Pályázzon, fejlesszen, nyerjen hozzá támogatást!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pályázzon, fejlesszen, nyerjen hozzá támogatást!"

Átírás

1 V. évfolyam 5. szám, május Misszió Világ regionális egészségvédelmi havilap Pályázzon, fejlesszen, nyerjen hozzá támogatást! Az idén már harmadik alkalommal ír ki fejlesztési pályázatot a Misszió a területén mûködô, az egészségért és az egészségügyért tenni kívánó szervezetek és személyek számára. Ez alkalomból felidézzük a kezdeteket, s összefoglaljuk tapasztalatainkat és egyben ötleteket adunk az új és a régi pályázóknak is. Amikor elhatároztuk a pályázat életre hívását több cél is lebegett a szemünk elôtt. Egyrészt szerettük volna forráshoz juttatni azokat a szervezeteket, amelyek bár a modell sikeres mûködtetéséhez hozzájárulnak, ám a megtakarításból addig nem részesedtek. Az egészségügyi ellátórendszer szereplôi közül a háziorvosok, a szakrendelôk és a kórházak szerzôdött partnereink, de az egészség helyreállításában és a betegségek megelôzésében tevékeny részt vállalnak a védônôk, az otthonápolási szolgálatok és a fogorvosok is. Tudjuk, hogy az emberek egészségi állapota nemcsak az egészségügyi ellátórendszeren múlik, sokkal többet nyom a latban az egészséges életmód és környezet. Ezért is díjaztuk és várjuk továbbra is óvodák, iskolák és civil szervezetek pályamunkáit. Nem titkolt célunk, hogy a megvalósult pályázatokat mintaként tekintve a programokat más településeken vagy intézményekben is elindítsuk. Természetesen a pályáztatás a legjobb módszer arra, hogy ötleteket kapjunk a Misszió-modell területén élôktôl és teret adjunk a helyi kezdeményezéseknek. Nem véletlen, hogy elôszeretettel alkalmazzák ezt a módszert alapítványok, hivatalos szervek (minisztériumok) és maga az Európai Unió is, és egyre jelentôsebb összegeket osztanak fel ezen a módon. A részletes pályázati kiírás, mely a benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos tudnivalókat, a határidôket, a kizáró feltételeket, valamint a pályázati témaköröket részletesen tartalmazza, letölthetô a honlapunkról, mégis szeretnénk itt is néhány ötletet adni az új pályázatok megírásához. Igen sok, a prevenció témájába tartozó pályamunka érkezett és valósult meg az idén. Különösen sikeresek a baba-mama klubok, a szülésre felkészítô tanfolyamok, hiszen ez esetben az információ átadáson túl remek alkalom nyílik egy-egy új közösség kialakulására is. Az Egészséges Életkezdet szlogennel jellemezhetô programokat úgymint az óvodások körében végzett fogmosással kapcsolatos játékos foglalkozásokat, a gyermekek részére szervezett testmozgás programokat is örömmel támogatjuk. Sokszor esik szó az egészségügyben dolgozók túlterheltségérôl, fásultságáról, az idén a Misszió támogatásával több, a lelki egészség megôrzését segítô tréningre került sor. Szintén nagyon sokan választották eddig a kiírásban szereplô 5. számú témát, melynek keretében eszközökre lehet pályázni. Az eddigi támogatásokból megvásárolt eszközöket hosszan lehetne sorolni a fizioterápiás berendezésektôl, az életmentéshez Folytatás a 3. oldalon Egynapos sebészet A közelmúltban adták át a Miszszió-modellhez csatlakozott HT Medical Centerben 350 millió forintos beruházásból megvalósított egynapos sebészeti részleget. Itt évente 2500 olyan mûtét elvégzését tervezik, melyet a társadalombiztosító fizet. Az egynapos sebészet lényege, hogy a betegek az elôzetes vizsgálatot követôen idôpontot kapnak és még az operáció napján, vagy az utána következô napon távoznak az intézménybôl. Így végezhetô el például a bôr felületén található elváltozások kezelése, az ízületek kamerás átvilágítása (artroszkópia), aranyérmûtét, méhszájplasztika, baleset utáni fémanyagok eltávolítása és a sérvmûtét. Fizetni csak akkor kell, ha a betegnek nincs érvényes tajkártyája, vagy beutaló nélkül érkezik a rendelésre. A mûtét módjától függôen 6-24 órás megfigyelést követôen hagyják el a páciensek az intézetet. A korszerû, a szervezetet kevésbé megterhelô mûtéti technikáknak köszönhetôen a lábadozási idô lényegesen kisebb a hagyományos eljárásokhoz képest, ezért lehetséges az intézeti megfigyelés idôtartamának csökkentése. A HT Medical Centerben az egynapos sebészet az esti órákban is elérhetô. Várnak mindenkit a Misszió-modellhez csatlakozott területrôl. Érdeklôdni lehet a következô címen: Budapest, XVII. Pesti út 177., telefon: 1/ , Véradások májusban 21. szombat óráig: Kistarcsa (Flór Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola) 24. kedd 9-14 óráig: Aszód (Mûvelôdési Ház, Kossuth L. u. 72.) 26. csütörtök óráig: Gödöllô, Szt. István Egyetem (Rektori, Páter Károly u. 1.) 31. kedd 9-12 óráig: Flór Ferenc Kórház (Kistarcsa, Semmelweis tér 1.)

2 2 Misszió Világ Hat hónap hízástól a fogzásig SÚLYGYARAPODÁS Az újszülött nem kezd azonnal a születése után hízni, az elsô napokban általában csökken a súlya. Ez az úgynevezett kezdeti súlyesés 3-4 napig is eltarthat, és dekát is elérhet. Ezután rendszerint néhány napos súlyingadozás következik, majd kéthetes kora körül éri el újból a születési súlyát, és ezt követôen indul meg a gyarapodás. Egyhónapos korára ez a gyarapodás már gramm. Amíg féléves lesz, a havi átlagos súlynövekedése gramm, így a csecsemôk többsége 5-6 hónapos korára megkétszerezi a születési súlyát. Ezek a számok csak irányszámok. A kifogástalanul fejlôdô egészséges csecsemô is csak megközelítôen követi a normát. A különbözô táblázatokban megadott értékek, átlagok, középértékek, amelyek sok egészséges, jól fejlôdô csecsemô adataiból számított értékek. A középértékektôl lefelé és felfelé is nagy eltérések lehetnek akkor is, ha a fejlôdés teljesen kielégítô. Az újszülöttek egy része késôbb kezd hízni, mint ahogy leírtuk. Megtörténik, hogy napig is eltart, míg visszanyerik születési súlyukat, és gyarapodásnak indulnak. Különösen gyakori ez nehezebb szülés esetén vagy olyankor, amikor a szoptatás kezdetben nehézségekbe ütközik. Nehezen indul meg vagy lassú a gyarapodás az úgynevezett élettani sárgaság idején is. A következô 1-2 hónapban az újszülött egyenletesen, de a várhatónál esetleg lassabban, kevesebbet gyarapszik. Gyakran fordul elô ez olyankor, amikor az anyának kevés teje van, de elôfordul olyankor is, amikor bôven van tej és a csecsemô nem is szopik keveset. Ilyenkor nem a szopás menynyiségén múlik a hízás, hanem a csecsemô egyéni fejlôdési adottságán. Az ilyen lassan, de egyenletesen gyarapodni kezdô csecsemôk (ha egyébként egészségesek) rendszerint késôbb, általában a második félévben törnek elôre. Ekkor pedig gyakran többet híznak, mint ahogy elôírásos lenne. A lényeg, hogy jól, egészségesen fejlôdnek, csak egy kicsit más ütemben. Igen sok az olyan csecsemô is, aki az elsô hetekben, hónapokban gyorsabban gyarapszik az elôírtnál. Ilyen esetekben sem ritkaság, hogy késôbb viszont nagymértékben csökken a gyarapodás üteme, sôt egy idôre le is áll. Ha a gyerek egyébként egészséges, emiatt sem kell aggódni. Természetes dolog, hogy a szokásosnál gyorsabb gyarapodási tempó idôvel lassúbb lesz. A születési súly azaz a méhen belül elért nagyság nem jellemzô a gyermek adottságaira és késôbbi fejlôdésére. Vannak nagy termetû emberek, akik kis súllyal születtek, és vannak filigrán termetûek, akiknek nagy volt a születési súlyuk. HOSSZNÖVEKEDÉS Az érett újszülött hossza kb. 50 cm. A leányoké cm, a fiúké cm. Az elsô év folyamán a csecsemôk többsége havonta 2-3 cm-t növekszik. FOGNÖVÉS Az újszülötteknek már születésükkor csírájában megvan minden foguk. Minthogy a tejfogsor 20 fogból áll, a maradandó fogsor pedig 32-bôl, születéskor az alsó és felsô állkapocs fogmedrében összesen 52 fogcsíra van. Az, hogy a csecsemônek mikor nônek ki a fogai, egyéni fejlôdési sajátosságaitól, adottságaitól függ. De az, hogy kinô-e valamennyi foga, már eldôlt a megszületés elôtt. Ezt nem befolyásolják a születés utáni táplálás, gondozás körülményei. Ha van fogcsírája, kinô a foga. A fogcsírák hiánya rendkívül ritka rendellenesség. Elôször az alsó elülsô metszôfogak szoktak kibújni, legtöbbször az elsô félév utolsó hónapjaiban, nagyon ritkán ennél korábban, elég gyakran ennél késôbb. A fogak épsége szempontjából nincs jelentôsége annak, hogy korán vagy késôn nôttek-e ki. A fogzás nem betegség. Éppoly kevéssé fáj, mint a köröm növése. Gyulladást is éppoly kevéssé okoz. Nem jár sem lázzal, sem hasmenéssel. Az átnövôben lévô fog erôs nyáladzást válthat ki azzal, hogy ingerli a nyálkahártyát. A nyálzás olykor hetekkel megelôzi a fogak kibújását. Sok csecsemô szeret ilyenkor kemény tárgyakat rágcsálni vagy ujjával a szájában turkálni. Már az elsô fogak átbújásával kapcsolatban is elôfordulhat, hogy amikor már nagyon vékony a nyálkahártya a fog csúcsa felett, fájdalmat okoz a csecsemônek, ha ráharap. Ilyenkor esetleg felsír. Leggyakrabban azonban minden elôzetes jel nélkül megpillantjuk a kibújt fogacskát vagy etetés közben vesszük észre, hogy koccant valami a kanálon. A tejfogak kezdetben aprók, csipkés szélûek. Minden új fog ilyen. Késôbb a rágástól lecsiszolódnak. MÉDIAAJÁNLAT A Misszió Világ minden hónap közepén 65 ezer családhoz, 240 ezer emberhez jut el Pest és Heves megye 60 településén. Hirdetési árak: 1/8 (81 x 61 mm) ,- Ft + Áfa 1/4 (81 x 122 mm) ,- Ft + Áfa 1/2 (168 x 122 mm) ,- Ft + Áfa 1/1 (168 x 244 mm) ,- Ft + Áfa A hirdetések megrendelése ügyében Ivicsics Viktort keressék. Telefon: (06-28) , fax: (06-28)

3 2005. május 3 Pályázzon, fejlesszen, nyerjen... Folytatás az 1. oldalról szükséges defibrillátoron át a röntgen berendezésig, mindezekrôl részletesen tájékozódhatnak a honlapunkon. Az elbírálás legfontosabb szempontja az indokoltságon és a tudományos megalapozottságon kívül, az, hogy a pályázó rendelkezzen a berendezés mûködtetéséhez szükséges ismeretekkel, engedélyekkel, képesítéssel. A pályázati kiírásba idén elôször került be a 6. pont, melynek értelmében olyan plusz egészségügyi szolgáltatás mûködtetését szeretnék támogatni, amelybôl az OEP a lakosság szükségleteihez képest keveset finanszíroz, itt különösen olyan szakrendelések nyitva tartásának meghosszabbítása jöhet szóba, ahol a várakozási idô hosszabb 30 napnál. Pályázatot készíteni nem könynyû: a formanyomtatvány kitöltése, a szükséges igazolások és iratok beszerzése, a szakmai program megírása, az eredmények mérésének megtervezése, a pénzügyi és szakmai beszámolók elkészítése mind-mind a pályázóra váró, ügyességet, találékonyságot, türelmet és idôt igénylô, sokszor embert próbáló feladatok. Bizony a pályázatírást is tanulni és gyakorolni kell, és mindenki az elsô pályázattal kezdi. A Misszió azért is kezeli kiemelten a fejlesztési pályázatot, mert hisszük, hogy pályázóink fontos készségekre és képességekre tesznek szert a pályázati program megvalósítása során. Ezeket a készségeket más pályázatokon is hasznosítva remek lehetôségeket szerezhetnek annak a közösségnek, melyben élnek és dolgoznak. Pályázzon Ön is! hiszen igazi siker egy nyertes pályázat és nagy öröm, amikor az ember a saját elképzeléseit valósíthatja meg. A beadási határidô elôtt örömmel adunk tanácsot egy ötlet megfelelô formába öntéséhez. A Misszió Egészségügyi Központ Kht évi pályázata A lakosság egészségi állapotának javításáért és az egészségügyi ellátás fejlesztéséért PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Misszió Egészségügyi Központ Kht. a Költségvetési törvény, valamint 43/1999. Kormányrendelet felhatalmazása alapján 6. éve vesz részt az irányított betegellátási rendszerben. A jogszabály értelmében a rendszer eredményes mûködése során keletkezett megtakarítás összege kizárólag az egészségügyi rendszeren belül használható fel. A Misszió-modellben belsô szabályzás alapján, a háziorvosi praxisokra vetített megtakarítások egy része nem osztható fel az érdekeltségi rendszeren belül, hanem pályázati úton nyilvánosan a modell területén az egészségi állapot javítására, illetve az egészségügyi ellátás színvonalának növelésére kell felhasználni. Ennek alapján a Misszió Egészségügyi Központ Kht. pályázatot hirdet 1 Prevenciós és egészségfejlesztési programok 2 Minôségügyi technikák bevezetése, minôségfejlesztés 3 Emeltszintû gondozási, disease management programok bevezetése 4 Infokommunikációs rendszerek létrehozása, fejlesztése 5 Az ellátás minôségét és hatékonyságát javító beruházások, eszközök, berendezések beszerzése 6 OEP által nem finanszírozott, de a területen szükséges kapacitás finanszírozása területén támogatás elnyerésére, átfogó fejlesztési programok megvalósításához. A pályázaton részt vehet a Missziómodellhez csatlakozott területen mûködô valamennyi egészségügyi szolgáltató (különös tekintettel a védônôi szolgálatokra), egészségügyi dolgozó, önkormányzat, önkormányzati intézmény, civil szervezet, alapítvány (különösen betegszervezetek), valamint a fentiek társulásai. A program során igényelhetô, vissza nem térítendô támogatás keretösszege 66 millió 685 ezer Ft. A részletes pályázati feltételeket és a formai kritériumokat tartalmazó tájékoztató füzet és a pályázati ûrlapok május 2-tôl letölthetôek a honlapról, vagy személyesen átvehetôk a Misszió Egészségügyi Központ Kht. titkárságán (2112 Veresegyház, Gyermekliget u. 30.). Nem indulhat a 2005-ös pályázaton az a pályázó, aki a 2004-es évben megnyert pályázatával kapcsolatos beszámolási kötelezettségének nem a támogatási szerzôdésnek megfelelôen tett eleget, valamint nem nyújtható be pályamunka az elôzô évi pályázatban már megvalósított beruházásra. A pályázati anyagot 1 eredeti és 2 másolati példányban és az elôírt mellékletekkel együtt kérjük ajánlott postai küldeményként az alábbi címre beküldeni, illetve személyesen eljuttatni: Misszió Egészségügyi Központ Kht. Titkárság; 2112 Veresegyház, Gyermekliget u 30. A postai feladás (postabélyegzô) határideje: június 10. Személyes leadás határideje: június óra. A pályázattal kapcsolatosan információ kérhetô a címen, valamint munkaidôben dr. Ágó Katalintól telefonon (06-28/ ).

4 4 Misszió Világ Magyarországon minden hetedik embert érint * Egy odafigyeléssel kezelhetô allergia A tej élet, erô olykor betegség Az emberek egy részének szervezete nem termel elegendô tejcukorbontó enzimet (laktázt), így ôk, ha tejet fogyasztanak, azt igencsak megszenvedik. Vékonybelükben a tejcukor nem tud egyszerû cukrokká bomlani, emiatt a vastagbélben bekövetkezô bomlás számos kellemetlen testi tünetet okozhat. Az emésztetlen tejcukor megbontva az egyensúlyt vizet szív a bélbe, ami hasmenéssel jár. A széklet kifejezetten bûzös lesz, mennyisége nô, csecsemôknél híg, zöldes színû, savanyú szagú, habos. Az elégtelen emésztés következtében keletkezô savak és gázok (szén-dioxid, hidrogén és metán) okozzák a felfúvódást, szélgörcsöket, hasi fájdalmat, feszülést, émelygést, hányingert, rossz általános közérzetet, ritkán bôrtüneteket. A keringésbe felszívódó hidrogén pedig eljutva a központi idegrendszerbe fejfájásos rohamokat provokálhat. A panaszok a tej, illetve a tejcukortartalmú étel elfogyasztása után fél-, legfeljebb két órával jelentkeznek és általában egy-két nap alatt maradandó következmény nélkül megszûnnek. Az ismételt tejcukorfogyasztás nyomán azután megint elôjönnek. Amennyiben a tünetek tartósan fennmaradnak, akkor felnôttek fogyni kezdenek, kisgyermekeknél pedig meg is állhat a növekedés. Megfigyelték, hogy az egyes emberfajták között rendkívül nagyok a különbségek e betegség elôfordulásában. Míg a skandináv országokban alig fordul elô, addig bizonyos ázsiai, illetve közép-afrikai országokban lényegében a teljes lakosság tejcukor-érzékeny. Európában általában 10% és 30% között változik a laktóz-allergiások aránya, ami Magyarországon egy 1981-es felmérés szerint mintegy 14 százalékra tehetô. A tej okozta tünetek súlyossága is igencsak eltérhet, így az tejcukor-érzékenységet meg szokták különböztetni a valódi tejallergiától. Ez utóbbi fôképp csecsemô- és fiatal gyermekkorban okoz súlyos klinikai tüneteket. A felnôttekkel azért is van látszólag kevesebb baj, mert a tejcukor-érzékenyek korábbi kellemetlen tapasztalataik miatt többnyire amúgy sem szeretik a tejet, és már korán elhagyják az étrendjükbôl. Ez azonban azzal is jár, hogy a betegség kevésbé nyilvánvaló, s esetleg már csak akkor fedezik fel, amikor már súlyos emésztôszervi megbetegedéseket is okozott. HOGYAN ISMERHETÔ FEL? A tejcukor lebontásának zavarát elsôdlegesen a tejfélék megvonása, majd visszaadása hatására jelentkezô tünetek alapján megállapítani. Ezt követhetik az olyan orvosi vizsgálatok, melyek megerôsíthetik a gyanút. A laktáz enzim mennyisége megmérhetô a vékonybélbôl kicsípett szövettani anyagban. A tejcukoremésztés nyomon követhetô többszöri vércukorvizsgálattal is. A legegyszerûbb és a betegek számára legkevésbé megterhelô módszer a kilélegzett levegô hidrogéntartalmának mérése. Ezekkel a módszerekkel a laktóz-érzékenységet már csecsemôkorban is diagnosztizálni lehet. HOGYAN KEZELHETÔ? A tejcukor érzékenység kezelésének elsô és legfontosabb lépése, hogy a laktózt tartalmazó élelmiszereket kivonják a beteg étrendjébôl. Elsôsorban a tej és a tejtermékek fogyasztását szokták megtiltani, illetve korlátozni a diéta során. Ez a tiltás gyakran totális, pedig az élelmiszeripar már elôállít olyan termékeket, amelyeket egyéni tûrôképességüktôl függôen a tejcukor-érzékenyek is ehetnek, ihatnak. Nem kell tehát minden esetben lemondaniuk a tej, a tejkészítmények és tejtermékek minden formájáról! Már csak amiatt sem, mert ezek nélkülözhetetlenek az egészségmegôrzô táplálkozásban. A tej tartalmazza az ember számára nélkülözhetetlen fehérjéket, esszenciális aminosavakat, zsírokat, szénhidrátot, ásványi anyagokat, és vitaminokat. Naponta 3 dl tej elfogyasztásával napi szükségletünk 20-60%-át fedezni tudjuk ezekbôl a tápanyagokból. Ahogy korábban már utaltunk rá, a tejcukorérzékenységnek különbözô fokozataival találkozhatunk. Vannak, akiknél csak a tejben lévô nagyobb tejcukor-tartalom okoz tüneteket, de a kisebb laktóz-tartalmú kefir, joghurt nem vált ki panaszokat. Megint mások a savanyított készítményeket sem fogyaszthatják, sôt a tejes margarinokat, a tejes kiflit, s egyes húsipari termékeket sem illeszthetnek a diétájukba. A felnôttkori tejcukor-érzékenység esetén az javasolható, hogy mindenki határozza meg egyéni tejcukortûrô képességét (a panaszmentesen elfogyasztható tejcukor mennyiségét), s ezt rendszeresen használja is ki a táplálkozásában. A fogyaszt- IMPRESSZUM A Misszió Világ havilapot szerkeszti a szerkesztõ bizottság. Kiadja a Misszió Egészségügyi Központ Kht. Felelõs kiadó: Dr. Horváth Ágnes ügyv. igazgató. Tördelés: Graphisto Kft., felelõs vezetõ: Szabó Béla ügyv. igazgató. Nyomdai elôállítás: Rota Color Press Kft., felelôs vezetô: Gyarmati József ügyv. igazgató. Hirdetési képviselet: Ivicsics Viktor (tel.: , fax: ). Megjelenés: minden hónap közepén. Példányszám: A szerkesztõség és a kiadó postacíme: Misszió Világ, 2112 Veresegyház, Gyermekliget út 30. Drótposta: web: ISSN:

5 2005. május 5 ható termékek listájáról célszerû az orvossal, dietetikussal is konzultálni. JAVASOLT ÉS TILTOTT ÉTELEK TEJ, TEJFÉLESÉGEK A kereskedelemben kapható laktóz-mentes tej, amelyet kifejezetten az allergiások számára fejlesztettek ki. Az elôállítás során a tejhez tejcukrot bontó enzimet adagolnak ami az eredeti 5% körüli tejcukor-tartalmat 0,1%-ra csökkenti s így ezt bátran megihatják az igen érzékenyek is. Az utóbbi években egyre népszerûbb a juh- és kecsketej, de ezek kerülendôk, mert tejcukor-tartalmuk esetenként még magasabb is, mint a tehéntejé. Ugyancsak tiltottak az úgynevezett reggeli italok, vagy tejitalok. Ezek a tej vízben oldódó összetevôit, így a tejcukrot is változatlan mennyiségben tartalmazzák. Speciális boltokban kaphatóak úgynevezett növényi tejek is. Ezek leggyakoribb változatai a szójatej és a rizstej. Tejcukrot nem tartalmaznak, tehát nem okoznak panaszokat, de biológiai értékük is különbözik a tehéntejétôl. SAVANYÍTOTT TEJKÉSZÍTMÉNYEK A joghurtot és a kefirt úgy állítják elô, hogy az elôkészített tejet beoltják a termék jellegének megfelelô mikroorganizmusokkal, amelyek aztán tejsav termelése közben lebontják a laktóz egy részét. A megmaradó tejcukor mennyisége 100 g termékben 2-3 g körül van. Az allergiások legnagyobb része ezt a kisebb mennyiséget tünetmentesen, jól tûri. Érdemes az élôflórás készítményeket választani, mert ezek tejcukor tartalma valamicskével még kisebb. Az élôflórás készítményeknél is kevesebb tejcukrot tartalmaznak az úgynevezett probiotikus baktériumokkal elôállított termékek, mivel ezeknek a mikroorganizmusoknak a tejcukor bontó képessége meghaladja a normál fajokét. Sôt, újabban kaphatók tejcukor-mentes joghurtok is. TÚRÓ ÉS SAJTFÉLÉK A túró is tartalmaz tejcukrot, de lényegesen kevesebbet, mint akár a tej, akár a savanyított tejkészítmények. A csökkenés részben a technológia során alkalmazott tejsavbaktériumok tevékenységének köszönhetô, részben pedig annak, hogy az alvadékrögök közül kicsurgatják a savót, amellyel távozik a vízben oldódó tejcukor egy része is. Ezért a tejcukorra csak kevésbé érzékenyek nyugodtan fogyaszthatnak túrót is. Sütésnél, fôzésnél a túró helyettesíthetô szójatúróval, más néven tofuval. Ez szójából készül, tehát biztonságos, de tápanyagtartalma eltér a túróétól. A sajtok tejcukor tartalma változó, s szorosan összefügg az alkalmazott technológiával, a sajt típusával, az érlelési idôvel. A lágy sajtokban, valamint a friss, nem érlelt sajtokban van kis mennyiségû tejcukor, rendszerint 1,5-2,5%. Ezeknél a sajtoknál csak részlegesen távolítják el a savót a gyártás során, hogy nagyobb legyen a termék víztartalma, s így némi tejcukor is a termékben marad. A friss, vagy rövid érési idejû sajtokban pedig a tejsavbaktériumoknak nincs ideje lebontani a maradék tejcukrot. A kemény sajtok és a hosszú érési idejû sajtok viszont gyakorlatilag laktóz-mentesek. VAJ, VAJKRÉMEK, MARGARINOK A vaj kevesebb, a vajkrémek az alkalmazott adalékanyagok mennyiségétôl és fajtájától függôen több tejcukrot tartalmaznak. A különösen érzékenyek számára ezért ezek kerülendôk. A margarinok ugyan növényi eredetû étkezési zsiradékok, mégsem lehet bármelyiket felhasználni a diétában. Alapvetôen kétféle, tejes alapú, illetve vizes alapú margarinokat különböztetünk meg. Az elôbbiek gond nélkül beilleszthetôk az étrendbe, bár ízük nem olyan finom. Sütéshez, fôzéshez viszont kiválóan használhatók. A tejes margarinok között is van olyan, amelynek elôállításához, állományának, ízének kialakításához laktóz-mentes tejalkotókat használtak, ezért ezeket a fokozottan tejcukor érzékenyek is a kenyerükre kenhetik. SÜTÔIPARI TERMÉKEK A sütôipari termékek, péksütemények közül is sok tejjel készül. Ilyenek például a tejes kifli, a sós kifli, a vajas kifli az óriáskifli, a császárzsemle, a kerek és fonott kis mákos, a fonott kalács, a puffancs, a briós... Bár tejcukortartalmuk csekély, a fokozottan érzékeny betegek ezeket sem fogyaszthatják. Inkább a vizes tésztából készült termékeket kell választaniuk, a zsemlét, a hosszú zsemlét, a vágott zsemlét, zsemlecipót... HÚSIPARI TERMÉKEK A húsipari termékekrôl sokszor nem is gondolnánk, hogy tejcukrot is tartalmazhatnak. Pedig, mivel a húsipar sokféle adalékanyagot használ, ezek között gyakran akad tej eredetû. A húsipari vállalatok közül több is fontosnak tartja már, hogy legyen garantáltan laktóz-mentes terméke. (Ezeket be is jegyeztették a Semmelweis Egyetem EFK Dietetikai Tanszékén fenntartott Magyar Táplálékallergia és Táplálékintolerancia Adatbankba, s egyéb tejcukortól mentes termékekkel együtt kis füzetekben hozzáférhetô a listájuk.) A gyógyszertárakban kapható gyógyszer formájában laktáz enzim, amit orvossal történô egyeztetés után esetleg kipróbálhat a fogyasztó. A szájon át megfelelô mennyiségben bevett (pótolt) laktáz megszünteti a tüneteket, így a tejcukortartalmú étel fogyasztása sem okoz panaszokat. Talán sikerült érzékeltetni, hogy az élelmiszeripari termékek sokaságából kiválaszthatók azok, amelyek segítségével a tejcukor-érzékenyek is változatos étrendet állíthatnak össze. Végül ha konkrét segítséget szeretnének kapni, közöljük a Laktóz Érzékenyek Társasága elérhetôségét: 1047 Budapest, Bródy Imre u. 13., tel.: (06-1) , fax: (06-1) , Varga Terézia dietetikus

6 6 Misszió Világ Nem kötelezô mindig a napon lenni * Tavasszal jobban tûz, mélyebben éget Égi áldás, súlyos veszélyekkel A napfény feldob, boldogít, egészségesebbé tesz persze csak akkor, ha tartjuk a mértéket. S nem is akármilyet, hanem azt, ami személyes jellemzônk, amit a saját bôrünk megenged. Régóta tudjuk, hogy a parttalan napozás árthat is, de évrôl-évre újabb dolgok derülnek ki errôl a veszélyes folyamatról. Közismert, hogy a napsugárzás spektruma az infravörös tartománytól a látható fényen át az ultraibolya (UV) tartományig terjed, s összetevôi közül a legveszélyesebbek az UV sugarak. Ezeket is két csoportra osztjuk, a túlnyomó többséget (95%) kitevô UVA, s a maradék 5 százaléknyi UVB hullámokra. Régebben ez utóbbi, nagyobb energiájú összetevôt tartották a veszélyesebbnek. Viszont ma már tudjuk, hogy az UVA sugaraknak igazán nagy a sejtkárosító hatásuk. Ezek energiája ugyan kisebb, de a bôrön könnyebben áthatolnak, s mélyebbre jutnak. Ez a tudás azért is fontos, mert a kozmetikai célra használt eszközök (napágy, szolárium, bronzárium) hasonlóan a Naphoz fôleg UVA-t bocsátanak ki, s így ezek is hozzájárulnak a bôrrák kialakulásához. Így akik bôrük adottságai miatt veszélyeztetettek, ezeket is kerülni kényszerülnek. MI TÖRTÉNIK A BÔRBEN? A napsugarak károsító hatására a bôrfelszín alatt csökken a bôr és a kötôszövet rugalmasságát biztosító kollagén és elasztikus rostok mennyisége. Ez ugyan nem függ össze a bôrrákkal, de azoknak a bôre, akik hosszú ideig, fényvédô nélkül napoznak, elveszti rugalmasságát, ráncos, petyhüdt lesz, idô elôtt öregszik. Az elnyelt UV sugarak szabad gyököket szabadítanak fel, ezek fokozzák a rákos sejtek kialakulásának esélyét, csökkentik a bôr ellenálló képességét. Bôrtípus Jellemzôi Tulajdonságai Bôrünk megpróbál védekezni a káros sugarak ellen, de a kialakuló barnaság védekezô ereje kb. csak a 4-es számú fényvédô faktornak felel meg. A fényvédô faktor (SPF = sun protecting faktor) egy viszonyszám, ami megmondja, hogy az adott fényvédô készítmény átlagosan hányszor hosszabb idô eltöltését teszi lehetôvé a napon, a bôrvörösség eléréséig. Az EU szabványok szerinti SPF érték fele az amerikai készítményeken feltüntetettnek. HOGY KEZDÔDIK AZ ÖNVÉDELEM? Mindenek elôtt tudnunk kell, melyik csoportba tartozunk, mennyi idôt tölthetünk a napon, bôrünknek milyen fokozatú fényvédelemre van szüksége? (Lásd táblázatunkban az egyes bôrtípusok jellemzôit!) A bôrrák veszélye az I. és a II. bôrtípusnál nagyobb. Ám a nagyobb pigment-tartalom sem véd meg teljesen a napsugárzástól. A hólyagos leégés különösen veszélyes. Ugyanolyan káros, ha éveken át rendszeresen erôs napsugárhatásnak tesszük ki bôrünket. Ezek hatása ugyanis összeadódik. Helytelen azt gondolni, hogy ki kell használni a nyaralás rövid idejét, ezért kötelességünk minél többet napon lenni. Ugyanígy gyakori tévhit, hogy a napsugárzás csak a déli tengereken veszélyes. A napsugárzás és a bôrtípus mellett a bôrdaganatok kialakulásában kockázati tényezô a meglévô anyajegyek száma, alakja, egy-egy korábbi súlyos napégés és a bôrrák elôfordulása a családban. Biztonságos napozási idô A BÔRRÁK FAJTÁI MELANÓMA Ez a pigmentsejtek rákos burjánzása. A bôrsejtek termelik a melanin nevû pigmentet, azaz festékanyagot, amitôl lebarnulunk napozáskor. A melanóma fiataloknál éppúgy kialakulhat, mint idôsebb korban. Ha idejében nem ismerik fel és nem kezelik, végzetes lehet. Elôfordulása ma többszöröse az 50 évvel korábbinak. I. Nagyon világos bôr, soha nem barnul, kb. 10 perc szeplôk, vörös haj könnyen leég II. Világos bôr, szôke haj nehezen barnul, kb perc könnyen leég, fényvédôvel napozhat III Átlagos fehér bôr, viszonylag könnyen kb perc barna haj barnul, ritkán ég le IV. Kreol bôr, sötét haj mediterrán típus, kb. 45 perc könnyen barnul V. Fekete bôr afrikai eredetû, kis kockázat a bôrrák kialakulására EGYÉB SEJTEKBÔL KIINDULÓ BÔRRÁK Magyarországon évente kb új megbetegedést észlelünk, gyakorisága nô. Kialakulása lassúbb, mint a melanómáé. Jobb indulatú, áttétet nem képez, idôben történô mûtét esetén maradéktalanul gyógyul. 40 éves kor után fordul elô leggyakrabban, s összefügg a tartós napfényártalommal.

7 2005. május 7 ÓVINTÉZKEDÉSEK A legbiztosabb módszer a megelôzés. Hazánkban a napsütéses órák száma Európában a legmagasabbak között van. Különösen veszélyes a tavaszi és nyári napsütés. Kora tavasszal elvékonyodik az ózonréteg, emiatt több káros sugár jut el a földfelszínig. A gyerekkorban elszenvedett napégések különösen veszélyesek, növelik a felnôttkorban kialakuló bôrrák esélyét. A szórt sugárzás (napernyô alatt, fák védelmében, fehér ruházatban) mellett is létrejön egészséges barna bôrszín, jó közérzet, és a szükséges D vitamin termelôdése. Tanácsos belülrôl is védekezni: sárgarépa fogyasztása, vagy karotin tartalmú készítmények szép bôrszínt adnak, s bizonyítottan rákellenes hatásúak! A védekezés legfontosabb szabályai: Kerülje a déli napozást (11 és 15 óra között)! Vízparton árnyékban töltse az idô nagyobb részét! Használjon fényvédôt (a faktorszáma legyen legalább 15-ös)! KÜLÖNLEGES ESETEK A bôr olykor eltérôen viselkedik attól, mint ami a típus-meghatározásból következne, azaz a vártnál érzékenyebben reagál a napfényre. Ha a bôr erôsen kivörösödik és viszket, az jóindulatú nyári napallergiára utalhat. Az UVA sugárzás által okozott kiütések fôként nôkön jelentkeznek, különösen akkor, ha a védtelen bôrt hirtelen nagy mennyiségû UVA sugárzás éri. (Bôrgyógyászati kezelés ilyenkor is szükséges.) A terhesség alatt a hormonszint természetes emelkedése a bôrt is érzékenyebbé teszi, ezért napozás után barna foltok jelentkezhetnek az arcon. Egyes gyógyszerek megnövelik a bôr érzékenységét, és az UVA sugárzás hatására fényérzékenységet okoznak. Ilyenek különösen: idegrendszerre ható készítmények (antidepresszáns, antipsychotikum, altató, nyugtató) vérnyomásra, keringésre, szívritmuszavarra, vérzsírszintre ható készítmények vízhajtó gyulladáscsökkentô antibiotikumok (sulfonamidok, tetracyclinek) fogamzásgátlók reumatológiai gyulladás- és fájdalomcsillapítók (diclofenac) pattanásos arcbôrre szedett gyógyszer (Roaccutan) VÉSZJELZÉSEK A legtöbb embernek vannak anyajegyei (általában úgy 30 körüli). Ezek megváltozását kell figyelni. Évente bôrgyógyászaton érdemes ellenôriztetni, s ott a megváltozott anyajegyek szükség esetén el is távolíthatók. TIPPELJEN ÉS NYERJEN! Mi a menopausa? 1 az elsô havi vérzés 2 merevedési probléma a férfiaknál X változó kor az idôsödô nôknél Mit jelent a trombózis? 1 rögösödés a vérben, mely érelzáródást okoz 2 maga a szívinfarktus X magas vérnyomás Mennyi epét termel a máj egy nap? ml ml X ml Szabad-e hánytatni maró hatású anyagok lenyelésekor? 1 igen 2 nem Hány agyidegünk van? 1 8 pár 2 12 darab X 12 pár Hány féle izomszövet mûködik a szervezetünkben? 1 2 féle 2 3 féle X 4 féle Hányadik alkalommal került kiírásra idén a Misszió fejlesztési pályázata? X 3. A helyes válaszokat neve, címe és a megjelenési hónap feltüntetésével június 15-ig küldje el a Misszió címére. A hibátlan válaszokat beküldôk között Missziós pólókat sorsolunk ki. Áprilisi tippszelvényünk helyes válaszai: az Egészségügyi Világnap április 7.; a koszmó száraz, fehér vagy sárga, pikkelyszerû felrakódás a hajas fejbôrön; a CT jelentése computer tomograph vizsgálat; az angol-kórt a D-vitamin hiánya okozza; az ínhártya, retina a szem része; nyelvünk hátsó részén érezzük leginkább a keserû ízt; a vizelet-inkontinencia a vizelettartási zavar. Márciusi kvízünk nyertesei: Horváth Zsuzsanna (Visznek), Székely Zoltánné (Heves). Gratulálunk! Nyereményüket postán küldjük!

8 Kölyök Világ május Kedves Kis Olvasó! Ha általános iskolás vagy, s fontos számodra egészséged megôrzése, akkor jó helyen jársz! Hónapról hónapra várunk a Kölyök Világban, hogy játssz velünk és nyerj! Májusban a dohányzás a témánk. Kezdjük is mindjárt egy ötlet-vásárral: Te hogyan utasítanál vissza egy cigit? Ha van erre egy igazán jó szöveged, mi vevôk vagyunk rá! Küldd el postai címünkre és a jutalom nem marad el! (A legjobbakat közzé tesszük, a bajnoknak pedig jár egy ajándék Missziós póló is.) Tudtad? A füst legfontosabb összetevôi a nikotin, a kátrányanyagok és a szénmonoxid számos súlyos betegség kialakulásáért felelôsek. A cigi függôséget okozhat, vagyis hiányától kínzó sóvárgás lesz úrrá a dohányzón. Hiánya zavarni fogja mindennapi tevékenységeinek elvégzésében és gondolatait is fôleg a cigi utáni vágy és annak megszerzése fogja lekötni. Amennyiben a cigizés szenvedéllyé válik, csak rendkívül komoly erôfeszítések árán lehet leszokni róla. Dohányzás esetén a következôket észlelheti magán az ember: - szájszag megjelenése - bôr elszürkülése - fogak elszínezôdése Szervezetünknek alig van olyan porcikája, melyet a cigizés ne károsítana valamilyen módon. A dohányzás okozta, sokszor az életet is veszélyeztetô betegségek lappangási ideje meglehetôsen hosszú, ezért elôfordulhat, hogy a dohányos évekig nem tapasztalja magán káros hatásait. Ez persze nem azt jelenti, hogy akkor nem kell törôdni vele! Világszerte évente körülbelül három millió ember haláláért felelôs a dohányzás! Tippelj és nyerj! 1. Mit nevezünk passzív dohányzásnak? a) más ember dohányfüstjének belégzését b) amikor a dohányzó ember nem csinál mást csak dohányzik c) amikor nem szívja le a tüdejébe a füstöt 2. Dohányzó embernél mennyi idô elteltével jelentkezhetnek súlyos be-tegségek? a) azonnal b) egy hét múlva c) néhány év múlva 3. Mit károsít a dohányzás? a) tüdônket b) szívünket c) egész testünket 4. Mit okozhat a cigizés? a) jó közérzetet b) függôséget c) kimerültséget 5. Évente hány ember hal meg dohányzásra visszavezethetô okok miatt? a) százezer b) ötezer c) három millió Egészséged érdekében ezért nem árt megfontolnod a következôket: Ne érezd magad kellemetlenül, ha egy társaságban rajtad kívül mindenki más cigizik! Arra legyél büszke, hogy a cigi kínálására NEM-et tudsz mondani! Az a fontos, hogy Te tudd miért nem teszed és ne hagyd magad megingatni ezen elhatározásodban! Ne felejtsd el, hogy életed és egészséged alakulására saját magadnak van a legnagyobb befolyása! Családi és baráti körödben is hívd fel a figyelmet a dohányzás súlyos következményeire! A mások által keltett dohányfüst károsítja a Te egészséged is, így ha teheted, ne legyél sokat dohányzók társaságában! A helyes megfejtéseket június 15-ig várjuk postacímünkre neved, életkorod, lakcímed feltüntetésével: Misszió Világ, Kölyök Világ, 2112 Veresegyház, Gyermekliget út 30. A kisorsolt három szerencsés Missziós pólót kap ajándékba. A helyes válaszokat megtaláljátok következô számunkban.

is kiemelkedô fontosságú, az intézmény sorsát meghatározó kérdésként

is kiemelkedô fontosságú, az intézmény sorsát meghatározó kérdésként V. évfolyam 1. szám, 2005. január www.misszio.hu Misszió Világ regionális egészségvédelmi havilap Hat évesek lettünk... Tél van, elvileg hideg január, nekünk ünnep a Misszió születésnapját ünnepeljük.

Részletesebben

II. évfolyam 11. szám, 2002. november Misszió Világ

II. évfolyam 11. szám, 2002. november Misszió Világ II. évfolyam 11. szám, 2002. november www.misszio.hu Misszió Világ regionális egészségvédelmi havilap Harc a daganatokkal Normális körülmények között szervezetünk sejtjei növekednek, osztódnak és életciklusuk

Részletesebben

Gondold meg és igyál. Gyarapodnánk Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár idén is írt ki pályázatot az irányított betegellátási modellkísérletben

Gondold meg és igyál. Gyarapodnánk Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár idén is írt ki pályázatot az irányított betegellátási modellkísérletben III. évfolyam 4. szám, 2003. április www.misszio.hu Misszió Világ regionális egészségvédelmi havilap Gondold meg és igyál Szervezetünk legfontosabb szabályozó eleme a víz: benne oldódnak fel fontos vitaminok

Részletesebben

Új mûszerek Egerben Nagy értékû SPECT, CT és MRI berendezéseket helyeztek üzembe június elején az egri Markhot Ferenc

Új mûszerek Egerben Nagy értékû SPECT, CT és MRI berendezéseket helyeztek üzembe június elején az egri Markhot Ferenc III. évfolyam 7. szám, 2003. július www.misszio.hu Misszió Világ regionális egészségvédelmi havilap Gyarapszik a család Június elején az OEP fõigazgatója kihirdette az irányított betegellátási modellkísérlet

Részletesebben

Június szépe: Jonka Bánszky-Todoranova

Június szépe: Jonka Bánszky-Todoranova www.dimag.hu GYÓGYHÍR 2013. június VIII. évfolyam 6. szám 48 oldalon interaktív tartalommal www.gyogyhir.hu magazin 6 tipp allergia ellen Egészség Szelíd változás: a menopauza Gyógyhír konyha A probiotikumok

Részletesebben

Gyöngyöspatai születésnap Két éves születésnapját ünnepelte január végén, a Gyöngyöspatán mûködô Fogy a falu súlya! elnevezésû

Gyöngyöspatai születésnap Két éves születésnapját ünnepelte január végén, a Gyöngyöspatán mûködô Fogy a falu súlya! elnevezésû V. évfolyam 2. szám, 2005. február www.misszio.hu Misszió Világ regionális egészségvédelmi havilap Jobb kérdezni, mint mérgezni Naponta többször halljuk a rádióból, látjuk a televízió reklámjaiban ezt

Részletesebben

Mi fenyegeti a gyerekeket?

Mi fenyegeti a gyerekeket? II. évfolyam 7. szám, 2002. július www.misszio.hu Misszió Világ regionális egészségvédelmi havilap Mi fenyegeti a gyerekeket? A nyári hónapokban általában ugrásszerûen megszaporodnak a gyermekbalesetek.

Részletesebben

Misszió Világ. Iszik? Nem iszik? Sokat? Keveset? Pár-tréning Szadán. A Misszió Egészségügyi Kht. támogatásával

Misszió Világ. Iszik? Nem iszik? Sokat? Keveset? Pár-tréning Szadán. A Misszió Egészségügyi Kht. támogatásával VI. évfolyam 2. szám, 2006. február www.misszio.hu Misszió Világ regionális egészségvédelmi havilap Iszik? Nem iszik? Sokat? Keveset? Mindenkinek de legalábbis a középkorú korosztálynak ismerôs a jelmondat:

Részletesebben

Gyógyhír magazin I. évfolyam 6. szám 2006. június Bosszantó feledékenység Konyha cukor nélkül A Gyógyhír Magazint gyógyszertára ajándékozta Önnek!

Gyógyhír magazin I. évfolyam 6. szám 2006. június Bosszantó feledékenység Konyha cukor nélkül A Gyógyhír Magazint gyógyszertára ajándékozta Önnek! Gyógyhír magazin I. évfolyam 6. szám 2006. június Ésszel a napon Vigyázat! Kullancsok! Bosszantó feledékenység Konyha cukor nélkül Társ egy életre a herpesz A Gyógyhír Magazint gyógyszertára ajándékozta

Részletesebben

magazin Bôrvizit Az olimpia jegyében interjú igaly Diánával idôskor mentsük a menthetôt! Díjaztuk a véleményét: a nyertesek névsora

magazin Bôrvizit Az olimpia jegyében interjú igaly Diánával idôskor mentsük a menthetôt! Díjaztuk a véleményét: a nyertesek névsora Gyógyhír III. évfolyam 5. szám 2008. május magazin Az olimpia jegyében interjú igaly Diánával Bôrvizit Díjaztuk a véleményét: a nyertesek névsora idôskor mentsük a menthetôt! Ezt a Gyógyhír magazint mi

Részletesebben

Szabad-e locsolni? Középfülhurut. Kismamák munkajogi védelme. Kevés a tejem FÓKUSZBAN. II. évfolyam 3. szám 2013. március

Szabad-e locsolni? Középfülhurut. Kismamák munkajogi védelme. Kevés a tejem FÓKUSZBAN. II. évfolyam 3. szám 2013. március Babavárástól kiskamaszkorig kismamáknak és anyukáknak FÓKUSZBAN II. évfolyam 3. szám 2013. március Kevés a tejem Középfülhurut Örökbefogadás Kismamák munkajogi védelme Szabad-e locsolni? 2012. december/január

Részletesebben

Nátha vagy influenza? HOGYAN NÉZZÜNK SZEMBE AZ ELBOCSÁTÁSSAL? EGY CSEPP VILÁGNAP 2009. november 15. Interjú CSONKA ANDRÁSSAL. Gyógyszertárunk ajándéka

Nátha vagy influenza? HOGYAN NÉZZÜNK SZEMBE AZ ELBOCSÁTÁSSAL? EGY CSEPP VILÁGNAP 2009. november 15. Interjú CSONKA ANDRÁSSAL. Gyógyszertárunk ajándéka XIV. évfolyam 11. szám 2009. november HOGYAN NÉZZÜNK SZEMBE AZ ELBOCSÁTÁSSAL? EGY CSEPP VILÁGNAP 2009. november 15. Interjú CSONKA ANDRÁSSAL Nátha vagy influenza? www.patikamagazin.hu Gyógyszertárunk ajándéka

Részletesebben

Kezdôdik a téli felkészülés

Kezdôdik a téli felkészülés III. évfolyam 11. szám, 2003. november www.misszio.hu Misszió Világ regionális egészségvédelmi havilap Kezdôdik a téli felkészülés Amikor megérkezik a hûvös ôsz, a médiumok rendre felszólítanak: itt az

Részletesebben

Gyógyhír. magazin. Tegyünk a parlagfû ellen! Nyári veszélyek. Az SM-betegek patrónusa Interjú Pataky Tímeával

Gyógyhír. magazin. Tegyünk a parlagfû ellen! Nyári veszélyek. Az SM-betegek patrónusa Interjú Pataky Tímeával Gyógyhír VII. évfolyam 8. szám 2012. augusztus magazin z SM-betegek patrónusa Interjú Pataky Tímeával Hôguta Nyári veszélyek Tegyünk a parlagfû ellen! Ezt a Gyógyhír magazint mi ajándékoztuk Önnek: Gyógyhír

Részletesebben

Április életmódbloggere:

Április életmódbloggere: www.dimag.hu GYÓGYHÍR 2014. április IX. évfolyam 4. szám Digitális változat www.gyogyhir.hu magazin 8 tipp a szemszárazság ellen Daganatok Több pénz, több esély? Tudomány A vérteszt megmondja, meddig élünk?

Részletesebben

VI. évfolyam 2. szám 2011. február. magazin. Férfidolog. Életformát váltok! Interjú Falusi Mariannal. Hogyan fogyjunk? Téli vitaminbomba: a cékla

VI. évfolyam 2. szám 2011. február. magazin. Férfidolog. Életformát váltok! Interjú Falusi Mariannal. Hogyan fogyjunk? Téli vitaminbomba: a cékla Gyógyhír VI. évfolyam 2. szám 2011. február magazin Életformát váltok! Interjú Falusi Mariannal Férfidolog Hogyan fogyjunk? Téli vitaminbomba: a cékla szponzorált cikk 2 Gyógyhír magazin www.gyogyhir.hu

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV A HŐSÉG- ÉS UV-VÉDELEMRE (HŐSÉG- ÉS UV-RIADÓ TERV)

INTÉZKEDÉSI TERV A HŐSÉG- ÉS UV-VÉDELEMRE (HŐSÉG- ÉS UV-RIADÓ TERV) Berhida Város Polgármesteri Hivatal 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tel.:88/585-620, Fax: 88/585-620 E-mail: berhida@berhida.hu JÓVÁHAGYOM! Berhida, 2009. 07. 10 PERGŐ MARGIT polgármester INTÉZKEDÉSI

Részletesebben

Gyógyhír. magazin. Csontvédô tippek. Visszerek és seprûvénák. Napozzunk okosan! A mosoly gyógyít Interjú Liber Renátával

Gyógyhír. magazin. Csontvédô tippek. Visszerek és seprûvénák. Napozzunk okosan! A mosoly gyógyít Interjú Liber Renátával Gyógyhír VII. évfolyam 6. szám 2012. június magazin A mosoly gyógyít Interjú Liber Renátával Csontvédô tippek Napozzunk okosan! Visszerek és seprûvénák Ezt a Gyógyhír magazint mi ajándékoztuk Önnek: Gyógyhír

Részletesebben

Január specialistája Dr. Berta Gyula

Január specialistája Dr. Berta Gyula GYÓGYHÍR 2015. január X. évfolyam 1. szám Digitális tartalommal www.gyogyhir.hu magazin Influenza A védőoltás járulékos előnyei Január specialistája Dr. Berta Gyula Szellemi frissesség Elmeélező ételek

Részletesebben

Telefonon jön a segítség

Telefonon jön a segítség II. évfolyam 10. szám, 2002. október www.misszio.hu Misszió Világ regionális egészségvédelmi havilap Telefonon jön a segítség Vasárnap 24 órás ügyeleti szolgálatban voltam a Misszió Egészségügyi Központban.

Részletesebben

VI. évfolyam 6. szám 2011. június. magazin. Nôi gondok. Bôrvizsgálat. Az egészséges láb szószólója Interjú Koós Rékával. Szemvédelem kívül, belül

VI. évfolyam 6. szám 2011. június. magazin. Nôi gondok. Bôrvizsgálat. Az egészséges láb szószólója Interjú Koós Rékával. Szemvédelem kívül, belül VI. évfolyam 6. szám 2011. június magazin Nôi gondok z egészséges láb szószólója Interjú Koós Rékával Bôrvizsgálat Szemvédelem kívül, belül június vagy lényeges állapotjavulást okozott az emlôrákban szenvedôk

Részletesebben

Ha támadnak a fák, a virágok, a macskák és az atkák...

Ha támadnak a fák, a virágok, a macskák és az atkák... II. évfolyam 5. szám, 2002. május www.misszio.hu Misszió Világ regionális egészségvédelmi havilap Ha támadnak a fák, a virágok, a macskák és az atkák... Magyarországon minden ötödik ember valamilyen allergiában

Részletesebben

XIV.évfolyam 10. szám 2009. október. Interjú DÉTÁR ENIKÔVEL. Beindul a hajtás! Gyógyszertárunk ajándéka. www.patikamagazin.hu

XIV.évfolyam 10. szám 2009. október. Interjú DÉTÁR ENIKÔVEL. Beindul a hajtás! Gyógyszertárunk ajándéka. www.patikamagazin.hu XIV.évfolyam 10. szám 2009. október NYUGTALAN LÁBAK IZOMMEREVSÉG Interjú DÉTÁR ENIKÔVEL Beindul a hajtás! www.patikamagazin.hu Gyógyszertárunk ajándéka Védelem dohányosoknak A dohányzás ártalmai és azok

Részletesebben

ALLERGIA ALLERGIÁRÓL MINDENT EGY HELYEN 2011./I.

ALLERGIA ALLERGIÁRÓL MINDENT EGY HELYEN 2011./I. ALLERGIA ALLERGIÁRÓL MINDENT EGY HELYEN 2011./I. A HÓNAP AJÁNLATA: HIDRATÁLÓ KRÉM Az AA HELP készítmények nem tartalmaznak potenciális irritációt és allergiát kiváltó komponenseket illatanyagot, színezéket,

Részletesebben

GYÓGYHÍR. magazin. 7 tipp

GYÓGYHÍR. magazin. 7 tipp www.dimag.hu GYÓGYHÍR 2013. november VIII. évfolyam 11. szám Digitális változat www.gyogyhir.hu magazin 7 tipp étvágytalanság ellen Megelőzés Mit tehetünk az influenza ellen? Sorozat Változó kor a nőknél

Részletesebben

magazin Zümmögô orvoslók rovatunk: A Gyógyhír Magazint gyógyszertára ajándékozta Önnek! REJTVÉNYEK I. évfolyam 2. szám / 2006.

magazin Zümmögô orvoslók rovatunk: A Gyógyhír Magazint gyógyszertára ajándékozta Önnek! REJTVÉNYEK I. évfolyam 2. szám / 2006. Gyógyhír magazin Hasadt elmével a skizofrénia I. évfolyam 2. szám / 2006. február Medicina külhonból Zümmögô orvoslók ÚJ rovatunk: REJTVÉNYEK Koleszterin: áldás vagy átok? A Gyógyhír Magazint gyógyszertára

Részletesebben

Kedvelje meg az életét!

Kedvelje meg az életét! II. évfolyam 1. szám, 2002. január www.misszio.hu Misszió Világ regionális egészségvédelmi havilap Kedvelje meg az életét! Az idõszakos levertség, nyomott hangulat, a múlandó szomorúság hozzátartozik az

Részletesebben

Gyógyhír. magazin. Medicina kertben, cserépben. Munka mindhalálig? A Gyógyhír Magazint gyógyszertára ajándékozta Önnek!

Gyógyhír. magazin. Medicina kertben, cserépben. Munka mindhalálig? A Gyógyhír Magazint gyógyszertára ajándékozta Önnek! Gyógyhír I. évfolyam 5. szám 2006. május Kebelbarát melltartók Medicina kertben, cserépben Diéta vesebetegeknek Munka mindhalálig? magazin Figyelem élethosszig a cukorbetegség A Gyógyhír Magazint gyógyszertára

Részletesebben

magazin Fényvédelem Fogyókúra: éljünk könnyebben! Allergia, asztma A minôség fontosabb, mint a sebesség Interjú Vastag Csabával

magazin Fényvédelem Fogyókúra: éljünk könnyebben! Allergia, asztma A minôség fontosabb, mint a sebesség Interjú Vastag Csabával VI. évfolyam 5. szám 2011. május magazin minôség fontosabb, mint a sebesség Interjú Vastag Csabával llergia, asztma Fényvédelem Fogyókúra: éljünk könnyebben! Ezt a magazint mi ajándékoztuk Önnek: május

Részletesebben

magazin Haj: mit tegyünk, hogy ne törjön? Tisztulás tavasszal rovatunk: A Gyógyhír Magazint gyógyszertára ajándékozta Önnek!

magazin Haj: mit tegyünk, hogy ne törjön? Tisztulás tavasszal rovatunk: A Gyógyhír Magazint gyógyszertára ajándékozta Önnek! Gyógyhír magazin I. évfolyam 3. szám / 2006. március Élõ élelem, a csíra Rosszkedv és túlsúly Tisztulás tavasszal ÚJ rovatunk: VÉNY NÉLKÜL Haj: mit tegyünk, hogy ne törjön? Fent és lent a bipoláris betegség

Részletesebben