É r v é n y e s : s z e p t e m b e r t ó l. Badacsonytomaj, július 15.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "É r v é n y e s : 2 0 1 3. s z e p t e m b e r 1 6 - t ó l. Badacsonytomaj, 2013. július 15."

Átírás

1 Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet B a d a c s o n y t o m a j K e r t u T e l. / F a x. : 8 7 / E m a i l : k o z p o n b f e l v i d e k. t k s z. h u HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI ÜGYFELEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKRÓL É r v é n y e s : s z e p t e m b e r t ó l Badacsonytomaj, július 15.

2 Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet B a d a c s o n y t o m a j K e r t u T e l. / F a x. : 8 7 / E m a i l : k o z p o n b f e l v i d e k. t k s z. h u L A K O S S Á G I F I Z E T É S I S Z Á M L A V E Z E T É S s z e p t e m b e r t ó l Lakossági fizetési számla nyitható minden devizabelföldi és devizakülföldi természetes személy részére, aki rendelkezik a személyazonosság megállapítására szolgáló fényképes dokumentummal. ( S z á m l a c s o m a g o k * ) MEGNEVEZÉS JUNIOR* PRÉMIUM* EXTRA* LAKFOLY Bankkártya C/M Zseb.Web Cirrus / Maestro MasterCard Standard Számlanyitási díj nincs nincs nincs nincs --- Számlavezetési díj 110.-Ft/hó 110.-Ft/hó 110.-Ft/hó 110.-Ft/hó Zárlati költség kártyadíjjal 190.-Ft/hó 320.-Ft/hó 540.-Ft/hó 110.-Ft/hó Pénztári készpénz befizetés díjmentes díjmentes díjmentes díjmentes Pénztári készpénz kifizetés 0,65 % min. 100 Ft 0,65 % min. 100 Ft 0,65 % min. 100 Ft 0,65 % min. 100 Ft Forgalmi jutalékok: TKSZ-en belül saját számlák közötti átvezetés díjmentes díjmentes díjmentes díjmentes TKSZ-en belül idegen számlák közötti átvezetés, min 70 Ft/tétel, min 70 Ft/tétel, min 70 Ft/tétel, min 70 Ft/tétel banki átutalás csoportos beszedés Pénzforgalmi jutalék deviza átutalás fogadás 0,4 % min Ft max Ft 0,4 % min Ft max Ft 0,4 % min Ft max Ft 0,4 % min Ft max Ft Pénzforgalmi jutalék deviza átutalás indítás 0,5 % min Ft max Ft 0,5 % min Ft max Ft 0,5 % min Ft max Ft 0,5 % min Ft max Ft Postai csekk befizetés 0,66 % min Ft/tétel 0,66 % min Ft/tétel 0,66 % min Ft/tétel 0,66 % min Ft/tétel Készpénzfelvételi utalványtömb (20 db utalvány) 600.-Ft/tömb 600.-Ft/tömb 600.-Ft/tömb 600.-Ft/tömb

3 Számlakivonat másolat 600.-Ft/kivonat 600.-Ft/kivonat 600.-Ft/kivonat 600.-Ft/kivonat Előre bejelentett, de fel nem vett készpénzigény után fizetendő költség 2 ezrelék bejelentési kötelezettségnek tekintendő az Ft-ot meghaladó összeg 2 ezrelék bejelentési kötelezettségnek tekintendő az Ft-ot meghaladó összeg 2 ezrelék bejelentési kötelezettségnek tekintendő az Ft-ot meghaladó összeg 2 ezrelék bejelentési kötelezettségnek tekintendő az Ft-ot meghaladó összeg Felhatalmazások rögzítése, módosítása, törlése 300 Ft/db 300 Ft/db 300 Ft/db 300 Ft/db Ügyfél kérésre kiállított igazolások díja 600.-Ft/ levél Sürgős esetben: Ft/levél * A Takarékszövetkezet a kamat és kondíció változtatás jogát fenntartja. * Számlanyitáskor ajánlott Ft betéti összeg befizetése. ** Felszámítandó abban az esetben is, ha a tárgyhónapban nem volt forgalom Ft/ levél Sürgős esetben: Ft/levél 600.-Ft/ levél Sürgős esetben: Ft/levél 600.-Ft/ levél Sürgős esetben: Ft/levél

4 B A N K K Á R T Y A H I R D E T M É N Y É r v é n y e s : f e b r u á r t ó l Kártyatermékek: C/M Zseb.Web Cirrus/Maestro MC Standard Kártyadíj Kártyadíj 90 Ft/hó 220 Ft/hó 440 Ft/hó Társkártya éves díja nem lehetséges 800 Ft/év 1500 Ft/év Opcionális biztosítás havi díja:** 165 Ft 165 Ft 165 Ft Kártyapótlás díja 500 Ft 700 Ft 800 Ft (kártya letiltást követően) PIN újragyártás díja 400 Ft 400 Ft 400 Ft Kártya újragyártás díja (adatmódosítás, 500 Ft 700 Ft 800 Ft sérülés esetén) Kártya letiltás díja Ft Ft Ft Tranzakciós díjak ATM kp.felvét (saját) 50 Ft + 0,9 % ATM kp.felvét (integrációs) 50 Ft + 0,9 % ATM kp.felvét (idegen belföldi) 597 Ft ATM kp.felvét külföldön 3 EUR + 1,6 % ATM egyenleg lekérdezés (saját) ATM egyenleg lekérdezés (integrációs) 50 Ft 50 Ft Bankpénztári POS kp. felvét (saját) 75 Ft + 0,9 % Bankpénztári POS kp. felvét 75 Ft + 0,9 % (integrációs) Bankpénztári POS kp. felvét 668 Ft (idegen belföldi) Bankpénztári POS kp. felvét külföldön 4 EUR + 1,6 % Kp.felvét postán 668 Ft Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (saját) Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (integrációs) Vásárlás belföldön Vásárlás külföldön 60 Ft 60 Ft 0,3 % maximum Ft 0,3 % maximum 21 EUR Napi ATM limit Ft Ft Ft Napi POS limit (kp.felvétel bankfiókban és vásárlás POS terminálon együttesen) Aggregált limit Ft Ft Ft február 26-tól nem kerül alkalmazásra. * A számlához társkártya nem igényelhető, azonban több főkártya kibocsátása kérhető. ** Opcionális biztosítás díja abban az esetben kerül felszámításra, amennyiben az ügyfél (kártyabirtokos) írásban nyilatkozik annak igénybevételéről

5 M A S T E R C A R D P A Y P A S S k é s z p é n z - h e l y e t t e s í tő fizetési eszköz főbb k o n d í c i ó i Kártyatermékek: Pay Pass bankkártya Pay Pass karóra Egyszeri díjas Pay Pass karóra Éves díjas Kártyadíj Kártya éves díj / kibocsátási díj Ft Ft Ft Társkártya éves díja Ft nem lehetséges nem lehetséges Opcionális biztosítás havi díja:* 165 Ft nem lehetséges nem lehetséges Kártya/karóra pótlás díja Ft Ft Ft (kártya letiltást követően) PIN újragyártás díja 600 Ft 600 Ft 600 Ft Kártya/karóra újragyártás díja Ft Ft Ft (adatmódosítás, sérülés esetén) Kártya letiltás /Karórában lévő chip Ft Ft Ft letiltás díja Karórában lévő chip újragyártási díja Ft Ft Karóra és karórában lévő chip megújítása Ft/2 év Ft/1 év Karórában lévő chip megújítása Ft/2 év Ft/2 év ATM kp.felvét (saját) 50 Ft + 0,9 % nem lehetséges nem lehetséges ATM kp.felvét (integrációs) 50 Ft + 0,9 % nem lehetséges nem lehetséges ATM kp.felvét (idegen belföldi) 597 Ft nem lehetséges nem lehetséges ATM kp.felvét külföldön 3 EUR + 1,6 % nem lehetséges nem lehetséges ATM egyenleg lekérdezés (saját) 50 Ft nem lehetséges nem lehetséges ATM egyenleg lekérdezés (integrációs) 50 Ft nem lehetséges nem lehetséges Bankpénztári POS kp. felvét (saját) 75 Ft + 0,9 % nem lehetséges nem lehetséges Bankpénztári POS kp. felvét (integrációs) 75 Ft + 0,9 % nem lehetséges nem lehetséges Bankpénztári POS kp. felvét 668 Ft nem lehetséges nem lehetséges (idegen belföldi) Bankpénztári POS kp. felvét külföldön 4 EUR + 1,6 % nem lehetséges nem lehetséges Kp.felvét postán 668 Ft nem lehetséges nem lehetséges Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (saját) Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (integrációs) Vásárlás belföldön Vásárlás külföldön 60 Ft nem lehetséges nem lehetséges 60 Ft nem lehetséges nem lehetséges 0,3 % maximum Ft 0,3 % maximum 21 EUR

6 Napi ATM limit Napi POS limit (kp.felvétel bankfiókban Ft Ft Ft és vásárlás POS terminálon együttesen)** Napi maximum tranzakciók darab száma 5 db 5 db 5 db * A Számlatulajdonos abban az esetben is köteles megfizetni a Karóra teljes kibocsátási díját, (függetlenül attól, hogy annak megfizetését egy összegben vagy két részletben vállalja), ha a Karórát ellopták, elvesztette, vagy a Karórára vonatkozó szerződés, vagy a számlaszerződés a Karóra érvényességi ideje előtt megszűnik. A Hitelintézet ezen esetben a már megfizetett kibocsátási díjból a Számlatulajdonos részére arányos összeget sem térít vissza. Amennyiben a Számlatulajdonos a kibocsátási díj megfizetését két részletben vállalta és a második részt még nem fizette meg, köteles esedékességkor (számlaszerződésnek vagy a Karórára vonatkozó szerződésnek a Karóra érvényességi idejét megelőző megszűnése esetén, legkésőbb a szerződés megszűnésekor) a második részletet is megfizetni. ** Opcionális biztosítás díja abban az esetben kerül felszámításra, amennyiben az ügyfél (kártyabirtokos) írásban nyilatkozik annak igénybevételéről *** PayPass elfogadás esetén Magyarországon jelenleg Ft-ig nem kell PIN kódot megadni és bizonylatot aláírni vásárláskor. Bizonylatot csak a kártyabirtokos külön kérésére nyomtat a kereskedő ezzel nagymértékben felgyorsítva a fizetési műveletet. Külföldön ez a limit (PIN kód nélküli vásárláshoz kapcsolódó) eltérő lehet. Magasabb összeg kifizetése esetén PIN kódot kell megadni. **** A Hirdetmény változásának okára ható tényezők: A Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet Hirdetményei módosítását a január 1-től hatályos jogszabályi változások figyelembe vételével, az árazási elveinek megfelelően alakította ki. A Takarékszövetkezet a változásnál együttesen, tényleges hatásuk arányában vette tekintetbe az adott díj-, vagy költségelemre kihatással bíró okokozati feltételeket. Badacsonytomaj, július 15.

7 E G Y É B S Z O L G Á L T A T Á S O K Minden számlacsomaghoz igényelhető! SMS info szolgáltatás Megnevezés Megjegyzés Mértéke Esedékesség Szolgáltatási díj Havonta kerül elszámolásra, forgalomtól függetlenül Ft/hó Hó végi elszámoláskor SMS díj A számlán jóváírásra kerülő giro tételek után kerül elszámolásra 25.-Ft/SMS Hó végi elszámoláskor INTERNETBANK szolgáltatás Megnevezés Megjegyzés Mértéke Esedékesség Regisztrációs díj --- díjmentes ---- Havi díj Ft/hó Hó végi elszámoláskor

8 Címlet váltás (lakossági fizetési számláról készpénzkifizetés és a címletváltás díjtételeiről érmék esetében) Megnevezés Megjegyzés Mértéke Esedékesség Készpénzkifizetés érme esetén: 1-99 db-ig az általános hirdetmény szerinti készpénzfelvételi díj 100 db-tól külön felszámítandó - értékszállítás díja (MTB Zrt. által számlázott) - pénzkezelési jutalék 1.- Ft/db Teljesítéskor Teljesítéskor Címletváltás: 100 db-ig címletenként Díjmentes Teljesítéskor 101 db-tól pénzkezelési jutalék 1.- Ft/db Teljesítéskor