPropertyChangedEventArgs e) 3

4 // Az entitás objektum referenciájának kiolvasása és eltárolása egy adattagban. conkönyvtár = Application.Current.Properties["conKönyvtár"] as conkonyvtar; // Könyv objektum létrehozása. Könyv = new Konyv() // Az alábbi inicializálás csak tesztelési célt szolgál. Kiado = new Kiado Név = "Springer", Székhely = "New York", Ár = 27106,Cím = "Artificial Immune Systems",KiadásiÉv = 2011, KonyvPeldanyok = new EntityCollection<KonyvPeldany> new KonyvPeldanyKönyvtáriAzonosító = "15687", Szerzok = new EntityCollection<Szerzo>new SzerzoVezetéknév ="Lió",Utónév = "Pietro" ; // Az űrlap adatforrásaként megadjuk a könyv objektumot. DataContext = Könyv; Amennyiben minden adat megjelenik helyesen, töröljük az inicializálást a kódból. Az adatrögzítés funkcionalitás megvalósítását a megoldandó feladatok szerint négy csoportba bontva tekintjük át Cím, Kiadási év és Ár A Cím, Kiadási év és Ár mezők egyszerűen kitölthetőek, és a felületet leíró XAML kódban már kötve lettek a megfelelő adattagokhoz. 4

5 Ellenőrzés Az ellenőrzést végző kóddal azt szeretnénk elérni, hogy amikor a felhasználó érvénytelen értéket ír be, akkor az adott szövegmező piros kerettel jelenjen meg. Továbbá a Rögzít gombon történő kattintáskor az érvénytelen szövegmező kapja meg az input fókuszt, és a gyorstippben jelenjen meg a hibaüzenet az alábbi mintáknak megfelelően. A cím, kiadási év és ár adatok ellenőrzéséhez létrehozunk három validációs szabályt. Ehhez definiálunk három leszármazott osztályt (vrcím, vrév és vrár) a ValidationRules osztályhoz, majd átdefiniáljuk bennük a Validate virtuális metódust. 5

6 public class vrcím:validationrule /// Ellenőrzi a Cím szerkesztőmezőbe beírt értéket. /// <param name="value">a szerkesztőmező tartalma.</param> /// <param name="cultureinfo">the culture to use in this rule.</param> /// <returns>egy <see cref="t:system.windows.controls.validationresult"/> objektum, ami jelzi /// az érvényességet (true/false), és tartalmazza a hibaüzenetet.</returns> 6

7 public override ValidationResult Validate(object value, System.Globalization.CultureInfo cultureinfo) string Cím=value as string; // A cím mező nem állhat üresen. return Cím==null Cím.Length==0? new ValidationResult(false, "A cím megadása kötelező") : new ValidationResult(true, null); class vrév:validationrule /// Ellenőrzi az Év szerkesztőmezőbe beírt értéket. /// <param name="value">a szerkesztőmező tartalma.</param> /// <param name="cultureinfo">the culture to use in this rule.</param> /// <returns>egy <see cref="t:system.windows.controls.validationresult"/> objektum, ami jelzi /// az érvényességet (true/false) és tartalmazza a hibaüzenetet.</returns> public override ValidationResult Validate(object value, System.Globalization.CultureInfo cultureinfo) string sév = value as string; // Az év megadása kötelező. if (sév == null) return new ValidationResult(false, "A kiadási év megadása kötelező!"); // Az év pozitív egész kell legyen és kisebb vagy egyenlő mint az aktuális év. Int16 Év; bool siker = Int16.TryParse(sÉv, out Év) && Év >= 1 && Év <= DateTime.Now.Year; if (!siker) return new ValidationResult(false, "Az év 1 és " + DateTime.Now.Year + " közötti pozitív érték kell legyen!"); // A megadott érték érvényes. return new ValidationResult(true, null); class vrár:validationrule /// Ellenőrzi az Ár szerkesztőmezőbe beírt értéket. /// <param name="value">a szerkesztőmező tartalma.</param> /// <param name="cultureinfo">the culture to use in this rule.</param> /// <returns>egy <see cref="t:system.windows.controls.validationresult"/> objektum, ami jelzi /// az érvényességet (true/false) és tartalmazza a hibaüzenetet.</returns> public override ValidationResult Validate(object value, System.Globalization.CultureInfo cultureinfo) 7

8 string sár = value as string; // Az ár megadása kötelező. if(sár==null) return new ValidationResult(false,"Ár megadása kötelező!"); // Az ár pozitív egész kell legyen. Int16 Ár; bool siker = Int16.TryParse(sÁr, out Ár)&& Ár>=0; if(!siker) return new ValidationResult(false,"Az ár 0 és "+Int16.MaxValue+ " közötti pozitív érték kell legyen!"); // A megadott érték érvényes. return new ValidationResult(true,null); A szabályok végrehajtása (kiértékelése) érdekében néhány apróbb módosítás szükséges a UserControl XAML kódjában. Először a gyökértagben felvesszük a projektünk névterét, így lehetőségünk lesz arra, hogy hivatkozzunk a validációs szabály osztályokra. Következő lépésként átalakítjuk a három szövegmezőre vonatkozó részt úgy, hogy az adatkötés definíciójába beépítjük a validációs szabályok hivatkozását is. <TextBox x:name="tbkrcím" Width="298" Height="40" AcceptsReturn="True" TextWrapping="Wrap" VerticalScrollBarVisibility="Auto" HorizontalAlignment="Left"> <TextBox.Text> <Binding Path="Cím" UpdateSourceTrigger="PropertyChanged"> <Binding.ValidationRules> <local:vrcím /> </Binding.ValidationRules> </Binding> </TextBox.Text> </TextBox> 8

9 <TextBox x:name="tbkrkiadásiév" HorizontalAlignment="Left" Width="100" > <TextBox.Text> <Binding Path="KiadásiÉv" UpdateSourceTrigger="PropertyChanged"> <Binding.ValidationRules> <local:vrév /> </Binding.ValidationRules> </Binding> </TextBox.Text> </TextBox> <TextBox x:name="tbkrár" HorizontalAlignment="Left" Width="100"> <TextBox.Text> <Binding Path="Ár" UpdateSourceTrigger="PropertyChanged"> <Binding.ValidationRules> <local:vrár /> </Binding.ValidationRules> </Binding> </TextBox.Text> </TextBox> Példány hozzáadása A példány hozzáadása gombon történő kattintás engedélyezi a Könyvtári azonosító szövegmezőt és az alatta levő gombot, ahol a felhasználó felvihet egy újabb azonosítót, azaz könyvpéldányt. A gombon kattintva a példány azonosítója felhasználásával egy új KonyvPeldany objektumot hozunk létre, amit felveszünk a könyv objektum által hivatkozott KonyvPeldanyok gyűjteménybe. Az adatkötésnek köszönhetően az azonosító megjelenik a bal oldali listadobozban. A feladatot megvalósító két eseménykezelő (érintett nyomógombok eseménykezelői) az alábbiak. /// Kattintás a Példány hozzáadása gombon. private void btkrpéldányhozzáadása_click(object sender, RoutedEventArgs e) // A jobb oldali StackPanel engedélyezése. spkrkönyvtáriazonosító.isenabled = true; // A Példány hozzáadása gomb tiltása. 9

10 btkrpéldányhozzáadása.isenabled = false; // A könyvtári azonosító bevitelére szolgáló szövegmező ürítése. tbkrkönyvtáriazonosító.text = ""; /// Kattintás a Példányt rögzít gombon. private void btkrkarögzít_click(object sender, RoutedEventArgs e) // A jobb oldali StackPanel tiltása. spkrkönyvtáriazonosító.isenabled = false; // A Példány hozzáadása gomb engedélyezése. btkrpéldányhozzáadása.isenabled = true; // Új könyvpéldány hozzáadása a KonyvPeldanyok gyűjteményhez. Könyv.KonyvPeldanyok.Add( new KonyvPeldany KönyvtáriAzonosító = tbkrkönyvtáriazonosító.text ); Kiadó megadása A USerControlon szereplő kiadó szövegmező (tbkrkiadó) csak olvasható. A Kiadó megadása/kiválasztása gombon kattintva először létrehozzuk a párbeszédablak objektumot. Ha a felhasználó a Rögzít nyomógombbal zárta be a párbeszédablakot, akkor kiolvassuk, hogy a megadott kiadó egy új kiadó-e (még nem szerepel az adatbázisban), kiolvassuk a felhasználó által megadott adatokból létrehozott kiadó objektum referenciáját, és gondoskodunk a kiadói adatok megjelenítéséről. /// Kattintás a Kiadó megadása/kiválasztása gombon. private void btkrkiadómegadása_click(object sender, RoutedEventArgs e) // Párbeszédablak objektum létrehozása. var wndkiadó = new wndkiadó(); // Párbeszédablak megjelenítése. var er = wndkiadó.showdialog(); // Kilépés, ha a felhasználó a Mégse gombbal zárta be a párbeszédablakot. if (er!= true) return; // Kiolvassuk, hogy a megadott kiadó egy új kiadó-e (még nem szerepel az adatbázisban). ÚjKiadó = wndkiadó.újkiadó; 10

11 // A felhasználó által megadott adatokból létrehozott kiadó objektum. Könyv.Kiado = wndkiadó.kiadó; // A kiadói adatok megjelenítése. tbkrkiadó.text = Könyv.KiadóLeírás; A párbeszédablak osztályában egy adattagra és két tulajdonságra lesz szükségünk. /// Az entitáskonténer objektum. private conkonyvtar conkönyvtár; /// A kiadó objektum. public Kiado Kiadó get; private set; /// A megadott kiadó egy új kiadó-e (még nem szerepel az adatbázisban)? public bool ÚjKiadó get; private set; Mindkét tulajdonság automatikus tulajdonság, a private megkötéssel azt érjük el, hogy csak az osztályon belül állítható be az értéke. A párbeszédablak konstruktorában kiolvassuk az entitás objektum referenciáját és eltároljuk azt egy adattagban. A párbeszédablakban egy legördülő listából választhatunk az adatbázisban szereplő kiadók közül. Ehhez a konstruktorban adatforrásként meg kell adnunk a kiadók entitáshalmazát. public wndkiadó() InitializeComponent(); // Az entitás konténer objektum referenciájának kiolvasása és eltárolása egy adattagban. conkönyvtár = Application.Current.Properties["conKönyvtár"] as conkonyvtar; // Adatforrás megadása a legördülő listához. cbkiadók.itemssource = conkönyvtár.kiadok; // Alapértelmezés szerint a kiadó már szerepel az adatbázisban. ÚjKiadó = false; 11

12 Amennyiben a felhasználó az Új kiadó megadása gombon kattint, akkor engedélyeznünk kell az új kiadó nevének és székhelyének megadását lehetővé tevő StackPanel-t. /// Kattintás az Új kiadó gombon. private void btújkiadó_click(object sender, RoutedEventArgs e) // Az új kiadó nevének és székhelyének megadását lehetővé tevő StackPanel engedélyezése. spkiadóadatok.isenabled = true; Amennyiben a felhasználó a rögzít gombon kattint, a StackPanel engedélyezettségi állapotától függően beállítjuk az ÚjKiadó logikai tulajdonság értékét, valamint vagy létrehozunk egy új kiadó objektumot a szerkesztőmezőkben levő értékek alapján vagy eltároljuk a kiválasztott kiadó objektum referenciáját. Végül bezárjuk a párbeszédablakot. /// Kattintás a Rögzít gombon. private void btkrögzít_click(object sender, RoutedEventArgs e) if(spkiadóadatok.isenabled) // Ha új kiadót adtunk meg, akkor létrehozunk hozzá egy új objektumot inicializálással. Kiadó=new KiadoNév = tbkiadónév.text,székhely = tbszékhely.text; ÚjKiadó = true; else // Ha egy létező kiadót választottunk, akkor tároljuk objektumának referenciáját. Kiadó = cbkiadók.selecteditem as Kiado; 12

13 ÚjKiadó = false; // Párbeszédablak bezárása. DialogResult = true; Szerzők megadása A szerzők megadása sok tekintetben a kiadók megadásához hasonlóan történik. A könyv szerzőit egyenként adhatjuk meg. Szerző megadása gombon történő kattintás egy új ablak megjelenését idézi elő. A kiadó esetéhez képest itt az az eltérés, hogy úgy a szerző objektumok referenciáit, mint az új jellegükre vonatkozó információt itt egy-egy gyűjteményben tároljuk. /// Kattintás a Szerző megadása/kiválasztása gombon. /// <param name="sender">a nyomógomb objektum</param> private void btkrszerzőmegadása_click(object sender, RoutedEventArgs e) // Párbeszédablak objektum létrehozása. var wndszerző = new wndszerző(); // Párbeszédablak megjelenítése. var er = wndszerző.showdialog(); // Kilépés, ha a felhasználó a Mégse gombbal zárta be a párbeszédablakot. if (er!= true) return; // Kiolvassuk, hogy a megadott szerző egy új szerző-e (még nem szerepel az // adatbázisban), és tároljuk a logikai gyűjteményben. ÚjSzerző.Add(wndSzerző.ÚjSzerző); // A szerző objektumot hozzáadjuk a könyv szerzőinek gyűjteményéhez. Könyv.Szerzok.Add(wndSzerző.Szerző); A szerző megadására szolgáló párbeszédablak osztályában egy adattagra és két tulajdonságra lesz szükségünk. /// Az entitáskonténer objektum. private conkonyvtar conkönyvtár; /// A szerző objektum. public Szerzo Szerző get; private set; /// A megadott szerző egy új szerző-e (még nem szerepel az adatbázisban)? public bool ÚjSzerző get; private set; 13

14 Mindkét tulajdonság automatikus tulajdonság, a private megkötéssel azt érjük el, hogy csak az osztályon belül állítható be az értéke. A párbeszédablak konstruktorában kiolvassuk az entitás objektum referenciáját és eltároljuk azt egy adattagban. A párbeszédablakban egy legördülő listából választhatunk az adatbázisban szereplő szerzők közül. Ehhez a konstruktorban adatforrásként meg kell adnunk a kiadók entitáshalmazát. /// A párbeszédablak konstruktora. public wndszerző() InitializeComponent(); // Az entitás konténer objektum referenciájának kiolvasása és eltárolása egy adattagban. conkönyvtár = Application.Current.Properties["conKönyvtár"] as conkonyvtar; // Adatforrás megadása a legördülő listához. cbszerzők.itemssource = conkönyvtár.szerzok; // Alapértelmezés szerint a kiadó már szerepel az adatbázisban. ÚjSzerző = false; Amennyiben a felhasználó az Új szerző megadása gombon kattint, akkor engedélyeznünk kell az új kiadó nevének és székhelyének megadását lehetővé tevő StackPanel-t. /// Kattintás az Új szerző gombon. private void btújkiadó_click(object sender, RoutedEventArgs e) // Az új szerző adatainak megadását lehetővé tevő StackPanel engedélyezése. spszerződatok.isenabled = true; 14

15 Amennyiben a felhasználó a rögzít gombon kattint, a StackPanel engedélyezettségi állapotától függően beállítjuk az ÚjSzerző logikai tulajdonság értékét, valamint vagy létrehozunk egy új szerző objektumot a szerkesztőmezőkben levő értékek alapján vagy eltároljuk a kiválasztott szerző objektum referenciáját. Végül bezárjuk a párbeszédablakot. /// Kattintás a Rögzít gombon. private void btszrögzít_click(object sender, RoutedEventArgs e) // Ha új szerzőt adtunk meg, akkor létrehozunk hozzá egy új objektumot inicializálással. if(spszerződatok.isenabled) Szerző=new SzerzoVezetéknév = tbvezetéknév.text, Utónév = tbutónév.text; ÚjSzerző = true; else // Ha egy létező szerzőt választottunk, akkor tároljuk objektumának referenciáját. Szerző = cbszerzők.selecteditem as Szerzo; ÚjSzerző = false; // Párbeszédablak bezárása. DialogResult = true; Az adatkötésnek köszönhetően a főablakban a szerzők táblázatában megjelenik az új szerző Az űrlap mégse nyomógombja A Mégse nyomógombon történő kattintással azt jelzi a felhasználó, hogy nem kívánja megőrizni a felvitt adatokat. Ezért ekkor elrejtjük az űrlapot. /// Kattintás a mégse nyomógombon. 15

16 private void btkrmégse_click(object sender, RoutedEventArgs e) // Az űrlap elrejtése. Visibility = Visibility.Hidden; Az űrlap rögzít nyomógombja A rögzít gombon történő kattintáskor először leellenőrizzük a cím kiadási és ár szövegmezőket. Hiba esetén jelzünk a felhasználónak, lehetőséget adva a javításra. Kiadó megadása kötelező, ennek hiányában, az input fókuszt a megfelelő nyomógombra helyezzük. Amennyiben vannak könyvpéldányok, akkor felvisszük azokat a könyvpéldányok entitás halmazába. A könyvet felvesszük a könyvek entitás halmazába. A kiadónál beállítjuk az aktuális könyvet. Ha ez egy új kiadó, akkor felvesszük a kiadók entitás halmazába. Sorra vesszük a szerzőket, és az aktuális szerzőnél beállítjuk az aktuális könyvet. Ha ez egy új szerző, akkor felvesszük a szerzők entitás halmazába. Végül elrejtjük az űrlapot. /// Kattintás Rögzít gombon. private void btkrrögzít_click(object sender, RoutedEventArgs e) // Ellenőrizzük a cím, kiadási év és ár adatokat. if (!Érvényes(tbKrCím)!Érvényes(tbKrKiadásiÉv)!Érvényes(tbKrÁr)) return; // Kiadó megadása kötelező. if (Könyv.Kiado==null) // Input fókusz a nyomógombra. btkrkiadómegadása.focus(); // Hibaüzenet gyorstippben! btkrkiadómegadása.tooltip = "Kiadó megadása kötelező!"; return; // Amennyiben vannak könyvpéldányok, akkor felvisszük azokat a könyvpéldányok // entitás halmazába. foreach (var x in Könyv.KonyvPeldanyok) conkönyvtár.konyvpeldanyok.addobject(x); // A könyvet felvesszük a könyvek entitás halmazába. conkönyvtár.konyvek.addobject(könyv); // A kiadónál beállítjuk az aktuális könyvet. Könyv.Kiado.Konyvek.Add(Könyv); // Ha ez egy új kiadó, akkor felvesszük a kiadók entitás halmazába. if (ÚjKiadó) conkönyvtár.kiadok.addobject(könyv.kiado); // Sorra vesszük a szerzőket. Ha nincs megadva szerző, akkor a Count értéke 0. for (int i = 0; i < Könyv.Szerzok.Count; i++) 16

17 // Az aktuális szerzőnél beállítjuk az aktuális könyvet. Könyv.Szerzok.ElementAt(i).Konyvek.Add(Könyv); // Ha ez egy új szerző, akkor felvesszük a szerzők entitás halmazába. if (ÚjSzerző[i]) conkönyvtár.szerzok.addobject(könyv.szerzok.elementat(i)); // Az űrlap elrejtése. Visibility = Visibility.Hidden; /// Ellenőrzi a UserControl-on megadott adatok érvényességét. /// <returns>true, ha minden adat érvényes, és false egyébként.</returns> /// <param name="tb">az ellenőrzött TextBox.</param> private bool Érvényes(TextBox tb) // Mivel a szövegmezőkben úgy is lehet érvénytelen adat, ha a felhasználó // be se lépett az adott mezőbe, ezért először kikényszerítjük az ellenőrző // szabály kiértékelését. tb.getbindingexpression(textbox.textproperty).updatesource(); // Ha volt hiba if (tb.getbindingexpression(textbox.textproperty).haserror) // A szövegmező gyorstippjébe tesszük a hibaüzenetet. tb.tooltip = tb.getbindingexpression(textbox.textproperty).validationerror.errorcontent; // Az input fókuszt a szövegmezőre tesszük. tb.focus(); // Hamis visszatérési értékkel jelezzük, hogy hiba volt. return false; // Nem volt hiba, a megadott adat érvényes. return true; 3. További feladat A két párbeszédablaknál az ellenőrzés megvalósítása. 17

Adabáziselérés ODBC-n keresztül utasításokkal C#-ban

Adabáziselérés ODBC-n keresztül utasításokkal C#-ban Adabáziselérés ODBC-n keresztül utasításokkal C#-ban 1. Előkészítés Access adatbázis lemásolása, ODBC DSN létrehozása Másoljuk le az alábbiakat: Mit Honnan Hova list.mdb p:\johanyák Csaba\Vizualis programozas\data\

Részletesebben

Access adatbázis elérése OLE DB-n keresztül

Access adatbázis elérése OLE DB-n keresztül Access adatbázis elérése OLE DB-n keresztül Készítsünk egy grafikus felülető alkalmazást, ami lehetıvé teszi egy Access adatbázisban tárolt hallgatói adatok (EHA, Név, e-mail cím) lekérdezését (összes

Részletesebben

Hozzunk létre két rekordot a táblában, majd véglegesítsünk (commit):

Hozzunk létre két rekordot a táblában, majd véglegesítsünk (commit): Oracle adatbázis elérése A gyakorlat célja az, hogy a hallgató tapasztalatot szerezzen egy szerver oldali adatbázis kezelő rendszer elérésében, gyakorolja a vizuális eszközök és a kapcsolat nélküli (Disconnected

Részletesebben

Webszolgáltatás és XML alapú adatbázis. 1. Az adatbázis megtervezése

Webszolgáltatás és XML alapú adatbázis. 1. Az adatbázis megtervezése Webszolgáltatás és XML alapú adatbázis A segédlet célja az, hogy a teljesség igénye nélkül egy egyszerű példán keresztül bemutassa, hogy hogyan készíthetünk egy olyan kétrészes (kétrétegű) alkalmazást,

Részletesebben

Johanyák Zsolt Csaba: Grafikus felület programozása. http://www.johanyak.hu e-mail: johanyak.csaba@gamf.kefo.hu Copyright 2008 Johanyák Zsolt Csaba

Johanyák Zsolt Csaba: Grafikus felület programozása. http://www.johanyak.hu e-mail: johanyak.csaba@gamf.kefo.hu Copyright 2008 Johanyák Zsolt Csaba Johanyák Zsolt Csaba: Grafikus felület programozása http://www.johanyak.hu e-mail: johanyak.csaba@gamf.kefo.hu Copyright 2008 Johanyák Zsolt Csaba 1. Gyümölcsárazó automata Készítsünk egy gyümölcsárazó

Részletesebben

Vizuális programozás gyakorlat

Vizuális programozás gyakorlat Vizuális programozás gyakorlat Képnézegető alkalmazás WPF alapú felülettel Készítsen egy WPF képnézegető alkalmazást, ami a mellékelt ábrának megfelelően a bal oldali oszlopban (Grid) egy könyvtárban található

Részletesebben

Sorosítás (szerializáció) és helyreállítás. 1. Bináris sorosítás és helyreállítás. 1.1. Szükséges névterek. 1.2. Attribútumok. 1.3.

Sorosítás (szerializáció) és helyreállítás. 1. Bináris sorosítás és helyreállítás. 1.1. Szükséges névterek. 1.2. Attribútumok. 1.3. Sorosítás (szerializáció) és helyreállítás Cél: a memóriában tárolt adatok egyszerű lemezre mentése és visszatöltése. A sorosítás során létrehozunk egy állományt és egy sorosítást kezelő objektumot. Ez

Részletesebben

Szoftvertechnolo gia gyakorlat

Szoftvertechnolo gia gyakorlat Szoftvertechnolo gia gyakorlat Dr. Johanyák Zsolt Csaba http://johanyak.hu 1. Dependency Injection (függőség befecskendezés) tervezési minta A tervezési minta alapgondolata az, hogy egy konkrét feladatot

Részletesebben

Johanyák Zsolt Csaba: Ugráló gomb oktatási segédlet Copyright 2008 Johanyák Zsolt Csaba

Johanyák Zsolt Csaba: Ugráló gomb oktatási segédlet    Copyright 2008 Johanyák Zsolt Csaba Ugráló gomb Készítsünk egy egyszerű játékprogramot, ami egy mozgó nyomógombot tartalmaz. A nyomógomb beállított ideig marad egy helyben, majd az ablakon számára elhatárolt terület (panel) egy véletlenszerűen

Részletesebben

XML Webszolgáltatás alapú osztott alkalmazás fejlesztése Johanyák Zsolt Csaba 1

XML Webszolgáltatás alapú osztott alkalmazás fejlesztése Johanyák Zsolt Csaba 1 XML Webszolgáltatás alapú osztott alkalmazás fejlesztése Johanyák Zsolt Csaba 1 A gyakorlat célja a webszolgáltatások létrehozásának és igénybe vételének elsajátítása egyszerű példákon keresztül. 1. Két

Részletesebben

Ugráló gomb oktatási segédlet Ugráló gomb

Ugráló gomb oktatási segédlet Ugráló gomb Ugráló gomb Készítsünk egy egyszerű játékprogramot, ami egy mozgó nyomógombot tartalmaz. A nyomógomb beállított ideig marad egy helyben, majd az ablakon számára elhatárolt terület (panel) egy véletlenszerűen

Részletesebben

JAVA PROGRAMOZÁS 2.ELŐADÁS

JAVA PROGRAMOZÁS 2.ELŐADÁS Dr. Pál László, Sapientia EMTE, Csíkszereda JAVA PROGRAMOZÁS 2.ELŐADÁS 2014-2015 tavasz Tömbök, osztályok, objektumok, konstruktorok Tömbök 2 Referencia típusú változó Elemtípus Primitív Referencia: osztály,

Részletesebben

Java és web programozás

Java és web programozás Budapesti M szaki Egyetem 2013. szeptember 25. 3. El adás User public class User { private String realname_; private String nickname_; private String password_; public User(String realname, String nickname)

Részletesebben

Johanyák Zsolt Csaba: Képnézegető program oktatási segédlet

Johanyák Zsolt Csaba: Képnézegető program oktatási segédlet 1. Képnézegető program Készítsünk egy egyszerű képnézegető programot JPG képekhez. Az ablak függőlegesen két részre legyen osztva. Baloldalon egy listaablak jelenjen meg, amiben a fájlok nevei láthatók.

Részletesebben

Kétdimenziós rajzolás WPF-ben

Kétdimenziós rajzolás WPF-ben Kétdimenziós rajzolás WPF-ben A grafikus megjelenítés módjai WPF-ben: System.Windows.Shapes névtér osztályaival magas szintű, rengeteg metódus, tulajdonságok, eseménykezelés, input kezelés (egér, billentyűzet)

Részletesebben

GráfRajz fejlesztői dokumentáció

GráfRajz fejlesztői dokumentáció GráfRajz Követelmények: A GráfRajz gráfokat jelenít meg grafikus eszközökkel. A gráfot többféleképpen lehet a programba betölteni. A program a gráfokat egyedi fájl szerkezetben tárolja. A fájlokból betölthetőek

Részletesebben

components : IContainer dx : int dy : int tmidőzítő : Timer toolstripseparator1 : ToolStripSeparator tsmikilépés : ToolStripMenuItem

components : IContainer dx : int dy : int tmidőzítő : Timer toolstripseparator1 : ToolStripSeparator tsmikilépés : ToolStripMenuItem http:www.johanyak.hu Analóg óra Készítsünk egy analóg órát megjelenítő alkalmazást. A feladat egy lehetséges megoldása a következő: 1. Az alkalmazás vázának automatikus generálása Fájl menü, New, Project

Részletesebben

Java VI. Egy kis kitérő: az UML. Osztály diagram. Általános Informatikai Tanszék Utolsó módosítás: 2006. 03. 07.

Java VI. Egy kis kitérő: az UML. Osztály diagram. Általános Informatikai Tanszék Utolsó módosítás: 2006. 03. 07. Java VI. Öröklődés Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék Utolsó módosítás: 2006. 03. 07. Java VI.: Öröklődés JAVA6 / 1 Egy kis kitérő: az UML UML: Unified Modelling Language Grafikus eszköz objektum

Részletesebben

Java VIII. Az interfacei. és az instanceof operátor. Az interfészről általában. Interfészek JAVA-ban. Krizsán Zoltán

Java VIII. Az interfacei. és az instanceof operátor. Az interfészről általában. Interfészek JAVA-ban. Krizsán Zoltán Java VIII. Az interfacei és az instanceof operátor Krizsán Zoltán Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék Utolsó módosítás: 2005. 10. 24. Java VIII.: Interface JAVA8 / 1 Az interfészről általában

Részletesebben

Johanyák Zsolt Csaba: XML Webszolgáltatás alapú osztott alkalmazás fejlesztése (Mandelbrot halmaz számítás) oktatási segédlet

Johanyák Zsolt Csaba: XML Webszolgáltatás alapú osztott alkalmazás fejlesztése (Mandelbrot halmaz számítás) oktatási segédlet XML Webszolgáltatás alapú osztott alkalmazás fejlesztése (Mandelbrot halmaz számítás) 1. Az alkalmazás feladata Mandelbrot halmaz megjelenítése úgy, hogy az iterációs számításokat egy webszolgáltatást

Részletesebben

Objektumorientált programozás C# nyelven

Objektumorientált programozás C# nyelven Objektumorientált programozás C# nyelven 2. rész Öröklés és többalakúság Nemvirtuális metódusok, elrejtés Virtuális metódusok, elrejtés Típuskényszerítés, az is és as operátorok Absztrakt osztályok, absztrakt

Részletesebben

Adatbázis alapú rendszerek gyakorlat Adatbázis alapú alkalmazásfejlesztés Java, C# környezetben

Adatbázis alapú rendszerek gyakorlat Adatbázis alapú alkalmazásfejlesztés Java, C# környezetben Adatbázis alapú rendszerek gyakorlat Adatbázis alapú alkalmazásfejlesztés Java, C# környezetben Java GUI készítése, Oracle kapcsolódás JDBC-vel A jelen anyagban egy egyszerűsített megközelítéssel vizsgáljuk

Részletesebben

C++ programozási nyelv Konstruktorok-destruktorok

C++ programozási nyelv Konstruktorok-destruktorok C++ programozási nyelv Konstruktorok-destruktorok Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Informatikai Intézet Soós Sándor 2004. szeptember A C++ programozási nyelv Soós Sándor 1/20 Tartalomjegyzék

Részletesebben

HORVÁTH ZSÓFIA 1. Beadandó feladat (HOZSAAI.ELTE) ápr 7. 8-as csoport

HORVÁTH ZSÓFIA 1. Beadandó feladat (HOZSAAI.ELTE) ápr 7. 8-as csoport 10-es Keressünk egy egész számokat tartalmazó négyzetes mátrixban olyan oszlopot, ahol a főátló alatti elemek mind nullák! Megolda si terv: Specifika cio : A = (mat: Z n m,ind: N, l: L) Ef =(mat = mat`)

Részletesebben

WEBFEJLESZTÉS 2. ADATBÁZIS-KEZELÉS, OSZTÁLYOK

WEBFEJLESZTÉS 2. ADATBÁZIS-KEZELÉS, OSZTÁLYOK WEBFEJLESZTÉS 2. ADATBÁZIS-KEZELÉS, OSZTÁLYOK Horváth Győző Egyetemi adjunktus 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C, 2.420 Tel: (1) 372-2500/1816 2 Ismétlés Ismétlés 3 Fájl/Adatbázis 3 4 Szerver 2 CGI

Részletesebben

1. ábra Fájl feltöltése 2. ábra Megtekintés

1. ábra Fájl feltöltése 2. ábra Megtekintés Áttekintés A feladat során egy User control-t (felhasználói vezérlőt) készítünk. A bekért adatok ellenőrzéséhez Validátor vezérlőket használunk. Megismerjük a következő összetett vezérlőket FileUpload,

Részletesebben

A Java nyelv. Dialógus ablakok. Elek Tibor

A Java nyelv. Dialógus ablakok. Elek Tibor A Java nyelv Dialógus ablakok Elek Tibor Dialógus ablakok Szerepe: felbukkanó ablak (üzenet, input) Felépítése, használata majdnem ua., mint JFrame Tulajdonos: lehet tulajdonosa, amellyel együtt ikonizálódik,

Részletesebben

ESEMÉNY VEZÉRELT ALKALMAZÁSOK FEJLESZTÉSE I. Bevezetés. Készítette: Gregorics Tibor

ESEMÉNY VEZÉRELT ALKALMAZÁSOK FEJLESZTÉSE I. Bevezetés. Készítette: Gregorics Tibor ESEMÉNY VEZÉRELT ALKALMAZÁSOK FEJLESZTÉSE I. Bevezetés Készítette: Gregorics Tibor Előfeltétel: OAF (EAF2) Kötelező házi feladatok: 4 darab feladat max. 5-5 pontért Feltételek 2 hét késés: legfeljebb 3

Részletesebben

Statikus adattagok. Statikus adattag inicializálása. Speciális adattagok és tagfüggvények. Általános Informatikai Tanszék

Statikus adattagok. Statikus adattag inicializálása. Speciális adattagok és tagfüggvények. Általános Informatikai Tanszék Speciális adattagok és tagfüek Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék CPP7 / 1 Statikus adattagok Bármely adattag lehet static tárolási osztályú A statikus adattag az osztály valamennyi objektuma

Részletesebben

C#---Access adatbáziskezelési gyakorlat

C#---Access adatbáziskezelési gyakorlat C#---Access adatbáziskezelési gyakorlat 1. Feladat: adatbázis kezelő alkalmazás készítése C# környezetben, Access adatbázist használva. 2. Minta adatbázis létrehozása ACCESS-ben 3. A Projekt létrehozása

Részletesebben

Objektumorientált programozás Pál László. Sapientia EMTE, Csíkszereda, 2014/2015

Objektumorientált programozás Pál László. Sapientia EMTE, Csíkszereda, 2014/2015 Objektumorientált programozás Pál László Sapientia EMTE, Csíkszereda, 2014/2015 8. ELŐADÁS Üzenetablakok, dialógusablakok MDI alkalmazások 2 Üzenetablakok Windows-os alkalmazásokban nagyon gyakran használt

Részletesebben

Bánsághi Anna anna.bansaghi@mamikon.net. 2015 Bánsághi Anna 1 of 31

Bánsághi Anna anna.bansaghi@mamikon.net. 2015 Bánsághi Anna 1 of 31 ESEMÉNYVEZÉRELT PROGRAMOZÁS Bánsághi Anna anna.bansaghi@mamikon.net 5. ELŐADÁS - ABLAKOK, ERŐFORRÁSOK 2015 Bánsághi Anna 1 of 31 TEMATIKA I. C# áttekintés II. WPF 2015 Bánsághi Anna 2 of 31 II. WPF 1.

Részletesebben

ONLINE SZAKÉRTŐI KERETRENDSZER

ONLINE SZAKÉRTŐI KERETRENDSZER FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET 1. ÁBRA 1.Lépés Szakértői rendszer főbb paramétereinek megadása 0. Ellenőrzés bekapcsolása (Ha első alkalommal használja a rendszert ajánlott kipipálni). A rendszer a megadott paramétereket

Részletesebben

Vizuális programozás gyakorlat

Vizuális programozás gyakorlat Vizuális programozás gyakorlat A gyakorlat célja az entitás modell készítésének és az MS SQLEXPRESS használatának gyakorlása. A gyakorlat során egy könyvtári szoftver adatmodelljét tervezzük meg, valamint

Részletesebben

OOP #14 (referencia-elv)

OOP #14 (referencia-elv) OOP #14 (referencia-elv) v1.0 2003.03.19. 21:22:00 Eszterházy Károly Főiskola Információtechnológia tsz. Hernyák Zoltán adj. e-mail: aroan@ektf.hu web: http://aries.ektf.hu/~aroan OOP OOP_14-1 - E jegyzet

Részletesebben

C++ programozási nyelv

C++ programozási nyelv C++ programozási nyelv Gyakorlat - 13. hét Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Informatikai Intézet Soós Sándor 2004. december A C++ programozási nyelv Soós Sándor 1/10 Tartalomjegyzék Objektumok

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem. Programozás III. Varjasi Norbert varjasin@sze.hu

Széchenyi István Egyetem. Programozás III. Varjasi Norbert varjasin@sze.hu Programozás III. Varjasi Norbert varjasin@sze.hu 1 A java virtuális gép (JVM) Képzeletbei, ideális számítógép. Szoftveresen megvalósított működési környezet. (az op. rendszer egy folyamata). Feladata:

Részletesebben

Pelda öröklődésre: import java.io.*; import java.text.*; import java.util.*; import extra.*;

Pelda öröklődésre: import java.io.*; import java.text.*; import java.util.*; import extra.*; Java osztály készítése, adattagok, és metódusok, láthatóság, konstruktor, destruktor. Objektum létrehozása, használata, öröklés. ( Előfeltétel 12. Tétel ) Az osztály egy olyan típus leíró struktúra, amely

Részletesebben

JAVA PROGRAMOZÁS 3.ELŐADÁS

JAVA PROGRAMOZÁS 3.ELŐADÁS Dr. Pál László, Sapientia EMTE, Csíkszereda JAVA PROGRAMOZÁS 3.ELŐADÁS 2014-2015 tavasz Polimorfizmus, absztrakt osztályok, interfészek 2 Példa - Hengerprogram 3 Példa - Hengerprogram 4 Példa - Hengerprogram

Részletesebben

Magyar Nemzeti Bank - Elektronikus Rendszer Hitelesített Adatok Fogadásához ERA. Elektronikus aláírás - felhasználói dokumentáció

Magyar Nemzeti Bank - Elektronikus Rendszer Hitelesített Adatok Fogadásához ERA. Elektronikus aláírás - felhasználói dokumentáció ERA Elektronikus aláírás - felhasználói dokumentáció Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 1.1. Általános információk... 3 2. DesktopSign... 3 2.1. Általános információk... 3 2.2. Telepítés... 3 3. MNBSubscriber...

Részletesebben

Home movie database. Specifikáció. Verzió: 1.0. Dátum: 2008.03.18. Státusz: Released. Készítette: Farkas Róbert. Kulcsár Orsolya.

Home movie database. Specifikáció. Verzió: 1.0. Dátum: 2008.03.18. Státusz: Released. Készítette: Farkas Róbert. Kulcsár Orsolya. Dátum: 20080318 Státusz: Released Készítette: Farkas Róbert Kulcsár Orsolya Molnár Andrea Készítette Név: Farkas Róbert Kulcsár Orsolya Molnár Andrea Jóváhagyta Név: Dátum: 20080318 Dátum: Aláírás: Aláírás:

Részletesebben

Oktatási anyag az MLSZ-IFA rendszerhez

Oktatási anyag az MLSZ-IFA rendszerhez Oktatási anyag az MLSZ-IFA rendszerhez Nyilvántartási szám: ISO 9001: 503/1256(2)-1177(2) BIZALMAS INFORMÁCIÓ JET-SOL JET-SOL TARTALOMJEGYZÉK 1 Sportszervezeti adminisztráció... 3 1.1 Sportszervezeti adatok

Részletesebben

Entity Framework + LINQ oktatási segédlet

Entity Framework + LINQ oktatási segédlet Entity Framework + LINQ oktatási segédlet Török János Zsolt 2.0. változat Célok: - Ismerkedés az Entity Framework el - Adatbázis lekérdezések létrehozása LINQ segítségével Feladat: Megrendeléseket kezelő

Részletesebben

munkafüzet open eseményéhez

munkafüzet open eseményéhez Makrók használata az Excelben - munkafüzet open eseményéhez VBA-eljárás létrehozása Az Auto_Open makróval kapcsolatos fenti korlátozások megkerülhetők az Open eseményhez rendelt VBA-eljárással. Példa Auto_open

Részletesebben

Energiainformációs Adattár Adatgyűjtő alrendszer felhasználói dokumentáció

Energiainformációs Adattár Adatgyűjtő alrendszer felhasználói dokumentáció Energiainformációs Adattár Adatgyűjtő alrendszer felhasználói dokumentáció Bevezető Tisztelt engedélyes! Üdvözöljük Önt a Magyar Energia Hivatal Energiainformációs Adattár - Adatgyűjtő alrendszerének felhasználói

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység B

Gyakorlati vizsgatevékenység B Gyakorlati vizsgatevékenység B Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 481 04 0000 00 00 Web-programozó Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1189-06 Web-alkalmazás fejlesztés

Részletesebben

Bánsághi Anna 2014 Bánsághi Anna 1 of 33

Bánsághi Anna 2014 Bánsághi Anna 1 of 33 IMPERATÍV PROGRAMOZÁS Bánsághi Anna anna.bansaghi@mamikon.net 7. ELŐADÁS - ABSZTRAKT ADATTÍPUS 2014 Bánsághi Anna 1 of 33 TEMATIKA I. ALAPFOGALMAK, TUDOMÁNYTÖRTÉNET II. IMPERATÍV PROGRAMOZÁS Imperatív

Részletesebben

Szerializáció. Tóth Zsolt. Miskolci Egyetem. Tóth Zsolt (Miskolci Egyetem) Szerializáció / 22

Szerializáció. Tóth Zsolt. Miskolci Egyetem. Tóth Zsolt (Miskolci Egyetem) Szerializáció / 22 Szerializáció Tóth Zsolt Miskolci Egyetem 2014 Tóth Zsolt (Miskolci Egyetem) Szerializáció 2014 1 / 22 Tartalomjegyzék 1 Szerializációs Alapfogalmak 2 Szerializációs Megoldások Object Szerializáció XML

Részletesebben

OSZMK portál részregisztráció és auditok általános felhasználói leírása

OSZMK portál részregisztráció és auditok általános felhasználói leírása Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ Informatikai Dokumentációs Rendszer Alkalmazás és alkalmazás-fejlesztés Dokumentáció OSZMK portál részregisztráció és auditok általános felhasználói leírása

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉPES PROBLÉMAMEGOLDÁS

SZÁMÍTÓGÉPES PROBLÉMAMEGOLDÁS SZÁMÍTÓGÉPES PROBLÉMAMEGOLDÁS 2.ELŐADÁS A VB programozási nyelv Az Excel programozása 2 A VB programozási nyelv Adattípusok Adatok kezelése Vezérlőszerkezetek Adattípusok és műveletek Egész adattípusok

Részletesebben

Kézikönyv Számla-módozat rögzítése és alkalmazása

Kézikönyv Számla-módozat rögzítése és alkalmazása Kézikönyv Számla-módozat rögzítése és alkalmazása Tartalomjegyzék 1 ABAS ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 5 2 VEVŐ - ÜRES... 8 3 VEVŐ - MEGJELENÍTÉS [70001 TESZTVEV TESZT VEVŐ]... 10 4 VEVŐ - VÁLTOZTATÁS [70001

Részletesebben

Programozás I. Szöveges fájlok kezelése Felsorolástípus Objektumtömb Gyakorló feladatok

Programozás I. Szöveges fájlok kezelése Felsorolástípus Objektumtömb Gyakorló feladatok Programozás I. Szöveges fájlok kezelése Felsorolástípus Objektumtömb Gyakorló feladatok 1 Hallgatói tájékoztató A jelen bemutatóban található adatok, tudnivalók és információk a számonkérendő anyag vázlatát

Részletesebben

Kézikönyv. Szelekciós jegyzék 2.

Kézikönyv. Szelekciós jegyzék 2. Kézikönyv Szelekciós jegyzék 2. Tartalomjegyzék 1 SZÁMLA (ÉRTÉKESÍTÉS) - ÜRES... 4 2 ABAS-ERP MASZKINFÓ... 6 3 SZÁMLA (ÉRTÉKESÍTÉS) - ÜRES... 7 4 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 8 5 PARANCS KERESÉSE...

Részletesebben

Felhasználói útmutató a portal.nakvi.hu oldalhoz

Felhasználói útmutató a portal.nakvi.hu oldalhoz Felhasználói útmutató a portal.nakvi.hu oldalhoz Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Hír beküldése Új oldal létrehozása Menük kezelése Tartalmak menühöz rendelése Hír beküldése Új hír beküldéséhez az adminisztrációs

Részletesebben

SuliStat felhasználói dokumentáció

SuliStat felhasználói dokumentáció SuliStat felhasználói dokumentáció A jelen dokumentáció által tárgyalt program képes egy iskola tanulmányi adataiból statisztikákat készíteni. Osztály illetve iskola szintű statisztika készítésére van

Részletesebben

Java VI. Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék. Utolsó módosítás: Ficsor Lajos. Java VI.: Öröklődés JAVA6 / 1

Java VI. Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék. Utolsó módosítás: Ficsor Lajos. Java VI.: Öröklődés JAVA6 / 1 Java VI. Öröklődés Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék Utolsó módosítás: 2006. 03. 07. Java VI.: Öröklődés JAVA6 / 1 Egy kis kitérő: az UML UML: Unified Modelling Language Grafikus eszköz objektum

Részletesebben

1.1.1 Dátum és idő függvények

1.1.1 Dátum és idő függvények 1.1.1 Dátum és idő függvények Azt már tudjuk, hogy két dátum különbsége az eltelt napok számát adja meg, köszönhetően a dátum tárolási módjának az Excel-ben. Azt is tudjuk a korábbiakból, hogy a MA() függvény

Részletesebben

C# nyelv alapjai. Krizsán Zoltán 1. Objektumorientált programozás C# alapokon tananyag. Általános Informatikai Tanszék Miskolci Egyetem

C# nyelv alapjai. Krizsán Zoltán 1. Objektumorientált programozás C# alapokon tananyag. Általános Informatikai Tanszék Miskolci Egyetem C# nyelv alapjai Krizsán Zoltán 1 Általános Informatikai Tanszék Miskolci Egyetem Objektumorientált programozás C# alapokon tananyag Tartalom Bevezetés Lokális változó Utasítások Szójáték Why do all real

Részletesebben

Eseménykezelés - Lottó játék

Eseménykezelés - Lottó játék Eseménykezelés - Lottó játék Célok: Események, eseménykezelés hátterének, fogalmainak rövid áttekintése. Eseménykezelést megvalósító nem grafikus felületű példaprogram készítése. Objektum-, statikus- és

Részletesebben

Teszt autók mozgatása modul

Teszt autók mozgatása modul Teszt autók mozgatása modul 1. Bevezetés... 2 2. Szűrési feltételek... 2 3. Új gépjármű teszt autóvá történő minősítése... 3 4. Teszt gépjármű mozgatása... 6 5. Teszt gépjármű visszavétele... 8 1 1. Bevezetés

Részletesebben

Dokumentumtár A hatósági statisztika adatszolgáltatása lépésről-lépésre

Dokumentumtár A hatósági statisztika adatszolgáltatása lépésről-lépésre Dokumentumtár A hatósági statisztika adatszolgáltatása lépésről-lépésre Felhasználói segédlet Jegyzők, körjegyzők részére 2010.01.01. v.1.0 1. lépés: Bejelentkezés 1. Írja be Internetes böngészőjébe: www2.dokumentumtar.hu

Részletesebben

Java programozási nyelv 5. rész Osztályok III.

Java programozási nyelv 5. rész Osztályok III. Java programozási nyelv 5. rész Osztályok III. Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Informatikai Intézet Soós Sándor 2005. szeptember A Java programozási nyelv Soós Sándor 1/20 Tartalomjegyzék

Részletesebben

ContractTray program Leírás

ContractTray program Leírás ContractTray program Leírás Budapest 2015 Bevezetés Egy-egy szerződéshez tartozó határidő elmulasztásának komoly gazdasági következménye lehet. Éppen ezért a Szerződés kezelő program főmenü ablakában a

Részletesebben

OBJEKTUM ORIENTÁLT PROGRAMOZÁS JAVA NYELVEN. vizsgatételek

OBJEKTUM ORIENTÁLT PROGRAMOZÁS JAVA NYELVEN. vizsgatételek OBJEKTUM ORIENTÁLT PROGRAMOZÁS JAVA NYELVEN vizsgatételek 1. Az objektumorientált programozás szemlélete, az objektum fogalma 2. Az objektumorientált programozás alapelvei 3. A Java nyelv története, alapvető

Részletesebben

Felhasználói dokumentáció. a TávTagTár programhoz. Készítette: Nyíri Gábor, hdd@nc-studio.com GDF Abakusz regisztrációs kód: GDFAba43

Felhasználói dokumentáció. a TávTagTár programhoz. Készítette: Nyíri Gábor, hdd@nc-studio.com GDF Abakusz regisztrációs kód: GDFAba43 a TávTagTár programhoz Készítette: Nyíri Gábor, hdd@nc-studio.com GDF Abakusz regisztrációs kód: GDFAba43 Tartalomjegyzék Futási feltételek... 3 Telepítés... 3 Indítás... 3 Főablak... 4 Új személy felvétele...

Részletesebben

Jelentkezési lap képző szervek részére

Jelentkezési lap képző szervek részére Jelentkezési lap képző szervek részére Felhasználói segédlet Tartalomjegzék Belépés Jelentkezési lap felület Kézi kitöltés menete Alapadatok megadása Korábban megszerzett vezetői engedély adatai Személyes

Részletesebben

Osztálytervezés és implementációs ajánlások

Osztálytervezés és implementációs ajánlások Osztálytervezés és implementációs ajánlások Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék Utolsó módosítás: 2006. 04. 24. Osztálytervezés és implementációs kérdések OTERV / 1 Osztály tervezés Egy nyelv

Részletesebben

Osztálytervezés és implementációs ajánlások

Osztálytervezés és implementációs ajánlások Osztálytervezés és implementációs ajánlások Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék Utolsó módosítás: 2006. 04. 24. Osztálytervezés és implementációs kérdések OTERV / 1 Osztály tervezés Egy nyelv

Részletesebben

Címzett: Kovács Gézáné Szeged, Híd u. 1. Tisztelt Kovács Gézáné! Örömmel értesítjük, hogy Ön megnyerte nyereményjátékunk 1000 Ft-os díját.

Címzett: Kovács Gézáné Szeged, Híd u. 1. Tisztelt Kovács Gézáné! Örömmel értesítjük, hogy Ön megnyerte nyereményjátékunk 1000 Ft-os díját. Körlevél l készk szítésese Mi a körlevk rlevél? l? A körlevél több személynek küldendő azonos tartalmú levél, amely azáltal válik személyessé, hogy minden levél a címzettre vonatkozó adatokat tartalmazza.

Részletesebben

weblakszov Felhasználói útmutató

weblakszov Felhasználói útmutató weblakszov Felhasználói útmutató A weblakszov egy webszerveren futó alkalmazás, mely a Lakászövetkezet program által használt adatbázisból szolgáltat adatokat azoknak, akik a megfelelő hozzáférési adatokkal.

Részletesebben

TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció

TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció TERC V.I.P. hardverkulcs regisztráció 2014. második félévétől kezdődően a TERC V.I.P. költségvetés-készítő program hardverkulcsát regisztrálniuk kell a felhasználóknak azon a számítógépen, melyeken futtatni

Részletesebben

Programozás C++ -ban 2007/7

Programozás C++ -ban 2007/7 Programozás C++ -ban 2007/7 1. Másoló konstruktor Az egyik legnehezebben érthető fogalom C++ -ban a másoló konstruktor, vagy angolul "copy-constructor". Ez a konstruktor fontos szerepet játszik az argumentum

Részletesebben

Java programozási nyelv 6. rész Java a gyakorlatban

Java programozási nyelv 6. rész Java a gyakorlatban Java programozási nyelv 6. rész Java a gyakorlatban Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Informatikai Intézet Soós Sándor 2004. október A Java programozási nyelv Soós Sándor 1/16 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Helyes-e az alábbi kódrészlet? int i = 1; i = i * 3 + 1; int j; j = i + 1; Nem. Igen. Hányféleképpen lehet Javaban megjegyzést írni?

Helyes-e az alábbi kódrészlet? int i = 1; i = i * 3 + 1; int j; j = i + 1; Nem. Igen. Hányféleképpen lehet Javaban megjegyzést írni? A "java Villa -v" parancs jelentése: A java interpreter elindítja a Villa osztály statikus main metódusát, és átadja neki paraméterként a "-v" stringet. A java interpreter elindítja először a Villa osztály

Részletesebben

ANONIMIZÁLT HATÁROZATOK KERESÉSE

ANONIMIZÁLT HATÁROZATOK KERESÉSE Országos Bírósági Hivatal ANONIMIZÁLT HATÁROZATOK KERESÉSE FUNKCIÓJÁNAK BEMUTATÁSA 1.1. ANONIMIZÁLT HATÁROZATOK KERESÉSE Az alábbi fejezetekben részletesen, képernyő kivágások illusztrálásával kívánjuk

Részletesebben

C# osztályok. Krizsán Zoltán

C# osztályok. Krizsán Zoltán C# osztályok Krizsán Zoltán Fogalma Önálló hatáskőrrel rendelkező, absztrakt adattípus, amely több, különböző elemet tartalmazhat. Minden esetben a heap-en jön létre! A programozó hozza létre, de a GC

Részletesebben

E-mail cím létrehozása

E-mail cím létrehozása E-mail cím létrehozása A Moodle-rendszerben Ön akkor tudja regisztrálni magát, ha rendelkezik e-mail címmel. A Moodle ugyanis az Ön e-mail címére küld egy elektronikus levelet, amelyben a regisztráció

Részletesebben

4. Gy: JAVA osztályok

4. Gy: JAVA osztályok Objektum Orientált Programozás 4. Gy: JAVA osztályok 25/1B IT MAN B IT v: 2016.02.24 MAN Feladatok 1. Készítsen egy Teglalap osztályt - legyen adattagja a két oldal tárolására (egészek) - legyen konstruktora,

Részletesebben

Taninform KIR kapcsolat

Taninform KIR kapcsolat Taninform KIR kapcsolat Cél A Taninform KIR adatkapcsolat célja, hogy a mindkét rendszerben megtalálható és tárolt, iskolai adminisztrációval kapcsolatos alapadatokat az intézmények könnyen szinkronban

Részletesebben

Szerver oldali Java programozás 2007-08/II. 1. óra. Elemkönyvtárak. Elemkönyvtárak használata Saját elemkönyvtár készítése. szenasi.sandor@nik.bmf.

Szerver oldali Java programozás 2007-08/II. 1. óra. Elemkönyvtárak. Elemkönyvtárak használata Saját elemkönyvtár készítése. szenasi.sandor@nik.bmf. Szerver oldali Java programozás 2007-08/II. 1. óra Elemkönyvtárak Elemkönyvtárak használata Saját elemkönyvtár készítése szenasi.sandor@nik.bmf.hu Adatbázisok elérése Témakörök Elemkönyvtárak használata

Részletesebben

Swing GUI készítése NetBeans IDE segítségével

Swing GUI készítése NetBeans IDE segítségével Programozási Swing e NetBeans IDE segítségével Informatikai Kar Eötvös Loránd Tudományegyetem 1 Tartalom 1 2 2 Eddig a grafikus felhasználói felületet kódból hoztuk létre kézzel. A mi feladatunk volt az

Részletesebben

Generikus Típusok, Kollekciók

Generikus Típusok, Kollekciók Generikus Típusok, Kollekciók Tóth Zsolt Miskolci Egyetem 2013 Tóth Zsolt (Miskolci Egyetem) Generikus Típusok, Kollekciók 2013 1 / 26 Tartalomjegyzék 1 Enumeráció 2 Generikus Típusok 3 Kollekciók System.Collections

Részletesebben

Minőségellenőrzési kérdőív kitöltő program Felhasználói kézikönyv

Minőségellenőrzési kérdőív kitöltő program Felhasználói kézikönyv Minőségellenőrzési kérdőív kitöltő program Felhasználói kézikönyv Magyar Könyvvizsgálói Kamara 2010. augusztus 18. Tartalom A program főablaka... 3 A fejléc, a felső menüsor valamint az eszköztár... 4

Részletesebben

Webes étkezés rendelés felhasználói kézikönyv

Webes étkezés rendelés felhasználói kézikönyv Webes étkezés rendelés felhasználói kézikönyv Tartalomjegyzék 1 Bejelentkezési képernyő... 2 1.1 Bejelentkezés menete... 2 1.2 Elfelejtett jelszó... 2 2 Főmenü... 3 3 Menüpontok... 3 3.1 Lemondás (pótrendelés)...

Részletesebben

Képzési projektterv felvétele Képző Szervezetek részére Kitöltési útmutató

Képzési projektterv felvétele Képző Szervezetek részére Kitöltési útmutató Képzési projektterv felvétele Képző Szervezetek részére Kitöltési útmutató az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához

Részletesebben

Tájékoztató e-közmű regisztrációhoz

Tájékoztató e-közmű regisztrációhoz Tájékoztató e-közmű regisztrációhoz 1. Jogszabályi háttér Az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak szerint: 4. (1) Az e-közmű üzemeltetéséért,

Részletesebben

KÖNYVTÁRI KATALÓGUS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KÖNYVTÁRI KATALÓGUS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÖNYVTÁRI KATALÓGUS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Mi az OPAC? Az OPAC az Online Public Access Catalogue rövidítése. Jelentése olyan számítógépes katalógus, mely nyilvános, bárki számára közvetlenül, általában ingyen

Részletesebben

Algoritmus terv 3. Fejezet: Folyamatok meghatározása

Algoritmus terv 3. Fejezet: Folyamatok meghatározása This image cannot currently be displayed. Algoritmus terv 3. Fejezet: Folyamatok meghatározása 1. Algoritmus általános áttekintése 2. Inputok és outputok definiálása 3. Folyamatok meghatározása 4. ozási

Részletesebben

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 Pedagógusképzés támogatása

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.1-11/1 XXI. századi közoktatás Technikai tudnivalók a jelentkezéshez Regisztráció A regisztráció az OFI honlapon elérhető A pályázók kizárólag elektronikusan úton jelentkezhetnek az innen elérhető

Részletesebben

A CAPICOM ActiveX komponens telepítésének és használatának leírása Windows7 operációs rendszer és Internet Explorer 8-es verziójú böngésző esetén

A CAPICOM ActiveX komponens telepítésének és használatának leírása Windows7 operációs rendszer és Internet Explorer 8-es verziójú böngésző esetén A CAPICOM ActiveX komponens telepítésének és használatának leírása Windows7 operációs rendszer és Internet Explorer 8-es verziójú böngésző esetén Tartalomjegyzék 1. A CAPICOM ACTIVEX KOMPONENS TELEPÍTÉSE...3

Részletesebben

Kézikönyv. Bankkapcsolat felvitele

Kézikönyv. Bankkapcsolat felvitele Kézikönyv Bankkapcsolat felvitele Tartalomjegyzék 1 ABAS ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 4 2 BANKKAPCSOLAT - ÜRES... 6 3 BANKKAPCSOLAT - ÚJ... 7 4 OBJEKTUM KIVÁLASZTÁS - BANK UTALÁS... 9 5 BANKKAPCSOLAT - ÚJ...

Részletesebben

Java II. I A Java programozási nyelv alapelemei

Java II. I A Java programozási nyelv alapelemei Java2 / 1 Java II. I A Java programozási nyelv alapelemei Miskolci Egyetem Általános Informatikai Tanszék Utolsó módosítás: 2009. 02. 09. Java II.: Alapelemek JAVA2 / 1 A Java formalizmusa A C, illetve

Részletesebben

Tartalom jegyzék 1 BEVEZETŐ 2 1.1 SZOFTVER ÉS HARDVER KÖVETELMÉNYEK 2 2 TELEPÍTÉS 2 3 KEZELÉS 5

Tartalom jegyzék 1 BEVEZETŐ 2 1.1 SZOFTVER ÉS HARDVER KÖVETELMÉNYEK 2 2 TELEPÍTÉS 2 3 KEZELÉS 5 Tartalom jegyzék 1 BEVEZETŐ 2 1.1 SZOFTVER ÉS HARDVER KÖVETELMÉNYEK 2 2 TELEPÍTÉS 2 3 KEZELÉS 5 3.1 ELSŐ FUTTATÁS 5 3.2 TULAJDONOSI ADATLAP 6 3.3 REGISZTRÁLÁS 6 3.4 AKTIVÁLÁS 6 3.5 MÉRÉS 7 3.5.1 ÜGYFÉL

Részletesebben

30 kreditpontot érő KRÉTA kurzushoz kapcsolódó folyamatok

30 kreditpontot érő KRÉTA kurzushoz kapcsolódó folyamatok 30 kreditpontot érő KRÉTA kurzushoz kapcsolódó folyamatok Ebben a dokumentumban lépésről lépésre leírjuk a "Felkészítés a köznevelési regisztrációs és tanulmányi alaprendszer (KRÉTA) pedagógusmoduljaihoz"

Részletesebben

4. Öröklődés. Programozás II

4. Öröklődés. Programozás II 4. Öröklődés Programozás II Mielőtt belevágunk Egy Tárgy típusú objektumokat tároló tömb i. elemében tároljunk el egy új tárgyat Rossz módszer: tomb[i].setnev( uj.getnev() ); tomb[i].setertek( uj.getertek()

Részletesebben

Programozás II gyakorlat. 8. Operátor túlterhelés

Programozás II gyakorlat. 8. Operátor túlterhelés Programozás II gyakorlat 8. Operátor túlterhelés Kezdő feladat Írjunk egy Vector osztályt, amely n db double értéket tárol. A konstruktor kapja meg az elemek számát. Írj egy set(int idx, double v) függvényt,

Részletesebben

A fájlkezelés alapjai (titkosítás Caesar kóddal)

A fájlkezelés alapjai (titkosítás Caesar kóddal) A fájlkezelés alapjai (titkosítás Caesar kóddal) A titkosírások egy része ahogy a Caesar kód is betűkeverésen alapul, azaz bizonyos betűcsoportok helyett más betűket, betűcsoportokat vagy jeleket használnak.

Részletesebben

#include <iostream> using namespace std; // struct macska is lehetne class macska { public: int kor; int suly; }; void main() { macska cirmi;

#include <iostream> using namespace std; // struct macska is lehetne class macska { public: int kor; int suly; }; void main() { macska cirmi; 1. Készítsünk egy macska osztályt amely két információt tárol: a kor (int) és a súly (int). Mind a két tulajdonság legyen publikus. Próbáljuk ki az osztályt. Definiáljunk egy cirmi nevű macskát és adjuk

Részletesebben

POSZEIDON dokumentáció (1.2)

POSZEIDON dokumentáció (1.2) POSZEIDON dokumentáció (1.2) Bevezetés a Poszeidon rendszer használatába I. TELEPÍTÉS Poszeidon alkalmazás letölthető: www.sze.hu/poszeidon/poszeidon.exe Lépések: FUTTATÁS / (FUTTATÁS) / TOVÁBB / TOVÁBB

Részletesebben

Szerző. Varga Péter ETR azonosító: VAPQAAI.ELTE Email cím: Név: vp.05@hotmail.com Kurzuskód:

Szerző. Varga Péter ETR azonosító: VAPQAAI.ELTE Email cím: Név: vp.05@hotmail.com Kurzuskód: Szerző Név: Varga Péter ETR azonosító: VAPQAAI.ELTE Email cím: vp.05@hotmail.com Kurzuskód: IP-08PAEG/27 Gyakorlatvezető neve: Kőhegyi János Feladatsorszám: 20 1 Tartalom Szerző... 1 Felhasználói dokumentáció...

Részletesebben