Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért kiemelten közhasznú alapítvány 1083 Budapest, Szigony utca 13/a Telefon/Fax: (06-1)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért kiemelten közhasznú alapítvány 1083 Budapest, Szigony utca 13/a Telefon/Fax: (06-1) 333-49-66"

Átírás

1 Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért kiemelten közhasznú alapítvány 1083 Budapest, Szigony utca 13/a Telefon/Fax: (06-1) Bankszámla szám: Adószám: Bírósági végzés száma: 14.Pk /1999 TÁMOP /1 Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok- A komponens - KMR Megváltozott világ?! Pályázati azonosító: TÁMOP /1-2F Támogatás összege: Ft Megvalósítás időtartama: július június 30. A projekt megvalósulásának helyszíne: 1083 Budapest, Szigony utca 13./a Budapest, Baross utca 112. fszt. Projektmenedzser: Springel Dóra Elérhetőségek: Tel: A PROJEKT RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA Alapítványunk olyan fejlesztést kíván megvalósítani, amely megváltozott munkaképességű, illetve tartósan a munka világától távol álló személyek foglalkoztatását tartja szem előtt a piaci munkáltatók érdekei mentén. Alapvető célunk a szükségletek kielégítése a helyi munkaerő-keresletre alapozva. A szükségletek nem profitorientált, a foglalkoztatás bővítése a szegénységből és a társadalmi kirekesztésből kivezető legbiztosabb út. A munka világába történő integráció/reintegráció és az inaktivitás csökkentése kiemelt fontosságú célcsoportunk számára. A Józsefvárosban élők, elsősorban pszichiátriai problémákkal küzdők, ill. tartós munkanélküli személyek elhelyezkedési esélyeinek növelése a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése. A célcsoport és a munkáltatók tartós, a támogatási igény intenzitásától függő szolgáltatási csomaggal történő segítése által: - a rendszeres segélyezettek száma és a rendelkezésre állási támogatásban részesülők száma csökken;

2 - a tartós munkába helyezkedések és azok megtartása nő; a megváltozott munkaképességű személyek és eddig a tartós munkaviszony világából kiszorulók egzisztenciális problémai, egészségügyi problémái csökkennek; - a munkáltatók attitűdje javul, több megváltozott munkaképességű és hátrányos helyzetű személy foglalkoztatásában nő a bizalom és az elégedettség; - kerület közössége szorosabb kohéziót mutat majd; - célcsoport foglalkoztatása, fenntartható tevékenységek kialakítása. Hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatása speciális élethelyzete alapján kialakított munkakörben, munkakörnyezetben. A koncentráltabb munkaadói és piaci igényekre reagáló szolgáltatásfejlesztéssel célunk a későbbiekben olyan termék/szolgáltatás előállítása, ami a környezetvédelem, szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás, alternatív energiahasznosítás témákat érinti. Alapítványunk egy hatékonyabb munka-rehabilitációs szolgáltatást nyújt az ügyfeleknek, elsősorban a munkaerőpiacon való versenyképes megjelenést, fennmaradást, a normál munkahelyeken való elhelyezkedést segíti elő Az alapítvány szolgáltatási köre az elmúlt években folyamatosan fejlődött. Az utóbbi években a fejlődés iránya a munkaerő-piaci szereplők és a célcsoport közötti viszonyrendszerre került át. A komplex rehabilitáció eszköztárát érvénytelenné teszi, ha azon célcsoport számára, akik szociális kompetenciái folyamatos támogatást igényelnek, nem találunk tartós munkavégzésre lehetőséget. A munkaerő-piaci szereplők számára több és folyamatos támogatást/szolgáltatást kell nyújtanunk ahhoz, hogy ez a cél megvalósuljon. Ezen túl saját intézményen belüli foglalkoztatásunkban is szükséges a területen megjelenő piaci lehetőséget közelebbről, nagyobb erőforrással és önkormányzati együttműködéssel átalakítani. Több céggel állunk kommunikációs kapcsolatban, akik szakmai támogatás mellett alkalmaznák az általunk felkészített célcsoport tagokat. A lomok még hulladékká alakulása előtti felhasználása, illetve a hulladék újrahasznosítás a kerületben megvalósítható tevékenység mely munkalehetőséget tud kínálni a klienseinknek. Ezen túl az alacsony iskolai képzettséggel rendelkező, s a tanulás iránt motivált, célcsoporttagjaink számára adekvát szakképzés feltárással és tanulása támogatással tudunk tovább segíteni. A projekt az eddigi szakmai tapasztalatokat fejlesztené tovább új munkaerő-piaci eszköztárakkal, melynek nagyobb lépései: - Munkáltatók és az önkormányzat együttműködés kialakítása, tréning a munkáltatók szereplőinek, ismertető füzetek készítése a pszichiátriai problémákkal küzdő személyek foglalkoztatás támogatásához, patrónus szolgáltatás biztosítása; - Célcsoport számára alternatív munkaerő-piaci szolgáltatása nyújtása mellett képzés feltárás, képzéstámogatás, új ismeretek átadása, speciális technológiák tanítása a munkáltatók által meghatározott munkakörökre adaptáltan; - Hátrányos helyzetű célcsoport foglalkoztatása speciális élethelyzetére kialakított munkakörben. A PROJEKT CÉLJA

3 A projekt céljainak meghatározása Általános cél Alapítványunk olyan szociális-közösségi vállalkozást kíván megvalósítani jelen pályázati programban, amely a szociális gazdaság fő prioritásait tartja szem előtt. A szociális gazdaság, mint alulról, nem, vagy nemcsak állami szektorban működő helyi szervezetek által működtetett alternatív gazdasági forma, amely a szociális és gazdasági célokat, szempontokat ötvözi, és képes a helyi kielégítetlen szükségleteket összekapcsolni a helyi munkaerő-kereslettel. Alapvető célunk az általunk is felmért - szükségletek kielégítése oly módon, hogy azokat a helyi munkaerő-keresletre alapozzuk. A szükségletek nem profitorientált, öncélú kielégítése, a foglalkoztatás bővítése a szegénységből és a társadalmi kirekesztésből kivezető legbiztosabb út. Ezért a munka világába történő integráció/reintegráció és az inaktivitás csökkentése kiemelt fontosságú célcsoportunk számára. A munkaerő-piacnak a hanyatló gazdasági folyamatok által generált szűkülése hívta, hívja életre a szociális gazdaságot. A munkavolumen csökkenése az aktív gazdasági, társadalmi szerepet vállalókat is kirekeszti a munkaerő-piacról, de még jelentősebb mértékben szorítja ki az inaktív, tartós álláskeresőket, vagy megváltozott munkaképességű személyeket. A hagyományos gazdaságifoglalkoztatási politikák nem nyújtanak kielégítő megoldásokat erre a napjainkban egyre szembetűnőbb jelenségre. A klasszikus munkaerő-piaci politikák alapvető célja ami nevezetesen önmagáért való célnak tekinthető a minél nagyobb haszon elérésére való törekvés. Ez az öncélú szemlélet a munka, mint társadalmi integrációs forma gátjává válik. A munkaerő-piaci integráció és a társadalmi integráció egymástól elválaszthatatlan fogalmak, a munka a megbecsülés, a társadalmi életben való részvétel egyik fontos eleme, amellett, hogy a létfenntartást, megélhetést biztosítja. A munkaerő-piacon csak az önálló életvitelre képes, megfelelő készséggel és képzettséggel rendelkező személyek képesek boldogulni. Erre keresleti oldalon is megvan az igény, hiszen számos területen az informális és feketegazdaság, valamint a fizetetlen házimunkák pótolják a hiányzó szolgáltatásokat. Ezekkel szemben is alternatívát jelent a szociális gazdaság. Konkrét cél A Józsefvárosban élők elsősorban pszichiátriai problémákkal küzdők, illetve tartós álláskereső személyek - elhelyezkedési esélyeinek növelése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése A gazdaság és a munkaerőpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg a munkavállalóktól és a vállalkozásoktól egyaránt. A változásokhoz való alkalmazkodás elősegítésének és a szerkezetváltási folyamatok kezelésének legfontosabb eszköze a képzés, fejlesztés, a munkáltatói attitűd megváltoztatása olyan pozitív támogató - facilitáló szolgáltatásokkal, amely segíti a hátrányos célcsoport munkaerő-piaci helyzetét, ezáltal a társadalmi elfogadottságát. A célcsoport és a munkáltatók tartós, a támogatási igény intenzitásától függő szolgáltatási csomaggal történő segítése által: - a rendszeres segélyezettek száma csökken, - a rendelkezésre állási támogatásban részesülők száma csökken, - a tartós munkába helyezkedések és azok megtartása nő, - a megváltozott munkaképességű személyek és eddig a tartós munkaviszony világából kiszorulók egzisztenciális problémai, egészségügyi problémái csökkennek,

4 - a munkáltatók attitűdje javul, ami által több megváltozott munkaképességű és hátrányos helyzetű személy foglalkoztatásában nő a bizalom és az elégedettség, - a kerület közössége szorosabb kohéziót mutat majd, - célcsoport foglalkoztatásának előkészítése, fenntartható tevékenységek kialakítása - a kihasználatlan humánerőforrás hatékony felhasználása piaci szükségletek kielégítésére - - hátrányos helyzetű munkavállaló foglalkoztatása speciális élethelyzete alapján kialakított munkakörben, munkakörnyezetben - multinacionális cégek felkészítése pszichiátriai problémákkal küzdő személyek alkalmazására, támogató - facilitáló szolgáltatás mellett, - előkészítés termék előállításra, amely a szociális gazdaságban megjelenő igényre választ adó - környezetvédelem, szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás az önkormányzattal együttműködve. Alapítványunk a védett foglalkoztatás hagyományos formáival szemben, egy hatékonyabb munkarehabilitációs szolgáltatást nyújt az ügyfeleknek, azzal a céllal, hogy elsősorban a munkaerőpiacon való versenyképes megjelenést, fennmaradást, a normál munkahelyeken való elhelyezkedést segítsük elő. A program résztvevőinek jelentős része a munkaerőpiac szereplőivé válnak, ezáltal a szociális ellátások helyett munkabérből élnek, amellyel életszínvonaluk emelkedik. A munkakapcsolatok révén a marginalizálódás megszűnik, életminőségük javul, ezáltal a betegség tüneteinek a fellángolása is számottevően csökken, mivel a szociális krízis, mint stressz helyzet megszűnik. A fejlesztés célcsoportja, az érintettek köre A fejlesztés célcsoportja a pszichiátriai betegek és az egyéb tartós hátrányokkal küzdő csoportok. A pszichiátriai betegek jó részét korán leszázalékolják, ugyanakkor mivel betegségük fiatal életkorban kezdődött, nem rendelkeznek annyi szolgálati idővel, ami lehetővé tenné a nyugdíjszerű ellátások igénybevételét, sokszor jövedelem nélkül, segélyekre támaszkodva élnek. Így a betegek és családtagjaik számára nemcsak a betegség, hanem a szociális ellehetetlenülés, az elszegényedés korántsem légből kapott veszélye is szorongást idéz elő. Egy idő után ezek a családok marginalizálódnak, kapcsolatai beszűkülnek, a beteg családtag meglévő készségei fokozatosan hanyatlanak, így még inkább esélytelenné válik a re-integrációra. A munka világával való kapcsolat visszaadja az önrendelkezés, ön-érdekérvényesítés, hasznosság érzését, s a társadalom ezen csoportjai megismerik, hogy a pszichés problémákkal küzdő emberek sem mások, mint mi. A munkáltatók a téves megítélésüket le tudják küzdeni, s támogatásunkkal képesek lesznek megfelelő, biztonságos munkakörök alkalmazása mellett foglalkoztatni célcsoportunkat. Tevékenységek a projekt során: 1. Célcsoporttal kapcsolatos előkészítő tevékenység, toborzás, kiválasztás, bevonás 2. Célcsoport elhelyezkedési esélyeinek növelése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése 3. Munkaerő-piaci szolgáltatások, tanácsadás, mentorálás munkanélküliek számára 4. Munkába álláshoz szükséges képességek fejlesztése, munkavégző képesség megőrzésével és fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások Tevékenység megnevezése Tevékenységek leírása Módszerek ismertetése

5 Kapcsolatfelvétel Munkaerő-piaci és foglalkoztatás információs szolgáltatás A program iránt érdeklődők tájékoztatása a programban való részvétel feltételeiről és lehetőségeiről. Tájékoztatást nyújtunk képzésekről, munkaerő keresletről és kínálat jellemzőiről, munkaerő-piaci helyzetről, foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a foglalkoztatáshoz kapcsolódó jogszabályokról, beleértve a megváltozott munkaképességgel járó speciális helyzet szabályozását is. Egyéni beszélgetés keretében történő regisztráció, munkaanamnézis készítése. Információnyújtásunk egyfelől írásos tájékoztató adását, másfelől a munkaközvetítőbe történő regisztráció során szóban történő tájékoztatást jelent. Havonta egyszer csoportos tanácsadást tartunk az álláskereső klub keretében. Munkatanácsadás A munkatanácsadás során feltárjuk az álláskereső személy elhelyezkedését akadályozó problémákat, és tervet készítünk a sikeres elhelyezkedés érdekében ezen akadályok leküzdésére. Pályatanácsadás Pályaválasztás és pályamódosítás tervezése személyre szabott módon, mely során a munkaerő-piaci igényeket a személy készségeihez, érdeklődéséhez igazítjuk. Álláskeresési tanácsadás Álláskereséshez szükséges ismeretek és készségek fejlesztése. Pszichológiai tanácsadás Életvezetésből, személyiségi problémákból fakadó az elhelyezkedést akadályozó tényezők feltárása, valamint motiváció tisztázása. Egyéb szolgáltatások (részletezve) Álláskereső klub Napi 4 órában internet használattal, telefonálási lehetőséggel egybekötött fóruma az álláskeresésnek. Itt lehetőség van a készségfejlesztés során elsajátítottak kipróbálására álláskeresőink részére, klub vezetője részéről pedig az önsegítés facilitálására. Állásfeltárás, munkaadói kapcsolattartás Személyre szabott állásfeltárás, potenciális munkaadókkal kapcsolatépítés. Foglalkoztatási tanácsadás Szakmai segítségnyújtás a térség munkaadóinak célcsoportunk foglalkoztatási lehetőségeinek bővítése érdekében. Utánkövetés A munkahely megtartását célzó szolgáltatás, mely során a munkaadó és munkavállaló is segítséget kaphat a felmerülő problémák kezelésében. Egyéni tanácsadás keretében, munkatanácsadó napló vezetésével. Történik. 2 féle egyéni tanácsadás, (pályaválasztási, pályamódosítási) mely nagymértékben támaszkodik a munkapszichológiai, valamint pszichiátriai állapotfelmérésre, valamint a rehabilitációs tervben megfogalmazott egyéni képzési célra. Pályatanácsadó napló vezetésével történik a szolgáltatás. Egyéni tanácsadás, tanácsadó napló vezetésével, valamint a munkavállalásra felkészítő tréning keretében történik, mely strukturált csoportfoglalkozás, jelenléti ív vezetésével. Exploráció, Pszichodiagnosztikai vizsgálatok (motiváció /super/, figyelem /Révész-Nagy/, érdeklődés /MÉK/, énkép, feed back) Az álláskereső klub vezetője az álláskeresőknek segít az álláskereséssel összefüggő nehézségeik megoldásában, felméri, hogy a rehabilitációs tervben meghatásozott szolgáltatásokon túl milyen szolgáltatásra van szüksége az álláskeresőnek a sikeres elhelyezkedés érdekében. Javaslatot tesz a terv módosítására. Folyamatos támogató jelenlétével segít a motiváció fenntartásában, megerősítésében. Egy vállalkozói tapasztalatokkal bíró pszichés problémával élő alkalmazott, aki a munkaerő keresleti-kínálati oldalról is rendelkezik ismeretekkel, tapasztalatokkal, a személyre szabott munkakeresési tervek alapján végzi ezt a tevékenységet. A munkaadói kapcsolattartó kollega folyamatos kapcsolatot tart fenn a munkaadókkal, tájékoztatást biztosít számukra a célcsoport foglalkoztatásáról. Kapcsolatot tart más szervezetekkel is, melyeknek célja a foglalkoztatási helyzet javítása. Az esetmenedzseri munka része, hogy a sikeresen elhelyezkedők és munkaadóik szükség szerint segítséget kapjanak a munkahely, illetve munkaerő megtartásához.

6 Pszichiátriai állapotfelmérés Esetmenedzseri rendszer Pszichiátriai állapot és becslőskálák segítségével állapot és károsodás felmérés. Az álláskereső részére esetmenedzsert biztosítunk, aki szervezi a szolgáltatásokat. CPS_50, KEF, GAF elvégzése. Egyéni esetkezelés. 5. Szolgáltatás, tanácsadás munkáltatók számára 6. Hátrányos helyzetű célcsoport foglalkoztatása speciális élethelyzetére kialakított munkakörben 7. Innovatív, elsősorban a hulladék újrahasznosítás területén megjelent igényekre választ adó foglalkoztatás.

Elôszó. Gordos Erika Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért Kuratóriumi Elnök

Elôszó. Gordos Erika Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért Kuratóriumi Elnök Elôszó Fiatal, pályakezdô pszichiátriai szakgondozóként azért jelentkeztem a Bárczy Gusztáv Tanárképzô Fôiskola szociális szervezô szakára, hogy a pszichiátriai problémákkal élô betegek otthoni gondozása

Részletesebben

A foglalkozási rehabilitáció komplex szolgáltatási folyamata a hazai gyakorlatban

A foglalkozási rehabilitáció komplex szolgáltatási folyamata a hazai gyakorlatban A foglalkozási rehabilitáció komplex szolgáltatási folyamata a hazai gyakorlatban I. Bevezetés: kutatási cél, definíciók Kutatásunk célja, hogy az azonosságok és különbségek feltárásának eszközével összehasonlítsuk

Részletesebben

Kutatási zárótanulmány Készítette: Rácz Kata Varjú Tamás Debrecen, 2008. február 15.

Kutatási zárótanulmány Készítette: Rácz Kata Varjú Tamás Debrecen, 2008. február 15. A megváltozott munkaképességű emberek munkaerő-piaci (re)integrációját elősegítő szolgáltatások leírása és a szolgáltatást nyújtó nonprofit szervezetek vizsgálata, típusalkotása Kutatási zárótanulmány

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben

HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA

HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA 0 HÁLÓZATI TAGOK BEMUTATKOZÁSA TARTALOMJEGYZÉK ALBA CARITAS HUNGARICA ALAPÍTVÁNY (KARITÁSZ) 5 BARKA ALAPÍTVÁNY 11 BÉTHEL ALAPÍTVÁNY 14 CIGÁNY KULTURÁLIS ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET

Részletesebben

BÉKÉSI MENTÁLHIGIÉNÉS SZOLGÁLAT SZENVEDÉLYBETEGEK KÖZÖSSÉGI ALAPELLÁTÁSÁNAK BÉKÉSI KISTÉRSÉGI SZINTŰ 2013. ÉVI SZAKMAI PROGRAMJA

BÉKÉSI MENTÁLHIGIÉNÉS SZOLGÁLAT SZENVEDÉLYBETEGEK KÖZÖSSÉGI ALAPELLÁTÁSÁNAK BÉKÉSI KISTÉRSÉGI SZINTŰ 2013. ÉVI SZAKMAI PROGRAMJA Dél-kelet Magyarországon működő MENTÁLHIGIÉNÉS EGYESÜLET Fenntartó székhelye, levelezési címe: 5630 Békés Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06-66/643-991 E-mail: menta.bekes@gmail.com Honlap: www.bekesmenta.hu

Részletesebben

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ JEGYZET FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Szakértők: Dr. Gere Ilona Dr. Hegedüs Lajos Dr. Horesnyi Julianna Horváth Anikó Lechnerné Vadász Judit Munkácsi

Részletesebben

Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása

Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása EGYÜTT A MUNKAERŐPIAC FEJLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása Munkaerőpiaci információk 2011. E G Y Ü T T A M U N K A E R Ő P I A C F E J L E S Z T É S É É R T A L A

Részletesebben

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE FSZH Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Addiktológiai Szakértői Munkacsoport Budapest, 2008. TARTALOM: A közösség fogalma A közösségi ellátás

Részletesebben

1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához.

1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához. 1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.1.1-11/1/A és TÁMOP-5.1.1-11/1/B 1 Tartalom 1. Általános

Részletesebben

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg.

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg. FOGALOMTÁR ALACSONY ISKOLAI VÉGZETTSÉG alacsony iskolai végzettségűnek tekinthető az a személy, akiknek sem érettségi bizonyítványa, sem szakképzettsége nincs, csak alapfokú végzettséggel rendelkezik.

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta:

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM. Jóváhagyta: REGIONÁLIS SZOCIÁLIS KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta: 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 A SZOLGÁLTATÁS CÉLJA, FELADATA... 5 A MEGVALÓSÍTANI KÍVÁNT PROGRAM KONKRÉT BEMUTATÁSA, LÉTREJÖVŐ KAPACITÁSOK,

Részletesebben

TÁMOP 5.4.10. 12/1-2012-0001 Szociális képzési rendszerek modernizációja

TÁMOP 5.4.10. 12/1-2012-0001 Szociális képzési rendszerek modernizációja TÁMOP 5.4.10. 12/1-2012-0001 Szociális képzési rendszerek modernizációja 9/2000. ( VIII.4.) SZCSM rendeletben meghatározott ellátotti területekre kifejlesztett képzési programok kivonata Ellátotti terület:

Részletesebben

DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 4. Továbblendülés. A diák és családtámogatás intézményei. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány

DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 4. Továbblendülés. A diák és családtámogatás intézményei. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 4. Továbblendülés A diák és családtámogatás intézményei Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2010. A Dobbantó program az FSZK szakmai vezetésével

Részletesebben

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN Szerzők: Deák Éva Füzessy Józsefné Daróczy- Hajas Klaudia Hajas György Jásper Éva Kóródi Edit Pántya Erika Török Réka Valiczkó Éva

Részletesebben

JELENTÉS. az AJB-2618/2012. számú ügyben. Előadó: dr. Kozicz Ágnes, dr. Ottrok Viktória. 2012. június

JELENTÉS. az AJB-2618/2012. számú ügyben. Előadó: dr. Kozicz Ágnes, dr. Ottrok Viktória. 2012. június NAIH nyilvántartási szám: 40689 JELENTÉS az AJB-2618/2012. számú ügyben Előadó: dr. Kozicz Ágnes, dr. Ottrok Viktória 2012. június Jelentés az AJB 2618/2012. számú ügyben Az eljárás megindítása Az idei

Részletesebben

2014. az emberi erőforrás fejlesztés és a működési stabilitás megalapozásának éve volt

2014. az emberi erőforrás fejlesztés és a működési stabilitás megalapozásának éve volt 2014. az emberi erőforrás fejlesztés és a működési stabilitás megalapozásának éve volt Beszámoló, a Civil Centrum Közhasznú Alapítvány 2014. évben végzett szakmai munkájáról A Civil Centrum Alapítvány

Részletesebben

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület csatlakozik a Hajdú-Bihar megyei Életfa Önkéntes Centrum kezdeményezéséhez, melyben jó gyakorlatok összegyűjtését

Részletesebben

SZOCIÁLIS MUNKA A RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYEZETTEKKEL

SZOCIÁLIS MUNKA A RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYEZETTEKKEL SZOCIÁLIS MUNKA A RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYEZETTEKKEL A SZKTT HSZK Tabán Családsegítő Közösségi Ház gyakorlati tevékenységének tükrében Zomboriné Botás Mária SZKTT HSZK családsegítő hálózatvezető 2009.

Részletesebben

AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE. Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége. Debrecen, 2011.

AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE. Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége. Debrecen, 2011. AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Debrecen, 2011. 1 Küldetésünk A Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége közel 13

Részletesebben

Országgyűlési határozat-tervezet az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015-2020)

Országgyűlési határozat-tervezet az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015-2020) 1 Országgyűlési határozat-tervezet az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015-2020) A 2007-2013. évekre vonatkozó Országos Fogyatékosügyi Program időtartamának leteltével szükségessé vált az új, 2015-2020.

Részletesebben

Területi Szakértői Csoport. Családsegítő szolgáltatás

Területi Szakértői Csoport. Családsegítő szolgáltatás Területi Szakértői Csoport Családsegítő szolgáltatás 2010. november 30. Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet TÁMOP 5.4.1. Szakértők: Szabó János Zomboriné Botás Mária Földessy Judit I. BEVEZETÉS a TÁMOP

Részletesebben

Humán Sztráda Nonprofit Kft. (Székhely: 1172 Budapest, Liget sor 26.) KÖZÖSSÉGI SZENVEDÉLYBETEG ELLÁTÁS SZAKMAI PROGRAM 2010.

Humán Sztráda Nonprofit Kft. (Székhely: 1172 Budapest, Liget sor 26.) KÖZÖSSÉGI SZENVEDÉLYBETEG ELLÁTÁS SZAKMAI PROGRAM 2010. Humán Sztráda Nonprofit Kft. (Székhely: 1172 Budapest, Liget sor 26.) KÖZÖSSÉGI SZENVEDÉLYBETEG ELLÁTÁS SZAKMAI PROGRAM 2010. Budapest Tartalom 1. A szolgáltatás célja, feladata...4 2. A közösségi addiktológiai

Részletesebben

LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ

LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ A szervezet bemutatása Az utóbbi évek gazdasági és társadalmi átalakulása súlyos lelki terheket rótt az egyénekre és a családokra. Az anyagi

Részletesebben

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI 2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI Családsegítő Szolgálat szakmai programja Bevezetés A családsegítés feladatát Polgár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához

Telepítési Csomag Kézikönyv önkéntes programok szociális intézményekben történõ elindításához HEFOP -2.2.1.-06/1-2006-12-0020/4.0. BEFOGADÓ INTÉZMÉNYEK. A SZOCIÁLIS SZEKTOR FEJLESZTÉSE ÖNKÉNTES PROGRAMOK SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEKBE TÖRTÉNÕ INTEGRÁLÁSÁN KERESZTÜL. Alcím: Szociális szakemberek és önkéntesek

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/ TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/ Gyula, 2013. október 17. Készítette: Szabó Imre Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi

Részletesebben

Karrierutak. Foglalkoztatási problémák és megoldások nemzetközi téren

Karrierutak. Foglalkoztatási problémák és megoldások nemzetközi téren Karrierutak Foglalkoztatási problémák és megoldások nemzetközi téren Karrierutak Foglalkoztatási problémák és megoldások nemzetközi térben Tartalom: Bevezetés... 1. oldal Egy program története... 1. oldal

Részletesebben

A foglalkozási rehabilitáció elmélete és gyakorlata

A foglalkozási rehabilitáció elmélete és gyakorlata Szellő János (szerk.) A foglalkozási rehabilitáció elmélete és gyakorlata Szöveggyűjtemény EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR Budapest, 2009 Tartalom Bevezetés 3 Dr. Horesnyi

Részletesebben

Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei

Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei Egy komplex képesség- és közösségfejlesztő program megvalósulása és eredményei A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0062

Részletesebben