Inczédy György SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Inczédy György SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium"

Átírás

1

2

3 Középiskola, Szakiskola és Kollégium Tartalomjegyzék I. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat hatálya 1. A szabályzat célja, feladata AZ SZMSZ hatálya Az intézmény alapdokumentumai Az iskola alapadatai... 4 II. Az iskola szervezete, vezetési szerkezete, közösségei, feladatmegosztása és kapcsolattartása 1. Az iskola szervezete Az intézmény vezetősége Az intézményvezető vezetői tevékenysége Az iskolavezetés feladatmegosztása Az iskolavezetés tagjainak feladat- és hatásköre Az iskola kibővített vezetősége Az iskola dolgozói A helyettesítés rendje A pedagógusok távolmaradásának engedélyezése Az iskola közösségei Az iskolai alkalmazottak (közalkalmazottak) közössége A nevelőtestület A pedagógusok szakmai munkaközösségei Az alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok A szülők közösségei Az intézményi tanács A tanulók közösségei Az iskola közösségeinek kapcsolattartása Az iskola vezetőség és a nevelőtestület kapcsolattartása A pedagógusok és a tanulók kapcsolattartása A pedagógusok és a szülők kapcsolattartása A szakmai munkaközösségek kapcsolattartása Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai A gyakorlati képzést folytatókkal és szervezőkkel való kapcsolattartás formái és rendje A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje A pedagógiai munka belső ellenőrzésének feladatai Kiemelt ellenőrzési szempontok a nevelő-oktató munka belső ellenőrzése során Az ellenőrzés módszerei, területei és formái A pedagógusok oktató-nevelő munkájának értékelése Etikai előírások A Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség Bevezetés A vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek Vagyonnyilatkozat-tétel Tájékoztatás Vagyonnyilatkozat elkészítése Vagyonnyilatkozat benyújtása... 31

4 Középiskola, Szakiskola és Kollégium A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megszegésének jogkövetkezményei Vagyonnyilatkozat őrzése és kezelése A vagyongyarapodási vizsgálat A meghallgatás szabályai Ismételt vagyonnyilatkozat-tétel III. Működési Szabályzatok 1. A tanév munkarendjének általános szabályai Az iskola működésének rendje Nyitva tartás Az oktatás rendje A gyakorlati oktatás rendje Az iskolai vagyon kezelése A különös közzétételi lista Az iskola tanulójával szemben indított fegyelmi eljárás menete A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása Az iskola egészségügyi feladatai Munkavédelem Tanórán kívüli foglalkozások Az intézményben a tanulók számára az alábbi az iskola által szervezett tanórán kívüli rendszeres térítésmentes foglalkozások működnek Térítéses tanórán kívüli foglalkozások A mindennapi testedzés formái Az iskola könyvtár működési rendje Az iskolai hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok Az intézmény dolgozóinak feladatai a tanulói balesetek megelőzésében, illetve baleset esetén Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők Az iskolai tankönyvellátás rendje Bevezető gondolatok A tankönyvellátás megszervezése Tankönyvrendelésben résztvevő munkatársak feladatai A tankönyvterjesztésben résztvevő munkatárs feladata Az iskolai kollégium rendje A nevelőtanárok alapfeladatain kívüli megbízás alapján ellátandó feladatai A kollégium működésének szabályai A kötelező foglalkozások rendje A kollégiumi közösségek helye, szerepe, feladata Egészségügyi ellátás rendje Az elektronikus úton előállított dokumentumok kezelése Mellékletek... 62

5 2 I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI HATÁLYA 1. A CÉLJA, FELADATA A szervezeti és működési szabályzat az a helyi dokumentum, amely a magasabb jogszabályok előírásainak figyelembevételével meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, működésének belső rendjét, valamint a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket. Az intézmény szervezeti és működési szabályzata a magasabb szintű jogszabályok rendelkezésein túl elveiben és tartalmában illeszkedik az iskola más belső szabályzataihoz, alapdokumentumaihoz is Az SZMSZ hatálya A szervezeti és működési szabályzat és az egyéb belső szabályzatok (intézményvezetői utasítások) előírásainak betartása az intézmény valamennyi dolgozójára nézve kötelezőek. 2. AZ INTÉZMÉNY ALAPDOKUMENTUMAI Az iskola tartami munkáját és működését meghatározó helyi dokumentumok A Szakmai alapdokumentum A Pedagógiai program (nevelési-, szakmai program, a helyi tanterv) A Szervezeti és Működési Szabályzat A Házirend Minden alapdokumentum elérhető az iskola honlapján elektronikus formában. Nyomtatott formában az iskolai könyvtárban megtekinthető, illetve igényelhető írásban az intézményvezetőnél. Munkaügyi, munkajogi helyi (belső) szabályok A Közalkalmazotti szabályzat Az iskola egyes közösségeiből szerveződő testületek (szervezetek) működését meghatározó szabályok A közalkalmazotti tanács szervezeti és működési szabályzata A szülői szervezet (munkaközösség) szervezeti és működési szabályzata A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Az intézményi tanács ügyrendje

6 3 Az SZMSZ alapján az intézmény eredményes és hatékony működéséhez az iskolai élet egyes területeire vonatkozóan az iskola intézményvezető által előírt további belső szabályzatok a dolgozók munkaköri leírásai informatikai szabályzat iratkezelési és irattározási szabályzat munkavédelmi (munkabiztonsági) szabályzat tűzvédelmi utasítás és tűzriadó-terv az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzata könyvtárhasználati szabályzat az adatkezelési szabályzat

7 4 3. AZ ISKOLA ALAPADATAI Az intézmény hivatalos neve: Inczédy György Rövid neve: Inczédy Szakképző Iskola Az intézmény székhelye, címe: 4400 Nyíregyháza, Árok utca 53. sz. Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3. Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fenntartó székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 32. Típusa: közös igazgatású köznevelési intézmény OM azonosítója: A feladatellátást szolgáló vagyon és felette való rendelkezés és használat joga Az iskola helyrajzi száma: 1022/3 A iskola hasznos alapterület: 4723 m 2 Intézmény jogköre: ingyenes használati jog KLIK jogköre: vagyonkezelői jog A kollégium és ebédlő helyrajzi száma: 1022/3 Hasznos alapterület: bruttó 1207 m 2 Az intézmény jogköre: ingyenes használati jog KLIK jogköre: vagyonkezelői jog Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. Az intézmény körbélyegzői: - a Magyar Köztársaság címere az Inczédy György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza felirattal. - a Magyar Köztársaság címere az Inczédy György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza 2 felirattal. - a Magyar Köztársaság címere az Inczédy György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza 3 felirattal.

8 5 Az intézmény köznevelési és egyéb alapfeladata - kollégiumi ellátás kollégiumi maximális létszám: 325 fő - szakközépiskolai nevelés-oktatás nappali rendszerű iskolai oktatás évfolyamok: négy, öt sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők) nyelvi előkészítő - szakiskolai nevelés-oktatás érettségire felkészítő négy évfolyam kizárólag szakképző évfolyamok nappali rendszerű iskolai oktatás sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők)

9 6 II. AZ ISKOLA SZERVEZETE, VEZETÉSI SZERKEZETE, KÖZÖSSÉGEI, FELADATMEGOSZTÁSA ÉS KAPCSOLATTARTÁSA 1. AZ ISKOLA SZERVEZETE Nappali tagozat szakközépiskolai képzés Kifutó rendszerben: gépészet szakmacsoport informatika szakmacsoport kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport nyelvi előkészítő évfolyammal A tanulmányokat érettségi vizsga zárja. Érettségi vizsgára épülő OKJ képzés A tanulmányokat OKJ vizsga zárja. Felmenő rendszerben szeptember 1-től: Informatika ágazat Kereskedelem ágazat nyelvi előkészítő évfolyammal Épületgépészet ágazat 4 évfolyam 4 évfolyam 1+4 évfolyam 2 évfolyam 4+1 évfolyam évfolyam 4+1 évfolyam szakiskola Kifutó rendszerben: gépészet szakmacsoport 2+2 építészet szakmacsoport 2+2 közlekedés szakmacsoport 2+2 évfolyam szakiskolai képzés 3 évfolyam A tanulmányokat OKJ vizsga zárja. Felmenő rendszerben szeptember 1-től: szakiskolai képzés A tanulmányokat OKJ vizsga zárja. 3 évfolyam Kollégiumi nevelés: középiskolai tanulók részére a város összes középfokú iskolájából. Felvehető max. létszám nappali tagozaton A kollégiumba felvehető max. létszám 1450 fő 325 fő Az intézmény szervezeti felépítését és vezetési szerkezetét az SZMSZ 1. sz. melléklete tartalmazza.

10 7 2. AZ INTÉZMÉNY VEZETŐSÉGE 2.1. Az intézményvezető vezetői tevékenysége Az intézményvezető feladatai: - felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, és a fenntartó által rendelkezésére bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezeléséért, - dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, kollektív szerződés, közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe, - jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját, - képviseli az intézményt. A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel - a pedagógiai munkáért, - nevelőtestület vezetéséért, - a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért, - a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért, - a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, - a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, - az intézményi tanáccsal, a munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel és a diákönkormányzatokkal, szülői szervezetekkel való megfelelő együttműködésért, 2.2. Az iskolavezetés feladatmegosztása Az intézményvezető vezetői tevékenységét az alábbi magasabb vezetői beosztású dolgozók az iskola vezetősége - közreműködésével látja el Magasabb vezetői beosztás: általános intézményvezető-helyettes szakmai intézményvezető-helyettes nevelési intézményvezető-helyettes kollégium vezető A magasabb vezetői és vezetői beosztású dolgozók munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az intézményvezető közvetlen irányítása mellett, egymással együttműködve és egymással mellérendeltségi viszonyban látják el. Az iskolavezetés tagjai az operatív vezetési ügyekben heti rendszerességgel megbeszélést tartanak. A megbeszélést az intézményvezető készíti elő és vezeti. Az iskolavezetés a különösen fontos kérdésekben az intézményvezető felkérésére állásfoglalást fogalmaz meg. A megbeszélésről írásban emlékeztető készül.

11 8 Az intézményvezető hatásköréből átruházza az intézményvezető-helyettesekre a feladati közül: - a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendjéhez igazodó, méltó megszervezését - a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatainak megszervezését. Az iskolavezetés tagjai a tanítási illetve munkahét meghatározott napjain az ügyeleti beosztás szerint ügyeletet látnak el. Javaslatot tesznek a közvetlen irányításuk alá tartozó területen dolgozók anyagi elismerésére, kitüntetésére, illetve fegyelmi felelősségre vonására. Az iskolavezetőség tagjai ellenőrzési feladatot is ellátnak az ellenőrzési terv alapján. Ellátják a munka- és tűzvédelmi, illetve egyéb helyi szabályzatokból rájuk háruló feladatokat. A tanév helyi rendjében meghatározottak szerint feladataik ellátásáról az intézményvezetőnek beszámolási kötelezettséggel tartoznak. A kollégium vezető az intézményvezető vezetői munkáját a kollégiumi feladatok ellátásában segíti.

12 Az iskolavezetés tagjainak feladat- és hatásköre általános intézményvezető-helyettes: - felelős az iskolában folyó oktató-nevelő munka színvonalas és zavartalan lebonyolításáért; - segíti és koordinálja a közismereti munkaközösségek munkáját; - elkészíti az irányítása alá tartozó tantárgyfelosztást; mint az iskolavezetés tagja, részt vesz a vezetőségi értekezleteken, - vélemény nyilvánítással segíti a vezetés munkáját; - részt vesz a félévi és év végi tartalmi munka értékelésében; - figyelemmel kíséri a jogszabályváltozásokat; - kezdeményezi a pedagógiai program, a helyi tanterv, az SZMSZ, a szakmai alapdokumentum jogszabályváltozások miatti módosításokat - nevelőtestület által véleményezett tantárgyfelosztás alapján elkészíti az iskola órarendjét, - ellenőrzi havonta a tanórán kívüli tevékenységeket, helyettesítési naplót, valamint az osztálynaplókat; - figyelemmel követi az Oktatási Közlönyben kiírt közismereti tanulmányi versenyek - szervezésével kapcsolatos tudnivalókat, segíti azok gyakorlatban történő megvalósítását; - megszervezi az érettségi- és a tanulmányok alatti közismereti tantárgyi vizsgákat; - figyelemmel kíséri a sportkörök, szakkörök tevékenységét, segíti azok hatékony munkáját; - segíti az osztályfőnököket a kirándulások megszervezésében; - szükség esetén kezdeményezi a házirend módosítását; - figyelemmel kíséri a megyei, illetve az országosan meghirdetett továbbképzések - tematikáit, biztosítva azt, hogy azokon a kollégák részt vehessenek; - ellenőrzi és irányítja az iskolai könyvtár működését a tanulók olvasási kultúrájának fejlesztése érdekében, - ellenőrzi az elméleti oktatás adminisztrációs munkájának pontosságát; - ellenőrzi a bizonyítvány másodlatok szabályszerű kiállítását, - az iskolaorvossal együttműködve megszervezi a tanulók egészségügyi vizsgálatát; - engedélyezi az irányítása alá tartozó tanárok távolmaradását (továbbtanulással összefüggő, gyermek után járó pótszabadság), elrendeli a helyettesítést; - elkészíti a közismereti tanárok munkaköri leírását,

13 10 - figyelemmel kíséri a tankönyvpiac kínálatát, és ennek ismeretében előkészíti a - közismereti tankönyvek rendelését, - ellenőrzi beosztottjai munkáját; - javaslatot tesz a hatáskörébe tartozó dolgozók jutalmazására; - rendszeresen látogatja a közismereti munkaközösségek tagjainak óráit; - irányítja az általános képző évfolyamok osztályfőnökeinek nevelő munkáját; - részt vesz az iskola beiskolázási tervének előkészítésében és a beiskolázás lebonyolításában; - ellátja a tanügy-igazgatási feladatokat, ezen belül: - irányítja az iskolatitkár és adminisztrátor munkáját; - megszervezi a beiratkozást, - a tanulói nyilvántartással kapcsolatos szervezési feladatokat lebonyolítja, - továbbá ellenőrzi az adminisztrációs tevékenységet, Az általános intézményvezető-helyettes feladatait és felelősségeit a munkaköri leírásban rögzítettük. szakmai intézményvezető-helyettes: - felelős a hatáskörébe utalt szakmai elméleti és gyakorlati oktatás tartalmi és szervezési feladataiért; - kezdeményezi a pedagógia program, a helyi tanterv, az SZMSZ és a. szakmai alapdokumentum módosítását. - mint az iskolavezetés tagja, részt vesz a vezetői értekezleten, vélemény nyilvánításával - segíti a vezetés munkáját; - részt vesz az iskola munkatervének elkészítésében; - figyelemmel kíséri, koordinálja és értékeli a szakmai munkaközösségek munkáját; - elkészíti a szakmai munkaközösségek tantárgyfelosztását; - a szakmai, elméleti képzés tárgyi feltételeinek fejlesztéséért felelős; - figyelemmel kíséri a tankönyvpiac kínálatát, és ennek ismeretében előkészíti a szakmai tankönyvek rendelését; - a különböző szakmacsoportokon belül megszervezi a tehetséggondozó szakköröket, az OSZTV és SZKT versenyekre történő felkészítést és a felzárkóztató foglalkozásokat. - figyelemmel kíséri a szakképesítésekkel kapcsolatos jogszabályokat, illetve jogszabály változásokat; - kölcsönös megállapodás alapján szerződéseket készít a gyakorlati oktatásban résztvevő gazdálkodó szervezetekkel;

14 11 - szakmai kapcsolatokat tart fenn az iskola profiljába eső szakképzési intézményekkel, különös tekintettel a felsőfokú intézményekkel, tudományos szakmai szervezetekkel; - megteremti a hatékony pályaválasztási munka feltételeit; - figyelemmel kíséri a megyei, illetve az országosan meghirdetett továbbképzések tematikáját, biztosítva azt, hogy azokon a kollégák részt vehessenek; - az irányítása alá tartozó tanárok távolmaradását ( továbbtanulással összefüggő, gyermek után járó pótszabadság) engedélyezi, elrendeli a helyettesítését; - ellenőrzi a bizonyítvány másodlatok szabályszerű kiállítását; - elkészíti beosztottjai munkaköri leírását; ellenőrzi beosztottjai munkáját; - javaslatot tesz a hatáskörébe tartozó dolgozók jutalmazására; - részt vesz iskola beiskolázási tevének elkészítésében és a beiskolázás lebonyolításában; - figyelemmel kíséri a hatáskörébe utalt szakoktatók munkáját, gondoskodik szakmai fejlődésükről; Nevelési intézményvezető-helyettes: - részt vesz a vezetői értekezleteken, vélemény nyilvánításaival segítse a vezetés munkáját, - részt vesz a pedagógiai program végrehajtásában, valamint a félévi és év végi tartalmi munka értékelésében; - összefogja és irányítja az osztályfőnökök nevelő munkáját; - előkészíti a nevelési értekezleteket; - segíti az osztályfőnököket a kirándulások megszervezésében; - előkészíti a döntést a tanulók fegyelmi ügyeiben; - figyelemmel kíséri az iskola tanulóinak fegyelmi helyzetét, gondoskodik a fegyelmi eljárások jogszerű lebonyolításáról; - segíti az iskolai diákmozgalmat; - az intézmény munkatervében programozott időpontok szerint előkészíti a szülői értekezleteket, össztanári fogadóórákat, gondoskodik azok színvonalas lebonyolításáról, mindezeket egyeztetve az osztályfőnökökkel; - irányítja az iskolai ügyeleti szolgálatot; - szükség esetén kezdeményezi a házirend módosítását; - szervezi, irányítja a tanműhely gyakorlati oktató-nevelő munkát a szakképző évfolyamokon; - megszervezi és lebonyolítja a szakmai gyakorlati vizsgákat, egyeztet az elméleti vizsgákat szervező szakmai intézményvezető-helyettessel és általános

15 12 intézményvezető-helyettessel, felelős a szakmai vizsgák adminisztrációjának lebonyolításáért; - részt vesz a beiskolázással kapcsolatos szervező tevékenységben; - figyelemmel kíséri a jogszabályváltozásokat; - felelős a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok betartásáért; - figyelemmel kíséri a hatáskörébe utalt műszaki dolgozók munkáját, gondoskodik szakmai fejlődésükről; - összeállítja az összefüggő szakmai gyakorlat tervét; - munkatársai közreműködésével gondoskodik a tanműhelyi munkákhoz szükséges anyagok, eszközök beszerzéséről, azok tárolásáról, a raktári kiadás forgalmi rendjéről, utalványozza a gyakorlati munkavégzéshez szükséges anyagokat; - az intézményvezetővel együttműködve irányítja és ellenőrzi a műszaki előadó munkáját; ellenőrzi beosztottjai munkáját; - javaslatot tesz a hatáskörébe tartozó dolgozók jutalmazására, - elősegíti a tanulók és gazdálkodó szervezetek között létrejövő tanulói szerződések kötését; - adatokat szolgáltat a TISZK felé, elkészíti az iskola tanulóinak a TISZK -es órarendjét; - a TISZK tanműhelyben az Inczédy György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium által igényelt műhelyek műszaki beszerzéseinek felügyelete; - a Nyírvidék TISZK központi tanműhely és az iskola közötti kapcsolattartás. Az nevelési intézményvezető-helyettes feladatait és felelősségeit a munkaköri leírásban rögzítettük. Kollégium vezető: - szervezi, irányítja, ellenőrzi a kollégiumi oktató nevelő munkáját; - irányítja a kollégiumi nevelőtestületet, egyezteti a nevelőtanárok feladatmegosztását; - elkészíti a kollégium tanévre szóló munkatervét; - egyetértési jogot gyakorol a kollégiumban dolgozó pedagógusok, a nevelő oktató munkát segítő és más alkalmazottak kinevezésével kapcsolatos döntéseknél; - felel a kollégium rendjéért és művelődéséért, az étkeztetésért; - segíti a diákönkormányzat munkáját, biztosítja annak működési feltételeit; - a gazdasági vezetővel koordinálva irányítja a kollégiumi gondnoki feladatokat ellátó ügyintéző munkáját; - gondoskodik a kollégiumi tanügy-igazgatási adminisztráció pontosságáról; - biztosítja a kollégiumi érdeklődési körök működését; - gondoskodik a tanulók egészségügyi vizsgálatáról;

16 13 - mint az iskolavezetés tagja, részt vesz a vezetői értekezleteken, véleménynyilvánításaival segíti a vezetés munkáját; - részt vesz az iskola munkatervében rögzített iskolai rendezvények, ünnepélyek előkészítésében, illetve irányításában; - a kollégiumi nevelőtanárok távolmaradását engedélyezi, gondoskodik a szükséges helyettesítésről; - első fokon dönt azon tanulók ügyében, amelyet a Működési Szabályzat és egyéb jogszabályok hatáskörébe tartoznak; - elkészíti beosztottjai munkaköri leírásait; - ellenőrzi beosztottjai munkáját; - javaslatot tesz a hatáskörébe tartozó dolgozók jutalmazására; - figyelemmel kíséri a jogszabály változásokat; - elkészíti a kollégiumi nevelők munkabeosztását. A kollégiumvezető feladatait és felelősségeit a munkaköri leírásban rögzítettük Az iskola kibővített vezetősége az intézményvezető döntés-előkészítő, véleményező, javaslattevő testülete. A kibővített vezetőség tagjai: az iskolavezetés, a munkaközösség-vezetők, a közalkalmazotti tanács elnöke. Az intézményvezető által megállapított munkaprogram alapján negyedévenként tanácskoznak. Az ülések összehívása az intézményvezető feladata. Az ülésre - napirendi ponttól függően - tanácskozási joggal meghívhatók a diákönkormányzatok vezetői, az iskolai érdekképviseleti szervek vezetői, a szülői munkaközösség iskolaszintű képviselője, az ifjúságvédelmi felelős és a személyzeti előadó. A megbeszélésről írásban emlékeztető készül. Az iskola kibővített vezetőségének megbeszéléseit az intézményvezető készíti elő és vezeti Az iskola dolgozói Az iskola dolgozóit a magasabb jogszabályok előírásai alapján megállapított munkakörökre, a fenntartó által engedélyezett létszámban az iskola intézményvezetője alkalmazza. Az iskola dolgozói munkájukat munkaköri leírásaik alapján végzik. A fenntartó által engedélyezett létszámot a 2. sz. melléklet tartalmazza.

17 14 3. A HELYETTESÍTÉS RENDJE Az intézményvezetőt akadályoztatása esetén - az azonnali döntést nem igénylő kizárólagos hatáskörében, teljes felelősséggel az általános intézményvezető-helyettes helyettesíti. Az intézményvezető tartós távolléte esetén gyakorolja a kizárólagos jogköreként fenntartott hatásköröket is. Az intézményvezető és az általános intézményvezetőhelyettes egyidejű akadályoztatása esetén az intézményvezető helyettesítése a szakmai iga intézményvezető-helyettes feladata A pedagógusok távolmaradásának engedélyezése A szorgalmi időben az intézeti dolgozók távolmaradása a jogszabályi kereteken belül lehetséges. A továbbtanulással összefüggő távolmaradást tanárok, szakoktatók esetében az illetékes intézményvezető-helyettes, kollégiumi nevelő esetében a kollégiumvezető engedélyezi. Ugyancsak az illetékes intézményvezető-helyetteseknek kell bejelenteni a gyermek után járó fizetett szabadság igénybevételét is. A betegség miatti távolmaradást a közvetlen munkahelyi vezetőnek kell bejelenteni. Minden olyan esetben, amikor a távolmaradás előzetes engedélyhez kötött, a pedagógus köteles a helyettesítéssel összefüggő teendőket a helyettesítővel megbeszélni, és ennek tényét a helyettesítési naplóba aláírással igazoltatni. A távolmaradás engedélyezése csak ez után történhet. Előre nem látható események miatt felmerülő helyettesítésről tanárok esetében a szakmai munkaközösség-vezető, szakoktatók esetében a nevelési intézményvezető-helyettes, kollégiumi nevelők esetében a kollégiumvezető, egyéb dolgozók esetében a közvetlen munkahelyi vezető gondoskodik. Elméleti órák helyettesítése esetén a helyettesítési rendet a munkaközösség-vezető javaslatára az intézményvezető-helyettes engedélyezi/rendeli el, és igazolja annak megtartását. 4. AZ ISKOLA KÖZÖSSÉGEI 4.1. Az iskolai alkalmazottak (közalkalmazottak) közössége Az iskolai alkalmazottak közösségét az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban, illetve munkaviszonyban álló dolgozók alkotják. Az iskolai közalkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint iskolán belüli érdekérvényesítési lehetőségeit a magasabb jogszabályok, elsősorban a Munka Törvénykönyve (Mt), a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény (Kjt), a nemzeti

18 15 köznevelésről szóló törvény (Nkt), illetve az ezekhez kapcsolódó rendeletek, valamint az intézmény közalkalmazotti szabályzata és kollektív szerződése rögzítik. Az iskolai alkalmazottak munkájukat munkaköri leírás alapján végzik A nevelőtestület A nevelési-oktatási intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagja az iskola valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja,, valamint az oktató-nevelő munkát közvetlenül segítő felsőfokú végzettséggel rendelkező dolgozók. A nevelőtestület döntési jogkörébe tartozik: a pedagógiai program és módosításának elfogadása, a szervezeti és működési szabályzat és módosításának elfogadása, a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elfogadása, a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása, a továbbképzési program elfogadásáról, a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása, a házirend elfogadása, a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, a tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés, a tanulók osztályozóvizsgára bocsátása, az intézményvezetői, intézményegység-vezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény kialakítása, jogszabályban meghatározott más ügyek. A nevelőtestület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. A nevelőtestület véleményét ki kell kérni a magasabb jogszabályokban megfogalmazott esetekben. A nevelőtestület az osztályban tanító pedagógusokból álló testületre ruházza át: az osztályozó vizsgára bocsátás döntési jogát, ha a - a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása - az intézmény középfokú nevelés-oktatás általános műveltséget megalapozó szakaszában a kettőszázötven tanítási órát, - a szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszában az elméleti tanítási órák húsz százalékát, - egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja. a tanulók év végi osztályzatának megállapítását, ha az év végi osztályzat a tanuló hátrányára lényegesen eltér a tanítási év közben szerzett érdemjegyek átlagától.

19 16 az osztályozó vizsga letételének döntési jogát abban az esetben, ha a szakiskola kilencedik-tizedik évfolyamát elvégzett tanuló tanulmányait középiskolában kívánja folytatni. a tanulmányok alatti vizsga részeinek írásbeli, szóbeli vagy mindkettő megállapítását. a tanulmányok alatti vizsga halasztásának döntési jogát. A nevelőtestület az iskolai és a kollégiumban működő fegyelmi bizottságra ruházza át a tanulók esetében hozott fegyelmi döntéseket. A nevelőtestület a kollégiumi nevelői munkaközösségre ruházza át az éves tanulói foglalkozási terv elfogadását. Az iskola nevelőtestülete átruházza a szakmai munkaközösségekre az alábbi feladatokat: Véleményezési jogköréből a pedagógusok továbbképzésének tervezetét, a tantárgyfelosztás tervezetének elkészítését és módosítását, az egyes pedagógusok külön megbízásának elosztását, a pedagógus álláshelyek pályázati kiírását, a szakmai célokra rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználásának módját, a tankönyvrendelés elkészítésének feladatait, a tantárgyi követelményrendszer kidolgozását, az iskolai szakmai, tantárgyi tanulmányi versenyek megszervezését. Javaslattevő jogköréből: a tanórán kívüli foglalkozások megválasztását, a tanulók osztályba sorolását, a felzárkóztatási, tehetséggondozási (szakköri, tanulmányi versenyek) foglalkoztatását. A szakmai munkaközösségek részletesebb értékeléssel félévenként adnak tájékoztatást a nevelőtestületnek az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. Az iskola nevelőtestülete feladatkörének részleges ellátására az alábbi állandó bizottságot hozza létre: - iskolai fegyelmi bizottság a tanulók fegyelmi ügyeinek kivizsgálására. - kollégiumi fegyelmi bizottság- a kollégiumi tanulók fegyelmi ügyeinek kivizsgálására A több tanéven keresztül működő állandó bizottságok tagjait ezen tisztségükben a nevelőtestület évente egy alkalommal a tanévnyitó értekezleten megerősíti. Az állandó bizottságok tagjai maguk közül a tevékenység összehangolására, irányítására vezetőt választanak. Egy tanév során a nevelőtestület az alábbi értekezleteket tartja: tanévnyitó értekezlet, félévi és év végi osztályozó értekezlet,

20 17 egy alkalommal nevelési értekezlet, félévi elemző értekezlet, tanévzáró értekezlet. Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell összehívni, ha a nevelőtestület tagjainak legalább egyharmada kéri, illetve, ha az iskola intézményvezetője vagy az iskola vezetősége ezt indokoltnak tartja. Az értekezleten a nevelőtestület minden tagjának részt kell vennie. A nevelőtestület tagjai szavazati, más résztvevők tanácskozási joggal rendelkeznek az értekezleteken. A nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyv egy példánya az iskola irattárában kerül elhelyezésre, egy példányt szükség szerint meg kell küldeni a fenntartónak. Az értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak legalább több mint fele jelen van. A nevelőtestület döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Személyi kérdésekben - a nevelőtestület többségének kérésére - titkos szavazással is dönthet. A nevelőtestületi értekezletekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni akkor is, ha az aktuális feladatok miatt csak a nevelőtestület egy része, többnyire az azonos beosztásban dolgozók vesznek részt egy-egy értekezleten. Ezekről az értekezletekről nem kötelező jegyzőkönyvet készíteni. Ilyen értekezlet lehet: vezetőségi értekezlet, az egy osztályban tanító pedagógusok értekezlete, szakközépiskolai vagy szakiskolai tagozaton tanító pedagógusok értekezlete, munkaközösségi értekezletek, szülői értekezletek, (összevont évfolyami v. osztályértekezletek) fogadóórák. egy-egy feladat előkészítésére, rendezvény megszervezésére alakult közösség értekezlete, szakoktatói értekezlet, kollégiumi nevelők értekezlete. Az értekezletek időpontját, témáját az iskola helyi munkaterve és a havi eseménynaptár tartalmazza.

21 A pedagógusok szakmai munkaközösségei A szakmai munkaközösségek a magasabb (Nkt) jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel rendelkeznek. Szakmai és módszertani kérdésekben közreműködnek a kibővített iskolavezetőséggel. Részt vesznek az oktató nevelő-munka tervezésében. A munkaközösségek tagjainak javaslatai alapján összeállított tanévre szóló munkaterv szerint tevékenykednek. A szakmai munkaközösségek munkáját a munkaközösségvezető irányítja. A munkaközösség-vezetőjét a munkaközösség tagjainak javaslatára tanévenként az intézményvezető bízza meg. A munkaközösség-vezetők munkájukat munkaköri leírás alapján végzik. A kibővített iskolavezetőségi ülések után kötelesek tájékoztatni az irányításuk alá tartozó pedagógusokat a döntésekről, határozatokról. Az iskolában az alábbi munkaközösségek működnek: 1. osztályfőnöki, 2. humán, 3. reál, 4. idegen nyelvi, 5. informatika, 6. testnevelés, 7. gépészeti, 8. épületgépészeti, 9. építészeti, 10. kollégiumi munkaközösség. A szakmai munkaközösségek feladatai az adott szakmai-pedagógiai területen belül: a pedagógiai, szakmai és módszertani tevékenység irányítása, ellenőrzése, az iskolai oktató-nevelő munka belső fejlesztése, tartalmi és módszertani korszerűsítése, a közösségi tagok, a szakmai elmélet, szakmai gyakorlat pedagógiai-módszertani munkájának összehangolása, egységes követelményrendszer kidolgozása, a tanulók ismeretszintjének folyamatos mérése, értékelése, a tanulmányi versenyek szervezése, lebonyolítása, a pedagógusok továbbképzésének szervezése, segítségnyújtása a nevelők önképzéséhez, a tanulmányok alatti belső vizsgák -záróvizsgák, osztályozóvizsgák- tételsorainak összeállítása, értékelése, javaslatot tesznek az iskolai tantárgyfelosztás elkészítéséhez, javaslatot tesznek a szertárak, szaktantermek, műhelytermek szemléltetőeszközrendszerének fejlesztésére, a pályakezdő pedagógusok munkájának segítése, javaslatot tesznek az intézményvezetőnek a munkaközösség-vezető személyére,

22 19 segítséget nyújtanak a munkaközösség vezetőjének a munkaterv, valamint a munkaközösség tevékenységéről készülő elemzések, értékelések elkészítéséhez, ellenőrzik az adott tantárgy, szakma oktatásának eredményességét és javaslatot tesznek továbbfejlesztésére, javaslatot tesznek: - taneszközökre, egyéb tanulmányi segédletekre, - a központi alternatív programok helyi alkalmazására, - az emelt szintű és a tanórán kívüli foglalkozások programjaira, - a tanulók osztályba, csoportba sorolására, a munkaközösség-vezetők irányításával tanévenként legalább három értekezletet tartanak Az alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok Az iskolai munka egyes aktuális feladatainak megoldására a tantestület tagjaiból munkacsoportok alakulhatnak a nevelőtestület vagy az iskolavezetőség döntése alapján. Amennyiben az alkalmi munkacsoportot az iskolavezetőség hozza létre, erről tájékoztatni kell a nevelőtestületet. Az alkalmi munkacsoportok tagjait vagy a nevelőtestület választja, vagy az intézményvezető bízza meg A szülők közösségei Az iskolában a szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében, az intézmény működését, munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal rendelkező szülői szervezetet (közösséget) hozhatnak létre., amely az iskola közösségének szerves részeként segíti az iskolai és családi nevelés összehangolását. Az osztályok szülői munkaközösségeit az egy osztályba járó tanulók szülei alkotják. A szülői munkaközösség működési rendjét saját maga állapítja meg. Megválasztja saját tisztségviselőit. Az iskolai szülői szervezet legmagasabb szintű döntéshozó szerve az iskolai szülői szervezet választmánya. A választmány munkájában az osztály szülői szervezetek elnökei, elnökhelyettesei vesznek részt. Az iskola szülői szervezetének választmányi tagja az intézményvezető és az általa megbízott tanár is. A választmány élén az elnök áll, aki a választmány képviseletében az intézményvezető által kijelölt személlyel közvetlen kapcsolatot tart. Az iskolai szülői szervezet választmánya akkor határozatképes, ha azon az érdekelteknek több mint ötven százaléka jelen van. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az iskolai szülői szervezet képviselőjét a nevelőtestületi értekezlet véleményezéssel érintett napirendi pontjának tárgyalásához meg kell hívni. Az intézmény szülői szervezet választmánya részére az iskola intézményvezetője tanévenként legalább egy alkalommal tájékoztatást ad az intézmény munkájáról. Az osztályok szülői munkaközösségeivel az osztályfőnökök tartanak kapcsolatot.

23 20 Az iskolai szülői szervezetet az alábbi döntési, véleményezési, egyetértési jogok illetik meg: a működési szabályzatnak a szülőket is érintő rendelkezéseiben, a házirend megállapításában, a szülőket anyagilag is érintő ügyekben, az iskola pedagógiai programjában, a szülőkkel és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben, az iskola és a család kapcsolattartási rendjének kialakításában, az iskolai hagyományok továbbfejlesztésében, megválasztja saját tisztségviselőit, kialakítja saját működési rendjét, képviseli a szülőket a Nkt-ben megfogalmazott jogaik érvényesítésében Az intézményi tanács Az intézményi tanács saját ügyrendje szerint működik. Három tagját a szülők, a nevelőtestület és a Nyíregyháza Megyei Önkormányzat delegálja. Tagjait az intézményvezető bízza meg a delegálásra jogosultak véleménye alapján. Az intézményi tanács véleményt nyilváníthat a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell kérni az intézményi tanács véleményét a pedagógiai program, az SZMSZ, a házirend, a munkaterv elfogadása, továbbá a köznevelési szerződés megkötése előtt. Az intézmény vezetője félévente egy alkalommal beszámol a tanácsnak, amely ennek alapján az intézmény működésével kapcsolatos álláspontját megfogalmazza és eljuttatja a fenntartó számára A tanulók közösségei Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösség élén, mint pedagógus-vezető, az osztályfőnök áll. Az osztályfőnököt ezzel a feladattal az intézményvezető bízza meg. Az osztályfőnökök osztályfőnöki tevékenységüket munkaköri leírásuk alapján végzik. Az osztályközösség saját tagjaiból osztálytitkárt, gazdasági-, kulturális-, tanulmányi felelőst választanak. Az osztálytitkár képviseli az osztályt a sport- és diákönkormányzati üléseken. A tanulók közös tevékenységük megszervezésére diákköröket hozhatnak létre. Az intézményben iskolai és kollégiumi diákönkormányzat működik. A tanulók, a tanulóközösségek és diákkörök érdekeinek képviseletét az iskolai diákönkormányzat látja el. A diákönkormányzat döntési jogkört gyakorol a nevelőtestület véleményének meghallgatásával: saját közösségi élete tervezésében, szervezésében, tisztségviselői megválasztásában,

24 21 a DÖK működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, egy tanítás nélküli munkanap programjáról, az iskolai diákönkormányzat tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és működtetéséről, valamint a tájékoztatási rendszer (iskolaújság, iskola rádió) szerkesztősége tanulói vezetőjének (felelős szerkesztőjének), munkatársainak megbízásáról és jogosultak képviseltetni magukat a diákönkormányzatban. A diákönkormányzat véleményezési joggal rendelkezik: jogszabályban meghatározott ügyekben az iskolai szervezeti és működési szabályzat elfogadásakor és módosításakor, a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározásakor, az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, a házirend elfogadásakor illetve módosításakor. A diákönkormányzat a felsoroltakon kívül véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet - a diákokat érintő kérdésekre vonatkozóan - az iskola működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 5. AZ ISKOLA KÖZÖSSÉGEINEK KAPCSOLATTARTÁSA 5.1. Az iskola vezetőség és a nevelőtestület kapcsolattartása A nevelőtestület különböző közösségeinek kapcsolattartása az intézményvezető segítségével a megbízott vezetők és a választott képviselők útján valósul meg. A kapcsolattartás fórumai: az iskolavezetőség ülései, a különböző értekezletek, megbeszélések. Ezen fórumok időpontját az iskolai munkaterv és a havi eseménynaptár tartalmazza. Az iskolavezetőség tagjai kötelesek: az iskolavezetőség ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó pedagógusokat az ülés döntéséről, határozatairól, az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíteni az iskolavezetőségnek. A nevelőtestület tagjai kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban, egyénileg vagy munkaköri vezetőjük illetve választott képviselőik útján közölhetik az iskola vezetőségével. Ki kell kérni a nevelőtestület véleményét: a szorgalmi idő meghosszabbításakor, a vezetői pályázat elfogadásakor, az intézmény költségvetésében szakmai célokra rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználásának megtervezésében, a nevelési-oktatási intézmény beruházási és fejlesztési terveinek megállapításában,

25 22 a közalkalmazotti szabályzat, a kollektív szerződés összeállításában, s ezek módosításakor A pedagógusok és a tanulók kapcsolattartása A tanulók közösségeit az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az intézményvezető az iskola diákönkormányzatának vezetőségi ülésén és a diákközgyűlésen, az osztályfőnökök pedig az osztályfőnöki órákon tájékoztatják a tanulókat. A tájékoztatás egyéb lehetőségei: videó-híradó, iskolaújság és a folyosókon elhelyezett hirdetőtáblák. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanároknak folyamatosan szóban és írásban tájékoztatniuk kell. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott képviselőik útján közölhetik az iskola vezetőségével, a pedagógusokkal, a nevelőtestülettel. A diákönkormányzat - a nevelőtestület véleményének kikérésével - dönt saját működéséről, a működéshez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, hatáskörei gyakorlásáról, egy tanítás nélküli munkanap programjáról, az iskolarádió és az iskolaújság szerkesztő-bizottságának megbízásáról. Az iskola Pedagógiai Programját, az SZMSZ-t és mellékleteit a tanulók megtekinthetik az iskolai könyvtárban. Diákönkormányzat A diákönkormányzatok munkáját segítő pedagógusokat a DÖK vezetőségének javaslatai alapján és a nevelőtestület vezetőségének egyetértésével az intézményvezető bízza meg. A DÖK segítő pedagógus feladata: - figyelemmel kíséri, illetve segíti a diákönkormányzat, az iskolarádió munkáját; - irányítja az iskolai diáknap megszervezését; - segíti az iskolai diákmozgalmat. Az iskola a diákönkormányzat tevékenységéhez külön helyiséget (diákiroda), az iskolarádió működéséhez stúdiót, valamint minden tanévben anyagi támogatást biztosít. A támogatás mértékét az iskola intézményvezetője határozza meg. Az iskola által nyújtott támogatás összegével számla ellenében, 30 napon belül köteles elszámolni a diákönkormányzat megbízottja. A diákönkormányzat vezetőjét és vezetőségi tagjait a tanulók a diákközgyűlésen választják. A diákközgyűlést évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. Az évi rendes diákközgyűlés összehívását a diákönkormányzat vezetője és az iskola

26 23 intézményvezetője kezdeményezi a tanév rendjében meghatározott időben küldöttközgyűlésként. A rendkívüli diákközgyűlés összehívását a diákönkormányzat vezetője vagy az iskola intézményvezetője kezdeményezheti. Az évi rendes diákközgyűléseken a diákönkormányzat és az iskola képviselője beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, különös tekintettel a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről, az iskolai házirendben meghatározottak végrehajtásáról. A diákközgyűlésen a tanulók kérdéseket intézhetnek a diákönkormányzat és az iskola vezetéséhez. Napirendi pontjait a közgyűlés megrendezése előtt tizenöt nappal nyilvánosságra kell hozni. A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a választó tanulóközösség fogadja el és a nevelőtestület hagyja jóvá A pedagógusok és a szülők kapcsolattartása Az iskolai szülői szervezet iskolaszintű képviselőjével az iskola intézményvezetője tartja a kapcsolatot. Az osztályfőnökök az osztály szülői értekezleten tájékoztatják a szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola vezetőségével, a nevelőtestülettel. A szülők és más érdeklődők az iskola pedagógiai programjáról, szervezeti és működési szabályzatáról és házirendjéről az iskola intézményvezetőjétől, valamint az intézményvezető-helyettesektől kérhetnek tájékoztatást. Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára elérhető, megtekinthető az iskola honlapján. A szülőkkel való kapcsolattartás egyéb formái: egyéni fogadóórák, iskolai rendezvények, írásbeli tájékoztatók az ellenőrző könyvön keresztül, a szülői munkaközösség választmányi ülései. A szülői értekezletek és fogadóórák időpontját az iskolai munkaterv évenként tartalmazza.

27 A szakmai munkaközösségek kapcsolattartása 1. Az iskolában tevékenykedő szakmai munkaközösségek folyamatos együttműködéséért és kapcsolattartásáért a szakmai munkaközösségek vezetői felelősek. 2. A szakmai munkaközösségek vezetői a munkaközösség éves munkatervének összeállítása előtt közös megbeszélésen egyeztetik az adott tanévre tervezett feladataikat különös tekintettel a szakmai munka alábbi területeire: a munkaközösségen belül tervezett ellenőrzések és értékelések, iskolán belül szervezett bemutató órák, továbbképzések, iskolán kívüli továbbképzések, a tanulók számára szervezett pályázatok tanulmányi, kulturális és sportversenyek. 3. A szakmai munkaközösségek vezetői az iskolavezetőség (az intézményvezetői tanács) ülésein rendszeresen tájékoztatják egymást a munkaközösségek tevékenységéről, aktuális feladatairól, a munkaközösségeken belüli ellenőrzések, értékelések eredményeiről Az iskolai sportkör és az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formái és rendje Az intézményvezető és a nevelési intézményvezető-helyettes részt vesznek a sportköri értekezleteken. A sportkör vezetője az iskola éves munkatervének összeállításához minden év augusztus 25-ig átadja a sportkör éves feladattervét az általános intézményvezető-helyettesnek. A sportkör vezetője a tanév folyamatosan kapcsolatot tart az intézményvezetővel. 6. AZ ISKOLA VEZETÉSÉNEK ÉS KÖZÖSSÉGEINEK KÜLSŐ KAPCSOLATAI Az iskola megfelelő szintű irányítása az eredményes oktató- és nevelő-munka érdekében az iskola vezetősége állandó munkakapcsolatot tart fenn a következő intézményekkel, szervezetekkel. Az intézmény fenntartójával Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nyíregyháza, Országzászló tér 1. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Nyírségi Szakképzés szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. Nyíregyháza, Árok út 53. Nyíregyháza-Nagykálló-Tiszavasvári Nyírvidék Térségi Intergrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Társaság Nonprofit Kt. Nyíregyháza, Árok utca 53. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal Nyíregyháza, Hősök tere 5. A felügyeleti szervekkel

28 25 Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Oktatásért Felelős Államtitkárság Budapest V., Szalay út Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyháza Hősök tere 5. Szakmai tanácsadó szervekkel Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézettel Budapest, Baross út 52. Sz.-Sz.-B. megyei Kereskedelmi és Iparkamara Nyíregyháza, Széchenyi út 2. sz. Sz-Sz-B megyei Diáksport Tanácsával Nyíregyháza, Mártírok tere 9. Városi Diáksport Egyesület Nyíregyháza, Sóstói út 24. Gazdálkodó szervezetekkel, vállalkozásokkal Az iskolát támogató alapítvány kuratóriumával Érted!- Érted? Alapítvány, Nyíregyháza, Árok út 53. sz. Társintézményekkel o Nyíregyháza város középfokú oktatási intézményeivel o Nyíregyháza város középiskolai kollégiumaival o Sz-Sz-B megye középfokú oktatási intézményeivel Felsőfokú intézményekkel o Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Karral Debrecen, Ótemető út 2. o Nyíregyházi Főiskolával Nyíregyháza, Sóstói út 31/b Gyermekjóléti Szolgálattal Nyíregyháza, Sarkantyú út Nyíregyháza, Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájával Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Jegyzője mint I. fokú Gyámhatósággal Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Nyíregyházi Városi Rendőrkapitánysággal Nyíregyháza, Bújtos út Egészségügyi, Szociális és Bölcsődei Intézményvezetőséggel Nyíregyháza, Pacsirta út Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló 1. sz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság Nyíregyháza, Szarvas utca sz. Egységes Pedagógiai Szakszolgálattal Nyíregyháza Krúdy köz 4-10

29 26 7. A GYAKORLATI KÉPZÉST FOLYTATÓKKAL ÉS SZERVEZŐKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI ÉS RENDJE A Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, a TISZK-el, a külső gyakorlati képzőhelyekkel a kapcsolattartás a szakmai és a nevelési intézményvezető-helyettes feladata. A külső gyakorlati képzőhellyel a kapcsolatfelvétel, a problémás esetek kezelése az intézményvezető-helyettesek feladata. A külső gyakorlati képzőhellyel a mindennapi ügyintézéssel kapcsolatos kapcsolattartás, a hiányzás kezelésével, a gyakorlati jegyekkel kapcsolatos adminisztrációs tevékenységek végzése az osztályfőnök feladata. Probléma esetén értesíti az intézményvezető-helyetteseket. A kapcsolattartás módja lehet: - ellenőrző könyvön keresztül, - en, - postai úton, levélben - telefonon - személyesen 8. A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésének megszervezéséért, irányításáért és hatékony működtetéséért az intézmény intézményvezetője a felelős. Az egyes tanévekre vonatkozó ellenőrzési feladatokat, ezek ütemezését, az ellenőrzést végző illetve az ellenőrzött dolgozók kijelölését az éves ellenőrzési tervben rögzítjük. A terv elkészítéséért az intézményvezető a felelős A pedagógiai munka belső ellenőrzésének feladatai: biztosítsa az iskola pedagógiai munkájának jogszerű (a jogszabályok, a helyi tantervek, valamint az iskola pedagógiai programja szerint előírt) működését, segítse elő az intézményben folyó nevelő és oktató munka eredményességét, hatékonyságát, az iskolavezetés számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a pedagógusok munkavégzéséről, szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény nevelő- és oktató munkájával kapcsolatos belső és külső értékelések elkészítéséhez, A nevelő és oktató munka belső ellenőrzésére jogosult az intézményvezető, a vezető beosztású dolgozók és a munkaközösség-vezetők külön megbízás szerint. Az intézményvezető jogosult az általa szükségesnek tartott esetben az iskola pedagógusai közül bárkit meghatározott céllal és jogkörrel ellenőrzési feladat elvégzésére kijelölni.

30 Kiemelt ellenőrzési szempontok a nevelő-oktató munka belső ellenőrzése során: a pedagógusok munkafegyelme, a tanórák és tanórán kívüli foglalkozások pontos megtartása, a nevelő-oktató munkához kapcsolódó adminisztráció pontossága, a tantermek rendezettsége, tisztasága, dekorációja, a tanár-diák kapcsolat, a tanulói személyiség tiszteletben tartása, a nevelő és oktató munka színvonala a tanítási órákon - az órára történő felkészülés, tervezés, - a tanítási óra felépítése és szervezése, - a tanítási órán alkalmazott módszerek, - a tanulók magatartása, munkája, a tanórai fegyelem, - a pedagógus egyénisége, magatartása a tanítási órán, a tanórán kívüli nevelő munka, az osztályfőnöki munka eredményei és a közösségformálás Az ellenőrzés módszerei, területei és formái a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások, gyakorlati foglalkozások látogatása, az írásos dokumentumok (tanmenetek, óravázlatok) munkatervek vizsgálata, a tanulói munkák (témazáró dolgozatok, iskolai füzetek) ellenőrzése, vizsgálata, adminisztratív munkák (osztálynaplók, törzslapok, bizonyítványok) ellenőrzése, vizsgálata, összetett vizsgálat egy-egy tantárgyra, tantárgycsoportra, nevelési területre vonatkozóan, beszámoltatás szóban vagy írásban. Az ellenőrzés tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg, szükség esetén a munkaközösség tagjaival meg kell beszélni. Az általánosítható tapasztalatokat - a feladatok egyidejű meghatározásával - tantestületi értekezleten összegezni és értékelni kell. Az értékeléshez, az esetlegesen feltárt hibák kiküszöbölésére, hiányosságok pótlására határidős feladatokat kell megfogalmazni. Az ellenőrzés legfontosabb területei: Tanítási órákon minden alkalommal figyelmet kell fordítani: a tanulók órán tanúsított magatartására, a pedagógusnak a tanulókhoz való kapcsolatára, tanítási órájának, gyakorlati foglalkozásának légkörére, a tanterem rendjére, biztonságára. A látogatások alkalmával esetenként vizsgálni kell: a tanulói tudásszint-mérés és értékelés módját, az erre fordított időt, az adott házi feladat mennyiségének, kijelölésének módját, a megoldáshoz nyújtott segítséget,

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Jász-Nagykun-Szolnok megye Tankerület megnevezése: KLIK Szolnoki Tankerülete OM azonosító: 036023

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Jász-Nagykun-Szolnok megye Tankerület megnevezése: KLIK Szolnoki Tankerülete OM azonosító: 036023 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló /013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező az emberi erőforrások minisztere 37/013. (X. 4.) EMMI utasítása

Részletesebben

Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma

Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma IX.3.48. Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Hajdú-Bihar megye Tankerület megnevezése: KLIK Debreceni Tankerülete OM azonosító: 031245 Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola szakmai

Részletesebben

1.1. Hivatalos neve: Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola és Kollégium

1.1. Hivatalos neve: Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola és Kollégium Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Jász-Nagykun-Szolnok megye Tankerület megnevezése: KLIK Tiszafüredi Tankerülete OM azonosító: 036014 Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola

Részletesebben

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló /013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező az emberi erőforrások minisztere 37/013. (X. 4.) EMMI utasítása

Részletesebben

1.1. Hivatalos neve: Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola

1.1. Hivatalos neve: Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola A lenti szakmai alapdokumentum egyelőre nem véglegesített dokumentum, így nem használható fel semmilyen szempontból az intézmény szakmai alapdokumentumaként! Az intézmény székhelye szerinti megye neve:

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 44/2015. (IX. 10.) EMMI utasítás 5. (3) bekezdése alapján kiadott, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában

Részletesebben

Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola. szakmai alapdokumentuma

Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola. szakmai alapdokumentuma Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Békés megye Tankerület megnevezése: KLIK Békéscsabai Tankerülete OM azonosító: 028452 Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola szakmai

Részletesebben

IX.3.27. Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola szakmai alapdokumentuma

IX.3.27. Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola szakmai alapdokumentuma IX.3.7. Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Hajdú-Bihar megye Tankerület : KLIK Debreceni Tankerülete OM azonosító: 030 Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola szakmai alapdokumentuma

Részletesebben

Dr. Mez Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképz Iskola szakmai alapdokumentuma

Dr. Mez Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképz Iskola szakmai alapdokumentuma XX.4.17. Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Zala megye Tankerület megnevezése: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nagykanizsai Tankerülete OM azonosító: 0766 Dr. Mez Ferenc - Thúry György

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

Inczédy György SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Inczédy György SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Középiskola, Szakiskola és Kollégium Középiskola, Szakiskola és Kollégium Tartalomjegyzék I. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat hatálya 1. A szabályzat célja, feladata... 2 1.1.

Részletesebben

Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola szakmai alapdokumentuma Megnevezései Feladatellátási helyei Alapító és a fenntartó neve és székhelye Típusa:

Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola szakmai alapdokumentuma Megnevezései Feladatellátási helyei Alapító és a fenntartó neve és székhelye Típusa: A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező 39/2014. (XI. 6.) EMMI utasítás mellékletében, a Magyar Közlöny

Részletesebben

1 / 19 2013.06.28. 12:29

1 / 19 2013.06.28. 12:29 1 / 19 2013.06.28. 12:29 Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Békés megye Tankerület megnevezése: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békéscsabai Tankerülete OM azonosító: 028390... melléklet

Részletesebben

Inczédy György SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Tartalomjegyzék

Inczédy György SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat hatálya 1. A szabályzat célja, feladata... 2 1.1. AZ SZMSZ hatálya... 2 2 Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Inczédy György A Nyíregyháza, 2009. november 03. Készítette:. Gazda Sándor Mihály igazgató A nevelőtestület elfogadta: 2009. november 3-án. Jóváhagyta: Nyíregyháza,... Csabai Lászlóné polgármester I.

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013.

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 3. (bek) alapján a meghatározott feladatok ellátására a Nyíregyházi

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Felvételi tájékoztató 2014/2015. tanév Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola 7632 Pécs, Melinda u. 23. OM azonosító: 201190 Igazgató: Németh

Részletesebben

Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat szakmai alapdokumentuma

Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat szakmai alapdokumentuma A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező 39/2014. (XI. 6.) EMMI utasítás mellékletében, a Magyar Közlöny

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2015.

ALAPÍTÓ OKIRAT 2015. ALAPÍTÓ OKIRAT 2015. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 3. (bek) alapján a meghatározott feladatok ellátására a Nyíregyházi

Részletesebben

SZINAPSZIS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca 4-6.) Alapítva: 2010. ALAPÍTÓ OKIRAT 2. MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. MÁRCIUS 30. HATÁLYOS: 2011. MÁRCIUS 30. NAPJÁTÓL F

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Felvételi tájékoztató 2014/2015. tanév Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola 7632 Pécs, Melinda u. 23. OM azonosító: 201190 Igazgató: Németh

Részletesebben

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola 1068 Budapest, Felső erdősor u. 20. A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Készítette: a Budapest VI.

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 240/2011. (XII.15.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 240/2011. (XII.15.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 240/2011. (XII.15.) számú határozata előterjesztés egyes nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosításáról A Közgyűlés 1. az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására

köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! 2012. szeptember 1. napján

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt)

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) 5/A.sz. melléklet Az intézmény elnevezése: Az intézmény rövid neve: Az intézmény rövidített neve: Közgazdasági Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R AT

A L A P Í T Ó O K I R AT A L A P Í T Ó O K I R AT Dunavecsei Református Kollégium Bella István Gimnázium, Általános és Szakképző Iskola intézményi szakmai alapdokumentuma A Dunavecsei Református Egyházközség Presbitériuma mint

Részletesebben

A HATVANI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMOT MŰKÖDTETŐ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TANÁCSÁNAK ELNÖKÉTŐL

A HATVANI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMOT MŰKÖDTETŐ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TANÁCSÁNAK ELNÖKÉTŐL A HATVANI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMOT MŰKÖDTETŐ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TANÁCSÁNAK ELNÖKÉTŐL /2011. Az előkészítésben közreműködött: Kovács János irodavezető Ludányi Brigitta közoktatási

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki.

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki. HONVÉDELMI MINISZTER Nyt. szám: 154 20/2013. ALAPÍTÓ OKIRAT A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 39. (1)

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Jándi Szakképző Iskola

ALAPÍTÓ OKIRAT. Jándi Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egybeszerkesztett Jándi Szakképző Iskola 1 A Bereg Többcélú Egyesület (székhelye: 4841 Jánd, Rákóczi Ferenc út 46. szám, nyilvántartásba vételi : 3249.), mint fenntartó a

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

Bemutatkozik a MIOK József J pző Iskola

Bemutatkozik a MIOK József J pző Iskola Bemutatkozik a MIOK József J Nádor N Gimnázium és s Szakképz pző Iskola FENNTARTÓNK NK MIOK Észak-kelet-magyarországi gi RégiR gió Kiemelten KözhasznK zhasznú Nonprofit Kft Iskolarendszerű szakképz Felnőttk

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 201/2006. (IX. 13.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 201/2006. (IX. 13.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 0/006. (IX. 3.) számú h a t á r o z a t a a 006/007-es tanév indításával kapcsolatos feladatok módosításáról A Közgyűlés./ az előterjesztést megtárgyalta és

Részletesebben

KIR-STAT2013. Statisztika. OM azonosító: 35980 Lapszám: 10 Nyomtatás dátuma: 2013.10.18 10:57.04

KIR-STAT2013. Statisztika. OM azonosító: 35980 Lapszám: 10 Nyomtatás dátuma: 2013.10.18 10:57.04 KIR-STAT2013 Statisztika OM azonosító: 35980 Lapszám: 10 Nyomtatás dátuma: 2013.10.18 10:57.04 OSA4TANU 2. oldal Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok

Részletesebben

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Tudnivalók: DIÁKOKNAK A felnőttoktatásra vonatkozó külön rendelkezések Ha a tanuló a nyolc évfolyamos általános iskola elvégzése esetén 17., gimnázium

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki! ISZIIR nyilvántartási szám:... Iktatószám:... Iktatás időpontja:...

Részletesebben

KIR-STAT2014. Statisztika. Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas. OM azonosító: 37140 Lapszám: 4 Nyomtatás dátuma: 2014.10.13 10:26.

KIR-STAT2014. Statisztika. Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas. OM azonosító: 37140 Lapszám: 4 Nyomtatás dátuma: 2014.10.13 10:26. KIR-STAT2014 Statisztika Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas OM azonosító: 37140 Lapszám: 4 Nyomtatás dátuma: 2014.10.13 10:26.29 OSA4TANU 2. oldal Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő VI-169/3026/2012. sz. határozat melléklete 6. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat 11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) alapító okiratának módosítása 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a

Részletesebben

VM ASzK, Szakképző Iskola - Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola 6600 Szentes, Kossuth L. u. 45. Felvételi szabályzat

VM ASzK, Szakképző Iskola - Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola 6600 Szentes, Kossuth L. u. 45. Felvételi szabályzat VM ASzK, Szakképző Iskola - Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola 6600 Szentes, Kossuth L. u. 45. OM azonosító: 027986 Telephely kódja: 011 http://www.szentesinfo.hu/bartha Felvételi szabályzat 2012/2013-es

Részletesebben

I. A NYELVVIZSGÁT AKKREDITÁLÓ TESTÜLET (TOVÁBBIAKBAN: TESTÜLET) ÜGYRENDJE

I. A NYELVVIZSGÁT AKKREDITÁLÓ TESTÜLET (TOVÁBBIAKBAN: TESTÜLET) ÜGYRENDJE I. A NYELVVIZSGÁT AKKREDITÁLÓ TESTÜLET (TOVÁBBIAKBAN: TESTÜLET) ÜGYRENDJE (1) A Testület jogállása: kormányrendelet által meghatározott feladatok elvégzésére létrehozott szakmai testület (2) A Testület

Részletesebben

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Pest megye Tankerület megnevezése: KLIK Nagykőrösi Tankerülete OM azonosító: 039999

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Pest megye Tankerület megnevezése: KLIK Nagykőrösi Tankerülete OM azonosító: 039999 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező az emberi erőforrások minisztere 37/2013. (X. 4.) EMMI utasítása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Alapító Okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

3300 Eger, Mátyás király út 165.

3300 Eger, Mátyás király út 165. ISKOLÁNKBAN! 3300 Eger, Mátyás király út 165. Tel.: 36/516-068; Fax: 36/516-069 E-mail: igazgato@iqpont.hu Honlap: www.iqpont.hu Igazgató neve: Molnár György OM azonosító: 101496 Nyílt napok idpontjai:

Részletesebben

7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet az Országos Képzési Jegyzékrõl

7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet az Országos Képzési Jegyzékrõl 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet az Országos Képzési Jegyzékrõl A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a szakmai

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2012. november 1-től hatályos szöveg)

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2012. november 1-től hatályos szöveg) ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2012. november 1-től hatályos szöveg) 1. Az intézmény neve: Péter András Gimnázium, és Szigeti Endre Szakképző Iskola Pecsétjének lenyomata: 2. Az

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2016-2017-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2016-2017-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016-2017-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 5. (1) A köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka szakaszai a következők: d) az iskolai

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Középfokú iskolai felvételi tájékoztató (A felvételi eljárás rendje)

Középfokú iskolai felvételi tájékoztató (A felvételi eljárás rendje) Dunaújvárosi Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 2400 Dunaújváros, Kossuth Lajos u. 10/A OM azonosító: 201471 Tel: 25/402-192, 25/410-254 Fax: 25/402-192 E-mail cím: igazgato@keri-dunaujvaros.hu

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT FPH038/211/2012. számú előterjesztés 4.33. számú melléklete Budapest Főváros Önkormányzata [Vonalkód] [Vonalkód] ikt. szám: [Iktatószám] MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Közgyűlési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 031202 KLIK azonosító:082043 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETŐ... 3 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KÖZNEVELÉSI SZERZŐDÉS - MEGÁLLAPODÁS

KÖZNEVELÉSI SZERZŐDÉS - MEGÁLLAPODÁS KÖZNEVELÉSI SZERZŐDÉS - MEGÁLLAPODÁS köznevelési intézmény települési nemzetiségi önkormányzati fenntartásba vételével összefüggő intézményi átadás-átvételről, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó jogok

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló osztályok:

A 2016/2017. tanévben induló osztályok: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11. Telefon: +36-1-256-16-73 +36-1-257-00-32 OM azonosító: 203061 Telephely kód: 002 Nyitott kapuk

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. október 1. A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Iskolai Diákbizottságának Szervezeti és Működési Jelen Szervezeti és

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, AZ ÉPÜLET NYITVATARTÁSÁNAK IDEJE, A VEZETŐK BENNTARTÓZKODÁSÁNAK RENDJE

Részletesebben

OM azonosító: 200951

OM azonosító: 200951 Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola 6440 Jánoshalma, Béke tér 11. E-mail: hunyadi.kir@gmail.com Honlap: www.hunyadi.janoshalma.hu Tel.: 06-77/501-180 Fax:06-77/501-180 FELVÉTELI

Részletesebben

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2012/2013 TANÉV

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2012/2013 TANÉV TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2012/2013 TANÉV Az iskola megnevezése: Szent Benedek Gimnázium Szakképző Iskola és Kollégium Székhelye: 9090 Pannonhalma, Vár 1. Telefonszám:46/530-340 OM azonosító: 201410

Részletesebben

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves VI-178/3026/2012. sz. határozat melléklete 15. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 85/2002. (IV.29.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 85/2002. (IV.29.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 85/2002. (IV.29.) számú h a t á r o z a t a egyes középfokú intézmények alapító okiratainak módosításáról A Közgyűlés 1. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT FÓTI NÉPMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA 2015.MÁJUS ÉS GIMNÁZIUM

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT FÓTI NÉPMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA 2015.MÁJUS ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT FÓTI NÉPMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2015.MÁJUS TARTALOM I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 5 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI

Részletesebben

ZALAMEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZGATÓ HATÁROZAT. A Zala Megyei Kormányhivatal által Z0/9/2011. számon nyilvántartásba vett Szociális Missziótársulat

ZALAMEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZGATÓ HATÁROZAT. A Zala Megyei Kormányhivatal által Z0/9/2011. számon nyilvántartásba vett Szociális Missziótársulat ZALAMEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZGATÓ Ügyiratszám: ZAB/090/173-5/2014. Tárgy: működési engedély módosítása Ügyintéző: Baloghné Erdei Margit Telefon: (92) 507-788 HATÁROZAT A Zala Megyei Kormányhivatal által

Részletesebben

WIGNER JENŐ MŰSZAKI, INFORMATIKAI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

WIGNER JENŐ MŰSZAKI, INFORMATIKAI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM WIGNER JENŐ MŰSZAKI, INFORMATIKAI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. Telefon: 36/515-115 Fax: 36/515-116 E mail: wigner@wigner.sulinet.hu www.wignerkozepiskola.hu

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Sürgősségi indítvány a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által működtetett, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott

Részletesebben

Alapító okirat /Egységes szerkezetbe foglalva/

Alapító okirat /Egységes szerkezetbe foglalva/ Alapító okirat /Egységes szerkezetbe foglalva/ 1. Az intézmény neve: Dankó Pista Egységes Óvoda Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 2. Alapító neve: Közös Kincs Oktatási

Részletesebben

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET ELEKTRONIKUS MELLÉKLET XXVI. ÉVFOLYAM 2010 VOCATIONAL TRAINING REVIEW RUNDSCHAU DER BERUFSBILDUNG Meiszter Judit: vizsgák után ábrák, táblázatok 1 Meiszter Judit Vizsgák után A 2008/2009-es tanévben, iskolarendszerű

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

A pedagógusok (elsősorban tanítók és tanárok) szabadságának kiadásával kapcsolatos jogszabályok és értelmezésük

A pedagógusok (elsősorban tanítók és tanárok) szabadságának kiadásával kapcsolatos jogszabályok és értelmezésük A pedagógusok (elsősorban tanítók és tanárok) szabadságának kiadásával kapcsolatos jogszabályok és értelmezésük Kivétel vagy kiadás? A köznyelvben rendszerint a szabadság kivételéről szoktunk beszélni,

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Aláírást követő 5 munkanapon belül 3 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki! ISZIIR nyilvántartási szám:... Iktatószám:... Iktatás időpontja:...

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 249/2003. (X. 1.) számú h a t á r o z a t a a 2003/2004-es tanév indításával kapcsolatos feladatok módosításáról A Közgyűlés 1./ az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32.

Részletesebben

8/2006. (III. 23.) OM rendelet

8/2006. (III. 23.) OM rendelet 8/2006. (III. 23.) OM rendelet a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY

MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY A MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1/10 TARTALOM 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Villamos Hálózat Tervező, Szerelő és Üzemeltető Szakosztály

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG (9090 Pannonhalma, Várkerület 1.) által fenntartott Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye (1098 Budapest, Toronyház

Részletesebben

Továbbtanulási tájékoztató

Továbbtanulási tájékoztató Debreceni Szakképzési Centrum Irinyi János Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája Továbbtanulási tájékoztató a 2016/2017. tanévre Debrecen 1 Kedves nyolcadik osztályos tanuló! Egyre jobban közeledik

Részletesebben

A Székesfehérvári Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Szervezeti és működési szabályzata

A Székesfehérvári Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Szervezeti és működési szabályzata A Székesfehérvári Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Szervezeti és működési szabályzata 2013 Bevezetés... 5 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. Alapító okirat... 5 1.2. Főbb

Részletesebben

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés ALAPÍTÓ OKIRAT 3. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kisfaludy

Részletesebben

Javaslat a Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola Alapító Okiratának módosítására Melléklet: 1 db

Javaslat a Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola Alapító Okiratának módosítására Melléklet: 1 db MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE KO.181/007. Javaslat a Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola Alapító Okiratának módosítására Melléklet: 1 db Összeállította: Dr. K o r m o s Vilmos főosztályvezető

Részletesebben

A Decs Tesz-Vesz Óvoda átszervezése

A Decs Tesz-Vesz Óvoda átszervezése Az előterjesztés száma: 19/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. február 11-én 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz-Vesz

Részletesebben

Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola

Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Felvételi tájékoztató 2008. 1 Az Intézmény hivatalos adatai OM azonosító: 029804 Név: Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Cím: 6600, Szentes, Szent I. herceg

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁN YZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 10/2010.(II.11.)

Részletesebben

esti-levelező tagozat iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton:1044 fő

esti-levelező tagozat iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton:1044 fő VI-174/3026/2012. sz. határozat melléklete 11. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: III. Béla Gimnázium, Művészeti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. május 5-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. május 5-i ülésére Ikt. sz.: 7462/2006. ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. május 5-i ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Duna Menti Közoktatási Intézménye (Dunavecse) alapító okiratának módosítása

Részletesebben

Tájékoztató. a 2015/2016-os tanév/nevelési év indításának tapasztalatairól. Ózd, 2015. szeptember 24.

Tájékoztató. a 2015/2016-os tanév/nevelési év indításának tapasztalatairól. Ózd, 2015. szeptember 24. Tájékoztató a 2015/2016-os tanév/nevelési év indításának tapasztalatairól Ózd, 2015. szeptember 24. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke Előkészítő: Humánerőforrás és Képviselő-testületi

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2013/2014-es tanév

Felvételi tájékoztató 2013/2014-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben