Marosvásárhelyi Nagy Borbála Leukémiás és Daganatos Gyermekekért Alapítvány évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Tartalom:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Marosvásárhelyi Nagy Borbála Leukémiás és Daganatos Gyermekekért Alapítvány. 2010. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Tartalom:"

Átírás

1 Marosvásárhelyi Nagy Borbála Leukémiás és Daganatos Gyermekekért Alapítvány évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tartalom: Számviteli beszámoló. A költségvetési támogatások felhasználása. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke. A cél szerinti támogatások kimutatása. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások mértéke, illetőleg összege. A közhasznú szervezetről szóló rövid tartalmi beszámoló. Elfogadta a május 27-én 14 órakor tartott kuratóriumi ülés.

2 1./ Számviteli beszámoló: Statisztikai számjel: Az egyéb szervezet megnevezése: Marosvásárhelyi Nagy Borbála Leukémiás és Daganatos Gyermekekért Alapítvány Az egyéb szervezet címe: Budapest, Angyal u. 36. Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának eredmény kimutatása 2010.év Az adatok ezer forintban Sor Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év szám helyesbítései Tárgyév a b c d e 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele ( sorok) Közhasznú célú működésre kapott támogatás a. Alapítótól 4. b. Központi költségvetéstől c. Helyi önkormányzattól d. Magánszemélytől, Vállalkozástól Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A + B sor) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítás Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítás 20. E. Vállakozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítás Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás Pénzügyi műveletek ráfordításai 2

3 Rendkívüli ráfordítás 27. F. Összes ráfordítás (D + E sor) G. Adózás elötti eredmény (B - E) H. Adófizetési kötelezettség 30. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.- H.) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A - D sorok) Tájékoztató adatok Megnevezés Összeg 32. A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség ebből: - megbízási díjak tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások C. Továbbtanulási céllal kapott támogatás D. Továbbutalat támogatás 0 Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának mérlege év Az adatok ezer forintban Fenntartási, működési célú S. A tétel megnevezése sz. Előző év(ek) Előző év Tárgyév helyesbítései a b c d e 1. A. Befektetett eszközök (2.-4. sorok) I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5. B. Forgóeszközök (6.-9. sorok) I. KÉSZLETEK 7. II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK 9. IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor)

4 12. D. Saját tőke ( sor) I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 16. IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL 17. (közhasznú tevékenységből) VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI 18. TEVÉKENYSÉGBŐL 19. E. Céltartalék 20. F. Kötelezettségek ( sorok) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 22. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 23. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 25. ( sor) / A költségvetési támogatások felhasználása: Az alapítvány az adózó állampolgárok által felajánlott személyi jövedelemadó 1 %-ból ,- Ft érkezett. A felhasználásáról a október 15. napján összeült kuratórium döntött az alábbiak szerint: infúziós pumpa vásárlása a marosvásárhelyi kórház gyermek onkológiai osztályára, Marosvásárhelyen kezelt daganatos, leukémiás gyermekek szövettani anyagainak vizsgálata Budapesten, az alapítvány tevékenységének népszerűsítése. b./ Egyéb költségvetési támogatás: A folyósító: Nemzeti Civil Alapprogram. A Nemzeti Civil Alapprogram Országos Kollégiuma a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló évi L. törvény 5. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján működési pályázatra benyújtott NCA-ORSZ sz. pályázatunkat támogatta forinttal. A támogatás felhasználási jogcímei: működési célú támogatás. A támogatás felhasználásának határideje: június 1. A támogatás elszámolásának határideje: május 31. A pályázat részletes költségvetése: Hirdetési és reklám költségekre Ft Tárgyi eszközökre Ft 4

5 3./ A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás. Éves elszámolás a bevételekről Az adatok ezer forintban 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele ( sorok) Közhasznú célú működésre kapott támogatás a. Alapítótól 4. b. Központi költségvetéstől c. Helyi önkormányzattól d. Magánszemélytől, Vállalkozástól Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A + B sor) Éves elszámolás a kiadásokról Az adatok ezer forintban. 13. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítás Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítás 20. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítás Személyi jellegű ráfordítás Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítás 27. F. Összes ráfordítás (D + E sor)

6 4./ A cél szerinti támogatások kimutatása. Cél szerinti támogatásként infúziós pumpát vásároltunk a marosvásárhelyi kórház gyermek onkológiai osztályára és Magyarországon végzett patológiai vizsgálatok díját fizettük ki. 5./ A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke. Az alapítvány az adózó állampolgárok által felajánlott személyi jövedelemadó 1 %-ból ,- Ft érkezett. A felhasználásáról a október 15-én összeült kuratórium döntött az alábbiak szerint: Infúziós pumpa Szövettani vizsgálatok Reklám, hirdetések ,- Ft Ft Ft A Nemzeti Civil Alapprogram Országos Kollégiuma a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló évi L. törvény 5. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján működési pályázatra benyújtott NCA-ORSZ sz. pályázatunkat támogatta forinttal. A támogatás felhasználási jogcímei: működési célú támogatás. A támogatási szerződés száma: NCA-ORSZ /2010 A támogatás felhasználásának határideje: június 1. A támogatás elszámolásának határideje: május 31. A pályázat részletes költségvetése: Hirdetési és reklám költségekre Ft Tárgyi eszközökre Ft Kovács Gábor Művészeti Alapítvány a betegágyak melletti rehabilitációs, kézműves programunkra benyújtott pályázatunkat Ft-tal támogatta. A támogatásból kézműves foglalkozásokhoz szükséges eszközöket, fejlesztő játékokat, televízió készüléket vásároltunk. Az eszközökből egy játszó szobát rendeztünk be a marosvásárhelyi kórház gyermekonkológiai részlegén. 6./ A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások mértéke, illetőleg összege. Az alapítvány vezető tisztségviselői juttatásokat nem kapnak. Munkájukat társadalmi munkában végzik. 6

7 7./ A közhasznú szervezetről szóló rövid tartalmi beszámoló. A Marosvásárhelyi Nagy Borbála Leukémiás és Daganatos Gyermekekért Alapítványt december 1-én jegyezte be a Fővárosi Bíróság 9. Pk /2006/1. számon. Ugyanekkor megkapta kiemelkedően közhasznú besorolását is. A végzés december 23-án emelkedett jogerőre. Az alapítvány céljai: 1. A leukémiás és daganatos betegségben szenvedő gyermekek és családok támogatása, valamint az Erdélyben lévő Gyermekonkológiai Központok támogatása. 2. A betegségekkel kapcsolatos kutatómunka; 3. A szakmai színvonal elősegítését célzó, annak megőrzéséhez szükséges, orvosok, nővérek továbbképzését biztosító konferenciák és szakirányú továbbképzések szervezése, 4. A gyermekek fizikai, pszichikai terhei elviselhetőségének enyhítése. A gyermekek fizikai, pszichikai terhei elviselhetőségének elősegítése érdekében rehabilitációs programok biztosítása. 5. az osztályokon lévő gyermekek szakszerű és rendszeres pszichikai terheinek enyhítése érdekében pedagógusok, gyógytornászok, pszichológusok foglalkoztatása heti rendszerességgel az igényeknek megfelelően, 6. A gyermekek kórházi elhelyezése esetén a szülőkkel való folyamatos együttlét, kórházi elhelyezés biztosítása; 7. A leukémiás és daganatos beteg gyermekek rehabilitációját végző táborok, otthonok szervezése, fenntartása, 8. A leukémiás és daganatos betegségben megbetegedett gyermekek gyógyítási- és életkörülményeinek bemutatása a társadalom figyelemfelkeltése céljából, a média eszközeivel és rendezvényekkel, beleértve a lapkiadói tevékenységet, és egyéb kiadói tevékenységet (hanghordozó, könyv). 9. Az Erdélyi Gyermekonkológiai Központok támogatása orvosi műszerekkel, korszerű diagnosztikai eszközökkel. 10. Az Erdélyi Gyermekonkológiai Központok támogatása a román nemzeti onkológiai programból hiányzó citosztatikus és szupportív gyógyszerekkel. 11. Otthoni egészségügyi ellátás biztosítása szakasszisztensek alkalmazásával. 12. Vidéki betegek és hozzátartozóik számára ingatlan bérlése/megvásárlása, kórházon kívüli felülvizsgálat és kezelés céljából. 13. Diagnosztikai Központ létrehozása és fenntartása Marosvásárhelyen. 14. Az erdélyi daganatos gyerekek külföldön (elsősorban Magyarországon) történő kezelésének (beleértve a csontvelő-átültetést is) támogatása. 15. Pályázati rendszer működtetése az 1., 2., 3., 4., 6., 8., 12., 13. pontokban említett támogatási formákra vonatkozóan. 16. Más, hasonló profilú alapítványokkal és szervezetekkel való együttműködés. 17. A vidéki betegek szállításának biztosítására jármű bérelése/megvétele. 7

8 Az alapítvány tevékenysége: Az Alapítvány az alapító okirat 5.) pontjában meghatározott a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló céljainak megvalósítása érdekében folytatott közhasznú tevékenysége figyelemmel a Kszt. 26. Paragrafusának c pontjában foglaltakra egészségügyi rehabilitációs tevékenység végzése a gyermek onkológiai központokban (napi rendszerességgel gyógytornász, kézműves-művészet terapeuta, pszichológus és szociális munkás foglalkoztatása, szállító jármű biztosítása) szociális tevékenység, (családterápia, családlátogatás, családok segélyezése az erdélyi gyermek onkológiai központokban kezelt gyermekeknél havi rendszerességgel) prevenciós tevékenység (korszerű diagnosztikai központ felállítása Marosvásárhelyen) kulturális tevékenység, (szabadidős programok biztosítása az erdélyi gyermekonkológiai központokban kezelt beteg gyermekeknek és családjuknak, a kezelések alatt napi rendszerességgel szaktanárok biztosítása az iskolai tananyag elsajátításához, felzárkóztatáshoz) az Alapítvány tevékenysége az évi CLVI. Törvény 5 a., pontja alapján kiemelten közhasznú szervezet, tekintettel arra, hogy olyan közfeladatot lát el, amelyet az évi LXV. Törvény 8. -a az önkormányzatok hatáskörébe utal, így különös tekintettel az alapítvány egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, valamint szociális és családsegítő tevékenységre. Az évi CLIV. Törvény az egészségügyről 37. (1) 42. (2) a., 100 (1) 100. (2), a lelki gondozás, a beilleszkedés, rehabilitációs tevékenység, az életminőség javítása. Az évi CLVI Törvény pontja a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, Alapítványunk megalakulása óta fő célkitűzésének tekinti az erdélyi gyermekek magyarországi gyógykezelésének támogatását. Támogatjuk az alábbi Gyermekonkológiai központokban kezelt gyermekek gyógyítását: 1. Marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Kórház I. számú Gyermekklinika, Marosvásárhely 2. Semmelweis Orvostudományi Egyetem II. sz. Gyermekklinikája, Budapest 3. Heim Pál Gyermekkórház Madarász utcai Gyermekkórháza, Budapest 4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház, Gyermekegészségügyi Központ, Miskolc 5. Debreceni Egyetem OEC Gyermekklinikája 6. Szegedi Tudományegyetem ÁOK Gyermekgyógyászati Klinikája 7. Pécsi Tudományegyetem OEC ÁOK Gyermekklinikája 8. Markusovszky Kórház Gyermekosztálya, Szombathely 9. Szent László Kórház Gyermek Őssejt-transzplantációs Osztálya, Budapest 8

9 2010. április én Segítő Szakemberek III. Országos Konferenciáján biztosítottuk Bálint László, a Marosvásárhelyi Megyei Kórház gyermekonkológiáján dolgozó pedagógus részvételét. A magyarországi kollégáktól szerzett ismeretek révén a jövőben még változatosabban és hatékonyabban tudja segíteni a Marosvásárhelyen kezelt daganatos és leukémiás gyermekek gyógyítását. Bálint László a konferencián előadást is tartott, ahol bemutatta a Marosvásárhelyi Kórházban dolgozó kórházpedagógusok munkáját. A Kovács Gábor Művészeti Alapítvány pályázatán nyert ,- Ft-os támogatásból a betegágyak melletti rehabilitációs, kézműves programunkhoz szükséges eszközöket, fejlesztő játékokat, televízió készüléket vásároltunk. Az eszközökből a játszó szobát rendeztük be a marosvásárhelyi kórház gyermekonkológiai részlegén. Összességében elmondhatjuk, hogy alapítványunk az alapító okiratban megfogalmazott célkitűzéseit megvalósította. Tudtunk segíteni a kórházban kezelt gyermekeknek. Ezt elsősorban pályázati támogatásból valósítottuk meg. 9

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY. 2006. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY. 2006. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 2006. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tartalom: Számviteli beszámoló. A költségvetési támogatások felhasználása. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás.

Részletesebben

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskőrös, Mező u. 16. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2.

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskőrös, Mező u. 16. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2. EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskőrös, Mező u. 16. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Elfogadta a 2012. május 4-én

Részletesebben

Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány

Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány 1 Közhasznúsági Jelentés A Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány 1054 Budapest, Honvéd utca 8. I. emelet 2. 2011. évi működéséről Adószám: 18393835141 Közhasznú végzés száma:

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 A Remény a Leukémiás Gyermekekért Közhasznú Alapítvány adatai Alapítás éve: 1999 Bírósági bejegyzés száma: Apk. 61.255/1999 Helye: Debrecen Dátum: 1999. 06. 17. Közhasznúsági

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Élményakadémia Közhasznú Egyesület székhely: 1082 Budapest Leonardo Da Vinci u 44/23 adószám: 18188837-1-42 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés7.pk.61069/2005/2

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet a Tölösi Péter Alapítvány 2013. évi működéséről I. Általános információk: -------------------------------- Az alapítvány 1990-ben alakult. Célja a pécsi gyermekklinika onkológiai osztályán

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 7951 Szabadszentkirály Petőfi S. u. 90. Bírósági bejegyzés száma: 12.Pk.60.064/2011/6. Nyilvántartási száma: 3203 2011. évi Közhasznúsági jelentése Szabadszentkirály,

Részletesebben

I. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege.

I. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint Székhely: 1122

Részletesebben

Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány 6000 Kecskemét, Petur bán u. 2/a. Pk. 60. 156/2011 2012. évi Közhasznúsági jelentése Kecskemét, 2013. március 21. Dr. Lestárné dr. Juharos Ágota képviseletre jogosult

Részletesebben

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pápa, 2011. május 31. Szabadi János kuratóriumi elnök Gróf Esterházy Kórház Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV KOMP Közösségfejlesztő Oktatási Mentálhigiénés és Pszichoterápiás Alapítvány 1118 Budapest, Gazdagréti tér 5. I/8.. 18253612-1-43 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV Tartalma: - Számviteli beszámoló (mérleg,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L 1 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója. 2010. év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója. 2010. év 1 8 3 2 7 7 5 7 1 0 2 Statisztikai számjel vagy adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2010. év FEKETE GYÉMÁNT FÚVÓSZENEKARÉRT EGYESÜLET Egyéb szervezet megnevezése 7622 PÉCS,

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1 8 0 0 0 6 2 7-1 - 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet

Részletesebben

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 2013. évi BESZÁMOLÓ Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 Békéscsaba,2014-05-24 Lőrincz Frigyes elnök Az Orosházi Sakk Egyesület

Részletesebben

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés KSH: 18079052-9499-529-01 Adószám: 18079052-1-42 Bejegyezve: 1995.11.28. 9.Pk.61407/95 Közhasznú: 2001.05.11. Nytsz: 6761 IFELORE Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete 1105 Budapest, Előd utca

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 1 8 2 3 1 1 4 8 1 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év Kék Pont Drogkonzultációs

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2013.

Részletesebben

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E.

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1 8 2 3 2 8 1 9-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1021 BUDAPEST, HŰVÖSVÖLGYI U.112. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január

Részletesebben

KOLLÁZS Művészeti Egyesület

KOLLÁZS Művészeti Egyesület KOLLÁZS Művészeti Egyesület 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1. Nyíregyháza, 2009. május 20. (formailag módosítva: 2009. június 22.) 2008. évi Közhasznúsági jelentése Dancs Tamásné Elnök TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Közhasznúsági jelentés Magyary Zoltán E-Közigazgatástudományi Egyesület 156, Budapest, Belgrád rakpart 27. adószám: 18186756-2-42 212. évéről Az Egyesület 213. április 6-án elkészítette 212. december 31-i

Részletesebben

AGA-PÉ Osztozó Szeretet Alapítvány 1055 Budapest, Stollár Béla u. 16. 1/8.

AGA-PÉ Osztozó Szeretet Alapítvány 1055 Budapest, Stollár Béla u. 16. 1/8. 1 AGA-PÉ Osztozó Szeretet Alapítvány 1055 Budapest, Stollár Béla u. 16. 1/8. Levél: 1121 Budapest, Mátyás kir. u. 8. Tel: 06-1-3919250 e-mail: aga-pe@freemail.hu Tel/fax:06-1-3919252 Adószám:18113839-1-41

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. évről

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. évről Az egyéb szervezet megnevezése: Az egyéb szervezet címe: 7515. Somogyudvarhely, Hunyadi utca 46. 211. évről TARTALOM 1. 2. 3. 4. 5. 6. A szervezet alapadatai Számviteli beszámoló Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

TARTALOM. 1. A szervezet alapadatai. 2. A szervezet céljának rövid leírása. 3. Számviteli beszámoló

TARTALOM. 1. A szervezet alapadatai. 2. A szervezet céljának rövid leírása. 3. Számviteli beszámoló KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ÖNKÉNTESKÜLDŐ ALAPÍTVÁNY 211 év Budapest, 212.5.25. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. A szervezet céljának rövid leírása 3. Számviteli beszámoló 4. A közhasznú tevékenység

Részletesebben

Közhasznúsági beszámolója

Közhasznúsági beszámolója 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós u. 1. Közhasznú fokozatot bejegyezte a Zala Megyei Bíróság Pk. 60012/2010/2. számú határozatával Zala Megyei Bíróság nyilvántartási száma: 1077 Adószáma: 18019137-2-20

Részletesebben