a október 31. napi képviselı-testületi ülésre I. A LEJÁRT HATÁRIDEJŐ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL A POLGÁRMESTER FELADATKÖRÉT ÉRINTİEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a 2013. október 31. napi képviselı-testületi ülésre I. A LEJÁRT HATÁRIDEJŐ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL A POLGÁRMESTER FELADATKÖRÉT ÉRINTİEN"

Átírás

1 Hajdúnánás Városi Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T İ L 1. Száma: /2013. Elıkészítık: Szólláth Tibor polgármester, dr. Molnár Anett önkormányzati és szervezési ügyintézı, Borók Tamásné titkárnı-szervezési ügyintézı A polgármesteri jelentés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı P O L G Á R M E S T E R I J E L E N T É S a október 31. napi képviselı-testületi ülésre I. A LEJÁRT HATÁRIDEJŐ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL A POLGÁRMESTER FELADATKÖRÉT ÉRINTİEN 347/2013. (IX. 12.) számú Képviselı-testületi Határozat: A képviselı-testület döntésének megfelelıen Csiszár Ferenc József megbízólevelének átadása megtörtént. 350/2013. (IX. 12.) számú Képviselı-testületi Határozat A képviselı-testület döntésének megfelelıen a Hajdúnánási Óvoda kapacitás fejlesztése új intézményi egység kialakításával címő, ÉAOP-4.1.1/A azonosító számú pályázat saját forrásának kiegészítésére a BM EU Önerı Alap támogatás igénylése szeptember 30-án postázásra került, és az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló, 17/2013. (IV. 29.) Önkormányzati Rendelettel módosított 4/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosítása folyamatban van. 351/2013. (IX. 12.) számú Képviselı-testületi Határozat: A képviselı-testület döntésének megfelelıen a támogatási igény benyújtása a helyi önkormányzatok mőködıképessége megırzését szolgáló évi kiegészítı támogatásra megtörtént. 352/2013. (IX. 12.) számú Képviselı-testületi Határozat: A képviselı-testület döntése okafogyottá vált, az érintett jogszabályt hatályon kívül helyezték. 353/2013. (IX. 12.) számú Képviselı-testületi Határozat: A képviselı-testület döntésének megfelelıen a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal módosított alapító okiratának aláírása megtörtént. 356/2013. (IX. 12.) számú Képviselı-testületi Határozat: A képviselı-testület döntésének megfelelıen a Hajdúsági Kistérségi Iroda vagyonának átadási javaslatának elfogadásáról az érintettek tájékoztatása megtörtént. 357/2013. (IX. 12.) számú Képviselı-testületi Határozat: A képviselı-testület döntésének megfelelıen a Családokat Segítı Alapítvány Kuratóriumának értesítése megtörtént. 358/2013. (IX. 12.) számú Képviselı-testületi Határozat: A képviselı-testület döntésének megfelelıen az I. számú házi gyermekorvosi körzet praxisjogának betöltésére a pályázat kiírása megtörtént.

2 2 359/2013. (IX. 12.) számú Képviselı-testületi Határozat: A képviselı-testület döntésének megfelelıen az egészségügyi alapellátásra vonatkozó vállalkozási szerzıdések módosítása megtörtént, valamint a szerzıdések a Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal Hajdúböszörményi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete, továbbá a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Szakigazgatási Szerve részére megküldésre kerültek. 360/2013. (IX. 12.) számú Képviselı-testületi Határozat: A képviselı-testület döntésének megfelelıen a Fizio-M Egészségügyi Kft. értesítése a beszámoló elfogadásáról megtörtént. 361/2013. (IX. 12.) számú Képviselı-testületi Határozat: A képviselı-testület döntésének megfelelıen a forgalmi rend változásának kitáblázása és a lakosság kiértesítése megtörtént. 363/2013. (IX. 12.) számú Képviselı-testületi Határozat: A képviselı-testület döntésének megfelelıen Borúzs Bernáttal a szerzıdésmódosítás megkötése megtörtént. 364/2013. (IX. 12.) számú Képviselı-testületi Határozat: A képviselı-testület döntésének megfelelıen a fıépítészi feladatkör ellátására a pályázat kiírásra került. 365/2013. (IX. 12.) számú Képviselı-testületi Határozat A képviselı-testület döntésének megfelelıen Hajdúdorog Város Önkormányzata polgármesterének tájékoztatása megtörtént, és a Hajdúnánás és Hajdúdorog Víziközmő Beruházási Társulás április 26-án kelt Társulási Megállapodásának 1. számú módosítása aláírásra került. 366/2013. (IX. 12.) számú Képviselı-testületi Határozat A képviselı-testület döntésének megfelelıen a Hajdúnánás, Dorogi u. 24. szám alatti meglévı óvoda épület épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva címő, KEOP-5.5.0/B/ azonosító számú pályázat tisztázó kérdésére a válaszok szeptember 20-án, az EMIR rendszeren keresztül benyújtásra kerültek. 367/2013. (IX. 12.) számú Képviselı-testületi Határozat A képviselı-testület döntésének megfelelıen Hajdúdorog Város Önkormányzata polgármesterének tájékoztatása megtörtént. 368/2013. (IX. 12.) számú Képviselı-testületi Határozat: A képviselı-testület döntésének megfelelıen Katóné Pálfi Anikó értesítése megtörtént. 370/2013. (IX. 12.) számú Képviselı-testületi Határozat: A képviselı-testület döntésének megfelelıen az önkormányzat tulajdonát képezı 4080 Hajdúnánás, Irányi u. 1. szám alatti 17 m 2 alapterülető 6. számú garázs pályázati felhívásának kiírása megtörtént. 371/2013. (IX. 12.) számú Képviselı-testületi Határozat: A képviselı-testület döntésének megfelelıen az önkormányzat tulajdonát képezı 4080 Hajdúnánás, Dorogi u. 3. szám alatti 15 m 2 alapterülető 2. számú garázzsal kapcsolatos pályázati felhívás kiírásra került.

3 3 372/2013. (IX. 12.) számú Képviselı-testületi Határozat: A képviselı-testület döntésének megfelelıen az önkormányzat tulajdonát képezı 4080 Hajdúnánás, Ady Endre krt. 31. szám alatti 22 m 2 alapterülető 10. számú üzlethelyiség pályázati felhívásának kiírása megtörtént. 373/2013. (IX. 12.) számú Képviselı-testületi Határozat: A képviselı-testület döntésének megfelelıen Kovács Lászlóné 4080 Hajdúnánás, Hunyadi u D fszt. 2. szám alatti lakos bérleti szerzıdése az önkormányzati tulajdonú 4080 Hajdúnánás, Hunyadi u szám alatti 20 m 2 alapterülető 15. számú garázs tekintetében meghosszabbításra került. 374/2013. (IX. 12.) számú Képviselı-testületi Határozat: A képviselı-testület döntésének megfelelıen a vételi kérelem elıterjesztése megtörtént, valamint Józsi Antal Zoltánné, illetve a képviseletében eljáró ügyvéd meghatalmazást kapott a Nemzeti Földalapkezelınél indított eljárás során Hajdúnánás Városi Önkormányzat képviseletére. 389/2013. (IX. 30.) számú Képviselı-testületi Határozat A képviselı-testület döntésének megfelelıen a Hajdúnánási Gyógyfürdı környezetének funkcióbıvítı fejlesztése címő, ÉAOP-5.1.1/D jelő nyertes pályázat kapcsán a KONZORCIUMI EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására aláírásra került, és a Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft-t (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22.) értesítése megtörtént. 390/2013. (IX. 30.) számú Képviselı-testületi Határozat A képviselı-testület döntésének megfelelıen a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságának Vizuális Mővészetek Kollégiuma által meghirdetett nyílt pályázati felhívásra az önkormányzat tulajdonát képezı, Kendereskert elnevezéső, 0870 hrsz-ú ingatlanon egy ıshonos magyar szürkemarha szobor felállítására a pályázat szeptember 30-án benyújtásra került. 391/2013. (IX. 30.) számú Képviselı-testületi Határozat: A képviselı-testület döntésének megfelelıen a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat vezetıjének értesítése az álláskeret engedélyezésérıl megtörtént. 392/2013. (IX. 30.) számú Képviselı-testületi Határozat: A képviselı-testület döntésének megfelelıen Szabóné Marth Éva értesítése megtörtént. 394/2013. (X. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat: A képviselı-testület döntésének megfelelıen az önkormányzat csatlakozási szándékát tartalmazó dokumentum megküldésre került az Emberi Erıforrás Támogatáskezelı részére. 395/2013. (X. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat: A képviselı-testület döntésének megfelelıen a évre vonatkozó Bursa Hungarica pályázat határidıben kiírásra és közzétételre került. 396/2013. (X. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat A képviselı-testület döntésének megfelelıen a Természettudományok oktatása a jövınkért elnevezéső projekt keretében rendezvényszervezési feladatok ellátása tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntésrıl az közbeszerzési szakértı értesítése megtörtént. 397/2013. (X. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat A képviselı-testület döntésének megfelelıen a Természettudományok oktatása a jövınkért elnevezéső projekt keretében rendezvényszervezési feladatok ellátása tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntésrıl az ajánlattevık értesítése megtörtént, és az eljárás nyertesével a szerzıdés megkötése folyamatban van.

4 4 398/2013. (X. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat A képviselı-testület döntésének megfelelıen a Hajdúnánási Gyógyfürdı környezetének funkcióbıvítı fejlesztése címő, ÉAOP-5.1.1/D jelő nyertes pályázat kapcsán az egységes szerkezető, módosított KONZORCIUMI EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására aláírásra került, és a Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft-t (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22.) értesítése megtörtént. 400/2013. (X. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat: A képviselı-testület döntésének megfelelıen a Református Egyházközség értesítése megtörtént. A JEGYZİ FELADATKÖRÉT ÉRINTİEN 25/2013. (IX. 20.) Önkormányzati Rendelet Az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 4/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról. Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént. 26/2013. (IX. 20.) Önkormányzati Rendelet A közterület használat szabályozásáról szóló 25/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Az önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént. II. A POLGÁRMESTER KÉT ÜLÉS KÖZÖTT VÉGZETT FONTOSABB TEVÉKENYSÉGÉRİL Szeptember 6-7. Mád község polgármesterének meghívására Hajdúnánás az idei esztendıben elıször a vett részt a Furmint Fesztiválon. A két napos rendezvényen településünket a Start Munkaprogram, a Nánási Portéka, a Hajdúnánási Gyógyfürdı, a Bocskai Korona és a Hotel Medián képviselte. Szeptember 8. Hajdúnánás immár második alakalommal kapcsolódott be a Magyar Dal Napja alkalmából rendezett programsorozatba. Az idei évben a szervezési feladatokat a Nánási Népdal, Nóta és Tánc Kedvelık Egyesülete látta el. A délután folyamán köszöntöttem a megjelent együtteseket és a közönséget. Az elıadók sorában tíz hajdúnánási nótaénekes és városi rendezvényeink fellépı csoportjai, a népzenei találkozók aktív résztvevıi mutatták meg tehetségüket. Szeptember 12. Balmazújváros, Mikepércs, Hajdúhadház települések képviselıivel, Jantyik Zsolttal, a Debreceni Mővelıdési Központ vezetıjének képviselıjével, valamint a határainkon túli érintett települések delegációival egyeztetést tartottunk a Hajdúnánáson immár három éve mőködı Szórványprogrammal kapcsolatban. A megbeszélés elsıdleges témája a projekt környékbeli településeken történı kiterjesztése volt. Szeptember 13. Sajtótájékoztatót tartottam a nyár folyamán a településünk központjában, valamint a Hajdúnánási Gyógyfürdıben elhelyezett antennákkal kapcsolatban, melyeknek köszönhetıen ingyenes internet hozzáférést biztosítunk a hajdúnánási lakosok és a településünkre látogató vendégek számára. A havi látogatói szám a városközpontban az elmúlt négy hónapban átlagosan meghaladta a 2000 darab bejelentkezést, míg a Hajdúnánási Gyógyfürdı területén a wifi rendszerre rácsatlakozott eszközök száma átlagosan darab között mozgott Ugyanezen a napon Puskás Attila gyógyszerész úrral, a Pharma Sano Bt. ügyvezetıjével közösen megtartott sajtótájékoztató témája a Hajdúnánáson beindult kardiológiai szakrendelés volt. A modern orvosi eszközök: a kétdetektoros röntgendigitalizáló, a terheléses EKG rendszer, az ultrahang készülék és a holter és a szakorvos október 1-jétıl fogadják a betegeket a Hajdúnánási Rendelıintézetben.

5 5 Délután Hajdúböszörményben a Báthory szobor koszorúzásánál, valamint az ünnepi képviselıtestületi ülésen képviseltem településünket. Szeptember Rozgonyi Attilával, a Hajdúnánási Építı- és Szolgáltató Kft. ügyvezetı igazgatójával közösen tartottam sajtótájékoztatót, melynek témája a Fürdı környezetét érintı jövı évi fejlesztés volt. A konzorciumi formában megvalósuló 471 millió forint összköltségvetéső pályázatban a megítélt támogatásból mintegy 445 millió forint fordítható fejlesztési célokra. Szeptember Az idei évben harmadik alkalommal megrendezett Székely menekültek emléknapja alkalmából köszöntöttem a megjelent egyházi és világi vendégeket, megemlékezıket. Az ünnepség a Római Katolikus templomban szentmisével vette kezdetét, melyet a Csíkszentgyörgyrıl érkezett fıtisztelendı Pál Vilmos Barna esperes-plébános mutatott be, igét hirdetett Fejér Lajos Kilyénfalva plébánosa és Kerekes László római katolikus káplán atya. Szeptember A magyarországi Hajdú-Bihar és a Japán Toyama megye közötti, 30 évre visszatekintı kulturális együttmőködésnek köszönhetıen a Japánba utaztam a Zala és a Hajdú- Bihar megyei delegáció vezetıjeként. Október 4. A Szabad Európa Vitanapok rendezvénysorozat keretein belül Bánki Erik európai parlamenti képviselı által szervezett, Nem akarunk a ciánszennyezés árnyékában élni! A cianidos bányászat uniós betiltásának esélye" címő konferencián vettem részt. Ugyanezen a napon Moldovai Köztársaság Magyarországi Nagykövetségén találkoztam Alexandru Codreanu nagykövet úrral. Az egyeztetés témája a hajdúnánási delegáció Benderibe tett kegyeleti utazása, és az azóta formálódó együttmőködés volt. Október 6. Az október 6-án történt események, a 13 aradi vértanú kivégzésének 164. évfordulóján tartott megemlékezésen vettem részt. A Nemzeti Gyásznapon a Kossuth szobor elıtt általános iskolánk diákjainak mősorával és koszorúzással róttuk le kegyeletünket hazánk hısi halottai elıtt. Október 11. A Bőnmegelızési Tanács Drogprevenciós Csoportjának alakuló ülésén köszöntöttem a megjelenteket. Ugyanezen a napon a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjában a téli átmeneti közfoglalkoztatással kapcsolatos fórumon vettem részt. Az elıadást követıen az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökségen írtam alá a Funkcióbıvítı integrált települési fejlesztések elnevezéső sikeres pályázat támogatási szerzıdését. Október 16. Buczkó József intézményvezetı meghívására részt vettem a Múzeumok délidıben címő rendezvényen a város Helytörténeti Győjteményében. Ugyanezen a napon a tanyagondnoki szolgálat által szervezett közösségi programon vettem részt a Polgári út mentén található Királydombon, ahol köszöntöttem az intézmény által meghívott vendégeket, és a szolgálat munkatársait. Október Bőnmegelızési Tanács ıszi ülésén köszöntöttem a megjelenteket. Október Magyar Sándor, Folyás község polgármesterének felkérésére Közösségi tér átadáson vettem részt, ahol köszöntöttem a rendezvényen megjelent vendégeket és a község lakosságát. Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatok az önkormányzati vagyonról és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló, módosított 21/2011. (X. 25.) Önkormányzati Rendelet 14. (2) bekezdése alapján: Leágazó gázvezeték elhelyezéséhez, amely érinti Hajdúnánás 1894 hrsz-ú közterületet (természetben a Jegyzı Nagy Imre utca), valamint a 878 hrsz-ú közterületet (természetben a Mikes Kelemen utca). Leágazó gázvezeték elhelyezésének biztosítására középnyomású gerincvezeték bıvítéshez, amely érinti a 2539 és 2540 hrsz-ú közterületek (természetben a Nyíregyházi utca). 20 kv-os közcélú villamosenergia-hálózat, oszloptranszformátor építéséhez, valamint vezetékjog bejegyzéséhez, amely érinti a 0366 hrsz-ú, saját használatú út területét.

6 6 A Hajdúnánás 1583/1 helyrajzi számú ingatlant kiszolgáló közmőves víz- és csatorna bekötéséhez, amely érinti a Hajdúnánás 780/37 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan (természetben a Szatmár utcából nyíló, kivett út nyilvántartású földrészelet). Az Észak-Hajdúsági Ivóvízminıség-javító Projekt keretében, az Aquaprofit Zrt. (1013 Budapest, Krisztina krt. 32.), mint Vállalkozó által Hajdúnánás-Tedej településre elkészített vízjogi létesítési engedélyes tervekben szereplı, önkormányzati tulajdonban lévı ingatlanokat érintı hálózatrekonstrukciós munkákhoz az ingatlanok tulajdonosaként és kezelıjeként hozzájárulásomat adtam. A hálózatrekonstrukcióval érintett közterületek az alábbiak: 6382 hrsz. Fı utca 6352/2 hrsz. Elıháti utca 6339/7 hrsz. Nyár utca 6334 hrsz. Csohány László utca 6433 hrsz. Vízmő telep mellett 6316/13 hrsz. Nyár utca 6316/20 hrsz. mővelés alól kivett, udvar 6477 hrsz. Erdısor utca A Polgármesteri jelentés részét képezı, jelentési kötelezettség keretébe tartozó szociális támogatások alakulásáról október 21-ei adatok alapján - az alábbiakban számolok be: Az utolsó adatszolgáltatás (2013. szeptember 2-a) óta: Polgármesteri hatáskörben: - 19 temetési segély került megállapításra, közköltségen történı temetés nem volt. - Krízis segély megállapítására 2 esetben került sor. Egészségügyi és Szociális Bizottság hatáskörében: - átmeneti segély megállapítása 65 esetben volt, elutasítás 19 esetben történt, - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 18 esetben került megállapításra, míg elutasítás 5 esetben történt. A név szerinti kimutatás - megtekintésre - az Önkormányzati és Igazgatási Iroda Szociális Csoportjánál rendelkezésre áll. Tájékoztatom a képviselıket, hogy a beszámolási idıszakban az önkormányzat által megkötött szerzıdések az Önkormányzati és Igazgatási Irodában megtekinthetıek. Hajdúnánás, október 22. Szólláth Tibor polgármester

BESZÁMOLÓ. Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal. 2013. március 1. és 2014. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal. 2013. március 1. és 2014. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről 1 BESZÁMOLÓ a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2013. március 1. és 2014. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről 2 Tisztelt Képviselı-testület! Az Országgyőlés 2011. december 19 én

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 25-én - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testület ülésének

Részletesebben

297/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat

297/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat ülésérıl készült könyvébıl: 297/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat és intézményei 2008. I. félévi gazdálkodásáról szóló

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az önkormányzat 2014. évi idıközi költségvetési gazdálkodásáról

B E S Z Á M O L Ó az önkormányzat 2014. évi idıközi költségvetési gazdálkodásáról Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 5. Száma: 18671-6/2014. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı A beszámoló törvényességi

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 400/ÖK/2011.(VI.30.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND: 1. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat vagyongazdálkodási és vagyonkezelési tevékenységének szervezeti

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-78/2011. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat 1/2004. ÖTÜ. Zárt ülésen hozott határozat: 1/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat meghatalmazás a Pest megyei Munkaügyi Bíróságon Pomáz város Önkormányzatának képviseletére. 2/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat Pomáz

Részletesebben

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére Jegyzıkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 20-án megtartott ülésérıl Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló a két ülés között történt eseményekrıl

Részletesebben

69/2006. (IV. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat

69/2006. (IV. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat 69/2006. (IV. 20.) számú Képviselı-testületi Határozat 1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánási Rendırkapitányságnak a város közrend- és közbiztonsági helyzetérıl készült tájékoztatóját

Részletesebben

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/204-6/2011. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. december 09-i nyilvános ülésére

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/204-6/2011. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. december 09-i nyilvános ülésére NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/204-6/2011. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2011. december 09-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-83/2008. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére 3. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére Tárgy: Felsılajos Polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, illetve annak

Részletesebben

1. KÖLTSÉGVETÉS ALAKULÁSA

1. KÖLTSÉGVETÉS ALAKULÁSA TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŐKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE 2006-2010. Az 57/2007. (III.22.) Kt. sz. határozatával döntött a Képviselı-testület Tiszavasvári Város Önkormányzata gazdasági programjáról, melyben

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. szeptember 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. szeptember 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 810-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról a Képviselı-testület 2009. december 17-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról a Képviselı-testület 2009. december 17-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról a Képviselı-testület 2009. december 17-i ülésére 209/2009.(VI.23.)Kt.sz. Jánoshalma város városközpont örökségvédelmi feltárása A döntésrıl az ajánlattevıt

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Győr, 2013. november 12. Előterjesztő:

Részletesebben

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth L. u. 44. sz. Tel.: 47/513-250, Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12.100/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 4536-2/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

XX. X. évfolyam 2011. 1. szám (jan.-febr. K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A

XX. X. évfolyam 2011. 1. szám (jan.-febr. K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A KISZOMBORI - HÍRADÓ XX. X. évfolyam 2011. 1. szám (jan.-febr. febr.) K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A A TARTALOMBÓL Tájékoztató a képviselı-testület

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. határozatai 2009.

Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. határozatai 2009. Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének határozatai 2009. Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. A Lövıi KÖH 2013.évi zárszámadásának elfogadása

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. A Lövıi KÖH 2013.évi zárszámadásának elfogadása Községi Önkormányzat Lövı 4-1/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V H A T Á R O Z A T 17/2014.(V.08.) N A P I R E N D Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 18/2014.(V.08.) 19//2014.(V.08.) 20/2014.(V.08.) 21/2014.(V.08.)

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1.) Beszámoló az Olaszliszkai Közétkeztetési intézmény tevékenységérıl. Elıterjesztı: intézményvezetı

Jegyzıkönyv. 1.) Beszámoló az Olaszliszkai Közétkeztetési intézmény tevékenységérıl. Elıterjesztı: intézményvezetı Jegyzıkönyv Készült: Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. október 27-én 16 órától a körjegyzıség székhelyén (Olaszliszka, Szent István u. 5.) megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére 121/2011.(III.24.)Kt.sz. Előterjesztés az orvosi ügyelet Kistérségi fenntartásáról, a helyiségek biztosításáról

Részletesebben

XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. MÁRCIUS 24. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. MÁRCIUS 24. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. MÁRCIUS 24. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 42/2011. (II. 18.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

XXV. évfolyam 1. szám 2015. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

XXV. évfolyam 1. szám 2015. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA XXV. évfolyam 1. szám 2015. február 19. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal I. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 29-én reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

Elıterjesztés Hajdúszoboszló Város 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról

Elıterjesztés Hajdúszoboszló Város 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Gazdasági Iroda 4200 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-363, Fax: 52/557-301... kódszám Ügyiratszám: TI-97-/2009. A 2009. április 23-ai képviselıtestületi ülés

Részletesebben