a január 29. napi képviselı-testületi ülésre I. A LEJÁRT HATÁRIDEJŐ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL A POLGÁRMESTER FELADATKÖRÉT ÉRINTİEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a 2015. január 29. napi képviselı-testületi ülésre I. A LEJÁRT HATÁRIDEJŐ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL A POLGÁRMESTER FELADATKÖRÉT ÉRINTİEN"

Átírás

1 Hajdúnánás Városi Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 1. Száma: 787-2/2015. Elıkészítık: Szólláth Tibor polgármester, Dr. Molnár Anett önkormányzati és szervezési ügyintézı, Síró Katalin titkárnı-szervezési ügyintézı A polgármesteri jelentés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı P O L G Á R M E S T E R I J E L E N T É S a január 29. napi képviselı-testületi ülésre I. A LEJÁRT HATÁRIDEJŐ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL A POLGÁRMESTER FELADATKÖRÉT ÉRINTİEN 291/2014. (IX. 18.) számú Képviselı-testületi Határozat A képviselı-testület döntésének megfelelıen Szőcs Miklós Mihály bérlı a 4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 3./4. ajtószám alatti önkormányzati lakás bérbeadásának meghosszabbítására vonatkozó 366/2014. (XI. 27.) számú Képviselı-testületi Határozat A képviselı-testület döntésének megfelelıen, változatlan feltételek mellett minıségi csereként meghirdetett a 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 30. II./10. ajtószám alatti önkormányzati lakásra Mirkó Imréné, 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 30. II./7. ajtószám alatti bérlı a szerzıdést megkötötte. 367/2014. (XI. 27.) számú Képviselı-testületi Határozat A képviselı-testület döntésének megfelelıen özv. Mirkó Sándorné bérlı a 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 98. I./14. ajtószám alatti önkormányzati lakás bérbeadásának meghosszabbítására vonatkozó magánokirati szerzıdést megkötötte, azonban közokirati szerzıdést nem. 368/2014. (XI. 27.) számú Képviselı-testületi Határozat A képviselı-testület döntésének megfelelıen Oláh Zoltáné bérlı a 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 98. fszt./8. ajtószám alatti önkormányzati lakás bérbeadásának meghosszabbítására vonatkozó 369/2014. (XI. 27.) számú Képviselı-testületi Határozat A képviselı-testület döntésének megfelelıen Dóka Andrásné bérlı a 4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 3./2. ajtószám alatti önkormányzati lakás bérbeadásának meghosszabbítására vonatkozó 370/2014. (XI. 27.) számú Képviselı-testületi Határozat A képviselı-testület döntésének megfelelıen Fazekas Sándor bérlı a 4080 Hajdúnánás, Óvoda u. 5. /2. ajtószám alatti önkormányzati lakás bérbeadásának meghosszabbítására vonatkozó szerzıdést nem kötötte meg. 371/2014. (XI. 27.) számú Képviselı-testületi Határozat A képviselı-testület döntésének megfelelıen Balogh Anikó bérlı a 4080 Hajdúnánás, Bethlen Gábor krt. 43. I/1. ajtószám alatti önkormányzati lakás bérbeadásának meghosszabbítására vonatkozó

2 2 372/2014. (XI. 27.) számú Képviselı-testületi Határozat A képviselı-testület döntésének megfelelıen Nagy Istvánné bérlı a 4080 Hajdúnánás, Bethlen Gábor krt. 43. II/4. ajtószám alatti önkormányzati lakás bérbeadásának meghosszabbítására vonatkozó 373/2014. (XI. 27.) számú Képviselı-testületi Határozat A képviselı-testület döntésének megfelelıen Magyar Mária bérlı a 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 30. II./9. ajtószám alatti önkormányzati lakás bérbeadásának meghosszabbítására vonatkozó 374/2014. (XI. 27.) számú Képviselı-testületi Határozat A képviselı-testület döntésének megfelelıen Vandróczki Zoltán bérlı a 4080 Hajdúnánás, Bethlen Gábor krt. 45. I./2. ajtószám alatti önkormányzati lakás bérbeadásának meghosszabbítására vonatkozó 375/2014. (XI. 27.) számú Képviselı-testületi Határozat A képviselı-testület döntésének megfelelıen Seres Tünde bérlı a 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 30. II./11. ajtószám alatti önkormányzati lakás bérbeadásának meghosszabbítására vonatkozó 376/2014. (XI. 27.) számú Képviselı-testületi Határozat A képviselı-testület döntésének megfelelıen Kissné Sztankó Katalin bérlı a 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 30. II./8. ajtószám alatti önkormányzati lakás bérbeadásának meghosszabbítására vonatkozó 377/2014. (XI. 27.) számú Képviselı-testületi Határozat A képviselı-testület döntésének megfelelıen Ilyésné Sebestyén Judit bérlı a 4080 Hajdúnánás, Bethlen Gábor krt. 41. fszt./3. ajtószám alatti önkormányzati lakás bérbeadásának meghosszabbítására vonatkozó 378/2014. (XI. 27.) számú Képviselı-testületi Határozat A képviselı-testület döntésének megfelelıen Szabó Béla bérlı a 4080 Hajdúnánás, Csokonai u. 14. IV./20. ajtószám alatti önkormányzati lakás bérbeadásának meghosszabbítására vonatkozó 379/2014. (XI. 27.) számú Képviselı-testületi Határozat A képviselı-testület döntésének megfelelıen Tóth Miklósné bérlı a 4080 Hajdúnánás, Bethlen Gábor krt. 41. I./4. ajtószám alatti önkormányzati lakás bérbeadásának meghosszabbítására vonatkozó 381/2014. (XI. 27.) számú Képviselı-testületi Határozat A képviselı-testület döntésének megfelelıen Pusztai Eszter bérlı a 4080 Hajdúnánás, Bethlen Gábor krt. 41. fszt./1. ajtószám alatti önkormányzati lakás bérbeadásának meghosszabbítására vonatkozó 382/2014. (XII. 18.) számú Képviselı-testületi Határozat A képviselı-testület döntésének megfelelıen a Hajdúnánási Holding Zrt. tájékoztatása a évi üzleti terv megismerésérıl megtörtént. 387/2014. (XII. 18.) számú Képviselı-testületi Határozat A képviselı-testület döntésének megfelelıen az elfogadott évi költségvetési koncepció a város honlapján közzétételre került.

3 3 388/2014. (XII. 18.) számú Képviselı-testületi Határozat A képviselı-testület döntésének megfelelıen a évi munkaterv megküldése a napirenddel érintett szervek vezetıinek felé folyamatban van. 389/2014. (XII. 18.) számú Képviselı-testületi Határozat A képviselı-testület döntésének megfelelıen a évi bizottsági munkaterv-tervezetek elkészültek, azt a bizottságok a januári ülésükön fogadják el. 390/2014. (XII. 18.) számú Képviselı-testületi Határozat A testület döntésének megfelelıen a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft. Társaság értesítése megtörtént Szólláth Tibor felügyelı bizottságba való delegálásáról. 391/2014. (XII. 18.) számú Képviselı-testületi Határozat A képviselı-testület döntésének megfelelıen Hajdúdorog Város polgármesterének és Bódi Judit képviselı asszonynak az értesítése megtörtént a Hajdúnánás és Hajdúdorog Víziközmő Beruházási Társulás Pénzügyi Bizottságába történt delegálásról. Oláh Miklós volt képviselı úr értesítése is megtörtént a bizottságból történt visszahívásról. 392/2014. (XII. 18.) számú Képviselı-testületi Határozat A képviselı-testület döntésének megfelelıen Papp Gáborné képviselı asszonynak az értesítése megtörtént a Nánás-Therm Beruházó és Energetikai Szolgáltató Kft. Felügyelı Bizottságába történt megválasztásáról. Tóth Imre volt képviselı úr értesítése is megtörtént a bizottságból történt visszahívásról. 393/2014. (XII. 18.) számú Képviselı-testületi Határozat A képviselı-testület döntésének megfelelıen az Önkormányzati Társulás az Észak-alföldi Régió Ivóvíz-minıségének Javításáért (5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. szám) társulási megállapodás módosítását tartalmazó, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodásának aláírása megtörtént. 394/2014. (XII. 18.) számú Képviselı-testületi Határozat A képviselı-testület döntésének megfelelıen a gyermekétkeztetési közszolgáltatási feladat ellátására a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft-vel (4080 Hajdúnánás, Bocskai utca 6. szám) a szerzıdés megkötésre került. 395/2014. (XII. 18.) számú Képviselı-testületi Határozat A képviselı-testület döntésének megfelelıen az Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása címő projekt végrehajtásához kapcsolódó Együttmőködési megállapodás aláírása a Belügyminisztériummal megtörtént. 396/2014. (XII. 18.) számú Képviselı-testületi Határozat A képviselı-testület döntésének megfelelıen Dr. Kiss József (4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 36. szám) alatti lakos értesítése megtörtént a Városfejlesztési Bizottság nem képviselı bizottsági tagságról való lemondásának tudomásul vételérıl. 397/2014. (XII. 18.) számú Képviselı-testületi Határozat A képviselı-testület döntésének megfelelıen a határozat megküldésre került a Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola és Kollégium intézményvezetıje, valamint a Hajdú-Bihar megyei tankerületek részére, illetve a felhívás Hajdúnánás város honlapján közzétételre került. 398/2014. (XII. 18.) számú Képviselı-testületi Határozat A Képviselı-testület döntésének megfelelıen a Magyar Szürke Szarvasmarhát Tenyésztık Egyesületéhez (1134 Budapest, Lıportár u. 16. szám) történı csatlakozás megtörtént.

4 4 399/2014. (XII. 18.) számú Képviselı-testületi Határozat A Képviselı-testület döntésének megfelelıen a Magyar Bivalytenyésztık Egyesületéhez (8427 Bakonybél, Szent Gellért tér 9. szám) történı csatlakozás megtörtént. 400/2014. (XII. 18.) számú Képviselı-testületi Határozat A Képviselı-testület döntésének megfelelıen a Mangalicatenyésztık Országos Egyesületéhez (4032 Debrecen, Böszörményi út 138. szám) történı csatlakozás megtörtént. 401/2014. (XII. 18.) számú Képviselı-testületi Határozat A Képviselı-testület döntésének megfelelıen a Magyar Biokultúra Szövetséghez (1061 Budapest, Anker köz 2-4. III/4. szám) történı csatlakozás megtörtént. 403/2014. (XII. 18.) számú Képviselı-testületi Határozat A Képviselı-testület döntésének megfelelıen a 4080 Hajdúnánás, Fürdı u. 6. szám alatti ingatlan 5000 m 2 területő részének bérbeadásával kapcsolatos pályázati felhívás megjelentetése megtörtént. 404/2014. (XII. 18.) számú Képviselı-testületi Határozat A Képviselı-testület döntésének megfelelıen a 4080 Hajdúnánás, Fürdı u. 22. szám alatti ingatlan megosztása megtörtént. 405/2014. (XII. 18.) számú Képviselı-testületi Határozat A Képviselı-testület döntésének megfelelıen a Legszebb konyhakertek Magyarország programhoz történı csatlakozásunk megtörtént. 406/2014. (XII. 18.) számú Képviselı-testületi Határozat A Képviselı-testületi döntésnek megfelelıen Pálóczi István és Pálóczi Istvánné 4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 7./2. ajtószám alatti önkormányzati tulajdonú lakás bérlıi értesítése megtörtént. 407/2014. (XII. 18.) számú Képviselı-testületi Határozat A képviselı-testület döntésének megfelelıen a Mi Érted Élünk Egyesülettel kötött támogatási megállapodás módosítása megtörtént. 408/2014. (XII. 18.) számú Képviselı-testületi Határozat A Képviselı-testület döntésének megfelelıen Szincsák Zsolt 4080 Hajdúnánás, Széchenyi krt. 41/a. szám alatti lakos értesítése megtörtént. 409/2014. (XII. 18.) számú Képviselı-testületi Határozat A Képviselı-testület döntésének megfelelıen a november 29-én megrendezett III. Hajdúnánási Jótékonysági Városbál bevételébıl ,- Ft-ot a Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Mővészeti Iskola (4080 Hajdúnánás, Óvoda u ) számára átadásra került. 411/2014. (XII. 18.) számú Képviselı-testületi Határozat A Képviselı-testület döntésének megfelelıen az önkormányzat tulajdonát képezı 4080 Hajdúnánás, Perczel u. 12. szám alatti ingatlan bérbeadására vonatkozó pályázati felhívás megjelentetése megtörtént, a szerzıdéskötés folyamatban van a pályázat nyertesével. 412/2014. (XII. 18.) számú Képviselı-testületi Határozat A Képviselı-testület döntésének megfelelıen a Hajdúnánás Óvoda (4080 Hajdúnánás, Magyar utca 104.) részére ,- Forint összegő póttámogatás átutalása megtörtént. 414/2014. (XII. 18.) számú Képviselı-testületi Határozat A képviselı-testület döntésének megfelelıen Varga Angelika bérlı a 4080 Hajdúnánás, Bethlen Gábor krt. 41. I./6. ajtószám alatti önkormányzati lakás bérbeadásának meghosszabbítására vonatkozó szerzıdést megkötötte

5 5 415/2014. (XII. 18.) számú Képviselı-testületi Határozat A képviselı-testület döntésének megfelelıen Péntek Gyöngyi bérlı a 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 30. III./16. ajtószám alatti önkormányzati lakás bérbeadásának meghosszabbítására vonatkozó 416/2014. (XII. 18.) számú Képviselı-testületi Határozat A képviselı-testület döntésének megfelelıen Harangi Zsolt bérlı a 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 30. III./14. ajtószám alatti önkormányzati lakás bérbeadásának meghosszabbítására vonatkozó 417/2014. (XII. 18.) számú Képviselı-testületi Határozat A képviselı-testület döntésének megfelelıen Mirkó Beáta bérlı a 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 30. III./13. ajtószám alatti önkormányzati lakás bérbeadásának meghosszabbítására vonatkozó 418/2014. (XII. 18.) számú Képviselı-testületi Határozat A képviselı-testület döntésének megfelelıen Bolega Zoltánné bérlı a 4080 Hajdúnánás, Bethlen Gábor krt. 41. fszt./2. ajtószám alatti önkormányzati lakás bérbeadásának meghosszabbítására vonatkozó 419/2014. (XII. 18.) számú Képviselı-testületi Határozat A képviselı-testület döntésének megfelelıen Nagy Tiborné bérlı a 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 30. III./12. ajtószám alatti önkormányzati lakás bérbeadásának meghosszabbítására vonatkozó 420/2014. (XII. 18.) számú Képviselı-testületi Határozat A képviselı-testület döntésének megfelelıen Váradi Annamária bérlı a 4080 Hajdúnánás, Bocskai u B tetıtér 8. ajtószám alatti önkormányzati lakás bérbeadásának meghosszabbítására vonatkozó 421/2014. (XII. 18.) számú Képviselı-testületi Határozat A képviselı-testület döntésének megfelelıen Bakó Katalin bérlı a 4080 Hajdúnánás, Bocskai u C tetıtér 9. ajtószám alatti önkormányzati lakás bérbeadásának meghosszabbítására vonatkozó 422/2014. (XII. 18.) számú Képviselı-testületi Határozat A képviselı-testület döntésének megfelelıen Horváth Sándor bérlı a 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 30. I./6. ajtószám alatti önkormányzati lakás bérbeadásának meghosszabbítására vonatkozó 423/2014. (XII. 18.) számú Képviselı-testületi Határozat A képviselı-testület döntésének megfelelıen, szociálisan meghirdetett a 4080 Hajdúnánás, Bocskai u B IV./4. ajtószám alatti önkormányzati lakásra Pénzes Gábor és Pénzes Gáborné, 4080 Hajdúnánás, Bocskai u C I./4. ajtószám alatti bérlık a szerzıdést megkötötték. 1/2015. (I. 13.) számú Képviselı-testületi Határozat A képviselı-testület döntésének megfelelıen, a Vállalkozási szerzıdés a Hajdúnánási Gyermekés Közétkeztetési Nonprofit Kft. villamos energia fogyasztásának csökkentésére napelemes rendszer kiépítésével tárgyú közbeszerzési eljárás nyertesével (Bicomix Kft Polgár, Táncsics u. 39.) az értesítését követıen a szerzıdés megkötésre került. II.

6 6 A POLGÁRMESTER KÉT ÜLÉS KÖZÖTT VÉGZETT FONTOSABB TEVÉKENYSÉGÉRİL December 10. Az immár hagyományosnak mondható Nagyanyó meséi címő, a régmúlt diavetítések hangulatát idézı mese délelıttön vettem részt az Aranyszalma Alkotóházban, és olvastam mesét a programra érkezı óvodásoknak. Ugyanezen a napon a Hajdúkerületi Hajdúvárosok Egyesületének közgyőlésén vettem részt Hajdúböszörményben, melynek témája a szervezet alapszabályában foglaltakra tekintettel a vezetı tisztségviselık megválasztása volt. A megtartott szavazás értelmében a Hajdúnánás város polgármestereként az egyesület elnökének választottak meg, mely tisztséget tisztelettel elfogadtam. December 11. A Hajdúnánás Városi Önkormányzat és az EMKA Tanácsadó Kft. közös szervezésében Újratervezés 2015 címmel megrendezett országos városmarketing konferencián vettem részt, köszöntöttem a megjelent vendégeket és tartottam elıadást. December 12. A Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban folyó Öveges program keretében szervezett konferencián vettem részt és köszöntöttem a megjelent vendégeket. A Város Napja alkalmából tartott Ünnepi-testületi ülésen az ünnepi beszéd megtartását követıen Polgármesteri Elismerı Okleveleket, Polgármesteri Közösségi Díjat, valamint városi kitüntetı díjakat adtam át azoknak, akik munkájukkal nagyban hozzájárultak a város fejlıdéséhez, öregbítették városunk hírnevét határon innen és túl. December 15. A Szociális Munka Napja alkalmából az önkormányzat által szervezett programon vettem részt és köszöntöttem a szakma képviselıit. A rendezvény keretén belül a Hajdúnánáson mőködı szervezetek elhivatott dolgozói számára Polgármesteri Elismerı Oklevelek átadására is sor került. December 16. A Tanyázó program keretén belül a 2015-ös Nánási kalendárium bemutatóján vettem részt a Móricz Pál Városi Könyvtárban. December 17. A Közösségi közlekedés biztonságának és színvonalának növelése címő konzorciumban benyújtott pályázat eredményeként több, mint 127 millió forintból valósultak meg fejlesztések, megújult a tömegközlekedéssel kapcsolatos infrastruktúra, és korszerő közösségi buszváró átadására került sor Hajdúnánáson, mely alkalomból köszöntöttem a megjelent vendégeket. A programra városunkba érkezett Tasó László, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedéspolitikáért Felelıs államtitkára, Dr. Tiba István, térségünk országgyőlési képviselıje és Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyőlés elnöke is. December 22. A Hajdúnánási Református templomban tartott Kaláka koncerten vettem részt, melynek bevétele a szıdemeteri református templom felújítását támogatta. Január 7. A Bocskai iskola két diákját nevezte be osztályfınöke két évvel ezelıtt egy pályázatra, melynek eredményeképpen dokumentum filmet forgatott velük az Echo Tv, akinek ebbıl az alkalomból riportot adtam. Január 8. A Belügyminisztérium koordinálásával a Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban (fıvárosi kerületekben) Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása címő projekt keretében városunk Integrált Településfejlesztési Stratégiájának kidolgozását végzı ITS Konzorcium vezetıjével konzultáltam. Január 14. A Hajdúnánási Települési Értéktár Bizottság elnökeként ülést tartottam, amelyen Hajdú-Bihar Megyei Értéktárba történı 4 helyi érték felvételérıl döntött a testület. A délután folyamán Hortobágymenti Vízgazdálkodási Társulat illetékességi területén található települések vezetıinek részvételével tartottam egyeztetést a társulat mőködésével, adósságkezelésével, valamint annak tevékenységével kapcsolatos felelısséggel kapcsolatban. Ugyanezen a napon a Debreceni Egyetemen Csiszár Imre alpolgármester úr kíséretében Prof. Dr. Bartha Elekkel, az egyetem oktatási rektorhelyettesével találkoztam. Az egyeztetés témája az egyetem és az önkormányzat együttmőködési formájának áttekintése volt. Január 15. A települési adó Hajdúnánáson történı bevezetésével kapcsolatban adtam a Debrecen Televízió számára riportot. Ugyanezen a napon három témában sajtótájékoztatót a Helyi Televízió számára. Egyrészt a közfoglalkoztatást érintıen, hiszen a Start Plusz 2014 díjazás alkalmával Pintér Sándor belügyminiszter minisztériumi elismerésben részesítette

7 7 Hajdúnánást, mellyel városunk 2 millió forint vissza nem térítendı támogatáshoz jutott. Másrészt a már meglévı térfigyelı rendszert 23 újabb kamerával bıvítı sikeres belügyminisztériumi pályázatról adtam tájékoztatást. A harmadik téma a Nánási Portéka marketingkampányának nemzetközi sikerérıl nyilatkoztam, hiszen a KAP kommunikációs díj jelöltjei között elıbb a legjobb tíz közé választották, majd a Communication to the Public kategóriában bejutott a legjobb háromba, vagyis már mindenképpen dobogós helyet tudhat magának általa Magyarország. Január 16. A Hajdúnánási Ipartestület meghívásának eleget téve a szervezet LEADER forrásból megújuló Attila utcai székházának ünnepélyes átadásán vettem részt. Január 18. Ustron testvérvárosunk hivatalos delegációját és a 2014-es Hagyományos Aratóversenyen részt vett csapatát látta vendégül néhány napra városunk. Az egyeztetı vacsorán a két város 2015-ös esztendıben egymást érintı programjainak megbeszélésére került sor. Január 21. Dr. Horváth Tibor vezérigazgató kíséretében Budapesten a General Electric képviselıivel találkoztam. Az egyeztetés témája a cég hajdúnánási telephelyének hasznosítási lehetıségeinek áttekintése volt. Az Energia-Hatékony Önkormányzatok Szövetségének január 8-án tartott tisztújító közgyőlésétıl jelölést kaptam 5 éves elnökségi tagi megbízatásra, mely megszavazásra került, s a tisztséget elfogadtam. Tájékoztatom a képviselıket, hogy az elfogadott munkaterv szerint a január 29-i ülésre ütemezett 3.) naprendi pont - Beszámoló a Hajdúnánási Települési értéktár Bizottság munkájáról - a testület február havi rendes ülésén kerül elıterjesztésre. Tájékoztatom a Képviselı-testületet, hogy Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselıtestületének, az önkormányzati vagyonról és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 21/2011. (X. 25.) Önkormányzati Rendelet 14. (2) bekezdése alapján tulajdonosi hozzájárulást adtam: A /2014. számú ügyiratban tulajdonosi hozzájárulást adtam ahhoz, hogy a Hajdúnánás 3260 hrsz-ú kivett, közterület megnevezéső ingatlanon (természetben az Ifjúság utca) a KONZOL 50 Magas- és Mélyépítı Tervezı Kft. 50/2014. számú terve szerinti leállósáv létesüljön. A /2014. számú ügyiratban tulajdonosi hozzájárulást adtam ahhoz, hogy a BOCZ-N Kft. (címe: 4080 Hajdúnánás, Petıfi utca 85.) tulajdonában lévı, Hajdúnánás, Petıfi utca 85. számú (4758/19 hrsz.) ingatlanon megépült csarnok- és raktárépület tetızetére hulló csapadékvíz az ingatlannal szomszédos, önkormányzati tulajdonú, 4758/18 hrsz-ú közterületen lévı árokba kerüljön bevezetésre. A /2014. számú ügyiratban tulajdonosi hozzájárulást adtam a MOHA-BILK Bt. (címe: Nyíregyháza, Árpád u. 49. II/9. szám) részére, miszerint a 0946/13 helyrajzi számú ingatlan villamos ellátása érdekében az önkormányzati tulajdonú 0945 helyrajzi számú ingatanon földkábel kerüljön elhelyezésre. A Polgármesteri jelentés részét képezı, jelentési kötelezettség keretébe tartozó szociális támogatások alakulásáról január 21-ei adatok alapján - az alábbiakban számolok be, az utolsó adatszolgáltatás (2014. december 10-e) óta: Polgármester hatáskörében: Köztemetés nem történt. Egészségügyi és Szociális Bizottság hatáskörében: Önkormányzati segély megállapítására 114 esetben került sor, elutasítás nem történt.

8 8 A név szerinti kimutatás - megtekintésre - az Önkormányzati és Igazgatási Iroda Szociális Csoportjánál rendelkezésre áll. AZ ALPOLGÁRMESTEREK KÉT ÜLÉS KÖZÖTT VÉGZETT FONTOSABB TEVÉKENYSÉGÉRİL DR. JUHÁSZ ENDRE ALPOLGÁRMESTER - Nagyváradi festımővészek, Bányai Sz. Katalin és Popon Krisztina képeibıl nyílt kiállítás a Kéky Lajos Városi Mővelıdési Központban december 9-én, ahol városunk képviseletében én is tiszteletemet tettem. - December 11-én a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás Társulási Tanácsa ülésén vettem részt, ahol többek között elnök és elnökhelyettesek választására, Bíráló Bizottsági tagok delegálására került sor. A társulás elnöke ismertette a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. hulladékszállító jármővek további hasznosítása ügyében, valamint a Seres Gépipari és Kereskedelmi Kft. késedelmi kamat követelése tárgyában készült elıterjesztéseket. Tájékoztató hangzott el a társulás települési szilárdhulladéklerakóinak rekultivációja projektje kapcsán jogorvoslati eljárásban hozott döntésrıl, illetve pénzügyi korrekció megfizetésére kötelezésrıl. Ezt követıen pedig képviseltem Hajdúnánás Városi Önkormányzatot a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. taggyőlésén. - A Város Napján december 12-én a Hajdúnánás évi fotópályázat kiállításának megnyitóján mondtam köszöntı beszédet az eredményhirdetést követıen gratuláltam, és átadtam a díjakat a helyezést elért hajdúnánási fotósoknak. Az ünnepi képviselı-testületi ülést megelızıen pedig Bocskai István fejedelem szobránál tartottam emlékezı beszédet, és helyeztük el az emlékezés koszorúit. - A szociális munka napja alkalmából megtartott ünnepségen vettem részt az Ifjúsági Ház mozi termében december 15-én, amelyet a közösség, a társadalom megbecsülésének jeleként ünnepelnek világszerte. - Január 14-én részt vettem a Hortobágymenti Vízgazdálkodási Társulat körül kialakult problémák megvitatásának tárgyában a polgármesterek részére összehívott egyeztetı megbeszélésen, amelynek helyszíne a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal volt. - Január 16-án a Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesülete LEADER pályázata keretében felújított Hajdúnánási Ipartestület székházának ünnepélyes átadásán vettem részt. - Január 17-én a Közösségi közlekedés biztonságának és színvonalának növelése Hajdúdorogon, Hajdúnánáson, Polgáron és Görbeházán elnevezéső projekt keretében a Hajdúnánás, Nyíregyházi-Kossuth utca keresztezıdésében újonnan épített közösségi várakozóhely ünnepélyes átadásán vettem részt. - Január 18-án a Hajdúnánásra érkezett Ustron testvérváros delegációjának tagjaival közös vacsora keretében egyeztetést folytattunk a jövı évi együttmőködésekrıl, közös kulturális programjainkról.

9 9 CSISZÁR IMRE ALPOLGÁRMESTER December 19. A Hajdúnánás Városi Önkormányzat A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014. (IV. 1.) BM rendelet alapján a Belügyminisztériumhoz sikeres pályázatot nyújtott be. Az összesen 23 db térfigyelı kamera beszerzését és a rendszer telepítését támogató ,- Ft összegő támogatási szerzıdés aláírásán vettem részt a Belügyminisztériumban. Január 8. A Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium az intézményben folyó Öveges Programhoz kapcsolódóan Komplex természettudományi versenyt rendezett. A program eredményhirdetésén köszöntöttem a magukat megmérettetni kívánó diákokat és a megjelent vendégeket, valamint közremőködtem az díjak átadásában. Január 9. A Debreceni Egyetemen szervezett Stevia Projekt ülésén vettem részt, melynek elsıdleges célja, hogy hozzájáruljon a magyar vidék munkahelyteremtéséhez és gazdasági növekedéséhez. A cukor teljes körő helyettesítésére alkalmas növény termesztése és feldolgozása hazánkban még nem számottevı, az egyeztetésen Hajdúnánást, mint a termelésnek lehetséges helyszínt biztosító partnert képviseltem. Január Pálinkás Józseffel, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal létrehozásával összefüggı feladatok ellátásáért felelıs kormánybiztossal egyeztettem a Hajdúnánás Városi Önkormányzatot esetlegesen érintı pályázati lehetıségek témájában. Az elmúlt idıszakban a Hajdúnánás Városi Önkormányzat és a Debreceni Egyetem között a hajdúnánási gyakorlati helyek kialakítását és a középiskolás fiatalok továbbtanulását segítı együttmőködések megkötésének elıkészítése érdekében folytattam egyeztetéseket. Ennek érdekében már a Debreceni Egyetem általános rektorhelyettesével, Prof. Dr. Jávor Andrással, Prof. Dr. Bartha Elekkel, az egyetem oktatási rektorhelyettesével, továbbá a Természettudományi Kar képviseletében Dr. Pintér Ákos dékán úrral, a Bölcsészettudományi Kar képviseletében pedig Dr. Forisek Péter oktatási ügyekért felelıs dékán-helyettes úrral találkoztam. A terveim szerint - a további egyeztetések függvényében - a megállapodás-tervezetek már a Tisztelt Képviselı-testület a februári rendes ülésének anyagát képezhetik. A JEGYZİ FELADATKÖRÉT ÉRINTİEN 41/2014. (XII. 18.) Önkormányzati Rendelet Az önkormányzat évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályairól Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént. 42/2014. (XII. 18.) Önkormányzati Rendelet Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 6/2012. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént. 43/2014. (XII. 18.) Önkormányzati Rendelet A települési hulladékgazdálkodásról szóló 19/2013. (VI. 30.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént. Tájékoztatom a Képviselı-testület tagjait, hogy az elızı adatszolgáltatás (2014. december 10-e) óta krízis segély megállapítására 6 esetben került sor. Hajdúnánás, január 21. Szólláth Tibor polgármester

a 2013. október 31. napi képviselı-testületi ülésre I. A LEJÁRT HATÁRIDEJŐ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL A POLGÁRMESTER FELADATKÖRÉT ÉRINTİEN

a 2013. október 31. napi képviselı-testületi ülésre I. A LEJÁRT HATÁRIDEJŐ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL A POLGÁRMESTER FELADATKÖRÉT ÉRINTİEN Hajdúnánás Városi Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T İ L 1. Száma: 16614-2/2013. Elıkészítık: Szólláth Tibor polgármester, dr. Molnár Anett önkormányzati és szervezési ügyintézı, Borók Tamásné titkárnı-szervezési

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 25-én - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testület ülésének

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-78/2011. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-83/2008. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére 3. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére Tárgy: Felsılajos Polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, illetve annak

Részletesebben

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth L. u. 44. sz. Tel.: 47/513-250, Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12.100/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal. 2013. március 1. és 2014. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal. 2013. március 1. és 2014. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről 1 BESZÁMOLÓ a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2013. március 1. és 2014. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről 2 Tisztelt Képviselı-testület! Az Országgyőlés 2011. december 19 én

Részletesebben

297/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat

297/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat ülésérıl készült könyvébıl: 297/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat és intézményei 2008. I. félévi gazdálkodásáról szóló

Részletesebben

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat 1/2004. ÖTÜ. Zárt ülésen hozott határozat: 1/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat meghatalmazás a Pest megyei Munkaügyi Bíróságon Pomáz város Önkormányzatának képviseletére. 2/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat Pomáz

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı

JEGYZİKÖNYV. Dr. Szántó Mária jegyzı JEGYZİKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2007. január l8-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László

Részletesebben

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére Jegyzıkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 20-án megtartott ülésérıl Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló a két ülés között történt eseményekrıl

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl 1 J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Kovács László alpolgármester dr. Nagy István alpolgármester Bakány János képviselı

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról a Képviselı-testület 2009. december 17-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról a Képviselı-testület 2009. december 17-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról a Képviselı-testület 2009. december 17-i ülésére 209/2009.(VI.23.)Kt.sz. Jánoshalma város városközpont örökségvédelmi feltárása A döntésrıl az ajánlattevıt

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. A Lövıi KÖH 2013.évi zárszámadásának elfogadása

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. A Lövıi KÖH 2013.évi zárszámadásának elfogadása Községi Önkormányzat Lövı 4-1/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V H A T Á R O Z A T 17/2014.(V.08.) N A P I R E N D Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 18/2014.(V.08.) 19//2014.(V.08.) 20/2014.(V.08.) 21/2014.(V.08.)

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 400/ÖK/2011.(VI.30.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND: 1. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat vagyongazdálkodási és vagyonkezelési tevékenységének szervezeti

Részletesebben

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/204-6/2011. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. december 09-i nyilvános ülésére

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/204-6/2011. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. december 09-i nyilvános ülésére NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/204-6/2011. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2011. december 09-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben

39/2015. (II. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat

39/2015. (II. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat könyvéből: 39/2015. (II. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. alapján az önkormányzat saját

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. határozatai 2009.

Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. határozatai 2009. Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének határozatai 2009. Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351

Részletesebben

XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. MÁRCIUS 24. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. MÁRCIUS 24. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. MÁRCIUS 24. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 42/2011. (II. 18.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

Elnöki jelentés. A) Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Elnöki jelentés. A) Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 28-2/2015/231. Heves Megyei Közgyűlés H e l y b e n Elnöki jelentés Tisztelt Közgyűlés! A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 28.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 4536-2/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU MEGHÍVÓ Dorog Város Képviselı-testületének 2010. április 30-án (péntek)

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az önkormányzat 2014. évi idıközi költségvetési gazdálkodásáról

B E S Z Á M O L Ó az önkormányzat 2014. évi idıközi költségvetési gazdálkodásáról Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 5. Száma: 18671-6/2014. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı A beszámoló törvényességi

Részletesebben

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN

A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Állami Számvevıszék Fejlesztési és Módszertani Intézet A BALATON RÉGIÓ TURISZTIKAI TÁRGYÚ TANULMÁNYAINAK KÖLTSÉGEI, EZEK INDOKOLTSÁGA ÉS HASZNOSULÁSA A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA ELTELT 17 ESZTENDİBEN Tanulmány

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott 1 E határozat előzményeit a Közbeszerzési Döntőbizottság D.449/20/2013. sz. határozata tartalmazza. A Döntőbizottság megsemmisítette az ajánlatkérő ajánlattételi

Részletesebben

XXV. évfolyam 1. szám 2015. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

XXV. évfolyam 1. szám 2015. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA XXV. évfolyam 1. szám 2015. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal I. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI

Részletesebben

Kiszombori szeretetcsomag - jótékonysági akció

Kiszombori szeretetcsomag - jótékonysági akció K SZOMBOR H RADÓ XX. évfolyam 2011. 5. szám K I S Z O M B O R K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A A TARTALOMBÓL Kiszombori szeretetcsomag - jótékonysági akció 2.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben