1./ Számviteli beszámoló.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1./ Számviteli beszámoló."

Átírás

1

2 1./ Számviteli beszámoló. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA ÉV adatok E Ftban sor Előző év (ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév szám helyesbítése a b c d e 1 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele ( ) Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól 4 b) központi költségvetéstől 5 c) helyi önkormányzattól 6 d) egyéb, ebből 1% Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B. Vállakozási tevékenység bevétele 0 12 C. Összes bevétel (A + B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 20 ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 0 0 Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány 2

3 KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA ÉV adatok E Ftban sor Előző év (ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév szám helyesbítése a b c d e 27 F. Összes ráfordítás (D. + E.) G. Adózás előtti eredménye (B. - E.) H. Adófizetési kötelezettség 0 30 I. Tárgyévi vállakozási eredmény (G. - H.) J. Tárgyévi közhasznú eremény (A. - D.) Tárgyévi eredmény (I. + J.) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 33 A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség ebből: - megbízási díjak tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány 3

4 KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉV adatok E Ft-ban sor Előző év (ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév szám helyesbítése a b c d e 1 A. Befektetett eszközök (2.-5. sorok) I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5 IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE 6 B. Forgóeszközök ( sorok) I. KÉSZLETEK 8 II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK 10 IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) D. Saját tőke ( sorok) I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 17 IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 18 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KH. TEV.BŐL) VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 20 E. Céltartalékok 21 F. Kötelezettségek ( sorok) I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 23 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány 4

5 Általános rész A EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY tevékenységét 1999-ben kezdte meg. Az alapítvány alaptevékenysége: M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység. Alapítvány formájában működik, a törzstőke nagysága 100 eft. Székhelye: 6200 Kiskőrös, Mező utca 16. A társaság tulajdonosai belföldi magánszemélyek. Alapító Takács Gábor. Képviseletre jogosult:horváth Zoltánné. A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése megbízott külső szolgáltató feladata. A külső szolgáltató neve, elérhetősége: Adójel Bt., 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 13. Regisztrált mérlegképes könyvelő neve: Tömör Jánosné A beszámolót bejegyzett könyvvizsgáló nem ellenőrizte. A mérlegkészítés pénzneme Ft. A mérlegkészítés időpontja Jelen kiegészítő melléklet a SZT 16 (5) bekezdése szerint azokat az információkat tartalmazza, melyek a nyilvánosságra hozatal szempontjából fontosak. A fontosságot a haszon-ráfordítás elve alapján határoztuk meg. Számviteli politika Az alapítvány számviteli politikájának összeállításakor figyelembe vette a számviteli törvény alapelveit. Ez biztosítja azt, hogy a beszámolója reálisan mutatja az alapítvány jelenlegi vagyoni és pénzügyi helyzetét, és a mai helyzet alapján a jövőbeni tervek is kirajzolódnak. Mérlegét "A" változatban készíti. A könyveket a kettős könyvvitel rendszerében vezeti. A könyvelésre kiadott számlacsoportokat, számlákat, al- és részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörbe fogja össze. A számlatükör és a szöveges számlarend együtt teszi lehetővé, hogy a könyveit a számviteli törvény előírásai szerint vezesse. Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány 5

6 Értékcsökkenési leírás módja: Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értékcsökkenés tervezésekor az alapítvány az eszközök elhasználódásának ideje függvényében lineáris leírást alkalmazott. A készletek értékelése FIFO módszerrel (tényleges beszerzési áron) történik. Az értékelési eljárások az előző évihez képest nem változtak. Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak. Analitikus nyilvántartást vezet az alapítvány a vevői követelésekről és a szállítói tartozásokról. A munkabérek és egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a bérszámfejtés keretében tesz eleget. A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív és passzív időbeli elhatárolás számlát alkalmaz. Jelentős összegű hiba értelmezése: ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjelétől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka meghaladja az 500 millió forintot, akkor az 500 millió forintot. Megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba értelmezése: Ha a jelentős összegű hibák és hibahatások összevont értéke a saját tőke értékét lényegesen - a hibák feltárásának évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20 %-kal változik (nő vagy csökken) - megváltoztatja, és ezért a már közzétett - a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetre vonatkozó - adatok megtévesztőek. Ismételt közzététel alkalmazása: A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló, jelentős összegű hibák feltárása esetén a feltárás évét megelőző üzleti év beszámolóját az eredeti és a módosított adatok bemutatásával, a módosítások kiemelésével a tárgyévi beszámoló közzétételét megelőzően ismételten közzé kell tenni. A hibák egyes üzleti évekre gyakorolt hatását ebben az esetben a tárgyévi beszámoló kiegészítő mellékletében kell bemutatni. Az alapítványnál az év során jelentősebb hiba miatt önellenőrzés nem történt. Az alapítványnál az év során történt ellenőrzések jelentősebb összegű eltéréseket nem állapítottak meg. Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány 6

7 Mérleghez kapcsolódó kiegészítések Az alapítvány szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszközöknél az azok beszerzésekor (üzembe helyezésekor) megtervezett értékcsökkenés elszámolásában változás nem történt. Az alapítványnak hátrasorolt kötelezettségeke nincs. Az alapítvány átlagos állományi létszáma: 9 fő Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Az alapítvány támogatási program keretében dotációt nem kapott. Tárgyévben kutatási, kísérleti fejlesztési költség nem volt. Mutatószámok Vagyoni helyzet mutatószámai A tartósan befektetett eszközök aránya előző évben 41,95% volt, tárgyévben 48,90%. A forgóeszközök aránya előző évben 58.05% volt, tárgyévben 51,10%. Saját tőke aránya az összes forrásban előző évben 88,94% volt, tárgyévben 97,94%. Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány 7

8 2./ A költségvetési támogatások felhasználása. Az alapítvány az adózó állampolgárok által felajánlott személyi jövedelemadó 1 %-ból ben Ft-ot kapott. Ezt az összeget október 1-től október 1-ig használta fel az alapító okirat céljainak megfelelően kuratóriumi döntés alapján az alapítvány ban Ft érkezett a személyi jövedelemadó felajánlásából. Ezt az összeget október 1-től október 1-ig használja fel az alapító okirat céljainak megfelelően kuratóriumi döntés alapján. A jövedelemadó felhasználásánál az alábbi szempontok döntöttek: a./ 1 % felhasználása: Családtámogatás Klinikán kívüli: - Családsegítő Iroda működtetése szociális támogatások orvosi tanácsadó szolgálat jogsegély szolgálat szülőklub működtetése - Rehabilitációs programok (életmód táborok, szabadidős rendezvények) - Gyermekszállító autó üzemeltetése - Mama-lakások fenntartása - Gyógyító állatok program - Gyümölcsnapok - Terápiás eszközkölcsönző Klinikán belüli: - Rehabilitációs programok ( Játékos tornaórák, Alkotó délutánok gyógytornász, pszichológus,kézműves foglalkoztató alkalmazása) - Segítő füzetek sorozat - Ivóvíz biztosítása Klinikai fejlesztések - Orvosi műszer, eszköz vásárlás - Onko-hematológiai osztályok és ambulancia fejlesztése, korszerűsítése Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány 8

9 A 2007-es 1 %-os felajánlás felhasználását a tárgyévben, október 1-től október 1-ig teljesítettük a november 10-én megtartott kuratóriumi ülésnek megfelelően ben jóváírt személyi jövedelemadó alapítványunknak felajánlott 1 % Ft x= terv x=megvalósított Családtámogatás Családlátogatás Működő programok költségei Gyógyító állatok program Gyermekszállító autó (OEP támogatás nélkül) Biztosítások Mama-lakások Védőital Gyümölcsnapok Terápiás eszközkölcsönző Országos Szövetség tagdíj Munkabér+járulékok Alapítványi célok megvalósításához szükséges anyagi források gyűjtése, hirdetések Rehabilitációs eszközvásárlás Segítő füzetek Szabadidős programok Karácsony Gyermeknap Táborozások Kirándulások Tájékoztató kiadvány Klinikai eszközök- Tűzoltó u. klinika Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány 9

10 Egyéb célszerinti kiadások Rehabilitációs Ház Tartalék Szülői Információs Iroda felállításához ban jóváírt személyi jövedelemadó alapítványunknak felajánlott 1 % Ft Tervezett felhasználás a november 14-én megtartott kuratóriumi ülés határozata szerint. A felhasználás folyamatban. Családsegítés Mama-lakások Családtámogatás Tanácsadás - Orvosi - Jogi - Szociális Gyermekszállító autó üzemeltetése Gyümölcsnapok Klinikai rehabilitáció Játékos tornaórák Alkotó délutánok Híd a szigetről Passzázs program Klinikán kívüli rehabilitáció Állatterápia Seregélyesi tábor Közösségépítő program gyógyult fiataloknak (18-24 év) Országos Gyermeknap Lappföld Szakmai programok Játékos tornaórák akkreditált képzés Segítő Szakemberek II. Országos Konferenciája Műszerek vásárlása, klinikai fejlesztés Csontsűrűség Osztály fejlesztések Egyéb Rehabilitációs és Oktatási Központ kialakítása Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány 10

11 Működési költségek Alapítványi célok megvalósításához szükséges anyagi források gyűjtése, illetve gazdálkodás útján történő gyarapítása. Segítő füzetek b./ Egyéb költségvetési támogatás: Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány 2008-ban nyertes pályázatok Pályázat kiíró Pályázat azonosító Nyert összeg Mire? száma Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) IFJ-GY-007-D Segíthetünk! Tájékoztató kiadványra NCA NCA-ORSZ Működési kiadások munkabér Ft telefon Ft reprezentáció Ft NCA NCA-CIV-08-A Képzés,oktatás (Játékos tornaórák akkreditált október,január,májusi képzésekre) kiadvány előadók étkezés bérköltség MOL Új Európa Alapítvány Országos Foglalkoztatási Közalapítvány Egy lehetséges út a gyermekhez terápiás foglalkozás daganatos gyermekekkel. OFA-NP-K 2008/8141/ Konferencia,rendezvény (Segítő Szakemberek Konferenciája Kiskőrös, április ) étkezés,szállás MFB Hematológiai Osztály fejlesztése Összesen: Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány 11

12 Nemzeti Civil Alapprogram IFJ-GY-007-D-0010 számú pályázatán A Segíthetünk! c. kiadványunkra pályáztunk sikeresen. A kiadvány tájékoztatást nyújt az alapítvány szolgáltatásairól az érintettek számára. A kiadvány az alapítvány honlapjáról is letölthető. Nemzeti Civil Alapprogram NCA-ORSZ számú pályázatán működési költségekre pályáztunk sikeresen. Ez a jelentős összeg sokat segít abban, hogy telefonszámláinkat és a munkabérek egy részét fedezzük ebből. Nemzeti Civil Alapprogram NCA-CIV-08-A-0281 számú pályázatán nyert összegből teljes egészében finanszírozni tudtuk akkreditált képzésünket, ezáltal térítésmentes részvételt biztosítani a résztvevőknek. A MOL Új Európa Alapítvány támogatása lehetőséget biztosított, hogy a kórházi rehabilitációban jelentős Játékos tornaórák bérköltségeit ebből a pályázatból fedezzük. Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány OFA-NP-K 2008/8141/0010 számú nyertes pályázatának összegét két részletben: 2008-ban Ft, 2009-ben Ft kaptuk meg. A pályázati összeg teljes egészében fedezte 50 fő részvételét a április között megrendezett Segítő Szakemberek II. Országos Konferenciáján. A támogatás lehetővé tette, hogy a résztvevőknek részvételi díjat nem kellett fizetniük. Magyar Fejlesztési Bank támogatásából a Tűzoltó utcai klinika hematológiai osztályán az elkülönítő szobákat újítottuk fel. 3./ A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Immateriális javak és tárgyi eszközök mozgásának leírása (bruttó értékben) Tárgyi eszközök (bruttó érték) Nyitó Növeked és Csökkené s Átsorolás Záró Telek, telkesites Uzemi gep,berend, felsz Egyeb jarmuvek Irodai,igazgatasi berend Kisértékű tárgyi eszköz Tárgyi eszközök bruttó összesen Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány 12

13 Tárgyévi értékcsökkenés leírása Terv szerinti leírás lineárisan Immateriális javak terv szerinti lineáris értékcsökkenése Nyitó Növeked és Csökkené s Átsorolás Záró Összesen Tárgyi eszközök terv szerinti lineáris értékcsökkenése Nyitó Növeked és Csökkené s Átsorolás Záró Ingatlanok tervsz. ecs Egyeb ber.felsz.terv. ecs Összesen Immateriális javak Nyitó Növeked és Csökkené s Átsorolás Záró Immateriális javak bruttó összesen Összesen ESZKÖZÖK MOZGÁSA Nyitó Növeked és Csökkené s Átsorolás Záró Tárgyi eszközök Tárgyi eszközök bruttó összesen Terv szerinti ÉCS lineárisan Forgóeszközök Pénzeszközök Követelések Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány 13

14 Éves elszámolás a kiadásokról Az adatok ezer forintban. Anyag jellegű ráfordítások Bázis Tény Index Anyagköltség összesen ,4 Igénybevett szolgáltatások ,4 Egyéb szolgáltatás ,7 Anyag jellegű ráfordítások összesen ,0 Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség ,9 Megbízási díj Bérjell. Egyéb költség ,5 Béreket terhelő adók és egyéb járulékok ,9 Személyi jellegű ráfordítás összesen ,2 Értékcsökkenési leírás ,8 Egyéb ráfordítás ,3 -ebből továbbutalt támogatás ,1 Közhasznú tevékenység költségei és ,2 ráfordításai összesen Tárgyévi eredmény ,8 Tárgyévi tőkeváltozás ,8 Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány 14

15 Az adatok ezer forintban. Összes közhasznú Bázis tevékenység bevétele eft Éves elszámolás a bevételekről Tény eft Index (%) Alapítótól Központi költségvetésből 1%-ból ,0 Pályázati úton ,9 elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel ,2 Egyéb bevétel ,0 Közhasznú tevékenység bevétele összesen ,2 A vagyon gyarapodása. Befektetett eszközök. Az eszközök idegen tulajdonú tárgyként kerültek bevételezésre a II. sz. Gyermekklinikán. Egyéb gép berendezés nevesítése. Nyitó db Változás Záró db Kórházi éjjeli szekrény 9 9 Klinikai bútorok:szekrények, tárolók Klinikai bútorok:fotelek és székek, ágyak, egyéb berendezési tárgyak Számítógépek Számítógép tartozékok: nyomtatók, egyéb Számítógép tartozékok: scannerek Televíziók 3 3 Másolók Videómagnó, dvd lejátszó Elektromos 4 4 berendezések:mosógépek Elektromos berendezések: kisértékű konyhai eszközök 3 3 Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány 15

16 Elektromos berendezések: hűtőszekrények Orvosi műszerek Elektromos berendezések Elektromos játékok, 3 3 Technikai berendezések Telefonok Vitó-autó 1 1 Ingatlan Akvárium 1 1 Parkoló 1 1 Betegszállító kocsi 1 1 Víz adagoló Személygépkocsi Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány 16

17 4./ A cél szerinti támogatások kimutatása A juttatás megnevezése Értéke ezer Forintban Családtámogatás (anyagi segítségnyújtás, Mama-lakások, gyermekszállító autó, orvosi és jogi segítségnyújtás térítésmentes biztosítása a rászorulóknak) Ft Gyógyító állatok program Ft Rehabilitációs program a Tűzoltó utcai klinikán és a Madarász utcai Kórházban (Játékos tornaórák, Alkotó délutánok) Ft Klinikán kívüli rehabilitációs programok gyermekeknek Waterland-rendszerű ásványvíz adagoló a Tűzoltó utcai klinika Onkológiai és hematológiai osztályain Ft Ft Klinikai fejlesztések (Tűzoltó utcai Gyermekklinika, Szegedi Gyermekklinika Onkológia Ft Továbbított családtámogatás Ft Összesen: Ft Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány 17

18 5./ A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke. A központi költségvetési szervtől: Az alapítvány az adózó állampolgárok által felajánlott személyi jövedelemadó 1%-ból 2007-ben Ft-ot, 2008-ban Ft kapott. Országos Foglalkoztatási Közalapítvány OFA-NP-K 2008/8141/0010 pályázatán Ft támogatást kapott ( forintot 2008-ban, forintot 2009-ben utal át a kiíró). Nemzeti Civil Alapprogramtól. IFJ-GY-D Ft Tájékoztató kiadványra NCA-ORSZ Ft Működésre NCA-CIV-08-A Ft Képzésre, oktatásra Az elkülönített állami pénzalaptól Az elkülönített állami pénzalaptól az alapítvány nem kapott támogatást. A helyi önkormányzattól A helyi önkormányzattól az alapítvány nem kapott támogatást. A települési önkormányzatok társulásától, mindezek szerveitől kapott támogatás A települési önkormányzatok társulásától, mindezek szerveitől az alapítvány nem kapott támogatást. 6./ A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások mértéke, illetőleg összege. A szervezet vezető tisztségviselői tárgyévi juttatásai: Munkabér és tiszteletdíj nettó összege: Ft. Ezen összeget teljes egészében pályázat útján biztosítottuk. Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány 18

19 7./ A közhasznú szervezetről szóló rövid tartalmi beszámoló. Az Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítványt 1999 május 10-én jegyezte be a Bács- Kiskun Megyei Bíróság Pk /1999/2. számon december 7-én a Bács-Kiskun Megyei Bíróság Pk /1999/7. sz. végzésével alapítványunk kiemelkedően közhasznú minősítést kapott. Az alapítvány céljai és tevékenysége: Az Onkológiai és Hematológiai osztály fejlesztésének támogatása. Anyagi támogatás nyújtása olyan gyógyító eljárásokhoz, műtétekhez, amelyekhez sem az országos egészségbiztosítási pénztár, sem a klinika, sem a szülők nem tudnak kellőképpen hozzájárulni. Technikai és elektronikai eszközök, játékok, könyvek juttatása, a hosszú kórházi tartózkodás megkönnyítése érdekében. Kirándulások, életmód táborok megszervezése, kivitelezése. Pszichológusi, természetgyógyászati és dietetikus tanácsadás a szülőknek szakemberek bevonásával. A felsorolt alapítványi célok megvalósításához szükséges anyagi források gyűjtése, illetve gazdálkodás útján történő gyarapítása. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, Szociális tevékenység, az alapítvány a daganatos és leukémiás megbetegedésben szenvedő gyermekekkel kapcsolatban felmerülő egészségügyi és szociális feladatok elvégzésében vállal részt kulturális tevékenység, az alapítvány részt vállal az egészségügyi képzésben, továbbképzésben és felvilágosításban, az alapítvány a célkitűzéseivel összhangban rendezvényeket, konferenciákat szervez,valamint kiadványokat szerkeszt, illetve jelentet meg, az Alapítvány tevékenysége az évi CLVI. Törvény 5 a., pontja alapján kiemelten közhasznú szervezet, tekintettel arra, hogy olyan közfeladatot lát el, amelyet az évi LXV. Törvény 8. -a az önkormányzatok hatáskörébe utal, így különös tekintettel az alapítvány egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, valamint szociális és családsegítő tevékenységre. Az évi CLIV. Törvény az egészségügyről 37. (1) 42. (2) a., 100 (1) 100. (2), a lelki gondozás, a beilleszkedés, rehabilitációs tevékenység, az életminőség javítása. Az alapítvány tevékenysége során együttműködik egyéni és közösségi kezdeményezésekkel, civil szerveződésekkel, önkormányzatokkal, minisztériumokkal, intézményekkel és más alapítványokkal, Közvetlen részvétel a magyarországi gyermekkórházak által végzett közfeladatok végrehajtásának előmozdításában, a gyógyító tevékenység és a közfeladatok megvalósításának anyagi támogatása útján, Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány 19

20 A felsorolt alapítványi célok és feladatok megvalósításához szükséges anyagi források gyűjtése, támogatás-adományszervező tevékenység. Alapítványunk megalakulása óta segíti a gyermekek gyógyítását a kiemelten a Tűzoltó utcai gyermekklinikán kezelt gyermekeket orvosi műszervásárlásokkal, rehabilitációs, prevenciós és családsegítő programokkal. Támogatjuk a Gyermekonkológiai Hálózat kórházait: Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Gyermekklinika, Hemato- Onkológiai Osztály Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Kórház Madarász Utcai Részlege Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház Gyermekegészségügyi Központ, Gyermekhaematológiai és csontvelőtranszplantációs Osztály Miskolc Pécsi Tudományegyetem Gyermekgyógyászati klinikája, Onkohaematológiai Osztály SE II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest Szegedi tudományegyetem, Gyermekgyógyászati klinika Vas megyei Önkormányzat Kórháza, Gyermekosztály Szombathely Alapítványunk vállalkozói tevékenységet nem végez. Programjainkat, működésünket adományokból és a szja 1%-ból finanszírozzuk. Szakmai munkánk: 1./ KÓRHÁZI REHABILITÁCIÓS PROGRAMOK a.) JÁTÉKOS TORNAÓRÁK. Vezeti: Pektor Gabriella óta biztosítjuk a mozgás és élményterápiát a gyermekeknek. Célunk kettős: oldani a hosszú kórházi tartózkodások egyhangúságát, az ágyhoz kötöttség mozdulatlanságát és segíteni az ortopéd műtéteken átesett gyermeknek a rehabilitációban. Résztvevők száma 2008-ban: 170 gyermek. Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány 20

21 b.) ALKOTÓ DÉLUTÁNOK. Vezeti: Petermanné Liszkai Linda Nagyon fontos, hogy a sokszor évekig tartó kezelés alatt se szakadjon el a gyermek korosztálya elfoglaltságaitól, feladataitól. A manuális foglalkozásokkal figyelmüket lekötjük, fantáziájuk sem lankad és szürkül az egyhangú kórházi kezelés alatt. Petermanné Liszkai Linda 200 októberétől a Madarász utcai kórházban és a Tűzoltó utcai Gyermekklinikán végzi tevékenységét. Résztvevők száma: 53 gyermek. c.) HÍD A SZIGETRŐL. Vezeti: Erős Nikoletta. Lelki segítség a beteg gyermeknek és szüleiknek. Nagyon fontos, hogy ebben a súlyos helyzetben a lélek ne sérüljön, a családok ne essenek szét. Erős Nikoletta 2007 decemberétől dolgozik az alapítvány kötelékében az 1/a onkológiai osztályon. d.) PASSZÁZS OKTATÁSI PROGRAM. Vezeti: Faragó Adrienn. A program alapelve: jótékonyság helyett egyenlő esély. A program lehetőséget nyújt a daganatos és leukémiás gyermekek számára, hogy kortársaikkal egyenlő esélyekkel bírjanak. Célunk a gyermekek speciális igényeinek megfelelő módszerekkel fejleszteni képességeiket, segíteni tanulmányi előmenetelüket, munkaerőpiacra való bejutásukat. A Passzázs programmal a daganatos gyermekek és a fiatalok képességeinek fejlesztésével támogatni kívánjuk tanulmányi előmenetelük, pályaválasztásuk, munkavállalási lehetőségeiket. A Passzázs program rehabilitatív többlet szolgáltatás. A normál kórházi oktatás mellett végzett terápiás program. Azt a többletet akarja érzékeltetni, amely a hagyományos oktatási impulzusokon kívül ebben a programban éri a személyiséget.a normál tanagyag mellett egy összetett terápiás fejlesztést kínál a gyógykezelés miatt sérült gyermekeknek. Megfelelő egyensúlyt teremt az integrálás és a gyermek állapota között. Résztvevők száma 2008-ban: 27 gyermek napi rendszerességgel. Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány 21

22 2./ KÓRHÁZON KÍVÜLI REHABILITÁCIÓS PROGRAMOK Segítünk, hogy a gyermekek súlyos betegségük ellenére elfoglaltságaik, szabad idős programjaik kortársaikéhoz hasonlóak legyenek, ezzel is segítve a későbbi visszailleszkedést a társadalomba. Programjainkon rendszeresen gyermek és családjuk vesz részt. a.) Lovas terápia. Heti rendszerességgel 3 fő részére biztosítottuk a lovas terápiát 2008-ban. b.) Szabadidős programok Országos Gyermeknap Résztvevők száma: 83 kezelés alatt álló gyermek + családjuk Soproni közösségépítő tábor Résztvevők száma: 21 gyógyult fiatal Seregélyesi életmód tábor Résztvevők száma: 49 gyermek+ családtagok Lappföldi kirándulás Résztvevők száma: 25 gyermek + 7 fő kísérő b.) Önkéntes szolgálat Önkénteseink azokat a gyermekeket látogatják meg, akik már nem járnak kezelésekre, de állapotuk miatt közösségbe nem járhatnak. Játékterápia. kézműves foglalkozások és zeneterápia segítségével oldjuk a lelki és fizikai terheket. c.) Gyümölcsnap Minden hónap első hétfő, kedd, szerdáján friss idény gyümölcsökkel várjuk a gyermekeket és kísérőiket az alapítvány irodájában ban 445 adag gyümölcsöt adtunk 187 családnak. d.) Terápiás eszközkölcsönző Az otthoni rehabilitáció megvalósításához kölcsönözhető eszközöket biztosítunk, melyek a gyógytornászok ajánlásával kerülnek a gyermekekhez ban 45 család vette igénybe az eszközöket 1-8 nap közötti időtartamra. Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány 22

23 3./ CSALÁDSEGÍTŐ PROGRAM. a.) MAMA-LAKÁS. Budapesten, közel a klinikához található az a két lakás, melyet az alapítvány üzemeltet és biztosít a vidéki gyermekeknek és szüleiknek a kezelések közötti időben térítésmenetesen. Igénybevevők száma 2008-ban: 71 család, 2243 vendégéjszaka. b.) SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ AUTÓ. A klinikáról ezzel az autóval szállítjuk a gyermekeket kezelésekre, vizsgálatokra és haza. Az autó üzemeltetése adományokból történik, nincs szerződésünk az OEP-el. Szállított gyermekek száma 2008-ban: 127 fő, 751 alkalom. c.) CSALÁDTÁMOGATÓ PROGRAM. Havi rendszerességgel anyagi támogatás nyújtása a rászoruló családoknak. A pécsi, szegedi, miskolci, debreceni, a Madarász utcai, a Semmelweis Egyetem II. sz. klinikáján (Tűzoltó utcai )kezelt gyermekeknek nyújtunk támogatást. Családtámogató programunkat januárjától közösen az Együtt a Leukémiás Gyermekekért Alapítvánnyal végezünk. Az alapítvány továbbított családtámogatása 19 millió forint volt 2008-ban. d.) ORVOSI TANÁCSADÁS. Egyéni tájékoztatás konkrét, egyedi problémafelvetésre. Az érintett szülővel történő előzetes időpont egyeztetés alapján történik a tanácsadás. Menetrend: hétfő: Dr. Garami Miklós, kedd: Dr. Rényi Imre, szerda: Dr. Kovács Gábor ban 34 család vette igénybe a szolgáltatást. e.) JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT. A jogsegélyszolgálat létrehozásával és működtetésével tájékoztatjuk a szülőket lehetőségeikről, segítséget nyújtunk a gyermek gyógyulásával kapcsolatos ügyek intézésében, abban hogyan vegyék igénybe a támogatásokat (rendeletek, jogszabályok által nyújtott lehetőségek). A szolgálat feladata a gyermekek, szülők érdekeinek képviselete ban 25 család vette igénybe. 4./ SEGÍTŐ FÜZETEK. A füzeteket folyamatosan eljuttatjuk a Gyermekonkológiai Hálózat valamennyi kórházába. SEGÍTEK, HOGY GYÓGYULJ! 1. kötet A kiadvány feladata, hogy a kórházba került gyermeket tájékoztassa, feloldja az első napok feszültségét. TÁJÉKOZTATÓ DAGANATOS GYERMEKEK SZÜLEINEK. 2. kötet A sorozat második része a szülőknek nyújt segítséget és alapismereteket a gyermeke betegségével kapcsolatban. Tájékoztató füzetecskék a különböző daganatos és leukémiás betegségekről 3. kötet. Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány 23

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskőrös, Mező u. 16. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2.

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskőrös, Mező u. 16. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2. EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskőrös, Mező u. 16. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2. 2009. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Elfogadta a 2010. május 27-én

Részletesebben

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskõrös, Mezõ u. 12. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2.

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskõrös, Mezõ u. 12. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2. EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskõrös, Mezõ u. 12. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2. 2007. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Elfogadta a 2008. április 25-én

Részletesebben

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskőrös, Mező u. 16. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2.

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskőrös, Mező u. 16. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2. EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskőrös, Mező u. 16. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Elfogadta a 2012. május 4-én

Részletesebben

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY. 2006. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY. 2006. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 2006. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tartalom: Számviteli beszámoló. A költségvetési támogatások felhasználása. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás.

Részletesebben

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY. 2005. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY. 2005. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 2005. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tartalom: Számviteli beszámoló. A költségvetési támogatások felhasználása. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás.

Részletesebben

Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány kiemelkedően közhasznú szervezet - Telephely: 1094 Budapest, Angyal u. 36.

Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány kiemelkedően közhasznú szervezet - Telephely: 1094 Budapest, Angyal u. 36. Alapítva: 1999. Alapítvány neve: Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány kiemelkedően közhasznú szervezet - Székhely: 6200 Kiskőrös, Mező u. 16. Telephely: 1094 Budapest, Angyal u. 36. Bírósági bejegyzés

Részletesebben

Marosvásárhelyi Nagy Borbála Leukémiás és Daganatos Gyermekekért Alapítvány. 2010. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Tartalom:

Marosvásárhelyi Nagy Borbála Leukémiás és Daganatos Gyermekekért Alapítvány. 2010. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Tartalom: Marosvásárhelyi Nagy Borbála Leukémiás és Daganatos Gyermekekért Alapítvány 2010. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tartalom: Számviteli beszámoló. A költségvetési támogatások felhasználása. A vagyon felhasználásával

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31. HAJDÚ RENT Kft. 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09. Cégjegyzékszám: 09-09-015132

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31. HAJDÚ RENT Kft. 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09. Cégjegyzékszám: 09-09-015132 HAJDÚ RENT Kft 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-015132 KSH: 14354429-6820-113-09 ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31 Készült a FORINT-Soft Kft. Kiegészítő melléklet szerkesztő

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Magyar Credit Management Szövetség 1112 Budapest, Eper utca 33. Adószám: 18208605-1-43 Nyilvántartási száma: 14175 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31 Készült a FORINT-Soft Kft. Kiegészítő mellékletszerkesztő

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2012. évi. Egyszerűsített éves beszámolóhoz. "Koppány-Völgye KEK" Nonprofit Kft. 8660 Tab Kossuth Lajos utca 56.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2012. évi. Egyszerűsített éves beszámolóhoz. Koppány-Völgye KEK Nonprofit Kft. 8660 Tab Kossuth Lajos utca 56. "Koppány-Völgye KEK" Nonprofit Kft. 8660 Tab Kossuth Lajos utca 56. Adószám: 14468319-1-14 Cégjegyzékszám: 14-09-308472 KSH: 14468319-8621-572-14 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolóhoz

Részletesebben

Általános rész. A Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. tevékenységét 2010-ben kezdte meg.

Általános rész. A Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. tevékenységét 2010-ben kezdte meg. Általános rész A tevékenységét 2010-ben kezdte meg. A társaság alaptevékenysége: 9102'08 Múzeumi tevékenység (főtevékenység) 6820'08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése. Mindkét tevékenység

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Tel./Fax E-mail Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft +36 52 558 928 turizmus@hajduszoboszlo.hu H-4201 Hajdúszoboszló, Pf.: 178 www.hajduszoboszlo.hu Társaság megnevezése: Hajdúszoboszlói Turisztikai

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET FÉLEGYHÁZI TÉRSÉGI SPORTISKOLA NONPROFIT 6100 KISKUNFÉLEGYHÁZA, KOSSUTH LAJOS utca 35. Adószám: 23494341-2-03 Cégjegyzékszám: 03-09-123014 KSH: 23494341-8551-572-03 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi egyszerűsített

Részletesebben

EXTERNET Informatikai Szolgáltató Kft. 5000 Szolnok Szapáry út 18. Adószám: 11275501-2-16 Cégjegyzékszám: 16-09-003729 KSH: 11275501729011316 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2005. évi éves beszámolóhoz Szolnok, 2006.05.29.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. D. ép. I.em. Adószám: 14354429-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-015132 KSH: 14354429-6820-113-09 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. évi éves beszámolóhoz Debrecen, 2014.03.31. Készült

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2011. évi. éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2011. évi. éves beszámolóhoz 1065 Budapest Nagymező utca 22-24. Adószám: 21114146-2-42 Társaságjegyzékszám: 01-09-917942 KSH: 21114146900157101 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2012. február 29. Általános

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben

IR&D Közhasznú Nonprofit Kft Cím: 2094 Nagykovácsi, Templomkert utca 8. Adószám: 14704707-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-127609 KSH szám: 14704707-7219-113-13 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2009. évi egyszerűsített

Részletesebben

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2009. május 21-i ülésére

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2009. május 21-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Sz.:354-4/2009. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága 2009.

Részletesebben

Egyszerűsített Eves Beszámoló

Egyszerűsített Eves Beszámoló 1 9 3 8 3 5 7 8-9 4 9 9-5 6 9-1 9 Bakony és Balaton Keleti Kapuja egyesület Berhida 8181. Veszprémi u. l.-3. r Egyszerűsített Eves Beszámoló 29. január 1.- 29. december 31. 29 Kelt Berhida, 21. május 2.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 A Remény a Leukémiás Gyermekekért Közhasznú Alapítvány adatai Alapítás éve: 1999 Bírósági bejegyzés száma: Apk. 61.255/1999 Helye: Debrecen Dátum: 1999. 06. 17. Közhasznúsági

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÁRPÁTOK ALAPÍTVÁNY - MAGYARORSZÁG 2008. év Számviteli beszámoló Költségvetési támogatás felhasználása Vagyon felhasználása Cél szerinti juttatások Központi költségvetési szervektől

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés A Matusz-Vad Zrt. részvényeseinek Az éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztük a Matusz-Vad Zrt. mellékelt 213. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 18013629-2-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 1691 Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány 1121 Budapest, Eötvös út 35. Közhasznúsági jelentés 2007. Budapest, 2008. május

Részletesebben

FELSŐOKTATÁSI TANÁCSADÁS EGYESÜLET

FELSŐOKTATÁSI TANÁCSADÁS EGYESÜLET FELSŐOKTATÁSI TANÁCSADÁS EGYESÜLET 211. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 212.5.1. 1. A Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület bemutatása. Általános adatok: A közhasznú szervezet neve: Felsőoktatási Tanácsadás

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18013629-2-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 1691 Magyar Protestáns Tanulmányi Alapítvány 1121 Budapest, Eötvös út 35. Közhasznúsági jelentés 2009. Budapest, 2010. április

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. 2013. december 3l.

Kiegészítő melléklet. 2013. december 3l. Adószám: 1 9 0 1 0 2 7 2 2 4 3 Fővárosi Bíróság nyilvántatási száma: 14. Bejegyző határozat száma: 12. Pk. 60 057/1997/4 Magyar Olimpiai Bizottság 1124 Budapest, Csörsz utca 49-51. www.mob.hu Kiegészítő

Részletesebben

MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17.

MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17. MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPÍTVÁNY 1222 Budapest, Mező u. 17. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Tartalma: 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ / 1sz. melléklet/ 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA / 2sz. melléklet/

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Szám: 394-9/2007. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési, Gazdasági és Foglalkoztatási

Részletesebben

2005. december 31-i KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE (2005.01.01. - 2005.12.31.)

2005. december 31-i KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE (2005.01.01. - 2005.12.31.) Magyar Williams Szindróma Társaság (MWSzT) 1095 Budapest, Viola u. 19. fsz. 2. Statisztikai számjel: 18249255-8532-529-01 Jogállása: Kiemelten közhasznú szervezet Bírósági végzés: 16. Pk. 60.713/2003/3.

Részletesebben