EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskőrös, Mező u. 16. Adószám: Bírósági bejegyzés száma: Pk /1999/2.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskőrös, Mező u. 16. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2."

Átírás

1 EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskőrös, Mező u. 16. Adószám: Bírósági bejegyzés száma: Pk /1999/ évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Elfogadta a május 27-én 10 órakor tartott kuratóriumi ülés. Tartalom: 1. Számviteli beszámoló. 2. A költségvetési támogatások felhasználása. 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás. 4. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke. 5. A cél szerinti támogatások kimutatása. 6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások mértéke, illetőleg összege. 7. A közhasznú szervezetről szóló rövid tartalmi beszámoló

2 1./ Számviteli beszámoló. Az alapítvány alapításának éve: A számviteli politika általános előírásai: A beszámoló formája: Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló Könyvvezetés módja: Kettős könyvvitel A könyvviteli szolgáltatás irányításáért, vezetéséért felelős személy: Neve: Tömör Jánosné Címe:6200 Kiskőrös, Báthori u. 11 Regisztrációs száma: Vagyoni és pénzügyi jövedelmi helyzet: Az alapítvány tárgyévben eft eredményt realizált. A tárgyidőszakban felmerült költségek nagyságrendje eft. Az év végén fennálló kötelezettsége nem volt. Az alapítvány, vállalkozási tevékenységet nem folytat. 2

3 Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú, egyszerűsített éves beszámolójának eredmény kimutatása év Adatok E Ft-ban sor A tétel megnevezése Előző év Előző év (ek) Tárgyév szám helyesbítése a b c d e A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 1 ( ) Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól 4 b) központi költségvetéstől 5 c) helyi önkormányzattól 6 d) egyéb, ebből 1% Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B. Vállakozási tevékenység bevétele 0 12 C. Összes bevétel (A + B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 20 ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 0 0 3

4 Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú, egyszerűsített éves beszámolójának eredmény kimutatása 2009.év Adatok E Ft-ban sor A tétel megnevezése Előző év Előző év (ek) Tárgyév szám helyesbítése a b c d e 27 F. Összes ráfordítás (D. + E.) G. Adózás előtti eredménye (B. - E.) H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállakozási eredmény (G. - H.) J. Tárgyévi közhasznú eremény (A. - D.) Tárgyévi eredmény (I. + J.) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 33 A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség ebből: - megbízási díjak tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások

5 Általános rész Az EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY tevékenységét 1999-ben kezdte meg. Az alapítvány alaptevékenysége: M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység. Alapítvány formájában működik, a törzstőke nagysága 100 eft. Székhelye: 6200 Kiskőrös, Mező utca 16. A társaság tulajdonosai belföldi magánszemélyek. Alapító: Takács Gábor. Képviseletre jogosult: Horváth Zoltánné Dr. Bakó Katalin A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése megbízott külső szolgáltató feladata. A külső szolgáltató neve, elérhetősége: Adójel Bt., 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 13. Regisztrált mérlegképes könyvelő neve: Tömör Jánosné A beszámolót bejegyzett könyvvizsgáló nem ellenőrizte. A mérlegkészítés pénzneme Ft. A mérlegkészítés időpontja május 18. Jelen kiegészítő melléklet a SZT 16 (5) bekezdése szerint azokat az információkat tartalmazza, melyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosak. A fontosságot a haszon-ráfordítás elve alapján határoztuk meg. 5

6 Számviteli politika Az alapítvány számviteli politikájának összeállításakor figyelembe vette a számviteli törvény alapelveit. Ez biztosítja azt, hogy a beszámolója reálisan mutatja az alapítvány jelenlegi vagyoni és pénzügyi helyzetét, és a mai helyzet alapján a jövőbeni tervek is kirajzolódnak. Mérlegét "A" változatban készíti. A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörbe fogja össze. A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli törvény előírásai szerint vezesse. Értékcsökkenési leírás módja: Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értékcsökkenés tervezésekor az alapítvány az eszközök elhasználódásának ideje függvényében lineáris leírást alkalmazott. A készletek értékelése FIFO módszerrel (tényleges beszerzési áron) történik. Az értékelési eljárások az előző évihez képest nem változtak. Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak. Analitikus nyilvántartást vezet az alapítvány a vevői követelésekről és a szállítói tartozásokról. A munkabérek és egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a bérszámfejtés keretében tesz eleget. A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív és passzív időbeli elhatárolás számlát alkalmaz. Jelentős összegű hiba értelmezése: A hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjelétől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka meghaladja az 500 millió forintot, akkor az 500 millió forintot. 6

7 Megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba értelmezése: Ha a jelentős összegű hibák és hibahatások összevont értéke a saját tőke értékét lényegesen - a hibák feltárásának évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20 %-kal változik (nő vagy csökken) - megváltoztatja, és ezért a már közzétett - a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetre vonatkozó - adatok megtévesztőek. Ismételt közzététel alkalmazása: A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló, jelentős összegű hibák feltárása esetén a feltárás évét megelőző üzleti év beszámolóját az eredeti és a módosított adatok bemutatásával, a módosítások kiemelésével a tárgyévi beszámoló közzétételét megelőzően ismételten közzé kell tenni. A hibák egyes üzleti évekre gyakorolt hatását ebben az esetben a tárgyévi beszámoló kiegészítő mellékletében kell bemutatni. Az alapítványnál az év során jelentősebb hiba miatt önellenőrzés nem történt. Az alapítványnál az év során történt ellenőrzések jelentősebb összegű eltéréseket nem állapítottak meg. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések Az alapítvány szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor (üzembe helyezésekor) megtervezett értékcsökkenés elszámolásában változás nem történt. Az alapítványnak hátrasorolt kötelezettségeke nincs. Az alapítvány átlagos állományi létszáma: 11 fő Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Az alapítvány támogatási program keretében dotációt nem kapott. Tárgyévben kutatási, kísérleti fejlesztési költség nem volt. 7

8 Mutatószámok A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS Immateriális javak és tárgyi eszközök mozgásának leírása (bruttó értékben) Tárgyi eszközök Nyitó Növekedés Csökkenés Átsorolás Záró (bruttó érték) (e Ft) (e Ft) (e Ft) (e Ft) (e Ft) Telek, telkesítés Épületek, épületrészek Ingatlanokhoz kapcsolódó Bérelt ingatlanon végzett Üzemi gép,berend, felsz Egyéb járművek Irodai,igazgatási berend Kisértékű tárgyi eszköz Immateriális javak bruttó összesen Tárgyévi értékcsökkenés leírása Terv szerinti leírás lineárisan Tárgyi eszközök Nyitó Növekedés Csökkenés Átsorolás Záró terv szerinti lineáris értékcsökkenése (e Ft) (e Ft) (e Ft) (e Ft) (e Ft) Ingatlanok tervsz. ecs Egyéb ber.felsz.terv. ecs Összesen Tárgyi eszközök Nyitó (e Ft) Növekedés (e Ft) Csökkenés (e Ft) Átsorolás (e Ft) Záró (e Ft) Tárgyi eszközök össz Összesen ESZKÖZÖK MOZGÁSA Nyitó (eft) 8 Növeked és (eft) Csökkené s (eft) Átsorolás (eft) Záró (eft) Tárgyi eszközök bruttó összesen Terv szerinti ÉCS lineárisan Forgóeszközök Pénzeszközök Követelések Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

9 2./ A költségvetési támogatások felhasználása Az Alapítvány az adózó állampolgárok által felajánlott személyi jövedelemadó 1 %-ból 2008-ban Ft-ot kapott. Ezt az összeget október 1-től október 1-ig használta fel az alapító okirat céljainak megfelelően kuratóriumi döntés alapján ben Ft érkezett a személyi jövedelemadó felajánlásából. Ezt az összeget október 1-től október 1-ig használja fel az alapító okirat céljainak megfelelően kuratóriumi döntés alapján. A jövedelemadó felhasználásánál az Alapítvány 10 éves működése alatt elindított és működtetett programok döntenek: a./ 1 % felhasználása: Családtámogatás Klinikán kívüli: - Családsegítő Iroda működtetése szociális támogatások orvosi tanácsadó szolgálat jogsegély szolgálat szülőklub működtetése - Rehabilitációs programok (életmód táborok, szabadidős rendezvények, Rehabilitációs és Oktatási Központ) - Gyermek-betegszállító autó üzemeltetése - Mama-lakások fenntartása - Gyógyító állatok program - Gyümölcsnapok - Terápiás eszközkölcsönző Klinikán belüli: - Rehabilitációs programok (Játékos tornaórák, Alkotó délutánok gyógytornász, pszichológus,kézműves foglalkoztató alkalmazása) - Segítő füzetek sorozat - Ásványvíz biztosítása Klinikai fejlesztések - Orvosi műszer,eszköz vásárlás - Onko-hematológiai osztályok fejlesztése, korszerűsítése Rehabilitációs és Oktatási Központ - Kezelések alatt álló gyermekek terápiája - Mama-klub - Oktatás-képzés: Játékos tornaórák, Házi betegápolás

10 A 2008-as 1 %-os felajánlás felhasználását a tárgyévben, október 1-től október 1-ig teljesítettük a november 14-én megtartott kuratóriumi ülésnek megfelelően a fent felsorolt programjaink szerint, az alábbiak szerint: Működésre felhasznált teljes összeg: Ft Célszerinti tevékenységre felhasznált teljes összeg: Ft Családsegítés Ft Klinikai rehabilitáció Ft Klinikán kívüli rehabilitáció Ft Szakmai programok Ft Orvosi műszerek, eszközök Ft Rehabilitációs és Oktatási Központ Ft Segítő füzetek Ft Az alapítványi célok és feladatok megvalósításához szükséges anyagi források gyűjtése, támogatás-adományszervező tevékenység Ft A 2009-es 1%-os felajánlás felhasználását október 1-től október 1-ig teljesítjük a december 10-én megtartott kuratóriumi ülés határozata szerint, a fentebb felsorolt 1%-os felhasználás szempontjai alapján. A felhasználás részletes kimutatását a évi közhasznúsági jelentés fogja tartalmazni. b./ Egyéb költségvetési támogatás: Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány 2009-ben nyertes pályázatok Pályázat kiíró Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) Pályázat azonosító száma Nyert összeg Mire? NCA-ORSZ Hogy minden jól működjön! Működési költségekre NCA NCA-NK-09-C Segítek, hogy gyógyulj! Segítő füzetek 2. NCA NCA-CIV-09-G Védett mód: bekapcsolva Kommunikációs hidak építése 10

11 3./ A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás év Immateriális javak és tárgyi eszközök mozgásának leírása (bruttó értékben) Tárgyi eszközök Nyitó Növekedés Csökkenés Átsorolás Záró (bruttó érték) (e Ft) (e Ft) (e Ft) (e Ft) (e Ft) Telek, telkesités Épületek, épületrészek Ingatlanokhoz kapcsolódó Bérelt ingatlanon végzett Üzemi gép,berend, felsz Egyéb járművek Irodai,igazgatási berend Kisértékű tárgyi eszköz Immateriális javak bruttó összesen Tárgyévi értékcsökkenés leírása Terv szerinti leírás lineárisan Tárgyi eszközök Nyitó Növekedés Csökkenés Átsorolás Záró terv szerinti lineáris értékcsökkenése (e Ft) (e Ft) (e Ft) (e Ft) (e Ft) Ingatlanok tervsz. ecs Egyéb ber.felsz.terv. ecs Összesen Tárgyi eszközök Nyitó (e Ft) Növekedés (e Ft) Csökkenés (e Ft) Átsorolás (e Ft) Záró (e Ft) Tárgyi eszközök össz Összesen ESZKÖZÖK MOZGÁSA Nyitó (eft) Növeked és (eft) Csökkené s (eft) Átsorolás (eft) Záró (eft) Tárgyi eszközök bruttó összesen Terv szerinti ÉCS lineárisan Forgóeszközök Pénzeszközök Követelések Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

12 Éves elszámolás a kiadásokról Az adatok ezer forintban. Anyag jellegű ráfordítások Bázis Tény Index Anyagköltség összesen ,3 Igénybevett szolgáltatások ,3 Egyéb szolgáltatás ,1 Anyag jellegű ráfordítások összesen Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség ,4 Megbízási díj 0 Bérjell. Egyéb költség ,7 Béreket terhelő adók és egyéb járulékok ,5 Személyi jellegű ráfordítás összesen ,8 Értékcsökkenési leírás ,1 Egyéb ráfordítás ebből továbbutalt támogatás ,1 Közhasznú tevékenység költségei és ,9 ráfordításai összesen Tárgyévi eredmény ,4 Tárgyévi tőkeváltozás ,4 Összes közhasznú tevékenység bevétele Bázis eft Éves elszámolás a bevételekről Az adatok ezer forintban. Tény eft Index (%) Alapítótól Központi 0 költségvetésből 1%-ból ,3 Pályázati úton ,7 elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Egyéb bevétel ,2 Közhasznú tevékenység bevétele összesen ,5 12

13 A vagyon gyarapodása. Befektetett eszközök. Egyéb gép berendezés nevesítése. Nyitó db Változás Záró db Kórházi éjjeli szekrény 9 9 Klinikai bútorok:szekrények, tárolók Klinikai bútorok:fotelek és székek, ágyak, egyéb berendezési tárgyak Számítógépek Számítógép tartozékok: nyomtatók, egyéb Számítógép tartozékok: scannerek Televíziók Másolók Videómagnó, dvd lejátszó Elektromos berendezések:mosógépek Elektromos berendezések: kisértékű konyhai eszközök Elektromos berendezések: hűtőszekrények Orvosi műszerek Elektromos berendezések Elektromos játékok, 3 3 Technikai berendezések Telefonok Vitó-autó 1 1 Ingatlan 3 3 Akvárium 1 1 Parkoló Betegszállító kocsi 1 1 Víz adagoló 1 1 Személygépkocsi 1 1 Szobabicikli 3 3 Rehab ház bútor(szék, asztal, kanapé) Riasztórendszer

14 4./ A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke. A központi költségvetési szervtől: Az alapítvány az adózó állampolgárok által felajánlott személyi jövedelemadó 1%-ból 2008-ban Ft-ot, 2009-ben Ft kapott. Munkaügyi Központtól bértámogatásra Ft Nemzeti Civil Alapprogramtól Ft Az elkülönített állami pénzalaptól Az elkülönített állami pénzalaptól az alapítvány nem kapott támogatást. A helyi önkormányzattól A helyi önkormányzattól az alapítvány nem kapott támogatást. A települési önkormányzatok társulásától, mindezek szerveitől kapott támogatás A települési önkormányzatok társulásától, mindezek szerveitől az alapítvány nem kapott támogatást. 14

15 5./ A célszerinti támogatások kimutatása. A juttatás megnevezése Értéke Forintban Családtámogatás (anyagi segítségnyújtás, Mama-lakások, gyermekszállító autó, orvosi és jogi segítségnyújtás térítésmentes biztosítása a rászorulóknak) Ft Gyógyító állatok program (halak,lovas) Ft Rehabilitációs program a Tűzoltó utcai klinikán és a Madarász utcai Kórházban (Játékos tornaórák, Alkotó délutánok) Ft Klinikán kívüli rehabilitációs programok gyermekeknek Ft Ásványvíz biztosítása a Tűzoltó utcai klinika Onkológiai és hematológiai osztályain Ft Klinikai fejlesztések,támogatások (Tűzoltó,Madarász,Debrecen) Ft Továbbított családtámogatás Ft Összesen Ft 6./ A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások mértéke, illetőleg összege. A szervezet vezető tisztségviselői tárgyévi juttatásai: Nettó munkabér : Járulékok összege: Összesen: Ft. 15

16 7./ A közhasznú szervezetről szóló rövid tartalmi beszámoló. Az Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítványt 1999 május 10-én jegyezte be a Bács- Kiskun Megyei Bíróság Pk /1999/2. számon december 7-én a Bács-Kiskun Megyei Bíróság Pk /1999/7. sz. végzésével kiemelkedően közhasznú minősítést kapott. Az alapítvány céljai és tevékenysége:. Az Onkológiai és Hematológiai osztály fejlesztésének támogatása. Anyagi támogatás nyújtása olyan gyógyító eljárásokhoz, műtétekhez, amelyekhez sem az országos egészségbiztosítási pénztár, sem a klinika, sem a szülők nem tudnak kellőképpen hozzájárulni. Technikai és elektronikai eszközök, játékok, könyvek juttatása, a hosszú kórházi tartózkodás megkönnyítése érdekében. Kirándulások, életmód táborok megszervezése, kivitelezése. Pszichológusi, természetgyógyászati és dietetikus tanácsadás a szülőknek szakemberek bevonásával. A felsorolt alapítványi célok megvalósításához szükséges anyagi források gyűjtése, illetve gazdálkodás útján történő gyarapítása. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, Szociális tevékenység, az alapítvány a daganatos és leukémiás megbetegedésben szenvedő gyermekekkel kapcsolatban felmerülő egészségügyi és szociális feladatok elvégzésében vállal részt kulturális tevékenység, az alapítvány részt vállal az egészségügyi képzésben, továbbképzésben és felvilágosításban, az alapítvány a célkitűzéseivel összhangban rendezvényeket,konferenciákat szervez,valamint kiadványokat szerkeszt, illetve jelentet meg, az Alapítvány tevékenysége az évi CLVI. Törvény 5 a., pontja alapján kiemelten közhasznú szervezet, tekintettel arra, hogy olyan közfeladatot lát el, amelyet az évi LXV. Törvény 8. -a az önkormányzatok hatáskörébe utal, így különös tekintettel az alapítvány egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, valamint szociális és családsegítő tevékenységre. Az évi CLIV. Törvény az egészségügyről 37. (1) 42. (2) a., 100 (1) 100. (2), a lelki gondozás, a beilleszkedés, rehabilitációs tevékenység, az életminőség javítása. Az alapítvány tevékenysége során együttműködik egyéni és közösségi kezdeményezésekkel, civil szerveződésekkel, 16

17 önkormányzatokkal,minisztériumokkal,intézményekkel és más alapítványokkal, Közvetlen részvétel a magyarországi gyermekkórházak által végzett közfeladatok végrehajtásának előmozdításában, a gyógyító tevékenység és a közfeladatok megvalósításának anyagi támogatása útján, A felsorolt alapítványi célok és feladatok megvalósításához szükséges anyagi források gyűjtése, támogatás-adományszervező tevékenység. Alapítványunk megalakulása óta segíti a gyermekek gyógyítását a magyar gyermekonkológiai hálózat kórházaiban, kiemelten a Tűzoltó utcai gyermekklinikán kezelt gyermekeket. Támogatjuk a Gyermekonkológiai Hálózat kórházait: Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Gyermekklinika, Hemato- Onkológiai Osztály Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Kórház Madarász Utcai Részlege Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház Gyermekegészségügyi Központ, Gyermekhaematológiai és csontvelőtranszplantációs Osztály Miskolc Pécsi Tudományegyetem Gyermekgyógyászati klinikája, Onkohaematológiai Osztály SE II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest Szegedi tudományegyetem, Gyermekgyógyászati klinika Vas megyei Önkormányzat Kórháza, Gyermekosztály Szombathely Alapítványunk vállalkozói tevékenységet nem végez. Programjainkat, működésünket adományokból, pályázatokból és a szja 1%-ból finanszírozzuk. A programokat és szolgáltatásinkat térítésmentesen biztosítjuk a gyermekeknek és családjaiknak. 17

18 Szakmai munkánk: 1./ KÓRHÁZI REHABILITÁCIÓS PROGRAMOK a.) Játékos tornaórák. Vezeti: Pektor Gabriella óta biztosítjuk a Tűzoltó utcai klinikán, a betegágyak mellett a mozgásterápiát a gyermekeknek. Célunk kettős: oldani a hosszú kórházi tartózkodások egyhangúságát, az ágyhoz kötöttség mozdulatlanságát és segíteni az ortopéd műtéteken átesett gyermeknek a rehabilitációban. Résztvevők száma 2009-ben: 124 gyermek,749 alkalommal. b.) Alkotó délutánok. Vezeti: Petermanné Liszkai Linda Nagyon fontos, hogy a sokszor évekig tartó kezelés alatt se szakadjon el a gyermek korosztálya elfoglaltságaitól, feladataitól. A kézműves foglalkozásokkal figyelmüket lekötjük, fantáziájuk sem lankad és szürkül az egyhangú kórházi kezelés alatt. Petermanné Liszkai Linda 2008 októberétől a Madarász utcai kórházban és a Tűzoltó utcai Gyermekklinikán végzi tevékenységét. Résztvevők száma: 109 gyermek,612 alkalommal. c.) Híd a szigetről. Vezeti: Petermanné Liszkai Linda. Lelki segítség a beteg gyermeknek és szüleiknek. Nagyon fontos, hogy ebben a súlyos helyzetben a lélek ne sérüljön, a családok ne essenek szét. 2./ KÓRHÁZON KÍVÜLI REHABILITÁCIÓS PROGRAMOK Segítünk, hogy a gyermekek súlyos betegségük ellenére elfoglaltságaik, szabad idős programjaik kortársaikéhoz hasonlóak legyenek, ezzel is segítve a későbbi visszailleszkedést a társadalomba. a.) Lovas terápia. Heti rendszerességgel 2 fő részére biztosítottuk a lovas terápiát 2009-ben. 18

19 b.) Szabadidős programok Országos Gyermeknap Résztvevők száma: 180 kezelés alatt álló gyermek + családjuk Törökországi Művészetterápiás tábor Résztvevők száma: 5 gyógyult fiatal Seregélyesi életmód tábor Résztvevők száma: 42 fő Lappföldi kirándulás Résztvevők száma: 25 fő c.) Önkéntes szolgálat Önkénteseink azokat a gyermekeket látogatják meg, akik már nem járnak kezelésekre, de állapotuk miatt közösségbe nem járhatnak. Játékterápia. kézműves foglalkozások és zeneterápia segítségével oldjuk a lelki és fizikai terheket. d.) Gyümölcsnap Minden hónap első hétfő, kedd, szerdáján friss idény gyümölcsökkel várjuk a gyermekeket és kísérőiket az alapítvány irodájában ben 639 adag gyümölcsöt adtunk rendszeresen 219 családnak. e.) Terápiás eszközkölcsönző Az otthoni rehabilitáció megvalósításához kölcsönözhető eszközöket biztosítunk, melyek a gyógytornászok ajánlásával kerülnek a gyermekekhez ben 27 család vette igénybe az eszközöket 1-8 nap közötti időtartamra. 19

20 REHABILITÁCIÓS ÉS OKTATÁSI KÖZPONT október 1-jén megnyitotta kapuit Kiskőrösön az Alapítvány Rehabilitációs és Oktatási Központja. A központ a kórházon kívüli rendszeres rehabilitációs (oktatási, mozgásfejlesztő és szabadidős) programok helyszínéül szolgál, elsősorban a kezelések alatt álló gyermekeknek. Célunk hogy a daganatos, leukémiás megbetegedéssel küzdő gyermekeknek lehetőséget biztosítsunk a kórházon kívüli komplex testi-lelki rehabilitációra, a mielőbbi felépülésre, életminőségük javítására. A Rehabilitációs és Oktatási Központban Alapítványunk lehetőséget biztosít arra, hogy a beteg gyermekek kisebb csoportjai, kórházi dolgozó kíséretében térítésmentesen 3-4 napos rehabilitációs programokon vehessenek részt, amelyek mozgás-, tánc-, művészet- és lovas terápiát tartalmaznak. Az épületben kialakításra került egy konferenciaterem, amely a rehabilitációs programok mellett szakmai továbbképzések helyszínéül is szolgál. Alapítványunk a Központban rendezi meg a Játékos tornaórák mozgás rehabilitációs akkreditált képzéseit. Az Egészségügyi Tudományos Tanács által elismert és elfogadott Játékos Tornaórák képzésünket a beteg gyermekekkel foglalkozó segítő szakemberek számára szervezzük 2008 óta. Az Alapítvány részeként működő Gyógyult Fiatalok Klub célja elsősorban a gyermekkori daganatos, leukémiás betegségből gyógyult fiatalok egymást ismerő és segítő közösséggé szervezése, támogatása, az érdekeik képviselete, továbbá a hátrányos helyzetű, testi-lelki sérült társaik társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, egymás informálása, közös programok szervezése. A Mama-klub lelki segítséget nyújt az édesanyáknak. Szakszerű pszichológiai vezetés mellet segítünk a szülőknek, hogy szorongásuk csökkenjen, rossz érzéseiket kifejezhessék. A kötetlenebb keretek között történő kommunikáció révén tovább növeljük közös munkájuk eredményének, a gyermek gyógyulásának lehetőségét október 1-től, a megnyitástól 208 fő vett részt a Központ programjain. 20

21 3./ CSALÁDSEGÍTŐ PROGRAM. a.) Mama-lakások. A Mama-lakások működtetésével térítésmentesen szálláslehetőséget biztosítunk a vidéki szülők számára, hogy a kezelések ideje alatt gyermekük mellett lehessenek. A szállás mellett mosási, főzési lehetőséget biztosítunk és napközben a megfelelő egészségi állapotú gyermekek játszhatnak, és az otthon melegét érezhetik lakásainkban. Igénybevevők száma 2009-ben: 219 család, 1885 vendégéjszaka. b.) Gyermek beteg-szállító autó. A klinikáról ezzel az autóval szállítjuk a gyermekeket kezelésekre, vizsgálatokra és haza. Az autó üzemeltetése adományokból, támogatásokból történik, nincs szerződésünk az OEP-el. Szállított gyermekek száma 2009-ben:72 gyermek, 389 alkalom. c.) Családtámogatás. Havi rendszerességgel anyagi támogatást nyújtunk a rászoruló családoknak. A pécsi, szegedi, miskolci, debreceni, a Madarász utcai, a Semmelweis Egyetem II. sz. klinikáján (Tűzoltó utcai ) kezelt gyermekeknek nyújtunk támogatást. A fentieken kívül közös családtámogatási programot működtetünk január 1. óta az Együtt a Leukémiás Gyermekekért Alapítvánnyal. A támogatást az Együtt a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány nyújtja, mint támogató, az Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány, mint bonyolító közreműködésével. Az alapítvány továbbított családtámogatása 27 millió forint volt 2009-ben. d.) Orvosi tanácsadás. Egyéni tájékoztatás konkrét, egyedi problémafelvetésre. Az érintett szülővel történő előzetes időpont egyeztetés alapján történik a tanácsadás hétfő, szerda és csütörtöki napokon. Tanácsadó orvosok a Tűzoltó utcai Gyermekklinikáról: Dr. Kovács Gábor, Dr. Csóka Mónika, Dr. Rényi Imre ben 64 család 111 alkalommal vette igénybe a szolgáltatást. 21

22 e.) Jogsegélyszolgálat. A jogsegélyszolgálat létrehozásával és működtetésével tájékoztatjuk a szülőket lehetőségeikről, segítséget nyújtunk a gyermek gyógyulásával kapcsolatos ügyek intézésében, abban hogyan vegyék igénybe a támogatásokat (rendeletek, jogszabályok által nyújtott lehetőségek). A szolgálat feladata a gyermekek, szülők érdekeinek képviselete ben 61 alkalommal segítettünk. 4./ SEGÍTŐ FÜZETEK. A Segítő füzetek kiadványsorozatunkkal 2003 óta segítünk a szülőknek, gyerekeknek tájékozódni a betegséggel kapcsolatban. Segítek, hogy gyógyulj! 1. kötet A kiadvány feladata, hogy a kórházba került gyermeket tájékoztassa, feloldja az első napok feszültségét. Tájékoztató daganatos gyermekek szüleinek. 2. kötet A sorozat második része a szülőknek nyújt segítséget és alapismereteket, a gyermeke betegségével kapcsolatban. Tájékoztató füzetecskék a különböző daganatos és leukémiás betegségekről 3. kötet. Gyere velem tornázni! 4. kötet Hasznos gyakorlatok a kemoterápiás kezelésben részesülő, ezért sokat fekvő gyermeknek, valamint a műtéteken átesett gyermekeknek. Egy lehetséges út a gyermekhez. Játszókönyv 5. kötet 2007-ben megjelent a Segítő füzetek következő, ötödik része a Játszókönyv Egy lehetséges út a gyermekhez. Pektor Gabriella tapasztalatokra épülő könyve a gyermekek játékos kedvét, fantáziáját kelti életre. Segíthetünk! Tájékoztató a rászoruló családoknak az alapítvány nyújtotta szolgáltatásokról, programokról. A füzetben az alapítvány és a programvezetők elérhetőségei nyújtanak segítséget a gyors tájékozódásban. Valamennyi programunkat, szolgáltatásunkat térítésmentesen biztosítjuk a beteg gyermekeknek és családjuknak! 22

23 5./ ORVOSI MŰSZERVÁSÁRLÁS Fontos, a gyógyításhoz nélkülözhetetlen műszereket vásárolunk a szakemberek javaslatai alapján ben a Tűzoltó utcai Gyermekklinikára a diagnózisok felállításához nélkülözhetetlen lemezfestő automatát vásároltunk 4 millió forint értékben, valamint egyéb berendezéseket, bútorokat. A Debreceni Gyermekonkológiára 2009-ben folyamatosan vásároltuk az egyszerhasználatos eszközöket értékben.a Madarász utcai Gyermekonkológiára vérmelegítőt vásároltunk. Összesen Ft értékben. A fontos és nélkülözhetetlen eszközök beszerzésével biztosítjuk a minőségi munkát a személyzet számára, valamint a legmagasabb szintű ellátást a gyermekeknek. 6./ KÉPZÉS, OKTATÁS Az Egészségügyi Szak-és Továbbképzési Bizottság 79/2008. számon jegyezte be alapítványunk Játékos tornaórák képzését. A képzés 40 órás és 40 kredit pontot ér. A képzést térítésmentesen biztosítjuk a gyermekonkológiákon dolgozó szakembereknek. Képzésenként max. 15 fő részére ben megtartott képzések és résztvevők száma: január , február 1. február 6-7. Tanúsítványt szerzők száma: május és május Tanúsítványt szerzők száma: április én rendeztük meg Kiskőrösön a Segítő Szakemberek II. Országos Konferenciáját. A résztvevők az ország valamennyi gyermekonkológiájáról képviseltették magukat. A konferencia célja az volt, hogy segítse a résztvevőket abban, hogy ismerjék meg egymás erőfeszítéseit és ne csak az eredményeket. Ismerjék meg a buktatókat, a nehézségeket és az esetleges kudarcokat és zsákutcákat. Célunk a civil szervezetek számára lehetőséget nyújtani egymás gyakorlati tevékenységének megismerésére, tágabb szakmai környezetben történő bemutatására, a civil szervezetek, szakemberek közötti párbeszéd és együttműködés megteremtésére. A konferencia keretében az oktatáshoz, szociális és egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó, az életminőséget javító és a gyógyulást segítő projektek kerültek bemutatásra. Résztvevők száma: 70 fő. 23

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskőrös, Mező u. 16. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2.

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskőrös, Mező u. 16. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2. EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskőrös, Mező u. 16. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Elfogadta a 2012. május 4-én

Részletesebben

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY. 2006. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY. 2006. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 2006. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tartalom: Számviteli beszámoló. A költségvetési támogatások felhasználása. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás.

Részletesebben

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY. 2005. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY. 2005. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 2005. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tartalom: Számviteli beszámoló. A költségvetési támogatások felhasználása. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás.

Részletesebben

Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány kiemelkedően közhasznú szervezet - Telephely: 1094 Budapest, Angyal u. 36.

Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány kiemelkedően közhasznú szervezet - Telephely: 1094 Budapest, Angyal u. 36. Alapítva: 1999. Alapítvány neve: Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány kiemelkedően közhasznú szervezet - Székhely: 6200 Kiskőrös, Mező u. 16. Telephely: 1094 Budapest, Angyal u. 36. Bírósági bejegyzés

Részletesebben

Marosvásárhelyi Nagy Borbála Leukémiás és Daganatos Gyermekekért Alapítvány. 2010. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Tartalom:

Marosvásárhelyi Nagy Borbála Leukémiás és Daganatos Gyermekekért Alapítvány. 2010. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Tartalom: Marosvásárhelyi Nagy Borbála Leukémiás és Daganatos Gyermekekért Alapítvány 2010. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tartalom: Számviteli beszámoló. A költségvetési támogatások felhasználása. A vagyon felhasználásával

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31. HAJDÚ RENT Kft. 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09. Cégjegyzékszám: 09-09-015132

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31. HAJDÚ RENT Kft. 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09. Cégjegyzékszám: 09-09-015132 HAJDÚ RENT Kft 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-015132 KSH: 14354429-6820-113-09 ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31 Készült a FORINT-Soft Kft. Kiegészítő melléklet szerkesztő

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2011. évi. éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2011. évi. éves beszámolóhoz 1065 Budapest Nagymező utca 22-24. Adószám: 21114146-2-42 Társaságjegyzékszám: 01-09-917942 KSH: 21114146900157101 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2012. február 29. Általános

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 18013629-2-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 1691 Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány 1121 Budapest, Eötvös út 35. Közhasznúsági jelentés 2007. Budapest, 2008. május

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18013629-2-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 1691 Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány 1121 Budapest, Eötvös út 35. Közhasznúsági jelentés 2009. Budapest, 2010. április

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

Kiegészítő melléklet. Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: 23961906-8810-572-02 Cégjegyzék szám: 02-09-079060 Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. 7370 Sásd, Szent Imre út 23. Kiegészítő melléklet 2012

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

2013. évi Kiegészítő melléklet

2013. évi Kiegészítő melléklet GYULASPORT SPORTLÉTESÍTMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ UTANPÓTLÁS NEVELŐ SPORTISKOLA, SPORTSZERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 5700. Gyula, Ajtóssy Albert u. 2-10. 2013. évi Kiegészítő

Részletesebben

Értelmes Élet Alapítvány Számviteli politika

Értelmes Élet Alapítvány Számviteli politika Értelmes Élet Alapítvány Számviteli politika Készítette: Máténé Csikós Zsuzsanna elnök Hatályba lép: 2010.01.05-én Készült: 4 eredeti példányban Kapják: 1. Alapítvány elnöke 2. könyvelő 3. házi pénztáros

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 A Remény a Leukémiás Gyermekekért Közhasznú Alapítvány adatai Alapítás éve: 1999 Bírósági bejegyzés száma: Apk. 61.255/1999 Helye: Debrecen Dátum: 1999. 06. 17. Közhasznúsági

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva! KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a 2009. évről Készült: Budapest, 2010. április 30.... Az alapítvány vezetője I. Általános kiegészítések: 1. A alapítvány

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

NEEKA HUNGARY ALAPÍTVÁNY JELENTÉSE 2012. ÉV

NEEKA HUNGARY ALAPÍTVÁNY JELENTÉSE 2012. ÉV 18815696-1-15 Adószám Pk.60090/2006/4/1. Bírósági bejegyzés száma NEEKA HUNGARY ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI ÉVES BESZÁMOLÓ JELENTÉSE 2012. ÉV Keltezés: Nyírmeggyes, 2013. május 30. Képviseletre jogosult aláírása

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának 2007. május 23-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának 2007. május 23-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 1105-2/2007. Melléklet: 3 db E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámoló és közhasznúsági melléklet 2 1 4 8 6 5 4 4 8 7 9 0 5 7

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. 2011.

Részletesebben

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGÚ TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tartalma: I. A számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámoló a) egyszerűsített

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. a Periféria Egyesület 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet. a Periféria Egyesület 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Kiegészítő melléklet I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az Egyesület bemutatása a Periféria Egyesület 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Periféria Egyesületet 1995-ben alapították. A bejegyzést

Részletesebben

Nyíregyházi Allatpark Nonprofit Kft

Nyíregyházi Allatpark Nonprofit Kft ~ Nyíregyházi Allatpark Nonprofit Kft 2012 évi beszámoló Készítette: GQjh1zló igazgató 1 Tartalom Vezetői összefoglaló Bevételek alakulása a tervhez képest Költségek alakulása a tervhez képest Közhasznú

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva! KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a 2010. évről Készült: Budapest, 2011. április 30.... Az alapítvány vezetője I. Általános kiegészítések: 1. A alapítvány

Részletesebben

A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek kozhasznu egyszerusitett eves beszamoloja. 2014. ev SIKETVAKOK ORSZAGOS EGYESULETE

A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek kozhasznu egyszerusitett eves beszamoloja. 2014. ev SIKETVAKOK ORSZAGOS EGYESULETE Statisztikai szamjel: 18061031-9499-529-01 A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek kozhasznu egyszerusitett eves beszamoloja 2014. ev SIKETVAKOK ORSZAGOS EGYESULETE 1146 Budapest, Ajtosi Diirer

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 22102286-9003-572-03 Statisztikai számjel 03-09-118363 Cégjegyzékszám Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. MÉRLEG Eszközök (aktívák) Adatok

Részletesebben