EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskőrös, Mező u. 16. Adószám: Bírósági bejegyzés száma: Pk /1999/2.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskőrös, Mező u. 16. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2."

Átírás

1 EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskőrös, Mező u. 16. Adószám: Bírósági bejegyzés száma: Pk /1999/ évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Elfogadta a május 4-én megtartott kuratóriumi ülés. A október 13-án megtartott kuratóriumi ülés elfogadta a mérleg kiegészítését, melyben az eredmény kimutatás két tétellel bővült. Tartalom: 1. Számviteli beszámoló. 2. A költségvetési támogatások felhasználása. 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás. 4. A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke. 5. A cél szerinti támogatások kimutatása. 6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások mértéke, illetőleg összege. 7. A közhasznú szervezetről szóló rövid tartalmi beszámoló

2 1./ Számviteli beszámoló Statisztikai számjel vagy adószám Az egyéb szervezet megnevezése: EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY Az egyéb szervezet címe: 6200 KISKŐRÖS, MEZŐ U 16. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉV adatok E Ft-ban sor Előző év (ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév szám helyesbítése a b c d e 1 A. Befektetett eszközök (2.-5. sorok) I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5 IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE 6 B. Forgóeszközök ( sorok) I. KÉSZLETEK 8 II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK 10 IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) D. Saját tőke ( sorok) I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 17 IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 18 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KH. TEV.BŐL) VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL 20 E. Céltartalékok 21 F. Kötelezettségek ( sorok) I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 23 II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor)

3 Statisztikai számjel vagy adószám Az egyéb szervezet megnevezése: EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY Az egyéb szervezet címe: 6200 KISKŐRÖS, MEZŐ U 16. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA ÉV adatok E Ftban sor Előző év (ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév szám helyesbítése a b c d e A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 1 ( ) Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól 4 b) központi költségvetéstől c) helyi önkormányzattól 6 d) egyéb, ebből 1% e) ebből adomány Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel a) ebből adomány Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B. Vállakozási tevékenység bevétele 14 C. Összes bevétel (A + B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 22 ( ) Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 0 0 3

4 Az egyéb szervezet megnevezése: EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY Az egyéb szervezet címe: 6200 KISKŐRÖS, MEZŐ U 16. KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA ÉV adatok E Ftban sor Előző év (ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév szám helyesbítése a b c d e 27 F. Összes ráfordítás (D. + E.) G. Adózás előtti eredménye (B. - E.) 0 29 H. Adófizetési kötelezettség 0 30 I. Tárgyévi vállakozási eredmény (G. - H.) 0 31 J. Tárgyévi közhasznú eremény (A. - D.) Tárgyévi eredmény (I. + J.) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 33 A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség ebből: - megbízási díjak 36 - tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások

5 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS I. Számviteli beszámoló Az alapítvány alapításának éve: 1999 A számviteli politika általános előírásai: A beszámoló formája: Könyvvezetés módja: Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló Kettős könyvitel A könyviteli szolgáltatás irányításáért, vezetéséért felelős személy: Neve: Borsik Tímea Címe: 6222 Csengőd, Dankó u. 8. Regisztrációs száma: Vagyoni és pénzügyi jövedelmi helyzet: Az alapítvány tárgyévben eft eredményt realizált. A tárgyévi bevétel eft volt, a tárgyidőszakban felmerült költségek nagyságrendje eft. Az év végén fenálló kötelezettsége eft 5

6 2./ A költségvetési támogatások felhasználása Az Alapítvány az adózó állampolgárok által felajánlott személyi jövedelemadó 1 %-ból 2010-ben Ft-ot kapott. Ezt az összeget október 1-től október 1-ig használta fel az alapító okirat céljainak megfelelően kuratóriumi döntés alapján ben Ft érkezett a személyi jövedelemadó felajánlásából. Ezt az összeget október 1-től október 1-ig használja fel az alapító okirat céljainak megfelelően kuratóriumi döntés alapján. A jövedelemadó felhasználásánál az Alapítvány 13 éves működése alatt elindított és működtetett programok döntenek: a./ 1 % felhasználása: Családtámogatás Klinikán kívüli: - Rehabilitációs Központ működése Kiskőrösön - Családsegítő Iroda működtetése szociális támogatások orvosi tanácsadó szolgálat jogsegély szolgálat szülőklub működtetése - Rehabilitációs programok (életmód táborok, szabadidős rendezvények,) - Gyermek-betegszállító autó üzemeltetése - Mama-lakások fenntartása - Gyógyító állatok program - Tárgyi adományok juttatása - Terápiás eszközkölcsönző Klinikán belüli: - Rehabilitációs programok (Játékos tornaórák, Alkotó délutánok gyógytornász, pszichológus, kézműves foglalkoztató alkalmazása) - Segítő füzetek sorozat - Ásványvíz biztosítása 6

7 Klinikai fejlesztések - Orvosi műszer, eszköz vásárlás - Onko-hematológiai osztályok fejlesztése, korszerűsítése Rehabilitációs és Oktatási Központ - Kezelések alatt álló gyermekek terápiája - Mama-klub - Oktatás-képzés: Játékos tornaórák, - Gyógyult Fiatalok Klubja A 2010-es 1 %-os felajánlás felhasználását a tárgyévben, október 1-től október 1-ig teljesítettük a november 17-én megtartott kuratóriumi ülésnek megfelelően a fent felsorolt programjaink szerint, az alábbiak szerint: Működésre felhasznált teljes összeg: Ft Célszerinti tevékenységre felhasznált teljes összeg: Ft Családsegítés Ft Klinikai rehabilitáció Ft Klinikán kívüli rehabilitáció Ft Vízi-terápiás részleg létrehozása Ft Orvosi műszerek, eszközök Ft Rehabilitációs és Oktatási Központ Ft Alapítványi célok megvalósításához szükséges anyagi források gyűjtése Ft A 2011-es 1%-os felajánlás felhasználását október 1-től október 1-ig teljesítjük a december 9-én megtartott kuratóriumi ülés határozata szerint, a fentebb felsorolt 1%-os felhasználás szempontjai alapján. A felhasználás részletes kimutatását a évi közhasznúsági jelentés fogja tartalmazni. 7

8 b./ Egyéb költségvetési támogatás: Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány 2011-ben nyertes pályázatok Pályázat kiíró Nemzeti Civil Alapprogram(NCA) Pályázat azonosító száma NCA-ORSZ Nyert összeg Mire? Működési támogatás (telefon, munkabér) 8

9 3./ A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás év volt. Az alapítvány tárgyévben nem végzett vállalkozási tevékenységet. 9

10 A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS Immateriális javak és tárgyi eszközök mozgásának leírása (bruttó értékben) Tárgyi eszközök Nyitó Növekedés Csökkenés Átsorolás Záró (bruttó érték) (e Ft) (e Ft) (e Ft) (e Ft) (e Ft) Szellemi termékek Telek, telkesites Epuletek, epuletreszek Ingatlanokhoz kapcsolodó Bérelt ingatlanon végzett Uzemi gep,berend, felsz Egyeb jarmuvek Irodai,igazgatasi berend Kisértékű tárgyi eszköz Beruházások Immateriális javak bruttó összesen Tárgyévi értékcsökkenés leírása Terv szerinti leírás lineárisan Tárgyi eszközök Nyitó Növekedés Csökkenés Átsorolás Záró terv szerinti lineáris értékcsökkenése (e Ft) (e Ft) (e Ft) (e Ft) (e Ft) Szellemi termékek Ingatlanok tervsz. ecs Egyeb ber.felsz.terv. ecs Összesen Tárgyi eszközök Nyitó (e Ft) Növekedés (e Ft) Csökkenés (e Ft) Átsorolás (e Ft) Záró (e Ft) Tárgyi eszközök össz Összesen ESZKÖZÖK MOZGÁSA Nyitó (eft) Növeked és (eft) Csökkené s (eft) Átsorolás (eft) Záró (eft) Tárgyi eszközök bruttó összesen Terv szerinti ÉCS lineárisan Forgóeszközök Pénzeszközök Követelések Aktív időbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

11 Éves elszámolás a kiadásokról Az adatok ezer forintban. Anyag jellegű ráfordítások Bázis Tény Index Anyagköltség összesen ,7 Igénybevett szolgáltatások ,3 Egyéb szolgáltatás ,8 Anyag jellegű ráfordítások összesen ,5 Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség ,3 Megbízási díj Bérjell. Egyéb költség ,2 Béreket terhelő adók és egyéb járulékok ,9 Személyi jellegű ráfordítás összesen ,4 Értékcsökkenési leírás ,7 Egyéb ráfordítás ,5 -ebből továbbutalt támogatás ,9 Közhasznú tevékenység költségei és ,9 ráfordításai összesen Tárgyévi eredmény ,5 Tárgyévi tőkeváltozás ,5 Az adatok ezer forintban. Összes közhasznú tevékenység bevétele Bázis eft Éves elszámolás a bevételekről Tény eft Index (%) Alapítótól Központi költségvetésből 1%-ból ,6 Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel , ,3 Egyéb bevétel ,8 Közhasznú tevékenység bevétele összesen ,2 11

12 A vagyon gyarapodása. Befektetett eszközök. Egyéb gép berendezés nevesítése. Nyitó db Változás Záró db Kórházi éjjeli szekrény 9 Klinikai bútorok:szekrények, 135 tárolók Klinikai bútorok:fotelek és 147 székek, ágyak, egyéb berendezési tárgyak Számítógépek 25 Számítógép tartozékok: 18 nyomtatók, egyéb Számítógép tartozékok: 15 scannerek Televíziók 5 Másolók 13 Videómagnó, dvd lejátszó 7 Elektromos 6 berendezések:mosógépek Elektromos berendezések: 6 kisértékű konyhai eszközök Elektromos berendezések: 20 hűtőszekrények Orvosi műszerek 15 Elektromos berendezések 74 Elektromos játékok, 3 Technikai berendezések 21 Telefonok 17 Vitó-autó 1 Ingatlan 3 Akvárium 1 Parkoló 0 Betegszállító kocsi 1 Víz adagoló 1 Személygépkocsi 1 Szobabicikli 3 Rehab ház bútor(szék, asztal, 74 kanapé) Riasztórendszer 1 12

13 4./ A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke. A központi költségvetési szervtől: Az alapítvány az adózó állampolgárok által felajánlott személyi jövedelemadó 1%-ból 2010-ben Ft-ot, 2011-ben Ft kapott. Munkaügyi Központtól bértámogatásra Ft Nemzeti Civil Alapprogramtól Ft Az elkülönített állami pénzalaptól Az elkülönített állami pénzalaptól az alapítvány nem kapott támogatást. A helyi önkormányzattól A Ferencvárosi Önkormányzat egy 60 négyzetméteres pince használatba adásával támogatja alapítványunkat. A pincére eső közös költséget az Önkormányzat fizeti, az alapítvány egy jelképes bérleti díjat, Ft/ hó fizet a használatért. A települési önkormányzatok társulásától, mindezek szerveitől kapott támogatás A települési önkormányzatok társulásától, mindezek szerveitől az alapítvány nem kapott támogatást. 13

14 5./ A célszerinti támogatások kimutatása A juttatás megnevezése Értéke Forintban Családtámogatás (anyagi segítségnyújtás, Mama-lakások, gyermekszállító autó, orvosi és jogi segítségnyújtás térítésmentes biztosítása a rászorulóknak) Ft Gyógyító állatok program Ft Klinikai Rehabilitációs Programok (Játékos tornaórák, Alkotó délutánok) Ft Klinikán kívüli rehabilitációs programok Ft Ásványvíz biztosítása a Tűzoltó utcai klinika onkológiai és hematológiai osztályain ( gyermekeknek, szülőknek, személyzetnek) Ft Klinikai fejlesztések, támogatások (Tűzoltó, Madarász, Debrecen) Ft Továbbított családtámogatás Ft Rehabilitációs és Oktatási Központ bővítése és üzemeltetése Ft Alapítványi célok megvalósításához szükséges anyagi források gyűjtése Ft Természetbeni adományok ( pelenka, baba-törlőkendő, egészségügyi betét, bébi-ételek, mosóés tisztítószerek) Ft Összesen Ft 14

15 6./ A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások mértéke, illetőleg összege. Tiszteletdíj (bruttó) eft értékben Ebből levonásra került eft adó, és járulék teher ( adóhatóságnak fizetve) tehát nettó eft került tényleges kifizetésre. 7./ A közhasznú szervezetről szóló rövid tartalmi beszámoló. Az Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítványt május 10-én jegyezte be a Bács- Kiskun Megyei Bíróság Pk /1999/2. számon december 7-én a Bács-Kiskun Megyei Bíróság Pk /1999/7. sz. végzésével kiemelkedően közhasznú minősítést kapott. Az alapítvány céljai és tevékenysége: Az Onkológiai és Hematológiai osztály fejlesztésének támogatása. Anyagi támogatás nyújtása olyan gyógyító eljárásokhoz, műtétekhez, amelyekhez sem az országos egészségbiztosítási pénztár, sem a klinika, sem a szülők nem tudnak kellőképpen hozzájárulni. Technikai és elektronikai eszközök, játékok, könyvek juttatása, a hosszú kórházi tartózkodás megkönnyítése érdekében. Kirándulások, életmód táborok megszervezése, kivitelezése. Pszichológusi, természetgyógyászati és dietetikus tanácsadás a szülőknek szakemberek bevonásával. A felsorolt alapítványi célok megvalósításához szükséges anyagi források gyűjtése, illetve gazdálkodás útján történő gyarapítása. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, Szociális tevékenység, az alapítvány a daganatos és leukémiás megbetegedésben szenvedő gyermekekkel kapcsolatban felmerülő egészségügyi és szociális feladatok elvégzésében vállal részt kulturális tevékenység, az alapítvány részt vállal az egészségügyi képzésben, továbbképzésben és felvilágosításban, az alapítvány a célkitűzéseivel összhangban rendezvényeket, konferenciákat szervez, valamint kiadványokat szerkeszt, illetve jelentet meg, az Alapítvány tevékenysége az évi CLVI. Törvény 5 a., pontja alapján kiemelten közhasznú szervezet, tekintettel arra, hogy olyan közfeladatot lát el, amelyet az évi LXV. Törvény 8. -a az önkormányzatok hatáskörébe utal, így különös tekintettel az alapítvány egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, valamint szociális és családsegítő tevékenységre. 15

16 Az évi CLIV. Törvény az egészségügyről 37. (1) 42. (2) a., 100 (1) 100. (2), a lelki gondozás, a beilleszkedés, rehabilitációs tevékenység, az életminőség javítása. Az alapítvány tevékenysége során együttműködik egyéni és közösségi kezdeményezésekkel, civil szerveződésekkel, önkormányzatokkal, minisztériumokkal, intézményekkel és más alapítványokkal, Közvetlen részvétel a magyarországi gyermekkórházak által végzett közfeladatok végrehajtásának előmozdításában, a gyógyító tevékenység és a közfeladatok megvalósításának anyagi támogatása útján, A felsorolt alapítványi célok és feladatok megvalósításához szükséges anyagi források gyűjtése, támogatás-adományszervező tevékenység. Alapítványunk megalakulása óta segíti a gyermekek gyógyítását a magyar gyermekonkológiai hálózat kórházaiban, kiemelten a Tűzoltó utcai gyermekklinikán kezelt gyermekeket. Támogatjuk a Gyermekonkológiai Hálózat kórházait: Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Gyermekklinika, Hemato- Onkológiai Osztály Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Kórház Madarász Utcai Részlege Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház Gyermekegészségügyi Központ, Gyermekhaematológiai és csontvelőtranszplantációs Osztály Miskolc Pécsi Tudományegyetem Gyermekgyógyászati klinikája, Onkohaematológiai Osztály SE II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest Szegedi Tudományegyetem, Gyermekgyógyászati klinika Vas Megyei Markusovszky Kórház, Gyermekosztály, Szombathely Alapítványunk vállalkozói tevékenységet nem végez. Programjainkat, működésünket adományokból, pályázatokból és a szja 1%-ból finanszírozzuk. A programokat és szolgáltatásinkat térítésmentesen biztosítjuk a gyermekeknek és családjaiknak. 16

17 Szakmai munkánk: 1./ KÓRHÁZI REHABILITÁCIÓS PROGRAMOK a.) Játékos tornaórák. Vezeti: Pektor Gabriella óta biztosítjuk a Tűzoltó utcai klinikán, a betegágyak mellett a mozgásterápiát a gyermekeknek. Célunk kettős: oldani a hosszú kórházi tartózkodások egyhangúságát, az ágyhoz kötöttség mozdulatlanságát és segíteni az ortopéd műtéteken átesett gyermeknek a rehabilitációban. Résztvevők száma 2011-ben 112 gyermek 672 alkalommal. 2./ KÓRHÁZON KÍVÜLI REHABILITÁCIÓS PROGRAMOK Segítünk, hogy a gyermekek súlyos betegségük ellenére elfoglaltságaik, szabad idős programjaik kortársaikéhoz hasonlóak legyenek, ezzel is segítve a későbbi visszailleszkedést a társadalomba. a.) Lovas terápia. Heti rendszerességgel 2 fő részére ( akik nem tudtuk részt venni a kiskőrösi Rehabilitációs Központ lovas programjában) finanszíroztuk a lovas terápiát ben. b.) Szabadidős programok Országos Gyermeknap Résztvevők száma: 350 fő, - kezelés alatt álló gyermekek és családjuk Seregélyesi életmód tábor Résztvevők száma: 65 fő Lappföldi Mikulás látogatás Résztvevők száma 28 fő Győztesek Versenye Moszkvában ( a daganatos betegségből gyógyult gyermekek nemzetközi sportversenye) Résztvevők száma 32 fő Látogatás a Köztársasági Elnöknél Résztvevők száma 42 fő 17

18 c.) d.) Önkéntes szolgálat Önkénteseink azokat a gyermekeket látogatják meg, akik már nem járnak kezelésekre, de állapotuk miatt közösségbe nem járhatnak. Játékterápia, kézműves foglalkozások és zeneterápia segítségével oldjuk a lelki és fizikai terheket. Tárgyi adományok Folyamatosan osztjuk szét a családoknak az alapítványunkhoz érkező tárgyi adományokat (tisztító és mosószerek, öblítők, baba-törlők, shampon, balzsam, egészségügyi betétek, bébi-ételek, tartós élelmiszerek, zöldséggyümölcs adományok, könyvek, oktató kazetták, DVD-k, ruhaneműk) Az adományokból juttattunk a szegedi, pécsi, miskolci, debreceni, budapesti gyermekonkológiákra ben 350 családnak adtunk különféle adományokat. e.) Terápiás eszközkölcsönző Az otthoni rehabilitáció megvalósításához kölcsönözhető eszközöket biztosítunk, melyek a gyógytornászok ajánlásával kerülnek a gyermekekhez ben 21 család vette igénybe az eszközöket 1-8 nap közötti időtartamra. REHABILITÁCIÓS ÉS OKTATÁSI KÖZPONT október 1-jén megnyitotta kapuit Kiskőrösön az Alapítvány Rehabilitációs és Oktatási Központja. A központ a kórházon kívüli rendszeres rehabilitációs (oktatási, mozgásfejlesztő és szabadidős) programok helyszínéül szolgál, elsősorban a kezelések alatt álló gyermekeknek. Célunk, hogy a daganatos, leukémiás megbetegedéssel küzdő gyermekeknek lehetőséget biztosítsunk a kórházon kívüli komplex testi-lelki rehabilitációra, a mielőbbi felépülésre, életminőségük javítására. A Rehabilitációs és Oktatási Központban Alapítványunk lehetőséget biztosít arra, hogy a beteg gyermekek kisebb csoportjai, kórházi dolgozó kíséretében térítésmentesen 5 napos rehabilitációs programokon vehessenek részt, amelyek mozgás-, tánc-, művészet- lovas és 2011 ősze óta vízi terápiát tartalmaznak. A Rehabilitációs Központ 2011-ben kiegészült egy vízi terápiás részleggel és tornateremmel. A daganatos betegséggel küzdő gyermekek a kemoterápiás kezelések alatt, a fertőzésveszély miatt, nem mehetnek közösségi uszodába, így vízi terápián való részvételre más módon nincs lehetőségük. Ezt a hiányt pótolja az Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány kiskőrösi Rehabilitációs Központjában működő csúcsminőségű vízi terápiás részleg, mely kizárólag a 18

19 daganatos gyermekeknek épült, a legkorszerűbb szűrő-tisztító berendezésekkel felszerelt, és biztosítja a gyermekeknek a fokozott higiénés követelményeket. Az épületben kialakításra került egy konferenciaterem, amely a rehabilitációs programok mellett szakmai továbbképzések helyszínéül is szolgál. Alapítványunk a Központban rendezi meg a Játékos tornaórák mozgás rehabilitációs akkreditált képzéseit. Az Egészségügyi Tudományos Tanács által elismert és elfogadott Játékos Tornaórák képzésünket a beteg gyermekekkel foglalkozó segítő szakemberek számára szervezzük 2008 óta. Az Alapítvány részeként működő Gyógyult Fiatalok Klubjának célja elsősorban a gyermekkori daganatos, leukémiás betegségből gyógyult fiatalok egymást ismerő és segítő közösséggé szervezése, támogatása, az érdekeik képviselete, továbbá a hátrányos helyzetű, testi-lelki sérült társaik társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, egymás informálása, közös programok szervezése. A Mama-klub lelki segítséget nyújt az édesanyáknak. Szakszerű pszichológiai vezetés mellet segítünk a szülőknek, hogy szorongásuk csökkenjen, rossz érzéseiket kifejezhessék. A kötetlenebb keretek között történő kommunikáció révén tovább növeljük közös munkájuk eredményének, a gyermek gyógyulásának lehetőségét ben 327 fő vett részt a Központ programjain. 3./ CSALÁDSEGÍTŐ PROGRAM. a.) Mama-lakások. A Mama-lakások működtetésével térítésmentesen szálláslehetőséget biztosítunk a vidéki szülők számára, hogy a kezelések ideje alatt gyermekük mellett lehessenek. A szállás mellett mosási, főzési lehetőséget biztosítunk és napközben a megfelelő egészségi állapotú gyermekek játszhatnak, és az otthon melegét érezhetik lakásainkban. Igénybevevők száma 2011-ben:64 szülő, 2202 vendégéjszaka. b.) Gyermek beteg-szállító autó. A klinikáról ezzel az autóval szállítjuk a gyermekeket kezelésekre, vizsgálatokra és haza, besegítünk a kórházi beszerzésekbe, gyógyszerszállításba, eszközszállításba is. Az autó üzemeltetése adományokból, támogatásokból történik, nincs szerződésünk az OEP-el. Szállított gyermekek száma 2011-ben: 65, akiket km-en 380 alkalommal szállítottunk. 19

20 c.) Családtámogatás. Havi rendszerességgel természetbeni támogatást nyújtunk a családoknak. A pécsi, szegedi, miskolci, debreceni, a Madarász utcai, Szent László Kórház, a Semmelweis Egyetem II. sz. klinikáján (Tűzoltó utcai ) kezelt gyermekeknek adunk tárgyi adományokat. Az alapítvány továbbított családtámogatása 2011-ben Ft d.) Orvosi tanácsadás. Egyéni tájékoztatás konkrét, egyedi problémafelvetésre. Az érintett szülővel történő előzetes időpont egyeztetés alapján történik a tanácsadás hétfő, szerda és csütörtöki napokon. Tanácsadó orvosok a Tűzoltó utcai Gyermekklinikáról: Dr. Kovács Gábor, Dr. Csóka Mónika, Dr. Rényi Imre ben 87 család 171 alkalommal vette igénybe a szolgáltatást. e.) Jogsegélyszolgálat. A jogsegélyszolgálat létrehozásával és működtetésével tájékoztatjuk a szülőket lehetőségeikről, segítséget nyújtunk a gyermek gyógyulásával kapcsolatos ügyek intézésében, abban hogyan vegyék igénybe a támogatásokat (rendeletek, jogszabályok által nyújtott lehetőségek). A szolgálat feladata a gyermekek, szülők érdekeinek a gyermek gyógyulásával, szociális ellátásával, jogosultságaik érvényesítésével kapcsolatos ügyekben történő tanácsadás, jogi segítségnyújtás ben 53 családnak segítettünk. 4./ SEGÍTŐ FÜZETEK. A Segítő füzetek kiadványsorozatunkkal 2003 óta segítünk a szülőknek, gyerekeknek tájékozódni a betegséggel kapcsolatban, folyamatosan ellátunk minden új daganatos beteg gyermeket e kiadványokkal. Segítek, hogy gyógyulj! 1. kötet A kiadvány feladata, hogy a kórházba került gyermeket tájékoztassa, feloldja az első napok feszültségét. Tájékoztató daganatos gyermekek szüleinek. 2. kötet A sorozat második része a szülőknek nyújt segítséget és alapismereteket, a gyermeke betegségével kapcsolatban. Tájékoztató füzetecskék a különböző daganatos és leukémiás betegségekről 3. kötet. Gyere velem tornázni! 4. kötet Hasznos gyakorlatok a kemoterápiás kezelésben részesülő, ezért sokat fekvő gyermeknek, valamint a műtéteken átesett gyermekeknek. 20

21 Egy lehetséges út a gyermekhez. Játszókönyv 5. kötet Játszókönyv Egy lehetséges út a gyermekhez. Pektor Gabriella tapasztalatokra épülő könyve a gyermekek játékos kedvét, fantáziáját kelti életre. Segíthetünk! Tájékoztató a rászoruló családoknak az alapítvány nyújtotta szolgáltatásokról, programokról. A füzetben az alapítvány és a programvezetők elérhetőségei nyújtanak segítséget a gyors tájékozódásban. Valamennyi programunkat, szolgáltatásunkat térítésmentesen biztosítjuk a beteg gyermekeknek és családjuknak! 5./ ORVOSI MŰSZERVÁSÁRLÁS Fontos, a gyógyításhoz nélkülözhetetlen műszereket vásárolunk a szakemberek javaslatai alapján ben a Tűzoltó utcai Gyermekklinikára vásároltunk egy AGFA DS-X Digitális röntgenkészüléket, mely ellenértékének utolsó részét 2011-ben fizettük ki. Az elmúlt néhány esztendőben a digitális radiológia látványos fejlődésnek indult (tűkristály technológia alkalmazás, szoftveres képjavítási algoritmusok), lehetővé téve a korai diagnózist olyan daganatos betegségekben is, ahol kis elváltozások detektálása lehetetlen volt a hagyományos radiológia vizsgálómódszerekkel. A digitális módszer segítségével nagy részletességgel tudjuk megjeleníteni a csontrendszert, a lágyrészeket és a tüdőt, így a már kezelt daganatban szenvedő gyerekeknél egy esetleges áttét korai felismerése válik lehetővé, amelynek késői diagnózisa viszont a gyógyító terápia nehezebbik ágát vonná maga után (gyakoribb és súlyosabb lefolyású szövődményekkel), illetve néhány esetben a kuratív kezelést is lehetetlenné tenné. A digitális technika alkalmazásával a gyermekek esélyt kapnak arra, hogy korán felismerve egy új betegséget hatékonyabban alkalmazzuk a megfelelő terápiát, megelőzhetőek a korai áttétek illetve kisebb kiterjesztésű műtéti beavatkozás kivitelezése is megoldható. A digitális technika alkalmazása mellett a képalkotási munkafolyamat is felgyorsul, így pl. a csontdaganatok miatti fájdalmakkal küszködő gyermekek rögzítése, pozícionálása is kevesebb időt vesz igénybe, így a vizsgálatot is jobban elviselik, a fájdalmas vizsgálati szakasz lerövidül. A digitális radiológia mellett a gyermekeket érő sugárdózis mennyisége a kép minőségének romlása nélkül csökkenthető, így a stochasticus sugárhatás okozta károsodás mértéke is csökken. Ismert tény, hogy gyermekkorban a sugárzás daganatkeltő hatása magasabb, ezért a gyermekradiológiában minden körülmények között ennek mérséklésére törekszünk, hogy a vizsgálat szükségessége mellett minimalizáljuk az örökítőanyag (DNS) károsodásának mértékét. A digitális technika mellett kb %-al csökkenthető a gyermekeket ért effektív sugárdózis. 21

22 2011-ben egy csúcsminőségű levegőfertőtlenítő berendezés vásárlásával segítettük a Semmelweis Egyetem II. számú Tűzoltó utcai Gyermekklinika onkológiai és hematológiai osztályainak gyógyító munkáját. A daganatos, leukémiás megbetegedésben szenvedő gyermekek gyógyításában kiemelkedően fontos a kórházi osztályokon a tiszta levegő biztosítása. A gyermekek immunrendszere a kezelések következtében gyakran nagyon legyengül. Ilyenkor a legegyszerűbb fertőzések ellen sem tudnak védekezni a gyermekek, egy egyszerű nátha is komoly veszélyt jelent rájuk. A levegőfertőtlenítő készülék a mechanikus levegőszűrés után UV-C sugárzással teszi mikrobiológiailag tisztává a levegőt. Mindenfajta levegőben előforduló mikroorganizmust elpusztít, azokat a baktériumokat is, amelyek a különféle tisztítószerekre már rezisztensek. A készülék eltávolítja a levegőből port és a polleneket, megsemmisíti az allergéneket és a mikroorganizmusokat, ezzel is segíti a kis betegek gyógyulását. Összesen ,- Ft értékben. A fontos és nélkülözhetetlen eszközök beszerzésével biztosítjuk a minőségi munkát a személyzet számára, valamint a legmagasabb szintű ellátást a gyermekeknek. 6./ KÉPZÉS, OKTATÁS Az Egészségügyi Szak-és Továbbképzési Bizottság napján tartott ülésén 2955/2010-es számon vette nyilvántartásba, A típusú, 40 órás, 40 kredit pontos képzésként alapítványunk Játékos tornaórák Mozgásrehabilitációs Program elnevezésű képzését. A képzést térítésmentesen biztosítjuk a gyermekonkológiákon dolgozó szakembereknek ben megtartott képzésen a résztvevők száma: 15 fő. 7./ Személyre szabott adománygyűjtések. Minden évben a legindokoltabb esetekben adománygyűjtési akciót szervezünk a beteg gyermek életminőségének javítása céljából ben az alábbi adománygyűjtéseket szerveztük: Jótékonysági póker Sipos Péter protézisének támogatására összegyűjtött összeg: Ft és Huszár Petra transzplantáció utáni steril otthonának kialakítására összegyűjtött összeg: : Ft Matisz Barbara lakáskörülményeinek javítására összegyűjtött összeg: Ft 22

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L 1 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés KSH: 18079052-9499-529-01 Adószám: 18079052-1-42 Bejegyezve: 1995.11.28. 9.Pk.61407/95 Közhasznú: 2001.05.11. Nytsz: 6761 IFELORE Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete 1105 Budapest, Előd utca

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva! KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a 2009. évről Készült: Budapest, 2010. április 30.... Az alapítvány vezetője I. Általános kiegészítések: 1. A alapítvány

Részletesebben

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése Szenna, 2011. február 5. Orbán Balázs Elnök Az egyesület adatai A szervezet neve: A szervezet bejegyzésének ideje, száma:

Részletesebben

A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek kozhasznu egyszerusitett eves beszamoloja. 2014. ev SIKETVAKOK ORSZAGOS EGYESULETE

A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek kozhasznu egyszerusitett eves beszamoloja. 2014. ev SIKETVAKOK ORSZAGOS EGYESULETE Statisztikai szamjel: 18061031-9499-529-01 A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek kozhasznu egyszerusitett eves beszamoloja 2014. ev SIKETVAKOK ORSZAGOS EGYESULETE 1146 Budapest, Ajtosi Diirer

Részletesebben

Közhasznúsági beszámolója

Közhasznúsági beszámolója 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós u. 1. Közhasznú fokozatot bejegyezte a Zala Megyei Bíróság Pk. 60012/2010/2. számú határozatával Zala Megyei Bíróság nyilvántartási száma: 1077 Adószáma: 18019137-2-20

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva! KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a 2010. évről Készült: Budapest, 2011. április 30.... Az alapítvány vezetője I. Általános kiegészítések: 1. A alapítvány

Részletesebben

A Magyar Mentő és Mentőtiszti Egyesület 2012. évi közhasznúsági jelentése

A Magyar Mentő és Mentőtiszti Egyesület 2012. évi közhasznúsági jelentése A Magyar Mentő és Mentőtiszti Egyesület 2012. évi közhasznúsági jelentése 1./ Az Egyesület azonosító adatai: Az Egyesület neve: Magyar Mentő és Mentőtiszti Egyesület Az Egyesület székhelye: 1134 Budapest,

Részletesebben

OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007

OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007 OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007 OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007 Wesley János Kiadó Kht. Budapest, 2008 Oltalom Karitatív Egyesület TARTALOMJEGYZÉK 2007 Köszöntöm az Olvasót! (Iványi

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Élményakadémia Közhasznú Egyesület székhely: 1082 Budapest Leonardo Da Vinci u 44/23 adószám: 18188837-1-42 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés7.pk.61069/2005/2

Részletesebben

NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4.

NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4. NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4. Társaság vezetője TARTALOM 1. A társaság adatainak ismertetése 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

Siketvakok Országos Egyesülete

Siketvakok Országos Egyesülete Siketvakok Országos Egyesülete KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Kelt: 2009. február 10. 1 T A R T A L O M 1. A szervezet alapadatai 2. a) Számviteli beszámoló b) A költségvetési támogatás felhasználása c)

Részletesebben

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110 Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2072 Zsámbék Petőfi S. u. 110. Tel: +36 / 303-111-505 +36 / 309-660-704 fax: +36/23 342-120 e-mail: ote-zsambek@freemail.hu www.tuzoltosagzsambek.hu adószám: 18668621-1-13

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. ÉV Statisztikai számjel: 21827958-8730-113-11 Cégjegyzék szám: 11-09-014301 Telefon: 06-33/361-180 Lábatlan, 2013.május 27. Pajorné Hajba Csilla ügyvezető

Részletesebben

KOLLÁZS Művészeti Egyesület

KOLLÁZS Művészeti Egyesület KOLLÁZS Művészeti Egyesület 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1. Nyíregyháza, 2009. május 20. (formailag módosítva: 2009. június 22.) 2008. évi Közhasznúsági jelentése Dancs Tamásné Elnök TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

A BIBLIA SZÓL EGYESÜLET. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

A BIBLIA SZÓL EGYESÜLET. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Székhelye: 1089. Budapest, Golgota u. 3. Közhasznú jogállása: Közhasznú szervezet. Adószáma: 18297296-1-42 Egyesület képviselője: Majoros Kende Fővárosi Törvényszék 11.Pk.63.867/1990. A BIBLIA SZÓL EGYESÜLET

Részletesebben

Lelenc Kutyamentő Egyesület. 2013.évi Közhasznúsági jelentése. Csömör, 2014. május 15.

Lelenc Kutyamentő Egyesület. 2013.évi Közhasznúsági jelentése. Csömör, 2014. május 15. Lelenc Kutyamentő Egyesület 2013.évi Közhasznúsági jelentése Csömör, 2014. május 15. 1. Az Egyesület adatai Név: Lelenc Kutyamentő Egyesület Székhely: 2141, Csömör, Mező utca 45. Adószám: 18706244-1-13

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Tartalom 1. A SZERVEZET ALAPADATAI... 2 2. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓJA... 3 3. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 8 4. KIMUTATÁS A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRÓL

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

Menedék Migránsokat Segítő Egyesület kiemelten közhasznú szervezet

Menedék Migránsokat Segítő Egyesület kiemelten közhasznú szervezet Menedék Migránsokat Segítő Egyesület kiemelten közhasznú szervezet (1081 Budapest, Népszínház utca 16. Tel.: 322-1502; fax: 479-0272 www.menedek.hu; menedek@menedek.hu) 2011. évi közhasznúsági jelentése

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 2003. évi

Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 2003. évi Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 2003. évi Közhasznúsági jelentése Részei: I. Számviteli törvény szerinti beszámoló Mérleg Eredmény kimutatás Mérleg alátámasztása Eredmény kimutatás alátámasztása

Részletesebben

I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért adatai

I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért adatai I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért adatai NÉV: RÖVID NÉV: CSAT EGYESÜLET A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ RÉTEGEK MUNKAERŐPIACI CSATLAKOZÁSÁÉRT CSAT EGYESÜLET SZÉKHELY: 4025

Részletesebben

A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Budapest 2012.

A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Budapest 2012. A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest 2012. ALAPADATOK Készült az 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről; a 2000. évi C. törvény a számvitelről és a vonatkozó pénzügyi-,

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ 1 KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ (RÖVID) TARTALMI BESZÁMOLÓ 2013 ( R Ö V I D) T A R T A LM I B E S Z Á M O L Ó 201 3 114/2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés Hazai Intézmények Szociális és Fejlesztési Igazgatóság

Részletesebben

2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Szegedi Úszó Egylet Székhely: 6726 Szeged, Temesvári krt. 62. Adószám:18452914-1-06 Beszámolót készítette: Fórizs Margit Könyvvizsgáló kamarai tagszám: 006981 Kiegészítő

Részletesebben