MISKOLCI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Miskolc 2014.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MISKOLCI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Miskolc 2014."

Átírás

1 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Miskolc 2014.

2 6.6. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Szenátusának 314/2014. sz. határozata Készült 8 példányban sorszámú, változás átvezetésére kötelezett példány.

3 Kiadásért felelős: Széll Gábor gazdasági főigazgató Kiadja a Miskolci Egyetem Gi ME Miskolc-Egyetemváros 2014.

4 Oldalszám: Tartalomjegyzék Fejezet szám Fejezetcím Oldalszám Változat szám Bevezetés dátuma A Általános rendelkezés 15. I. II. III. IV. V. VI. Bankszámla vezetés rendje Kincstári kártyaforgalom Kincstárral kapcsolatos feladatok Pénzkezelő helyek pénzforgalmának szabályai Jogszabályok, belső szabályzatok Záró rendelkezések

5 Oldalszám: 1 I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS 1. (1) A számvitelről szóló C. törvény 14.. előírja, hogy a törvényben rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján ki kell alakítani és írásba kell foglalni a gazdálkodó adottságainak, körülményeinek leginkább megfelelő számviteli politikát és ennek keretében el kell készíteni a pénzkezelési szabályzatot. A szabályozás célja, hogy a Miskolci Egyetem biztosítsa, hogy a pénzzel való gazdálkodás és pénzkezelés szervezett keretek között, naprakészen, ellenőrizhető módon valósuljon meg. A szabályzat biztosítja, hogy: a pénzgazdálkodás és pénzkezelés feleljen meg a kincstári előírások rendjének fogja át az Egyetem teljes pénzforgalmát ellenőrizhető, biztonságos legyen a rendszer a számviteli, pénzügyi, adózási és egyéb jogszabályok, más belső szabályzatok ide vonatkozó előírásai érvényesüljenek a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés naprakész, megbízható, pontos információt nyújtson a pénzforgalomról. (2) A szabályzat hatálya kiterjed a Miskolci Egyetem (továbbiakban ME) valamennyi szervezeti egységére illetve pénzkezelő helyére. II. fejezet Bankszámla vezetés rendje 1. Bankszámlák nyitása, vezetése 1 (1) 2 Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 79. és 80. alapján a Kincstár az egyetem részére a költségvetésének végrehajtásához a./ előirányzat-felhasználási keretszámlát b./ köztartozás zárolt fedezeti számlát c./ célelszámolási számlát d./ központi beruházások előirányzat-felhasználási keretszámlát e./ feladatfinanszírozási előirányzat-felhasználási keretszámlát f./ kincstári kártyafedezeti számlát g./ devizaszámlát h./ fedezetbiztosítási számlát vezet 1 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 172/2011. számú határozatával, június 1. napjától hatályos 2 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 249/2012. sz. határozatával, július 1. napjától hatályos

6 Oldalszám: 2 (2) Az előirányzat-felhasználási keretszámla a ME gazdálkodásának lebonyolítására szolgál, megnyitása illetve megszüntetése az Emberi Erőforrás Minisztérium feladata. (3) A köztartozás zárolt fedezeti számla megnyitásáról a Kincstár hivatalból intézkedik. Az állammal és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival szembeni tartozás miatt zárolt összegek kezelésére szolgál. A számla felett az egyetem közvetlenül nem rendelkezhet. (4) 3 Célelszámolási számla a pénzben beérkezett segélyek, adományok és hozzájárulások elkülönített kezelésére szolgál. Számla csak abban az esetben nyitható, ha az adományozó a külön számlán történő kezelést kikötötte és a Nemzetgazdasági Minisztérium a számla megnyitását engedélyezte. (5) A feladatfinanszírozási előirányzat-felhasználási számla a feladatfinanszírozás körébe vont előirányzatok kezelésére szolgál. (6) Központi beruházások előirányzat-felhasználási keretszámla a központi beruházások költségvetési előirányzataival összefüggő pénzforgalom lebonyolítására szolgál. (7) A Kincstári kártyafedezeti számla a kincstári kártyával történő kifizetések pénzügyi fedezetének elkülönített kezelésére szolgáló kártyatípusonként nyitható számla. A pénzügyi fedezet biztosítása a Kincstári előirányzat-felhasználási keretszámla terhére benyújtott átutalási megbízással történik. Az egyetem a készpénzkímélő fizetés céljára a kincstári kártya három típusát veheti igénybe: a./ b./ az Intézményi kártyát, amely a készlet- és kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére, a nem rendszeres, kisösszegű szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére és a készpénzfelvételére szolgáló forint alapú, kizárólag belföldön használható elektronikus módon elfogadható fizetési eszköz, VIP ezüst vagy arany kártyát, amely a vezető beosztású, valamint az egyetem gazdasági vezetője által kártyahasználatra feljogosított dolgozóinak reprezentációs és utazási kiadásainak kiegyenlítésére és készpénz felvételére szolgáló, külföldön és belföldön egyaránt használható elektronikus és hagyományos módon is elfogadható fizetési eszköz. (8) Üzemanyag kártya a gépkocsivezető üzemanyag ellátását névre szóló üzemanyag kártyával kell biztosítani (9) A devizaszámla külföldi pénzeszközök nyilvántartására és azok felhasználásának lebonyolítására szolgál. A devizaszámla vezetés feltételeit a Kincstár és a számlatulajdonos közötti bankszámlaszerződésben kell rögzíteni. (10) A fedezetbiztosítási számla az egyetemet terhelő, a fedezetigazolásnak megfelelő összegű pénzügyi biztosítékok elkülönített kezelésére szolgál. 3 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 484/2013. sz. határozatával, december 01. napjától hatályos

7 Oldalszám: 3 (11) Kincstári körön kívül vezetett számlák: Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás elnevezésű számlák, melyet az OTP Bank Rt. vezet. A számla vezetéséhez külön engedély nem szükséges. 2. A pénzforgalom lebonyolítására szolgáló számlák (1) A ME az alábbi bankszámlákkal rendelkezik: Száma: Elnevezése: Előirányzat-felhasználási keretszámla (EFK) Célelszámolási forint számla Központi beruházások előirányzatfelhasználási keretszámla Intézményi kártyafedezeti számla VIP kártyafedezeti számla Feladatfinanszírozási előirányzatfelhasználási keretszámla Zárolt fedezeti számla OTP Bank Rt. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla Európai Uniós Programok célelszámolási számla Szerződésenként változó MÁK Deviza számlák (2) Az egyetemi bankszámlák felett aláírásra jogosultak névsorát, valamint a MÁK-nál megnyitott devizaszámlák számát és megnevezését gazdasági főigazgatói utasítás tartalmazza. (3) A kölcsönállományról és a munkáltatói lakásépítési támogatásokról a ME az éves költségvetési beszámoló keretében ad számot.

8 Oldalszám: 4 3. Bankszámlákkal kapcsolatos feladatok (1) Banknapló készítése a befolyt befizetésekről és kiadásokról időrendi sorrendben készített kimutatás A banknaplónak az alábbi adatokat kell tartalmaznia: - kivonat/sorszám - megnevezés - bevétel - kiadás - dátum - egyenleg (2) Bankforgalom egyeztetése a bankkivonattal (3) Bankbizonylatok felszerelése: a) terhelés esetén: utalványtervezet, útiszámlák, munkábajárás bizonylatai, számla leigazolva, kötelezettségvállalást igénylési lappal ellátva, beszerzések esetén bevételezve b) jóváírások esetén: utalványtervezet számlával, szerződéssel, levéllel csekkes befizetés esetén levél, nyugta, készpénzes számlák összesítővel (4) Az ismeretlen, rendezetlen tételeket havonta le kell rendezni. (5) Devizaszámlákkal kapcsolatos feladatok: Banknapló készítése, mely alapján megállapítható a befizetés devizában és forintban is a kifizetés devizában és forintban is az egyenleg devizában és forintban is. Az árfolyamváltozást évente kell könyvelni. 4. Bankszámlához kapcsolódó csoportos átutalás (1) A Pénzügyi Osztály végzi a MÁK által telepített GIRO rendszeren keresztül csoportos átutalással - bér- és bérjellegű kifizetések - hallgatói ösztöndíjak - szállítói számlák kiegyenlítését. (2) A Kincstár elektronikusan a GIRO rendszeren keresztül megküldi a napi bankkivonatot.

9 III. fejezet Kincstári kártyaforgalom Oldalszám: 5 1. (1) Kincstári kártyák kezelésével kapcsolatos feladatok - kártyaigénylések - kártyák átvétele, átadása nyilatkozat az anyagi felelősségről (1.sz. melléklet) - kártyabirtokosok elszámoltatása, tranzakciók bizonylatainak begyűjtése - esetleges reklamációk kezelése - analitikus nyilvántartás vezetése a kártyatulajdonosokról - kártyák kereteinek feltöltése 2. (1) Kincstári kártyával történő vásárlások elszámolása a) A kártyabirtokosnak a kártyával történt vásárlás alkalmával számlát kell kérnie, melyet az egyetem nevére kell kiállíttatnia. A kártyabirtokos aláírásával igazolja a fizetés megtörténtét, majd megkapja és megőrzi a kártya lehúzásakor keletkezett bizonylatot. Csak elektronikus elfogadó eszköz által nyomtatott bizonylat fogadható el, melynek összege és dátuma megegyezik a vásárlást igazoló számla összegével és dátumával. b) 4 A kártyabirtokosnak a vásárlás megtörténtét igazoló számlát és a kártyás fizetés megtörténtét igazoló bizonylatot, valamint a Kötelezettségvállalásra vonatkozó igénylőlapot összetűzve, 3 munkanapon belül nyilvántartási számmal és keltezéssel ellátott átadás-átvételi jegyzéken leigazolva le kell adnia a Pénzügyi Osztályra, amennyiben nem tesz eleget határidőre elszámolási kötelezettségének a kártya letiltásra kerül. c) 5 Az intézményi kincstári kártyák készpénzfelvételre nem használhatók, kivéve az Ellátási és Biztonságszervezési Osztály, valamint az Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet rendelkezésére bocsátott 1-1 db kincstári kártya. d) 6 Kincstári Kártyával nem rendelkezhetnek azok a közalkalmazottak, akik kötelezettségvállalói valamint pénzügyi ellenjegyzői jogosultsággal megbízott személyek, valamint azok a közalkalmazottak, akik az alkalmazott elektronikus Kötelezettségvállalási Rendszerben rögzítési jogosultsággal megbízott személyek. (2) Amennyiben a kártyabirtokos kártyáját elveszíti, annak használatát haladéktalanul le kell tiltania a MÁK Hirdetményében meghatározott módok valamelyikén. A kártya letiltását követően a kártyabirtokosnak azonnal írásban be kell jelentenie az adott szervezeti egység illetékes vezetőjénél, aki dönt a letiltott kártya pótlásáról. Mind a letiltott kártya pótlása, mind a pótlólagos kártyaigénylések új adatlap kitöltésével történnek. 4 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 314/2014. sz. határozatával, napjától hatályos 5 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 314/2014. sz. határozatával, napjától hatályos 6 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 314/2014. sz. határozatával, napjától hatályos

10 Oldalszám: 6 (3) A cserére szoruló kártyákat érvénytelenítve, új adatlap kitöltésével együtt kell a MÁKhoz leadni. Amennyiben az egyetem egy adott kártyát a lejárat előtt nem szüntet meg, akkor a Bank a kártyát minden esetben megújítja az eredetivel azonos adattartalommal és kártyatípustól függően 2 vagy 3 éves lejárattal. (4) Kártyamegszüntetés esetén ( a közalkalmazotti jogviszony megszünésekor): a) a kártyát be kell vonni a tulajdonostól b) analitikus nyilvántartáson át kell vezetni c) a kártyát érvényteleníteni és adatlap kitöltésével átadni a Kincstárnak további ügyintézésre d) a kártyával végzett tranzakciókkal soron kívül el kell számoltatni a kártyabirtokost e) ha a kilépő dolgozó a kártyát nem adja le, akkor a kártyát a dolgozó költségére haladéktalanul le kell tiltatni. (5) Számlamegszüntetés esetén a számlához tartozó összes kártyát be kell vonni a kártyabirtokosoktól. (6) 7 3. Kincstárral kapcsolatos feladatok (1) 8 9 A pénzügyi szolgáltatások teljesítésének rendjéről szóló rendelet részletesen intézkedik arról, hogy a Magyar Államkincstárban a pénzügyi műveletek azonosítására tranzakciós kódokat (KTK-t) hogyan kell alkalmazni, és megadja azok tételes jegyzékét, használatuk kötelező módját. A KTK az átutalási megbízás közlemény rovatának utolsó hét pozíciójában kerül feltüntetésre. Ha az átutalás több jogcímet érint, vagy nettósított összeg, akkor az átutalás mellé kiegészítő szelvényt kell használni és a KTK-kat a kiegészítő szelvényen kell kirészletezni. Kincstári körön kívüli utalás esetén mivel a két érintett fél közül, csak az egyik van kincstári körön belül, a másik fél nem, csak három pozíciót kell kitölteni az átutaláson, a másik három pozíciót üresen kell hagyni. A postai készpénz átutalási nyomtatványon: (postával kötött szerződés alapján) o ha a készpénz átutalási megbízás nyomtatvány törzslapjának másolatát teljes egészében visszakapja, a KTK-t a nyomtatvány Befizető azonosító rovat első három pozíciójában kell elhelyezni, a tényleges befizető azonosító és az ellenőrzőszám előtt A költségvetés végrehajtása során a kincstári körbe tartozó ügyfelek főkönyvi nyilvántartása és a kincstár pénzforgalomból nyert adatai közötti eltérések 7 Törölve a Miskolci Egyetem Szenátusának 484/2013. sz. határozatával, december 01. napjától hatályos 8 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 172/2011. számú határozatával, június 1. napjától hatályos 9 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 484/2013. sz. határozatával, december 01. napjától hatályos

11 Oldalszám: 7 kiküszöbölése érdekében átutalási megbízás kiegészítő szelvényt kötelező alkalmazni abban az esetben, ha, - 5 millió forintot meghaladó szerződéshez a fizetési teljesítéseket a MÁK előzetesen bejelentett kötelezettségvállalási számra hivatkozva minden tétele utalásánál, - a fizetési megbízáson szereplő fizetendő, utalandó összeg több jogcímet érint, - a fizetendő összeg kiadási jogcím és bevételi jóváírás nettósított összegét tartalmazza, - kincstárban vezetett számla terhére benyújtott deviza átutalási megbízások, - pénzforgalom nélküli kifizetésre kerül sor az egyes jogcímek között, - nem azonosított bevételek megfelelő kiemelt előirányzatra történő átvezetésére kerül sor, - egyéb, a kiadásokat és a bevételeket azonos összeggel érintő pénzforgalom nélküli rendezésre kerül sor január 1-jétől a Magyar Államkincstár a kincstári szolgáltatások után költséget számít fel. (2) (3) Tartozásállomány bejelentése a MÁK-hoz A 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 7.sz. melléklete,alapján kell az egyetemnek elektronikus formában a Magyar Államkincstár részére adatszolgáltatást teljesíteni a tartozásállomány alakulásáról tárgyhó utolsó napjának megfelelően tárgyhót követő hónap 5. napjáig Kötelezettségvállalás bejelentése a MÁK-hoz Az egyetem köteles egyedileg bejelenteni a MÁK-hoz a dologi, az egyéb működési célú kiadások és a felhalmozási költségvetés előirányzat-csoportba tartozó kiemelt előirányzatok terhére belföldön vállalt,bruttó ötmillió forintot elérő összegű kötelezettségeket, elkülönítve a költségvetési év és a költségvetési évet követő évek előirányzatai terhére vállalt kötelezettségeket, a kötelezettségvállalást követő 5 munkanapon belül, ( 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 7.sz. melléklet) IV. fejezet Pénzkezelő helyek pénzforgalmának szabályai 1. (1) Az egyetem pénzkezelő helyei csak befizetéseket bonyolíthatnak, melyek bizonylatolása és pénzkezelése egyszerűbb a házipénztárénál. 10 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 172/2011. számú határozatával, június 1. napjától hatályos 11 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 249/2012. sz. határozatával, július 1. napjától hatályos 12 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 484/2013. sz. határozatával, december 01. napjától hatályos 13 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 172/2011. számú határozatával, június 1. napjától hatályos 14 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 249/2012. sz. határozatával, július 1. napjától hatályos

12 Oldalszám: 8 A pénz kezelését végző személy felelőssége a pénzkezelés ideje alatt megegyezik a pénztároséval. (3. sz. melléklet) (2) Az egyetem pénzkezelő helyei a) Központi Igazgatás és szervezeti egységei b) Gazdasági- Műszaki Főigazgatóság és szervezeti egységei c) Karok és szervezeti egységei d) Könyvtár, Levéltár és Múzeum e) Bolyai Kollégium f) Informatikai Szolgáltató Központ g) Idegennyelvi Oktatási Központ h) Felnőttképzési Regionális Központ i) Alkalmazott Föltudományi Kutatóintézet (3) A beszedhető bevételek köre a) Magán telefonbeszélgetések térítési díja. b) Másolási díj, kölcsönzési díjak, kártérítési díjak. c) Vendégszoba térítési díja. d) Szabad férőhelyek térítési díja. e) Selejtezett eszközök értékesítési bevétele. f) Jegyzetértékesítés bevétele g) Teniszpálya bérleti díja. h) E/4. jelű kollégiumi épület oldalszárnyában elhelyezkedő ún. Konditerem használatával összefüggő bevétel. (4) 19 A készpénzforgalom lebonyolítása pénzkezelő helyeken a) Készpénzes számla, vagy nyugta kiadásával történik, amely a Pénzügyi Osztálytól szerezhető be. A szervezeti egységek megbízott dolgozója veszi fel a készpénzes számlát, nyugtát, meghatalmazás alapján (2. sz. melléklet). b) 20 A Könyvtár, Levéltár és Múzeum saját programmal állítja elő a készpénzes számlákat, valamint szeptember 1-től a jegyzetek értékesítését pénztárgép alkalmazásával. c) A pénztárgép alkalmas a készpénzzel történő bevételek kimutatására, rögzítésére, valamint nyugta kibocsátására, az értékesítés összegének göngyölésére, napi forgalmi zárás készítésére. A napi értékesítések végösszegét az adómemóriában a hozzáférhetetlenség biztosításával, 15 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 317/2011. számú határozatával, december 1. napjától hatályos 16 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 484/2013. sz. határozatával, december 01. napjától hatályos 17 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 317/2011. számú határozatával, december 1. napjától hatályos 18 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 484/2013. sz. határozatával, december 01. napjától hatályos 19 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 317/2011. számú határozatával, december 1. napjától hatályos 20 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 484/2013. sz. határozatával, december 01. napjától hatályos

13 Oldalszám: 9 módosítási és törlési lehetőség kizárásával tárolja. A pénztárgépen a napi zárás végrehajtása kötelező. Év végén a pénztárgép adómemóriájának teljes kiíratását a bevétellel való egyeztetés érdekében el kell végeztetni és azt ellenőrzés céljára megőrizni. d) A beszedett jegyzetértékesítési bevételek elszámolásához az Egyetem számlájára történő befizetéshez pénztárjelentést vezet a Könyvtár, Levéltár és Múzeum, úgy hogy arról naponta megállapítható legyen a nyitó-záró pénzkészlet, napi forgalom, az Egyetem számlájára készpénzes utalványon feladott bevétel összege. A pénztárjelentést két aláírással kell ellátni. Olyan személyek lehetnek az aláírók, akik felelősségvállalási nyilatkozattal rendelkeznek és munkaköri leírásuk is tartalmazza ezen feladatokat. e) A pénztárgépek működtetéséhez váltópénzzel kell rendelkezni, melyet a Könyvtár rendelkezésére álló Kincstári kártyáról kell felvenni, és év végén visszafizetni az Egyetem számlájára. f) 21 Egészségügyi Kar, Sportlétesítmények teniszpályáinak pályabérleti díját a MEAFC jogosult beszedni (külön szerződés alapján). A Sportlétesítmények megbízott dolgozója veszi fel a nyugtákat a Pénzügyi Osztálytól. A nyugtatömböket sorszám szerint nyilvántartja és átadás-átvételi bizonylattal adja át a MEAFC-nak. A MEAFC a szerződés, illetve a pénzkezelési szabályzat szerint köteles a beszedett díjakat az Egyetem számlájára befizetni. A betelt nyugtatömböket visszaadja a Sportlétesítmények megbízott dolgozójának, aki leadja a Pénzügyi Osztályra és újakat vesz fel. g) 22 A beszedett pénzt fel kell adni postai befizetési utalványon, amennyiben az elérte az Ft-ot,- a Könyvtár, Levéltár, Múzeum esetében a Ftot - vagy értékhatártól függetlenül minden hó között, illetve év végén. h) Összesítővel (csekk másolattal) a készpénzes számla, nyugta másodpéldányát mellékelve feladás készítése a Pénzügyi osztály felé. i) A pénzt biztonságos vaskazettában kötelesek tárolni, zárható szekrényben. (5) Külső szervezet vagy természetes személy részére készpénzkezelési tevékenységet az Egyetem szervezeti egységei, közalkalmazottai nem végezhetnek. (6) 23 Széchényi Pihenőkártya (SZÉP Kártya ) elfogadóhely működése,feladatai: a) A SZÉP kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól az 55/2011. (IV.12.)Korm rendelet rendelkezik. A SZÉP kártya olyan elektronikus utalványkártya, melyről alszámlák segítségével rendezhető a szálláshely, vendéglátás, szabadidő szolgáltatás ellenértéke. A szállást terhelő idegenforgalmi adót nem lehet róla fizetni, azt a helyszínen kell készpénzben megfizetni a vendégnek. Jelenleg három bank bocsát ki SZÉP kártyát: OTP Bank K & H Bank 21 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 484/2013. sz. határozatával, december 01. napjától hatályos 22 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 72/2013. számú határozatával, április 1. napjától hatályos 23 Beiktatva a Miskolci Egyetem Szenátusának 249/2012. sz. határozatával, július 1. napjától hatályos

14 Oldalszám: 10 MKB Bank b) Az elfogadóhelynek (Miskolci Egyetem) szerződni kell a SZÉP kártya kibocsátójával. A kártya elfogadásának 3 módja lehetséges: POS terminál (kártyaolvasó) Interneten keresztül (Web Shop) Telefonos engedélyeztetés A bank(ok)kal kötött SZÉP kártya elfogadási szerződésben a Felek megállapodnak a kártya elfogadás módjáról, rendjéről, fizetendő díjakról, számlázás és elszámolás rendjéről, kapcsolattartók személyéről. c) 24 Elfogadóhely (Bolyai Kollégium) feladatai: - szálláshely szolgáltatás nyújtás, - a bankkal kötött szerződésben foglalt feltételek biztosítása, kapcsolattartás, - számlák, bevételi bizonylatok kiállítása, nyilvántartása, - az egyetem Pénzügyi osztálya felé bizonylatok megküldése, hogy a bank által utalt bevételek azonosításra, lekönyvelésre kerüljenek, valamint az ÁFA bevallás megtörténjen. V. fejezet Jogszabályok, belső szabályzatok évi LXXXV. törvény a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról évi C. törvény a számvitelről évi CXCV. törvény az államháztartásról 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról évi XCIII. törvény a devizakorlátozások megszüntetéséről, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet a programfinanszírozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről 55/2011. (IV.12.) Korm. rendelet a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól ME Gazdálkodási Szabályzata ME Számviteli Politikája ME Bizonylati Szabályzata Gazdasági Főigazgatói utasítás a kincstári kártyával rendelkezők körének meghatározásáról 24 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 484/2013. sz. határozatával, december 01. napjától hatályos 25 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 172/2011. számú határozatával, június 1. napjától hatályos 26 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 249/2012. sz. határozatával, július 1. napjától hatályos 27 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 314/2014. sz. határozatával, napjától hatályos

15 Oldalszám: 11 VI. fejezet Záró rendelkezések 1. Jelen szabályzatot a Szenátus 366/2008.sz. határozatával, december 1-i hatállyal elfogadta, hatálybalépésével egyidejűleg az Egyetemi Tanács 100/2002.sz. határozatával elfogadott és 190/2006.sz. határozatával módosított pénzkezelési szabályzatát hatályon kívül helyezte. A szabályzatot a Szenátus 172/2011.sz. határozatával, június 1-i hatállyal, 317/2011.sz. határozatával, december 1-i hatállyal, 249/2012.sz. határozatával július 1-i hatállyal, 72/2013.sz. határozatával április 1- i hatállyal, valamint a 484/2013. sz. határozatával december 01. hatállyal módosította, valamint a 314/2014. sz. határozatával szeptember 15. hatállyal módosított szöveget egységes szerkezetben tartalmazza. (1) A szabályzat aktualizálásának előterjesztéséért a gazdasági főigazgató, előkészítéséért a Pénzügyi Osztály vezetője a felelős. Miskolc, szeptember 15. Prof. Dr. Torma András rektor a Szenátus elnöke

16 Oldalszám: sz. melléklet MISKOLCI EGYETEM PÉNZÜGYI OSZTÁLY Adatlap Kincstári Bankkártya igényléséhez Kártyabirtokos neve:... Személyi igazolvány száma:... Szervezeti egység neve:... Miskolc gazdálkodási egység vezető javaslattevő gazdasági főigazgató engedélyező Nyilatkozat Alulírott.. kártyabirtokos tudomásul veszem, hogy a MISKOLCI EGYETEM tulajdonában lévő kincstári kártya használatáért vétkességre tekintet nélkül (Mt.169 (1) bek.alapján ) teljes anyagi felelősség terhel. Miskolc,..... kártyabirtokos aláírása

17 MEGHATALMAZÁS 28 Oldalszám: sz. melléklet Alulírottak, mint a (szervezeti egység) dolgozói, meghatalmazzuk:..(név, munkakör)..(név, munkakör)..(név, munkakör), hogy a Miskolci Egyetem Pénzügyi Osztályáról (megfelelő aláhúzandó) - étkezési utalványokat, - iskolakezdési utalványokat, - készpénzes számlákat, - nyugtákat részünkre felvegyen, illetve leadjon. Jelen meghatalmazás.. évre érvényes. Miskolc, meghatalmazott aláírása, lakcíme, adószáma Meghatalmazók neve, lakcíme, adószáma:... Meghatalmazók aláírása: Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 72/2013. számú határozatával, április 1. napjától hatályos

18 Oldalszám: sz. melléklet Nyilatkozat Alulírott, mint a. (szervezeti egység) dolgozója kijelentem, hogy a Miskolci Egyetem Pénzkezelési Szabályzatát megismertem, és tudomásul veszem, hogy az általam beszedett, kizárólagosan kezelt és őrzött bevételekért, vétkességre tekintet nélkül teljes anyagi felelősség terhel. Kelt..... pénzkezeléssel megbízott.. pénzkezeléssel megbízott helyettes

AZ ÓBUDAI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2 verzió AZ Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék 3. melléklet AZ ÓBUDAI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2013. június 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011. SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011. TARTALOM BEVEZETŐ...5 I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS...6 1. Költségvetési előirányzatok felhasználása.7 2. Bevételek...8 3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOM BEVEZETŐ... 6 I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS... 7 1. Költségvetési előirányzatok felhasználása... 8 2. Bevételek... 9 3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Sárospataki Református Kollégium Sárospatak, Rákóczi u. 1.sz. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2012. július 1-jétől Jóváhagyta: a Sárospataki Református Kollégium Igazgatótanácsa 2012. június 28-ai ülésén.

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest, Arany János u. 1.

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest, Arany János u. 1. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest, Arany János u. 1. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2013. január 1- től. Jóváhagyta:... dr. Monok István főigazgató ph. BEVEZETŐ

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata Pénzkezelési Szabályzatának felülvizsgálatáról

Város Polgármestere. Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata Pénzkezelési Szabályzatának felülvizsgálatáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mail: hivatal@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata Pénzkezelési

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Ügyiratszám: BOM/01/2902/2015. 36/2015. számú Kormánymegbízotti utasítás Melléklete A területi NFA kötelezettségvállalási és gazdálkodási szabályzata 3525 Miskolc,

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2012. -től BEVEZETÉS A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvényben foglalt előírás értelmében a törvény hatálya alá tartozó vállalkozásoknak

Részletesebben

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont

Ü G Y R E N D. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Ü G Y R E N D A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztálya gazdálkodással összefüggő

Részletesebben

PÉNZFORGALMI ÜZLETSZABÁLYZAT módosításokkal egységes szerkezetben

PÉNZFORGALMI ÜZLETSZABÁLYZAT módosításokkal egységes szerkezetben Sopron Bank Zrt. Székhely: Sopron Kossuth Lajos u. 19. Cégjegyzékszám: 08-10-001774 PSZÁF engedélyszám: I-864/2003 PSZÁF engedély kelte: 2003. június 19. Adószáma: 12951659-1-44 PÉNZFORGALMI ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

Finanszírozás és pénzügyi feladatok MF 06.EF

Finanszírozás és pénzügyi feladatok MF 06.EF Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Finanszírozás és pénzügyi feladatok MF 06.EF Készítette: Kiss Gábor folyamatgazda Átvizsgálta: Dr. Zagyi Bertalan minőségügyi

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 030532 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1.1. Az intézményi SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium személyügyi hírei 3304

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium személyügyi hírei 3304 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. május 11., péntek 21. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 34/2012. (V. 11.) HM utasítás a belföldi reprezentációról szóló 83/2004.

Részletesebben

IV. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ügyfelek részére forintban nyilvántartott fizetési számlák vezetésére

IV. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ügyfelek részére forintban nyilvántartott fizetési számlák vezetésére IV. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ügyfelek részére forintban nyilvántartott fizetési számlák vezetésére 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. B. PÉNZGAZDÁLKODÁS (Lett B.1997.) 1. ÁLTALÁNOS PÉNZGAZDASÁGI FOGALMAK... 289

TARTALOMJEGYZÉK. B. PÉNZGAZDÁLKODÁS (Lett B.1997.) 1. ÁLTALÁNOS PÉNZGAZDASÁGI FOGALMAK... 289 TARTALOMJEGYZÉK B. PÉNZGAZDÁLKODÁS (Lett B.1997.) 1. ÁLTALÁNOS PÉNZGAZDASÁGI FOGALMAK... 289 2. ÁLLAMPÉNZÜGYEK... 291 2.1. A költségvetés... 291 2.2. Az államháztartás információs és mérlegrendszere...

Részletesebben

Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról

Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat Nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a 01-10-041585 cégjegyzékszámon

Részletesebben

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 7800 Siklós, Felszabadulás u. 46-48.

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 7800 Siklós, Felszabadulás u. 46-48. DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. 7800 Siklós, Felszabadulás u. 46-48. BANKSZÁMLA/PÉNZFORGALMI SZÁMLA ÜGYREND (ÜGYVITELI UTASÍTÁS) 1.4/2007. sz. 2007.04.11. Igazgatósági határozattal jóváhagyva. Módosítva:

Részletesebben

Buda Regionális Bank Zrt. 2053 Herceghalom, Zsámbéki u. 3 Telefon: +36-22-350-462 www.brbbank.hu kozpont@brbbank.hu

Buda Regionális Bank Zrt. 2053 Herceghalom, Zsámbéki u. 3 Telefon: +36-22-350-462 www.brbbank.hu kozpont@brbbank.hu Buda Regionális Bank Zrt. 2053 Herceghalom, Zsámbéki u. 3 Telefon: +36-22-350-462 www.brbbank.hu kozpont@brbbank.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. 1. Fogalom meghatározások

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. 1. Fogalom meghatározások 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1.sz. Függelék FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLA ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2012. december 1-től Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Az MKB Széchenyi Pihenő Kártya igénylésének, kibocsátásának és használatának általános üzleti feltételei

Az MKB Széchenyi Pihenő Kártya igénylésének, kibocsátásának és használatának általános üzleti feltételei MKB Nyugdíjpénztárt és Egészségpénztárt Kiszolgáló Kft. Székhely: 1134 Budapest, Dévai u. 23. Levelezési cím: 1821 Budapest Adószám: 12351035-2-41 Telefon: (1) 268 7272 Fax: (1) 268 7002 Az MKB Széchenyi

Részletesebben

BANKKÁRTYA SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT

BANKKÁRTYA SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT BANKKÁRTYA SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT OBERBANK AG MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEP SZÉKHELY: 1062 BUDAPEST, VÁCI ÚT 1-3., CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-17-000456 ADÓSZÁM: 22353605-2-42 PSZÁF NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA: 36865/7/2006

Részletesebben

Gazdálkodási szabályzat

Gazdálkodási szabályzat Gazdálkodási szabályzat ( A z M V S Z e l n ö k s é g e e l f o g a d t a a 2 8 / 2 0 1 3 ( 0 4. 1 6. ) s z. h a t á r o z a t á v a l, h a t á l y o s 2 0 1 3. 0 4. 1 6. n a p j á t ó l ) Budapest, 2013.

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E K FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Tiszavasvári Takarékszövetkezet (székhelye: 4440 Tiszavasvári

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Hévízgyörki Polgármesteri Hivatal 2192 Hévízgyörk Kossuth L.u.124. GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E Hatályos: 2013. április 1 -től 2 Ü G Y R E N D A Hévízgyörki Polgármesteri

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Rétköz Takarékszövetkezet (székhelye: 4600 Kisvárda, Szent László u. 68., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA

MISKOLCI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA Miskolc, 2012 6.2. sz. Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 131/2012. SZ. HATÁROZATA Készült 8 példányban.

Részletesebben

A PÉNZFORGALOM. FIZETÉSI MÓDOK. SEGÉDLET A GAZDASÁGI ALAPISMERETEKHEZ

A PÉNZFORGALOM. FIZETÉSI MÓDOK. SEGÉDLET A GAZDASÁGI ALAPISMERETEKHEZ A pénzforgalom Én csak arra figyelmeztetlek benneteket, hogy a pénzszerzés ne legyen életcélotok. A lélek nem gazdagszik pénzzel. És nem is szegényedik a pénz fogytával. (Gárdonyi Géza) A pénzforgalom

Részletesebben

VÁLLALATI SZÁMLAVEZETÉSI SZABÁLYZAT RULES OF CORPORATE ACCOUNTS

VÁLLALATI SZÁMLAVEZETÉSI SZABÁLYZAT RULES OF CORPORATE ACCOUNTS 016-B. 2010 VÁLLALATI SZÁMLAVEZETÉSI SZABÁLYZAT RULES OF CORPORATE ACCOUNTS - 1/17 - Tartalomjegyzék Általános rendelkezések... 3 Betétbiztosítás... 3 Pénzforgalmi számla megnyitása... 4 A számlatulajdonosok

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA SZÁMVITELI POLITIKA (a Gazdálkodási szabályzat 1. sz. melléklete) 2012. JÚNIUS 26. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...3 1. Bevezető rendelkezések...3 2. A Főiskola tevékenységének

Részletesebben