Pályázzon, fejlesszen, nyerjen hozzá támogatást!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pályázzon, fejlesszen, nyerjen hozzá támogatást!"

Átírás

1 V. évfolyam 5. szám, május Misszió Világ regionális egészségvédelmi havilap Pályázzon, fejlesszen, nyerjen hozzá támogatást! Az idén már harmadik alkalommal ír ki fejlesztési pályázatot a Misszió a területén mûködô, az egészségért és az egészségügyért tenni kívánó szervezetek és személyek számára. Ez alkalomból felidézzük a kezdeteket, s összefoglaljuk tapasztalatainkat és egyben ötleteket adunk az új és a régi pályázóknak is. Amikor elhatároztuk a pályázat életre hívását több cél is lebegett a szemünk elôtt. Egyrészt szerettük volna forráshoz juttatni azokat a szervezeteket, amelyek bár a modell sikeres mûködtetéséhez hozzájárulnak, ám a megtakarításból addig nem részesedtek. Az egészségügyi ellátórendszer szereplôi közül a háziorvosok, a szakrendelôk és a kórházak szerzôdött partnereink, de az egészség helyreállításában és a betegségek megelôzésében tevékeny részt vállalnak a védônôk, az otthonápolási szolgálatok és a fogorvosok is. Tudjuk, hogy az emberek egészségi állapota nemcsak az egészségügyi ellátórendszeren múlik, sokkal többet nyom a latban az egészséges életmód és környezet. Ezért is díjaztuk és várjuk továbbra is óvodák, iskolák és civil szervezetek pályamunkáit. Nem titkolt célunk, hogy a megvalósult pályázatokat mintaként tekintve a programokat más településeken vagy intézményekben is elindítsuk. Természetesen a pályáztatás a legjobb módszer arra, hogy ötleteket kapjunk a Misszió-modell területén élôktôl és teret adjunk a helyi kezdeményezéseknek. Nem véletlen, hogy elôszeretettel alkalmazzák ezt a módszert alapítványok, hivatalos szervek (minisztériumok) és maga az Európai Unió is, és egyre jelentôsebb összegeket osztanak fel ezen a módon. A részletes pályázati kiírás, mely a benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos tudnivalókat, a határidôket, a kizáró feltételeket, valamint a pályázati témaköröket részletesen tartalmazza, letölthetô a honlapunkról, mégis szeretnénk itt is néhány ötletet adni az új pályázatok megírásához. Igen sok, a prevenció témájába tartozó pályamunka érkezett és valósult meg az idén. Különösen sikeresek a baba-mama klubok, a szülésre felkészítô tanfolyamok, hiszen ez esetben az információ átadáson túl remek alkalom nyílik egy-egy új közösség kialakulására is. Az Egészséges Életkezdet szlogennel jellemezhetô programokat úgymint az óvodások körében végzett fogmosással kapcsolatos játékos foglalkozásokat, a gyermekek részére szervezett testmozgás programokat is örömmel támogatjuk. Sokszor esik szó az egészségügyben dolgozók túlterheltségérôl, fásultságáról, az idén a Misszió támogatásával több, a lelki egészség megôrzését segítô tréningre került sor. Szintén nagyon sokan választották eddig a kiírásban szereplô 5. számú témát, melynek keretében eszközökre lehet pályázni. Az eddigi támogatásokból megvásárolt eszközöket hosszan lehetne sorolni a fizioterápiás berendezésektôl, az életmentéshez Folytatás a 3. oldalon Egynapos sebészet A közelmúltban adták át a Miszszió-modellhez csatlakozott HT Medical Centerben 350 millió forintos beruházásból megvalósított egynapos sebészeti részleget. Itt évente 2500 olyan mûtét elvégzését tervezik, melyet a társadalombiztosító fizet. Az egynapos sebészet lényege, hogy a betegek az elôzetes vizsgálatot követôen idôpontot kapnak és még az operáció napján, vagy az utána következô napon távoznak az intézménybôl. Így végezhetô el például a bôr felületén található elváltozások kezelése, az ízületek kamerás átvilágítása (artroszkópia), aranyérmûtét, méhszájplasztika, baleset utáni fémanyagok eltávolítása és a sérvmûtét. Fizetni csak akkor kell, ha a betegnek nincs érvényes tajkártyája, vagy beutaló nélkül érkezik a rendelésre. A mûtét módjától függôen 6-24 órás megfigyelést követôen hagyják el a páciensek az intézetet. A korszerû, a szervezetet kevésbé megterhelô mûtéti technikáknak köszönhetôen a lábadozási idô lényegesen kisebb a hagyományos eljárásokhoz képest, ezért lehetséges az intézeti megfigyelés idôtartamának csökkentése. A HT Medical Centerben az egynapos sebészet az esti órákban is elérhetô. Várnak mindenkit a Misszió-modellhez csatlakozott területrôl. Érdeklôdni lehet a következô címen: Budapest, XVII. Pesti út 177., telefon: 1/ , Véradások májusban 21. szombat óráig: Kistarcsa (Flór Ferenc Egészségügyi Szakközépiskola) 24. kedd 9-14 óráig: Aszód (Mûvelôdési Ház, Kossuth L. u. 72.) 26. csütörtök óráig: Gödöllô, Szt. István Egyetem (Rektori, Páter Károly u. 1.) 31. kedd 9-12 óráig: Flór Ferenc Kórház (Kistarcsa, Semmelweis tér 1.)

2 2 Misszió Világ Hat hónap hízástól a fogzásig SÚLYGYARAPODÁS Az újszülött nem kezd azonnal a születése után hízni, az elsô napokban általában csökken a súlya. Ez az úgynevezett kezdeti súlyesés 3-4 napig is eltarthat, és dekát is elérhet. Ezután rendszerint néhány napos súlyingadozás következik, majd kéthetes kora körül éri el újból a születési súlyát, és ezt követôen indul meg a gyarapodás. Egyhónapos korára ez a gyarapodás már gramm. Amíg féléves lesz, a havi átlagos súlynövekedése gramm, így a csecsemôk többsége 5-6 hónapos korára megkétszerezi a születési súlyát. Ezek a számok csak irányszámok. A kifogástalanul fejlôdô egészséges csecsemô is csak megközelítôen követi a normát. A különbözô táblázatokban megadott értékek, átlagok, középértékek, amelyek sok egészséges, jól fejlôdô csecsemô adataiból számított értékek. A középértékektôl lefelé és felfelé is nagy eltérések lehetnek akkor is, ha a fejlôdés teljesen kielégítô. Az újszülöttek egy része késôbb kezd hízni, mint ahogy leírtuk. Megtörténik, hogy napig is eltart, míg visszanyerik születési súlyukat, és gyarapodásnak indulnak. Különösen gyakori ez nehezebb szülés esetén vagy olyankor, amikor a szoptatás kezdetben nehézségekbe ütközik. Nehezen indul meg vagy lassú a gyarapodás az úgynevezett élettani sárgaság idején is. A következô 1-2 hónapban az újszülött egyenletesen, de a várhatónál esetleg lassabban, kevesebbet gyarapszik. Gyakran fordul elô ez olyankor, amikor az anyának kevés teje van, de elôfordul olyankor is, amikor bôven van tej és a csecsemô nem is szopik keveset. Ilyenkor nem a szopás menynyiségén múlik a hízás, hanem a csecsemô egyéni fejlôdési adottságán. Az ilyen lassan, de egyenletesen gyarapodni kezdô csecsemôk (ha egyébként egészségesek) rendszerint késôbb, általában a második félévben törnek elôre. Ekkor pedig gyakran többet híznak, mint ahogy elôírásos lenne. A lényeg, hogy jól, egészségesen fejlôdnek, csak egy kicsit más ütemben. Igen sok az olyan csecsemô is, aki az elsô hetekben, hónapokban gyorsabban gyarapszik az elôírtnál. Ilyen esetekben sem ritkaság, hogy késôbb viszont nagymértékben csökken a gyarapodás üteme, sôt egy idôre le is áll. Ha a gyerek egyébként egészséges, emiatt sem kell aggódni. Természetes dolog, hogy a szokásosnál gyorsabb gyarapodási tempó idôvel lassúbb lesz. A születési súly azaz a méhen belül elért nagyság nem jellemzô a gyermek adottságaira és késôbbi fejlôdésére. Vannak nagy termetû emberek, akik kis súllyal születtek, és vannak filigrán termetûek, akiknek nagy volt a születési súlyuk. HOSSZNÖVEKEDÉS Az érett újszülött hossza kb. 50 cm. A leányoké cm, a fiúké cm. Az elsô év folyamán a csecsemôk többsége havonta 2-3 cm-t növekszik. FOGNÖVÉS Az újszülötteknek már születésükkor csírájában megvan minden foguk. Minthogy a tejfogsor 20 fogból áll, a maradandó fogsor pedig 32-bôl, születéskor az alsó és felsô állkapocs fogmedrében összesen 52 fogcsíra van. Az, hogy a csecsemônek mikor nônek ki a fogai, egyéni fejlôdési sajátosságaitól, adottságaitól függ. De az, hogy kinô-e valamennyi foga, már eldôlt a megszületés elôtt. Ezt nem befolyásolják a születés utáni táplálás, gondozás körülményei. Ha van fogcsírája, kinô a foga. A fogcsírák hiánya rendkívül ritka rendellenesség. Elôször az alsó elülsô metszôfogak szoktak kibújni, legtöbbször az elsô félév utolsó hónapjaiban, nagyon ritkán ennél korábban, elég gyakran ennél késôbb. A fogak épsége szempontjából nincs jelentôsége annak, hogy korán vagy késôn nôttek-e ki. A fogzás nem betegség. Éppoly kevéssé fáj, mint a köröm növése. Gyulladást is éppoly kevéssé okoz. Nem jár sem lázzal, sem hasmenéssel. Az átnövôben lévô fog erôs nyáladzást válthat ki azzal, hogy ingerli a nyálkahártyát. A nyálzás olykor hetekkel megelôzi a fogak kibújását. Sok csecsemô szeret ilyenkor kemény tárgyakat rágcsálni vagy ujjával a szájában turkálni. Már az elsô fogak átbújásával kapcsolatban is elôfordulhat, hogy amikor már nagyon vékony a nyálkahártya a fog csúcsa felett, fájdalmat okoz a csecsemônek, ha ráharap. Ilyenkor esetleg felsír. Leggyakrabban azonban minden elôzetes jel nélkül megpillantjuk a kibújt fogacskát vagy etetés közben vesszük észre, hogy koccant valami a kanálon. A tejfogak kezdetben aprók, csipkés szélûek. Minden új fog ilyen. Késôbb a rágástól lecsiszolódnak. MÉDIAAJÁNLAT A Misszió Világ minden hónap közepén 65 ezer családhoz, 240 ezer emberhez jut el Pest és Heves megye 60 településén. Hirdetési árak: 1/8 (81 x 61 mm) ,- Ft + Áfa 1/4 (81 x 122 mm) ,- Ft + Áfa 1/2 (168 x 122 mm) ,- Ft + Áfa 1/1 (168 x 244 mm) ,- Ft + Áfa A hirdetések megrendelése ügyében Ivicsics Viktort keressék. Telefon: (06-28) , fax: (06-28)

3 2005. május 3 Pályázzon, fejlesszen, nyerjen... Folytatás az 1. oldalról szükséges defibrillátoron át a röntgen berendezésig, mindezekrôl részletesen tájékozódhatnak a honlapunkon. Az elbírálás legfontosabb szempontja az indokoltságon és a tudományos megalapozottságon kívül, az, hogy a pályázó rendelkezzen a berendezés mûködtetéséhez szükséges ismeretekkel, engedélyekkel, képesítéssel. A pályázati kiírásba idén elôször került be a 6. pont, melynek értelmében olyan plusz egészségügyi szolgáltatás mûködtetését szeretnék támogatni, amelybôl az OEP a lakosság szükségleteihez képest keveset finanszíroz, itt különösen olyan szakrendelések nyitva tartásának meghosszabbítása jöhet szóba, ahol a várakozási idô hosszabb 30 napnál. Pályázatot készíteni nem könynyû: a formanyomtatvány kitöltése, a szükséges igazolások és iratok beszerzése, a szakmai program megírása, az eredmények mérésének megtervezése, a pénzügyi és szakmai beszámolók elkészítése mind-mind a pályázóra váró, ügyességet, találékonyságot, türelmet és idôt igénylô, sokszor embert próbáló feladatok. Bizony a pályázatírást is tanulni és gyakorolni kell, és mindenki az elsô pályázattal kezdi. A Misszió azért is kezeli kiemelten a fejlesztési pályázatot, mert hisszük, hogy pályázóink fontos készségekre és képességekre tesznek szert a pályázati program megvalósítása során. Ezeket a készségeket más pályázatokon is hasznosítva remek lehetôségeket szerezhetnek annak a közösségnek, melyben élnek és dolgoznak. Pályázzon Ön is! hiszen igazi siker egy nyertes pályázat és nagy öröm, amikor az ember a saját elképzeléseit valósíthatja meg. A beadási határidô elôtt örömmel adunk tanácsot egy ötlet megfelelô formába öntéséhez. A Misszió Egészségügyi Központ Kht évi pályázata A lakosság egészségi állapotának javításáért és az egészségügyi ellátás fejlesztéséért PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Misszió Egészségügyi Központ Kht. a Költségvetési törvény, valamint 43/1999. Kormányrendelet felhatalmazása alapján 6. éve vesz részt az irányított betegellátási rendszerben. A jogszabály értelmében a rendszer eredményes mûködése során keletkezett megtakarítás összege kizárólag az egészségügyi rendszeren belül használható fel. A Misszió-modellben belsô szabályzás alapján, a háziorvosi praxisokra vetített megtakarítások egy része nem osztható fel az érdekeltségi rendszeren belül, hanem pályázati úton nyilvánosan a modell területén az egészségi állapot javítására, illetve az egészségügyi ellátás színvonalának növelésére kell felhasználni. Ennek alapján a Misszió Egészségügyi Központ Kht. pályázatot hirdet 1 Prevenciós és egészségfejlesztési programok 2 Minôségügyi technikák bevezetése, minôségfejlesztés 3 Emeltszintû gondozási, disease management programok bevezetése 4 Infokommunikációs rendszerek létrehozása, fejlesztése 5 Az ellátás minôségét és hatékonyságát javító beruházások, eszközök, berendezések beszerzése 6 OEP által nem finanszírozott, de a területen szükséges kapacitás finanszírozása területén támogatás elnyerésére, átfogó fejlesztési programok megvalósításához. A pályázaton részt vehet a Missziómodellhez csatlakozott területen mûködô valamennyi egészségügyi szolgáltató (különös tekintettel a védônôi szolgálatokra), egészségügyi dolgozó, önkormányzat, önkormányzati intézmény, civil szervezet, alapítvány (különösen betegszervezetek), valamint a fentiek társulásai. A program során igényelhetô, vissza nem térítendô támogatás keretösszege 66 millió 685 ezer Ft. A részletes pályázati feltételeket és a formai kritériumokat tartalmazó tájékoztató füzet és a pályázati ûrlapok május 2-tôl letölthetôek a honlapról, vagy személyesen átvehetôk a Misszió Egészségügyi Központ Kht. titkárságán (2112 Veresegyház, Gyermekliget u. 30.). Nem indulhat a 2005-ös pályázaton az a pályázó, aki a 2004-es évben megnyert pályázatával kapcsolatos beszámolási kötelezettségének nem a támogatási szerzôdésnek megfelelôen tett eleget, valamint nem nyújtható be pályamunka az elôzô évi pályázatban már megvalósított beruházásra. A pályázati anyagot 1 eredeti és 2 másolati példányban és az elôírt mellékletekkel együtt kérjük ajánlott postai küldeményként az alábbi címre beküldeni, illetve személyesen eljuttatni: Misszió Egészségügyi Központ Kht. Titkárság; 2112 Veresegyház, Gyermekliget u 30. A postai feladás (postabélyegzô) határideje: június 10. Személyes leadás határideje: június óra. A pályázattal kapcsolatosan információ kérhetô a címen, valamint munkaidôben dr. Ágó Katalintól telefonon (06-28/ ).

4 4 Misszió Világ Magyarországon minden hetedik embert érint * Egy odafigyeléssel kezelhetô allergia A tej élet, erô olykor betegség Az emberek egy részének szervezete nem termel elegendô tejcukorbontó enzimet (laktázt), így ôk, ha tejet fogyasztanak, azt igencsak megszenvedik. Vékonybelükben a tejcukor nem tud egyszerû cukrokká bomlani, emiatt a vastagbélben bekövetkezô bomlás számos kellemetlen testi tünetet okozhat. Az emésztetlen tejcukor megbontva az egyensúlyt vizet szív a bélbe, ami hasmenéssel jár. A széklet kifejezetten bûzös lesz, mennyisége nô, csecsemôknél híg, zöldes színû, savanyú szagú, habos. Az elégtelen emésztés következtében keletkezô savak és gázok (szén-dioxid, hidrogén és metán) okozzák a felfúvódást, szélgörcsöket, hasi fájdalmat, feszülést, émelygést, hányingert, rossz általános közérzetet, ritkán bôrtüneteket. A keringésbe felszívódó hidrogén pedig eljutva a központi idegrendszerbe fejfájásos rohamokat provokálhat. A panaszok a tej, illetve a tejcukortartalmú étel elfogyasztása után fél-, legfeljebb két órával jelentkeznek és általában egy-két nap alatt maradandó következmény nélkül megszûnnek. Az ismételt tejcukorfogyasztás nyomán azután megint elôjönnek. Amennyiben a tünetek tartósan fennmaradnak, akkor felnôttek fogyni kezdenek, kisgyermekeknél pedig meg is állhat a növekedés. Megfigyelték, hogy az egyes emberfajták között rendkívül nagyok a különbségek e betegség elôfordulásában. Míg a skandináv országokban alig fordul elô, addig bizonyos ázsiai, illetve közép-afrikai országokban lényegében a teljes lakosság tejcukor-érzékeny. Európában általában 10% és 30% között változik a laktóz-allergiások aránya, ami Magyarországon egy 1981-es felmérés szerint mintegy 14 százalékra tehetô. A tej okozta tünetek súlyossága is igencsak eltérhet, így az tejcukor-érzékenységet meg szokták különböztetni a valódi tejallergiától. Ez utóbbi fôképp csecsemô- és fiatal gyermekkorban okoz súlyos klinikai tüneteket. A felnôttekkel azért is van látszólag kevesebb baj, mert a tejcukor-érzékenyek korábbi kellemetlen tapasztalataik miatt többnyire amúgy sem szeretik a tejet, és már korán elhagyják az étrendjükbôl. Ez azonban azzal is jár, hogy a betegség kevésbé nyilvánvaló, s esetleg már csak akkor fedezik fel, amikor már súlyos emésztôszervi megbetegedéseket is okozott. HOGYAN ISMERHETÔ FEL? A tejcukor lebontásának zavarát elsôdlegesen a tejfélék megvonása, majd visszaadása hatására jelentkezô tünetek alapján megállapítani. Ezt követhetik az olyan orvosi vizsgálatok, melyek megerôsíthetik a gyanút. A laktáz enzim mennyisége megmérhetô a vékonybélbôl kicsípett szövettani anyagban. A tejcukoremésztés nyomon követhetô többszöri vércukorvizsgálattal is. A legegyszerûbb és a betegek számára legkevésbé megterhelô módszer a kilélegzett levegô hidrogéntartalmának mérése. Ezekkel a módszerekkel a laktóz-érzékenységet már csecsemôkorban is diagnosztizálni lehet. HOGYAN KEZELHETÔ? A tejcukor érzékenység kezelésének elsô és legfontosabb lépése, hogy a laktózt tartalmazó élelmiszereket kivonják a beteg étrendjébôl. Elsôsorban a tej és a tejtermékek fogyasztását szokták megtiltani, illetve korlátozni a diéta során. Ez a tiltás gyakran totális, pedig az élelmiszeripar már elôállít olyan termékeket, amelyeket egyéni tûrôképességüktôl függôen a tejcukor-érzékenyek is ehetnek, ihatnak. Nem kell tehát minden esetben lemondaniuk a tej, a tejkészítmények és tejtermékek minden formájáról! Már csak amiatt sem, mert ezek nélkülözhetetlenek az egészségmegôrzô táplálkozásban. A tej tartalmazza az ember számára nélkülözhetetlen fehérjéket, esszenciális aminosavakat, zsírokat, szénhidrátot, ásványi anyagokat, és vitaminokat. Naponta 3 dl tej elfogyasztásával napi szükségletünk 20-60%-át fedezni tudjuk ezekbôl a tápanyagokból. Ahogy korábban már utaltunk rá, a tejcukorérzékenységnek különbözô fokozataival találkozhatunk. Vannak, akiknél csak a tejben lévô nagyobb tejcukor-tartalom okoz tüneteket, de a kisebb laktóz-tartalmú kefir, joghurt nem vált ki panaszokat. Megint mások a savanyított készítményeket sem fogyaszthatják, sôt a tejes margarinokat, a tejes kiflit, s egyes húsipari termékeket sem illeszthetnek a diétájukba. A felnôttkori tejcukor-érzékenység esetén az javasolható, hogy mindenki határozza meg egyéni tejcukortûrô képességét (a panaszmentesen elfogyasztható tejcukor mennyiségét), s ezt rendszeresen használja is ki a táplálkozásában. A fogyaszt- IMPRESSZUM A Misszió Világ havilapot szerkeszti a szerkesztõ bizottság. Kiadja a Misszió Egészségügyi Központ Kht. Felelõs kiadó: Dr. Horváth Ágnes ügyv. igazgató. Tördelés: Graphisto Kft., felelõs vezetõ: Szabó Béla ügyv. igazgató. Nyomdai elôállítás: Rota Color Press Kft., felelôs vezetô: Gyarmati József ügyv. igazgató. Hirdetési képviselet: Ivicsics Viktor (tel.: , fax: ). Megjelenés: minden hónap közepén. Példányszám: A szerkesztõség és a kiadó postacíme: Misszió Világ, 2112 Veresegyház, Gyermekliget út 30. Drótposta: web: ISSN:

5 2005. május 5 ható termékek listájáról célszerû az orvossal, dietetikussal is konzultálni. JAVASOLT ÉS TILTOTT ÉTELEK TEJ, TEJFÉLESÉGEK A kereskedelemben kapható laktóz-mentes tej, amelyet kifejezetten az allergiások számára fejlesztettek ki. Az elôállítás során a tejhez tejcukrot bontó enzimet adagolnak ami az eredeti 5% körüli tejcukor-tartalmat 0,1%-ra csökkenti s így ezt bátran megihatják az igen érzékenyek is. Az utóbbi években egyre népszerûbb a juh- és kecsketej, de ezek kerülendôk, mert tejcukor-tartalmuk esetenként még magasabb is, mint a tehéntejé. Ugyancsak tiltottak az úgynevezett reggeli italok, vagy tejitalok. Ezek a tej vízben oldódó összetevôit, így a tejcukrot is változatlan mennyiségben tartalmazzák. Speciális boltokban kaphatóak úgynevezett növényi tejek is. Ezek leggyakoribb változatai a szójatej és a rizstej. Tejcukrot nem tartalmaznak, tehát nem okoznak panaszokat, de biológiai értékük is különbözik a tehéntejétôl. SAVANYÍTOTT TEJKÉSZÍTMÉNYEK A joghurtot és a kefirt úgy állítják elô, hogy az elôkészített tejet beoltják a termék jellegének megfelelô mikroorganizmusokkal, amelyek aztán tejsav termelése közben lebontják a laktóz egy részét. A megmaradó tejcukor mennyisége 100 g termékben 2-3 g körül van. Az allergiások legnagyobb része ezt a kisebb mennyiséget tünetmentesen, jól tûri. Érdemes az élôflórás készítményeket választani, mert ezek tejcukor tartalma valamicskével még kisebb. Az élôflórás készítményeknél is kevesebb tejcukrot tartalmaznak az úgynevezett probiotikus baktériumokkal elôállított termékek, mivel ezeknek a mikroorganizmusoknak a tejcukor bontó képessége meghaladja a normál fajokét. Sôt, újabban kaphatók tejcukor-mentes joghurtok is. TÚRÓ ÉS SAJTFÉLÉK A túró is tartalmaz tejcukrot, de lényegesen kevesebbet, mint akár a tej, akár a savanyított tejkészítmények. A csökkenés részben a technológia során alkalmazott tejsavbaktériumok tevékenységének köszönhetô, részben pedig annak, hogy az alvadékrögök közül kicsurgatják a savót, amellyel távozik a vízben oldódó tejcukor egy része is. Ezért a tejcukorra csak kevésbé érzékenyek nyugodtan fogyaszthatnak túrót is. Sütésnél, fôzésnél a túró helyettesíthetô szójatúróval, más néven tofuval. Ez szójából készül, tehát biztonságos, de tápanyagtartalma eltér a túróétól. A sajtok tejcukor tartalma változó, s szorosan összefügg az alkalmazott technológiával, a sajt típusával, az érlelési idôvel. A lágy sajtokban, valamint a friss, nem érlelt sajtokban van kis mennyiségû tejcukor, rendszerint 1,5-2,5%. Ezeknél a sajtoknál csak részlegesen távolítják el a savót a gyártás során, hogy nagyobb legyen a termék víztartalma, s így némi tejcukor is a termékben marad. A friss, vagy rövid érési idejû sajtokban pedig a tejsavbaktériumoknak nincs ideje lebontani a maradék tejcukrot. A kemény sajtok és a hosszú érési idejû sajtok viszont gyakorlatilag laktóz-mentesek. VAJ, VAJKRÉMEK, MARGARINOK A vaj kevesebb, a vajkrémek az alkalmazott adalékanyagok mennyiségétôl és fajtájától függôen több tejcukrot tartalmaznak. A különösen érzékenyek számára ezért ezek kerülendôk. A margarinok ugyan növényi eredetû étkezési zsiradékok, mégsem lehet bármelyiket felhasználni a diétában. Alapvetôen kétféle, tejes alapú, illetve vizes alapú margarinokat különböztetünk meg. Az elôbbiek gond nélkül beilleszthetôk az étrendbe, bár ízük nem olyan finom. Sütéshez, fôzéshez viszont kiválóan használhatók. A tejes margarinok között is van olyan, amelynek elôállításához, állományának, ízének kialakításához laktóz-mentes tejalkotókat használtak, ezért ezeket a fokozottan tejcukor érzékenyek is a kenyerükre kenhetik. SÜTÔIPARI TERMÉKEK A sütôipari termékek, péksütemények közül is sok tejjel készül. Ilyenek például a tejes kifli, a sós kifli, a vajas kifli az óriáskifli, a császárzsemle, a kerek és fonott kis mákos, a fonott kalács, a puffancs, a briós... Bár tejcukortartalmuk csekély, a fokozottan érzékeny betegek ezeket sem fogyaszthatják. Inkább a vizes tésztából készült termékeket kell választaniuk, a zsemlét, a hosszú zsemlét, a vágott zsemlét, zsemlecipót... HÚSIPARI TERMÉKEK A húsipari termékekrôl sokszor nem is gondolnánk, hogy tejcukrot is tartalmazhatnak. Pedig, mivel a húsipar sokféle adalékanyagot használ, ezek között gyakran akad tej eredetû. A húsipari vállalatok közül több is fontosnak tartja már, hogy legyen garantáltan laktóz-mentes terméke. (Ezeket be is jegyeztették a Semmelweis Egyetem EFK Dietetikai Tanszékén fenntartott Magyar Táplálékallergia és Táplálékintolerancia Adatbankba, s egyéb tejcukortól mentes termékekkel együtt kis füzetekben hozzáférhetô a listájuk.) A gyógyszertárakban kapható gyógyszer formájában laktáz enzim, amit orvossal történô egyeztetés után esetleg kipróbálhat a fogyasztó. A szájon át megfelelô mennyiségben bevett (pótolt) laktáz megszünteti a tüneteket, így a tejcukortartalmú étel fogyasztása sem okoz panaszokat. Talán sikerült érzékeltetni, hogy az élelmiszeripari termékek sokaságából kiválaszthatók azok, amelyek segítségével a tejcukor-érzékenyek is változatos étrendet állíthatnak össze. Végül ha konkrét segítséget szeretnének kapni, közöljük a Laktóz Érzékenyek Társasága elérhetôségét: 1047 Budapest, Bródy Imre u. 13., tel.: (06-1) , fax: (06-1) , Varga Terézia dietetikus

6 6 Misszió Világ Nem kötelezô mindig a napon lenni * Tavasszal jobban tûz, mélyebben éget Égi áldás, súlyos veszélyekkel A napfény feldob, boldogít, egészségesebbé tesz persze csak akkor, ha tartjuk a mértéket. S nem is akármilyet, hanem azt, ami személyes jellemzônk, amit a saját bôrünk megenged. Régóta tudjuk, hogy a parttalan napozás árthat is, de évrôl-évre újabb dolgok derülnek ki errôl a veszélyes folyamatról. Közismert, hogy a napsugárzás spektruma az infravörös tartománytól a látható fényen át az ultraibolya (UV) tartományig terjed, s összetevôi közül a legveszélyesebbek az UV sugarak. Ezeket is két csoportra osztjuk, a túlnyomó többséget (95%) kitevô UVA, s a maradék 5 százaléknyi UVB hullámokra. Régebben ez utóbbi, nagyobb energiájú összetevôt tartották a veszélyesebbnek. Viszont ma már tudjuk, hogy az UVA sugaraknak igazán nagy a sejtkárosító hatásuk. Ezek energiája ugyan kisebb, de a bôrön könnyebben áthatolnak, s mélyebbre jutnak. Ez a tudás azért is fontos, mert a kozmetikai célra használt eszközök (napágy, szolárium, bronzárium) hasonlóan a Naphoz fôleg UVA-t bocsátanak ki, s így ezek is hozzájárulnak a bôrrák kialakulásához. Így akik bôrük adottságai miatt veszélyeztetettek, ezeket is kerülni kényszerülnek. MI TÖRTÉNIK A BÔRBEN? A napsugarak károsító hatására a bôrfelszín alatt csökken a bôr és a kötôszövet rugalmasságát biztosító kollagén és elasztikus rostok mennyisége. Ez ugyan nem függ össze a bôrrákkal, de azoknak a bôre, akik hosszú ideig, fényvédô nélkül napoznak, elveszti rugalmasságát, ráncos, petyhüdt lesz, idô elôtt öregszik. Az elnyelt UV sugarak szabad gyököket szabadítanak fel, ezek fokozzák a rákos sejtek kialakulásának esélyét, csökkentik a bôr ellenálló képességét. Bôrtípus Jellemzôi Tulajdonságai Bôrünk megpróbál védekezni a káros sugarak ellen, de a kialakuló barnaság védekezô ereje kb. csak a 4-es számú fényvédô faktornak felel meg. A fényvédô faktor (SPF = sun protecting faktor) egy viszonyszám, ami megmondja, hogy az adott fényvédô készítmény átlagosan hányszor hosszabb idô eltöltését teszi lehetôvé a napon, a bôrvörösség eléréséig. Az EU szabványok szerinti SPF érték fele az amerikai készítményeken feltüntetettnek. HOGY KEZDÔDIK AZ ÖNVÉDELEM? Mindenek elôtt tudnunk kell, melyik csoportba tartozunk, mennyi idôt tölthetünk a napon, bôrünknek milyen fokozatú fényvédelemre van szüksége? (Lásd táblázatunkban az egyes bôrtípusok jellemzôit!) A bôrrák veszélye az I. és a II. bôrtípusnál nagyobb. Ám a nagyobb pigment-tartalom sem véd meg teljesen a napsugárzástól. A hólyagos leégés különösen veszélyes. Ugyanolyan káros, ha éveken át rendszeresen erôs napsugárhatásnak tesszük ki bôrünket. Ezek hatása ugyanis összeadódik. Helytelen azt gondolni, hogy ki kell használni a nyaralás rövid idejét, ezért kötelességünk minél többet napon lenni. Ugyanígy gyakori tévhit, hogy a napsugárzás csak a déli tengereken veszélyes. A napsugárzás és a bôrtípus mellett a bôrdaganatok kialakulásában kockázati tényezô a meglévô anyajegyek száma, alakja, egy-egy korábbi súlyos napégés és a bôrrák elôfordulása a családban. Biztonságos napozási idô A BÔRRÁK FAJTÁI MELANÓMA Ez a pigmentsejtek rákos burjánzása. A bôrsejtek termelik a melanin nevû pigmentet, azaz festékanyagot, amitôl lebarnulunk napozáskor. A melanóma fiataloknál éppúgy kialakulhat, mint idôsebb korban. Ha idejében nem ismerik fel és nem kezelik, végzetes lehet. Elôfordulása ma többszöröse az 50 évvel korábbinak. I. Nagyon világos bôr, soha nem barnul, kb. 10 perc szeplôk, vörös haj könnyen leég II. Világos bôr, szôke haj nehezen barnul, kb perc könnyen leég, fényvédôvel napozhat III Átlagos fehér bôr, viszonylag könnyen kb perc barna haj barnul, ritkán ég le IV. Kreol bôr, sötét haj mediterrán típus, kb. 45 perc könnyen barnul V. Fekete bôr afrikai eredetû, kis kockázat a bôrrák kialakulására EGYÉB SEJTEKBÔL KIINDULÓ BÔRRÁK Magyarországon évente kb új megbetegedést észlelünk, gyakorisága nô. Kialakulása lassúbb, mint a melanómáé. Jobb indulatú, áttétet nem képez, idôben történô mûtét esetén maradéktalanul gyógyul. 40 éves kor után fordul elô leggyakrabban, s összefügg a tartós napfényártalommal.

7 2005. május 7 ÓVINTÉZKEDÉSEK A legbiztosabb módszer a megelôzés. Hazánkban a napsütéses órák száma Európában a legmagasabbak között van. Különösen veszélyes a tavaszi és nyári napsütés. Kora tavasszal elvékonyodik az ózonréteg, emiatt több káros sugár jut el a földfelszínig. A gyerekkorban elszenvedett napégések különösen veszélyesek, növelik a felnôttkorban kialakuló bôrrák esélyét. A szórt sugárzás (napernyô alatt, fák védelmében, fehér ruházatban) mellett is létrejön egészséges barna bôrszín, jó közérzet, és a szükséges D vitamin termelôdése. Tanácsos belülrôl is védekezni: sárgarépa fogyasztása, vagy karotin tartalmú készítmények szép bôrszínt adnak, s bizonyítottan rákellenes hatásúak! A védekezés legfontosabb szabályai: Kerülje a déli napozást (11 és 15 óra között)! Vízparton árnyékban töltse az idô nagyobb részét! Használjon fényvédôt (a faktorszáma legyen legalább 15-ös)! KÜLÖNLEGES ESETEK A bôr olykor eltérôen viselkedik attól, mint ami a típus-meghatározásból következne, azaz a vártnál érzékenyebben reagál a napfényre. Ha a bôr erôsen kivörösödik és viszket, az jóindulatú nyári napallergiára utalhat. Az UVA sugárzás által okozott kiütések fôként nôkön jelentkeznek, különösen akkor, ha a védtelen bôrt hirtelen nagy mennyiségû UVA sugárzás éri. (Bôrgyógyászati kezelés ilyenkor is szükséges.) A terhesség alatt a hormonszint természetes emelkedése a bôrt is érzékenyebbé teszi, ezért napozás után barna foltok jelentkezhetnek az arcon. Egyes gyógyszerek megnövelik a bôr érzékenységét, és az UVA sugárzás hatására fényérzékenységet okoznak. Ilyenek különösen: idegrendszerre ható készítmények (antidepresszáns, antipsychotikum, altató, nyugtató) vérnyomásra, keringésre, szívritmuszavarra, vérzsírszintre ható készítmények vízhajtó gyulladáscsökkentô antibiotikumok (sulfonamidok, tetracyclinek) fogamzásgátlók reumatológiai gyulladás- és fájdalomcsillapítók (diclofenac) pattanásos arcbôrre szedett gyógyszer (Roaccutan) VÉSZJELZÉSEK A legtöbb embernek vannak anyajegyei (általában úgy 30 körüli). Ezek megváltozását kell figyelni. Évente bôrgyógyászaton érdemes ellenôriztetni, s ott a megváltozott anyajegyek szükség esetén el is távolíthatók. TIPPELJEN ÉS NYERJEN! Mi a menopausa? 1 az elsô havi vérzés 2 merevedési probléma a férfiaknál X változó kor az idôsödô nôknél Mit jelent a trombózis? 1 rögösödés a vérben, mely érelzáródást okoz 2 maga a szívinfarktus X magas vérnyomás Mennyi epét termel a máj egy nap? ml ml X ml Szabad-e hánytatni maró hatású anyagok lenyelésekor? 1 igen 2 nem Hány agyidegünk van? 1 8 pár 2 12 darab X 12 pár Hány féle izomszövet mûködik a szervezetünkben? 1 2 féle 2 3 féle X 4 féle Hányadik alkalommal került kiírásra idén a Misszió fejlesztési pályázata? X 3. A helyes válaszokat neve, címe és a megjelenési hónap feltüntetésével június 15-ig küldje el a Misszió címére. A hibátlan válaszokat beküldôk között Missziós pólókat sorsolunk ki. Áprilisi tippszelvényünk helyes válaszai: az Egészségügyi Világnap április 7.; a koszmó száraz, fehér vagy sárga, pikkelyszerû felrakódás a hajas fejbôrön; a CT jelentése computer tomograph vizsgálat; az angol-kórt a D-vitamin hiánya okozza; az ínhártya, retina a szem része; nyelvünk hátsó részén érezzük leginkább a keserû ízt; a vizelet-inkontinencia a vizelettartási zavar. Márciusi kvízünk nyertesei: Horváth Zsuzsanna (Visznek), Székely Zoltánné (Heves). Gratulálunk! Nyereményüket postán küldjük!

8 Kölyök Világ május Kedves Kis Olvasó! Ha általános iskolás vagy, s fontos számodra egészséged megôrzése, akkor jó helyen jársz! Hónapról hónapra várunk a Kölyök Világban, hogy játssz velünk és nyerj! Májusban a dohányzás a témánk. Kezdjük is mindjárt egy ötlet-vásárral: Te hogyan utasítanál vissza egy cigit? Ha van erre egy igazán jó szöveged, mi vevôk vagyunk rá! Küldd el postai címünkre és a jutalom nem marad el! (A legjobbakat közzé tesszük, a bajnoknak pedig jár egy ajándék Missziós póló is.) Tudtad? A füst legfontosabb összetevôi a nikotin, a kátrányanyagok és a szénmonoxid számos súlyos betegség kialakulásáért felelôsek. A cigi függôséget okozhat, vagyis hiányától kínzó sóvárgás lesz úrrá a dohányzón. Hiánya zavarni fogja mindennapi tevékenységeinek elvégzésében és gondolatait is fôleg a cigi utáni vágy és annak megszerzése fogja lekötni. Amennyiben a cigizés szenvedéllyé válik, csak rendkívül komoly erôfeszítések árán lehet leszokni róla. Dohányzás esetén a következôket észlelheti magán az ember: - szájszag megjelenése - bôr elszürkülése - fogak elszínezôdése Szervezetünknek alig van olyan porcikája, melyet a cigizés ne károsítana valamilyen módon. A dohányzás okozta, sokszor az életet is veszélyeztetô betegségek lappangási ideje meglehetôsen hosszú, ezért elôfordulhat, hogy a dohányos évekig nem tapasztalja magán káros hatásait. Ez persze nem azt jelenti, hogy akkor nem kell törôdni vele! Világszerte évente körülbelül három millió ember haláláért felelôs a dohányzás! Tippelj és nyerj! 1. Mit nevezünk passzív dohányzásnak? a) más ember dohányfüstjének belégzését b) amikor a dohányzó ember nem csinál mást csak dohányzik c) amikor nem szívja le a tüdejébe a füstöt 2. Dohányzó embernél mennyi idô elteltével jelentkezhetnek súlyos be-tegségek? a) azonnal b) egy hét múlva c) néhány év múlva 3. Mit károsít a dohányzás? a) tüdônket b) szívünket c) egész testünket 4. Mit okozhat a cigizés? a) jó közérzetet b) függôséget c) kimerültséget 5. Évente hány ember hal meg dohányzásra visszavezethetô okok miatt? a) százezer b) ötezer c) három millió Egészséged érdekében ezért nem árt megfontolnod a következôket: Ne érezd magad kellemetlenül, ha egy társaságban rajtad kívül mindenki más cigizik! Arra legyél büszke, hogy a cigi kínálására NEM-et tudsz mondani! Az a fontos, hogy Te tudd miért nem teszed és ne hagyd magad megingatni ezen elhatározásodban! Ne felejtsd el, hogy életed és egészséged alakulására saját magadnak van a legnagyobb befolyása! Családi és baráti körödben is hívd fel a figyelmet a dohányzás súlyos következményeire! A mások által keltett dohányfüst károsítja a Te egészséged is, így ha teheted, ne legyél sokat dohányzók társaságában! A helyes megfejtéseket június 15-ig várjuk postacímünkre neved, életkorod, lakcímed feltüntetésével: Misszió Világ, Kölyök Világ, 2112 Veresegyház, Gyermekliget út 30. A kisorsolt három szerencsés Missziós pólót kap ajándékba. A helyes válaszokat megtaláljátok következô számunkban.

A Közép-Európában előforduló egyes bőrtípusok jellemző tulajdonságai. Jellegzetességek I. bőrtípus II. bőrtípus III. bőrtípus IV.

A Közép-Európában előforduló egyes bőrtípusok jellemző tulajdonságai. Jellegzetességek I. bőrtípus II. bőrtípus III. bőrtípus IV. Védekezzünk a napsugárzás káros hatásaival szemben Napsugárzásra egészségünk megőrzése érdekében is szükségünk van. A napsugarak egy része azonban káros. Ennek a káros sugárzásának valamennyien ki vagyunk

Részletesebben

II. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014

II. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014 Oktatási anyag, oktatási segédlet az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése és azok gyakorlati alkalmazása érdekében 5. osztályos tanulók részére II. félév 2. óra Készült az Európai

Részletesebben

A tej. A tej szerepe az egészséges táplálkozásban

A tej. A tej szerepe az egészséges táplálkozásban A tej A tej szerepe az egészséges táplálkozásban A tejfogyasztás múltja Az ember 6500 éve fogyasztja más emlősök tejét Képesek vagyunk megemészteni: - a juh, a kecske - a bivaly, a ló kanca - a teve és

Részletesebben

1. AMIT AZ AIDS-rl TUDNI KELL

1. AMIT AZ AIDS-rl TUDNI KELL 1. AMIT AZ AIDS-rl TUDNI KELL 1) Mi a szerepe a HIV-vírusnak az AIDS kialakulásában? 2) Hogyan, milyen módon terjedhet a HIV-vírus? a, b, c, 3) Sorolj fel két olyan testnedvet, amely tartalmazhatja a vírust?

Részletesebben

TELJES KÖRŰ FÉNYVÉDELEM AZ EGÉSZ CSALÁDNAK

TELJES KÖRŰ FÉNYVÉDELEM AZ EGÉSZ CSALÁDNAK TELJES KÖRŰ FÉNYVÉDELEM AZ EGÉSZ CSALÁDNAK Napozás utáni készítmény hidratálás Önbarnító készítmény bronzosítás SOL az egész családnak & SOL továbbfejlesztett készítmények védelem A Sol napozószerekkel

Részletesebben

A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat.

A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat. A rotavírus a gyomor és a belek fertőzését előidéző vírus, amely súlyos gyomor-bélhurutot okozhat. A rotavírus az egyik leggyakoribb okozója a súlyos hasmenésnek csecsemő és kisdedkorban. Évente világszerte

Részletesebben

HARCBAN A BŐRRÁKKAL. Elsősegély a bőrnek! UVB sugárzás Leégés Bőrrák

HARCBAN A BŐRRÁKKAL. Elsősegély a bőrnek! UVB sugárzás Leégés Bőrrák HARCBAN A BŐRRÁKKAL Elsősegély a bőrnek! UVB sugárzás Leégés Bőrrák A nap nem ellenség, hanem az élet forrása, amihez évezredeken keresztül volt időnk alkalmazkodni. Napfényre szüksége van az emberi szervezetnek

Részletesebben

Közegészségügyi tanácsok a napsugárzás káros hatásainak megelőzésére

Közegészségügyi tanácsok a napsugárzás káros hatásainak megelőzésére Közegészségügyi tanácsok a napsugárzás káros hatásainak megelőzésére Dr. Páldy Anna, Országos Környezetegészségügyi Intézet Az összeállítás a WHO Sun Protection kiadvány ajánlásai alapján http://www.who.int/uv/publications/en/primaryteach.pdf

Részletesebben

Hogyan táplt. plálkozzunk lkozzunk. Parnicsán Kinga dietetikus

Hogyan táplt. plálkozzunk lkozzunk. Parnicsán Kinga dietetikus Hogyan táplt plálkozzunk lkozzunk egészs szségesen? Parnicsán Kinga dietetikus A táplálkozás jelentősége Táplálkozás: Az anyagcseréhez szükséges anyagok bevitele a szervezetbe. A táplálkozás célja: - energia

Részletesebben

5. Egészséges emésztés

5. Egészséges emésztés 5. Egészséges emésztés A súlykontroll az egészséges emésztéssel kezdődik Az emésztőrendszered az egész szervezeted egyik legfontosabb része. Egy új felmérés szerint az embereket nagyon érdeklik az egészséges

Részletesebben

GLUTÉN-SZŰRÉS Vízöntő Gyógyszertár 2015.10.19.

GLUTÉN-SZŰRÉS Vízöntő Gyógyszertár 2015.10.19. LISZTÉRZÉKENYSÉG (COELIAKIA) SZŰRÉS (GLUTÉN-SZŰRÉS) VÍZÖNTŐ GYÓGYSZERTÁR MI A LISZTÉRZÉKENYSÉG? A lisztérzékenység a kalászos gabonák fogyasztásával provokált autoimmun betegség, mely a bélrendszer és

Részletesebben

Allergia, intolerancia

Allergia, intolerancia Veresegyház.net Allergia, intolerancia Élelmiszer allergia és élelmiszer intolerancia. Mi a különbség? Az élelmiszer allergia a szervezetünk reakciója az élelmiszerekben lévő bizonyos fehérjékkel szemben.

Részletesebben

HOMEOPÁTIÁVAL ELÉRT EREDMÉNY PSORIASISBAN DR. DÉRER CECILIA HOMEOPATA BAJA II.INTERDISZCIPLINÁRIS KOMPLEMENTER MEDICINA KONGRESSZUS A PSORIASIS GYAKRAN ELŐFORDULÓ BŐRBETEGSÉG. A BETEGEK 5-8 %-A SZENVED

Részletesebben

Egészségnevelés. Budapest, Sümeginé Hamvas Enikő

Egészségnevelés. Budapest, Sümeginé Hamvas Enikő Egészségnevelés Budapest, Sümeginé Hamvas Enikő A kisgyermek fejlődésének adatai Súlyfejlődés: - Születési súly: átlagosan 2500-3500g - 1. hó: 300g/hó - 2-6. hó: 600g/hó - 7-12. hó: 500g/hó - Ideális súly

Részletesebben

Budapesti szolárium használók ismereteinek és szokásainak kérdõíves felmérése. Bakos József, Szabó Judit, Thuróczy György OKK OSSKI

Budapesti szolárium használók ismereteinek és szokásainak kérdõíves felmérése. Bakos József, Szabó Judit, Thuróczy György OKK OSSKI Budapesti szolárium használók ismereteinek és szokásainak kérdõíves felmérése Bakos József, Szabó Judit, Thuróczy György OKK OSSKI A téma időszerűsége Közelmúltban megjelent nemzetközi dokumentumok: WHO

Részletesebben

Copyright Arcjóga Arctorna Method, Minden jog fenntartva. Koós Viktória

Copyright Arcjóga Arctorna Method, Minden jog fenntartva. Koós Viktória A Szép Arc Titka Hogyan ápold helyesen a bőröd? Első rész Miért fontos a bőrápolás? A szépségápolással kapcsolatos problémák, általában az arcbőrrel kapcsolatosak, ezért fontos néhány anatómiai ténnyel

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1.

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 1. feladat: Felnőtt beteg C-vitamin tartalmú készítményt szeretne kérni Öntől. Tájékoztassa a beteget a vízben oldódó vitaminkészítményekről és a rendelkezésre álló C- vitamin tartalmú termékekről! A tájékoztatás

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! OGYI fejléces papír BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Tetran

Részletesebben

A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései. Károlyiné Csicsely Katalin Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet

A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései. Károlyiné Csicsely Katalin Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet A táplálkozási szokások és a dohányzás összefüggései Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet A dohányzás emésztőrendszeri ártalmai Étvágytalanság. Ízérzékelés tompul. Emésztési panaszok. Gyakrabban

Részletesebben

III. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2012. A 2011. év szűrővizsgálatainak eredményei. Pádár Katalin

III. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2012. A 2011. év szűrővizsgálatainak eredményei. Pádár Katalin III. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2012. A 2011. év szűrővizsgálatainak eredményei Pádár Katalin Programstatisztika 2010-2011 Összesen 332 helyszínen o 2010: 144 o 2011: 192 1 229 616 átfogó vizsgálat

Részletesebben

mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR

mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR mi a cukorbetegség? DR. TSCHÜRTZ NÁNDOR, DR. HIDVÉGI TIBOR az OkTaTÓaNyag a magyar DiabeTes Társaság vezetôsége megbízásából, a sanofi TámOgaTásával készült készítette a magyar DiabeTes Társaság edukációs

Részletesebben

A mértékletes napozás jótékony hatásai. Örömteli, napon eltöltött időt kíván a NIVEA Sun! A túlzott vagy elővigyázatlan napozás kockázatai

A mértékletes napozás jótékony hatásai. Örömteli, napon eltöltött időt kíván a NIVEA Sun! A túlzott vagy elővigyázatlan napozás kockázatai NAPOZÁSI TANÁCSADÓ Örömteli, napon eltöltött időt kíván a NIVEA Sun! A mértékletes napozás jótékony hatásai A hideg téli napok és a tavaszi fáradtság után alig várjuk, hogy megmártózzunk a nyári nap sugaraiban.

Részletesebben

Modern múlt Étkezésünk fenntarthatóságáért. 1.Tematikus nap: A hal mint helyben találhatóegészséges, finom élelmiszer

Modern múlt Étkezésünk fenntarthatóságáért. 1.Tematikus nap: A hal mint helyben találhatóegészséges, finom élelmiszer Modern múlt Étkezésünk fenntarthatóságáért 1.Tematikus nap: A hal mint helyben találhatóegészséges, finom élelmiszer Halat? Amit tartalmaz a halhús 1. Vitaminok:a halhús A, D, B 12, B 1, B 2 vitaminokat

Részletesebben

Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz

Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz www.printo.it/pediatric-rheumatology/hu/intro Reumás láz és sztreptokokkusz-fertőzés utáni reaktív artritisz Verzió 2016 1. MI A REUMÁS LÁZ 1.1 Mi ez? A reumás láz nevű betegséget a sztreptokokkusz baktérium

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! z alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! Skinoren krém Skinoren krém Mielőtt elkezdené alkalmazni ezt a gyógyszert,

Részletesebben

Alkoholfogyasztás Súlyos probléma

Alkoholfogyasztás Súlyos probléma Alkoholfogyasztás Súlyos probléma Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és az Európai Bizottság jelentése szerint Európában több alkoholt fogyasztanak az emberek, mint a világon bárhol. Ez azt jelenti,

Részletesebben

Egészséges táplálkozás. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Egészséges táplálkozás. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Egészséges táplálkozás Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Szívbarát szivárvány Értelmezési példa A lényeg, hogy húsfélékből napi 2-3 egységet javasolt fogyasztani. 1 egységnyi mennyiségek: 5-10

Részletesebben

Hatósági tapasztalatok a tejtermékek ellenőrzéséről

Hatósági tapasztalatok a tejtermékek ellenőrzéséről Hatósági tapasztalatok a tejtermékek ellenőrzéséről Bartyik Tünde Élelmiszer-és Takarmánybiztonsági Igazgatóság Bejelentésköteles Élelmiszer-előállítás Felügyeleti Osztály Budapest, 2014. február 18. Tejtermékek

Részletesebben

Az ember szervezete és egészsége. Biológia verseny. 8. osztály. 2014. április 25. A feladatok megoldására rendelkezésre álló idő : 60 perc KÓDSZÁM:

Az ember szervezete és egészsége. Biológia verseny. 8. osztály. 2014. április 25. A feladatok megoldására rendelkezésre álló idő : 60 perc KÓDSZÁM: Az ember szervezete és egészsége Biológia verseny 8. osztály 2014. április 25. A feladatok megoldására rendelkezésre álló idő : 60 perc KÓDSZÁM: Türr István Gimnázium és Kollégium 1. A tápcsatorna szervei

Részletesebben

Dermokozmetikumok babáknak és gyermekeknek ARCÁPOLÁS TESTÁPOLÁS HAJÁPOLÁS FÉNYVÉDELEM

Dermokozmetikumok babáknak és gyermekeknek ARCÁPOLÁS TESTÁPOLÁS HAJÁPOLÁS FÉNYVÉDELEM Dermokozmetikumok babáknak és gyermekeknek ARCÁPOLÁS TESTÁPOLÁS HAJÁPOLÁS FÉNYVÉDELEM A GYERMEKEK BŐRE A BABÁK ÉS KISGYERMEKEK BŐRE A babák és kisgyermekek bőre fokozottan érzékenyebb és sérülékenyebb

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! BETEGTÁJÉKOZTATÓ BETEGTÁJÉKOZTATÓ Mielőtt elkezdené gyógyszerét alkalmazni,

Részletesebben

Amit az a llergiás nátháról tudni kell

Amit az a llergiás nátháról tudni kell Amit az a llergiás nátháról tudni kell írta: dr. Márk Zsuzsa pulmonológus, Törökbálinti Tüdőgyógyintézet MSD Pharma Hungary Kft. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8. Telefon: 888-5300, Fax: 888-5388 Mi

Részletesebben

SMART DIET. Táplálkozási kézikönyv

SMART DIET. Táplálkozási kézikönyv SMART DIET Táplálkozási kézikönyv A Smart Diet diéta segítségével elégetheti a különböző területekről a zsírpárnákat, különösen a hasról, lábakról, és a karokról. Többféle diéta létezik. Vannak szétválasztó

Részletesebben

Táplálkozás élettan. 4. Ismertesse és jellemezze a zsírban oldódó vitaminokat! 5. Ismertesse és jellemezze a vízben oldódó vitaminokat!

Táplálkozás élettan. 4. Ismertesse és jellemezze a zsírban oldódó vitaminokat! 5. Ismertesse és jellemezze a vízben oldódó vitaminokat! 2 A képzés tananyaga: Konyhatechnika és vendéglátási ismeretek Háztartási és háztartásgazdasági ismeretek Egészségügy és gondozás Idegenforgalom és idegenvezetés (A tantárgyak elnevezése korábbi tételsorokhoz

Részletesebben

TEJCUKOR- ÉRZÉKENYSÉG

TEJCUKOR- ÉRZÉKENYSÉG TEJCUKOR- ÉRZÉKENYSÉG TÁJÉKOZTATÓ puffadás hányinger hasi görcsök és hasmenés rossz közérzet hangos bélkorgás bélgázok kellemetlen feszülés szélgörcs Tejcukor (laktóz) érzékenység teszt (Kérjük húzza alá

Részletesebben

Kialakulásának valószínűsége, a tünetek súlyossága azonban csökkenthető az életmód változtatásával.

Kialakulásának valószínűsége, a tünetek súlyossága azonban csökkenthető az életmód változtatásával. Az inkontinencia az altesti záróizmok záróképtelenségét jelenti, mind a húgycső, mind a végbél vonatkozásában. Következménye akaratlan vizeletelcsöppenés, -elfolyás, illetve -székletürités. Az inkontinencia

Részletesebben

IceCenter Budapest. Dr Géczi Gábor

IceCenter Budapest. Dr Géczi Gábor IceCenter Budapest Dr Géczi Gábor A jégkorongozó céljai Minél jobb játékos legyen Válogatottság NHL? Edzésen való teljesítés Mérkőzésen való teljesítés Mindez nem olyan hatékony, ha nem fordít kellő figyelmet

Részletesebben

Sporttáplálkozás. Készítette: Honti Péter dietetikus. 2015. július

Sporttáplálkozás. Készítette: Honti Péter dietetikus. 2015. július Sporttáplálkozás Készítette: Honti Péter dietetikus 2015. július Az egészséges ember számára megfogalmazott táplálkozási ajánlások érvényesek a különböző sporttevékenységet végzők számára is. Kiegyensúlyozott

Részletesebben

Kialakulásának valószínűsége, a tünetek súlyossága azonban csökkenthető az életmód változtatásával.

Kialakulásának valószínűsége, a tünetek súlyossága azonban csökkenthető az életmód változtatásával. Az inkontinencia az altesti záróizmok záróképtelenségét jelenti, mind a húgycső, mind a végbél vonatkozásában. Következménye akaratlan vizeletelcsöppenés, -elfolyás, illetve -székletürités. Az inkontinencia

Részletesebben

Test-elemzés. Ezzel 100%-os lefedettséget ér el. TANITA digitális mérleg. Rendkívül gyors elemzést tesz lehetővé.

Test-elemzés. Ezzel 100%-os lefedettséget ér el. TANITA digitális mérleg. Rendkívül gyors elemzést tesz lehetővé. Test-elemzés Bioelektromos impedancia mérés 5 különböző pályán kerül mérésre (lábtól-lábig, kéztől-kézig, bal kéztől a jobb lábig, jobb kéztől a bal lábig, bal kéztől a bal lábig). Ezzel 100%-os lefedettséget

Részletesebben

Légzőszervi megbetegedések

Légzőszervi megbetegedések Orrmelléküreg-gyulladás (sinusitis) Légzőszervi megbetegedések Az orr melléküregeinek gyulladása, melyet leggyakrabban baktériumok okoznak. Orrnyálkahártya-gyulladás (rhinitis) Különböző típusú gyulladások

Részletesebben

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Orvosi pszichológia előadás 2. hét Merza Katalin merza.katalin@sph.unideb.hu Egészségmagatartás fogalma Minden olyan

Részletesebben

Az egészséges életmód fontossága.

Az egészséges életmód fontossága. Az egészséges életmód fontossága. Itt a heti foglalkozások keretében a tanulók korosztályának megfelelő formában a hallottak feldolgozásra történik. A hetedik osztályosok által készített prezentáció (kis

Részletesebben

Fekélybetegek diétája

Fekélybetegek diétája Fekélybetegek diétája A diétáról: 1. A diéta önmagában nem befolyásolja a fekély gyógyulását, de elősegíti a tünetmentességet és a visszaesések elkerülését. Viszont a rosszul megválasztott diéta önmagában

Részletesebben

Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra

Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra A cukorbetegség (diabetes mellitus) a szénhidrátanyagcsere zavara, amely a vérben, illetve a testnedvekben megemelkedett cukorszinttel és kóros anyagcseretermékekkel

Részletesebben

TEJ ÉS CSONTFOG ÖSSZEHASONLÍTÁSA

TEJ ÉS CSONTFOG ÖSSZEHASONLÍTÁSA TEJ ÉS CSONTFOG ÖSSZEHASONLÍTÁSA Készítette: Kozma Vanda, Kerekes Georgina Vetési Albert Gimnázium XII. A osztály 2015.03.28. A fog anatómiája A fog részei: Csontos képződmények, amelyek alapvető feladata

Részletesebben

I. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014

I. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014 Oktatási anyag, oktatási segédlet az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése és azok gyakorlati alkalmazása érdekében 2. osztályos tanulók részére I. félév 2. óra Készült az Európai

Részletesebben

TÁMOPP6.1.2/LHH/111BB EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS ÉLETMÓDVÁLTÁS A TOKAJI KISTÉRSÉGBEN. Magas koleszterinszint

TÁMOPP6.1.2/LHH/111BB EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS ÉLETMÓDVÁLTÁS A TOKAJI KISTÉRSÉGBEN. Magas koleszterinszint TÁMOPP6.1.2/LHH/111BB201220022 EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS ÉLETMÓDVÁLTÁS A TOKAJI KISTÉRSÉGBEN Magas koleszterinszint Tudja e Ön, hogy mennyi az átlagos koleszterinbevitel a magyar lakosság körében? 500-600

Részletesebben

Kialakulásának valószínűsége, a tünetek súlyossága azonban csökkenthető az életmód változtatásával.

Kialakulásának valószínűsége, a tünetek súlyossága azonban csökkenthető az életmód változtatásával. Az az altesti záróizmok záróképtelenségét jelenti, mind a húgycső, mind a végbél vonatkozásában. Következménye akaratlan vizeletelcsöppenés, -elfolyás, illetve -székletürités. Az szinte már népbetegség

Részletesebben

Bárcsak én is... fida et. Óvja legjobb barátainkat

Bárcsak én is... fida et. Óvja legjobb barátainkat Bárcsak én is... fida et Óvja legjobb barátainkat fida et Óvja legjobb barátainkat Fidavet Mi a Fidavet? Minden tulajdonos szoros érzelmi kapcsolatban áll kedvencével, és szeretné megóvni a betegségektől,

Részletesebben

A TEJCUKOR-ÉRZÉKENYSÉG (LAKTÓZINTOLERANCIA)

A TEJCUKOR-ÉRZÉKENYSÉG (LAKTÓZINTOLERANCIA) INFORMÁCIÓK XXVII. 2006. II. negyedév A TEJCUKOR-ÉRZÉKENYSÉG (LAKTÓZINTOLERANCIA) 4., javított összeállítás ADATAINK ALKALMAZÁSÁT MINDEN ESETBEN BESZÉLJE MEG ORVOSÁVAL! MI A TEJCUKOR-ÉRZÉKENYSÉG? A laktóz

Részletesebben

Étrendi terápia a betegek kezelésében/étrendi javaslatok különféle megbetegedésekben

Étrendi terápia a betegek kezelésében/étrendi javaslatok különféle megbetegedésekben Étrendi terápia a betegek kezelésében/étrendi javaslatok különféle megbetegedésekben PTE-ETK Fizioterápiás és Táplálkozástudományi Intézet Készítette: Szekeresné Szabó Szilvia Dietetika II. 2012 Vizsgálati

Részletesebben

Colostrum ESSENS. Természetesen tiszta termék

Colostrum ESSENS. Természetesen tiszta termék Colostrum ESSENS Természetesen tiszta termék Mi az a kolosztrum? A kolosztrum, más néven el tej, a tej egy fajtája, amit az emlősök emlőmirigyei a szülést követő néhány órában állítanak elő. Egyedülálló

Részletesebben

Hasznos tudnivalók az étrendkiegészítőkről

Hasznos tudnivalók az étrendkiegészítőkről Hasznos tudnivalók az étrendkiegészítőkről Egy bölcs mondás szerint az leszel, amit eszel, vagyis elmondhatjuk, hogy létünk, így az egészségünk A szervezetünk nem működik megfelelően, ha nem kapja meg

Részletesebben

Olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mely az Ön számára fontos információkat tartalmaz.

Olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mely az Ön számára fontos információkat tartalmaz. FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! Plavix 75 mg filmtabletta BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

Részletesebben

Általános teendők hőhullám idején

Általános teendők hőhullám idején Általáns teendők hőhullám idején lakás hűtése, éjszakai szellőztetése, légkndícinálása. testhőmérséklet alacsnyan tartása gyakri zuhanyzás világs, bő ruha viselete rendszeres flyadékfgyasztás, sópótlás

Részletesebben

Az elhízást a WHO gyógyíthatatlan betegségnek nyilvánította. A magyar lakosság közel kétharmada túlsúlyos vagy elhízott.

Az elhízást a WHO gyógyíthatatlan betegségnek nyilvánította. A magyar lakosság közel kétharmada túlsúlyos vagy elhízott. Az elhízást a WHO gyógyíthatatlan betegségnek nyilvánította. A magyar lakosság közel kétharmada túlsúlyos vagy elhízott. MIN ALAPSZIK A PREMIUM DIET? A Premium Diet 4 elemen alapszik, melyek hozzájárulnak

Részletesebben

E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v -

E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v - Az egészség nem minden, de az egészség nélkül a minden is semmi. E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v - (Arthur Schopenhauer) Életkora Neme (kérem, húzza alá) nő férfi Legmagasabb iskolai végzettsége

Részletesebben

UVB UV VÉDELEM PÁRA- ÁTERESZTŐ KÖNNYŰ SÚLY GYORSAN SZÁRADÓ HŰSÍTŐ HATÁS LÉLEGZŐ KÉPESSÉG

UVB UV VÉDELEM PÁRA- ÁTERESZTŐ KÖNNYŰ SÚLY GYORSAN SZÁRADÓ HŰSÍTŐ HATÁS LÉLEGZŐ KÉPESSÉG + A B LÉLEGZŐ KÉPESSÉG HŰSÍTŐ HATÁS PÁRA- ÁTERESZTŐ KÖNNYŰ SÚLY GYORSAN SZÁRADÓ VÉDELEM Bőrgyógyászati kutatások szerint a melanoma (pigmentsejtek bőrrákot okozó elváltozása) kialakulásának legfontosabb

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. ADHD-s gyermekek családjai részére Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET ADHD-s gyermekek családjai részére KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FÜZET Ezt a tájékoztató füzetet azért készítettük, hogy segítsünk a FIGYELEMHIÁNY/HIPERAKTIVITÁS

Részletesebben

II. félév 1. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014

II. félév 1. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014 Oktatási anyag, oktatási segédlet az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése és azok gyakorlati alkalmazása érdekében 5. osztályos tanulók részére II. félév 1. óra Készült az Európai

Részletesebben

Az elhízás hatása az emberi szervezetre. Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27.

Az elhízás hatása az emberi szervezetre. Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27. Az elhízás hatása az emberi szervezetre Dr. Polyák József Pharmamedcor Kardiológiai Szakambulancia 1137. Budapest, Katona J. u. 27. Melyek az élő szervezet elemi életjelenségei közül minőségében testtömeg

Részletesebben

Dengue-láz. Dr. Szabó György Pócsmegyer

Dengue-láz. Dr. Szabó György Pócsmegyer Dengue-láz Dr. Szabó György Pócsmegyer Történelem Az ókori Kínában leírták. 1906-ban igazolták, hogy szúnyog terjeszti a betegséget. 1907-ben igazolták, hogy vírus. A II. világháború után kezdett megvadulni

Részletesebben

Táplálék. Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz

Táplálék. Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz Étel/ital Táplálék Táplálék Szénhidrát Fehérje Zsír Vitamin Ásványi anyagok Víz Szénhidrát Vagyis: keményítő, élelmi rostok megemésztve: szőlőcukor, rostok Melyik élelmiszerben? Gabona, és feldolgozási

Részletesebben

Házipatika.com Tünetek, kórlefolyás

Házipatika.com Tünetek, kórlefolyás Házipatika.com Tünetek, kórlefolyás 1. Gyomor-bélrendszeri tünetek: puffadás, hasi fájdalom, erős szelek, melyek a tej elfogyasztását követő egy óra elmúltával jelentkeznek. Napi 12 gramm laktóz (= 2,4

Részletesebben

Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra

Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra Szerkesztette: dr Lázár Sarnyai Nóra Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kezdeményezésére július 28-án tartják a fertőző májgyulladás elleni küzdelem világnapját, melynek idei mottója: Gondolja át újra!

Részletesebben

E-vitamin és a tüdőrák

E-vitamin és a tüdőrák E-vitamin és a tüdőrák Nagyobb mennyiségű E-vitamin fogyasztása felére csökkenti a tüdőrák kialakulásának valószínű Az E-vitamin vegyületeknek két fő csoportja létezik, a tokoferol és a tokotrienol. Mindkét

Részletesebben

A kiegyensúlyozott táplálkozás alapja

A kiegyensúlyozott táplálkozás alapja A kiegyensúlyozott táplálkozás alapja Formula 1 Shake Formula 2 Multivitaminkomplex Rost tabletta Herbalife Formula 1 shake - egészséges étkezés Az ízletes Formula 1 shake finom, könnyen elkészíthető egészséges

Részletesebben

Savasodás, vitaminok

Savasodás, vitaminok Savasodás, vitaminok Dr. Jekő József főiskolai tanár, intézetigazgató Nyíregyházi Főiskola, Agrár és Molekuláris Kutató és Szolgáltató Intézet Orvosi Wellness Konferencia Budapest, 2013. április 18-19.

Részletesebben

RENU 28 GYIK. Milyen céllal fejlesztették ki a RENU 28-at? Milyen tudományra épül a RENU 28? Mik azok a RedOx jelzőmolekulák?

RENU 28 GYIK. Milyen céllal fejlesztették ki a RENU 28-at? Milyen tudományra épül a RENU 28? Mik azok a RedOx jelzőmolekulák? 1 RENU 28 GYIK Milyen céllal fejlesztették ki a RENU 28-at? A RENU 28 arra lett kifejlesztve, hogy gyengéd és természetes módon segítse a bőrsejtek megújulását a friss, élettel teli, kiegyensúlyozott bőrért.

Részletesebben

A 2-es típusú cukorbetegség

A 2-es típusú cukorbetegség A 2-es típusú cukorbetegség tablettás kezelése DR. FÖLDESI IRÉN, DR. FARKAS KLÁRA Az oktatóanyag A MAgyAr DiAbetes társaság vezetôsége Megbízásából, A sanofi támogatásával készült készítette A MAgyAr DiAbetes

Részletesebben

Zaj a munkahelyen. a jó munkahely. mindnyájunknak fontos TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001. www.tamop248.hu

Zaj a munkahelyen. a jó munkahely. mindnyájunknak fontos TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001. www.tamop248.hu Zaj a munkahelyen a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu a jó munkahely mindnyájunknak

Részletesebben

Kéz- és lábápoló, műkörömépítő. 31 815 01 0000 00 00 Kéz- és lábápoló, műkörömépítő 2/43

Kéz- és lábápoló, műkörömépítő. 31 815 01 0000 00 00 Kéz- és lábápoló, műkörömépítő 2/43 A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

I. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014

I. félév 2. óra. Készült az Európai Unió finanszírozásával megvalósult iskolagyümölcsprogramban részt vevő iskolák számára 2013/2014 Oktatási anyag, oktatási segédlet az egészséges étkezési szokásokat érintő ismeretek fejlesztése és azok gyakorlati alkalmazása érdekében 5. osztályos tanulók részére I. félév 2. óra Készült az Európai

Részletesebben

Az elhízás, a bulimia, az anorexia. Az elhízás

Az elhízás, a bulimia, az anorexia. Az elhízás Az elhízás, a bulimia, az anorexia Az elhízás Elhízás vagy túlsúlyosság elhízás a testsúly a kívánatosnál 20%-kal nagyobb túlsúlyosság a magasabb testsúly megoszlik az izmok, csontok, zsír és víz tömege

Részletesebben

AZ ÉLET DIADALA NAPHARCOS MAGAZIN. A Napharcos különlegessége és egyedisége. Napharcos biológiai sejtjavító specialista. Légy erős, élj hosszan!

AZ ÉLET DIADALA NAPHARCOS MAGAZIN. A Napharcos különlegessége és egyedisége. Napharcos biológiai sejtjavító specialista. Légy erős, élj hosszan! Napharcos biológiai sejtjavító specialista NAPHARCOS MAGAZIN 2014 november, 1. évfolyam. III. szám Légy erős, élj hosszan! Legyen több élet a napjaidban és több nap az életedben! AZ ÉLET DIADALA A Napharcos

Részletesebben

Ayurveda. 2. rész. Előadó: Riesz István Dr.(Ayu)Hon. Kuratóriumi Elnök. 2011. február 26. szombat Indiai Kulturális Központ,Budapest

Ayurveda. 2. rész. Előadó: Riesz István Dr.(Ayu)Hon. Kuratóriumi Elnök. 2011. február 26. szombat Indiai Kulturális Központ,Budapest Ayurveda és a méregtelenítés 2. rész 2011. február 26. szombat Indiai Kulturális Központ,Budapest Előadó: Riesz István Dr.(Ayu)Hon. Kuratóriumi Elnök Magyar Ayurveda Gyógyászati Alapítvány Kht. Ügyvezető

Részletesebben

A -tól Z -ig. Koleszterin Kisokos

A -tól Z -ig. Koleszterin Kisokos A -tól Z -ig Koleszterin Kisokos A SZÍV EGÉSZSÉGÉÉRT Szívügyek Magyarországon Hazánkban minden második ember szív- és érrendszerrel kapcsolatos betegség következtében veszíti életét*, ez Magyarországon

Részletesebben

Droggal kapcsolatos feladatlapok Készítette: Kakuk Tímea

Droggal kapcsolatos feladatlapok Készítette: Kakuk Tímea Droggal kapcsolatos feladatlapok Készítette: Kakuk Tímea Drog- InFo Egészítsd ki a táblázatot a hiányzó adatok számaival! A szer neve: Használata: Hatása: Következményei: Por alakban kapható, Torzul a

Részletesebben

Tiens Ivóvíz Hidrogéndúsító pohár A kiváló választás

Tiens Ivóvíz Hidrogéndúsító pohár A kiváló választás Tiens Ivóvíz Hidrogéndúsító pohár A kiváló választás A víz nélkülözhetetlen A hidrogénben gazdag víz kutatása 2007. Ohsawa professzor a Japán Orvosi Egyetemen kiadott egy disszertációt a hidrogén terápiás

Részletesebben

Asztma kisokos. Név: TAJ szám:

Asztma kisokos. Név: TAJ szám: Köszönjük mindazon Gyermektüdôgyógyászok és Szülôk közremûködését, akik véleményükkel hozzájárultak az Asztma Kisokos megszületéséhez. GlaxoSmithKline Kft. 1124 Budapest, Csörsz utca 43. Telefon: 06-1

Részletesebben

Nap UVA UVB. Hogyan hat a napsugár? A bőr megfelelő védelméhez jó tudni, hogy hogyan hatnak a napsugarak.

Nap UVA UVB. Hogyan hat a napsugár? A bőr megfelelő védelméhez jó tudni, hogy hogyan hatnak a napsugarak. Nap - jótékony vagy káros A nap nélkülözhetetlen az élethez! Jobb a hangulatunk a napsütéses napokon. Ennek az az oka, hogy a napsugarak hatására a szerotonin szintje megemelkedik - ez a hormon felelős

Részletesebben

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót!

FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! FIGYELEM!!! Az alábbi dokumentum csak tájékoztató jellegű, minden esetben olvassa el a termék dobozában található tájékoztatót! B BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Jumex 5 mg tabletta

Részletesebben

Az orvosnál Orvosi ügyintézés Ajánlott szűrővizsgálatok

Az orvosnál Orvosi ügyintézés Ajánlott szűrővizsgálatok Down Alapítvány TÁMOGATOTT ÜGYINTÉZÉS 1145 Budapest, Amerikai út 14. Tel.: (061) 363-63-53 e-mail: down@downalapitvany.hu Az orvosnál Orvosi ügyintézés Ajánlott szűrővizsgálatok Milyen esetekben fordulunk

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0584. Dömötöri Sándor Vendéglátó Kft. egészségre nevelési programja EGÉSZSÉGNAP

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0584. Dömötöri Sándor Vendéglátó Kft. egészségre nevelési programja EGÉSZSÉGNAP Dömötöri Sándor Vendéglátó Kft. egészségre nevelési programja EGÉSZSÉGNAP A dohányzás a burgonyafélék családjába tartozó dohánynövény leveleinek élvezete. Valószínűleg először Kolumbusz és társai találkoztak

Részletesebben

ORSZÁGOS ELSŐSEGÉLY-ISMERETI VERSENY 2012. 2. forduló középiskola http://oev.hu

ORSZÁGOS ELSŐSEGÉLY-ISMERETI VERSENY 2012. 2. forduló középiskola http://oev.hu 12.2.1. Hőhatások Beküldési határidő 2012. március 12. 23:59 Hőártalmak 12.2.1.01. Hogyan reagálnak bőrünk hajszálerei a melegre? a.) kinyílnak b.) összeszűkülnek c.) kitágulnak d.) elzáródnak 12.2.1.02.

Részletesebben

Hatósági tapasztalatok a tejtermékek ellenőrzéséről

Hatósági tapasztalatok a tejtermékek ellenőrzéséről Hatósági tapasztalatok a tejtermékek ellenőrzéséről Bartyik Tünde Élelmiszer-és Takarmánybiztonsági Igazgatóság Bejelentésköteles Élelmiszer-előállítás Felügyeleti Osztály Budapest, 2013. október 15. Tej

Részletesebben

Gyermek. kérdőív TÁRKI. 1 hullám EGÉSZSÉG KUTATÁS. A válaszadás önkéntes! Család sorszáma. Kire vonatkozó adatokat tartalmaz ez a kérdőív?

Gyermek. kérdőív TÁRKI. 1 hullám EGÉSZSÉG KUTATÁS. A válaszadás önkéntes! Család sorszáma. Kire vonatkozó adatokat tartalmaz ez a kérdőív? Család sorszáma Kire vonatkozó adatokat tartalmaz ez a kérdőív? TÁRKI EGÉSZSÉG KUTATÁS Egyén sorszáma A válaszoló személy sorszáma 1 hullám Gyermek kérdőív 1997 A válaszadás önkéntes! Település neve:...

Részletesebben

KÉZMŰVES TEJTERMÉKEK

KÉZMŰVES TEJTERMÉKEK KÉZMŰVES TEJTERMÉKEK Szlanyinka Edina Kis-, Közép-, Agrárvállalkozók, Sajtkészítők Egyesülete titkára Vidékfejlesztési Minisztérium, Budapest, 2014. április 1. HIÁNYZIK A POLCOKRÓL! Az össz. sajtfogyasztásunkban

Részletesebben

IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei. Homonnai Balázs ACNIELSEN

IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei. Homonnai Balázs ACNIELSEN IV. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2013. A 2012. év szűrővizsgálatainak eredményei Homonnai Balázs ACNIELSEN Programstatisztika 2010-2011-2012 Összesen 528 helyszínen o 2010: 144 o 2011: 191 o 2012:

Részletesebben

Budapest, 2005. november 12. SZSÉG. Dr. Badacsonyiné Kassai Krisztina dietetikus, védőnő MDOSZ

Budapest, 2005. november 12. SZSÉG. Dr. Badacsonyiné Kassai Krisztina dietetikus, védőnő MDOSZ Ételed az életed! TáplT plálkozás egészs szség megelőzés Budapest, 2005. november 12. EGÉSZS SZSÉGTUDAT(OSSÁG) G) A TUDÁS S EGÉSZS SZSÉG Dr. Badacsonyiné Kassai Krisztina dietetikus, védőnő MDOSZ ALAPVETŐ

Részletesebben

Javítóvizsga tematika. 9. i, c Termelés elmélet. Nagyné Erős Irén

Javítóvizsga tematika. 9. i, c Termelés elmélet. Nagyné Erős Irén 9. i, c Termelés elmélet 1. Vendéglátás feladatai 2. Vendéglátás jelentősége 3. A vendéglátás tevékenységi körei: főfolyamatok: árubeszerzés, áruszállítás 4. Főfolyamatok: áruátvétel, raktározás 5. Főfolyamatok:

Részletesebben

A vizsgálatkérés és mintafogadás feltételei a Nyíregyházi Területi Vérellátóban Hatályos szeptember verziószám

A vizsgálatkérés és mintafogadás feltételei a Nyíregyházi Területi Vérellátóban Hatályos szeptember verziószám A vizsgálatkérés és mintafogadás feltételei a Nyíregyházi Területi Vérellátóban Hatályos 2009. szeptember 1-1.0 verziószám 1. Vérkészítmények igénylése: 1.1 A vérkészítmények igénylése írásban történik,

Részletesebben

LUPUSZ KVÍZ. Kérdések, megoldások, ajándéksorsolás. 2012. december 1.

LUPUSZ KVÍZ. Kérdések, megoldások, ajándéksorsolás. 2012. december 1. LUPUSZ KVÍZ Kérdések, megoldások, ajándéksorsolás 2012. december 1. 1. kérdés: Mi történik egy lupuszos beteg immunrendszerében? A Az immunrendszer túl kevés antitestet termel. B Az immunrendszer antitesteket

Részletesebben

Ferrotone 100% természetes forrásvízből nyert vastartalmú étrendkiegészítő

Ferrotone 100% természetes forrásvízből nyert vastartalmú étrendkiegészítő Ferrotone 100% természetes forrásvízből nyert vastartalmú étrendkiegészítő Miért fontos a szervezetnek a vas? A vas számos enzim összetevője, így fontos kémiai reakciókban vesz részt. A hemoglobin és a

Részletesebben

TIHANYI ANDRÁS TÓTH JÓZSEF WEBER-SUTA ÁGNES ZÖLD UTAT AZ EGÉSZSÉGNEK! MIKROALGÁK SZEREPE A MODERN TÁPLÁLKOZÁSBAN ÉS A GYÓGYÍTÁSBAN

TIHANYI ANDRÁS TÓTH JÓZSEF WEBER-SUTA ÁGNES ZÖLD UTAT AZ EGÉSZSÉGNEK! MIKROALGÁK SZEREPE A MODERN TÁPLÁLKOZÁSBAN ÉS A GYÓGYÍTÁSBAN TIHANYI ANDRÁS TÓTH JÓZSEF WEBER-SUTA ÁGNES ZÖLD UTAT AZ EGÉSZSÉGNEK! MIKROALGÁK SZEREPE A MODERN TÁPLÁLKOZÁSBAN ÉS A GYÓGYÍTÁSBAN TIHANYI András-TÓTH József - WEBER-SUTA Ágnes ZÖLD UTAT AZ EGÉSZSÉGNEK!

Részletesebben

Tüdőszűrés CT-vel, ha hatékony szűrővizsgálatot szeretnél! Online bejelentkezés CT vizsgálatra. Kattintson ide!

Tüdőszűrés CT-vel, ha hatékony szűrővizsgálatot szeretnél! Online bejelentkezés CT vizsgálatra. Kattintson ide! Tüdőszűrés CT-vel, ha hatékony szűrővizsgálatot szeretnél! Nap mint nap, emberek millió szenvednek valamilyen tüdőbetegség következtében, ráadásul a halálokok között is vezető szerepet betöltő COPD előfordulása

Részletesebben

Mennyi D-vitamint ajánlott szedni? ÉRTHETŐEN, HASZNÁLHATÓ TÁBLÁZATTAL!

Mennyi D-vitamint ajánlott szedni? ÉRTHETŐEN, HASZNÁLHATÓ TÁBLÁZATTAL! Mennyi D-vitamint ajánlott szedni? ÉRTHETŐEN, HASZNÁLHATÓ TÁBLÁZATTAL! Az influenza ellen nem a C-, hanem a D-vitamin véd. A magyarok több mint 90 százaléka azonban tél végére D-vitaminhiányos. A tél végére

Részletesebben

innen indul. Higgy abban, hogy az EGÉSZSÉG Higgy magadban. Foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok és menedzserszûrések vállalatoknak

innen indul. Higgy abban, hogy az EGÉSZSÉG Higgy magadban. Foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok és menedzserszûrések vállalatoknak Higgy abban, hogy az EGÉSZSÉG innen indul. UNIQA Mobil Egészségközpont Foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok és menedzserszûrések vállalatoknak Higgy magadban. Az egészség a megelőzéssel és a korszerű diagnosztikával

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben