MISKOLCI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Miskolc 2014.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MISKOLCI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA. Miskolc 2014."

Átírás

1 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Miskolc 2014.

2 6.6. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Szenátusának 314/2014. sz. határozata Készült 8 példányban sorszámú, változás átvezetésére kötelezett példány.

3 Kiadásért felelős: Széll Gábor gazdasági főigazgató Kiadja a Miskolci Egyetem Gi ME Miskolc-Egyetemváros 2014.

4 Oldalszám: Tartalomjegyzék Fejezet szám Fejezetcím Oldalszám Változat szám Bevezetés dátuma A Általános rendelkezés 15. I. II. III. IV. V. VI. Bankszámla vezetés rendje Kincstári kártyaforgalom Kincstárral kapcsolatos feladatok Pénzkezelő helyek pénzforgalmának szabályai Jogszabályok, belső szabályzatok Záró rendelkezések

5 Oldalszám: 1 I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS 1. (1) A számvitelről szóló C. törvény 14.. előírja, hogy a törvényben rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján ki kell alakítani és írásba kell foglalni a gazdálkodó adottságainak, körülményeinek leginkább megfelelő számviteli politikát és ennek keretében el kell készíteni a pénzkezelési szabályzatot. A szabályozás célja, hogy a Miskolci Egyetem biztosítsa, hogy a pénzzel való gazdálkodás és pénzkezelés szervezett keretek között, naprakészen, ellenőrizhető módon valósuljon meg. A szabályzat biztosítja, hogy: a pénzgazdálkodás és pénzkezelés feleljen meg a kincstári előírások rendjének fogja át az Egyetem teljes pénzforgalmát ellenőrizhető, biztonságos legyen a rendszer a számviteli, pénzügyi, adózási és egyéb jogszabályok, más belső szabályzatok ide vonatkozó előírásai érvényesüljenek a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés naprakész, megbízható, pontos információt nyújtson a pénzforgalomról. (2) A szabályzat hatálya kiterjed a Miskolci Egyetem (továbbiakban ME) valamennyi szervezeti egységére illetve pénzkezelő helyére. II. fejezet Bankszámla vezetés rendje 1. Bankszámlák nyitása, vezetése 1 (1) 2 Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 79. és 80. alapján a Kincstár az egyetem részére a költségvetésének végrehajtásához a./ előirányzat-felhasználási keretszámlát b./ köztartozás zárolt fedezeti számlát c./ célelszámolási számlát d./ központi beruházások előirányzat-felhasználási keretszámlát e./ feladatfinanszírozási előirányzat-felhasználási keretszámlát f./ kincstári kártyafedezeti számlát g./ devizaszámlát h./ fedezetbiztosítási számlát vezet 1 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 172/2011. számú határozatával, június 1. napjától hatályos 2 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 249/2012. sz. határozatával, július 1. napjától hatályos

6 Oldalszám: 2 (2) Az előirányzat-felhasználási keretszámla a ME gazdálkodásának lebonyolítására szolgál, megnyitása illetve megszüntetése az Emberi Erőforrás Minisztérium feladata. (3) A köztartozás zárolt fedezeti számla megnyitásáról a Kincstár hivatalból intézkedik. Az állammal és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival szembeni tartozás miatt zárolt összegek kezelésére szolgál. A számla felett az egyetem közvetlenül nem rendelkezhet. (4) 3 Célelszámolási számla a pénzben beérkezett segélyek, adományok és hozzájárulások elkülönített kezelésére szolgál. Számla csak abban az esetben nyitható, ha az adományozó a külön számlán történő kezelést kikötötte és a Nemzetgazdasági Minisztérium a számla megnyitását engedélyezte. (5) A feladatfinanszírozási előirányzat-felhasználási számla a feladatfinanszírozás körébe vont előirányzatok kezelésére szolgál. (6) Központi beruházások előirányzat-felhasználási keretszámla a központi beruházások költségvetési előirányzataival összefüggő pénzforgalom lebonyolítására szolgál. (7) A Kincstári kártyafedezeti számla a kincstári kártyával történő kifizetések pénzügyi fedezetének elkülönített kezelésére szolgáló kártyatípusonként nyitható számla. A pénzügyi fedezet biztosítása a Kincstári előirányzat-felhasználási keretszámla terhére benyújtott átutalási megbízással történik. Az egyetem a készpénzkímélő fizetés céljára a kincstári kártya három típusát veheti igénybe: a./ b./ az Intézményi kártyát, amely a készlet- és kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére, a nem rendszeres, kisösszegű szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére és a készpénzfelvételére szolgáló forint alapú, kizárólag belföldön használható elektronikus módon elfogadható fizetési eszköz, VIP ezüst vagy arany kártyát, amely a vezető beosztású, valamint az egyetem gazdasági vezetője által kártyahasználatra feljogosított dolgozóinak reprezentációs és utazási kiadásainak kiegyenlítésére és készpénz felvételére szolgáló, külföldön és belföldön egyaránt használható elektronikus és hagyományos módon is elfogadható fizetési eszköz. (8) Üzemanyag kártya a gépkocsivezető üzemanyag ellátását névre szóló üzemanyag kártyával kell biztosítani (9) A devizaszámla külföldi pénzeszközök nyilvántartására és azok felhasználásának lebonyolítására szolgál. A devizaszámla vezetés feltételeit a Kincstár és a számlatulajdonos közötti bankszámlaszerződésben kell rögzíteni. (10) A fedezetbiztosítási számla az egyetemet terhelő, a fedezetigazolásnak megfelelő összegű pénzügyi biztosítékok elkülönített kezelésére szolgál. 3 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 484/2013. sz. határozatával, december 01. napjától hatályos

7 Oldalszám: 3 (11) Kincstári körön kívül vezetett számlák: Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás elnevezésű számlák, melyet az OTP Bank Rt. vezet. A számla vezetéséhez külön engedély nem szükséges. 2. A pénzforgalom lebonyolítására szolgáló számlák (1) A ME az alábbi bankszámlákkal rendelkezik: Száma: Elnevezése: Előirányzat-felhasználási keretszámla (EFK) Célelszámolási forint számla Központi beruházások előirányzatfelhasználási keretszámla Intézményi kártyafedezeti számla VIP kártyafedezeti számla Feladatfinanszírozási előirányzatfelhasználási keretszámla Zárolt fedezeti számla OTP Bank Rt. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla Európai Uniós Programok célelszámolási számla Szerződésenként változó MÁK Deviza számlák (2) Az egyetemi bankszámlák felett aláírásra jogosultak névsorát, valamint a MÁK-nál megnyitott devizaszámlák számát és megnevezését gazdasági főigazgatói utasítás tartalmazza. (3) A kölcsönállományról és a munkáltatói lakásépítési támogatásokról a ME az éves költségvetési beszámoló keretében ad számot.

8 Oldalszám: 4 3. Bankszámlákkal kapcsolatos feladatok (1) Banknapló készítése a befolyt befizetésekről és kiadásokról időrendi sorrendben készített kimutatás A banknaplónak az alábbi adatokat kell tartalmaznia: - kivonat/sorszám - megnevezés - bevétel - kiadás - dátum - egyenleg (2) Bankforgalom egyeztetése a bankkivonattal (3) Bankbizonylatok felszerelése: a) terhelés esetén: utalványtervezet, útiszámlák, munkábajárás bizonylatai, számla leigazolva, kötelezettségvállalást igénylési lappal ellátva, beszerzések esetén bevételezve b) jóváírások esetén: utalványtervezet számlával, szerződéssel, levéllel csekkes befizetés esetén levél, nyugta, készpénzes számlák összesítővel (4) Az ismeretlen, rendezetlen tételeket havonta le kell rendezni. (5) Devizaszámlákkal kapcsolatos feladatok: Banknapló készítése, mely alapján megállapítható a befizetés devizában és forintban is a kifizetés devizában és forintban is az egyenleg devizában és forintban is. Az árfolyamváltozást évente kell könyvelni. 4. Bankszámlához kapcsolódó csoportos átutalás (1) A Pénzügyi Osztály végzi a MÁK által telepített GIRO rendszeren keresztül csoportos átutalással - bér- és bérjellegű kifizetések - hallgatói ösztöndíjak - szállítói számlák kiegyenlítését. (2) A Kincstár elektronikusan a GIRO rendszeren keresztül megküldi a napi bankkivonatot.

9 III. fejezet Kincstári kártyaforgalom Oldalszám: 5 1. (1) Kincstári kártyák kezelésével kapcsolatos feladatok - kártyaigénylések - kártyák átvétele, átadása nyilatkozat az anyagi felelősségről (1.sz. melléklet) - kártyabirtokosok elszámoltatása, tranzakciók bizonylatainak begyűjtése - esetleges reklamációk kezelése - analitikus nyilvántartás vezetése a kártyatulajdonosokról - kártyák kereteinek feltöltése 2. (1) Kincstári kártyával történő vásárlások elszámolása a) A kártyabirtokosnak a kártyával történt vásárlás alkalmával számlát kell kérnie, melyet az egyetem nevére kell kiállíttatnia. A kártyabirtokos aláírásával igazolja a fizetés megtörténtét, majd megkapja és megőrzi a kártya lehúzásakor keletkezett bizonylatot. Csak elektronikus elfogadó eszköz által nyomtatott bizonylat fogadható el, melynek összege és dátuma megegyezik a vásárlást igazoló számla összegével és dátumával. b) 4 A kártyabirtokosnak a vásárlás megtörténtét igazoló számlát és a kártyás fizetés megtörténtét igazoló bizonylatot, valamint a Kötelezettségvállalásra vonatkozó igénylőlapot összetűzve, 3 munkanapon belül nyilvántartási számmal és keltezéssel ellátott átadás-átvételi jegyzéken leigazolva le kell adnia a Pénzügyi Osztályra, amennyiben nem tesz eleget határidőre elszámolási kötelezettségének a kártya letiltásra kerül. c) 5 Az intézményi kincstári kártyák készpénzfelvételre nem használhatók, kivéve az Ellátási és Biztonságszervezési Osztály, valamint az Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet rendelkezésére bocsátott 1-1 db kincstári kártya. d) 6 Kincstári Kártyával nem rendelkezhetnek azok a közalkalmazottak, akik kötelezettségvállalói valamint pénzügyi ellenjegyzői jogosultsággal megbízott személyek, valamint azok a közalkalmazottak, akik az alkalmazott elektronikus Kötelezettségvállalási Rendszerben rögzítési jogosultsággal megbízott személyek. (2) Amennyiben a kártyabirtokos kártyáját elveszíti, annak használatát haladéktalanul le kell tiltania a MÁK Hirdetményében meghatározott módok valamelyikén. A kártya letiltását követően a kártyabirtokosnak azonnal írásban be kell jelentenie az adott szervezeti egység illetékes vezetőjénél, aki dönt a letiltott kártya pótlásáról. Mind a letiltott kártya pótlása, mind a pótlólagos kártyaigénylések új adatlap kitöltésével történnek. 4 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 314/2014. sz. határozatával, napjától hatályos 5 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 314/2014. sz. határozatával, napjától hatályos 6 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 314/2014. sz. határozatával, napjától hatályos

10 Oldalszám: 6 (3) A cserére szoruló kártyákat érvénytelenítve, új adatlap kitöltésével együtt kell a MÁKhoz leadni. Amennyiben az egyetem egy adott kártyát a lejárat előtt nem szüntet meg, akkor a Bank a kártyát minden esetben megújítja az eredetivel azonos adattartalommal és kártyatípustól függően 2 vagy 3 éves lejárattal. (4) Kártyamegszüntetés esetén ( a közalkalmazotti jogviszony megszünésekor): a) a kártyát be kell vonni a tulajdonostól b) analitikus nyilvántartáson át kell vezetni c) a kártyát érvényteleníteni és adatlap kitöltésével átadni a Kincstárnak további ügyintézésre d) a kártyával végzett tranzakciókkal soron kívül el kell számoltatni a kártyabirtokost e) ha a kilépő dolgozó a kártyát nem adja le, akkor a kártyát a dolgozó költségére haladéktalanul le kell tiltatni. (5) Számlamegszüntetés esetén a számlához tartozó összes kártyát be kell vonni a kártyabirtokosoktól. (6) 7 3. Kincstárral kapcsolatos feladatok (1) 8 9 A pénzügyi szolgáltatások teljesítésének rendjéről szóló rendelet részletesen intézkedik arról, hogy a Magyar Államkincstárban a pénzügyi műveletek azonosítására tranzakciós kódokat (KTK-t) hogyan kell alkalmazni, és megadja azok tételes jegyzékét, használatuk kötelező módját. A KTK az átutalási megbízás közlemény rovatának utolsó hét pozíciójában kerül feltüntetésre. Ha az átutalás több jogcímet érint, vagy nettósított összeg, akkor az átutalás mellé kiegészítő szelvényt kell használni és a KTK-kat a kiegészítő szelvényen kell kirészletezni. Kincstári körön kívüli utalás esetén mivel a két érintett fél közül, csak az egyik van kincstári körön belül, a másik fél nem, csak három pozíciót kell kitölteni az átutaláson, a másik három pozíciót üresen kell hagyni. A postai készpénz átutalási nyomtatványon: (postával kötött szerződés alapján) o ha a készpénz átutalási megbízás nyomtatvány törzslapjának másolatát teljes egészében visszakapja, a KTK-t a nyomtatvány Befizető azonosító rovat első három pozíciójában kell elhelyezni, a tényleges befizető azonosító és az ellenőrzőszám előtt A költségvetés végrehajtása során a kincstári körbe tartozó ügyfelek főkönyvi nyilvántartása és a kincstár pénzforgalomból nyert adatai közötti eltérések 7 Törölve a Miskolci Egyetem Szenátusának 484/2013. sz. határozatával, december 01. napjától hatályos 8 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 172/2011. számú határozatával, június 1. napjától hatályos 9 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 484/2013. sz. határozatával, december 01. napjától hatályos

11 Oldalszám: 7 kiküszöbölése érdekében átutalási megbízás kiegészítő szelvényt kötelező alkalmazni abban az esetben, ha, - 5 millió forintot meghaladó szerződéshez a fizetési teljesítéseket a MÁK előzetesen bejelentett kötelezettségvállalási számra hivatkozva minden tétele utalásánál, - a fizetési megbízáson szereplő fizetendő, utalandó összeg több jogcímet érint, - a fizetendő összeg kiadási jogcím és bevételi jóváírás nettósított összegét tartalmazza, - kincstárban vezetett számla terhére benyújtott deviza átutalási megbízások, - pénzforgalom nélküli kifizetésre kerül sor az egyes jogcímek között, - nem azonosított bevételek megfelelő kiemelt előirányzatra történő átvezetésére kerül sor, - egyéb, a kiadásokat és a bevételeket azonos összeggel érintő pénzforgalom nélküli rendezésre kerül sor január 1-jétől a Magyar Államkincstár a kincstári szolgáltatások után költséget számít fel. (2) (3) Tartozásállomány bejelentése a MÁK-hoz A 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 7.sz. melléklete,alapján kell az egyetemnek elektronikus formában a Magyar Államkincstár részére adatszolgáltatást teljesíteni a tartozásállomány alakulásáról tárgyhó utolsó napjának megfelelően tárgyhót követő hónap 5. napjáig Kötelezettségvállalás bejelentése a MÁK-hoz Az egyetem köteles egyedileg bejelenteni a MÁK-hoz a dologi, az egyéb működési célú kiadások és a felhalmozási költségvetés előirányzat-csoportba tartozó kiemelt előirányzatok terhére belföldön vállalt,bruttó ötmillió forintot elérő összegű kötelezettségeket, elkülönítve a költségvetési év és a költségvetési évet követő évek előirányzatai terhére vállalt kötelezettségeket, a kötelezettségvállalást követő 5 munkanapon belül, ( 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 7.sz. melléklet) IV. fejezet Pénzkezelő helyek pénzforgalmának szabályai 1. (1) Az egyetem pénzkezelő helyei csak befizetéseket bonyolíthatnak, melyek bizonylatolása és pénzkezelése egyszerűbb a házipénztárénál. 10 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 172/2011. számú határozatával, június 1. napjától hatályos 11 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 249/2012. sz. határozatával, július 1. napjától hatályos 12 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 484/2013. sz. határozatával, december 01. napjától hatályos 13 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 172/2011. számú határozatával, június 1. napjától hatályos 14 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 249/2012. sz. határozatával, július 1. napjától hatályos

12 Oldalszám: 8 A pénz kezelését végző személy felelőssége a pénzkezelés ideje alatt megegyezik a pénztároséval. (3. sz. melléklet) (2) Az egyetem pénzkezelő helyei a) Központi Igazgatás és szervezeti egységei b) Gazdasági- Műszaki Főigazgatóság és szervezeti egységei c) Karok és szervezeti egységei d) Könyvtár, Levéltár és Múzeum e) Bolyai Kollégium f) Informatikai Szolgáltató Központ g) Idegennyelvi Oktatási Központ h) Felnőttképzési Regionális Központ i) Alkalmazott Föltudományi Kutatóintézet (3) A beszedhető bevételek köre a) Magán telefonbeszélgetések térítési díja. b) Másolási díj, kölcsönzési díjak, kártérítési díjak. c) Vendégszoba térítési díja. d) Szabad férőhelyek térítési díja. e) Selejtezett eszközök értékesítési bevétele. f) Jegyzetértékesítés bevétele g) Teniszpálya bérleti díja. h) E/4. jelű kollégiumi épület oldalszárnyában elhelyezkedő ún. Konditerem használatával összefüggő bevétel. (4) 19 A készpénzforgalom lebonyolítása pénzkezelő helyeken a) Készpénzes számla, vagy nyugta kiadásával történik, amely a Pénzügyi Osztálytól szerezhető be. A szervezeti egységek megbízott dolgozója veszi fel a készpénzes számlát, nyugtát, meghatalmazás alapján (2. sz. melléklet). b) 20 A Könyvtár, Levéltár és Múzeum saját programmal állítja elő a készpénzes számlákat, valamint szeptember 1-től a jegyzetek értékesítését pénztárgép alkalmazásával. c) A pénztárgép alkalmas a készpénzzel történő bevételek kimutatására, rögzítésére, valamint nyugta kibocsátására, az értékesítés összegének göngyölésére, napi forgalmi zárás készítésére. A napi értékesítések végösszegét az adómemóriában a hozzáférhetetlenség biztosításával, 15 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 317/2011. számú határozatával, december 1. napjától hatályos 16 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 484/2013. sz. határozatával, december 01. napjától hatályos 17 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 317/2011. számú határozatával, december 1. napjától hatályos 18 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 484/2013. sz. határozatával, december 01. napjától hatályos 19 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 317/2011. számú határozatával, december 1. napjától hatályos 20 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 484/2013. sz. határozatával, december 01. napjától hatályos

13 Oldalszám: 9 módosítási és törlési lehetőség kizárásával tárolja. A pénztárgépen a napi zárás végrehajtása kötelező. Év végén a pénztárgép adómemóriájának teljes kiíratását a bevétellel való egyeztetés érdekében el kell végeztetni és azt ellenőrzés céljára megőrizni. d) A beszedett jegyzetértékesítési bevételek elszámolásához az Egyetem számlájára történő befizetéshez pénztárjelentést vezet a Könyvtár, Levéltár és Múzeum, úgy hogy arról naponta megállapítható legyen a nyitó-záró pénzkészlet, napi forgalom, az Egyetem számlájára készpénzes utalványon feladott bevétel összege. A pénztárjelentést két aláírással kell ellátni. Olyan személyek lehetnek az aláírók, akik felelősségvállalási nyilatkozattal rendelkeznek és munkaköri leírásuk is tartalmazza ezen feladatokat. e) A pénztárgépek működtetéséhez váltópénzzel kell rendelkezni, melyet a Könyvtár rendelkezésére álló Kincstári kártyáról kell felvenni, és év végén visszafizetni az Egyetem számlájára. f) 21 Egészségügyi Kar, Sportlétesítmények teniszpályáinak pályabérleti díját a MEAFC jogosult beszedni (külön szerződés alapján). A Sportlétesítmények megbízott dolgozója veszi fel a nyugtákat a Pénzügyi Osztálytól. A nyugtatömböket sorszám szerint nyilvántartja és átadás-átvételi bizonylattal adja át a MEAFC-nak. A MEAFC a szerződés, illetve a pénzkezelési szabályzat szerint köteles a beszedett díjakat az Egyetem számlájára befizetni. A betelt nyugtatömböket visszaadja a Sportlétesítmények megbízott dolgozójának, aki leadja a Pénzügyi Osztályra és újakat vesz fel. g) 22 A beszedett pénzt fel kell adni postai befizetési utalványon, amennyiben az elérte az Ft-ot,- a Könyvtár, Levéltár, Múzeum esetében a Ftot - vagy értékhatártól függetlenül minden hó között, illetve év végén. h) Összesítővel (csekk másolattal) a készpénzes számla, nyugta másodpéldányát mellékelve feladás készítése a Pénzügyi osztály felé. i) A pénzt biztonságos vaskazettában kötelesek tárolni, zárható szekrényben. (5) Külső szervezet vagy természetes személy részére készpénzkezelési tevékenységet az Egyetem szervezeti egységei, közalkalmazottai nem végezhetnek. (6) 23 Széchényi Pihenőkártya (SZÉP Kártya ) elfogadóhely működése,feladatai: a) A SZÉP kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól az 55/2011. (IV.12.)Korm rendelet rendelkezik. A SZÉP kártya olyan elektronikus utalványkártya, melyről alszámlák segítségével rendezhető a szálláshely, vendéglátás, szabadidő szolgáltatás ellenértéke. A szállást terhelő idegenforgalmi adót nem lehet róla fizetni, azt a helyszínen kell készpénzben megfizetni a vendégnek. Jelenleg három bank bocsát ki SZÉP kártyát: OTP Bank K & H Bank 21 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 484/2013. sz. határozatával, december 01. napjától hatályos 22 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 72/2013. számú határozatával, április 1. napjától hatályos 23 Beiktatva a Miskolci Egyetem Szenátusának 249/2012. sz. határozatával, július 1. napjától hatályos

14 Oldalszám: 10 MKB Bank b) Az elfogadóhelynek (Miskolci Egyetem) szerződni kell a SZÉP kártya kibocsátójával. A kártya elfogadásának 3 módja lehetséges: POS terminál (kártyaolvasó) Interneten keresztül (Web Shop) Telefonos engedélyeztetés A bank(ok)kal kötött SZÉP kártya elfogadási szerződésben a Felek megállapodnak a kártya elfogadás módjáról, rendjéről, fizetendő díjakról, számlázás és elszámolás rendjéről, kapcsolattartók személyéről. c) 24 Elfogadóhely (Bolyai Kollégium) feladatai: - szálláshely szolgáltatás nyújtás, - a bankkal kötött szerződésben foglalt feltételek biztosítása, kapcsolattartás, - számlák, bevételi bizonylatok kiállítása, nyilvántartása, - az egyetem Pénzügyi osztálya felé bizonylatok megküldése, hogy a bank által utalt bevételek azonosításra, lekönyvelésre kerüljenek, valamint az ÁFA bevallás megtörténjen. V. fejezet Jogszabályok, belső szabályzatok évi LXXXV. törvény a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról évi C. törvény a számvitelről évi CXCV. törvény az államháztartásról 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról évi XCIII. törvény a devizakorlátozások megszüntetéséről, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet a programfinanszírozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről 55/2011. (IV.12.) Korm. rendelet a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól ME Gazdálkodási Szabályzata ME Számviteli Politikája ME Bizonylati Szabályzata Gazdasági Főigazgatói utasítás a kincstári kártyával rendelkezők körének meghatározásáról 24 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 484/2013. sz. határozatával, december 01. napjától hatályos 25 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 172/2011. számú határozatával, június 1. napjától hatályos 26 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 249/2012. sz. határozatával, július 1. napjától hatályos 27 Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 314/2014. sz. határozatával, napjától hatályos

15 Oldalszám: 11 VI. fejezet Záró rendelkezések 1. Jelen szabályzatot a Szenátus 366/2008.sz. határozatával, december 1-i hatállyal elfogadta, hatálybalépésével egyidejűleg az Egyetemi Tanács 100/2002.sz. határozatával elfogadott és 190/2006.sz. határozatával módosított pénzkezelési szabályzatát hatályon kívül helyezte. A szabályzatot a Szenátus 172/2011.sz. határozatával, június 1-i hatállyal, 317/2011.sz. határozatával, december 1-i hatállyal, 249/2012.sz. határozatával július 1-i hatállyal, 72/2013.sz. határozatával április 1- i hatállyal, valamint a 484/2013. sz. határozatával december 01. hatállyal módosította, valamint a 314/2014. sz. határozatával szeptember 15. hatállyal módosított szöveget egységes szerkezetben tartalmazza. (1) A szabályzat aktualizálásának előterjesztéséért a gazdasági főigazgató, előkészítéséért a Pénzügyi Osztály vezetője a felelős. Miskolc, szeptember 15. Prof. Dr. Torma András rektor a Szenátus elnöke

16 Oldalszám: sz. melléklet MISKOLCI EGYETEM PÉNZÜGYI OSZTÁLY Adatlap Kincstári Bankkártya igényléséhez Kártyabirtokos neve:... Személyi igazolvány száma:... Szervezeti egység neve:... Miskolc gazdálkodási egység vezető javaslattevő gazdasági főigazgató engedélyező Nyilatkozat Alulírott.. kártyabirtokos tudomásul veszem, hogy a MISKOLCI EGYETEM tulajdonában lévő kincstári kártya használatáért vétkességre tekintet nélkül (Mt.169 (1) bek.alapján ) teljes anyagi felelősség terhel. Miskolc,..... kártyabirtokos aláírása

17 MEGHATALMAZÁS 28 Oldalszám: sz. melléklet Alulírottak, mint a (szervezeti egység) dolgozói, meghatalmazzuk:..(név, munkakör)..(név, munkakör)..(név, munkakör), hogy a Miskolci Egyetem Pénzügyi Osztályáról (megfelelő aláhúzandó) - étkezési utalványokat, - iskolakezdési utalványokat, - készpénzes számlákat, - nyugtákat részünkre felvegyen, illetve leadjon. Jelen meghatalmazás.. évre érvényes. Miskolc, meghatalmazott aláírása, lakcíme, adószáma Meghatalmazók neve, lakcíme, adószáma:... Meghatalmazók aláírása: Módosítva a Miskolci Egyetem Szenátusának 72/2013. számú határozatával, április 1. napjától hatályos

18 Oldalszám: sz. melléklet Nyilatkozat Alulírott, mint a. (szervezeti egység) dolgozója kijelentem, hogy a Miskolci Egyetem Pénzkezelési Szabályzatát megismertem, és tudomásul veszem, hogy az általam beszedett, kizárólagosan kezelt és őrzött bevételekért, vétkességre tekintet nélkül teljes anyagi felelősség terhel. Kelt..... pénzkezeléssel megbízott.. pénzkezeléssel megbízott helyettes

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat Kötelező érvényű szabályzat sablonok Pénzkezelési szabályzat Tartalomjegyzék: 1. A készpénzben történő pénzforgalom lebonyolítási rendje 1.1. A leggyakrabban előforduló pénztári pénzmozgások 2. Bankszámlán

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL Miskolc 2012. 6.17. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzkezelési szabályzat Martonvásár, 2012. március 20. Bedő Zoltán főigazgató I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1 A SZABÁLYZAT KIADÁSÁNAK CÉLJA A szabályzat kiadásának

Részletesebben

PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT (Elfogadva a Szenátus 156/2015. (XII.09.) sz. határozatával) 2015. 2 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RÉSZ... 5 1.... 5 2.... 12 II. A PÉNZKEZELÉS

Részletesebben

a Kormányrendelet igényelték. szervek és 2014./2014 használt a Kincstár tételek Azonosító

a Kormányrendelet igényelték. szervek és 2014./2014 használt a Kincstár tételek Azonosító TÁJÉKOZTATÓ A Magyar Államkincstár szakrendszereiben az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) számú Kormányrendelet előírásai alapján végrehajtott változtatásokról Az államháztartás számviteléről

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA. REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete)

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA. REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete) NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete) Elfogadva: 2013. július 23., hatályba lép: 2013. július 25-én Módosítva: 2015. március

Részletesebben

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND 1. A könyvvezetés módja A Szövetség egyszeres könyvvitelre kötelezett. Az egyszeres könyvvitelt keretében a Szövetség a kezelésében, a használatában,

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat ellenőrzési nyomvonala

Pénzkezelési szabályzat ellenőrzési nyomvonala ellenőrzési nyomvonala 1 Bevételek befizetése a bankba (50.000,- Ft felett) 2 Banki egyeztetés, adatszolgáltatás 3 Záró pénzkészlet 500.000,- Ft-ot meghaladó összegének befizetése a bankba 4 átadása 5

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT EGYESÜLET NEVE: Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport SZÉKHELYE: 6721 Szeged, Osztrovszky u. 6. BEJEGYZÉS SZÁM: KSH SZÁM: 18455405-199 9-529-06 ADÓSZÁMA : HATÁLYOS:

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL

BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL JUHÁSZ LEJLA OKLEVELES PÉNZÜGYI REVIZOR H-6763 SZATYMAZ, KOSSUTH U.79/B. BELSŐ ELLENŐRZÉSI J E L E N T É S CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT PÉNZKEZELÉSÉNEK ELLENŐRZÉSÉRŐL Ellenőrzött szerv : Csanytelek Községi

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM VEZETÉKES- ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA. Miskolc 2015.

A MISKOLCI EGYETEM VEZETÉKES- ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA. Miskolc 2015. A MISKOLCI EGYETEM VEZETÉKES- ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Miskolc 2015. 6.16. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM VEZETÉKES- ÉS MOBILTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA A Miskolci

Részletesebben

B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI

B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Bevételi pénztárbizonylat FORRÁS SQL C01. 2. Kiadási pénztárbizonylat FORRÁS SQL C02. 3. Napi

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA Budapest 2012. (2012. június 22-étől hatályos változat) A Budapesti Gazdasági Főiskola (továbbiakban: Főiskola, BGF, Intézmény) Szenátusa az államháztartásról

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZATA. BUDAPEST 2015 (2015. december 12. napjától hatályos változat)

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZATA. BUDAPEST 2015 (2015. december 12. napjától hatályos változat) A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015 (2015. december 12. napjától hatályos változat) Tartalom Bevezetés... 4 Általános rendelkezés... 4 Jogforrások... 4 A szabályozás

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata Preambulum A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól rendelkező

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK 1/2013. (X.15.) MKE. u t a s í t á s a

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK 1/2013. (X.15.) MKE. u t a s í t á s a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK 1/2013. (X.15.) MKE u t a s í t á s a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Pénzkezelési Szabályzatáról l. Általános rész A számvitelről szóló 2000.

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a Szerencs Kártyáról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a Szerencs Kártyáról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (III. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Szerencs Kártyáról Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

É r v é n y e s : 2 0 1 3. s z e p t e m b e r 1 6 - t ó l. Badacsonytomaj, 2013. július 15.

É r v é n y e s : 2 0 1 3. s z e p t e m b e r 1 6 - t ó l. Badacsonytomaj, 2013. július 15. Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet 8 2 5 8 B a d a c s o n y t o m a j K e r t u. 1 2. T e l. / F a x. : 8 7 / 4 7 1-6 1 1 E m a i l : k o z p o n t @ b f e l v i d e k. t k s z. h u HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI EGYETEM Dunaújváros 2016 3. kiadás 0. módosítás 2 (34). oldal A Dunaújvárosi Egyetem Szenátusa által 105-2015/2016.(2016.04.26.) számú határozatával egységes szerkezetben elfogadva. Hatályos:

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR KÁRMENTŐ ALAP Veszprém Megyei Kármentő Bizottság Veszprém, Megyeház tér 1. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2010. október 21-től A 252/2010. (X.21.) Korm. rendelettel létrehozott MAGYAR KÁRMENTŐ

Részletesebben

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról TÁJÉKOZTATÓ a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó, de a Kbt. szerinti közösségi értékhatárt elérő vagy azt meghaladó értékű építési beruházást

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan Érvényes: 2013. november 27-től 1. Bankszámlára, megtakarításra vonatkozó általános

Részletesebben

Pénzügyi ismeretek. Üzleti gazdaságtan

Pénzügyi ismeretek. Üzleti gazdaságtan Pénzügyi ismeretek Üzleti gazdaságtan A pénz funkciói Elszámolási eszköz (Értékmérő) Forgalmi eszköz Fizetési eszköz Felhalmozási eszköz Világpénz Pénzforgalom A gazdasági szereplők közti pénzmozgások,

Részletesebben

Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot Papíralapú 5

Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot Papíralapú 5 megnevezése: Pályázati adatlapok Saját elhatározás Oktatási, kulturális Nem hatósági Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot

Részletesebben

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Szállítólevél B. 10-70/A/V. r.sz. G01. 2. Bevételi előírások és bevételek analitikus nyilvántartó lapja C. 318-29.

Részletesebben

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat!

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat! Pénzügyi és szakmai beszámoló és útmutató Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi Egészségügyi célú feladatok támogatása előirányzatból nyújtott támogatás felhasználásáról Támogatott szervezet

Részletesebben

PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat. A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja:

PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat. A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja: PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja: 1. A szabályzat hatálya, általános rendelkezések (1) A szabályzat

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Hiteltörlesztés ügyfél saját számlái között Beszedéses megbízással

Részletesebben

MINTATÁR TARTALOMJEGYZÉKE

MINTATÁR TARTALOMJEGYZÉKE MINTATÁR TARTALOMJEGYZÉKE 1. számú minta - Kézi kitöltésű M (mentes) jelzéssel ellátott Készpénzátutalási megbízás 1/a számú minta - Kézi kitöltésű Készpénzátutalási megbízás 2. számú minta - Gépi kitöltésű

Részletesebben

Szentes Város Polgármestere

Szentes Város Polgármestere Szentes Város Polgármestere U-16913/2014. ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 27-i ülésére a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló önkormányzati

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2003. április 17. A gazdálkodás általános elvei A gazdálkodás célja: - az Egyesület alapszabályában

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Reprezentációs kiadások szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes visszavonásig A Budapesti Módszertani

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K H I R D E T M É N Y Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K I. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLA KAMATMÉRTÉKEI: Érvényes: 2014.02.10-től Éves kamatláb 1. Bankszámlabetét kamatmértéke (havi tőkésítéssel) EBKM

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Érvényes: Számlavezetési díj (minden megkezdett hónap után)

Részletesebben

Kitöltési útmutató az EG-03I számú Intézményi előirányzatok módosítása elnevezésű űrlaphoz

Kitöltési útmutató az EG-03I számú Intézményi előirányzatok módosítása elnevezésű űrlaphoz Kitöltési útmutató az EG-03I számú Intézményi előirányzatok módosítása elnevezésű űrlaphoz A költségvetési szerv a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításról az EG-03I számú, Intézményi előirányzatok

Részletesebben

Számlavezetés aktualitásai 2013. december 03.

Számlavezetés aktualitásai 2013. december 03. Számlavezetés aktualitásai 2013. december 03. Tájékoztató az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 15. sz. mellékletében szereplő Egységes Rovatrendhez rendelt Egységes Rovat

Részletesebben

A BIZONYLATOK FAJTÁI

A BIZONYLATOK FAJTÁI A BIZONYLATOK FAJTÁI Pénzügyi bizonylatok Tevékenységi bizonylatok Átvételi bizonylatok Keletkezési helyek szerinti bizonylatok A szigorú számadású nyomtatványok Állampolgársági, hatósági bizonyítványok

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /... (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

OTP SZÉP kártya. Három cafeteria-elem egyetlen e-kártyán, számos új szolgáltatással. Tájékoztató. OTP Pénztárszolgáltató Zrt. 2012.

OTP SZÉP kártya. Három cafeteria-elem egyetlen e-kártyán, számos új szolgáltatással. Tájékoztató. OTP Pénztárszolgáltató Zrt. 2012. OTP SZÉP kártya Három cafeteria-elem egyetlen e-kártyán, számos új szolgáltatással Tájékoztató 2012. Tartalom A SZÉP kártya Az OTP SZÉP kártya eredmények Elfogadási technikák Klasszikusok (POS terminál,

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

Árverési biztosíték befizetési tájékoztató

Árverési biztosíték befizetési tájékoztató Árverési biztosíték befizetési tájékoztató Az árverési biztosíték befizetése az egyik, kötelező feltétele az árverésen való részvételnek! Fő szempontok a biztosíték befizetése során: - Minden földrészlethez

Részletesebben

Az Inspi-Ráció Egyesület Pénzkezelési Szabályzata

Az Inspi-Ráció Egyesület Pénzkezelési Szabályzata Az Inspi-Ráció Egyesület Pénzkezelési Szabályzata Érvényes: 2013. 05. 23-tól I. Bankszámla kezelés 1. Bankszámla nyitása, vezetése Gazdasági társaságunk - a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

M A G Y A R B I L I Á R D S Z Ö V E T S É G P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2011. szeptember 9.

M A G Y A R B I L I Á R D S Z Ö V E T S É G P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2011. szeptember 9. M A G Y A R B I L I Á R D S Z Ö V E T S É G P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A Érvényes: 2011. szeptember 9. 1 P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A Magyar Biliárd Szövetség /továbbiakban:mbsz/

Részletesebben

Reprezentációs kiadások felosztásának, teljesítésének, és elszámolásának szabályzata

Reprezentációs kiadások felosztásának, teljesítésének, és elszámolásának szabályzata MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Reprezentációs kiadások felosztásának, teljesítésének, és elszámolásának szabályzata Martonvásár, 2012. augusztus 31. Bedő Zoltán főigazgató 0 A

Részletesebben

Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztály Ügyrendjének ellenőrzési nyomvonala Operatív folyamatok ellenőrzési nyomvonala

Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztály Ügyrendjének ellenőrzési nyomvonala Operatív folyamatok ellenőrzési nyomvonala és Humánpolitikai Osztály jének ellenőrzési nyomvonala Operatív folyamatok ellenőrzési nyomvonala kötelezettségvállalás 1 Munkaerő felvétele 2 Megbízási szerződés 3 Szolgáltatások megrendelése 4 Anyag

Részletesebben

REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA

REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA. igazgató P.H. 1 REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA A Farkas Gyula Közoktatási Intézmény reprezentációs kiadások felosztásának,

Részletesebben

Budapesti Természetbarát Sportszövetség

Budapesti Természetbarát Sportszövetség Adószám: 19638160-1-41 Fővárosi Bíróság 3010 Nyilvántartásbavétel ideje: 1990. 11. 14. 1053 Budapest, Curia u. 3. 1 1 / 2 em. Számviteli politika Hatályos: 2001. január 1-től Módosította a BTSSZ Elnöksége

Részletesebben

0,183%, min. 190 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft) 0,234%, min. 245 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft) 0,183%, min. 190 Ft. + (0,3% max. 6 000 Ft) 0,132%, min.

0,183%, min. 190 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft) 0,234%, min. 245 Ft + (0,3% max. 6 000 Ft) 0,183%, min. 190 Ft. + (0,3% max. 6 000 Ft) 0,132%, min. NEM ÉRTÉKESÍTETT FORINT PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLACSOMAGOK DÍJAI Közzététel: 2015. szeptember 1. napján Hatályos: 2015. szeptember 2. napjától A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV.

Részletesebben

- a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is,

- a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is, - a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is, - a kölcsön törlesztésekre vonatkozóan alkalmazni kell a Bevételek analitikus nyilvántartási füzetét, mely segítségével nyomon

Részletesebben

Kitöltési útmutató az EG-03I számú Intézményi előirányzatok módosítása elnevezésű űrlaphoz

Kitöltési útmutató az EG-03I számú Intézményi előirányzatok módosítása elnevezésű űrlaphoz Kitöltési útmutató az EG-03I számú Intézményi előirányzatok módosítása elnevezésű űrlaphoz A költségvetési szerv a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításról az EG-03I számú, Intézményi előirányzatok

Részletesebben

F) AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ELSZÁMOLÁSÁNAK BIZONYLATAI

F) AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ELSZÁMOLÁSÁNAK BIZONYLATAI F) AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ELSZÁMOLÁSÁNAK BIZONYLATAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Egyszerűsített adattartalmú számla (3 példányos) Sz.ny. 13-373 F01. 2. Számla (3 példányos)

Részletesebben

46/2009. (XII. 30.) PM rendelet

46/2009. (XII. 30.) PM rendelet 46/2009. (XII. 30.) PM rendelet a kincstári számlavezetés és finanszírozás, a feladatfinanszírozási körbe tartozó előirányzatok felhasználása, valamint egyes államháztartási adatszolgáltatások rendjéről

Részletesebben

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 4-6. Számlaszám: OTP Bank 11705008-29902695 Tel: +36 (1) 361 4094, +36-(30) 640 4114 Közhasznú Szervezet Főv. Bíróság: 12.192

Részletesebben

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY Gazdasági társaságok, vállalkozások és egyéb számlavezetők részére vezetett pénzforgalmi bankszámla, bankkártya és az elektronikus banki szolgáltatások jutalék

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA MAGYARORSZÁGI KÉMÉNYSEPRÓK ORSZÁGOS IPARTESTÜLETE 5000 Szolnok, Pozsonyi út 68.. Magyarországi Kéményseprők Országos A Ipartestületének PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1. A szabályzat célja: A szabályzat célja

Részletesebben

Reprezentációs kiadásokra vonatkozó szabályzat

Reprezentációs kiadásokra vonatkozó szabályzat ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Reprezentációs kiadásokra vonatkozó szabályzat Hatályos: 2014. március 1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.

Részletesebben

Számviteli politika Pénzkezelési szabályzat

Számviteli politika Pénzkezelési szabályzat 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 29. Számviteli politika Pénzkezelési szabályzat Hatályos: 2010-04-28 Kelt: 2010 április 28. Gazdálkodó vezetője László János 1. Pénzkezelés körülményei 1.1. Pénzkezelés

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Elfogadva: 2012. április 24., hatályba lép: 2012. április 26-án Módosítás: 2015. március 31., hatályba

Részletesebben

5/2006. (VII. 3.) számú rektori utasítás a számlázás rendjéről az Eötvös Loránd Tudományegyetemen

5/2006. (VII. 3.) számú rektori utasítás a számlázás rendjéről az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 5/2006. (VII. 3.) számú rektori utasítás a számlázás rendjéről az Eötvös Loránd Tudományegyetemen Az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti

Részletesebben

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei A Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákra, valamint a forint és devizaforgalmi elszámolásokra vonatkozó üzleti feltételek 2. számú melléklete Budapest, 2015.08.03. Tájékoztató a bankszámlát érintő

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról 1 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról Módosítás: a) 3/2011 (II. 3.) ör. b) 50/2011 (XI. 28.) ör. c) 15/2014.

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA

PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA I. sz. melléklet a CsMÉK Alapszabályához CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA Elfogadva a 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal Módosítva a 28/2013 Eln. hat (X. 25.) számú

Részletesebben

ALAPADATOK* * Az alapadatok kitöltésével az egyes összesítők alapadatai automatikusan kitöltődnek

ALAPADATOK* * Az alapadatok kitöltésével az egyes összesítők alapadatai automatikusan kitöltődnek ALAPADATOK* Szerződés száma: Kifizetési kérelem : * Az alapadatok kitöltésével az egyes összesítők alapadatai automatikusan kitöltődnek 1.sz. melléklet 500 Eft alatti támogatástartalmú számlák összesítője

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.06.01-től érvényes kondícióiról III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.06.01-től érvényes kondícióiról III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére Cirrus/Maestro Főkártya éves díja * 1 500,0 Társkártya éves díja 1 500,0 Pótkártya díja (kártyaletiltást követően) 1 500,0 Pótkártya díja (újragyártási

Részletesebben

1. Általános szabályok

1. Általános szabályok 1 számú melléklet 2/2004. ügyviteli utasításhoz a természetbeni juttatások elszámolásával és nyilvántartásával kapcsolatos eljárások rendjéről 2009. évre Hatályos: 2009. 12. 31. napjáig Adómentesen adható

Részletesebben

A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap

A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap Varroa atka elleni alternatív védekezés - higiénikus aljdeszka beszerzésének támogatása

Részletesebben

A pénzforgalom lebonyolítása (döntések és feladatok) I. A beszerzéshez kapcsolódó pénzforgalom lebonyolítása

A pénzforgalom lebonyolítása (döntések és feladatok) I. A beszerzéshez kapcsolódó pénzforgalom lebonyolítása A pénzforgalom kapcsolódhat: I. Beszerzéshez II. Értékesítéshez A pénzforgalom lebonyolítása (döntések és feladatok) I. A beszerzéshez kapcsolódó pénzforgalom lebonyolítása 1. Fizetési módok 2. Szervezeti,

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája és termékek esetén Érvényes: 2013. október 9-től, a termék bevezetésének napjától I. Számlavezetés II. Fizetésforgalom Ill. Elektronikus

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A TakarékMatrica Program keretén belül forgalmazott termék esetén Érvényes: 2013. december 1-jétől I. Számlavezetés II. Fizetésforgalom

Részletesebben

REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK

REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK FELOSZTÁSÁNAK, AZOK TELJESÍTÉSÉNEK ÉS ELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 A szabályzat célja... 3 Értelmező

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2 verzió AZ Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék 3. melléklet AZ ÓBUDAI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2013. június 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

HIRDETMÉNY. lakossági és vállalkozói ügyfelek részére. Kifüggesztve: 2012. november 15. Érvénybe helyezve: 2013. január 15.

HIRDETMÉNY. lakossági és vállalkozói ügyfelek részére. Kifüggesztve: 2012. november 15. Érvénybe helyezve: 2013. január 15. DRÁVAMENTI 7570 Barcs, Bajcsy Zs. u. 57 Tel.: 82/565-440 HIRDETMÉNY lakossági és vállalkozói ügyfelek részére Kifüggesztve: 2012. november 15. Érvénybe helyezve: 2013. január 15. Tartalomjegyzék: Vállakózói

Részletesebben

Rektori utasítás. a Széchenyi István Egyetem által kiadott elektronikus kártyák használati szabályairól

Rektori utasítás. a Széchenyi István Egyetem által kiadott elektronikus kártyák használati szabályairól Rektori utasítás a Széchenyi István Egyetem által kiadott elektronikus kártyák használati szabályairól A szabályozás célja A Széchenyi István Egyetem (a továbbiakban Egyetem) által alkalmazott elektronikus

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Pénzkezelési szabályzat Martonvásár, 2012 Bedő Zoltán főigazgató I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1 A SZABÁLYZAT KIADÁSÁNAK CÉLJA A szabályzat kiadásának célja,

Részletesebben

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.10.01-től érvényes kondícióiról

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.10.01-től érvényes kondícióiról II. Lakossági számlához kapcsolódó díjak, jutalékok JUTALÉK MÉRTÉKE Alap számla Elektronikus Internetbank + SMS szolgáltatás + 1 db MC Standard főkártya)* Aktív számla¹ Prémium számla¹ Aranykor számla²

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája. Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája. Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén Érvényes: 2015. április 1-jétől, a termék bevezetésének napjától I. Számlavezetés II.

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL 40/2007. (III. 27.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ AJÁNDÉKOK ELFOGADÁSÁNAK RENDJÉRŐL BUDAPEST 2007 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 40/2007. (III. 27.) számú h a t

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Mád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.(V.08.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésről Mád Község Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

E) AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ELSZÁMOLÁSÁNAK BIZONYLATAI

E) AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ELSZÁMOLÁSÁNAK BIZONYLATAI E) AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ELSZÁMOLÁSÁNAK BIZONYLATAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Egyszerűsített adattartalmú számla (3 példányos) Sz.ny. 13-373 E01. 2. Számla (3 példányos)

Részletesebben

6/21. Számú melléklet FHB Megtakarítási Számlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

6/21. Számú melléklet FHB Megtakarítási Számlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 6/21. Számú melléklet FHB Megtakarítási Számlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB Megtakarítási Számla megegyezik a 2011. március 31-ig Allianz

Részletesebben

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY Gazdasági társaságok, vállalkozások és egyéb számlavezetők részére vezetett pénzforgalmi bankszámla, bankkártya és az elektronikus banki szolgáltatások jutalék

Részletesebben

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S

A közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a megállapodások kiegészítéséről, aláírásáról gondoskodjon. M E G Á L L A P O D Á S 183/2007. (XI. 8.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Veszprémi Petőfi Színház és a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala közötti a munkamegosztás és felelősségvállalás

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. augusztus 1-től 1 / 5 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói

Részletesebben

Kitöltési útmutató. az AT-01 Adatszolgáltatás a kincstári körbe tartozó költségvetési szerv által elismert tartozásállományról űrlaphoz

Kitöltési útmutató. az AT-01 Adatszolgáltatás a kincstári körbe tartozó költségvetési szerv által elismert tartozásállományról űrlaphoz Kitöltési útmutató az AT-01 Adatszolgáltatás a kincstári körbe tartozó költségvetési szerv által elismert tartozásállományról űrlaphoz Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.)

Részletesebben

Szabályzat a Pécsi Tudományegyetem tevékenységével összefüggő külföldi utazásokról 1. A Szabályzat hatálya

Szabályzat a Pécsi Tudományegyetem tevékenységével összefüggő külföldi utazásokról 1. A Szabályzat hatálya Szabályzat a Pécsi Tudományegyetem tevékenységével összefüggő külföldi utazásokról 1 1. A szabályzat személyi hatálya kiterjed: A Szabályzat hatálya a) az Egyetem közalkalmazottainak, és az Egyetemmel

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

1. A Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ 2011. évben az általános forgalmi adó tekintetében a következőképpen adózik:

1. A Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ 2011. évben az általános forgalmi adó tekintetében a következőképpen adózik: Az intézmény, mint kifizetőt az egyes személyi jövedelemadó vonzattal járó kifizetéseik után lejelentési kötelezettség terheli. A lejelentés alapján kerülnek nyilvántartásra, elszámolásra, számfejtésre

Részletesebben

HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL

HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL Érvényes: 2011.08.15. Számlavezetés PSZ /A. sz. melléklet: Már nem köthető lakossági forint bankszámlák, bankszámlacsomagok kondíciói PSZ/B. sz.

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Kitöltési útmutató. az AT-01 Adatszolgáltatás a kincstári körbe tartozó költségvetési szerv által elismert tartozásállományról űrlaphoz

Kitöltési útmutató. az AT-01 Adatszolgáltatás a kincstári körbe tartozó költségvetési szerv által elismert tartozásállományról űrlaphoz Kitöltési útmutató az AT-01 Adatszolgáltatás a kincstári körbe tartozó költségvetési szerv által elismert tartozásállományról űrlaphoz Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.)

Részletesebben

PÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT DESZK KÖZSÉG KÖZOKTATÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 6772 Deszk, Móra F. u. 2. 18465239-1-06 PÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT A DESZK KÖZSÉG KÖZOKTATÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY házi pénztári pénzkezelése a helyi adottságok figyelembevételével

Részletesebben

Egységes rovat azonosító kódok

Egységes rovat azonosító kódok 2. függelék Egységes Rovat Azonosító kódok Az Áhsz. 16. számú mellékletében közzétett Egységes Számlatükör főkönyvi számláinak és az NGM Tájékoztatóban közzétett 2013. évi intézményi költségvetés összeállítására

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet Számlanyitási díj Kedvezményes Takarék Gazda

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. áprilisi ülésére Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

ELŐADÓ: 2008. ÉVI MOLÁSAINAK

ELŐADÓ: 2008. ÉVI MOLÁSAINAK ELŐADÓ: 2008. ÉVI PÁLYÁZATOK PÉNZP NZÜGYI ELSZÁMOL MOLÁSAINAK ÖSSZEÁLLÍTÁSA 2008. ÉVI NCA PÁLYÁZATOK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSAINAK ÖSSZEÁLLÍTÁSA 1. JÓVÁHAGYOTT KÖLTSÉGVETÉSNEK MEGFELELŐEN A TELJES TÁMOGATÁSI

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben