Óratervezet Tantárgy: Korosztály: Témakör: Téma: Előkészítő tevékenység: Fejlesztési célok, feladatok, kompetenciafejlesztés:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Óratervezet Tantárgy: Korosztály: Témakör: Téma: Előkészítő tevékenység: Fejlesztési célok, feladatok, kompetenciafejlesztés:"

Átírás

1 Óratervezet Tantárgy: Erkölcstan Korosztály: 9-10 éves kortól Témakör: Közösségben és egyedül a társaim és én Téma: A fogyatékkal élők és a másság elfogadása. A helyes önértékelés kialakulásának támogatása. Előkészítő tevékenység: Minden gyermek megkapta Max Lucado: Értékes vagy c. írását. Előzetes feladat volt a mese elolvasása (Melléklet) Fejlesztési célok, feladatok, kompetenciafejlesztés: Értsék meg, hogy mind mások vagyunk. Egyikünk sem értéktelenebb, vagy értékesebb a másikunknál, így ne értékeljék kevésbé egymást, a fogyatékkal élőket sem! Merüljön fel bennük annak az igénye, hogy segítsék a sérült vagy fogyatékkal élő embereket! Legyen számukra világos a helyes emberi magatartás, ha sérült vagy fogyatékkal élő emberrel kerülnek kapcsolatba! Szókincsbővítés (aktív és passzív szókincs fejlesztése). Mondatalkotás gyakorlása képről. Beszédfejlesztés. A szociális érzékenység, a szociális magatartás erősítése. Az empátia, az együttműködési készség fejlesztése, egymásra figyelés gyakoroltatása közös tevékenység közben. Képzelet és a kreativitás fejlesztése. Önismeret, önértékelés fejlesztése. Az óra típusa: vegyes típusú óra Munkamódszerek, eljárások és munkaformák: megbeszélés, vita, reflektálás, cselekedtetés, szemléltetés, kooperatív módszerek, élménypedagógia, játék, értékelés, ellenőrzés,, egyéni, páros Munkaeszközök: Róbert Fisher: Tanítsuk gyermekeinket gondolkodni játékokkal c. könyv, Oroszlány Péter: Tanulásmódszertan, mese lapon, projektor, interaktív tábla, névkártyák, csipeszek, információgyűjtő kártyák az órán elhangzottakról, internetről gyűjtött rajzok, képek, fotók, jelképek, írólapok, előre nyomtatott feladatlap Kapcsolódó tantárgyak: Magyar nyelv és irodalom, Környezetismeret Készítette: Csóriánné Áj Margit

2 Az óra menete, tanítói kérések, utasítások. I. Előkészítő rész. Szervezési feladatok. 1. Hangulati előkészítés. Köszöntő dalt és verset fogunk egymásnak énekelni, mondani. Fő rész: Az óra témájának feladatainak ismertetése. Ma a másságról, és a fogyatékkal élőkről lesz szó. Tanulmányaitok során már találkoztatok egy-egy szép, megható olvasmányban pl. A kis bicebócával, és beszélgettünk róla. Ma bővítjük az ismereteiteket a témában. Motiváció: Szeretném, ha ma adnánk egymásnak valamit, tudást, felismerést. Jobban megismernénk a másikat, azt, hogy mindenki más. Mindenki tud adni valamit a másiknak, ami nem kerül semmibe, és a másik több lesz tőle. Találjuk meg a jó szavakat, mint, ahogy az előbb a versben szavaltuk: legyen jó a szó. Tanulói tevékenység Felszerelés előkészítése: tolltartó, kooperatív kosár (babzsákkal, borítékokkal) Jelentés. Éneklés. Jő a hajnalelmúlt az éj, ébredj a nappal, és vidáman élj! Versmondás babzsák adogatással párokban. Füleden berepül, a szádon kirepül, ha nem vagy egyedül. Elkapja pajtikád, issza is, vissza is hajítja, úgy repül mint a parittya, ha jó, - a szó. Figyelem. Időterv Eszközök Munka formák 2 perc babzsák páros 2 perc 2. Nekem pl. máris adtatok valamit: figyelmet, és cserébe ti is kaptok tőlem, jókedvet és mosolyt. A mese" felolvasása. Előzetes feladatotok volt egy történet elolvasása. Én is felolvasom nektek. Beszéljük meg! Mi alapján ítélték meg egymást a mesében a foltmanók? Mi alapján értékelték önmagukat? Mi a helyes magatartás a többiekről való véleményalkotás során? Figyelmes mesehallgatás. Önálló véleményalkotások. Vita. Szereplők azonosítása, megnevezése. 8 perc és egyéni

3 3. Nézzétek meg a kapott és a kivetítőn is látott két képet! Karikázzátok be a két kép között felfedezett különbségeket az interaktív táblán! A való életben hogy fog bejutni a hivatalba kerekes székes? Miért nem ül szívesen a színes bőrű mellé a fiatal lány? Mi a különbség két ember találkozásánál, ha az egyik esetben a férfi virágot hoz napszemüvegben, a másik esetben vak és a fehér botot fogja? Képeket, jelképeket fogok kivetíteni nektek, és szeretném, ha párokban elmondanátok a véleményeteket egymásnak! Közöttünk is van szemüveges, asztmás, allergiás, liszt érzékeny. Emiatt az állapotuk miatt nem gondoljuk őket kevesebbnek, nem értékeljük kevésbé őket, nem becsüljük le őket betegségük, vagy másságuk miatt. Nehéz lehet nekik szemüveg nélkül tornázni, futni, vagy mindig mást ebédelni, mint a többiek. Nem mindannyian tudunk egyforma gyorsan futni, olvasni, írni, szépen rajzolni, énekelni. Még nehezebb lehet azoknak, akik tolókocsiban ülnek, vagy nem látnak, vagy nem hallanak. Vajon hogyan tudod segíteni a fogyatékkal élő embereket, vagy Tanuló vélemények meghallgatása. Vélemények, gondolatok elmondása, majd közös összegzése. Kiscsoportos beszélgetés. A téma megvitatása. 3 perc kivetítő és egyéni 1 perc majd 2 perc kivetítő páros munka majd 3 perc csoportmunka majd

4 7. 8. azokat a társaidat, akik valamilyen területen fejlesztésre és segítségre szorulnak? Élménypedagógia: csipeszes játék Mindenki húzzon egy nevet a kezemben lévő kosárkából! Ne áruld el kit húztál, és kérlek ne is látszódjék az arcodon, hogy örülsz vagy sem a kihúzott névnek, mert már ezzel megbánthatsz másokat! Gondolj ki egy rá jellemző jó tulajdonságot! Adok rá kis gondolkozási időt, majd kérlek benneteket, alakítsunk kört sorban menjetek oda a kihúzott társatokhoz, óvatosan csíptessétek fel a ruhájára a csipeszt, majd a szemébe nézve fejezzétek be a következő mondatot: Én nagyra értékelem benned', hogy... Mindenkinek lett csipesze, nem úgy, mint a mesében pontja a manóknak. Mindenki mástól értékes tagja az osztályunknak. (Olyan sem volt, akinek nem jutott, és olyan sem volt, akinek több jutott.) Mondat befejezése kötőszók után! El tudom fogadni, hogy mindenkiben más az érték; mert... El tudom fogadni, hogy mindenkiben más az érték:. El tudom fogadni, hogy mindenkiben más az érték, és... El tudom fogadni, hogy mindenkiben más az érték, ezért... A négy mondat közül válassz egyet, és írásban fejezd be! Aki szeretné fel is olvashatja, de ez nem kötelező. Szövegalkotás megadott szempontoknak megfelelően. Átadják egymásnak a csipeszeket, meghallgatják egymás véleményét, majd reflektálhatnak az elhangzottakra. Mindenki a saját képességei és véleménye alapján fejezi be azt a mondatot, amelyiket választja. Aki szeretné, felolvassa a mondatát. névkártyák csipeszek 10 perc írólap 3 perc egyéni majd II.A/ 9. Házi feladat Az előző feladattal a házi feladatot is előkészítettük. A kapott lapra a kivetítőn látható formában mindenki írja fel a saját nevét, és egy osztálytársa nevét és tulajdonságokat kell írnotok! Lehetnek közötte olyan tulajdonságok is, melyeken javítani szeretnél. pl. hirtelen haragú, sértődékeny Az enyém pl. így hangzana: mosolygós, agyafúrt, reménykedő, gátlásos, óvatos A gyerekek kérdéseket tehetnek fel a képecske kivetítő 3 perc

5 10. A kivetítőn segítséget fogok adni délután ehhez a munkához, hogy minél jobban megismerhessétek egymást és önmagatokat. Összefoglalás Kit láttok a képen? Ő Sors Tamás olimpiai aranyérmes. A fogyatékkal élőknek külön rendeztek olimpiát. Büszkék lehetünk rájuk! A másik képről mi jut eszetekbe? Fogalmazd meg mit tanultál a mai órán! Mivel lettél több, és gazdagabb? házi feladattal kapcsolatban. Összegzés, a tanultak megfogalmazása. 5 perc kivetítő önálló és III. Előzetes feladat a következő órára A mai órán tanultak és tapasztaltak A kiadott lapokon be kell fejezniük a alapján fejezd be a következő órára az mondatokat. alábbi mondatokat! Mi lenne, ha az égre egy üzenetet festhetnél mindenkinek. Mit írnál? Egy gonosz dolgot szüntethetnél meg a világon. Mi lenne az? Másképp csinálhatnál valamit, amit rosszul tettél. Mi lenne az? Értékelés Vélemények meghallgatása, Ha úgy érzed, hogy tanultál ma értéke lés. valami újat, hasznosat, akkor rajzolj A kártyácskákat névvel ellátva egy + jelet a lapodra. min denki elhelyezi a megfelelő Ha nagyon sok kérdésed lenne még a ábrához a táblán. témáról, többet szeretnél tudni, vagy nem értettél valamit pontosan, vagy még kérdésed volna, akkor rajzolj egy? jelet! Ha rosszul, kellemetlenül érezted magad valami miatt az órán, akkor rajzolj egy! jelet! A csapatok együttműködésének tanítói értékelése. 1 perc lapok 2 perc információs kártyácskák névvel tábla önálló, egyéni

6 Zárókép a kivetítőn

7 Melléklet Az előzetesen kiadott és az órán feldolgozott történet. Max Lucado: Értékes vagy Forrás: Max Lucado: You Are Special (In: Punchinello and thewemmicks) A foltmanók kicsi, fából készült emberkék voltak. Mindannyian Éli fafaragómester keze alólkerültek ki. A mester műhelye messze fent a hegyen állt, ahonnan szép kilátás nyílt a foltmanók kicsi falujára. Mindegyik manó másmilyen volt. Egyiknek nagy volt az orra, a másiknak a szája. Némelyek magasak voltak, mások pedig alacsonyak. Egyesek kalapot hordtak, míg mások kabátot viseltek. Két dolog azonban közös volt bennük: ugyanaz a fafaragó készítette őket és ugyanabban a faluban laktak. A foltmanók egész életükben, minden áldott nap matricákat osztogattak egymásnak. Minden manónak volt egy doboza tele arany csillag matricával, és egy másik doboza tele szürke pontokkal. Naphosszat a falut járták, és mást sem csináltak, mint csillagokat vagy pontokat ragasztgattak egymásra. A csinosak és jóvágásúak, akik szépen csiszoltak és fényesre festettek voltak, mindig csillagot kaptak. De akik érdes fából készültek, vagy már pattogott róluk a festék, azok bizony csak szürke pontra számíthattak. A tehetségesek is csillagot kaptak. Némelyikük könnyedén a feje fölé emelt hatalmas fa rudakat vagy átugrott magas dobozok fölött. Mások bonyolult szavakat használtak vagy gyönyörű dalokat énekeltek. Őket mindenki elárasztotta csillaggal. Némely foltmanónak az egész testét csillagok borították! Persze mindig nagyon jól érezték magukat, amikor csillagot kaptak. így aztán újabb és újabb dolgokat találtak ki, hogy ismét kiérdemeljék a csillagot.

8 Mások viszont nem voltak olyan ügyesek. Nekik mindig csak szürke pont jutott. Pancsinelló is egy ilyen foltmanó volt. Próbált magasra ugrani, de mindig csak nagyot esett. Erre persze rögtön köré gyűltek néhányan, hogy ráragasszanak egy-egy szürke pontot. Néha eséskor megkarcolta a testét. Ilyenkor újabb pontokkal halmozták el. Aztán, ha megpróbálta kimagyarázni az esetet, biztos valamit bután fogalmazott meg, amiért persze még több pontot ragasztottak rá. Egy idő után olyan sok szürke pont lett rajta, hogy már az utcára sem mert kimenni. Félt, hogy valamit megint elügyetlenkedik, például elfelejt sapkát húzni, vagy belelép egy tócsába, és ezzel még több rossz pontot szerez. Sőt, néha már minden ok nélkül is ráragasztottak egy-egy szürke pontot, pusztán ezért, mert látták, hogy már úgyis olyan sok van rajta. - Sok szürke pontot érdemel - mondogatták egymásnak. - Ő aztán tényleg nem jó foltmanó! Egy idő után már maga Pancsinelló is elhitte ezt. - Nem vagyok jó foltmanó - gondolta. Amikor nagy ritkán kiment az utcára, csak olyan manókkal lófrált, akiken szintén sok szürke pont volt. Köztük jobban érezte magát. Egy nap találkozott egy olyan manóval, aki egészen más volt, mint a többi. Nem volt rajta sem csillag, sem pont. Egyszerűen famanó volt. Lúciának hívták. Nem mintha az emberek nem ragasztottak volna rá matricákat - csak azok egyszerűen nem maradtak meg rajta! Némely manó emiatt felnézett rá és ragasztott rá egy csillagot. De a csillag leesett! Mások lenézték, mert nem volt egy csillaga sem, és raktak rá egy szürke pontot. Ám az is leesett!

9 - Én is ilyen akarok lenni! - gondolta Pancsinelló. - Nem akarom, hogy mások jeleket rakjanak rám! Megkérdezte a matrica nélküli famanót, hogyan lehetséges az, hogy neki nincs egyetlen matricája sem. - Ó, nem nagy ügy! - válaszolta Lúcia. - Egyszerűen csak mindennap meglátogatom Élit. -Elit? - Igen, Élit, a fafaragót. Jót ücsörgők a műhelyében. - De miért? - Majd megtudod! Menj el hozzá, fel a hegyre! Ezzel a matrica nélküli famanó megfordult és elment. - Szerinted egyáltalán szóba áll majd velem? - kiáltott utána Pancsinelló. De Lúcia ezt már nem hallotta meg. így aztán Pancsinelló hazament. Leült az ablak elé, és nézte, hogyan rohangálnak ide-oda a manók, csillagokat és szürke pontokat osztogatva egymásnak. Ez így nincs rendjén" - suttogta, és elhatározta, hogy elmegy Élihez. Felkapaszkodott a hegytetőre vezető keskeny ösvényen, és belépett a nagy műhelybe. Szemeszája elállt a csodálkozástól az óriási bútorok láttán. A hokedli a feje búbjáig ért. Lábujjhegyre kellett állnia, hogy rálásson a munkapadra. A kalapács nyele olyan hosszú volt, mint az ő karja. Pancsinelló nyelt egy nagyot, és elindult kifelé. Ekkor meghallotta a nevét. - Pancsinelló! - hallatszott egy mély, erős hang. Pancsinelló megállt. - Pancsinelló! Örülök, hogy látlak! Gyere közelebb, hadd nézlek meg! Pancsinelló lassan megfordult, és ránézett a nagydarab, szakállas mesterre.

10 - Te tudod a nevemet? - kérdezte a kis manó. - Persze, hogy tudom! Én alkottalak! Éli lehajolt, felemelte és maga mellé ültette a padra. - Hm... - szólalt meg a mester elgondolkozva, miközben a szürke pontokat nézte. - Úgy látom, gyűjtöttél néhány rossz pontot! - Nem akartam, Éli! Tényleg nagyon próbáltam jó lenni! - Gyermekem, előttem nem kell védekezned. Én nem foglalkozom azzal, hogy mit gondolnak rólad a foltmanók. - Tényleg? - Tényleg. És neked sem kellene. Hát kik ők, hogy jó vagy rossz pontokat osztogassanak? Ők is ugyanolyan foltmanók, mint te. Amit ők gondolnak, az semmit sem számít, Pancsinelló. Csak az számít, amit én gondolok. És szerintem te nagyon értékes manó vagy! Pancsinelló felnevetett. - Én értékes?! Ugyan mitől? Nem tudok gyorsan járni. Nem tudok magasra ugrani. A festék repedezik rajtam. Mit számítok én neked? Éli Pancsinellóra nézett, rátette kezét a kis favállakra, majd nagyon lassan így szólt: - Az enyém vagy! Ezért vagy értékes nekem. Pancsinellóra még soha senki nem nézett így - különösen nem az, aki alkottaőt. Nem is tudta, mit mondjon. - Mindennap vártam, hogy eljössz! - folytatta Eli. - Azért jöttem el, mert találkoztam valakivel, akin nem voltak matricák -mondtapancsinelló. - Tudom. Mesélt rólad. - Rajta miért nem tapadnak meg a matricák? A fafaragó nagyon kedvesen beszélt:

11 - Azért, mert elhatározta, hogy neki fontosabb az, amit én gondolok róla, mint az, amit mások. A matricák csak akkor ragadnak rád, ha hagyod. - Micsoda? - A matricák csak akkor ragadnak rád, ha fontosak neked. Minél jobban bízol az én szeretetemben, annál kevesebbet aggódsz a matricák miatt. Érted? - Hát, még nem nagyon... Éli elmosolyodott. - Idővel majd megérted. Most még tele vagy szürke pontokkal. Egyelőre elég, ha minden nap eljössz hozzám, hogy emlékeztethesselek rá, mennyire fontos vagy nekem. Éli letette Pancsinellót a földre. - Ne felejtsd el - mondta, miközben a foltmanó elindult az ajtó felé -, hogy nagyon értékes vagy, mert én alkottalak! És én sohasem hibázom! Pancsinelló nem állt meg, de magában ezt gondolta: - Azt hiszem, komolyan mondja! És miközben ezt gondolta, már le is gurult róla egy szürke pont.

Max Lucado: Értékes vagy

Max Lucado: Értékes vagy Max Lucado: Értékes vagy A foltmanók kicsi, fából készült emberkék voltak. Mindannyian Éli fafaragómester keze alól kerültek ki. A mester műhelye messze fent a hegyen állt, ahonnan szép kilátás nyílt a

Részletesebben

Szövegértés Szövegalkotás A

Szövegértés Szövegalkotás A Szövegértés Szövegalkotás A Anyanyelvi tapasztalatszerzés Andóné Nagy Katalin Petik Ágota Ruzsa Ágnes : Ki van a dióhéjban? Szabó Lőrinc: Nyár című versének feldolgozása A modul célja: változatos, játékos

Részletesebben

Áhítatok az év minden napjára óvodások számára

Áhítatok az év minden napjára óvodások számára Dráviczki Csaba Áhítatok az év minden napjára óvodások számára Bárányka füzetek I. 2012 Szakmai lektor: Dr. Jakab-Szászi Andrea Kiadja a Református Pedagógiai Intézet 1146 Budapest, Abonyi u. 21. www.refpedi.hu

Részletesebben

Fenyődi Andrea Pénzesné Börzsei Anita. Kézikönyv. Az én világom 1. tanításához

Fenyődi Andrea Pénzesné Börzsei Anita. Kézikönyv. Az én világom 1. tanításához Fenyődi Andrea Pénzesné Börzsei Anita Kézikönyv Az én világom 1. tanításához A kiadványt az Oktatási Hivatal TKV/4084-15/2013 határozati számon 2013. 04. 05-tól 2018. 08. 31-ig tankönyvvé nyilvánította.

Részletesebben

Istenes versek órai elemzése

Istenes versek órai elemzése Braunné Fodor ZsuZsanna Istenes versek órai elemzése az alsó tagozatban savio szent domonkos katolikus Általános Iskola Békéscsaba 2002. Istenes versek órai elemzése az alsó tagozatban BeveZetés Jeligémet

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Szerzők: Kivovicsné Horváth Ágnes, Rádi Orsolya

Részletesebben

IKT-val támogatott környezetóra

IKT-val támogatott környezetóra 1. Téma besorolás 2. Célcsoport IKT-val támogatott környezetóra Műveltségterület: Ember a természetben Tantárgy: Környezetismeret, Tantárgyi kapcsolódás: Magyar nyelv és irodalom, Életvitel-gyakorlati

Részletesebben

DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 3. Szárnyalás. Játékgyűjtemény pedagógusoknak. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2009.

DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 3. Szárnyalás. Játékgyűjtemény pedagógusoknak. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2009. DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 3. Szárnyalás Játékgyűjtemény pedagógusoknak Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2009. A Dobbantó program a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész

Részletesebben

Bele kell adni mindent...

Bele kell adni mindent... Bele kell adni mindent... Minden kötődés nehezíti az önzetlen, áldozatot is vállaló szeretet kibontakozását. Haszonnal csak a benső szabadság jár! Hang 30. kötet. Otthon a konyhaablakkal szemben, a platánon

Részletesebben

13. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ó,

13. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ó, 13. fejezet Brian meglepetten meredt maga elé, hirtelen nem tudta, mit is mondjon. - Ez biztos? kérdezte végül, a lány felé fordulva. - Igen, egészen biztos. - És mióta tudod? - Számít ez? - Nem, persze.

Részletesebben

Tarsoly Egy bogozó naplójából

Tarsoly Egy bogozó naplójából Tarsoly A háló lapja 2013 november Egy bogozó naplójából Hogy a Háló találkozóink hatására hány közösség jött létre, nem tudom megmondani. Sem azt, hogy hányan találtak a hatásukra közösségre. A lehetőséget

Részletesebben

Amit a szexért meg kell tenni. Horváth Bianka. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Amit a szexért meg kell tenni. Horváth Bianka. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Amit a szexért meg kell tenni Horváth Bianka 2014 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Előszó Felszállok az első vonatra és felejtek. Legalább is próbálom elfelejteni az elmúlt másfél évet... Bár teljesen

Részletesebben

Kincsesláda. Tanári kézikönyv

Kincsesláda. Tanári kézikönyv Kincsesláda Tanári kézikönyv BUDAPEST, 2014 A könyv a Magyarországi Evangélikus Egyház támogatásával készült. Lektorálta Bereczky Judit Szabóné Mátrai Marianna Szerzők Kodácsy-Simon Eszter Lacknerné Puskás

Részletesebben

Hallássérültek Magyarországon. IT-mentor az informatika szektor, mint munkaadó 2007

Hallássérültek Magyarországon. IT-mentor az informatika szektor, mint munkaadó 2007 1 Hallássérültek Magyarországon IT-mentor az informatika szektor, mint munkaadó 2007 Írta: Deli Gábor, Összeállította: Mecsné Fullajtár Ildikó Hallássérültek Rehabilitációjáért Küzdők Egyesülete 1 2 Milyen

Részletesebben

ÖRÖMMEL AZ ISKOLÁBAN. Winkler Márta

ÖRÖMMEL AZ ISKOLÁBAN. Winkler Márta ÖRÖMMEL AZ ISKOLÁBAN Winkler Márta 3 Jelen kiadvány a 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció kiemelt projekt keretében készült Projekt száma: TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 Főkedvezményezett: Educatio

Részletesebben

Játékgyűjtemény 2009

Játékgyűjtemény 2009 Játékgyűjtemény 2009 Tartalom 1. Matematika órákon használható játékok... 3 2. Magyar órákon használható játékok... 8 2.1 Kommunikációt fejlesztő játékok... 16 3. Környezet órákon használható játékok...

Részletesebben

Főplébániai Karitász Alapítvány Rév Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 30 órás kortárs képzés tematikája 47 30 órás kortárs képzés tematikája 1. alkalom- 6 óra Önismeret/társismeret Keretek, Szabályok megbeszélése

Részletesebben

A hallgatói újság neve és száma, ahol a cikk megjelent: 2015. 04.10. Paletta Online: http://www.palettaonline.hu/lter/jol-csak-a-szivevel-lat-az-ember

A hallgatói újság neve és száma, ahol a cikk megjelent: 2015. 04.10. Paletta Online: http://www.palettaonline.hu/lter/jol-csak-a-szivevel-lat-az-ember Pályázó neve: Ress Alexandra Héla Telefonszáma: +36/30 393 5439 E-mail címe: hela.ress@gmail.com Diákigazolvány száma: 1019928091 Kategória: Riport A cikk címe: Jól csak a szívével lát az ember A hallgatói

Részletesebben

Az Az interaktív tábla a gyakorlatban

Az Az interaktív tábla a gyakorlatban Az Az interaktív tábla a gyakorlatban Állatok a házban és a ház körül a téma feldolgozása aktívtáblával 2 Benedek Elek A só című meséjének feldolgozása aktívtáblával 9 3D a táblán a Google SketchUp programjával

Részletesebben

Willow Chance tizenkét éves zseni, megszállottja a

Willow Chance tizenkét éves zseni, megszállottja a Willow Chance tizenkét éves zseni, megszállottja a természetnek és az orvostudománynak. Nehezen kommunikál az emberekkel, de a fejszámolás mindig megnyugtatja. Willow-t még csecsemőkorában örökbe fogadták,

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 5.b Résztvevők száma: 22 fő Időpont: 2008.

Részletesebben

MARTHA TAILOR HIPNÓZIS

MARTHA TAILOR HIPNÓZIS MARTHA TAILOR HIPNÓZIS 1. - Tessék! Kelidor Charesz felügyelő! - emelte fel a kagylót a férfi. - Segítsenek, kérem! - hallotta egy izgatott nő hangját Charesz. - Mi történt, hölgyem? - kérdezte a felügyelő.

Részletesebben

Cora Carmack. Színjáték. Ők a tökéletes pár. Bárcsak ne lenne az egész... színjáték

Cora Carmack. Színjáték. Ők a tökéletes pár. Bárcsak ne lenne az egész... színjáték Cora Carmack Színjáték Ők a tökéletes pár. Bárcsak ne lenne az egész... színjáték A fordítás alapjául szolgáló mű: Cora Carmack: Faking It Copyright 2013 Cora Carmack Fordította: Lukács Andrea ISBN 978

Részletesebben

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL

KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése a Gyermekek Házában Kókayné Lányi Marietta KÖNYV AZ INTEGRÁCIÓRÓL Sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése

Részletesebben

MENTORÁLÁSI TERV. Mentor neve: Petz Katalin A mentorált tanuló neve: N R Évfolyam/életkor: 3. osztályos,10 éves

MENTORÁLÁSI TERV. Mentor neve: Petz Katalin A mentorált tanuló neve: N R Évfolyam/életkor: 3. osztályos,10 éves MENTORÁLÁSI TERV Mentor neve: Petz Katalin A mentorált tanuló neve: N R Évfolyam/életkor: 3. osztályos,10 éves A mentorálásba való beválasztás indoklása: Kiemelkedő képességű gyerek, ennek ellenére alulteljesít

Részletesebben

Nagy Anikó Johanna. Csillagfürt. avagy. hogyan gyógyuljunk ki a lustaságbetegségből. Meseregény és furulyaiskola. Egri Mónika rajzaival

Nagy Anikó Johanna. Csillagfürt. avagy. hogyan gyógyuljunk ki a lustaságbetegségből. Meseregény és furulyaiskola. Egri Mónika rajzaival Nagy Anikó Johanna Csillagfürt avagy hogyan gyógyuljunk ki a lustaságbetegségből Meseregény és furulyaiskola Egri Mónika rajzaival 2013 Írta: Nagy Anikó Johanna Illusztrálta: Egri Mónika Copyright Abrakadabra

Részletesebben

JÁTÉKTÁR. a nemformális pedagógia módszertanára épülő gyakorlatok, játékok fiataloknak és velük foglalkozó szakembereknek

JÁTÉKTÁR. a nemformális pedagógia módszertanára épülő gyakorlatok, játékok fiataloknak és velük foglalkozó szakembereknek JÁTÉKTÁR a nemformális pedagógia módszertanára épülő gyakorlatok, játékok fiataloknak és velük foglalkozó szakembereknek OKTATÁSI SEGÉDANYAG a Generátor programban résztvevő csoportvezetők, nevelők és

Részletesebben

ERKÖLCSTAN 1 4. évfolyam

ERKÖLCSTAN 1 4. évfolyam Célok és feladatok ERKÖLCSTAN 1 4. évfolyam Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

Az ODEON középiskolásoknak szóló filmes beavatóprogramja a bevándorlókról. 2012/13-as tanév

Az ODEON középiskolásoknak szóló filmes beavatóprogramja a bevándorlókról. 2012/13-as tanév Az ODEON középiskolásoknak szóló filmes beavatóprogramja a bevándorlókról 2012/13-as tanév Berzsenyi Dániel Gimnázium II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakközépiskola Budai Középiskola Leövey Klára Közgazdasági

Részletesebben

Mezőberény Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 5650 Mezőberény, Petőfi út 17-19.

Mezőberény Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 5650 Mezőberény, Petőfi út 17-19. TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Mezőberény és mikrotérségének nevelési oktatási intézményeiben című projekt Mezőberény Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola

Részletesebben