A BALATON-FELVIDÉKI TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT B3 TAKARÉK SZÖVETKEZETI JOGELŐD ÁLTAL AUGUSZTUS 31-IG FORGALMAZOTT TERMÉKEK HIRDETMÉNYEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BALATON-FELVIDÉKI TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT B3 TAKARÉK SZÖVETKEZETI JOGELŐD ÁLTAL 2015. AUGUSZTUS 31-IG FORGALMAZOTT TERMÉKEK HIRDETMÉNYEI"

Átírás

1 A BALATON-FELVIDÉKI TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT B3 TAKARÉK SZÖVETKEZETI JOGELŐD ÁLTAL AUGUSZTUS 31-IG FORGALMAZOTT TERMÉKEK HIRDETMÉNYEI

2 B a l a t o n - f e l v i d é k i T a k a r é k s z ö v e t k e z e t B a d a c s o n y t o m a j K e r t u T e l. / F a x. : 8 7 / E m a i l : k o z p o n b f e l v i d e k. t k s z. h u HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI ÜGYFELEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKRÓL É r v é n y e s : s z e p t e m b e r t ó l Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy június 18. napján a jelen Hirdetmény kiegészítésre került az OBA betétbiztosítással kapcsolatos információkkal. Badacsonytomaj, július 15.

3 B a l a t o n - f e l v i d é k i T a k a r é k s z ö v e t k e z e t B a d a c s o n y t o m a j K e r t u T e l. / F a x. : 8 7 / E m a i l : k o z p o n b f e l v i d e k. t k s z. h u E L S Z Á M O L Á S I S Z Á M L A V E Z E T É S s z e p t e m b e r t ó l Elszámolási bankszámla nyitható minden olyan devizabelföldi és devizakülföldi természetes személy részére, aki vállalkozói igazolvánnyal rendelkezik, egyéni cégnek, jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli vállalkozásnak, alapítványnak, egyesületnek, közhasznú társaságnak, munkaközösségnek, költségvetési szervnek. D í j a k é s k ö l t s é g e k * MEGNEVEZÉS Mérték Esedékesség Számlanyitási díj nincs* --- Számlavezetési díj nincs --- Zárlati költség Ft/hó Hó végi elszámoláskor Forgalmazott napok kezelési költsége 200.-Ft/nap** Hó végi elszámoláskor Forgalmazott napok elektronikus kezelési költsége 100.-Ft/nap Hó végi elszámoláskor Pénztári készpénz befizetés díjmentes --- Pénztári készpénz kifizetés Forgalmi jutalékok: TKSZ-en belül saját számlák közötti átvezetés TKSZ-en belül idegen számlák közötti átvezetés Forgalmi jutalék tartozik (kimenő) forgalom után: millió forintos forgalomig millió forintos forgalomig - 50 millió Ft-os forgalom felett Pénzforgalmi jutalék deviza átutalás fogadás Pénzforgalmi jutalék deviza átutalás indítás Postai csekk befizetés 0,85 % max Ft/tétel díjmentes 0,35 %, min Ft/tétel max ft/tétel 0,55 % 0,50 % 0,40 % max Ft/tétel 0,40 % min Ft max Ft 0,50 % min Ft max Ft 0,66 % min Ft/tétel Hó végi elszámoláskor Hó végi elszámoláskor A kimenő forgalmak alapján kerül hó végén elszámolásra. Naponta Naponta Tényleges költség a Magyar Posta Zrt. díjszabása szerint

4 Készpénzfelvételi utalványtömb (20 db utalvány) Átutalási megbízási tömb (100 db/tömb) 600.-Ft/tömb 10.-Ft/db Alkalmanként Alkalmanként Számlakivonat másolat 600.-Ft/kivonat Alkalmanként Ügyfél kérésre kiállított igazolások díja Felhatalmazások rögzítése, módosítása, törlése 600.-Ft/ levél Sürgős esetben: Ft/levél Alkalmanként Ft/ db Alkalmanként Adminisztrációs költség Ft Alkalmanként Előre bejelentett, de fel nem vett készpénzigény után fizetendő költség 2 ezrelék bejelentési kötelezettségnek tekintendő az Ftot meghaladó összeg Alkalmanként * A Takarékszövetkezet a kamat és kondíció változtatás jogát fenntartja. * Számlanyitáskor ajánlott egyéni vállalkozók esetében Ft, cégek esetében Ft betéti összeg befizetése. ** Csak azokra a napokra számolandó fel, amelyeken számlaforgalom volt. *** A Hirdetmény változásának okára ható tényezők: A Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet Hirdetményei módosítását a január 1-től hatályos jogszabályi változások figyelembe vételével, az árazási elveinek megfelelően alakította ki. A Takarékszövetkezet a változásnál együttesen, tényleges hatásuk arányában vette tekintetbe az adott díj-, vagy költségelemre kihatással bíró ok-okozati feltételeket. Badacsonytomaj, július 15.

5 B A N K K Á R T Y A H I R D E T M É N Y a u g u s z t u s től Kártyatermékek: Kártyadíjak MC Business MC Electronic Business Éves díj Ft/év Ft/év Társkártya éves díja nem lehetséges* nem lehetséges* Opcionális biztosítás havi díja:** nem lehetséges nem lehetséges Kártyapótlás díja (kártya letiltást követően) éves díj Ft PIN újragyártás díja Ft 500.Ft Kártya újragyártás díja (adatmódosítás, sérülés esetén) Ft Ft Kártya letiltás díja Ft Ft Tranzakciós díjak ATM kp.felvét (saját) 60 Ft + 0,9 % 60 Ft + 0,9 % ATM kp.felvét (integrációs) 60 Ft + 0,9 % 60 Ft + 0,9 % ATM kp.felvét (idegen belföldi) 250 Ft + 0,9 % 250 Ft + 0,9 % ATM kp.felvét külföldön 4 EUR + 1,6 % 4 EUR + 1,6 % ATM egyenleg lekérdezés (saját) 100 Ft 50 Ft ATM egyenleg lekérdezés (integrációs) 100 Ft 50 Ft Bankpénztári POS kp. felvét (saját) Bankpénztári POS kp. felvét (integrációs) Bankpénztári POS kp. felvét (idegen belföldi) Bankpénztári POS kp. felvét külföldön Kp.felvét postán 100 Ft + 0,9 % max Ft 100 Ft + 0,9 % max Ft 350 Ft + 0,9 % max Ft 5 EUR + 1,6 % max.75 EUR 350 Ft + 0,9 % max Ft 100 Ft + 0,9 % max Ft 100 Ft + 0,9 % max Ft 350 Ft + 0,9 % max Ft 5 EUR + 1,6 % max.75 EUR 350 Ft + 0,9 % max Ft Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (saját) 100 Ft 50 Ft Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (integrációs) 100 Ft 50 Ft Vásárlás belföldön 0,3 % maximum 6 000Ft 0,3 % maximum Ft Vásárlás külföldön 0,3 % maximum 21 EUR 0,3 % maximum 21 EUR Napi ATM limit Ft Ft Napi POS limit (kp.felvétel bankfiókban és vásárlás POS terminálon együttesen) Aggregált limit Ft Ft február 26-tól nem kerül alkalmazásra * A számlához társkártya nem igényelhető, azonban több főkártya kibocsátása kérhető. ** Opcionális biztosítás díja abban az esetben kerül felszámításra, amennyiben az ügyfél (kártyabirtokos) írásban nyilatkozik annak igénybevételéről

6 E G Y É B S Z O L G Á L T A T Á S O K SMS info szolgáltatás Megnevezés Megjegyzés Mértéke Esedékesség Szolgáltatási díj SMS díj Havonta kerül elszámolásra, forgalomtól függetlenül. A számlán jóváírásra kerülő giro tételek után kerül elszámolásra 500.-Ft/hó 25.-Ft/SMS Hó végi elszámoláskor Hó végi elszámoláskor INTERNETBANK szolgáltatás Megnevezés Megjegyzés Mértéke Esedékesség Regisztrációs díj --- díjmentes ---- Havi díj Ft/hó Hó végi elszámoláskor

7 Címlet váltás (elszámolási számláról történő készpénzkifizetés és a címletváltás díjtételeiről érmék esetében) Megnevezés Megjegyzés Mértéke Esedékesség Készpénzkifizetés érme esetén: 1-99 db-ig az általános hirdetmény szerinti készpénzfelvételi díj 100 db-tól külön felszámítandó - értékszállítás díja (MTB Zrt. által számlázott) - pénzkezelési jutalék 1.- Ft/db Teljesítéskor Teljesítéskor Címletváltás: 100 db-ig címletenként Díjmentes Teljesítéskor 101 db-tól pénzkezelési jutalék 1.- Ft/db Teljesítéskor O B A i n f o r m á c i ó : A jelen Hirdetmény -ben szereplő betétek a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) ában felsoroltak kivételével az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által biztosítottak. A biztosítás további részleteiről a honlapon tájékozódhat Tájékoztatjuk, hogy a Bank évente egyszer díjmentesen köteles az OBA által megfogalmazott egységes Ügyfél-tájékoztatót ügyfelei rendelkezésére bocsátani. Az Ügyfél-tájékoztató tartalmazza a betétes neve alatt a Banknál, az adott időpontban nyilvántartott OBA által biztosított betéteinek összegét, mint konszolidált biztosított betéti (KBB) információt. A KBB adat mutatja meg, hogy az OBA egy ügyfél egy hitelintézetnél tartott összesen mekkora összegű megtakarítását biztosítja (azaz a bank fizetésképtelensége esetén ennyit fizet az OBA az ügyfélnek). Az Ügyfél-tájékoztatót a Bank a betétes kifejezett kérése alapján bocsátja a betétes rendelkezésére, postai úton vagy a Bank ügyfélfogadásra kijelölt helyiségében történő személyes átadással.

8 Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet 8258 Badacsonytomaj Kert u.12. Tel./Fax.: 87/ HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói Érvényes: július 30-tól Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy június 18. napján a jelen Hirdetmény kiegészítésre került az OBA betétbiztosítással kapcsolatos információkkal Badacsonytomaj, július 29.

9 I. Általános feltételek Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet Devizaszámla kondíciói A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból pontos, a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon aláírt megbízások lebonyolítását vállalja, illetve ezek lebonyolításáért vállal felelősséget. A Takarékszövetkezet nem felel a pontatlan vagy hiányos megbízásokból eredő késedelemért, hibákért, félreértésekért, bekövetkezett kárért vagy más következményekért. A Takarékszövetkezet kizárólag olyan megbízást teljesít, amelynek teljes fedezetéről (utalandó összeg + járuléka) az ügyfél gondoskodik. A Takarékszövetkezet fenntartja magának a jogot, hogy a Hirdetményben közölt feltételeket megváltoztassa, egyidejűleg gondoskodik az új Hirdetmény ügyfélforgalmi helyiségeiben való közzétételről. A módosítások a Takarékszövetkezet Üzletszabályzatának megfelelően lépnek hatályba. A jelen Hirdetményben meghirdetett díjtételektől a Takarékszövetkezet az ügyféllel kötött megállapodása alapján eltérhet. II. Valuta-, devizaárfolyamok Az adott napon érvényes valuta-, devizaárfolyamokat a Takarékszövetkezet teszi közzé a forgalmazható devizanemekre vonatkozóan. A Takarékszövetkezet fenntartja magának a jogot, hogy naponta többször is árfolyamot jegyezzen. A Takarékszövetkezet az MNB által jegyzett hivatalos devizaárfolyamokat alkalmazza mindazon esetekben, amelynél jogszabály vagy hatósági előírás ennek kötelező alkalmazását előírja. Azokra az esetekre, amelyeknél a hivatalos árfolyam alkalmazása nem kötelező a Takarékszövetkezet a saját hatáskörében képzett árfolyamot használja. A Takarékszövetkezet fenntartja a jogot, hogy a pénz- és tőkepiaci feltételek megváltozásakor az árfolyamot megváltoztassa. III. Devizaszámlák kamatozása Lakossági és pénzforgalmi devizaszámla EUR, CHF, GBP, és USD devizanemekben nyitható. Ezeknek a devizáknak a kamatlába 365 napos bázison értendő. A hatályos devizabetéti kamatokat külön Hirdetmény tartalmazza. A Takarékszövetkezet a lakossági, pénzforgalmi és az elkülönített számlák után járó kamatokat lejáratkor vagy a bankszámla megszüntetésekor írja jóvá. A devizaszámlák le nem kötött egyenlege látra szólóan kamatozik. Devizabetéteket lekötni a lekötés időpontjában érvényes kamatlábak mellett lehet. Lekötési időtartam: 1, 3, 6, és 12 hónap. A lekötéskori kamatláb 1 hónapos betétnél a futamidő alatt nem változik (fix kamatozás), a többi változó kamatozású. Lekötés esetén minimum leköthető összegek meghatározása: - EUR-ban történő lekötés esetén: min. 300 EUR - CHF-ban történő lekötés esetén: min. 300 CHF - GBP-ban történő lekötés esetén: min. 150 GBP - USD-ban történő lekötés esetén: min. 250 USD A számlatulajdonos a lekötési megbízásban kezdeményezheti a lekötés automatikus meghosszabbítását, mely megbízás vonatkozhat csak az alapösszegre, vagy a lekötés lejáratakor jóváírt kamattal megnövelt összeg újbóli lekötésére is. Automatikus hosszabbítás esetén a betét mindig a fordulónapon érvényes kamatlábon kamatozik tovább. Lekötési idő lejárta előtt felmondott, vagy részben felmondott devizabetétek után kamat nem jár. 2

10 Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet Devizaszámla kondíciói IV. Kamatadó A kamatjövedelemnek minősül a nyilvánosan meghirdetett feltételekkel kötött szerződés alapján jóváírt/tőkésített kamat, azaz a bankszámlára (látra szólóra és lekötöttre egyaránt) a Takarékszövetkezet által fizetett kamat. Minden magánszemélynek nyitott ideértve az őstermelőket és a társasházakat is bankszámla kamata adóköteles. Kamatjövedelem után az adó mértéke 16 %. A külföldi pénznemben keletkezett kamatjövedelemből az adót a Takarékszövetkezet külföldi pénznemben vonja le. A kamat megszerzésének időpontja: a kamat jóváírásának a napja. Nem vesszük figyelembe kamatjövedelemként: - az egyéni vállalkozó ügyfelek betétei után elszámolt kamatot, - azt a bevételt, amellyel összefüggésben az adózás rendjéről szóló törvény 7. számú melléklete- a külföldi adózók részére kifizetett kamatokról- adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő a hitelintézetek számára. V. Díjak, jutalékok A Takarékszövetkezet a megbízások teljesítéséért a mindenkor aktuális Hirdetményében közzétett ügyleti jutalékokat számolja fel. A meghirdetett jutalékok csak a szokásos ügymenettel bonyolított standard műveletekre vonatkoznak. Különleges ügyletek esetén a jutalékok külön megállapodás tárgyát képezik. A jutalékok és díjak a számlavezetés devizanemében a megbízás devizaösszege alapján kerülnek felszámításra. A Takarékszövetkezet a számlavezetési díjat (zárlati költséget) havi gyakorisággal, a jutalékokat és költségeket pedig a megbízás teljesítésének napján számítja fel a számla pénznemében. Amennyiben az adott devizaszámla erre nem nyújt fedezetet, a Takarékszövetkezet a díjhátralék megtérüléséig kényszerhitel alszámlát nyit, melyen hitelt biztosít az Ügyfél részére az aktuális Hirdetményben közzétett éves kamat % mellett. A kényszerhitel alszámla 30 napig áll fenn. A hitelegyenleg rendezése automatikusan a fizetési számlára érkező jóváírásokból történik. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy ezen forgalmi tételek engedményezése a Fizetési szerződés aláírásával történik, külön jóváhagyást nem igényel EUR vagy annak megfelelő devizaösszeg felett az előre megrendelt készpénz felvételének meghiúsulása esetén, a fel nem vett devizaösszeg 0.3 %-át számítjuk fel jutalékként. Egyedi devizabetét esetében a kamatot a döntéshozó szerv állapítja meg. Az árfolyam táblákat külön hirdetmény tartalmazza. VI. Betétbiztosítási feltételek A jelen Hirdetményben szereplő betétek a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996 évi CXII. tv. alapján az alább felsoroltak kivételével- biztosítva vannak. A Alap által nyújtott biztosítás nem terjed ki: a) a költségvetési szerv, b) a tartósan 100 százalékban állami tulajdonban lévő gazdasági társaság, c) az önkormányzat d) a biztosító, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, valamint a magánnyugdíjpénztár, e) a befektetési alap, f) a Nyugdíjbiztosítási Alap és Egészségbiztosítási Alap, valamint ezek kezelő szervezetei, az egészségbiztosítási szerv és a nyugdíjbiztosítási szerv, g) az elkülönített állami pénzalap, h) a pénzügyi intézmény, i) az MNB, j) befektetési vállalkozás, tőzsdetag, illetőleg árutőzsdei szolgáltató, 3

11 Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet Devizaszámla kondíciói k) kötelező vagy önkéntes betétbiztosítási, intézményvédelmi, befektető-védelmi alap, illetve a Pénztárak Garancia Alapja, l) a hitelintézet vezető állású személye, a hitelintézet választott könyvvizsgálója, továbbá a hitelintézetben legalább 5 %-os tulajdoni hányaddal rendelkező személy és mindezen személyekkel közös háztartásban élő közeli hozzátartozói, m) az l) pontban említett személy befolyásoló részesedésével működő gazdálkodó szervezet [Ptk c) pontja] által elhelyezett, n) a kockázati tőketársaság és a kockázati tőkealap betéteire, valamint a felsoroltak külföldi megfelelőinek betéteire. Az Alap által nyújtott biztosítás nem terjed ki továbbá - az olyan betétekre, amelyekre a betétes a szerződés szerint, a szerződéskötés időpontjában elhelyezett azonos nagyságú és lekötési idejű betétekhez képest jelentősen magasabb kamatot vagy más vagyoni előnyt kap, valamint - az olyan betétre, amelyről bíróság jogerős ítélettel megállapította, hogy az abban elhelyezett összeg pénzmosásból származik, - olyan betétre, amelyet nem euróban vagy az Európai Unió, illetve a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamának törvényes fizetőeszközében helyeztek el. VII. A Balaton-felvidéki Takarékszövetkezetnél vezetett devizaszámlán bonyolított deviza forgalom általános feltételei A Takarékszövetkezet kizárólag EUR, CHF, GBP, USD devizanemekre vonatkozó konverziós illetve konverzió nélküli megbízásokat fogad be. A Takarékszövetkezet a deviza átutalási megbízásokat a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. SWIFT rendszerén keresztül teljesíti. A Takarékszövetkezet az ügyféltől tárgynapi feldolgozásra 11 óráig benyújtott megbízásokat vállalja. Az ezt követően benyújtott megbízásokat a következő munkanapon érkezettnek tekinti. A Takarékszövetkezen belül, tárgynapon teljesítendő deviza átutalási megbízásokat a Takarékszövetkezet 15:00 óráig fogad be. A Takarékszövetkezet kizárólag olyan megbízást teljesít, amelynek teljes fedezetéről az ügyfél gondoskodott. A konverziós deviza átutalási megbízások esetében az utalt összegnek a Takarékszövetkezet T napon érvényes deviza eladási/vételi árfolyamán átszámított ellenértéke kerül az ügyfél bankszámláján terhelésre. A Takarékszövetkezet a deviza átutalási megbízás ellenértékét a befogadás napján (T munkanap) az ügyfél számláján terheli, és az alábbi valuta napokkal teljesíti: - konverzió nélküli EUR, USD devizanemben teljesítendő megbízásokat T+1 nap - konverzió nélküli GBP, CHF devizanemben teljesítendő megbízásokat T+2 nap - konverziós EUR és USD devizanemekben teljesítendő megbízásokat T+2 nap - konverziós GBP, CHF devizanemekben teljesítendő megbízásokat T+3 nap. A konverziós deviza átutalási megbízások esetében az utalt összegnek a T. munkanapon érvényes Takarékszövetkezeti deviza vételi/eladási árfolyamon átszámított ellenértéke kerül az ügyfél bankszámláján terhelésre. A fentiektől eltérő, sürgős státusszal indított megbízásokat a Takarékszövetkezet sürgősségi díj felszámítása mellett, T+1 valuta nappal az alábbi feltételek megléte esetén teljesíti: 4

12 Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet Devizaszámla kondíciói - A 10 óráig benyújtott konverziós EUR, USD, GBP, CHF devizanemekben teljesítendő megbízásokat (külön fedezet biztosítás mellett)* - A 10 óráig benyújtott konverzió nélküli GBP, CHF devizanemekben teljesítendő megbízásokat (külön fedezet biztosítás mellett)* * Amennyiben a Takarékszövetkezet nem tud T+1 valutanapra fedezetet biztosítani, úgy a megbízás a normál megbízás szabályai szerint, a sürgősségi díj felszámítása nélkül kerül teljesítésre. A sürgős státuszú konverzióval járó tételek esetében a különböző pénznemek közötti átváltás is a Takarékszövetkezet T napon érvényes deviza eladási/vételi árfolyamán történik. A Takarékszövetkezet az ügyfél bankszámlája javára érkező devizaösszegeket az elszámolási bizonylatok alapján a külföldi bank értesítésével megegyező kamatnappal írja jóvá. - EGT-n belüli, vagy EGT pénznemben kezdeményezett megbízások esetében a partner bank értesítésében szereplő fedezetbiztosítás papjával megegyező kamatnappal. - EGT-n kívüli és nem EGT pénznemben kezdeményezett megbízások esetében a partner bank értesítésével megegyező kamatnappal. Amennyiben a partnerbank értesítésében megadott fedezetbiztosítás napja későbbi, mint az értesítés napja, akkor a bejövő átutalás a fedezetbiztosítás napjával és azzal egyező értéknappal kerül jóváírásra. A konverziós beérkező átutalások esetében az utalt összegnek a Takarékszövetkezetnél a jóváírás napján érvényes deviza vétel/eladás árfolyamán átszámított ellenértéke kerül az ügyfél bankszámláján jóváírásra. Takarékszövetkezeten belüli, klíringzárásig befogadott átvezetések tárgynapon kerülnek teljesítésre. A Hirdetményben foglalt tételeken felül a megbízót terhelik a megbízások lebonyolításába bekapcsolt bel- és külföldi bankok által felszámított jutalékok és költsége kivéve, ha a megbízás ellentétes kikötést tartalmaz, és a Takarékszövetkezet ennek érvényt is tud szerezni EUR feletti számla konverzió esetében történhet a konverzió egyedi árfolyammal is, ez esetben a tranzakció jutalékainak mértéke egyedi megállapodás tárgyát képezi. A konverzió történhet: - Ügyfél saját forint és devizaszámlái közötti átvezetéssel, - Devizaszámláról eltérő valutanemben, illetve HUF-ban történő kifizetéssel, - Devizaszámlára eltérő valutanemben, illetve HUF-ban történő befizetéssel. A kamat és árfolyam táblákat külön hirdetmény tartalmazza. Külföldi bankköltség viselés (OUR/BEN/SHA) Deviza átutalások az alábbiak szerinti költségviseléssel kezdeményezhetők: EGT állam pénznemében Nem EGT állam pénznemében EGT-n belül -konverziós SHA,OUR SHA,OUR EGT-n belül nem konverziós SHA SHA, OUR EGT-n kívüli -konverziós SHA, OUR, BEN SHA, OUR, BEN EGT-n kívüli nem konverziós SHA, OUR, BEN SHA, OUR, BEN EGT (Európai Gazdasági Térség) tagállamai: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia, Norvégia, Lichteinstein, Izland. Érintett pénznemek a megbízás teljesítése szempontjából: EGT tagállamok pénzneme: HUF, EUR, GBP, DKK, NOK, SEK, CZK, PLN, CHF, 5

13 EGT-n kívüli: USD, JPY, CAD Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet Devizaszámla kondíciói Amennyiben nem a Hirdetmény szerinti költségviseléssel kerülnek kezdeményezésre a deviza átutalások, akkor a hibás vonatkozó pénzforgalmi jogszabályoknak nem megfelelő- költségviseléssel kezdeményezett megbízások az alábbiak szerint kerülnek teljesítésre: - EGT-n belüli deviza átutalások esetében, amennyiben a megbízás BEN költségviseléssel kerül benyújtásra, a Takarékszövetkezet a megbízást SHA költségviseléssel, - EGT-n belüli, EGT pénznemben kezdeményezett nem konverziós deviza átutalások esetében, amennyiben a megbízás OUR költségviseléssel kerül benyújtása, a Takarékszövetkezet a megbízást SHA költségviseléssel teljesíti. A bankköltség viselés módjai az alábbiak: - megosztott költségviselésnél (SHA) a megbízó és a kedvezményezett egyaránt viseli saját bankja/levelezőbankja által felszámított bankköltséget. Ebben az esetben a megbízó bankja saját jutalékának megbízó terhére történő felszámítása mellett a teljes összeget továbbítja, a kedvezményezett banki bankköltséggel csökkentett összeg kerül jóváírásra kedvezményezett számláján - kedvezményezett általi költségviselésnél (BEN) az átutalás teljes költségét (megbízó bank tranzakciós díját, jutalékát, illetve a kedvezményezett viseli. Ennél a költségviselési módnál a megbízás teljesítésekor a megbízás összegéből levonásra kerül a megbízó bank (számlavezető hely hivatalos helyiségében kifüggesztett) Hirdetmény szerinti jutaléka. A kedvezményezett banki bankköltség szintén az átutalt összegből kerül levonásra. Ennek megfelelően a megbízó és a kedvezményezett banki költséggel egyaránt csökkentett összeg kerül jóváírásra a kedvezményezett számláján. - megbízó általi költségviselésnél (OUR), az átutalás teljes költségét (megbízó tranzakciós díját, jutalékát, illetve kedvezményezett- külföldi banki bankköltségét) a megbízó fizeti. Ebben az esetben a megbízó bankja saját jutalékának megbízó terhére történő felszámítása mellett - a teljes összeget továbbítja, a megbízás összege levonás nélkül jóváírásra kerül a kedvezményezett számláján, a kedvezményezett banki bankköltségek utólagosan kedvezményezett bank terhelése, vagy költségbekérése alapján kerülnek felszámításra a megbízó számláján. 6

14 Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet Devizaszámla kondíciói Devizaszámla-vezetés kondíciói lakossági ügyfelek részére Érvényes: július 30-tól Számlavezetés: Megnevezés Alkalmazott árfolyam Díjak, jutalékok Konverziós Nem konverziós Számlanyitási díj: Számlavezetési díj: EUR számla esetén CHF számla esetén USD számla esetén GBP számla esetén díjmentes 0,50 EUR/hó 0,75 CHF/hó 0,75 USD/hó 0,45 GBP/hó Pénztári tranzakciók: Pénztári befizetés EUR saját valuta eladás 0,1%, min. 1 EUR jutalékmentes CHF saját valuta eladás 0,1%, min. 1,5 CHF jutalékmentes USD saját valuta eladás 0,1%, min. 1,5 USD jutalékmentes GBP saját valuta eladás 0,1%, min. 0,9 GBP jutalékmentes Pénztári kifizetés EUR saját valuta vétel 0,9 %, min. 1 EUR 0,8 %, min. 1EUR CHF saját valuta vétel 0,9 %, min. 1,5 CHF 0,8%, min. 1,5 CHF USD saját valuta vétel 0,9 %, min. 1,5 USD 0,8 %, min. 1,5 USD GBP saját valuta vétel 0,9 %, min. 0,9 GBP 0,8 %, min. 0,9 GBP Pénzforgalmi jutalékok: Általános pénzforgalmi jutalék EUR CHF USD GBP Átvezetés ügyfél saját devizaszámlái között 0,4%, min. 1 EUR 0,4%, min. 1,5 CHF 0,4%, min. 1,5 USD 0,4%, min. 0,9 GBP saját deviza eladás/vétel jutalékmentes jutalékmentes Átvezetés ügyfél saját deviza- és forint számlái között (TKSZ-en belül) saját deviza vétel jutalékmentes jutalékmentes Átvezetés TKSZ-en belüli ügyfelek devizaszámlái között EUR saját deviza eladás/vétel 7 0,4 %, min. 1,0 EUR

15 Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet Devizaszámla kondíciói CHF USD GBP saját deviza eladás/vétel saját deviza eladás/vétel saját deviza eladás/vétel 0,4 %, min. 1,5 CHF 0,4 %, min. 1,5 USD 0,4 %, min. 0,9 GBP Átvezetés devizaszámláról TKSZ-en belüli más ügyfél Ft számlájára EUR saját deviza vétel 0,4 %, min. 1 EUR CHF saját deviza vétel 0,4 %, min. 1,5 CHF USD saját deviza vétel 0,4 %, min. 1,5 USD GBP saját deviza vétel 0,4 %, min. 0,9 GBP Devizaszámla terhére indított devizaforgalmi átutalás (belföldre, külföldre) EUR saját deviza eladás 0,55 %, min. 10 EUR CHF saját deviza eladás 0,55 %, min. 15 CHF USD saját deviza eladás 0,55 %, min. 15 USD GBP saját deviza eladás 0,55 %, min. 9 GBP Devizaszámlára érkező deviza forgalmi átutalás (belföldről, külföldről) EUR saját deviza vétel 2,50 EUR / tétel CHF saját deviza vétel 3,75 CHF / tétel USD saját deviza vétel 3,75 USD / tétel GBP saját deviza vétel 2,25 GBP / tétel Kedvezményezett jutaléka EUR CHF USD GBP 3,0 EUR 4,5 CHF 4,5 USD 2,7 GBP Egyéb költségek: Kivonat másolat EUR CHF USD GBP SWIFT igazolás kiadásának díja EUR CHF USD GBP Kivonat küldés külföldre 2,0 EUR 3,0 CHF 3,0 USD 1,8 GBP 1,0 EUR 1,5 CHF 1,5 USD 0,9 GBP tényleges költség a Magyar Posta Zrt. díjszabása szerint 8

16 Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet Devizaszámla kondíciói Számlatulajdonos megbízásából, érdekében történő telefax igénybevétele esetén felszámítandó díj EUR CHF USD GBP Elhalálozási rendelkezés EUR CHF USD GBP Bankinformáció Felszólító levél díja számlafedezetlenség esetén Bejelentett készpénzfelvétel elmaradása EUR CHF USD GBP 6,0 EUR / oldal 9,0 CHF / oldal 9,0 USD / oldal 5,4 GBP / oldal 6,0 EUR / rendelkezés 9,0 CHF / rendelkezés 9,0 USD / rendelkezés 5,4 GBP / rendelkezés 10,0 EUR / 15,0 CHF / 15,0 USD / 9,0 GBP 2,0 EUR / 3,0 CHF / 3,0 USD / 1,8 GBP 0,2 %, min. 1,0 EUR 0,2 %, min. 1,5 CHF 0,2 %, min. 1,5 USD 0,2 %, min. 0,9 GBP A megbízások helytelenségéből, pontatlanságából eredő felesleges reklamációkkal, módosításokkal kapcsolatos levelezés költsége, levelenként Tévesen megadott nemzetközi (IBAN) bankszámlaszám miatti költség 15 EUR / 22 CHF / 22 USD / 13 GBP 10 EUR /15 CHF / 15 USD / 9 GBP + a partnerbank által felszámított díj Hat hónapnál régebbi tétel visszakeresése reklamáció miatt 30 EUR / 45 CHF / 45 USD / 27 GBP Kényszerhitel kamata évi 30 % A Takarékszövetkezet a számlavezetési díjat (zárlati költséget) havi gyakorisággal, a jutalékokat, költségeket, pedig a megbízás teljesítésének napján számítja fel, a számla pénznemében. 9

17 Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet Devizaszámla kondíciói Devizaszámla-vezetés kondíciói vállalkozói ügyfelek részére Érvényes: szeptember 16-tól Számlavezetés: Megnevezés Alkalmazott árfolyam Díjak, jutalékok Konverziós Nem konverziós Számlanyitási díj: Számlavezetési díj: EUR számla esetén CHF számla esetén USD számla esetén GBP számla esetén díjmentes 5,0 EUR/hó 7,5 CHF/hó 7,5 USD/hó 4,5 GBP/hó Pénztári tranzakciók: Pénztári befizetés EUR saját valuta eladás 0,1%, min. 1 EUR jutalékmentes CHF saját valuta eladás 0,1%, min. 1,5 CHF jutalékmentes USD saját valuta eladás 0,1%, min. 1,5 USD jutalékmentes GBP saját valuta eladás 0,1%, min. 0,9 GBP jutalékmentes Pénztári kifizetés EUR saját valuta vétel 0,9 %, min. 1 EUR 0,8 %, min. 1EUR CHF saját valuta vétel 0,9 %, min. 1,5 CHF 0,8 %, min. 1,5 CHF USD saját valuta vétel 0,9 %, min. 1,5 USD 0,8 %, min. 1,5 USD GBP saját valuta vétel 0,9 %, min. 0,9 GBP 0,8 %, min. 0,9 GBP Pénzforgalmi jutalékok: Általános pénzforgalmi jutalék EUR CHF USD GBP Átvezetés ügyfél saját devizaszámlái között 0,4%, min. 1 EUR 0,4%, min. 1,5 CHF 0,4%, min. 1,5 USD 0,4%, min. 0,9 GBP saját deviza eladás/vétel jutalékmentes jutalékmentes Átvezetés ügyfél saját deviza- és forint számlái között (TKSZ-en belül) saját deviza vétel jutalékmentes jutalékmentes Átvezetés TKSZ-en belüli ügyfelek devizaszámlái között 10

18 Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet Devizaszámla kondíciói EUR CHF USD GBP saját deviza eladás/vétel saját deviza eladás/vétel saját deviza eladás/vétel saját deviza eladás/vétel 0,4 %, min. 1,0 EUR 0,4 %, min. 1,5 CHF 0,4 %, min. 1,5 USD 0,4 %, min. 0,9 GBP Átvezetés devizaszámláról TKSZ-en belüli más ügyfél Ft számlájára EUR saját deviza vétel 0,4 %, min. 1 EUR CHF saját deviza vétel 0,4 %, min. 1,5 CHF USD saját deviza vétel 0,4 %, min. 1,5 USD GBP saját deviza vétel 0,4 %, min. 0,9 GBP Devizaszámla terhére indított devizaforgalmi átutalás (belföldre, külföldre) EUR saját deviza eladás 0,55 %, min. 10 EUR CHF saját deviza eladás 0,55 %, min. 15 CHF USD saját deviza eladás 0,55 %, min. 15 USD GBP saját deviza eladás 0,55 %, min. 9 GBP Devizaszámlára érkező deviza forgalmi átutalás (belföldről, külföldről) EUR saját deviza vétel 0,3 % + 2,5 EUR / tétel CHF saját deviza vétel 0,3 % + 3,75 CHF / tétel USD saját deviza vétel 0,3 % + 3,75 USD / tétel GBP saját deviza vétel 0,3 % + 2,25 GBP / tétel Kedvezményezett jutaléka EUR CHF USD GBP 3,0 EUR 4,5 CHF 4,5 USD 2,7 GBP Egyéb költségek: Kivonat másolat EUR CHF USD GBP SWIFT igazolás kiadásának díja EUR CHF USD 2,0 EUR 3,0 CHF 3,0 USD 1,8 GBP 1,0 EUR 1,5 CHF 1,5 USD 11

19 Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet Devizaszámla kondíciói GBP Kivonat küldés külföldre 0,9 GBP tényleges költség a Magyar Posta Zrt. díjszabása szerint Számlatulajdonos megbízásából, érdekében történő telefax igénybevétele esetén felszámítandó díj EUR CHF USD GBP Elhalálozási rendelkezés EUR CHF USD GBP Bankinformáció Felszólító levél díja számlafedezetlenség esetén Bejelentett készpénzfelvétel elmaradása EUR CHF USD GBP 6,0 EUR / oldal 9,0 CHF / oldal 9,0 USD / oldal 5,4 GBP / oldal 6,0 EUR / rendelkezés 9,0 CHF / rendelkezés 9,0 USD / rendelkezés 5,4 GBP / rendelkezés 10,0 EUR / 15,0 CHF / 15,0 USD / 9,0 GBP 2,0 EUR / 3,0 CHF / 3,0 USD / 1,8 GBP 0,2 %, min. 1 EUR 0,2 %, min. 1,5 CHF 0,2 %, min. 1,5 USD 0,2 %, min. 0,9 GBP A megbízások helytelenségéből, pontatlanságából eredő felesleges reklamációkkal, módosításokkal kapcsolatos levelezés költsége, levelenként Tévesen megadott nemzetközi (IBAN) bankszámlaszám miatti költség 15 EUR / 22 CHF / 22 USD / 13 GBP 10 EUR /15 CHF / 15 USD / 9 GBP + a partnerbank által felszámított díj Hat hónapnál régebbi tétel visszakeresése reklamáció miatt 30 EUR / 45 CHF / 45 USD / 27 GBP Kényszerhitel kamata évi 30 % A Takarékszövetkezet a számlavezetési díjat (zárlati költséget) havi gyakorisággal, a jutalékokat, költségeket, pedig a megbízás teljesítésének napján számítja fel, a számla pénznemében. 12

20 Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet Devizaszámla kondíciói OBA információ: A jelen Hirdetmény -ben szereplő betétek a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) ában felsoroltak kivételével az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által biztosítottak. A biztosítás további részleteiről a honlapon tájékozódhat Tájékoztatjuk, hogy a Bank évente egyszer díjmentesen köteles az OBA által megfogalmazott egységes Ügyféltájékoztatót ügyfelei rendelkezésére bocsátani. Az Ügyfél-tájékoztató tartalmazza a betétes neve alatt a Banknál, az adott időpontban nyilvántartott OBA által biztosított betéteinek összegét, mint konszolidált biztosított betéti (KBB) információt. A KBB adat mutatja meg, hogy az OBA egy ügyfél egy hitelintézetnél tartott összesen mekkora összegű megtakarítását biztosítja (azaz a bank fizetésképtelensége esetén ennyit fizet az OBA az ügyfélnek). Az Ügyfél-tájékoztatót a Bank a betétes kifejezett kérése alapján bocsátja a betétes rendelkezésére, postai úton vagy a Bank ügyfélfogadásra kijelölt helyiségében történő személyes átadással. 13

21 Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet 8258 Badacsonytomaj Kert u.12. Tel./Fax.: 87/ HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI ÜGYFELEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKRÓL É r v é n y e s : j ú l i u s t ó l Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy június 18. napján a jelen Hirdetmény kiegészítésre került az OBA betétbiztosítással kapcsolatos információkkal Badacsonytomaj, július 29.

22 Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet 8258 Badacsonytomaj Kert u.12. Tel./Fax.: 87/ L A K O S S Á G I F I Z E T É S I S Z Á M L A V E Z E T É S j ú l i u s t ó l Lakossági fizetési számla nyitható minden devizabelföldi és devizakülföldi természetes személy részére, aki rendelkezik a személyazonosság megállapítására szolgáló fényképes dokumentummal. ( S z á m l a c s o m a g o k * ) MEGNEVEZÉS JUNIOR* PRÉMIUM* EXTRA* LAKFOLY Bankkártya C/M Junior Cirrus / Maestro MasterCard Standard Számlanyitási díj nincs nincs nincs nincs --- Számlavezetési díj 110.-Ft/hó 110.-Ft/hó 110.-Ft/hó 110.-Ft/hó Zárlati költség kártyadíjjal 190.-Ft/hó 320.-Ft/hó 540.-Ft/hó 110.-Ft/hó Pénztári készpénz befizetés díjmentes díjmentes díjmentes díjmentes Pénztári készpénz kifizetés díjmentes díjmentes díjmentes díjmentes Forgalmi jutalékok: TKSZ-en belül saját számlák közötti átvezetés díjmentes díjmentes díjmentes díjmentes TKSZ-en belül idegen számlák közötti átvezetés díjmentes díjmentes díjmentes díjmentes banki átutalás 65,- Ft/tétel 65,- Ft/tétel 65,- Ft/tétel 65,- Ft/tétel csoportos beszedés 65,- Ft/tétel 65,- Ft/tétel 65,- Ft/tétel 65,- Ft/tétel Pénzforgalmi jutalék deviza átutalás fogadás 0,4 % min Ft max Ft 0,4 % min Ft max Ft 0,4 % min Ft max Ft 0,4 % min Ft max Ft Pénzforgalmi jutalék deviza átutalás indítás 0,5 % min Ft max Ft 0,5 % min Ft max Ft 0,5 % min Ft max Ft 0,5 % min Ft max Ft Postai csekk befizetés 0,66 % min Ft/tétel 0,66 % min Ft/tétel 0,66 % min Ft/tétel 0,66 % min Ft/tétel Készpénzfelvételi utalványtömb (20 db utalvány) 600.-Ft/tömb 600.-Ft/tömb 600.-Ft/tömb 600.-Ft/tömb

23 Számlakivonat másolat 600.-Ft/kivonat 600.-Ft/kivonat 600.-Ft/kivonat 600.-Ft/kivonat Előre bejelentett, de fel nem vett készpénzigény után fizetendő költség Felhatalmazások rögzítése, módosítása, törlése Ügyfél kérésre kiállított igazolások díja díjmentes díjmentes díjmentes díjmentes díjmentes díjmentes díjmentes díjmentes 600.-Ft/ levél Sürgős esetben: Ft/levél 600.-Ft/ levél Sürgős esetben: Ft/levél 600.-Ft/ levél Sürgős esetben: Ft/levél 600.-Ft/ levél Sürgős esetben: Ft/levél * A Takarékszövetkezet a kamat és kondíció változtatás jogát fenntartja. * Számlanyitáskor ajánlott Ft betéti összeg befizetése. ** Felszámítandó abban az esetben is, ha a tárgyhónapban nem volt forgalom.

24 BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY É r v é n y e s : a u g u s z t u s től Kártyatermékek: C/M Junior Cirrus/Maestro MC Standard Kártyadíj Kártyadíj 90 Ft/hó 220 Ft/hó 440 Ft/hó Társkártya éves díja nem lehetséges 800 Ft/év 1500 Ft/év Opcionális biztosítás havi díja:** 165 Ft 165 Ft 165 Ft Kártyapótlás díja 500 Ft 700 Ft 800 Ft (kártya letiltást követően) PIN újragyártás díja 400 Ft 400 Ft 400 Ft Kártya újragyártás díja (adatmódosítás, 500 Ft 700 Ft 800 Ft sérülés esetén) Kártya letiltás díja Ft Ft Ft Tranzakciós díjak ATM kp.felvét (saját) 50 Ft + 0,9 % ATM kp.felvét (integrációs) 50 Ft + 0,9 % ATM kp.felvét (idegen belföldi) 597 Ft ATM kp.felvét külföldön 3 EUR + 1,6 % ATM egyenleg lekérdezés (saját) ATM egyenleg lekérdezés (integrációs) 50 Ft 50 Ft Bankpénztári POS kp. felvét (saját) Bankpénztári POS kp. felvét (integrációs) Bankpénztári POS kp. felvét (idegen belföldi) Bankpénztári POS kp. felvét külföldön Kp.felvét postán 75 Ft + 0,9 % max Ft 75 Ft + 0,9 % max Ft 668 Ft 4 EUR + 1,6 % max. 74 EUR 668 Ft Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (saját) Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (integrációs) Vásárlás belföldön Vásárlás külföldön 60 Ft 60 Ft díjmentes díjmentes Napi ATM limit Ft Ft Ft Napi POS limit (kp.felvétel bankfiókban és vásárlás POS terminálon együttesen) Aggregált limit Ft Ft Ft február 26-tól nem kerül alkalmazásra. * A számlához társkártya nem igényelhető, azonban több főkártya kibocsátása kérhető. ** Opcionális biztosítás díja abban az esetben kerül felszámításra, amennyiben az ügyfél (kártyabirtokos) írásban nyilatkozik annak igénybevételéről

25 M A S T E R C A R D P A Y P A S S k é s z p é n z - h e l y e t t e s í tő f i z e t é s i e s z k ö z főbb k o n d í c i ó i Kártyatermékek: Pay Pass bankkártya Kártya éves díj / kibocsátási díj Társkártya éves díja Opcionális biztosítás havi díja:* Kártya pótlás díja (kártya letiltást követően) PIN újragyártás díja Kártya újragyártás díja (adatmódosítás, sérülés esetén) Kártya letiltás Ft Ft 165 Ft Ft 600 Ft Ft Ft ATM kp.felvét (saját) 50 Ft + 0,9 % ATM kp.felvét (integrációs) 50 Ft + 0,9 % ATM kp.felvét (idegen belföldi) 597 Ft ATM kp.felvét külföldön 3 EUR + 1,6 % ATM egyenleg lekérdezés (saját) ATM egyenleg lekérdezés (integrációs) 50 Ft 50 Ft Bankpénztári POS kp. felvét (saját) 75 Ft + 0,9 % max Ft Bankpénztári POS kp. felvét (integrációs) 75 Ft + 0,9 % max Ft Bankpénztári POS kp. felvét 668 Ft (idegen belföldi) Bankpénztári POS kp. felvét külföldön 4 EUR + 1,6 % max. 74 EUR Kp.felvét postán 668 Ft Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (saját) Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (integrációs) Vásárlás belföldön Vásárlás külföldön 60 Ft 60 Ft díjmentes díjmentes Napi ATM limit Napi POS limit (kp.felvétel bankfiókban és vásárlás POS terminálon együttesen)** Napi maximum tranzakciók darab száma Ft 5 db

26 * A Számlatulajdonos abban az esetben is köteles megfizetni a Karóra teljes kibocsátási díját, (függetlenül attól, hogy annak megfizetését egy összegben vagy két részletben vállalja), ha a Karórát ellopták, elvesztette, vagy a Karórára vonatkozó szerződés, vagy a számlaszerződés a Karóra érvényességi ideje előtt megszűnik. A Hitelintézet ezen esetben a már megfizetett kibocsátási díjból a Számlatulajdonos részére arányos összeget sem térít vissza. Amennyiben a Számlatulajdonos a kibocsátási díj megfizetését két részletben vállalta és a második részt még nem fizette meg, köteles esedékességkor (számlaszerződésnek vagy a Karórára vonatkozó szerződésnek a Karóra érvényességi idejét megelőző megszűnése esetén, legkésőbb a szerződés megszűnésekor) a második részletet is megfizetni. ** Opcionális biztosítás díja abban az esetben kerül felszámításra, amennyiben az ügyfél (kártyabirtokos) írásban nyilatkozik annak igénybevételéről *** PayPass elfogadás esetén Magyarországon jelenleg Ft-ig nem kell PIN kódot megadni és bizonylatot aláírni vásárláskor. Bizonylatot csak a kártyabirtokos külön kérésére nyomtat a kereskedő ezzel nagymértékben felgyorsítva a fizetési műveletet. Külföldön ez a limit (PIN kód nélküli vásárláshoz kapcsolódó) eltérő lehet. Magasabb összeg kifizetése esetén PIN kódot kell megadni. **** A Hirdetmény változásának okára ható tényezők: A Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet Hirdetményei módosítását a január 1-től hatályos jogszabályi változások figyelembe vételével, az árazási elveinek megfelelően alakította ki. A Takarékszövetkezet a változásnál együttesen, tényleges hatásuk arányában vette tekintetbe az adott díj-, vagy költségelemre kihatással bíró okokozati feltételeket. Badacsonytomaj, július 29.

27 E G Y É B S Z O L G Á L T A T Á S O K Minden számlacsomaghoz igényelhető! SMS info szolgáltatás Megnevezés Megjegyzés Mértéke Esedékesség Szolgáltatási díj Havonta kerül elszámolásra, forgalomtól függetlenül Ft/hó Hó végi elszámoláskor SMS díj A számlán jóváírásra kerülő giro tételek után kerül elszámolásra 25.-Ft/SMS Hó végi elszámoláskor INTERNETBANK szolgáltatás Megnevezés Megjegyzés Mértéke Esedékesség Regisztrációs díj --- díjmentes ---- Havi díj Ft/hó Hó végi elszámoláskor

28 Címlet váltás (lakossági fizetési számláról készpénzkifizetés és a címletváltás díjtételeiről érmék esetében) Megnevezés Megjegyzés Mértéke Esedékesség Készpénzkifizetés érme esetén: 1-99 db-ig az általános hirdetmény szerinti készpénzfelvételi díj 100 db-tól külön felszámítandó - értékszállítás díja (MTB Zrt. által számlázott) - pénzkezelési jutalék 1.- Ft/db Teljesítéskor Teljesítéskor Címletváltás: 100 db-ig címletenként Díjmentes Teljesítéskor 101 db-tól pénzkezelési jutalék 1.- Ft/db Teljesítéskor OBA információ: A jelen Hirdetmény -ben szereplő betétek a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) ában felsoroltak kivételével az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által biztosítottak. A biztosítás további részleteiről a honlapon tájékozódhat Tájékoztatjuk, hogy a Bank évente egyszer díjmentesen köteles az OBA által megfogalmazott egységes Ügyfél-tájékoztatót ügyfelei rendelkezésére bocsátani. Az Ügyfél-tájékoztató tartalmazza a betétes neve alatt a Banknál, az adott időpontban nyilvántartott OBA által biztosított betéteinek összegét, mint konszolidált biztosított betéti (KBB) információt. A KBB adat mutatja meg, hogy az OBA egy ügyfél egy hitelintézetnél tartott összesen mekkora összegű megtakarítását biztosítja (azaz a bank fizetésképtelensége esetén ennyit fizet az OBA az ügyfélnek). Az Ügyfél-tájékoztatót a Bank a betétes kifejezett kérése alapján bocsátja a betétes rendelkezésére, postai úton vagy a Bank ügyfélfogadásra kijelölt helyiségében történő személyes átadással.

29 Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet 8258 Badacsonytomaj Kert u.12. Tel./Fax.: 87/ HIRDETMÉNY ÖNKORMÁNYZATI SZÁMLAVEZETÉS január 26-tól Megnevezés Mérték Esedékesség Pénzforgalmi számla kamata 500 millió Ft éves számlaforgalomig 1,50% Év végi elszámoláskor Pénzforgalmi számla kamata 500 millió Ft éves számlaforgalom után 1,75% Év végi elszámoláskor Számlanyitási díj díjmentes - Számlavezetési díj díjmentes - Forgalmazott napok kezelési költsége 200.-Ft/nap Hó végi elszámoláskor Forgalmazott napok elektronikus kezelési költsége 100.-Ft/nap Hó végi elszámoláskor Zárlati költség Ft/hó Hó végi elszámoláskor Pénztári díjak: Pénztári készpénz befizetés díjmentes Pénztári készpénz felvét 0,65 %, min Ft/tétel Hó végi elszámoláskor Pénzforgalmi jutalék : - Külső köri 0,35 %, min Ft/tétel Hó végi elszámoláskor - Belső köri 0,35 % Hó végi elszámoláskor - Az önkormányzat saját számlái között díjmentes - VIBER tranzakció 0,7 %, min Ft/tétel Alkalmanként Csoportos átutalás: - Külső köri 0,35 %, min. 15.-Ft/tétel Hó végi elszámoláskor - Belső köri 0,35 %, min. 8.-Ft/tétel Hó végi elszámoláskor Azonnali beszedési megbízás: - Kezdeményezés 10.-Ft/tétel Hó végi elszámoláskor - Jóváírt összeg után 0,35 %, min. 20.-Ft/tétel Hó végi elszámoláskor Egyéb díjak: Külön igényelt számlakivonat 300.-Ft/db Alkalmanként Felhatalmazások rögzítése, módosítása, törlése 300.-Ft/db Alkalmanként Egyéb igazolások Ft/db Alkalmanként Postai készpénz-átutalási megbízás előre nyomtatva tényleges nyomdai és postaköltség Alkalmanként

30 Euro-ebank (InternetBank és HomeBank) szolgáltatás Mérték Esedékesség Egyszeri regisztrációs díj díjmentes - Havi díj díjmentes - SMS díj alapdíj 500.-Ft/hó, tételdíj 25.-Ft/db Havonta Elektra SMS díjtétel alapdíj Ft/hó, tételdíj 20.-Ft/db Havonta Bankon belüli átutalási forgalom díjmentes - Bankon kívüli átutalási forgalom 0,35 % min Ft/tétel Hó végi elszámoláskor Letiltás, feloldás díja Ft/alkalom Felmerüléskor A Takarékszövetkezet a kamat és kondíció változtatás jogát fenntartja. A belső átutalások tárgynapi kezdeményezésének határideje: I. H - Cs 14:45 óra P 13:15 óra A külső átutalások tárgynapi kezdeményezésének határideje: II. H - Cs 13:00 óra P 12:00 óra Számla mellett lekötött betétek: Az összeg nagyságától és a futamidőtől függően egyedi megállapodás szerinti kamattal. A lekötött betét betéti szerződésben meghatározott lejárat előtti felvétele esetén a Takarékszövetkezet kamatot nem térít. Takarék-számlabetét: (számlanyitástól független betéti konstrukció, változó kamatozással) Az összeg nagyságától és a futamidőtől függően egyedi megállapodás szerinti kamattal. Az EBKM megegyezik a meghirdetett kamattal.

31 Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet 8258 Badacsonytomaj Kert u.12. Tel./Fax.: 87/ HIRDETMÉNY A KIVÁLTÓ HITELHEZ KAPCSOLÓDÓ LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLAVEZETÉSRŐL É r v é n y e s : á p r i l i s től Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy június 18. napján a jelen Hirdetmény kiegészítésre került az OBA betétbiztosítással kapcsolatos információkkal. Badacsonytomaj, március 31.

32 L A K O S S Á G I F I Z E T É S I S Z Á M L A T a k a r é k K i v á l t ó H i t e l h e z á p r i l i s től Látra szóló kamat: 0 % EBKM: 0 % MEGNEVEZÉS LAKFOLYKIV Bankkártya --- Számlanyitási díj Számlavezetési díj nincs 255.-Ft/hó Zárlati költség kártyadíjjal --- Pénztári készpénz befizetés Pénztári készpénz kifizetés díjmentes 0,65 % min. 100 Ft Forgalmi jutalékok: TKSZ-en belül saját számlák közötti átvezetés TKSZ-en belül idegen számlák közötti átvezetés banki átutalás díjmentes 0,35%, min. 70 Ft/tétel 0,35%, min. 100 Ft/tétel csoportos beszedés 0,35%, min. 100 Ft/tétel Pénzforgalmi jutalék deviza átutalás fogadás Pénzforgalmi jutalék deviza átutalás indítás 0,4 % min Ft max Ft 0,5 % min Ft max Ft Postai csekk befizetés 0,66 % min Ft/tétel Készpénzfelvételi utalványtömb (20 db utalvány) 600.-Ft/tömb Számlakivonat másolat 600.-Ft/kivonat Előre bejelentett, de fel nem vett készpénzigény után fizetendő költség Felhatalmazások rögzítése, módosítása, törlése Ügyfél kérésre kiállított igazolások díja 2 ezrelék bejelentési kötelezettségnek tekintendő az ,- Ft-ot meghaladó összeg 300 Ft/db 600.-Ft/ levél Sürgős esetben: Ft/levél

33 L A K O S S Á G I F I Z E T É S I S Z Á M L A T a k a r é k K i v á l t ó H i t e l h e z s z á m l a t e r m é k h e z M C S t a n d a r d b a n k k á r t y a i g é n y e l h e tő. BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY É r v é n y e s : a u g u s z t u s től Kártyatermékek: Kártya éves díja Társkártya éves díja Opcionális biztosítás havi díja:** Kártyapótlás díja (kártya letiltást követően) PIN újragyártás díja Kártya újragyártás díja (adatmódosítás, sérülés esetén) Kártya letiltás díja Kártyadíj MC Standard 1500 Ft/év 1500 Ft/év 165 Ft 800 Ft 400 Ft 800 Ft Ft Tranzakciós díjak ATM kp.felvét (saját) 50 Ft + 0,9 % ATM kp.felvét (integrációs) 50 Ft + 0,9 % ATM kp.felvét (idegen belföldi) 597 Ft ATM kp.felvét külföldön 3 EUR + 1,6 % ATM egyenleg lekérdezés (saját) ATM egyenleg lekérdezés (integrációs) 50 Ft 50 Ft Bankpénztári POS kp. felvét (saját) Bankpénztári POS kp. felvét (integrációs) Bankpénztári POS kp. felvét (idegen belföldi) Bankpénztári POS kp. felvét külföldön Kp.felvét postán 75 Ft + 0,9 % max Ft 75 Ft + 0,9 % max Ft 668 Ft 4 EUR + 1,6 % max. 74 EUR 668 Ft Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (saját) Bankpénztári POS egyenleg lekérdezés (integrációs) Vásárlás belföldön Vásárlás külföldön 60 Ft 60 Ft díjmentes díjmentes Napi ATM limit Ft

34 Napi POS limit (kp.felvétel bankfiókban és vásárlás POS terminálon együttesen) Aggregált limit Ft február 26-tól nem kerül alkalmazásra. ** Opcionális biztosítás díja abban az esetben kerül felszámításra, amennyiben az ügyfél (kártyabirtokos) írásban nyilatkozik annak igénybevételéről *** PayPass elfogadás esetén Magyarországon jelenleg Ft-ig nem kell PIN kódot megadni és bizonylatot aláírni vásárláskor. Bizonylatot csak a kártyabirtokos külön kérésére nyomtat a kereskedő ezzel nagymértékben felgyorsítva a fizetési műveletet. Külföldön ez a limit (PIN kód nélküli vásárláshoz kapcsolódó) eltérő lehet. Magasabb összeg kifizetése esetén PIN kódot kell megadni. **** A Hirdetmény változásának okára ható tényezők: A Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet Hirdetményei módosítását a január 1-től hatályos jogszabályi változások figyelembe vételével, az árazási elveinek megfelelően alakította ki. A Takarékszövetkezet a változásnál együttesen, tényleges hatásuk arányában vette tekintetbe az adott díj-, vagy költségelemre kihatással bíró okokozati feltételeket. A f e n t i e k b e n n e m r é s z l e t e z e t t s z o l g á l t a t á s o k r a a L a k o s s á g i f i z e t é s i s z á m l a v e z e t é s i h i r d e t m é n y ü n k f e l t é t e l e i v o n a t k o z n a k. O B A i n f o r m á c i ó : A jelen Hirdetmény -ben szereplő betétek a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) ában felsoroltak kivételével az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által biztosítottak. A biztosítás további részleteiről a honlapon tájékozódhat Tájékoztatjuk, hogy a Bank évente egyszer díjmentesen köteles az OBA által megfogalmazott egységes Ügyfél-tájékoztatót ügyfelei rendelkezésére bocsátani. Az Ügyfél-tájékoztató tartalmazza a betétes neve alatt a Banknál, az adott időpontban nyilvántartott OBA által biztosított betéteinek összegét, mint konszolidált biztosított betéti (KBB) információt. A KBB adat mutatja meg, hogy az OBA egy ügyfél egy hitelintézetnél tartott összesen mekkora összegű megtakarítását biztosítja (azaz a bank fizetésképtelensége esetén ennyit fizet az OBA az ügyfélnek). Az Ügyfél-tájékoztatót a Bank a betétes kifejezett kérése alapján bocsátja a betétes rendelkezésére, postai úton vagy a Bank ügyfélfogadásra kijelölt helyiségében történő személyes átadással.

35 Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet B a d a c s o n y t o m a j K e r t u T e l. / F a x. : 8 7 / E m a i l : k o z p o n b f e l v i d e k. t k s z. h u HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÉS VÁLLALKOZÓI DEVIZABETÉTEK KAMATAI É r v é n y e s : f e b r u á r től Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy június 18. napján a jelen Hirdetmény kiegészítésre került az OBA betétbiztosítással kapcsolatos információkkal. Badacsonytomaj, január 28.

36 Lakossági és vállalkozói látra szóló devizabetét Devizaszámla betéti kamatok Érvényes: február 15-től Devizanem Éves kamat EBKM EUR 0,10 % 0,10 % CHF 0,02 % 0,02 % USD 0,08 % 0,08 % GBP 0,19 % 0,19 % Lakossági és vállalkozói fix kamatozású periodikusan lekötött devizabetét Devizanem EUR CHF USD GBP Lekötési idő Éves Éves Éves Éves kamat EBKM kamat EBKM kamat EBKM kamat EBKM 1 hónap 0,20 % 0,20 % 0,15 % 0,15 % 0,15 % 0,15 % 0,35 % 0,35 % Lakossági és vállalkozói változó kamatozású periodikusan lekötött devizabetét Devizanem EUR CHF USD GBP Lekötési idő Éves Éves Éves Éves kamat EBKM kamat EBKM kamat EBKM kamat EBKM 3 hónap 0,25 % 0,25 % 0,15 % 0,15 % 0,15 % 0,15 % 0,40 % 0,41 % 6 hónap 0,40 % 0,41 % 0,15 % 0,15 % 0,30 % 0,30 % 0,50 % 0,51 % 12 hónap 0,50 % 0,51 % 0,20 % 0,20 % 0,50 % 0,51 % 0,70 % 0,71 % Lekötés esetén minimum leköthető összegek meghatározása: - EUR-ban történő lekötés esetén: min. 300 EUR - CHF-ban történő lekötés esetén: min. 300 CHF - GBP-ban történő lekötés esetén: min. 150 GBP - USD-ban történő lekötés esetén: min. 250 USD A Takarékszövetkezet a látra szóló számlák után járó kamatokat minden év december 31-én vagy a számla megszüntetésekor írja jóvá. Lekötött devizabetétek esetén a Takarékszövetkezet a kamatokat a lejáratkor írja jóvá. Lekötési idő lejárta előtt felmondott, vagy részben felmondott devizabetétek után kamat nem jár. Az éves bruttó kamatot 16 % kamatadó terheli.

37 OBA információ: A jelen Hirdetmény -ben szereplő betétek a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) ában felsoroltak kivételével az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által biztosítottak. A biztosítás további részleteiről a honlapon tájékozódhat Tájékoztatjuk, hogy a Bank évente egyszer díjmentesen köteles az OBA által megfogalmazott egységes Ügyfél-tájékoztatót ügyfelei rendelkezésére bocsátani. Az Ügyfél-tájékoztató tartalmazza a betétes neve alatt a Banknál, az adott időpontban nyilvántartott OBA által biztosított betéteinek összegét, mint konszolidált biztosított betéti (KBB) információt. A KBB adat mutatja meg, hogy az OBA egy ügyfél egy hitelintézetnél tartott összesen mekkora összegű megtakarítását biztosítja (azaz a bank fizetésképtelensége esetén ennyit fizet az OBA az ügyfélnek). Az Ügyfél-tájékoztatót a Bank a betétes kifejezett kérése alapján bocsátja a betétes rendelkezésére, postai úton vagy a Bank ügyfélfogadásra kijelölt helyiségében történő személyes átadással.

38 Számlavezetés: Devizaszámla-vezetés kondíciói lakossági ügyfelek részére Érvényes: július 30-tól Megnevezés Alkalmazott árfolyam Díjak, jutalékok Konverziós Nem konverziós Számlanyitási díj: Számlavezetési díj: EUR számla esetén CHF számla esetén USD számla esetén GBP számla esetén díjmentes 0,50 EUR/hó 0,75 CHF/hó 0,75 USD/hó 0,45 GBP/hó Pénztári tranzakciók: Pénztári befizetés EUR saját valuta eladás 0,1%, min. 1 EUR jutalékmentes CHF saját valuta eladás 0,1%, min. 1,5 CHF jutalékmentes USD saját valuta eladás 0,1%, min. 1,5 USD jutalékmentes GBP saját valuta eladás 0,1%, min. 0,9 GBP jutalékmentes Pénztári kifizetés EUR saját valuta vétel 0,9 %, min. 1 EUR 0,8 %, min. 1EUR CHF saját valuta vétel 0,9 %, min. 1,5 CHF 0,8%, min. 1,5 CHF USD saját valuta vétel 0,9 %, min. 1,5 USD 0,8 %, min. 1,5 USD GBP saját valuta vétel 0,9 %, min. 0,9 GBP 0,8 %, min. 0,9 GBP Pénzforgalmi jutalékok: Általános pénzforgalmi jutalék EUR CHF USD GBP 0,4%, min. 1 EUR 0,4%, min. 1,5 CHF 0,4%, min. 1,5 USD 0,4%, min. 0,9 GBP Átvezetés ügyfél saját devizaszámlái között saját deviza eladás/vétel jutalékmentes jutalékmentes Átvezetés ügyfél saját deviza- és forint számlái között (TKSZ-en belül) saját deviza vétel jutalékmentes jutalékmentes Átvezetés TKSZ-en belüli ügyfelek devizaszámlái között EUR saját deviza eladás/vétel 0,4 %, min. 1,0 EUR CHF saját deviza eladás/vétel 0,4 %, min. 1,5 CHF USD saját deviza eladás/vétel 0,4 %, min. 1,5 USD GBP saját deviza eladás/vétel 0,4 %, min. 0,9 GBP

39 Átvezetés devizaszámláról TKSZ-en belüli más ügyfél Ft számlájára EUR saját deviza vétel 0,4 %, min. 1 EUR CHF saját deviza vétel 0,4 %, min. 1,5 CHF USD saját deviza vétel 0,4 %, min. 1,5 USD GBP saját deviza vétel 0,4 %, min. 0,9 GBP Devizaszámla terhére indított devizaforgalmi átutalás (belföldre, külföldre) EUR saját deviza eladás 0,55 %, min. 10 EUR CHF saját deviza eladás 0,55 %, min. 15 CHF USD saját deviza eladás 0,55 %, min. 15 USD GBP saját deviza eladás 0,55 %, min. 9 GBP Devizaszámlára érkező deviza forgalmi átutalás (belföldről, külföldről) EUR saját deviza vétel 2,50 EUR / tétel CHF saját deviza vétel 3,75 CHF / tétel USD saját deviza vétel 3,75 USD / tétel GBP saját deviza vétel 2,25 GBP / tétel Kedvezményezett jutaléka EUR CHF USD GBP 3,0 EUR 4,5 CHF 4,5 USD 2,7 GBP Egyéb költségek: Kivonat másolat EUR CHF USD GBP SWIFT igazolás kiadásának díja EUR CHF USD GBP Kivonat küldés külföldre 2,0 EUR 3,0 CHF 3,0 USD 1,8 GBP 1,0 EUR 1,5 CHF 1,5 USD 0,9 GBP tényleges költség a Magyar Posta Zrt. díjszabása szerint Számlatulajdonos megbízásából, érdekében történő telefax igénybevétele esetén felszámítandó díj EUR CHF 6,0 EUR / oldal 9,0 CHF / oldal

40 USD 9,0 USD / oldal GBP 5,4 GBP / oldal Elhalálozási rendelkezés EUR CHF USD GBP Bankinformáció Felszólító levél díja számlafedezetlenség esetén 6,0 EUR / rendelkezés 9,0 CHF / rendelkezés 9,0 USD / rendelkezés 5,4 GBP / rendelkezés 10,0 EUR / 15,0 CHF / 15,0 USD / 9,0 GBP 2,0 EUR / 3,0 CHF / 3,0 USD / 1,8 GBP Bejelentett készpénzfelvétel elmaradása EUR CHF USD GBP 0,2 %, min. 1,0 EUR 0,2 %, min. 1,5 CHF 0,2 %, min. 1,5 USD 0,2 %, min. 0,9 GBP A megbízások helytelenségéből, pontatlanságából eredő felesleges reklamációkkal, módosításokkal kapcsolatos levelezés költsége, levelenként Tévesen megadott nemzetközi (IBAN) bankszámlaszám miatti költség 15 EUR / 22 CHF / 22 USD / 13 GBP 10 EUR /15 CHF / 15 USD / 9 GBP + a partnerbank által felszámított díj Hat hónapnál régebbi tétel visszakeresése reklamáció miatt 30 EUR / 45 CHF / 45 USD / 27 GBP Kényszerhitel kamata évi 30 % A Takarékszövetkezet a számlavezetési díjat (zárlati költséget) havi gyakorisággal, a jutalékokat, költségeket, pedig a megbízás teljesítésének napján számítja fel, a számla pénznemében.

41 Számlavezetés: Devizaszámla-vezetés kondíciói vállalkozói ügyfelek részére Érvényes: szeptember 16-tól Megnevezés Alkalmazott árfolyam Díjak, jutalékok Konverziós Nem konverziós Számlanyitási díj: Számlavezetési díj: EUR számla esetén CHF számla esetén USD számla esetén GBP számla esetén díjmentes 5,0 EUR/hó 7,5 CHF/hó 7,5 USD/hó 4,5 GBP/hó Pénztári tranzakciók: Pénztári befizetés EUR saját valuta eladás 0,1%, min. 1 EUR jutalékmentes CHF saját valuta eladás 0,1%, min. 1,5 CHF jutalékmentes USD saját valuta eladás 0,1%, min. 1,5 USD jutalékmentes GBP saját valuta eladás 0,1%, min. 0,9 GBP jutalékmentes Pénztári kifizetés EUR saját valuta vétel 0,9 %, min. 1 EUR 0,8 %, min. 1EUR CHF saját valuta vétel 0,9 %, min. 1,5 CHF 0,8 %, min. 1,5 CHF USD saját valuta vétel 0,9 %, min. 1,5 USD 0,8 %, min. 1,5 USD GBP saját valuta vétel 0,9 %, min. 0,9 GBP 0,8 %, min. 0,9 GBP Pénzforgalmi jutalékok: Általános pénzforgalmi jutalék EUR CHF USD GBP 0,4%, min. 1 EUR 0,4%, min. 1,5 CHF 0,4%, min. 1,5 USD 0,4%, min. 0,9 GBP Átvezetés ügyfél saját devizaszámlái között saját deviza eladás/vétel jutalékmentes jutalékmentes Átvezetés ügyfél saját deviza- és forint számlái között (TKSZ-en belül) saját deviza vétel jutalékmentes jutalékmentes Átvezetés TKSZ-en belüli ügyfelek devizaszámlái között EUR saját deviza eladás/vétel 0,4 %, min. 1,0 EUR CHF saját deviza eladás/vétel 0,4 %, min. 1,5 CHF USD saját deviza eladás/vétel 0,4 %, min. 1,5 USD

42 GBP saját deviza eladás/vétel 0,4 %, min. 0,9 GBP Átvezetés devizaszámláról TKSZ-en belüli más ügyfél Ft számlájára EUR saját deviza vétel 0,4 %, min. 1 EUR CHF saját deviza vétel 0,4 %, min. 1,5 CHF USD saját deviza vétel 0,4 %, min. 1,5 USD GBP saját deviza vétel 0,4 %, min. 0,9 GBP Devizaszámla terhére indított devizaforgalmi átutalás (belföldre, külföldre) EUR saját deviza eladás 0,55 %, min. 10 EUR CHF saját deviza eladás 0,55 %, min. 15 CHF USD saját deviza eladás 0,55 %, min. 15 USD GBP saját deviza eladás 0,55 %, min. 9 GBP Devizaszámlára érkező deviza forgalmi átutalás (belföldről, külföldről) EUR saját deviza vétel 0,3 % + 2,5 EUR / tétel CHF saját deviza vétel 0,3 % + 3,75 CHF / tétel USD saját deviza vétel 0,3 % + 3,75 USD / tétel GBP saját deviza vétel 0,3 % + 2,25 GBP / tétel Kedvezményezett jutaléka EUR CHF USD GBP 3,0 EUR 4,5 CHF 4,5 USD 2,7 GBP Egyéb költségek: Kivonat másolat EUR CHF USD GBP SWIFT igazolás kiadásának díja EUR CHF USD GBP Kivonat küldés külföldre 2,0 EUR 3,0 CHF 3,0 USD 1,8 GBP 1,0 EUR 1,5 CHF 1,5 USD 0,9 GBP tényleges költség a Magyar Posta Zrt. díjszabása szerint

43 Számlatulajdonos megbízásából, érdekében történő telefax igénybevétele esetén felszámítandó díj EUR CHF USD GBP 6,0 EUR / oldal 9,0 CHF / oldal 9,0 USD / oldal 5,4 GBP / oldal Elhalálozási rendelkezés EUR CHF USD GBP Bankinformáció Felszólító levél díja számlafedezetlenség esetén 6,0 EUR / rendelkezés 9,0 CHF / rendelkezés 9,0 USD / rendelkezés 5,4 GBP / rendelkezés 10,0 EUR / 15,0 CHF / 15,0 USD / 9,0 GBP 2,0 EUR / 3,0 CHF / 3,0 USD / 1,8 GBP Bejelentett készpénzfelvétel elmaradása EUR CHF USD GBP 0,2 %, min. 1 EUR 0,2 %, min. 1,5 CHF 0,2 %, min. 1,5 USD 0,2 %, min. 0,9 GBP A megbízások helytelenségéből, pontatlanságából eredő felesleges reklamációkkal, módosításokkal kapcsolatos levelezés költsége, levelenként Tévesen megadott nemzetközi (IBAN) bankszámlaszám miatti költség 15 EUR / 22 CHF / 22 USD / 13 GBP 10 EUR /15 CHF / 15 USD / 9 GBP + a partnerbank által felszámított díj Hat hónapnál régebbi tétel visszakeresése reklamáció miatt 30 EUR / 45 CHF / 45 USD / 27 GBP Kényszerhitel kamata évi 30 % A Takarékszövetkezet a számlavezetési díjat (zárlati költséget) havi gyakorisággal, a jutalékokat, költségeket, pedig a megbízás teljesítésének napján számítja fel, a számla pénznemében.

44 HIRDETMÉNY ÉS KONDÍCIÓS LISTA DÍJ- ÉS KÖLTSÉGTÉTELEK A Takarékszövetkezet hitelezési szolgáltatásaiért felszámítandó jutalékokról, külön díjakról, egyéb költségekről. Érvényes: március 26. A felszámítandó tétel fajtája hatóköre esedékessége összege megjegyzés Bonyolítási (bírálati) díj 12/2001. (I.31.) Korm. rendelet szerinti közvetlen támogatások után (kivéve az akadálymentesítési támogatást) első folyósításkor, alapja a közvetlen támogatás összege 1,5 % max Ft kizárólag közvetlen támogatások bonyolításakor, ha hitel a támogatás igénybevételéhez nem kapcsolódik 12/2001. (I.31.) Korm. rendelet szerinti akadálymentesítési támogatást első folyósításkor, alapja a közvetlen támogatás összege 3 % az ingatlan tulajdoni lap lekérés költségét leszámítva, ezen felül egyéb díj nem számítható fel fénymásolás díja ügyfél kérésére történő fénymásolás esetén igény felmerülésekor 200 Ft/oldal fénymásolandó oldalanként, a rendkívüli ügyintézési díjon felül helyszíni szemle díja valamennyi, helyszíni szemlét szükségessé tévő hitel esetében a helyszíni szemle elvégzésekor Ft/szemle abban az esetben, ha a helyszíni szemlét a Takarék dolgozója végzi folyósítási díj szerződés szerinti, folyósított hitel/kölcsön összegére folyósításkor, a folyósított összegből kerül levonásra 1% maximum Ft rendelkezésre tartási díj a még igénybe nem vett kölcsönösszeg után havonta/negyedévente utólag az ügyleti kamattal egyidőben termékspecifikus, maximum az ügyleti kamat 50%-a 1 * fogyasztónak nyújtott lakáscélú hitelek prolongációja esetén a díj mértékéről külön tétel rendelkezik

45 felszólító levél postázáskor 1600 Ft sima postai levelezési költség ismételt felszólító levél postázáskor 1600 Ft ajánlott felmondó levél postázáskor 2100 Ft tértivevényes egyéb levelezés év végi egyenlegközlő levél postázáskor 500 Ft 0 Ft rendkívüli ügyintézési díj minden olyan esetben, amikor az ügyfél kérésére -a kölcsönszerződésben nem rögzített- külön feladatot kell ellátni igény felmerülésekor 2.000,- Ft/kérelem szerződésmódosítási díj* a fogyasztó kezdeményezésére történő szerződésmódosítás esetén, ide nem értve az előtörlesztés miatt bekövetkező szükségszerű szerződésmódosítást legkésőbb a módosítás hatályba lépésekor, megfizetése a módosítás hatályba lépésének feltétele 2 % minden, az eredeti kölcsönszerződésben foglaltaktól eltérő teljesítés esetében (pl: prolongáció, átütemezés, fedezetcsere, fedezet kiengedés, stb) alapja a módosítással érintett hitelállomány előtörlesztési díj fogyasztónak nyújtott - jelzáloggal nem biztosítotthitelek esetében előtörlesztéssel egyidejűleg 1 % 0,50 % ha az előtörlesztés időpontja és a hitel szerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartam meghaladja az egy évet ha az előtörlesztés időpontja és a hitel szerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartam nem haladja meg az egy évet 2 * fogyasztónak nyújtott lakáscélú hitelek prolongációja esetén a díj mértékéről külön tétel rendelkezik

46 0 % - lakossági folyószámlahitel előtörlesztése esetén; - ha az előtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történt; - ha 12 hónap alatt egy alkalommal a fogyasztó által teljesített előtörlesztés összege nem haladja meg a 200 ezer Ftot 2 % alapja az előtörlesztett összeg fogyasztónak ingatlan fedezet mellett nyújtott nem lakáscélúhitelek esetén előtörlesztéssel egyidejűleg 0% - ha az előtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történt; - ha a fogyasztó fennálló tartozása nem haladja meg az 1 millió forintot és a megelőző 12 hónapban előtörlesztést nem teljesített 1% alapja az előtörlesztett összeg fogyasztónak nyújtott lakáscélú jelzáloghitel esetén előtörlesztéssel egyidejűleg 2% - ha az előtörlesztés más pénzügyi intézmény által nyújtott hitelből történik 3 * fogyasztónak nyújtott lakáscélú hitelek prolongációja esetén a díj mértékéről külön tétel rendelkezik

47 0% - a ha az előtörlesztés visszafizetési biztosítékként kötött biztosítási szerződés alapján történt; - ha a fogyasztó fennálló tartozása nem haladja meg az 1 millió forintot és a megelőző 12 hónapban előtörlesztést nem teljesített - szerződés hatálybalépésétől számított 24 hónapot követően teljesített első részleges vagy teljes előtörlesztése esetén, ha az előtörlesztés nem más pénzügyi intézmény által nyújtott hitelből történik vagy ha az előtörlesztett összeg meghaladja a szerződés szerinti kölcsönösszeg felét a prolongálás feltétel 2 % alapja a prolongált összeg, összege nem lehet több, mint a prolongált összeg ügyleti kamaton felüli késedelmi kamata a prolongált időszakra prolongációs díj fogyasztóknak jelzálog fedezete mellett nyújtott kölcsön futamidejének hosszabbítása esetén legkésőbb a hatályba lépéskor, a hatályba lépés feltétele 0% - ha futamidő hosszabbításra 5 éven belül nem került sor; - ha a fogyasztó 90 napos késedelemben van, a futamidő alatt egy alkalommal kért legfeljebb 5 évvel történő futamidő hosszabbítás eseténalapja a módosítással érintett kölcsönösszeg 4 * fogyasztónak nyújtott lakáscélú hitelek prolongációja esetén a díj mértékéről külön tétel rendelkezik

48 Takarnet lekérdezés költsége értékbecslés költsége hiteles tulajdoni lap kérése nem hiteles tulajdoni lap (un. betekintés) hiteles térképmásolat kérése értékbecslőnek fizetendő a tulajdoni lap lekérését megelőzően a tulajdoni lap lekérését megelőzően a térképmásolat lekérését megelőzően Szolgáltató által felszámított díj Ft/ hrsz. Jelenleg szolg.díj Ft Ft, összesen: Ft/ hrsz Szolgáltató által felszámított díj +500 Ft/ hrsz. Jelenleg szolg.díj Ft +500 Ft, összesen: Ft/ hrsz Szolgáltató által felszámított díj Ft/ hrsz. Jelenleg szolg.díj Ft Ft, összesen: Ft/ hrsz Szolgáltató által felszámított díj külön Hirdetmény szerint a díj megfizetése feltétele a tulajdoni lap lekérésének a díj megfizetése feltétele a tulajdoni lap lekérésének a díj megfizetése feltétele a térképmásolat lekérésének közjegyzői díj közjegyzőnek fizetendő közjegyző által meghatározott összeg földhivatali eljárás költségei földhivatalnak fizetendő, vagy a Takaréknak fizetendő és a Takarék által a földhivatalnak átutalt összeg bejegyzés: Ft/ingatlan törlés: Ft/ingatlan (mindenkor érvényes szolgáltatói díjszabás ) Fizetési meghagyás eljárás/végrehajtás kezdeményezésének díja Fizetési meghagyás /végrehajtás benyújtásával egyidejűleg Ft/hitelügylet + Tv. szerinti Fizetési meghagyás díja/végrehajtási eljárás illetéke Fedezet felülvizsgálat Takarékszövetkezetnek fizetendő 5 Szolgáltató által felszámított díj külön Hirdetmény szerint Fogyasztónak nyújtott hitelről szóló évi CLXII. törvény 28. (3)-(4) bekezdés alapján nem kerül felszámításra prolongációra (futamidő meghosszabbításra) vonatkozó kérelem esetén, amennyiben prolongációra (futamidő meghosszabbítására) 5 éven * fogyasztónak nyújtott lakáscélú hitelek prolongációja esetén a díj mértékéről külön tétel rendelkezik

49 belül nem került sor. Továbbá, a díj felszámítása nélkül igényelhető a prolongáció (futamidő meghosszabbítás) a futamidő alatt egy alkalommal - legfeljebb 5 évvel - amennyiben legalább 90 napos hátralék áll fenn. 6 * fogyasztónak nyújtott lakáscélú hitelek prolongációja esetén a díj mértékéről külön tétel rendelkezik

50 Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet B a d a c s o n y t o m a j K e r t u T e l. / F a x. : 8 7 / E m a i l : k o z p o n b f e l v i d e k. t k s z. h u HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI BETÉTLEKÖTÉSEK KAMATAI É r v é n y e s : j ú l i u s t ó l Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy június 18. napján a jelen Hirdetmény kiegészítésre került az OBA betétbiztosítással kapcsolatos információkkal. Badacsonytomaj, június 30.

51 LAKOSSÁGI BETÉTLEKÖTÉSEK Érvényes: július 16-tól Lakossági fizetési számla: 0,20 % EBKM: 0,20 % Lakossági fizetési számlán lekötött betét VÁLTOZÓ kamattal: Időszak Ft Ft 2MFt Ft Ft-tól Kamatláb EBKM Kamatláb EBKM Kamatláb EBKM Kamatláb EBKM 7 nap 0,30 % 0,30 % 0,35 % 0,35 % 0,35% 0,35% 0,70 % 0,70 % 14 nap 0,50 % 0,50 % 0,50 % 0,50 % 0,50 % 0,50 % 0,90 % 0,90 % 30 nap 0,75 % 0,75 % 0,80 % 0,80 % 0,85 % 0,85 % 0,90 % 0,90 % 3 hónap 0,85 % 0,85 % 0,90 % 0,90 % 0,95 % 0,95 % 0,95 % 0,95 % 6 hónap 0,85 % 0,85 % 0,90 % 0,90 % 0,95 % 0,95 % 0,95 % 0,95 % 12 hónap 0,90 % 0,90 % 0,90 % 0,90 % 0,95 % 0,95 % 0,95 % 0,95 % Lakossági fizetési számlán lekötött betét VÁLTOZÓ kamattal: Időszak Összegtől függetlenül Kamatláb EBKM 7 nap 0,35 % 0,35 % 14 nap 0,45 % 0,45 % 30 nap 0,65 % 0,65 % 3 hónap 0,45 % 0,45 % 6 hónap 0,50 % 0,50 % 12 hónap 0,95 % 0,95 % Lakossági fizetési számlán lekötött betét FIX kamattal: Időszak Ft Ft 2 MFt Ft Ft-tól Kamatláb EBKM Kamatláb EBKM Kamatláb EBKM Kamatláb EBKM 30 nap 0,30 % 0,30 % 0,60 % 0,60 % 0,85 % 0,85 % 0,95 % 0,95 % Lakossági fizetési számlán lekötött betét FIX kamattal: : Időszak Összegtől függetlenül Kamatláb EBKM 30 nap 0,80 % 0,80 %

52 Takarék számlabetét: Összeghatártól függő, változó kamatozású: Időszak Ft Ft Ft-tól Kamatláb EBKM Kamatláb EBKM Kamatláb EBKM 3 hónap 0,90 % 0,90 % 0,90 % 0,90 % 0,90 % 0,90 % 6 hónap 0,90 % 0,90 % 0,90 % 0,90 % 0,90 % 0,90 % 12 hónap 0,90 % 0,90 % 0,95 % 0,95 % 0,95 % 0,95 % Lejárat előtti felvét esetén a kamat: 0,15 % EBKM: 0,15 % Összeghatártól független, változó kamatozású (új nem nyitható): Összegtől függetlenül Kamatláb EBKM 3 hónap 0,95 % 0,95 % 6 hónap 0,85 % 0,85 % 12 hónap 0,65 % 0,65 % Összeghatártól független, változó kamatozású PRÉMIUM takarék számlabetét (új nem nyitható): Időszak Kamatláb EBKM 3 hónap 0,90 % 0,90 % Kamatjegy: Időszak Összegtől függetlenül 1. hónap 0,1 % 2.hónap 0,1 % 3. hónap 0,2 % 4. hónap 0,3 % 5. hónap 0,3 % 6. hónap 0,4 % 7. hónap 0,4 % 8. hónap 0,5 % 9. hónap 0,5 % 10. hónap 0,6 % 11. hónap 0,7 % 12. hónap 0,8 % Egy hónapon belüli felvét esetén kamat nem jár. A kamatok felvehetők: -havonta kamatszelvénnyel -negyedévente kamatszelvénnyel, -lejáratkor valamennyi kamatszelvény megléte esetén kamatos kamattal, valamint 1 % kamatprémiummal, amely 1,21 % éves hozamnak felel meg. - A konstrukcióban (az összegtől, futamidőtől és kamatozás jellemzőitől függő) elérhető legmagasabb érték (%) 1,21 - A Kamatjegy lejárata után tovább nem kamatozik. EBKM: 1,21 %

53 Takarékszelvény: Érvényes: július 16-tól nyitott takarékszelvényekre Időszak Összegtől függetlenül EBKM 1. hónap 0,10 % 0,10 % 2. hónap 0,25 % 0,17 % 3. hónap 3,10 % 1,15 % Lejárat: 3 hónap Lejáratkor kamatos kamatot fizet, melynek éves hozama: 1,15 % Lejárat után nem kamatozik. EBKM: 1,15 % Életciklus betét: EBKM: 1,00 % Tanulmányi előtakarékossági betét Kamat 1,00 % Takarékossági időszak Megtakarítás összege min. 4 év min Ft /hó Családalapítási előtakarékossági betét Kamat 1,00 % Takarékossági időszak min. 3 év Megtakarítás összege min Ft /hó Kegyeleti betét Kamat 1,00 % Takarékossági időszak min. 5 év Megtakarítás összege min Ft /hó Kamatozó takarékbetét: Időszak Összegtől függetlenül Kamatláb EBKM Látra szóló 0,15 % 0,15 % 1 év 0,30 % 0,30 % 2 év 0,30 % 0,30 % 3 év 0,30 % 0,30 % Éven belüli felvét esetén 0 % Lakáscélú megtakarítás (nem váltható): 0,85 % EBKM: 0,85 % Takaréklevél ( nem váltható): 0,30 % EBKM: 0,30 % START számlabetét: 1,00 % EBKM: 1,00 % Gyámhatósági számla: 0,90 % EBKM: 0,90 % Gyámhatósági betét: 0,90 % EBKM: 0,90 % Kamatadó mértéke január 01-től: 16 %

54 OBA információ: A jelen Hirdetmény -ben szereplő betétek a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) ában felsoroltak kivételével az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által biztosítottak. A biztosítás további részleteiről a honlapon tájékozódhat Tájékoztatjuk, hogy a Bank évente egyszer díjmentesen köteles az OBA által megfogalmazott egységes Ügyfél-tájékoztatót ügyfelei rendelkezésére bocsátani. Az Ügyfél-tájékoztató tartalmazza a betétes neve alatt a Banknál, az adott időpontban nyilvántartott OBA által biztosított betéteinek összegét, mint konszolidált biztosított betéti (KBB) információt. A KBB adat mutatja meg, hogy az OBA egy ügyfél egy hitelintézetnél tartott összesen mekkora összegű megtakarítását biztosítja (azaz a bank fizetésképtelensége esetén ennyit fizet az OBA az ügyfélnek). Az Ügyfél-tájékoztatót a Bank a betétes kifejezett kérése alapján bocsátja a betétes rendelkezésére, postai úton vagy a Bank ügyfélfogadásra kijelölt helyiségében történő személyes átadással. EBKM számítás módjai: június 11-től

55 Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet 8258 Badacsonytomaj Kert u.12. Tel./Fax.: 87/ HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓI BETÉTLEKÖTÉSEK KAMATAI É r v é n y e s : j ú l i u s t ó l Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy június 18. napján a jelen Hirdetmény kiegészítésre került az OBA betétbiztosítással kapcsolatos információkkal. Badacsonytomaj, június 30.

56 VÁLLALKOZÓI BETÉT LEKÖTÉSEK Érvényes: július 16-tól Elszámolási számla: 0,10 % EBKM: 0,10 % Elszámolási számlán lekötött betét VÁLTOZÓ kamattal, összeghatártól függő: Időszak Ft 2MFt Ft 5MFt Ft Ft-tól Kamatláb EBKM Kamatláb EBKM Kamatláb EBKM Kamatláb EBKM 7 nap 0,20 % 0,20 % 0,20 % 0,20 % 0,30 % 0,30 % 0,50 % 0,50 % 14 nap 0,25 % 0,25 % 0,25 % 0,25 % 0,40 % 0,40 % 0,65 % 0,65 % 30 nap 0,40 % 0,40 % 0,50 % 0,50 % 0,60 % 0,60 % 0,70 % 0,70 % 3 hónap 0,45 % 0,45 % 0,55 % 0,55 % 0,65 % 0,65 % 0,75 % 0,75 % 6 hónap 0,45 % 0,45 % 0,55 % 0,55 % 0,65 % 0,65 % 0,75 % 0,75 % 12 hónap 0,50 % 0,50 % 0,60 % 0,60 % 0,70 % 0,70 % 0,80 % 0,80 % Elszámolási számlán lekötött betét VÁLTOZÓ kamattal: Időszak Összegtől függetlenül Kamatláb EBKM 7 nap 0,35 % 0,35 % 14 nap 0,65 % 0,65 % 30 nap 0,75 % 0,75 % 3 hónap 0,85 % 0,85 % 6 hónap 0,85 % 0,85 % 12 hónap 0,85 % 0,85 % Elszámolási számlán lekötött betét FIX kamattal: Időszak Ft 2MFt Ft 5MFt Ft Ft-tól Kamatláb EBKM Kamatláb EBKM Kamatláb EBKM Kamatláb EBKM 30 nap 0,25 % 0,25 % 0,30 % 0,30% 0,45 % 0,45 % 0,65 % 0,65 % Alapítványi számla: 0,20 % EBKM: 0,20 %

57 Takarékszámla betét: - Összeghatártól függő, változó kamatozású: Időszak Ft től Kamatláb EBKM Kamatláb EBKM Kamatláb EBKM 3 hónap 0,65 % 0,65 % 0,85 % 0,85 % 0,95 % 0,95 % 6 hónap 0,65 % 0,65 % 0,85 % 0,85 % 0,95 % 0,95 % 12 hónap 0,65 % 0,65 % 0,85 % 0,85 % 0,95 % 0,95 % Akciós Takarékszámla betét (új nem nyitható): Időszak Ft től Kamatláb EBKM Kamatláb EBKM Kamatláb EBKM 3 hónap 0,65 % 0,65 % 0,85 % 0,85 % 0,95 % 0,95 % 6 hónap 0,65 % 0,65 % 0,85 % 0,85 % 0,95 % 0,95 % 12 hónap 0,65 % 0,65 % 0,85 % 0,85 % 0,95 % 0,95 % Prémium Takarékszámla betét (új nem nyitható): Időszak Ft től Kamatláb EBKM Kamatláb EBKM Kamatláb EBKM 3 hónap 0,30 % 0,30 % 0,50 % 0,50 % 0,50 % 0,50 % - Összeghatártól független, változó kamatozású (új nem nyitható): Időszak Összegtől független Kamatláb EBKM 3 hónap 0,55 % 0,55 % 6 hónap 0,45 % 0,45 % 12 hónap 0,40 % 0,40 % Lejárat előtti felvét esetén a kamat: 0,15% EBKM: 0,15 % OBA információ: A jelen Hirdetmény -ben szereplő betétek a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) ában felsoroltak kivételével az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által biztosítottak. A biztosítás további részleteiről a honlapon tájékozódhat Tájékoztatjuk, hogy a Bank évente egyszer díjmentesen köteles az OBA által megfogalmazott egységes Ügyfél-tájékoztatót ügyfelei rendelkezésére bocsátani. Az Ügyfél-tájékoztató tartalmazza a betétes neve alatt a Banknál, az adott időpontban nyilvántartott OBA által biztosított betéteinek összegét, mint konszolidált biztosított betéti (KBB) információt. A KBB adat mutatja meg, hogy az OBA egy ügyfél egy hitelintézetnél tartott összesen mekkora összegű megtakarítását biztosítja (azaz a bank fizetésképtelensége esetén ennyit fizet az OBA az ügyfélnek). Az Ügyfél-tájékoztatót a Bank a betétes kifejezett kérése alapján bocsátja a betétes rendelkezésére, postai úton vagy a Bank ügyfélfogadásra kijelölt helyiségében történő személyes átadással.

58 EBKM számítás módjai: június 11-től

59 A BALATON-FELVIDÉKI TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT B3 TAKARÉK SZÖVETKEZETI JOGELŐD ÁLTAL AUGUSZTUS 31-IG FORGALMAZOTT TERMÉKEK HIRDETMÉNYEI

60 Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet B a d a c s o n y t o m a j K e r t u T e l. / F a x. : 8 7 / E m a i l : k o z p o n b f e l v i d e k. t k s z. h u Deviza hitel kiváltására piaci kamatozású takarékszövetkezeti kölcsön Érvényes: október 05-től A kölcsön összege Ft és Ft közötti összeg Kamat mértéke: Referencia kamat + 4,0 % kamatfelár Referencia kamat: Naptári félévet megelőző utolsó munkanapon érvényes 6 havi BUBOR Futamidő: hónap Díjak és költségek: Megnevezés Megjegyzés Mértéke Hitelbírálati díj 0 % Nyomtatvány költség Kezelési költség 0 % Megszűnési költség 0 % Rendelkezésre tartási jutalék 0 % THM mértéke 3 : minimum: 10,58 % maximum: 10,73 % referencia: 10,61 % Egyéb díjak 1 : Egyéb díj megnevezése Mértéke Esedékesség Megfizetés módja Szerződésmódosítási díj 0.- Ft Alkalmanként Rendkívüli ügyintézési díj Ft Alkalmanként Ügyintézésre vonatkozó kérelem benyújtásakor Rendkívüli levelezési díj Ft/levél Alkalmanként Rendkívüli levelezés alkalmával Ügyfél kérésére kiállított igazolások, számlaegyenlegek díja Hitelkiváltási díj Prolongálási, halasztási, átütemezési díj Késedelmi kamat mértéke: 0.-Ft Ft Alkalmanként Ügyintézésre vonatkozó kérelem benyújtásakor fennálló tőkeösszeg 2%-a Prolongált, halasztott, átütemezett összeg 1 %-a minimum Ft Megnevezés Visszafizetéskor Alkalmanként A kölcsön megszűnésekor fizetendő, ha más banki hitelből kerül kiváltásra Ügyintézésre vonatkozó kérelem benyújtásakor Kamat mértéke (%/év) Késedelmi kamat a késedelmes tőkére az ügyleti kamaton felül 6 % Késedelmi kamat a késedelmes kamatra és minden egyéb díjra vagy költségre 6 % A THM (teljes hiteldíj mutató) értékének meghatározása Érvényes: június 11-től 1 A Takarékszövetkezet a kamat és kondíciók változtatásának jogát fenntartja. 2 Változó kamat 3 A THM értékek meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek, vagy a folyósítás napjának változása esetén a mérték módosulhat. A THM értéke nem tükrözi a kölcsön kamatkockázatát.

61 Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet B a d a c s o n y t o m a j K e r t u T e l. / F a x. : 8 7 / E m a i l : k o z p o n b f e l v i d e k. t k s z. h u PRIME RATE Érvényes: március 1-től A kölcsön összege: A vállalkozó gazdálkodási adatai és számlaforgalma alapján meghatározott összeg Kamat 1 mértéke: 1 havi BUBOR + (4,5 7 %) (egyedei elbírálás alapján) Futamidő: max. 180 hónap (egyedi elbírálás alapján) Díjak és költségek 1 : Megnevezés Megjegyzés Mértéke Esedékesség Hitelbírálati díj max.: Ft 1 % Nyomtatvány költség Ft A kölcsön folyósításakor Kezelési költség Egyedi elbírálás alapján 0,5 3 % Havonta Rendelkezésre tartási jutalék A rendelkezésre tartott kölcsönösszeg után kerül elszámolásra 0,5 % Hó végén Egyéb díjak 1 : Egyéb díj megnevezése Mértéke Esedékesség Megfizetés módja Szerződésmódosítási díj Ft Alkalmanként Ügyintézésre vonatkozó kérelem Rendkívüli ügyintézési díj Ft Alkalmanként benyújtásakor Rendkívüli levelezési díj Ft/levél Alkalmanként Rendkívüli levelezés alkalmával Ügyfél kérésére kiállított igazolások, Ügyintézésre vonatkozó kérelem Ft Alkalmanként számlaegyenlegek díja benyújtásakor Hitelkiváltási díj fennálló tőkeösszeg A kölcsön megszűnésekor fizetendő, ha más Visszafizetéskor 2%-a banki hitelből kerül kiváltásra Prolongált, halasztott, Prolongálási, halasztási, átütemezett összeg Alkalmanként Ügyintézésre vonatkozó kérelem átütemezési díj 1 %-a, minimum benyújtásakor Ft Késedelmi kamat mértéke: Megnevezés Kamat mértéke (%/év) Késedelmi kamat a késedelmes tőkére az ügyleti kamaton felül 6 % Késedelmi kamat a késedelmes kamatra és minden egyéb díjra vagy költségre 6 % 1 A Takarékszövetkezet a kamat és kondíciók változtatásának jogát fenntartja. 2 Változó kamat Kényszerhitel kamata (folyószámla hitel esetén): 20 %

62 Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet B a d a c s o n y t o m a j K e r t u T e l. / F a x. : 8 7 / E m a i l : k o z p o n b f e l v i d e k. t k s z. h u Vállalkozói folyószámla és rulírozó hitel Érvényes: március 1-től A kölcsön összege: A vállalkozó gazdálkodási adatai és számlaforgalma alapján meghatározott összeg Kamat 1 mértéke: 15,5-17,5 % 2 Futamidő: 12 hónap Díjak és költségek 1 : Megnevezés Megjegyzés Mértéke Esedékesség Hitelbírálati díj max.: Ft 1 % Szerződéskötéskor Nyomtatvány költség Ft Rendelkezésre tartási jutalék A rendelkezésre tartott kölcsönösszeg után kerül elszámolásra 0,5 % Hó végén Egyéb díjak 1 : Egyéb díj megnevezése Mértéke Esedékesség Megfizetés módja Szerződésmódosítási díj Ft Alkalmanként Ügyintézésre vonatkozó kérelem Rendkívüli ügyintézési díj Ft Alkalmanként benyújtásakor Rendkívüli levelezési díj Ft/levél Alkalmanként Rendkívüli levelezés alkalmával Ügyfél kérésére kiállított igazolások, Ügyintézésre vonatkozó kérelem Ft Alkalmanként számlaegyenlegek díja benyújtásakor Prolongálási, halasztási, átütemezési díj Prolongált, halasztott, átütemezett összeg 1 %-a, minimum Ft Alkalmanként Ügyintézésre vonatkozó kérelem benyújtásakor Késedelmi kamat mértéke: Megnevezés Kamat mértéke (%/év) Késedelmi kamat a késedelmes tőkére az ügyleti kamaton felül 6 % Késedelmi kamat a késedelmes kamatra és minden egyéb díjra vagy költségre 6 % 1 A Takarékszövetkezet a kamat és kondíciók változtatásának jogát fenntartja. 2 Változó kamat Kényszerhitel kamata: 20 %

63 Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet B a d a c s o n y t o m a j K e r t u T e l. / F a x. : 8 7 / E m a i l : k o z p o n b f e l v i d e k. t k s z. h u BANKGARANCIA ill. BANKKEZESSÉG Érvényes: március 1-től A kockázatvállalás összege: A vállalkozás gazdálkodási adatai és számlaforgalma alapján meghatározott összeg BANKGARANCIA Díjak és költségek 1 : Megnevezés Megjegyzés Mértéke Esedékesség Garancia díj : = kockázat összeg x garanciadíj % x napok száma 365 ahol a garanciadíj % : Ft-ig Ft-tól 5 % 3 6 %* A kérelem benyújtásakor Hitelbírálati díj: 1 % A kérelem benyújtásakor Nyomtatvány költség: Ft A kérelem benyújtásakor Beváltott garancia kamata: Amennyiben a garancia beváltásra kerül a kifizetett összeg, mint tőketartozás után a kifizetés napjától a visszafizetés napját megelőző napig a Takarékszövetkezet kamatot számít fel. 20 % Havonta A felajánlott fedezettől függ. BANKKEZESSÉG Díjak és költségek 1 : Megnevezés Megjegyzés Mértéke Esedékesség Kezességvállalási díj A díj mértéke a szerződés futamidejétől függően, a szerződés tőkeösszegének százalékos mértéke: - egy éven belüli kezességvállalás esetén - éven túli kezességvállalás esetén - két évet meghaladó kezességvállalás esetén 1,0 % 2,0 % 5,0 % A kérelem benyújtásakor Hitelbírálati díj: 1 % A kérelem benyújtásakor Nyomtatvány költség: Ft A kérelem benyújtásakor Beváltott kezesség kamata Amennyiben a kezesség beváltásra kerül a kifizetett összeg, mint tőketartozás után a kifizetés napjától a visszafizetés napját megelőző napig a Takarékszövetkezet kamatot számít fel. 20 % Havonta Egyéb díjak 1 bankgarancia és bankkezesség vállalás esetén: Egyéb díj megnevezése Mértéke Esedékesség Megfizetés módja Szerződésmódosítási díj Ft Alkalmanként Rendkívüli ügyintézési díj Ft Alkalmanként Ügyintézésre vonatkozó kérelem benyújtásakor Rendkívüli levelezési díj Ft/levél Alkalmanként Rendkívüli levelezés alkalmával Ügyfél kérésére kiállított igazolások, számlaegyenlegek díja Késedelmi kamat mértéke bankgarancia és bankkezesség beváltása esetén: Ft Alkalmanként Ügyintézésre vonatkozó kérelem benyújtásakor Megnevezés Kamat mértéke (%/év) Késedelmi kamat a késedelmes tőkére az ügyleti kamaton felül 6 % Késedelmi kamat a késedelmes kamatra és minden egyéb díjra vagy költségre 6 % 1 A Takarékszövetkezet a kamat és kondíciók változtatásának jogát fenntartja.

64 Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet B a d a c s o n y t o m a j K e r t u T e l. / F a x. : 8 7 / E m a i l : k o z p o n b f e l v i d e k. t k s z. h u LEADER BERUHÁZÁS FINANSZÍROZÁSA Érvényes: március 1-től A kölcsön összege: max. a támogatási összeg 100%-a, amennyiben a saját erőt nem szükséges finanszírozni max. a teljes projekt 85 %-a, amennyiben saját erő finanszírozás is történik Kamat 1 mértéke: 3 havi BUBOR + 3 % Futamidő: a folyósítás napjától a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak utolsó napjától számított 8 hónap Díjak és költségek 1 : Megnevezés Megjegyzés Mértéke Esedékesség Hitelbírálati díj amennyiben csak a támogatás kerül előfinanszírozásra 0,25% Hitelbírálati díj amennyiben a támog. és a saját erő is előfinanszírozásra kerül 0,0,5% 0,50% A kölcsön folyósításakor Rendelkezésre tartási jutalék A rendelkezésre tartott kölcsönösszeg után kerül elszámolásra 0,25 % Hó végén Egyéb díjak 1 : Egyéb díj megnevezése Mértéke Esedékesség Megfizetés módja Szerződésmódosítási díj Ft Alkalmanként Ügyintézésre vonatkozó kérelem Rendkívüli ügyintézési díj Ft Alkalmanként benyújtásakor Rendkívüli levelezési díj Ft/levél Alkalmanként Rendkívüli levelezés alkalmával Ügyfél kérésére kiállított igazolások, Ügyintézésre vonatkozó kérelem Ft Alkalmanként számlaegyenlegek díja benyújtásakor Hitelkiváltási díj fennálló tőkeösszeg A kölcsön megszűnésekor fizetendő, ha Visszafizetéskor 2%-a más banki hitelből kerül kiváltásra Prolongált, halasztott, Prolongálási, halasztási, átütemezett összeg 1 %-a, Alkalmanként Ügyintézésre vonatkozó kérelem átütemezési díj minimum Ft benyújtásakor Késedelmi kamat mértéke: Megnevezés Kamat mértéke (%/év) Késedelmi kamat a késedelmes tőkére az ügyleti kamaton felül 6 % Késedelmi kamat a késedelmes kamatra és minden egyéb díjra vagy költségre 6 % 1 A Takarékszövetkezet a kamat és kondíciók változtatásának jogát fenntartja. 2 Változó kamat

65 Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet B a d a c s o n y t o m a j K e r t u T e l. / F a x. : 8 7 / E m a i l : k o z p o n b f e l v i d e k. t k s z. h u Vállalkozói hitelek (forgóeszköz és beruházási célra) Érvényes: március 1-től A kölcsön összege: A vállalkozás gazdálkodási adatai és számlaforgalma alapján meghatározott összeg Kamat 1 mértéke: 14,5 17,5 % 2 (egyedi elbírálás alapján) Futamidő: max. 180 hónap (egyedi elbírálás alapján) Díjak és költségek 1 : Megnevezés Megjegyzés Mértéke Esedékesség Hitelbírálati díj max.: Ft 1 % Nyomtatvány költség Ft Kezelési költség Egyedi elbírálás alapján 2-5 % Folyósítási jutalék 0,5 % A kölcsön folyósításakor Megszűnési költség 0,1 % A kölcsön megszűnésekor Rendelkezésre tartási jutalék A rendelkezésre tartott kölcsönösszeg után kerül elszámolásra 0,5 % Hó végén THM mértéke 3 : A folyósított kölcsönösszeg és kondíciók ismeretében egyedileg kerül megállapításra. Egyéb díjak 1 : Egyéb díj megnevezése Mértéke Esedékesség Megfizetés módja Szerződésmódosítási díj Ft Alkalmanként Ügyintézésre vonatkozó kérelem Rendkívüli ügyintézési díj Ft Alkalmanként benyújtásakor Rendkívüli levelezési díj Ft/levél Alkalmanként Rendkívüli levelezés alkalmával Ügyfél kérésére kiállított Ügyintézésre vonatkozó kérelem Ft Alkalmanként igazolások, számlaegyenlegek díja benyújtásakor Hitelkiváltási díj fennálló tőkeösszeg A kölcsön megszűnésekor fizetendő, ha Visszafizetéskor 2%-a más banki hitelből kerül kiváltásra Prolongált, halasztott, Prolongálási, halasztási, Alkalmanként Ügyintézésre vonatkozó kérelem átütemezett összeg 1 %-a, átütemezési díj benyújtásakor minimum Ft Késedelmi kamat mértéke: Megnevezés Kamat mértéke (%/év) Késedelmi kamat a késedelmes tőkére az ügyleti kamaton felül 6 % Késedelmi kamat a késedelmes kamatra és minden egyéb díjra vagy költségre 6 % 1 A Takarékszövetkezet a kamat és kondíciók változtatásának jogát fenntartja. 2 Változó kamat 3 A THM értékek meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek, vagy a folyósítás napjának változása esetén a mérték módosulhat. A THM értéke nem tükrözi a kölcsön kamatkockázatát.

66 Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet B a d a c s o n y t o m a j K e r t u T e l. / F a x. : 8 7 / E m a i l : k o z p o n b f e l v i d e k. t k s z. h u Joker Személyi Kölcsön kondíciói Érvényes: március 1-től A kölcsön összege Ft és Ft közötti összeg Kamat 1 : mértéke a kölcsön futamidejétől (6-36 hónap) függetlenül: 20,5 % 2 Megnevezés Mértéke Minimum 2 hónapos Bankszámla múlttal nem rendelkező ügyfelek esetén (Takarékszövetkezetnél, illetve más banknál) 20,5% Minimum 2 hónapos Bankszámla múlttal rendelkező ügyfelek esetén (Takarékszövetkezetnél, illetve más banknál): 20% Minimum 3 hónapos takarékszövetkezeti lakossági forint bankszámlával rendelkező ügyfelek esetén: 19,5% Minimum 3 hónapos takarékszövetkezeti lakossági forint bankszámlával és munkabér átutalással rendelkező ügyfelek esetén: 18,5% THM mértéke 3 : minimum: 21,37% maximum: 58,8% Referencia THM: 33,64 % Régi kondíciók Kamat 1 18 % * 18 %* Minimum 2 hónapos bankszámlamúlttal nem rendelkező ügyfelek esetén (Takarékszövetkezetnél, illetve más banknál) Minimum 2 hónapos bankszámla múlttal rendelkező ügyfelek esetén (Takarékszövetkezetnél, illetve más banknál) 20 % 20 % 23 % 19,5 % 19,5 % 22,5% Minimum 3 hónapos takarékszövetkezeti lakossági forint bankszámlával rendelkező ügyfelek esetén 19 % 19 % 22 % Minimum 3 hónapos takarékszövetkezeti lakossági forint bankszámlával és munkabér átutalással rendelkező ügyfelek esetén THM mértéke: minimum maximum 20,24% 40,41% 20,24% 40,41% 18 % 18 % 20 % 22,60% 43,58% 22,60% 43,58% 25,60 % 43,58 % Díjak és költségek 1 : Megnevezés Megjegyzés Mértéke Esedékesség Hitelbírálati díj 0% - Takarékszövetkezeti folyószámlára folyósításkor 1% Folyósítási költség Más banknál vezetett számlára folyósításkor 2% Készpénzben kifizetés esetén 2% Kezelési költség 3,5% A kölcsön folyósításakor

67 Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet B a d a c s o n y t o m a j K e r t u T e l. / F a x. : 8 7 / E m a i l : k o z p o n b f e l v i d e k. t k s z. h u Egyéb díjak 1 : Egyéb díj megnevezése Mértéke Esedékesség Megfizetés módja Szerződésmódosítási díj Ft Alkalmanként Rendkívüli ügyintézési díj Ft Alkalmanként Ügyintézésre vonatkozó kérelem benyújtásakor Rendkívüli levelezési díj Ft/levél Alkalmanként Rendkívüli levelezés alkalmával Ügyfél kérésére kiállított igazolások, számlaegyenlegek díja Hitelkiváltási díj Prolongálási, halasztási, átütemezési díj Ft Alkalmanként Ügyintézésre vonatkozó kérelem benyújtásakor fennálló tőkeösszeg Visszafizetéskor 2%-a Prolongált, halasztott, átütemezett összeg 1 %-a, Alkalmanként minimum Ft A kölcsön megszűnésekor fizetendő, ha más banki hitelből kerül kiváltásra Ügyintézésre vonatkozó kérelem benyújtásakor Késedelmi kamat mértéke: Megnevezés Kamat mértéke (%/év) Késedelmi kamat a késedelmes tőkére az ügyleti kamaton felül 6 % Késedelmi kamat a késedelmes kamatra és minden egyéb díjra vagy költségre 6 % Érvénye: június 11-től A THM (teljes hiteldíj mutató) értékének meghatározása 1 A Takarékszövetkezet a kamat és kondíciók változtatásának jogát fenntartja. 2 Változó kamat 3 A THM értékek meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek, vagy a folyósítás napjának változása esetén a mérték módosulhat. A THM értéke nem tükrözi a kölcsön kamatkockázatát. * A 3 hónapnál régebbi Takarékszövetkezet nél vezetett lakossági forint bankszámlával rendelkező ügyfelek a fenti kamatmértékből 2 % éves kamatkedvezményt kapnak.

68 Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet B a d a c s o n y t o m a j K e r t u T e l. / F a x. : 8 7 / E m a i l : k o z p o n b f e l v i d e k. t k s z. h u Standard Személyi Kölcsön kondíciói Érvényes: március 1-től A kölcsön összege Ft és Ft közötti összeg Kamat 1 : mértéke a kölcsön futamidejétől (12-72 hónap), kölcsön nagyságától és a törlesztés módjától függetlenül: 18,5% 2 THM mértéke 3 : minimum: 20,23 % maximum: 29,00 % Referencia THM: 23,95 % Minimum 3 hónapos Takarékszövetkezetnél vezetett lakossági forint bankszámlával és munkabér átutalással vagy nyugdíj átutalással rendelkező ügyfelek a fenti kamatmértékből 3 % éves kamatkedvezményt kapnak. Régi kondíciók Kamat 1 18 % 18 % 18 % 18 % 21 % THM mértéke: minimum 20,03% 20,03% 20,04% 20,03% 23,03% maximum 32,92% 32,92% 32,75% 32,92% 32,92% Díjak és költségek 1 : Megnevezés Megjegyzés Mértéke Esedékesség Hitelbírálati díj 0% - Folyósítási költség Kezelési költség Takarékszövetkezeti folyószámlára folyósításkor 1% Más banknál vezetett számlára folyósításkor 2% Készpénzben kifizetés esetén 2% A fennálló tőketartozás alapján kerül felszámításra a havi törlesztőrészlet mellett 2,4%/év A kölcsön folyósításakor Havi Egyéb díjak 1 : Egyéb díj megnevezése Mértéke Esedékesség Megfizetés módja Szerződésmódosítási díj Ft Alkalmanként Ügyintézésre vonatkozó kérelem Rendkívüli ügyintézési díj Ft Alkalmanként benyújtásakor Rendkívüli levelezési díj Ft/levél Alkalmanként Rendkívüli levelezés alkalmával Ügyfél kérésére kiállított igazolások, Ügyintézésre vonatkozó kérelem Ft Alkalmanként számlaegyenlegek díja benyújtásakor fennálló tőkeösszeg A kölcsön megszűnésekor fizetendő, ha más Hitelkiváltási díj Visszafizetéskor 2%-a banki hitelből kerül kiváltásra Prolongálási, halasztási, átütemezési díj Alkalmanként Prolongált, halasztott, átütemezett összeg 1 %-a, minimum Ft Ügyintézésre vonatkozó kérelem benyújtásakor Késedelmi kamat mértéke: I. Megnevezés Kamat mértéke (%/év) Késedelmi kamat a késedelmes tőkére az ügyleti kamaton felül 6 % Késedelmi kamat a késedelmes kamatra és minden egyéb díjra vagy költségre 6 %

69 Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet B a d a c s o n y t o m a j K e r t u T e l. / F a x. : 8 7 / E m a i l : k o z p o n b f e l v i d e k. t k s z. h u A THM (teljes hiteldíj mutató) értékének meghatározása Érvényes: június 11-től 1 A Takarékszövetkezet a kamat és kondíciók változtatásának jogát fenntartja. 2 Változó kamat 3 A THM értékek meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek, vagy a folyósítás napjának változása esetén a mérték módosulhat. A THM értéke nem tükrözi a kölcsön kamatkockázatát.

70 Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet B a d a c s o n y t o m a j K e r t u T e l. / F a x. : 8 7 / E m a i l : k o z p o n b f e l v i d e k. t k s z. h u Referencia kamathoz kötött szabad-felhasználású jelzáloghitel Érvényes: május 22.-től A kölcsön összege Ft és Ft közötti összeg Kamat 1 : mértéke: 6 havi BUBOR + 7,5 % Futamidő: hó Díjak és költségek 1 : Megnevezés Megjegyzés Mértéke Esedékesség Hitelbírálati díj 1% A kölcsön Nyomtatvány költség Ft folyósításakor Kezelési költség 0.-Ft - Rendelkezésre tartási jutalék A rendelkezésre tartott kölcsönösszeg után kerül elszámolásra 0,5 % Hó végén Egyéb díjak 1 : Egyéb díj megnevezése Mértéke Esedékesség Megfizetés módja Szerződésmódosítási díj Ft Alkalmanként Rendkívüli ügyintézési díj Ft Alkalmanként Ügyintézésre vonatkozó kérelem benyújtásakor Rendkívüli levelezési díj Ft/levél Alkalmanként Rendkívüli levelezés alkalmával Ügyfél kérésére kiállított igazolások, számlaegyenlegek díja Hitelkiváltási díj Prolongálási, halasztási, átütemezési díj Késedelmi kamat mértéke: Ft Alkalmanként Ügyintézésre vonatkozó kérelem benyújtásakor fennálló tőkeösszeg 2%-a Prolongált, halasztott, átütemezett összeg 1 %-a, minimum Ft Megnevezés Visszafizetéskor Alkalmanként A kölcsön megszűnésekor fizetendő, ha más banki hitelből kerül kiváltásra Ügyintézésre vonatkozó kérelem benyújtásakor Kamat mértéke (%/év) Késedelmi kamat a késedelmes tőkére az ügyleti kamaton felül 6 % Késedelmi kamat a késedelmes kamatra és minden egyéb díjra vagy költségre 6 %

71 Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet B a d a c s o n y t o m a j K e r t u T e l. / F a x. : 8 7 / E m a i l : k o z p o n b f e l v i d e k. t k s z. h u Piaci kamatozású takarékszövetkezeti kölcsön (lakás vásárlásra, bővítésre, felújításra, korszerűsítésre) Érvényes: augusztus 01-től A kölcsön összege Ft és Ft közötti összeg Kamat 1 mértéke: 3 havi BUBOR + 7 % felár Futamidő: hónap Díjak és költségek 1 : Megnevezés Megjegyzés Mértéke Esedékesség Hitelbírálati díj 1 % Nyomtatvány költség Ft A kölcsön folyósításakor Kezelési költség - - Rendelkezésre tartási jutalék A rendelkezésre tartott kölcsönösszeg után kerül elszámolásra 0,5 % Hó végén THM mértéke 3 : minimum: 10,47 % maximum: 16,35 % referencia: 11,44 % Egyéb díjak 1 : Egyéb díj megnevezése Mértéke Esedékesség Megfizetés módja Szerződésmódosítási díj Ft Alkalmanként Rendkívüli ügyintézési díj Ft Alkalmanként Ügyintézésre vonatkozó kérelem benyújtásakor Rendkívüli levelezési díj Ft/levél Alkalmanként Rendkívüli levelezés alkalmával Ügyfél kérésére kiállított igazolások, számlaegyenlegek díja Hitelkiváltási díj Ft Alkalmanként Ügyintézésre vonatkozó kérelem benyújtásakor fennálló tőkeösszeg 2%-a Visszafizetéskor A kölcsön megszűnésekor fizetendő, ha más banki hitelből kerül kiváltásra Késedelmi kamat mértéke: Megnevezés Kamat mértéke (%/év) Késedelmi kamat a késedelmes tőkére az ügyleti kamaton felül 6 % Késedelmi kamat a késedelmes kamatra és minden egyéb díjra vagy költségre 6 %

72 A THM (teljes hiteldíj mutató) értékének meghatározása Érvényes: június 11-től 1 A Takarékszövetkezet a kamat és kondíciók változtatásának jogát fenntartja. 2 Változó kamat 3 A THM értékek meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek, vagy a folyósítás napjának változása esetén a mérték módosulhat. A THM értéke nem tükrözi a kölcsön kamatkockázatát. Érvényes: június 11-től 1 A Takarékszövetkezet a kamat és kondíciók változtatásának jogát fenntartja. 2 Változó kamat 3 A THM értékek meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek, vagy a folyósítás napjának változása esetén a mérték módosulhat. A THM értéke nem tükrözi a kölcsön kamatkockázatát.

73 Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet B a d a c s o n y t o m a j K e r t u T e l. / F a x. : 8 7 / E m a i l : k o z p o n b f e l v i d e k. t k s z. h u Éven belüli lejáratra folyósított személyi hitel A kölcsön összege Ft és Ft közötti összeg Futamidő: 6-12 hónap Érvényes: augusztus 01-től Kamat 1 mértéke: 14,45 % -15,95 % 2 Megnevezés Mértéke Minimum 2 hónapos Takarékszövetkezeti bankszámla múlttal nem rendelkező ügyfelek esetén 15,95 % Minimum 2 hónapos Takarékszövetkezeti bankszámla múlttal rendelkező ügyfelek esetén : 15,45 % Minimum 2 hónapos Takarékszövetkezeti bankszámlával és munkabér átutalással rendelkező ügyfelek esetén: 14,45 % Díjak és költségek 1 : Megnevezés Megjegyzés Mértéke Esedékesség Hitelbírálati díj 1% A kölcsön Nyomtatvány költség 0.-Ft folyósításakor Kezelési költség Hitelkamattal azonosan elszámolandó kezelési költség évi 2,5 % Havonta Rendelkezésre tartási jutalék A rendelkezésre tartott kölcsönösszeg után kerül elszámolásra 0,5% Hó végén Megszűnéskor a fennálló tőketartozás arányában kerül A kölcsön Megszűnési költség 0,1% elszámolásra megszűnésekor THM mértéke 3 : minimum: 20,94 % maximum: 24,42 % Referencia THM: 22,16 % Egyéb díjak: Egyéb díj megnevezése Mértéke Esedékesség Megfizetés módja Szerződésmódosítási díj Ft Alkalmanként Rendkívüli ügyintézési díj Ft Alkalmanként Ügyintézésre vonatkozó kérelem benyújtásakor Rendkívüli levelezési díj Ft/levél Alkalmanként Rendkívüli levelezés alkalmával Ügyfél kérésére kiállított igazolások, számlaegyenlegek díja Hitelkiváltási díj Prolongálási, halasztási, átütemezési díj Késedelmi kamat mértéke: Ft Alkalmanként Ügyintézésre vonatkozó kérelem benyújtásakor fennálló tőkeösszeg 2%-a Prolongált, halasztott, átütemezett összeg 1 %-a, minimum Ft Visszafizetéskor Alkalmanként A kölcsön megszűnésekor fizetendő, ha más banki hitelből kerül kiváltásra Ügyintézésre vonatkozó kérelem benyújtásakor Megnevezés Kamat mértéke (%/év) Késedelmi kamat a késedelmes tőkére az ügyleti kamaton felül 6 % Késedelmi kamat a késedelmes kamatra és minden egyéb díjra vagy költségre 6 %

74 A THM (teljes hiteldíj mutató) értékének meghatározása Érvényes: június 11-től 1 A Takarékszövetkezet a kamat és kondíciók változtatásának jogát fenntartja. 2 Változó kamat 3 A THM értékek meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek, vagy a folyósítás napjának változása esetén a mérték módosulhat. A THM értéke nem tükrözi a kölcsön kamatkockázatát.

75 Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet B a d a c s o n y t o m a j K e r t u T e l. / F a x. : 8 7 / E m a i l : k o z p o n b f e l v i d e k. t k s z. h u Lakossági folyószámlahitel Érvényes: augusztus 01-től A kölcsön összege: minimum: Ft maximum: Ft Kamat 1 mértéke: 15,45 % 2 Futamidő: 12 hónap THM mértéke 3 : minimum: 18,38 % maximum: 32,54 % Referencia THM: 18,81 % Díjak és költségek 1 : Megnevezés Megjegyzés Mértéke Esedékesség Hitelbírálati díj 1 % Nyomtatvány költség Ft alatti hitelkeret esetében ( Ft-ig) Ft Ft feletti hitelkeret esetében ( Ft-tól) Ft Szerződéskötéskor Rendelkezésre tartási jutalék A rendelkezésre tartott kölcsönösszeg után kerül elszámolásra 0,5 % Hó végén Egyéb díjak 1 : Egyéb díj megnevezése Mértéke Esedékesség Megfizetés módja Szerződésmódosítási díj Ft Alkalmanként Ügyintézésre vonatkozó kérelem Rendkívüli ügyintézési díj Ft Alkalmanként benyújtásakor Rendkívüli levelezési díj Ft/levél Alkalmanként Rendkívüli levelezés alkalmával Ügyfél kérésére kiállított igazolások, Ügyintézésre vonatkozó kérelem Ft Alkalmanként számlaegyenlegek díja benyújtásakor Prolongálási, halasztási, átütemezési díj Késedelmi kamat mértéke: Prolongált, halasztott, átütemezett összeg 1 %-a, minimum Ft Megnevezés Alkalmanként Ügyintézésre vonatkozó kérelem benyújtásakor Kamat mértéke (%/év) Késedelmi kamat a késedelmes tőkére az ügyleti kamaton felül 6 % Késedelmi kamat a késedelmes kamatra és minden egyéb díjra vagy költségre 6 % A THM (teljes hiteldíj mutató) értékének meghatározása Érvényes: június 11-től 1 A Takarékszövetkezet a kamat és kondíciók változtatásának jogát fenntartja. 2 Változó kamat 3 A THM értékek meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek, vagy a folyósítás napjának változása esetén a mérték módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamat kockázatát. Kényszerhitel kamata: 20 %

É r v é n y e s : 2 0 1 3. s z e p t e m b e r 1 6 - t ó l. Badacsonytomaj, 2013. július 15.

É r v é n y e s : 2 0 1 3. s z e p t e m b e r 1 6 - t ó l. Badacsonytomaj, 2013. július 15. Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet 8 2 5 8 B a d a c s o n y t o m a j K e r t u. 1 2. T e l. / F a x. : 8 7 / 4 7 1-6 1 1 E m a i l : k o z p o n t @ b f e l v i d e k. t k s z. h u HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI

Részletesebben

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet TÁJÉKOZTATÓ A devizában végzett műveletek teljesítési rendjéről Hatályos: 2012. január 2-től 1 I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET DEVIZASZÁMLAVEZETÉS, DEVIZAÜGYLETEK H I R D E T M É N YE VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET DEVIZASZÁMLAVEZETÉS, DEVIZAÜGYLETEK H I R D E T M É N YE VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET DEVIZASZÁMLAVEZETÉS, DEVIZAÜGYLETEK H I R D E T M É N YE VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE 1/2014. Közzététel: 2013. december 20. Hatályos: 2014. január 5-től I. BETÉTI KAMATOK 1. Devizaszámlák

Részletesebben

HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói

HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói Aktualizálva 2015.06.11-től a IV., VI., és VIII. pont. I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Vállalkozások, kisvállalkozók, egyéb szervezetek, önkormányzatok részére CHF EUR, GBP, és USD devizanemekben nyitható.

H I R D E T M É N Y. Vállalkozások, kisvállalkozók, egyéb szervezetek, önkormányzatok részére CHF EUR, GBP, és USD devizanemekben nyitható. H I R D E T M É N Y Vállalkozások, kisvállalkozók, egyéb szervezetek, önkormányzatok részére vezetett devizaszámlák kamat-, jutalék- és költség kondíciói Vállalkozások, kisvállalkozók, egyéb szervezetek,

Részletesebben

Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói. Érvényes 2014.

Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói. Érvényes 2014. I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból pontos, a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon aláírt megbízások lebonyolítását vállalja, illetve ezek lebonyolításáért

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói

HIRDETMÉNY. Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói HIRDETMÉNY DEVSZLA-1/2015/H Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói Érvényes: 2015.06.22. I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet

Részletesebben

Forint és devizaszámlán bonyolódó DEVIZA FORGALOM ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

Forint és devizaszámlán bonyolódó DEVIZA FORGALOM ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Forint és devizaszámlán bonyolódó DEVIZA FORGALOM ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Általános feltételek: A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból pontos, a Takarékszövetkezetnél bejelentett

Részletesebben

DEVIZASZÁMLA-VEZETÉS KONDÍCIÓI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. április 28. napjától

DEVIZASZÁMLA-VEZETÉS KONDÍCIÓI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. április 28. napjától HIRDETMÉNY Lakossági deviza számlavezetéssel kapcsolatos jutalékról, külön díjakról és egyéb költségekről, valamint kamatokról Devizabelföldi / devizakülföldi természetes személyek részére DEVIZASZÁMLA-VEZETÉS

Részletesebben

DEVIZA SZÁMLA HIRDETMÉNY

DEVIZA SZÁMLA HIRDETMÉNY DEVIZA SZÁMLA HIRDETMÉNY 1 Deviza számla Hirdetmény Érvényes: 2013. április 15-től. Bankszámla megnyitásra jogosultak köre A lakossági fizetési számla nyitható: Nagykorú belföldi, valamint külföldi természetes

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Módosítva: 2015.június 12.

HIRDETMÉNY. Módosítva: 2015.június 12. Cím: 9100 Tét, Fő u. 86. Telefon: (96) 561240 Email: kozpont@tet.tksz.hu Deviza számlavezetési kondíciók: HIRDETMÉNY A Téti Takarékszövetkezet Devizában és valutában végzett műveletek devizakülföldi/devizabelföldi

Részletesebben

Devizaszámlák kamatozása

Devizaszámlák kamatozása HIRDETMÉNY devizában és valutában végzett műveletek devizakülföldi/devizabelföldi természetes személy részére vezetett devizaszámlák kondícióiról. Érvényes: 2013. január 2-től I. Valuta, deviza és kereskedelmi

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG Devizában és valutában végzett műveletek Devizakülföldi/devizabelföldi természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói Kiadás időpontja:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2013. 11. 25.

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2013. 11. 25. HIRDETMÉNY 1.sz.melléklet Devizában és valutában végzett fizetési megbízások Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személy részére vezetett devizaszámlák kondíciói Hatályos: 2013. 11.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Devizabelföldi / devizakülföldi természetes / nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói

HIRDETMÉNY. Devizabelföldi / devizakülföldi természetes / nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói I. Általános feltételek HIRDETMÉNY Devizabelföldi / devizakülföldi természetes / nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból

Részletesebben

DEVIZA SZÁMLA ÉS BETÉT HIRDETMÉNY

DEVIZA SZÁMLA ÉS BETÉT HIRDETMÉNY DEVIZA SZÁMLA ÉS BETÉT HIRDETMÉNY Meghirdetés: 2015. június 23. napján Hatályos: 2015. július 3. napjától VÁLLALKOZÓI ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. július 3-tól Jelen Hirdetmény változás közzétételének

Részletesebben

Forint és devizaszámlán bonyolódó DEVIZA FORGALOM ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 2011.07.18.

Forint és devizaszámlán bonyolódó DEVIZA FORGALOM ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 2011.07.18. Forint és devizaszámlán bonyolódó DEVIZA FORGALOM ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI 2011.07.18. Általános Feltételek I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból pontos, a

Részletesebben

Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet. Tájékoztató

Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet. Tájékoztató Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet Tájékoztató Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizabetét számla vezetéséről Hatályos: 2013. december 3-tól I. Általános

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY)

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Egyéni-és társas vállalkozások és egyéb szervezetek pénzforgalmi bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások kondíciói Kiadás időpontja: 2011.01.01. Indoklás:

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG Devizában és valutában végzett műveletek Devizakülföldi/devizabelföldi nem természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói Kiadás időpontja:

Részletesebben

Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet 1/2014

Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet 1/2014 HIRDETMÉNY Devizában és valutában végzett műveletek Devizakülföldi/devizabelföldi természetes személy részére vezetett devizaszámlák kondíciói I. Valuta, deviza és vételi / közép / eladási árfolyamok a.)

Részletesebben

Érvényes: 2013. november 12-től

Érvényes: 2013. november 12-től Hirdetmény a CSEMETE számláknál felszámított díj és költségtérítésről Érvényes: 2013. november 12-től MEGNEVEZÉS 1. Számla nyitási díj díjmentes 2. Számlavezetési díj 55.- Ft/hó Számlavezetési díj akciós

Részletesebben

MEGNEVEZÉS. díjmentes

MEGNEVEZÉS. díjmentes Hirdetmény A külföldi, konvertibilis pénznemben vezetett lakossági fizetési számláknál felszámított díj és költségtérítésről Érvényes: 2014. március 25-től MEGNEVEZÉS DÍJ (USD) 1. Számla nyitási díj díjmentes

Részletesebben

DEVIZASZÁMLA-VEZETÉS KONDÍCIÓI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Meghirdetés: december 15. napján Hatályos: január 1.

DEVIZASZÁMLA-VEZETÉS KONDÍCIÓI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Meghirdetés: december 15. napján Hatályos: január 1. HIRDETMÉNY Lakossági deviza számlavezetéssel kapcsolatos jutalékról, külön díjakról és egyéb költségekről, valamint kamatokról Devizabelföldi / devizakülföldi természetes személyek részére DEVIZASZÁMLA-VEZETÉS

Részletesebben

Élő, de már nem nyitható a jogelőd Bakonyvidéke Takarékszövetkezetnél megnyitott

Élő, de már nem nyitható a jogelőd Bakonyvidéke Takarékszövetkezetnél megnyitott Élő, de már nem nyitható a jogelőd Bakonyvidéke Takarékszövetkezetnél megnyitott Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói HIRDETMÉNY Érvényes:

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett devizaszámlával kapcsolatban térített és felszámított kamatokról és díjakról

H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett devizaszámlával kapcsolatban térített és felszámított kamatokról és díjakról H I R D E T M É N Y Lakosság részére vezetett devizaszámlával kapcsolatban térített és felszámított kamatokról és díjakról Meghirdetve: a kamatok tekintetében 2015. július 15. napján, a díjcsökkentés tekintetében

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Forint számlavezetés kondíciói Lakossági ügyfelek részére. A hirdetmény hatályos: 2010. június 01-től.

HIRDETMÉNY. Forint számlavezetés kondíciói Lakossági ügyfelek részére. A hirdetmény hatályos: 2010. június 01-től. Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Forint számlavezetés kondíciói Lakossági ügyfelek részére Tranzakció típus A hirdetmény hatályos: 2010. június 01-től Díj Számlanyitás díja: Kötelező elhelyezés

Részletesebben

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÁSOK, KISVÁLLALKOZÁSOK, ŐSTERMELŐK ÉS EGYÉB SZERZVETEK RÉSZÉRE VEZETETT FIZETÉSI SZÁMLÁRÓL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÁSOK, KISVÁLLALKOZÁSOK, ŐSTERMELŐK ÉS EGYÉB SZERZVETEK RÉSZÉRE VEZETETT FIZETÉSI SZÁMLÁRÓL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÁSOK, KISVÁLLALKOZÁSOK, ŐSTERMELŐK ÉS EGYÉB SZERZVETEK RÉSZÉRE VEZETETT FIZETÉSI SZÁMLÁRÓL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉRVÉNYES: 2014. szeptember

Részletesebben

Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói

Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói I. Általános feltételek Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból pontos,

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. u. 10 SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től I. Belföldi forint fizetési ok JÓVÁÍRÁS Megbízás típusa GIRO-IG1 GIRO IG2 VIBER TERHELÉS Takarékszövetkezetünk nostro

Részletesebben

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói Hatályos: 2013. január 1től 1 I. Általános feltételek

Részletesebben

0,50%, min. 20.- EUR számláról. + (0,30% max. 6.000.-Ft) Interneten benyújtott deviza utalás deviza. 0,40%, min. 16.

0,50%, min. 20.- EUR számláról. + (0,30% max. 6.000.-Ft) Interneten benyújtott deviza utalás deviza. 0,40%, min. 16. AKCIÓS HIRDETMÉNY a külföldi, konvertibilis pénznemben vezetett pénzforgalmi bankszámláknál felszámított díj és költségtérítésről (EUR nemű számla) Érvényes: 2014. július 08-tól 2014.- augusztus 31-ig.

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY)

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Egyéni-és társas vállalkozások és egyéb szervezetek pénzforgalmi bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások kondíciói Kiadás időpontja: 2011.08.05. Indoklás:

Részletesebben

Leköthető minimum egyenleg devizanemenként 300,- EUR, illetve annak megfelelő összegű deviza lehet. Lekötési időtartam: 1, 3, 6 és 12 hónap.

Leköthető minimum egyenleg devizanemenként 300,- EUR, illetve annak megfelelő összegű deviza lehet. Lekötési időtartam: 1, 3, 6 és 12 hónap. HIRDETMÉNY devizában és valutában végzett műveletek külföldi/belföldi természetes személy részére vezetett számlák kondícióiról. Érvényes: 2010. szeptember 10-től I. Valuta, és kereskedelmi vételi / közép

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Hatályos: től

H I R D E T M É N Y. Hatályos: től H I R D E T M É N Y A jogelőd Rétköz Takarékszövetkezet (4600 Kisvárda, Szent L. u. 68., Cg.: 15-02- 050264, Adószám: 10113189-2-15) által vállalkozók és egyéb szervezetek részére megnyitott élő, de nem

Részletesebben

Leköthető minimum egyenleg devizanemenként 300,- EUR, illetve annak megfelelő összegű deviza lehet. Lekötési időtartam: 1, 3, 6 és 12 hónap.

Leköthető minimum egyenleg devizanemenként 300,- EUR, illetve annak megfelelő összegű deviza lehet. Lekötési időtartam: 1, 3, 6 és 12 hónap. HIRDETMÉNY devizában és valutában végzett műveletek devizakülföldi/devizabelföldi nem természetes személy részére vezetett devizaszámlák kondícióiról. Meghirdetés: 2015. június 29. napján Hatályos: 2015.

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG Élő de már nem nyitható Devizában és valutában végzett műveletek Devizakülföldi/devizabelföldi természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói

Részletesebben

0,30%, max Ft TKSZ-en belüli, nem saját számlák közötti csoportos 0,30 %, min Ft és eseti átvezetés (papír alapú)

0,30%, max Ft TKSZ-en belüli, nem saját számlák közötti csoportos 0,30 %, min Ft és eseti átvezetés (papír alapú) Hirdetmény Vállalkozói pénzforgalmi bankszámláknál felszámított díj és költségtérítésről Érvényes: 2013. szeptember 01-től MEGNEVEZÉS 1. Számla nyitási díj díjmentes 2. Számlavezetési díj Jogi személyek

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG Devizában és valutában végzett műveletek Devizakülföldi/devizabelföldi nem természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói Kiadás időpontja:

Részletesebben

Élő, de már nem nyitható a jogelőd Bakonyvidéke Takarékszövetkezetnél megnyitott

Élő, de már nem nyitható a jogelőd Bakonyvidéke Takarékszövetkezetnél megnyitott Élő, de már nem nyitható a jogelőd Bakonyvidéke Takarékszövetkezetnél megnyitott Indoklás: Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói HIRDETMÉNY

Részletesebben

1. Devizaszámlák le nem kötött egyenlegének kamatozása: A devizaszámlák le nem kötött egyenlege látra szólóan kamatozik:

1. Devizaszámlák le nem kötött egyenlegének kamatozása: A devizaszámlák le nem kötött egyenlege látra szólóan kamatozik: HIRDETMÉNY devizában és valutában végzett műveletek devizakülföldi/devizabelföldi nem természetes személy részére vezetett devizaszámlák kondícióiról. Érvényes: 2014. április 23tól I. Valuta, deviza vételi

Részletesebben

II. Devizaszámlák kamatozása

II. Devizaszámlák kamatozása HIRDETMÉNY devizában és valutában végzett műveletek devizakülföldi/devizabelföldi természetes személy részére vezetett devizaszámlák kondícióiról. Érvényes: 2014. július 11-től I. Valuta, deviza és vételi

Részletesebben

DEVIZA SZÁMLA ÉS BETÉT HIRDETMÉNY

DEVIZA SZÁMLA ÉS BETÉT HIRDETMÉNY DEVIZA SZÁMLA ÉS BETÉT HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI (fogyasztónak minősülő) ÜGYFELEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. március 21-től A Takarékszövetkezet új Hirdetményt tesz közzé a lakossági (fogyasztónak minősülő) ügyfelek

Részletesebben

FORINT ÉS DEVIZASZÁMLÁN BONYOLÓDÓ DEVIZA FORGALOM ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (2013.08.15.)

FORINT ÉS DEVIZASZÁMLÁN BONYOLÓDÓ DEVIZA FORGALOM ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (2013.08.15.) FORINT ÉS DEVIZASZÁMLÁN BONYOLÓDÓ DEVIZA FORGALOM ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (2013.08.15.) I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból pontos, a Takarékszövetkezetnél

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. 1.000.001-5.000.000 Ft Évi EBKM kamatláb %

H I R D E T M É N Y. 1.000.001-5.000.000 Ft Évi EBKM kamatláb % H I R D E T M É N Y Vállalkozások, kisvállalkozók, egyéb szervezetek, önkormányzatok részére vezetett pénzforgalmi számlák kamat-, jutalék-, és költségkondíciói I. KAMATMÉRTÉKEK 1. Pénzforgalmi számla

Részletesebben

0,30%, max. 6.000.-Ft TKSZ-en belüli, nem saját számlák közötti csoportos 0,30 %, min. 300.- Ft és eseti átvezetés (papír alapú)

0,30%, max. 6.000.-Ft TKSZ-en belüli, nem saját számlák közötti csoportos 0,30 %, min. 300.- Ft és eseti átvezetés (papír alapú) AKCIÓS HIRDETMÉNY a vállalkozói pénzforgalmi bankszámláknál felszámított díj és költségtérítésről Érvényes: 2015. július 22-től 2015. augusztus 31-ig. MEGNEVEZÉS 1. Számla nyitási díj díjmentes 2. Számlavezetési

Részletesebben

HIRDETMÉNY A devizaszámla vezetés kondícióiról

HIRDETMÉNY A devizaszámla vezetés kondícióiról HIRDETMÉNY A devizaszámla vezetés kondícióiról Hatályos: 2017. június 1-jétől 1 I. Általános feltételek A Kisalföld Takarék Szövetkezet (továbbiakban: Takarékszövetkezet) minden kirendeltségében elérhetőek

Részletesebben

4025 Debrecen Petőfi tér 6. Telefon: 52/417-497, Fax: 52/535-921 Cégjegyzékszám:09-02-000063 HBM Cégb. HIRDETMÉNY

4025 Debrecen Petőfi tér 6. Telefon: 52/417-497, Fax: 52/535-921 Cégjegyzékszám:09-02-000063 HBM Cégb. HIRDETMÉNY 4025 Debrecen Petőfi tér 6. Telefon: 52/417-497, Fax: 52/535-921 Cégjegyzékszám:09-02-000063 HBM Cégb. Ikt.szám: 3749/2015. HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi nem természetes személyek részére vezetett

Részletesebben

HIRDETMÉNY GBP, AUD, DKK, JPY, CAD, NOK, CHF, SEK, USD, EUR, CZK, PLN

HIRDETMÉNY GBP, AUD, DKK, JPY, CAD, NOK, CHF, SEK, USD, EUR, CZK, PLN HIRDETMÉNY 1.sz.melléklet Devizában és valutában végzett fizetési megbízások Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személy részére vezetett devizaszámlák kondíciói Tájékoztatjuk Tisztelt

Részletesebben

Forint és devizaszámlán bonyolódó DEVIZA FORGALOM ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

Forint és devizaszámlán bonyolódó DEVIZA FORGALOM ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Forint és devizaszámlán bonyolódó DEVIZA FORGALOM ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Általános feltételek: A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból pontos, a Takarékszövetkezetnél bejelentett

Részletesebben

AKCIÓS DÍJ 1 : 0.-Ft/hó 3. Pénzforgalmi jutalék Terhelések: Papír alapon benyújtott eseti megbízás, átutalás 0,40%, min. 200.

AKCIÓS DÍJ 1 : 0.-Ft/hó 3. Pénzforgalmi jutalék Terhelések: Papír alapon benyújtott eseti megbízás, átutalás 0,40%, min. 200. AKCIÓS HIRDETMÉNY a lakossági fizetési számláknál felszámított díj és költségtérítésről Érvényes: 2015. július 22-től 2015. augusztus 31-ig. MEGNEVEZÉS 1. Számla nyitási díj díjmentes 2. Számlavezetési

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Vállalkozások, kisvállalkozók, egyéb szervezetek részére vezetett devizaszámlák kamat-, jutalék- és költség kondíciói

H I R D E T M É N Y. Vállalkozások, kisvállalkozók, egyéb szervezetek részére vezetett devizaszámlák kamat-, jutalék- és költség kondíciói H I R D E T M É N Y Vállalkozások, kisvállalkozók, egyéb szervezetek részére vezetett devizaszámlák kamat-, jutalék- és költség kondíciói Meghirdetve: 2017. január 31. napján Hatályos: 2017. február 16.

Részletesebben

HIRDETMÉNY devizában és valutában végzett műveletek devizakülföldi/devizabelföldi természetes személy részére vezetett devizaszámlák kondícióiról.

HIRDETMÉNY devizában és valutában végzett műveletek devizakülföldi/devizabelföldi természetes személy részére vezetett devizaszámlák kondícióiról. HIRDETMÉNY devizában és valutában végzett műveletek devizakülföldi/devizabelföldi természetes személy részére vezetett devizaszámlák kondícióiról. Meghirdetés: 2015. december 31. napján Hatályos: 2016.

Részletesebben

Lakossági fizetési számla kondíciós lista

Lakossági fizetési számla kondíciós lista ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 Lakossági fizetési számla kondíciós lista Érvényes: 2013. június 19-től Megnevezés

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Devizakülföldi/devizabelföldi természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói Érvényes: 2012.

HIRDETMÉNY. Devizakülföldi/devizabelföldi természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói Érvényes: 2012. 4024 Debrecen Piac u. 22. Telefon: 54022/417-497/27, Fax: 52/417-497/22 Cégjegyzékszám:09-02-000063 HBM Cégb. Ikt.szám: 1005/2012. HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes személyek részére

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Lakossági bankszámlával kapcsolatban térített és felszámított kamatokról és díjakról

H I R D E T M É N Y. Lakossági bankszámlával kapcsolatban térített és felszámított kamatokról és díjakról H I R D E T M É N Y Lakossági bankszámlával kapcsolatban térített és felszámított kamatokról és díjakról 1. KAMAT MÉRTÉKEK 1.1. Lakossági bankszámla kamata Megnevezés Éves kamatláb % EBKM % Látra szóló

Részletesebben

HIRDETMÉNY A DEVIZA BETÉTEK KAMATAIRÓL

HIRDETMÉNY A DEVIZA BETÉTEK KAMATAIRÓL HIRDETMÉNY DEVIZA BETÉTEK KAMATAIRÓL Látraszóló számlák kondíciói: Devizanem Éves kamat EBKM EUR 0,00% 0,00% CHF 0,00% 0,00% USD 0,00% 0,00% GBP 0,00% 0,00% Természetes személyek részére nyitott fix kamatozású

Részletesebben

Vállalkozói pénzforgalmi számla kondíciós lista

Vállalkozói pénzforgalmi számla kondíciós lista ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 Vállalkozói pénzforgalmi számla kondíciós lista Érvényes: 2013. szeptember

Részletesebben

Élő, de már nem nyitható a jogelőd Bakonyvidéke Takarékszövetkezetnél megnyitott

Élő, de már nem nyitható a jogelőd Bakonyvidéke Takarékszövetkezetnél megnyitott Élő, de már nem nyitható a jogelőd Bakonyvidéke Takarékszövetkezetnél megnyitott Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói Indoklás: HIRDETMÉNY

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Jogelőd Kis-Rába menti Takarékszövetkezetnél március 14. és október 31. között forgalmazott

HIRDETMÉNY. A Jogelőd Kis-Rába menti Takarékszövetkezetnél március 14. és október 31. között forgalmazott HIRDETMÉNY A Jogelőd Kis-Rába menti Takarékszövetkezetnél 2014. március 14. és 2017. október 31. között forgalmazott Devizakülföldi/devizabelföldi természetes személyek részére vezetett devizaszámlák esetében

Részletesebben

DEVIZASZÁMLA-VEZETÉS KONDÍCIÓI ÉS FORINT SZÁMLÁRÓL KEZDEMÉNYEZETT DEVIZA ÁTUTALÁSI/ÁTVEZETÉSI MEGBÍZÁSOK KONDÍCIÓ TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE

DEVIZASZÁMLA-VEZETÉS KONDÍCIÓI ÉS FORINT SZÁMLÁRÓL KEZDEMÉNYEZETT DEVIZA ÁTUTALÁSI/ÁTVEZETÉSI MEGBÍZÁSOK KONDÍCIÓ TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HIRDETMÉNY Lakossági deviza számlavezetéssel kapcsolatos jutalékról, külön díjakról és egyéb költségekről, valamint kamatokról Devizabelföldi / devizakülföldi természetes személyek részére DEVIZASZÁMLA-VEZETÉS

Részletesebben

Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy május 9. napján a jelen Hirdetmény módosításra került; - jegybanki kamatcsökkenés.

Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy május 9. napján a jelen Hirdetmény módosításra került; - jegybanki kamatcsökkenés. HIRDETMÉNY devizában és valutában végzett műveletek devizakülföldi/devizabelföldi természetes személy részére vezetett devizaszámlák kondícióiról. Meghirdetés: 2016. május 9. napján Hatályos: 2016. május

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Devizaszámla-vezetés és valutaváltás

HIRDETMÉNY. Devizaszámla-vezetés és valutaváltás HIRDETMÉNY számla-vezetés és valutaváltás Általános feltételek 1. A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból pontos, a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon aláírt deviza átutalási

Részletesebben

1.1. Vállalati devizaszámla kamata Megnevezés Éves kamatláb % EBKM % CHF 0,0000 0,00 EUR 0,1000 0,10 GBP 0,0100 0,01 USD 0,0500 0,05

1.1. Vállalati devizaszámla kamata Megnevezés Éves kamatláb % EBKM % CHF 0,0000 0,00 EUR 0,1000 0,10 GBP 0,0100 0,01 USD 0,0500 0,05 Indoklás: A Hpt 279.. 15. bekezdés értelmében tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosításának oka a tőke és pénzpiaci kamatlábak változása. A módosítás a GBP látra szóló és elkülönített számlák

Részletesebben

Lakossági devizaszámla vezetés

Lakossági devizaszámla vezetés Lakossági devizaszámla vezetés I. Számlavezetés 1. Számlanyitási díj 2. Számlanyitáskor elhelyezendő összeg minimum 10 EUR minimum 15 CHF minimum 10 USD minimum 10 GBP 3. Zárlati költség fizetési számla

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG Devizában és valutában végzett műveletek Devizakülföldi/devizabelföldi természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói Kiadás időpontja:

Részletesebben

3A Takarékszövetkezet

3A Takarékszövetkezet Hirdetmény SEPA szolgáltatás díjairól a már nem nyitható lakossági és vállalkozói számlákra/számlacsomagokra vonatkozó devizakülföldi/devizabelföldi természetes- és nem természetes személyek részére 3A

Részletesebben

Tájékoztató a devizában végzett mveletek teljesítés rendjérl

Tájékoztató a devizában végzett mveletek teljesítés rendjérl Tájékoztató a devizában végzett mveletek teljesítés rendjérl Hatályos: 2013. szeptember 16-tól A Kinizsi Bank Zrt. (továbbiakban: Bank) kizárólag az alábbi nemekben fogad be megbízásokat: EUR, USD, GBP,

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG Élő de már nem nyitható Devizában és valutában végzett műveletek Devizakülföldi/devizabelföldi természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Meghirdetve: március 14. napján Hatályos: március 19. napjától CHF 0,0100 0,0101 EUR 0,0100 0,0101 GBP 0,0100 0,0101

H I R D E T M É N Y. Meghirdetve: március 14. napján Hatályos: március 19. napjától CHF 0,0100 0,0101 EUR 0,0100 0,0101 GBP 0,0100 0,0101 H I R D E T M É N Y Lakosság részére vezetett devizaszámlával és a lekötött deviza betétekkel kapcsolatban térített és felszámított kamatokról és díjakról Meghirdetve: 2018. március 14. napján Hatályos:

Részletesebben

4025 Debrecen Petőfi tér 6. Telefon: 52/417-497, Fax: 52/535-921 Cégjegyzékszám:09-02-000063 HBM Cégb. HIRDETMÉNY

4025 Debrecen Petőfi tér 6. Telefon: 52/417-497, Fax: 52/535-921 Cégjegyzékszám:09-02-000063 HBM Cégb. HIRDETMÉNY 4025 Debrecen Petőfi tér 6. Telefon: 52/417-497, Fax: 52/535-921 Cégjegyzékszám:09-02-000063 HBM Cégb. Ikt.szám: 3749/2015.. HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes személyek részére vezetett

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Meghirdetve: augusztus 31. napján Hatályos: szeptember 3. napjától

H I R D E T M É N Y. Meghirdetve: augusztus 31. napján Hatályos: szeptember 3. napjától H I R D E T M É N Y Vállalkozások, kisvállalkozók, egyéb szervezetek részére vezetett nem forgalmazott - devizaszámlák és lekötött deviza betétek kamat-, jutalék- és költség kondíciói Meghirdetve: 2018.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Pénzforgalmi forint számlavezetés kondícióiról. Hatályos: július 17.

HIRDETMÉNY. Pénzforgalmi forint számlavezetés kondícióiról. Hatályos: július 17. HIRDETMÉNY Pénzforgalmi forint vezetés kondícióiról Hatályos: 2017. július 17. Jelen Hirdetmény a Kisalföld Takarék Szövetkezet által vállalkozások, lakásszövetkezetek, társasházak, önkormányzatok, költségvetési

Részletesebben

Lakossági devizabetét-számla a következ devizanemekben nyitható EUR, USD, CHF, GBP

Lakossági devizabetét-számla a következ devizanemekben nyitható EUR, USD, CHF, GBP Lakossági devizaszámla a következ devizanemekben nyitható EUR, USD, CHF, GBP, JPY, DKK, NOK, SEK, CZK, PLN, CAD Lakossági devizabetét-számla a következ devizanemekben nyitható EUR, USD, CHF, GBP 1. KAMAT

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet. Hirdetmény

Rábaközi Takarékszövetkezet. Hirdetmény Rábaközi Takarékszövetkezet 9300 Csorna, Szent István tér 23. Tel.: +36-96/593-320 E-mail: www.rabakozitksz.hu Hirdetmény Devizakülföldi/devizabelföldi természetes / nem természetes személyek részére vezetett

Részletesebben

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói Hatályos: 2016. január 1. 1 I. Általános feltételek

Részletesebben

Meghirdetve: december 09. napján Hatályos: december 12. napjától

Meghirdetve: december 09. napján Hatályos: december 12. napjától H I R D E T M É N Y Természetes személy részére külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számla és lekötött betétszámla kamat-, jutalék- és költség kondíciói Meghirdetve: 2016. december

Részletesebben

Pillér Takarékszövetkezet

Pillér Takarékszövetkezet Hirdetmény SEPA szolgáltatás díjairól a már nem nyitható lakossági és vállalkozói számlákra/számlacsomagokra vonatkozó devizakülföldi/devizabelföldi természetes- és nem természetes személyek részére Pillér

Részletesebben

Pillér Takarékszövetkezet

Pillér Takarékszövetkezet Hirdetmény szolgáltatás díjairól forgalmazott és már nem forgalmazott lakossági és vállalkozói számlákra/számlacsomagokra vonatkozó devizakülföldi/devizabelföldi természetes- és nem természetes személyek

Részletesebben

3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1/7. Telefon: 37/505-220 Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY

3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1/7. Telefon: 37/505-220 Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY 1 3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1/7. Telefon: 37/505220 Fax: 37/505225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu Kirendeltség címe, elérhetősége: 3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. Tel/Fax: 37/312070 HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi

Részletesebben

Devizában és valutában végzett műveletek Devizakülföldi/devizabelföldi nem természetes személy részére vezetett devizaszámlák kondíciói

Devizában és valutában végzett műveletek Devizakülföldi/devizabelföldi nem természetes személy részére vezetett devizaszámlák kondíciói Devizában és valutában végzett műveletek Devizakülföldi/devizabelföldi nem természetes személy részére vezetett devizaszámlák kondíciói Hatályos: 2016. július 5-től I. Valuta, deviza, külkereskedelmi vételi

Részletesebben

Hatályos: december 03. Hatályát veszti a február 01-i fenti elnevezésű Hirdetmény december 01-től nem igényelhető!

Hatályos: december 03. Hatályát veszti a február 01-i fenti elnevezésű Hirdetmény december 01-től nem igényelhető! A Diákhitel lakossági fizetési számla kamata Lakossági Forint Fizetési számla: látra szóló, változó kamatozású. Az éves kamat a megjelölt összeghatárok szerint, naptári negyed évenként kerül elszámolásra.

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től 1 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban

Részletesebben

Élő, de már nem nyitható a jogelőd Bakonyvidéke Takarékszövetkezetnél megnyitott

Élő, de már nem nyitható a jogelőd Bakonyvidéke Takarékszövetkezetnél megnyitott Élő, de már nem nyitható a jogelőd Bakonyvidéke Takarékszövetkezetnél megnyitott Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói Indoklás: HIRDETMÉNY

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Hatályos: től

H I R D E T M É N Y. Hatályos: től H I R D E T M É N Y Vállalkozók, kisvállalkozók és egyéb szervezetek részére vezetett bankszámlák kamat -, jutalék és költségkondícióiról, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Pénzforgalmi forint számlavezetés kondícióiról. Hatályos: november 1-től

HIRDETMÉNY. Pénzforgalmi forint számlavezetés kondícióiról. Hatályos: november 1-től HIRDETMÉNY Pénzforgalmi forint vezetés kondícióiról Hatályos: 2017. november 1-től Jelen Hirdetmény a (névváltozás előtt 2017. október 31-ig Kisalföld Takarékszövetkezet)(továbbikaban:Takarékszövetkezet)

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Indoklás: Központ címe, email címe: 3000 Hatvan, Kossuth tér 22., Tel: 37/541-911, Fax: 37/541-910, kozpont@hatvan.tksz.

HIRDETMÉNY. Indoklás: Központ címe, email címe: 3000 Hatvan, Kossuth tér 22., Tel: 37/541-911, Fax: 37/541-910, kozpont@hatvan.tksz. HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámlák és lekötött betétszámlák kondícióiról valamint a devizában végzett műveletek teljesítésének

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A devizaszámla vezetés kondícióiról

HIRDETMÉNY. A devizaszámla vezetés kondícióiról HIRDETMÉNY A devizaszámla vezetés kondícióiról Tájékoztatás Jelen Hirdetmény a Nyugat Takarék Szövetkezet (névváltozás előtt 2017. október 31-ig Kisalföld Takarékszövetkezet) által forgalmazott deviza

Részletesebben

~ 1 ~ III. Díjtételek A fizetési számlanyitáshoz szükséges minimum összeg Kötelezően tartandó minimum összeg Számlanyitási díj

~ 1 ~ III. Díjtételek A fizetési számlanyitáshoz szükséges minimum összeg Kötelezően tartandó minimum összeg Számlanyitási díj ~ 1 ~ LAKOSSÁGI FORINTSZÁMLA VEZETÉS HIRDETMÉNY SZÁMLACSOMAGOK A hirdetményben díjtétel csökkenés történt a papíralapú InterGiró 2 papíralapú átutalás esetén Közzététel: 2016. szeptember 02. Hatályos:

Részletesebben

H I R D E T M É N Y A

H I R D E T M É N Y A H I R D E T M É N Y A által természetes és nem természetes személyek részére megnyitott élő, de nem forgalmazott bankszámlák kondíciói. SWIFT kódja: TAKBHUHB A Hpt. 279.. 15. bekezdés értelmében tájékoztatjuk

Részletesebben

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 1 GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 3200 Gyöngyös, Magyar út 1. 1 em 7. Telefon: 37/505-220, Fax: 37/505-225 email: kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu, www.gyongyosmatratakarek.hu Nyilvántartó bíróság: Egri

Részletesebben

4025 Debrecen Petőfi tér 6. Telefon: 52/ , Fax: 52/ Cégjegyzékszám: HBM Cégb. HIRDETMÉNY

4025 Debrecen Petőfi tér 6. Telefon: 52/ , Fax: 52/ Cégjegyzékszám: HBM Cégb. HIRDETMÉNY 4025 Debrecen Petőfi tér 6. Telefon: 52/417-497, Fax: 52/535-921 Cégjegyzékszám:09-02-000063 HBM Cégb. Ikt.szám: 1006/2014. HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes személyek részére vezetett

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Vállalkozások, kisvállalkozók, egyéb szervezetek, önkormányzatok részére vezetett pénzforgalmi számlák kamat-, jutalék-, és költségkondíciói I. KAMATMÉRTÉKEK 1. Pénzforgalmi számla

Részletesebben

Közzétéve 2015. november 16-án. Hatályos 2015. november 16-tól.

Közzétéve 2015. november 16-án. Hatályos 2015. november 16-tól. Hirdetmény azon devizaszámla tulajdonosok részére, akik számláját a Kiskun Takarékszövetkezet a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. megbízásából kezelte Közzétéve 2015. november 16-án. Hatályos 2015.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Számlatulajdonos pénzforgalmi/lakossági számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ. a Számlatulajdonos pénzforgalmi/lakossági számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi/lakossági számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2015. szeptember 7-től A Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet

Részletesebben

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 Forint és deviza számlán bonyolódó DEVIZA FORGALOM ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI Érvényes:

Részletesebben

Érvényes január 1.

Érvényes január 1. HIRDETMÉNY A Téti Takarékszövetkezet Devizában és valutában végzett műveletek devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói Érvényes 2017.

Részletesebben

Meghirdetve: december 09. napján Hatályos: december 12. napjától. Pénzforgalmi devizaszámla EUR, USD, GBP, CHF devizanemekben nyitható.

Meghirdetve: december 09. napján Hatályos: december 12. napjától. Pénzforgalmi devizaszámla EUR, USD, GBP, CHF devizanemekben nyitható. H I R D E T M É N Y Nem természetes személy részére külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számla és lekötött betétszámla kamat-, jutalék- és költség kondíciói Meghirdetve: 2016.

Részletesebben

Devizakülföldi/devizabelföldi természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói

Devizakülföldi/devizabelföldi természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói Kis-Rába menti Takarékszövetkezet 9343 Beled, Rákóczi Ferenc utca 131. Hatályos: 2014. március 14-től Devizakülföldi/devizabelföldi természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói I. Valuta,

Részletesebben