09 00 Ünnepi szentmise a Római Katolikus Templomban A megemlékezés virágainak elhelyezése az 1848-as emlékmûnél (Kossuth L.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "09 00 Ünnepi szentmise a Római Katolikus Templomban. 10 00 A megemlékezés virágainak elhelyezése az 1848-as emlékmûnél (Kossuth L."

Átírás

1 2007. MÁRCIUS 10. C E G L É D B E R C E L K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A T i s z t e l e t t e l m e g h í v j u k Ceglédbercel község lakosságát az es FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC évfordulójára rendezett községi ünnepélyre. Az ünnepség idõpontja: március 15., helyszíne: 48-as emlékmû (Kossuth L. utcai harangláb) ZÖLD MELLÉKLET LOMTALANÍTÁS Információk a 2. oldalon. M E G H Í V Ó Ünnepi program: Ünnepi szentmise a Római Katolikus Templomban A megemlékezés virágainak elhelyezése az 1848-as emlékmûnél (Kossuth L. utcai harangláb) Himnusz Ünnepi köszöntõ emlékére ünnepi mûsor a Dózsa György Mûvelõdési Ház énekkara, valamint az Eötvös József Általános Iskola és Zeneiskola diákjainak közremûködésével Szeretettel vár mindenkit: Ceglédbercel Község Önkormányzata VIZITDÍJRÓL Tájékoztató a 3. oldalon. ÚJRA EBOLTÁS! Tájékoztató a 3. oldalon. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselõ-testülete február 26-án tartotta munkaterv szerinti második ülését, melyen a képviselõtestületi tagok 12 fõvel vettek részt, a testület határozatképes volt. Török József polgármester köszöntötte az ülésen megjelenteket, a meghívott vendégeket és kábel tv-n keresztül Ceglédbercel lakosságát. Napirend elõtti témákban Török József polgármester az elmúlt ülést követõ legfontosabb eseményekrõl tartott tájékoztatót: Az elmúlt idõszakban legfontosabb feladatunk volt a évi költségvetés elkészítése, ehhez kapcsolódott az intézményvezetõkkel történõ egyeztetések, valamint a bizottsági ülések lebonyolítása is. Ceglédbercel Község Önkormányzata a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulásnak átadta a belsõ ellenõrzés, a gyógytestnevelés, valamint a továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás feladatát. A tanács elfogadta a megállapodásokat, felhatalmazta az elnököt a szerzõdések megkötésére. Ceglédberceli Híradóban Zöld mellékletet indítottunk, melyet az elkövetkezõ idõszakban is szeretnénk megjelentetni. Ebben tájékoztatást adunk a hulladékkezelésrõl és a hulladékgazdálkodásról. Az Eötvös József Általános Iskola és Zeneiskola aulájában március 01-ig lehetett megtekinteni az ÖKOVÍZ Kft. szervezésében megrendezésre került Hulladékból termék kiállítást. A Szolgáltató Intézmény karbantartó rész- Folytatása a 2. oldalon.

2 2. oldal Ceglédberceli HÍRADÓ március 10. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Tájékoztató a Képviselõ-testület február 26-i ülésérõl (Folytatás az 1. oldalról.) lege elkészítette az új hulladékgyûjtõket, melyek elhelyezésre kerültek. Gyermekorvosi, háziorvosi ellátás folyamatos, február 15-tõl bevezetésre került vizitdíjakról a betegeket tájékoztattuk. Az elmúlt ülést követõ legfontosabb eseményekrõl szóló tájékoztatót, a polgármester által átruházott hatáskörben hozott döntésekrõl, a testület lejárt határidejû döntéseinek végrehajtásáról szóló beszámolót, valamint a szociális alapszolgáltatási tevékenységek ellenõrzésével kapcsolatos intézkedési tervrõl szóló tájékoztatót a testület egyhangúlag elfogadta. A Képviselõ-testület elsõ napirendi pontban megtárgyalta és elfogadta a évi költségvetésrõl szóló 2/2007. (III.10.) ÖK. sz. rendeletét. A következõ napirendi pontokban négy rendelet módosítására került sor, melynek során a testület a következõ rendeleteket fogadta el: 3/2007. (III.10.) ÖK. sz. rendelet a Képviselõ-testület és Szervei Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 4/2004. (IV.2.) ÖK. sz. rendelet módosítására; 4/2007. (III.10.) ÖK. sz. rendelet a Ceglédbercelért Kitüntetõ Díj adományozásáról szóló 2/2006. (II.14.) ÖK. sz. rendelet módosítására; 5/2007. (III.10.) ÖK. sz. rendelet a Díszpolgári Cím adományozásáról szóló 3/2006. (II.14.) ÖK. sz. rendelet módosítására; 6/2007. (III.10.) ÖK. sz. rendelet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 9/2004. (VIII.11.) ÖK. sz. rendelet módosítására. A rendeletek az újságban megjelennek. Ötödik napirendi pontban a Képviselõ-testület megválasztotta a Helyi Választási Bizottság póttagját. Következõ pontban a Képviselõtestület a Dózsa György Mûvelõdési Ház és Könyvtár beszámolóját, valamint a jövõképrõl szóló elõterjesztést az intézményvezetõ szóbeli kiegészítésével együtt elfogadta. Egyebek napirendi pontban Török József polgármester tájékoztatta a jelenlévõket, hogy a szakbizottságok megtárgyalták az önkormányzati weblap fórum-rovat ismételt megnyitásának kérdését. A bizottságok úgy döntöttek, hogy a Ceglédbercel fóruma újból megnyitásra kerül. Zárt ülés keretében a Képviselõtestület tárgyalta a Dózsa György Mûvelõdési Ház és Könyvtár részére bútorok, hangtechnikai eszközök beszerzése tárgyában közbeszerzési eljárás megindítását. Ceglédbercel, március 01. Török József sk. polgármester LOMTALANÍTÁS! Tisztelt Ügyfeleink! Társaságunk lomtalanítást szervez Ceglédbercelen április 16-án hétfõn és április 17-én kedden! április 16. hétfõ a köztisztasági szolgáltatással hétfõi napokon ellátott területeken; április 17. kedd a köztisztasági szolgáltatással keddi napokon ellátott területeken. Lom az a darabos háztartási hulladék, mely mérete miatt nem fér a gyûjtõedénybe, például berendezési tárgyak, bútorok, textíliák, stb. A közterületek tisztasága érdekében a szóródó anyagokat zsákban, dobozban szíveskedjenek kihelyezni. Társaságunk a lomtalanítás keretében veszélyes hulladékot, fertõzõ és undorkeltõ anyagot, elektronikai cikket, állati tetemet, építési-bontási törmeléket, zöld hulladékot nem szállít el. A lomtalanítást a rendszeres hulladékgyûjtõ járat végzi. Az elszállításra szánt lomot április 16-án hétfõn és április 17-én kedden reggel 7 óráig a ház elé kihelyezni szíveskedjenek. A rendszeres hulladékgyûjtõ járat érkezési idõpontja eltérhet a megszokottól, ezért a kommunális hulladékot is ki kell helyezni reggel 7 óráig. Érdeklõdni ügyfélszolgálatunkon (53/ , 53/ ) és diszpécserközpontunkban (53/ ) lehet, ahol készséggel állunk Ügyfeleink rendelkezésére. ÖKOVÍZ Kft.

3 2007. március 10. Ceglédberceli HÍRADÓ 3. oldal TÁJÉKOZTATÓ VIZITDÍJRÓL Felhívjuk Tisztelt Betegeink figyelmét, hogy a vonatkozó jogszabályok értelmében február 15- étõl vizitdíjat kötelesek fizetni az alábbiak szerint: Alkalmanként 300 forintos vizitdíj fizetése mellett igénybe vehetõ szolgáltatások: Háziorvosi ellátás; Fogászati ellátás; Járóbeteg-szakellátás; Járóbeteg-szakellátás keretében nyújtott orvosi rehabilitációs ellátás. Emelt összegû 600 forintos vizitdíjat kell alkalmanként fizetni, amennyiben az ellátást a biztosított: Saját kezdeményezésére a háziorvosi rendelõn kívül veszi igénybe; Saját kezdeményezésére nem annál a háziorvosnál veszi igénybe, aki területi ellátásra kötelezett, illetve ahová bejelentkezett; Nem annál a járóbeteg-szakellátónál veszi igénybe, mint ahová a beutalója szól; A csak beutalóval igénybevehetõ járóbetegszakellátást beutaló nélkül veszi igénybe. Ha a biztosított ügyeleti ellátást vesz igénybe, és azt nem indokolja sürgõs szükség, a vizitdíj összege forint alkalmanként. A 18 év alattiak alanyi jogon mentesülnek a vizitdíj megfizetése alól! A vizitdíjat nyugta, illetve külön kérésre számla ellenében a szolgáltatás igénybevétele elõtt kell helyben befizetni (az indokolatlanul kért sürgõsségi ellátás kivételével)! Amennyiben a biztosított külön a háziorvosi alapellátás (beleértve a fogászati alapellátást is!) és külön a járóbeteg-szakellátás területén alkalommal nem emelt összegû (tehát 300 forintos) vizitdíjat fizetett, évente a 21. alkalomtól (a jogszabályi feltételek szerint) igényelheti azt vissza a jegyzõtõl. Az igénybe nem vett ellátásért fizetett, illetve a törvényi mentesség ellenére beszedett vizitdíjat a szolgáltató indokolt, írásos kérelemre visszafizeti. Szolgáltató Tisztelt Ebtulajdonosok! Ezúton is értesítjük Önöket, hogy Ceglédbercel községben az alábbi idõpontokban kerül sor az ebek kötelezõ veszettség elleni védõoltására: március 23. péntek március 24. szombat március 30. péntek március 31. szombat Valamennyi felvezetéses oltás helyszíne a Polgármesteri Hivatal udvara lesz! Az eboltás díja: Ft/eb. Minden 3 hónaposnál idõsebb ebet pórázon, lehetõleg szájkosárral ellátva kell az oltásra felvezetni! A gyorsabb ügyintézés érdekében a kiküldött csekkeket befizetni, és a szelvényt az oltáskor bemutatni szíveskedjenek. A védõoltáshoz kapcsolódóan el kell végezni az ebek kötelezõen elõírt féregtelenítését is, melynek költségét a helyszínen kell fizetni: Az alkalmazott gyógyszer adagja: 1 tabletta/10 testsúly kg, ára: 150 Ft / 1 tabletta. Polgármesteri Hivatal Ceglédbercel Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 2/2007. (III.10.) sz. Ö N K. R E N D E L E T E Ceglédbercel Község Önkormányzatának évi költségvetésérõl Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. (1) és 69. (1) és a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl szóló évi CXXVII. törvény alapján Ceglédbercel Község Önkormányzatának évi költségvetésérõl az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a Képviselõ-testületre és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki. 2. (1) Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(4) bekezdés szerint állapítja meg. (2) Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként mûködõ intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. (3) A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása önálló címet alkot. (4) A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplõ nem intézményi kiadások külön-külön címet alkotnak. Folytatása a 4. oldalon.

4 4. oldal Ceglédberceli HÍRADÓ március 10. 2/2007. (III.10. ) sz. Ök. Rendelet... Folytatás a 3. oldalról. A költségvetés bevételei és kiadásai 3. A Képviselõ-testület a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények költségvetését eft BEVÉTELLEL; eft KIADÁSSAL, ezen belül eft SZEMÉLYI JUTTATÁSSAL, eft MUNKÁLTATÓT TERHELÕ JÁRULÉKKAL állapítja meg. Az Önkormányzat bevételei 4. A 3. -ban megállapított bevételi fõösszeg szakfeladatonkénti megbontását az I. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat kiadásai 5. A Képviselõ-testület a évi kiadási elõirányzatokat a II. számú melléklet szerint állapítja meg. 6. A Képviselõ-testület a évi felújítási elõirányzatot eft összegben állapítja meg. 7. A Képviselõ-testület a évi felhalmozási kiadásokat eft összegben állapítja meg. 8. A Képviselõ-testület a évi hiteltörlesztési kötelezettséget eft összegben állapítja meg. Általános és céltartalék 9. A Képviselõ-testület az önkormányzat általános tartalékát 1.991eFt összegben hagyja jóvá, mely összeg tartalmazza a Helyi Kisebbségi Önkormányzat 640 eft általános tartalékát is. 10. A Képviselõ-testület az önkormányzat céltartalékát eft összegben, a II. sz. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg. 11. A Képviselõ-testület évi költségvetés önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadási elõirányzatait, valamint az intézményi támogatásokat a VIII. sz. melléklet szerint állapítja meg. 12. Ceglédbercel Önkormányzatának Képviselõ-testülete a címek közötti átcsoportosítás jogát, valamint a kiemelt elõirányzatok módosítási jogát fenntartja. 13. A 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 29. -a szerinti mérleget a III. számú melléklet tartalmazza. 14. A 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet bekezdésében foglaltaknak megfelelõen a szakfeladaton biztosított létszámot a VI. számú melléklet tartalmazza. Több éves kihatással járó feladatok 15. (1) A Képviselõ-testület a több éves kihatással járó feladatok elõirányzatait éves bontásban és a szöveges indokolással a IV. sz. melléklet szerint fogadja el. (2) Az (1) bekezdésben a késõbbi évekre jóváhagyott elõirányzatokon belül a polgármester kötelezettséget vállalhat. Európai Uniós projektek 16. Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történõ hozzájárulásokat IX. sz. melléklet tartalmazza. II. A évi költségvetés végrehajtásának szabályai 17. Az év várható bevételi és kiadási elõirányzatainak teljesülésérõl az elõirányzat felhasználási ütemtervet a VII. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselõ-testület. 18. A Ceglédberceli Önkormányzat a költségvetési évet követõ két év várható elõirányzatait, valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait a gazdasági elõrejelzéseket figyelembe véve az V. számú melléklet szerint állapítja meg. 19. A Képviselõ-testület a köztisztviselõk illetményalapját Ft-ban állapítja meg. 20. (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztetõ elemi csapás, illetõleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyrõl a Képviselõ-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az elõirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási elõirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplõ kiadásokat is teljesíthet az önkormányzat SZMSZ-ében meghatározottak szerint. 21. (1) A Képviselõ-testület által jóváhagyott kiemelt elõirányzatokat valamennyi költségvetési szerv, intézmény köteles betartani. Az elõirányzat túllépés felelõsségre vonást von maga után. (2) A polgármester köteles vizsgálatot elrendelni az intézményvezetõvel szemben, amennyiben a kiemelt elõirányzatot túllépi. Záró rendelkezések 22. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban év január 1. napjától kell alkalmazni. (2) Ceglédbercel Község Önkormányzatának a évi költségvetésrõl szóló 5/2006. (III.13.) ÖK. sz. Rendelete a róla készült Költségvetési Beszámoló alapján a Zárszámadási Rendelet elfogadásával veszíti hatályát. Ceglédbercel, február 26. Török József polgármester Dr. Nagy Lajos jegyzõ

5 2007. március 10. Ceglédberceli HÍRADÓ 5. oldal Ceglédbercel Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 3/2007. (III.10.) sz. Ö N K. R E N D E L E T E a Képviselõ-testület és Szervei Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 4/2004. (IV.2.) ÖK. sz. rendelet módosítására 1. A 4/2004. (IV.2.) ÖK. sz. rendelet 6. (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) Az Önkormányzat hivatalos lapja általában havonta a rendes testületi üléseket követõen jelenik meg. 2. A 4/2004. (IV.2.) ÖK. sz. rendelet 6. (5) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: (5) Kizárólag a helyi önkormányzati választások idõszakában tartalmazhat kampánycikket, illetve politikai hirdetést, a Kulturális, Nemzetiségi és Sport Bizottság által meghatározott formában, illetve terjedelemben. 3. A 4/2004. (IV.2.) ÖK. sz. rendelet 10. (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: (2) A folyamatos és rendszeres kapcsolattartással összefüggõ feladatokat elsõdlegesen a polgármester látja el, aki tevékenységérõl rendszeresen tájékoztatja a Képviselõ-testületet. 4. A 4/2004. (IV.2.) ÖK. sz. rendelet 14. (3) bekezdés r) pontja hatályon kívül helyezve. 5. A 4/2004. (IV.2.) ÖK. sz. rendelet 18. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselõ-testület tagja a testület alakuló ülésén, illetve a megválasztását követõ ülésen esküt tesz és aláírja az esküokmányt. Az eskü szövege a következõ, amelyet a legfiatalabb képviselõ olvas elõ: Én...(a képviselõ neve) esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez hû leszek; az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom; az állami és a szolgálati titkot megõrzöm; megbízatásomhoz híven pártatlanul, lelkiismeretesen járok el, és a legjobb tudásom szerint minden igyekezetemmel Ceglédbercel község javát szolgálom. Az esküt tevõ meggyõzõdése szerint: Isten engem úgy segéljen. 6. A 4/2004. (IV.2.) ÖK. sz. rendelet 21. (1)-(4) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: (1) A Képviselõ-testület a képviselõknek havi tiszteletdíjat állapít meg. A tiszteletdíj mértéke figyelemmel a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl és az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról szóló évi LXIV. tv. rendelkezéseire havonta ,- Ft (alapdíj). (2) A bizottsági tagság esetén az alapdíj ,- Ft-tal növekszik függetlenül attól, hogy a testületi tag hány bizottságban fejti ki tevékenységét. (3) A bizottság elnökét az alapdíjon felül ,- Ft illeti meg havonta. (4) A bizottság nem képviselõ tagjai ,- Ft tiszteletdíjban részesülnek havonta. 7. A 4/2004. (IV.2.) ÖK. sz. rendelet 21. (7) bekezdése hatályon kívül helyezve. 8. A 4/2004. (IV.2.) ÖK. sz. rendelet 22. (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A polgármester tagja a Képviselõ-testületnek, a képviselõtestület határozatképessége, döntéshozatala, mûködése szempontjából települési képviselõnek tekintendõ. A polgármester a megválasztását követõen esküt tesz a testület tagjai elõtt. 9. A 4/2004. (IV.2.) ÖK. sz. rendelet 23. (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezve. 10. A 4/2004. (IV.2.) ÖK. sz. rendelet 26. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Ha a polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejûleg nincs betöltve, illetve e személyek tartósan akadályoztatva vannak tisztségük ellátásában, ez esetben a Képviselõ-testület összehívására, mûködésére, az ülés vezetésére vonatkozóan e rendeletben foglalt szabályokat kell megfelelõen alkalmazni. 11. A 4/2004. (IV.2.) ÖK. sz. rendelet 31. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1)A bizottság ülését az elnök hívja össze és vezeti le. Több bizottság együttes ülése esetén a jelenlévõk vita nélkül, egyszerû szótöbbséggel választják meg a levezetõ elnököt. Az ülést a bizottság elnöke úgy köteles összehívni, hogy az elõterjesztéseket és a meghívót legalább az ülést megelõzõ 4 nappal kézhez kapják az érdekeltek. 12. A 4/2004. (IV.2.) ÖK. sz. rendelet 31. (6) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: (6) A bizottság ülése nyilvános, zárt ülést az e rendelet 40. (4)-(5) bekezdésében meghatározott szabályok megfelelõ alkalmazásával tarthat. A bizottsági ülés minden résztvevõje köteles az ülésen tudomására jutott szolgálati titkot és személyes adatot megõrizni. 13. A 4/2004. (IV.2.) ÖK. sz. rendelet 34. (2) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezve. 14. A 4/2004. (IV.2.) ÖK. sz. rendelet 37. (2) bekezdés kiegészül a következõ mondattal, ezzel egyidejûleg a (3) bekezdés hatályon kívül helyezve: Amennyiben az munkaszüneti nap, akkor az azt követõ vagy azt megelõzõ munkanapra. 15. A 4/2004. (IV.2.) ÖK. sz. rendelet 38. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselõ-testületi ülés meghívóját, illetve az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó elõterjesztéseket a képviselõknek és a tanácskozási joggal meghívottaknak olyan idõpontban kell megküldeni, hogy azok azt az ülés elõtt legalább 4 nappal megkapják. 16. A 4/2004. (IV.2.) ÖK. sz. rendelet 38. (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: Folytatása a 6. oldalon.

6 6. oldal Ceglédberceli HÍRADÓ március 10. 3/2007. (III.10.) sz. Ök. Rendelet... Folytatás az 5. oldalról. (3) A Képviselõ-testületi ülések idõpontjáról a lakosságot az ülés elõtt legalább 4 nappal a helyben szokásos módon hirdetõtáblán elhelyezett hirdetménnyel vagy az önkormányzat hivatalos lapja útján kell tájékoztatni. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a testületi ülések idõpontját, helyét és napirendjét, valamint azt, hogy a napirendek anyagát hol lehet megtekinteni az Önkormányzat Képviselõ-testületének Polgármesteri Hivatalában (a továbbiakban: polgármesteri hivatal). 17. A 4/2004. (IV.2.) ÖK. sz. rendelet 50. (3) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezve. 18. A 4/2004. (IV.2.) ÖK. sz. rendelet 51. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselõ-testület minõsített többségû döntésével, titkos szavazást tarthat az e rendelet 40. (4) bekezdésében meghatározott ügyekben. 19. A 4/2004. (IV.2.) ÖK. sz. rendelet 3. számú melléklete a következõképpen módosul: Ceglédbercel Község Önkormányzata Szervezeti és Mûködési Szabályzata 3. számú melléklet Az Ügyrendi és Népjóléti Bizottság feladat- és hatásköre Kivizsgálja a képviselõi összeférhetetlenség megállapítása iránti kezdeményezést. Jelölteket állít a bírósági ülnöki tisztség betöltésére évi LXVII. Tv (1). Ellátja a jelen szabályzatban és más helyi rendeletben meghatározott egyéb feladatokat. A helyi lakásfenntartási támogatás megállapításával, megszüntetésével kapcsolatos hatáskört az Ügyrendi és Népjóléti Bizottság gyakorolja. 9/2004. (VIII.11.) ÖK. sz. rendelet 21. (2). Az ápolási díj megállapításával, felülvizsgálatával, megszüntetésével kapcsolatos hatáskört az Ügyrendi és Népjóléti Bizottság gyakorolja a Szt. 43/B. -a alapján. 9/2004. (VIII. 11.) ÖK. sz. rendelet 22.. A Képviselõ-testület átmeneti segély megállapításával kapcsolatos hatáskörét az (5) bekezdés kivételével az Ügyrendi és Népjóléti Bizottság gyakorolja. 9/2004. (VIII. 11.) ÖK. sz. rendelet 27. (7). A szociális kamatmentes kölcsön megállapításával kapcsolatos hatáskört az Ügyrendi és Népjóléti Bizottság gyakorolja. 9/2004. (VIII.11.) ÖK. sz. rendelet 32.. A temetési segély megállapításával kapcsolatos hatáskört az Ügyrendi és Népjóléti Bizottság gyakorolja. 9/2004. (VIII. 11.) ÖK. sz. rendelet 33. (5). A szociális étkezés és házi segítségnyújtás megállapításával kapcsolatos hatáskört az Ügyrendi és Népjóléti Bizottság, a személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást nyújtó intézményi jogviszony keletkezésének megállapításával kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja. 9/2004. (VIII.11.) ÖK. sz. rendelet 39.. A rendkívüli támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskörének gyakorlását a Képviselõ-testület az Ügyrendi és Népjóléti Bizottságra ruházza át. 10/2004. (VIII.11.) ÖK. sz. rendelet 11.. A Képviselõ-testület az étkezésért fizetendõ térítési díj mérséklésével kapcsolatos hatáskörének gyakorlását az Ügyrendi és Népjóléti Bizottságra ruházza át. 10/2004. (VIII. 11.) ÖK. sz. rendelet 18. (3). Véleményezi: A helyi rendelet-tervezeteket; A Képviselõ-testület elé kerülõ elõterjesztéseket különösen az alábbi témakörökben: Szerzõdések, megállapodások, egyéb kötelezettségvállalással járó dokumentumok tervezetei; Gyermek- és ifjúságvédelem; Szociálpolitikai kérdések; Költségvetés; Civil szervezetekkel kapcsolatos elõterjesztések; Egészségügyi ellátás. 20. A 4/2004. (IV.2.) ÖK. sz. rendelet 4. számú melléklete a következõképpen módosul: Ceglédbercel Község Önkormányzata Szervezeti és Mûködési Szabályzata 4. számú melléklet A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság feladat- és hatásköre Jóváhagyja az elõzõ év november 15-ig a helyi önkormányzatra vonatkozó éves belsõ ellenõrzési tervet évi LXV. tv. 92. (6). Rendszeresen ha jogszabály másként nem rendelkezik, négyévenként legalább egy alkalommal ellenõrzi a közoktatási intézmény gazdálkodását, mûködésének törvényességét, hatékonyságát, a szakmai munka eredményességét, a nevelésioktatási intézményben, továbbá a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet, a tanuló- és gyermekbaleset megelõzése érdekében tett intézkedéseket évi LXXIX. tv (2) d). Meghatározott idõszakonként áttekinti az általa alapított és fenntartott költségvetési szervek ellenõrzésének tapasztalatait évi XX. tv (1) g). A részben önálló költségvetési szervek esetében kijelöli azt az önállóan gazdálkodó költségvetési szervet, amely a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv pénzügyi, gazdasági feladatait ellátja. Jóváhagyja az önálló és részben önálló költségvetési szervek közötti munkamegosztásra és felelõsségvállalásra vonatkozó megállapodást. Dönt az elõirányzatok feletti besorolásról, és jóváhagyja a jogosultság gyakorlásának rendjét. 217/1998. (XII.30.) Korm. r. 14. (5). Minden év január 15-ig megköti, illetve módosíthatja a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési rendelet-tervezet megalkotására vonatkozó megállapodást. 217/1998. (XII.30.) Korm.r. 29. (11). A jegyzõ beszámoltatása útján ellenõrzi az adóztatást évi XX. Tv (3) g). Vagyon tulajdonjogának ingyenes vagy kedvezményes megszerzésével, felajánlás elfogadásával kapcsolatos hatáskörét a Képviselõ-testület átadja a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság részére. 11/2004. (VIII.11.) ÖK. sz. rendelet Egyedi ,- Ft-ot meg nem haladó önkormányzati Folytatása a 7. oldalon.

7 2007. március 10. Ceglédberceli HÍRADÓ 7. oldal Folytatás a 6. oldalról. követelések elengedésével kapcsolatos hatáskörét a Képviselõtestület átadja a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság részére. 11/2004. (VIII.11.) ÖK. sz. rendelet 20.. A Pénzügyi Bizottság egyebek között az önkormányzatnál és intézményeinél; Ötv. 92. (3) és (4) bekezdései alapján: véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezeteit; figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, -csökkenés) alakulását, értékeli az azt elõidézõ okokat; vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenõrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését. A Pénzügyi Bizottság vizsgálati megállapításait a Képviselõtestülettel haladéktalanul közli. Ha a Képviselõ-testület a vizsgálati megállapításokkal nem ért egyet, a vizsgálati jegyzõkönyvet az észrevételeivel együtt megküldi az Állami Számvevõszéknek. Elõzetesen véleményezi a Képviselõ-testület elé kerülõ elõterjesztéseket különösen az alábbi témakörökben: Adósságrendezési eljárások; Helyi adók; Gépjármûadó; Adók nyilvántartása, adózás rendje; Lakás-, helyiség bérlet; Önkormányzati gazdálkodás; Település-üzemeltetés; Önkormányzati beruházások; Az önkormányzati költségvetést érintõ kérdések; Földrajzi név, elnevezés; Építésügyi igazgatás, ellenõrzés; Környezet- és természetvédelem; Közlekedés; Kommunális igazgatás; Vízgazdálkodás; Gáz- és villamos energia felhasználás; Ipari- és kereskedelmi igazgatás; Vásár- és piactartás; Egyéb ingatlan, vagyon; Egyéb gazdálkodási feladatok; Vállalkozási tevékenység; Javaslatot tesz a polgármester bérére és egyéb juttatásaira; Ellátja a jelen szabályzatban és más helyi rendeletben meghatározott egyéb feladatokat. 21. A 4/2004. (IV.2.) ÖK. sz. rendelet 5. számú melléklete a következõképpen módosul: Ceglédbercel Község Önkormányzata Szervezeti és Mûködési Szabályzata 5. számú melléklet A Kulturális, Nemzetiségi és Sport Bizottság feladat- és hatásköre: Köteles felmérni évente az érdekelt kisebbségi önkormányzat bevonásával a nemzeti vagy etnikai kisebbség nyelvén folyó nevelés és oktatás iránti igényt évi LXXIX. tv (4). Egy-egy képviselõt delegálhat az iskolaszékbe évi LXXIX. tv. 60. (3). Meghatározza és a helyben szokásos módon közzéteszi a beiratkozási idõszakot évi LXXIX. tv. 66. (6). Rendszeresen ha jogszabály másként nem rendelkezik, négyévenként legalább egy alkalommal ellenõrzi a közoktatási intézmény gazdálkodását, mûködésének törvényességét, hatékonyságát, a szakmai munka eredményességét a nevelési-oktatási intézményben; továbbá a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet, a tanuló- és gyermekbaleset megelõzése érdekében tett intézkedéseket évi LXXIX. tv (2) d). A vonatkozó jogszabályban elõírt szervek véleményének, illetve egyetértésének kikérését követõen jóváhagyja a közoktatási intézmény szervezeti és mûködési szabályzatát, minõségirányítási programját, valamint a nevelési-oktatási intézmény házirendjét, az általános mûvelõdési központ pedagógiai-mûvelõdési programját évi LXXIX. tv (2) f). A vonatkozó jogszabályban elõírt szervek véleményének, illetve egyetértésének kikérését követõen értékeli a nevelésioktatási intézmény foglalkozási, illetve pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai szakmai munka eredményességét évi LXXIX. tv (2) g). A törvényességi ellenõrzés keretében felhívja a közoktatási intézmény vezetõjét a jogszabálysértõ döntés orvoslására. Ha a felhívás nem vezet eredményre, a jogszabálysértõ döntést megsemmisíti, és a közoktatási intézmény vezetõjét új döntés, illetve az elmulasztott intézkedés meghozatalára utasítja. Ezeket a rendelkezéseket a szervezeti és mûködési szabályzat jóváhagyásának megtagadása esetén is alkalmazni kell. Amennyiben az intézkedésre nincs lehetõség, tájékoztatja a közoktatási intézmény vezetõjét megállapításairól, s a helyes eljárásról évi LXXIX. tv (2). Az intézmény által készített beszámoló, illetve szakértõi vélemény alapján értékelheti a nevelési, illetve pedagógiai program végrehajtását, a közoktatási intézményben folyó szakmai munka eredményességét évi LXXIX. tv (4). Köteles nyilvánosságra hozni a nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggõ értékelését a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon évi LXXIX. tv (6). A költségek biztosítása mellett szakmai ellenõrzést indíthat települési szinten a helyi oktatáspolitikai célkitûzések elõkészítése, megvalósulásuk megismerése céljából évi LXXIX. tv (8) c). A költségek biztosítása mellett kezdeményezheti az alapfokú mûvészetoktatási intézményben folyó nevelõ és oktató tevékenység szakmai minõsítését. 3/2002. (II.15.) OM rendelet 10.. Pénzügyi fedezet megléte esetén meghatározhat kiegészítõ feladatokat a nyilvános könyvtár részére évi CXL. tv. 55. (2) Meghatározhat további könyvtárhasználati feltételeket és kedvezményeket évi CXL. tv. 58. (3). Észrevételeket tehet a szakfelügyeleti jelentésre 14/2001. Folytatása a 8. oldalon.

8 8. oldal Ceglédberceli HÍRADÓ március 10. 3/2007. (III.10.) sz. Ök. Rendelet... Folytatás a 7. oldalról. (IV.13.) NKÖM r. 9. (2). Ellátja a jelen szabályzatban és más helyi rendeletben meghatározott egyéb feladatokat. Elõzetesen véleményezi a Képviselõ-testület elé kerülõ elõterjesztéseket különösen az alábbi témakörökben: Közmûvelõdés; Mûvészeti és más kulturális tevékenység; Nevelés, oktatás; Testnevelés és sport; Sajtó, kommunikáció; Idegenforgalom; Az önkormányzat testvér-települési kapcsolatai; Informatika. 22. A 4/2004. (IV.2.) ÖK. sz. rendelet 6. számú melléklet 5. a) pont helyébe az alábbi rendelkezés lép: a) Pénzügyi és adócsoport Adóigazgatási ügyek keretében bevallások kiküldése, átvétele, nyilvántartása, feldolgozása; kötelezettségek elõírása; értesítések kiküldése; pénzforgalom rögzítése, könyvelése adónemenként: magánszemélyek kommunális adója, iparûzési adó, gépjármûadó, pótlék, bírság, talajterhelési díj, egyéb (szabálysértési bírság), idegen bevétel (adók módjára történõ behajtásból); kintlévõségek nyilvántartása; fizetési felszólítások készítése; behajtási tevékenységek: letiltások, munkahely megkeresések; adók módjára történõ köztartozások ügyében eljárás; végrehajtási eljárás lefolytatása; fizetési könnyítések, méltányossági kérelmek elbírálása; negyedévenként zárási feladatok elvégzése és adatszolgáltatás a költségvetési könyvelés részére. Adó- és értékbizonyítvány készítése; Hatósági bizonyítványok kiállítása; Költségvetési koncepció elõkészítése; Közremûködés a költségvetési rendelet megalkotásában; Költségvetési beszámolók és zárszámadási rendelet-tervezet elõkészítése; Portfólió kezelése; Számlarend és a hozzá tartozó szabályzatok elkészítése, aktualizálása; Lakás- és helyiséggazdálkodás; Községi támogatások; Nem rendszeres személyi juttatások számfejtése; Pénztári feladatok ellátása; Kiadások és bevételek teljes körû nyilvántartása, kontírozása, könyvelése; Függõ tételek rendezése; Idõszaki költségvetési jelentések készítése; Statisztikai és egyéb adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése; Adóhatóság részére bevallások készítése; Kapcsolattartás az önkormányzat intézményeivel, a Magyar Államkincstárral és egyéb szervekkel; Állami támogatások igénylése, elszámolása; Társadalom- és szociálpolitikai juttatások pénzügyi nyilvántartása, lebonyolítása, igénylése, elszámolása; Analitikus nyilvántartások vezetése: tárgyi eszköz nyilvántartás; vagyonkataszter vezetése; kötelezettségvállalás nyilvántartása; elsõ lakáshoz jutók támogatásának nyilvántartása; visszatérítendõ átmeneti segély nyilvántartása; lakbér befizetések nyilvántartása; lakossági érdekeltségi hozzájárulás befizetésének nyilvántartása. Közüzemi díjak számlázása, nyilvántartása; Levelezések; Díjhátralékok kezelése, értesítések, felszólítások küldése. 23. A 4/2004. (IV.2.) ÖK. sz. rendelet 6. számú melléklet 5. b) pont az alábbiak szerint módosul: b.) Jogi- és igazgatási csoport Rendszeres szociális segély; Mozgáskorlátozottak ügyei; Jövedelempótló támogatás; Szociális otthoni beutalás; Vakok személyi járadéka; Rehabilitáció; Közgyógyellátás; Ápolási díj; Kiegészítõ családi pótlék; Rendszeres nevelési támogatás; Lakásfenntartási támogatás; Átmeneti segély; Hadigondozottak ügyei; Anyakönyvi ügyintézés; Hagyatéki ügyek; Menekültügyek; Kereskedelmi üzletek mûködési engedélyeinek kiadása; ellenõrzése; változások átvezetése; Telephely-engedélyezési eljárás; Vállalkozások nyilvántartása; Magánszálláshely engedélyezés, nyilvántartásba vétel; Közterület használati engedélyek; Állategészségügyi feladatok; Népesség-nyilvántartás; Személyzeti- és munkaügyi feladatok; Választással, népszavazással és népi kezdeményezéssel kapcsolatos feladatok; Képviselõ-testületi ülések elõkészítése; A hivatalos önkormányzati lap szerkesztése; Kisebbségi önkormányzat mûködésének koordinálása; Szabálysértési ügyintézés; Birtokvédelem; Állattartás; Iktató; Belsõ törvényességi ellenõrzés; Rendelet elõkészítés; Honvédelmi és polgári védelmi feladatok; Revizori feladatok; Informatika; Gyermek- és ifjúságvédelem; Közoktatás; Egészségügy; Folytatása a 9. oldalon.

9 2007. március 10. Ceglédberceli HÍRADÓ 9. oldal Folytatás a 8. oldalról. Önkormányzati intézményi kapcsolattartás; Környezet- és természetvédelem; Vízgazdálkodás; Útfelügyelet; Területfejlesztés, telekalakítás; Építéshatósági ügyek; Munkavédelem, tûzvédelem; Fakivágás; Zaj-, rezgésvédelem; Mûszaki nyilvántartások vezetése; Közmûtérképek kezelése; Mezõgazdasági ügyek; Közterület-felügyelet; Közlekedés. 24. A 4/2004. (IV.2.) ÖK. sz. rendelet 6. számú melléklet III. rész 2. az alábbiak szerint módosul: A hivatal ügyfélfogadási rendje: Hétfõn: , illetve óráig Szerdán: , illetve óráig Pénteken: óráig 25. A 4/2004. (IV.2.) ÖK. sz. rendelet 7. számú melléklete az alábbiak szerint módosul: Ceglédbercel Község Önkormányzata Szervezeti és Mûködési Szabályzata 7. számú melléklet Önként vállalt feladatok Alapfokú zeneoktatás (Eötvös József Általános Iskola és Zeneiskola); Közmûvelõdési, mûvészeti tevékenység (Dózsa György Mûvelõdési Ház); Sport tevékenység (Községi Sportegyesület; Szabó Pál Diáksport Egyesület). 26. A 4/2004. (IV.2.) ÖK. sz. rendelet 10. számú melléklete az alábbiak szerint módosul: Ceglédbercel Község Önkormányzata Szervezeti és Mûködési Szabályzata 10. számú melléklet A polgármester feladat- és hatásköre A Kulturális, Nemzetiségi és Sport Bizottság által kialakított program alapján a polgármester gondoskodik arról, hogy a nemzeti és helyi ünnepeket a falu lakossága méltó módon megünnepelje. 4/2004. (IV.2.) ÖK. sz. rendelet 7. (3). A folyamatos és rendszeres kapcsolattartással összefüggõ feladatokat elsõdlegesen a polgármester látja el, aki tevékenységérõl rendszeresen (félévenként) tájékoztatja a Képviselõ-testületet. 4/2004. (IV.2.) ÖK. sz. rendelet 10. (2). A polgármesternek a Képviselõ-testület mûködésével öszszefüggõ feladatai (4/2004. (IV.2.) ÖK. sz. rendelet 23. (1)): a) összehívja és vezeti a képviselõ-testület üléseit [Ötv. 12. (2)]; SZMSZ ; b) képviseli az önkormányzatot [Ötv. 9. (1)]; c) segíti a Képviselõ-testület tagjainak a munkáját; d) szervezi a településfejlesztést és közszolgáltatásokat; e) biztosítja a demokratikus helyi hatalomgyakorlást és a közakarat érvényesítését; f) ha a Képviselõ-testület döntését az önkormányzat érdekeit sértõnek tartja, ugyanazon ügyben egy alkalommal az ülést követõ három napon belül kezdeményezheti a döntés ismételt megtárgyalását. A kezdeményezésrõl a Képviselõ-testület a benyújtás napjától számított tizenöt napon belül dönt [Ötv. 35. (3)]; (2) A polgármester a jogszabályokban és az e rendeletben meghatározott hatáskörein túlmenõen: a) dönt a költségvetési tartalék 0,1 százalékig terjedõ felhasználásáról; b) ellátja az önkormányzat nemzetközi kapcsolataival összefüggõ protokolláris feladatokat; c) véleményt nyilvánít a község életét érintõ kérdésekben; d) nyilatkozatot ad a hírközlõ szerveknek; e) gondoskodik a Képviselõ-testület és szervei, valamint az intézmények munkáját, céljait hitelesen és tárgyilagosan bemutató, a község érdekének megfelelõ propaganda tevékenység kialakításáról; f) irányítja az önkormányzat nemzetközi tevékenységét; g) ellátja a törvényben megfogalmazott honvédelmi és polgári védelmi feladatokat; h) koordinálja, segíti és összefogja a település civil kezdeményezéseit. (3) A polgármesternek a bizottságok mûködésével összefüggõ feladatai különösen: a) indítványozhatja a bizottság összehívását; b) felfüggesztheti a bizottság döntésének a végrehajtását, ha az ellentétes a Képviselõ-testület határozatával, vagy sérti az önkormányzat érdekeit, a felfüggesztett döntésrõl a Képviselõtestület a következõ ülésén határoz [Ötv. 25. (2)]. (4) A polgármesteri hivatallal összefüggõ polgármesteri feladatok: a) a Képviselõ-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében eljárva irányítja a hivatalt; b) a jegyzõ javaslatainak figyelembevételével meghatározza a hivatal feladatait az önkormányzat munkájának a szervezésében, a döntések elõkészítésében és végrehajtásában; c) a jegyzõ javaslatára elõterjesztést nyújt be a Képviselõtestületnek a hivatal belsõ szervezeti tagozódásának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének a meghatározására; d) szabályozza a hatáskörébe tartozó ügyekben a kiadmányozás rendjét; e) gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester, a jegyzõ és az önkormányzati intézményvezetõk tekintetében [Ötv. 35. (2)]. A ciklusprogram tervezetének elõkészítésérõl és a képviselõtestület alakuló ülését követõ három hónapon belül történõ elõterjesztésérõl, valamint a ciklus utolsó testületi ülésén a végrehajtásáról szóló tájékoztatásról a polgármester gondoskodik. 4/2004. (IV.2.) ÖK. sz. rendelet 33. (2). A munkaterv tervezetét az aktuális évet megelõzõ év utolsó testületi üléséig a polgármester és a jegyzõ állítja össze. Új Képviselõ-testület megválasztását követõ elsõ alkalommal a munkaterv a ciklusprogrammal együtt kerül elõterjesztésre. 4/2004. (IV.2.) ÖK. sz. rendelet 34. (3). A pontjában meghatározottaktól eltérõ, nagyobb Folytatása a 10. oldalon.

10 10. oldal Ceglédberceli HÍRADÓ március 10. 3/2007. (III.10.) sz. Ök. Rendelet... Folytatás a 9. oldalról. létszámú állatot belterületen a polgármesternek a közegészségügyi, állategészségügyi és építésügyi szakhatóságok véleménye alapján adott egyedi engedélyével lehet tartani. 8/ (VI.8.) ÖK. sz. rendelet 5. (1). E rendelet szabályainak megsértése esetén a polgármester az állattartót megfelelõ tartásra kötelezi, illetve az állattartást korlátozza, vagy megtiltja, amennyiben az intézkedés nem a jegyzõ vagy más hatóság hatáskörébe tartozik. A polgármester dönt továbbá az állattartással kapcsolatos engedélyezési kérelmekrõl. 8/2004. (VI.8.) ÖK. sz. rendelet 18. (1). Az Szt. 38. (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott személy lakásfenntartási támogatásra jogosult az Szt. 38. (2)-(8) bekezdésében meghatározottak szerint, melynek megállapításával és megszüntetésével kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja. 9/2004. (VIII.11.) ÖK. sz. rendelet 18.. Sürgõs szükség esetén ha az igénylõ életkörülményei indokolják az azonnali segítséget a segély bizonyítási eljárás nélkül, az igénylõ nyilatkozata alapján kifizethetõ, maximum ,- Ft összegig. Ezt a hatáskört a polgármester gyakorolja. 9/2004. (VIII.11.) ÖK. sz. rendelet 27. (5). A köztemetés elrendelésével kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja az Szt ának (1) bekezdése alapján. 9/2004. (VIII.11.) ÖK. sz. rendelet 35.. Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot a polgármester állapítja meg az Szt ának (1) bekezdése alapján. 9/2004. (VIII. 11.) ÖK. sz. rendelet 36.. A szociális étkezés és házi segítségnyújtás megállapításával kapcsolatos hatáskört az Ügyrendi és Népjóléti Bizottság, a személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást nyújtó intézményi jogviszony keletkezésének megállapításával kapcsolatos hatáskört a polgármester gyakorolja. 9/2004. (VIII.11.) ÖK. sz. rendelet 39.. A község címerének használata engedélyezhetõ nem önkormányzati kiadványokon, jellegzetes termékeken történõ felhasználásra is. Az engedélyt a polgármester adja ki. 10/1995. (VI.12.) sz. rendelet 4.. A zászló elõállításának engedélyezésére a címerre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 10/1995. (VI.12.) sz. rendelet 8. (2). A hozzájárulás megfizetésére való kötelezést a polgármester határozatban állapítja meg. 23/2004. (XI.10.) ÖK. sz. rendelet 11. (4). Amennyiben az érdekelt magánszemély igazolt jövedelmi viszonyaira tekintettel a hozzájárulást egy összegben megfizetni nem képes, kérelmére a polgármester méltányosságból a hozzájárulás összegének legfeljebb 6 havi egyenlõ részletekben történõ megfizetését engedélyezheti. 23/2004. (XI.10.) ÖK. sz. rendelet 12. (1). Ceglédbercel polgármestere (a továbbiakban: polgármester) az 1. (2)-(3) bekezdésében felsorolt ünnepeken kívül is elrendelheti Ceglédbercel közterületeinek teljes vagy részleges fellobogózását. 21/2000. (IX.25.) sz. rendelet 4. (1). A közterület használatának engedélyezésével kapcsolatos eljárást az Önkormányzat Képviselõ-testülete önkormányzati hatósági üggyé nyilvánítja, és az eljárás lefolytatását a polgármesterhez telepíti. 14/2004. (VIII.11.) ÖK. sz. rendelet 4. (1). Kereskedelmi és vendéglátó egység szezonális kitelepüléséhez a közterület-használati engedély csak a polgármester hozzájárulásával adható. 14/2004. (VIII.11.) ÖK. sz. rendelet 4. (2). A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak megszerzésérõl, elidegenítésérõl ,- Ft értékhatárig a polgármester, ezt meghaladó értékben a Képviselõ-testület határoz, azzal, hogy folyamatos tájékoztatást ad a tranzakció elõkészítésérõl, illetve a megállapodásról. 11/2004. (VIII.11.) ÖK. sz. rendelet 22.. A forgalomképes vagyonnal kapcsolatos valamennyi tulajdonosi jogosultságot ,- Ft értékhatárig a polgármester, azt meghaladó érték esetében a Képviselõ-testület gyakorolja azzal, hogy a polgármester folyamatos tájékoztatást ad a tranzakció elõkészítésérõl, illetve az esetleges megállapodásról. 11/2004. (VIII.11.) ÖK. sz. rendelet 23.. Dönt a célhoz nem kötött forrásai betétként történõ elhelyezésérõl (az állami hozzájárulás kivételével), valamint egyéb banki szolgáltatások igénybevételérõl évi LXV. tv. 88. (1) c) és d). Gondoskodik az önkormányzat tulajdonában lévõ közutak tartozékát képezõ fák, cserjék és bokrok közlekedésbiztonsági szempontból szükséges gondozásáról. 2/1976. (I.16.) ÉVM rendelet 2. (2). A külön jogszabályban foglaltak szerint gondoskodik a közterület tisztántartásával és a lomtalanítási akciókkal kapcsolatos feladatok ellátásáról évi XX. tv Véleményezi az állatorvosi hatósági körzet hatósági feladatokat ellátó állatorvosának kinevezését. 41/1997. (V.28.) FM rendelet 156. (2). Engedélyezi az állomás elõzetes hozzájárulásával a kedvtelésbõl tartott állatok értékesítésével foglalkozó állatkereskedést. 41/1997. (V.28.) FM rendelet 56. (1). Hozzájárul, mint a közút kezelõje a megengedett legnagyobb tengelyterhelést meghaladó, a túlméretes, illetve lánctalpas jármû helyi közúton való közlekedéséhez. 4/1999. (II.12.) KHVM rendelet 3.. Hozzájárul a helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez és megállapítja az igénybevételért fizetendõ díj összegét. 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet 6.. Egyetértésével a nevelési-oktatási intézmény vezetõje rendkívüli szünetet rendelhet el évi LXXIX. tv. 54. (1). Köteles tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére átmeneti segélyt, étkezést, illetve szállást biztosítani az arra rászorulóknak, ha ennek hiánya a rászoruló életét, testi épségét veszélyezteti. Az ideiglenes intézkedésrõl haladéktalanul értesíti a hatáskörrel rendelkezõ illetékes szervet évi III. tv. 7.. A fentieken túl a polgármester egyéb magasabb szintû jogszabályokban meghatározott önálló feladat- és hatáskörei a Belügyminisztérium által negyedévente kiadott Hatásköri Jegyzékben, gyûjteményes formában megtalálhatóak. 27. E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Ceglédbercel, február 26. Török József polgármester Dr. Nagy Lajos jegyzõ jegyzõ

11 2007. március 10. Ceglédberceli HÍRADÓ 11. oldal Ceglédbercel Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 4/2007. (III.10.) sz. Ö N K. R E N D E L E T E a Ceglédbercelért Kitüntetõ Díj adományozásáról szóló 2/2006. (II.14.) ÖK. sz. rendelet módosítására 1. A 2/2006. (II.14.) ÖK. sz. rendelet 1. (2) bekezdése hatályon kívül helyezve. 2. A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Ceglédbercel, február 26. Török József Dr. Nagy Lajos polgármester jegyzõ Ceglédbercel Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 5/2007. (III.10.) sz. Ö N K. R E N D E L E T E a Díszpolgári Cím adományozásáról szóló 3/2006. (II.14.) ÖK. sz. rendelet módosítására 1. A 3/2006. (II.14.) ÖK. sz. rendelet 1. (2) bekezdése hatályon kívül helyezve. 2. A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Ceglédbercel, február 26. Török József Dr. Nagy Lajos polgármester jegyzõ Ceglédbercel Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 6/2007. (III.10.) sz. Ö N K. R E N D E L E T E a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 9/2004. (VIII.11.) ÖK. sz. rendelet módosítására 1. A 9/2004. (VIII.11.) ÖK. sz. rendelet 11. (1) bekezdésének második mondatában a települési önkormányzat szövegrész helyébe a jegyzõ szövegrész lép. 2. A 9/2004. (VIII.11.) ÖK. sz. rendelet 11. (1) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki: c) támogatott álláskeresõ. 3. A 9/2004. (VIII.11.) ÖK. sz. rendelet 17. -ában a polgármester szövegrész helyébe a jegyzõ szövegrész lép. 4. A 9/2004. (VIII.11.) ÖK. sz. rendelet 22. -a helyébe a következõ rendelkezés lép: 22. Az ápolási díj megállapításával, felülvizsgálatával, megszüntetésével kapcsolatos hatáskört az Szt. 43/B. (1) bekezdésében foglaltak szerint az Ügyrendi és Népjóléti Bizottság, az Szt. 41. (1) bekezdésében és 43/A. (1) bekezdésében foglaltak szerint a jegyzõ gyakorolja. 5. A 9/2004. (VIII.11.) ÖK. sz. rendelet 24. -a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki: 24. (4) Az ápolási díj összege az Szt. 41. (1) bekezdésben foglalt esetben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-a. 6. A 9/2004. (VIII.11.) ÖK. sz. rendelet 38. (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: 38. (3) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevõ személy lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. A házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult az, akinek egészségi állapota indokolja a szolgáltatás biztosítását. 7. A 9/2004. (VIII.11.) ÖK. sz. rendelet 38. (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: 38. (5) A szociálisan rászorult igénybevevõ esetében a házi segítségnyújtásért fizetendõ térítési díjat az önkormányzat költségvetési rendelete tartalmazza. A szociálisan nem rászorult személy esetében a házi segítségnyújtásért fizetendõ térítési díj óradíja 300,-Ft. 8. A 9/2004. (VIII.11.) ÖK. sz. rendelet 38. -a a következõ (12) és (13) bekezdéssel egészül ki: 38. (12) Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az idõskorúak nappali ellátását a SANA- MED Kht.-val kötött ellátási szerzõdés útján biztosítja a Szent Ilona Idõsek Otthonában. (13) A nappali ellátás igénybevételérõl, a fizetendõ térítési díjról a mûködtetõ dönt. Átmeneti és záró rendelkezések 9. (1) Jelen rendelet január 1-jén lép hatályba. (2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejûleg hatályát veszti a 9/2004. (VIII.11.) ÖK. sz. rendelet 11. (3) bekezdése. Ceglédbercel, február 26. Török József Dr. Nagy Lajos polgármester jegyzõ

12 12. oldal Ceglédberceli HÍRADÓ március 10. 2/2007. (III.10.) sz. Ök. Rendelet I. sz. melléklete ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK (adatok ezer forintban) Szakfeladat Bevételi jogcím Elõirányzat Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Alkalmazottak térítése 127 Összesen: 127 Önkormányzat igazgatási tevékenysége Bérleti díj Lakosságtól átvett pénzeszköz Diszkont kincstárjegy értékesítésének árfolyamnyeresége Telek és földterület értékesítés Összesen: Város- és községgazdálkodás Földterület bérbeadás 200 Összesen: 200 Települési vízellátás Vízdíj Összesen: Köztemetõ fenntartása Sírhelymegváltás 600 Temetõhasználati díj 700 Összesen: Önkormányzati feladatra nem tervezhetõ Magánszemélyek kommunális adója elszámolások Iparûzési adó Gépjármûadó Önkormányzati lakások lakbére 786 Egyéb sajátos bevételek 841 Állami hozzájárulás Összesen: Finanszírozási mûveletek egyéb Diszkont kincstárjegy értékesítése elszámolása Összesen: Alapfokú zeneoktatás Térítési díj 365 Összesen: 365 Háziorvosi szolgálat EÜ finanszírozás Összesen: Védõnõi szolgálat Eü. finanszírozás Összesen: Anya-, gyermek- és csecsemõvédelem Eü. finanszírozás 224 Összesen: 224 Állategészségügyi feladatok Szolgáltatás díja Összesen: Házi segítségnyújtás Szolgáltatás díja 150 Összesen: 150 Szennyvízelvezetés és kezelés Szolgáltatás díja Összesen: Települési hulladékok kezelése Szolgáltatás díja Összesen: Mûvelõdési Ház tevékenysége Szolgáltatás díja Összesen: Közmûvelõdési könyvtár Szolgáltatás díja 500 Összesen: 500 ÖSSZESEN: BEVÉTELI FÕÖSSZESÍTÕ A ÉVI KÖLTSÉGVETÉSHEZ (adatok ezer forintban) Jogcím Eredeti Intézményi mûködési bevételek Telek és földterület értékesítés Sajátos bevételek Költségvetési támogatás Adóbevételek Értékpapír értékesítése Árfolyamnyereség Átvett pénzeszközök Országos Egészségbiztosítási Pénztártól Lakosságtól ÖSSZESEN:

13 2007. március 10. Ceglédberceli HÍRADÓ 13. oldal 2/2007. (III.10.) sz. Ök. Rendelet I./a sz. melléklete ÉVI KÖLTSÉGVETÉS A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésû átengedett SZJA jogcímei, összegei Jogcím Mutatószám Fajlagos Összesen fõ összeg; Ft/fõ eft-ban 1. a. Települési üzemeltetési, igazgatási, kommunális és sportfeladatok b. Tömegközlekedési feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások Lakáshoz jutás feladatai Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok d. Házi segítségnyújtás Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggõ szoc. juttatások, szolgáltat Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés óvoda iskola b. Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyv ellátásához a. Tanulók ingyenes tankönyv ellátása 17.2.a1 Tartósan beteg tanulók a2 Sajátos nevelési igényû tanulók a4 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ tanulók a6 Három- vagy többgyermekes családban élõ tanulók Helyi közmûvelõdési és közgyûjteményi feladatok /2007. (III.10.) sz. Ök. Rendelet I./b sz. melléklete ÉVI KÖLTSÉGVETÉS A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésû átengedett SZJA jogcímei, összegei Jogcím Mutatószám Fajlagos Összesen fõ összeg; Ft/fõ eft-ban 15. Közoktatási alap-hozzájárulások Alap-hozzájárulás az óvodai neveléshez, az iskolai oktatáshoz Óvodai nevelés: idõarányosan 8 hónapra Alap-hozzájárulás az óvodai neveléshez, az iskolai oktatáshoz ,- Ft/teljesítménymutató/év évre idõarányosan 4 hónapra, évre idõarányosan 8 hónapra óvodai nevelés Sajátos nevelési igényû gyerekek, tanulók nevelése, oktatása Gyógypedagógiai (konduktív) nevelés, oktatás az óvodában és az iskolában ,- Ft/fõ/év hónapra idõarányosan óvoda: ,- Ft/fõ/év hónapra idõarányosan ,- Ft évre idõarányosan 8 hónapra óvoda: a. Nem magyar nyelven folyó oktatás (8 hónap) a. Óvoda a. Nem magyar nyelven folyó oktatás (4 hónap) a. Óvoda Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez 8 hónapra idõarányosan a. Óvoda Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Óvodába, iskolába bejáró gyerekek, tanulók ellátása idõarányosan 8 hónapra Óvoda Normatív, kötött felhasználású támogatások I. Kiegészítõ támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 1. (1), Pedagógus szakvizsga és továbbképzés (8 hónap) Óvoda (2), Pedagógus szakvizsga és továbbképzés (4 hónap) Óvoda

14 14. oldal Ceglédberceli HÍRADÓ március 10. 2/2007. (III.10.) sz. Ök. Rendelet I./c sz. melléklete ÉVI KÖLTSÉGVETÉS A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésû átengedett SZJA jogcímei, összegei Jogcím Mutatószám Fajlagos Összesen fõ összeg; Ft/fõ eft-ban 15. Közoktatási alap-hozzájárulások Alap-hozzájárulás az óvodai neveléshez, az iskolai oktatáshoz Iskolai oktatás: évfolyam: idõarányosan 8 hónapra évfolyam: idõarányosan 8 hónapra Alap-hozzájárulás az óvodai neveléshez, az iskolai oktatáshoz Ft/teljesítménymutató/év évre idõarányosan 4 hónapra, évre idõarányosan 8 hónapra iskolai oktatás (gyógypedagógiával) Alapfokú mûvészetoktatás Zenemûvészeti ág egyéni foglalkozás (8 hónap) Zenemûvészeti ág egyéni foglalkozás (4 hónap) Csoportos fõtanszakos zeneoktatás (6 hónapra) Sajátos nevelési igényû gyerekek, tanulók nevelése, oktatása Gyógypedagógiai (konduktív) nevelés, oktatás az óvodában és az iskolában: ,- Ft/fõ/év hónapra idõarányosan iskola: 1-4. évfolyam: évfolyam: ,- Ft/fõ/év hónapra idõarányosan ,- Ft évre idõarányosan 8 hónapra iskola: 1-4. évfolyam: évfolyam: Általános iskolai napközi foglalkozás a. Nem magyar nyelven folyó oktatás (8 hónap) b. Általános Iskola a. Nem magyar nyelven folyó oktatás (4 hónap) b. Általános Iskola Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez 8 hónapra idõarányosan b. Általános Iskola Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Óvodába, iskolába bejáró gyerekek, tanulók ellátása idõarányosan 8 hónapra iskola: 1-4. évfolyam: évfolyam: Normatív, kötött felhasználású támogatások I. Kiegészítõ támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 1.(1), Pedagógus szakvizsga és továbbképzés (8 hónap) Általános iskola (2), Pedagógus szakvizsga és továbbképzés (4 hónap) Általános iskola

15 2007. március 10. Ceglédberceli HÍRADÓ 15. oldal 2/2007. (III.10.) sz. Ök. Rendelet II. sz. melléklete ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK (adatok ezer forintban) Szakfeladat Jogcím Elõirányzat Kisegítõ mezõgazdasági szolgálat Személyi juttatás Munkáltatót terhelõ járulék 348 Dologi 581 Összesen: Helyi utak létesítése Beruházás Összesen: Közutak, hidak üzemeltetése Dologi Összesen: Saját vagy bérelt ingatlan Dologi 450 Összesen: 450 Önkormányzat igazgatási tevékenysége Személyi juttatás Munkáltatót terhelõ járulék Dologi Pénzeszköz átadás Tartalék: Általános Céltartalék Mûv. Ház felújítás év Útépítés (A - A.J. - L - D) Tiszteletdíj különbözetbõl 954 Hiteltörlesztés Összesen: Helyi kisebbségi önkormányzat Tartalék 640 igazgatási tevékenysége Összesen: 640 Önkormányzatot ellátó kisegítõ szolg. Személyi juttatás Munkáltatót terhelõ járulék Dologi Összesen: Máshová nem sorolható szervek tevékenysége Dologi Összesen: Város- és községgazdálkodás Személyi juttatás 55 Munkáltatót terhelõ járulék 18 Dologi 258 Összesen: 331 Települési vízellátás Személyi juttatás Munkáltatót terhelõ járulék Dologi Összesen: Köztemetõ fenntartása Dologi Összesen: Közvilágítás Dologi Összesen: Óvodai nevelés Személyi juttatás Munkáltatót terhelõ járulék Dologi Összesen: Intézményi vagyon mûködtetése (óvoda) Személyi juttatás Munkáltatót terhelõ járulék Dologi Összesen: Intézményi vagyon mûködtetése (iskola) Személyi juttatás Munkáltatót terhelõ járulék Dologi Összesen: Általános iskolai oktatás Személyi juttatás Munkáltatót terhelõ járulék Dologi Összesen: Sajátos nevelési igényû tanulók ált. isk. oktat. Dologi Összesen: Alapfokú zeneoktatás Személyi juttatás Munkáltatót terhelõ járulék Dologi Összesen: Folytatása a 16. oldalon.

16 16. oldal Ceglédberceli HÍRADÓ március ÉVI KIADÁSOK Folytatás a 15. oldalról. Szakfeladat Jogcím Elõirányzat Általános iskolai napközi otthoni ellátás Személyi juttatás Munkáltatót terhelõ járulék Dologi 117 Összesen: Háziorvosi szolgálat Személyi juttatás Munkáltatót terhelõ járulék 679 Dologi Összesen: Foglalkozás-egészségügyi ellátás Dologi 300 Összesen: 300 Védõnõi szolgálat Személyi juttatás Munkáltatót terhelõ járulék Dologi 733 Összesen: Anya-, gyermek- és csecsemõvédelem Személyi juttatás 85 Munkáltatót terhelõ járulék 27 Dologi 384 Összesen: 496 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai Dologi Összesen: Állategészségügyi ellátás Dologi Összesen: Házi segítségnyújtás Személyi juttatás Munkáltatót terhelõ járulék 367 Dologi 28 Összesen: Rendszeres szociális pénzbeli ellátások Munkáltatót terhelõ járulék 99 Pénzeszköz átadás, támogatás 807 Összesen: 906 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás Pénzeszköz átadás, támogatás Összesen: Munkanélküli ellátások Pénzeszköz átadás, támogatás 377 Összesen: 377 Eseti pénzbeli szociális ellátás Pénzeszköz átadás, támogatás Összesen: Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátás Pénzeszköz átadás, támogatás Összesen: Szennyvízelvezetés és kezelés Személyi juttatás Munkáltatót terhelõ járulék Dologi Összesen: Települési hulladékok kezelése Dologi Összesen: Mûvelõdési Házak tevékenysége Személyi juttatás Munkáltatót terhelõ járulék Dologi Felújítás Összesen: Közmûvelõdési könyvtár Személyi juttatás Munkáltatót terhelõ járulék 496 Dologi 304 Összesen: ÖSSZESEN: KIADÁSI FÕÖSSZESÍTÕ A ÉVI KÖLTSÉGVETÉSHEZ (adatok ezer forintban) Jogcím Eredeti Személyi juttatás Munkáltatót terhelõ járulék Dologi Pénzeszköz átadás, támogatás Általános tartalék Céltartalék Felújítás Beruházás Hiteltörlesztés ÖSSZESEN:

17 2007. március 10. Ceglédberceli HÍRADÓ 17. oldal I. Mûködési kiadás: Ebbõl: Általános tartalék Céltartalék II. Rendszeres és eseti pénzbeli ellátás III. Pénzeszköz átadás Mûködésre Felhalmozásra IV. Felújítás V. Beruházás VI. Hiteltörlesztés KIADÁS FÕÖSSZEGE: /2007. (III.10.) sz. Ök. Rendelet III. sz. melléklete MÉRLEG (adatok ezer forintban) A 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 18. -a a helyi önkormányzatok Költségvetési cím g., pontja alapján tájékoztató jelleggel mérlegszerûen a mûködési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási elõirányzatokat be kell mutatni. Bevételi forrás: Intézményi mûködési bevétel TB. támogatás Állami támogatás Sajátos bevétel Telek- és földértékesítés Adóbevételek Lakosságtól átvett Értékpapír értékesítés Normatív állami támogatás Intézményi mûködési bevétel Árfolyamnyereség Címzett támogatás TEKI támogatás Intézményi mûködési bevétel BEVÉTEL FÕÖSSZEGE: /2007. (III.10.) sz. Ök. Rendelet IV. sz. melléklete Több éves kihatással járó feladat elõirányzata éves bontásban (adatok ezer forintban) A kishaszonjármû évi 600 eft összegû fizetési kötelezettsége a tárgyévet követõen még 2008-ban áll fenn. A munkagép és tartozékai vásárlása miatt Önkormányzatunkat a folyó évet követõen még a és a években 1200 eft fizetési kötelezettség terheli. Megnevezés Kishaszonjármû Munkagép Összesen /2007. (III.10.) sz. Ök. Rendelet V. sz. melléklete GÖRDÜLÕ TERVEZÉS (adatok ezer forintban) Az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv bekezdése írja elõ, hogy a költségvetési évre és az azt követõ 2 évre a költségvetés elõirányzatai lebontásra kerüljenek. BEVÉTELI elõirányzatok meghatározása: KIADÁSI elõirányzatok meghatározása: BEVÉTEL KIADÁSOK Önkormányzat mûködési bevétele Sajátos folyó bevétel Helyi adó Állami hozzájárulások Alapoktól átvett pénzeszköz Lakosságtól átvett pénzeszköz Felhalmozási célú bevétel ÖSSZESEN: Személyi juttatás Munkáltatót terh. jár Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Társadalom és szociálpolitikai juttatások Tartalék Felújítás Beruházás Hiteltörlesztés ÖSSZESEN:

18 18. oldal Ceglédberceli HÍRADÓ március 10. 2/2007. (III.10.) sz. Ök. Rendelet VI. sz. melléklete A évi költségvetés kiadási elõirányzataihoz tartozó engedélyezett létszámadatok Önkormányzat igazgatási tevékenysége 19 fõ Kisegítõ mezõgazdasági tevékenység 1 fõ Önkormányzati intézményeket ellátó kisegítõ szolgálat 15 fõ ebbõl: 9 fõ közhasznú 1 fõ közcélú Települési vízellátás 7 fõ Óvodai nevelés, isk. elõkészítés 18,75 fõ Intézményi vagyon mûködtetése (óvoda) 3,5 fõ Intézményi vagyon mûködtetése (iskola) 7 fõ Általános iskolai oktatás 25 fõ Alapfokú mûvészetoktatás 4 fõ Napközi otthoni ellátás 2 fõ Háziorvosi szolgálat (önkormányzati ellátási kötelezettségig) 2 fõ Védõnõi szolgálat 3 fõ Házi szociális gondozás 1 fõ Szennyvízelvezetés és kezelés 7 fõ Mûvelõdési Ház (éves átlagos) 2 fõ Könyvtár 0,5 fõ ÖSSZESEN: 117,75 fõ, ebbõl: 9 fõ közhasznú 1 fõ közcélú 2/2007. (III.10.) sz. Ök. Rendelet VII. sz. melléklete ELÕIRÁNYZATI ÜTEMTERV ÉV (adatok ezer forintban) Megnevezés Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Össz. BEVÉTELI ELÕIRÁNYZAT Saját bevét Átvett pe Átengedett bevétel Állami hozzájár Bevétel összesen: KIADÁSOK Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Felújítás Beruházás Hiteltörlesztés Általános tartalék Kiadás összesen: /2007. (III.10.) sz. Ök. Rendelet IX. sz. melléklete Ceglédbercel Önkormányzat évi Európai Uniós projektjei (adatok ezer forintban) Bevétel Kiadás S. sz. Megnevezés Támogatást biztosító megnev. Támogatás összesen Elõbbibõl terv évi támogatás Terv évet megelõzõ kiadás Terv évben További években Önkormányzaton belül megvalósuló projektek Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer ISPA

19 2007. március 10. Ceglédberceli HÍRADÓ 19. oldal 2/2007. (III.10.) sz. Ök. Rendelet VIII. sz. melléklete Ceglédbercel Önkormányzat intézményeinek évi finanszírozottsága (adatok ezer forintban) Intézmény Kiadás Állami hozzájárulás és OEP-tõl átvett Bevételek Saját bevétel Bevétel összesen Önkormányzati hozzájárulás Szolgáltató intézmény Kisegítõ mezõgazd Közutak, hidak üzem Karbantartó mûhely Települési vízellátás Temetõ Állategészségügy Szennyvízkezelés Települési hulladék Szolg. int. összesen Óvoda Óvodai nevelés Intézményi vagyon (óvoda) Óvoda összesen Iskola Intézményi vagyon (iskola) Általános iskolai oktatás Sajátos nevelési igényûek Alapfokú zeneoktatás Napközi otthoni ellátás Iskola összesen Mûvelõdési ház Mûvelõdési ház Könyvtár Mûvelõdési ház összesen Önkormányzat Önkormányzat összesen ÖSSZESEN Önkormányzat Önkormányzati igazgatás Önkorm. igazgatási tevék Kisebbségi Önk. igazg. tev Önkorm. feladatra nem ter Finansz. mûv. egyéb elsz Saját vagy bérelt ingatlan h Város és községgazdálkod Máshová nem sorolh. szerv Közvilágítás Helyi utak létesítése Önk. ig. összesen Egészségügy 0 Háziorvosi szolgálat Védõnõi szolgálat Anya-, gyermek-, cs. véd Eü. ellátás egyéb (ügyelet) Munkaegészségügy Eg. ügy összesen Szociális Házi segítségnyújtás Rendsz. szoc. pénzbeni ellát Rendsz. gyerm. pénzb. ellátás Munkanélküli ellátások Eseti pénzb. szoc. ellátás Eseti pénzb. gyerm. véd. ell Szoc. összesen Eltérés

20 20. oldal Ceglédberceli HÍRADÓ március 10. Megvalósult álom Ceglédbercelen A cikk címe talán banálisan hangzik, de egyrészt igaz, másrészt egy hosszú távú településfejlesztési koncepció építõköve. Az elõzményekrõl talán elég annyi, hogy a 2002-ben felállt Képviselõ-testület, az új polgármesterrel és az új jegyzõvel mert nagyot álmodni, és belekezdeni egy olyan tudatos faluszépítésbe, amelynek egyik fontos sarokkövét képezte az óvoda európai uniós szintû felújítása. Mindaddig Ceglédbercelnek, ennek a közel 4500 lakosú településnek egyetlen, de három régi épületben mûködõ óvodája volt. És, hogy mi a receptje egy sikeres uniós pályázatnak? Nyilván ahány ház, annyi válasz, de három dolog mindenféleképpen kell hozzá: Egy egységes jövõképpel rendelkezõ, és a falu fejlõdése iránt elkötelezett döntéshozói grémium, azaz a Képviselõ-testület, amely biztosítja az önrészt, támogat és hitet ad az élvonalban dolgozóknak. Egy nagy munkabírású, kreatív és konstruktív pályázati menedzsment, amely nálunk a polgármesterbõl, a jegyzõbõl, a hivatal néhány dolgozójából, egy profi pályázatíró csapatból és közbeszerzési szakértõbõl áll. Lobby-tevékenység és egy kis szerencse. Amit még feltétlenül meg kell említeni, az a segítõ szándékú, elsõsorban preventív célzatú és szinte napi munkakapcsolat a közremûködõ szervezettel, és az egyéb ellenõrzõ szervekkel. Természetesen ez a projekt késõbbi fázisaiban vonatkozik a beruházás kivitelezõire, illetve a mûszaki ellenõrre is. A pályázás és a megvalósítás tapasztalatai egy mondatban összefoglalhatóak: Az ördög a részletekben bújik meg. Rendkívül nagy odafigyelést és precizitást igényel a pályázat összeállítása, de ugyanez mondható el a közbeszerzési eljárások lebonyolítására, és az egész folyamat adminisztrálására is. Látszólag jelentéktelen dolgok, apróbetûs elõírások, lábjegyzetek bírhatnak a késõbbiek során óriási jelentõséggel. Nem szabad elsiklani a részletek felett, mert az a legtöbb esetben megbosszulja magát. Az adminisztráció szigorúságát, és folyamatosságát külön is kihangsúlyoznánk. A felcímkézett, idõrendi mutatóba helyezett dokumentáció rendkívüli mértékben segíti az ellenõrzéseken való megfelelést. Ezt bizton állíthatjuk, hiszen szinte valamennyi erre jogosult hatóság ellenõrizte a projektünket (szakminisztérium, KEHI, Brüsszel, stb.). Hála a pontos és következetes adminisztrációnak, valamennyien pozitív tapasztalatokkal távoztak. És hogy mit is jelent a tudatos településfejlesztés? Hogyan kapcsolódnak más projektek az óvoda felújításához? Úgy, hogy az elmúlt 4 évben minden olyan pályázati lehetõséget igyekeztünk kiaknázni, amely a település infrastrukturális, közoktatási, kulturális, stb. fejlõdését segíti, lakosságmegtartó erejét növeli. Ennek keretében belterületi kerékpárutat építettünk, utcákat aszfaltoztunk, buszmegállókat korszerûsítettünk, információs táblákat helyeztünk el, és egy újabb nagy sarokkõként, címzett támogatás keretében elkezdtük elavult mûvelõdési házunk átépítését, felújítását. A fõ szempont, vagy divatos kifejezéssel élve a legfontosabb stratégiai célkitûzés természetesen az, hogy a lakosság elöregedését, és elvándorlását megállítsuk. Perspektívát, legalább az alapszolgáltatások tekintetében összkomfortos viszonyokat biztosítsunk a településen élõknek, ezen belül is elsõsorban a fiataloknak. Mindez azonban hosszú távon nemcsak a község, de a térség számára is hasznos lehet, hiszen alternatívát nyújt a környezõ települések lakóinak is. Persze nem pihenhetünk meg még egy ilyen eredményesnek mondható ciklus után sem. A jövõbeni álmaink következõ sarokköve a jelenleg két telephelyen mûködõ általános iskola egy épületbe integrálása, és modernizálása. A pályázatot már beadtuk, várjuk az elbírálást. De legalább ilyen nagy várakozással tekintünk a most megnyíló uniós pályázati lehetõségek elé is. És persze nemcsak magunk elé révedünk, de már dolgozunk is, azért, hogy a kellõ pillanatban megfelelõen elõkészített anyagok álljanak a rendelkezésünkre. Mert meggyõzõdésünk, és tapasztalatunk, hogy azok a pályázatok igazán esélyesek, és sikeresek, amelyeket nem akkor kezdenek kigondolni és összeállítani, amikor a kiírás megjelenik. Török József polgármester Dr. Nagy Lajos jegyzõ (A fenti cikk az ÖTM támogatásával mûködõ Falu Város Régió területfejlesztési és területrendezési országos szakmai folyóirat 2006/4. számában is megjelent. Ezen túl esettanulmány is készült a beruházásról, mint mintaprojektrõl, amely felkerült a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapjára: SAKK menüpont, Esettanulmányok almenü.) Hirdessen Ön is a Ceglédberceli HÍRADÓBAN!

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete az önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről (A 9/2009. (IX.16.); 11/2009. (XI.24.); 5/2010. (III. 31.) rendeletekkel

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2009. (X. 15.) rendelete Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Hangony Községi Önkormányzat

Részletesebben

I. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Ellenőrzési és Közbeszerzési Bizottságának saját hatáskörei

I. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Ellenőrzési és Közbeszerzési Bizottságának saját hatáskörei I. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Ellenőrzési és Közbeszerzési Bizottságának saját hatáskörei I.1. Általános saját hatáskörök Kezdeményezheti a polgármester intézkedését,

Részletesebben

KAZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/2012.(II.23.) sz. rendelete a 2012. évi KÖLTSÉGVETÉSRŐL

KAZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/2012.(II.23.) sz. rendelete a 2012. évi KÖLTSÉGVETÉSRŐL KAZÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2/2012.(II.23.) sz. rendelete a 2012. évi KÖLTSÉGVETÉSRŐL A képviselőtestület a helyi önkormányzatokról, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

A rendelet 9. -a a következő szövegrésszel egészül ki: A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza.

A rendelet 9. -a a következő szövegrésszel egészül ki: A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2010.(XII.30.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2007.(IV.02.) rendeletének módosításáról Endrefalva Község Önkormányzata

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2015.(II..) Önkormányzati Rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászivány Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009.(VI.02.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2003.(V.05.) rendeletének módosításáról 1. Az önkormányzati

Részletesebben

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről

Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Képviselő-testületének. 5/1999. (II.10.) Kt. számú rendelete az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2014. ( II.06.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Egyházashollós Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2007. (II.15.) rendelete az önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről (A 3/2008. (IV.4.) rendelettel módosított szöveg.) Marcalgergelyi Község

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Részletesebben

Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben)

Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1.) A képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott hatáskörök, döntési jogkörök:

1.) A képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott hatáskörök, döntési jogkörök: 2. melléklet a 6/2011.(III.31.) önkormányzati rendelethez A POLGÁRMESTERRE ÉS EGYES BIZOTTSÁGOKRA, ILLETVE AZ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1.) A képviselő-testület által

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ÉVI

PÉNZÜGYI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ÉVI 1 EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2016. ÉVI MUNKATERVE Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2016. évi Munkatervét

Részletesebben

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére Szám: 1291/2012. Buzsák Község Önkormányzat J e g y z ő j e 8695. Buzsák, Fő tér 1. Telefon: (85) 530 057 Fax szám: (85) 530 067 E-mail: buzsakjegyzo@t-online.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK /2014. (II..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Jászszentandrás Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2008.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2008.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről HERÉD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2008.(II.12.) sz. rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete Abádszalók Város Képviselőtestületének 6/2010. ( III.18. ) rendelete AbádszalókVáros Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmának, mellékleteinek és szöveges indoklásának meghatározásáról

Részletesebben

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének. 2/2009. (III. 17.) rendelete. Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről ÖRVÉNYES KÖZSÉG Képviselő-testületének 2/2009. (III. 17.) rendelete Örvényes Község Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kihirdetve: 2009. március 17. Németh Tünde körjegyző Örvényes Község Önkormányzat

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok

1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 21. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok Bevételek Adatok E Ft-ban I. Működési bevételek 212. terv 21. terv

Részletesebben

1. E rendelet hatálya Nadap Község Önkormányzatra terjed ki.

1. E rendelet hatálya Nadap Község Önkormányzatra terjed ki. Nadap Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2 /2011. (IV.13. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. ( II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról Nadap Község

Részletesebben

Búcsúszentlászló Község Önkormányzata 2/2013.(III. 25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről. 1. A rendelet hatálya

Búcsúszentlászló Község Önkormányzata 2/2013.(III. 25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről. 1. A rendelet hatálya Búcsúszentlászló Község Önkormányzata 2/2013.(III. 25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről Búcsúszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(.) önkormányzati rendelete E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. szeptember -i ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről 1 Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. I.

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. I. APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 2/2012 (II.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Apácatorna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 29.) Önkormányzati rendelet módosításáról 2

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Költségvetési szerv Neve: Köröstarcsa Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Idegen neve: - Rövid neve: - Székhelye: 5622 Köröstarcsa Kossuth tér

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (VIII.9.) RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (VIII.9.) RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (VIII.9.) RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról Bánk Község Önkormányzata képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület)

Részletesebben

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartás működési

Részletesebben

1. számú melléklet I. PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG. Pénzügyi Bizottság feladatkörei:

1. számú melléklet I. PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG. Pénzügyi Bizottság feladatkörei: 1. számú melléklet BIZOTTSÁGI, TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLETI FELADATOK, BIZOTTSÁGOKRA, TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLETRE ÉS POLGÁRMESTERRE ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK Pénzügyi Bizottság feladatkörei:

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

A Gyöngyösoroszi Önkormányzat képviselőtestületének 2./2008. (II.18.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

A Gyöngyösoroszi Önkormányzat képviselőtestületének 2./2008. (II.18.) rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről K I V O N A T Gyöngyösoroszi Önkormányzat Képviselő Testülete 2008. február 18-i ülésének jegyzőkönyvéből. A Gyöngyösoroszi Önkormányzat képviselőtestületének 2./2008. (II.18.) rendelete az Önkormányzat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. Költségvetési szerv neve: Dunavecse Város Polgármesteri Hivatal * 2. Költségvetési szerv székhelye: Dunavecse, Fő út. 43. Telephelye: Dunavecse, Báthory u. 6.

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁMOSPÉRCS

POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁMOSPÉRCS Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV törvény 8. (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Vámospércs

Részletesebben

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.

Részletesebben

Bojt Község Önkormányzat 3.

Bojt Község Önkormányzat 3. Bojt Község Önkormányzat 3. P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: Tiszó Sándorné irodavezető Pénzügyi Iroda ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2008. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról

Részletesebben

Önkormányza-tok igazgatási tevékenysége 751153. Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 701015. Polgári védelmi tevékenység 751670

Önkormányza-tok igazgatási tevékenysége 751153. Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 701015. Polgári védelmi tevékenység 751670 4. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2007. évi vitelének szabályairól szóló /2007. (..) KT. rendelethez kiemelt

Részletesebben

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ Megnevezés 2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként 1. számú melléklet ezer Ft-ban Előirányzat Intézményi működési bevételek 1120 Önkormányzatok

Részletesebben

Csanádapáca Község Önkormányzata képviselő testületének 14/2012.(V.30.) önkormányzati rendelete

Csanádapáca Község Önkormányzata képviselő testületének 14/2012.(V.30.) önkormányzati rendelete Csanádapáca Község Önkormányzata képviselő testületének 14/2012.(V.30.) önkormányzati rendelete Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat - 1 - DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Alapító okirat Dunasziget Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2010(II.27.) RENDELETE

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2010(II.27.) RENDELETE TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2010(II.27.) RENDELETE Tiszaug Község Önkormányzat 2009. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2009. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2012.(IV.18.) Önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2010. (XI.29.) Önkormányzati rendeletének módosításáról Almásfüzitő

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 77/2011.(V.30.)ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (II. 26. ) FKKT. r e n d e l e t e. Az önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról

FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (II. 26. ) FKKT. r e n d e l e t e. Az önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (II. 26. ) FKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének megállapításáról Fülesd Község Önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. Gazdasági Bizottság

1. Gazdasági Bizottság 2. melléklet a 10 /2013. ( V. 8. ) önkormányzati rendelethez A képviselő-testület egyes bizottságainak feladat- és hatásköréről és átruházott jogköréről 1. Gazdasági Bizottság 1.1. Ellátja az Mötv. és

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről.

Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről. Aszófő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2010.(III.16.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésről. 1 Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl 1 Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2011. (I.27.) R E N D E L E T E

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2011. (I.27.) R E N D E L E T E MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2011. (I.27.) R E N D E L E T E a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2007. (IV.26.) rendelet módosítására A rendelet 2. (5) bekezdése hatályát

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 12/2003.(IV.29.) Kt. számú RENDELETE

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 12/2003.(IV.29.) Kt. számú RENDELETE Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2003.(IV.29.) Kt. számú RENDELETE Ercsi Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 10/1999. (IV.28) Kt. számú rendelet

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Dorog Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71., TF.: 06 33 431 299, FAX.: 06 33 431 377, E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása Felelős készítő:

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről GYŐRTELEK Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (II. 24.) rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Győrtelek Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször

Részletesebben

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009(IX.15.) számú rendelet a Pölöske Község Önkormányzat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007(III.27.)

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 8/2009(IV.01.) RENDELETE

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 8/2009(IV.01.) RENDELETE TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 8/2009(IV.01.) RENDELETE Tiszaug Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapításáról szóló 4/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /206. (II.9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 206. évi költségvetéséről Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu

Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu 4. napirendi pont Szőc Község Önkormányzata Polgármesterétől 8452 Szőc, Kossuth Lajos utca 41. Tel.: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu Ügyiratszám: 16-48/2015. Előterjesztő: Németh Balázs polgármester Előkészítette:

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft)

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Megnevezés Eredeti előirányzat 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása Karbantartási szolgáltatás

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2010. (III.13.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011. (II. 18.) rendelete Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011. (II. 18.) rendelete Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011. (II. 18.) rendelete Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben