a február 19. napi képviselı-testületi ülésre I. A LEJÁRT HATÁRIDEJŐ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL A POLGÁRMESTER FELADATKÖRÉT ÉRINTİEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a 2015. február 19. napi képviselı-testületi ülésre I. A LEJÁRT HATÁRIDEJŐ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL A POLGÁRMESTER FELADATKÖRÉT ÉRINTİEN"

Átírás

1 Hajdúnánás Városi Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 1. Száma: /2015. Elıkészítık: Szólláth Tibor polgármester, Síró Katalin titkárnı-szervezési ügyintézı A polgármesteri jelentés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı P O L G Á R M E S T E R I J E L E N T É S a február 19. napi képviselı-testületi ülésre I. A LEJÁRT HATÁRIDEJŐ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL A POLGÁRMESTER FELADATKÖRÉT ÉRINTİEN 284/2014. (IX. 18.) számú Képviselı-testületi Határozat A testület döntésének megfelelıen a Hajdúnánási Tartósító és Építı Szociális Szövetkezettel a /2014. számú Haszonkölcsön Szerzıdés aláírásra került. 3/2015. (I. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat A képviselı-testület döntésének megfelelıen a február 9-én (hétfın) du. 18,00 órától megtartott közmeghallgatás idıpontja a helyben szokásos módon közzétételre került. 4/2015. (I. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat A képviselı-testület döntésének megfelelıen a Hajdúnánási Óvoda vezetıjének értesítése megtörtént az intézkedési terv elfogadásáról. 5/2015. (I. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat A képviselı-testület döntésének megfelelıen a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal értesítése megtörtént az önkormányzat és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat között megkötött Együttmőködési megállapodás felülvizsgálatáról. 6/2015. (I. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat Tájékoztatom a képviselıket, hogy a számítástechnikai eszközök használatáról szóló elfogadott szabályzat a Kivonat elnevezéső mappában található. 8/2015. (I. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat A képviselı-testület döntésének megfelelıen a Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft., mint építtetı és az FM. STAT Kft., mint tervezı értesítése megtörtént. 9/2015. (I. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat A képviselı-testület döntésének megfelelıen a Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft. értesítése megtörtént, a haszonkölcsön szerzıdés aláírásra került. 12/2015. (I. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat A képviselı-testület döntésének megfelelıen a Mártírok útja 5. szám alatti 4. számú garázs bérbeadására vonatkozó pályázati felhívás megjelentetése megtörtént. 13/2015. (I. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat A képviselı-testület döntésének megfelelıen a Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft. ügyvezetı igazgatójának értesítés megtörtént az amortizáció és a bérleti díj elengedésérıl.

2 2 14/2015. (I. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat A képviselı-testület döntésének megfelelıen a Hajdúnánási Polgárır Egyesület elnökének értesítése megtörtént az elszámolás határidejének módosításáról. 15/2015. (I. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat A képviselı-testület döntésének megfelelıen a Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesületének (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai I. tér 1. szám) tájékoztatása és a támogatási szerzıdés aláírása megtörtént. 16/2015. (I. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat A képviselı-testület döntésének megfelelıen a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hajdúnánási Tankerülete igazgatójának értesítése megtörtént. 17/2015. (I. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat A képviselı-testület döntésének megfelelıen a Hajdúnánási Óvoda vezetıjének értesítése megtörtént az alapító okirat módosításáról. 18/2015. (I. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat A képviselı-testület döntésének megfelelıen Dr. Éles András képviselı úr értesítése megtörtént a benyújtott indítványával kapcsolatban történt döntésrıl. 19/2015. (I. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat A képviselı-testület döntésének megfelelıen Papp Gáborné képviselı asszony értesítése megtörtént a benyújtott indítványával kapcsolatban történt döntésrıl. 20/2015. (I. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat A képviselı-testület döntésének megfelelıen Nagy Lászlóné bérlı értesítése megtörtént a 4080 Hajdúnánás, Hunyadi u A lph. fszt./2. ajtószám alatti önkormányzati lakás bérbeadásának 21/2015. (I. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat A képviselı-testület döntésének megfelelıen Mirkó Attila és Mirkó Attiláné bérlık értesítése megtörtént a 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 2-3. C I./1. ajtószám alatti önkormányzati lakás 22/2015. (I. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat A képviselı-testület döntésének megfelelıen Szincsák Miklósné bérlı értesítése megtörtént a 4080 Hajdúnánás, Bocskai u C lph. II./4. ajtószám alatti önkormányzati lakás bérbeadásának 23/2015. (I. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat A képviselı-testület döntésének megfelelıen Nagy János és Nagy Jánosné bérlık értesítése megtörtént a 4080 Hajdúnánás, Mártírok u. 7. I./5. ajtószám alatti önkormányzati lakás 24/2015. (I. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat A képviselı-testület döntésének megfelelıen Reszegi Miklósné bérlı értesítése megtörtént a 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 30. fszt./1. ajtószám alatti önkormányzati lakás bérbeadásának 25/2015. (I. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat A képviselı-testület döntésének megfelelıen Nagy Zoltán és Nagy Zoltánné bérlık értesítése megtörtént a 4080 Hajdúnánás, Mártírok u. 9. I./6. ajtószám alatti önkormányzati lakás

3 3 26/2015. (I. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat A képviselı-testület döntésének megfelelıen Lukács József és Lukács Józsefné bérlık értesítése megtörtént a 4080 Hajdúnánás, Bethlen Gábor krt. 45. II./4. ajtószám alatti önkormányzati lakás 27/2015. (I. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat A képviselı-testület döntésének megfelelıen Horváth Csaba és Horváth Csabáné bérlık értesítése megtörtént a 4080 Hajdúnánás, Ady Endre krt. 33. II./9. ajtószám alatti önkormányzati lakás 28/2015. (I. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat A képviselı-testület döntésének megfelelıen Kéki Zsolt és Kékiné Hesz Zsuzsanna bérlık értesítése megtörtént a 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 17./2. ajtószám alatti önkormányzati lakás 29/2015. (I. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat A képviselı-testület döntésének megfelelıen Mónus Hedvig bérlı értesítése megtörtént a 4080 Hajdúnánás, Bocskai u /A. tetıtér/8. ajtószám alatti önkormányzati lakás bérbeadásának 30/2015. (I. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat A képviselı-testület döntésének megfelelıen Móré Ildikó bérlı értesítése megtörtént a 4080 Hajdúnánás, Bocskai u /A. tetıtér/7. ajtószám alatti önkormányzati lakás bérbeadásának 31/2015. (I. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat A képviselı-testület döntésének megfelelıen, szociálisan meghirdetett a 4080 Hajdúnánás, Ady Endre krt. 33. fszt./2. ajtószám alatti önkormányzati lakásra Ferencziné Váncsa Mónika, 4080 Hajdúnánás, Szérőskert 22. ajtószám alatti bérlı a szerzıdést még nem kötötte meg. 32/2015. (II. 04.) számú Képviselı-testületi Határozat A képviselı-testület döntésének megfelelıen a Hajdúnánási Építı és Szolgáltató Kft. értesítése megtörtént, a Konzorciumi Együttmőködési Megállapodás aláírásra került. Tájékoztatom a képviselıket, hogy az elfogadott munkaterv szerint a február hónapra ütemezett - Elıterjesztés Hajdúnánás város településrendezési eszközeinek évi módosításának, véleményezési szakasza lezárása tárgyában - napirendi pont megtárgyalására a március havi ülésen kerül sor. Tájékoztatom a képviselıket, hogy az elfogadott munkaterv szerint a február hónapra ütemezett - Elıterjesztés a Hajdúnánás Város Közmővelıdési Koncepciójának felülvizsgálatáról - napirendi pont megtárgyalására a április havi ülésen kerül sor. II. A POLGÁRMESTER KÉT ÜLÉS KÖZÖTT VÉGZETT FONTOSABB TEVÉKENYSÉGÉRİL Január 22. A Hajdúnánási Tartósító és Építı Szociális Szövetkezet évnyitó egyeztetésén vettem részt, melynek témája a 2014-es esztendı áttekintése és a 2015-ben elıttünk álló feladatok leegyeztetése volt. Ugyanezen a napon a Hajdúnánás Hajdúdorog szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bıvítése és korszerősítése címő projekt tervezési eljárása folyamán felmerült kérdések egyeztetése céljából tartott projektmenedzsment egyeztetésen vettem részt.

4 4 Január Természettudományok oktatása a jövınkért Öveges program konferenciával egybekötött záró rendezvényén vettem részt és köszöntöttem a megjelent vendégeket. Ugyanezen a napon a Magyar Kultúra Napja alkalmából a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. által szervezett programon vettem részt és köszöntöttem a megjelent érdeklıdıket. A Mővelıdési Ház színháztermét Koncz Gábor Kossuth- és Jászai Mari-díjas, érdemes mővész Gyorsvonat címő pódiumestje töltötte meg. Január A Hajdúnánási Települési Értéktár Bizottság elnökeként ülést tartottam, amelyen Csiha-malom és a hajdúnánási szalmafonás felvételérıl, és a Hajdú-Bihar Megyei Értéktárba történı felterjesztésérıl döntött a testület. Január 29. Sajtótájékoztatót tartottam a Hajdúnánás város honlapján elindult Élı Emlékezet Faláról, melynek célja, hogy összegyőjtse a helyi emberek emlékezeteit, s közkincsé is tegye mind azt, digitális formában. A honlapon azok a videók szerepelnek, melyeket a nyári diákmunkában foglalkoztatott tanulók készítettek hajdúnánási emberekkel. Január 31. Bakó István, Derecske város polgármesterének meghívásának eleget téve a település hagyományırzı disznótoros versenyén vettem részt. Ugyanezen a napon Török István, a Kossuth Vadásztársaság elnökének meghívására a évi vadászbálon vettem részt a Kéky Lajos Mővelıdési Központban. Február 4. Az EMKA Tanácsadó Kft. által a Nánási Portéka KAP Kommunikációs Díjával kapcsolatban szervezett sajtótájékoztatón vettem részt. A közösség/nyilvánosság felé való kommunikáció kategóriában Brüsszelben a második helyet szerezte meg a város elsı márkájának marketingkampánya. Ugyanezen a napon a rendkívüli testületi ülést követıen Dr. Kiss Imre jegyzı úrral Nagy Evelint és családját látogattuk meg, aki elsı hajdúnánási babaként született a esztendıben. Február 5. A Hajdúnánás Városi Önkormányzat költségvetési szerveinek vezetıi részére tartottam intézményvezetıi egyeztetést, melynek témája az önkormányzat évi költségvetése volt. Az Észak-hajdúsági Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás Pénzügyi Bizottsági és Társulási ülésén vettem részt Hajdúdorogon. A tárgyalt napirendek a társulás évi illetve évi költségvetését érintették. Február 6. Oláh Tamással, a Bukyukai Kyūdō Dojo vezetıjével és Mónus József világbajnok íjásszal tartottam sajtótájékoztatót annak kapcsán, hogy Magyarországon elsıként városunkban kerül megrendezésre a VII. Nemzetközi Heki Taikai - Kyudo japán íjász verseny. A rendezvény május 1-3. között kerül megrendezésre, melyre számos országból várjuk majd a versenyzıket. Február 6-8. Rafai Emil polgármester úr meghívásának eleget téve hajdúnánási delegációval Székelykeresztúrra utaztam, ahol a hagyományos gasztronómiai rendezvény alkalmával lehetıségem nyílt vendéglátónkon túl a Hargita Megyei Tanács elnökével, Borboly Csabával és Kırispatak polgármesterével, Szıcs Lászlóval is egyeztetni a évi együttmőködési lehetıségeinkrıl. Február 9. Hajdúnánás város lakossága számára tartott közmeghallgatáson adtam áttekintést az önkormányzat évérıl és ismertettem a évi költségvetés tervezetét. Február 10. A Hajdúnánás Városi Önkormányzat költségvetési szerveinek vezetıi részére tartottam intézményvezetıi egyeztetést, melynek témája az önkormányzat évi költségvetése volt. Ugyanezen a napon Kállai Istvánnal, Hajdúszoboszló Önkormányzata Városfejlesztési, Mezıgazdasági Bizottságának elnökével találkoztam. Képviselı úr azért érkezett Hajdúnánásra, hogy megismerje a településünk közfoglalkoztatási rendszerét.

5 5 Tájékoztatom a Képviselı-testületet, hogy Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselıtestületének, az önkormányzati vagyonról és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 21/2011. (X. 25.) Önkormányzati Rendelet 14. (2) bekezdése alapján tulajdonosi hozzájárulást adtam: A hajdúnánási 5381/4 helyrajzi számú ingatlanon meglévı 3/A. jelő vízkitermelı kút bekötı vezetékének kiváltásának - a hajdúnánási 538/1 és az 5381/2 helyrajzi számú ingatlanokat érintı - vízjogi létesítési engedélyezési eljárás lefolytatásához. A hajdúnánási 0969/6 és az 5399 helyrajzi számú ingatlanok villamosenergia ellátása ügyében a nevezett ingatlanok és a hajdúnánási 5400 helyrajzi számú, a 0970 helyrajzi számú, a 0973 helyrajzi számú, az 5398 helyrajzi számú az 5405 helyrajzi számú ingatlanokat érintı vezetékjog törlés és vezetékjog létesítés engedélyezési eljárást megelızı elıkészítı eljárás lefolytatásához /2014. ügyiratszámon, mint Hajdúnánás 4736 és 4757 hrsz-ú kivett, közterület megnevezéső ingatlanok 1/1 tulajdoni hányadú tulajdonosa, hozzájárulásomat adtam a Hajdúnánás, Telenor torony optikai kábel ellátás T-Mobile kábeléhez csatlakozóan tárgyú beruházás a Hír-Ker Építıipari-, Kereskedelmi- és Szolgáltató Kft. (címe: 4033 Debrecen, Sámsoni út 127.) által készített 16-1/2014. tervszámú dokumentáció szerinti megvalósításához /2014. ügyiratszámon, mint Hajdúnánás 3260 hrsz-ú kivett, közterület megnevezéső ingatlan (természetben az Ifjúság utca) 1/1 tulajdoni hányadú tulajdonosa, hozzájárulásomat adtam az Ifjúság utcán a KONZOL 50 Magas- és Mélyépítı Tervezı Kft. 50/2014. számú terve szerinti leállósáv megvalósításához /2014. ügyiratszámon, mint a belterületi csapadékvíz-elvezetı hálózat tulajdonosa és üzemeltetıje, hozzájárulásomat adtam ahhoz, hogy a BOCZ-N Kft. (címe: 4080 Hajdúnánás, Petıfi utca 85.) a tulajdonában lévı, Hajdúnánás, Petıfi utca 85. számú (4758/19 hrsz.) ingatlanon megépült csarnok- és raktárépület tetızetére hulló csapadékvizet az ingatlannal szomszédos, önkormányzati tulajdonú, 4758/18 hrsz-ú közterületen lévı árokba vezethesse. A Polgármesteri jelentés részét képezı, jelentési kötelezettség keretébe tartozó szociális támogatások alakulásáról február 11-ei adatok alapján - az alábbiakban számolok be, az utolsó adatszolgáltatás (2015. január 21-e) óta: Polgármester hatáskörében: Köztemetés nem történt. Egészségügyi és Szociális Bizottság hatáskörében: Önkormányzati segély megállapítására 110 esetben került sor, elutasítás 1 esetben történt. A név szerinti kimutatás - megtekintésre - az Önkormányzati és Igazgatási Iroda Szociális Csoportjánál rendelkezésre áll. AZ ALPOLGÁRMESTEREK KÉT ÜLÉS KÖZÖTT VÉGZETT FONTOSABB TEVÉKENYSÉGÉRİL DR. JUHÁSZ ENDRE ALPOLGÁRMESTER - A Nánás Therm Beruházó Kft. Felügyelı Bizottságának ülésén vettem részt január 21-én, ahol a Kft. gazdasági helyzetének alakulásáról, illetve a Hajdúnánás távfőtése termálvíz bázison, geotermikus közmőrendszer kiépítése, villamos energia elıállítása címmel benyújtásra került pályázati anyag jelenlegi állásával kapcsolatosan hangzott el tájékoztató.

6 6 - Január 22-én az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Észak-alföldi Regionális Irodája január 22-én rendezte meg az Észak-alföldi Regionális Hálózati Találkozóját, ahol Hajdúnánás város képviseletében vettem részt. - A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmő Zrt. rendkívüli közgyőlésén vettem részt január 26-án, ahol a Zrt. egységes szerkezetbe foglalt módosított alapszabálya került megtárgyalásra, illetve egyebek mellett a tulajdonos önkormányzatok tájékoztatást kaptak a évi pénzügyi terv teljesítésérıl, valamint a rendelkezésre álló információk alapján a társaság jelenlegi és év I. félévének várható pénzügyi helyzete alakulásáról. - Január 27-én a Holocaust Áldozatainak Emléknapja alkalmából szervezett megemlékezésen köszöntöttem az egybegyőlteket és emlékezı beszédet mondtam. A megemlékezés alkalmából gyertyagyújtás volt az áldozatok mártírok utcai emléktáblájánál. - Február 6-8. között Hajdúnánás város delegációjának tagjaként Székelykeresztúron tartózkodtam. CSISZÁR IMRE ALPOLGÁRMESTER Február 2. A Debreceni Egyetemrıl Prof. Dr. Bartha Elek Tudományos Rektorhelyettes, Dr. Maticsák Sándor Tanárképzési Fıigazgató és Dr. Forisek Péter, a Bölcsészettudományi Kar dékánhelyettese érkezett Hajdúnánásra, akikkel a Kırösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközépiskola, és Szakiskola és Kollégiumba látogattam. A középiskola 11. és 12. évfolyamának tanulói számára tartottak elıadást továbbtanulás témában, majd Pappné Fülöp Ildikó igazgató asszonnyal megújuló tanári szakvizsgák, illetve az intézmény gyakorló iskolai szerzıdése megújításának témájában tartottunk egyeztetést. Február 3. - Budapesten Dr. Palkovics Lászlóval, az Emberi Erıforrások Minisztériumának felsıoktatásért felelıs államtitkárával találkoztam, akivel a hajdúnánási duális képzés gyakorlati részének lehetıségérıl egyeztettem. Február 4. - Cziráki Szabinával, az Országos Tudományos Diákköri Tanács titkárával találkoztam Budapesten. A megbeszélés alkalmával a Tehetségútlevél programról egyeztettünk, melynek célja, hogy a középiskolai tanulmányok során már bizonyított tehetséges fiatalok lehetıséget kapjanak arra, hogy bekapcsolódjanak a felsıoktatási intézmények tudományos diákköri tevékenységébe. Ugyanezen a napon Dr. Lovász Lászlóval, a Magyar Tudományos Akadémia elnökével találkoztam, akit a közeljövıben megvalósítani kívánt, a hajdúnánási diákok tehetséggondozásával kapcsolatos rendezvényre hívtam meg városunkba. Február 6. - Dr. Princzinger Péterrel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezetı Továbbképzési Intézet igazgatójával találkoztam, hogy a közszolgálati tisztségviselık továbbképzési lehetıségeirıl tájékozódjak. Ugyanezen a napon Gál András Leventével, a Magyar Közigazgatási és Szervezetfejlesztési Kutatóintézet Alapítvány kuratóriumának elnökével egyeztettem pályázati lehetıségekkel kapcsolatban. A JEGYZİ FELADATKÖRÉT ÉRINTİEN 1/2015. (I. 30.) Önkormányzati Rendelet Az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 3/2014. (II. 14.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

7 7 2/2015. (I. 30.) Önkormányzati Rendelet A nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 36/2013. (XII. 20.) Önkormányzati Rendelet módosításáról 3/2015. (I. 30.) Önkormányzati Rendelet A települési hulladékgazdálkodásról szóló 19/2013. (VI. 30.) Önkormányzati Rendelet módosításáról 4/2015. (I. 30.) Önkormányzati Rendelet A kiadások készpénzben történı teljesítésének eseteirıl 5/2015. (I. 30.) Önkormányzati Rendelet Az önkormányzati vagyonról és az arról való rendelkezési jog gyakorlásáról szóló 21/2011. (X. 25.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Tájékoztatom a Képviselı-testület tagjait, hogy az elızı adatszolgáltatás (2015. január 21-e) óta krízis segély megállapítására 1 esetben került sor. Hajdúnánás, február 11. Szólláth Tibor polgármester

a 2015. január 29. napi képviselı-testületi ülésre I. A LEJÁRT HATÁRIDEJŐ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL A POLGÁRMESTER FELADATKÖRÉT ÉRINTİEN

a 2015. január 29. napi képviselı-testületi ülésre I. A LEJÁRT HATÁRIDEJŐ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL A POLGÁRMESTER FELADATKÖRÉT ÉRINTİEN Hajdúnánás Városi Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 1. Száma: 787-2/2015. Elıkészítık: Szólláth Tibor polgármester, Dr. Molnár Anett önkormányzati és szervezési ügyintézı, Síró Katalin titkárnı-szervezési

Részletesebben

a 2013. október 31. napi képviselı-testületi ülésre I. A LEJÁRT HATÁRIDEJŐ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL A POLGÁRMESTER FELADATKÖRÉT ÉRINTİEN

a 2013. október 31. napi képviselı-testületi ülésre I. A LEJÁRT HATÁRIDEJŐ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL A POLGÁRMESTER FELADATKÖRÉT ÉRINTİEN Hajdúnánás Városi Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T İ L 1. Száma: 16614-2/2013. Elıkészítık: Szólláth Tibor polgármester, dr. Molnár Anett önkormányzati és szervezési ügyintézı, Borók Tamásné titkárnı-szervezési

Részletesebben

297/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat

297/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat ülésérıl készült könyvébıl: 297/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat és intézményei 2008. I. félévi gazdálkodásáról szóló

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 25-én - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testület ülésének

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2008. április 24-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2008. április 24-ei ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/114/2008. ELİTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. szeptember 12-én - csütörtökön - de. 7,30 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testület

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.416-4/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. február 24-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. február 24-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-35/2011. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. február 24-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-5/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. március 26-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 21-én - pénteken - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testület ülésének

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-78/2011. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. határozatai 2009.

Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. határozatai 2009. Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének határozatai 2009. Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011.DECEBER 15-ÉN MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL

J E G Y Z İ K Ö N Y V CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011.DECEBER 15-ÉN MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG J E G Y Z İ K Ö N Y V CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011.DECEBER 15-ÉN MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL Rendeletek: 30/2011. (XII. 20.) A települési

Részletesebben

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat 1/2004. ÖTÜ. Zárt ülésen hozott határozat: 1/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat meghatalmazás a Pest megyei Munkaügyi Bíróságon Pomáz város Önkormányzatának képviseletére. 2/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat Pomáz

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 6800-2/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 335/2009.09.24. TÁJÉKOZTATÓ A Képviselı-testület 2009. szeptember 24-ei ülésére Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának 2009. elsı félévi végrehajtásáról Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 29/2009. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. december 15-én (kedden) 15.00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Nógrádi Zoltán polgármester, Balogh Miklós, Vass Antal képviselık

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Dr. Szántó Mária jegyzı. Igazoltan van távol: Nógrádi Zoltán polgármester, Balogh Miklós, Vass Antal képviselık J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. január 27-én megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, Csiszár

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-151/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 7-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-151/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal. 2013. március 1. és 2014. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal. 2013. március 1. és 2014. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről 1 BESZÁMOLÓ a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 2013. március 1. és 2014. június 30. közötti időszakban végzett tevékenységéről 2 Tisztelt Képviselı-testület! Az Országgyőlés 2011. december 19 én

Részletesebben

3. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 235.

3. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 235. 3. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 235. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI 8/2007. (III. 30.) HBMÖK 9/2007. (III. 30.) HBMÖK A vagyongazdálkodásról valamint a beruházások

Részletesebben

181/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat

181/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án csütörtökön du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből: 181/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. június 30-án megtartott nyilvános ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. június 30-án megtartott nyilvános ülésérıl 1 FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG J E G Y Z İ K Ö N Y V Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. június 30-án megtartott nyilvános ülésérıl Határozatok: 217/2011. (VI. 30.) a két ülés

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. október 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, dr Almássy Antalné,

Részletesebben

39/2015. (II. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat

39/2015. (II. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat könyvéből: 39/2015. (II. 19.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. alapján az önkormányzat saját

Részletesebben

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére Jegyzıkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 20-án megtartott ülésérıl Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló a két ülés között történt eseményekrıl

Részletesebben

718. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 7. szám

718. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 7. szám 718. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 7. szám ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 14/2007. (VI. 22.) HBMÖK 15/2007. (VI. 22.) HBMÖK 16/2007. (VI. 22.) HBMÖK A Hajdú-Bihar

Részletesebben

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth L. u. 44. sz. Tel.: 47/513-250, Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12.100/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 11.400-3/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

1540. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 9. szám

1540. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 9. szám 1540. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 9. szám ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 15/2008. (IX. 26.) HBMÖK 16/2008. (IX. 26.) HBMÖK 17/2008. (IX. 26.) HBMÖK A Hajdú-Bihar

Részletesebben