DUNAKANYARI LÁTÁSSÉRÜLTEK EGYESÜLETE évi Közhasznúsági jelentése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DUNAKANYARI LÁTÁSSÉRÜLTEK EGYESÜLETE 2011. évi Közhasznúsági jelentése"

Átírás

1 Székhely : 26 Vác Földvári tér 14. Adószáma : Fővárosi Bíróság Nyilvántartási száma : 4426 Közhasznú fokozatot bejegyezte a Fővárosi Bíróság 4.Pk.6.425/25/2 számú határozatával évi Közhasznúsági jelentése Tartalom 1. Számviteli beszámoló egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. A cél szerinti juttatások kimutatása 5. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása 6. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása 7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója 211. évi Közhasznúsági jelentése

2 A közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény 19. (3) bekezdése alapján társadalmi szervezetünket a Fővárosi Bíróság 4.Pk.6.425/25/2 szám alatt Közhasznú szervezetnek minősítette. A az évi CLVI. Tv. 26. c) pontja szerinti közhasznú célt szolgáló tevékenységeket végzi : 1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi tevékenység 2. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása 4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 5. kulturális tevékenység 11. hátrányos helyzetű csoport társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése Szolgáltatásai nyitottak, azokból tagjain kívül más is részesülhet, igénybe veheti. Számviteli beszámoló egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója A mérlegkészítés időpontja: 212 március 26. Az üzleti év fordulónapja: 211. december 31. Az üzleti év időszaka: 211. január december 31. A választott értékelési módok és eljárások a számviteli törvényen alapulnak. A Számviteli alapelvektől való eltérés nem került alkalmazásra. A mérleg típusa a 224/2 (XII.19.) Korm. rend. 1. számú melléklete szerint megadottal megegyezik, további alábontást nem lett alkalmazva. Az eredménykimutatás formája a 224/2 (XII.19.) Korm. rend. 3. számú melléklete szerint megadottal megegyezik. Az egyesület az értékcsökkenést kizárólag lineárisan, a bruttó érték alapján számítja, és az annak meghatározása a tényleges avuláson alapul évi Közhasznúsági jelentése

3 Statisztikai számjel 26 Vác Földvári tér 14. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 211. január december Kelt Vác, 212. március 26. P. H. a szervezet vezetője (képviselője) A beszámolót készítette és a könyvelést vezette: Debnár Éva PM. reg.: Tel/Fax: 1/ évi Közhasznúsági jelentése

4 Statisztikai számjel 26 Vác Földvári tér 14. MÉRLEG Időszaka 211. január december 31. Fajtája Éves zárómérleg adatok E Ft-ban # A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) mód. Tárgyév a b c d e 1. A. Befektetett Eszközök I. Immateriális Javak 3. II. Tárgyi Eszközök III. Befektetett Pénzügyi Eszközök 5. B. Forgóeszközök I. Készletek 7. II. Követelések 8. III. Értékpapírok 9. IV. Pénzeszközök ESZKÖZÖK ÖSSZESEN C. Saját tőke I. Induló tőke / Jegyzett tőke 13. II. Tőkeváltozás / Eredmény III. Lekötött tartalék 15. IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 17. D. Tartalék 18. E. Céltartalékok 19. F. Kötelezettségek 2. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 21. II. Rövid lejáratú kötelezettségek 22. FORRÁSOK ÖSSZESEN Kelt: Vác, 212. március 26. P. H. a szervezet vezetője (képviselője) 211. évi Közhasznúsági jelentése

5 Statisztikai számjel 26 Vác Földvári tér 14. EREDMÉNYLEVEZETÉS Időszaka 211. január december 31. adatok E Ft-ban # A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) mód. Tárgyév a b c d e 1. A. Összes tevékenység bevétele (I+II) I. Pénzügyileg rendezett bevételek ( ) Működésre kapott támogatás a) alapítótól 5. b) központi költségvetésből c) helyi önkormányzattól d) egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Alaptevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 13. B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2) Pénzügyileg rendezett bevételek Pénzbevételt nem jelentő bevételek 16. C. Tényleges pénzbevételek (A/I+B/1) D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II+B/2) 18. E. Alaptevékenység ráfordításai ( ) Ráfordításként érvényesíthető kiadások Ráfordítást jelentő eszközváltozások Ráfordítást jelentő elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( ) Ráfordításként érvényesíthető kiadások Ráfordítást jelentő eszközváltozások Ráfordítást jelentő elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 28. G. Alaptevékenység eredménye (1+2) Tárgyévi pénzügyi eredménye (A/I E/1 E/4) Nem pénzben realizált eredménye (A/II E/2 E/3) H. Vállalkozási tevékenység Tárgyévi adóalapot jelentő pénzügyi eredménye (B/1 F/1) Egyéb tárgyévi pénzügyi eredménye ( F/4) Nem pénzben realizált adóalapot jelentő tárgyévi eredmény (B/2 F/2 F/3) Adózás előtti eredmény ( ± 1 ± 3) 36. I. Összes pénzügyi eredmény ( ± G/1 ± H/1 H/2) J. Adófizetési kötelezettség 38. K. Vállalkozási tevékenység tárgyévi adózott eredménye (H/4 J) Kelt: Vác, 212. március 26. P. H. a szervezet vezetője (képviselője) 211. évi Közhasznúsági jelentése

6 Statisztikai számjel 26 Vác Földvári tér 14. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK Időszaka 211. január december 31. adatok E Ft-ban # A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) mód. Tárgyév a b c d e 1. A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások Bérköltség 3. ebből - megbízási díjak 4. ebből - tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok 7. B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegű ráfordítások 8. C. Értékcsökkenési leírás D. Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) 11. ebből - kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás Kelt: Vác, 212. március 26. P. H. a szervezet vezetője (képviselője) 211. évi Közhasznúsági jelentése

7 Szöveges jelentés a beszámolóhoz Cég neve: (továbbiakban: Szervezet) Időszak: 211. január december 31. I. Tartalmi beszámoló Az szervezet tevékenységében közreműködők tevékenységüket társadalmi munkában végezték azért sem pénzbeni sem természetbeni ellenszolgáltatásban nem részesültek. Az szervezet tevékenysége során e Ft. válllalkozási bevétel, e Ft. vállalkozási kiadás, 1316 e Ft. alaptevékenységű bevétel, 163 e Ft. alaptevékenységű kiadás került elszámolásra, melyből fakadóan 253 e Ft. vagyonváltozás történt. A szervezet a mérlegfordulónapon 398 e Ft. Eszközzel rendelkezett melyből 286 e Ft pénzeszköz és 112 e Ft (nettó értékű) tárgyi eszköz. A szervezet a mérlegfordulónapon e Ft. Kötelezettséget tartott nyilván. A kiadások összetétele és nagysága igen megfontolt, ésszerű, az előző évhez hasonlóan törekedtek a takarékosságra és a költségek minimalizálására. A tevékenység az alapszabályban lefektetett céloknak megfelelően történt és eredményesnek értékelhető. II. Támogatások Megnevezés e Ft részletezése 1 Központi költségvetési szervtől forrásonként 2 Elkülönített állami pénzalaptól 3 Helyi önkormányzat és szervei 78 4 Kisebbségi települési önkormányzat és szervei 5 Települési önkormányzatok 45 6 Külföldi támogatás 7 Magánszemélyektől 8 Egyéni vállalkozóktól 9 Jogi személyiségű gazdasági társaságtól 1 Jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől Közhasznú szervezettől 12 Közhasznúként be nem sorolt szervezettől 13 APEH 1% SZJA 36 Összesen: III. Cél szerinti Megnevezés e Ft juttatások 1 Tagdíj bevétel 64 2 Pályázaton nyert Összesen: évi Közhasznúsági jelentése

8 Szöveges jelentés a beszámolóhoz Cég neve: (továbbiakban: Szervezet) Időszak: 211. január december 31. IV. Egyéb bevétel Megnevezés e Ft 1 Banki kamat bevétel Összesen: 1 V. Kapott juttatások Megnevezés e Ft és a vagyon 1 Rendezvények, szakkörök 39 felhasználásának 2 Adott támogatások részletezése 3 Irodaszer, tisztitószerek 164 (tárgyévi összes ráfordítás) 4 Posta, telefon Tárgyi eszköz beszerzés Segédeszköz beszerzések 72 7 Bankköltség 46 8 Egyéb költségek Összesen: VI. Vezető Megnevezés e Ft Tisztségviselőknek 1 nyujtott juttatások Összesen: 211. évi Közhasznúsági jelentése

9 Szöveges jelentés a beszámolóhoz Cég neve: (továbbiakban: Szervezet) Időszak: 211. január december 31. VII. Az Immateriális Bruttó érték (eft) Tárgyi Eszközök alakulása Nyitó növekedés Átsorolás csökkenés Záró Vagyoni ért. Jogok Szellemi termékek Immateriális Javak Ingatlanok (felúj.) Üzemi ber. Gép. Szállító járművek Személyautók Irodai berendezés Egyéb berendezés Kisértékű eszközök Beruházások Tárgyi eszközök Vagyoni ért. jogok Szellemi termékek Immateriális Javak Ingatlanok (felúj.) Üzemi ber. gép. Szállító járművek Személyautók Irodai berendezés Egyéb berendezés Kisértékű eszközök Értékcsökkenés (eft) Nyitó növekedés Átsorolás csökkenés Záró 257 Beruházások Tárgyi eszközök Kelt:Vác, 212. március 26. P. H. a szervezet vezetője (képviselője) 211. évi Közhasznúsági jelentése

10 Szöveges jelentés a beszámolóhoz Cég neve: Időszak: 211. január december 31. (továbbiakban: Szervezet) A mérleget érintő kiegészítés A befektetett eszközök, készletek és követelések között átminősítés nem volt. Értékhelyesbítés nem lett elszámolva. Eredményt érintő kiegészítések A foglalkoztatottak munkavállalók átlagos statisztikai létszáma fő Bérköltségek összesen (irodai dolgozók állománycsoportja) eft Vezető tisztségviselők díjazása (bérköltségből) eft Egyéb személyi jellegű kifizetések eft Az egyesület a tevékenységéhez szükséges forrásokat a céljait szolgáló bevételekből biztosította. A célja szerinti bevételek a tagdíjakat, egyéb működési bevételeket, kapott támogatásokat tartalmazzák. Tájékoztató kiegészítések A szervezet jelentős hibából eredő Önellenőrzést nem hajtott végre. A szervezet Üzleti vagy cégértékkel nem rendelkezik. A fordulónapot követő egy üzleti éven belül esedékes törlesztés nincs. Az egyes tárgyi eszközök és immateriális javak értékcsökkenésében változás nem következett be. Olyan kötelezettség, amelynek hátralévő futamideje, több mint 5 év, vagy olyan amelyet zálogjoggal, vagy hasonló jogokkal biztosítottak, nincs. Kutatási és a kísérleti fejlesztésre elszámolt tárgyévi költség nem volt. A környezet védelmét közvetlenül szolgáló eszközök nincsenek. Veszélyes hulladék, környezetre káros anyag nem volt és nem keletkezett évi Közhasznúsági jelentése

11 KIMUTATÁS A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOKRÓL Támogatást nyújtó megnevezése Támogatás Felhasználás célja Felhasználás összege (Ft) időpontja összege (Ft) előző évi tárgyévi tárgyévet követő Elszámolás határideje KIMUTATÁS A KAPOTT TÁMOGATÁSOKRÓL Támogató megnevezése Támogatás (adomány) összege, értéke Eltérés Előző évi (Ft) Tárgyévi (Ft) (%) (Ft) Központi költségvetési szerv Elkülönített állami pénzalap Helyi önkörmányzat szervei Pályázati támogatás Települési önkormányzat Egészségbiztosítási ömk. és szervei Magánszemély adománya Jogi személyek Alapítványok, Közhasznú szervezetek NAV 1% Összesen Kelt Budapest, 212. március 26. P. H. a társadalmi szervezet vezetője (képviselője)

12 Befektetett eszközök, készletek változása Megnevezés Nyitó Növekedés Csökkenés Önellenőrzés Záróegy. (ezer Ft-ban) Immateriális javak Tárgyi eszközök Értékpapírok Készletnöv. Mindösszesen: Értékcsökkenés elszámolása Megnevezés Bruttó Écs Écs.önrev Écs Nettó érték Immateriális javak Ingatlanok Műszaki berendezések Egyéb eszközök Befektetett eszközök Eredmény tőkeváltozásra gyakorolt hatása Megnevezés Előző évi Tárgyévi Változás összeg (eft) összeg (ezer % (Ft) Induló tőke Tőkeváltozás ,5% 1 - Tőkeváltozás előző évek módosítása miatt - Értékcsökkenés ,2% Értékvesztés - Rászorultak részére juttatott pénzbeni támogatás - Rászorultak részére természetbeni juttatás - Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye/écs nélkül/ ,6% 797 Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége/écs nélül/ Megjegyzés Kelt Budapest, 212. március 26 P. H. a társadalmi szervezet vezetője (képviselője)

13 KIMUTATÁS A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOKRÓL Megnevezés Közhasznú tevékenység keretében nyújtott - adóköteles pénzbeli támogatás - adóköteles nem pénzbeli támogatás - adómentes pénzbeli támogatás - adómentes természetbeli támogatás - adómentes természetbeli támogatás Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott - pénzbeli támogatás - nem pénzbeli támogatás Előző évi összeg (Ft) Tárgyévi összeg (Ft) Változás % (Ft) A szervezet a 211. évben támogatást nem nyújtott. Megjegyzés KIMUTATÁS A TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOKRÓL Megnevezés Tiszteletdíj Költségtérítés Értékpapír Természetbeni juttatás Folyosított kölcsön (előleg) Egyéb juttatások Összesen Előző évi östárgyévi öss Eltérés (Ft) (Ft) (%) (Ft) A tisztségviselők nem részesülnek semmilyen juttatásban. Budapest, 212. március 26 P. H. a társadalmi szervezet vezetője (képviselője)

14 Szöveges jelentés a beszámolóhoz Cég neve: Időszak: 211. január december 31. (továbbiakban: Szervezet) Rövid bemutatása tevékenységünknek Kelt: P. H. a szervezet vezetője (képviselője) 211. évi Közhasznúsági jelentése

15 Záradék: A Közhasznúsági jelentést a án megtartott küldöttközgyűlése elfogadta. Kelt: P. H. a szervezet vezetője (képviselője) 211. évi Közhasznúsági jelentése

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E.

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1 8 2 3 2 8 1 9-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1021 BUDAPEST, HŰVÖSVÖLGYI U.112. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január

Részletesebben

Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány

Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány Közhasznúsági jelentés Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány 2011. évi tevékenységéről Az adatok könyvvizsgálattalnincsenek alátámasztva! Közhasznúsági fokozat: Közhasznú Alapítvány Nyilvántartásba vételi

Részletesebben

M.O. CHRON COLITISES BETEGEK EGY.

M.O. CHRON COLITISES BETEGEK EGY. 1 2 3 2 1-4 - 5 2-0 1 12 Budapest, Márvány u.17. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszer sített Beszámolója Éves zárómérleg 2012. január 01. - 2012. december 31. 2012 Kelt BUDAPEST, 2013. április 25. P. H. 1

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV KOMP Közösségfejlesztő Oktatási Mentálhigiénés és Pszichoterápiás Alapítvány 1118 Budapest, Gazdagréti tér 5. I/8.. 18253612-1-43 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV Tartalma: - Számviteli beszámoló (mérleg,

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S Bogáncs Kisállatotthon Alapítvány 2500 Esztergom, Bíróréti dűlő 10.453. hrsz. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2007. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2008. május

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 190323829199933102 Magyarországi Ciszterci Rend Incipit Vita Nova Alapítvány az egyéb szervezet megnevezése 7621 Pécs, Széchenyi tér 11. az egyéb szervezet címe H A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év. Név: Őszidő Alapítvány Székhely: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 101. Adószám: 18410061-1-05 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év. Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I/A. Mérleg I/B. Eredménykimutatás (és

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója. Nagy-Szivárvány Alapítvány. 1149. Budapest, Báróczy utca 15/a.

Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója. Nagy-Szivárvány Alapítvány. 1149. Budapest, Báróczy utca 15/a. 2. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója Statisztikai számjel: 1 8 0 6 7 5 9 4 9 1 3 3 5 6 9 0 1 Bejegyzés száma: 5222 Nagy-Szivárvány Alapítvány 2011. év

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 18707379-1-13 adószám 18707379-9133-569-01 statisztikai számjel SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 2030 ÉRD JÚLIA U. 49. KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

Kiegészítő melléklet. Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: 23961906-8810-572-02 Cégjegyzék szám: 02-09-079060 Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. 7370 Sásd, Szent Imre út 23. Kiegészítő melléklet 2012

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult II. A számviteli politikája alapján III. Mérleget érintő kiegészítések 1. oldal Cég neve: Időszak: Az Immateriális javak és a Tárgyi Eszközök alakulása IV. Eredményt

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A JÁSZBERÉNYI BARÁTOK TEMPLOMA KÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTVÁNYA az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01. - 2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló

Részletesebben

KOLLÁZS Művészeti Egyesület

KOLLÁZS Művészeti Egyesület KOLLÁZS Művészeti Egyesület 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1. Nyíregyháza, 2009. május 20. (formailag módosítva: 2009. június 22.) 2008. évi Közhasznúsági jelentése Dancs Tamásné Elnök TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 3 051 0 3 262

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 3 051 0 3 262 " ÉRTED!- ÉRTED?" ALAPÍTVÁNY ESZKÖZÖK (aktívák) Mérleg 2010. Év Előző év Előző év(ek) módosításai A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 280 0 280 I. Immateriális javak 0 0 0 II. Tárgyi eszközök 280 0 280 III. Befektetett

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S 2500 Esztergom, Áfonyás utca 1. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2010. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2011. május 24. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S T A R

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 7951 Szabadszentkirály Petőfi S. u. 90. Bírósági bejegyzés száma: 12.Pk.60.064/2011/6. Nyilvántartási száma: 3203 2011. évi Közhasznúsági jelentése Szabadszentkirály,

Részletesebben

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY 4633 Lövőpetri Petőfi S. utca 116. sz. 2008. évi KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ Lövőpetri, 2009. május 19. Gonda Béláné Kuratórium elnöke, képviselő NÉZZ

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója. 2010. év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója. 2010. év 1 8 3 2 7 7 5 7 1 0 2 Statisztikai számjel vagy adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2010. év FEKETE GYÉMÁNT FÚVÓSZENEKARÉRT EGYESÜLET Egyéb szervezet megnevezése 7622 PÉCS,

Részletesebben

Keltezés: 2009.április 06... az egyéb szervezet vezetője

Keltezés: 2009.április 06... az egyéb szervezet vezetője Egyéb szervezet neve 19032382-91999-331-02 Magyarországi Ciszterci Rend Incipit Vita Nova Alapítvány Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának eredménylevezetése

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Csánkné Köves Gabriella 2011. május 20. Dági Általános Iskolásokért Alapítvány 2522 Dág, Deák Ferenc út 30. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Dág, 2011 május 20. Csánkné

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01. - 2011 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerősített beszámoló) a) Mérleg

Részletesebben

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu

www.egzatik.hu E-mail: info@egzatik.hu KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A számviteli tv. hatálya alá tartozó kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére (Eredménykimutatás: összköltség, Mérleg: A ) Ez a táblázatrendszer alkalmas arra, hogy segítségével

Részletesebben