37 / 2. oldal T A R T A L O M

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "37 / 2. oldal T A R T A L O M"

Átírás

1

2 37 / 2. oldal T A R T A L O M I. DUNA-MIX KFT VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 3. oldal 1. A vállalkozás rövid bemutatása 3. oldal 2. Termékek, szolgáltatások 3. oldal 3. Piaci helyzet, versenytársak 3. oldal 4. SWOT analízis 4. oldal 5. Célkitűzések 7. oldal 6. Árbevétel alakulása 7. oldal 7. Pénzügyi helyzet 8. oldal II. A TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA 9. oldal III. MARKETING TERV 11. oldal IV. MŰKÖDÉS, BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS 16. oldal V. VEZETŐSÉGI ÉS SZERVEZETI FELÉPÍTÉS 18. oldal VI. BEVÉTELEKRE ÉS KÖLTSÉGEKRE HATÓ TÉNYEZŐK, PÉNZÜGYI TERVEK 19. oldal A./ BEVÉTELEK 19. oldal 1. Termék értékesítés 2. oldal 2. Szolgáltatás/ bérmunka árbevétele és egyéb bevétel 22. oldal B./ EREDMÉNY TERV 22. oldal C./ KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA 24. oldal 1. Anyagjellegű ráfordítások 24. oldal 2 Személyi jellegű ráfordítások 27. oldal 3. Értékcsökkenési leírás 32. oldal 4. Egyéb ráfordítások 32. oldal 5. Üzemi tevékenység eredménye 33. oldal 6. Pénzügyi műveletek bevételei, ráfordításai 33. oldal 7. Rendkívüli bevételek, ráfordítások 33. oldal 8 Mérleg szerinti eredmény 33. oldal D./ PÉNZFORGALOM, LIKVIDITÁS 33. oldal E./ KOCKÁZATKEZELÉS, PROBLÉMÁS TERÜLETEK 34. oldal 1. Beruházások finanszírozhatósága 34. oldal 2. Tevékenységek finanszírozhatósága, működő-tőke bevonás 34. oldal 3. Mutatószámok, SZTÉR teljesítménykövetelmények 35. oldal 4. Számviteli fedezeti pont 36. oldal 5. Céltartalék-képzés, értékvesztés 36. oldal 6. Ingatlan jelzálog 36. oldal F./ KÖZÉPTÁVÚ KITEKINTÉS 37. oldal MELLÉKLETEK 1. számú melléklet: Üzleti modell 2. számú melléklet: 215. évi tervezett mérleg és eredménykimutatás 3. számú melléklet: Cash-flow kimutatás 4. számú melléklet: Pénzügyi mutatószámok 5. számú melléklet: 215. üzleti terv táblázatsor 6. számú melléklet: A kft 215. I. félévi munka- és ellenőrzési terve

3 37 / 3. oldal I. DUNA-MIX KFT VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 1. A vállalkozás rövid bemutatása A társaság alapítása: Működésének kezdete A társaság alapítója: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Társasági forma: egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság, a Dunai Tömegcikkipari Vállalat jogutódja Társaság tulajdonosa: 1% a Magyar Állam Tulajdonosi jogok gyakorlója: A Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján Vagyonkezelő: Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 2. Termékek, szolgáltatások A kft fő tevékenysége : a nyomdaipari termékgyártás. Egyéb tevékenységeink közül legfontosabbak a : fémipari termékgyártás és szolgáltatás asztalosipari termékgyártás és szolgáltatás konfekcióipari termékgyártás és szolgáltatás bérmunka: - kábelkötegek gyártása - egyéb, jelentkező igény függvényében - külső munkáltatás A cégünk, tevékenységeinek teljes körére kiépítette az 21:29 ISO minőségbiztosítási rendszert, a minősítő céggel (Certop Magyarország Kft) kötött szerződés alapján. Ennek keretében minden céges munkafolyamatot érintően megtörtént a minőségbiztosítási rendszer tanúsítása. Társaságunk rendelkezik az AQAP NATO-beszállítói minősítéssel is. A Honvédelmi Minisztérium Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatalának Haditechnikai Intézete az első minősítő auditot 212. április 26-án végezte el, a sikeres felülvizsgálati auditra legutóbb 214. április 28-án került sor, ami kiterjedt - a nyomdaipari, fémtechnológiai és faipari, valamint konfekcióipari termékek előállítása, fémfelület kezelési és egyéb szolgáltatások polgári tevékenységére, valamint - a konfekció üzemi termékek gyártása, nyomdaipari, fémtechnológiai és faipari, valamint konfekcióipari, fémfelület kezelési és egyéb szolgáltatások katonai tevékenységére. 3. Piaci helyzet, versenytársak A 44/211. (III.23.) Korm. rendelet és a 9/211. (III.23.) BM rendelet szabályozta belső ellátási területen, a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi irányítási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségek teljesítési követelménye, társaságunk részére a korábbinál nagyobb piacot biztosít. A bv. szervezeten belül a téma koordinátora 214. végéig a KEFO volt, melyben a Bv. Holding Kft. megalakulásával 215-től változás várható. Az említett jogszabályok első ízben 212. év során hoztak jelentős, egész évet érintő változást a cég termékszerkezetében, valamint az ügyfélkör összetételének tekintetében. A bázishoz mérten

4 37 / 4. oldal 213-ban jelentős ugrás következett be a megrendelés állomány volumenében, az árbevétel és a nyereség értékében. 214-ben az árbevétel megközelítette (de el nem érte) a bázis szintjét, elfogadható (tervezett fölötti) szinten tartva a nyereséget, növelve a fogvatartotti munkáltatást. 215-ben az árbevétel mérsékelt emelkedésével számolunk, a nyereséget az értékcsökkenés szintje körül tervezzük, a fogvatartott foglalkoztatás elvárt szintű növelése mellett. 4. SWOT analízis Belső környezet, a kft működésének erősségei - kedvező infrastrukturális adottságok, földrajzi elhelyezkedés - társaságunk jól ki tudja használni az ebben rejlő lehetőségeket, - számítástechnikai eszközökkel való támogatottság, ellátottság - a kft modern számítástechnikai eszközökkel való ellátottságának fejlesztése folyamatos - kvalifikált, elkötelezett munkaerő - a kft rendelkezésére áll kvalifikált, elkötelezett munkaerő (hivatásos, polgári), a létszám bővítésekor a meglévő összeszokott személyi állományhoz illeszkedő, ahhoz alkalmazkodni tudó és erre kész jelentkező kiválasztása (a munkaerő felvételének egyik fontos szempontja), - termékkínálat, piaci viszonyok - a megrendelések nagyságrendjében, az egyedi igények kielégítése területén rugalmas alkalmazkodóképesség jellemzi cégünket, mellyel a piac e speciális szegmensét eredményesen tudjuk kiszolgálni, - a tevékenységek gépparkkal való támogatottsága - az alaptevékenység gépparkkal való támogatottsága és ennek további fejlesztése biztosított abban az esetben, ha, ehhez a finanszírozás saját forrása 215-ben rendelkezésünkre áll (E 1. pontban részletezett módon), - tevékenységi körök (nyomda, varroda és hímző üzem, fémtechnológiai üzem) belső ellátásban való érintettsége - 44/211. (III.23.) Korm. rendelet és a 9/211. (III.23.) BM rendelet életbe lépésével 211. VII.1. után lehetőségünk nyílt a tapasztalatszerzésre a belső ellátás területén gazdálkodási év már a 3. teljes év volt, amikor a belső ellátás keretében a fegyveres szervezetek és más közfeladatot ellátó partnerek igényeit kielégíthettük. Vállaljuk a tevékenységi körünkbe tartozó termékkör gyártását (nyomdai termékek, hímzett termékek, fémből készült zárkaajtók és zárkafelszerelések és más, a jogszabályban meghatározott termékkör) és szolgáltatás végzését a nyomda-kötészet, a fémtechnológiai, valamint a varró- és hímző üzemünkben; a belső kör megrendeléseire 215-ös gazdasági évben is számíthatunk, amely társaságunknak biztos piacot jelent. - a tevékenységek teljes körének ISO és NATO minősítéssel való működtetése, - biztosított a tevékenységek teljes körének ISO és NATO minősítéssel való működtetése - a vállalatirányítás rendszere, hatékony működtetése - felelős vállalatvezetési/irányítási rendszer működik, amely közvetlen, hatékony beavatkozást tesz lehetővé a felmerülő problémák gyors kezelésére, - olcsó fogvatartotti munkaerő előnyei - rendelkezésünkre áll olcsó fogvatartotti munkaerő, mely a piacon a betanított és segédmunkák, illetve monoton tevékenységek végzését igénylő feladatok ellátására alkalmas és képes (bérmunkák).

5 37 / 5. oldal gyengeségei - hivatásos és polgári munkaerő alkalmazásának kötöttségei - a megnövekedett megrendelői igények kielégítéséhez szükséges hivatásos/polgári munkaerő biztosítása nehézségekbe ütközik. A hivatásos állomány felvételének állománytáblában meghatározott keretszáma nem alkalmazkodik rugalmasan a megnövekedett termelési volumenhez. Ezen túl a hivatásos állomány képzése a felvételt követően egyre hosszabb időt vesz igénybe (új bv-s képzések éven túl is elhúzódnak), ami a hosszú átfutási idők miatt jelentős hátránnyal jár a gazdálkodó szervezet működésére, hiszen a sürgős munkáltatási feladatok új hivatásos munkaerővel való biztosítására nincs mód. - a tevékenységi körünk szerinti szaktudással nem, illetve csak kevéssé rendelkező hivatásos állomány többnyire csak biztonsági (őrzési, ellenőrzési) feladatokat lát el, emiatt egyre inkább polgári alkalmazottak felvételével oldhatók meg a szakmai feladatok. A szaktudással rendelkező munkaerő biztosítása, a megrendelők kiszolgálása érdekében, fontos vezetői feladat. Polgári munkaerő felvételéről a cégvezetés dönt. Az egyre nagyobbra duzzadó bértömeg a gazdálkodás eredményességét erősen rontja, azonban a létszámproblémák megoldásának ez a leggyorsabb, és sokszor az egyedüli módja. - a kötött bértömeg miatt, a felvételre jelentkezőknek adható bér alacsony színvonala a jó munkaerő felvételének gátja, vagyis a munkaerőpiacon a kínálatból nem a szakmailag legalkalmasabb jelentkezők közül választhatunk (jellemző a munkaerő elvándorlása, mivel a jól képzett szakembereket hosszú távon nem tudjuk megnyerni a civil piac magasabb jövedelemmel kecsegtető környezetében). - a fogvatartotti munkaerő alkalmazásának hátrányai - nagy a fluktuáció, a fogvatartott nem érdekelt a minőségi munkavégzésben, - a teljes foglalkoztatás követelményének elérése, mint követelmény teljesítése nem tesz lehetővé válogatást, az alkalmassági szempontok érvényesülését, - a szakmai felügyeleten túl őrzési feltételeket is biztosítani kell. A biztonsági követelmények betartása a kft speciális tevékenységével szorosan összefüggő, napi szinten megoldandó feladat. Az egyre modernebb őrzésre megfigyelésre ellenőrzésre alkalmazott technikák bevezetése, nagy összegű beruházásokkal, eszközbeszerzéssel lehetséges, amely csak ütemezetten, hosszabb időtávon valósítható meg. - adottságok, területi összefonódás a VFB-vel a szállítási feladatok területén - áruforgalmat nehezíti, hogy a teherforgalom bonyolítása csak az intézeti teherkapu igénybevételével lehetséges, valamint a belső megközelítés is méretkorlátozott, ami a partnerek egy része számára gondot jelent. A felmerülő problémákat a VFB vezetésével együtt kívánjuk megoldani. - a tevékenység bővítésének akadálya a rendelkezésre álló terület tagoltsága és szűkössége, mind a termelőüzemek, mind a raktározási kapacitás tekintetében. A külső környezetben rejlő lehetőségek - a felvevőpiac további növelésére - a közfeladatot ellátó intézményekkel személyes kapcsolat felvétele, megkeresésük mintakollekciós ajánlatokkal, - márkaépítés, a nyomdai termékkörre levédett Functioner márkanév bevezetése, megismertetése az irodaszer piacon, irodaszer termékkör bővítése, - két éves megállapodást kötöttünk a Halas Irodaszergyártó Kft.-vel a megrendelői kör és a géppark tekintetében, nagy piacot szerezve ezáltal a irodaszer ellátás terén,

6 37 / 6. oldal - direkt marketing alkalmazásával a meglévő piacok célirányos bővítése. - A belső ellátás területén a KEFO és a Bv. Holding Kft. koordináló szerepe - KEFO koordináló szerepe jelentős a kedvezményezettek beszerzési igényeinek és az ellátásban érintett BV Kft-k egymásra találásában. Kölcsönös érdek, a főosztály értékesítési tapasztalatainak megismerése útján, a jellemzően felmerült reklamációk / problémák okainak kft-n belüli feltárása, orvoslása. - a Bv. Holding Kft. megalakulásának hatása a társaságnál folyó tevékenységekre - a ruházati ellátáshoz a hímzett ékítmények gyártásával kapcsolódunk, melynek holdingon belüli szervezése (anyagbeszerzés, gyártó kijelölés) várhatóan hatékonyabbá, tervezhetőbbé teszi a termelést. veszélyek, hátrányok - a fogvatartotti munkadíj kötelező megállapítása és alkalmazása jelentős költség a 215- ös gazdálkodási évben is, - a 484/213.(XII.17.) Korm.rendelet által szabályozott, minimálbér változásához kötődő, minden évben emelkedő fogvatartotti munkadíj kötelező megállapítása és alkalmazása egyre növekvő teher, különös tekintettel arra a kormányzati elvárásra, mely az intézetbe befogadott fogvatartotti létszám egészének a foglalkoztatását tűzi ki célul. A kft feladata, hogy éves tevékenysége során kigazdálkodja ezt a költségnövekedést, ugyanakkor a foglalkoztatott létszámot is növelje. - a fogvatartotti munkaerő alkalmazásának anyagi ellentételezése - a fogvatartotti munkaerő alkalmazásának hátrányait figyelembe vevő szabály alapján, ezek anyagi ellentételezésére a bv kft-ket normatív támogatás illeti meg, melynek folyósítására 212. évtől a költségvetési tv. előirányzatot nem tartalmaz. A felfüggesztés 215-ös gazdálkodási évben is érvényben marad, ezért ellentételezés nélkül, a kft-re háruló feladat a teljes költség kigazdálkodása. - a vevőkör (külső, belső) fizetőképességének ingadozása - jelentősen megnőtt ben a vevőállomány, melyet a társaság finanszíroz. A termelés szintjének fenntartása mellett nem zárható ki, hogy a vevőkör (külső, belső) fizetőképessége 215-ben is ingadozik, és jelentős lejárt vevőállomány jelenik meg, amit csak az eddigieknél magasabb folyószámla-hitelkeret igényléssel tudunk ellensúlyozni, saját költségünkre. - Erőteljes lehet a makrogazdasági változások hatása a partnerekre és a kft-vel való kapcsolatukra (körbetartozások, fizetőképesség romlása, a pénzáramlás folyamatának nehéz tervezhetősége). A feladat a vevőállomány kiugróan magas értéke miatt - nehezen megoldható gondot jelenthet a cégvezetés számára. - tevékenységi körök (nyomda, fémtechnológia, varró- és hímző üzem) belső ellátásban való részvételének fenntarthatósága közép/hosszú távon - valószínűsíthető 215-ben is a belső megrendelői kör 214. éves szintű fennmaradása, azonban a kedvezményezetti kör nem minden esetben jár el a beszerzései során a jogszabályi előírások szerint, ez szűkíti a Duna-Mix számára a jogszabály alapján kijelölt piacot. - a határidők betartása - 44/211. (III.23.) Korm. rendelet és a 9/211. (III.23.) BM rendelet szigorúan megköti a belső ellátás folyamatainak lebonyolítását és szigorú határidőket szab az ellátóknak, melyek betartása, a forgalom ugrásszerű növekedésével egyre nagyobb erőfeszítéseket követel társaságunktól is. Az ellátottak részére meghatározott határidőket tapasztalataink szerint a vevőink jelentős része nem tartja be, késve jelzik igényeiket, és azonnali teljesítést várnak el. - a megrendelések időbeni eloszlása nem egyenletes, és a feltorlódott megrendelések megjelenésekor határidőcsúszás következik be.

7 37 / 7. oldal - pályázati lehetőségek korlátozott volta - a cég földrajzi elhelyezkedése (Pest megye), valamint 1 % állami tulajdonosi háttere miatt ritkán tartozik a támogatható cégek körébe, EU-s pályázatokon való részvételünk lehetősége jelentősen korlátozott. - 1 %-ban állami tulajdonú cégként, fokozottan előtérbe kerül a munkavégzés minden területén a szabályosság - maradéktalanul betartásra kerül az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása, ami jelentős költségekkel járó elvárás, a kft vezetése azonban törekszik a szabályos működési feltételek megteremtésére. 5. Célkitűzések Feladatunk a belső ellátás keretében kiszolgálni a Kedvezményezettek körét. A Duna-Mix Kft. továbbra is, megerősítetten kíván a bv. intézetek és intézmények, a honvédség, a vízügyi igazgatóságok, az egészségügyi intézmények, a rendőrség, a katasztrófavédelem és más BM-szervek igényeinek köréből a nyomdai termékek és más, a jogszabályban meghatározottak szerinti termékek és tevékenységek körében elsőszámú szállító lenni, melyeket további fejlesztésekkel bővíteni kívánunk. Célunk a belső ellátás igényeinek széleskörű kiszolgálása, az ebből származó bevételeink növelése. Más állami/önkormányzati partnerekkel bővíteni a partneri kapcsolatokat (pl. bíróságok, önkormányzatok, oktatás), főként nyomdai termékek gyártása és szolgáltatások nyújtása területén. Külső piaci szereplőknek bérmunka-szolgáltatás és fa- fémipari termékgyártás végzése az eddigieknek megfelelően évre meghatározott teljesítménycélok megvalósítása. a Kft. részére előírt teljestmény-követelmény minimumok teljesítése. Alapvető célkitűzés az alapítói szándék érvényesülése, azaz a fogvatartottak minél szélesebb körű foglalkoztatása - a foglalkoztatható fogvatartottak foglalkoztatási szintjének 1%-ra való növelése -, nyereséges gazdálkodás fenntartása mellett. Feladatunk a termelés területén a hatékonyság és termelékenység, illetve a megrendelői igényekhez való gyors, rugalmas alkalmazkodás megteremtése, ösztönzése. 215-ben - a 215. évre vonatkozóan rendelkezésre álló szerződéses érték összegének ismeretében -, a 211., 212., 213. évek tényadataira, valamint a 214. évre vonatkozóan a tervezés időpontjában rendelkezésre álló várható adatokra alapozva 215-ben reális árbevételt és a foglalkoztatás növelésével pozitív mérleg szerinti eredményt kívánunk elérni, normatív támogatás igénybevétele nélkül. 215-ös gazdasági év fontos feladata a fogvatartott foglalkoztatás szintjének minimálisan 1 %- kal való emelése mellett, a felügyelői állományon belül a szakképzett dolgozók arányának növelése (az üres státuszok betöltésével) és polgári alkalmazottak számának bővítése, a létszám felzárkóztatása a belső megrendelői igények korrekt kiszolgálásához. A már korábban végrehajtott, és 215. során megvalósítani tervezett, piaci igényekhez igazodó fejlesztésekkel, meglévő üzemeink még szélesebb megrendelői igények kielégítésére válnak alkalmassá. Üzleti tervünket mindezekre alapozva állítottuk össze. 6. Árbevétel alakulása Az árbevétel alakulását főbb értékesítési irányonkénti bontásban az 5.sz. melléklet: 215. éves üzleti terv táblázatsor táblája részletezi. A belső ellátás teszi ki árbevételi tervünk legjelentősebb részét, a

8 37 / 8. oldal teljes nettó árbevétel 74,4 %-át. Ez az arány a bázisban 72,3 %. A kft 214.évi mérleg szerinti várható és 215. éves terv eredménye forgalmi költség eljárással, az alábbiak szerint alakul: ezer Ft 214. várható 215. terv Eltérés Értékesítés nettó árbevétele: Értékesítés közvetlen költségei: Értékesítés bruttó eredménye: Értékesítés közvetett költségei: Egyéb bevételek: Egyéb ráfordítások: Üzemi tevékenység eredménye: Pénzügyi műveletek eredménye: Szokásos vállalkozási eredmény: Rendkívüli eredmény Mérleg szerinti eredmény Az árbevételt a tervezés időpontjában rendelkezésre álló ismereteinkre figyelemmel bázis szint fölött 3,8 %-kal tervezzük. A költségek alakulása mutatja azt a társasággal szemben támasztott elvárást, hogy az anyag, a befejezetlen termelés és készáru készlet szintje emelkedjen, ugyanis törekedni kell a raktárról történő kiszolgálás arányának növelésére azon termékkör esetén (nem egyediesített), ahol erre lehetőség van. Jelentős költségnövelő/ eredményrontó tényező lesz - az a társaság tevékenységében az utóbbi 2 év során megvalósult robbanásszerű változás, melyhez elengedhetetlenné vált az állománytábla feltöltésével már meg nem valósítható munkaerő igény finanszírozásának saját erőből való biztosítása, mely csak jelentős bértömeg emelkedéssel, polgári alkalmazottak felvételével valósulhat meg (a 214-ben felvett, de éves bértömeg emelést csak 215-ben generáló létszám, valamint a 215-ben felvenni tervezett létszámhoz kapcsolódó személyi juttatások emelkedése), valamint - az az új költség, mely a Bv. Holding Kft. létrejöttével fizetendő menedzsment díj összege. A pénzügyi műveletek eredményt növelő tényező lesz, mivel az év során megvalósítani tervezett beruházások elsődleges finanszírozási forrása a korábbi nyereségnek az ilyen célra befektetési jegyekben tartalékolt összege, melynek árfolyamnyeresége a befektetési jegyek eladásakor realizálódik. A mérleg szerinti eredmény várhatóan 3 %-kal elmarad a bázistól, de az összegét reálisnak ítéljük. 7. Pénzügyi helyzet 214. évben a likviditásunkat folyószámlahitelünk lejáratának meghosszabbításával az év I-III. negyedévében meg tudtuk őrizni, azonban a IV. negyedév tapasztalatai azt mutatják, hogy 215- ben a meglévő hitelkeret a vevőállomány további növekedése esetén -, már nem lesz elégséges.

9 37 / 9. oldal A 215. évben is tovább erősítjük a felelős vállalatvezetés rendszerét. A cél megvalósítása érdekében az ügyvezető igazgató intézkedéseit, a BV OP munka- és ellenőrzési tervében foglaltakkal összhangban állította össze és fogalmazta meg a kft I. félévi munkatervében (6. számú melléklet). Végrehajtásának folyamatos figyelemmel kísérése előtérbe helyeződik. A társaság ügyvezetése és a felügyelő bizottság, az üzleti év során a terv teljesítését, a munkatervben foglaltak végrehajtását a számviteli, pénzügyi és termelési adatok alapján folyamatosan figyelemmel kíséri, vezetői értekezleteken megtárgyalja. Ennek alapján a szükségessé váló intézkedéseket megteszi. A Bv. Holding Kft. közvetlen kontrollt gyakorol a számviteli nyilvántartások és gazdálkodási szabályzatok kialakítása területén, a BV OP GTF-nek és a MNV Zrt.-nek - havi, negyedéves - rendszeres adatszolgáltatásokban számolunk be az időszaki teljesítési adatokról, illetve eseti megkeresésekre válaszolunk igény szerinti tartalommal. A 215-ös üzleti év is, az általános piaci helyzet, és az abból adódó esetleges kiszámíthatatlan reakciók (körbetartozások, fizetési készség/képesség) miatt nagy kockázatot hordozhat, különösen a likviditás megőrzése terén. A nemzetgazdasági változások hatással vannak a kft. tevékenységére, eredményességére is, melyek megoldandó feladatokat jelentenek a 215-ös gazdasági évben, ezzel együtt célunk a belső ellátás igényeinek széleskörű kiszolgálása, az ebből származó bevételeinek növelése. II. A TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA A társaság neve: DUNA-MIX Ipari, Kereskedelmi, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság rövidített cégneve: DUNA-MIX KFT Alapadatai: Székhelye ( telephellyel azonos): 26, Vác Barabás Miklós u. 1. Központi telefonszáma: 27/ Központi telefax száma: 27/ címe: Cégbejegyzés száma: Adószám: Közösségi adószám(24-től): HU Statisztikai számjel: Statisztikai főtevékenység től: 1812 Számlavezető bank: MKB Bank Zrt Számlaszám: A társaság tevékenységi köre (TEÁOR'8 szerint): Főtevékenység: 1812 Nyomás Melléktevékenységek: O161 Növénytermesztési szolgáltatás 1392 Konfekcionált textiláru gyártása (kiv.: ruházat) 1399 Egyéb textiláru gyártása mns Munkaruházat gyártása 1413 Felsőruházat gyártása

10 37 / 1. oldal 1414 Alsóruházat gyártása 1623 Épületasztalos-ipari termék gyártása 1624 Tároló fatermék gyártása 1629 Egyéb fa-parafatermék, fonott áru gyártása 1723 Irodai papírárú gyártása 1813 Nyomdai előkészítő tevékenység 1814 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás 2512 Fém épületelem gyártása 2561 Fémfelület-kezelés 2562 Fém megmunkálás 2571 Evőeszköz gyártás 2572 Lakat-, zárgyártás 2573 Szerszámgyártás 2599 Máshova nem sorolt egyéb ipari fémfeldolgozási termék gyártása 2841 Fémmegmunkáló szerszámgép gyártása 2849 Egyéb szerszámgépgyártás 311 Irodabútor gyártása 312 Konyhabútorgyártás 313 Ágybetét gyártása 319 Egyéb bútor gyártása 323 Sportszergyártás 3319 Egyéb, ipari eszköz javítás 332 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése 3832 Hulladék újrahasznosítása 39 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés 412 Lakó- és nem lakó épület építése 4299 Egyéb máshová nem sorolt építés 4311 Bontás 4321 Villanyszerelés 4322 Víz-, gáz-,fűtés-, légkondicionáló szerelés 4331 Vakolás 4332 Épületasztalos szerkezet szerelése 4333 Padló-, falburkolás 4334 Festés, üvegezés 4339 Egyéb befejező építés m.n.s Tetőfedés, tetőszerkezet-építés 4399 Egyéb speciális szaképítés m.n.s Könyvkiadás 5812 Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása 5813 Napilapkiadás 5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 5819 Egyéb kiadói tevékenység 682 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 712 Műszaki vizsgálat, elemzés 8129 Egyéb takarítás 8292 Csomagolás 9524 Bútor, lakberendezési tárgy javítása 9529 Egyéb személyi háztartási készülék javítása 961 Textil, szőrme mosása, tisztítása A társaság könyvvezetését saját számviteli osztály látja el.

11 37 / 11. oldal A társaság könyvvizsgálója: A könyvvizsgálatot az EX ASSE Könyvvizsgáló, Adó- és Pénzügyi, Gazdasági Tanácsadó Zrt. részéről Fiedler Gábor kamarai tag könyvvizsgáló végzi. A vállalkozás története Társaságunk fő feladataként köteles ellátni a Váci Fegyház és Börtönben szabadságvesztésüket töltő fogvatartottak foglalkoztatását és az ebből adódó egyéb feladatokat, mint a Dunai Tömegcikkipari Vállalat jogutódja. Az évi CVII. Tv. 2. (5) bekezdése - Az országos parancsnokság, a büntetés-végrehajtási intézetek és intézmények, továbbá fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdálkodó szervezetek (a továbbiakban együtt bv. szervek) jogi személyek beleértve a bv. gazdasági társaságokat, biztosítja a fogvatartottak munkáltatását. A foglalkoztatási kötelezettségből következően a társaságnak a foglalkoztatás növelése, és a nyereséges gazdálkodás egyaránt fontos feladata. A fogvatartotti munkáltatás bővítésének évekre kidolgozott koncepciója, mely a fogvatartotti férőhelybővítéssel ( férőhellyel) is összefüggésben - 12%-os átlagos intézeti telítettségi szintet feltételezve -, követelményként határozza meg a rendelkezésre álló munkaerő 1%-ának munkáltatását az időszak végére. 215-re vonatkozóan a munkáltatás tekintetében a Duna-Mix Kft részére előírt munkaerő hatékonysági mutató 76%, melynek teljesítését éves tervünkkel alátámasztjuk. A Váci Fegyház és Börtön és a Duna-Mix Kft. szoros együttműködésben végzi tevékenységét. A társaság Szervezeti és Működési Szabályzattal rendelkezik, Kollektív Szerződése nincs. A kft a törvényi előírások és vállalkozói szerződéses jogviszony keretében biztosítja a fogvatartottak foglalkozás-egészségügyi ellátását és a jogi természetű feladatok elvégzését. A társaság összesen 6. m² saját alapterületen működik, mely kiegészül 29. november 1-től 697 m² a Váci Fegyház és Börtöntől térítésmentesen használatába engedett (a kft, VFB területén felépített garázsának használatba adása ellentételezéseként) fűtetlen területtel. A VFB-től területbérléssel biztosítjuk - a megnövekedett feladatok, valamint a raktározási kapacitás bővítése érdekében-, a szükséges alapterületet, 212-től a régi vízlágyító területét mintegy 9 m² -t, 213- tól a nyomtatványraktár I. (fsz., emelet) 451 m²-ét, és 214-től a nyomtatványraktár II.-vel kiegészült 652 m² területet. A 215-ös év tervei között szerepel további intézeti területek bérlése, a gazdálkodás igényeinek (bővülés üteme) függvényében (459 m²). III. MARKETING TERV Ágazati áttekintés - technológiai változások, újítások A nyomda és kötészet területén 214-ben is jelentős fejlesztéseket terveztünk, melyekből finanszírozási okok miatt, csak néhány gép beszerzése volt végrehajthat, mint tértivevény gyártó célgép. 215-ös üzleti tervünkbe beépítettük az ingatlan és gépbeszerzési célú, korábban megfogalmazott beruházási célokat. A fémtechnológiai üzemünk részére CO hegesztő és CNC daraboló beszerzését irányoztuk elő. - iparági területek:

12 37 / 12. oldal Nyomda és kötészet területén: 215-ben tovább kívánjuk bővíteni gépparkunkat összehordó, ragasztókötő gép, sorlyukasztó, spirálozó gép; Heidelberg 5 színes B2 nyomdagép beszerzésével és új munkaterületekkel kívánjuk bővíteni a nyomda és kötészet alapterületét. A hímző üzem területbővítésének befejezését irányoztuk elő 215-re. A fémtechnológiai üzem átköltöztetése a kft területén belül megvalósult, aktiválása átcsúszik 215-re. Járműpark bővítése: rabszállító jármű beszerzése, a növekvő számú külső munkáltatási igényekhez igazodva. - politikai környezet, jogszabályi keretek változása Egyes nyomdai megrendelői köröket (főként közjegyzők) jogszabályi előírás terel a papír alapú nyomtatványok helyetti elektronikus űrlaphasználatra, ami a nyomdai megrendelések piacát jelentősen csökkenti. Jelenleg is él az a 211-ben születettek kormányzati intézkedés (44/211. (III.23.) Korm. rendelet és a 9/211. (III.23.) BM rendelet), amely bizonyos termékek gyártásakor és szolgáltatások megrendelésekor előtérbe helyezik a fogvatartotti munkáltatás kihasználását. Társaságunk tevékenységi körében előállított termékek közül ilyenek a nyomdai termékek, az egyenruházat hímzett kiegészítői, zárkafelszerelés vagy a fémtechnológiai üzemben igény esetén előállítható speciális termékek (pl.: kordon, zárkaajtó, zárka berendezési és felszerelési tárgyak, vályogvető gép). A továbbiakban is tervezzük (a már évek óta folyamatosan egyre növekvő) igények szerinti üzemés raktározási területünk és az elvárások szerint a foglalkoztatott fogvatartotti létszám bővítését. A belső kör felé érvényesíthető árat a jogszabályok korlátozzák. - környezeti változók (időjárás, nyersanyagok, környezetszennyezés, környezetvédelem) Az árvizek elleni védekezés melynek szükségszerűségét az utóbbi évek árvízhelyzete is nyomatékosítja - és megelőzés maga után vonhatja a katasztrófavédelem olyan igényeit, amit a Duna-Mix kft képes lehet kielégíteni és piacbővülést jelenthet (homokzsák varrása, mobilgátak készítése, védművek gyártása, megelőző területrendezés vagy kárelhárítási munkálatok külső munkáltatás keretében). - az iparágban tapasztalható trendek, azok hatása a vállalkozás tevékenységére, eredményességére A nyugat-európai megrendelői kör, melyeknek a Duna-Mix Kft. megrendelői a beszállítói (ELTEC), megrendeléseiket a bizonytalan készletre termelés helyett konkrét igények kielégítése céljából közlik, minek következtében hektikusabban, rövidebb határidőkkel érkeznek a megrendelések társaságunkhoz. Ennek jelentős a hatása fogvatartotti munkaerővel való gazdálkodásunkra, mivel vevőink felé nem érvényesíthető állásidők keletkezhetnek. Extra idő- és pénzbefektetéseket, munkabeli erőfeszítéseket kell tennünk az elvárt minőség biztosítása, fenntartása, készletek pontos nyilvántartása és a vezetői ellenőrizhetőség érdekében. - új tevékenység esetén mennyire nehéz belépni a piacra, a már jelenlévő szereplők mennyire akadályozhatják a belépést, milyen magas költségekkel járhat ez Megvizsgáltuk (évekkel korábban) a multinacionális kiskereskedelmi láncok (ún. hipermarketek pl. Tesco, Auchan, OBI, Praktiker, stb. mint a non-food áruknál is a kiskereskedelem döntő kínálati oldali szereplőit ) részére történő elsődleges beszállítók körébe való bekerülés lehetőségét saját (gyártott) termékekkel. E környezet rendkívül bonyolult, speciális szakmai ismereteket igényel, emellett kiépített kapcsolatrendszer nélkül az eligazodás nehéz, hosszadalmas feladat. A beszállítók szerződésekben vállalandó kötelezettségei (rendkívüli feltételeket szabnak), számos kockázatot rejtenek, így például: eladatlan és eladhatatlan készletek felhalmozódása lehetséges (előzetesen becsült termékmennyiség akcióban, vagy időszak alatt el nem adott részét - mint bizományba adó-, a gyártó köteles visszavenni), akár minimális szállítási határidő-túllépés miatt is súlyos kötbérterhek jelentkezhetnek, vagy a megrendelő visszalépése,

13 37 / 13. oldal minőségi problémák kezelése erőforrás-igényes és drága lehet, készletek finanszírozása különleges megoldásokat igényel, melyekre a Duna-Mix Kft. nincs felkészülve és kockázatait állami tulajdonú vállalatként nem vállalhatja fel. A 44/211. (III.23.) Korm. rendelet és a 9/211. (III.23.) BM rendelet életbe lépésével 211. VII.1-e után lehetőségünk nyílt a tapasztalatszerzésre a belső ellátás területén gazdálkodási években a belső ellátás keretében a fegyveres szervezetek és más állami/önkormányzati partnerek igényeit éves szinten megismertük, és vállalni tudtuk a tevékenységi körünkbe tartozó termékkör gyártását (nyomdai termékek, hímzett termékek és más, a jogszabályban meghatározott termékkör) és tevékenység végzését. E tapasztalatokkal a hátunk mögött folytatjuk erőfeszítéseinket 215-ben is. Termékek, szolgáltatások - a vállalkozás által kínált termékek és szolgáltatások fő jellemzői A kft. hagyományos ipari termékeinek piaca a belső kör megrendelései tekintetében bővül. A kft. kínálatában 215-ben is (a nyomdaipari, konfekció/hímzett termékek és fémtechnológiai gyártás mellett) főként a bérmunkavégzési képesség, mint kompetencia jelenik meg (szolgáltatás). A felsővezetői döntés és koordináció alapján, cégünk a korábbi konfekció üzem helyébe varroda és hímző üzemet alakított ki, ahol a hímzett egyenruházati kellékek gyártására állt rá. - hová vannak a termékek / szolgáltatások pozícionálva a versenytársakéhoz képest, miben különböznek a saját termékek / szolgáltatások a már piacon lévő hasonló termékékektől / szolgáltatásoktól - a termékgyártásban bv-s piacon a BV OP-engedélyes zárkafelszerelések, ajtók és zárak, textiláruk, hímzett termékek megbízható és méltányos áron szállító gyártójaként ismerik a kft-t. Külső piacokon pozíciónk a műhelyszerű termelés, rugalmasság (főként fémtechnológiai és asztalosipari): a kis megrendelők, így lakosság, kisvállalatok, intézmények egyedi, kis darabszámú megrendeléseit is vállaljuk, nemcsak nagyszériás gyártást. Áraink, a nagyipari mennyiségi termelők méretgazdaságossági előnye és az egyedi igényekre, nagy egyszeri indulóköltséggel reagálni képes kis-középvállalkozók árai között helyezkednek el. - bérmunka szolgáltatásban a betanulási termelési szakasz után is gazdaságos (nagy) mennyiségben és folyamatosan gyártható áruk, alkatrészek előállítására való képességet kínálunk a piacon. Mindezt olyan mennyiségekre, melyek kisüzemi termelési volumenük, vagy a gyártó kontroll szükségessége miatt hazai földön gyártandók, de kelet-európai vagy távol-keleti bérköltségeket igényelnének. Az alacsony bérköltség a fogvatartottak foglalkoztatásával megvalósul, azonban a bér ennél a foglalkoztatotti körnél nem motiváló tényező. Piaci szegmentáció a célcsoport demográfiai jellemzői: Lakossági ipari vásárlók, melyek fontosabb jellemzői a - lakóhely: azaz telephelyük a közép-magyarországi régió, Budapest, Vác és környéke; - vásárlások gyakorisága: rendszeres és gyakori, azaz napi termelési feladatokat adó partnerek az ideálisak (ELTEC), de fontos a heti-havi rendszerességgel visszatérő, kis-közepes mennyiségeket rendelő nagyobb létszámú ügyfélkör is (asztalos gyártás és fémtechnológia / kutyaól, kennel;/, stb.) - új ügyfélkörünk 212-től a Belügyminisztérium ill. a közigazgatási terület /önkormányzatok/ egészéből az itt működő szervezetek összessége: nyomdai termékek, fa- és fémáruk (pl. acélkordon, zárkaajtó, kazán), ruházati kiegészítők megrendelőjeként. További célcsoportot jelentenek a gyártási tevékenység (részbeni vagy teljes) kihelyezését végző gyártó cégek, amelyek bérmunka-szolgáltatást vesznek igénybe (ld. ELTEC Kft., LOGO- TEX Kft, Fővárosi Vízművek, Posta).

14 37 / 14. oldal Marketing Mix Promóció változatos költséghatékony eszközrendszerű aktivitások Frissítjük a 28-ban kialakított internet-oldalunkat; a bv kft-k az egységes internetes megjelenés érdekében szerződést kötöttek a Brandcontrol Kft-vel egy új internetes honlap fejlesztésére, mely 213-ban megvalósult. A honlap, a termékfeltöltést követően, alkalmas webáruház működtetésére, a 11 szerződött bv. gazdasági társaság termékkörében. - Gépjárműveink - mozgó hirdetési felületként történő kihasználásával -, tevékenységünket, cégnevünket, -logónkat és elérhetőségeinket tartalmazó látványos matricázást viselnek. - Direkt marketing eszközként: - Bérmunka-ajánlattal saját erőből telefonos és ben szerzett információk alapján előszűrt potenciális ügyfélkör megkeresése, tevékenységi kör, elhelyezkedés, ismertség stb. alapján. - Termékkörünkön belül mintakollekció, mint komplex termék/ajánlat bevezetése a piacra, megismertetése, bemutatása kiválasztott partnereknek. Célirányos termékkiajánlás bevezetése. - Duna-Mix referencia- és kompetenciakönyv kiadását tervezzük, melyben (internetes verziójában is) a cégünk eddigi referenciamunkáit és képességeit mutatjuk be, célcsoportja a belügyminisztériumi szervezetek és más költségvetési (főként önkormányzati) szervek köre. Ezt személyes vezetői kapcsolatfelvételhez kötve terjesztenénk. - Belső ellátás kedvezményezettjeinek külön ajánlat, személyes részletes tájékoztatás képességeinkről. Személyes eladás Célunk a profitábilis ügyfél-kapcsolatok szorosabbra fűzése. A kereskedelmi területen folyó munkát, a terület átszervezését követően több ponton vezetői és beosztotti szinten egyaránt - kívánjuk közelíteni partnerekhez, kapcsolattartói és vezetői szinten is. A bizonytalan illetve elégedetlen partnerek közvetlen, személyes felkeresése, kapcsolatépítés az elégedettségi szint növelése érdekében. Ehhez az elképzeléshez sorakoztatjuk fel a fogvatartotti foglalkoztatást is. Tovább növeljük a létszámot 215-ben a nyomda, fémtechnológia, a raktár és a külmunka területén. Disztribúció: A kft. az adottságai miatt kis-, nagykereskedelmi, közvetítői értékesítési csatornát nem használ, hanem közvetlenül értékesíti termékeit és szolgáltatásait. Ez alól kivételt képeznek a belső kör KEF-es megrendelései, ahol a BV KEFO koordináló szerepet tölt be. Ebben részben változás várható ruházati ellátási területen, ahol a folyamatba bekapcsolódik a Bv. Holdink Kft. is. Logisztikai területen előnyként megtartottuk, hogy a bv. szervezet megrendelőinek ingyenesen helyszínre szállítjuk az árut. Létrehoztuk 214-ben a logisztikai területet új szervezeti egységként, ahol a beszerzés, raktározás, készletgazdálkodás és kiszállítás közös irányítás alá került. Komoly kihívások elé állította a beszerzési és szállítási csoportot és a raktárt a kft tevékenységének utóbbi három évben tapasztalt örvendetes felfutása, ezért vált a terület átszervezése a megnövekedett feladatok ismeretében elengedhetetlenné. A változás kedvező hatással volt már a 214-es év során is, a folyamatok további szabályozása 215. év feladata.

15 37 / 15. oldal Ár: - a vállalkozás által használt árképzési elvek BV-s termékkörben és nyomdánkban költségalapú árazással, moderált haszonkulcsszorzóval kalkulálunk, mely a piacon többé-kevésbé elfogadott. A belső ellátás megrendelései esetén a jogszabályok adta lehetőségeken belül adunk árajánlatot, a külső megrendelői körnél érvényesítethető árrésnél alacsonyabb nyereségtartalommal. - kereslettől függő árképzés minimalizált profittartalommal is (de fedezeti pont feletti áron) vállalunk gyártást - árdifferenciálás (felárak, árengedmények) - szerződéses partnerekkel, tenderen kiajánlott egyedi árakon dolgozunk, - kifejezetten árengedmény adását kérő ügyfélmegkeresés esetén - visszatérő vevőnek, vagy kumulált megrendeléskor - csekély árengedményt, illetve fizetési határidő növelést tudunk csak adni egyedi döntés alapján. A belső ellátás körében a differenciálásra szűk a lehetőségünk. - mekkora a célcsoport árérzékenysége (alacsony, közepes, magas) minden célcsoport árérzékeny, ennek érvényesítése sokszor rejtett (pl. méltánytalan reklamációk útján); több - de nem minden - ügyfél a minőség rovására is hajlandó az alacsonyabb ár felé mozdulni. - kínált termékeknél / szolgáltatásoknál milyen az ár-minőség viszonylat első osztályú gyártási minőséget kínálunk, de műszaki színvonalban egyszerűbb alapanyagok és technológiák használata is elfogadott ügyfeleink részéről. Termékek / szolgáltatások: - milyen termékfejlesztések folynak a vállalkozásnál - a 4-színes ofszetnyomtatást B/3-as méretben 212-től házon belül tudjuk megvalósítani, a következő lépésben a nyomóműves színes B/2 méretű ív nyomására alkalmas gépbeszerzést irányoztunk elő 215-ben. A nyomda-kötészeti technológiai felzárkóztatását, a piaci versenytársakhoz közelítő technológiák alkalmazásával és újabb gépek beállításával kívánjuk folyamatosan elérni. Halas Irodaszer technológiájának, területünkön történő bérlése lehetővé teszi számunkra a már eddig is készített gyorsfűzős és pólyás dossziék hatékonyabb gyártását. Ennek érdekében két éves megállapodást kötöttünk a Halas Irodaszergyártó Kft.-vel a megrendelői kör és a géppark tekintetében, nagy piacot szerezve ezáltal a irodaszer ellátás terén. - a bérmunka együttműködésben - az ELTEC Kft-vel - modern vonás, hogy a megbízó cég számítógépes termelési rendszerét használjuk termeléstámogatáshoz és kommunikációhoz (készletek nyilvántartása, gyártási ütemek, megrendelések, készre jelentések közlése, tervezés stb.), ami ügyfelünknél jelentős hozzáadott értékkel bír. - a vállalkozás által kínált termékek / szolgáltatások egymáshoz való viszonya nincsenek egymással versenytársi pozícióban lévő termékeink - egymást kiegészítő termékek / szolgáltatások pl. egyedi ipari termelőbútorok (gyártóasztalok), kellékek (faraklap elemei) és szerkezetek (sporthajó stég) kialakításához a házon belül lévő fémtechnológiai gyártás (zárkaajtó, fém zárka berendezési tárgyak), galvanikus felületkezelés és az asztalos üzem együttműködésével, komplett gyártás (kutya kennel) előnyét tudjuk nyújtani az ügyfeleknek. - alkalmazott termék - piac stratégiák: - piackiaknázás Legtöbb gyártott termékünk esetében a meglévő külső piac igényeinek kielégítésében szakítunk ki bizonyos piaci rést. E piacok sajnos szűkülnek. Ugyanakkor a belső piac jelentős bővülése valósult meg, melynek fenntartására számítunk 215-ben is. - fejlesztések - digitális nyomdatechnológia, négyszínnyomásra alkalmas ofszet-technológia bevezetése után a nyomdai géppark további fejlesztése és felzárkózás kötészeti területen, területbővítés

16 37 / 16. oldal - bérmunka együttműködési képesség (ELTEC) - új termékkör került bevezetésre: a belső ellátási piacon nagy számban jelentkező irodaszerigényekre válaszul a fogvatartotti munkáltatás sajátosságaihoz jól illeszkedően gyártható: szalagos irományfedél, irattartó papucs, talpas boríték, iratlefűzők, dobozok, mappák stb. Functioner márkanév bejegyzés alatt. - Halas Irodaszergyártó Kft. vel való együttműködés. Mindezek technológia-fejlesztést, illetve további gépek beszerzését és munkába állítását követelik meg. A kft működésében meghatározó ág a nyomdaipari tevékenység, ahol az újabb piacok megcélzását KEF-es körben a végrehajtott, valamint a 215-ben tervezett beruházásokra is alapozva, biztosítottnak látjuk. Ugyancsak jelentős előrelépést tehetünk a hímzett ékítmények, egyenruházati kiegészítők gyártása és értékesítése területén, illetve a bérmunkavégző képességünk kikínálása terén a célpiacok felé. A meglévő üzemek és üzemrészek kapacitásának mind jobb kihasználása érdekében kiterjedt piackutatást folytatunk, mellyel a meglévő tevékenységek megerősítésére, bővítésére törekszünk. IV. MŰKÖDÉS, BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS M E G N E V E Z É S Beruházás tervezett értéke összesen Beruházás tervezett értéke 215. Befejezetlen Beszerzés ütemezése XII. I.né. II. né. III. né. IV. né BELSŐ ELLETÁS FEJLESZTÉSÉHEZ Nyomda és kötészet Tervezési díj Nyomdabővítés (dohányzó udvar, TMK udvar fedés) Összehordó, ragasztó, kötő gép Heidelberg 5 színes B Varroda és hímző üzem Üzem bővítés (2.szint bemutató terem, női öltöző, vill.szerelő műhely) eft Asztalos üzem átm15 levegős excenter csiszoló Fein akkus fúró, 2db Karos leszabó Fémtechnológia TMK lemezdaraboló és présterem (galván helyén) Fein akkus fúró, 2db Levegős 125 flex, 3 db levegős fúró, 1db 1 1 1

17 37 / 17. oldal Fronius CO hegesztő, 25 A,2db CNC lemezolló, 5 mm Szervízláda, 2db Járműpark rabszállító jármű Raktározás teherlift gépek (magas emelésű béka), polcrendszer FEJLESZTÉSI CÉLÚ Biztonsági eszközök Biztonsági kamerarendszer kiépítés befejezése (213: 548e) kézi fémkeresők (3 db) Raktár Papírraktár felújítása Faláttörés 2 épület között EGYÉB Számítástechnikai eszközök Iktató szoftver Számítógép beszerzés Szauna építés Iroda épület, egyéb Irodaépület + lépcsőház (213: 1.716e) Irodabútor 1 38 Udvar aszfaltozása (1 m2) Századkapu felújítás MINDÖSSZESEN A beruházásokra 215. évben (214. évi befejezetlen eft áthozat - és 215. évi együttesen) összesen eft összeget tervezünk kifizetni, oly módon, hogy a teljes összeget saját erőből biztosítjuk a korábbi évek összegyűjtött nyeresége és az éves értékcsökkenés terhére, melyhez átmenetileg, likviditási gondjaink miatt, részben a BV OP-tól a 63/1/214.számú Határozat alapján 216. június 3-i visszafizetési határidővel rendelkezésünkre bocsátott egyszeri, visszatérítendő támogatás szolgál. A 215. évi terv szerinti amortizáció 45. eft, melynek fejlesztésre történő visszaforgatására kerül sor. Jelentős forrást jelent a 213. évben képződött nyereség, melynek összegét 18. eft, befektetési jegyben tartalékoltuk, beruházás finanszírozási céllal. Ennek feltétele, hogy

18 37 / 18. oldal - a 63/1/214. számú OP Határozattal 214. december 3-án folyósított 13. eft támogatás az év során folyamatosan rendelkezésünkre álljon, - év közben a kft likviditási helyzete is kedvezően alakuljon, és pénzeszközeinket a beruházási tervünk megvalósítására és ne vevőállományunk finanszírozására fordíthassuk. A Heidelberg 5 színes B2 nyomdagép megvásárlásával nyomókapacitásunkat megduplázzuk, valamint a meglévő, közepes állapotú Heidelberg GTO B/3 gépünket kiváltjuk. A jelenleg alvállalkozók bevonásával készített termékeink kivitelezését magunknál tarthatjuk. Képesek leszünk lakkozott termékek előállítására a nyomtatással egy ütemben, ami az egyedi termékek eladhatóságát növeli. Tervezzük egy ragasztókötőgép beszerzését is mellyel a nyomógépen előállított ívek végtermékké formálását készíthetjük a jelenleginél jóval nagyobb kapacitással és magasabb minőségi színvonalon. A nagy alapterületet igénylő gépek kedvező elhelyezése okán szükségük lesz gyártásba bevont területeink bővítésére, jobban megközelíthetővé tételére. Emiatt tervezzük a több lépcsőben megvalósítható ingatlan beruházást, melynek kivitelezése előtt a feladat komplexitása miatt profi tervezőcéggel egyedi igényeinkre szabottan terveket készíttetünk. Az eddig kihasználatlan, leromlott állapotú hímzőüzem feletti területek felújítása révén bemutatótermet és a hímzett termékek megtervezéséhez szükséges nyugodt irodát alakítunk ki, az eddig megoldatlan női öltöző hiányát megoldjuk egy kis méretű helyiség kialakításával, valamint a villanyszerlő-műhely területi áthelyezésével raktározási gondjaink egy részén segítünk. Cél: A közfeladat ellátásának, a belső ellátás kiszolgálásának igénye megemelkedett termékvolumennel, magasabb minőségi követelményekkel és szélesebb termékkörrel, amely 211. második felétől indult, majd kiszélesedett ben, és várható folytatódása prognosztizálható 215-ben is a Duna-Mix Kft. életében. Ez az igény alapvetően a fő tevékenységi körünk, a nyomdai termékgyártás és szolgáltatások területén, kisebb mértékben a varró- és hímző üzem termékkörében jelenik meg, valamint kiterjed a fémtechnológia területére is (zárkafelszerelés, zárkaajtók). V. A TÁRSASÁG VEZETÉSE ÉS SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE A társaság ügyvezető igazgatója: Szakolczai Lóránt bv. alezredes ügyvezető igazgató A társaság felügyelő bizottságának tagjai: dr. Medvigy Mihály Németh Károly Kopcsik Károly bv. ezredes A társaság tisztségviselői: Pszota Józsefné bv. alezredes Sápi Gábor bv. főhadnagy Bene-Bayer Ildikó bv. százados dr. Kormosói László bv. alezredes Dósa György Istvánné Horhi Zoltánné elnök tag tag ügyvezető igazgató h., gazdasági ig. ügyvezető igazgató h,. termelési ig. kereskedelmi osztályvezető biztonsági vezető számviteli osztályvezető munkaügyi osztályvezető

19 37 / 19. oldal VI. BEVÉTELEKRE ÉS KÖLTSÉGEKRE HATÓ TÉNYEZŐK, PÉNZÜGYI TERVEK A./ BEVÉTELEK A kft üzleti terve csak kisebb mértékben van szerződésekkel alátámasztva, számuk azonban az év során folyamatosan növekszik. Bevételi tervünket ezért az elmúlt 3 évvel összehasonlítható formában mutatjuk be. A terv összeállításakor a bizonytalanságok kiszűrésével, a reálisan megvalósítható feladatok számbavételével, az óvatosság elve alapján, a realitások talaján jártunk el. A KEF rendszerében rendelhető termékeink volumenének növekedésével biztosan számolni nem merünk, bár a rendszerben kihasználatlan potenciálok eddigi tapasztalataink szerint még rejlenek. A bevételi terv megvalósításához kapcsolódó munkatervi feladatokat meghatároztuk, melynek megvalósításához a kft 215. I. féléves munka- és ellenőrzési terve is folyamatos kontrollt biztosít (6.sz. melléklet). A társaság 215. évi árbevételi terve bázis közeli, azt 4 %-kal haladja meg. A termék előállítás és a szolgáltatás nyújtás területén egyaránt a bázishoz mérten 5 %-os árbevétel emelkedést tervezünk. Az árbevételt lényegesen befolyásoló, számszerűsíthető változás, jelen ismereteink szerint az év során nem várható. Az értékesítés nettó árbevételén belül a termékgyártásból származó bevétel aránya a terv (89 %) és a bázis (87 %) tekintetében egyaránt meghaladja a korábbi jellemzően 86, illetve 6 %- ot, ami tendenciaszerűen arra utal, hogy a kft gazdálkodása során döntő szerephez jutott a termékgyártás és értékesítés. A bérmunka / szolgáltatás aránya 212-ben 31-ről 11 %-ra esett vissza, 214-ben 5 % körül várjuk, kisebb növekedést prognosztizálunk 215-ben (6%, ami 1,5 millió Ft elmozdulást jelent a bázishoz mérten).

20 37 / 2. oldal Főkvi sz. Megnevezés 212. Tény 213. Tény 214. Terv 214. éves várható 215. TERV ezer Ft Érékesítés nettó árbevétele mindössz Belföldi értékesítés árbevétele össz Termelés árbevétele nyomda üzem varroda és hímző üzem fémtechnológia asztalos üzemi mérőszalag, gomb Szolgáltatások/ bérmunka bevétele nyomdai szolgáltatás 4 87 varroda és hímző üzem fémtechnológia asztalos üzemi galván üzemi kábelkötegelés (Eltec) mosoda posta tereprendezés (Fővárosi Vízmű) fuvardíj árbevétele bontó (Metallex 21. kft-nek) vegyes bérmunka (Celitron ) 17 VFB személykapu egyéb Belföldön eladott áruk árbevétele hulladék értékesítésből kereskedelmi áru értékesítésből egyéb Közvetített továbbszámlázott szolg Reklám TERMÉK ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE Az árbevétel tervezésénél sajnos csak kevéssé tudunk támaszkodni vevőkkel már megkötött szerződésekre, mivel a rendelkezésünkre álló információ ezen a területen még hiányos. A tervezett 814. eft-os árbevételnek csupán 9 %-át fedi le a tervezés időpontjában eft értékben megkötött, vagy megkötésre előkészített szerződés.

Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009.

Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009. Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009. ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék: 1) Vezetői összefoglaló 2. oldal 2) A KFT általános bemutatása 3. oldal 3) Marketing

Részletesebben

Corvin köz Oktatási Központ 1082. Budapest, Kisfaludy u. 19. Tel: 786-3952 www.corvinkoz.hu Minden jog fenntartva.

Corvin köz Oktatási Központ 1082. Budapest, Kisfaludy u. 19. Tel: 786-3952 www.corvinkoz.hu Minden jog fenntartva. Corvin köz Oktatási Központ 1082. Budapest, Kisfaludy u. 19. Tel: 786-3952 www.corvinkoz.hu Minden jog fenntartva. 1210-06 Modul (Szépségszalon létrehozása, gazdálkodása, marketingje) 4. pontjának részletes

Részletesebben

ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék:

ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék: ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék: 1) Vezetői összefoglaló 2. oldal 2) A KFT általános bemutatása 3. oldal 3) Marketing terv 4. oldal 4) Működési terv 5. oldal 5) Vezetőség és szervezeti felépítés 5. oldal 6)

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 13953757-2-15 Bejegyző szerv: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei bíróság Regisztrációs szám: 15-09-071493 Tömöttvár 2007 Közhasznú Nonprofit Kft 4900 Fehérgyarmat, Tömöttvár út 5-7. 2011 Fordulónap:

Részletesebben

Üzleti terv kisvállalkozásoknak

Üzleti terv kisvállalkozásoknak Üzleti terv kisvállalkozásoknak Vállalkozás neve: Tervkészítés ideje: Az üzleti terv részei: 1. Vezetői összefoglaló 2. A vállalkozás általános bemutatása 3. Marketing Terv 4. Működési terv 5. Vezetőség

Részletesebben

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Győr, 2016.10.10. 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1. A gazdálkodó bemutatása

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei :

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei : SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve Tervdokumentáció részei : I/1. számú melléklet: I/2. számú melléklet: I/3. számú melléklet:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

MIKOM Nonprofit Kft évi üzleti terve

MIKOM Nonprofit Kft évi üzleti terve MIKOM Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terve (Vezetői összefoglaló) Miskolc, 2014. március 19. Üzleti Terv 2014 - Tagvállalat Makro-gazdasági adatok, piaci környezet Eredmény-kimutatás Üzemi eredményre

Részletesebben

Tartalmi és formai követelmények a KAP A saját farmom mindig zöldebb pályázathoz

Tartalmi és formai követelmények a KAP A saját farmom mindig zöldebb pályázathoz Tartalmi és formai követelmények a KAP A saját farmom mindig zöldebb pályázathoz A saját farmom mindig zöldebb című pályamunkában részletesen be kell mutatni egy elképzelt, vagy már működő gazdaságot.

Részletesebben

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1. A vállalkozás bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK TRÉNING

VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK TRÉNING VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK TRÉNING Üzleti terv Puskás Hajnalka 2012. október 12. ÜZLETI TERV SZÜKSÉGESSÉGE Meglévő vagy létrehozandó vállalkozás ismertetése Célok Elérésük módja Termék eladás módja Eszközök,

Részletesebben

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv ÜZLETI TERV vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv 1 Rövid leírása a cégnek, a várható üzletmenet összefoglalása. Az üzleti terv céljai szerint készülhet: egy-egy ötlet

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/118-1/213/I. Tárgy: Makói Gyógyfürdő Kft. üzleti terve Üi.: Juhászné Kérdő Edina Melléklet: Üzleti terv Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv A HM ipari részvénytársaságok 21. I-III, es gazdálkodásának elemzése 1./ HM Armcom Kommunikációtechnikai Zrt. Megnevezés 29. év bázis 21. évi 21. III. Adatok ezer Ft-ban Bázis Terv index index () () Nettó

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok 1 / 6 2010.11.22. 14:53

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok 1 / 6 2010.11.22. 14:53 1 / 6 2010.11.22. 14:53 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.01-09-883167

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve

MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve (Vezet i összefoglaló) Miskolc, 2015. 05.06 Üzleti Terv 2015 MIKOM Kft. Makro-gazdasági adatok, piaci környezet Eredmény-kimutatás Üzemi eredményre ható f bb

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2011.

ÜZLETI JELENTÉS 2011. 1 Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft. Statisztikai szám:117838196832113 01 1096 Budapest, Sobieski J.u.28. ÜZLETI JELENTÉS 2011. Budapest, 2012.április 12. Lászay János ügyvezető igazgató 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2014 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe Nagykanizsa,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

A PIREHAB Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2012. évről

A PIREHAB Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2012. évről A PIREHAB Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2012. évről 1. A közhasznú társaság alapadatai: Cégnév: PIREHAB Nonprofit KFT. Székhely: 4025 Debrecen,

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2012 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban)

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) 1. Általános háttér információ A Bátai Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Társaság),

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI HITEL KÖLCSÖNKÉRELEM ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE

ÚJ SZÉCHENYI HITEL KÖLCSÖNKÉRELEM ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE ÚJ SZÉCHENYI HITEL ÜZLETI TERV TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE CÉGADATOK Teljes név Rövid név Székhelye Telephely(ek) Postacím Telefon Cégjegyzékszám Statisztikai számjel Alapítás dátuma Tevékenység megkezdésének

Részletesebben

Minta Korlátolt Felelősségű Társaság (1138 Budapest, Példa út 1.) Adószám:

Minta Korlátolt Felelősségű Társaság (1138 Budapest, Példa út 1.) Adószám: Minta Korlátolt Felelősségű Társaság (1138 Budapest, Példa út 1.) Adószám: 12345678-2-41 1 Általános adatok Cégjegyzékszám: 01 23 456789 (Hatályos) 11 23 456789 Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1 8 0 0 0 6 2 7-1 - 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 3 Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet

Részletesebben

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4.

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.01-09-075773 cégjegyzékszámú Nyomtatvány

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31.

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31. Adószám: 18617450-1-11 Bírósági bejegyzés száma: PK.65050/2008 Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Kiegészítő melléklet az

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

A KONZUM NYRT ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE

A KONZUM NYRT ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE A KONZUM NYRT. 2011. ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE A Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. 1988-ban alakult a Konzum Áruház Szövetkezeti Közös Vállalat jogutódaként. Kezdetben a cég meghatározó profilja a kereskedelem,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

MIKOM Nonprofit Kft. Vezetői összefoglaló

MIKOM Nonprofit Kft. Vezetői összefoglaló MIKOM Nonprofit Kft. Vezetői összefoglaló 2010-2011 Főbb események, adatok A társaság a korábbi évekhez képest jelentős eredménynövekedéssel számolt, 2011. évi tervezett mérleg szerinti eredménye 11 743

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ FEHÉR MIKLÓS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM ADÓSZÁM: 18016512-1-08 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Győr, 2013.05.23. Horváth Zsolt Képviselő FEHÉR MIKLÓS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Eredménykimutatás 2014.

Eredménykimutatás 2014. 1 1 1 0 9 0 0 0 0 1 5 0 1 1 3 0 7 Statisztikai számjel 0 7-0 9-0 0 3 0 6 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Pálhalmai Agrospeciál Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma 2407 Dunaújváros, Pálhalma

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft 3232 Gyöngyös Üdülősor út 58. 2015. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT 23. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE - 1 - Tartalomjegyzék I. A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

Tevékenység költségei

Tevékenység költségei Tevékenység költségei Kiadás, ráfordítás, költség Kiadás: minden kifizetés, amely csökkenti a pénzeszközöket Ráfordítás: A vállalkozás eredményét csökkenti. Költség: a költség a tevékenység/termelés során

Részletesebben

Előterjesztés a Városgazdálkodási és üzemeltetési bizottság 2012. június 14. napján tartandó ülésére

Előterjesztés a Városgazdálkodási és üzemeltetési bizottság 2012. június 14. napján tartandó ülésére MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: MH:17-074/100/2012 Üi.: Vincze Csaba Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Városgazdálkodási és üzemeltetési Bizottsága Melléklet: - Miskolc Holding

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406. Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406. Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06 Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406 és Fejlesztő Zrt. Cégjegyzékszám:06-10-000270 Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06 1 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

2/2 VER-BAU Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. (6000 Kecskemét, Garay utca 11.) Adószám: 11374150-2-03

2/2 VER-BAU Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. (6000 Kecskemét, Garay utca 11.) Adószám: 11374150-2-03 VER-BAU Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (6000 Kecskemét, Garay utca 11.) Adószám: 11374150-2-03 Cégkivonat 2015.03.11.-i időállapotban 1 Általános adatok Cégjegyzékszám: 03 09

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok. 1 of 6 1/6/10 8:24 PM

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok. 1 of 6 1/6/10 8:24 PM Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.13-09-104185 cégjegyzékszámú KÓDOLKA Könyvelő

Részletesebben

... Dr. Szokol Miklós elnök

... Dr. Szokol Miklós elnök DEBRECENI SZÍV EGYESÜLET Kiegészítő melléklet 2014. év Debrecen, 2015.03.31.... Dr. Szokol Miklós elnök Általános rész: Szív Egyesület bemutatása: Működési forma : egyéb egyesület Alapítás ideje : 2001.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Mennyi az üzleti eredmény? 3600e 3180e. A gép eladása: 961 311 467 861 800e 800e 200e (áfa)

Mennyi az üzleti eredmény? 3600e 3180e. A gép eladása: 961 311 467 861 800e 800e 200e (áfa) I Számvitel 1/6 PallasSzámvitel feladatok Fogy ár: 960 Ft Feladat: Gépbeszerzés: 3600000 Ft Aktiválás: 2003.05.31 Leírási kulcs: 20% lineáris Értékesítése: 2007. nov.1 Leírása: Évi ÉCS-leírás 3600*0,2=

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft Adószám: 12167191-2-13 Közösségi adószám: HU12167191 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-149998 Kiegészítő melléklet Forcont Kft. 2015. Fordulónap: 2015. december

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 21384095-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-920431 1088 Budapest, Rákóczi út 21. 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak: 2010. január 01. -

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

KISKUN-MŰVÉSZ Nonprofit Kft 2013. ÉV KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KISKUN-MŰVÉSZ Nonprofit Kft 2013. ÉV KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KISKUN-MŰVÉSZ Nonprofit Kft 2013. ÉV KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KISKUN-MŰVÉSZ Nonprofit Kft általános bemutatása A társaság neve: Kiskun-Művész Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Oktatatási Kft A társaság székhelye:

Részletesebben

2016. évi üzleti terv

2016. évi üzleti terv 2016. évi üzleti terv 2016. terv 2015. tény Eltérés (Ft) Index (%) 9111 Családi ház hulladékszállítás 159 673 062 631 058 376-471 385 314 25,3% 9112 Társasházak hulladékszállítás 155 085 769 624 788 797-469

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

Általános berendezés finanszírozási adatlap ÁTVÁLLALÁSHOZ Vállalati Ügyfelek számára

Általános berendezés finanszírozási adatlap ÁTVÁLLALÁSHOZ Vállalati Ügyfelek számára 2007. DECEMBER 31.-RE VONATKOZÓAN SZÍVESKEDJENEK KITÖLTENI! Az adatokat a jelzett év végi adatok alapján, ezer Ft-ban kérjük megadni! Kérjük minden sor kitöltését, a nemleges válaszok ill. nulla érték

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege A változat Adószám: Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Likvid Trade 2010 Korlátolt Felelősségű Társaság 1156 Budapest, Szilas park 2. fszt. 2. Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat A mérleg

Részletesebben

Minta Korlátolt Felelősségű Társaság ( 1000 Budapest, Minta utca 1.) Adószám:

Minta Korlátolt Felelősségű Társaság ( 1000 Budapest, Minta utca 1.) Adószám: Minta Korlátolt Felelősségű Társaság ( 1000 Budapest, Minta utca 1.) Adószám: 12345678-9-10 Cégkivonat 2016.12.13.-i időállapotban 1 Általános adatok Cégjegyzékszám: 12 34 567891 (Hatályos) Cégforma: Korlátolt

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Városi Művelődési Központ Veszprém Hatályba lép 2014. január 7-től. A Városi Művelődési Központ eszközeinek és forrásainak értékelési szabályzatát a számvitelről szóló 2000. évi C.

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

I.ELŐADÁS KÖLTSÉGFOGALMAK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSI MÓDSZEREK

I.ELŐADÁS KÖLTSÉGFOGALMAK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSI MÓDSZEREK Éves beszámoló összeállítása I.ELŐADÁS KÖLTSÉGFOGALMAK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSI MÓDSZEREK Alapfogalmak Vállalkozás működés Eredmény Eredmény csökkentő tételek Eredmény növelő tételek Költségek Ráfordítások Fogalmi

Részletesebben

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA 11683/2008. KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (a továbbiakban: Áht.) 89. -ának (1) bekezdésében foglaltak

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az EU-MENTOR Nonprofit Kft 2012. december 31-i beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az EU-MENTOR Nonprofit Kft 2012. december 31-i beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az EU-MENTOR Nonprofit Kft 2012. december 31-i beszámolójához A.) ÁLTALÁNOS JELLEGŰ INFORMÁCIÓK 1.) Általános információk A társaság 2002-ben alakult, létrehozásának célja, hogy a

Részletesebben

2012. ÉVI VEVŐKINTLÉVŐSÉG. 2012.12.31. csökkentve a 2013.01.31.-ig befolyt befizetésekkel

2012. ÉVI VEVŐKINTLÉVŐSÉG. 2012.12.31. csökkentve a 2013.01.31.-ig befolyt befizetésekkel NAGYKOVÁCSI VIZIKÖZMŰ KFT 1.sz.melléklet 2012. ÉVI VEVŐKINTLÉVŐSÉG 2012.12.31. csökkentve a 2013.01.31.-ig befolyt befizetésekkel Adatok eft-ban 0-30 31-60 61-90 91-180 181-360 360 NAPON 100% HATÁRIDŐN

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18128204-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12.Pk.60.535/2007 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

(az adatok ezer forintban értendők) *(a konszolidált táblázatok alatt minden esetben dőlt betűvel tüntettük fel a társaság nem konszolidált számait)

(az adatok ezer forintban értendők) *(a konszolidált táblázatok alatt minden esetben dőlt betűvel tüntettük fel a társaság nem konszolidált számait) TR 2014 Szöveges magyarázat a 2014. üzleti évhez: Társaságunk a 2014. év során tőkeerejének növelését tűzte ki fő prioritásként. A kiemelt célok között szerepelt a korábbi bankhitelek saját forrásokkal

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

Gazdasági társaságaink működése és a központi ellátás

Gazdasági társaságaink működése és a központi ellátás Gazdasági társaságaink működése és a központi ellátás A fejlesztéseknek, a belső ellátási tevékenységnek és a kedvezően változó jogszabályi környezetnek köszönhetően 137 fővel (4%-kal), 3 565 főre nőtt

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Ö Ú Á É ő á é ü é í ű ó ő ő ö ú ő í ö ú ü ó ő ö ő é ű í á ó é ö ú á é ö é é á é ü ó é ü é é ü Á á é ő ó é á ó ü é á ü é ü é ü é ÓÚ Á Ő Á É Ü í é á í ó á ü é ö ü ö ü é á é ó á ő á á á á á ó á é ő é ó áí

Részletesebben

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám:

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406 és Fejlesztő Zrt. Cégjegyzékszám:06-10-000270 Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06 1 Kiegészítő melléklet a 2011. évi beszámolóhoz

Részletesebben